Yhteiskunnallinen tilanne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskunnallinen tilanne"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri 2014

2

3 Yhteiskunnallinen tilanne Työllisyyden turvaaminen ykkösasiana yhteiskunnassa Vuonna 2014 maan taloudellinen tilanne tulee hallitsemaan yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Maan hallitus teki vuonna 2013 useita ratkaisuja, joiden tavoitteena oli työllisyyden turvaaminen ja julkisen velan vähentäminen. Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen keskitetystä kasvu- ja työllisyyssopimuksesta, jonka kesto on 2-3 vuotta. Kansantalous vienoon kasvuun 2014 Kansantalouden kokonaistuotannon ennustetaan vuonna 2014 kääntyvän noin prosentin kasvuun. Viimeisimpienennusteiden mukaan BKT supistuu vuonna 2013 noin puoli prosenttia. Taustalla on oletus, että vienti supistuu lievästi. Työttömyysasteen odotetaan vuonna 2014 olevan reilut kahdeksan prosenttia. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta ennustaa palkansaajien ostovoiman laskevan vuonna 2014 puoli prosenttia. Kuitenkin jos työllisyys- ja kasvusopimus toteutuu, sen positiiviset työllisyysvaikutukset kasvattavat koko kansantalouden ostovoimaa oletettavasti reilulla prosentilla vuosien 2014 ja 2015 aikana. ETLA ennustaa, että vuonna 2014 vähittäiskaupan toimialalla tuotannon volyymi kasvaa yhden (1) prosentin, tukkukaupan tuotos kaksi (2) prosenttia, majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuotos 1,5 prosenttia ja kiinteistötoiminnan tuotanto yhden (1) prosentin. Kaupan Liitto ennustaa, että vuonna 2014 myynnin määrä kasvaa tukkukaupassa pari prosenttia ja vähittäiskaupassa puoli prosenttia. Kaupan Liiton mukaan myös alan työllisyys paranee hieman (vähittäiskauppa 0 %, tukkukauppa 2 %). Työmarkkinatilanne SAK ja muut työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät elokuussa 2013 neuvottelutulokseen keskitetystä työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Sopimuksen tavoitteena on osaltaan tervehdyttää Suomen taloutta, lisätä työllisyyttä ja samalla tukea palkansaajia tasapuolisesti sekä parantaa yritysten kilpailukykyä. Sopimuksen kesto voi olla enimmillään noin kolme vuotta; ensimmäinen jakso on kaksivuotinen. Keskusjärjestöt neuvottelevat toisen sopimusjakson korotuksista mennessä. Jos sopua ei synny, sopimukset voidaan irtisanoa alakohtaisesti päättymään ensimmäisen kauden jälkeen. 1

4 Hallituksen rakenneuudistukset vaikuttavat monin tavoin pamilaisten arkeen Suomen hallitus päätti vuoden 2013 aikana useista rakenneuudistuksista, joilla vahvistetaan talouden kasvuedellytyksiä ja ratkaistaan talouden kestävyysvajetta. Päätöksillä on monia vaikutuksia jäsentemme arkeen. Hallituksen päätökset osuvat erityisesti kuntiin. Kuntien tehtävänä on kuroa umpeen kestävyysvajeesta 2 miljardia, josta puolet kuntien omilla toimenpiteillä ja puolet kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsimalla. Ensi vuonna kuntatalouden heikentynyt tilanne ja kuntien rakenneuudistus tulevat vaikuttamaan merkittävästi kunnallisella tasolla päätettäviin asioihin ja myös jäsentemme arkeen. Päätös yhteisöveron alentamisesta sekä yritysveron laajemmasta uudistuksesta oli mittava, ja se on aiheuttanut paljon huomioita. Ratkaisulla haetaan ensisijaisesti kasvua ja työllisyyttä. Päätös velvoittaa yrityksiä työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Yhteisöveron alentamisen tulee aidosti näkyä siinä, että investoinnit ja uudet työpaikat lisääntyvät. Tulemme ammattiliittona seuraamaan erityisesti tätä asiaa tulevana vuonna. Hallitus sopi myös periaatteista, miten työuria pidennetään, rakenteellista työttömyyttä alennetaan ja kasvun mahdollisuuksia yrityksille luodaan. Työelämään liittyvien asioiden valmistelua jatketaan kolmikantaisesti. Näitä ovat mm. nollatyösopimukset, alipalkkauksen epäkohdat ja osa-aikaisten mahdollisuudet tehdä lisätöitä. Jo tehdyt taustaselvitykset tarjoavat hyvän lähtökohdan puuttua ripeästi edellä mainittuihin työelämän epäkohtiin. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu joustava hoitoraha toteutuu PAMin näkökulmasta uudistus parantaa vastentahtoisessa osa-aikatyössä olevien vanhempien tilannetta ja on merkittävä edistysaskel työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Samaan aikaan nykyinen kotihoidontuki on päätetty jakaa puoliksi molemmille vanhemmille ja joiltain osin rajoittaa subjektiivista päivähoito-oikeutta. Vuonna 2014 työttömyysturvassa tulee voimaan useita uudistuksia, joiden tavoitteena on helpottaa lyhytaikaisen työn vastaanottamista ja kannustaa työttömiä työnhakijoita koulutukseen ja muihin aktiivitoimiin. Alkavissa työttömyysjaksoissa ansioturvan piiriin pääsemiseksi riittää se, että 6 kuukauden työssäoloehto täyttyy. Toisaalta, jos työsuhde on kestänyt alle 3 vuotta, ansiopäivärahaoikeus on aikaisempaa lyhyempi. Työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen. Sovitellussa päivärahassa otetaan käyttöön 300 euron suojaosa ja asumistuen tuloharkinnassa 400 euron suojaosa. Työllisyydestä huolehdittaessa on myös tehtävä riittävästi toimia, jotta ihmiskauppaan, työperäiseen hyväksikäyttöön ja paperittomien työtekijöiden asemaan liittyvät ilmiöt tunnistetaan ja niihin puututaan. Emme hyväksy alipalkkausta ja edistämme alipalkkauksen kriminalisointia. Edistämme myös järjestöjen kanneoikeuden saavuttamista lainsäädäntöteitse. Maahamme ei tule syntyä kaksia työmarkkinoita. Halpatyömarkkinat eivät ole työnantajien, työntekijöiden eivätkä Suomen etu. Verovelvoitteiden oikea ja asianmukainen hoito lisää myös toimialojen menestymistä. Ulkomaalaislain mukaisen työvoiman saatavuusharkinnan tulee säilyä ja toteutua käytännössä. Ruotsin 2

5 huonot kokemukset saatavuusharkinnan poistamisesta tulee välttää. Työeläkejärjestelmän uudistamistyö jatkuu. Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä. Siihen liittyvät hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle heti vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen. On sovittu, että uudistus astuu voimaan viimeistään vuonna Tavoitteemme on huolehtia uudistamistyössä erityisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien asemasta. Eläkejärjestelmän tulee olla sosiaalisesti kestävä ja solidaarinen sukupuolten sekä sukupolvien välillä. Kaikkien palvelualoilla työskentelevien työhyvinvointiin ja jaksamiseen tulee panostaa. Ammattiliitto PAM tarjoaa hyvän väylän yhteiskunnalliseen toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. PAM vastaa jäsenistön toiveisiin paremmasta työelämästä lisäämällä valmiuksiaan edistää jäsenten työhyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia työpaikoilla. Työlainsäädäntöön liittyviä lakihankkeita on vireillä useita. Valmistelussa ovat alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus, yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lainsäädäntö, yhteisvertaisuuslaki ja turvallisuusselvityslaki. Valmistautuminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin tapahtuu tulevan vuoden aikana ja toimintavuoden aikana käydään EU-vaalit. Toimintavuoden aikana valmistaudutaan myös liittokokoukseen, joka on ehdotettu siirrettäväksi keväälle Kansainvälinen toiminta tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen Kansainvälisessä edunvalvonnassa keskeisiä asioita ovat Euroopan talous- ja työllisyyskriisin sosiaaliset vaikutukset, epätyypilliset työsuhteet, sosiaalinen dumppaus ja työttömyys. Erityisesti nuorisotyöttömyys ja nuorten näköalattomuus on vakava ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii paneutumista kaikilta yhteiskunnan toimijoilta. EU:n kriisimaissa jo puolet nuorista on työttöminä. Euroopan komissio antoi alkuvuonna 2013 koko Unionin laajuisen suosituksen Suomen malliin pohjautuvan nuorisotakuun käyttöönottamisesta. Nuorten työllisyyteen satsaaminen on nähtävä sijoituksena tulevaisuuteen. Eurooppalaiset yritysneuvostot eli EWC:t (European Works Councils) ovat monikansallisten yritysten työntekijöille tärkeä edunvalvonnan väline. Niiden toimintaa tulee entisestään tehostaa, ja työntekijöillä tulee olla niissä todelliset toimintaoikeudet. EWC-toiminta on hyvä esimerkki kansainvälisen ja kansallisen edunvalvonnan yhteen nivomisesta. Vain muutamaan suomalaiseen palvelualan yritykseen on sovittu EWC. Vuonna 2014 kannustetaan yhä useampaa yritystä ottamaan toimintamalli käyttöön. Lähialueyhteistyötä tulee lisätä. Suomalaiset yritykset toimivat aktiivisesti Venäjällä ja Baltiassa, joissa ayliikkeen asema on hyvin heikko. PAMin intressinä on seurata näiden yritysten toimintaa ja vahvistaa työntekijöiden asemaa. PAM tukee erityisesti Viron kaupan alan liittoa ETKAa vahvan liiton rakentamisessa ja järjestäytymisessä. 3

6 Palvelualojen maailmanliitot ponnistelevat saadakseen solmittua uusia globaaleja puitesopimuksia monikansallisten yritysten kanssa sekä seuratakseen jo toteutuneiden sopimusten noudattamista. Näistä yrityksistä moni toimii myös Suomessa ja on pamilainen työpaikka. Talous kasvaa edelleen nopeasti useissa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maissa. Kasvun myötä köyhyys on vähentynyt merkittävästi, mutta eriarvoisuus on lisääntynyt. Ylikansallisen ay-liikkeen tärkeänä tehtävänä on estää tätä eriarvoistumista, vahvistaa jäsenliittojaan ja huolehtia työntekijöiden oikeuksista. PAM tekee kehitysyhteistyötä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kautta esimerkiksi Ghanassa, Indonesiassa ja Kolumbiassa. Kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteena on köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Tähän tavoitteeseen päästään tukemalla kolmansien maiden vapaita ja demokraattisia ammattiliittoja, jotta ne olisivat tarpeeksi vahvoja neuvottelemaan jäsenilleen säälliset työolot ja palkkatason, joka riittää elämiseen. PAM lisää tulevaisuudessa hanketoimintaa kaikkein köyhimmissä maissa, erityisesti Afrikassa. Ay-oikeudet ovat osa universaaleja ihmisoikeuksia. Järjestäytymisoikeuden toteutuminen, lapsityövoiman kielto, riittävä palkkataso sekä työterveys- ja turvallisuuskysymykset on huomioitava läpi yritysten koko hankintaketjun, joka usein kattaa monta maata eri mantereilla ja ympäri maapallon. PAM edellyttää erityisesti kaikilta Suomessa toimivilta yrityksiltä vastuuta työoloista myös kolmansissa maissa. Jäsenhankinta ja järjestäytyminen ovat teemoja, joita kaikki palvelualojen kansainväliset organisaatiot pitävät agendalla. Vahvat liitot pystyvät paremmin ajamaan jäsentensä etuja ja toimimaan niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Strategiset päämäärät Edunvalvonnan painopiste yritystasolle ja valmius yritystasoiseen yhteistoimintaan Jäsentemme edustamilla toimialoilla tavoittelemme Euroopan parasta työelämää vuoteen 2020 mennessä. Työelämä hanke tarjoaa hyvän työkalun yritysten käyttöön. Palvelualojen ammattiliitto haluaa omalta osaltaan olla tukemassa sitä, että yhä useampi jäsentemme työpaikka kehittyy ja täyttää vähintäänkin linjauksen perustason mukaiset edellytykset. Tavoitteenamme on saada ensi vuonna liikkeelle yhteistyössä työnantajien kanssa laajempi toimialakohtainen työhyvinvoinnin hanke, johon saataisiin mukaan merkittävä määrä toimialan yrityksiä. 4

7 Laajennamme myös yrityksissä yhteistyössä tehtäviä kehittämistoimia ja huomioimme yrityksistä esiin nousevat tarpeet. Koulutuksiimme sisällytetään aihekokonaisuuksia, jotka vahvistavat yt-lain, paikallisen sopimisen, neuvottelutaitojen sekä yritystalouden osaamista. Osaamisen kehittämisen toimintamallin täysimääräinen käyttöönotto ja sen hyödyntäminen tulee valmistella ja toteuttaa yhteistoiminnassa yrityksien kanssa. Uusi toimintamalli edistää toteutuessaan myös liittomme tavoiteohjelmassa asetettuja tavoitteita. Ammattitaitoiset ja järjestäytyneet työntekijät muodostavat tutkimuksenkin mukaan toimialastaan kiinnostuneen joukon. Tuemme ja koulutamme luottamushenkilöitä uuden toimintamallin käyttöön ottamiseksi työpaikoilla. Työaikasuojelu, tuottavuus ja työhyvinvointikysymykset hyvin hoidettuna tuovat toimialoille turvallisuutta ja auttavat menestymään. Samalla ne turvaavat työtä jäsenillemme. Vahvistamme jäsentemme ja luottamushenkilöiden aloitteellisuutta ja rohkeutta toimia ja uudistaa työpaikan asioita yhdessä ja näin vaikuttaa yrityksen kehittymiseen. Jatkamme työhyvinvointikorttikoulutusta. Tuemme työpaikkojen luottamushenkilöitä ikäohjelmien kehittämisessä työpaikoille työmarkkinakeskusjärjestöjen työkaari-mallin pohjalta. Työkaarimalli huomioidaan myös 2014 vuoden koulutuksissa. Työpaikkatoimintaa kehitetään uusin työkaluin alkanut Työpaikat kuntoon -pilotti jatkuu. Tavoitteena on aktivoida työpaikkatoimintaa työpaikoilla, joilla ei ole luottamusmiestä, eikä jäseniä tai niitä on vähän. Työpaikkatoiminnan tueksi valmistellaan palvelualojen paikallisen sopimisen opas. Erimielisyysasioiden käsittelyprosessia parannetaan ja prosessin avoimuutta lisätään. Myös työyhteisösovittelua pidetään esillä vaihtoehtona pitkien ja hankalien oikeusprosessien rinnalla. Tätä koskeva pilottikoulutus järjestetään vuoden lopulla. Pätkätyöntekijöiden toimeentulon, työehtojen, -olojen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Työlainsäädännön lähtökohtana on toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde. Tämä perusolettama on murentunut, kun erilaiset epävarmuutta aiheuttavat työn teettämistavat ovat yleistyneet. Tämän myötä entistä harvemmalla on mahdollista rakentaa toimeentulo työn varaan. Erityisesti osa-aikatyöstä ja nollatuntisopimuksista on tehty viime vuosina oikeudellisia ja tilastollisia selvityksiä. Lisäksi on kartoitettu niitä ongelmia, jotka liittyvät näihin työsuhdetyyppeihin työntekijöiden näkökulmasta. Lainsäädännön kehittämistarpeita on kirjattu myös hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan sekä työllisyys- ja kasvusopimukseen. Vuonna 2014 PAM toimii voimakkaasti sen puolesta, että hallitus valmistelee esityksiä lainsäädännön muuttamiseksi niin, että muutosten hyväksyminen on mahdollista vielä kuluvan hallituskauden aikana. Lisäksi PAM vaikuttaa puolueiden tavoiteohjelmiin koskien vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseen tähtääviä toimia edistetään työehtosopimustoiminnassa alakohtaisissa työryhmissä ja kehittämishankkeissa. Oikeudellisen edunvalvonnan keinoin selkeytetään 5

8 nykyisen lainsäädännön tulkintaa, erityisesti lisätyön tarjoamisvelvollisuutta sekä työajan vakiintumista koskien. PAMin teettämä tutkimus osa-aikatyöstä valmistuu. Seuraamme tiiviisti nuorisotakuun toteutumista palvelualoilla. Työssä oppimista ja nuorten oppisopimuskoulutusta ollaan lisäämässä entisestään. Näiden sekä työkokeilujen ja muiden työharjoittelujaksojen osalta on pystyttävä takaamaan oikeus laadukkaaseen oppimiseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen ja ohjaukseen. Samalla on turvattava olemassa olevan henkilökunnan asema ja oikeus kokoaikatyöhön. Laadukas jäsenpalvelu ja kilpailukykyinen jäsenmaksu Tavoitteenamme on edelleen saada kolme tuhatta uutta jäsentä vuoden aikana. Tavoitamme yksityiselle palvelualoille tulevan työntekijän nopeasti. Tavoitteena on, että uudet jäsenet kotoutuvat PAMiin kolmessa vuodessa. Toteutamme kaksi jäsenhankintakampanjaviikkoa. Jäsenmaksutulojen arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia. Järjestetään valtakunnallinen nuorten tapahtuma, jonka teemoina on nuoret ja työpaikat. Jäsenille markkinoidaan sähköisen asioinnin mahdollisuutta. Mobiilijäsenmaksupilotin kokemuksia analysoidaan ja tehdään sen perusteella päätökset jatkotoimista. Pilotoidaan puhelinpalvelun palautejärjestelmä. Osa hyvää jäsenpalvelua on laadukas viestintä. PAMin viestintä uudistuu. Pam-lehti ilmestyy vuoden alusta uudistuneena kolmen viikon välein. Verkkopalvelun journalistinen sisältö laajenee ja koko verkkopalvelu kokee muodonmuutoksen syksyllä. PAMplus laajenee luottamushenkilölehdestä käsittämään kaiken aktiivisille toimijoille tarkoitetun viestinnän. PAMplus on jatkossa leima, joka ohjaa niin työpaikkojen luottamushenkilöitä kuin ammattiosastojen toimijoita löytämään itselle merkityksellisempiä sisältöjä. Syksyllä myös liiton ilmettä päivitetään, ja liiton logo kokee muodonmuutoksen. Naisten ja miesten palkkatasa-arvon edistäminen myös eri toimialojen välillä koko yhteiskunnassa Palkkatasa-arvon edistämisessä pamilaisilla toimialoilla huomioidaan erityisesti samapalkkaisuudesta vuonna 2013 tehdyt selvitykset. Selvitysten mukaan tehtävä- tai ammattinimikkeisiin pohjautuvat palkkausjärjestelmät eivät kaikilta osin mahdollista sitä, että palkkatasa-arvon toteutumista voitaisiin arvioida. Nimikepohjaiset järjestelmät voivat myös ylläpitää ammatteihin liittyviä arvostustekijöitä. Sovittuja ja käynnistettyjä palkkausjärjestelmien uudistamistöitä jatketaan. PAMin tavoitteena on, että alan sisällä samasta ja samanarvoisesta työstä sekä työsuorituksesta maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Uudistamistyössä pyritään myös palkanlisien nykyistä tasaisempaan jakaantumiseen naisten ja miesten välillä. 6

9 Huomiota kiinnitetään myös palkkauksen yhdenvertaisuuteen, sillä selvitysten mukaan nykyisin esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä palkkataso on alhaisempi kuin muilla työntekijöillä samoissa tehtävissä. Osa-aikaisissa työsuhteissa yksikköpalkat ovat kokoaikaisia työsuhteita pienemmät. Naiset ovat puolestaan yliedustettuina osa-aikaisissa työsuhteissa, mikä osaltaan murentaa samapalkkaisuustavoitetta. Nostamme keskustelussa esiin osa-aikaisuuden vaikutukset samapalkkaisuuteen ja sukupuolten erilaiseen ansiotasoon. Toimialojemme suuri työntekijämäärä ja naisvaltaisuus, matala palkkataso ja tuottavuus voivat välillisesti ylläpitää sukupuolten palkkaeroa, kun tarkastellaan ilmiötä kaikilla toimialoilla. Siksi edistämme toimialoillamme yritys- ja työpaikkakohtaisten, täydentävien palkkausjärjestelmien sopimista. Tavoitteenamme on parantaa tuottavuutta ja kasvattaa palkanmaksuvaraa. Huomiota kiinnitetään myös mahdollisuuksiin vaikuttaa ns. rakenteelliseen ansiokehitykseen. Koska palvelualojen yrityksissä on edelleenkin tehty huomattavan vähän tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia, ohjeistamme luottamushenkilöitä niiden tekemiseen. Jatketaan luottamushenkilöiden koulutusta, jatko- ja täydennyskurssina Tasa-arvoa palkkaan! PAMin toimialojen menestyminen Yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamme edelleen palvelualojen suuren merkityksen koko maalle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Alojen tarjoamat työpaikat työllistävät nuoria heidän ensimmäisiin työpaikkoihinsa ja luovat näin merkittävää kuvaa koko työelämästä. Lisäksi palvelualat tarjoavat työtä useille maahanmuuttajille. Näin ne ovat osaltaan kotouttamassa heitä yhteiskuntaamme. Osana rakenneuudistuksia maamme hallitus päätti uusista toimista, joilla torjutaan harmaata taloutta. Torjumme osaltamme harmaata taloutta ja korostamme sen negatiivisia vaikutuksia palvelualojen työntekijöiden asemaan, työmarkkinoiden toimivuuteen sekä yritysten toimintaedellytyksiin. Olemme aktiivisesti mukana tilaajavastuulain ja hankintalain uudistamisessa sekä veronumeron käyttöönoton laajentamisessa. Tiivistämme entisestään yhteistyötä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Harmaan talouden torjunta huomioidaan myös luottamusmiesten koulutuksessa. Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus on käynnissä ja vaikuttaminen lainsäädäntöön jatkuu vuonna Muutokset alkoholilainsäädännössä vaikuttavat väistämättä alkoholielinkeinojen toimintaedellytyksiin. Pyrimme tuomaan esiin ja edistämään sellaisia keinoja alkoholihaittojen vähentämiseksi, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia työntekijöiden työoloihin ja palkkaukseen. Tavoitteenamme on lisäksi, ettei uudistus vaikuta negatiivisesti toimialojemme työllisyyteen. Suomen elinkeinorakenteen muuttuessa palvelualojen merkitys työllistäjänä kasvaa. Matkailualan merkitys nousee. Jatkamme toimia, joilla edistetään matkailualan elinkeinoa Suomessa. Painotamme erityisesti suomalaisen matkailun turvallisuutta ja toimimme aktiivisesti Venäjän viisumivapauden puolesta. Eettinen kaupankäynti ja verkkokauppa liittyvät yhä olennaisemmin kaupan alaan. Vahvistamme jäsentemme osaamista eettisessä kaupassa ja verkkokaupan toimintaympäristössä. Kaupan alan painopisteenä on myös muut teknisen kehityksen mukanaan tuomat muutokset. Apteekkien 7

10 palvelupisteiden lisääntyminen kaupoissa on sekä apteekin että kaupan alan haaste. Lisäksi apteekit laajentavat omaa toimintaansa tarjoamalla erilaisia hyvinvointiin liittyviä palveluja. Kaupan alalla tehdään aiempaa enemmän koulutusyhteistyötä työnantajaliiton kanssa. Nostamme kiinteistöpalvelualan ja alan työn arvostusta korottamalla työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja, luomalla edellytykset paikallisten tulospalkkiojärjestelmien toteuttamiselle sekä kehittämällä toisen asteen koulutusta niin, että se vastaa työelämän vaatimuksia. Liitto toimii aktiivisesti kiinteistöpalvelualan elinkeinon kehittämisessä vaikuttamalla mm. verotukseen, koulutukseen ja harmaaseen talouteen. Harmaan talouden torjunnassa tehdään yhteistyötä muiden torjuntaan osallistuvien tahojen kanssa. Valvontatyöhön osallistuvat myös kiinteistöpalvelualan luottamusmiehet. Yhtenäinen ja luottamukseen perustuva johtaminen ja tehokkaat työkäytännöt Uudet luottamushenkilöt perehdytetään ja koulutetaan tehtäväänsä. Luottamushenkilöiden jaksamiseen panostetaan erityisesti työnohjauksella. Lähdemme kehittämään voimakkaasti jäsenten ja luottamushenkilöiden verkkokoulutustarjontaa. Alkuvuoden ajan osallistumme vielä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen MONATTAhankkeeseen. Tavoitteena on tehdä maahanmuuttajataustaisille palvelualojen työntekijöille selkokielinen esite PAMista. Jatkamme työtä mahdollisen ihmiskaupan tunnistamiseksi työpaikoilla. Päivitämme maahanmuuttopoliittiset linjaukset. PAMin henkilöstön uusi palkkausjärjestelmä valmistellaan siten, että se otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Palkkausjärjestelmää valmistellaan yhteistyössä Hey groupin toimiperhemallin pohjalta. Vuoden 2013 aikana valmisteltu PAMin ikäohjelma otetaan käyttöön. Ikäohjelmassa huomioidaan työmarkkinakeskusjärjestöjen valmisteleman työkaarimallin pohjalta eri työuran vaiheissa työhyvinvoinnin tukeminen. Valmistelemme linjaukset etätyön tekemisestä. Henkilöstökoulutuksessa painotamme pidempikestoisia koulutuksia esimerkiksi työlainsäädännössä ja työyhteisökehittämisessä. Tavoitteena on parantaa toimitsijoiden ammatillista osaamista ja saada käyttöön uusia työmenetelmiä. Toimitsijoita ja esimiehiä koulutetaan työyhteisösovittelun käyttöön. Esimiestyötä tuetaan henkilökohtaisin työnohjauksin ja erilaisin koulutusohjelmin. Tietohallinnon toiminnan painopisteenä on liiton verkkoviestinnän uudistaminen ja sidosryhmärekisterin sekä asianhallinnan kokonaisratkaisun määrittely sekä toteutus. Jatkamme Green Officen käyttöönottoa aluetoimistoissa. Johtoryhmä siirtyy paperittomiin kokouksiin, Myös muita kokous- ja palaverikäytäntöjä käydään läpi paperin kulutuksen vähentämiseksi sekä tehokkaiden työkäytäntöjen tukemiseksi. 8

11 Kohti liittokokousta PAMin hallituksen asettama tulevaisuustyöryhmä jatkaa työskentelyään liittokokoukseen saakka ja valmistelee ehdotuksensa liiton toiminnan kehittämisen suuntaviivoiksi liittokokoukselle. Tavoitteena on, että PAM tarjoaa laadukkaita jäsenpalveluja, mutta samalla etsitään uusia askelia kohti aktiivista kansalaisjärjestöä, joka kehittää jäsentensä työelämää. Jäsenten aktiivista osallistumista tuetaan ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia lisätään. PAM tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toiminnan keskiössä ovat palvelualan työntekijöiden arki ja heidän työnsä arvostus. Osana tulevaisuustyöskentelyä myös liiton hallintomallia halutaan uudistaa tukemaan jäsenten aktiivista osallistumista. Työryhmä on ehdottanut, että vaaleja uudistetaan mm. ehdokasasettelun osalta ja että tulevaisuudessa valittaisiin selvästi nykyistä isompi liittokokous, esimerkiksi 400 edustajaa. Liittokokous valitsisi nykyistä pienemmän valtuuston ja hallituksen. Tavoitteena on lisätä äänestysaktiivisuutta ja korostaa vaaleissa ammattiosastojen merkitystä. Sääntömuutosehdotuksia käsitellään alkuvuoden aikana ammattiosastoissa. Edustajisto päättää sääntömuutoksista kevään kokouksessaan. Jotta sääntöuudistuksia ehditään käsitellä riittävästi, vaalit ja liittokokous esitetään pidettäväksi keväällä Kevätkausi tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet vaalien järjestämiseen. Kevään 2014 aikana liiton johto kiertää erilaisissa PAMin tilaisuuksissa ympäri Suomea keskustelemassa liiton uudistamisesta ja kuulemassa jäsenten näkemyksiä. Vuodelle 2015 siirrettyihin PAMin vaaleihin valmistaudutaan vuonna 2014 tekemällä vaaleihin liittyviä valmisteluja, viestimällä vaaleista ja erityisesti kannustamalla jäsenistöä asettumaan ehdolle vaaleissa. Eduskuntavaaleihin valmistautuminen Vaikuttamistyö käynnistetään keväällä, kun poliittiset puolueet aloittavat omien vaaliohjelmien valmistelun ja ehdokkaiden hankkimisen. Eduskuntavaaleihin vaikuttamisen tavoitteena on, että puolueet ottaisivat vaaliteemoiksi pamilaisten kannalta tärkeitä asioita ehdokkaat puhuisivat näistä asioista eri puolueissa olisi mahdollisimman paljon pamilaisia ehdokkaita pamilaisia ehdokkaita valittaisiin eduskuntaan nykyistä suurempi joukko hallitusohjelmaan tulisi pamilaisten elämää parantavia asioita Ensi vuonna valmistetaan puolueiden ja ehdokkaiden käyttöön vaikuttamisaineistoa. Lisäksi tehdään omaa materiaalia, jolla pamilaisia aktivoidaan ehdokkaiksi. Olemme myös yhteydessä eri puolueiden vaaliohjelmien tekijöihin ja päättäjiin. 9

12 PAMin tapahtumakalenteri 2014 vko Tammikuu Tapahtuma Paikka Vastuu 1 Ke Uudenvuodenpäivä 1 To Pe La Su Ma Loppiainen 2 Ti Ke Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 2 To Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki 3 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 3 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 3 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 3 Pe La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö EWC-edustajien koulutus 4 Ke EWC-edustajien koulutus NextStep -messut Helsinki Järjestölinja 4 To NextStep -messut Helsinki Järjestölinja 4 Pe La Su Ma Viikko 5 -tapahtumaviikko 5 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 5 Ke To Pe

13 vko Helmikuu Tapahtuma Paikka Vastuu 5 La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Työoikeuden peruskurssi 6 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Tampere Työoikeuden peruskurssi 6 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Tampere Työoikeuden peruskurssi Työ- ja talouselämän valiokunta Helsinki Yhteiskuntapol.yks. 6 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Tampere Työoikeuden peruskurssi 6 Pe Työoikeuden peruskurssi 6 La SASKin Solidaarisuuspäivät Hämeenlinna 6 Su SASKin Solidaarisuuspäivät Hämeenlinna 7 Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 7 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Helsinki Yt-toimikunnan kokous Helsinki Henkilöstöyksikkö 7 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Helsinki 7 Pe Ystävänpäivävastaanotto Helsinki Hallintoyksikkö 7 La Su Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 8 Ke To Pe La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi I osa Turku 9 Ke Lm-peruskurssi I osa Turku 9 To Lm-peruskurssi I osa Turku 9 Pe

14 vko Maaliskuu Tapahtuma Paikka Vastuu 9 La Su Ma Ti UNI Europa Management Committee Bryssel 10 Ke Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Tampere 10 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Tampere Yt-toimikunnan kokous Helsinki Henkilöstöyksikkö 10 Pe La Su Ma SAK:n hallitusseminaari Helsinki 11 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi I osa Kuopio Lakiseminaari: päivitä tietosi lakiasioissa 11 Ke Lm-peruskurssi I osa Kuopio Lakiseminaari: päivitä tietosi lakiasioissa 11 To Lm-peruskurssi I osa Kuopio 11 Pe La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Työhyvinvointikortti Helsinki Kuinka yritys toimii? 12 Ke Kuinka yritys toimii? 12 To Työhyvinvointikortti Tampere Kuinka yritys toimii? 12 Pe La Su Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Oulu Turvallisuusalan täydennyskoulutus Petäys 13 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Oulu Turvallisuusalan täydennyskoulutus Petäys 13 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Oulu Turvallisuusalan täydennyskoulutus Petäys 13 Pe

15 13 La Su Ma vko Huhtikuu Tapahtuma Paikka Vastuu 14 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö ALV täydennyskoulutus lm:lle Petäys 14 Ke Lm-peruskurssi II osa Turku ALV täydennyskoulutus lm:lle Petäys 14 To Lm-peruskurssi II osa Turku ALV täydennyskoulutus lm:lle Petäys 14 Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Lahti Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Lahti Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Lahti Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 Pe Lm-jatkokurssi I osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi I osa Petäys 15 La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Työ- ja talouselämän valiokunta Helsinki Yhteiskuntapol.yks. Lm-peruskurssi II osa Kuopio 16 Ke Lm-peruskurssi II osa Kuopio 16 To Pe Pitkäperjantai 16 La Su pääsiäispäivä 13

16 17 Ma pääsiäispäivä 17 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 17 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Oulu Yksityisyyden suoja ja työelämä 17 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Oulu 17 Pe La Su Yksityisyyden suoja ja työelämä 18 Ma Johtoryhmä matkakokous Hallintoyksikkö 18 Ti Johtoryhmä matkakokous Hallintoyksikkö 18 Ke KP palkkausjärjestelmätäydennyskoulutus Helsinki vko Toukokuu Tapahtuma Paikka Vastuu 18 To Vappu 18 Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Yt -toimikunnan kokous Helsinki Henkilöstöyksikkö 19 Ti UNI Europa Executive Committee Bryssel 19 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Lahti UNI Europa Executive Committee Bryssel 19 To Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 19 Pe La Su Ma Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi II osa Lahti 20 Ti PAMin edustajisto Petäys Hallintoyksikkö Tilaus: Tasa-arvoa palkkaan! 20 Ke PAMin edustajisto Petäys Hallintoyksikkö Paikallinen sopiminen: kiinteistöpalveluala Tilaus: Tasa-arvoa palkkaan! 20 To SAK:n valtuuston kokous Kiljava Paikallinen sopiminen: kiinteistöpalveluala 14

17 Tilaus: Tasa-arvoa palkkaan! IUF Hallitus 20 Pe SAK:n valtuuston kokous Kiljava IUF Hallitus 20 La Su ITUC 3rd World Congress Berlin 21 Ma ITUC 3rd World Congress Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 Ti ITUC 3rd World Congress Berlin Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 Ke ITUC 3rd World Congress Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 To ITUC 3rd World Congress Berlin UNI Management Committee Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 Pe ITUC 3rd World Congress Berlin Lm-jatkokurssi II osa Petäys Työsuojelun jatkokurssi II osa Petäys 21 La Su Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö 22 Ke To Helatorstai 22 Pe La vko Kesäkuu Tapahtuma Paikka Vastuu 22 Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 15

18 Yt-toimikunnan kokous Helsinki 23 Pe Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Petäys 23 La Su Ma PAMin päällikköpäivä Kehittämislinja 24 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 24 Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe Juhannusaatto 25 La Juhannuspäivä 25 Su Ma Pohjoismainen komitea Norja 26 Ti Pohjoismainen komitea Norja 26 Ke Pohjoismainen komitea Norja 26 To Pohjoismainen komitea Norja 26 Pe Pohjoismainen komitea Norja 26 La Su Ma vko Heinäkuu Tapahtuma Paikka Vastuu 27 Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La

19 28 Su Ma Ti SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 Ke SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 To SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 Pe SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 La SuomiAreena Pori Viestintälinja 29 Su Ma Ti Ke To Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 30 Pe Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 30 La Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 30 Su Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoski Viestintälinja 31 Ma Ti Ke To vko Elokuu Tapahtuma Paikka Vastuu 31 Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki 33 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 33 Ke To Kehittämislinjan suunnittelupäivät Kehittämislinja 33 Pe Kehittämislinjan suunnittelupäivät Kehittämislinja 33 La Su Ma Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö 17

20 Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 34 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 34 To Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Helsinki 34 To Edunvalvontalinjan suunnittelupäivät Edunvalvontalinja 34 Pe Edunvalvontalinjan suunnittelupäivät Edunvalvontalinja 34 Pe Hallintoyksikön suunnittelupäivä Hallintoyksikkö 34 La Opintovast. & työeläm.koul.neuv. Petäys seminaari 34 Su Opintovast. & työeläm.koul.neuv. Petäys seminaari 35 Ma Ti PAMin hallitus Helsinki Hallintoyksikkö Työyhteisösovittelu I osa 35 Ke Paikallinen sopiminen: Turvallisuusala Petäys 35 To Paikallinen sopiminen: Turvallisuusala Petäys 35 Pe La Su vko Syyskuu Tapahatuma Paikka Vastuu 36 Ma SAK:n hallituksen kokous Helsinki 36 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Turku KP täydennyskoulutus lm:lle Petäys 36 Ke Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Turku KP täydennyskoulutus lm:lle Petäys 36 To Keskustoimiston päällikkökokous Helsinki Kehittämislinja Lm-peruskurssi & ts-peruskurssi I osa Turku KP täydennyskoulutus lm:lle Petäys 36 Pe Keskustoimiston päällikkökokous Helsinki Kehittämislinja 36 La Su Ma Viikko 37 -tapahtumaviikko 37 Ti Johtoryhmä Helsinki Hallintoyksikkö Kauppa I täydennyskoulutus lm:lle Petäys 37 Ke Kauppa I täydennyskoulutus lm:lle Petäys 37 To Kauppa I täydennyskoulutus lm:lle Petäys Työyhteisösovittelu II osa 37 Pe Työyhteisösovittelu II osa 37 La

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen Pskj-esitys 1 (5) Yhteiskuntasopimuksen valmistelu 1. Sopimuksen tavoitteet 14.8.2015 Yhteiskuntasopimuksen tavoitteena on kääntää Suomen talous kasvuun ja parantaa työllisyyttä sekä vahvistaa kilpailukykyä

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Tavoite Talouden kääntäminen kasvu-uralle Työllisyyden lisääminen Kaikkien palkansaajien ostovoiman tukeminen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 Ota talteen! Runsaasti työelämän kehittämiseen, edunvalvontaan ja erilaisia harrastustoimintaan liittyviä koulutuksia. Ilmoittaudu heti! KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2015

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto 2012

Palvelualojen taskutilasto 2012 Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma pe klo 9 16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNTAVIIVAT 2016

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNTAVIIVAT 2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNTAVIIVAT 2016 Toiminnan suuntaviivat 2016 1. Rakenneuudistukset ja julkisen talouden sopeuttaminen jatkuvat Suomessa käytiin keväällä 2015 eduskuntavaalit. Edellinen hallituskausi

Lisätiedot

2015 TOIMINTAKALENTERI

2015 TOIMINTAKALENTERI 2015 TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU 1 1 TO Uudenvuodenpäivä 1.-31.1 Seututoimikuntien järjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksina PJ 2 PE KOKO VUOSI: Aluetoimikunnan kokoukset, Aktivointiprojekti, Ammattiosastojen

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

2014 TOIMINTAKALENTERI

2014 TOIMINTAKALENTERI 2014 TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU 1 1 KE Uudenvuodenpäivä 1.-31.1 Seututoimikuntien järjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksinapj 2 TO KOKO VUOSI: Aktivointiprojekti, Aluetoimikunnan kokoukset, Ammattiosastojen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 6.10.2016 Talouden näkymät PTT näkemys talous-

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

KOHTI 1800 EURON ALINTA PALKKAA. 8.6.2013 Järvenpää Jaana Ylitalo

KOHTI 1800 EURON ALINTA PALKKAA. 8.6.2013 Järvenpää Jaana Ylitalo KOHTI 1800 EURON ALINTA PALKKAA 8.6.2013 Järvenpää Jaana Ylitalo SAK:n edustajakokous 2011 SAK:laisen palkkapolitiikan perusajatuksena on solidaarisuus. Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

2016 TOIMINTAKALENTERI

2016 TOIMINTAKALENTERI 2016 TOIMINTAKALENTERI 53 1 PE Uudenvuodenpäivä TAMMIKUU 2 LA 2-30.1 Seututoimikuntien jäjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksina. TK 3 SU KOKO VUOSI: Aluetoimikunnan kokoukset, Aktivointiprojekti,

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv Koulutus 2016 VML:n järjestämät koulutukset Puheenjohtajapäivät 2 pv Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät 2 pv Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 1 (8) JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 19. 20.1. Kuopio Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 26. 27.1. Jyväskylä LM teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty ry

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4 Kunta-alan Unioni 13.1. 17.1. JHL-opisto, 24.3. 26.3. JHL-opisto, 2.6. 4.6. JHL-opisto, 25.8. 27.8. JHL-opisto, 8.12. 10.12. JHL-opisto, 27.1. 31.1. JHL-opisto, 3.3. 7.3. JHL-opisto, 7.4. 11.4. JHL-opisto,

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos 28.10.2015 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 5.-6.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät SuPer

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2008 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 6 Tietoja ansioista ja työttömyydestä... 8 Vähittäiskaupan yritykset henkilöstön

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 12.-14.2. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/14) Tehy Helsinki 24.-26.3. Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/14) Tehy Vantaa 22.-24.9. Luottamusmiesten perusopinnot

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 RTK-Palvelu Oy: Kohti hyvää, monikulttuurista työyhteisöä RTK-Palvelu Oy on aktiivisesti kehittänyt työyhteisöään. RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 TAMMIKUU 26.01. 27.01. Tv- ja radioesiintyminen PAM, SEL (Voionmaan koulutuskeskus, Tampere) 30.01. 03.02. Luottamusmiesten peruskurssi PAPERI 30.01. 03.02. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5 Jyty ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (8) Jyty 20. 21.1. Tampere LM-teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty 22. 23.1. Tampere LM-teemakurssi, neuvottelutaito Jyty

Lisätiedot

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Ammattiyhdistyskoulutukset sosiaalipalvelualalla 2014 Ohessa ovat palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit, joista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Suomi. »» Asukasmäärä: 5,47 milj.»» Viralliset kielet: suomi ja ruotsi»» BKT: 256,8 miljardia USD (2013) Suomalainen neuvottelujärjestelmä

Suomi. »» Asukasmäärä: 5,47 milj.»» Viralliset kielet: suomi ja ruotsi»» BKT: 256,8 miljardia USD (2013) Suomalainen neuvottelujärjestelmä Suomi»» Valtiomuoto: tasavalta»» Itsenäistyi: 6.12.1917»» Presidentti: Sauli Niinistö»» Pääkaupunki: Helsinki»» Pinta-ala: 338 424 km², josta sisävesiä 10,2 %»» Asukasmäärä: 5,47 milj.»» Viralliset kielet:

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Työperäisen maahanmuuton monet kasvot Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2011 (pysyvästi maassa asuvat) Maa Henkilöitä Osuus ulkomaiden

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

TTK Työhyvinvointipalvelut

TTK Työhyvinvointipalvelut TTK Työhyvinvointipalvelut Työelämäryhmän esitys Työhyvinvoinnin palvelukeskus TTK:een Työpaikkojen tarpeita varten luodaan Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen työhyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma

HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma HE Talousarvioksi 2018 (pl 32) Työvoiman kohtaanto-ongelma Työvoiman kohtaanto-ongelma on vakava: Tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä Yrityksillä on vakavia rekrytointihaasteita joka puolella maata ja pula

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit /JHL ry 12.1. - 16.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 1.6. - 5.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 23.3. - 25.3. Edunvalvonnan

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

TEHYN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN PÄIVÄT 21.-22.5.2015 HELSINKI RAUNO VESIVALO PUHEENJOHTAJA

TEHYN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN PÄIVÄT 21.-22.5.2015 HELSINKI RAUNO VESIVALO PUHEENJOHTAJA TEHYN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN PÄIVÄT 21.-22.5.2015 HELSINKI RAUNO VESIVALO PUHEENJOHTAJA SISÄLTÖ 1. AJANKOHTAINEN NEUVOTTELUTILANNE 2. TEHYN NELJÄ POINTTIA TULEVALLE HALLITUKSELLE 3. UUSI KESKUSJÄRJESTÖ-

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10.

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10. 22.10.2012 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 19.-20.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot