Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä."

Transkriptio

1 Käyttöohje

2 Tekijänoikeustiedot TP1843-US Issue Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien Promethean ActivEngage2 -latauksen sisältämien ohjelmistojen, resurssien, ohjainten ja ohjeiden oikeudet omistaa Promethean Ltd Promethean myöntää oikeuden Promethean ActivEngage2 -ohjelman asentamiseen ja käyttöön, mukaan lukien kaikki latauksen mukana tulevat resurssit, ohjaimet ja käyttöohjeet. Saat tietoja tämän käyttöoikeuden ehdoista käyttöoikeussopimuksesta. Promethean omistaa useita tavaramerkkejä useilla lainsäädännöllisillä alueilla eri puolilla maailmaa. Tässä oppaassa esitellyt Promethean-tuotteet sisältävät ominaisuuksia, joita suojaavat tuotteiden patentit, tekijänoikeudet, suunnittelua koskevat tekijänoikeudet, rekisteröidyt mallit ja tavaramerkkilait. Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Android ja Chrome ovat Google-yhtiön tavaramerkkejä. EXAMVIEW on einstruction-yhtiön tavaramerkki. Firefox on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki. Mac, Mac-logo, Mac OS, ios, ipad, ipod, iphone ja Safari ovat Apple-yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mono on Novell-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Windows, Windows-logo, Internet Explorer ja Excel ovat Microsoft-yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämä opas toimitetaan tuotteen mukana. Sen saa kopioida käytettäväksi ainoastaan siinä laitoksessa, jossa tuotekin on käytössä. Opasta ei saa kopioida, lähettää, tallentaa tallennusvälineeseen tai kääntää millekään muulle kielelle laitoksen ulkopuolista käyttöä varten ilman Promethean Ltd:ltä etukäteen pyydettyä lupaa. Huomaa, että oppaan sisältöä suojaavat tekijänoikeuslait. Vaikka opas onkin koottu mahdollisimman huolellisesti, Promethean Ltd ei hyväksy vastuuta siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista eikä vahingoista, jotka ovat seurausta seuraavilla sivuilla olevista tiedoista.

3 Sisällys Tietoja tästä oppaasta 7 Termit 7 Sisällön yleiskatsaus 7 Mikä on ActivEngage2? 8 ActivEngage2-ohjelman uudet ominaisuudet 9 Uusi, vakaa, laajennettavissa oleva arkkitehtuuri 9 Kokeiluversioita, tilauksia ja pysyviä käyttöoikeuksia tukeva uusi käyttöoikeusmalli 9 Helppo asentaa ja ottaa käyttöön 9 Uusi verkkoasiakasohjelma 10 Helppo valvonta ja vianmääritys verkkopohjaisessa palvelimen hallinnassa 10 Uusi, nykyaikainen käyttöliittymä 11 Yhtälötuki 11 Yksinkertainen yhteydenmuodostus ja asiakkaan rekisteröintiprosessi 11 Yhteistoiminnallisuus ActivProgressin kanssa 11 ActivEngage2-ohjelman asentaminen, päivittäminen ja poistaminen 12 Ohjelmisto ja vaatimukset 12 Palvelin 12 Verkkoasiakasohjelma 12 Asiakasohjelma 12 Muita mahdollisia vaatimuksia 13 Palvelimen asentaminen Windows -käyttöjärjestelmään 13 Palvelimen asentaminen Mac -käyttöjärjestelmään 13 Mono Framework 14 Palvelin 14 Palvelimen päivittäminen 15 Palvelimen poistaminen Windows -käyttöjärjestelmästä 15 Palvelimen poistaminen Mac -käyttöjärjestelmästä 15

4 Sisällys ActivEngage2-ohjelman käyttäminen luokkahuoneessa 16 Ennen aloitusta 16 ActivInspiren palvelinyhteyden muodostaminen 16 Automaattinen yhteys 16 Manuaalinen yhteys 16 Luokkaan liittyminen ensimmäistä kertaa 17 Opettajan tehtävä: anna ActivEngage2-palvelimen URL-osoite 17 Oppilaan tehtävä: yhteyden muodostaminen ActivEngage2-palvelimeen 18 Oppilaan tehtävä: opettajan keskittimeen liittyminen 19 Opettajan tehtävä: rekisteröinnin käynnistäminen ActivInspiressa 20 Oppilaan tehtävä: opettajalta saadun PIN-koodin antaminen 21 Oppilaan tehtävä: asiakkaan nimeäminen 21 Opettajan tehtävä: rekisteröinnin suorittaminen loppuun 22 Luokkaan liittyminen uudelleen 23 Opettajan tehtävä: keskittimen nimen antaminen oppilaille 23 Oppilaan tehtävä: yhteyden muodostaminen ActivEngage2-palvelimeen 23 Oppilaan tehtävä: saman opettajan keskittimeen liittyminen 24 Äänestäminen 24 Äänestysistunnot 24 Kysymystyypit 24 ExpressPoll 25 Valmistellut kysymykset 26 Kysymyssarjat, joihin vastataan omaan tahtiin 28 Äänestystulokset 32 Kysymyksiin vastaaminen asiakasohjelmassa 33 Painikkeet 33

5 Sisällys Yksittäisiin kysymyksiin vastaaminen 34 Teksti 34 Monivalinta 34 Numeerinen 35 Likert-asteikko 35 Kyllä. Ei. En tiedä. 35 Tosi. Epätosi. En tiedä. 36 Laita järjestykseen 36 Yhtälöt 37 Verkkoasiakasohjelma 37 ios -sovellus 38 Omaan tahtiin vastaaminen 39 Selaaminen 40 Kysymyksiin vastaaminen järjestyksessä 40 Vastaaminen ensin helppoihin kysymyksiin 40 Kaikkien kysymysten lukeminen ennen vastaamista 40 Kysymyssarjan selaaminen 41 Monivalinta 43 Kyllä. Ei. En tiedä. 44 Tosi. Epätosi. En tiedä. 44 Laita järjestykseen 45 Likert-asteikko 45 Numeerinen 46 Teksti 46 Yhtälöt 47 Verkkoasiakasohjelma 47 ios -sovellus 47

6 Sisällys Palvelimen määrittäminen ja hallinta 48 Ennen aloitusta 48 Muita mahdollisia vaatimuksia 48 ActivEngage2-palvelinkonsoli 48 Tietovälilehti 49 Määritysvälilehti 50 Käyttöoikeusvälilehti 50 Tietoja-välilehti 50 Palvelinkonsolin käyttö 51 Palvelintietokoneella 51 Toisella tietokoneella 51 Palvelimen käyttöoikeussopimuksen rekisteröiminen 52 Keskitinnimien mukauttaminen 52 Lisätietoja 53 ActivProgress 53 ActivInspire 53 ActivLearning 53 Tekninen tuki 53 Promethean Planet 53

7 Tietoja tästä oppaasta Tässä oppaassa kuvataan Promethean ActivEngage2 -palvelimen asennus ja käyttöönotto, kerrotaan mistä Promethean ActivEngage2 -asiakasohjelmat voi hankkia ja näytetään kuinka Promethean ActivEngage2 -ohjelmaa käytetään ActivInspire-ohjelman kanssa. Termit Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä: ActivEngage2: Promethean ActivEngage2 -järjestelmä Palvelintietokone: tietokone, johon Promethean ActivEngage2 -palvelinohjelmisto on asennettu. Palvelin: Promethean ActivEngage2 -palvelinohjelmisto. Palvelin toimii Windows - ja Mac -tietokoneissa. Palvelinkonsoli: Promethean ActivEngage2 -palvelinkonsoli. Asiakas/asiakasohjelma: mikä tahansa Promethean ActivEngage2 -asiakasohjelma. Asiakasohjelmaa voidaan käyttää ios - ja Android -laitteissa sekä verkkoselaimessa. Laite: mikä tahansa laite, johon asiakasohjelma on asennettu. Verkkoasiakasohjelma: palvelimen välityksellä asennetun asiakasohjelman verkkoversio. Keskitin: virtuaalinen ActivHub-keskitin. Kun ActivEngage2-ohjelmaa käytetään luokassa vastaamiseen, oppilaat muodostavat yhteyden ja rekisteröityvät opettajan keskittimeen. Tieto kuhunkin keskittimeen rekisteröidyistä käyttäjistä säilyy palvelimella, vaikka keskitin ei olisi käytössä. Kun opettaja käynnistää ActivInspiren, palvelin luo opettajalle oman virtuaalisen keskittimen. Opettajalla voi olla vain yksi keskitin. Keskittimet ovat väliaikaisia ja käytettävissä vain senhetkisen ActivInspire-istunnon ajan. Opettaja voi käynnistää ja sulkea ActivInspire-ohjelman, ja kaikki rekisteröintitiedot säilytetään. Rekisteröidyttyään oppilaat voivat muodostaa yhteyden uudelleen kunkin opettajan keskittimeen aina tarvittaessa. Sisällön yleiskatsaus Mikä on ActivEngage2? Tässä osiossa kuvataan tuote lyhyesti ja kerrotaan, miten se sijoittuu Prometheanin muiden oppilaan vastausjärjestelmätuotteiden joukkoon. ActivEngage2-ohjelman uudet ominaisuudet Tässä osiossa kerrotaan ActivEngage2-ohjelman tärkeimmistä uusista ominaisuuksista ja parannuksista. ActivEngage2-ohjelman asentaminen Tämä osio on tarkoitettu opettajille ja verkon ylläpitäjille, joiden on asennettava: palvelin ja verkkoasiakasohjelma vähintään yhteen Windows - tai Mac -tietokoneeseen asiakasohjelmia eri laitteisiin, kuten kannettaviin, taulutietokoneisiin tai älypuhelimiin. Tässä osiossa: tutustutaan ohjelmiston sisältöön ja kerrotaan, mitä asennukseen tarvitaan annetaan ohjeet palvelimen asentamiseen, päivittämiseen ja poistamiseen 7 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

8 kerrotaan, mistä asiakasohjelmat voi hankkia. ActivEngage2-ohjelman käyttäminen luokkahuoneessa Tämä osio on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat pitää ActivEngage2-äänestysistuntoja. Osio sisältää vaiheittaiset ohjeet seuraaviin toimiin: ActivInspiren palvelinyhteyden muodostaminen oppilaiden palvelinyhteyden muodostaminen oppilaiden keskitinyhteyden muodostaminen asiakkaiden rekisteröiminen ActivInspireen. Osiossa esitellään myös erilaiset ActivInspiressä käytettävissä olevat äänestystyypit: ExpressPoll tilannekohtaisten kysymysten esittämiseen valmistellut kysymykset jäsennettyä opetusta varten omaan tahtiin vastattavat kysymykset kokeita tai henkilökohtaista oppimista varten. Lopuksi kuvataan lyhyesti erilaiset tavat näyttää äänestystulokset ActivInspiressä. Kysymyksiin vastaaminen asiakasohjelmassa Tämä osio sisältää kuvitetun yleiskatsauksen siihen, miten asiakasohjelmassa vastataan erityyppisiin kysymyksiin. Palvelimen määrittäminen ja hallinta Tässä osiossa esitellään ActivEngage2-palvelinkonsoli ja annetaan vaiheittaiset ohjeet seuraaviin toimiin: ActivEngage2-palvelinkonsolin käyttö palvelimen käyttöoikeuden rekisteröiminen keskitinnimien mukauttaminen. Lisätietoja Tämä osio sisältää linkit lisätietoihin, ohjeeseen ja Prometheanin tarjoamaan tukeen. Mikä on ActivEngage2? ActivEngage2 on ohjelmistopohjainen arviointi- ja oppilaan vastausjärjestelmä, joka koostuu Windows - tai Mac palvelimesta sekä kannettaville, taulutietokoneille ja muille mobiililaitteille tarkoitetusta ohjelmistosta. Se on ihanteellinen ratkaisu kouluille, joihin on hankittu kannettavia laitteita tai joissa kunkin oppilaan henkilökohtaisessa käytössä on joko oppilaan oma tai koulun hankkima laite. ActivEngage2 maksimoi nykyiset tekniikkainvestoinnit ja poistaa lisälaitteiden hankkimisen tarpeen; oppilaat voivat vastata kysymyksiin mobiililaitteissaan tai tietokoneen verkkoselaimessa. 8 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

9 Prometheanin palkitun ActivInspire-ohjelmiston avulla kysymys voidaan näyttää ActivBoard-taululla tai esittää suullisesti. Oppilaat vastaavat mobiililaitteessaan olevassa asiakasohjelmassa tai verkkoselaimessa. ActivEngage2-ohjelman Omaan tahtiin oppiminen -toiminnon ansiosta oppilaille voidaan antaa eri vaikeustasojen tehtäviä, mikä kannustaa heitä työskentelemään itselleen ja taidoilleen sopivaan tahtiin. Intuitiivinen ohjelma hyödyntää olemassa olevaa opetustekniikkaa ja tarjoaa välittömiä tietoja oppilaiden kehityksestä ja asioiden sisäistämisestä. ActivEngage2 kasvaa mukanasi. Ohjelma mahdollistaa virtuaaliset äänestykset, joihin voivat ottaa osaa niin yhden luokkahuoneen kuin koko koulunkin oppilaat. Järjestelmää voidaan hallita luokkahuoneen tasolla tai keskitetysti verkkoon liitetyllä palvelimella. ActivEngage2-ohjelman uudet ominaisuudet Uusi, vakaa, laajennettavissa oleva arkkitehtuuri Ympäristöä voidaan kasvattaa saumattomasti yhdestä luokkakohtaisesta ActivEngage2-palvelimesta useita kouluja kattavaan keskuspalvelinjärjestelmään. Kokeiluversioita, tilauksia ja pysyviä käyttöoikeuksia tukeva uusi käyttöoikeusmalli Uuden käyttöoikeusjärjestelmämme ansiosta voit kokeilla tuotetta ennen sen ostamista, ostaa käyttöoikeuden tietylle käyttäjämäärälle, laajentaa järjestelmää aina tarvittaessa ja hankkia joko pysyvän tai vähintään yhden vuoden tilauskäyttöoikeuden. Jos hankit tilauskäyttöoikeuden, ilmoitamme hyvissä ajoin, ennen kuin käyttöoikeus on uusittava. Myönnämme jopa lykkäystä, jos et syystä tai toisesta muista uudistaa tilausta uudistamispäivään mennessä. Toisin sanoen jatkamme käyttöoikeuttasi rajoitetun ajan, jotta saat uudistettua tilauksesi. Käyttöoikeuden tyypistä riippumatta myönnämme myös rajoitetun tilinylityksen, jos huomaatkin tarvitsevasi hankkimaasi suuremman määrän käyttöoikeuksia. Helppo asentaa ja ottaa käyttöön Asennusprosessi ja asetusten määritys käy nopeasti ja helposti. Määritykset tehdään lähes automaattisesti, ja porttien varaamisen sijaan riittää, että pidät yhden portin auki molempiin suuntiin. Tämä on portti, johon sekä opettajat että oppilaat muodostavat yhteyden tiedonsiirtoa varten. Oletusportti on 8081, joka voidaan tarvittaessa helposti vaihtaa toiseen porttinumeroon. 9 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

10 Uusi verkkoasiakasohjelma Entä jos kaikki oppilaat eivät voi käyttää älypuhelimia tai taulutietokoneita? Ei hätää! Jos oppilaat voivat käyttää internet-selaimia koulun verkossa, he voivat vastata ActivEngage2-verkkoasiakasohjelmassa samantyyppisiin kysymyksiin, joihin muut oppilaat vastaavat laitteissaan. Helppo valvonta ja vianmääritys verkkopohjaisessa palvelimen hallinnassa Järjestelmä on täysin hallittavissa uuden verkkopohjaisen ActivEngage2-palvelinkonsolin avulla. Voit näyttää kirjautumissivun, jotta oppilaat tietävät, mille internet-sivulle heidän on siirryttävä avatakseen ActivEngage2-verkkoasiakasohjelman. Voit myös kirjautua palvelinkonsoliin ja tarkastella eri äänestysistuntojen asiakkaiden määrää. Voit halutessasi käynnistää palvelimen uudelleen, muuttaa pääkäyttäjän salasanaa, vaihtaa porttia, päivittää käyttöoikeustiedot ja tarkistaa järjestelmän ilmoitukset. Uusi, nykyaikainen käyttöliittymä Uusi käyttöliittymä on intuitiivinen ja yksinkertainen. 10 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

11 Yhtälötuki Voit lisätä yhtälöitä minkä tahansa tyyppisiin kysymyksiin, esimerkiksi monivalintakysymyksiin. Voit myös esittää kysymyksiä, joiden vastaukseksi annetaan yhtälö. Yksinkertainen yhteydenmuodostus ja asiakkaan rekisteröintiprosessi Oppilaat rekisteröityvät opettajan virtuaaliseen keskittimeen suorittamalla pari helppoa vaihetta. Rekisteröidyttyään oppilaat voivat vaihtaa yhden opettajan keskittimestä toiseen ja vastata kysymyksiin sähköisesti kysymysistunnon aikana. Yhteistoiminnallisuus ActivProgressin kanssa ActivEngage2-järjestelmässä voidaan hyödyntää ActivProgress-ohjelmistoa, Prometheanin tehokasta arviointi- ja yhteistyöjärjestelmää. Voit käyttää ActivProgressia ActivInspiren kautta ja järjestää arviointeja, joissa oppilaat voivat lähettää vastaukset laitteistaan asiakasohjelman välityksellä. Arvioinnit ovat hyvin samantapaisia, kuin ActivExpression2- laitteilla tehtävät arvioinnit, ja tulokset ovat saatavilla välittömästi. 11 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

12 ActivEngage2-ohjelman asentaminen, päivittäminen ja poistaminen Palvelinohjelmiston käyttöönottoon on kaksi helppoa tapaa: yrityspalvelin: yhdellä keskitetyllä verkkopalvelimella toimiva palvelin, joka on koko koulun käytettävissä luokkahuonepalvelin: opettajan tietokoneella toimiva palvelin. Sekä asiakkailla että palvelimella on oltava pääsy samaan TCP/IP-verkkoon. Ohjelmisto ja vaatimukset Ohjelmiston osat: Promethean ActivEngage2 -palvelin Windows - tai Mac -käyttöjärjestelmään Mac -tietokoneet:.dmg-tiedosto sisältää myös Mono Framework SDK -ohjelman. Ohjelma on asennettava palvelintietokoneelle ennen palvelinohjelmiston asentamista. Promethean ActivEngage2 -verkkoasiakasohjelma Promethean ActivEngage2 -asiakasohjelma ios- tai Android -laitteisiin. Palvelin Palvelin on ladattavissa osoitteesta Palvelin sopii yhteen seuraavien ja niitä uudempien käyttöjärjestelmäversioiden kanssa: Windows XP Pro SP3, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) Verkkoasiakasohjelma Verkkoasiakasohjelma asennetaan palvelimelle. Ohjelmaa voi käyttää seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Apple Safari, Firefox 12 ja sitä uudemmat versiot sekä Internet Explorer 8 ja sitä uudemmat versiot. Asiakasohjelma Asiakasohjelman voi ladata maksutta Apple App Store-, Amazon- tai Google Play -verkkokaupasta: ios -sovellusta voi käyttää laitteissa, joissa on vähintään ios version tuki. Android -sovellusta voi käyttää laitteissa, joissa on vähintään Android 3.2 -version tuki. Etsi hakusanoilla Promethean ActivEngage2 ja noudata laitteen vakioasennustapaa. 12 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

13 Muita mahdollisia vaatimuksia Verkon määritysten mukaan saatat tarvita myös seuraavia, ennen kuin palvelinohjelmisto voidaan asentaa ja sen asetukset määrittää: täydet järjestelmänvalvojan oikeudet niille tietokoneille, joille ohjelmisto on tarkoitus asentaa palvelimelle määritettävä vapaa portti, jos portti 8081 on jo käytössä. Palvelimen asentaminen Windows -käyttöjärjestelmään 1. Käynnistä Promethean ActivEngage2 -palvelinasetusten määritysohjelma. Asetusten määritystoiminto avautuu. 2. Lue näyttöön ilmestyvät ohjeet ja valitse Seuraava >, kun olet valmis. Käyttöoikeussopimuksen sisältävä valintaikkuna avautuu. 3. Lue käyttöoikeusehdot. Jos et hyväksy ehtoja, valitse Peruuta. Asennus peruutetaan ja asennusohjelma sulkeutuu. Jos hyväksyt ehdot, valitse Hyväksy ja Seuraava >. Oletuspalvelinportti-valintaikkuna avautuu. Ikkunassa näkyy oletuspalvelinportti 8081 sekä palvelimen tarkistamiseen ja asetusten määrittämiseen tarvittava oletussalasana, admin. 4. Jos portti 8081 on jo toisen ohjelman käytössä, anna vapaan portin numero. Muuta salasana sellaiseksi, jonka muistat helposti, ja valitse sitten Asenna. Tilannevalintaikkuna avautuu. 5. Kun asennus on lähes valmis, avautuu Ohjatun ActivEngage2-palvelinmääritystoiminnon suorittaminen -valintaikkuna. Jos haluat avata tämän käyttöohjeen suoritettuasi asennuksen, valitse Näytä käyttöohje -valintaruutu. Jos haluat mahdollisuuden kirjautua ActivEngage2-palvelimelle tai vierailla verkkoasiakasohjelmasivulla, valitse Luo kuvake työpöydälle -valintaruutu. 6. Sulje valintaikkuna valitsemalla Valmis. Palvelimen asentaminen Mac -käyttöjärjestelmään Käynnistä Promethean Planetista lataamasi levykuva. Kuva sisältää kolme kohdetta: MonoFramework-MRE...x86.dmg install.pkg poisto-ohjelma. Jos ActivEngage2-palvelinta halutaan käyttää Mac -tietokoneella, ennen palvelinohjelmiston asentamista on asennettava Mono Framework SDK. 13 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

14 Mono Framework 1. Käynnistä MonoFramework-MRE...x86.dmg-levykuva. Mono Framework MRE -asennusohjelma avautuu. 2. Valitse Jatka. Lueminut-tiedosto avautuu. Voit halutessasi tulostaa tai tallentaa tiedoston. 3. Valitse Jatka, kun olet valmis. Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen sisältävä valintaikkuna avautuu. Voit halutessasi tulostaa tai tallentaa tiedot. 4. Valitse Jatka. Jos et hyväksy ehtoja, valitse En hyväksy. Asennus peruutetaan ja asennusohjelma sulkeutuu. Jos hyväksyt ehdot, valitse Hyväksy. 5. Macintosh HD -perusasennus -valintaikkuna avautuu. Hyväksy asennussijainti tai muuta sitä ja valitse sitten Asenna ohjelmisto. 6. Kun asennus on valmis, valitse Sulje. Palvelin 1. Käynnistä paketti install.pkg. Tervetuloa ActivEngage2-palvelimen asennusohjelmaan -valintaikkuna avautuu. 2. Valitse Jatka. Käyttöoikeussopimuksen sisältävä valintaikkuna avautuu. Voit halutessasi tulostaa tai tallentaa tiedot. 3. Valitse Jatka, kun olet valmis. Vahvistusvalintaikkuna avautuu. 4. Lue käyttöoikeusehdot. Jos et hyväksy ehtoja, valitse En hyväksy. Asennus peruutetaan ja asennusohjelma sulkeutuu. Jos hyväksyt ehdot, valitse Hyväksy. Macintosh HD -perusasennus -valintaikkuna avautuu. 5. Hyväksy asennussijainti tai muuta sitä ja valitse sitten Asenna ohjelmisto. Palvelimen määritysikkuna avautuu. Valitse palvelinporttinumero, esimerkiksi Syötä pääkäyttäjän salasana ja vahvista salasana syöttämällä se uudelleen. Valitse Jatka. 6. Kun asennus on valmis, valitse Sulje. 14 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

15 Palvelimen päivittäminen Ennen kuin päivität palvelimen, kirjaudu ohjelmasta palvelinkonsoliin ja varmista, että käynnissä ei ole äänestysistuntoja. Saat konsolin käyttöön liittyviä ohjeita osiosta Palvelimen määrittäminen ja hallinta. Palvelinohjelmiston asennuksen yhteydessä asennetaan myös asennuksen poisto-ohjelma. Kun käynnistät asetusten määritysohjelman tai levykuvan, palvelimen aiemmin asennettu versio poistetaan ennen uuden asentamista. Asennuksen poisto-ohjelma kysyy, haluatko poistaa mukautettuja asetuksia ja aktivoituja käyttöoikeuksia. Jos haluat säilyttää nykyiset asetukset ja käyttöoikeudet, valitse Ei. Valitse Kyllä, jos haluat määrittää kaikki asetukset uudelleen, mukaan lukien porttinumeron, pääkäyttäjän salasanan ja käyttöoikeustiedot. Palvelimen poistaminen Windows -käyttöjärjestelmästä Valitse ActivEngage2-ohjelma Windowsin Ohjauspaneelista ja valitse Poista asennus. Tämä käynnistää ActivEngage2-palvelimen asennuksen ohjatun poistotoiminnon, jolla poistetaan palvelinohjelmisto ja siihen liittyvät tiedostot. Palvelimen poistaminen Mac -käyttöjärjestelmästä Käynnistä poisto-ohjelma, joka sisältyy Promethean Planetista lataamaasi levykuvaan. 15 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

16 ActivEngage2-ohjelman käyttäminen luokkahuoneessa Tässä osiossa käydään läpi vaiheet, jotka tulee suorittaa oppilaiden kanssa, jotta voit lähettää kysymyksiä asiakkaisiin ActivInspiren avulla ja jotta oppilaat voivat vastata ActivEngage2-ohjelmassa. Ennen aloitusta Oletuksena on, että seuraavat vaiheet on suoritettu: palvelimen määritys asiakasohjelman asennus laitteisiin. Saat yllä olevia vaiheita koskevaa lisätietoa osioista ActivEngage-ohjelman asentaminen2 ja Palvelimen määrittäminen ja hallinta. Oletamme myös, että asiakkaista voidaan muodostaa langaton yhteys vaadittuun verkkoon. Jos et ole varma, ota yhteyttä verkon ylläpitäjään. osaat käyttää ActivInspirea. Tiedot tarpeellisista tietolähteistä löytyvät tämän oppaan lopusta kohdasta Lisätiedot. ActivInspiren palvelinyhteyden muodostaminen Jotta oppilaat voivat käyttää ActivEngage2-asiakkaita, ActivInspiresta on muodostettava palvelinyhteys. Yhteys on joko automaattinen tai manuaalinen koulun verkon määritysten mukaan. Automaattinen yhteys Voit muodostaa palvelinyhteyden automaattisesti, jos palvelin on asennettu samalle tietokoneelle, jolla suoritetaan ActivInspire-äänestysistunnot. Yhteys muodostetaan käynnistämällä ActivInspire. Manuaalinen yhteys Yhteys on muodostettava manuaalisesti verkoissa, joissa palvelin on asennettu useiden luokkahuoneiden käyttämälle keskustietokoneelle. Palvelinyhteyden muodostaminen manuaalisesti: 1. Valitse ActivManager-painike tai. 2. Valitse kontekstivalikosta Ohjauspaneeli. ActivManager avautuu. 3. Valitse ActivEngage2-välilehti. 16 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

17 4. Kirjoita ActivEngage2-palvelimen URL-kenttään localhostin tilalle tietokoneesi nimi ja palvelintietokoneen isäntänimi tai IP-osoite. Paina Enter-näppäintä. Esimerkissä localhost on korvattu tietokoneen nimellä pcid Valitse Sulje. 6. Käynnistä ActivInspire. Luokkaan liittyminen ensimmäistä kertaa Ennen kuin oppilaat voivat käyttää ohjelmaa luokassa, heidän on suoritettava seuraavat vaiheet: palvelinyhteyden muodostaminen opettajan keskittimeen liittyminen ActivInspireen rekisteröityminen. Rekisteröinnin aikana laitteiden virran tulee olla kytkettynä. Rekisteröinti voidaan suorittaa joko ennen oppituntia tai oppitunnin aikana yhteistyössä oppilaiden kanssa. Kun asiakkaat on rekisteröity, oppilaat voivat muodostaa yhteyden opettajan keskittimeen uudelleen seuraavalla oppitunnilla. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa uudelleen, ellei opettaja poista asiakkaita keskittimestään. Seuraavassa on oletuksena, että asiakkaiden rekisteröinti tehdään yhdessä oppilaiden kanssa. Ennen kuin aloitat rekisteröinnin oppilaiden kanssa, huomioi seuraavat: Käytettävä selaintyyppi vaikuttaa verkkoasiakasohjelmassa tehtävään rekisteröintiin. Voidakseen osallistua kokeisiin oppilaiden on äänestettävä rekisteröitymisen aikana käytetyssä selaimessa. Kullakin oppilaalla tulee olla ainoastaan verkkoasiakasohjelma auki selainikkunassa. Opettajan tehtävä: anna ActivEngage2-palvelimen URL-osoite Anna palvelimen URL-osoite oppilaille seuraavan mallin mukaisesti: isäntänimi IP-osoite>:<portin numero> esimerkiksi: 17 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

18 Palvelimen URL-osoitteen selvittäminen: 1. Valitse ActivManager-painike tai. ios- ja Android-käyttäjien URL-osoite 2. Valitse kontekstivalikosta Ohjauspaneeli. ActivManager avautuu. 3. Valitse ActivEngage2-välilehti. 4. Anna oikea URL-osoite oppilaille ja valitse sitten Sulje. Oppilaan tehtävä: yhteyden muodostaminen ActivEngage2-palvelimeen 1. Käynnistä ohjelma laitteessa tai käynnistä selain tietokoneessa. Verkkoasiakasohjelman URL-osoite Verkkoasiakasohjelman käyttäjät: 2. Kirjoita selaimen osoitepalkkiin opettajan antama URL-osoite. 3. Muodosta yhteys painamalla Enter-näppäintä. Jos palvelimeen voidaan muodostaa yhteys ja kirjoitit tiedot oikein, Tervetuloa ActivEngage2-käyttäjäksi! -sivu avautuu. Laiteohjelman käyttäjät: 2. Kirjoita opettajan antama URL-osoite Aloita etsimällä palvelin -näyttöön. Jos palvelimeen voidaan muodostaa yhteys ja kirjoitit tiedot oikein, Tervetuloa ActivEngage2-käyttäjäksi! -näyttö avautuu. 18 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

19 Jos näet oikealla olevan näytön ja mitään ei tapahdu, napauta Takaisin-painiketta. Muodosta yhteys napauttamalla Takaisin-painiketta. Jos yhteydenmuodostuksessa on ongelmia, tarkista tiedot ja yritä uudelleen. Jos muillakin on yhteydenmuodostusongelmia, kerro opettajalle kyseessä saattaa olla verkkoon liittyvä ongelma. Oppilaan tehtävä: opettajan keskittimeen liittyminen Kun palvelinyhteys on muodostettu, voit muodostaa yhteyden opettajan keskittimeen. 4. Valitse Muodosta yhteys uuteen keskittimeen. Odota opettajan antamia ohjeita. ÄLÄ napauta tai paina painikkeita, jos Odotetaan rekisteröitymistä -näyttö on näkyvissä. 19 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

20 Opettajan tehtävä: rekisteröinnin käynnistäminen ActivInspiressa Kun oppilaat ovat valinneet Muodosta yhteys uuteen keskittimeen, olet valmiina aloittamaan rekisteröitymisen. 1. Käynnistä äänestysselain. 3. Aloita rekisteröinti napsauttamalla. 2. Varmista, että ActivExpression-laitteet on valittu. ActivInspiren Laitteen rekisteröinti -näytössä: 4. Valitse keskittimesi. Keskittimen alapuolella näkyy, jos tietokoneeseen on kytketty fyysinen ActivHub-keskitin. Fyysinen ActivHub-keskitin 6. Valitse Rekisteröi. 5. Valitse vähintään yksi ActivEngage2. Vaihtoehtoisesti voit antaa oppilaiden nimetä asiakkaansa näppäimistöllä. Voit myös nimetä asiakkaat myöhemmin itse, mutta laitteiden on oltava yhteydessä ja asiakkaiden käynnissä, jotta muutos astuu voimaan. 7. Valitse rekisteröitävien asiakkaiden määrä. Valitse, haluatko antaa oppilaiden nimetä asiakkaansa. Määritä tarvittaessa nimiasetukset. 8. Jatka napsauttamalla. 20 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

21 ActivInspire näyttää valintaikkunan vaiheista, jotka oppilaiden on suoritettava rekisteröintiä varten. Kolmikirjaiminen PIN-koodi, joka oppilaiden pitää antaa Oppilaan tehtävä: opettajalta saadun PIN-koodin antaminen Anna seuraavaksi opettajalta saamasi kolmikirjaiminen PIN-koodi. 1. Anna PIN-koodi. 2. Lähetä napsauttamalla tai napauttamalla. Oppilaan tehtävä: asiakkaan nimeäminen Opettaja voi antaa sinun nimetä asiakkaasi. Antamasi nimen avulla asiakkaasi tunnistetaan ActivInspiressa. Tämän avulla opettaja näkee kysymysistunnon aikana, kuka vastasi ja mitä. 21 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

22 Jos opettaja on ottanut laitteen nimeämisen käyttöön, anna nimesi, kun näet tämän näytön: 1. Anna nimi. 2. Lähetä napsauttamalla tai napauttamalla. PIN-koodi ja mahdollinen nimi lähetetään ActivInspireen. Jos annoit oikean PIN-koodin, asiakkaassa näkyy laitteen nimi ja asiakas siirtyy odottamaan kysymyksiä. Laitteen nimi Sarjanumerot ja nimet Opettajan tehtävä: rekisteröinnin suorittaminen loppuun Kun kaikki oppilaat ovat lähettäneet oikean PIN-koodin, heidän laitteensa näkyvät rekisteröityinä ActivInspiren Laitteen rekisteröinti -ikkunassa. Suorita rekisteröinti loppuun napsauttamalla. 22 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

23 Kunkin asiakkaan nimi ja sarjanumero näkyy Laitteen rekisteröinti -valintaikkunan oikealla puolella. Voit tarkistaa keskittimeesi rekisteröidyt asiakkaat ActivInspiren äänestysselaimessa näkyvästä luettelosta. Asiakkaita voidaan lisätä luetteloon tarpeen mukaan, mutta ainoastaan silloin, kun äänestys ei ole käynnissä. Rekisteröidyt asiakkaat Aloita rekisteröiminen, määritä lisättävien asiakkaitten määrä ja suorita vaiheet loppuun kuten edellä on kuvattu. Luokkaan liittyminen uudelleen Kun oppilaat ovat liittäneet ja rekisteröineet asiakkaansa ensimmäisen kerran, palvelimen ja keskittimen tiedot tallennetaan ja ne ovat käytettävissä laitteissa. Kaikkien keskittimeen rekisteröityjen laitteiden tiedot tallennetaan. Tulevaisuudessa oppilaat voivat joko muodostaa yhteyden automaattisesti kyseiseen keskittimeen tai verkon määritysten mukaan valita luettelosta toisen palvelimen ja/tai keskittimen. Oppilaat tarvitsee rekisteröidä ActivInspireen uudelleen vain, jos olet poistanut heidän tietonsa keskittimestäsi. Opettajan tehtävä: keskittimen nimen antaminen oppilaille Jotta oppilaat voivat liittyä uudelleen keskittimeesi, käynnistä ActivInspire ja anna keskittimen nimi oppilaille. Keskittimen nimi on se, jonka valitsit ActivInspire-rekisteröintivaiheessa. Keskittimen nimi Oppilaan tehtävä: yhteyden muodostaminen ActivEngage2-palvelimeen Verkkoasiakasohjelman käyttäjät: varmista, että käytät samaa selainta kuin rekisteröityessäsi (esimerkiksi Chrome tai Safari). 1. Käynnistä asiakasohjelma laitteessa tai käynnistä selain tietokoneessa. 2. Jos palvelinyhteys muodostetaan automaattisesti, siirry vaiheeseen 3. Jos yhteyttä ei muodosteta automaattisesti, valitse opettajan aiemmin antama palvelimen URL-osoite. Tervetuloa ActivEngage2-käyttäjäksi! -näyttö avautuu. 3. Valitse keskitin, johon haluat muodostaa yhteyden. Esimerkissä näkyy kaksi olemassa olevaa keskitintä, Mrs Alonzon s Hub ja Mr Smith s Hub, sekä mahdollisuus liittyä uuteen keskittimeen. 23 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

24 Oppilaan tehtävä: saman opettajan keskittimeen liittyminen Jos seuraavat ehdot täyttyvät, voit valita opettajan keskittimen luettelosta ja muodostaa siihen yhteyden uudelleen: Opettaja on käynnistänyt ActivInspiren. Olet aiemmin rekisteröitynyt opettajan keskittimeen. Opettaja ei ole poistanut tietojasi keskittimestään. Jos käytät verkkoasiakasohjelmaa, käytä samaa selainta kuin rekisteröityessäsi (esimerkiksi Chrome tai Safari). Voit muodostaa yhteyden uuteen keskittimeen vain silloin, kun keskittimeen rekisteröidytään opettajan johdolla. Äänestäminen Kun oppilaiden asiakkaat on rekisteröity ja yhdistetty oikeaan keskittimeen, he voivat vastata ActivInspiressa esittämiisi kysymyksiin. Jos saatavilla on ActivExpression-laitteita, niitä voidaan käyttää samassa äänestysistunnossa ActivEngage2-asiakkaiden kanssa. Äänestysistunnot Äänestysistuntoja on kolmentyyppisiä. Istunto ExpressPoll Valmistellut kysymykset Kuvaus Oppilaat vastaavat pikakysymykseen tai tilannekohtaiseen kysymykseen. ExpressPoll-kyselyn voi pitää koska tahansa myös silloin, kun lehtiötä ei ole auki. Oppilaat vastaavat valmisteltuihin kysymyksiin. Kullekin lehtiön sivulle voi lisätä yhden kysymyksen ja valinnaisen jatkokysymyksen. Kysymykset näkyvät lehtiön sivulla; niitä ei lähetetä laitteisiin. Omaan tahtiin vastattavat kysymykset Kaikki oppilaat vastaavat samaan kysymykseen yhtä aikaa. Kysymykset lähetetään kunkin oppilaan laitteeseen kysymys kerrallaan. Oppilaat käyvät kysymyssarjan läpi omaan tahtiinsa. Kysymystyypit Voit valita seuraavista kysymystyypeistä: Monivalinta Laita järjestykseen Kyllä / Ei / En tiedä Tosi / Epätosi / En tiedä Likert-asteikko Tekstin syöttö Numeron syöttö Yhtälöt (ei käytettävissä ExpressPoll-kyselyssä) Lisätietoa äänestysistunnoista ja kysymyssivujen laatimisesta on ActivInspiren verkko-ohjeessa. 24 Promethean ActivEngage2 User Guide FI

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa Asentaminen 1. Valitse osoitteessa www.teamviewer.com Lataa Versio 11. TeamViewerin asennus, vaihe 1. 2. Napauta Lataa TeamViewer 11 -linkkiä. TeamViewerin

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille TÄRKEÄ HUOMAUTUS: C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä EI saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan,

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Liittyminen Sovelton Online-tapahtumaan Microsoft Lync Web App -selainlaajennuksella (Windows, MAC ja ipad)

Liittyminen Sovelton Online-tapahtumaan Microsoft Lync Web App -selainlaajennuksella (Windows, MAC ja ipad) Lync WebApp -ohje 1 (13) Liittyminen Sovelton Online-tapahtumaan Microsoft Lync Web App -selainlaajennuksella (Windows, MAC ja ipad) Huom. Kaikki käyttöjärjestelmät ja selainohjelmat eivät ole tuettuja.

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO LIGHT AINEISTOJEN NOUTO

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO LIGHT AINEISTOJEN NOUTO BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO LIGHT AINEISTOJEN NOUTO 30.06.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja. Aineistot

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA

NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA Vision 8.0:sta alkaen opettajat voivat muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windowspohjaisia ja selainpohjaisia oppilaslaitteita, tai pelkästään

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Ponnahdusikkunoiden käsittely eri selaimissa käyttöönotettaessa MediReseptiä

Ponnahdusikkunoiden käsittely eri selaimissa käyttöönotettaessa MediReseptiä Ponnahdusikkunoiden käsittely eri selaimissa käyttöönotettaessa MediReseptiä Tässä ohjeessa neuvotaan, miten teet valinnan nk. ponnahdusikkunoiden käytön tai niiden eston suhteen. Mikäli selaimellasi ei

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini - yleistä 1. Mikä on Prospektini sovellus? 2. Mistä löydän Prospektini sovelluksen ja kuinka voin ladata sen? 3. Millä laitteilla Prospektini sovellus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot