Kierrätysalan sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Ulla Lehtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kierrätysalan sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Ulla Lehtinen"

Transkriptio

1 Kierrätysalan sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen Ulla Lehtinen SELVITYS SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUN KERÄILYSTÄ JA KÄSITTELIJÖISTÄ TURUN SEUDULLA Sytrim-projektin raportteja 1/2007 Tammikuu 2007

2 Sivu 2/21 Sisällys SISÄLLYS... 2 JOHDANTO SER-KERÄYKSEN ORGANISOINTI TURUN SEUDULLA SERIN KÄSITTELIJÄT TURUN SEUDULLA SERIN MATERIAALIVIRTA KERÄYSPISTEIDEN TOIMINTAPROSESSI VAIHEET KERÄYSPISTEESTÄ KÄSITTELYYN SERIN KÄSITTELY VERTAILU OULUN ALUEEN SELVITYKSEEN KEHITYSKOHTEITA TURUN SEUDULLA UUDELLEENKÄYTTÖ KERÄYKSEN TOTEUTUS UUDELLEENKÄYTÖSSÄ TESTAUS JA KORJAUS ASIAKKAAT JA MYYNTIKANAVAT...19 LÄHTEET...21

3 Sivu 3/21 Johdanto Alkutalvesta 2005 tehtiin Oulun seudulla selvitys, jonka avulla kuvattiin sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräysverkko Oulun alueella Tervatullin esikäsittelypisteen näkökulmasta. Selvityksen tulokset on julkaistu raportissa: Poikela, K. & Lehtinen U. Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysverkoston mallintaminen ja tehostaminen Oulun seudulla. Sytrimprojektin raportteja 1/2006. Turun seutu eroaa rakenteeltaan ja SERin keräyskäytäntöjen suhteen Oulun seudusta. Varsinais- Suomen alueella on 53 kuntaa ja asukkaita yli kaksi kertaa enemmän kuin Oulun seudulla. Turun seudulla on neljä yritystä, jotka käsittelevät SERia. Lisäksi edellisen selvityksen jälkeen ovat SEromun toimijoiden väliset sopimussuhteet selkeytyneet. Katsottiinkin tarpeelliseksi selvittää, miten SER-keräily ja verkosto toimii Turun seudulla. Ulla Lehtinen haastatteli toimijoita Sytrim-projektin toimeksiannosta ja Lisäksi aineistoa kerättiin yritysten nettisivuilta. Raportti kuvaa tilannetta Turun seudulla haastatteluajankohtana marraskuussa SER-keräyksen organisointi Turun seudulla Suomessa toimii viisi tuottajayhteisöä (SERTY, SELT, FLIP, ICT ja NERA). SELT, Flip ja ICT omistavat Elker Oy:n, jonka vastuulla on SER-keräyksen organisointi. SERTY ja NERA (Pohjoismaiden Elektroniikkakierrätys ry) ovat luoneet omat keräysorganisaatiomallinsa. Tässä selvityksessä tarkastellut keräily- ja käsittelypisteet toimivat Elker Oy:n ja SERTYn verkostoissa. Molempien yhteisöjen perustoimintamalli on samanlainen SE-romun keräyksen ja käsittelyn toteuttamiseksi. Tuottajaorganisaatio tekee sopimukset keräyspisteiden kanssa, jotka vastaavat kuluttajilta tulevan tavaran vastaanotosta. Tiedot keräyspisteistä löytyvät tuottajajärjestöjen nettisivuilta. Tuottajajärjestöt myös omistavat keräyspisteissä olevan säilytyskaluston. Tuottajajärjestöt tekevät sopimukset myös kuljetusyritysten ja käsittelypalvelujen tarjoajien kanssa. Toimintamalli vastaa perinteistä alihankintamallia, jossa ydinyritys hankkii jokaisen vaiheen erikseen ja maksaa tehdystä työstä ja palvelusta korvauksen (ks. kuva 1). Elker Oy on rakentanut hajautetun valtakunnallisen verkoston: keräyspisteitä on noin 340, käsittelypisteitä 27 sekä kuljetuspalvelun tarjoajia 50. SERTY, kuten myös NERA, suosii keskitettyä

4 Sivu 4/21 mallia: keräyspisteistä tavara toimitetaan suoraan muutamaan jatkokäsittelypisteeseen. SERTYn SER-romu toimitetaan konteissa Kuusakosken Helsingin ja Heinolan toimipisteisiin, kylmälaitteet kolmeen jatkokäsittelypisteeseen. Elkerin keräysverkosto Turun seudulla Elker Oy:n keräyspisteitä ylläpitävät Turun seudun jätehuolto Oy sekä salolainen Rouskis Oy omalla toimialueellaan, johon kuuluu 13 kuntaa. Asukkaita Rouskis Oy:n ja Turun seudun jätehuollon toimialueella on yhteensä noin Lisäksi keräyspisteinä toimivat SER:iä myös käsittelevät pisteet Ekokaarina, Turun Ekotori, Liedon kisällikellari sekä Raision Ekotori. Saaristoalueen SERkeräyksestä vastaa Klara Saariston puhtaanapito Oy lähinnä mobiilikeräyksenä, josta tavara on toimitettu edelleen Ekokaarinalle lajiteltavaksi. Elker on toimittanut keräyspisteisiin häkit ja lamppulaatikot. Ekokaarinalle ja Turun Ekotorille käsittelyyn tulevien häkkien kuljetuksesta vastaa SITA Finland Oy. SER-romun käsittelyä eli purkua tehdään Ekokaarinan lisäksi Turun Ekotorilla, Liedon kisällikellarissa sekä Raision Ekotorilla. Jakeisiin purettu tavara myydään edelleen materiaalin jatkokäsittely-yrityksille, joiden kanssa käsittelypisteet ovat neuvotelleet hinnat joko yksittäin tai yhdessä yhdistysten kautta (Suomen elektroniikan kierrättäjien yhdistyksen SEKY ry, Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry, SKKY). Kierrätysmaksut Tuottajat Elker Oy Myyntituotto Myyntituotto Jatkokäsittelijät vastaanottomaksu kuljetusmaksu käsittelymaksu Kuluttajat SER Käsittelypisteet Kuljetusyritykset Keräyspisteet Kuva 1. SERin käsittelyyn osallistuvat tahot ja niiden väliset rahavirrat Elker Oy:n ketjussa.

5 Sivu 5/21 SERTYn keräysverkosto Turun seudulla SERTYllä on keräyksestä sopimus Turun seudun jätehuollon kanssa, joka omien keräyspisteiden lisäksi ostaa keräyspisteiden ylläpitoa käsittelypisteiltä. Keräyspisteissä SERTYlle kuuluvat tuotteet eli kylmälaitteet ja muut kodinkoneet sekä kuluttajaelektroniikka laitetaan omiin kontteihinsa, jotka ovat alueella Kuusakosken vuokraamia. Monitorit (luokka 3) jaetaan keräilypisteissä tasan SERTYn ja Elkerin kesken. SERTYllä on alueelliset kuljetussopimukset (esim. tamperelainen Speedyex Oy). Kun kontti on täyttymässä, tilaavat keräilypisteet sähköpostilla poiskuljetuksen ja vaihtokontin, joka tulee noin viikon sisällä. Täydet kontit kuljetetaan suoraan jatkokäsittelypisteeseen. 3. SERin käsittelijät Turun seudulla Kohdealueella on neljä organisaatiota, jota toimivat sekä SERin vastaanottopisteinä että Elkerin verkoston käsittelypisteinä. Yritysten tehtävänä on vastaanottaa SE-romua, lajitella ja välivarastoida sitä, ohjata ja korjata toimintakuntoiset laitteet uudelleenkäyttöön sekä purkaa jäte hyötykäyttöön. Lisäksi yritysten tärkeänä tehtävänä on vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen kunnissa. Karkeasti arvioiden nämä pisteet käsittelevät kuukaudessa tn SERia. Vuonna 2005 Turun seudun jätehuolto Oy:n pisteet vastaanottivat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua tonnia eli 4,36 kg/asukas (Turun seudun jätehuolto Oy, 2005). Kuvassa 2 on esitetty kaaviokuva Turun seudun SER-keräysketjusta. Ekokaarina ry Vuonna 2005 perustettu Ekokaarina ry liittyy Kaarinan Työttömät ry:n toimintaan. Kaarinan Työttömät ry on perustettu jo Ekokaarina ry on ns. sosiaalinen yritys 1, joka työllistää 1 Sosiaalinen yritys on minkä tahansa toimialan itsenäinen yritys, joka tuottaa hyödykkeitä ja kilpailee muiden yritysten kanssa valitsemillaan markkinasektoreilla, ts. toimii yrityksenä yritysten joukossa. Poikkeuksena tavallisiin yrityksiin sosiaalisen yrityksen henkilöstöstä vähintään 30 % on vajaakuntoisia tai pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, joille se maksaa työehtosopimuksen mukaisen palkan. (Pajari, 2005)

6 Sivu 6/21 pysyvästi neljä henkilöä. Yrityksessä työskentelee lisäksi vajaa 30 Kaarinan Työttömien kirjoilla olevaa henkilöä. Ekokaarina ry:n ja Kaarinan työttömät ry:n toimintaan kuuluu SE-romun käsittelyn lisäksi rakennus- ja puusepän työt, huonekalujen entisöinti, kierrätykseen toimitettujen ATKlaitteiden datahuolto, vaatteiden korjaustyöt sekä myymälätoiminta. Ekokaarinan purkulaitos sijaitsee Kaarinassa ja yritys on alueen suurin SERin käsittelijä. Ekokaarinalla on ainoana alueella metallin puristuslaite. Ekokaarina käsittelee Salon seudun jätehuollosta vastaavan Rouskiksen keräyspisteistä (Salo, Paimio, Kemiö, Piikkiö) tulevan SERin käsittelystä sekä Paraisten ja Kaarinan alueen SERistä. Lisäksi Ekokaarinaan tulee SERia pohjoisesta Köyliöstä. Ekokaarina käsittelee myös Turun saaristoalueelta sekä Ahvenanmaalta tulevaa SE-romua. Ekokaarinaan tulee melko paljon yritysten SERia, jotka tarvittaessa haetaan omalla kalustolla yrityksistä ja yksityisiltä myös kotoa. KERÄYSPISTEET KULJETUS- YRITYKSET VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYPISTEET JATKOKÄSITTELIJÄT KUUSAKOSKI metallit EKOKEM Loistepisteet EKOKAARINA COOL FINLAND Kylmälaitteet CRT FINLAND Kuvaputket, monitorit RAISION EKOTORI TURUN EKOTORI JALOPINTA KY Piirilevyt, tietokoneiden laitteet LIEDON KISÄLLIKELLARI Kuva 2. Turun seudun sähkö- ja elektroniikkaromun toimitusketju

7 Sivu 7/21 Turun Ekopaja Ekopaja on Turun Seudun Työttömät ry:n yleishyödyllinen tytäryhtiö, joka toimii SERin vastaanotto-, kierrätys- ja käsittelypisteenä. Ekopajan hallinnoinnista ja organisoinnista vastaa Kestävän Kehityksen Yhdistys ry. Ekopajassa on normaalissa työsuhteessa yksi päätoiminen työntekijä sekä muutama osa-aikainen. Tukityöllistettyjä työntekijöitä Ekopajassa on ajankohdasta riippuen Turun Ekopajalle SERia tulee oman keräyspisteen lisäksi Turun Topinojan jätekeskuksesta. Turun Ekopaja on keskittynyt muita käsittelypisteitä enemmän uudelleenkäyttöön sekä sähköpuolen testaukseen, jossa työskentelee n. 10 henkilöä. Kaikki omaan pisteeseen tulevat laitteet testataan. Uudelleenkäyttöön menevät laitteet myydään yhdistyksen myymälässä Turun Ekotorilla. Raision Ekotori Raision seudun työttömien yhdistyksen omistama Raision Ekotori aloitti toimintansa vuonna 1998 ja palkattuja työntekijöitä on neljä sekä tukityöllistettyjä on Ekotorin toiminta perustuu työllisyyden hoidon lisäksi kestävän kehityksen ylläpitoon mm. korjaamalla ja kierrättämällä käytöstä poistettuja tavaroita. Raision Ekotorilla on SERin käsittelyn lisäksi myymälä, ompelimo, huonekalujen korjausta sekä pyöräkorjaamo. Raisioon SERia käsittelyyn tulee oman pisteen lisäksi Raision Isosuon jäteasemalta sekä Uudestakaupungista ja Laitilasta. Lisäksi Ekotorille tulee yrityspuolen SERia Raision alueen yrityksistä. Jonkin verran laitteita myös testataan ja käyttökelpoiset laitteet myydään omassa myymällä. Liedon Kisällikellari Vuonna 1994 toimintansa aloittanut Liedon Kisällikellari on Liedon kunnan alainen kierrätyskeskus. SERin vastaanoton ja käsittelyn lisäksi Liedon Kisällikellarilla on ompelimo, puutyöpaja sekä myymälä. Lisäksi Kisällikellari on hoitanut työllistämisprojekteja. Kisällikellarissa on kaksi päätoimista palkattua työntekijää, muut ovat työllistämistuella palkattuja. SER tulee Liedon Kisällikellariin oman keräyspisteen lisäksi Aurasta ja Tarvasjoelta. Liedon Kisällikellari on ainoa alueen käsittelypiste, jossa on käytössä kuvaputken halkaisulaite. Jonkin

8 Sivu 8/21 verran kuvaputkia on tullut Lietoon Turun alueen muista käsittelypisteistä. Liedon Kisällikellarissa tehdään jonkin verran mm. pesukoneiden testausta, mutta toiminta on varsin pienimuotoista. 4. SERin materiaalivirta Tässä kappaleessa on kuvattu materiaalin käsittely keräyspisteissä, kuljetuksessa ja käsittelypisteessä. 4.1 Keräyspisteiden toimintaprosessi Keräyspisteiden toimintaa selvitettiin käymällä jäteaseman (Turku, Topinoja ja Salo, Korvenmäki) ja pienjäteaseman (Paimio, Parainen) yhteydessä toimivassa vastaanottopisteessä, joista kaksi kuului Rouskis Oy:lle ja kaksi Turun seudun jätehuoltoon. Käynneistä ei ilmoitettu etukäteen. Paikan päällä haastateltiin vuorossa ollutta jäteaseman hoitajaa kuten aiemmin tehdyssä Oulun seudun kyselyssä. Yleisesti voidaan todeta, että kaikki pisteet toimivat varsin hyvin annettujen ohjeiden (Elker Oy, keräyspisteohjeet 2006) mukaisesti. Ohjeistusta pisteisiin oli saatu joko jäteaseman ylläpitäjältä tai suoraan tuottajayhteisöiltä. Henkilöstö tiesi säännökset hyvin. Seuraavassa on kuvattu keräyspisteiden toimintaprosessi. Tavaran vastaanotto Kun kuluttaja tuo tavaraa jäteasemalle, hän ilmoittautuu vastaanottopisteessä, josta neuvotaan mihin tuoja voi viedä laitteet. Kuluttaja ei kuittaa tuomaansa SER-tavaraa. Ainostaan monitorit ja kuvaruudut punnitaan ja kirjataan. Mikäli tavaraa on enemmän, voidaan tiedustella alkuperää. Yritysasiakkaita pyydetään täyttämään erillinen lomake, jonka perusteella voidaan laskuttaa. Yhdessä pisteessä pyydettiin, virallisten ohjeistuksen mukaisesti, esittämään kuitti tilalle ostetuista tuotteista, mikäli tuodaan yli 3 kpl samaa tuotetta samanaikaisesti. Vastaanottopisteissä kuitenkin arveltiin, että yritystavaraa toimitetaan melko vähän kuluttajatavarana vastaanottopisteisiin eikä tuotteiden alkuperää tivata. Tuoja purkaa itse tavarat jäteasemalla ja laittaa kontteihin. Rouskiksen pisteissä oli konttien ovissa listat kontteihin laitettavista laitteista (kuva 3). Jäteasemien kenttähenkilöstö pyrkii tasaamaan monitorit SERTYlle ja Elkerille. Eräässä pisteessä arvioitiin, että SER vie noin minuuttia

9 Sivu 9/21 päivittäisestä työajasta. Keräyspisteiden henkilöstön tehtäviin ei kuulu SERin lajittelu, mutta vääränlaiset romut pyrittäneen poistamaan. Kaikissa vastaanottopisteissä oli käytössä Elkerin 160x 120 x 120 häkit, joita sopii konttiin kolme kappaletta (kuva 4). Pitkiä lamppuja säilytettiin muovilaatikoissa (kuva 5) ja lyhyitä loistelamppuja varten oli kaikissa pisteissä kuituastiat (kuva 6). Vain yhdessä vastaanottopisteessä kerrottiin, että Elkerin kontti lukitaan yöksi, muutoin kaikki kontit ovat avoinna myös öisin. Salon Korvenmäen jäteasemalla kontit olivat aiemmin lukossa, mutta koska lukot murrettiin jatkuvasti erityisesti kesäisin rikki, ei katsottu järkeväksi enää lukita kontteja. Turussa konttien sisältö pengotaan lähes joka yö! Sitä vastoin pienjäteasemilla murrot eivät ole olleet ongelma. Ohjeiston mukaan lamppulaatikot tulisi sijoittaa tiloihin, jotka ovat lukittavissa, mikä oli toteutettu kolmessa vastaanottopisteessä. Kun kontit alkavat täyttyä, vastaanottopisteen henkilöstö tilaa kuljetuksen. Kuljetuksen tilauskäytännöt hieman vaihtelivat: SERTYn konttien haku tilataan sähköpostilla/internetistä. Elkerin tavaran kuljetus tilataan nykyisin puhelimitse tai sähköpostitse pääsääntöisesti suoraan kuljetusyritykseltä. Pienjäteasemien tilaukset voivat kulkea pääpaikan kautta: esimerkiksi Paimion pienjäteaseman hoitaja oli tilannut kuljetuksen tiistaina klo 17 jälkeen ja tieto tästä tuli SITAn Turun konttoriin keskiviikkona noin klo 11. Kuljetusten todettiin kuitenkin toimivan nykyisin hyvin. Kuljetus kolmelle Elkerin häkille tilataan pienjäteasemilla 1-1,5 kuukauden välein. Nopeimmin häkit täyttyvät Turun Topinojan jätekeskuksessa, jossa tyhjennys on kahdesta viikosta neljään viikkoon. SERia tulee pisteisiin eniten keväällä ja kesällä, kun kuluttajat siivoavat varastojaan. Lamput toimitetaan suoraan keräyspisteestä ongelmajätelaitokseen.

10 Sivu 10/21 Kuva 3. SERTYn Keräyskontit Salon Korvenmäen jäteasemalla Kuva 4. Elkerin häkit kontissa

11 Sivu 11/21 Kuva 5. Lamppulaatikko loiteputkilampuille Kuva 6. Kuituastiat lamppuja varten 4.2. Vaiheet keräyspisteestä käsittelyyn Seuraavassa on kuvattu kuljetuksen keskeiset vaiheet ja niissä huomioitavat seikat. SITA Finland vastaa Elkerin häkkien kuljetuksesta keräilypisteistä Ekokaarinan ja Turun Ekotorin käsittelypisteeseen. Kuljetusta selvitettiin seuraamalla häkkien hakua Paraisten pienjäteasemalta Matka Turusta SITAn toimipisteestä Paraisten pisteeseen on noin 30 km. kuvassa 7 on SITA Finlandin keräilyssä käyttämä auto, johon sopii kuusi häkkiä, jotka painavat noin 500 kg. Mikäli käytetään peräkärryä voidaan maksimissaan kuljettaa 12 häkkiä. Auto joko ajaa ensin

12 Sivu 12/21 matkan varrella olevaan Ekokaarinaan hakemaan tyhjiä häkkejä tai mikäli tyhjiä häkkejä on riittävästi SITAn toimipisteessä, ajetaan suoraan keräyspisteeseen. Taulukossa 1 esitetty esimerkkimatka on tehty siten, että häkit olivat valmiiksi kyydissä. Jos tyhjät häkit olisi ensin haettu Kaarinasta, olisi matkan kesto ollut noin 2 h. Taulukko 1. Kuljetus- ja käsittelyajat (matka tehty ) Aika Matkan vaihe Huom! Lähtö Turusta Perillä Paraisilla, häkkien siirto alkaa Huom! vain kaksi häkkiä haettavana Häkit on lastattu autoon. Kuljettaja Olosuhteet hyvät, ei täyttää rahtikirjan ongelmia häkkien kanssa Auto saapuu Kaarinaan Häkit puretaan autosta. Häkit punnittaan punnitsevalla haarukkavaunulla ja kirjataan Tyhjiä häkkejä ei ollut saatavilla Auto lähtee Turkuun Auto perillä Turussa Kuva 7. Sita Finlandin keräysauto Häkkien kuljetuksessa keskeisiä ongelmakohtia ovat tyhjät häkit ja lastaus keräyspisteessä. Elker Oy on toimittanut häkit alueen keräilypisteisiin ja vaihtohäkkejä tulisi olla riittävästi. Ongelmana on,

13 Sivu 13/21 että täydet häkit seisovat käsittelypisteissä, esim. Ekokaarinan pihalla oli tutkimusajankohtana 11 täyttä häkkiä purkamatta. Tyhjien häkkien löytäminen voi joskus viivyttää tavaran hakua. Kokoontaitettavat tyhjät häkit voi myös hävitä muuhun käyttöön. Lastausta keräyspisteissä voi vaikeuttaa konttien sijoittelu: Kontit voivat olla sijoitettu alueelle siten, että autolle ei ole riittävästi lastaustilaa. Kontit voivat esimerkiksi olla liian lähellä rakennuksia. Toinen ongelma on, että kontit ovat sijoitettu siten, että talvella vesi pääsee ja jäätyy konttien pohjalle tai kontin suulle. Lisäksi keräyspisteissä ei useinkaan ole tarvittavaa nostokalustoa kuten pumppukärryjä. Häkkien siirtäminen voi viedä kauan, koska konteissa on tiellä olevaa irtotavaraa. Jos häkit ovat liian täyteen pakattuja, eivät ne sovi ulos konteista ja tavarat tippuvat helposti. Kuljetuskustannukset syntyvät käsittely- ajokustannuksista. Karkeasti arvioitiin, että SERin kuljettaminen maksaa Turun seudulla 5-13 senttiä/kg. Pelkästään kuljetuskustannusten kannalta olisi edullisinta käyttää vaihtokonttijärjestelmää, jolloin käsittelyvaiheet jäävät pois keräilypisteessä. Tällöin kuljetuspalvelun tarjoajalla tulisi olla riittävä nostokalusto. Häkkeihin perustuva systeemi taas edellyttää erityyppistä kalustoa. Nykyisiä kuljetuskustannuksia voitaisiin alentaa, jos pystyttäisiin paremmin yhdistämään hakuja ja ennakoimaan kuljetustarvetta. Esimerkiksi kaikki pisteet voisivat tilata kuljetuksen suoraan sähköpostijärjestelmällä kuljetusliikkeestä, jolloin tieto kuljetustarpeesta tulisi riittävän ajoissa. Toisaalta voitaisiin käyttää myös säännöllisiä noutoreittejä, jolloin noutopisteet ilmoittaisivat vain, jos tarvitsevat sovitusta poikkeavan määrän tyhjiä häkkejä. 4.3 SERin käsittely Kuvassa 8 on esitetty kaavio käsittelyn vaiheista ja tiedonkulusta perustana Ekokaarina ry:n prosessi.

14 Sivu 14/21 Kuva 8. Peruskaavio käsittelyn vaiheista Ekokaarinalla (Elkerin SER). Ekokaarinan (kuten myös muissa käsittelypisteissä) sisäinen käsittelyprosessi on jaettu kahteen erilliseen soluun: Elkerin SER käsitellään omissa pisteissään, jotta pystytään seuraamaan tavaran ja siitä saatavien jakeiden määrää. Oman solunsa muodostaa yritysten SERin käsittelypisteet. Lisäksi kolmannen ryhmän muodostaa historiallinen eli ennen lainsäädännön voimaantuloa 2 kerätty SER. 2 Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkaromusta 852/2004. Tullut voimaan 13. elokuuta 2005.

15 Sivu 15/21 Selvityksen alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää purkuprosessin kestoa ja kustannuksia. Selvisi, ettei missään käsittelypisteessä oltu arvioitu purkuprosessin kestoa: Todettiin, että kolmannen sektorin yrityksissä työntekijät ovat niin erilaisia, ettei standardiaikoja voida määrittää. Toinen tuottavuuteen vaikuttava tekijä on purkutarkkuus ts. mihin pisteeseen asti on järkevää purkaa. Todettiin, että nykyisin purkutarkkuuden määrittelee tavaran määrä. Kun on vähän työtä, puretaan tarkemmin. 4.4 Vertailu Oulun alueen selvitykseen Vuosi sitten tehdyssä Oulun alueen keräysverkoston mallintamisessa (Poikela, Lehtinen, 2006) kuvattiin alueen keräyspisteiden toiminta Tervatullin näkökulmasta koskien Elkerin tavaraa. Oulun alueella Oulun jätehuolto vastaa kunnallisista keräyspisteistä. Vastaavasti Turun alueella keräyspisteitä ylläpitää Turun seudun jätehuolto ja Salon seudulla Rouskis Oy. Turun seudulla keräyspisteille oli annettu selkeät toimintaohjeet ja pisteiden henkilöstö oli ohjeista hyvin selvillä. Keräilytoiminta olikin Turun alueella huomattavasti paremmin hallinnassa kuin Oulun seudulla. Oulun seudulla Oulun seudun jätehuolto myös hoiti kuljetukset keräilypisteistä eteenpäin. Turun alueella kuljetuksista vastasi kaksi ulkopuolista kuljetusyritystä: Raision Ekotorille kuljetuksista vastasi eri yritys kuin Kaarinaan ja Turkuun. Kuljetusten keskittäminen yhdelle ulkopuoliselle yrittäjälle mahdollistaa kuljetusten järkevän suunnittelun. Oulun alueen erikoisuus oli, että SERTYn ja ELKERin tavaraa ei eroteltu keräilypisteissä, vaan ne lajiteltiin vasta Oulun jätehuollon omassa pisteessä keskitetysti. Oulun alueella oli siis yksi käsittelyvaihe enemmän. Turun alueella SERTYn laitteet kerättiin omiin kontteihin ja kuljetettiin suoraan jatkokäsittelyyn. Jotta kuluttaja osaa laittaa laitteensa oikeaan konttiin, on konteissa oltava ohjeet. Lisäksi keräyspisteissä on kenttähenkilökuntaa, joka tarvittaessa opastaa ja järjestelee konttien sisältöä. Turun seudun selvitys vahvisti tosiasian, että keräyspisteistä varastetaan paljon tavaraa mikä selittänee myös mm. riisuttujen tietokoneiden suuren määrän. Oulun seudulla SERiä käsittelee vain yksi sosiaalinen yritys Tervatulli Oy. Turun alueella käsittelijöitä oli neljä työttömien yhdistysten ylläpitämää yritystä. Materiaalivirrat oli jaettu eri käsittelijöille, toisin sanoen jokaisella oli oma alueensa, mistä niille tuli SERia.

16 Sivu 16/21 5.Kehityskohteita Turun seudulla Turun seudun SER-keräysprosessi ja kuljetukset olivat varsin hyvin järjestettyjä. Alueella toimii neljä SERin käsittelijää, joiden kesken alueen materiaalivirta on jaettu kunnittain. Kaikilla käsittelijöillä oli haastateltavien mukaan kapasiteettia käsitellä enemmän SERia. Lisäksi oltiin sitä mieltä, että alueen kuluttajilla on vielä varastoissaan palauttamatonta tavaraa erityisesti maaseudun kunnissa, joissa kannattaisi järjestää keräyskampanjoita. Myös saaristo, jossa on paljon kesämökkejä, tuottaa paljon SERia. Kaikki alueen SERin käsittelijät olivat kolmannen sektorin yrityksiä, joiden ensimmäinen tavoite on heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen toisaalta kannattavuuden saavuttaminen. Koska sosiaaliset yritykset tuottavat heikosti voittoa, ne eivät myöskään pysty investoimaan SERin purkua tehostaviin laitteisiin tai tekemään työhyvinvointia parantavia investointeja. Automaatioaste kaikissa yrityksissä oli alhainen. Kuvaava on, että osa työntekijöistä haluaa käyttää töissä omia yksinkertaisia työvälineitään, koska työnantajan meisselit yms. ovat liian kuluneita tai ne häviävät herkästi. Kuten aloittavilla yrityksillä yleensä, myös sosiaaliset yritykset näyttävät hajottavan toimintaansa ja tekemään kaikkea mahdollista käsityöhön perustuvaa palvelua. Alueen eri yrityksillä on erilaisia vahvuuksia, joita niiden tulisi hyödyntää miettiessään mihin toimintoihin niiden tulisi keskittyä jatkossa. Alueen käsittelijöillä oli henkilötasossa yhteistyötä mm. kierrättäjien yhdistysten kautta. SERin käsittelyyn tai keräilyyn liittyviä yhteistyöhankkeita tai tiedon vaihtoa vaikutti kuitenkin olevan aika vähän. Lisää yhteistyötä toivottiin esim. liittyen jakeiden myyntiin ja hintaneuvotteluihin. Jos SERin käsittelyä halutaan tehostaa ja saada toimintaa kannattavaksi, on selvää, että käsittelijöiden määrää on supistettava. Myös ympäristölupaehdot ja työturvallisuuskysymykset tulevat jatkossa asettamaan lisävaatimuksia yrityksille. Haastateltavat nimesivät suurimmaksi ongelmaksi heikon työntekijäaineksen ja lyhyet työsuhteet. Varsinais- Suomessa on ollut hyvä työllisyystilanne, mistä syystä kaikista vaikeimmin työllistettävät ovat jääneet jäljelle. Pitkällä tähtäyksellä kierrätysyritysten toiminta ei voi perustua valtion työllistämistukiin, vaan niiden on pystyttävä myös palkkaamaan normaalia pysyvää työvoimaa.

17 Sivu 17/21 6 Uudelleenkäyttö Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on kerättävä ja varastoitava siten, että uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen soveltuvat kokonaiset laitteet ja osat voidaan ensisijaisesti käyttää uudelleen ja toissijaisesti kierrättää mahdollisimman tarkasti (Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkaromusta 6 pykälän 3 momentti). Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan kierrätystä, jossa poisluovutettu laite otetaan uudelleen käyttöön joko sellaisenaan, korjaamalla se tai muuttamalla käyttötarkoitusta EU on asettanut minimitavoitetasot eri luokkien kierrätystavoitteille taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 2. Minitaso kierrätykselle Luokka Hyödynnettävä Uudelleenkäytettävä ja kierrätettävä (% painosta) Suuret kodinkoneet 80 % 75 % Tieto-ja teletekniset laitteet 75 % 65 % Kuluttajaelektroniikka 75 % 65 % Pienet kodinkoneet 70 % 50 % Valaistuslaitteet 70 % 50 % Sähkö- ja elektroniikkatyökalut 70 % 50 % Lelut, vapaan-ajan- ja 70 % 50 % urheiluvälineet Tarkkailu- ja valvontalaitteet 70 % 50 % Kaasupurkauslamput 80 % Tuottajayhdistyksistä NERA on julkaissut ohjeistuksen uudelleenkäytöstä vastaanottopisteissä (NERA 2006). Uudelleenkäytön toteutuksessa on havaittavissa kolme keskeistä pullonkaulaa: - keräyksen toteutus - laitteiden toimivuuden testaus - asiakaskunta ja myyntikanavat Keräyksen toteutus uudelleenkäytössä Kuten aiemmin todettiin, nykyisin keräyspisteissä ei tiedustella, ovatko toimitetut laitteet toimivia. Eräs työntekijä jopa totesi, että kuluttajalle voi syntyä käsitys, että keräyspisteen henkilöstö ottaa

18 Sivu 18/21 itselleen tai välittää laitteen eteenpäin. Koska kontit ovat avoinna, toimivat uudehkot laitteet helposti varastetaan erityisesti isoilla paikkakunnilla. Laitteet myös rikkoutuvat helposti häkkien ja konttien siirron yhteydessä. Käsittelypisteissä testataan uudelleenkäyttöä varten satunnaisesti keräyspisteistä tulevaa uuden ja toimivan näköistä tavaraa. Eräässä käsittelypisteessä arvioitiin, että vain 10 % testatuista laitteista on uudelleenkäyttökelpoisia ilman suuria korjauksia. Yleisesti todettiin, että keräyspisteistä tulevat tietokoneet ja muut atk-laitteet ovat usein riisuttuja ja niin vanhaa mallia, ettei niillä ole käyttöä. Käsittelypisteisiin suoraan kuluttajilta tuleva SER kirjataan vastaanottolomakkeeseen. Osassa paikoista kuluttaja allekirjoituksellaan luovuttaa tuomansa laitteen kunnostusta ja uudelleenkäyttöä varten kierrätyspisteelle. Toimiviksi ilmoitetut laitteet testataan ja myydään omissa myyntipisteissä. Uudelleenkäyttöön parhaiten soveltuvat b-to-b -laitteet, jotka ovat olleet yritysten ja laitosten käytössä, jolloin tiedetään tarkkaan laitteiden kunto ja alkuperäksi. Toisaalta tuottajayhteisöt eivät omista b-to-b -laitteita, vaan käsittelypisteet voivat itsenäisesti hinnoitella keräilyn ja saavat myyntitulot itselleen, mikä motivoi panostamaan b-to-b puoleen. Mikäli keräyspisteistä tulevaa SERiä halutaan saada uudelleenkäyttöön, tulisi keräyspisteissä jatkossa tiedustella, onko laite kunnossa ja saako sen luovuttaa uudelleenkäyttöön. Kuluttaja kuittaa laitteen luovutetuksi. Uudelleenkäyttöön tarkoitetut laitteet säilytetään erillään muusta tavarasta omassa häkissään lukkojen takana ja sisätiloissa. Laitteiden testausta ei ole järkevää tehdä keräyspisteissä, koska niissä ei ole tarvittavaa laitteistoa eikä henkilökuntaa. Uudelleenkäyttöön menevät laitteet kuljetetaan keskitetysti testauspaikkaan. NERAn (NERA 2006) laatimien yleisten ohjeiden mukaan: 1. Uudelleenkäytettävien tuotteiden pitää olla riittävän uusia (käyttöönotettu tällä vuosituhannella) 2. Tuotteissa ei saa olla näkyviä vaurioita 3. Tuotteissa ei saa olla runkovikaa (kierous tms) 4. Tuote ei saa sisältää sellaisia vaaralliseksi luokiteltuja aineita, jotka ovat kulloinkin kiellettyjä markkinoille myytävissä uusissa tuotteissa (esim. CFC-yhdisteet) 5. Uuudelleenkäyttöön on saatava tuotteen omistajan suostumus 6. Tuote ei ole saanut olla varastoituna ulkotiloissa käytöstä poiston jälkeen 7. Tuotteen suojavaippa/kuoret eivät saa olla puutteellisesti kiinnitetyt.

19 Sivu 19/ Testaus ja korjaus Käytetyt laitteet tulee asianmukaisesti testata ennen kuin ne voidaan myydä edelleen. Haastateltujen mukaan SERTY on pyrkinyt rajoittamaan käytettyjen laitteiden paikallista uudelleenmyyntiä perustuen tuoteturvallisuuteen: kolmannen sektorin yrityksillä ei välttämättä ole sellaista testauslaitteistoa, joka takaisi tuotteiden turvallisuuden. Lisäksi vanhoissa laitteissa voi myös olla sellaisia vaarallisiksi luokiteltuja aineita, jotka ovat kiellettyjä uusissa tuotteissa. RoHSdirektiiviä (2002/95/EY) tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ei kuitenkaan sovelleta sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamiseen tarkoitettuihin varaosiin eikä sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöön, jotka on saatu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta Testausta tehdään jossain määrin kaikissa käsittelypisteissä. Työntekijöiden osaaminen ja laitekanta rajoittavat testaustoimintaa. Käsittelypisteissä myös jonkin verran korjataan laitteita. Kuitenkin haastateltavat totesivat, ettei ole järkevää tai kannattavaa tehdä isoja korjauksia. Myös esim. varaosien saanti voi rajoittaa korjaustoimintaa. Kierrätysyritykset eivät harjoita varaosien myyntiä, vaikka myyntiä onkin suunniteltu mm. Sytrim-verkostossa. Jatkossa tiettyjen kierrätysyritysten tulisi keskittyä pelkästään testaus- ja korjaustoimintaan. Yrityksillä tulee olla riittävän laaja testauskalusto ja ammattiosaaminen. Esimerkiksi voitaisiin miettiä, että käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaitteiden testaus- ja korjaustoimintaa harjoittavat yritykset voitaisiin hyväksyä (sertifiointikäytäntö), jos ne täyttävät yhteisesti sovitut vaatimukset. Kuluttaja ostaessaan käytetyn laitteen tietäisi, että näiden yritysten leimaamat tuotteet ( tuotesertifikaatti ) ovat kunnossa ja turvallisia, jolloin niiden voidaan olettaa kestävän vielä tietyn käyttöajan. Testaus- ja korjausyritykset voisivat myydä palvelujaan muille kierrätysyrityksille Asiakkaat ja myyntikanavat Uudelleenkäytön keskeinen kysymys on asiakkaat: kuka haluaa ostaa käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja millä hinnalla? Nykyisin käytettyjen tuotteiden myynti kotimaassa on vähäistä. Ulkomaille (esim Venäjän markkinat) tapahtuvasta välitystoiminnasta ja globaaleista uudelleenkäyttömarkkinoista on tarjolla vähän tietoa. Turun alueen kierrätyskeskukset myyvät laitteita omissa myymälöissään. Parhaiten kaupaksi menevät pesukoneet, jääkaapit ja pakastimet, joita saadaan nykyisin vähän uudelleenkäyttöön. Esimerkiksi v Turun Ekotorilla laitevarasto

20 Sivu 20/21 kiersi noin kolme kertaa vuodessa, mutta esimerkiksi pesukoneiden kierto on nopeampaa pesukonevarasto kiertää kymmenen kertaa vuodessa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynnistä tuli noin % Ekotorin tuloista. (Turun Sanomat ). Toisaalta kuluttajilta tulevat ehjät tietokoneet ovat yleensä niin vanhoja, ettei niille ole kysyntää, mieluummin ostetaan uusi laite. Käytetylle sähkö- ja elektroniikkalaitteille on etsitty myös muita markkinoita. Mauri Korhosen (Hightech Forum, 2006) mukaan opiskelijoiden lisäksi kunnostettu elektroniikka on löytänyt tiensä syrjäseudulle, missä ikäihmisille helpotusta ovat tuoneet tietokoneet ja nettiyhteys. Kotimaan syrjäseutujen lisäksi kierrätetylle elektroniikalle on löytynyt markkinoita kehitysmaista. Lisäksi käytettyjä kodinkoneita on viety Turun seudulta ainakin Venäjälle yhteistyökumppanien kautta. Uudelleenkäyttömarkkinoiden edistämiseksi kotimaassa tulisi käytettyjen laitteiden myyntikanavia kehittää. Isoimpiin kaupunkeihin hyville myyntipaikoille (vrt. kodinkoneliikkeet) voitaisiin perustaa muutamia käytettyjen laitteiden marketteja, joissa olisi riittävän laaja valikoima eri tuoteryhmiä. Marketilla tulisi olla myös nettimyyntiä. Markettien tulisi olla kaikkien tuottajajärjestöjen laitteiden yhteinen myyntikanava, joka voisi olla myös tuottajayhteisöjen organisoima. Yhteisen myyntikanavan luominen ratkaisi myös tuottajayhteisöille asetetun vaatimuksen uudelleenkäytön toteuttamisesta. Paikalliset kolmannen sektorin yritykset voisivat edelleen halutessaan harjoittaa laitemyyntiä. Kierrätysyritykset voisivat nykyisen suuntauksen mukaisesti keskittyä välittämään b- to-b laitteita keskitetysti ulkomaille tai kotimaisiin kohteisiin. Yhteistyö yritysten välillä mahdollistaisi suurempien erien toimittamisen. Lisäksi yritykset voisivat yhdessä perustaa suunnitellun varaosamyyntipalvelun, joka toimisi pääsääntöisesti netissä postimyyntiperiaatteella.

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot