JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VASTINE KORVAUSVAATIMUKSEEN liite SEURAKUNTATALON JATKOREMONTIN PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN liite PALVELEVAN PUHELIMEN UUDELLEENORGANISOINTI SEKÄ VASTUUTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄNKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN liite SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOS- TOSSA liite TILAVUOKRAHINNASTON 2015 TARKISTAMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO liite HAUTAPAIKAN LUOVUTUS TIEDOKSI OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Henry Berg Hanna Graeffe Arvi Kekäläinen sij. Pekka Launonen Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Viljo Smed sij. Kaija Tuuri Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Mirja Vakkuri Jukka Virkki Muut osallistujat Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj. Hanna Warro hallintosihteeri sij. Juhani Aarto hallintokappalainen Allekirjoitukset Vesa Koivisto Juhani Aarto puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2015 Järvenpäässä / 2015 tarkastus Liisa Tuovinen Terttu Sihvola-Rauttu Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 17 ja pe klo 8 14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Juhani Aarto Hallintokappalainen

3 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Alkuhartauden piti Esko Lappalainen. 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu Pj:n esitys: Kn 77 Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 78 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu Kn 78 Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlakijoiksi valittiin Liisa Tuovinen ja Terttu Sihvola-Rauttu. 79 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi Kn 79 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä tiedoksi kohtaan asia: Rippikoulutilastot.

4 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 :n ja 15:9 :n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vuosikate on ,82 ja tilikauden tulos on ,07. Tuloksesta kirjataan aiempien investointivarauksien käytöstä poistoeron vähennykseksi ,40. Tilikauden ylijäämä ,47 siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotusvelvoitetta, koska taseessa ei ole alijäämää. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävä tasekirja 2014 on liitteenä nro 80. Tj:n /Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto Kn 80 Päätös: 1) kuulee selonteon vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta 2) käy arviointikeskustelun vuoden 2014 tasekirjan pohjalta ja kirjaa jatkoselvitettävät asiat 3) käsittelee yksityiskohtaisesti tasekirjan sisältämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston 4) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ) jättää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi Esitys (kohta 1) hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen käytiin toimintakertomuksen yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen tarkastelu työmuodoittain/toimialoittain sekä tilinpäätös omana kokonaisuutenaan. Korjattiin kirjoitusvirheet sekä vastaavat taulukoiden puutteet. Käytiin läpi tekstissä tarvittavat poistot, lisäykset ja muutokset, joilta osin valmistelijat suorittavat sovitut korjaukset suoraan liitteenä oleviin asiakirjoihin. Tämän jälkeen kohdat 2-3 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohdat 4-5 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto VASTINE KORVAUSVAATIMUKSEEN Mari Jaakkola on lähettänyt korvausvaatimuksen (liite nro 73), jossa hän vaatii Järvenpään seurakuntaa korvaamaan 12 kuukauden palkkaa vastaavan summan ( euroa) mennessä tai esittämään konkreettisen sovintoesityksen mennessä. Jos asiassa ei päästä sovintoon, Jaakkola aikoo jättää haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Jaakkola perustelee korvausvaatimustaan väittäen, että Järvenpään seurakunta olisi päättänyt hänen työsuhteensa laittomasti. Korvausvaatimuksessa Jaakkola perustelee työsuhteensa olleen toistaiseksi voimassa oleva, koska kolmessa hänen määräaikaisessa työsopimuksessaan / päätöksessään palvelussuhteessa ei hänen esittämänsä mukaan ole ollut perusteltua syytä määräaikaisuudelle. Jaakkola esittää myös, että hänen työsuhteensa olisi muutettu työnantajan toimesta virkasuhteiseksi Samoin hän väittää, että määräaikaisilla työsopimuksilla olisi pyritty kiertämään toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksiin liittyvää työntekijän suojaa. Mari Jaakkolan kaikille määräaikaisille työsuhteille on olemassa perusteet, jotka liittyvät osaltaan Järvenpään seurakunnan henkilöstökulusäästöjen tavoitteeseen ja sitä seuraavaa kaikkien vapautuneiden virkojen ja toimien tarpeellisuuden tarkasteluvelvoitteeseen. Kirkkovaltuusto on linjannut , että suunnitelmakauden vuosien henkilöstökulusäästöjen tavoitteena on -10 % vuoden 2012 budjettiin verrattuna. Vuosien 2012, 2013 ja 2014 kirkkoneuvoston hyväksymissä talousarvion perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien ja johtosääntöjen muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta. Kyseiseen vapaaehtoisen avustustoimen ohjaajan toimen osalta ei kirkkoneuvosto ole missään vaiheessa antanut pysyvää täyttölupaa, vaan päättänyt selvittää edellä mainitun linjauksen mukaisesti kyseisen toimen tarpeellisuutta ja samalla yhteiskunnallisen työn sihteerin viran tarpeellisuutta osana koko diakonian henkilöstöresursseja ja tehtävien erilaisia organisoimisvaihtoehtoja. Kirkkoneuvosto on selvitystyönsä tuloksena päätynyt lopulta uudistamaan kyseisen toimenkuvan ja tehtäväkuvauksen selvitetyt tarpeet huomioiden ja tehtävänimikkeeksi muutettiin diakonian toimi. Selvitys- ja päätösketju selvitetään seuraavassa. Kirpputorin toiminnan ja henkilöresurssien selvitystyö alkoi jo ennen Mari Jaakkolan sijaisuutta. Diakoniajohtokunta esitti kirkkoneuvostolle seuraavaa:

6 Kirkkoneuvosto 4/ Keskusteltiin kirpputorin tilatarpeista ja henkilöresursseista. Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se selvittää kirpputorin tila- ja henkilöstöresurssien nykyiset tarpeet ja päättää siltä pohjalta mahdollisesti tarvittavista muutoksista, siten että mahdolliset muutokset voidaan huomioida 2014 toimintasuunnitelmaa ja budjettia laadittaessa. Kirkkoneuvosto käsitteli diakoniajohtokunnan aloitetta ja päätti nimetä diakoniajohtokunnan aloitteessa esittämän selvitystyöryhmän. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vapaaehtoisen avustustyönohjaajan vuorotteluvapaa-anomuksen ajalle Kirpputorin töiden hoitaminen päätettiin jakaa siten, että kirpputorin myyntitehtäviin palkataan työvoimatoimiston kautta työtön työnhakija vuorotteluvapaan ajaksi. Seurakunnan viranhaltija (lähetyssihteeri) puolestaan hoitaa oman viran ohella työhön liittyvät suunnittelu- ja organisointitehtävät sekä yhteydenpidon vapaaehtoisiin. Vuorotteluvapaan ajaksi, palkattiin johtavan diakoniaviranhaltijan päätöksellä työvoimatoimiston kautta työtön työnhakija, Mari Jaakkola, jonka tehtäviksi määriteltiin kirkkoneuvoston mukaisesti kirpputorin myyntityöstä vastaaminen kirpputorivastaavana. Tilanne muuttui vapaaehtoisen avustustyönohjaajan irtisanouduttua toimestaan alkaen. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja 327. Vapaaehtoisen avustustyönohjaajalle myönnettiin ero anomuksensa mukaisesti alkaen. Seuraavassa pykälässä 327 kirkkoneuvosto totesi, ettei kirpputorin vapaaehtoistyönohjaajan toimea ole syytä täyttää tässä vaiheessa vakituisesti, vaan jatkaa aiemman suunnitelman ja tehtäväjaon mukaisesti määräaikaisuudella asti, koska aiemmin mainittu kirpputorin selvitystyöryhmä on aloittanut työskentelynsä. Siksi aiemmat päätökset kirpputorin tehtävien hoitamisesta sekä kirpputorivastaavan (Jaakkola) ja lähetyssihteerin toimesta päätettiin pitää voimassa. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan Mari Jaakkola palkattiin kirpputorivastaavaksi ajalle Tämän kirkkoneuvoston päätöksen voi katsoa sisältävän perustelut Jaakkolan määräaikaiselle työsuhteelle. Mari Jaakkolan myöhemmät määräaikaiset työsuhteet ovat olleet jatkoa tälle työsopimukselle, joissa työ ja sen ehdot ovat pysyneet samana, tosin peruspalkkaa nostettiin Mari Jaakkolan ryhtyessä hoitamaan alkaen vapaaehtoisen avustustyönohjaajan tehtäviä kokonaisuudessaan. Mari Jaakkola oli siis palkattu määräaikaiseen tehtävään alun perinkin, josta hän on itse ollut tietoinen eikä muita muutoksia asian tiimoilta ole matkan varrella tapahtunut. Tämänkaltaisissa ketjutyösopimustapauksissa riittää, että työnantaja antaa yhden selvityksen, ellei työehdoissa tapahdu muita kuin laista tai työehtosopimuksista johtuvia muutoksia. Kirkkoneuvoston nimeämä kirpputorin selvitystyöryhmä kutsui yhteen kokoukseensa mukaan kirpputorivastaava Mari Jaakkolan asiantuntijana, mikä käy ilmi kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraportista.

7 Kirkkoneuvosto 4/ Kirpputorin selvitystyöryhmä esitti kirkkoneuvostolle seuraavaa: Koska kirpputorin nykytilanne on muuttunut merkittävästi siitä kun tehtävä on annettu, työryhmä anoo lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti. Kirkkoneuvosto käsitteli selvitystyöryhmän esitystä ja päätti myöntää lisäaikaa selvityksen tekoon esityksen mukaisesti vuoden 2013 loppuun asti. Tämän selvitystyöryhmän esittämän lisäajan hyväksymisen johdosta Mari Jaakkolan työsuhdetta jatkettiin määräaikaisena johtavan diakoniaviranhaltijan päätöksellä vuoden 2013 loppuun asti alkaen Koska kirpputorin tehtävien jakaminen kirpputorivastaavan ja lähetyssihteerin kesken oli päätetty saakka, muutettiin Mari Jaakkolan tehtävä alkaen saman sisältöiseksi kuin se vapaaehtoisen avustustyönohjaajalla oli ollut. Samassa yhteydessä hänen peruspalkkansa nostettiin samaksi kuin mitä vapaaehtoisen avustustyönohjaajan palkka oli ollut. Tässä yhteydessä ei muutettu Mari Jaakkolan toimea viraksi, kuten korvausvaatimuksessa virheellisesti väitetään. Toimen muuttaminen viraksi ei edes olisi mahdollista ilman asian käsittelemistä kirkkovaltuustossa. Kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraportti käsiteltiin kirkkoneuvostossa Loppuraportissa oli selvitetty laajasti kirpputorin uudelleenorganisointimahdollisuuksia henkilöstön, tilojen, toiminnan ja talouden näkökulmista. Henkilöstön osalta raportissa oli esillä vaihtoehdot siitä, että työntekijästä kirpputorilla luovutaan, työsuhteeseen palkataan vapaaehtoisen avustustyönohjaaja samalla tai laajemmalla tehtävänkuvauksella tai laaditaan työntekijälle uusi toimenkuva, jossa kirpputorin vastuu liitetään muuhun tehtävään. Kirpputorin toiminnan osalta oli esillä vaihtoehdot siitä, että jatketaan nykyistä toimintaa, lopetetaan ulkomaan avustustoiminta tai lopetetaan kirpputoritoiminta. Koska ratkaisuvaihtoehtoja oli useampia ja samaan aikaan oli käynnissä myös yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän työskentely, jossa myös otettaisiin kantaa tehtävien hoitamisessa tarvittaviin henkilöresursseihin, kirkkoneuvosto päätyi jättämään asian käsittelyn pöydälle odottamaan yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia Näistä työn alla olleista selvitystöistä ja asian käsittelyn keskeneräisyydestä johtuen, Mari Jaakkolalle päätettiin viranhaltijapäätöksellä määräaikainen työsuhde ajalle , jona aikana tavoite oli saada edellä mainitut selvitystyöt valmiiksi ja että niiden perusteella päätetyt ratkaisut henkilöstöresurssien suhteen olisi tehty. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia. Kirkkoneuvosto oli valinnut kokouksessaan yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmän antamaan lausunnon vuoden 2013 loppuun mennessä yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuudesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Työryhmä esitti toimenpide-ehdotuksina henkilöstöresurssien suhteen, että yhteiskuntayön sihteerin virka avataan ja muutetaan

8 Kirkkoneuvosto 4/ se yhteiskuntatyön diakonin viraksi. Viran tehtäväkenttänä olisi maahanmuuttajatyö, kirpputorityö uudelleen organisoituna ja ympäristökysymykset. Tähän liittyisi seurakunnan vapaaehtoistyön uudelleen organisointi. Työryhmän mukaan kirpputorin vapaaehtoisten vastuuta kirpputorista voisi lisätä, sillä kirpputorin vapaaehtoisilla on laajaa osaamista. Käsitellessään yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia ja kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraporttia kirkkoneuvosto totesi, että sillä ei esitettyjen raporttien ja niiden kirkkoneuvostossa tapahtuneiden esittelyjen pohjalta ole valmiuksia tehdä asioista päätöksiä. Raporteissa ja kirkkoneuvostolle asian esittelyissä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot tarvittavien henkilöresurssien suhteen olivat keskenään poikkeavat ja ne vaikuttaisivat koko diakonian työmuodon henkilöstöresursseihin ja toiminnan painotuksiin. Päätöksentekoa varten katsottiin tarpeelliseksi käydä läpi koko diakoniatyö, yhteiskunnallinen työ ja kirpputorityö tarpeiden ja henkilöstöresurssien kohdentamisen kannalta. Tätä selvitystyötä varten kirkkoneuvosto katsoi, että on syytä perustaa uusi työryhmä, jonka tehtävänä on käydä läpi edellä mainitut kolme työalaa ja tehdä ehdotus, miten työalat on mielekkäintä organisoida kokonaisuuden kannalta. Työryhmän tulisi myös huomioida esityksessään aiemmin tehdyt kirpputorin selvitystyöryhmän raportti ja yhteiskuntatyön tulevaisuus - työryhmän loppuraportti. Työryhmälle annettiin työskentelyaikaa asti. Diakonian selvitystyöryhmä anoi toiminnalleen lisäaikaa asti. Lisäajan anomista työryhmä perusteli sillä, että jatkoajan puitteissa työryhmä päivittäisi vapaaehtoisen avustustyöntekijän tehtävänkuvauksen ja kävisi läpi muut toimen täyttämiseen liittyvät asiat. Lisäksi tutkittaisiin mahdollisuuksia löytää kirpputoritoimintaan paremmin soveltuvia uusia tiloja. Samalla työryhmä esitti, että vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan tointa jatkettaisiin saakka. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ja päätti hyväksyä selvitystyöryhmän esitykset. Tästä johtuen Mari Jaakkolan vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan työsopimussuhdetta jatkettiin määräaikaisena saakka. Diakonian selvitystyöryhmän loppuraportti käsiteltiin kirkkoneuvostossa Selvitystyöryhmä esitti loppuraportissaan kirpputorin osalta vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan toimen nimikkeen muuttamista diakonian toimeksi (vastuualueena kirpputori ja sen vapaaehtoistoiminta). Samoin työryhmä esitti diakonian toimen toimenkuvan uudistamista kirkkoneuvoston päätöksen liitteen mukaisesti. Uudessa toimenkuvassa toimen koulutustasovaatimusta nostettaisiin olennaisesti aiemmasta vapaaehtoisen avustustyöntekijän toimenkuvasta. Samoin tehtävänkuvaa laajennettaisiin kattamaan paremmin yhteys koko seurakunnan vapaaehtoistyöhön. Työryhmä esittää siksi myös tehtävänkuvauksen uudistamista ja vaativuusryhmän ja peruspalkan päivittämistä. Kirkkoneuvosto päätti selvitystyöryhmän esityksen mukaan muuttaa vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan tehtävänimikkeen diakonian toimeksi (vastuualueena kirpputori ja sen vapaaehtoistoiminta) alkaen. Samoin päätettiin hyväksyä diakonian

9 Kirkkoneuvosto 4/ toimen toimenkuva alkaen ja hyväksyä diakonian toimen uusi tehtävänkuvaus liitteen mukaisena. Toimen vaativuusryhmä päätettiin nostaa vaativuusryhmään 501 ja korottaa tehtävänmukaista peruspalkkaa alkaen. Diakonian toimi päätettiin julistaa haettavaksi ja samalla asetettiin haastattelutyöryhmä. Vastaavasti päätökset vapaaehtoisen avustustyönohjaajan muuttamisesta diakonian toimeksi laajennetuin toimenkuvin ja tehtäväkuvauksin merkitsivät, että yhteiskunnallisen työn sihteerin virkaa ei enää avata haettavaksi eikä täytetä. Viran avaaminen haettavaksi oli ollut yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmän tavoitteena. Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti haastattelutyöryhmän hakemusasiakirjojen, asetettujen kriteerien ja haastattelun perusteella tekemän esityksen mukaan valita diakonian toimeen sosionomi (AMK), diakoni Seija Heiskasen ensimmäiselle sijalle ja merkonomi Mari Jaakkolan varalle. Työsopimuslaissa 1:3 sanotaan, että Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Edellä esitetyn tapahtumien kulun ja käynnissä olleiden henkilöstöresursseja koskevien selvitystöiden perusteella Mari Jaakkolan kuhunkin määräaikaiseen työsopimukseen on ollut perustellut syyt. Näihin perusteltuihin syihin ja kirkkoneuvoston päätöksiin nojautuen johtava diakoniaviranhaltija on tehnyt päätökset sekä työsopimukset Mari Jaakkolan määräaikaisista työsuhteista. Johtavalla diakoniaviranhaltijalla on kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 mukaan valtuudet ottaa määrärahojen puitteissa määräaikainen työntekijä enintään yhden vuoden ajaksi sekä allekirjoittaa työsopimukset. Järvenpään seurakunnalla ei työnantajana ole selvitystöiden ollessa käynnissä ollut näyttöä siitä, että kirpputorilla olisi pysyvä työntekijätarve. Jo kirpputorin selvitystyöryhmän työskentelyssä, jossa Mari Jaakkola on itse ollut asiantuntijana kuultavana, on ollut esillä vaihtoehtona kirpputorin toimiminen ilman palkattua työntekijää. Samoin yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmä esitti aivan erilaista henkilöresurssiratkaisua kirpputorin toimintaan kuin mitä se oli ollut. Käynnissä olleet selvitystyöt ovat vasta loppuun saatettuina johtopäätöksenään päätyneet perustellusti seikkoihin, että 1) muutetaan toimen tehtävänimikettä ja kelpoisuusvaatimuksia 2) toimelle hyväksytään uusi johtosääntö 3) julistetaan tehtävä auki syystä, että haku on avoin. Vasta näiden päätösten jälkeen on tullut toteutetuksi kirkkovaltuuston aiemmin päättämä velvoite: vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien ja johtosääntöjen muutostarpeita.

10 Kirkkoneuvosto 4/ Tällä historialla, joka käy jokaisesta asiakirjasta ilmi, Mari Jaakkola ei voi perustellusti osoittaa olevan kyseessä työsuhteen ketjuttamisen, koska tehtävän pysyväisluonteisuutta ei ole edes ollut eikä varmuutta siitä, täyttääkö Mari Jaakkola selvitystyön lopputuloksena muutettavan toimen kelpoisuusvaatimuksia. Mari Jaakkola on osallistunut myös kirkkoneuvoston päätöksiä selostaviin ns. kirkkoneuvoston infoihin ja hän on ollut tietoinen kirpputorin ja yhteiskunnallisen työn selvitysten eri selvitysvaiheiden tilanteesta. Jaakkola ei ole erikseen pyytänyt työnantajalta selvitystä määräaikaisuuden perusteista työsuhteidensa aikana. Määräaikaisilla työsopimuksilla ei millään tavoin ole pyritty kiertämään toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksiin liittyvää työntekijän suojaa vaan määräaikaisuudet ovat nousseet pelkästään edellä mainittuihin henkilöstöresursseihin ja eri toimintoihin liittyvistä selvitystöistä. Edellä mainituilla perusteilla Järvenpään seurakunnan ei ole syytä suostua Mari Jaakkolan esittämään korvausvaatimukseen. Pj:n esitys: Kn 73 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää 1) todeta, että esittelytekstissä mainituin perusteluin Mari Jaakkolan määräaikaisia työsuhteita ei voida pitää toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena vaan kyseessä ovat perustellut määräaikaiset työsuhteet. Mari Jaakkolan työsuhteen päättymisessä ei myöskään ole kyseessä laiton työsuhteen päättäminen vaan työsuhde on loppunut määräaikaisen työsuhteen loppuessa. 2) että se pitää Mari Jaakkolan korvausvaatimusta perusteettomana. Asia palautettiin valmisteluun ********** Kn 81 Pj:n esitys: Esittelytekstin lisättyjen tarkennusten nojalla Kirkkoneuvosto päättää 1) todeta, että esittelytekstissä mainituin perusteluin Mari Jaakkolan määräaikaisia työsuhteita ei voida pitää toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena vaan kyseessä ovat perustellut määräaikaiset työsuhteet. Mari Jaakkolan työsuhteen päättymisessä ei myöskään ole kyseessä laiton työsuhteen päättäminen vaan työsuhde on loppunut määräaikaisen työsuhteen loppuessa. 2) että se pitää Mari Jaakkolan korvausvaatimusta perusteettomana. Kn 81 Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTATALON JATKOREMONTIN PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntatalon remontista on tehty vesikaton uusiminen 2013 ja sadevesiviemäröinti ja salaojat Vuonna 2014 aloitettu perheasiain neuvottelukeskuksen tilojen ja hallintokäytävän saneeraus on saatu siten valmiiksi, että tiloissa on pidetty vastaanottokatselmus. Perheasianneuvottelukeskus siirtyy nykyisistä Sibeliuksenkatu 14 tiloista seurakuntatalolle. Samoin hallintokäytävän työntekijät voivat siirtyä alkaen remontoituihin toimistotiloihin. Seurakunnan tilatyöryhmä on kuullut henkilökuntaa ja valmistellut yhdessä arkkitehti Olli Kumpulaisen kanssa tarvittavia tilamuutoksia toiminnan ja työskentelytilojen parantamiseksi, kun seurakuntatalon remontti etenee. Liitteenä nro 82 ovat Kumpulaisen piirustukset seurakuntatalon kellarinkerroksen muutostöistä ja 1. kerroksen toimistotilojen muutostöistä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostolla on oikeus päättää piirustusten hyväksymisestä kirkkovaltuuston päättämissä rajoissa. Kirkkovaltuusto on päättänyt, että kirkkoneuvosto voi hyväksyä rakennuspiirustukset, jos hankkeen kustannusarvio ei ylitä Talousarviossa 2015 on tilojen peruskorjaukseen määräraha, perheasiainneuvottelukeskuksen tilojen muutokseen ja korjaukseen ja tilojen kalustamiseen, siirtoseinään ym määrärahat. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) hyväksyä liitteenä nro 82 olevat rakennuspiirustuksen seurakuntatalon remontin jatkamiseksi 2) antaa kiinteistöpäällikölle valtuudet tilata rakennuspiirustusten pohjalta tarvittavat LVIS-suunnitelmat 3) antaa kiinteistöpäällikölle valtuudet kilpailuttaa seurantatalon jatkoremontin em. suunnitelmien pohjalta Kn 82 Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto PALVELEVAN PUHELIMEN UUDELLEENORGANISOINTI JA SEKÄ VASTUUTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄNKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN Keski-Uudellamaalla toimivien Palvelevan puhelimen (PP) päivystäjäryhmien toimintaa on organisoitu uudelleen tapahtui irtaantuminen Helsingin Palvelevasta puhelimesta. Itsenäistyminen on tarkoittanut uusien käytäntöjen luomista Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien PP:n vastuuhenkilöiden kanssa. Selkeinä muutoksina on ollut: Tilastoinnin siirtyminen omalle alueelle Kuukausitilastoinnin tekeminen paikallisesti Päivystäjien peruskurssin sekä koulutuksen järjestämisen rovastikuntatasolla Tiiviimpi yhteydenpito Keravan, Tuusulan ja Järvenpään työntekijöiden kesken alkaen on PP:n päivystys siirretty PNK:n muuton johdosta uuteen paikkaan Järvenpäässä. Järvenpään seurakunnan PP:n toiminnasta vastaava on hoitanut siirtymiseen liittyvät käytännön järjestelyt, joka on pitänyt sisällään seuraavaa: Käytännön toimenpiteiden järjestely sekä erilaisista asioista sopiminen siirron onnistumiseksi (avaimet, hälytykset, tavaroiden siirto ja tilavaraukset) Tiloihin ja välineisiin tutustuttaminen kolmen seurakunnan päivystäjille Päivystyspaikan sijaintiseurakuntana toimiminen tuonut vastuun käytännön asioista Järvenpään PP:n vastuutyöntekijälle Irtaantuminen PNK:n tiloista siirsi tehtävät, jotka ennen on kuulunut PNKn toimistosihteerille pääsääntöisesti Järvenpään PP:n vastuutyöntekijälle. Osa tehtävistä pystytään jakamaan kolmen seurakunnan kesken. Muutosten kautta on tavoitteena: Tiivistää rovastikunnallista yhteistyötä sekä työntekijä- että päivystäjätasolla. Saada rovastikunnallinen päivystys toimimaan kokoaikaisesti kolmen vuoden sisällä (ei kesäkuukausina) nykyisen kolme päivystysviikkoa kuukaudessa - mallin sijaan. Järvenpään seurakunnan PP:n työnohjaajana aloitti lähetyssihteeri Minna Kotajärvi alkaen. Kirkkoneuvosto päätti tämän johdosta hyväksyä alkaen määräaikaisen muutoksen lähetyssihteerin vaativuuskriteereihin ja vaativuusryhmään (503) sekä peruspalkaksi 2577,20. /kk. Määräaikainen vastuu ja sen mukainen peruspalkka päätettiin jatkuvaksi sen ajan kuin lähetyssihteeri vastaa palvelevan puhelimen päivystäjien työnohjauksesta. Lokakuussa 2014 Minna Kotajärvi aloitti myös PP:n paikallisena vastuutyöntekijänä. Tehtävä on tuonut mukanaan yllämainitut muutokset lähetyssihteerin toimenkuvassa.

13 Kirkkoneuvosto 4/ Toimenkuva laajeni huomattavasti ja samoin vastuu lisääntyi ja siksi muutokset on syytä huomioida palkkauksellisesti. Liitteenä nro 83a on lähetyssihteerin tehtävänkuvaus vaativuuskriteereineen ja vaativuusryhmäesityksineen. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) hyväksyä alkaen (liite nro 83a) olevan tehtävänkuvauksen mukaiset lähetyssihteerin vaativuuskriteerit ja vaativuusryhmän (601) sekä peruspalkaksi 2671, 02 /kk Määräaikainen vastuu ja sen mukainen peruspalkka jatkuu sen ajan kuin lähetyssihteeri toimii palvelevan puhelimen vastuutyöntekijänä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 2) siirtää alkaen lähetyssihteerin henkilöstökuluista 8 % Palvelevan puhelimen tehtäväalueelle 255. Henkilöstökuluista jää 92 % tehtäväalueelle 224 Lähetystyö. Kn 83 Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOSTOSSA Kirkkoneuvosto antoi lausunnon perustajajäsenenä Järvenpään palvelusäätiön lakkauttamisen puolesta säätiön hallituksen esityksen mukaisesti. Samassa lausunnossa puollettiin säätiön hallituksen esityksen mukaisesti, että Järvenpään Palvelusäätiön säädekirjan mukaisen toiminnan toteuttamista jatkettaisiin säätiön lakkauttamisen jälkeen yhteistyösopimuksella kaupungin ja säätiön perustajajäsenten kanssa. Järvenpään Palvelusäätiö rekisteröitiin lakkautetuksi ja yhteistyösopimus on tullut voimaan samaisesta päivästä lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan (liite nro 84a) Järvenpään kaupunki perustaa asiakasneuvoston. Kaupunki vastaa yhdessä asiakasneuvoston kanssa Järvenpään Palvelusäätiön tarkoituksen toteuttamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Asiakasneuvostossa on edustus vähintään kolmesta säätiön perustajayhteisöstä sekä seurakunnasta ja kaupungilta. Asiakasneuvostosta sovitaan tarkemmin erikseen. Järvenpään kaupunki kutsui sopimuksen mukaisesti Palvelusäätiön perustajajäsenet yhteiseen kokoukseen keskustelemaan asiakasneuvoston perustamisesta (liite nro 84b). Kokouksessa olivat Järvenpään seurakunnan puolesta kirkkoherra ja kirkkoneuvoston jäsen ja aiemman Palvelusäätiön hallituksessa seurakunnan edustajana toiminut Jukka Virkki. Kokouksessa sovittiin asiakasneuvoston kokoonpanosta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Seurakunnalla on sopimuksen mukaan yksi edustaja asiakasneuvostossa. Asiakasneuvoston ensimmäinen kokous on klo 15:30. Edustaja valitaan vuosiksi Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvostoon Järvenpään seurakunnan edustajan vuosiksi ja tälle varajäsenen. Kn 84 päätös Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Yrjö Rantanen ja hänen varajäsenekseen Ritva Ikonen.

15 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto TILAVUOKRAHINNASTON 2015 TARKISTAMINEN Kirkkoneuvoston hyväksymässä tilavuokrat hinnastossa oli hintojen jälkeen periaatelause, jossa todettiin, että Laurilan seurakuntakoti, Loutin kerhotalon ja Kirkonkulma Sali varataan lauantaisin muistotilaisuuksien pitämistä varten. Pappien kokous on käsitellyt asiaa Kirkonkulman salin osalta ja esittänyt että määräys poistettaisiin. Tällöin Kirkonkulman Sali olisi käytettävissä ns. kastekahvitilaisuuksiin. Kirkonkulman Elävän veden kappeli on seurakunnan suosituin kastetila, jossa järjestetään vuosittain yli 100 kastetoimitusta. Elävän veden kappelista siirtyminen Kirkonkulman sisällä saliin kastekahveille on helppoa ja luontevaa. Muihin tilaisuuksiin kaupungissa on runsaasti erilaisia tiloja vuokrattavana. Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä ja tilatyöryhmä ovat käsitelleet asiaa ja ovat kannattaneet pappien kokouksen esitystä. Liitteenä nro 85 on päivitetty tilavuokrahinnasto. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää poistaa tilavuokrahinnastosta 2015 maininnan, että Kirkonkulman sali varataan lauantaisin muistitilaisuuksien pitämistä varten. Kn 85 päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

16 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Työjärjestyksen hyväksyminen Merkitään tiedoksi 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 18 Ääntenlaskijoiden valinta 19 Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle Kari J.Hietala, BDO-Audiator Oy 20 Tiedoksi 21 Iltakoulu Toiminnan esittely 22 Valitusosoitus Merkitään tiedoksi 23 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi Kn 86 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

17 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKAN LUOVUTUS Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 87 mukaisia hautapaikkajärjestelyjä (hautapaikan luovutus). Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 87 esitetyn hautapaikkajärjestelyn. Kn 87 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

18 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET 8/2015 Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset Pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015 Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet EROONNEET JA LIITTYNEET TILASTO (liite 88 / 2) 3. PERHENEUVONNAN ASIAKASPALAUTEKYSELYN YHTEENVETO (liite 88 / 3) 4. KELAN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUSPÄÄTÖS (liite 88 / 4) 5. JÄRVI-DATA NEUVOTTELUKUNNAN PÖYTÄKIRJA (liite 88 / 5) 6. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT Kiinteistöjohtokunta Toimintakertomukset 2014 Perheasiain neuvottelukeskuksen tilojen saneeraus - Tiedoksi Järvi-Datan neuvottelukunta Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta - Järvi-Datan toimintakertomus 2014 ja talousarvion toteutuma - Tietoturvatarkastuksen asiat - Järvi-Datan ja Canorama/DataPro toiminnalliset yhteistyöasiat - Lync- Attendant tilanne Tiedoksi asiat. 7. RIPPIKOULUN KÄYNEET (Liite 88/6) Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 88 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

19 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 89 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut) Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 90 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTA 20.11.2014 Aika: Torstai 20.11.2014 klo 17.00 18.20 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 liite sivu 38 KOKOUKSEN AVAUS 40 38 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.3.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS... 60 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat 1 (7) Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 ntarkastajien valitseminen 5 Luottamushenkilön ero 6

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 5.4.2012 klo 9.30 9.55 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää Liite Asia sivu 115 Kokouksen avaus 176 116 Laillisuus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 1. päivä maaliskuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.3.2012 klo 13-13.50 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 76 Kokouksen avaus 125 77 Laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Kurun kappelineuvosto 10.1.2017-1- Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 10.1.2017 klo 17.44 18.54 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja, läsnä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.3.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 51 KOKOUKSEN AVAUS 79 52 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 26.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 30 - Kokouksen avaus 31 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto 7.6.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 7. päivä kesäkuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Päivämäärä. Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Päivämäärä. Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Kirkkoneuvosto Päivämäärä Kokousaika 23.5.2017 klo 17 18.32 Kokouspaikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 30.5.2017 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 54 - Kokouksen avaus 55 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot