Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä."

Transkriptio

1 Käyttöohje

2 Tekijänoikeustiedot TP1843-US Issue Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien Promethean ActivEngage2 -latauksen sisältämien ohjelmistojen, resurssien, ohjainten ja ohjeiden oikeudet omistaa Promethean Ltd Promethean myöntää oikeuden Promethean ActivEngage2 -ohjelman asentamiseen ja käyttöön, mukaan lukien kaikki latauksen mukana tulevat resurssit, ohjaimet ja käyttöohjeet. Saat tietoja tämän käyttöoikeuden ehdoista käyttöoikeussopimuksesta. Promethean omistaa useita tavaramerkkejä useilla lainsäädännöllisillä alueilla eri puolilla maailmaa. Tässä oppaassa esitellyt Promethean-tuotteet sisältävät ominaisuuksia, joita suojaavat tuotteiden patentit, tekijänoikeudet, suunnittelua koskevat tekijänoikeudet, rekisteröidyt mallit ja tavaramerkkilait. Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Android ja Chrome ovat Google-yhtiön tavaramerkkejä. EXAMVIEW on einstruction-yhtiön tavaramerkki. Firefox on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki. Mac, Mac-logo, Mac OS, ios, ipad, ipod, iphone ja Safari ovat Apple-yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mono on Novell-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Windows, Windows-logo, Internet Explorer ja Excel ovat Microsoft-yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämä opas toimitetaan tuotteen mukana. Sen saa kopioida käytettäväksi ainoastaan siinä laitoksessa, jossa tuotekin on käytössä. Opasta ei saa kopioida, lähettää, tallentaa tallennusvälineeseen tai kääntää millekään muulle kielelle laitoksen ulkopuolista käyttöä varten ilman Promethean Ltd:ltä etukäteen pyydettyä lupaa. Huomaa, että oppaan sisältöä suojaavat tekijänoikeuslait. Vaikka opas onkin koottu mahdollisimman huolellisesti, Promethean Ltd ei hyväksy vastuuta siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista eikä vahingoista, jotka ovat seurausta seuraavilla sivuilla olevista tiedoista.

3 Sisällys Tietoja tästä oppaasta 7 Termit 7 Sisällön yleiskatsaus 7 Mikä on ActivEngage2? 8 ActivEngage2-ohjelman uudet ominaisuudet 9 Uusi, vakaa, laajennettavissa oleva arkkitehtuuri 9 Kokeiluversioita, tilauksia ja pysyviä käyttöoikeuksia tukeva uusi käyttöoikeusmalli 9 Helppo asentaa ja ottaa käyttöön 9 Uusi verkkoasiakasohjelma 10 Helppo valvonta ja vianmääritys verkkopohjaisessa palvelimen hallinnassa 10 Uusi, nykyaikainen käyttöliittymä 11 Yhtälötuki 11 Yksinkertainen yhteydenmuodostus ja asiakkaan rekisteröintiprosessi 11 Yhteistoiminnallisuus ActivProgressin kanssa 11 ActivEngage2-ohjelman asentaminen, päivittäminen ja poistaminen 12 Ohjelmisto ja vaatimukset 12 Palvelin 12 Verkkoasiakasohjelma 12 Asiakasohjelma 12 Muita mahdollisia vaatimuksia 13 Palvelimen asentaminen Windows -käyttöjärjestelmään 13 Palvelimen asentaminen Mac -käyttöjärjestelmään 13 Mono Framework 14 Palvelin 14 Palvelimen päivittäminen 15 Palvelimen poistaminen Windows -käyttöjärjestelmästä 15 Palvelimen poistaminen Mac -käyttöjärjestelmästä 15

4 Sisällys ActivEngage2-ohjelman käyttäminen luokkahuoneessa 16 Ennen aloitusta 16 ActivInspiren palvelinyhteyden muodostaminen 16 Automaattinen yhteys 16 Manuaalinen yhteys 16 Luokkaan liittyminen ensimmäistä kertaa 17 Opettajan tehtävä: anna ActivEngage2-palvelimen URL-osoite 17 Oppilaan tehtävä: yhteyden muodostaminen ActivEngage2-palvelimeen 18 Oppilaan tehtävä: opettajan keskittimeen liittyminen 19 Opettajan tehtävä: rekisteröinnin käynnistäminen ActivInspiressa 20 Oppilaan tehtävä: opettajalta saadun PIN-koodin antaminen 21 Oppilaan tehtävä: asiakkaan nimeäminen 21 Opettajan tehtävä: rekisteröinnin suorittaminen loppuun 22 Luokkaan liittyminen uudelleen 23 Opettajan tehtävä: keskittimen nimen antaminen oppilaille 23 Oppilaan tehtävä: yhteyden muodostaminen ActivEngage2-palvelimeen 23 Oppilaan tehtävä: saman opettajan keskittimeen liittyminen 24 Äänestäminen 24 Äänestysistunnot 24 Kysymystyypit 24 ExpressPoll 25 Valmistellut kysymykset 26 Kysymyssarjat, joihin vastataan omaan tahtiin 28 Äänestystulokset 32 Kysymyksiin vastaaminen asiakasohjelmassa 33 Painikkeet 33

5 Sisällys Yksittäisiin kysymyksiin vastaaminen 34 Teksti 34 Monivalinta 34 Numeerinen 35 Likert-asteikko 35 Kyllä. Ei. En tiedä. 35 Tosi. Epätosi. En tiedä. 36 Laita järjestykseen 36 Yhtälöt 37 Verkkoasiakasohjelma 37 ios -sovellus 38 Omaan tahtiin vastaaminen 39 Selaaminen 40 Kysymyksiin vastaaminen järjestyksessä 40 Vastaaminen ensin helppoihin kysymyksiin 40 Kaikkien kysymysten lukeminen ennen vastaamista 40 Kysymyssarjan selaaminen 41 Monivalinta 43 Kyllä. Ei. En tiedä. 44 Tosi. Epätosi. En tiedä. 44 Laita järjestykseen 45 Likert-asteikko 45 Numeerinen 46 Teksti 46 Yhtälöt 47 Verkkoasiakasohjelma 47 ios -sovellus 47

6 Sisällys Palvelimen määrittäminen ja hallinta 48 Ennen aloitusta 48 Muita mahdollisia vaatimuksia 48 ActivEngage2-palvelinkonsoli 48 Tietovälilehti 49 Määritysvälilehti 50 Käyttöoikeusvälilehti 50 Tietoja-välilehti 50 Palvelinkonsolin käyttö 51 Palvelintietokoneella 51 Toisella tietokoneella 51 Palvelimen käyttöoikeussopimuksen rekisteröiminen 52 Keskitinnimien mukauttaminen 52 Lisätietoja 53 ActivProgress 53 ActivInspire 53 ActivLearning 53 Tekninen tuki 53 Promethean Planet 53

7 Tietoja tästä oppaasta Tässä oppaassa kuvataan Promethean ActivEngage2 -palvelimen asennus ja käyttöönotto, kerrotaan mistä Promethean ActivEngage2 -asiakasohjelmat voi hankkia ja näytetään kuinka Promethean ActivEngage2 -ohjelmaa käytetään ActivInspire-ohjelman kanssa. Termit Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä: ActivEngage2: Promethean ActivEngage2 -järjestelmä Palvelintietokone: tietokone, johon Promethean ActivEngage2 -palvelinohjelmisto on asennettu. Palvelin: Promethean ActivEngage2 -palvelinohjelmisto. Palvelin toimii Windows - ja Mac -tietokoneissa. Palvelinkonsoli: Promethean ActivEngage2 -palvelinkonsoli. Asiakas/asiakasohjelma: mikä tahansa Promethean ActivEngage2 -asiakasohjelma. Asiakasohjelmaa voidaan käyttää ios - ja Android -laitteissa sekä verkkoselaimessa. Laite: mikä tahansa laite, johon asiakasohjelma on asennettu. Verkkoasiakasohjelma: palvelimen välityksellä asennetun asiakasohjelman verkkoversio. Keskitin: virtuaalinen ActivHub-keskitin. Kun ActivEngage2-ohjelmaa käytetään luokassa vastaamiseen, oppilaat muodostavat yhteyden ja rekisteröityvät opettajan keskittimeen. Tieto kuhunkin keskittimeen rekisteröidyistä käyttäjistä säilyy palvelimella, vaikka keskitin ei olisi käytössä. Kun opettaja käynnistää ActivInspiren, palvelin luo opettajalle oman virtuaalisen keskittimen. Opettajalla voi olla vain yksi keskitin. Keskittimet ovat väliaikaisia ja käytettävissä vain senhetkisen ActivInspire-istunnon ajan. Opettaja voi käynnistää ja sulkea ActivInspire-ohjelman, ja kaikki rekisteröintitiedot säilytetään. Rekisteröidyttyään oppilaat voivat muodostaa yhteyden uudelleen kunkin opettajan keskittimeen aina tarvittaessa. Sisällön yleiskatsaus Mikä on ActivEngage2? Tässä osiossa kuvataan tuote lyhyesti ja kerrotaan, miten se sijoittuu Prometheanin muiden oppilaan vastausjärjestelmätuotteiden joukkoon. ActivEngage2-ohjelman uudet ominaisuudet Tässä osiossa kerrotaan ActivEngage2-ohjelman tärkeimmistä uusista ominaisuuksista ja parannuksista. ActivEngage2-ohjelman asentaminen Tämä osio on tarkoitettu opettajille ja verkon ylläpitäjille, joiden on asennettava: palvelin ja verkkoasiakasohjelma vähintään yhteen Windows - tai Mac -tietokoneeseen asiakasohjelmia eri laitteisiin, kuten kannettaviin, taulutietokoneisiin tai älypuhelimiin. Tässä osiossa: tutustutaan ohjelmiston sisältöön ja kerrotaan, mitä asennukseen tarvitaan annetaan ohjeet palvelimen asentamiseen, päivittämiseen ja poistamiseen 7 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

8 kerrotaan, mistä asiakasohjelmat voi hankkia. ActivEngage2-ohjelman käyttäminen luokkahuoneessa Tämä osio on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat pitää ActivEngage2-äänestysistuntoja. Osio sisältää vaiheittaiset ohjeet seuraaviin toimiin: ActivInspiren palvelinyhteyden muodostaminen oppilaiden palvelinyhteyden muodostaminen oppilaiden keskitinyhteyden muodostaminen asiakkaiden rekisteröiminen ActivInspireen. Osiossa esitellään myös erilaiset ActivInspiressä käytettävissä olevat äänestystyypit: ExpressPoll tilannekohtaisten kysymysten esittämiseen valmistellut kysymykset jäsennettyä opetusta varten omaan tahtiin vastattavat kysymykset kokeita tai henkilökohtaista oppimista varten. Lopuksi kuvataan lyhyesti erilaiset tavat näyttää äänestystulokset ActivInspiressä. Kysymyksiin vastaaminen asiakasohjelmassa Tämä osio sisältää kuvitetun yleiskatsauksen siihen, miten asiakasohjelmassa vastataan erityyppisiin kysymyksiin. Palvelimen määrittäminen ja hallinta Tässä osiossa esitellään ActivEngage2-palvelinkonsoli ja annetaan vaiheittaiset ohjeet seuraaviin toimiin: ActivEngage2-palvelinkonsolin käyttö palvelimen käyttöoikeuden rekisteröiminen keskitinnimien mukauttaminen. Lisätietoja Tämä osio sisältää linkit lisätietoihin, ohjeeseen ja Prometheanin tarjoamaan tukeen. Mikä on ActivEngage2? ActivEngage2 on ohjelmistopohjainen arviointi- ja oppilaan vastausjärjestelmä, joka koostuu Windows - tai Mac palvelimesta sekä kannettaville, taulutietokoneille ja muille mobiililaitteille tarkoitetusta ohjelmistosta. Se on ihanteellinen ratkaisu kouluille, joihin on hankittu kannettavia laitteita tai joissa kunkin oppilaan henkilökohtaisessa käytössä on joko oppilaan oma tai koulun hankkima laite. ActivEngage2 maksimoi nykyiset tekniikkainvestoinnit ja poistaa lisälaitteiden hankkimisen tarpeen; oppilaat voivat vastata kysymyksiin mobiililaitteissaan tai tietokoneen verkkoselaimessa. 8 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

9 Prometheanin palkitun ActivInspire-ohjelmiston avulla kysymys voidaan näyttää ActivBoard-taululla tai esittää suullisesti. Oppilaat vastaavat mobiililaitteessaan olevassa asiakasohjelmassa tai verkkoselaimessa. ActivEngage2-ohjelman Omaan tahtiin oppiminen -toiminnon ansiosta oppilaille voidaan antaa eri vaikeustasojen tehtäviä, mikä kannustaa heitä työskentelemään itselleen ja taidoilleen sopivaan tahtiin. Intuitiivinen ohjelma hyödyntää olemassa olevaa opetustekniikkaa ja tarjoaa välittömiä tietoja oppilaiden kehityksestä ja asioiden sisäistämisestä. ActivEngage2 kasvaa mukanasi. Ohjelma mahdollistaa virtuaaliset äänestykset, joihin voivat ottaa osaa niin yhden luokkahuoneen kuin koko koulunkin oppilaat. Järjestelmää voidaan hallita luokkahuoneen tasolla tai keskitetysti verkkoon liitetyllä palvelimella. ActivEngage2-ohjelman uudet ominaisuudet Uusi, vakaa, laajennettavissa oleva arkkitehtuuri Ympäristöä voidaan kasvattaa saumattomasti yhdestä luokkakohtaisesta ActivEngage2-palvelimesta useita kouluja kattavaan keskuspalvelinjärjestelmään. Kokeiluversioita, tilauksia ja pysyviä käyttöoikeuksia tukeva uusi käyttöoikeusmalli Uuden käyttöoikeusjärjestelmämme ansiosta voit kokeilla tuotetta ennen sen ostamista, ostaa käyttöoikeuden tietylle käyttäjämäärälle, laajentaa järjestelmää aina tarvittaessa ja hankkia joko pysyvän tai vähintään yhden vuoden tilauskäyttöoikeuden. Jos hankit tilauskäyttöoikeuden, ilmoitamme hyvissä ajoin, ennen kuin käyttöoikeus on uusittava. Myönnämme jopa lykkäystä, jos et syystä tai toisesta muista uudistaa tilausta uudistamispäivään mennessä. Toisin sanoen jatkamme käyttöoikeuttasi rajoitetun ajan, jotta saat uudistettua tilauksesi. Käyttöoikeuden tyypistä riippumatta myönnämme myös rajoitetun tilinylityksen, jos huomaatkin tarvitsevasi hankkimaasi suuremman määrän käyttöoikeuksia. Helppo asentaa ja ottaa käyttöön Asennusprosessi ja asetusten määritys käy nopeasti ja helposti. Määritykset tehdään lähes automaattisesti, ja porttien varaamisen sijaan riittää, että pidät yhden portin auki molempiin suuntiin. Tämä on portti, johon sekä opettajat että oppilaat muodostavat yhteyden tiedonsiirtoa varten. Oletusportti on 8081, joka voidaan tarvittaessa helposti vaihtaa toiseen porttinumeroon. 9 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

10 Uusi verkkoasiakasohjelma Entä jos kaikki oppilaat eivät voi käyttää älypuhelimia tai taulutietokoneita? Ei hätää! Jos oppilaat voivat käyttää internet-selaimia koulun verkossa, he voivat vastata ActivEngage2-verkkoasiakasohjelmassa samantyyppisiin kysymyksiin, joihin muut oppilaat vastaavat laitteissaan. Helppo valvonta ja vianmääritys verkkopohjaisessa palvelimen hallinnassa Järjestelmä on täysin hallittavissa uuden verkkopohjaisen ActivEngage2-palvelinkonsolin avulla. Voit näyttää kirjautumissivun, jotta oppilaat tietävät, mille internet-sivulle heidän on siirryttävä avatakseen ActivEngage2-verkkoasiakasohjelman. Voit myös kirjautua palvelinkonsoliin ja tarkastella eri äänestysistuntojen asiakkaiden määrää. Voit halutessasi käynnistää palvelimen uudelleen, muuttaa pääkäyttäjän salasanaa, vaihtaa porttia, päivittää käyttöoikeustiedot ja tarkistaa järjestelmän ilmoitukset. Uusi, nykyaikainen käyttöliittymä Uusi käyttöliittymä on intuitiivinen ja yksinkertainen. 10 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

11 Yhtälötuki Voit lisätä yhtälöitä minkä tahansa tyyppisiin kysymyksiin, esimerkiksi monivalintakysymyksiin. Voit myös esittää kysymyksiä, joiden vastaukseksi annetaan yhtälö. Yksinkertainen yhteydenmuodostus ja asiakkaan rekisteröintiprosessi Oppilaat rekisteröityvät opettajan virtuaaliseen keskittimeen suorittamalla pari helppoa vaihetta. Rekisteröidyttyään oppilaat voivat vaihtaa yhden opettajan keskittimestä toiseen ja vastata kysymyksiin sähköisesti kysymysistunnon aikana. Yhteistoiminnallisuus ActivProgressin kanssa ActivEngage2-järjestelmässä voidaan hyödyntää ActivProgress-ohjelmistoa, Prometheanin tehokasta arviointi- ja yhteistyöjärjestelmää. Voit käyttää ActivProgressia ActivInspiren kautta ja järjestää arviointeja, joissa oppilaat voivat lähettää vastaukset laitteistaan asiakasohjelman välityksellä. Arvioinnit ovat hyvin samantapaisia, kuin ActivExpression2- laitteilla tehtävät arvioinnit, ja tulokset ovat saatavilla välittömästi. 11 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

12 ActivEngage2-ohjelman asentaminen, päivittäminen ja poistaminen Palvelinohjelmiston käyttöönottoon on kaksi helppoa tapaa: yrityspalvelin: yhdellä keskitetyllä verkkopalvelimella toimiva palvelin, joka on koko koulun käytettävissä luokkahuonepalvelin: opettajan tietokoneella toimiva palvelin. Sekä asiakkailla että palvelimella on oltava pääsy samaan TCP/IP-verkkoon. Ohjelmisto ja vaatimukset Ohjelmiston osat: Promethean ActivEngage2 -palvelin Windows - tai Mac -käyttöjärjestelmään Mac -tietokoneet:.dmg-tiedosto sisältää myös Mono Framework SDK -ohjelman. Ohjelma on asennettava palvelintietokoneelle ennen palvelinohjelmiston asentamista. Promethean ActivEngage2 -verkkoasiakasohjelma Promethean ActivEngage2 -asiakasohjelma ios- tai Android -laitteisiin. Palvelin Palvelin on ladattavissa osoitteesta Palvelin sopii yhteen seuraavien ja niitä uudempien käyttöjärjestelmäversioiden kanssa: Windows XP Pro SP3, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) Verkkoasiakasohjelma Verkkoasiakasohjelma asennetaan palvelimelle. Ohjelmaa voi käyttää seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Apple Safari, Firefox 12 ja sitä uudemmat versiot sekä Internet Explorer 8 ja sitä uudemmat versiot. Asiakasohjelma Asiakasohjelman voi ladata maksutta Apple App Store-, Amazon- tai Google Play -verkkokaupasta: ios -sovellusta voi käyttää laitteissa, joissa on vähintään ios version tuki. Android -sovellusta voi käyttää laitteissa, joissa on vähintään Android 3.2 -version tuki. Etsi hakusanoilla Promethean ActivEngage2 ja noudata laitteen vakioasennustapaa. 12 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

13 Muita mahdollisia vaatimuksia Verkon määritysten mukaan saatat tarvita myös seuraavia, ennen kuin palvelinohjelmisto voidaan asentaa ja sen asetukset määrittää: täydet järjestelmänvalvojan oikeudet niille tietokoneille, joille ohjelmisto on tarkoitus asentaa palvelimelle määritettävä vapaa portti, jos portti 8081 on jo käytössä. Palvelimen asentaminen Windows -käyttöjärjestelmään 1. Käynnistä Promethean ActivEngage2 -palvelinasetusten määritysohjelma. Asetusten määritystoiminto avautuu. 2. Lue näyttöön ilmestyvät ohjeet ja valitse Seuraava >, kun olet valmis. Käyttöoikeussopimuksen sisältävä valintaikkuna avautuu. 3. Lue käyttöoikeusehdot. Jos et hyväksy ehtoja, valitse Peruuta. Asennus peruutetaan ja asennusohjelma sulkeutuu. Jos hyväksyt ehdot, valitse Hyväksy ja Seuraava >. Oletuspalvelinportti-valintaikkuna avautuu. Ikkunassa näkyy oletuspalvelinportti 8081 sekä palvelimen tarkistamiseen ja asetusten määrittämiseen tarvittava oletussalasana, admin. 4. Jos portti 8081 on jo toisen ohjelman käytössä, anna vapaan portin numero. Muuta salasana sellaiseksi, jonka muistat helposti, ja valitse sitten Asenna. Tilannevalintaikkuna avautuu. 5. Kun asennus on lähes valmis, avautuu Ohjatun ActivEngage2-palvelinmääritystoiminnon suorittaminen -valintaikkuna. Jos haluat avata tämän käyttöohjeen suoritettuasi asennuksen, valitse Näytä käyttöohje -valintaruutu. Jos haluat mahdollisuuden kirjautua ActivEngage2-palvelimelle tai vierailla verkkoasiakasohjelmasivulla, valitse Luo kuvake työpöydälle -valintaruutu. 6. Sulje valintaikkuna valitsemalla Valmis. Palvelimen asentaminen Mac -käyttöjärjestelmään Käynnistä Promethean Planetista lataamasi levykuva. Kuva sisältää kolme kohdetta: MonoFramework-MRE...x86.dmg install.pkg poisto-ohjelma. Jos ActivEngage2-palvelinta halutaan käyttää Mac -tietokoneella, ennen palvelinohjelmiston asentamista on asennettava Mono Framework SDK. 13 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

14 Mono Framework 1. Käynnistä MonoFramework-MRE...x86.dmg-levykuva. Mono Framework MRE -asennusohjelma avautuu. 2. Valitse Jatka. Lueminut-tiedosto avautuu. Voit halutessasi tulostaa tai tallentaa tiedoston. 3. Valitse Jatka, kun olet valmis. Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen sisältävä valintaikkuna avautuu. Voit halutessasi tulostaa tai tallentaa tiedot. 4. Valitse Jatka. Jos et hyväksy ehtoja, valitse En hyväksy. Asennus peruutetaan ja asennusohjelma sulkeutuu. Jos hyväksyt ehdot, valitse Hyväksy. 5. Macintosh HD -perusasennus -valintaikkuna avautuu. Hyväksy asennussijainti tai muuta sitä ja valitse sitten Asenna ohjelmisto. 6. Kun asennus on valmis, valitse Sulje. Palvelin 1. Käynnistä paketti install.pkg. Tervetuloa ActivEngage2-palvelimen asennusohjelmaan -valintaikkuna avautuu. 2. Valitse Jatka. Käyttöoikeussopimuksen sisältävä valintaikkuna avautuu. Voit halutessasi tulostaa tai tallentaa tiedot. 3. Valitse Jatka, kun olet valmis. Vahvistusvalintaikkuna avautuu. 4. Lue käyttöoikeusehdot. Jos et hyväksy ehtoja, valitse En hyväksy. Asennus peruutetaan ja asennusohjelma sulkeutuu. Jos hyväksyt ehdot, valitse Hyväksy. Macintosh HD -perusasennus -valintaikkuna avautuu. 5. Hyväksy asennussijainti tai muuta sitä ja valitse sitten Asenna ohjelmisto. Palvelimen määritysikkuna avautuu. Valitse palvelinporttinumero, esimerkiksi Syötä pääkäyttäjän salasana ja vahvista salasana syöttämällä se uudelleen. Valitse Jatka. 6. Kun asennus on valmis, valitse Sulje. 14 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

15 Palvelimen päivittäminen Ennen kuin päivität palvelimen, kirjaudu ohjelmasta palvelinkonsoliin ja varmista, että käynnissä ei ole äänestysistuntoja. Saat konsolin käyttöön liittyviä ohjeita osiosta Palvelimen määrittäminen ja hallinta. Palvelinohjelmiston asennuksen yhteydessä asennetaan myös asennuksen poisto-ohjelma. Kun käynnistät asetusten määritysohjelman tai levykuvan, palvelimen aiemmin asennettu versio poistetaan ennen uuden asentamista. Asennuksen poisto-ohjelma kysyy, haluatko poistaa mukautettuja asetuksia ja aktivoituja käyttöoikeuksia. Jos haluat säilyttää nykyiset asetukset ja käyttöoikeudet, valitse Ei. Valitse Kyllä, jos haluat määrittää kaikki asetukset uudelleen, mukaan lukien porttinumeron, pääkäyttäjän salasanan ja käyttöoikeustiedot. Palvelimen poistaminen Windows -käyttöjärjestelmästä Valitse ActivEngage2-ohjelma Windowsin Ohjauspaneelista ja valitse Poista asennus. Tämä käynnistää ActivEngage2-palvelimen asennuksen ohjatun poistotoiminnon, jolla poistetaan palvelinohjelmisto ja siihen liittyvät tiedostot. Palvelimen poistaminen Mac -käyttöjärjestelmästä Käynnistä poisto-ohjelma, joka sisältyy Promethean Planetista lataamaasi levykuvaan. 15 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

16 ActivEngage2-ohjelman käyttäminen luokkahuoneessa Tässä osiossa käydään läpi vaiheet, jotka tulee suorittaa oppilaiden kanssa, jotta voit lähettää kysymyksiä asiakkaisiin ActivInspiren avulla ja jotta oppilaat voivat vastata ActivEngage2-ohjelmassa. Ennen aloitusta Oletuksena on, että seuraavat vaiheet on suoritettu: palvelimen määritys asiakasohjelman asennus laitteisiin. Saat yllä olevia vaiheita koskevaa lisätietoa osioista ActivEngage-ohjelman asentaminen2 ja Palvelimen määrittäminen ja hallinta. Oletamme myös, että asiakkaista voidaan muodostaa langaton yhteys vaadittuun verkkoon. Jos et ole varma, ota yhteyttä verkon ylläpitäjään. osaat käyttää ActivInspirea. Tiedot tarpeellisista tietolähteistä löytyvät tämän oppaan lopusta kohdasta Lisätiedot. ActivInspiren palvelinyhteyden muodostaminen Jotta oppilaat voivat käyttää ActivEngage2-asiakkaita, ActivInspiresta on muodostettava palvelinyhteys. Yhteys on joko automaattinen tai manuaalinen koulun verkon määritysten mukaan. Automaattinen yhteys Voit muodostaa palvelinyhteyden automaattisesti, jos palvelin on asennettu samalle tietokoneelle, jolla suoritetaan ActivInspire-äänestysistunnot. Yhteys muodostetaan käynnistämällä ActivInspire. Manuaalinen yhteys Yhteys on muodostettava manuaalisesti verkoissa, joissa palvelin on asennettu useiden luokkahuoneiden käyttämälle keskustietokoneelle. Palvelinyhteyden muodostaminen manuaalisesti: 1. Valitse ActivManager-painike tai. 2. Valitse kontekstivalikosta Ohjauspaneeli. ActivManager avautuu. 3. Valitse ActivEngage2-välilehti. 16 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

17 4. Kirjoita ActivEngage2-palvelimen URL-kenttään localhostin tilalle tietokoneesi nimi ja palvelintietokoneen isäntänimi tai IP-osoite. Paina Enter-näppäintä. Esimerkissä localhost on korvattu tietokoneen nimellä pcid Valitse Sulje. 6. Käynnistä ActivInspire. Luokkaan liittyminen ensimmäistä kertaa Ennen kuin oppilaat voivat käyttää ohjelmaa luokassa, heidän on suoritettava seuraavat vaiheet: palvelinyhteyden muodostaminen opettajan keskittimeen liittyminen ActivInspireen rekisteröityminen. Rekisteröinnin aikana laitteiden virran tulee olla kytkettynä. Rekisteröinti voidaan suorittaa joko ennen oppituntia tai oppitunnin aikana yhteistyössä oppilaiden kanssa. Kun asiakkaat on rekisteröity, oppilaat voivat muodostaa yhteyden opettajan keskittimeen uudelleen seuraavalla oppitunnilla. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa uudelleen, ellei opettaja poista asiakkaita keskittimestään. Seuraavassa on oletuksena, että asiakkaiden rekisteröinti tehdään yhdessä oppilaiden kanssa. Ennen kuin aloitat rekisteröinnin oppilaiden kanssa, huomioi seuraavat: Käytettävä selaintyyppi vaikuttaa verkkoasiakasohjelmassa tehtävään rekisteröintiin. Voidakseen osallistua kokeisiin oppilaiden on äänestettävä rekisteröitymisen aikana käytetyssä selaimessa. Kullakin oppilaalla tulee olla ainoastaan verkkoasiakasohjelma auki selainikkunassa. Opettajan tehtävä: anna ActivEngage2-palvelimen URL-osoite Anna palvelimen URL-osoite oppilaille seuraavan mallin mukaisesti: isäntänimi IP-osoite>:<portin numero> esimerkiksi: 17 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

18 Palvelimen URL-osoitteen selvittäminen: 1. Valitse ActivManager-painike tai. ios- ja Android-käyttäjien URL-osoite 2. Valitse kontekstivalikosta Ohjauspaneeli. ActivManager avautuu. 3. Valitse ActivEngage2-välilehti. 4. Anna oikea URL-osoite oppilaille ja valitse sitten Sulje. Oppilaan tehtävä: yhteyden muodostaminen ActivEngage2-palvelimeen 1. Käynnistä ohjelma laitteessa tai käynnistä selain tietokoneessa. Verkkoasiakasohjelman URL-osoite Verkkoasiakasohjelman käyttäjät: 2. Kirjoita selaimen osoitepalkkiin opettajan antama URL-osoite. 3. Muodosta yhteys painamalla Enter-näppäintä. Jos palvelimeen voidaan muodostaa yhteys ja kirjoitit tiedot oikein, Tervetuloa ActivEngage2-käyttäjäksi! -sivu avautuu. Laiteohjelman käyttäjät: 2. Kirjoita opettajan antama URL-osoite Aloita etsimällä palvelin -näyttöön. Jos palvelimeen voidaan muodostaa yhteys ja kirjoitit tiedot oikein, Tervetuloa ActivEngage2-käyttäjäksi! -näyttö avautuu. 18 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

19 Jos näet oikealla olevan näytön ja mitään ei tapahdu, napauta Takaisin-painiketta. Muodosta yhteys napauttamalla Takaisin-painiketta. Jos yhteydenmuodostuksessa on ongelmia, tarkista tiedot ja yritä uudelleen. Jos muillakin on yhteydenmuodostusongelmia, kerro opettajalle kyseessä saattaa olla verkkoon liittyvä ongelma. Oppilaan tehtävä: opettajan keskittimeen liittyminen Kun palvelinyhteys on muodostettu, voit muodostaa yhteyden opettajan keskittimeen. 4. Valitse Muodosta yhteys uuteen keskittimeen. Odota opettajan antamia ohjeita. ÄLÄ napauta tai paina painikkeita, jos Odotetaan rekisteröitymistä -näyttö on näkyvissä. 19 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

20 Opettajan tehtävä: rekisteröinnin käynnistäminen ActivInspiressa Kun oppilaat ovat valinneet Muodosta yhteys uuteen keskittimeen, olet valmiina aloittamaan rekisteröitymisen. 1. Käynnistä äänestysselain. 3. Aloita rekisteröinti napsauttamalla. 2. Varmista, että ActivExpression-laitteet on valittu. ActivInspiren Laitteen rekisteröinti -näytössä: 4. Valitse keskittimesi. Keskittimen alapuolella näkyy, jos tietokoneeseen on kytketty fyysinen ActivHub-keskitin. Fyysinen ActivHub-keskitin 6. Valitse Rekisteröi. 5. Valitse vähintään yksi ActivEngage2. Vaihtoehtoisesti voit antaa oppilaiden nimetä asiakkaansa näppäimistöllä. Voit myös nimetä asiakkaat myöhemmin itse, mutta laitteiden on oltava yhteydessä ja asiakkaiden käynnissä, jotta muutos astuu voimaan. 7. Valitse rekisteröitävien asiakkaiden määrä. Valitse, haluatko antaa oppilaiden nimetä asiakkaansa. Määritä tarvittaessa nimiasetukset. 8. Jatka napsauttamalla. 20 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

21 ActivInspire näyttää valintaikkunan vaiheista, jotka oppilaiden on suoritettava rekisteröintiä varten. Kolmikirjaiminen PIN-koodi, joka oppilaiden pitää antaa Oppilaan tehtävä: opettajalta saadun PIN-koodin antaminen Anna seuraavaksi opettajalta saamasi kolmikirjaiminen PIN-koodi. 1. Anna PIN-koodi. 2. Lähetä napsauttamalla tai napauttamalla. Oppilaan tehtävä: asiakkaan nimeäminen Opettaja voi antaa sinun nimetä asiakkaasi. Antamasi nimen avulla asiakkaasi tunnistetaan ActivInspiressa. Tämän avulla opettaja näkee kysymysistunnon aikana, kuka vastasi ja mitä. 21 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

22 Jos opettaja on ottanut laitteen nimeämisen käyttöön, anna nimesi, kun näet tämän näytön: 1. Anna nimi. 2. Lähetä napsauttamalla tai napauttamalla. PIN-koodi ja mahdollinen nimi lähetetään ActivInspireen. Jos annoit oikean PIN-koodin, asiakkaassa näkyy laitteen nimi ja asiakas siirtyy odottamaan kysymyksiä. Laitteen nimi Sarjanumerot ja nimet Opettajan tehtävä: rekisteröinnin suorittaminen loppuun Kun kaikki oppilaat ovat lähettäneet oikean PIN-koodin, heidän laitteensa näkyvät rekisteröityinä ActivInspiren Laitteen rekisteröinti -ikkunassa. Suorita rekisteröinti loppuun napsauttamalla. 22 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

23 Kunkin asiakkaan nimi ja sarjanumero näkyy Laitteen rekisteröinti -valintaikkunan oikealla puolella. Voit tarkistaa keskittimeesi rekisteröidyt asiakkaat ActivInspiren äänestysselaimessa näkyvästä luettelosta. Asiakkaita voidaan lisätä luetteloon tarpeen mukaan, mutta ainoastaan silloin, kun äänestys ei ole käynnissä. Rekisteröidyt asiakkaat Aloita rekisteröiminen, määritä lisättävien asiakkaitten määrä ja suorita vaiheet loppuun kuten edellä on kuvattu. Luokkaan liittyminen uudelleen Kun oppilaat ovat liittäneet ja rekisteröineet asiakkaansa ensimmäisen kerran, palvelimen ja keskittimen tiedot tallennetaan ja ne ovat käytettävissä laitteissa. Kaikkien keskittimeen rekisteröityjen laitteiden tiedot tallennetaan. Tulevaisuudessa oppilaat voivat joko muodostaa yhteyden automaattisesti kyseiseen keskittimeen tai verkon määritysten mukaan valita luettelosta toisen palvelimen ja/tai keskittimen. Oppilaat tarvitsee rekisteröidä ActivInspireen uudelleen vain, jos olet poistanut heidän tietonsa keskittimestäsi. Opettajan tehtävä: keskittimen nimen antaminen oppilaille Jotta oppilaat voivat liittyä uudelleen keskittimeesi, käynnistä ActivInspire ja anna keskittimen nimi oppilaille. Keskittimen nimi on se, jonka valitsit ActivInspire-rekisteröintivaiheessa. Keskittimen nimi Oppilaan tehtävä: yhteyden muodostaminen ActivEngage2-palvelimeen Verkkoasiakasohjelman käyttäjät: varmista, että käytät samaa selainta kuin rekisteröityessäsi (esimerkiksi Chrome tai Safari). 1. Käynnistä asiakasohjelma laitteessa tai käynnistä selain tietokoneessa. 2. Jos palvelinyhteys muodostetaan automaattisesti, siirry vaiheeseen 3. Jos yhteyttä ei muodosteta automaattisesti, valitse opettajan aiemmin antama palvelimen URL-osoite. Tervetuloa ActivEngage2-käyttäjäksi! -näyttö avautuu. 3. Valitse keskitin, johon haluat muodostaa yhteyden. Esimerkissä näkyy kaksi olemassa olevaa keskitintä, Mrs Alonzon s Hub ja Mr Smith s Hub, sekä mahdollisuus liittyä uuteen keskittimeen. 23 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

24 Oppilaan tehtävä: saman opettajan keskittimeen liittyminen Jos seuraavat ehdot täyttyvät, voit valita opettajan keskittimen luettelosta ja muodostaa siihen yhteyden uudelleen: Opettaja on käynnistänyt ActivInspiren. Olet aiemmin rekisteröitynyt opettajan keskittimeen. Opettaja ei ole poistanut tietojasi keskittimestään. Jos käytät verkkoasiakasohjelmaa, käytä samaa selainta kuin rekisteröityessäsi (esimerkiksi Chrome tai Safari). Voit muodostaa yhteyden uuteen keskittimeen vain silloin, kun keskittimeen rekisteröidytään opettajan johdolla. Äänestäminen Kun oppilaiden asiakkaat on rekisteröity ja yhdistetty oikeaan keskittimeen, he voivat vastata ActivInspiressa esittämiisi kysymyksiin. Jos saatavilla on ActivExpression-laitteita, niitä voidaan käyttää samassa äänestysistunnossa ActivEngage2-asiakkaiden kanssa. Äänestysistunnot Äänestysistuntoja on kolmentyyppisiä. Istunto ExpressPoll Valmistellut kysymykset Kuvaus Oppilaat vastaavat pikakysymykseen tai tilannekohtaiseen kysymykseen. ExpressPoll-kyselyn voi pitää koska tahansa myös silloin, kun lehtiötä ei ole auki. Oppilaat vastaavat valmisteltuihin kysymyksiin. Kullekin lehtiön sivulle voi lisätä yhden kysymyksen ja valinnaisen jatkokysymyksen. Kysymykset näkyvät lehtiön sivulla; niitä ei lähetetä laitteisiin. Omaan tahtiin vastattavat kysymykset Kaikki oppilaat vastaavat samaan kysymykseen yhtä aikaa. Kysymykset lähetetään kunkin oppilaan laitteeseen kysymys kerrallaan. Oppilaat käyvät kysymyssarjan läpi omaan tahtiinsa. Kysymystyypit Voit valita seuraavista kysymystyypeistä: Monivalinta Laita järjestykseen Kyllä / Ei / En tiedä Tosi / Epätosi / En tiedä Likert-asteikko Tekstin syöttö Numeron syöttö Yhtälöt (ei käytettävissä ExpressPoll-kyselyssä) Lisätietoa äänestysistunnoista ja kysymyssivujen laatimisesta on ActivInspiren verkko-ohjeessa. 24 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

NetSupport School 12.00 NetSupport School

NetSupport School 12.00 NetSupport School NetSupport School Käyttöohjeen Version 12.00 1 Käyttöohjeen tekijänoikeudet (C) 2015 NetSupport Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. NetSupport

Lisätiedot

Norton. AntiVirus. Tuotteen käyttöohje

Norton. AntiVirus. Tuotteen käyttöohje Norton TM AntiVirus Tuotteen käyttöohje Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta kannen ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi. Tämä opas on valmistettu kierrätysmateriaalista.

Lisätiedot

MELCloudpalvelun. käyttöopas

MELCloudpalvelun. käyttöopas The Renewable Solutions Provider Making a World of Difference MELCloudpalvelun käyttöopas Tervetuloa käyttämään MELCloudTMpalvelua, jonka avulla valvot Mitsubishi Electric -järjestelmiäsi nopeasti ja helposti.

Lisätiedot

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 9.0

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 9.0 Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 9.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Lisätiedot

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home -käyttöopas 2011 Seagate Technology LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Seagate, Seagate Technology, aaltologo ja FreeAgent ovat Seagate Technology LLC:n

Lisätiedot

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje

P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri. Asennus- ja käyttöohje P/I OfficeMail Windows -tulostinajuri Asennus- ja käyttöohje Versio: 3.7 Julkaisupäivämäärä: kesäkuu 2013 Pitney Bowes tarjoaa tämän asiakirjan käyttäjille veloituksetta ohjelmiston kanssa käytettäväksi.

Lisätiedot

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Tuotteen käyttöohjeet Toimi oikein: välitä ympäristöstä. Symantec on poistanut tästä ohjekirjasta kannen ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi. Tämä opas on valmistettu

Lisätiedot

Harmony Touch Käyttöohje

Harmony Touch Käyttöohje Harmony Touch Käyttöohje Harmony Touch: Sisällys Harmony Touch yhdellä vilkaisulla 1 Harmony Touch -kaukosäätimen toimintaperiaatteet 1 Laitteet 1 Toiminnot 1 Tulokanavat 1 Suosikit 2 Myharmony.com 2 Harmony

Lisätiedot

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0

Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Supernova Screen Reader/Magnifier Versio 7.0 Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Lisätiedot

Norman Personal Firewall. Versio 1.4. Käyttöopas

Norman Personal Firewall. Versio 1.4. Käyttöopas Norman Personal Firewall Versio 1.4 Käyttöopas ii! Norman Personal Firewall - Käyttöopas Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja. Jos

Lisätiedot

Tämä tuote saattaa vaatia U.S. Department of Commercen vientiluvan, ennen kuin sitä voidaan viedä Yhdysvalloista tai Kanadasta.

Tämä tuote saattaa vaatia U.S. Department of Commercen vientiluvan, ennen kuin sitä voidaan viedä Yhdysvalloista tai Kanadasta. Tekijänoikeudet Novell Inc. ei vastaa eikä anna lupauksia tämän dokumentaation sisällöstä tai käytöstä eikä myönnä sille minkäänlaisia nimenomaisia tai oletettuja takuita myyntikelpoisuudesta tai sen soveltuvuudesta

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014 Opas versiolle 8.1 Päivitetty 11.6.2014 Sisältö JOHDANTO... 1 YLEISTÄ... 1 WINDOWS-VERSIOT... 2 MODERN-KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 Aloitusnäyttö... 3 Kaikkien sovellusten näyttäminen... 4 Navigointi käyttöliittymässä...

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

Package) - sovelluksesta. Package) -sovelluksen asentaminen

Package) - sovelluksesta. Package) -sovelluksen asentaminen Käyttöopas 1 Tietoja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) - sovelluksesta 2 SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -sovelluksen asentaminen 3 Laitehallinta 4 Osoitetietojen

Lisätiedot

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Käyttöopas (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Sisältö 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Uudet ominaisuudet... 4 1.2 Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas Wordcraft International Limited, ohjelmiston käyttöoikeussopimus OSTOEHDOT Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään sallitun käytön rajoissa. Hyvitystä ei anneta sen jälkeen, kun

Lisätiedot

BlackBerry Z30 Smartphone. Versio: 10.2.1. Käyttöopas

BlackBerry Z30 Smartphone. Versio: 10.2.1. Käyttöopas BlackBerry Z30 Smartphone Versio: 10.2.1 Käyttöopas Julkaistu: 2014-05-12 SWD-20140512134013062 Sisältö Määritys ja perustiedot...7 Uutta tässä julkaisussa...7 Laitteen esittely... 9 Johdatus BlackBerry-älypuhelimeen...

Lisätiedot

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja Norman Virus Control for Workstations Versio 5.81 Käsikirja ii NVC for Workstations - Käsikirja Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja.

Lisätiedot

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Käyttöopas. Versio: 10.2.1

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Käyttöopas. Versio: 10.2.1 PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone Käyttöopas Versio: 10.2.1 Julkaistu: 2014-05-16 SWD-20140516171441342 Sisältö Määritys ja perustiedot... 7 Uutta tässä julkaisussa...7 Laitteen esittely...9 BlackBerry

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Memeo AutoBackupin voi asentaa koneeseen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 2000, johon on asennettu Service Pack 6.

Memeo AutoBackupin voi asentaa koneeseen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 2000, johon on asennettu Service Pack 6. Memeo AutoBackup käyttöohje Memeo AutoBackupin asentaminen Tärkeää: Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet siihen tietokoneeseen, johon olet asentamassa Memeo AutoBackupia. Memeo AutoBackupia

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot

Asennusopas. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto

Asennusopas. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto Asennusopas McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com TAVARAMERKIT

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

SMART Response VE. Käyttöopas

SMART Response VE. Käyttöopas SMART Response VE Käyttöopas Sisältö Johdanto... 2 SMART Notebook ja Response... 3 Käytön aloittaminen... 4 Valmistellut kysymykset... 8 Opettajan työkalut... 13 Arvosanakirja... 16 Valmiit arvioinnit...

Lisätiedot