ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012"

Transkriptio

1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 PÖYTÄKIRJA Aika klo , 8.6. klo , Paikka Läsnä Spa Hotel Rantasipi Tropiclandia, Lemmenpolku 3, Vaasa Kaisa-Leena Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö, kokouksen puheenjohtaja Henna Antila, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kari Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto Heikki Juurinen, Satakuntaliitto Bo Linde, SLC Peer Haataja, EK, Juha Häkkinen, Pohjanmaan liitto * Elina Hykkönen, Pirkanmaan liitto Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto Rauno Lämsä, valtionvarainministeriö * Esa Mikkonen, Keski-Suomen ELY-keskus * Annukka Mäkinen, Suomen kuntaliitto Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto * Heli Rintala, Etelä-Pohjanmaan liitto Heikki Rinta-Rahko, Suomen Yrittäjät ry Jukka Ristaniemi, työ- ja elinkeinoministeriö Kaj Suomela, Pohjanmaan ELY-keskus, Timo Urpala, Etelä-Pohjanmaan liitto Mauri Yltiö, ympäristöministeriö Anders Östergård, LVM/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Huom. srk:n jäsenet aakkostettuna ja/tai valtakirjalla osallistuneet on merkitty * tähdellä Muut läsnäolijat: Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö Marc Botman, Euroopan komissio (DG Regio) Pekka Jounila, Euroopan komissio (DG Regio) Johanna Latvala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Niklas Ulfvens, Pohjanmaan liitto Kimmo Viljamaa, Ramboll Management Consulting Oy, Erkki Välttilä, Veraventura Oy, Kokouksen sihteeri: Seppo Haukka LS, Keski-Suomen liitto. 1

2 KOKOUKSEN ESITYSLISTA Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto, toivotti seurantakomitean edustajat tervetulleiksi Pohjanmaalle: Hän kertoi maakunnastaan, sen taloustilanteesta ja kehitysnäkymistä. Liite 1 Avaus; Liiton diasarja 2012 English.pdf 1. Kokouksen avaus Seurantakomitean puheenjohtaja aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä (työ- ja elinkeinoministeriö) avasi kokouksen ja kertoi rakennerahastojen ajankohtaisista asioista ja tilanteesta. Muihin EU-maihin nähden Suomen ohjelmat etenevät hyvin ja EAKR-ohjelmamme ovat välimaksuja kehykseen verrattuna kolmantena. N+2 tilanne on tämän vuoden hyvä, mutta Länsi- Suomen EAKR ja Manner-Suomen ESR-ohjelma eivät ole pystyneet korvaamaan valtion vastinrahoituksen leikkauksia kunta+muulla julkisella rahoituksella. Ennakkobudjetointia ei ole pystytty hyödyntämään budjetointivuosittain, vaan kehys on siirtynyt eteenpäin, mutta se paikkaa nyt ohjelmakauden lopussa supistuvia kehyskiintiöitä. Indikaattoreita tavoitteisiin suhteutettaessa Länsi-Suomi ei ole päässyt varsinkaan kunnianhimoisiin työpaikkatavoitteisiinsa, mutta etenee rahoituskehykseensä nähden normaalitahtiin, kuten myös horisontaalisiin indikaattoritavoitteisiinsa nähden. Lissabonin strategian suhteen Suomen ohjelmat ylittävät EU:n tavoitteet, mutta Länsi-Suomen ohjelmaa lukuun ottamatta EAKR-ohjelmat ovat omista tavoitteistaan jäljessä. Flat rate on otettu käyttöön jo kaikissa ohjelmissa, mutta lump sum hankkeita on vasta jokunen. Komission vuosikokouksessa esittämään palautteeseen suhtaudutaan vakavasti ja korjauksia tehdään nyt ja tulevaan ohjelmakauteen liittyen. Loppukauden haasteita ovat vastinrahoituksen riittävyys, vähenevät htv-resurssit sekä sulkemiseen ja uuteen ohjelmakauteen valmistautuminen samalla kun huolehditaan loppukauden resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä. Liite 2 1; KLL LS EAKR sk kevät 2012.pdf Komission edustajan puheenvuoron käytti yksikönpäällikkö Marc Botman, joka on kiertänyt seurantakomiteoita tavoitteenaan tutustua eri alueisiin ja niiden seurantakomiteoihin. Seurantakomiteat ovat tärkeitä ohjelmien ja niiden laadun kannalta, ja koska silloin paikalla ovat kaikki ohjelmien toimijatahot. Lähiaikoina EU-valtiot laativat strategiset raporttinsa (ed. v. 2009, eri kuin vuosiraportti), jolla kootaan ohjelmien vaikutustietoja ja niiden summary toimii keskeisenä tietolähteenä eri osapuolille EU:ssa. Ongelmana on miten eri indikaattoreita tulkitaan eri puolilla, mutta se on kuitenkin ainoa käytettävissä oleva keino. Komission puolelta toivotaan maksatuspyyntöjen toimittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ruuhkien välttämiseksi. Komissiolle on tulossa uusi tietojärjestelmä, joka parantaa komissiolle toimitettavan tiedon laatua. Tämän lisäksi komissiolla on pääsy kansallisiin järjestelmiin, mutta se tuo mukanaan tietoaineistojen epäyhtenäisyyden. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujien toteaminen - Valtioneuvosto asetti EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Länsi-Suomen EAKRtoimenpideohjelman seurantakomitean - Seurantakomitean työskentelyssä tarvittavien asiakirjojen on pääsääntöisesti oltava käytettävissä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta 2

3 - Kokouskutsu, esityslista ja liitemateriaali on lähetetty Päätösesitys: Todetaan seurantakomitean kokouksen osallistujat. Todetaan seurantakomitean kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Länsi-Suomen seurantakomiteoiden kokousten jäsenet todettiin nimenhuudolla ja kokoukseen osallistuneet varmistettiin kiertävällä nimilistalla. Todettiin kokousaineistojen toimitusajat. Päätös: Todettiin seurantakomitean kokouksen osallistujat. Todettiin seurantakomitean kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3 3; Esityslista LS pdf 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään edellisen Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen seurantakomitean yhteiskokouksen pöytäkirja. Päätös: Hyväksyttiin Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen seurantakomitean yhteiskokouksen pöytäkirja. Liite 4 4 (esityslistan liite 1 Poytakirja_ES+LS_2011_11_22.pdf) 5. Seurantakomitean ja sen sihteeristön jäsenmuutokset Rakennerahastolain (1401/2006) 25 :n mukaan valtioneuvosto asettaa kullekin toimenpideohjelmalle seurantakomitean ja nimittää sen jäsenet seurantakomiteaa asetettaessa. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää vaihdoksista komitean kokoonpanossa. Valtioneuvosto on sisäasiainministeriön esittelystä asettanut Länsi-Suomen EAKRtoimenpideohjelman seurantakomitean ja työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt seuraavista muutoksista seurantakomitean kokoonpanossa: Nykyinen jäsen neuvotteleva virkamies Juha Majanen valtiovarainministeriö ylitarkastaja Minna Perähuhta ympäristöministeriö aluejohtaja Uusi jäsen lainsäädäntöneuvos Rauno Lämsä valtiovarainministeriö suunnittelija Mauri Yltiö ympäristöministeriö aluejohtaja 3

4 Teuvo Pernu SAK maakunta-asiamies Antti Iso-Koivisto Suomen kuntaliitto alue- ja elinkeinopol. asiantuntija Ari Heikkinen STTK Ahti Ruoppila SAK maakunta-asiamies Ulla Karvo Suomen kuntaliitto alue- ja elinkeinopol. asiantuntija Mari Kokko STTK Lisäksi esitetään muutosta seurantakomitean sihteeristön kokoonpanoon Nykyinen jäsen aluekehitysasiantuntija Viveka Lanne Satakuntaliitto Uusi jäsen aluekehitysjohtaja Heikki Juurinen Satakuntaliitto Päätösesitys: Todetaan muutokset seurantakomitean kokoonpanossa. Länsi-Suomen EAKRohjelman seurantakomitea hyväksyy seurantakomitean sihteeristön jäsenmuutoksen esityksen mukaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö on, esityslistan lähettämisen jälkeen , tehnyt lisäksi seuraavan muutoksen Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokoonpanoon: Nykyinen jäsen Anneli Manninen NYTKIS ry. Uusi jäsen Laura Huhtasaari NYTKIS ry. Päätös: Todettiin Länsi-Suomen EAKR seurantakomitean kokoonpanossa tapahtuneet muutokset. Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea hyväksyi seurantakomitean sihteeristön jäsenmuutoksen ja jäsenet. Liite 5 5; Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitea.pdf ja liite 6 5; Sk-sihteeristö.pdf eli esityslistan liitteet 2 ja 3 6. Alueellisen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Länsi-Suomen EAKRtoimenpideohjelman tilannekatsaus Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka käy läpi Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja toimintalinjojen etenemistä. Kuullaan myös mahdolliset hallintoviranomaisen ja maakuntien täydentävät selostukset. Päätösesitys: Merkitään esitykset ja käyty keskustelu tiedoksi. Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka esitti Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tilannekatsauksen. Ohjelma etenee suunnitellusti. Sidottu on 66,4 % ohjelmakauden julkisesta kokonaiskehyksestä ja 81,8 % irrotetusta EU+valtio kehyksestä. Loppu 18,2 % EU+valtio myöntövaltuudesta on siirtynyt ohjelman loppuvuosille paikkaamaan supistuneita kehyksiä. Huolta aiheuttaa kansallisen vastinrahoituksen riittävyys valtion vastinrahoituksen leikkausten jälkeen. 4

5 Yritysrahoituksen osalta Keski-Suomen TL 1:n osuus on suunnitellusti korostuneen suuri ja tämä riskinotto heijastuu myös kuntarahatilanteeseen. Yritysten kehittämisavustukset ovat olleet 85 % TL 1:n yritysrahoituksesta ja Finnvera 10 %:llaan kattaa pääosan lopusta. TL 2:sta pääosa 64 % yritysrahoituksesta käytetään Tekes-rahoitukseen ja 29 % yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksiin. Kokonaisuutena EAKR-ohjelmaa voidaan pitää kaupunkiohjelmana, jonka rahoituksesta pääosa 56,9 % on kohdistettu kaupunkialueille. Toimialoista suurin tukiosuus 31,9 % on kohdistettu metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistukseen, 12,1 % sahatavara- ja puutuotteiden sekä huonekalujen valmistukseen ja 7,8 % kumi- ja muovituotteiden valmistukseen. Lissabonin prosentti on 82,0 %, mikä ylittää jopa tavoitetason 81,1 %. Indikaattoritavoitteesta ollaan jäljessä erityisesti työpaikkojen osalta. Nämä ylimitoitettiin suunnitteluvaiheessa ja ilman Finnveran tulosten virallistamistakin jäänevät tässä suhdannetilanteessa saavuttamatta. Seppo Haukan esittelykalvot ovat liitteenä 7 6; L-S EAKR Katsaus K2012.pdf. Tämän jälkeen maakuntien edustajat kertoivat maakuntansa ohjelma-, työllisyys- ja taloustilanteesta: Keski-Suomi / Pirjo Peräaho: Vuonna 2008 alkanut taantuma vaikuttaa edelleen aluetalouteen; viennin pudotusta ei ole saatu vielä korvattua. Maailmantalouden hidas toipuminen ja teollisuuden rakennemuutos leikkaavat työpaikkoja ja pitkittävät uusien työpaikkojen syntyä. Myös julkinen sektori supistaa toimintaansa mm. Keuruun ja Jämsän Hallin varuskunnat lakkautetaan (-500 tp). Yritykset kuitenkin uskovat tulevaisuuteen ja investoivat. Heikoin tilanne on Saarijärven-Viitasaaren seudulla. MYR:ssä on keskusteltu Saarijärven-Viitasaaren seudun rahoituskiintiön avaamisesta yrityshankkeissa. Länsi-Suomen kuntarahoituksesta kolmannes on Keski-Suomen vastuulla. Valtionrahan leikkaamisen jälkeen kasvaneen kuntarahoitusvaatimuksen täyttäminen näyttää mahdottomalta. Julkinen rahoitus koostuu yliopiston, ammattikorkeakoulun, VTT:n ja kehittämisyhtiöiden osuuksista. Peruskuntien rahoitus supistuu. Jämsässä ja Keuruulla on tsempattu: seutujen yrityksissä vallitsee hyvä henki. Käynnistymässä on sekä yrityskohtaisia että yritysten yhteisiä kehittämishankkeita. Pirkanmaa /Jukka Alasentie: Vuonna 2008 laman myötä työllisen työvoiman määrä supistui nopeasti, mutta nopeilla korjaustoimilla tilanne on korjaantunut ja parantunut nopeimmin koko maassa. Pienet yritykset investoivat mutta pk-yritykset ovat varovaisempia. Pari isoa yrityshankettakin on vireillä. Nokian kriisin jäljiltä on perustettu uusia yrityksiä, koulutettu väkeä tai väki on siirtynyt muihin yrityksiin, mutta miten nyt toisella kierroksella onnistutaan sopeuttamisessa? Itse ohjelmatyön strategisuus on lisääntynyt; klusterit, isot kokonaisuudet jne. Yliopiston rooli on kasvanut, tavoitteena maailmanluokkaan siirtyminen. Nykyisen ohjelman tavoiteindikaattorit arvioitiin ylioptimistisesti, toisaalta nykyisessä ohjelmissa ei saa tehdä aikaisempia tulostoimenpiteitä ja nyt tehdään paljon toimenpiteitä, jotka ovat huonoja yrityksille, mutta hyviä elinkeinoelämälle. Tulevan kauden mittareita on harkittava tarkkaan. Kuntarahatavoitteiden saavuttaminen on epävarmaa. Etelä-Pohjanmaa / Heli Rintala: Taloudessa varovaista myönteisyyttä, mutta yritykset ovat vielä varovaisia. Työllisyys on kohtuullisen hyvä. Elinkeinojen kehittämisessä paino t&k hankkeissa, mutta kansainvälistymiseen tarvitaan lisäpanostusta. Alueen kärkiklusteri elintarviketeollisuus ei ole niin suhdanneherkkää; esimerkiksi maidontuotannossa raaka-aineen saatavuus haittaa. Metalliteollisuutta painavat suhdanteet, tosin yrityskohtaisesti vaihtelevasti. Huonekaluteollisuudessa yrittäjien / tekijöiden ikärakenne ja halpatuonti ovat haasteina; kehittämisessä lisää painoa life styleen. Ohjelmatyössä (haasteellisuus rajauksen myötä) tutkimus- 5

6 ja oppimisympäristöhankkeiden yritysvetoisuus on parantunut ja piristänyt ohjelmatyötä. TL 1:ssä on eniten sitomatonta rahaa ja hankkeita kaivataan; joitain suurempia vireillä. Rahoituskehyksen muutostarvetta tutkitaan. Kuntarahatilanne on hallinnassa. Kauhavan lentosotakoulun menetys on ollut kova isku alueelle ja myös amk-aloituspaikkojen leikkaus on menetys. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeet ovat keskittyneet elintarvike- ja metalliteollisuuteen mm. alumiinialan koulutuskeskus (3. suurin Suomessa). Nämä ovat tuoneet hyvin kuntarahaa ohjelmiin. Pohjanmaa / Varpu Rajaniemi: TL 1:n sidonta-aste huolettaa, ELYssä täytyy tehdä kansallisen rahan priorisointia. Liiton rahaa on jäljellä enää vähän, miten saadaan parhaiten tuottamaan? Pohjanmaalla TL 4:llä on parannettu myös yhteisöllisyyttä ja edistetty maahanmuuttoa. Työllisyystilanne on hyvä; kahdeksassa kunnassa työttömyysaste on alle 4 %. Pohjanmaalle on tärkeää saada ihmiset pysymään tai muuttamaan maakuntaan. Alueen yritykset ovat investoinneissaan hyvin varovaisia, koska ne ovat pääosin pk- ja alihankintayrityksiä. Kuntarahatilanne on toistaiseksi ollut hyvä, mutta nyt vaikuttaa talouden ohella taustalla myös kuntauudistus. Yhteistyö alueella toimii hyvin. Tulevan kauden indikaattoreita on syytä miettiä. Nykytilanteessa maakunnat tarvitsevat rakennerahastorahaa kehittämiseensä. Flat rate ja lump sum ovat tervetulleita yksinkertaistamistoimia; flat rate jo vakiintunut ja jo yksi lump sum hankekin. Ohjelma siis etenee hyvin ja rahatkin on lähes käytetty. Satakunta / Heikki Juurinen: Ei ole tapahtunut takaiskuja työllisyydessä, yritysten liikevaihdot palautuneet normaaleiksi ja samoin työpaikat. Vienti on vetänyt paremmin kuin keskimäärin, ainoa miinus on puunjalostusteollisuuden huono tilanne. Euroopan tilanteesta johtuen on varovainen ilmapiiri. Liiton EU-rahat on lähes sidottu ja varattu, mutta ELYn rahaa siirtyi tälle vuodelle, jolloin rahoituksen kysyntä on selvästi parantunut (pari hyvää kehittämishanketta vireillä). Tekes-rahoitus etenee hyvin. Kuntaraha saadaan kerrytettyä. Meriklusterin näkymät ovat nyt hyvät, jopa työvoimapulaa. Käydyssä keskustelussa kysyttiin tai todettiin, että - ohjelmatyö on samalla maakuntien sisäistä aluepolitiikkaa. - Hallintoa supistetaan tukien ohjaamiseksi entistä tehokkaammin yritystoiminnan tueksi. Etelä-Pohjanmaalla alumiinikeskus on hyvä esimerkki alueiden monipuolisesta kehittämisestä. - Alle 10 henkilön yrityksiä on paljon, mutta kasvuhakuisia pk-yrityksiä puolestaan liian vähän ja ne ovat jo nyt tiiviisti mukana kehittämistyössä. - Jos TL 1 etenee heikommin, miten maaseutuohjelman pienten yritysten rahoitus käy kaupaksi? - Varovaisuus on ymmärrettävää Euron nykytilanteessa, mutta toivottavaa on, että kuntarahavaikeudet voitetaan ohjelmakauden kuluessa. Moitittiin myös valtiovallan vastinrahaleikkauksia tilanteessa, jolloin kuntasektoria ravistellaan talouden lisäksi rakenteiden kautta. Vuoden 2013 TA-esityksessä ei kuitenkaan varattu puuttuvia valtion vastinrahoja. - Ohjelman strategisuus on lisääntynyt. Vaarantaako vastinrahan puute ohjelman täysimääräisen toteutumisen tai muuttaako se ohjelman sisältöä? On olemassa ristiriita TL 1 painottamisen ja kuntarahan kerryttämisen välillä. Päätös: Merkittiin tiedoksi Länsi-Suomen EAKR-ohjelman tilannekatsaus, maakuntien esitykset ja käyty keskustelu. Seppo Haukan esittelykalvot liitteenä 7 6; L-S EAKR Katsaus K2012.pdf 7. Pääomasijoitusrahastotoiminta EAKR-toimenpideohjelmissa 6

7 Erkki Välttilä Finnvera Oyj:stä esittelee EAKR-rahoitteista pääomasijoitustoimintaa. Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi sijoituspäällikkö Erkki Välttilän esityksen ja käy keskustelun aiheesta. Sijoituspäällikkö Erkki Välttilä Veraventure Oy:stä esitteli pääomarahastotoimintaa ja sen käynnistymistä. Hallintarakenne on hieman monimutkainen eli varat 7,529 m on myönnetty Finnvera Oyj:lle, joka on sijoittanut varat edelleen tytäryhtiöönsä Aloitusrahasto Vera Oy:öön. Finnvera Oyj toimii välittävänä toimielimenä, mutta tuensaajana ja pääomasijoittajana toimii Aloitusrahasto Vera Oy, jonne on perustettu ohjelma-alueittaiset (4 kpl) seurantayksiköt. Finnvera Oy:n tytäryhtiö Veraventure Oy, jossa henkilökunta (18 henk. Helsinki, Tampere, Oulu ja Kuopiossa, tukeudutaan Finnveran Oyj:n aluekonttoriverkostoon), hallinnoi Aloitusrahasto Vera Oy:tä. Sijoitusten kohteena ovat pienet, alkavat, kasvuhakuiset ja kansainvälistyvät yritykset, joilla on aidosti innovatiivinen tuote tai palvelu. Valittaessa arvioidaan teknologiaa ja/tai palvelukonseptia ja niiden hyödyntämistä ja lisäksi tuotteella tai palvelulla oltava kansainvälistä markkinapotentiaalia. Luonnollisesti yksi avaintekijöistä on uskottava yrittäjätiimi ja valmius sen täydentämiseen sekä realistinen ja uskottava liiketoimintasuunnitelma. Sijoitukset (tavoite 18 kpl) tehdään osakesijoituksina, mutta myös irtaantumismahdollisuus oltava hahmotettavissa. EAKR-sijoituksissa seurataan työllisyyttä, T&K työpaikkojen syntymistä sekä naisyrittäjyyttä. Länsi-Suomeen on tehty viisi sijoitusta (1,1 m, 3 kpl Pirkanmaalle ja 1 kpl Satakuntaan) ja 2 kpl on läpäissyt 1. käsittelyn (0,7 m, 1 kpl Pirkanmaalle ja 1 kpl Satakuntaan). Lisäksi hallituksessa on esillä jatkosijoitus Pirkanmaalle (yksi aikaisemmista sijoituspäätöksistä ei toteudukaan). Valmistelussa on kaksi hanketta sekä Satakuntaan että Etelä- Pohjanmaalle. L-S pääomarahaston varat saadaan sijoitettua tavoiteaikataulussa vuoden 2015 loppuun mennessä. Finnveran omien tilaisuuksien ja markkinoinnin ohella alueiden tulee tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista toimijoilleen. Palautteessa sijoituksilta toivottiin enemmän riskinottoa, koska kysymyksessä on kuitenkin alueiden kehittäminen. Todettiin, että hakijoiden taholta pelätään jopa päätösvallan siirtymistä sijoituksen myötä. Päätökset ja sijoitusten toimialat ovat julkista tietoa, joka on haettavissa EURAsta. Eri rahastot ovat pääomamarkkinoilla yritysten eri kehitysvaiheen rahoittajina ja ne ovat keskittyneet yleensä siirtyneet myöhempiin rahoitusvaiheisiin; pääoman muutosvaiheisiin (ei niin riskipitoisia), isoihin kohteisiin. Alkavan vaiheen sijoittajia on vähän, joten tämä po-rahasto on aito pääoman lisälähde. Tuen saajat ovat EU-säännösten mukaisesti tiedotus- ja raportointivelvollisia. Tulevalla kaudella tarve Suomessa on Erkki Välttilän mukaan n. 20 m per vuosi. Päätös: Merkittiin esittely ja palautekeskustelu tiedoksi. Liite 8 7; EAKR LS sk 06_2012 POrahasto.pdf 8. EAKR-ohjelmien ja temaattisten osien arviointi (Sähköiset liitteet 4, 5 ja 6) EAKR-arviointiteemojen tuloksia esittelee Kimmo Viljamaa Ramboll Management Consulting Oy:stä. 7

8 Valtakunnallinen EAKR-toimenpideohjelmien arviointi on jaettu seuraaviin teemoihin: 1. EAKR-toimenpideohjelmien hallintojärjestelmän toimivuus 2. EAKR-rahoituksen vaikutus alueiden yritystoiminnan uudistumiseen, verkottumiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen 3. EAKR-rahoituksen merkitys alueellisten osaamisympäristöjen kehittämisessä sekä osaamista, innovaatiotoimintaa ja verkottumista mittaavien indikaattoreiden kehittäminen Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee arvioitsijan esitykset tiedoksi ja käy niiden pohjalta keskustelua. Kimmo Viljamaa Ramboll Management Consulting Oy:stä esitteli ohjelmien teema-arviointien 1-3 tuloksia. Hallintojärjestelmästä Kimmo Viljamaa totesi mm. että hankkeiden runsaat perumiset johtuvat Suomen konsultatiivisesta neuvontatavasta. Viranomaisilta ennen virallisen hakemuksen jättöä saatu tuki koettiin kyselyssä erityisen hyödylliseksi ja myös käsittelyaikojen vaihtelua ei koettu ongelmaksi. Tietojärjestelmä on raskas, mutta toimiva ja toimijat ovat ottaneet sen positiivisesti vastaan. Etuna silla on tiedon syöttämisen kertaluonteisuus. Ohjeistus ja tukikelpoisuustulkinta eivät ole aina yhtenevää ja maksatuksen takia hankkeiden talousihmiset on syytä ohjeistaa alusta pitäen. Suuraluekohtaiset ohjeet ja oppaat parantaisivat hanketyötä myös tulevalla ohjelmakaudella. Normaaliin talousseurantaan verrattuna EU-rahoituksen hallinnointi ja seuranta on jonkin verran työläämpää ja on arvioitu, että ohjelmatyön laskennallinen taakka on 8-10 % (9 11 m ), joka ei vielä sisällä MYR:jä, sihteeristöjä ym. Voitaisiinko liitteiden määrää vähentää ja yksinkertaistaa niitä, tietojärjestelmää kehittää projektien suunnittelua palvelevammaksi, väliraportointia ja maksatusta yksinkertaistaa jne. Hallintoviranomaisten säästöpaineet kohdistuvat välittävien toimielimien määrän vähentämiseen, jota tosin supistettiin jo ALKU-uudistuksen yhteydessä. Kehittämissuosituksena esitetään sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa, yhteishankkeissa päätoteuttajan allekirjoituksen tulisi riittää, tarvitaanko viralliset allekirjoitukset kaikkiin lomakkeisiin, ohjeistusta parannettava (ohjeet ja ohjaavat toimet), muutosloki rahoittajille, lomakkeen järjestys (ohj.ryhmä loppuun) ja valitut avainasiat voisivat siirtyä/kumuloitua automaattisesti loppuraporttipohjaan. Kansallisen tason hakuprosesseista ja ajoista ym. tarvittaisiin keskitettyä tiedottamista (esim. rakennerahastot.fi). EAKR-ohjelman vaikutuksia yrityksissä on selvitetty minitapaustutkimuksen ja 80 yrityksen kyselytutkimuksen kautta (21 LS). Pääosalla markkina-alueena on kansainväliset markkinat ja vähintäänkin koko Suomi. Pääosalla toimialana on C Teollisuus, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekn. toiminta, G Tukku- ja vähittäiskauppa tai J Informaatio ja viestintä. Kehittämisavustus koettiin merkitykseltään vähintäänkin kohtalaiseksi 70%:ssa yrityksiä ja 28 %:ssa erittäin suureksi. Avustus suurensi hankkeen kokoa, se toteutettiin laadukkaampana, sitä aikaistettiin tai avustus oli hankkeen ratkaiseva kimmoke. Tuki vaikutti seuraavana vuonna mediaaniyrityksissä n. 8,75 %, sitä seuraavina kolmena vuotena n. 10 % liikevaihdon kasvun. Tutkituista yrityksistä 81 % ilmoitti, että kehittämisavustuksella on ollut vaikutuksia yrityksen liiketoimintaosaamisen kasvuun ja merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat seuraaville osa-alueille: Yrityksen strategiseen suunnitteluun liittyvän osaamisen kehittäminen Myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen Markkina- ja kilpailutilanteen kartoittamiseen liittyvä osaaminen 8

9 Yrityksen johtamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen Tutkittujen yritysten tulevaisuudennäkymät: Tavoitellun liikevaihdon kasvun mediaani on 68 % Henkilöstömäärän kasvuarvion mediaani on noin 4 htv. Kansainväliset kasvumarkkinat Kasvuhakuisimmat yritykset hakeutuvat erilaisiin verkostoitumis- ja kehittämishankkeisiin. Kolmannessa arviointiteemassa keskityttiin oppimisympäristöjen innovaatiotoimintaa ja verkostoitumista mittaavien indikaattoreiden kehittämiseen. Loppuraporteista laaditaan analyysit ja verkostoanalyysi sekä maakuntakohtaiset innovaatio- ja osaamisprofiilit. Jatkossa pyritään etsimään ja kehittämään tarvittavia seurantaindikaattoreita. Huomion keskipisteessä on toimintalinja 2. Alustavien havaintojen lisäksi esiteltiin esimerkkinä Pohjanmaan hankkeiden (10 kpl) tuloksia. Verkostoanalyysin pilottitutkimuksen kohdealueena oli Keski-Suomen maakunta. Puhelinhaastatteluvaiheeseen esille nousivat Keuruun osaamisverkosto esiselvitys ja Liiketoimintaosaamisen kehittäminen eteläisen Keski-Suomen kärkiklustereissa -hankkeet. Alustavina tuloksina voidaan arvioida, että nämä hankkeet ovat kyenneet houkuttelemaan keskimääräistä nopeammin kasvavia ja keskimääräistä kannattavampia yrityksiä, mikä on itsessään merkittävä tulos. Hankeanalyysin ja tilastoaineistojen pohjalta on muodostettu maakuntakohtaiset osaamis- ja innovaatioympäristöjen kuvaukset. Tavoitteena on tuottaa taustatietoa arviointiin. Profiilien sisältö: Osaamisen ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristö Tiivis yhteenveto kehittämislinjauksista ja strategioista Osaamisen ja innovaatiotoiminnan institutionaalinen rakenne (yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset) Keskeiset osaamiseen ja innovaatioihin liittyvät tilastomittarit suhteessa koko maahan Alueen elinkeinorakenteen tiivis kuvaus Osaamisympäristöjä, innovaatiotoimintaa ja verkottumista kehittävä hanketoiminta Hanketoiminnan volyymi ja kohdentuminen (teema-alueet, toteuttaja) Hanketoiminnan tulokset ja vaikutukset (sis. hankeanalyysin ja verkostoanalyysin tulokset) Alla esimerkkinä on Pohjanmaan ja koko maan osaamisprofiilin vertailu. 9

10 Kotimaiset patenttihakemukset / 1000 asukasta Julkinen ja korkeakoulusektori T&K-menot / BKT Tekesin TKI rahoitus / BKT 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 T&K-henkilöstön osuus työllisistä T&K-menot / BKT Ulkomaisten tutkintoopiskeiljoiden osuus Yritysten T&K-menot / BKT Tutkijakoulutetut / 15 vutta täyttänyt väestö Pohjanmaa Koko maa Päätös: Seurantakomitea merkitsi arvioitsijan esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi. Esittelykalvot liite 9 8;_LS_EAKR_arviointi_K2012.pdf ja teemaraportit (esityslistan liitteet 4, 5 ja 6 ) liitteinä; liite 10 8; EAKR_arviointi_teema 1_loppuraportti_26.3..pdf, liite 11 8; EAKR-ohjelman väliraportti -teema 2, toukokuu 2012.pdf ja liite 12 8; EAKR_Teema3_väliraportti_FINAL.pdf. 9. Alueellisen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Länsi-Suomen EAKRtoimenpideohjelman vuosikertomuksen 2011 hyväksyminen (liite 7) Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka esittelee Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosikertomuksen vuodelta Keskustellaan mahdollisista suosituksista (Esityslistan liite 7; vuosiraportin luku 10. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET). Päätösesitys: Hyväksytään Länsi-Suomen EAKR-ohjelman vuosikertomus 2011 ja merkitään mahdolliset seurantakomitean suositukset tiedoksi.. Ohjelmapäällikkö Seppo Haukka esitteli Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuosikertomuksen vuodelta 2011 pääsisältöä ja sen johtopäätöksiä ja suosituksia (luku 10). Nykyistä Itämeristrategian ja Itämeriohjelman (Intereg) erillisyyttä ihmeteltiin. Marc Botman totesi, että Itämeri-strategia parantaa ohjelmia ja yhteistyötä tulevaisuudessa ja toivoi, että ohjelmatyössä Itämeri-strategia huomioidaan vahvemmin. Pekka Jounila totesi raportin vastaanottokelpoiseksi ja lopulliset kommentit saadaan jätön takarajasta kahden kuukauden kuluessa. Hän kaipasi enemmän tuloksia, konkretiaa (kansainvälisyys) ja kuvauksia. Päätös: Hyväksyttiin Länsi-Suomen EAKR-ohjelman vuosikertomus 2011 ja merkittiin seurantakomitean suositukset tiedoksi. Vuosikertomus 2011 on liitteenä 13 9; LS VRap pdf (esityslistan liite 7) ja esittelykalvot liite 14 9; L-S EAKR VRap-Suositukset K2012.pdf 10

11 Kokous keskeytettiin noin klo ja siirryttiin lyhyen tauon jälkeen projektiesittelyihin ja iltaohjelmaan. Kokousta jatkettiin seuraavana aamuna aamukahvien jälkeen klo Katsaus EU:n Itämeren alueen strategiaan Ylitarkastaja Harri Ahlgren työ- ja elinkeinoministeriöstä esittelee EU:n Itämeri-strategian ajankohtaisia asioita ja Itämeri-strategian toimeenpanoa rakennerahasto-ohjelmissa. Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi Ahlgrenin esityksen. Ylitarkastaja Harri Ahlgren työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli EU:n Itämeri-strategian ajankohtaisia asioita ja Itämeri-strategian toimeenpanoa rakennerahasto-ohjelmissa. Länsi- Suomen EAKR-ohjelmassa Itämeri-strategian osuus sidonnoista on vähäisin 6,2 %. Komission tiedonanto : Neljä prioriteettia korvataan kolmella tavoitteella, joilla kullakin omat seurantaindikaattorit: Itämerestä ympäristöä säästävä alue Itämerestä vaurauden alue 1. Meren pelastaminen Itämerestä vetovoimainen 2. Alueen yhdistäminen hyvien yhteyksien alue Itämerestä turvallinen alue 3. Hyvinvoinnin lisääminen Itämeristrategian uusi graafinen ilme ja logo sekä omat www-sivut esiteltiin maaliskuussa 2012 (InteractPoint Turku) ja Itämeristrategian vuosifoorumi on Kööpenhaminassa kesäkuuta. Päätös: Seurantakomitea merkitsi Harri Ahlgrenin esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi. Esittelykalvot liitteenä 15 10; EUSBSR EAKR sk K2012.pdf. 11. ESR-toimenpideohjelman ajankohtaiskatsaus ESR-toimenpideohjelman ajankohtaiskatsauksen esittelee ESR-aluekoordinaattori Johanna Latvala (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus). Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi ESR-ohjelman ajankohtaiskatsauksen. ESR-aluekoordinaattori Johanna Latvala (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) esitteli ESRtoimenpideohjelman ajankohtaiskatsauksen. 11

12 ESR- toteumatilanne/länsi- Suomi Rahoittaja varattu EU + valtio rahoitus varattu kunta + muu julk. kunta% Maksatus toteutunut kunta Etelä-Pohjanmaan ELY Keski-Suomen ELY Pirkanmaan ELY Pohjanmaan ELY Satakunnan ELY Keski-Suomen liitto Kaikki yhteensä Toimintalinja Alueosio varatut Valtakunnallinen varatut yhteensä TL % TL % TL % TL % Yhteensä Länsi-Suomen maakuntien elinkeinoelämä on vaihtelevasti lähtemässä laman jäljiltä nousuun. Pitkittynyt lama ja sitä seurannut hitaan kasvun aika sekä jatkuva epävarmuus lisäävät toimijoiden varovaisuutta. Flat rate ja lump sum yksinkertaistavat hankehallintoa ja nopeuttavat maksatusvaihetta. Länsi-Suomen suuralue on ESR-toiminnan näkökulmasta heterogeeninen: kuntien ja kaupunkien halukkuus hakea ESR-hankkeita vaihtelee projektirahoituksen hakijoiden ja toteuttajien määrä on rajallinen ja se on vähenemässä edelliseen ohjelmakauteen verrattuna Rakennerahastotoiminnan asiakaslähtöisyys on parantunut ja hankkeita haetaan selkeillä asiakastarpeeseen pohjautuvilla kohdennetuilla hauilla (linkki kansalliseen työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaan). Lisäksi laajat teemoittaiset kehittämisprojektit selkeyttävät toimintaa. Hankkeissa kehitettyjen toimintatapojen juurruttamisessa hankkeiden toteutuksen vahvalla yhteydellä alueen organisaatioiden keskeisiin strategioihin on tärkeä merkitys. Lopuksi laitettiin ESR:n tiivistelmäkatsaus jakoon. Päätös: Seurantakomitea merkitsi ESR-ohjelman ajankohtaiskatsauksen käydyn keskustelun tiedoksi. Liite 16 11; ESR Katsaus LS MC EAKR K2012.ppt 12. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman ajankohtaiskatsaukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelma ajankohtaiskatsaukset esittelee neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen (maa- ja metsätalousministeriö). Päätösesitys: Seurantakomitea merkitsee tiedoksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman ajankohtaiskatsaukset. 12

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Aika 17.12.2012 klo 10:00 16:15 Paikka Läsnä

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 1 b 4 Alueiden kehittämisyksikkö PÖYTÄKIRJA LS 22.11.2011 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi Syksyn 2010 suuraluekohtaisten keskustelutilaisuuksien yhteenveto seurantakomiteoille 16.11.2010 Gaia Consulting Oy

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraportti Teema 2 Päivämäärä Marraskuu 2013 LOPPURAPORTTI TEEMA 2 EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI TEEMA 2 Päivämäärä 14/11/20133 Laatija

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot