JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VASTINE KORVAUSVAATIMUKSEEN liite SEURAKUNTATALON JATKOREMONTIN PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN liite PALVELEVAN PUHELIMEN UUDELLEENORGANISOINTI SEKÄ VASTUUTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄNKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN liite SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOS- TOSSA liite TILAVUOKRAHINNASTON 2015 TARKISTAMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO liite HAUTAPAIKAN LUOVUTUS TIEDOKSI OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Henry Berg Hanna Graeffe Arvi Kekäläinen sij. Pekka Launonen Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Viljo Smed sij. Kaija Tuuri Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Mirja Vakkuri Jukka Virkki Muut osallistujat Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj. Hanna Warro hallintosihteeri sij. Juhani Aarto hallintokappalainen Allekirjoitukset Vesa Koivisto Juhani Aarto puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2015 Järvenpäässä / 2015 tarkastus Liisa Tuovinen Terttu Sihvola-Rauttu Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 17 ja pe klo 8 14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Juhani Aarto Hallintokappalainen

3 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Alkuhartauden piti Esko Lappalainen. 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu Pj:n esitys: Kn 77 Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 78 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu Kn 78 Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlakijoiksi valittiin Liisa Tuovinen ja Terttu Sihvola-Rauttu. 79 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi Kn 79 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä tiedoksi kohtaan asia: Rippikoulutilastot.

4 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 :n ja 15:9 :n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vuosikate on ,82 ja tilikauden tulos on ,07. Tuloksesta kirjataan aiempien investointivarauksien käytöstä poistoeron vähennykseksi ,40. Tilikauden ylijäämä ,47 siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotusvelvoitetta, koska taseessa ei ole alijäämää. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävä tasekirja 2014 on liitteenä nro 80. Tj:n /Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto Kn 80 Päätös: 1) kuulee selonteon vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta 2) käy arviointikeskustelun vuoden 2014 tasekirjan pohjalta ja kirjaa jatkoselvitettävät asiat 3) käsittelee yksityiskohtaisesti tasekirjan sisältämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston 4) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ) jättää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi Esitys (kohta 1) hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen käytiin toimintakertomuksen yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen tarkastelu työmuodoittain/toimialoittain sekä tilinpäätös omana kokonaisuutenaan. Korjattiin kirjoitusvirheet sekä vastaavat taulukoiden puutteet. Käytiin läpi tekstissä tarvittavat poistot, lisäykset ja muutokset, joilta osin valmistelijat suorittavat sovitut korjaukset suoraan liitteenä oleviin asiakirjoihin. Tämän jälkeen kohdat 2-3 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohdat 4-5 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto VASTINE KORVAUSVAATIMUKSEEN Mari Jaakkola on lähettänyt korvausvaatimuksen (liite nro 73), jossa hän vaatii Järvenpään seurakuntaa korvaamaan 12 kuukauden palkkaa vastaavan summan ( euroa) mennessä tai esittämään konkreettisen sovintoesityksen mennessä. Jos asiassa ei päästä sovintoon, Jaakkola aikoo jättää haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Jaakkola perustelee korvausvaatimustaan väittäen, että Järvenpään seurakunta olisi päättänyt hänen työsuhteensa laittomasti. Korvausvaatimuksessa Jaakkola perustelee työsuhteensa olleen toistaiseksi voimassa oleva, koska kolmessa hänen määräaikaisessa työsopimuksessaan / päätöksessään palvelussuhteessa ei hänen esittämänsä mukaan ole ollut perusteltua syytä määräaikaisuudelle. Jaakkola esittää myös, että hänen työsuhteensa olisi muutettu työnantajan toimesta virkasuhteiseksi Samoin hän väittää, että määräaikaisilla työsopimuksilla olisi pyritty kiertämään toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksiin liittyvää työntekijän suojaa. Mari Jaakkolan kaikille määräaikaisille työsuhteille on olemassa perusteet, jotka liittyvät osaltaan Järvenpään seurakunnan henkilöstökulusäästöjen tavoitteeseen ja sitä seuraavaa kaikkien vapautuneiden virkojen ja toimien tarpeellisuuden tarkasteluvelvoitteeseen. Kirkkovaltuusto on linjannut , että suunnitelmakauden vuosien henkilöstökulusäästöjen tavoitteena on -10 % vuoden 2012 budjettiin verrattuna. Vuosien 2012, 2013 ja 2014 kirkkoneuvoston hyväksymissä talousarvion perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien ja johtosääntöjen muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta. Kyseiseen vapaaehtoisen avustustoimen ohjaajan toimen osalta ei kirkkoneuvosto ole missään vaiheessa antanut pysyvää täyttölupaa, vaan päättänyt selvittää edellä mainitun linjauksen mukaisesti kyseisen toimen tarpeellisuutta ja samalla yhteiskunnallisen työn sihteerin viran tarpeellisuutta osana koko diakonian henkilöstöresursseja ja tehtävien erilaisia organisoimisvaihtoehtoja. Kirkkoneuvosto on selvitystyönsä tuloksena päätynyt lopulta uudistamaan kyseisen toimenkuvan ja tehtäväkuvauksen selvitetyt tarpeet huomioiden ja tehtävänimikkeeksi muutettiin diakonian toimi. Selvitys- ja päätösketju selvitetään seuraavassa. Kirpputorin toiminnan ja henkilöresurssien selvitystyö alkoi jo ennen Mari Jaakkolan sijaisuutta. Diakoniajohtokunta esitti kirkkoneuvostolle seuraavaa:

6 Kirkkoneuvosto 4/ Keskusteltiin kirpputorin tilatarpeista ja henkilöresursseista. Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se selvittää kirpputorin tila- ja henkilöstöresurssien nykyiset tarpeet ja päättää siltä pohjalta mahdollisesti tarvittavista muutoksista, siten että mahdolliset muutokset voidaan huomioida 2014 toimintasuunnitelmaa ja budjettia laadittaessa. Kirkkoneuvosto käsitteli diakoniajohtokunnan aloitetta ja päätti nimetä diakoniajohtokunnan aloitteessa esittämän selvitystyöryhmän. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vapaaehtoisen avustustyönohjaajan vuorotteluvapaa-anomuksen ajalle Kirpputorin töiden hoitaminen päätettiin jakaa siten, että kirpputorin myyntitehtäviin palkataan työvoimatoimiston kautta työtön työnhakija vuorotteluvapaan ajaksi. Seurakunnan viranhaltija (lähetyssihteeri) puolestaan hoitaa oman viran ohella työhön liittyvät suunnittelu- ja organisointitehtävät sekä yhteydenpidon vapaaehtoisiin. Vuorotteluvapaan ajaksi, palkattiin johtavan diakoniaviranhaltijan päätöksellä työvoimatoimiston kautta työtön työnhakija, Mari Jaakkola, jonka tehtäviksi määriteltiin kirkkoneuvoston mukaisesti kirpputorin myyntityöstä vastaaminen kirpputorivastaavana. Tilanne muuttui vapaaehtoisen avustustyönohjaajan irtisanouduttua toimestaan alkaen. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja 327. Vapaaehtoisen avustustyönohjaajalle myönnettiin ero anomuksensa mukaisesti alkaen. Seuraavassa pykälässä 327 kirkkoneuvosto totesi, ettei kirpputorin vapaaehtoistyönohjaajan toimea ole syytä täyttää tässä vaiheessa vakituisesti, vaan jatkaa aiemman suunnitelman ja tehtäväjaon mukaisesti määräaikaisuudella asti, koska aiemmin mainittu kirpputorin selvitystyöryhmä on aloittanut työskentelynsä. Siksi aiemmat päätökset kirpputorin tehtävien hoitamisesta sekä kirpputorivastaavan (Jaakkola) ja lähetyssihteerin toimesta päätettiin pitää voimassa. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan Mari Jaakkola palkattiin kirpputorivastaavaksi ajalle Tämän kirkkoneuvoston päätöksen voi katsoa sisältävän perustelut Jaakkolan määräaikaiselle työsuhteelle. Mari Jaakkolan myöhemmät määräaikaiset työsuhteet ovat olleet jatkoa tälle työsopimukselle, joissa työ ja sen ehdot ovat pysyneet samana, tosin peruspalkkaa nostettiin Mari Jaakkolan ryhtyessä hoitamaan alkaen vapaaehtoisen avustustyönohjaajan tehtäviä kokonaisuudessaan. Mari Jaakkola oli siis palkattu määräaikaiseen tehtävään alun perinkin, josta hän on itse ollut tietoinen eikä muita muutoksia asian tiimoilta ole matkan varrella tapahtunut. Tämänkaltaisissa ketjutyösopimustapauksissa riittää, että työnantaja antaa yhden selvityksen, ellei työehdoissa tapahdu muita kuin laista tai työehtosopimuksista johtuvia muutoksia. Kirkkoneuvoston nimeämä kirpputorin selvitystyöryhmä kutsui yhteen kokoukseensa mukaan kirpputorivastaava Mari Jaakkolan asiantuntijana, mikä käy ilmi kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraportista.

7 Kirkkoneuvosto 4/ Kirpputorin selvitystyöryhmä esitti kirkkoneuvostolle seuraavaa: Koska kirpputorin nykytilanne on muuttunut merkittävästi siitä kun tehtävä on annettu, työryhmä anoo lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti. Kirkkoneuvosto käsitteli selvitystyöryhmän esitystä ja päätti myöntää lisäaikaa selvityksen tekoon esityksen mukaisesti vuoden 2013 loppuun asti. Tämän selvitystyöryhmän esittämän lisäajan hyväksymisen johdosta Mari Jaakkolan työsuhdetta jatkettiin määräaikaisena johtavan diakoniaviranhaltijan päätöksellä vuoden 2013 loppuun asti alkaen Koska kirpputorin tehtävien jakaminen kirpputorivastaavan ja lähetyssihteerin kesken oli päätetty saakka, muutettiin Mari Jaakkolan tehtävä alkaen saman sisältöiseksi kuin se vapaaehtoisen avustustyönohjaajalla oli ollut. Samassa yhteydessä hänen peruspalkkansa nostettiin samaksi kuin mitä vapaaehtoisen avustustyönohjaajan palkka oli ollut. Tässä yhteydessä ei muutettu Mari Jaakkolan toimea viraksi, kuten korvausvaatimuksessa virheellisesti väitetään. Toimen muuttaminen viraksi ei edes olisi mahdollista ilman asian käsittelemistä kirkkovaltuustossa. Kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraportti käsiteltiin kirkkoneuvostossa Loppuraportissa oli selvitetty laajasti kirpputorin uudelleenorganisointimahdollisuuksia henkilöstön, tilojen, toiminnan ja talouden näkökulmista. Henkilöstön osalta raportissa oli esillä vaihtoehdot siitä, että työntekijästä kirpputorilla luovutaan, työsuhteeseen palkataan vapaaehtoisen avustustyönohjaaja samalla tai laajemmalla tehtävänkuvauksella tai laaditaan työntekijälle uusi toimenkuva, jossa kirpputorin vastuu liitetään muuhun tehtävään. Kirpputorin toiminnan osalta oli esillä vaihtoehdot siitä, että jatketaan nykyistä toimintaa, lopetetaan ulkomaan avustustoiminta tai lopetetaan kirpputoritoiminta. Koska ratkaisuvaihtoehtoja oli useampia ja samaan aikaan oli käynnissä myös yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän työskentely, jossa myös otettaisiin kantaa tehtävien hoitamisessa tarvittaviin henkilöresursseihin, kirkkoneuvosto päätyi jättämään asian käsittelyn pöydälle odottamaan yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia Näistä työn alla olleista selvitystöistä ja asian käsittelyn keskeneräisyydestä johtuen, Mari Jaakkolalle päätettiin viranhaltijapäätöksellä määräaikainen työsuhde ajalle , jona aikana tavoite oli saada edellä mainitut selvitystyöt valmiiksi ja että niiden perusteella päätetyt ratkaisut henkilöstöresurssien suhteen olisi tehty. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia. Kirkkoneuvosto oli valinnut kokouksessaan yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmän antamaan lausunnon vuoden 2013 loppuun mennessä yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuudesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Työryhmä esitti toimenpide-ehdotuksina henkilöstöresurssien suhteen, että yhteiskuntayön sihteerin virka avataan ja muutetaan

8 Kirkkoneuvosto 4/ se yhteiskuntatyön diakonin viraksi. Viran tehtäväkenttänä olisi maahanmuuttajatyö, kirpputorityö uudelleen organisoituna ja ympäristökysymykset. Tähän liittyisi seurakunnan vapaaehtoistyön uudelleen organisointi. Työryhmän mukaan kirpputorin vapaaehtoisten vastuuta kirpputorista voisi lisätä, sillä kirpputorin vapaaehtoisilla on laajaa osaamista. Käsitellessään yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia ja kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraporttia kirkkoneuvosto totesi, että sillä ei esitettyjen raporttien ja niiden kirkkoneuvostossa tapahtuneiden esittelyjen pohjalta ole valmiuksia tehdä asioista päätöksiä. Raporteissa ja kirkkoneuvostolle asian esittelyissä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot tarvittavien henkilöresurssien suhteen olivat keskenään poikkeavat ja ne vaikuttaisivat koko diakonian työmuodon henkilöstöresursseihin ja toiminnan painotuksiin. Päätöksentekoa varten katsottiin tarpeelliseksi käydä läpi koko diakoniatyö, yhteiskunnallinen työ ja kirpputorityö tarpeiden ja henkilöstöresurssien kohdentamisen kannalta. Tätä selvitystyötä varten kirkkoneuvosto katsoi, että on syytä perustaa uusi työryhmä, jonka tehtävänä on käydä läpi edellä mainitut kolme työalaa ja tehdä ehdotus, miten työalat on mielekkäintä organisoida kokonaisuuden kannalta. Työryhmän tulisi myös huomioida esityksessään aiemmin tehdyt kirpputorin selvitystyöryhmän raportti ja yhteiskuntatyön tulevaisuus - työryhmän loppuraportti. Työryhmälle annettiin työskentelyaikaa asti. Diakonian selvitystyöryhmä anoi toiminnalleen lisäaikaa asti. Lisäajan anomista työryhmä perusteli sillä, että jatkoajan puitteissa työryhmä päivittäisi vapaaehtoisen avustustyöntekijän tehtävänkuvauksen ja kävisi läpi muut toimen täyttämiseen liittyvät asiat. Lisäksi tutkittaisiin mahdollisuuksia löytää kirpputoritoimintaan paremmin soveltuvia uusia tiloja. Samalla työryhmä esitti, että vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan tointa jatkettaisiin saakka. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ja päätti hyväksyä selvitystyöryhmän esitykset. Tästä johtuen Mari Jaakkolan vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan työsopimussuhdetta jatkettiin määräaikaisena saakka. Diakonian selvitystyöryhmän loppuraportti käsiteltiin kirkkoneuvostossa Selvitystyöryhmä esitti loppuraportissaan kirpputorin osalta vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan toimen nimikkeen muuttamista diakonian toimeksi (vastuualueena kirpputori ja sen vapaaehtoistoiminta). Samoin työryhmä esitti diakonian toimen toimenkuvan uudistamista kirkkoneuvoston päätöksen liitteen mukaisesti. Uudessa toimenkuvassa toimen koulutustasovaatimusta nostettaisiin olennaisesti aiemmasta vapaaehtoisen avustustyöntekijän toimenkuvasta. Samoin tehtävänkuvaa laajennettaisiin kattamaan paremmin yhteys koko seurakunnan vapaaehtoistyöhön. Työryhmä esittää siksi myös tehtävänkuvauksen uudistamista ja vaativuusryhmän ja peruspalkan päivittämistä. Kirkkoneuvosto päätti selvitystyöryhmän esityksen mukaan muuttaa vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan tehtävänimikkeen diakonian toimeksi (vastuualueena kirpputori ja sen vapaaehtoistoiminta) alkaen. Samoin päätettiin hyväksyä diakonian

9 Kirkkoneuvosto 4/ toimen toimenkuva alkaen ja hyväksyä diakonian toimen uusi tehtävänkuvaus liitteen mukaisena. Toimen vaativuusryhmä päätettiin nostaa vaativuusryhmään 501 ja korottaa tehtävänmukaista peruspalkkaa alkaen. Diakonian toimi päätettiin julistaa haettavaksi ja samalla asetettiin haastattelutyöryhmä. Vastaavasti päätökset vapaaehtoisen avustustyönohjaajan muuttamisesta diakonian toimeksi laajennetuin toimenkuvin ja tehtäväkuvauksin merkitsivät, että yhteiskunnallisen työn sihteerin virkaa ei enää avata haettavaksi eikä täytetä. Viran avaaminen haettavaksi oli ollut yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmän tavoitteena. Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti haastattelutyöryhmän hakemusasiakirjojen, asetettujen kriteerien ja haastattelun perusteella tekemän esityksen mukaan valita diakonian toimeen sosionomi (AMK), diakoni Seija Heiskasen ensimmäiselle sijalle ja merkonomi Mari Jaakkolan varalle. Työsopimuslaissa 1:3 sanotaan, että Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Edellä esitetyn tapahtumien kulun ja käynnissä olleiden henkilöstöresursseja koskevien selvitystöiden perusteella Mari Jaakkolan kuhunkin määräaikaiseen työsopimukseen on ollut perustellut syyt. Näihin perusteltuihin syihin ja kirkkoneuvoston päätöksiin nojautuen johtava diakoniaviranhaltija on tehnyt päätökset sekä työsopimukset Mari Jaakkolan määräaikaisista työsuhteista. Johtavalla diakoniaviranhaltijalla on kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 mukaan valtuudet ottaa määrärahojen puitteissa määräaikainen työntekijä enintään yhden vuoden ajaksi sekä allekirjoittaa työsopimukset. Järvenpään seurakunnalla ei työnantajana ole selvitystöiden ollessa käynnissä ollut näyttöä siitä, että kirpputorilla olisi pysyvä työntekijätarve. Jo kirpputorin selvitystyöryhmän työskentelyssä, jossa Mari Jaakkola on itse ollut asiantuntijana kuultavana, on ollut esillä vaihtoehtona kirpputorin toimiminen ilman palkattua työntekijää. Samoin yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmä esitti aivan erilaista henkilöresurssiratkaisua kirpputorin toimintaan kuin mitä se oli ollut. Käynnissä olleet selvitystyöt ovat vasta loppuun saatettuina johtopäätöksenään päätyneet perustellusti seikkoihin, että 1) muutetaan toimen tehtävänimikettä ja kelpoisuusvaatimuksia 2) toimelle hyväksytään uusi johtosääntö 3) julistetaan tehtävä auki syystä, että haku on avoin. Vasta näiden päätösten jälkeen on tullut toteutetuksi kirkkovaltuuston aiemmin päättämä velvoite: vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien ja johtosääntöjen muutostarpeita.

10 Kirkkoneuvosto 4/ Tällä historialla, joka käy jokaisesta asiakirjasta ilmi, Mari Jaakkola ei voi perustellusti osoittaa olevan kyseessä työsuhteen ketjuttamisen, koska tehtävän pysyväisluonteisuutta ei ole edes ollut eikä varmuutta siitä, täyttääkö Mari Jaakkola selvitystyön lopputuloksena muutettavan toimen kelpoisuusvaatimuksia. Mari Jaakkola on osallistunut myös kirkkoneuvoston päätöksiä selostaviin ns. kirkkoneuvoston infoihin ja hän on ollut tietoinen kirpputorin ja yhteiskunnallisen työn selvitysten eri selvitysvaiheiden tilanteesta. Jaakkola ei ole erikseen pyytänyt työnantajalta selvitystä määräaikaisuuden perusteista työsuhteidensa aikana. Määräaikaisilla työsopimuksilla ei millään tavoin ole pyritty kiertämään toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksiin liittyvää työntekijän suojaa vaan määräaikaisuudet ovat nousseet pelkästään edellä mainittuihin henkilöstöresursseihin ja eri toimintoihin liittyvistä selvitystöistä. Edellä mainituilla perusteilla Järvenpään seurakunnan ei ole syytä suostua Mari Jaakkolan esittämään korvausvaatimukseen. Pj:n esitys: Kn 73 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää 1) todeta, että esittelytekstissä mainituin perusteluin Mari Jaakkolan määräaikaisia työsuhteita ei voida pitää toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena vaan kyseessä ovat perustellut määräaikaiset työsuhteet. Mari Jaakkolan työsuhteen päättymisessä ei myöskään ole kyseessä laiton työsuhteen päättäminen vaan työsuhde on loppunut määräaikaisen työsuhteen loppuessa. 2) että se pitää Mari Jaakkolan korvausvaatimusta perusteettomana. Asia palautettiin valmisteluun ********** Kn 81 Pj:n esitys: Esittelytekstin lisättyjen tarkennusten nojalla Kirkkoneuvosto päättää 1) todeta, että esittelytekstissä mainituin perusteluin Mari Jaakkolan määräaikaisia työsuhteita ei voida pitää toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena vaan kyseessä ovat perustellut määräaikaiset työsuhteet. Mari Jaakkolan työsuhteen päättymisessä ei myöskään ole kyseessä laiton työsuhteen päättäminen vaan työsuhde on loppunut määräaikaisen työsuhteen loppuessa. 2) että se pitää Mari Jaakkolan korvausvaatimusta perusteettomana. Kn 81 Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTATALON JATKOREMONTIN PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntatalon remontista on tehty vesikaton uusiminen 2013 ja sadevesiviemäröinti ja salaojat Vuonna 2014 aloitettu perheasiain neuvottelukeskuksen tilojen ja hallintokäytävän saneeraus on saatu siten valmiiksi, että tiloissa on pidetty vastaanottokatselmus. Perheasianneuvottelukeskus siirtyy nykyisistä Sibeliuksenkatu 14 tiloista seurakuntatalolle. Samoin hallintokäytävän työntekijät voivat siirtyä alkaen remontoituihin toimistotiloihin. Seurakunnan tilatyöryhmä on kuullut henkilökuntaa ja valmistellut yhdessä arkkitehti Olli Kumpulaisen kanssa tarvittavia tilamuutoksia toiminnan ja työskentelytilojen parantamiseksi, kun seurakuntatalon remontti etenee. Liitteenä nro 82 ovat Kumpulaisen piirustukset seurakuntatalon kellarinkerroksen muutostöistä ja 1. kerroksen toimistotilojen muutostöistä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostolla on oikeus päättää piirustusten hyväksymisestä kirkkovaltuuston päättämissä rajoissa. Kirkkovaltuusto on päättänyt, että kirkkoneuvosto voi hyväksyä rakennuspiirustukset, jos hankkeen kustannusarvio ei ylitä Talousarviossa 2015 on tilojen peruskorjaukseen määräraha, perheasiainneuvottelukeskuksen tilojen muutokseen ja korjaukseen ja tilojen kalustamiseen, siirtoseinään ym määrärahat. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) hyväksyä liitteenä nro 82 olevat rakennuspiirustuksen seurakuntatalon remontin jatkamiseksi 2) antaa kiinteistöpäällikölle valtuudet tilata rakennuspiirustusten pohjalta tarvittavat LVIS-suunnitelmat 3) antaa kiinteistöpäällikölle valtuudet kilpailuttaa seurantatalon jatkoremontin em. suunnitelmien pohjalta Kn 82 Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto PALVELEVAN PUHELIMEN UUDELLEENORGANISOINTI JA SEKÄ VASTUUTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄNKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN Keski-Uudellamaalla toimivien Palvelevan puhelimen (PP) päivystäjäryhmien toimintaa on organisoitu uudelleen tapahtui irtaantuminen Helsingin Palvelevasta puhelimesta. Itsenäistyminen on tarkoittanut uusien käytäntöjen luomista Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien PP:n vastuuhenkilöiden kanssa. Selkeinä muutoksina on ollut: Tilastoinnin siirtyminen omalle alueelle Kuukausitilastoinnin tekeminen paikallisesti Päivystäjien peruskurssin sekä koulutuksen järjestämisen rovastikuntatasolla Tiiviimpi yhteydenpito Keravan, Tuusulan ja Järvenpään työntekijöiden kesken alkaen on PP:n päivystys siirretty PNK:n muuton johdosta uuteen paikkaan Järvenpäässä. Järvenpään seurakunnan PP:n toiminnasta vastaava on hoitanut siirtymiseen liittyvät käytännön järjestelyt, joka on pitänyt sisällään seuraavaa: Käytännön toimenpiteiden järjestely sekä erilaisista asioista sopiminen siirron onnistumiseksi (avaimet, hälytykset, tavaroiden siirto ja tilavaraukset) Tiloihin ja välineisiin tutustuttaminen kolmen seurakunnan päivystäjille Päivystyspaikan sijaintiseurakuntana toimiminen tuonut vastuun käytännön asioista Järvenpään PP:n vastuutyöntekijälle Irtaantuminen PNK:n tiloista siirsi tehtävät, jotka ennen on kuulunut PNKn toimistosihteerille pääsääntöisesti Järvenpään PP:n vastuutyöntekijälle. Osa tehtävistä pystytään jakamaan kolmen seurakunnan kesken. Muutosten kautta on tavoitteena: Tiivistää rovastikunnallista yhteistyötä sekä työntekijä- että päivystäjätasolla. Saada rovastikunnallinen päivystys toimimaan kokoaikaisesti kolmen vuoden sisällä (ei kesäkuukausina) nykyisen kolme päivystysviikkoa kuukaudessa - mallin sijaan. Järvenpään seurakunnan PP:n työnohjaajana aloitti lähetyssihteeri Minna Kotajärvi alkaen. Kirkkoneuvosto päätti tämän johdosta hyväksyä alkaen määräaikaisen muutoksen lähetyssihteerin vaativuuskriteereihin ja vaativuusryhmään (503) sekä peruspalkaksi 2577,20. /kk. Määräaikainen vastuu ja sen mukainen peruspalkka päätettiin jatkuvaksi sen ajan kuin lähetyssihteeri vastaa palvelevan puhelimen päivystäjien työnohjauksesta. Lokakuussa 2014 Minna Kotajärvi aloitti myös PP:n paikallisena vastuutyöntekijänä. Tehtävä on tuonut mukanaan yllämainitut muutokset lähetyssihteerin toimenkuvassa.

13 Kirkkoneuvosto 4/ Toimenkuva laajeni huomattavasti ja samoin vastuu lisääntyi ja siksi muutokset on syytä huomioida palkkauksellisesti. Liitteenä nro 83a on lähetyssihteerin tehtävänkuvaus vaativuuskriteereineen ja vaativuusryhmäesityksineen. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) hyväksyä alkaen (liite nro 83a) olevan tehtävänkuvauksen mukaiset lähetyssihteerin vaativuuskriteerit ja vaativuusryhmän (601) sekä peruspalkaksi 2671, 02 /kk Määräaikainen vastuu ja sen mukainen peruspalkka jatkuu sen ajan kuin lähetyssihteeri toimii palvelevan puhelimen vastuutyöntekijänä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 2) siirtää alkaen lähetyssihteerin henkilöstökuluista 8 % Palvelevan puhelimen tehtäväalueelle 255. Henkilöstökuluista jää 92 % tehtäväalueelle 224 Lähetystyö. Kn 83 Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOSTOSSA Kirkkoneuvosto antoi lausunnon perustajajäsenenä Järvenpään palvelusäätiön lakkauttamisen puolesta säätiön hallituksen esityksen mukaisesti. Samassa lausunnossa puollettiin säätiön hallituksen esityksen mukaisesti, että Järvenpään Palvelusäätiön säädekirjan mukaisen toiminnan toteuttamista jatkettaisiin säätiön lakkauttamisen jälkeen yhteistyösopimuksella kaupungin ja säätiön perustajajäsenten kanssa. Järvenpään Palvelusäätiö rekisteröitiin lakkautetuksi ja yhteistyösopimus on tullut voimaan samaisesta päivästä lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan (liite nro 84a) Järvenpään kaupunki perustaa asiakasneuvoston. Kaupunki vastaa yhdessä asiakasneuvoston kanssa Järvenpään Palvelusäätiön tarkoituksen toteuttamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Asiakasneuvostossa on edustus vähintään kolmesta säätiön perustajayhteisöstä sekä seurakunnasta ja kaupungilta. Asiakasneuvostosta sovitaan tarkemmin erikseen. Järvenpään kaupunki kutsui sopimuksen mukaisesti Palvelusäätiön perustajajäsenet yhteiseen kokoukseen keskustelemaan asiakasneuvoston perustamisesta (liite nro 84b). Kokouksessa olivat Järvenpään seurakunnan puolesta kirkkoherra ja kirkkoneuvoston jäsen ja aiemman Palvelusäätiön hallituksessa seurakunnan edustajana toiminut Jukka Virkki. Kokouksessa sovittiin asiakasneuvoston kokoonpanosta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Seurakunnalla on sopimuksen mukaan yksi edustaja asiakasneuvostossa. Asiakasneuvoston ensimmäinen kokous on klo 15:30. Edustaja valitaan vuosiksi Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvostoon Järvenpään seurakunnan edustajan vuosiksi ja tälle varajäsenen. Kn 84 päätös Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Yrjö Rantanen ja hänen varajäsenekseen Ritva Ikonen.

15 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto TILAVUOKRAHINNASTON 2015 TARKISTAMINEN Kirkkoneuvoston hyväksymässä tilavuokrat hinnastossa oli hintojen jälkeen periaatelause, jossa todettiin, että Laurilan seurakuntakoti, Loutin kerhotalon ja Kirkonkulma Sali varataan lauantaisin muistotilaisuuksien pitämistä varten. Pappien kokous on käsitellyt asiaa Kirkonkulman salin osalta ja esittänyt että määräys poistettaisiin. Tällöin Kirkonkulman Sali olisi käytettävissä ns. kastekahvitilaisuuksiin. Kirkonkulman Elävän veden kappeli on seurakunnan suosituin kastetila, jossa järjestetään vuosittain yli 100 kastetoimitusta. Elävän veden kappelista siirtyminen Kirkonkulman sisällä saliin kastekahveille on helppoa ja luontevaa. Muihin tilaisuuksiin kaupungissa on runsaasti erilaisia tiloja vuokrattavana. Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä ja tilatyöryhmä ovat käsitelleet asiaa ja ovat kannattaneet pappien kokouksen esitystä. Liitteenä nro 85 on päivitetty tilavuokrahinnasto. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää poistaa tilavuokrahinnastosta 2015 maininnan, että Kirkonkulman sali varataan lauantaisin muistitilaisuuksien pitämistä varten. Kn 85 päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

16 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Työjärjestyksen hyväksyminen Merkitään tiedoksi 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 18 Ääntenlaskijoiden valinta 19 Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle Kari J.Hietala, BDO-Audiator Oy 20 Tiedoksi 21 Iltakoulu Toiminnan esittely 22 Valitusosoitus Merkitään tiedoksi 23 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi Kn 86 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

17 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKAN LUOVUTUS Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 87 mukaisia hautapaikkajärjestelyjä (hautapaikan luovutus). Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 87 esitetyn hautapaikkajärjestelyn. Kn 87 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

18 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET 8/2015 Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset Pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015 Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet EROONNEET JA LIITTYNEET TILASTO (liite 88 / 2) 3. PERHENEUVONNAN ASIAKASPALAUTEKYSELYN YHTEENVETO (liite 88 / 3) 4. KELAN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUSPÄÄTÖS (liite 88 / 4) 5. JÄRVI-DATA NEUVOTTELUKUNNAN PÖYTÄKIRJA (liite 88 / 5) 6. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT Kiinteistöjohtokunta Toimintakertomukset 2014 Perheasiain neuvottelukeskuksen tilojen saneeraus - Tiedoksi Järvi-Datan neuvottelukunta Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta - Järvi-Datan toimintakertomus 2014 ja talousarvion toteutuma - Tietoturvatarkastuksen asiat - Järvi-Datan ja Canorama/DataPro toiminnalliset yhteistyöasiat - Lync- Attendant tilanne Tiedoksi asiat. 7. RIPPIKOULUN KÄYNEET (Liite 88/6) Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 88 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

19 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 89 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut) Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 90 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 29.3.2016 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 56 KOKOUKSEN AVAUS... 71 57 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.3.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS... 60 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTA 20.11.2014 Aika: Torstai 20.11.2014 klo 17.00 18.20 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 liite sivu 38 KOKOUKSEN AVAUS 40 38 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012. KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 27 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2012 KOKOUSAIKA tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto. PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.3.2012 klo 13-13.50 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmähuone 3, 3. kerros, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 76 Kokouksen avaus 125 77 Laillisuus

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto. Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 5.4.2012 klo 9.30 9.55 PAIKKA: Kirkonkulman pienryhmätilassa 3, Kirkkotie 6, Järvenpää Liite Asia sivu 115 Kokouksen avaus 176 116 Laillisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.3.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 51 KOKOUKSEN AVAUS 79 52 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.8.2015 klo 18.30 PAIKKA: Loutin kerhotalo, Harjutie 2 Liite Asia 146 KOKOUKSEN AVAUS... 167 147 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.12.2013 klo 17.30 18.03 PAIKKA: Seurakuntasali, Kirkkotie 1 Liite Asia 304 KOKOUKSEN AVAUS 408 305 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015

1 Auran seurakunta Kokous 1/2015 Kirkkoneuvosto 23.02.2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai 23.02.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kaija Mäki Taina Mäkinen Seija Suominen Irmeli Virtanen Juho

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 Kirkkoneuvosto 29.7.2009 108 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 2.7.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 1.7.2015 klo 17:00 17:45 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 06.02.2013 1/13 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Keskiviikko 06.02.2013 klo 17.30 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 KIRKKONEUVOSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 KIRKKONEUVOSTO 1 KOKOUSAIKA Ma 17.10.2016 klo 17.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Isopappila LÄSNÄ JÄSENET: Malmberg Erkki Ylivakeri Paula Immonen Anna-Kaisa Järvenpää Keijo Lähdekorpi Anita Kuukka Kimmo Senvall Seija Rasa Markku

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 11. päivä toukokuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 2.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 -

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot