NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 67 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 68 Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös Merimaskun seurakunnan tilinpäätös Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2008 (Merimaskun seurakunta) 71 Naantalin seurakuntayhtymän avaava tase Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahastojen talousarvioesitykset vuodelle 2010 (TA 2010) sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille (TTS ) 73 Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioesitys vuodelle 2010 (TA 2010) sekä toimintaja taloussuunnitelma vuosille (TTS ) 74 Ostotarjous Viluluodon tontista 75 Velkuan kirkon ja hautausmaan yhteyteen liitettävän määräalan hankinta 76 Valtuutettu Raimo Toivosen aloite hallinnollisen koulutustilaisuuden järjestämisestä 77 Muut asiat 78 Ilmoitusasiat 79 Valitusosoitus 80 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstaina klo 18:30 20:30 Paikka: Naantalin seurakuntakeskus, pääsali, Piispantie 2, Naantali Pykälät: Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Merimaskun seurakunta: Auvinen Eeva Ihalin Reijo Poukka Anneli Sirko-Honka Katriina Naantalin seurakunta: Räsänen Osmo Aimonen Lasse Ala-Uotila Markku Alho Riitta Isotupa Riitta Karinkanta Maija Teikari-Eura Minna Lindroos Risto Kivimäki Anne-Maija Leino Elina puheenjohtaja Risto Lehtilän varajäsen Tuomas Merilahden varajäsen Pirjo Orrelan varajäsen

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Paasikivi Jari Pietikäinen Kerttu Rantanen Erkki Ritvanen Pekka Saarni Sirpa Tavio Tiia Toivonen Raimo Tunturi Antti Uusi-Pietilä Riikka Vaaranen Juhani Saarela Raimo Vänttinen Rauno Rymättylän seurakunta: Jaanto Martti Peltola Sini Räikkä Riitta Tähti Jussi Vainio Heikki Johannes Vainion varajäsen varapuheenjohtaja MUUT KUTSUTUT: Rautiainen Jyrki Huovinen Matti Sirén Petri Koivula Jorma Kaskinen Jouko Kallio Heli POISSA: Lehtilä Risto Merilahti Tuomas Orrela Pirjo Vainio Johannes kirkkoherra, Naantalin seurakunta kirkkoherra, Merimaskun seurakunta kirkkoherra, Rymättylän seurakunta talousjohtaja tilintarkastaja sihteeri SYY: muu este muu este muu este muu este Osmo Räsänen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heli Kallio sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Tavio Tiia pöytäkirjan tarkastaja Toivonen Raimo pöytäkirjan tarkastaja

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Ilmoitus tästä on asetettu nähtäväksi seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluille torstaina Pöytäkirja on ollut nähtävissä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa seurakuntayhtymän ja seurakuntien ilmoitustauluilla olleiden ilmoitusten mukaisesti. Naantalissa / 2009 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja 64 KOKOUKSEN AVAUS Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Osmo Räsänen avasi kokouksen. Kirkkoherra Jyrki Rautiainen piti alkuhartauden. 65 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Seurakuntayhtymän toimielimistä on voimassa, mitä vastaavista seurakuntayhtymän toimielimistä on säädetty tai määrätty (KJ 10:5 ). Yhteiseen kirkkovaltuustoon ja yhteiseen kirkkoneuvostoon sekä asioiden käsittelyyn niissä puolestaan sovelletaan, mitä kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta säädetään ja määrätään, ellei kirkkolaista tai -järjestyksestä muuta johdu (KL 11:11 ). KJ 8:5 2 mom. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 23:2 1 ja 3 mom. Jollei seurakunnan jäsenen tietoon saatettavasta hallinnollisesta kuulutuksesta ole muuta määrätty, se pannaan julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi. Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa.

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Kokousta koskeva kuulutus on asetettu nähtäväksi Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien ilmoitustauluille torstaina Kutsut esityslistoineen on lähetetty yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille ja muille kutsutuille torstaina KL 7:4 1 mom. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan läsnä olevien jäsenten lukumäärä. Läsnä on yhteensä 27/31 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua, yhteensä 31 päätöksentekijää. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Tavio Tiia ja Toivonen Raimo. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiia Tavio ja Raimo Toivonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 67 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siltä osin muutettu na, että pykälässä 76 Muut asiat käsitellään valtuutettu Raimo Toivosen aloite. 68 MERIMASKUN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 2008 Viite: Ark Laskentatoimi/ Merimaskun seurakunnan tilinpäätös 2008 Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 21 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet, Kirkkohallitus 2006 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 34 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 59 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 85 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 116 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja / 41 Ark Laskentatoimi/ Merimaskun hautainhoitorahaston tilinpäätös 2008 Ark Laskentatoimi/ Rauhala-yhtiöiden selvitys Ark Päätöksenteko/ Merimaskun seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 73 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 135 Ark Päätöksenteko/ Yhteinen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 160 Ark Päätöksenteko/ Merimaskun seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 116 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 186 Hautainhoitorahastoja hoidetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamien sääntöjen mukaan. Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakunnan tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Hautainhoitorahastojen taseen loppusummat merkitään seurakunnan taseeseen kohtiin Toimeksiantojen varat ja toimeksiantojen pääomat. [ ] Viite: Merimaskun seurakunnan tilintarkastusmuistio Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Merimaskun seurakuntaneuvostolta mennessä selvitystä hautainhoitorahaston alikatteisuudesta (48.550,17e) ja hautainhoitosopimusvelvoitteiden hoitamisesta jatkossa Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous (116 ) Kirkkoherran päätösehdotus:

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) SKN hyväksyy tilintarkastajien ilmoituksen hautainhoitosopimusrahaston alikatteisuudesta, mikä johtuu lähinnä siitä, että aikaisempina vuosina on tehty sopimuksia joiden kesto on ollut jopa usean kymmenen vuoden mittainen, ja joissa ei ole huomioitu rahanarvon ja kustannusten ja korkotason yms. muuttumista. Esitetään että Merimaskun seurakunnan haudanhoitosopimukset käydään Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa yksitellen läpi ja katsotaan, paljonko pääomaa kussakin sopimuksessa on jäljellä. Jos pääoma on loppuun käytetty, esitetään että Naantalin seurakuntayhtymä selvittää sopimusosapuolet ja neuvottelee heidän kanssaan, sopimuksen purkamisen tai lyhentämisen mahdollisuudesta tai hoitotason alentamisesta. Jatkossa hautainhoitosopimukset hoidetaan yhtymän käytäntöjen mukaan. SrkN:n päätös: Päätösehdotuksen mukaan. 1) Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Merimaskun seurakuntaneuvoston selvityksen hautainhoitorahaston alikatteisuudesta ja esityksen hautainhoitosopimusvelvoitteiden hoitamisesta jatkossa. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto velvoittaa Merimaskun seurakunnan selvittämään välittömästi haudanhoitosopimusasiakkaiden kanssa hoitosopimustilanteen ) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että pitkäaikaisia sopimushautoja hoidetaan sopimuskohtaisesti jäljellä olevan pääoman mukaan. Sopimusasiakkaille ilmoitetaan, kun sopimuskohtainen pääoma ei riitä vuosihoitoon. Yhden haudan vuosihoito maksaa keskimäärin euroa hoitoajasta, hoitotasosta ja kukkien määrästä riippuen. 4) Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen, ja merkitsee tiedoksi edellä olevat päätösehdotukset 1, 2 ja 3. Hautainhoitorahasto on vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan noin euroa alikatteinen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1-3 ja esittää yhtei selle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Merimaskun seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen kohdan 4 mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen 4 ja merkitsi tiedoksi päätosehdotukset 1, 2 ja 3. Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle.

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula MERIMASKUN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2008 Viite: Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Naantalin seurakuntayhtymän taloussääntö 24 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet, Kirkkohallitus 2006 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 35 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 60 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 86 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 117 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja / 42 Ark Laskentatoimi/ Merimaskun seurakunnan korjattu tilinpäätös 2008 Ark Laskentatoimi/ Rauhala-yhtiöiden selvitys Ark Päätöksenteko/ Merimaskun seurakuntaneuvoston selvitys lämmitysjärjestelmän korjaustöistä Ark Päätöksenteko/ Merimaskun seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 73 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 136 Ark Päätöksenteko/ Yhteinen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 161 Ark Päätöksenteko/ Merimaskun seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 117 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 187 Seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen, kirkkohallituksen ja yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään yhteisen kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Kts. Tilinpäätösohje (kkh yleiskirje 17/2003) ja konsernitase-ohje (Kkh yleiskirje 30/2003) Tilinpäätöksestä kts. KJ 15:9, KPL 3. Toimintakertomuksesta kts. KJ 9:6. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. [ ] Viite: Merimaskun seurakunnan tilintarkastusmuistio

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Merimaskun seurakuntaneuvostolta selvitystä mennessä tilintarkastajien antamaan muistioon perustuen. Samoin pyydetään selvitystä Merimaskun seurakunnan talousarvioon vuodelle 2008 merkityn kirkonkellojen sähköistystä koskevan avustuksen hakematta jättämisestä Merimaskun seurakuntaneuvoston kokous (117 ) Kirkkoherran päätösehdotus: Kellotapulin luukkujen korjaamiseen ja kirkonkellojen sähköistykseen voidaan hakea avustusta, ellei sitä ollut haettu. Merimaskussa on ollut tapana hakea jos avustusta yleensä on päätetty hakea tämänkaltaisiin hankkeisiin avustusta jälkikäteen, kun kaikki kustannukset ovat selvillä. Sama koskee kirkon lämmitysputkiston saneeraustyöstä johtuvia kustannuksia. Liitteenä (liite 1) on Kirkkohallituksen yliarkkitehti Eero Raatikaisen talouspäällikkö Hanna Lehdolle lähettämät kaksi neuvonluonteista kirjettä. Merimaskun kirkkovaltuusto on 18. tammikuuta 2007 valinnut kiinteistötyöryhmän, joka on tehnyt lämmitysputkiston saneeraustyöstä päätöksen ja saattanut päätöksensä tiedoksi Merimaskun kirkkoneuvostolle, joka on hyväksynyt ilmoituksen vaikka sitä ei ollut tehty päätösehdotuksen muodossa, johtuen paitsi muusta, myös asian kiireellisyydestä. SrkN:n päätös: Päätösehdotuksen mukaan. 1) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että seurakuntayhtymän ei ole mahdollista saada kirkkohallituksen rakennusavustuksia, vaan ne olisi pitänyt hakea ennen seurakuntayhtymän muodostamispäätöstä. Merkitään tiedoksi Merimaskun seurakuntaneuvoston päätös ) Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Merimaskun seurakunnan vuoden 2008 korjatun tilinpäätöksen ja merkitsee tiedoksi päätösehdotuksen 1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy päätösehdotuksen 1 ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Merimaskun seurakunnan vuoden 2008 korjatun tilinpäätöksen päätösehdotuksen 2 mukaisesti. [ ] Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen 2 ja merkitsi tiedoksi päätösehdotuksen 1.

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula Merimaskun seurakunnan edustajat Eeva Auvinen, Anneli Poukka, Katriina Sirko-Honka ja Matti Huovinen eivät osallistuneet pykälän 70 käsittelyyn. 70 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODELTA 2008 (Merimaskun seurakunta) Viite: Ark Laskentatoimi Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 118 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja / 43 Ark Päätöksenteko/ Merimaskun seurakuntaneuvoston selvitys lämmitysjärjestelmän korjaustöistä Ark Laskentatoimi/ Rauhala-yhtiöiden selvitys Ark Päätöksenteko/ Merimaskun seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 73 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 137 Ark Päätöksenteko/ Yhteinen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 162 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 188 [ ] TILINTARKASTUSKERTOMUS Naantalin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle Olemme tarkastaneet Merimaskun seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Merimaskun seurakunnan kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Yhteinen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. Tarkastuksen tulokset Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Kuitenkin esitämme muistutuksena, että kirkon lämmitysjärjestelmän urakoitsijan valintapäätös on tehty kiinteistötoimen työryhmässä, joka ei ole ollut toimivaltainen tekemään hankintapäätöksiä seurakunnassa. Kirkkohallitukselta ei ole haettu rakennusavustuksia, vaikka hakemukset olisi voitu tehdä myös ennen hankkeeseen ryhtymistä. Seurakunnan hautainhoitorahasto on merkittävästi alikatteinen. Seurakunnan sisäinen valvonta on pääosin järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilinpäätös kuitenkin valmistui vasta toukokuussa Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Kuitenkin siltä osin kuin on kyse kirkon lämmitysjärjestelmän korjaustyöstä päättämisestä ja sitä koskevan avustuksen hakemisesta, emme esitä vastuuvapauden myöntämistä. Naantalissa Sauli Haaksiluoto puheenjohtaja Oy Audiator Ab JHTT yhteisö Toinen linja Helsinki Sinikka Niitynperä JHTT, HTM Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Merimaskun seurakuntaneuvostolta selvitystä mennessä tilintarkastajien päivätyssä muistiossa ja tilintarkastuskertomuksessa esiin tuomiin seikkoihin. Vastuuvapausasia käsitellään yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa syyskuussa.

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Käsittely: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää lisäksi Merimaskun seurakunnalta kopiot tilinpäätöksistä, tilintarkastajien muistiot ja tilintarkastuskertomukset vuodesta 2004 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksineen. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Tilintarkastuspäiväksi on sovittu Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Merimaskun seurakuntaneuvoston selvityksen , kopiot tilinpäätöksistä, tilintarkastajien muistiot ja tilintarkastuskertomukset vuosilta Vastuuvapausasia käsitellään yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa marraskuussa. Päätös annetaan yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi Viite: Merimaskun seurakunnan tilintarkastuskertomus (Niitynperä & Haaksiluoto) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee vastuuvapausasian marraskuun kokouksessa Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden Merimaskun seurakunnan tilivelvollisille vuodelta 2008 tilintarkastajien esittämistä huomautuksista huolimatta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Käsittely: Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Erkki Rantanen esitti käsittelyn aikana seuraavan ponnen:

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Merimaskun seurakunnan kirkkoneuvosto ei ole pystynyt vastaamaan seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoherran olisi tullut valvoa päätösten noudattamista sekä laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa perustuen KJ kohtaan 6:34. Talouspäällikkö ei ole hoitanut tehtäviään kirkkohallituksen vuonna 2006 antamien taloushallinnon perusohjeiden mukaisesti. Vastuuvapautta koskeva päätös ja tämä ponsi tulee antaa tiedoksi tuomiokapitulille. Jäsen Pekka Ritvanen kannatti esitystä seuraavalla lisäyksellä ensimmäisenne lauseeseen: Merimaskun seurakunnan kirkkoneuvosto ei ole kaikilta osin pystynyt vastaamaan. 1) Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden Meri maskun seurakunnan tilivelvollisille vuodelta 2008 tilintarkastajien huomautuksista huolimatta. 2) Ponsi: Merimaskun seurakunnan kirkkoneuvosto ei ole kaikilta osin pystynyt vastaamaan seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoherran olisi tullut valvoa päätösten noudattamista sekä laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa perustuen KJ kohtaan 6:34. Talouspäällikkö ei ole hoitanut tehtäviään kirkkohallituksen vuonna 2006 antamien taloushallinnon perusohjeiden mukaisesti. Vastuuvapautta koskeva päätös ja tämä ponsi tulee antaa tiedoksi tuomiokapitulille. Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN AVAAVA TASE Viite: Ark Laskentatoimi Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 119 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja / 44 Ark Laskentatoimi/ Merimaskun seurakunnan korjattu tilinpäätös 2008 Ark Päätöksenteko/ Merimaskun seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 73 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 138 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 163 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 189

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän korjatun avaavan taseen myöhemmin Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee Naantalin seurakuntayhtymän korjatun avaavan taseen marraskuun kokouksessa Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän avaavan taseen Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAINHOITORAHASTOJEN TALOUS- ARVIOESITYKSET VUODELLE 2010 (TA 2010) SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMAT VUOSILLE (TTS ) Viite: Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Talousarvio 2010, Toiminta- ja taloussuunnitelma Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 190 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin, Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien hautainhoitorahastojen talousarvioesitykset vuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille ja esittää ne yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Naantalin, Merimaskun ja Rymätty seurakuntien hautainhoitorahastojen talousarvioesitykset vuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2010 (TA 2010) SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE (TTS ) Viite: Kirkkohallituksen yleiskirje 33/2009 Ark Päätöksenteko/ Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 83 Ark Päätöksenteko/ Merimaskun seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 91 Ark Päätöksenteko/ Rymättylän seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 80 Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Talousarvio 2010, Toiminta- ja taloussuunnitelma Ark Päätöksenteko/ Yhteinen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 164 Ark Päätöksenteko/ Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 110 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 191 Seurakuntayhtymälle on jokaista varainhoitovuotta varten hyväksyttävä talousarvio viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvostot päättävät toiminnallisista tavoitteista ja jakavat seurakunnan käytettäväksi myönnetyn määrärahakehyksen tileittäin ja tehtäväalueittain sekä tekevät esityksen mahdollisista investointiosaan tulevista hankkeista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Sen jälkeen kun yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion, seurakuntaneuvosto tekee mahdolliset tarkastukset myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden tarkemmasta jaosta tehtäväalueiden ja tilien kesken. (KJ 15:1/s.4.) Seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä (KJ 10:14). Seurakuntaneuvoston lausuntoa on pyydettävä myös toiminta- ja taloussuunnitelmasta (KJ 10:14, 2k). Talousarvion muutoksista ja lisätalousarviosta lausuntoa ei pyydetä (KJ 15:6/s.2).

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioluonnokset ja palauttaa ne seurakuntaneuvostoille täydennyksiä, korjauksia ja lausuntoja varten. Seurakuntaneuvostojen on palautettava täydennetyt ja korjatut luonnokset ja lausunnot seurakuntayhtymän taloustoimistoon mennessä. Talousarvion määrärahat eivät saa ylittää vuodelle 2009 myönnettyjä seurakuntakohtaisia nettomäärärahoja Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Käsittely: Muutos kohdan 4 liitteeseen: s. 164 Tilavuokrat, kirkot Koko Naantalin kirkko/vrk (sis. valvonnan) 700e Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen edellä esitetyllä muutoksella. Käsittely: Jäsen Juhani Vaaranen esitti talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Jäsen Erkki Rantanen kannatti esitystä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula OSTOTARJOUS VILULUODON TONTISTA Viite: Ark Muut taloushallinnon tehtävät/ Tarjous Ark Päätöksenteko/ Taloudellisen jaoston pöytäkirja / 48 Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 121 Ark Päätöksenteko/Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 142

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Ark Päätöksenteko/Naantalin seurakuntaneuvoston pöytäkirja / 90 Ark Päätöksenteko/Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 203 TONTIN OSTOTARJOUS Ostotarjouksen tekijät: Terho Johannes Laaksosen ja Maire Anja Kyllikki Laaksosen oikeuden omistajat: Kirsti-Maija Itäpiiri Veli-Matti Laaksonen Tarjouksen kohde Naantalin seurakunnan omistama vahvistetun tonttijaon mukainen tontti n:o 5 Naantalin kaupungin 11. kaupunginosan korttelissa n:o 2. Tontti myydään määräalana Pappila nimisestä tilasta, jonka kiinteistötunnus on Tontin pinta-ala 780 neliömetriä. Tontti sijaitsee asemakaava-alueella ja ostotarjouksen tekijät ovat tutustuneet kaavaan. Tontinmittauskustannukset ja varainsiirtovero Ostotarjouksen tekijät maksavat ko. tontin tontinmittauskustannukset ja kaupasta menevän varainsiirtoveron. Hintatarjous Kaksikymmentäseitsemäntuhattaviisisataa (27 500,00 ). (Maksetaan heti kun kaupasta on sovittu). Tontin historia Isämme ja äitimme vuokrasivat 1952 Naantalin seurakunnalta tontin, jolle rakensivat omakotitalon. Aluksi vuokrasopimus tehtiin 40 vuodeksi. Vuokrasuhdetta on jatkettu lyhyehköillä sopimuksilla siten, että nykyinen vuokrasopimus päättyy [ ] Naantalissa 28. päivänä heinäkuuta 2008 Kirsti Itäpiiri Veli-Matti Laaksonen

17 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Taloudellinen jaosto päättää, että Pappila nimisestä tilasta, jonka kiinteistötunnus on , pyydetään arviolausunto ja tontin myynnin valmistelua jatketaan. Tontin pinta-ala on 780 m 2, joka sijaitsee Naantalin kaupungin 11. kaupunginosan korttelissa n:o 2. Lopullinen myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. TJ päätös: Taloudellinen jaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että Viluluodon tontin myynnin valmistelua jatketaan, kun Naantalin seurakuntayhtymä on saanut lainhuudon ko. tonttiin ja hinta-arviolausunnon sekä Naantalin seurakuntaneuvoston lausunnon myynnistä Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että Viluluodon tontin myyntiä koskevat lainhuutoasiakirjat saadaan syyskuun aikana. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa Naantalin seurakuntaneuvoston kokous (90 ) Kirkkoherran päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto päättää, että Viluluodon tontin myymiselle ei ole Naantalin seurakunnan puolesta estettä. SN päätös: Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen Viite: Arviolausunto , Kiinteistörekisterin karttaote Pappila Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myydä Kirsti-Marja Itäpiirille ja Veli-Matti Laaksoselle määräalan 780 m 2 Naantalin kaupungin (529) Pappilan kylässä (421) sijaitsevasta kiinteistöstä Pappila RN:o 1:24 (asemakaavan mukainen tontti ). Kauppahinta on Päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

18 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkollisvalitus kirkkohallitukselle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula VELKUAN KIRKON JA HAUTAUSMAAN YHTEYTEEN LIITETTÄVÄN MÄÄRÄALAN HANKINTA Viite: Ark Rakentamattoman kiinteistön osto ja myyminen/karttaliite/velkuan kirkko/ Ark Rakentamattoman kiinteistön osto ja myyminen/suostumus kiinteistökauppaan Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja / 206 Velkuan kirkon huoltorakennusta varten on investointisuunnitelmassa varattu euroa. Rakentamisen edellytyksenä on lisämaan hankkiminen, josta on neuvoteltu Erkki ja Seija Pietilän kanssa. Pietilät suostuvat kiinteistökauppaan Palvan kylän PIETILÄ-nimisen tilan Rno 2:104 omistajina. Kauppahinta euroa. Varainsiirtoverosta ja kaupanvahvistajan kustannuksista sekä kauppakirjan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa seurakuntayhtymä. Ostettava pinta-ala on yhteensä noin 771 m 2. Kirkon pohjoispuolella olevalle määräalalle on tarkoitus rakentaa huoltorakennus. Kirkon eteläpuolella oleva määräala varataan autojen paikoitusta varten. Kustannukset katetaan Velkuan pappilasta saadulla myyntitulolla ( ). Kiinteistön ostaminen ei edellytä enää määräenemmistöä, koska se ei kirkkolain uudistamiskomitean mukaan sisällä yhtä suuria riskejä kuin kiinteistön rakentaminen (KL 9:3/sel.1).

19 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Velkuan kirkon ja hautausmaan yhteyteen hankitaan lisämaata 771 m 2, joka muodostuu kahdesta määräalasta. Hankittavien määräalojen kauppahinta on euroa. Kauppaan liittyvistä kustannuksista vastaa seurakuntayhtymä. Tien siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa myyjät Käsittely: Jäsen Lasse Aimonen esitti seuraavan ponnen: Hankintaan tulisi sisältyä päätösehdotuksessa mainittujen alueiden lisäksi kirkon eteläpuolella sen välittömässä läheisyydessä oleva arviolta noin 400 neliömetrin alue, jolla sijaitsevat veteraanikivimuistomerkki ja Palvan meritaistelumuistomerkki. Jäsenet Pekka Ritvanen ja Rauno Vänttinen kannattivat ponsiehdotusta, mutta totesivat, että päätösehdotuksen mukainen lisämaan hankinta tulisi toteuttaa nyt. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen täydennettynä esitetyllä ponnella. Kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle. Lisätietoja: Talousjohtaja Jorma Koivula VALTUUTETTU RAIMO TOIVOSEN ALOITE HALLINNOLLISEN KOULUTUSTILAI- SUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO ALOITE Hallinnollisten asioiden käsittely ja pöytäkirjaaminen sekä päätösten täytäntöönpano ei ole kovin hyvällä tasolla seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa. Joko annettuja ohjeita ei tunneta, tai niistä välitetä.

20 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (25) Jotta osaaminen saataisiin paremmalle tasolle esitän, että tammikuun 2010 aikana järjestetään seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien esittely vastuussa oleville viranhaltijoille seurakuntaneuvostojen luottamushenkilöille hallinnollinen koulutustilaisuus. Jossa esim. yhden päivän aikana käsitellään Jussi Liljan / Seurakunnan hallintomenettely Koulutustilaisuuden luennoitsijaksi esittäisin Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Jussi Liljaa, tai Tampereen hiippakunnan lakimiesasessori Leevi Häikiötä. Osanottajien toivotaan ottavan tilaisuuteen - Seurakunnan hallintomenettely Oman seurakunnan kirkko- / seurakuntaneuvoston ohjesäännön ja virkasäännön - Kirkkolainsäädäntö 2008 julkaisun Raimo Toivonen Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen ja Naantalin seurakuntaneuvoston jäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi valtuutettu Raimo Toivosen aloitteen tiedoksi ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. 77 MUUT ASIAT 77 : 1 MUUTOS TYÖJÄRJESTYKSEEN Jäsen Raimo Toivosen aloite merkittiin pykälään 76 ja Muut asiat siirrettiin pykäläksi 77. Seuraavienkin pykälien numerointi muuttui vastaavasti Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi muut asiat tiedoksi. 78 ILMOITUSASIAT 78 : 1 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖKSIÄ N:o 326 Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä koskevan päätöksen vahvistaminen N:o 327

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2015 KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 2/2015 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot