JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VASTINE KORVAUSVAATIMUKSEEN liite SEURAKUNTATALON JATKOREMONTIN PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN liite PALVELEVAN PUHELIMEN UUDELLEENORGANISOINTI SEKÄ VASTUUTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄNKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN liite SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOS- TOSSA liite TILAVUOKRAHINNASTON 2015 TARKISTAMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO liite HAUTAPAIKAN LUOVUTUS TIEDOKSI OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Henry Berg Hanna Graeffe Arvi Kekäläinen sij. Pekka Launonen Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Terttu Sihvola-Rauttu Viljo Smed sij. Kaija Tuuri Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Mirja Vakkuri Jukka Virkki Muut osallistujat Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj. Hanna Warro hallintosihteeri sij. Juhani Aarto hallintokappalainen Allekirjoitukset Vesa Koivisto Juhani Aarto puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2015 Järvenpäässä / 2015 tarkastus Liisa Tuovinen Terttu Sihvola-Rauttu Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 17 ja pe klo 8 14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Juhani Aarto Hallintokappalainen

3 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Alkuhartauden piti Esko Lappalainen. 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu Pj:n esitys: Kn 77 Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 78 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu Kn 78 Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlakijoiksi valittiin Liisa Tuovinen ja Terttu Sihvola-Rauttu. 79 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi Kn 79 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä tiedoksi kohtaan asia: Rippikoulutilastot.

4 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 :n ja 15:9 :n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vuosikate on ,82 ja tilikauden tulos on ,07. Tuloksesta kirjataan aiempien investointivarauksien käytöstä poistoeron vähennykseksi ,40. Tilikauden ylijäämä ,47 siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä". Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:1 mukaista tasapainotusvelvoitetta, koska taseessa ei ole alijäämää. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävä tasekirja 2014 on liitteenä nro 80. Tj:n /Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto Kn 80 Päätös: 1) kuulee selonteon vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta 2) käy arviointikeskustelun vuoden 2014 tasekirjan pohjalta ja kirjaa jatkoselvitettävät asiat 3) käsittelee yksityiskohtaisesti tasekirjan sisältämät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston 4) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ) jättää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liiteaineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi Esitys (kohta 1) hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen käytiin toimintakertomuksen yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen tarkastelu työmuodoittain/toimialoittain sekä tilinpäätös omana kokonaisuutenaan. Korjattiin kirjoitusvirheet sekä vastaavat taulukoiden puutteet. Käytiin läpi tekstissä tarvittavat poistot, lisäykset ja muutokset, joilta osin valmistelijat suorittavat sovitut korjaukset suoraan liitteenä oleviin asiakirjoihin. Tämän jälkeen kohdat 2-3 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohdat 4-5 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto VASTINE KORVAUSVAATIMUKSEEN Mari Jaakkola on lähettänyt korvausvaatimuksen (liite nro 73), jossa hän vaatii Järvenpään seurakuntaa korvaamaan 12 kuukauden palkkaa vastaavan summan ( euroa) mennessä tai esittämään konkreettisen sovintoesityksen mennessä. Jos asiassa ei päästä sovintoon, Jaakkola aikoo jättää haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Jaakkola perustelee korvausvaatimustaan väittäen, että Järvenpään seurakunta olisi päättänyt hänen työsuhteensa laittomasti. Korvausvaatimuksessa Jaakkola perustelee työsuhteensa olleen toistaiseksi voimassa oleva, koska kolmessa hänen määräaikaisessa työsopimuksessaan / päätöksessään palvelussuhteessa ei hänen esittämänsä mukaan ole ollut perusteltua syytä määräaikaisuudelle. Jaakkola esittää myös, että hänen työsuhteensa olisi muutettu työnantajan toimesta virkasuhteiseksi Samoin hän väittää, että määräaikaisilla työsopimuksilla olisi pyritty kiertämään toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksiin liittyvää työntekijän suojaa. Mari Jaakkolan kaikille määräaikaisille työsuhteille on olemassa perusteet, jotka liittyvät osaltaan Järvenpään seurakunnan henkilöstökulusäästöjen tavoitteeseen ja sitä seuraavaa kaikkien vapautuneiden virkojen ja toimien tarpeellisuuden tarkasteluvelvoitteeseen. Kirkkovaltuusto on linjannut , että suunnitelmakauden vuosien henkilöstökulusäästöjen tavoitteena on -10 % vuoden 2012 budjettiin verrattuna. Vuosien 2012, 2013 ja 2014 kirkkoneuvoston hyväksymissä talousarvion perusteluissa linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien ja johtosääntöjen muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta. Kyseiseen vapaaehtoisen avustustoimen ohjaajan toimen osalta ei kirkkoneuvosto ole missään vaiheessa antanut pysyvää täyttölupaa, vaan päättänyt selvittää edellä mainitun linjauksen mukaisesti kyseisen toimen tarpeellisuutta ja samalla yhteiskunnallisen työn sihteerin viran tarpeellisuutta osana koko diakonian henkilöstöresursseja ja tehtävien erilaisia organisoimisvaihtoehtoja. Kirkkoneuvosto on selvitystyönsä tuloksena päätynyt lopulta uudistamaan kyseisen toimenkuvan ja tehtäväkuvauksen selvitetyt tarpeet huomioiden ja tehtävänimikkeeksi muutettiin diakonian toimi. Selvitys- ja päätösketju selvitetään seuraavassa. Kirpputorin toiminnan ja henkilöresurssien selvitystyö alkoi jo ennen Mari Jaakkolan sijaisuutta. Diakoniajohtokunta esitti kirkkoneuvostolle seuraavaa:

6 Kirkkoneuvosto 4/ Keskusteltiin kirpputorin tilatarpeista ja henkilöresursseista. Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se selvittää kirpputorin tila- ja henkilöstöresurssien nykyiset tarpeet ja päättää siltä pohjalta mahdollisesti tarvittavista muutoksista, siten että mahdolliset muutokset voidaan huomioida 2014 toimintasuunnitelmaa ja budjettia laadittaessa. Kirkkoneuvosto käsitteli diakoniajohtokunnan aloitetta ja päätti nimetä diakoniajohtokunnan aloitteessa esittämän selvitystyöryhmän. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vapaaehtoisen avustustyönohjaajan vuorotteluvapaa-anomuksen ajalle Kirpputorin töiden hoitaminen päätettiin jakaa siten, että kirpputorin myyntitehtäviin palkataan työvoimatoimiston kautta työtön työnhakija vuorotteluvapaan ajaksi. Seurakunnan viranhaltija (lähetyssihteeri) puolestaan hoitaa oman viran ohella työhön liittyvät suunnittelu- ja organisointitehtävät sekä yhteydenpidon vapaaehtoisiin. Vuorotteluvapaan ajaksi, palkattiin johtavan diakoniaviranhaltijan päätöksellä työvoimatoimiston kautta työtön työnhakija, Mari Jaakkola, jonka tehtäviksi määriteltiin kirkkoneuvoston mukaisesti kirpputorin myyntityöstä vastaaminen kirpputorivastaavana. Tilanne muuttui vapaaehtoisen avustustyönohjaajan irtisanouduttua toimestaan alkaen. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja 327. Vapaaehtoisen avustustyönohjaajalle myönnettiin ero anomuksensa mukaisesti alkaen. Seuraavassa pykälässä 327 kirkkoneuvosto totesi, ettei kirpputorin vapaaehtoistyönohjaajan toimea ole syytä täyttää tässä vaiheessa vakituisesti, vaan jatkaa aiemman suunnitelman ja tehtäväjaon mukaisesti määräaikaisuudella asti, koska aiemmin mainittu kirpputorin selvitystyöryhmä on aloittanut työskentelynsä. Siksi aiemmat päätökset kirpputorin tehtävien hoitamisesta sekä kirpputorivastaavan (Jaakkola) ja lähetyssihteerin toimesta päätettiin pitää voimassa. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan Mari Jaakkola palkattiin kirpputorivastaavaksi ajalle Tämän kirkkoneuvoston päätöksen voi katsoa sisältävän perustelut Jaakkolan määräaikaiselle työsuhteelle. Mari Jaakkolan myöhemmät määräaikaiset työsuhteet ovat olleet jatkoa tälle työsopimukselle, joissa työ ja sen ehdot ovat pysyneet samana, tosin peruspalkkaa nostettiin Mari Jaakkolan ryhtyessä hoitamaan alkaen vapaaehtoisen avustustyönohjaajan tehtäviä kokonaisuudessaan. Mari Jaakkola oli siis palkattu määräaikaiseen tehtävään alun perinkin, josta hän on itse ollut tietoinen eikä muita muutoksia asian tiimoilta ole matkan varrella tapahtunut. Tämänkaltaisissa ketjutyösopimustapauksissa riittää, että työnantaja antaa yhden selvityksen, ellei työehdoissa tapahdu muita kuin laista tai työehtosopimuksista johtuvia muutoksia. Kirkkoneuvoston nimeämä kirpputorin selvitystyöryhmä kutsui yhteen kokoukseensa mukaan kirpputorivastaava Mari Jaakkolan asiantuntijana, mikä käy ilmi kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraportista.

7 Kirkkoneuvosto 4/ Kirpputorin selvitystyöryhmä esitti kirkkoneuvostolle seuraavaa: Koska kirpputorin nykytilanne on muuttunut merkittävästi siitä kun tehtävä on annettu, työryhmä anoo lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti. Kirkkoneuvosto käsitteli selvitystyöryhmän esitystä ja päätti myöntää lisäaikaa selvityksen tekoon esityksen mukaisesti vuoden 2013 loppuun asti. Tämän selvitystyöryhmän esittämän lisäajan hyväksymisen johdosta Mari Jaakkolan työsuhdetta jatkettiin määräaikaisena johtavan diakoniaviranhaltijan päätöksellä vuoden 2013 loppuun asti alkaen Koska kirpputorin tehtävien jakaminen kirpputorivastaavan ja lähetyssihteerin kesken oli päätetty saakka, muutettiin Mari Jaakkolan tehtävä alkaen saman sisältöiseksi kuin se vapaaehtoisen avustustyönohjaajalla oli ollut. Samassa yhteydessä hänen peruspalkkansa nostettiin samaksi kuin mitä vapaaehtoisen avustustyönohjaajan palkka oli ollut. Tässä yhteydessä ei muutettu Mari Jaakkolan toimea viraksi, kuten korvausvaatimuksessa virheellisesti väitetään. Toimen muuttaminen viraksi ei edes olisi mahdollista ilman asian käsittelemistä kirkkovaltuustossa. Kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraportti käsiteltiin kirkkoneuvostossa Loppuraportissa oli selvitetty laajasti kirpputorin uudelleenorganisointimahdollisuuksia henkilöstön, tilojen, toiminnan ja talouden näkökulmista. Henkilöstön osalta raportissa oli esillä vaihtoehdot siitä, että työntekijästä kirpputorilla luovutaan, työsuhteeseen palkataan vapaaehtoisen avustustyönohjaaja samalla tai laajemmalla tehtävänkuvauksella tai laaditaan työntekijälle uusi toimenkuva, jossa kirpputorin vastuu liitetään muuhun tehtävään. Kirpputorin toiminnan osalta oli esillä vaihtoehdot siitä, että jatketaan nykyistä toimintaa, lopetetaan ulkomaan avustustoiminta tai lopetetaan kirpputoritoiminta. Koska ratkaisuvaihtoehtoja oli useampia ja samaan aikaan oli käynnissä myös yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän työskentely, jossa myös otettaisiin kantaa tehtävien hoitamisessa tarvittaviin henkilöresursseihin, kirkkoneuvosto päätyi jättämään asian käsittelyn pöydälle odottamaan yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia Näistä työn alla olleista selvitystöistä ja asian käsittelyn keskeneräisyydestä johtuen, Mari Jaakkolalle päätettiin viranhaltijapäätöksellä määräaikainen työsuhde ajalle , jona aikana tavoite oli saada edellä mainitut selvitystyöt valmiiksi ja että niiden perusteella päätetyt ratkaisut henkilöstöresurssien suhteen olisi tehty. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia. Kirkkoneuvosto oli valinnut kokouksessaan yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmän antamaan lausunnon vuoden 2013 loppuun mennessä yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuudesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Työryhmä esitti toimenpide-ehdotuksina henkilöstöresurssien suhteen, että yhteiskuntayön sihteerin virka avataan ja muutetaan

8 Kirkkoneuvosto 4/ se yhteiskuntatyön diakonin viraksi. Viran tehtäväkenttänä olisi maahanmuuttajatyö, kirpputorityö uudelleen organisoituna ja ympäristökysymykset. Tähän liittyisi seurakunnan vapaaehtoistyön uudelleen organisointi. Työryhmän mukaan kirpputorin vapaaehtoisten vastuuta kirpputorista voisi lisätä, sillä kirpputorin vapaaehtoisilla on laajaa osaamista. Käsitellessään yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia ja kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraporttia kirkkoneuvosto totesi, että sillä ei esitettyjen raporttien ja niiden kirkkoneuvostossa tapahtuneiden esittelyjen pohjalta ole valmiuksia tehdä asioista päätöksiä. Raporteissa ja kirkkoneuvostolle asian esittelyissä esitetyt ratkaisuvaihtoehdot tarvittavien henkilöresurssien suhteen olivat keskenään poikkeavat ja ne vaikuttaisivat koko diakonian työmuodon henkilöstöresursseihin ja toiminnan painotuksiin. Päätöksentekoa varten katsottiin tarpeelliseksi käydä läpi koko diakoniatyö, yhteiskunnallinen työ ja kirpputorityö tarpeiden ja henkilöstöresurssien kohdentamisen kannalta. Tätä selvitystyötä varten kirkkoneuvosto katsoi, että on syytä perustaa uusi työryhmä, jonka tehtävänä on käydä läpi edellä mainitut kolme työalaa ja tehdä ehdotus, miten työalat on mielekkäintä organisoida kokonaisuuden kannalta. Työryhmän tulisi myös huomioida esityksessään aiemmin tehdyt kirpputorin selvitystyöryhmän raportti ja yhteiskuntatyön tulevaisuus - työryhmän loppuraportti. Työryhmälle annettiin työskentelyaikaa asti. Diakonian selvitystyöryhmä anoi toiminnalleen lisäaikaa asti. Lisäajan anomista työryhmä perusteli sillä, että jatkoajan puitteissa työryhmä päivittäisi vapaaehtoisen avustustyöntekijän tehtävänkuvauksen ja kävisi läpi muut toimen täyttämiseen liittyvät asiat. Lisäksi tutkittaisiin mahdollisuuksia löytää kirpputoritoimintaan paremmin soveltuvia uusia tiloja. Samalla työryhmä esitti, että vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan tointa jatkettaisiin saakka. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ja päätti hyväksyä selvitystyöryhmän esitykset. Tästä johtuen Mari Jaakkolan vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan työsopimussuhdetta jatkettiin määräaikaisena saakka. Diakonian selvitystyöryhmän loppuraportti käsiteltiin kirkkoneuvostossa Selvitystyöryhmä esitti loppuraportissaan kirpputorin osalta vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan toimen nimikkeen muuttamista diakonian toimeksi (vastuualueena kirpputori ja sen vapaaehtoistoiminta). Samoin työryhmä esitti diakonian toimen toimenkuvan uudistamista kirkkoneuvoston päätöksen liitteen mukaisesti. Uudessa toimenkuvassa toimen koulutustasovaatimusta nostettaisiin olennaisesti aiemmasta vapaaehtoisen avustustyöntekijän toimenkuvasta. Samoin tehtävänkuvaa laajennettaisiin kattamaan paremmin yhteys koko seurakunnan vapaaehtoistyöhön. Työryhmä esittää siksi myös tehtävänkuvauksen uudistamista ja vaativuusryhmän ja peruspalkan päivittämistä. Kirkkoneuvosto päätti selvitystyöryhmän esityksen mukaan muuttaa vapaaehtoisen avustustyön ohjaajan tehtävänimikkeen diakonian toimeksi (vastuualueena kirpputori ja sen vapaaehtoistoiminta) alkaen. Samoin päätettiin hyväksyä diakonian

9 Kirkkoneuvosto 4/ toimen toimenkuva alkaen ja hyväksyä diakonian toimen uusi tehtävänkuvaus liitteen mukaisena. Toimen vaativuusryhmä päätettiin nostaa vaativuusryhmään 501 ja korottaa tehtävänmukaista peruspalkkaa alkaen. Diakonian toimi päätettiin julistaa haettavaksi ja samalla asetettiin haastattelutyöryhmä. Vastaavasti päätökset vapaaehtoisen avustustyönohjaajan muuttamisesta diakonian toimeksi laajennetuin toimenkuvin ja tehtäväkuvauksin merkitsivät, että yhteiskunnallisen työn sihteerin virkaa ei enää avata haettavaksi eikä täytetä. Viran avaaminen haettavaksi oli ollut yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmän tavoitteena. Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti haastattelutyöryhmän hakemusasiakirjojen, asetettujen kriteerien ja haastattelun perusteella tekemän esityksen mukaan valita diakonian toimeen sosionomi (AMK), diakoni Seija Heiskasen ensimmäiselle sijalle ja merkonomi Mari Jaakkolan varalle. Työsopimuslaissa 1:3 sanotaan, että Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Edellä esitetyn tapahtumien kulun ja käynnissä olleiden henkilöstöresursseja koskevien selvitystöiden perusteella Mari Jaakkolan kuhunkin määräaikaiseen työsopimukseen on ollut perustellut syyt. Näihin perusteltuihin syihin ja kirkkoneuvoston päätöksiin nojautuen johtava diakoniaviranhaltija on tehnyt päätökset sekä työsopimukset Mari Jaakkolan määräaikaisista työsuhteista. Johtavalla diakoniaviranhaltijalla on kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 mukaan valtuudet ottaa määrärahojen puitteissa määräaikainen työntekijä enintään yhden vuoden ajaksi sekä allekirjoittaa työsopimukset. Järvenpään seurakunnalla ei työnantajana ole selvitystöiden ollessa käynnissä ollut näyttöä siitä, että kirpputorilla olisi pysyvä työntekijätarve. Jo kirpputorin selvitystyöryhmän työskentelyssä, jossa Mari Jaakkola on itse ollut asiantuntijana kuultavana, on ollut esillä vaihtoehtona kirpputorin toimiminen ilman palkattua työntekijää. Samoin yhteiskuntatyön työmuodon tulevaisuustyöryhmä esitti aivan erilaista henkilöresurssiratkaisua kirpputorin toimintaan kuin mitä se oli ollut. Käynnissä olleet selvitystyöt ovat vasta loppuun saatettuina johtopäätöksenään päätyneet perustellusti seikkoihin, että 1) muutetaan toimen tehtävänimikettä ja kelpoisuusvaatimuksia 2) toimelle hyväksytään uusi johtosääntö 3) julistetaan tehtävä auki syystä, että haku on avoin. Vasta näiden päätösten jälkeen on tullut toteutetuksi kirkkovaltuuston aiemmin päättämä velvoite: vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien ja johtosääntöjen muutostarpeita.

10 Kirkkoneuvosto 4/ Tällä historialla, joka käy jokaisesta asiakirjasta ilmi, Mari Jaakkola ei voi perustellusti osoittaa olevan kyseessä työsuhteen ketjuttamisen, koska tehtävän pysyväisluonteisuutta ei ole edes ollut eikä varmuutta siitä, täyttääkö Mari Jaakkola selvitystyön lopputuloksena muutettavan toimen kelpoisuusvaatimuksia. Mari Jaakkola on osallistunut myös kirkkoneuvoston päätöksiä selostaviin ns. kirkkoneuvoston infoihin ja hän on ollut tietoinen kirpputorin ja yhteiskunnallisen työn selvitysten eri selvitysvaiheiden tilanteesta. Jaakkola ei ole erikseen pyytänyt työnantajalta selvitystä määräaikaisuuden perusteista työsuhteidensa aikana. Määräaikaisilla työsopimuksilla ei millään tavoin ole pyritty kiertämään toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksiin liittyvää työntekijän suojaa vaan määräaikaisuudet ovat nousseet pelkästään edellä mainittuihin henkilöstöresursseihin ja eri toimintoihin liittyvistä selvitystöistä. Edellä mainituilla perusteilla Järvenpään seurakunnan ei ole syytä suostua Mari Jaakkolan esittämään korvausvaatimukseen. Pj:n esitys: Kn 73 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää 1) todeta, että esittelytekstissä mainituin perusteluin Mari Jaakkolan määräaikaisia työsuhteita ei voida pitää toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena vaan kyseessä ovat perustellut määräaikaiset työsuhteet. Mari Jaakkolan työsuhteen päättymisessä ei myöskään ole kyseessä laiton työsuhteen päättäminen vaan työsuhde on loppunut määräaikaisen työsuhteen loppuessa. 2) että se pitää Mari Jaakkolan korvausvaatimusta perusteettomana. Asia palautettiin valmisteluun ********** Kn 81 Pj:n esitys: Esittelytekstin lisättyjen tarkennusten nojalla Kirkkoneuvosto päättää 1) todeta, että esittelytekstissä mainituin perusteluin Mari Jaakkolan määräaikaisia työsuhteita ei voida pitää toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena vaan kyseessä ovat perustellut määräaikaiset työsuhteet. Mari Jaakkolan työsuhteen päättymisessä ei myöskään ole kyseessä laiton työsuhteen päättäminen vaan työsuhde on loppunut määräaikaisen työsuhteen loppuessa. 2) että se pitää Mari Jaakkolan korvausvaatimusta perusteettomana. Kn 81 Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNTATALON JATKOREMONTIN PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntatalon remontista on tehty vesikaton uusiminen 2013 ja sadevesiviemäröinti ja salaojat Vuonna 2014 aloitettu perheasiain neuvottelukeskuksen tilojen ja hallintokäytävän saneeraus on saatu siten valmiiksi, että tiloissa on pidetty vastaanottokatselmus. Perheasianneuvottelukeskus siirtyy nykyisistä Sibeliuksenkatu 14 tiloista seurakuntatalolle. Samoin hallintokäytävän työntekijät voivat siirtyä alkaen remontoituihin toimistotiloihin. Seurakunnan tilatyöryhmä on kuullut henkilökuntaa ja valmistellut yhdessä arkkitehti Olli Kumpulaisen kanssa tarvittavia tilamuutoksia toiminnan ja työskentelytilojen parantamiseksi, kun seurakuntatalon remontti etenee. Liitteenä nro 82 ovat Kumpulaisen piirustukset seurakuntatalon kellarinkerroksen muutostöistä ja 1. kerroksen toimistotilojen muutostöistä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostolla on oikeus päättää piirustusten hyväksymisestä kirkkovaltuuston päättämissä rajoissa. Kirkkovaltuusto on päättänyt, että kirkkoneuvosto voi hyväksyä rakennuspiirustukset, jos hankkeen kustannusarvio ei ylitä Talousarviossa 2015 on tilojen peruskorjaukseen määräraha, perheasiainneuvottelukeskuksen tilojen muutokseen ja korjaukseen ja tilojen kalustamiseen, siirtoseinään ym määrärahat. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) hyväksyä liitteenä nro 82 olevat rakennuspiirustuksen seurakuntatalon remontin jatkamiseksi 2) antaa kiinteistöpäällikölle valtuudet tilata rakennuspiirustusten pohjalta tarvittavat LVIS-suunnitelmat 3) antaa kiinteistöpäällikölle valtuudet kilpailuttaa seurantatalon jatkoremontin em. suunnitelmien pohjalta Kn 82 Päätös: Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto PALVELEVAN PUHELIMEN UUDELLEENORGANISOINTI JA SEKÄ VASTUUTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄNKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN Keski-Uudellamaalla toimivien Palvelevan puhelimen (PP) päivystäjäryhmien toimintaa on organisoitu uudelleen tapahtui irtaantuminen Helsingin Palvelevasta puhelimesta. Itsenäistyminen on tarkoittanut uusien käytäntöjen luomista Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien PP:n vastuuhenkilöiden kanssa. Selkeinä muutoksina on ollut: Tilastoinnin siirtyminen omalle alueelle Kuukausitilastoinnin tekeminen paikallisesti Päivystäjien peruskurssin sekä koulutuksen järjestämisen rovastikuntatasolla Tiiviimpi yhteydenpito Keravan, Tuusulan ja Järvenpään työntekijöiden kesken alkaen on PP:n päivystys siirretty PNK:n muuton johdosta uuteen paikkaan Järvenpäässä. Järvenpään seurakunnan PP:n toiminnasta vastaava on hoitanut siirtymiseen liittyvät käytännön järjestelyt, joka on pitänyt sisällään seuraavaa: Käytännön toimenpiteiden järjestely sekä erilaisista asioista sopiminen siirron onnistumiseksi (avaimet, hälytykset, tavaroiden siirto ja tilavaraukset) Tiloihin ja välineisiin tutustuttaminen kolmen seurakunnan päivystäjille Päivystyspaikan sijaintiseurakuntana toimiminen tuonut vastuun käytännön asioista Järvenpään PP:n vastuutyöntekijälle Irtaantuminen PNK:n tiloista siirsi tehtävät, jotka ennen on kuulunut PNKn toimistosihteerille pääsääntöisesti Järvenpään PP:n vastuutyöntekijälle. Osa tehtävistä pystytään jakamaan kolmen seurakunnan kesken. Muutosten kautta on tavoitteena: Tiivistää rovastikunnallista yhteistyötä sekä työntekijä- että päivystäjätasolla. Saada rovastikunnallinen päivystys toimimaan kokoaikaisesti kolmen vuoden sisällä (ei kesäkuukausina) nykyisen kolme päivystysviikkoa kuukaudessa - mallin sijaan. Järvenpään seurakunnan PP:n työnohjaajana aloitti lähetyssihteeri Minna Kotajärvi alkaen. Kirkkoneuvosto päätti tämän johdosta hyväksyä alkaen määräaikaisen muutoksen lähetyssihteerin vaativuuskriteereihin ja vaativuusryhmään (503) sekä peruspalkaksi 2577,20. /kk. Määräaikainen vastuu ja sen mukainen peruspalkka päätettiin jatkuvaksi sen ajan kuin lähetyssihteeri vastaa palvelevan puhelimen päivystäjien työnohjauksesta. Lokakuussa 2014 Minna Kotajärvi aloitti myös PP:n paikallisena vastuutyöntekijänä. Tehtävä on tuonut mukanaan yllämainitut muutokset lähetyssihteerin toimenkuvassa.

13 Kirkkoneuvosto 4/ Toimenkuva laajeni huomattavasti ja samoin vastuu lisääntyi ja siksi muutokset on syytä huomioida palkkauksellisesti. Liitteenä nro 83a on lähetyssihteerin tehtävänkuvaus vaativuuskriteereineen ja vaativuusryhmäesityksineen. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) hyväksyä alkaen (liite nro 83a) olevan tehtävänkuvauksen mukaiset lähetyssihteerin vaativuuskriteerit ja vaativuusryhmän (601) sekä peruspalkaksi 2671, 02 /kk Määräaikainen vastuu ja sen mukainen peruspalkka jatkuu sen ajan kuin lähetyssihteeri toimii palvelevan puhelimen vastuutyöntekijänä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 2) siirtää alkaen lähetyssihteerin henkilöstökuluista 8 % Palvelevan puhelimen tehtäväalueelle 255. Henkilöstökuluista jää 92 % tehtäväalueelle 224 Lähetystyö. Kn 83 Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOSTOSSA Kirkkoneuvosto antoi lausunnon perustajajäsenenä Järvenpään palvelusäätiön lakkauttamisen puolesta säätiön hallituksen esityksen mukaisesti. Samassa lausunnossa puollettiin säätiön hallituksen esityksen mukaisesti, että Järvenpään Palvelusäätiön säädekirjan mukaisen toiminnan toteuttamista jatkettaisiin säätiön lakkauttamisen jälkeen yhteistyösopimuksella kaupungin ja säätiön perustajajäsenten kanssa. Järvenpään Palvelusäätiö rekisteröitiin lakkautetuksi ja yhteistyösopimus on tullut voimaan samaisesta päivästä lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan (liite nro 84a) Järvenpään kaupunki perustaa asiakasneuvoston. Kaupunki vastaa yhdessä asiakasneuvoston kanssa Järvenpään Palvelusäätiön tarkoituksen toteuttamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Asiakasneuvostossa on edustus vähintään kolmesta säätiön perustajayhteisöstä sekä seurakunnasta ja kaupungilta. Asiakasneuvostosta sovitaan tarkemmin erikseen. Järvenpään kaupunki kutsui sopimuksen mukaisesti Palvelusäätiön perustajajäsenet yhteiseen kokoukseen keskustelemaan asiakasneuvoston perustamisesta (liite nro 84b). Kokouksessa olivat Järvenpään seurakunnan puolesta kirkkoherra ja kirkkoneuvoston jäsen ja aiemman Palvelusäätiön hallituksessa seurakunnan edustajana toiminut Jukka Virkki. Kokouksessa sovittiin asiakasneuvoston kokoonpanosta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Seurakunnalla on sopimuksen mukaan yksi edustaja asiakasneuvostossa. Asiakasneuvoston ensimmäinen kokous on klo 15:30. Edustaja valitaan vuosiksi Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvostoon Järvenpään seurakunnan edustajan vuosiksi ja tälle varajäsenen. Kn 84 päätös Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Yrjö Rantanen ja hänen varajäsenekseen Ritva Ikonen.

15 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto TILAVUOKRAHINNASTON 2015 TARKISTAMINEN Kirkkoneuvoston hyväksymässä tilavuokrat hinnastossa oli hintojen jälkeen periaatelause, jossa todettiin, että Laurilan seurakuntakoti, Loutin kerhotalon ja Kirkonkulma Sali varataan lauantaisin muistotilaisuuksien pitämistä varten. Pappien kokous on käsitellyt asiaa Kirkonkulman salin osalta ja esittänyt että määräys poistettaisiin. Tällöin Kirkonkulman Sali olisi käytettävissä ns. kastekahvitilaisuuksiin. Kirkonkulman Elävän veden kappeli on seurakunnan suosituin kastetila, jossa järjestetään vuosittain yli 100 kastetoimitusta. Elävän veden kappelista siirtyminen Kirkonkulman sisällä saliin kastekahveille on helppoa ja luontevaa. Muihin tilaisuuksiin kaupungissa on runsaasti erilaisia tiloja vuokrattavana. Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä ja tilatyöryhmä ovat käsitelleet asiaa ja ovat kannattaneet pappien kokouksen esitystä. Liitteenä nro 85 on päivitetty tilavuokrahinnasto. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää poistaa tilavuokrahinnastosta 2015 maininnan, että Kirkonkulman sali varataan lauantaisin muistitilaisuuksien pitämistä varten. Kn 85 päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

16 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Työjärjestyksen hyväksyminen Merkitään tiedoksi 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 18 Ääntenlaskijoiden valinta 19 Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle Kari J.Hietala, BDO-Audiator Oy 20 Tiedoksi 21 Iltakoulu Toiminnan esittely 22 Valitusosoitus Merkitään tiedoksi 23 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi Kn 86 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

17 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto HAUTAPAIKAN LUOVUTUS Järvenpään seurakunnalta on pyydetty liitteen nro 87 mukaisia hautapaikkajärjestelyjä (hautapaikan luovutus). Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 87 esitetyn hautapaikkajärjestelyn. Kn 87 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

18 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET 8/2015 Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset Pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015 Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet EROONNEET JA LIITTYNEET TILASTO (liite 88 / 2) 3. PERHENEUVONNAN ASIAKASPALAUTEKYSELYN YHTEENVETO (liite 88 / 3) 4. KELAN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUSPÄÄTÖS (liite 88 / 4) 5. JÄRVI-DATA NEUVOTTELUKUNNAN PÖYTÄKIRJA (liite 88 / 5) 6. TOIMIELIMIEN PÖYTÄKIRJAT Kiinteistöjohtokunta Toimintakertomukset 2014 Perheasiain neuvottelukeskuksen tilojen saneeraus - Tiedoksi Järvi-Datan neuvottelukunta Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta - Järvi-Datan toimintakertomus 2014 ja talousarvion toteutuma - Tietoturvatarkastuksen asiat - Järvi-Datan ja Canorama/DataPro toiminnalliset yhteistyöasiat - Lync- Attendant tilanne Tiedoksi asiat. 7. RIPPIKOULUN KÄYNEET (Liite 88/6) Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia johtokuntien päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 88 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

19 Kirkkoneuvosto 4/ Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 89 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut) Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 90 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 29.3.2012 klo 19.30-20.20 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 105 Kokouksen avaus 162 106 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Tiistai 04.09.2012 klo 17.30 18.47 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot