Kotihoidon. Ratkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotihoidon. Ratkaisu"

Transkriptio

1 Kotihoidon Ratkaisu Ei-sairaanhoidollinen hoivapalvelu auttaa senioreita asumaan kotonaan Opas parhaista vaihtoehdoista senioreille ja heidän läheisilleen

2 Kotihoidon Ratkaisu Opas parhaista vaihtoehdoista senioreille ja heidän läheisilleen

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Ei-sairaanhoidollinen hoiva tukee seniorin kotona asumista 4 3 Milloin kotiin tarvitaan tukea? 6 4 Seniorin sairaanhoito 7 5 Ei-sairaanhoidollisen hoivan ja sairaanhoidon yhdistäminen 8 6 Kotona asumisen mahdollisuudet ja päätöksenteko 8 7 Mistä saa tietoa ei-sairaanhoidollisesta hoivasta 10 Lähteet 11 Linkkejä 12 Tietoa Home Instead seniorihoivasta 12 1

4 2 Kotihoidon Ratkaisu Opas parhaista vaihtoehdoista senioreille ja heidän läheisilleen The Home Care Solution - A Guide to the Best Choices for Seniors and Those Who Care About Them

5 1 Johdanto Tässä oppaassa käsitellään vanhusten kotona asumista ja siihen tarjolla olevia palveluita. Vaikka seniorilla alkaa ilmetä vaikeuksia asua yksin kotona, se ei tarkoita että omasta kodista olisi muutettava pois. Home Instead seniorihoivaverkoston (Home Instead Senior Care) vuonna 2009 teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa senioreista (86%) haluaisi asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Samassa tutkimuksessa ilmenee myös se, että seniorit ovat myös valmiita hakemaan apua, jotta kotona asuminen yleensä olisi mahdollista. Vanhusten kotona asuminen on Suomessa valtakunnallinen tavoite. Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman tavoitteen mukaan vuonna vuotta täyttäneistä henkilöistä 91-92% tulee asua kotona itsenäisesti tai kattavan palvelun tarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin (STM:n julkaisuja 2008:3). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Reija Heinola toteaa, että ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä palveluja sekä varhaisen tuen muotoja tulisi kehittää ikäihmisille nykyistä enemmän. Kaiken avun lähtökohtana on ikäihmisen kokonaisvaltainen ja yksilöllinen avuntarpeiden kartoitus, jossa huomioidaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet sekä kodin ja ympäristön esteettömyysvaatimukset sekä sairaudet. (Heinola 2010) Kun avuntarvetta kartoitetaan, ensimmäinen askel on ottaa huomioon seniorin tarpeet ja toiveet. Tämän kaltaisista asioista keskusteleminen voi olla joskus vaikeaa, sillä ikäihminen on usein itse sitä mieltä, että hän ei tarvitse apua. Paras tapa, jolla omainen voi aloittaa keskustelun, on tunnustaa ikäihmisen toive asua omassa kodissaan. Tiedäthän äiti, että minäkin haluan sinun asuvan kotona. Se voi olla vaan vaikeaa, jos vaikka kaadut tai sairastut. Jos saisit vähän lisäapua, voisit asua turvallisesti ja itsenäisesti kotona. 3

6 2 Ei-sairaanhoidollinen hoiva seniorin kotona asumisen tukena Ei-sairaanhoidollinen hoivapalvelu voi olla ihanteellinen ratkaisu ikäihmiselle, joka on tullut siihen elämänvaiheeseen, että päivät ovat alkaneet tuntua yksinäisiltä. Tavalliset askareet ovat alkaneet kasaantua ja omat kiinnostuksen kohteet tuntuvat unohtuneen, koska yksin niihin on vaikea ryhtyä. Monet seniorit tarvitsevat apua aamutoimissaan, jotta päivä lähtee hyvin käyntiin. Avustaminen peseytymisessä, aamiaisen valmistamisessa ja lääkkeiden ottamisessa voi olla tarpeen. Samoin iltatoimissa avustaminen tai jopa yöhoiva voi olla tärkeä osa ikäihmisten turvaverkkoa kotona. Avuntarve voi olla yhtä lailla henkistä kuin fyysistä. Monesti ajatellaan, että fyysinen avuntarve on tärkeämpää ja henkiseen hyvinvointiin ei kiinnitetä huomiota niin paljon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Reija Heinola toteaa, että ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on koko kunnan asia. Hoivapalvelut (3/2010) -lehden artikkelissa hän kirjoittaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman tutkimuksen seuranta-aikana vuosina kotihoidon asiakkaista 28-32% vietti päivänsä täysin yksinään. Harva asiakas pääsi seuranta-aikana ulos asunnostaan (17-23%). Eisairaanhoidollisen hoivanantajan seura ja kumppanuus voivat olla yhtä elintärkeitä kuin fyysinen apu, jota sairaanhoidon ammattilaiset antavat. Seniorit tarvitsevat keskustelua ja yhdessäoloa pitääkseen mielensä virkeinä. He nauttivat, jos joku osallistuu heidän mielipuuhiinsa kuten kodinhoitoon, leipomiseen tai lähtee avuksi vaikkapa kauppa-asioille tai seuraksi konserttiin. Yhdessä tekeminen edistää toimintakykyä ja saa nauttimaan onnistumisen ilosta. 4 Kotihoidon Ratkaisu Opas parhaista vaihtoehdoista senioreille ja heidän läheisilleen

7 Henkilökohtaista avustamista vaativia päivittäisiä toimia syöminen wc-käynnit ja peseytyminen pukeutuminen liikkuminen Päivittäisiä toimia ja kodinaskareita aterioiden valmistaminen lääkkeiden ottaminen kotitöiden tekeminen puhelimen käyttäminen ostoksilla käyminen raha-asioiden hoitaminen 5

8 3 Milloin kotiin tarvitaan tukea? Perheenjäsenet saattavat huomata muutoksia läheisissään. Muutokset ovat hälytysmerkkejä siitä, että ikäihminen tarvitsee lisäapua pystyäkseen selviytymään turvallisesti ja itsenäisesti kotonaan. Tällöin on aika turvautua lisäapuun: Kun seniori on haluton lähtemään ulos kodistaan. Ikäihmiset, joilla on muisti- tai kuulovaikeuksia tai joille liikkuminen on hankalaa, vetäytyvät mieluummin yhteisöstään ja eristäytyvät kuin hakevat apua. Kun ruokailu ei kiinnosta. Seniorit, jotka jäävät äkillisesti yksin (esimerkiksi puolison kuoleman jälkeen) saattavat menettää kiinnostuksensa ruuanlaittoon ja syövät usein huonosti. Huono ravitsemustila vaikuttaa seniorin jaksamiseen. Kun henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen vaikeutuu. Muutokset ulkonäössä, kuten likaiset hiukset ja vaatteiden vaihtamattomuus tai kyvyttömyys pukeutua säänmukaisesti ovat selvimpiä merkkejä siitä, että seniori tarvitsee apua. Kun laskuja alkaa kerääntyä. Laskujen avaaminen ja päivittäisistä postiasioista huolehtiminen saattaa tuntua seniorista ylitsepääsemättömältä. Kun mieli on maassa. Toivottomuuden ja epätoivon tunteet, välinpitämättömyys, vähentyneet sosiaaliset kontaktit ystäviin ja omaisiin, unirytmin muutokset ja kiinnostuksen puute harrastuksia ja päivittäisiä toimia kohtaan voivat ovat merkkejä masennuksesta. Kun lääkärikäynnit ja muut sosiaaliset tapahtumat jäävät väliin. Tämä voi olla merkki masennuksesta tai unohtelemisesta. Kun koti on epäsiisti. Muutokset kodin ylläpidossa voivat johtua ikäihmisen väsymyksestä. Tai voivat olla merkkejä masennuksesta. 6 Kotihoidon Ratkaisu Opas parhaista vaihtoehdoista senioreille ja heidän läheisilleen

9 Kun lääkkeiden ottaminen unohtuu. Seniorit syövät usein lääkkeitä moniin sairauksiin. Lääkkeistä huolehtiminen voi olla vaikeaa. Niiden ottamatta jättäminen johtaa terveydellisiin ongelmiin. 4 Seniorin sairaanhoito Kotihoito Kotiin on mahdollista saada kaupungin järjestämää kotihoitoa ja erilaisia tukipalveluita, mikäli vanhus näitä sairaanhoidollisista syistä tarvitsee. Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Kotisairaanhoitoa varten tarvitaan lääkärin lähete. (Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti) Yksityinen sairaanhoitopalvelu Toisena vaihtoehtona kotihoidolle on yksityinen sairaanhoitopalvelu. Tänä päivänä ikäihmiset, jotka sairastuvat vakavasti, loukkaantuvat tai vammautuvat voivat asua kotonaan. Teknologian ja hoitolaitteiden kehitys yhdessä osaavan sairaanhoitohenkilökunnan kanssa ovat mahdollistaneet kotona asumisen. Esimerkiksi näissä tilanteissa on sairaanhoito tarpeen: Terveydentilan seuranta Lääkkeenjako Injektiot Verenpaineen mittaus Ompeleiden poisto Haavahoito Näytteenotto 7

10 5 Ei-sairaanhoidollisen ja sairaanhoidollisen hoivan yhdistäminen Ikäihmisen on suositeltavaa saada sekä sairaanhoidollisia että eisairaanhoidollisia palveluita samanaikaisesti, koska sairaanhoitajan ja ei-sairaanhoidollisen hoivanantajan palvelut ovat erilaisia. Molemmat keskittyvät ikäihmisen turvallisuuteen, hyvinvointiin ja paranemiseen. Tämän lisäksi ei-sairaanhoidollisella hoivanantajalla on usein enemmän aikaa tarjota seniorille virikkeitä ja tehdä hänen kanssaan päivittäisiä askareita. Siitä huolimatta, että seniorin luona käy sairaanhoitaja, se ei poissulje eisairaanhoidollisen hoivan tarvetta. Silloin kun ihminen on hyvin sairas, eisairaanhoidollisen hoivan tarve korostuu. Kun ihminen ei itse enää kykene huolehtimaan omasta terveydestään ja tarvitsee sairaanhoidollista kontrollia kotonaan, se on merkki myös ei-sairaanhoidollisen hoivan tarpeesta. Sairas ihminen voi olla eristäytynyt ja tuntea yksinäisyyttä. Hänen kykynsä laittaa ruokaa ja huolehtia kodin puhtaudesta on rajoittunut. Lisäksi huolehtiminen henkilökohtaisesta hygieniasta voi olla vaikeaa. Kaiken lisäksi seuran ja toisen ihmisen läsnäolon puute on yleensä selkeä. 6 Kotona asumisen mahdollisuudet ja päätöksenteko Omaiselle päätöksenteko ja sopivan ratkaisun löytäminen voi olla uuvuttava tehtävä. Hyvään alkuun pääsee tutustumalla saatavilla oleviin palveluihin. Erilaiset potilasjärjestöt ja tukiyhdistykset tarjoavat neuvoja ja henkistä tukea sairastuneen seniorin kotona asumiseen. Apuvälineillä taas mahdollistetaan fyysisesti vanhusten kotona asuminen mahdollisimman 8 Kotihoidon Ratkaisu Opas parhaista vaihtoehdoista senioreille ja heidän läheisilleen

11 pitkään ja turvallisesti. Apuvälineet ovat maksuttomia ja niihin voi käydä tutustumassa kunnan apuvälinelainaamossa. Apuvälineiden lisäksi on hyvä tarkastella vanhuksen kodin toimivuutta ja esteettömyyttä. Toimiva koti on Helsingin kaupungin sosiaalivirastoon kuuluva esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja esittelevä näyttely ja informaatiokeskus. Sinne voi mennä tutustumaan ja hakemaan ideoita kaikki ne ihmiset, joita kodin esteettömyys, turvallisuus ja toimivuus kiinnostavat. (Ikäihmisten palveluopas 2010; Toimiva koti 2010) Kotitalousvähennys ja palveluseteli Ei-sairaanhoidollisista palveluista on mahdollisuus saada kotitalousvähennys. Terveyden- ja sairaanhoidollisista palveluista vähennystä ei saa. Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä palkkaa tai työkorvausta. Vähennyksen saa myös työstä, joka on tehty omien, puolison tai edesmenneen puolison vanhempien käyttämässä asunnossa. Molemmat puolisot voivat tehdä kotitalousvähennyksen kumpikin erikseen. Vähennystä on mahdollista tehdä 60% työkorvauksesta, jos työ on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä. Vähennyksen enimmäismäärä on 3000 euroa vuodessa ja omavastuu 100 euroa. Home Instead Seniorihoiva auttaa asiakasta kotitalousvähennyksen hakemisessa. (Kotitalousvähennys 2009) Palveluseteli mahdollistaa sellaisten palveluiden ostamisen kotiin, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkaalleen. (Palveluseteli 2009). Palveluseteliä voi tiedustella omalta kaupungin lääkäriltään. Home Instead Seniorihoivan palvelujen hankkimisessa on mahdollista hyödyntää palveluseteliä. 9

12 7 Mistä saa tietoa ei-sairaanhoidollisesta hoivasta? Ei-sairaanhoidollinen hoivapalvelu voi olla ratkaisu senioreille, jotka haluavat asua kotonaan. Yritykset palkkaavat hoivanantajia, jotka ovat tarkkaan valikoituja, koulutettuja ja vakuutettuja. Toisaalta, jos päättää palkata hoivanantajan yksityisesti, toimii silloin itse työnantajana. Silloin on vastuussa kaikista lakisääteisistä maksuista, työntekijän valinnasta, ohjauksesta ja koulutuksesta sekä muista työnantajan velvollisuuksista. Mitä sinun tulisi tietää selvittääksesi mikä hoivayritys antaa parhaan vastineen rahoillesi? Helpottaaksesi päätöksentekoa, ota selvää seuraavista asioista ja tarkastele eroavuuksia eri vaihtoehtojen välillä. Millainen yrityksen rekrytointiprosessi on ja työntekijöiden taustojen selvitys? Millainen työntekijöiden koulutusprosessi on? Onko erityistä Alzheimer-koulutusta? Miten yritys tarkkailee hoivan laatua? Onko palvelu vakuutettu irtaimen rikkoutumisen ja epärehellisyyden varalta? Voiko yritys esittää suosituksia asiakkailta? Miten yritys pitää yhteyttä perheisiin? Miten yritys toimii, jos työntekijä sairastuu? Onko asiakkaalla aina sama hoivanantaja? Pidetäänkö päivittäisistä toiminnoista kirjaa? Onko palvelua tarjolla 24h Voiko palvelua lisätä/vähentää? Tehdäänkö hoito- ja palvelusuunnitelma? Allekirjoitetaanko sopimus? Onko maksurakenne yksinkertainen, johdonmukainen ja kattaako se kaiken? (Hogan Paul &Lori 2009) 10 Kotihoidon Ratkaisu Opas parhaista vaihtoehdoista senioreille ja heidän läheisilleen

13 LÄHTEET: Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti 3/2010. Hogan, Paul & Lori (2009): Stages of Senior Care Your Step-by-Step Guide to Making the Best Decisions. Home Instead Senior Care. Home Instead Senior Care: Kotitalousvähennys 2009: Sosiaali- ja terveysministeriö. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM:n julkaisuja 2008:3). ikaihmiset/palvelujen_laatu/laatusuositus Sosiaali- ja terveysministeriö. Palveluseteli: terveyspalvelut/asiakasmaksut/palveluseteli Heinola, Reija (2010): Sähköpostikeskustelu , puhelinkeskustelu Heinola, Reija (2010): Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen koko kunnan asiaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hoivapalvelut 3/2010. Ikäihmisten palveluopas Pohjoinen Helsinki. Helsingin kaupunki, terveyskeskus. Toimiva koti (2010): Tietoa esteettömästä asumisesta. 11

14 LINKKEJÄ: Stages of Senior Care: Talking with Seniors The Rule: Home Instead Seniorihoiva Home Instead Seniorihoiva on maailman laajin ei-sairaanhoidollisten hoiva- ja seurapalvelujen tuottaja senioreille. Sillä on yli 850 yksityisesti omistettua ja johdettua franchise-toimistoa Kanadassa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Portugalissa, Australiassa, Irlannissa, Uudessa Seelannissa, Iso-Britanniassa, Taiwanissa, Sveitsissä, Saksassa, Etelä-Koreassa, Suomessa, Itävallassa ja Puerto Ricossa. Ei-sairaanhoidolliseen hoivaan kuuluu henkilökohtainen avustaminen, seuranpito, aterioiden valmistus, lääkemuistutukset, kevyet kotityöt, pyykkihuolto ja asioilla avustaminen. Yli caregiveria ympäri maailmaa on valikoitu, koulutettu ja vakuutettu sekä heidän rikosrekisterinsä on puhdas. Palveluja tarjotaan kodeissa tai hoitolaitoksissa muutaman tunnin ajan viikossa tai jopa 24 tuntia vuorokaudessa, viikon jokaisena päivänä, loma-ajat mukaan lukien. Home Insteadin caregiverit käyvät läpi monivaiheisen turvallisuus- ja hoivanantokoulutuksen. Koulutukseen kuuluu tietoa ikäihmisten sairauksista, kodin turvallisuudesta, viriketoiminnasta ja se tarjoaa vinkkejä stressinsietokyvyn parantamiseksi. Sinulle on tärkeää löytää luotettavaa hoivaa ikääntyvälle läheisellesi. Meille on tärkeää tuottaa korkealaatuisimpia hoivapalveluja, jotka täyttävät perheenne tarpeet. Ota yhteyttä toimistoomme saadaksesi maksuttoman konsultaation. 12 Kotihoidon Ratkaisu Opas parhaista vaihtoehdoista senioreille ja heidän läheisilleen

15

16 homeinstead.fi Jokainen Home Instead Seniorihoiva franchise -toimisto on yksityisesti omistettu ja johdettu. Home Instead Finland Oy KR0910

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

70-40 sääntö Vinkkejä seniorien ja keski-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen. 2012 Home Instead Finland Oy

70-40 sääntö Vinkkejä seniorien ja keski-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen. 2012 Home Instead Finland Oy SM 70-40 sääntö Vinkkejä seniorien ja keski-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen 2012 Home Instead Finland Oy 10 vinkkiä seniorien avuksi: keskustelut keski-ikäisten lasten kanssa 1. Pidä puolesi. Eteesi

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Omaishoitajan maailma: Arki, haasteet ja mahdollisuudet.

Omaishoitajan maailma: Arki, haasteet ja mahdollisuudet. Omaishoitajan maailma: Arki, haasteet ja mahdollisuudet. Piia Tiilikainen ja Soili Hyvärinen Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Active Life Village Oy Omaishoitajan maailma: Arki, haasteet

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Ikäihmisten yksinäisyys

Ikäihmisten yksinäisyys Minna Viitanen Ikäihmisten yksinäisyys - vaikutukset ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hyvinvointiteknologia Insinöörityö 8.5.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja 2011 Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot