S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti -"

Transkriptio

1 S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - Isän sylissä särkyneen turva Seminaari Lahdessa

2 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta...2 Isän sylissä Särkyneen turva seminaari Lahdessa Anette Ejsingin esittely...5 Uusi kirja tulossa....6 Tor Tusse Spiikin esittely...7 Petri Välimäen esittely...8 SYLI LAULUJA SÄRKYNEEN SYDÄMEN ÄÄNELLE...10 KESÄN 2004 SEMINAARIN SATOA...11 Jumalan läsnäolo...11 Perheen vaikutus elämäämme...11 Irti läheisriippuvuudesta...12 Isän rakkauden kohtaaminen...12 Tunnevajeesta parantuminen...12 Kari Järvinen (hallituksen jäsen)...13 CHC KRISTILLINEN TERVEHTYMISKESKUS SISÄISEN EHEYTYMISEN ASIALLA...14 Kristillinen Tervehtymiskeskus haluaa auttaa...15 Työmme tarvitsee tukeasi...15 Pekka Larkela (hallituksen jäsen)...17 Ilkka Laaksonen (hallituksen jäsen)...17 Kaisla Räihä (hallituksen jäsen)...18 RYHMÄSUUNNITELMIA SYKSYLLÄ Yngve Ykä Nylund (hallituksen jäsen)...19 Ja katso uudeksi Minä teen kaiken...19 Joel Hallikaisen uusi CD...20 Puheenjohtajalta Julkaisija: CHC ry Lehden toimitus: Kaisla Räihä, Tor Tusse Spiik, Yngve Ykä Nylund Sinikka Dunderfelt Taitto Ykä Nylund, Kädessäsi on uusi lehti, joka kuitenkin on tuttu. Sipanen on sisäi-sen paranemisen tiedotuslehti, joka on samalla Kristillisen tervehtymiskeskus CHC:n tiedotusväline siitä, mitä me CHC:n työn puitteissa pidämme tärkeänä: saada esiin jokaisessa ihmisessä oleva kokonainen Jumalankuva. Yhdistyksen hallitus kokoontui Turussa virkistäytymispäivään ja samassa yhteydessä pidettiin tämän vuoden ensimmäinen hallituksen kokous. Tässä kokouksessa valittiin myös hallitukselle uusi puheenjohtaja, koska edellinen puheenjohtajamme Pekka Larkela ei enää katsonut voivansa hoitaa tätä tehtävää muiden vastuualueidensa lisäksi. Pitkän keskustelun ja pohdinnan jälkeen puheenjohtajan nuija luovutettiin allekirjoittaneen käteen. Pekka toimi puheenjohtajana ensimmäiset kaksi CHC:n uuden toimikauden vuotta, tehden työnsä tunnollisesti ja meidän muiden kunnioituksen saaneena puheenjohtajana. Hän jätti minulle suuret saappaat, joihin nyt yritän sijoittaa jalkani. Olo on kuin pienellä miehenalulla - minun tapauksessani naisenalulla - isän saappaissa: toisaalta ihannointi siitä, miten hienosti isä osaa asiat hoitaa, toisaalta pelko, miten minun näiden saappaiden kanssa käy: askelten ottaminen tuntuu vaikealta, kompuroiminen pelottaa. Mutta se, mihin voin asettaa pelonkin keskellä uskallukseni ja toivoni on Taivaallisen Isän apuun ja armoon. Se on loputon ja kaiken kestävä. Kiitän hallituksen jäseniä luottamuksesta ja Pekkaa hyvin hoidetusta ajanjaksosta. Onneksi hän jää kansani hallitukseen ja opastaa minua tehtävän hoidossa. Olkoon Jumala sinulle armossaan rikas kaikessa, mihin rukoillen ryhdyt! CHC:n työnäkynä on kokonaisvaltainen hengen, sielun ja ruumiin paraneminen, jonka saavuttamisessa Jumalalla ja Hänen Pyhällä Hengellään on keskeinen osa. Ilman Jumalaa ja Pyhän Hengen ohjausta emme uskaltaisi lähteä kohtaamaan niitä ihmisiä, joita Jumala luoksemme lähettää. Kristillinen terapia on saamassa Suomessa pikkuhiljaa jalansijaa. Me usko- 2

3 vaisetkin ymmärrämme, että emme aina voi eikä meidän aina tarvitsekaan voida hyvin. Se ei olekaan uskon vähyyttä tai heikkoutta, vaan osa inhimillistä elämää. Myös meitä kohtaa sellaiset asiat ja tapahtumat, jotka saavat mielemme hämmennyksiin ja tarvitsemme apua. Tästä työnäystä keskustelimme myös viime kokouksessamme, kun Pekka otti esiin Paavalin työnäyn Raamatusta (Kol.1:24-29). Olen lukenut tätä kohtaa uudelleen ja uudelleen, jotta se selkenisi minulle sillä tavalla kuin Jumala sen haluaisi CHC:ssä näkyvän. Tässä kohdassa Paavali kertoo iloitsevansa niistä kärsimyksistä, joita hän kestää työskennellessään Kristuksen ruumiin hyväksi, joka on seurakunta ja jonka palvelijaksi Paavali oli Jumalan armosta tullut. Tavoitteena hänellä oli julistaa täydellisesti Jumalan sanan salaisuutta, jonka Jumala ilmoittaa hänen pyhilleen. Jumala haluaa meissä jokaisessa näkyvän tämän salaisuuden kirkkauden: Kristus meissä, kirkkauden toivo. Tämän julistaminen oli Paavalin elämäntehtävä sen jälkeen, kun hän oli kohdannut Jeesuksen ja saanut uuden alun elämälleen ja sen hän teki neuvoen ja opettaen kaikella sillä viisaudella, jonka Jumala antaa Pyhän Henkensä välityksellä. Näin koen myös sen työn, jota CHC tekee: pyrimme auttamaan ahdistunutta ihmistä löytämään sen kuvan itsestään, jonka Jumala hänessä näkee. Jumala näkee meidät Jeesuksen sovitustyön kautta täydellisesti kelpaavina hänen palvelukseensa viemään ilosanomaa eteenpäin muille. Tämä kuva on meiltä itseltämme usein piilossa ja se olisi kaivettava esiin, jotta sen kirkkaus tulisi näkyviin. Tässä tarvitsemme niitä ihmisiä, jotka Jumalan on varustanut käyttöönsä. Tässä työssä tarvitaan Jumalan valtuutus, mutta myös ammattitaitoa. Siksi olemme CHC:ssä asettaneet vaatimukseksi ammatillisen pätevyyden terapiatyötä tekeville. Ei Paavalikaan lähtenyt suin päin opettamaan ja ohjaamaan, vaan Raamatun mukaan hän opiskeli asioita apostolien ja muiden asiantuntijoiden kanssa useita vuosia, ennen kuin oli valmis lähtemään. Tämän lisäksi tulee vielä se jatkuva Pyhän Hengen opetus, jota tässä työssä tarvitaan. Jumala puhuu Sanansa ja sakramenttiensa kautta jatkuvasti niille, joilla on korvat kuulla. Tämä työ vaatii meidän ammattiauttajien lisäksi jokaisen tätä lehteä lukevan apua. Tarkoituksemme on, että jokainen avun tarvitsija saisi apua. Ymmärrän, että tämä kuulostaa suureelliselta, mutta on ehkä kuitenkin toteutettavissa yhdessä työskennellen. Toiveemme on, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä ilman apua taloudellisen tilanteensa vuoksi. Tämä työ vaatii paitsi osaamista myös varoja. Me, jotka ammatiksemme teemme terapiatyötä itsenäisinä ammatinharjoittajina CHC:n yhteydessä, saamme toimeentulomme asiakaskäynneistä. Raamatun mukaan työmies on palkkansa ansainnut. Vain toiminnanjohtajamme Tor Tusse Spiik on palkattu työntekijä CHC:ssä. Varojen hankkimiseksi järjestämme erilaisia tapahtumia, joista yksi oli viime kesän seminaari Lahdessa pääpuhujana Mario Bergner. Ensi kesänä on uusi seminaari, Isän sylissä Särkyneen turva, sekin Lahdessa, Liipolan seurakuntakeskuksessa. Siellä puhujina ovat Anette Ejsing sekä kotimaasta Petri Välimäki ja Tor Spiik. Toiveemme on, että joskus olisi mahdollista tarjota terapeuttista apua myös niille, joiden taloudellinen tilanne ei sitä salli, mutta tarve on ilmeinen. Siihen voit sinäkin tämän lehden lukijana vaikuttaa tukemalla työtämme lehdessä olevan kannatusjäsen -pankkisiirron välityksellä. Tämä on yksi tapa toteuttaa sitä raamatullista periaatetta, josta puhutaan Apt.4: Olemmeko valmiit jakamaan jokaiselle sen mukaan kuin toinen tarvitsee, jotta keskuudessamme ei olisi puutteenalaisia? Muutakin voit tehdä: jos sinulla on hyviä ajatuksia tai mielipiteitä, kommentteja tai rukousvastauksia, kokemusta Jumalan 3 Sipanen 1/2005 avusta omalla kohdallasi voit halutessasi jakaa niitä tämän lehden sivuilla meidän kaikkien rikastuttamiseksi ja uskon vahvistamiseksi. Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia lehteemme julkaistavaksi ja näin lehdestä tulee meidän yhteinen ja vähän jokaisen näköinen. Jos sinulla on jaettavaa, niin voit lähettää kirjoituksesi CHC:n postiosoitteeseen PL 59, Lahti tai sähköisesti Tussen osoitteeseen Terapian ja sielunhoidon päämääränä tulisi olla Jer. 30:17 mukainen: Minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra; sinut Siion, jolla on nimenä hyljätty, se, josta kukaan ei välitä. Tämä jääköön myös meille päämääräksi sekä tekijöinä että vastaanottajina. Jeesus tuli rikkinäisiä, ahdistuneita ja eksyneitä varten, siis sinua ja minua varten. Jumalan tarkoitus on yhä edelleen päästää sidotut vankeudesta, avata sokeain silmät ja luoda uutta. Toivon, että tämä lehti ja yhdistys voisi olla mukana toteuttamassa kasvun ihmettä Jumalan välikappaleena. Jumalan siunausta sinulle! Sirkka Ringvall CHC:n hallituksen puheenjohtaja

4 Isän sylissä Särkyneen turva seminaari Lahdessa Kristillinen Tervehtymiskeskus järjestää tänä kesänä Lahdessa Liipolan seurakuntakeskuksessa jo 3. kerran eheytymisseminaarin. Tämän seminaarin tarkoituksena on auttaa ihmisiä heidän eheytymismatkallaan. Meillä kaikilla on sisimmässämme kaipuu syliin. Syli on se paikka, jossa pienen lapsen syvin tarve olemassaololleen saa vahvistusta. Syli on se paikka, jota olemme lapsuudessamme jääneet vaille. Jumalasta löytyy todellinen olemassaolo. Minä olen on Hänen nimensä. Meidän olemassaolomme on aina jotenkin suhteessa Jumalan olemassaoloon. Missä määrin sinun olemassaolosi ja identiteettisi rakentuu Jumalan rakkauden varaan. Virheellinen käsityksemme Jumalasta vie meidät usein yksinäisyyteen silloin kun tarvitsemme Jumalaa eniten. Kipeät kokemuksemme saavat meidät eristäytymään toisista ihmisistä. Kun luottamuksemme Jumalan hyvyyteen horjuu, koemme turvattomuutta, juurettomuutta ja tyhjyyttä. Tämän seminaarin aikana on tarkoitus opetella käytännössä vastaanottamaan Jumalan sylihoitoa rikkinäisyyteemme. Kieltämisen, pakenemisen ja riippuvuuksien sijaan voimme turvallisesti kohdata tuskamme ja käydä sen läpi Jumalan sylissä. Hän parantaa ja vapauttaa meidät elämään. Yhteytemme Jumalan kanssa alkaa suoristua ja alkaa vähitellen vahvistaa todellista minuuttamme. Uudistuneen Jumalasuhteemme valo ja lämpö alkaa tuoda eheyttä ihmissuhteisiimme. Sinua kutsutaan mukaan! Kutsumme mukaan sielunhoitajia, terapeutteja, seurakuntien työntekijöitä ja muita vastuunkantajia, kaikkia niitä, jotka etsivät Jumalan todellisuutta ja eheytymistä. Kutsumme sinua Isän syliin, jossa voit toipua saamistasi vammoista ja iskuista. Seminaarissa voit jakaa omia kokemuksiasi muiden kanssa, saada hoitoa ja syliä. Haluamme kutsua myös pariskuntia sielunhoitajiksi, olemaan isiä ja äitejä; muodostamaan sylin, johon haavoittuneet lapset voivat tulla. Puhujina Anette Ejsing tohtori, professori Toimii teologian professorina Augustanan Gollegesssa eteläisessä Dakotassa USA:ssa. Hän on kesällä 2004 saanut valmiiksi tohtorin väitöskirjansa aiheesta Toivon hyve. Anette puhuu omasta kokemuksestaan. Meillä olevan toivon tähden Jumalan voima on elämässämme suurimmillaan silloin kun koemme epätoivoa. Petri Välimäki pastori, kirjailija Petrin kymmen vuoden kokemus kriisipalvelun johtajana on ohjannut häntä armoa ja terapiaa käsittelevään työmuodon yhdistämiseen. Tätä näkyä Petri on Launeen luterilaisen seurakunnan pastorina. Hän on kirjoittanut myös monia sielunhoidollisia kirjoja. Tor Spiik traumaterapeutti, kirjailija Omat elämänsotkut ja isätön lapsuuden kokemukset ja niiden selvittäminen on johtanut häntä terapiatyön pariin. Näistä kokemuksista on syntynyt kaksi kirjaa. PERJANTAINA JOEL HALLIKAISEN KONSERTTI Omakohtaisia elämänmakuisia lauluja eheytymismatkasta Konsertin hinta on 10 Euroa, joka sisältyy seminaarimaksuun. Seminaarimaksu: 80 Euroa, 60 Euroa/ opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, 150 Euroa avioparit CHC:n jäsenille 10 Euron alennus Paikka: Liipolan seurakuntakeskus Ostoskatu 7, Lahti Järjestäjänä: Kristillinen Tervehtymiskeskus Yhteistyökumppaneina: Launeen ev.lut.seurakunta Karkun Evankelinen opisto Tiedustelut: iltaisin klo Ilnoittaudu kotisivuillamme: 4

5 Yksi ensi kesän Isän sylissä särkyneen turva seminaarin luennoitsijoista on professori Anette Ejsing. Hän toimii teologian apulaisprofessorina Augustana Collegessa eteläisessä Dakotassa USA:ssa. Seuraavassa joitakin Anetten mietteitä hänelle esitettyihin kysymyksiin toivosta ja epätoivosta. Professori Anette Ejsing sai Toivon hyve nimisen väitöskirjansa valmiiksi kesällä Mikä johti sinut epätoivoon? En ehkä voi sanoa kokeneeni erilaisia asioita, jotka saattoivat minut toivottomuuteen tai että tunsin itseni epätoivoiseksi jonkin aikaa ja sitten lopulta vapauduin toivottomuudesta. Minun omassa elämässäni toivottomuus on kiusaus, jonka joudun kohtaamaan aina, kun luovun luottamuksesta Jeesukseen. Itse asiassa toivottomuus on kiusaus, joka tulee kristityille aivan erityisellä tavalla. Siihen liittyy aina luopuminen Jumalaan luottamisesta. On toivottomuutta, kun sanon: Jumala on unohtanut minut eikä ole olemassa ainuttakaan syytä, miksi odottaisin Häneltä mitään hyvää. Uskon, että toivottomuus on kiusaus, joka on useiden kristittyjen elämässä hiljaisena sisäisenä kärsimyksenä, koska he pelkäävät, etteivät täytä odotuksia, että kristittyjen tulee olla iloisia. Käytät puheissasi usein kertomusta rumasta ankanpoikasesta. Tarkoitatko, että meidän kristillinen matkamme on verrattavissa tarinaan siitä, kuinka ruma ankanpoikanen muuttuu joutseneksi? Kerron tarinaa rumasta ankanpoikasesta kuvatakseni sitä, että kristityn toivo on paljon suurempaa kuin toiveajattelu. Ruma ankanpoikanen muuttuu joutseneksi juuri luopuessaan panemasta toivonsa siihen, mitä näkee. Samoin todellinen toivo saa muotoa meissä, kun me myönnämme, että toivon asettaminen tämän maailman asioihin tuottaa aina pettymyksen. Kun me kohtaamme tämän pettymyksen (johon aina liittyy epätoivoa), tulee Jeesus ja ottaa meidät hoiviinsa ja kirkastaa meille uuden maailman maailman, jossa voimme uskoa Hänen antamiinsa lupauksiin meille maailman lupauksien sijasta. En ajattele meidän elämämme alkavan rumana ja sitten muuttuvan joksikin kauniiksi elämämme loppuvaiheessa. Se ei pitäisi paikkaansa, koska kristillisen opetuksen mukaan me olemme pyhiä ja syntisiä samanaikaisesti. Meistä tulee joutsenia heti, kun meistä tulee kristittyjä. Samoin me muutumme joutseniksi joka kerran, kun me tunnustamme syntimme ja vastaanotamme Jumalan anteeksiannon. Joutseneksi muuttuminen on sekä kristityn elämän alkuvaihe että jatko me olemme muuttuneet ja muutumme jatkuvasti koko ajan. Mikä on pääasia, jonka toivo antaa meille? Onko se sitä, että meillä on iankaikkinen elämä vai onko siitä jotain käytännöllistä apua maallisen elämämme aikana? Kristilliselle toivolle ei ole vertaa. Sillä ei ole mitään tekemistä optimismin, iloisuuden tai elämänmyönteisen asenteen kanssa. Se tarkoittaa lupausta, jonka Jeesus on antanut omilleen; Hän on taivaassa juuri nyt valmistamassa sijaa ottaakseen omansa vastaan heidän todelliseen kotiinsa kuoleman jälkeen. Mitä enemmän tästä tiedämme, sitä enemmän ja sitä syvemmin me voimme tuntea iloa sisimmässämme, missä Jeesus asuu. Kristillinen toivo on iloa Kristuksessa. Tosin myönteiset asenteet voivat nousta tästä ilosta Kristuksessa, mutta itse ilo on paljon syvemmällä tasolla. Myönteisyys ilman iloa Kristuksessa on pinnallista. Onko kuvauksesi epätoivosta sama asia kuin masennus? Se kuulostaa samanlaiselta. Jos tämä ei ole sama asia, niin mikä ero on näiden kahden asian välillä? Toivottomuus ja masennus liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Masennusta ei voi voittaa tunnustamalla sen syntinä. Parantumiseen tarvitaan ohjausta, hoitoa ja apua. Lievemmästä masennuksesta saattaa toipua vähäisellä avulla tai peräti avutta. Joskus pelkkä olosuhteiden muuttuminen voi riittää (esim. työpaikan vaihto). Syvistä 5 Sipanen 1/2005 masennustiloista selviämiseen voidaan tarvita vuosien terapiaa ja lääkehoitoa. Jokin masennustila voi kestää koko eliniän eikä parane oikeastaan koskaan. Toivottomuudesta sitä vastoin päästään yli, kun tunnustetaan syntinä se, että yritetään selvitä elämän haasteista omin voimin, ilman Jumalaa. Ongelmana on se, että saattaa viedä todella pitkän, pitkän aikaa, ennen kuin myönnetään, että yritetään selvitä omin avuin. Meidän on niin uskomattoman vaikeaa myöntää oman syntisyytemme syvyys ja se, miten vastustamme täydellistä Jumalaan luottamista. Uskon, että me vastustamme oman syvän syntisyytemme tunnustamista niin paljon, että me teemme kaiken voitavamme, ettei meidän tarvitsisi myöntää sitä. Juuri tässä Jumala varmaankin odottaa meitä tai ehkä Hän päättää koetella meitä vaikeilla elämän tilanteilla, ennen kuin me suostumme tunnustamaan, että teemme syntiä Häntä vastaan. Me emme yksinkertaisesti tahdo tunnustaa avuttomuuttamme, ennen kuin on viimeinen pakko. Juuri tämän pitkän prosessin aikana olemme saattaneet masentua; aikana, jolloin joudumme näkemään oman vastustuksemme luottaa täydellisesti Jumalaan ja vasta vihdoin viimein tunnustamme sen synniksi. Juuri tämä vastarinta meissä on toivottomuutta. Kuinka epätoivon pimeässä tunnelissa oleva ihminen voi kääntyä täyskäännöksen ympäri sille ovelle, jonka Jeesus avaa siihen pimeään tunneliin? Tämä pitkä prosessi, jossa olemme joutuneet näkemään, kuinka pidämme puoliamme Jumalaa vastaan, koetaan joskus toivottomuuden ja masennuksen pitkäksi tunneliksi. Juuri silloin, kun tunnustamme sen, että vastustamme täydellistä luottamista Jumalaan ja tunnustamme sen syntinä, juuri silloin teemme täyskäännöksen ovelle - joka on Jeesus - ja vapaudumme kävelemään ulos tunnelista. Me saatamme kuitenkin vielä joutua taistelemaan masennusta vastaan, mutta tämä taistelu ei sulje pois totista kristillistä toivoa. Tässäkään kristillinen toivo ei ole optimismia eikä myönteisiä asenteita; on kyse siitä, että luotamme enemmän Jeesukseen kuin itseemme. Masentuneella ihmisellä voi tästä syystä olla niin vahva toivo Kristuksessa, että hän kieltäytyy tekemästä sellaista johtopäätöstä, että Jeesus ei ole voimallinen tai että Jeesus ei välittäisi hänestä.

6 Olet syntyjäsi tanskalainen. Miten päädyit USA:han ja mitä yhteyksiä sinulla on Redeemed Lives Ministries järjestön kanssa? Molemmat vanhempani asuvat Tanskassa, samoin kaksi nuorempaa veljeäni, kaksi kälyäni, kolme veljentytärtäni, kaksi veljenpoikaani sekä kaikki muutkin laajan sukuni jäsenet. Olen asunut Amerikassa 8 vuotta. (6 v Chicagossa ja 2 v Sioux Falls issa. Vuonna 1997 sain päätökseen teologia kandidaatin opintoni Aarhusin Yliopistossa Tanskassa. Sitten muutin Chicagoon tekemään väitöskirjaani systemaattisessa teologiassa ja väittelin tohtoriksi Olen opettanut teologiaa vuoden Valparaison Yliopistossa Indianassa ja kaksi vuotta Augustana Collegessa Sioux Falls issa. Olen toiminut neljä vuotta pienryhmien johtajana Redeemed Lives järjestössä asuessani Chicagossa. Olen myös ollut mukana opettamassa Mario Bergnerin konferenssimatkoilla Euroopassa. Mario Bergner, hänen vaimonsa ja lapsensa ovat hyviä ystäviäni. Onko jotain, jota haluaisit sanoa suomalaisille ihmisille, jotka suunnittelevat ensi kesän Isän sylissä särkyneen turva seminaariin tuloa? Miksi sinä suosittelisit tätä seminaaria? Mielestäni ensi kesän seminaari tulee olemaan onnistunut, koska siellä on kolme erilaista puhujaa, jotka kaikki välittävät omalla persoonallisella tavallaan sanomaa parantumisesta Jeesuksessa. On aina hyvä kuulla tätä sanomaa eri näkökulmista. Rukoukseni on, että me kaikki voisimme tässä seminaarissa kasvaa tietämään, että meidän jokikinen tarpeemme, jokikinen halumme ja jokikinen kaipauksemme saa täyttymyksen ainoastaan Jeesuksessa. Tämä seminaari on tarkoitettu jokaiselle, joka tahtoo tuntea Jeesuksen syvemmin. Käännös: Raija Kuparinen HYLKÄÄMISEN VANKILASTA ON MAHDOLLISTA PÄÄSTÄ ULOS. Tor Spiikiltä Häpeän lapset kirjan kirjoittajalta ilmestyy toukokuussa hylkäämistä ja sen eri muotoja käsittelevä kirja. Olen huomannut terapiatyössäni, että hylkääminen on yksi aikamme suurimmista ongelmista. Hylkääminen ei ole ainoastaan fyysistä jättämistä. On tuhansia eri tapoja hylätä ihminen. Esimerkiksi jos pienen lapsen tarpeita; huolenpitoa, ruokaa, rakkautta, turvallisuutta ja läheisyyttä ei huomioida, lapsi kokee kokonaisvaltaisen hylkäämisen. Jo yhden näistä perustarpeista täyttämättä jättäminen, johtaa kokonaisvaltaiseen hylkäämisen kokemukseen. Jos lasta ei kohtaa hänen pahassa olossaan, eikä kuuntele, mitä lapsella on asiaa, lapsi tuntee itsensä hylätyksi. Kirjassaan Tor Spiik valottaa niitä tuhansia eri tapoja, joilla ihminen voidaan hylätä. Usein nämä elämän eri vaiheissa tapahtuneet hylkäämisen kokemukset alkavat hallita ihmisen elämää. Hylkäämällä lapsen, poistamme ja riistämme häneltä olemassaolon oikeuden. Hylkäämällä teemme lapsesta näkymättömän. Hylkäämällä viemme lapselta tulevaisuuden uskon ja toivon. Hylkäämällä luomme lapselle tunteen; ei minulle kuitenkaa nmitään kuulu. En minä ole edes sen arvoinen, että olisin jotain ansainnut. Hylkäämällä lapsen oikeuden oppia, riistämme häneltä luomisen ja osaamisen ilon. Hylkäämällä opetamme lapselle käyttäytymismallin, jossa lapsi hylkää itse itsensä. Hylkäämisen kautta lapsi sulkee sisäänsä vihaa, joka alkaa hallita ja vaikuttaa hänen elämänsä valintoihin. Hylkäämällä riistämme ihmisiltä omanarvontunteen ja jätämme heidät heitteille. Hylkäämällä mitätöimme toisen ihmisyyden ja teemme hänestä esineen, jota voi käyttää ja sitten jättää. Hylkäämällä passivoimme ihmisen kyvyn oppia ja olla osa toimivaa yhteiskuntaa. Hylkäämällä annamme mallin, jonka mukaan vain hylkäämällä voi välttää hylätyksi tulemisen. Hylkäämisestä voi parantua. Jumala itse sanoo Sanassaan: Minä vihaan hylkäämistä. Hylkääminen herättää vihan tunteita myös Jumalassa. Hylkäämisen kokemuksista huolimatta elämään on mahdollista löytää terve elämää kantava malli. Hylkäämisen haavojen ei tarvitse hallita koko sinun loppuelämääsi. Sinä voit vapautua niistä. Tor Spiikin uuden kirjan pääsanoma on se, että hylkäämisestä on se kokemuksena, miten traumaattinen tahansa, on mahdollista parantua. Siitä kirjoittajalla on omakohtaista kokemusta. Turvattomuuden tunteesta voi päästä ja saada sen tilalle perusturvallisuuden tunteen. Kirjasta löytyy työkaluja tähän. Kirja esittelee sinulle seikkaperäisesti askel askeleelta niitä työkaluja, joilla hylkäämisen kokemuksia voidaan työstää. Yksi näistä työkaluista on omien rajojen puolustaminen eli oppia tarvittaessa sanomaan ei. Toivo parantumisesta on olemassa. Jumala ei ole sinua hylännyt, eikä tule hylkäämään. Jumala on kirjoittanut sinulle rakkauskirjeen. Sitä lukiessa voit uskaltautua tulemaan Jumalan syliin lepäämään. Kirja ilmestyy toukokuussa. Otamme vastaan ennakkotilauksia! Varpu Pykäläinen RE-sielunhoitoterapeutti Mielenterveys- ja kriisityön Sairaanhoitaja AMK Vastaanotto Hämeenlinna Lisätietoja Monipuolista, selkeää ja Raamattuun lujasti ankkuroituvaa opetusta. Teol. Tri Kaarlo Jalkanen: Pelastuksen ajan ihanuus sid. 464 s. hinta 24,90 Uutuus CD Terry MacAlmon: You re My Glory 21,50 Sinulle ilman rahtikuluja! Itätuuli-Kustannus, puh. (02)

7 Ihminen on kohdattava sellaisena kuin hän on jokaisella on mahdollisuus löytää elämäänsä uusi terve, elämää kantava malli. Sipanen 1/2005 Traumaterapeutti ja kirjailija Tor Spiik, kotoisemmin Tusse, painottaa työssään ihmisen rakastamista ja kohtaamista. Hänen terapiansa painopiste on armossa ja rakkaudessa. Syli on avainsana kaikessa parantumisessa. Syliin sisältyy niin paljon, sanoo Tor Spiik. Se on lapsen turvapaikka. Siinä lapsi saa kasvaa turvallisesti, kiukutella ja olla läsnä kaikkine tunteineen. Ihmisen kaipaus on päästä lepäämään turvalliseen syliin. Siinä sylissä hän tarvitsee kuulluksi tulemista ja oman tarinansa vastaanottamista. Terapiatyössäni pyrin kohtaamaan ihmisen sellaisena kuin hän on. Opettelen tuntemaan hänet, sen minkälaisesta kulttuurista hän tulee ja miten hän ilmaisee asioita. Ihmisestä näkee, onko hän lapsuudessaan saanut kokea syliä. Ihmisen perusturvallisuus muodostuu siitä, että hän on saanut olla sylissä, kokenut läsnäoloa ja kuulluksi tulemista. Tällaisen ihmisen sylin tarve on täytetty. Hän on oma itsensä ja voi antaa rakkautta eteenpäin. Hän osaa puolustaa itseään, jos häntä loukataan. Hän ilmaisee asian ilman, että hänen tarvitsee rikkoa toisten rajoja. Hänen ei tarvitse käyttää väkivaltaa. Hän tulee esiin omana itsenään. Sylin puute ilmenee ihmisissä monella tavalla. Se saattaa ilmetä pelokkuutena, kovuutena, häpeänä, ujoutena, kylmyytenä. Tällainen ihminen saattaa olla luotaantyöntävä ja vaikeasti lähestyttävä. Ihminen asettaa kilven eteensä, jonka kautta hän sanoo älä tule lähemmäs. Tor Spiik on saanut kolmivuotisen terapiakoulutuksen Tanskassa, jonka aikana hän erikoistunut hyväksikäytettyjen auttamiseen. Railakkaan ja monisäikeisen elämän jättämät kolhut, isättömänä kasvaminen ovat luoneet hänelle suuren sydämen, josta riittää lämpöä ja rakkautta kärsiviä lähimmäisiä kohtaan. Tor Spiik on itse saanut Jumalalta avun elämänsä kipeisiin kysymyksiin. Yhteys Jumalan kanssa on tuonut tasapainon hänen elämäänsä. Henkilökohtaisesti Jumala merkitsee minulle sitä Isää, jota minulla ei koskaan ollut. Tämä tunne on vahvistunut sisimmässäni vasta viime vuosien aikana niin, että olen pystynyt uskomaan sen todeksi. Olen joutunut käymään monet taistelut oman itseni kanssa siitä, onko tämä totta vai ei. Vaikeuksien kohtaaminen ei ole aina ollut helppoa. Oman opitun elämäntyylin, elämänasenteen ja isättömän kodin jättämien varhaislapsuuden traumojen läpikäyminen sekä miehenä elämään tulleiden vaikeuksien rehellinen kohtaaminen on kasvattanut minua auttamaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia. Olen itse saanut eheytyä Kristillisen Tervehtymiskeskuksen tekemän työn kautta. Seppo Jokisen kanssa tehty työ eheytti minua paljon. Sen jälkeen olen kerännyt elämäni eri palasia erilaisten sielunhoitokoulutuksien kautta. Kansan Raamattuseuran sielunhoitokoulutuksen kautta löysin yhden osan omaa elämääni. Suomen Elijahin sielunhoitokoulutuksen kautta löysin sen, miten isäni poissaolo oli vaikuttanut elämääni. Tanskan sielunhoitokoulutuksessa tulivat esiin elämäni kipeimmät asiat; se, miten häpeä oli muovannut elämääni. Nyt tunnen eläväni täyttä elämää, joka kantaa ja suo kokemuksia, joista saan nauttia. Uskon rukouksen parantavan voiman auttavan ihmisiä kohti parempaa huomista. Minulle on antanut paljon se, että olen saanut jakaa elämänkokemuksiani toisten kanssa. On saanut olla tuomassa armoa ja rakkautta ihmisten ulottuville rukouksen ja keskustelujen kautta. Monet ovat jakaneet raskaita elämänkokemuksiaan hyvin avoimesti kanssani. Usein on joutunut kohtaamaan sen raskaan tosiasian, että kuinka paha ihminen voi olla toiselle ihmiselle; isä ja äiti omalle lapselleen. Tällaiseen tilanteeseen tarvitaan sanomaa armosta ja Jumalan rakkaudesta. Jumalan avulla rikkinäisen ihmisen on mahdollista saada uusi alku. Otan ihmisten avunpyynnöt vastaan haasteena. Ne ovat minulle viesti siitä, että ihmisellä on hätä, eikä hän tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä. Yritän kuunnella ja vastata ihmisen kysymyksiin parhaan kykyni mukaan. Mikäli en osaa vastata, myönnän sen avoimesti. Kuitenkin niissäkin tapauksissa pyrin auttamaan kyselevää ihmistä löytämään 7 sellaisen tahon, josta hän voisi löytää vastauksen. En halua jättää ihmistä yksin kysymystensä kanssa ajatellen, että kyllä Jumala hänet hoitaa. Jumala tarvitsee ja käyttää meitä ihmisiä apuvälineinään. Minun mielestäni Jumala on lykännyt meidät tänne toinen toisemme tueksi. Me olemme niitä Jumalan vastauksia ihmisille. Raamattu sanoo, että siitä meidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi, että meillä on keskinäinen rakkaus. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme toinen toisiamme varten. Meidän tulee kuulla ja nähdä toinen toisemme, eikä vain välinpitämättömästi sanoa; kyllä Jumala hoitaa. Tuollainen vastaus kertoo siitä, ettemme pysty kohtaamaan toista ihmistä. Olen nähnyt Jumalan parantavan ja eheyttävän ihmisiä. Toisilla se tapahtuu lyhyessä ajassa, toisten kohdalla siinä voi mennä vuosia. Eheytymisessä on paljolti kysymys siitä, kuinka lähelle itseämme uskallamme Jumalan päästää. Synti on haavoittanut meitä jokaista. Ihmisen ongelmat lähtevät useimmiten heitä vastaan tehdyistä synneistä ja heidän synnillisistä vastareaktioistaan heitä vastaan tehtyihin synteihin. Kirjoissani, jotka käsittelevät häpeää ja hylkäämistä, kerron näiden kahden asian vaikutuksista ihmisen elämään. Kirjoista löytyy nimiä tunnistamattomille tunteille ja työvälineitä häpeästä ja hylkäämisen kokemuksista vapautumiseen. Lopuksi haluan sanoa: Elämään on mahdollista löytää terve elämää kantava malli. Elämä voi olla mielekästä ja ihmissuhteet voivat olla toimivia. Haluamme olla tukemassa ja auttamassa sinua tämän terveen elämänmallin löytämiseen Kristillisen Tervehtymiskeskuksen työn kautta. Toivomme, että eri työmuodoistamme on sinulle apua. Olet sydämellisesti tervetullut toimintaamme mukaan. Tor Tusse Spiik on Kristillisen Tervehtymiskeskuksen toiminnanjohtaja TOR SPIIK Traumaterapeutti Pari, perhe, yksilö ja seksuaaliterapiaa Vastaanotto Turku, Lahti, Helsinki Lisätietoja:

8 Petri Välimäki on tullut suomalaisille tutuksi Armoterapian julistajana. Hänen lohduttava ja armahtava sanomansa nousee omakohtaisista kokemuksista, hän tietää, mistä puhuu. Omat syvät kriisit, teologian opinnot ja rakkaudellinen sydämen asenne lähimmäistä kohtaan antavat sanomalle sisällön, jossa on elämän maku. Petri Välimäki on yksi Isän sylissä särkyneen turva seminaarin puhujista. Kyselin Petriltä hänen ajatuksiaan eri elämän alueilta mistä ja miten voidaan löytää apu elämän mukanaan tuomiin kriiseihin. Sanot olleesi ateisti. Mikä sai ateistin kääntymään Jumalan puoleen? Oman lapsen kuolema oli niin kova tilanne, että sen seurauksena elämääni tuli hirveä hätä ja tuska. Siinä tilanteessa hyppäsin polvilleni ja otin vihkiraamatun käteeni. Avasin Raamatun ja sieltä eteeni avautui sellainen kohta, jossa Pietari oli vajoamassa veteen. Jeesus kysyi Pietarilta: Miksi epäilit? ja auttoi Pietarin ylös. Olin siinä ensimmäistä kertaa elämässäni vakavasti Raamatun äärellä pyytämässä apua. En oikein tiennyt, keneltä pyytäisin apua, pyysin yksinkertaisesti: Jos jokin on, niin nyt tarttis saada vastaus Ja silloin soi puhelin. Nousin siitä polviltani ja menin vastaamaan puhelimeen. Puhelimessa minulle sanottiin: Rukoilkaa Jeesusta. Se, että ensimmäistä kertaa elämässäni pyydän tämänkaltaista ja heti saan konkreettisen vastauksen. Sanoin vaimolleni: Mennään ja rukoillaan. Sitten me rukoilimme: Jos sinä Jeesus ihan oikeasti olet Jumalan Poika, niin anna meille usko. Toiseksi aloin lukemaan Raamattua. Raamattua lukiessani huomasin sellaisen asian, että sitä lukiessani koin lohdutusta siihen kokoaikaiseen muuten läsnä olevaan hätään ja tuskaan. Tästä seurasi, että rupesin lukemaan Raamattua joka päivä ja niin sitä on luettu tähän päivään saakka. Tästä on aikaa yli 17 vuotta. Sinut tunnetaan Suomessa armoterapian julistajana. Mitä on armoterapia? Armoterapia ei ole mikään uusi terapiamuoto, vaan armoterapia sanana on alun perin Radio Deissä olleen ohjelman nimi. Tarkoitus tällä hieman haastavalla nimellä oli herättää ihmisissä kiinnostusta ja uteliaisuutta. Toisaalta nämä kaksi sanaa armo ja terapia kuvaavat hyvin sitä asiaa ja ajatusta, josta halutaan puhua. Armo on ensimmäisenä ja se on se kaikkein suurin aarre Jeesuksessa. Terapia sanan alkusana terapeuoo löytyy Raamatusta. Jeesus ja apostolit käyttivät sitä noin 40 kertaa. Raamatussa tätä sanaa käytetään sellaisissa yhteyksissä kun Jeesus ja apostolit kohtasivat ihmisiä ja näihin kohtaamisiin tuli mukaan Jumalan parantava voima. Tämä on palvelevaa, parantavaa kohtaamista. Mitä armollinen Jumala merkitsee sinulle henkilökohtaisesti? Ihan kaikkea. Elämää. Jumalassa on kaikki; perustus ja turvallisuus. Jumalan rakkaus kestää ja perustuu siihen, että Hän on nimenomaan armollinen Jumala. Tämä tarkoittaa iankaikkista elämää ja sitä, että Jumalan rakkaus on suurin olemassa oleva voima.. Näen Jumalan armollisuudessa monia asioita. Yksi niistä on se, että saamme iankaikkisen elämän Jeesuksessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Jumala haluaa olla meitä parantamassa jo tämän elämän aikana. Joku on joskus kysynyt löytyykö eheytymistä Raamatusta, kun siitä nykyään niin paljon puhutaan. Sanan pelastaa kantasana on soos, jonka kantasana on so soo, joka tarkoittaa tehdä ehyeksi. Itse asiassa kun puhutaan pelastuksesta, johon sisältyy iankaikkinen elämä, niin lohduttavasti siihen sisältyy myös tämä ehyeksi tekeminen. Ehyeksi tekeminen sisältyy myös pelastukseen. Uskon, että Jumalan tahto lapsiansa kohtaan, on se, että Hän saa eheyttää ja parantaa meitä sisäisesti. Vaikka on selvää, että täydelliseksi tullaan vasta taivaassa. Täällä ollaan vielä kärsimysten maailmassa, mutta Jumalan haluaa hoitaa meitä täälläkin monella tavalla. Kohtaat työssäsi masentuneita ja eri riippuvaisuuksista kärsiviä ihmisiä. Mistä masennuksessa ja riippuvaisuuksissa on oikein kysymys? Alun perin meidät on luotu rakkauteen. Tämä rakkauden todellisuus, johon meidät on alkujaan luotu ja tarkoitettu on sellaista yhteyttä, jossa jokainen tietää olevansa rakastettu aidosti, omana 8 itsenään. Nyt elämme toisenlaisessa todellisuudessa, syntiinlankeemuksen jälkeisessä maailmassa, jossa on hyvin paljon kovuutta, hylkäämistä ja ehdollistettua rakkautta. Meidät on luotu rakkauteen ja meidän sisimpämme masentuu, jos se ei voi kokea sitä rakkautta. Samasta syystä sisimpämme ryhtyy hakemaan rakkauden tilalle korvikkeita. Sisin ei voi elää tyhjiössä. Korvikkeita haetaan seksistä, alkoholista ym muista monenlaisista riippuvaisuuksista. Niillä yritetään täyttää sisimmässä olevaa tyhjää paikkaa. Minusta tämä on masennuksen ja riippuvaisuuksien perimmäinen ja syvin syy. Meidät on tarkoitettu Jumalan rakkauden yhteyteen. Kun maailma on monella tavalla muuta, se aiheuttaa masennusta ja riippuvaisuuksia. Se aiheuttaa myös tunne-elämän haavoittumista ja vaurioitumista hyvin syvältä. Tämä liittyy tähän inhimilliseen todellisuuteen. Kukaan meistä ei ole saanut täysin tervettä vanhemmuutta, koska täysin terveitä vanhempia ei ole olemassa. Olemme kaikki enemmän tai vähemmän särkyneitä. Tämä on se todellisuus, jossa yksinkertaisesti elämme. Miten masennuksesta voi toipua? Masennuksesta voi toipua. Ensiksi on selvitettävä, minkälaisesta masennuksesta on kysymys. Masennuksella on niin monenlaisia taustoja. Voi olla kysymys siitä, että aivojen välittäjäaineessa on häiriöitä. Silloin tarvitaan lääketieteellistä apua. Hyvin usein masennuksessa on kysymys siitä, että sisimmässä on erilaisia jännitteitä ja haavoja, jotka ovat syntyneet jo elämän alkutaipaleella. Silloin tarvitaan asianmukaista terapiaa tai sielunhoitoa. Masennuksessa voi olla kysymys myös siitä, että elämään on tullut joku kriisi: avioero, taloudellisia vaikeuksia tai suru läheisen kuolemasta. Silloin tarvitaan tukea siihen tilanteeseen ja siitä yli selviytymiseen. Kuitenkin sanon, että suhde Vapahtajaan auttaa selviytymään kaikissa näissä masennuksen muodoissa. Mistä löytyy apu riippuvaisuuksiin? Samat asiat, mitkä auttavat masennuksessa, pätevät myös riippuvaisuuksiin. Kaikilla riippuvaisuuksilla näyttää olevan yhteinen pohja ja sen lisäksi toisilla riippuvaisuuksilla on myös omat erityispiirteensä. Riippuvaisuuksien yhteiseen pohjaan sisältyy sellainen lainalaisuus, että riippuvaisuuden väkipakolla loitolla pitäminen ei ole vielä parantumista. Parantumista on se, että riippuvaisuuden tilalle tulee uusi ja terveempi elämä. Kun näin tapah-

9 tuu, silloin riippuvaisuus alkaa todella menettää otettaan. Silloin sillä ei ole enää valtaa hallita ihmistä. Tämä on minusta yhteistä monille riippuvaisuuksille. Riippuvaisuuksista parantumiseen tarvitaan kahta asiaa. Haavojen ja niiden syiden kohtaamista, mihin syviin tunneelämän tarpeisiin riippuvuus on korvaava vastaus. Tämä on sielunhoidollista terapeuttista kohtaamista. Tämän jälkeen vielä tärkeämmäksi tulee se, että ihminen saa kiinni todellisesta elämästä ja alkaa löytää todellisia arvojaan. Hän löytää sen, mitä todella pitää niin arvokkaana, että sen puolesta kannattaa elää. Kun tähän saa tukea ja saa siitä omasta aidosta elämästä kiinni, niin siinä on se lopullinen vastaus riippuvuuteen. Oli riippuvuus mikä tahansa, silloin se menettää otteensa. Puhut paljon aidoksi ihmiseksi tulemisesta. Mitä tämä aitous käytännössä tarkoittaa? Monesti näen ihmisiä, jotka ovat hylänneet oman sisimpänsä ja alkaneet täyttää toisten ihmisten odotuksia. Ja usein omassa sisimmässä on tyhjiö. Kun tyhjässä ei pysty elämään, sen täyttämiseen on haettu riippuvuus. Siinä kohtaa kun ihminen alkaa parantua, siihen tulee mukaan terve itsensä huomiointi, jossa ihminen alkaa kuunnella omaa sisintään, todellisia tarpeitaan. Ihmiselle tulee tietty herkkyys itsensä suhteen, sen suhteen millaisia tarpeita hänellä on. Mitä minä todella tarvitsen, mitä minä haluan, mitä minun sisimpäni huutaa. Jos esimerkiksi on tapana mennä jääkaapille syömään, niin voi pysähtyä miettimään, mikä on se oikea tarve, mihin syö. Silloin voi huomata olevansa stressaantunut ja kaipaavansa rentoutumista. Jostakin syystä on vain oppinut hakemaan apua rentoutumisen tarpeeseen syömisestä. Se ei kuitenkaan rentouta yhtään, mutta antaa sellaista mielihyvää, että sitä käytetään ja jäädään yhtä stressaantuneeksi. Kun henkilö alkaa kuunnella tarpeitaan, sen sijaan, että hän menisi jääkaapille, hän saattaakin lähteä uimaan, jossa hän ihan oikeasti rentoutuu. Ihminen saattaa löytää todelliseksi tarpeekseen sen että kaipaa toista ihmistä. Siis miksi ihmeessä mennä jääkaapille? Sen sijaan aletaankin kuunnella sisimmästä nousevaa puhetta: Minä en tarvitse ketään, minun tarpeillani ei ole mitään väliä? Huomataan, että se ei ole totta. Oikeasti kieltäminen johtaa siihen, että ihminen jää tyhjyyteen ja eikä hän pysty siinä tyhjyydessä olemaan. Siksi tervettä tarvetta on tullut hoitamaan joku sairas korvike. Jeesus opettaa, että meidän tulee rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Siis itseään kuuluu rakastaa. Moni saattaa ajatella, että on kaunista, kun aina vain ajattelee toisia, mutta tuo ei ole totta. Ihmisen tulee kuunnella todellisia tarpeitaan. Kun niitä kuuntelee, alkaa tulla lähemmäksi todellisuutta. Silloin on selvää, että jotkut väärät riippuvuudet eivät voi enää samalla tavalla hallita. Toinen asia aitoudessa ovat tunteet. Monesti uskovien piirissäkin vähätellään tunteita. Minullekin sanottiin kerran eräässä ryhmässä, tuu uskoon vaan, niin kyllä pelot lähtee. Mutta entäs sitten kun täytyy sanoa, olen ollut uskossa vaikka kuinka kauan ja vielä pelottaa. Jeesus ei tee meistä vähempää ihmistä. Meidän tulee uskaltaa olla ihmisiä, joilla on tunteita. Uskon, että Jeesus haluaa auttaa meitä vapautumaan enemmän inhimillisiksi ihmisiksi. Silloin voimme kohdata sen, että meitä pelottaa ja voimme saada pelkoomme apua. Jos sisällämme on syväjäädytetty ihminen, joka ei saa tuntea, joka yrittää olla niin ettei vihaa, eikä pelkää, tullaan taas saman ongelman eteen. On juotava viinaa, että voisi kännissä edes tuntea jotain. Mutta kun alkaa tulla muutenkin ihmiseksi, joka uskaltaa kokea ja tuntea ja on muutenkin elävä ihminen. Sellainen ihminen elää luonnollista elämää ja häntä eivät korvikkeet saa kiinni. Suomessa sodanjälkeiset sukupolvet ovat olleet tosi tunnekielteisiä. Mitään ei ole saanut tuntea. Ehkä se on ollut pakkokeino selviytymiseksi niissä karuissa oloissa. Elämä on ollut niin rajua, ettei ole voinut tuntea mitään. Sitä ei olisi yksinkertaisesti kestänyt. Usein sen ikäpolven ihmiset ovat kätkeneet asiat huumoriin, eivätkä ole uskaltaneet ilmaista aitoja tunteitaan. Aitous koskettaa tunne-elämää ja tarpeita. Näiden lisäksi siihen kuuluvat ihmisen arvot, joita ihmisen tulee uskaltaa kuunnella. Raamattu sanoo: Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomista, että tekemistä niin, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Silloin kun uskallamme kuunnella sitä, mitä Jumala vaikuttaa meidän sydämissämme, voi tapahtua Jumalan tahto. Meidän tulee uskaltaa kuunnella niitä arvoja, joita on meidän sydämessämme. Miten kukaan voi sitoutua mihinkään aidosti, ellei hän koe sitä sen arvoiseksi. Vain sellaiseen voi sydämessään sitoutua, jonka kokee sydämessään sitoutumisen arvoiseksi. Kaikki muu on toisten arvoja. On uskallettava kuunnella omia todellisia arvojaan, sitä, mitä pitää niin arvokkaana, että on valmis taistelemaan sen puolesta. Kun löytää sen, mikä on omasta mielestä arvokasta, löytää myös elämän tarkoituksen, kutsumuksen. 9 Sipanen 1/2005 Aidoksi ihmiseksi tuleminen on hyvin laaja asia. Siihen sisältyy omien tarpeiden ja tunteiden kuunteleminen, elävänä ja tuntevana ihmisenä oleminen ja omien arvojen kuunteleminen. Näiden kautta löytyy oma kutsumus ja ihminen yksinkertaisesti alkaa elämään. Millainen on mielestäsi Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva? Raamattu sanoo Tessalonikalaiskirjeessä: Pyhittäköön Jumala koko teidän olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne. Siellä luvataan: Hän, joka teitä kutsuu, on sen myös tekevä. Koko olemus on yksi kokonainen ihminen. Sitä ei jaeta kolmeen osaan, vaan se on erottamatta jakamatta yksi kokonainen ihminen. Mutta siinä kokonaisessa ihmisessä on 100 % : sti fyysinen ulottuvuus Jumalan luoma konkreettinen ihminen. Siinä on 100 %:sti psyyken ulottuvuus Samoin siinä on myös hengellinen todellisuus. Erik Ewalds sanoo: Hengen ulottuvuus on mukana jokaisessa 65 biljoonassa solusamme. En ole soluja laskenut, mutta uskon tähän ajatukseen, että hengellinen todellisuus läpäisee koko ihmisen. On myös olemassa sosiaalinen ulottuvuus. Jeesus rukoilee, että se rakkaus, jolla Jeesus on meitä rakastanut, olisi meissä. Meidät on olemuksellisesti luotu rakkauden yhteyteen. Kun halutaan tukea ihmistä kokonaisvaltaisesti, se tarkoittaa, että hänet otetaan tosissaan fyysisenä, psyykkisenä ja hengellisenä ihmisenä. Silloin voimme auttaa ihmistä sillä alueella millä hän tarvitsee apua. Mikä tekee ihmisestä arvokkaan? Ihminen on ollut arvokas alusta saakka. Hänet on luotu Jumalan kuvaksi. Meidät on luotu rakastamaan ja iankaikkisuutta varten. Jumalan on noteerannut meidät valtavalla hinnalla. Jumala on ollut valmis antamaan oman Poikansa kuolemaan ihmisen tähden. Tuo jo kertoo jotakin ihmisen arvosta. Ihminen on Jumalan kuvaksi luotu, iankaikkisuutta varten tarkoitettu, aivan ylen ihmeellinen luomus. Jeesus ihasteli ihmislasta. Katso se on sangen hyvää. Joskus ajatellaan, että synti on turmellut meidät niin, että olemme täysin syntisiä lihamme puolesta ilman yhteyttä Jumalaan. Syntisyys on perin rumaa monella tavalla. Usein ajatellaan, että siinä menee ihmisen arvo. Tämä ei ole totta. Ennen syntiinlankeemusta Jumala sanoo: Katso, se oli sangen hyvää. Jumalan arvostus ihmistä kohtaan näkyy siinä kun ihminen Kristuksessa tulee Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään, se on sangen hyvää.

10 Itse asiassa se on enemmän, mitä oli alkutila, koska nyt meistä tulee Jumalan lapsia. Toinen Aadam on enemmän kuin ensimmäinen. Vaikka lankeemus johti tällaiseen kärsimyksen maailmaan, niin mihin tämä lunastus johtaa. Se ei ole pelkästään palautumista alkutilaan, vaan se on paljon enemmän. Jeesuksessa tulemme Jumalan lapsiksi. Meissä tapahtuu olemuksellinen muutos, joka on paljon enemmän kuin se, jos emme olisi koskaan langenneetkaan. Mitä on psykoevankeliumi? Pelastus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Pelastus tulee sen perusteella, että Jeesus on ristillä sovittanut meidän syntimme ja ylösnoussut. Ihminen, joka uskoo Jeesukseen ja turvautuu Häneen, pelastuu yksin armosta uskon kautta Jeesukseen. Se ei vähääkään liity siihen, onko ihminen ehyt tai rikkinäinen. Vaikka olisi kuinka kypsymätön tahansa, niin hän pelastuu uskon kautta Jeesukseen. Tämä evankeliumi täytyy säilyttää evankeliumina. Sitä ei saa sotkea sillä tavalla kuten psykoevankeliumissa tehdään, että pelastussanoman tilalle tulee eheytymissanoma. Tai sitten eheytyminen tulee pelastumista tärkeämmäksi tai kuvitellaan, että yhteys Jumalaan tulee vain eheytymisen kautta. Evankeliumi täytyy pitää evankeliumina sillä armon peruskalliolla, jossa pelastuu vaikka olisi kuinka epäkypsä tai rikkinäinen. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Puhut paljon Agape rakkaudesta. Mitä se on ja miten Jumala sen kautta eheyttää ihmisen tunneelämää? Agape- rakkaus on rakkautta, jonka lähtökohta on Jumalassa itsessään. Jumala on rakkaus, alkukielellä sana Agape. Se on täysin ehdoitta, aidosti toista rakastavaa rakkautta. Se on hyvin armahtavaa rakkautta, se on kaiken kestävää rakkautta. Sen syvin ilmenemismuoto on siinä, että sen tähden, että Jumala rakasti maailmaa Hän lähetti Poikansa vaikka yksikään meistä ei olisi sitä ansainnut. Se on ihmisen hyväksi tulevaa rakkautta ilman että hän sitä ansaitsee. Se on pelastavaa iankaikkista rakkautta, joka ei koskaan häviä. Uskon sen olevan parantavaa, koska se on ihmisen syvin tarve. Jumala on rakkaus ja meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Meidät on luotu rakkauden yhteyteen. Uskon, että ihmisen syvin tarve on tulla rakastetuksi ja voida rakastaa. Silloin kun ihminen kokee tätä rakkautta, se on sitä, mitä ihminen kaikkein syvimmin kaipaa. Sen tähden se on niin parantavaa Kun ihminen on Jumalan rakkauden yhteydessä ja pyytää Jumalalta tätä rakkautta sydämeensä Jumala antaa sitä hänelle. Silloin ihminen voi rakastaa tällä rakkaudella toista ihmistä. Kumpi olet enemmän sydämeltäsi evankelista vai sielunhoitaja? Koen sydämeltäni olevani evankelista. Kaikista tärkein asia on iankaikkinen elämä. Se on sananmukaisesti iankaikkista elämää. Vaikka ihminen olisi hyvin rikkikin tässä ajassa, mutta lopulta pelastuu taivaaseen, niin se on valtavan suuri asia. Se on vielä tärkeämpää kuin se, että saako tässä ajassa apua vai ei. Näitä asioita ei kuitenkaan pidä asettaa vastakkain. Kun me rakastamme ihmisiä ja tuemme heitä sielunhoidollisesti ihmisenä, avaa se ihmisten sydämet evankeliumille. Rukoilen Jumalalta, että saan olla molempia, enkä halua asetta niitä vastakkain. Silloin kun jonkun sydän on sulkeutunut evankeliumille, haluan rakastaa häntä ihmisenä ja odottaa, että hän jonain päivänä voi kuunnella armon sanomaa. Sen kohdalla, joka on kuunnellut armon sanomaa ja pelastunut, toivon, että voisin olla auttamassa häntä ihmisenä. ARMON JA RAKKAUDEN SANOMAA SINULLE MUSIIKIN VÄLITYKSELLÄ SYLI LAULUJA SÄRKYNEEN SYDÄMEN ÄÄNELLE Jokaisella ihmisellä on kaipaus päästä syliin, jossa häntä rakastetaan ehdoitta sellaisena kuin hän on. Jumalan Isän sydämen syli on avoinna jokaista varten. Syli-äänite sisältää elämänmakuisia lauluja särkyneille. Niiden sanomassa välittyy kaipaus ja toivo, kärsimys ja armo. Ne ovat todeksi koettua elämää; useasti olemme kuin routainen maa, joka tarvitsee sulaakseen Jumalan sylin rakkautta ja lämpöä. Jeesus tuli juuri meitä varten, jotka olemme ihmisten hylkääminä yksinäisyydessä itkeviä. Tuo rakkaus on tässä ja nyt meidän vastaanotettavissamme. Liisa Maria Liljan ja Tor Spiikin yhteisesti suunnittelemalla cd:llä halutaan välittää armon ja sisäisen eheytymisen viesti musiikin välityksellä. Äänite on tehty rukoillen sitä, että Jumala pääsisi sen kautta koskettamaan sydämen lukkiutuneita tunteita. Tor Spiikin henkilökohtainen kuvaus matkastaan Isän syliin ja siinä kohtaamastaan hellyyden ja huolenpidon Jumalasta ei jätä ketään kylmäksi. Jumalan rakastava todellisuus tulee laulujen ja kuvausten kautta niin eläväksi, että se koskettaa sydämen syvimpiä sopukoita. Tämä äänite on tarkoitettu matkaevääksi toipumismatkallesi. Sen kautta voit myös tukea Kristillisen Tervehtymiskeskuksen työtä. Jumalan syli on avoinna sinua varten joka hetki. 10

11 K E S Ä N S E M I N A A R I N S A T O A Puhujat Mario Bergner, Chad Klophenstein, Anette Ejsing ja John Fawcett Jumalan läsnäolo Jumalan läsnäolo etsii meitä aivan kuin se ajaisi meitä takaa. Kun Jumalan läsnäolo saa koskettaa ihmisiä, he ovat avoimia vastaanottamaan evankeliumin sanoman. Jumalassa on se ihana asia, että Hänen läsnäolonsa kaipaa saada kohdata meidät henkilökohtaisesti. Jumala katselee meitä ja näkee meissä jotakin, joka on varsin hyvää. Jumala on luonut meidät ja Hän etsii meitä takaisin yhteyteensä. Ennen syntiinlankeemusta mies ja nainen olivat yhdessä alasti ilman häpeää. He seisoivat yhdessä Jumalan läsnäolossa. Tällä tavalla Jumala haluaisi meidän elävän tänään Hänen läsnäolossaan yhdessä toinen toistamme tukien. Syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen tajusi olevansa alasti. Mies ja nainen eivät enää katsoneetkaan Jumalaan alasti ilman häpeää, vaan he alkoivat katsoa toinen toistaan. He halusivat piiloutua tehden viikunanlehdistä peitteet itselleen. Tällainen on synnin luonne. Se saa meidät piiloutumaan ja vetäytymään toisistamme yksinäisyyteen. Kuitenkin ollessamme piilossa yksinäisyydessä, Jumalan läsnäolo tulee etsimään meitä. Jumala esittää meille kysymyksiä saadakseen meihin keskusteluyhteyden. Keskustellessaan Jumalan kanssa Adam sanoo asioita, jotka ovat totta. Minä pelkään. Kun olemme piilossa synnin koukussa, me pelkäämme. Pelkäämme, että meidät löydetään ja paljastetaan. Ja mitä muut ihmiset ajattelevat meistä, kun paljastuu, että olemme syntisiä. Syyttäessään naista Adam ilmaisee vastauksessaan Jumalalle syntistä ja narsistista sieluaan, joka hänessä alkaa nousta. Kun ihminen on vaikeuksissa, hän syyttää jotakin toista siirtääkseen vastuun pois itseltään. Tänään me kaikki teemme sekä tietoista, että tiedostamatonta syntiä. Raamattu puhuu sekä lihan, että hengen synneistä. Tämä synnin pettävä luonne on meissä kaikissa. Syy, miksi annamme synnin niin helposti pettää meitä, on siinä, että jokin synnissä hivelee meitä. Tänään Jumalan läsnäolo haluaa lähestyä meitä Jeesuksen kautta samalla tavalla kuin Jumala halusi puhua Adamin kanssa, Eedenin puutarhassa.. Jumalan läsnäoloon tuleminen on ainoa tapa päästä vapaaksi synnistä. Syntimme saavat juoksemaan pakoon Jumalan läsnäoloa. Kristuksessa Jumalan läsnäolo kohtasi syntimme. Jeesus koki syntimme seuraukset kuolemassaan. Se tuska, jonka synti aiheuttaa sinulle, on verrattavissa Jeesuksen kuoleman tuskaan. Jeesus otti meidän ihmisen muotomme ja koki ihmisen elämän kaikkine kiusauksineen. Ihmisyydessään Jeesus teki meille tien, jossa voimme vaeltaa vanhurskaudessa. Jeesuksen persoonan kautta voit kohdata Jumalan läsnäolon. Jumalan läsnäolo etsii sinua? Mitä sinä vastaat hänelle? 11 Perheen vaikutus elämäämme Meillä on kaikissa kärsimyksissämme toivo Jeesuksen ristin kautta. Vapautumisemme kärsimyksistä liittyy paljolti siihen, että opimme kertomaan elämämme tarinan Jeesuksen ristin näkökulmasta käsin. Kristillisessä parantumisessa kerrot elämäsi tarinaa ristin lunastavasta näkökulmasta käsin. Se alkaa siitä, että kristittynä otat vastuun omasta elämästäsi. Kun tunnustat omat syntisi, sinulle annetaan voima antaa anteeksi muille. Se, että saamme henkilökohtaisesti ottaa anteeksiantamuksen vastaan Jeesukselta, antaa meille voiman antaa anteeksi toisille. Kristillisessä parantumisessa meillä on apunamme jumalallinen voima. Parantuminen alkaa syntien tunnustamisesta. Raamattu lähtee aina siitä, että ihminen on yksilönä vastuussa Jumalan edessä. Jumala loi ihmisen kuvakseen ja Hän on yhteydessä meihin jokaiseen yksilönä. Kristuksen ristin edessä meidän tulee yksilöinä vastata niihin kysymyksiin, joita Jumala meille esittää. Kypsän terveen ihmisyyden ytimessä on aina vastuullisuus. Vastuullinen ihminen on sellainen ihminen, joka kykenee ottamaan vastuun teoistaan, reagoimaan ja tekemään oikeita valintoja. Sinä et ole voinut valita omaa perhetaustaasi, etkä sen vaikutuksia elämääsi. Kristuksessa sinulle annetaan valinnan mahdollisuus. Sinä voit muuttua ja sinulle annetaan voima muuttumiseen. Tässä on kyse siitä, mitä sinä valitset ja tahdollasi on tärkeä osa tässä parantumisprosessissa. Jeesus on meidän kanssamme muuttaen meitä sisäisesti. Jeesuksen läsnäolo tulee mukaan sinun tarinaasi. Kaikki elämämme haavat ja kivut johtuvat pääasiallisesti kolmesta asiasta: Synnistä, jota on tehty meitä vastaan, meidän synnillisistä reaktioistamme ja synnin haavoittavasta vaikutuksesta. Toisten ihmisten synnit haavoittavat meitä. Samalla tavoin meidän omat syntimmekin haavoittavat meitä. Jeesus on vastaus näihin kaikkiin asioihin. Meidän tulee vastaanottaa anteeksianto omista synneistämme ja antaa anteeksi toisille heidän väärät tekonsa. Sen jälkeen meidän tulee vastaanottaa parantuminen niihin tapoihin, joihin synti on meitä muokannut. Ei-toimivassa perheessä säännöt eivät ole johdonmukaisia. Suorittaminen oikeiden asioiden tekeminen on tärkeämpää kuin se kuka olet ihmisenä. Kun johdonmukaisuus puuttuu, perheenjäsenet eivät keskustele toistensa kanssa, eikä synny vuorovaikutusta. Jokainen perheenjäsen elää omaa monologiaan. Menneisyyteen ei haluta katsoa, koska se on liian tuskallista. Siksi se halutaan kieltää. Eletään vain nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten. Kaikki keskittyy vain siihen, että suoriudutaan eteenpäin. Epäterveen perheen jäsenet ottavat erilaisia rooleja, joita sanotaan hengissä selviämisrooleiksi. Niiden avulla perhe selviää tilanteesta toiseen. On perheen sankari. Ylivastuullinen perheen jäsen, yleensä perheen vanhin lapsi, jonka tehtävänä on pitää perhe koossa. On perheen pelle. Söpö ja suloinen perheenjäsen, jonka tehtävänä on auttaa perhettä purkamaan paineita. On perheen syntipukki Hän on yleensä joku keskimmäisistä lapsista ja hänen syytään ovat kaikki perheen ongelmat. On perheen näkymätön lapsi. Häntä ei kukaan huomaa ja hänestä mikään ei tunnu miltään. On perheen ongelmahenkilö. Hän on perheen myrskykeskus, henkilö, jolla on ongelmia vihan, raivon, mielisairauden ja alkoholin kanssa. On mahdollistaja. Hän on yleensä ongelmahenkilön puoliso. Hänen tehtävänään on pitää kaikki kasassa ja hän haluaa varmistaa, että rauha pysyy maassa. Asioita ei käsitellä, vaan kaikki pidetään kontrollin kautta omassa roolissaan. Jos epäterveen perheen sisällä mainitsee siellä olevista ongelmista, sinusta tulee perheen ongelma. Et ainoastaan ole väärässä, vaan sinussa itsessäsi on jotain vikaa. Kieltäminen on erittäin vahvaa tällaisessa perheessä. Älä puhu menneisyydestä, älä puhu tämän hetken ongelmista. Kaikki on hyvin. Kaikkien pitää hymyillä ja teeskennellä, että kaikki on hyvin. Terveessä perheessä ilmapiiri on rentoutunut. Siellä on vuorovaikutusta

12 ja keskustelua. Vanhemmat puhuvat toisilleen ja he puhuvat lastensa kanssa. Perheenjäseniä rohkaistaan henkilökohtaisesti kasvuun ja palkitaan hyvästä käyttäytymisestä. Hyvältä näyttäminen ei kuitenkaan ole perheen ensisijainen päämäärä. Kuri on johdonmukaista, kasvuun rohkaisevaa. Se ei häpäise. Terveessä perheessä pelko ei hallitse ilmapiiriä. Meidän tulee alkaa kertoa tarinaamme totuudellisesti, ensin suhteessa itseemme ja sitten suhteessa toisiimme. Kun tulet pois roolistasi monologistasi ja myönnät tarvitsevasi dialogia, vuorovaikutusta, sinun parantumisesi alkaa. Tämän voimme tehdä alkaen kertoa tarinamme ristin kautta. Irti läheisriippuvuudesta Ihmisenä oleminen tarkoittaa suhteessa olemista. Syntiinlankeemus vaikuttaa ihmissuhteisiimme ja identiteettiimme. Meidän ihmissuhteemme ovat monella tapaa vääristyneet. Ihmissuhteissa on kaksi tärkeää asiaa, kyky vuorovaikutukseen ja kyky erillisyyteen. Olemme ihmissuhteissamme riippuvaisia toisistamme ja silti erillisiä persoonia. Perheen tulisi kuvastaa Jumalan hyvyyttä ja tasapainoa yhteyden ja erillisyyden kautta. Kun kaikki menee hyvin, kyky erillisyyteen kasvaa luonnostaan. Ihminen eriytyy omaksi persoonakseen. Jos tähän kehitysprosessiin tulee häiriöitä, ongelmia esiintyy joko takertumisen tai eristäytymisen kautta. Läheisriippuvuudessa on kysymys erillisyyden häiriytymisestä. Sielusi voi juuttua vuorovaikutukseen tai paeta vuorovaikutusta. Ongelmat kärjistyvät, jos varhainen perusturvallisuus on jäänyt kehittymättä. Jos ihmisen elämää häiritsee perusturvattomuudesta johtuva stressi, takertumisesta voi tulla elämässä selviytymiskeino. Jos lapsen tarpeita häpäistään tai häntä ei päästetä ottamaan tarvittavaa etäisyyttä lapsi ei opi rakastamaan ja kunnioittamaan yhteyden ja erillisyyden jännitettä. Läheisriippuvuus on riippuvuutta ihmisistä, käyttäytymismalleista ja asioista. Se on vääristynyt keino yrittää kontrolloida sisäisiä tunteita, toisia ihmisiä ja asioita. Läheisriippuvalle kontrolli tai kontrollin puute ovat keskeisin vaikutin jokaisella elämänalueella. Läheisriippuvainen on niin sotkeutunut toisen persoonaan, että hänen henkilökohtainen identiteettinsä on rajoittunut ja toisen ihmisen persoonan, identiteetin ja ongelmien läpitunkema. Läheisriippuvaisuuden aiheuttajana voi olla jokin ongelma perheessä, joka tuottaa ratkaisematonta kipua, vihaa, kontrollointia ja ahdistusta. Läheisriippuvaisuus on riippuvuutta kontrollista ja ihmisten pelastamisesta ratkaisemalla heidän ongelmansa. Kuitenkaan ihmisen tarve tulla rakastetuksi ei tule tämän kautta oikealla tavalla kohdatuksi. Läheisriippuvaisuus mahdollistaa ongelman jatkumisen. Ihmiset kulkevat varpaisillaan ongelman ympärillä sen sijaan että he paljastaisivat ongelman todellisen luonteen. Läheisriippuvaisuus saa ihmisessä aikaan vihaa. Hän on vihainen siitä, että ei ole elänyt omaa elämäänsä todellisen minuutensa kautta. Hänellä saattaa myös olla vääriä uskomuksia vihasta. Menetän kontrollin, jos vihastun. Sitten minua ei enää rakasteta. Hyvät ja kiltit ihmiset eivät koskaan vihastu. Viha on syntiä. Läheisriippuvaisen ihmisen on vaikea tunnistaa, mikä on todellista ja totta. Jos sinulle on ensisijaisen tärkeää hyvä yhteys toisen ihmisen kanssa, saatat jättää tunnistamatta ja kertomatta hänelle totuuden. Totuus on kuitenkin se, ettei toinen ihminen voi koskaan täyttää toisen ihmisen tarpeita täydellisesti. Olemme niin kiinnittyneitä toiseen ihmiseen ja niin irrallisia itsestämme. Tunnemme toisen ihmisen tarpeet, ajatukset, tunteet, mutta emme omiamme. Läheisriippuvaisuuteen kuuluu toisten ihmisten syyttäminen omista ongelmista. Näin ongelman lähde siirretään itsen ulkopuolelle. Mikä siis estää sinua olemasta ja tulemasta siksi ihmiseksi, jollaiseksi sinut on tarkoitettu olemaan? Oletko niin täynnä toisen ihmisen elämää, ettet tunne omaasi. Ratkaisun ydin on tämä: Jos jokin olosuhde tai ihminen on ylivallan sinun tahdostasi, olet luovuttanut vastuusi omasta elämästäsi sille. Et pysty kuuntelemaan Jumalaa ja elämään vastuullisesti Hänen edessään. Silloin sinä olet kääntynyt tätä ihmistä kohti ja hänestä on tullut sinun epäjumalasi. Sinun täytyy irtisanoutua tästä epäjumalasta, tunnustamalla, että sinä olet ollut väärällä tavalla kiinni toisessa ihmisessä ja suoristautua kohti Jeesusta. Opi rakkaudellisesti erottautumaan kaoottisista, hyväksikäyttävistä ihmisistä. Mieti kenen ongelmasta tässä on kysymys, kenellä tässä on jotakin menetettävää. Silloin sinä voit rakkaudellisesti jättää ne ongelmat, joita sinä et voi ratkaista. Joudut opettelemaan perinteisen rajojen asettamissanan ei. Se vaatii rohkeutta. Näin voit alkaa rauhoittua elämään omaa elämääsi ja kuuntelemaan omia tarpeitasi. Se voi olla välillä kivuliasta ja eteesi voi tulla vaikeita tilanteita. Pyydä Jumalalta apua vaikeiden ihmisten kohtaamiseen ja tilanteiden hyväksymiseen. 12 Isän rakkauden kohtaaminen Meille on myös tärkeää kohdata Jumalan lohdutus. ja rohkaisu. Rohkaiseminen tarkoittaa rohkaisemista ja ihmisen sydämen vahvistamista. Isän rohkaisu antaa itseluottamusta. Kyllä sinä pystyt siihen. Isä lohduttaa sydäntä. Isän kehotus puolestaan auttaa meitä kasvamaan moraalisesti vastuulliseksi ihmiseksi. Isä on perheessä mallina lapsille moraalisista rajoista. Jos isä rikkoo moraalisia sääntöjä, silloin lapsetkin saavat niitä rikkoa. Moraalinen kasvu ja kasvu ovat lapselle erittäin tärkeitä. Yksi ensimmäisistä lapsen oppimista sanoista, on, ei. Tämä sana heidän tulee oppia sekä isältä että äidiltä. Ei sanan jälkeen lapsen tulee oppia kyllä sana, johon sisältyvät ne asiat, joita lapsi saa tehdä.. Kodissa opitaan elämän pelisäännöt, mikä on reilua ja mikä epäreilua, kuinka ihmisiä kunnioitetaan ja kuinka vanhempia ihmisiä puhutellaan. Koulussa ja seurakunnassa opitaan yhteiskunnan pelisäännöt. Lapsilla on erittäin vahva moraalin taju ja me vanhempina opetamme heille sen. Sinä olet se, joka opetat lapsillesi moraalin, ei yhteiskunta, eikä seurakunta. Lapsiemme täytyy saada oppia nämä asiat kodin rakastavassa ilmapiirissä. Siunatessamme lapsiamme me kutsumme esiin heidän todellisen persoonallisuutensa. Meidän identiteettimme syntyy silloin kun meidän todellinen minämme kutsutaan esiin. Jumala on meidän luojamme. Hän on se, joka pitää meistä huolta. Jumala on meidän suojelijamme. Ps 36:7 :ssa sanotaan Turvapaikan sinun siipiesi suojasta Jumala haluaa olla meihin yhteydessä yksilöinä Hänen lapsinaan. Jumala sanoo, että me kuulumme yhteen. Sisäisesti vahvistetuilla ihmisillä on tietoisuus siitä, että he kuuluvat johonkin. Jumala haluaa antaa meille kuulumisen tunteen, niin että tuntisimme olevamme sisäisesti vahvoja, emmekä ulkopuolisia, missä ikinä liikummekin. Voimme päivittäin alkaa vastaanottaa Jumalalta Isältämme asioita, jotka vievät meitä eteenpäin elämässä. Opettele aloittamaan jokainen päivä näkemällä itsesi taivaallisen Isäsi sylissä. Tunnevajeesta parantuminen Suurin osa sisäisestä parantumisesta tapahtuu siten, että käytämme järkeämme. Monet ajattelutavat ja väärät uskomukset synnyttävät meissä usein erittäin voimakkaita tunteita. Juutumme tietynlaisiin ajattelumalleihin, jotka aiheuttavat usein masennusta. Olemme

13 usein kokeneet suuria menetyksiä, jotka ovat aikaansaaneet meissä tunnevajeita, deprivaatiota. Usein etsimme seurakunnasta sitä perhettä, jota meillä ei ole koskaan ollut. Mutta usein petymme seurakuntaan, koska kohtaamme siellä olevaa epätäydellisyyttä. Meillä on usein niin valtava tarve kuulua johonkin, että yritämme saada tämän kuulumisen tarpeen täyttymään toistemme kautta sen sijaan että kuuluisimme Isälle. Isä sanoo: Sinä kuulut minulle ja me kuulumme yhteen. Kun ihmiseltä puuttuu kuulumisen tunne, se kertoo aina vajeesta. Sinun tulee tunnistaa ja paikallistaa omassa sydämessäsi oleva tunnevaje. Lapsi tarvitsee sitä, että hän saa kiinnittyä johonkin. Kun tästä siteestä tulee turvallinen ja vahva, lapsi kykenee itse siitä turvallisesti irrottautumaan. Hyvä äiti luo mahtavia lapsia, jotka kykenevät johtamaan ja joista tulee hyviä isiä. Kun ihmisellä on tunnevajeita, hän ei pysty johtamaan, eikä toimimaan ihmissuhteissa. Deprivaatiossa olevat ihmiset eivät ole tulleet sisäisesti vahvistetuiksi. Heille ei ole kerrottu, mikä heissä on hyvää. Heissä olevaa hyvää ei ole kutsuttu esiin. Vahvistaminen tarkoittaa sitä että ihmiselle kerrotaan hänen olevan arvokas sinun aikasi ja huomiosi arvoinen. Toisen ihmisen silmistä näkee, onko hän kiinnostunut sinusta. Me tarvitsemme tätä vahvistamista ennen kaikkea isältä ja äidiltä. Jos emme saa sitä heiltä, yritämme saada sitä joltakin muulta. Tarvitsemme tätä vahvistamista ja huomiota, jotta minuutemme rajat vahvistuisivat. Ihmisen rajat vahvistuvat, kun heidän kanssaan käydään vuoropuhelua. Lapsen saadessa ilmaista tunteitaan, tunteiden ympärille muodostuvat rajat. Lapsen voi opettaa käsittelemään rajuja ja voimakkaita tunteita. Heidät voi opettaa pääsemään niistä ulos. Me emme ole tunteittemme orjia. Järkeily auttaa tunteiden käsittelyssä. Kun olemme sisäisesti vahvistamattomia, emme osaa muokata tunteitamme. Emme ole oppineet muokkaamaan mieltämme, tunteitamme ja sydäntämme suhteessa toisiin ihmisiin. Deprivaatiosta voi parantua ainoastaan kohtaamalla ne asiat, jotka menivät pieleen ja suremalla niitä menetyksiä, joita on joutunut kokemaan. Sinun tulee käydä lävitse koko suruprosessi, johon sisältyy itkua, vihan ja surun tunteita, masennusta. Lopulta tulee hyväksyntä. Hyväksyntä on mahtava olotila. Siinä oppii katsomaan tilannetta objektiivisesti. Siinä alkaa ymmärtää omien vanhempiensa menneisyyttä, alkaa rakastaa ja sääliä heitä. Lopulta lakkaa vaatimasta heiltä sellaista mitä he eivät ikinä pysty antamaan. Ala nimetä itsessäsi ne alueet, jotka eivät päässeet kasvamaan. Nimeä ne ihmissuhteet, joita ei ole ollut. Sinun täytyy alkaa opetella vuoropuhelua ihmisten kanssa, opetella kuuntelemaan ihmisiä. Ihmissuhteet ovat taito, joka voidaan oppia. Tarjous Lunastettu elämä seminaarin kasetteja vielä saatavilla. Koko sarja 14 kpl 50 Euroa + postikulut. Tilaukset joko tai iltaisin puh Kari Järvinen Kerro vähän itsestäsi. Kuka olet, mistä tulet, mitä teet työksesi? Olen turkulainen 47- vuotias rakennusalan ammattilainen. Olen viiden lapsen isä, joista kaksi on vielä alaikäistä. Lapsuudenkotini oli laestadiolainen, samoin kuin vaimoni lapsuudenkoti. Miten tulit mukaan Kristillisen Tervehtymiskeskuksen toimintaan? Osallistuin Pekka Larkelan kutsumana Tussen Kristillisen Tervehtymiskeskuksen uudelleenvirittämis-/perustamiskokoukseen keväällä 2003 Turussa. Mitä Jumala sinulle henkilökohtaisesti merkitsee? Jumala on minulle A ja O. Sanoisinko elämän ja kuoleman kysymys. Onko sisäinen eheytyminen mielestäsi mahdollista? Sisäinen eheytyminen on mielestäni elämän pituinen matka. ja prosessi. Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä on siinä ratkaisevan tärkeä osuus. Isä on Jumala, ehdoton auktoriteetti. Rakkaus ja vihasuhde on jopa mahdollinen. Poika on Vapahtaja, Lunastaja, Pelastaja. Jeesus Kristus Isän Jumalan Poika. Veriuhri, jotta ihmisen pahuus tulisi maksettua ja, että Isä voisi armahtaa. Tässä armossa luonneviat korjaantuvat, jopa fyysiset viat korjaantuvat. Mitä sisäiseen eheytymiseen tarvitaan? Siihen tarvitaan paljon tämän kolmannen persoonan Pyhän Hengen ohjausta ja alistumista ihmisen puolelta kuuntelemaan ja kuuntelemista harjoittamaan. 13 Sipanen 1/2005 Tärkein kohta on totteleminen. Pyhän Hengen totteleminen ettei armo Isän armahdus menisi hukkaan. 2 Kor 6:1 mainitsee tästä. Tottelemista ja parannuksen tekemistä. Se on mielenmuutos, ettei armo turhentuisi. Me kaikki kuitenkin haluamme armahdusta, kun tiedämme, että ilman sitä tuhoutuisimme. 2 Kor 7:1 sanoo tämän sopivasti. Todellinen rakkaus Jeesukseen ei todennu siinä, että se sanotaan, vaan siinä, kuinka se eletään. Lopuksi lainaus eräältä kirjailijalta, joka puhuu armosta: Armo on kyky elää vapaana jumalattomuudesta ja maailmallisista asioista. Se on pohjimmiltaan voimaa elää pyhää elämää Jumalan edessä. Oletko itse kokenut sisäistä eheytymistä? Viimeiseen sitaattiin vedoten, sanon, että olen saanut maistaa, mutta haluan kokea lisää. Minkä näet olevan Kristillisen Tervehtymiskeskuksen tehtävän Suomessa? Mielestäni Kristillisen Tervehtymiskeskuksen tehtävä olisi saarnata parannusta. Mutta ensin täytyy mennä rikki ennen kuin voi tapahtua eheytymistä ja parantumista. Mitä henkilökohtaisesti haluaisit sanoa ahdistuneelle, apua etsivälle ihmiselle? Sanoisin varmaan, että Jeesus haluaisi auttaa ja hiljaa (ei väkivalloin). Minä seison ovella ja kolkutan. Miten eheytymisen ja ihmisenä kasvamisen asiaa voitaisiin mielestäsi parhaiten viedä eteenpäin? Mielestäni kaikkien asiasta kiinnostuneiden tulisi mennä yhdessä ja erikseen polvilleen Herran eteen ja kysyä, miten Hän haluaisi asioiden olevan. Sirkka Ringvall Terapeutti Parisuhde, perhe, yksilö ja seksuaaliterapiaa Vastaanotto Turku Lisätietoja

14 C H C K R I S T I L L I N E N T E R V E H T Y M I S K E S K U S SISÄISEN EHEYTYMISEN ASIALLA KUN TUNNET ITSESI JA TIEDÄT TAUSTASI SINULLE AVAUTUU MAHDOLLISUUS ELÄÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ. Paranna sinä minut Herra, niin minä paranen. Auta minua niin minä saan avun. Sinua yksin minä ylistän. Minä hoidan haavasi terveiksi, parannan sinun vammasi, sanoo Herra, parannan sinut Siion, sinut jota kutsutaan nimellä Hylätty vaimo, sinut, josta kukaan ei välitä. Rikkinäisyydestä eheyteen Kristillinen Tervehtymiskeskus CHC RY, Kristna Center för Helande CHC rf - Christian Healing Center perustettiin Turussa v Yhdistys tekee sisäiseen eheytymiseen keskittyvää työtä. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen hengen, sielun ja ruumiin paraneminen. Tässä paranemisessa rukouksella ja Pyhällä Hengellä on keskeinen osuus. Jumala tekee edelleen työtä ja ihmeitä ihmisen elämässä. Kristillisen Tervehtymiskeskuksen historia Kristillinen Tervehtymiskeskus syntyi sielunhoidollisiin tarpeisiin vuonna Eri ihmisillä oli yhteinen näky siitä, että tarvittaisiin sellainen paikka, jossa ihmiset voisivat eheytyä. Toiminta alkoi Kahvila Rosa nimisessä paikassa Turussa. Pastori-terapeutti Seppo Jokinen oli käynnistämässä tätä toimintaa. Hän aloitti perjantaisin pidettävät eheytymisillat. Niissä pidettiin puheita ja rukoiltiin ihmisten puolesta. Näiden iltojen seurauksena monet ihmiset alkoivat toipua ja saada rukousvastauksia. Erilaisia eheytymisryhmiä muodostettiin eri puolille kaupunkia. Näiden tuloksena syntyi Seppo Jokisen Rikotusta eheä luentosarja. Siitä tehtiin myöhemmässä vaiheessa kirja, jonka Kristillinen Tervehtymiskeskus julkaisi. Tor Spiik tuli toimintaan mukaan vuosi sen alkamisen jälkeen. Hän hitsaantui Seppo Jokisen kanssa yhteen ja he yhdessä alkoivat järjestää seminaareja eri puolelle Suomea. Seppo piti luentoja ja Tusse loi yhteyksiä. Näin tämä parivaljakko toimi. Seppo Jokinen oli tässä toiminnassa mukana noin seitsemän vuotta. Sen jälkeen Seppo lopetti oman terapiatoimintansa ja siirtyi pääasiallisesti pitämään luentotilaisuuksia. Tor Spiik oli toiminnassa mukana vielä pari vuotta. Saatuaan omat terapiaopintonsa päätökseen Tanskassa, hän alkoi antaa terapiaa päätyökseen ja perusti oman yrityksen. Uusia sielunhoitajia tuli toimintaan mukaan ja toiminta muutti omalla tavallaan muotoaan. Alkuperäinen näky jäi syrjään ja toiminta alkoi hiljalleen hiipua. Syksyllä 2002 Tor Spiikiä alkoi kiinnostaa yhdistykseen toiminnan uudelleen käynnistäminen. Tusse oli tehnyt terapiatyötä oman yrityksen kautta joitakin vuosia ja hän kyllästyi tekemään asioita yksinään. Tuntui, ettei ollut minkäänlaista yhteyttä muihin. Oli vain oma firma, omat menot ja meiningit. Ei sitä yksin jaksa tällaisessa työssä. Tuntee itsensä liian yksinäiseksi. Sitä tarvitsee muiden yhteyttä, sitä, että saa tehdä muiden kanssa työtä ja jakaa asioita. Se on äärimmäisen tärkeää tällaisessa työssä. Muuten tätä hommaa ei jaksa. Näin Tusse kommentoi päätöstään aloittaa Kristillisen Tervehtymiskeskuksen toiminta uudelleen. Niinpä Tusse lopetti oman yrityksensä ja aloitti Kristillisen Tervehtymiskeskuksen toiminnan uudelleen. Tämän päätöksen tehtyään hän alkoi saada monia uusia yhteydenottoja. Löytyi paljon uusia ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneet Kristillisen Tervehtymiskeskuksen toiminnasta. Tämä innosti keräämään uutta vastuunkantajaporukkaa. Tusse alkoi vuoden 2002 lopulla Liisa-Maria Lilja-Viherlammen kanssa suunnitella Syli-äänitteen julkaisemista. Keväällä 2003 järjestettiin Lahdessa Mario Bergnerin seminaari Jumala on olenko minä? samoin vuonna 2004 järjestettiin Lahdessa Lunastettu elämä seminaari. Tänä kesänä Lahdessa järjestetään Isän sylissä särkyneen turva seminaari Nykyinen ja entinen toiminta eivät sinänsä eroa paljonkaan toisistaan. Nyt toiminnassa on mukana enemmän alan ammattilaisia, jotka haluavat luoda jotain uutta ja merkittävää tällä työsaralla. Tusse toimii tällä hetkellä Turussa, Helsingissä ja Lahdessa. Kristillisen Tervehtymiskeskuksen päätavoitteet Yhdistyksen tavoitteet ovat tänään samat kuin silloin kuin yhdistys ensimmäisen kerran perustettiin. Haluamme luoda paikan, jossa ihminen saa kokonaisvaltaista hoitoa sielulle, hengelle ja ruumiille. Haluamme tarjota erilaista sielunhoitoa. Siihen voi sisältyä taideterapiaa, 14 musiikkiterapiaa, kaikkea, mikä vie ihmistä eteenpäin eheytymisen tiellä. Jokaisella ihmisellä on oma tapansa käsitellä omaa kipuaan. Keskusteluterapia ei sovi kaikille. Se ei avaa kaikkien sydäntä. Joidenkin kohdalla apuvälineenä toimii musiikki. Toiset tarvitsevat värejä, nukkeja, draamaa. Eri asiat auttavat oman elämän solmujen aukaisemisessa. Haluamme myös kerätä varoja, joilla voimme tukea sellaisille ihmisille, jotka eivät saa tukea Kelasta. Haluamme antaa myös heille mahdollisuuden terapiaan. Tavoitteenamme on se, että Kristillisellä Tervehtymiskeskuksella olisi joskus rahasto, josta voisi anoa tukea omaan terapiaansa. Yksi päämääristämme on kerätä kaikki kristityt terapeutit yhteen. Kun ihmiset tarvitsisivat terapeuttia, he voisivat käydä Kristillisen Tervehtymiskeskuksen nettisivuilla ja saisivat tiedot eri paikkakunnilla toimivista terapeuteista. Haluamme myös julkaista meidän arvomaailmaamme sopivaa kirjallisuutta. Tähän kuuluu kristillinen terapia, johon kuuluu rukous ja Pyhän Hengen osallisuus. Painopiste on armossa ja rakkaudessa. Syli on tässä avainsana. Haluamme, että ihminen saisi tulla lepäämään sellaiseen syliin, jossa hän voi kokea tulleensa kuuluksi ja hänen tarinansa tulee vastaanotetuksi. Rukous on yksi osa tätä.

15 Kristillisen Tervehtymiskeskuksen arvomaailma Haluamme tukea ja kannustaa yksilöitä ja perheitä elämään, jossa rakkaus ja armo ovat keskeisiä elementtejä. Toiveenamme on luoda paikka, jossa kristillinen elämäntapa saa kasvaa ja jossa kristillisyys on todellinen tervehtymisen mahdollisuus. Uskomme, että kristillinen elämäntapa ja kristilliset arvot luovat parempaa ja ehyempää elämää kuin mikään muu. Raamattu opettaa elämää, johon ei kuulu mitätöinti, hylkääminen tai tuomitseminen. Kristillinen elämäntapa kunnioittaa ihmistä kokonaisena, tuntevana myös kärsivänä. Tahdomme yhdistyksenä puolustaa näitä terveitä asenteita ja elämänlaatua. Yhdessä voimme enemmän kuin yksinämme. Kristillinen Tervehtymiskeskus haluaa auttaa Tämän päivän ihmistä ahdistavat monet ongelmat; lapsuuden traumat, ihmissuhdevaikeudet, taloudelliset ongelmat, työttömyys. Lukuisat asiat voivat aiheuttaa henkistä pahoinvointia. Pyrimme toiminnallamme vastaamaan ympäristössämme lisääntyvään hätään. Haluamme kohdata tämän päivän ihmiset rajoja asettamatta. Olemme nähneet useiden kristittyjen tarvitsevan sielunhoitajia ja terapeutteja, jotka ymmärtävät sisäistä hengellistä maailmaa. Pyrimme auttamaan niitä ihmisiä, jotka jäävät helposti ulkopuolelle taloudellisten ja muiden syiden takia. Me emme ole seurakunta. Kannustamme ihmisiä löytämään oman paikkansa seurakunnassa. Haluamme auttaa ihmisiä ymmärtämään, että Kristus tuli rikkinäisiä, ahdistuneita ja yksinäisiä varten. Tunteiden kohtaamisen kautta vapauteen Häpeä on yksi ajatteluumme ja elämämme valintoihin vaikuttava tekijä. Siksi sen kohtaaminen ja läpikäyminen on erittäin tärkeää matkallamme kohti tasapainoisempaa elämää. Viha on toinen asia, joka sitoo persoonallisuuttamme. Sen torjuminen ja peittäminen kiellettynä tunteena tekee meistä katkeria ja saa meidät eristäytymään muista ihmisistä. Näiden tunteiden kohtaaminen ja purkaminen on tie siihen aitoon minuuteen, jonka olemme syntyessämme saaneet. Tämä meidän todellinen identiteettimme on meiltä usein monella tavoin hukassa. Terapiassa näitä tunteita on mahdollista käydä läpi ja saada kiinni siitä käyttäytymismallista, joka on ohjannut ihmisen elämää. Terapiassa on tärkeää, että ihminen voi kokea tulleensa kuulluksi. Rukous antaa mahdollisuuden uuteen alkuun. Jumalan avulla on mahdollista löytää itsesäälin, vihan ja ujouden tilalle uudenlaiset tunteet. Niitä ovat rakkaus ja itsensä hyväksyminen. Minä saan olla tällainen keskeneräinen. Minä saan osata ja olla osaamatta. Minun ei tarvitse osata kaikkea. Silti olen ok. Voin hyväksyä itseni ja toiset sellaisena kuin olen. Kristillinen Tervehtymiskeskus tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön Jos haluat tehdä hengellistä eheytymistyötä kanssamme tai saada hengellistä apua, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Haluamme mahdollisuuksiemme mukaan tukea kaikkea tervehtymiseen ja sisäisen eheytymisen hyväksi tehtävää työtä. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä kaikkien seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen kanssa. Avustamme mielellämme erilaisten sielunhoidollisten tapahtumien järjestämisessä. Työmme tarvitsee tukeasi Terapiatyössä ja seminaareissa tapaamme jatkuvasti ihmisiä, joilla ei ole taloudellisista syistä varaa hakea apua. Olemme miettineet, miten voisimme auttaa heitä. Näitä ihmisiä, jotka tarvitsevat terapiaa, jotta voisivat palata takaisin työelämään tai edes selvitäkseen normaaliin elämään kuuluvista rutiineista on paljon. Heidän tilanteensa ei ole kuitenkaan niin huono, että he saisivat Kelan tukea terapiaan. Puhumattakaan niistä, jotka tarvitsevat todellista apua useamman kerran viikossa. Tätä varten todellisen fyysisen Tervehtymiskeskuksen perustaminen oliisi tärkeää, siellä hoidettaisiin henki, sielu ja ruumis ja se olisi kaikkien ulottuvilla. Tarve tällä työsaralla on suunnaton. Siksi haluamme luoda keinoja, joiden kautta voimme vastata näiden ihmisten tarpeisiin. Jos sinulla on näky tai halu auttaa näitä ihmisiä, niin ota yhteyttä. Pohditaan yhdessä, mitä voimme tehdä. Jos sinulla on varoja tukea meitä jollakin summalla kuukausittain, se voi olla ensi askel tämän Tervehtymiskeskuksen muodostamisessa. Haemme työhömme myös vapaaehtoisia työntekijöitä. Työssämme on monia käytännön asioita, joihin aikamme ei riitä. Tule mukaan toimintaan. On palkitsevaa nähdä lähimmäisen toipuminen oman työn kautta. 15 Sipanen 1/2005 CHC:N KRISTILLISEN TERVEH- TYMISKESKUKSEN TOIMINTAMUO- DOT PÄHKINÄNKUORESSA Kristillisten elämäntapojen kunnioittaminen Terapiapalvelut ja vastaanottotilojen ylläpitäminen Isot eheytymisseminaarit Erilaiset toipumisryhmät Koulutusta sielunhoitajiksi aikoville ja sielunhoitotyötä tekeville Erilaiset luentotilaisuudet Sielunhoitopäivystys Kustannustoiminta Sisäisestä parantumisesta kertovan tiedotuslehden toimittaminen Kristillisen terapiatyön edistäminen Kristittyjen terapeuttien yhteen kutsuminen Häpeän lapset intensiivitunnekontaktiseminaarit Kirja Häpeän lapset 15 Euroa Tuotteiden tilaukset: tai iltaisin puh hintoihin lisätään postikulut. Kari ja Maiju Kuhanen Pari, perhe, yksilö ja seksuaaliterapiaa Vastaanotto Valamo Lisätietoja:

16 Sirkka Ringvall Kertoisitko hieman itsestäsi? Netissä olevan esittelyn perusteella olet erittäin mielenkiintoinen ihminen. Mistä päin Suomea olet lähtöisin? Olen syntynyt ja kasvanut Suomen Turussa. Koen olevani turkulainen, vaikka olenkin asunut Turun ulkopuolella Liedossa. Isänikin jo oli turkulainen, mutta äidin isä toi sotasaaliinaan Karjalasta. Olen siis puoliksi karjalainen Miten ja milloin tulit uskoon? Tulin uskoon ihan opiskelukämpässä syyskuussa 1980 kuolemanpelon vallassa. Uskova opiskelukaverini rukoili puolestani ja kuolemanpelkokin alkoi hiljaa poistua. Se oli järkiratkaisu, tiesin, että jos nyt kuolen, en pääse taivaaseen. Vasta myöhemmin olen alkanut kuulostella, miltä tuntuu olla uskovainen. Mitä Jumala sinulle tänään merkitsee henkilökohtaisesti? Tänään Jumala on armahtavainen, lempeä ja tykkää minusta, ennen Hän oli armoton ja ankara, niin kuin kotikasvatuksenikin oli. Kuulut helluntaiseurakuntaan. Mikä johti sinut sinne? Tämä ratkaisu vain oli päivän selvää, sillä isovanhempani äidin puolelta ja äitini kuuluivat helluntaiseurakuntaan. Mihinkä muualle olisin kilttinä tyttönä mennyt. Olen samanaikaisesti aina kuulunut myös ev.lut. seurakuntaan, johon isäni kuului. Hengellinen kotini on Turun Helluntaiseurakunnassa. Miten helluntailaisuus tänä päivänä suhtautuu terapiaan ja sisäiseen eheytymiseen? Suhtautuminen on kaiketi henkilökohtaista. Omassa seurakunnassa olen vetänyt jo viitisen vuotta sisäisen eheytymisen ryhmiä. Toisena päävastuullisena minulla on yksi vanhemmistoveli. Kyllä tämä toiminta meillä on saanut vanhemmiston siunauksen. Suunta helluntaiseurakuntien suhtautumisessa olisi tarpeen myöntämiseen päin. Onko terapeutin työ pääasiallinen työsi vai teetkö sen lisäksi jotakin muuta? Terapeutin työ on tällä hetkellä leipätyöni. Saan siitä elatukseni. Toki sen ohessa annan työnohjausta ja pidän luentoja ja annan koulutusta. Vedän myös terapeuttisia ryhmiä, muitakin kuin edellä mainitut. Olen Kelan pätevyyden omaava erityistason ryhmä- ja yksilöterapeutti. Mikä on tehtäväsi Kristillisessä Tervehtymiskeskuksessa? Miten tulit tähän toimintaan mukaan? Olen hallituksen puheenjohtaja ja toimin psykoterapeuttina Kristillisessä Tervehtymiskeskuksessa. Kaipasin työyhteisöä, koska yksin tekeminen alkoi tuntua liian raskaalta. Niinpä otin yhteyttä Tusseen. Näkyni on olla mukana kristillisessä terapiayhteisössä auttamassa ihmisiä kohtaaman Jumalan eheyttävä kosketus. Voiko Jumala eheyttää Ihmisen? Mikä osuus terapialla on eheytymisprosessissa? Uskon että Jumala voi eheyttää ihmisen, mikäli eheytymisellä tarkoitetaan ihmisen omien syvien uskomusten muutosta. Terapiassa opitaan tuntemaan itseä ja omia tunteita, ajatuksia ja niiden vaikutusta omaan toimintaan. Opitaan tunnistamaan syitä omaan pahaan oloon ja keinoja olla jatkamatta sellaista toimintaa, joka johtaa samaan hankalaan tilanteeseen uudelleen ja uudelleen. Mutta kyllä eheytyminen on aina Jumalan työ. Oletko itse kokenut eheytymistä? Jos olet, niin kertoisitko minkälaista? Olen kokenut selkeän muutoksen elämässäni sen jälkeen kun uskalsin lähteä tutkimusmatkalle omaan pahaan olooni. Ensin en oikein tajunnutkaan voivani huonosti. Uskoin olevani jotenkin tuhma, tyhmä ja huono. Sitten eräs ystäväni alkoi keskustella kanssani omasta pahasta olostaan ja sen syistä. Silloin aloin ymmärtää, että ei minullakaan kaikki ollut kunnossa. Nyt olen ollut Jumalan hoidossa vuosia ja tajuan, ettei minussa ole mitään perinpohjaista vikaa. Minulle on vain kerrottu valheellisia asioita minusta. Kuten esimerkiksi, ettei minusta tulisi koskaan mitään, minun olisi turha yrittää mitään. Paljon yritin, väsyin ja jatkoin taas hakemista. Mutta tänä syksynä sain sellaisen tunteen, että nyt olen perillä. Etsiminen on päättynyt, mutta 16 eheytyminen jatkuu Millä elämän alueilla näet ihmisillä olevan suurimmat eheytymisen tarpeet? Omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamisessa, ajatusten ja tunteiden erottamisessa toisistaan sekä erityisesti seksuaalisen alueen eheytymisessä ovat suurimmat haasteet. Minkä näet olevan Kristillisen Tervehtymiskeskuksen tehtävän Suomessa? Oma näkyni on se, että Kristillinen Tervehtymiskeskus voisi olla särkyneiden sielujen toipumispaikka, jonne voisi tulla sellaisena kuin on. Sen tulisi viestittää Jumalan armoa, rakkautta ja hyväksyntää. Samalla sen tulisi kertoa, että Jumala haluaa korjata rikki menneen ja luoda jatkuvasti uutta. Toipumisen jälkeen voisi lähteä ehyempänä kohti sitä elämää, jonka Jumala on kullekin tarkoittanut. Mitä haluaisit sanoa apua tarvitsevalle epätoivoiselle ihmiselle? Haluan sanoa, että epätoivon keskellä löytyy toivo, kun lähdet rohkeasti puhumaan olostasi toisen ihmisen kanssa. Jokainen meistä on kokenut epätoivoa. Sinä et ole yksin siinä tilassa. Jumala haluaa lohduttaa epätoivoista toisen ihmisen kautta ja tuoda Pyhän Henkensä kautta lohdutusta ja valoa. Olet lupautunut antamaan ihmisille sähköpostitse apua. Olet tietääkseni ensimmäinen terapeutti Suomessa, joka tarjoaa tällaista mahdollisuutta. Minkälaista tämä apua on? Miten se toimii käytännössä? Voiko sinulle lähettää elämän ongelmia käsitteleviä kysymyksiä, joihin vastaat henkilökohtaisesti? Tämä apu on maksutonta pika-apua konkreettisiin ongelmiin. Voi toki kertoa itsestään enemmänkin, jos haluaa. Kaikki on luottamuksellista. Vastaan aina henkilökohtaisesti juuri sen ihmisen kysymyksiin, eikä sitä vastausta julkaista missään muualla. Rukoilen aina jokaisen kysyjän puolesta ennen ja jälkeen vastauksen itsekseni. Keskityn jokaiseen tapaukseen erikseen ja yritän luoda siitä mahdollisimman selkeän mielikuvan itselleni. Silloin voin auttaa kaikkein parhaiten. Pyrin vastaamaan viikon sisällä, mutta aina siihen ole ajan puutteen tähden mahdollisuutta. Pidempään terapiaan ei sähköpostin kautta ole mahdollisuuksia, sillä terapia vaatii aina henkilökohtaista vuorovaikutusta.

17 Pekka Larkela Kerro jotakin itsestäsi. Kuka olet, mistä olet kotoisin, mitä teet työksesi, minkälaisessa toiminnassa olet mukana? Olen 51-vuotias ainakin neljännen polven turkulainen. Lapsia meillä on yhteensä kuusi, joista neljä asuu jo omillaan. Lisäksi perheessämme on ollut sijaislapsi. Lastenlasta meillä ei ole, mutta sitä virkaa hoitaa tällä hetkellä 2-vuotias ranskanbulldoggi Emma. Toimin Suomen Uusperheellisten liiton toiminnanjohtajana, mistä saan elannon perheen elättämiseen. Olen erilaisissa järjestöissä mukana sekä lisäksi kodeissa kokoontuvassa solussa/kotiseurakunnassa. Lisäksi toimin sielunhoitajana ja annan terapeuttista neuvontaa sekä työnohjausta. Miten tulit mukaan tähän toimintaan? Olen peruskoulutukseltani diakoni ja olen toiminut Turun seurakunnissa erilaisissa tehtävissä 22 vuotta. Olen seurannut CHC:n muinaista perustamista, kun se oli vielä paljon Jokisen Sepon ympärillä tapahtuvaa toimintaa. Nyt kun järjestöä lähdettiin uudelleen herättelemään henkiin, lähdin mukaan. Kyllä kai se on ollut johdatuksessa kulkemista, että itsensä tällaisesta paikasta löytää! Missä muussa toiminnassa olet mukana? Kuten sanoin erilaisten järjestöjen toiminnassa: Kataja-kestävän parisuhteen ry:n hallitus, Turun Kristillisen Raittiusseuran säätiössä, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n vpj. ja harrastan kuvanveistoa sekä osallistumme vaimoni kanssa seurakunnan toimintaan. Lisäksi pyrin hoitamaan omaa osuuttani kodistamme. Mitä Jumala merkitsee sinulle henkilökohtaisesti? Ollessani kolme-neljä- vuotias isoäitini ystävä Lydia Tuvesson sai rukousvastauksen, että joku veljistäni lähtee Jumalan työhön. Minut vihittiin kätten päälle panemisen kautta diakoniksi Lyydian päivänä, jolloin myös kuulin ensimmäistä kertaa Lydian rukousvastauksesta. Minun tehtäväni on ollut lähinnä vastaan pistäminen. Tänään en tule toimeen ilman Pyhän Hengen läsnäoloa. Saimme vaimoni kanssa profetian Toivonportista ja uusperhe-työstä kolme vuotta sitten. Kun sitä sitten kerroin eteenpäin sain armolahjan käsiini tehdä voimallisia tekoja, mitä olen saanut sen jälkeen harjoitella ja ottaa käyttööni. Olen saanut kirkon sielunhoitaja-, työnohjaajakoulutuksen ja nyt opiskelen perheterapeutiksi. Aluksi luulin, että armolahjojen käyttö ja jo saamani koulutukset olisivat jotenkin ristiriidassa, mutta näin ei ollut. Mitä sisäinen eheytyminen merkitsee sinulle? Oletko henkilökohtaisesti kokenut sisäistä eheytymistä? Harrastan kuvanveistoa ja eräs käyttämistäni materiaaleista on savi. Sanassa meitä käsketään menemään savenvalajan tykö oppimaan. Sisäinen eheytyminen tapahtuu särkymisen kautta! Sanoohan Paavalikin, että minun pitää vähetä ja Kristuksen kasvaa. Ja vain sen kautta me pystymme toisiamme auttamaan. Olen käynyt läpi oman avioeron ja uudelleen naimisiin menon. Siinä prosessin keskellä minulle jäi ainoastaan rukous/huuto: Jeesus Kristus armahda minua! Millä elämän alueilla ihmiset mielestäsi tarvitsevat eheytymistä? Sitä ei tarvitse ihmisten pohtia! Se on Herramme tehtävä, sen osoittaminen jokaisen kohdalla! Onko sisäinen eheytyminen mahdollista? Jos on, niin miten se tapahtuu sinun mielestäsi? Heitän vastakysymyksen onko Kristus totta? Kuoliko Hän sinun ja minun puolesta? Minkä näet CHC:n tehtävän olevan suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten eheytymisen ja ihmisenä kasvamisen asiaa voitaisiin parhaiten viedä eteenpäin? Näen hyvin selkeän näyn: Kun saan avun niin lähden auttamaan toisia, ja kun he saavat avun, lähtevät he auttamaan edelleen. Eikä niin, että aina vuodesta vuoteen, tilaisuudesta toiseen haen aina vaan apua omaan eheytymiseen. Ei Paavali turhaan sano meille: Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. (Room. 15:7); vanhan käännöksen mukaan Hoivatkaa toinen toistanne 17 Ilkka Laaksonen Sipanen 1/2005 Kertoisitko vähän itsestäsi, kuka olet, mistä tulet, mitä teet työksesi? Olen 22 -vuotta sitten raitistunut maalaispoika, joka on toiminut liike-elämässä eri tehtävissä myyjästä markkinointipäällikköön! Raitistuttuani 1982 sain halun auttaa muita juovia. Pidin kaksi vuotta Kriisipalvelun päihdetyöpistettä Turussa, mutta lähdin takaisin liike-elämään. Eri vaiheiden kautta lähdin opiskelemaan sosiaalialan opistotutkintoa Kaarinan sosiaalialan oppilaitokseen. Jonka jälkeen hakeuduin töihin Salon A-klinikalle ja toimin siellä Päihdeterapeuttina. Miksi olet mukana CHC:n toiminnassa? Mikä on toimenkuvasi CHC: ssä? Uskon, että sisäinen eheytyminen on mahdollista Jumalan avulla ja erilaisten riippuvuuksien voittaminen tapahtuu sisäisten eheytymisprosessien kautta. Toimin CHC:ssä varapuheenjohtajana. Mitä Jumala sinulle henkilökohtaisella tasolla merkitsee? Vapahtajaa ja vapauttajaa, arjen voimaa ja tulevaisuuden toivoa sekä iankaikkista elämää. Onko sisäinen eheytyminen mielestäsi mahdollista? On mahdollista, mutta se on useimmiten pitkä prosessi johon on suostuttava, Jumala tekee joskus myös nopeita ihmeitä! Tarvitsevatko ihmiset eheytymistä? Millä alueilla olet työssäsi nähnyt eheytymisen tarpeen olevan suurimmillaan? Mitkä ovat Jumalan mahdollisuudet ihmisten eheyttämisessä? Kaikki ihmiset ovat enemmän tai vähemmän rikkinäisiä ja eheytyminen auttaa tasapainoisempaan elämään. Lapsuuden kiinnittymishäiriöt ovat hankalimpia. Jumalasta on sekä isäksi että äidiksi.

18 Miten uskot CHC:n voivan auttaa ihmisiä eheytymään? Mitä tällä järjestöllä on tarjottavanaan suomalaisille? Jumala käyttää ihmisiä välikappaleenaan ja tietoa ja kokemusta työvälineenään ja niitä on kertynyt CHC:hen Mitä henkilökohtaisesti haluaisit sanoa sisäisesti rikkinäiselle ihmiselle? Hae apua - kyllä Jumala sen aikanaan antaa! RYHMÄSUUNNITELMIA SYKSYLLÄ 2005 Olen rakentamassa kolmenlaista ryhmää. Hylkäämisestä yhteyteen (pohjana uusi kirjani) joka ryhmä tule käsittämään: 10 kolmen tunnin tapaamista 8ryhmätapaamista, intensiiviseminaari tunteiden purkua varten 2 ryhmätapaamista materiaali Mario Bergner materiaalin pohjalta alamme kouluttaa ryhmänvetäjiä tulevia ryhmiä varten. Elämässä kiinni! 9 kerran tapaaminen Kuka olen? 10 kerran tapaaminen Näille voi muodostaa ryhmät jotka toimivat omalla paikkakunnalla. Tulen paikalle kun ryhmät ovat kasassa. Näistä tarkemmin kun saan materiaalin valmiiksi. Todennäköisimmin kesän aikana. Tarkkaile kotisivustoamme. Sinne il- Kaisla Räihä Kertoisitko jotain itsestäsi: Mitä teet työksesi? Olen peruslahtelainen, koulutukseltani merkonomi, yo ja tällä hetkellä työskentelen suojeluteknikkona, siis teen työsuojeluasioita ja samalla olen muutaman henkilön esimies. Miten tulit uskoon? Mitä Jumala sinulle tänä päivänä merkitsee? Oman henkilökohtaisen uskonratkaisuni tein jo 10-vuotiaana kun tajusin ettei vanhempien usko vie minua taivaaseen vaan minun on otettava Jeesus vastaan henkilökohtaisena Vapah- tajanani. Opettelen tuntemaan Häntä rakastavana Isänä. Miten tutustuit CHC:n toimintaan? Oletko ollut siinä kauan mukana? Mitkä ovat tehtäväsi CHC:ssä? CHC:n toimintaan olen tutustunut jollain kurssilla ja olin Turussa perustamassa CHC:tä uudelleen. Toimin tällä hetkellä hallituksen sihteerinä. Minkä näet CHC:n tehtäväksi Suomessa? Mitä tällä järjestöllä on annettavana Suomen kansalle? Tähän kohtaan lainaan yhdistyksemme toimintanäkyä: Yhdistyksemmehän tekee sisäiseen eheytymiseen keskittyvää työtä, tavoitteena kokonaisvaltainen hengen, sielun ja ruumiin paraneminen. Tässä paranemisessa rukouksella ja Pyhällä Hengellä on keskeinen osa. Jumala tekee edelleen ihmeitä, myös sisäisen lapsen löytymisessä ja kasvussa. Haluamme tukea ja kannustaa yksilöitä ja perheitä elämään, jossa rakkaus ja armo ovat keskeisiä elementtejä. Toiveemme on luoda paikka, jossa kristillinen elämäntapa saa kasvaa ja jossa kristillisyys on todellinen tervehtymisen mahdollisuus, ei haitta, jollaiseksi se valitettavan usein koetaan. Uskomme, että kristillinen elämäntapa ja kristilliset arvot luovat parempaa ja ehyempää elämää kuin mikään muu. Raamattu opettaa elämää, johon ei kuulu mitätöinti, hylkääminen tai tuomitseminen; kristillinen elämäntapa kunnioittaa ihmistä kokonaisena, tuntevana - myös kärsivänä. Tahdomme yhdistyksenä puolustaa näitä terveitä asenteita ja elämänlaatua. Yhdessä voimme paljon enemmän kuin ajatuksissa yksinään murehtien. Voiko Jumala eheyttää ihmistä? Miten se tapahtuu? Oletko itse kokenut eheytymistä? Tottakai. Toisilla hetkessä, toisilla prosessi kestää vuosia. Kyllä. Mitä haluaisit sanoa epätoivoiselle ihmiselle? Koskaan ei ole liian myöhäistä hakea apua ja Isä välittää meistä, osoittihan Hän sen jo siten, että antoi kalleimpansa meidän takiamme eli lähetti Jeesuksen kuolemaan meidän syntiemme takia. Juuri sinun ja minun. Ja vaikka olisit maailman ainoa ihminen olisi Jeesus silti tullut. Kun tarvitsette tai asiakkaanne tarvitsee» visuaalista työkalua markkinointiin ja viestintään» videotallenteita tapahtumistanne» DVD/VHS -tuotteen ideastanne» esitys- ja kuvauspalvelua kokouksiinne, seminaareihinne ja tapahtumiinne Me toteutamme sen mielellämme! Puh:Kimmo Räihä puh Kirjaa voi tilata osoitteesta tai Hinta on 15 Euroa + postitusku- Eheyttävää hengellistä musiikkia CD-levy 15 Jäsenille 12 Euroa Tuotteiden tilaukset: tai iltaisin puh hintoihin lisätään postikulut. 18

19 Yngve Ykä Nylund Olet monessa asiassa mukana oleva ihminen. Kertoisitko kuitenkin hieman lisää itsestäsi siitä kuka olet ja mistä päin Suomea olet lähtöisin? Olen elämää aika monelta kantilta kokenut viiskymppinen iloinen ja positiivinen Nummelalainen. Pohjasta kotoisin. Minulla on kaksi veljeä, yksi pikkuveli ja yksi isoveli. Olen ollut kaksi kertaa naimisissa. Olen asunut 17 vuotta Ahvenanmaalla. Perusammattini on kokki. Ahvenanmaalla työskentelin enimmäkseen kehitysvammaisten parissa. Miten tulit kristillisiin kuvioihin mukaan? Synnyin näihin kuvioihin. Vanhempani olivat helluntailaisia, ja ensi kosketus tuli isän pitämästä pyhäkoulusta. Mitä Jumala sinulle henkilökohtaisesti merkitsee? Lohtua ja turvallisuutta. Mikä on toimenkuvasi Kristillisessä Tervehtymiskeskuksessa? Miksi haluat olla mukana tässä toiminnassa? Olen yhdistyksen rahastonhoitaja. Olin aikaisemmin monessa mukana, mutta avioeron myötä jouduin sapattivapaalle kaikesta. Joten monen vuoden hiljaiselon jälkeen Tussen kannustamana/houkuttelemana tulin mukaan tähän toimintaan. Voiko Jumala eheyttää ihmistä sisäisesti? Kyllä Oletko itse kokenut sisäistä eheytymistä? Jos olet, niin kertoisitko minkälaista? Eheytymistä on se, että en ole katkera kaikesta kokemastani huolimatta. Mikä osuus itsetuntemuksella on sisäisessä eheytymisessä? Ne käyvät käsi kädessä jos ei ole itsetuntemusta niin ei voi tietää missä kohtaa tarvitsee eheytymistä. Mitä haluaisit sanoa apua etsivälle rikkinäiselle ihmiselle? Toivoa on aina. Olet myös valokuvaaja. Mitä haluaisit viestittää ihmisille niiden kauniiden valokuvien kautta, joita on nähtävillä esimerkiksi kotisivuillasi? No tässä vaiheessa pitää sanoa että olen vasta opettelemassa kameran käyttöä.. Yritän tietysti vangita kaiken sen kauniin jonka näen ympärilläni. Ja katso uudeksi Minä teen kaiken Eräänä loppukevään päivänä käyskenteli puutarhuri pihalla ja näki tyhjän paikan ja huomasi, että siinä olisi aurinkoinen ja hyvä paikka ruusulle. Hän hankki ruusunjuuren jossa oli vain pari pientä ja uutta silmua. Puutarhuri kaivoi syvän kuopan, laittoi siihen uutta ja muhevaa multaa ja istutti ruusun. Ruusun alkua hoidettiin tosi huolellisesti. Rikkaruohot kitkettiin juurelta pois, maata möyhittiin säännöllisesti. Auringon hyväillessä ruusua säteillään, se kasvoi vartta ja se työnsi juurensa syvälle maahan. Ruusua myös lannoitettiin säännöllisesti. Ruusu kukoisti ja viihtyi. Se aukaisi nuppunsa kohti taivasta, sen kukat olivat suuria ja tuoksuvia. Tuli syksy ja ilma kylmeni pikkuhiljaa. Pienet ruusunnuput eivät enää jaksaneet aueta ja sade sai nuput ruskettumaan. Jostain syystä kuitenkin ennen ensimmäisiä yöpakkasia yksi oksa, jossa oli aukeamattomia nuppuja, vietiin sisälle HÄPEÄN LAPSET -intensiiviseminaarit Kouluttajana traumaterapeutti Tor Spiik Lisätietoja: tai Järj. CHC ry Kurssi on kristillinen ja uskomme, että rukouksella on merkittävä osa eheytymisessä. taloon ja laitettiin maljakkoon. Oksassa oli myös niitä nuppuja, jotka näyttivät päällepäin ruskeilta ja pilaantuneilta. Oksaa tarkasteltaessa tuli mieleen ajatus, että entäs jos? Ja niinpä ruskettuneesta nupusta otettiin varovasti ne likaiset ja lähes mädäntyneet päällimmäiset terälehdet pois. Ja katso ihme tapahtui! Sisältä paljastui loistava ja puhdas kukka, joka avautui ja hehkui. Minä olin mädän ja elämän tahraama. Elämänkolhima. Kuitenkin Taivaallinen Puutarhuri näki sisimpääni kuoren läpi ja poisti hellävaraisesti lehti lehdeltä pilalle menneet osat pois. Itkin. Poisottaminen sattui. Käsi, joka hoiti, oli kuitenkin hellävarainen ja ääni sanoilempeällä äänellä: Näin tulee hyvä. Lopputulos oli todellakin upea. Saada olla vihdoinkin vapaa menneisyyden sotkuista vapaa ja tulla siksi minuksi, joksi Jumala on minut tarkoittanut. 19

20 RAKKAUTTA ETSIMÄSSÄ Edellisen hengellisen äänitteeni...mutta suurin niistä on rakkaus laulut ovat etsijän lauluja. Tämän uutuusäänitteeni laulut ovat löytäjän lauluja. Tarjous ennakkotilaajille: Kun teet tilauksesi mennessä niin toimitamme levyn heti sen ilmestyttyä suoraan kotiisi ilman postikuluja. tai iltaisin puh Tämä Kristillisen tervehtymisen tiedoituslehti SIPANEN tulee sinulle nyt veloituksetta kiitollisuuden osoituksena työtämme kohtaan osoittamastasi kiinnotuksesta. Jos haluat, voit auttaa meitä tekemään tätä lehteä jatkossakin joko lahjoittamalla painatuskulujen peittämiseksi alla olevalla pankkisiirtolomakkeella haluamasi summan tai ryhtymällä kannatusjäseneksemme. Jos olet ollut seminaareissamme, olet kannatusjäsenemme tai infokirjeemme saaja etkä ole saanut lehteä, niin täytä yhteystietosi kotisivuillamme olevaan lomakkeeseen. Näin varmistat lehden saapumisen itsellesi. Käytäthän viitenumeroa, kiitos! Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Saaja Mottagare Maksaja Betalare Nordea CHC ry TILISIIRTO GIRERING Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. Viitenumerot Kannatusjäsen 5005 Lahjoitus 5050 Allekirjoitus Underskrift Tililtä nro Från konto nr Viitenumero Ref. nr Eräpäivä Förfallodag Euro

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 1/6 Ryttylä 6.8.2008 Matti Väisänen PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 10.08.2008 Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Kiusaukset elämässämme

Kiusaukset elämässämme Kiusaukset elämässämme Laitoin tällaisen otsikon puheelleni sen tähden, koska tiedän, että kaikki me joudumme erilaisiin kiusauksiin elämässämme. Luulen niin, ettei meistä yksikään selviä ilman kiusauksia

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6.

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6. MAAILMAN NAPA Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008 apa_mv_a7.indd 1 4.6.2007 22:32:08 Ketä sinä kosketit viimeksi? Miltä tuntui koskettaa? Miten

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN Sitoutuminen SISÄLTÖ Sitoutuminen parisuhteeseen Sitoutumisen kulmakiviä Ulkoinen ja sisäinen sitoutuminen Näkökulmia avioliittoon Mitä sitoutuminen mahdollistaa? Sitoutumista vaikeuttavia tekijöitä Sitoutuminen

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Onko se sitä? Erityisherkkyyden etsimismatkalla (Kantaesitys Jyväskylässä ) Ukko Kärkkäinen

Onko se sitä? Erityisherkkyyden etsimismatkalla (Kantaesitys Jyväskylässä ) Ukko Kärkkäinen Onko se sitä? Erityisherkkyyden etsimismatkalla (Kantaesitys Jyväskylässä 6.8.2016) Ukko Kärkkäinen 10.7.2016 Musiikki ennen runoa David Tolk; Autumn Sky ja runoa lukiessa Amazing Grace. Alkuun siis tämä

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 6 Miten kasvua voi mitata?

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 6 Miten kasvua voi mitata? Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 6 Miten kasvua voi mitata? Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä

Lisätiedot