Kokouspäivä Yhtymähallitus (35)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)"

Transkriptio

1 Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus (35) KOKOUSAIKA: , kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 144 Edellisen kokouksen pöytäkirja 145 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä 146 Tiedoksi saatettavat asiakirjat 147 Talouden toteumaraportti 1-5/ Henkilöstöraportti Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 150 Yhteistyösopimus, Muonion kunta 151 Lapin korkeakoulukonsernin hallintojohtosäännön hyväksyminen 152 Ammattiopiston organisaation muutos 153 Pello-Kolarin toimipaikkapäällikön valinta 154 Kone- ja metallialan aikuiskoulutuksen opettajan valinta 155 Puu- ja rakennusalan tiimivastaavan valinta 156 Johdon assistentin valinta 157 Irtisanoutuminen 158 Irtisanoutuminen 159 Irtisanoutuminen 160 Teollisuuskaasujen toimitusta ja kaasupullojen vuokrausta koskeva kilpailutus 161 Kuntayhtymän johtajan vuosiloma Lisäasiat 162 Irtisanoutuminen 163 Reskontrasihteeri Anne Keinänen työsuhteen vakinaistaminen 164 Ammattikorkeakoulun kustannusvertailu 165 Ammattiopiston opiskelijamääräennuste Meri-Lapin Matkatoimiston esitys 167 Seuraava kokous 168 Pöytäkirjan tarkastaminen Erkki Keinänen

2 Yhtymähallitus (35) AIKA: Tiistai , kello 10:00 12:10 PAIKKA: Tornio, Lappia, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Pasoja Jouko varajäsen Valkonen Asta jäsen, Kuoppala Sauli jäsen, Leskinen Tarja varajäsen, Juntunen Jouko jäsen, Veisto Pekka jäsen, Stoor Olavi jäsen, Hamari Helvi jäsen, Puikko Raimo varajäsen Haukilahti Minna jäsen Päkkilä Matti jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Vaattovaara Pekka yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Leipälä Pentti kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tolppi Reijo rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä Niva Markku vs.rehtori, ammattiopisto Lilja Pertti vs. hallinto- ja talousjohtaja Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Pertti Lilja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, kohta 143 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan kohta 168 KÄSITELTÄVÄT ASIAT (oikaisuvaatimus asiakohta 169 ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa Pertti Lilja

3 Yhtymähallitus (35) 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 31 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtaja esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin

4 Yhtymähallitus (35) 144 Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje142). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus (35) 145 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Ammattikorkeakoulun hallituksen pöytäkirja Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnan kokouspöytäkirja Ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnan kokouspöytäkirja Ravintola-alan neuvottelukunnan pöytäkirja Kuntayhtymän johtajan päätökset 1-38/2011 ESITYSLISTAN LIITE 2, AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 3, HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 4, TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 5, NÄYTTÖTUTKINTOTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 6, NÄYTTÖTUTKINTOTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 7, RAVINTOLA-ALAN NEUVOTTELUKUNNAN PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 8, KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET /2011 Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien ja viranhaltijain päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Hyväksyttiin.

6 Yhtymähallitus (35) 146 Tiedoksi saatettavat asiakirjat Kuntaliitto Yleiskirje 7/80/2011, Uusi pelastuslaki tulee voimaan Keva Yleiskirje 1/2011, Vuoden 2012 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Esitys hyväksyttiin

7 Yhtymähallitus (35) 147 Talouden toteumaraportti 1-5 /2011 Valtuuston hyväksymässä talousarviossa sitovaksi on määritelty kuntayhtymän vuosikate. Vuosikatetta on tarkastelukaudella kertynyt , joka on 33 % talousarviossa määritellystä vuosikatetavoitteesta. Toimintatuottoja on kertynyt 202 tuhatta enemmän kuin vastaavalla kaudella edellisenä vuonna ja toimintakuluja 500 tuhatta. Vuosikatekertymän osalta tilanne lähes edellisvuoden toteumaa vastaava. Tulosalueita sitovaksi on määritelty tulosalueen toimintakate. Yhtymäpalvelujen osalta toimintakatetta on kertynyt tuhatta, joka on 58,6 % tilivuodelle määritellystä tavoitteesta. Suhteessa tilanteeseen 5/2010 toimintakatetta on kertynyt 532 tuhatta enemmän. Yhtymäpalvelujen arvioitua parempi tulos johtuu siitä, että kiinteistöyksikkö on aloittanut käyttötalouteen varattujen vuosikorjausmäärärahojen käytön vasta toukokuussa. Ammattikorkeakoulun tulosalueella tavoitteeksi on määritelty 709 tuhatta, kun toteuma osoittaa -49 tuhatta. Edellisvuonna kertymä oli 457 tuhatta. Edellisvuonna oli käytettävissä vuodelta 2009 siirtyviä määrärahoja , joka summa näkyi heti tammikuun tuloissa ja vaikutti tulokseen positiivisesti. Ammattiopiston vastaava tavoite on tuhatta, josta toteutunut -31 tuhatta. Ammattiopiston osalta tilanne 5 /2010 osoitti 173 tuhannen toimintakatekertymää.

8 Yhtymähallitus (35) TULOSLASKELMA Tot 05/2011 Toteutunut kate% Toimintakatteesta tot% Tot 05/2010 TA 2011 Katetavoite% 10 Yhtymäpalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,33 % ,37 % 58,62 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Ammattikorkeakoulu TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 709 3,06 % -49-0,48 % -6,91 % 457 Rahoitustuotot ja -kulut 0 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Ammattiopisto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,52 % -31-0,17 % -2,03 % 173 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Rahoituserät (YP) TOIMINTAKULUT 0 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ####### 0 #JAKO/0! #JAKO/0! 0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS LAPPIA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,50 % ,89 % 31,74 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Yhtymähallitus merkitsee talousraportin tiedoksi.

9 Yhtymähallitus (35) 148 Henkilöstöraportti 2010 Tilinpäätösasiakirjoihin kuuluva henkilöstöraportti vuodelta 2010 on valmistunut. Lappian ensimmäinen henkilöstöraportti laadittiin tilivuodesta 2007 kokoamalla Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymän alkuvuoden tiedot, sekä toimintansa aloittaneen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian henkilöstötiedot. Koko toimintavuoden sisältäviä henkilöstöraportteja on Lappiassa tehty vuosilta 2008, 2009 ja vuodelta Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrää palvelussuhteiden rakennetta ikää ja sukupuolta sairauspoissaoloja koulutusta ja pätevyyttä työkykyä, terveyttä ja työympäristöä eläköitymistä henkilöstökustannuksia yhteistoimintaa Henkilöstön määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Päätoimista henkilöstöä oli yhteensä 779 hlöä, kun määrä vuotta aiemmin oli 754 hlöä. Henkilötyövuosina laskien päätoimisen henkilöstön määrä on 710,05 hloä. Henkilöstötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin. ESITYSLISTAN LIITE 9, HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Yhtymähallitus hyväksyy henkilöstöraportin.

10 Yhtymähallitus (35) 149 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus valmistui lautakunnan kokouksessa Lautakunnan puheenjohtaja luovutti kertomuksen kokouksessa kuntayhtymän johtajalle, toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle. ESITYSLISTAN LIITE 10, ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Yhtymähallitus päättää toimittaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhtymävaltuuston käsittelyyn.

11 Yhtymähallitus (35) 150 Yhteistyösopimus, Muonion kunta Ammattiopiston ja lukion yhteistyö Muoniossa on kehittynyt myönteisesti. Oppilaitokset toimivat samoissa tiloissa, oppilaitoksen johto ja opetuksen tukipalvelut ovat yhteiset. Johtamisen osalta yhteistyö on perustunut väliaikaiseen sopimukseen ja muilta osin erillisiin yhteistyösopimuksiin. Liitteenä olevaan sopimusluonnokseen on yhdistetty johtamisen, tilojen käytön ja tukipalvelujen periaatteet, niiden hinnoittelu ja laskutus. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan , mikäli sopimusosapuolet ovat sen hyväksyneet. ESITYSLISTAN LIITE 11, YHTEISTYÖSOPIMUS (LUONNOS) Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Muonion kunnan ja Lappian välisen yhteistyösopimuksen voimaantulevana.

12 Yhtymähallitus (35) 151 Lapin korkeakoulukonsernin hallintojohtosäännön hyväksyminen Lapin korkeakoulukonserni on Lapin Yliopiston, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perustama yhteistoimintaorganisaatio, jonka tehtävänä on turvata korkeakoulutuksen säilyminen lapissa. Lapin korkeakoulukonsernin toiminta on korkeakoulukirjaston ja korkeakoulujen kielikeskuksen osalta jo käynnistynyt. Yhteistoiminta laajenee kattamaan valtaosan Lappian it -palveluiden toiminnot, ammattikorkeakoulun opintotoimistopalvelut, kv -palvelut, eoppimispalvelut, tki-tukipalvelut ja tki-oikeudelliset palvelut sekä Kulttuuri-, ja Matkailuinstituutin toiminnan. Korkeakoulujen rehtorit ja kuntayhtymän johtajat ovat valmistelleet konsernin päätöksentekojärjestelmän kehittämistä ja tehneet esityksen Lapin korkeakoulukonsernin hallinto-johtosäännöksi. Korkeakoulukonsernin strategiaryhmä on käsitellyt työryhmän esityksen kokouksessaan ja erilaisten tarkennusten jälkeen esittää yksimielisesti korkeakoulukonsernin osapuolille liitteenä olevan hallintojohtosääntöluonnoksen hyväksymistä. Lapin korkeakoulukonsernin hallintojohtosäännön keskeinen tehtävä on määrittää konsernin toimielimet ja niiden toimivalta. Hallintojohtosääntö tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet. Kuntayhtymän johtaja esittelee konsernin hallintojohtosäännön kokouksessa. ESITYSLISTAN LIITE 12, HALLINTOJOHTOSÄÄNNÖS LUONNOS Yhtymähallitus hyväksyy Lapin korkeakoulukonsernin hallintojohtosäännön voimaantulevana.

13 Yhtymähallitus (35) 152 Ammattiopiston organisaation muutos Esitettävällä organisaatiouudistuksella järjestellään pääosin tekniikan johtamisjärjestelyjä koulutusjohtaja Anna-Maria Jääskeläisen jäädessä eläkkeelle ja aikuiskoulutuspäällikkö Vesa Pirilän irtisanouduttua tehtävästään. Jääskeläisen ja Pirilän virkoja ei täytetä, vaan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Opetuksen tukipalvelujen osalta muutoksia esitetään myös oppisopimustoimintojen ja koulutustorien osalta, joiden toiminta pyritään sijoittamaan kuntayhtymän omistamiin tiloihin. Tekniikan johtamisjärjestelyjen osalta esitetään seuraavia muutoksia: Koulutuspäällikkö Pentti Koskela ottaa vastuulleen tekniikan Kemin toimipisteen toimipaikkapäällikkyyden ja osallistuu ammattiopiston johtoryhmätyöskentelyyn. Lisäksi Pentti Koskela vastaa Kemin sähkö-, ict- ja prosessialan koulutuksista sekä Tornion sähkö automaation koulutuksista. Aikuiskoulutuksen tiimivastaavana toimii Markku Sandberg. Kaivosalan koulutuksesta muodostetaan oma koulutustiimi, jota vetää kaivosalalle myöhemmin nimettävä tiimivastaava. Taisto Kuula vastaa Kemin ja Tornion metallialan koulutuksista. Torniossa metallialan nuorisoasteen koordinaattorina toimii Leo Ojala ja aikuiskoulutusvastaavana Esko Hilden. Antti Päivärinta vastaa Kemin ja Tornion rakennusalan nuorisoasteen koulutuksista. Kemissä rakennusalan nuorisoasteen koulutuksen koordinaattorina toimii Pekka Pitkänen. Sammonkadun toimipisteen tiimivastaava nimetään myöhemmin. Sammonkadun toimipiste toimii Kemin toimipaikkapäällikön alaisuudessa. Tornion toimipaikan toimipaikkapäällikkönä toimii rehtori. Oppisopimustoimintaa ja koulutustoreja koskeva muutosesitys: Esitettävällä järjestelyllä pyritään kehittämään ja tehostamaan oppisopimustoimintaa, jota nyt hoidetaan kolmessa palvelupisteessä. Kemissä ja Torniossa oppisopimuspalveluja on tuotettu koulutustorien yhteydessä ja Torniossa lisäksi oppilaitoskampusella sijaitsevassa yritystalossa. Oppisopimustoiminnan keskittämisellä yhteen toimipaikkaan Kemi-Tornio työssäkäyntialueella saadaan aikaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista etua. Järjes-

14 Yhtymähallitus (35) telyllä voidaan keventää henkilöstön kuormitusta ja järkeistää työnjakoa sekä korvata yhden osa-aikaeläkkeeltä kokonaan eläkkeelle siirtyneen oppisopimussuunnittelijan työpanos. Käytettävissä olevien omien tilojen puitteissa oppisopimustoiminta on mahdollista sijoittaa yritystaloon, nykyisten oppisopimustoiminnan käytössä olevien tilojen yhteyteen. Oppisopimustoimintoja tehostetaan pohjoisten kuntien osalta sisällyttämällä oppisopimustoiminta Pello-Kolarin toimipaikkapäällikön tehtäviin. Koulutustorien vuokratilat on irtisanottu Kemissä ja Torniossa. ESITYSLISTAN LIITE 13, TEKNIIKAN VASTUUHENKILÖT ESITYSLISTAN LIITE 14, SELVITYS KOULUTUSTORIEN TOIMINNASTA Yhtymähallitus hyväksyy esitetyn tekniikan organisaatiomuutoksen ja esityksen vastuuhenkilöistä sekä esityksen oppisopimus- ja koulutustoritoiminnan kehittämisestä sekä toiminnan siirtämisestä kuntayhtymän omiin tiloihin Tornioon ja myös Kemissä varataan omista kiinteistöistä tilat ja oppisopimustehtävien hoitoa varten. Kuntayhtymän johtajan muutettu päätösesitys Yhtymähallitus hyväksyy esitetyn tekniikan organisaatiomuutoksen ja esityksen vastuuhenkilöistä sekä esityksen oppisopimus- ja koulutustoritoiminnan kehittämisestä sekä toiminnan siirtämisestä kuntayhtymän omiin tiloihin Tornioon ja myös Kemissä varataan omista kiinteistöistä tilat koulutustoria ja oppisopimustehtävien hoitoa varten. Esitys hyväksyttiin

15 Yhtymähallitus (35) 153 Pello-Kolarin toimipaikkapäällikön valinta Pello-Kolarin toimipaikkapäällikön tehtävä on vakinaista täyttöä varten julistettu haettavaksi. Hakuilmoituksessa pyydettiin toimittamaan hakemukset todistusjäljennöksineen klo mennessä. Määräaikana hakemuksen jätti ainoastaan Eero Ylitalo. Hänellä on tehtävän edellyttämä pätevyys, hallintotieteen kandidaattitutkinto ja opettajan pedagogiset opinnot suoritettuna. Yhtymähallitus päättää valita hallintotieteen kandidaatti Eero Ylitalon Pello-Kolarin toimipaikkapäällikön vakinaiseen virkaan alkaen.

16 Yhtymähallitus (35) 154 Kone- ja metallialan aikuiskoulutuksen kokoaikaisen opettajan valinta Ammattiopisto Lappian tekniikan alalle haettiin kone- ja metallialan aikuiskoulutuksen kokoaikaista opettajaa. Hakuilmoitus on julkaistu työvoimahallinnon avoimet työpaikat tietojärjestelmässä (mol.fi) ja kuntayhtymän www-sivuilla. Hakemukset CV todistusjäljennöksineen piti toimittaa viimeistään virka-aikana. Määräajassa hakemuksen kone- ja metallialan aikuiskoulutuksen kokoaikaisen opettajan tehtävään jätti 6 henkilöä, joista kaksi täyttää tehtävän edellyttämät pätevyysvaatimukset ESITYSLISTAN LIITE 15, YHTEENVETO HAKIJOISTA Yhtymähallitus valitsee kone- ja metallialan aikuiskoulutuksen kokoaikaiseksi opettajaksi Kemi-Tornio toimialueelle insinööri Jouni Setälän alkaen. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan E-osion mukaan, koeaika 4 kuukautta.

17 Yhtymähallitus (35) 155 Puu- ja rakennusalan tiimivastaavan valinta Ammattiopisto Lappian puu- ja rakennusalalle haettiin tiimivastaavaa, tehtävänään toimia aikuiskoulutuksen vastuuhenkilönä Sammonkadun toimipisteessä. Hakuilmoitus on julkaistu työvoimahallinnon avoimet työpaikat tietojärjestelmässä (mol.fi) ja kuntayhtymän www-sivuilla. Hakemukset CV todistusjäljennöksineen piti toimittaa viimeistään virka-aikana. Määräajassa hakemuksen puu- ja rakennusalan tiimivastaavan tehtävään jätti 3 henkilöä, joista vain yksi täyttää tehtävän edellyttämät pätevyysvaatimukset ESITYSLISTAN LIITE 16, YHTEENVETO HAKIJOISTA Yhtymähallitus valitsee puu- ja rakennusalan tiimivastaavaksi insinööri Martti Myllyn alkaen. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan E-osion mukaan.

18 Yhtymähallitus (35) 156 Johdon assistentin valinta Kuntayhtymän johdon sihteeri on jäämässä eläkkeelle syksyn 2011 aikana. Tehtävä julistettiin haettavaksi nimikkeellä johdon assistentti, hakuilmoitus julkaistiin Kalevassa, Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa. Hakuaika päättyi Määräajan puitteissa hakemuksia tuli 41 kpl, joista kuntayhtymän johtaja, hallinto- ja talousjohtaja sekä johdon sihteeri valitsivat 6 henkilöä pidettyyn haastatteluun. Haastatteluun kutsuttiin tradenomi Anne Keinänen, KTM Hanna Sunnari, hallintotieteen kandinaatti Merja Korkala-Harju (valm. hallintotieteiden maisteriksi 6/2011), tradenomi Marjo Nurmi, tradenomi Johanna Kolu ja tradenomi Sari Kauppinen pidettyyn haastatteluun osallistuivat kuntayhtymän johtaja, hallinto- ja talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja johdon sihteeri. Haastatteluryhmä valitsi hakijoista Merja Korkala-Harjun, Hanna Sunnarin ja Marjo Nurmen jatkotarkasteluun. Jatkoon valituista käydyn keskustelun perusteella ryhmä esittää johdon assistentin tehtävään valittavaksi Merja Korkala-Harjun ja varalle Hanna Sunnarin. ESITYSLISTAN LIITE 17, YHTEENVETO HAKIJOISTA Yhtymähallitus päättää valita kuntayhtymän johdon assistentin tehtävään yhteiskuntatieteiden kandinaatti Merja Korkala-Harjun ja hänen varalleen KTM Hanna Sunnarin. Valintaan sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa, palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

19 Yhtymähallitus (35) 157 Irtisanoutuminen Aikuiskoulutuksen kokoaikainen opettaja (kouluttaja) Seppo Viio on toimittamallaan irtisanomisilmoituksella irtisanoutunut aikuiskoulutuksen opettajan tehtävästä. Yhtymähallitus päättää myöntää Seppo Viiolle eron aikuiskoulutuksen kokoaikaisen opettajan tehtävästä alkaen, työsuhde päättyy

20 Yhtymähallitus (35) 158 Irtisanoutuminen Vesa Pirilä on irtisanoutunut Ammattiopisto Lappian aikuiskoulutuspäällikön virasta alkaen, siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Yhtymähallitus päättää myöntää Vesa Pirilälle eron Ammattiopisto Lappian aikuiskoulutuspäällikön virasta alkaen, virkasuhde päättyy

21 Yhtymähallitus (35) 159 Irtisanoutuminen Lehtori Kirsi Lahti on päivätyllä irtisanoutumisilmoituksella ilmoittanut irtisanoutuvansa Ammattiopisto Lappian kauneudenhoitolan lehtorin virasta alkaen, siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Yhtymähallitus päättää myöntää Kirsi Lahdelle eron kauneudenhoitoalan lehtorin virasta alkaen, virkasuhde päättyy

22 Yhtymähallitus (35) 160 Teollisuuskaasujen toimitusta ja kaasupullojen vuokrausta koskeva kilpailutus Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian hankintapalvelut on kilpailuttanut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian tekniikan alalle hankittavat teollisuuskaasut ja kaasupullojen vuokraukset. Sopimuskausi on kolme (3) + mahdollinen 1 optiovuosi. Hankinnan kokonaisarvo arvioitiin ylittävän sopimuskaudella EU-hankintarajan ( euroa alv 0 %). Vuonna 2010 käytettiin teollisuuskaasujen hankintaan ja kaasupullojen vuokraukseen noin euroa (alv 0 %). Hankintaa on valmistellut Taisto Kuula ja Petri Ronkainen yhteistyössä hankintasihteeri Riitta Räisäsen kanssa. Hankintamenettely on ollut avoin menettely. Hankintailmoitus julkaistiin Tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi klo Tarjoukset saatiin määräajassa Oy AGA Ab:ltä ja Oy Woikoski Ab:ltä. Tarjousten avaustilaisuus oli klo Läsnä olivat Anne Keinänen ja Riitta Räisänen. Ennen tarjousten vertailua tarkastettiin tarjoajien kelpoisuus ja tarjouspyynnön mukaisuus. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että tarjoajat täyttivät tarjoajien kelpoisuusvaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailussa Oy AGA Ab:n tarjous on halvin. Oy Woikoski Ab:n tarjous kallein. Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan teollisuuskaasujen ja kaasupullojen toimittajaksi Oy AGA Ab:n, koska tarjous on halvin. Hankinnan arvo 31510,65 euroa (alv 0 %) /vuosi, koko sopimuskaudelle on n euroa (alv 0 %). ESITYSLISTAN LIITE 18, AVAUSPÖYTÄKIRJA JA TARKASTUS- VERTAILUTAULUKKO Yhtymähallitus päättää valita Lappian teollisuuskaasujen toimittajaksi ja kaasupullovuokrauksen toimittajaksi Oy AGA Ab:n.

23 Yhtymähallitus (35) 161 Kuntayhtymän johtajan vuosilomat Kuntayhtymän johtaja on esittänyt vuosilomansa pidettäväksi ajalla Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän johtajan vuosiloman esitetyn mukaisesti ja toteaa, että tarvittaessa muutoksista voi sopia yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa.

24 Yhtymähallitus (35) Lisäasia 162 Irtisanoutuminen Lehtori Helena Tyystälä on on irtisanoutunut alkaen Ammattiopisto Lappian matkailu- ja ravitsemisalan lehtorin virasta alkaen. Yhtymähallitus päättää myöntää Helena Tyystälälle eron matkailu- ja ravitsemisalan lehtorin virasta alkaen, virkasuhde päättyy

25 Yhtymähallitus (35) Lisäasia 163 Reskontrasihteeri Anne Keinäsen työsuhteen vakinaistaminen Anne Keinänen on toiminut Lappian taloushallintotehtävissä alkaen, ensin ammattikorkeakoulun hanketoiminnassa projektisihteerinä ja alkaen kuntayhtymän taloustoimistossa reskontrasihteerinä, korvaten toiselle paikkakunnalle siirtyneen ja Lappian palveluksesta eronneen henkilön työpanoksen. Yhtymähallitus päättää vakinaistaa tradenomi Anne Keinäsen työsuhteen alkaen.

26 Yhtymähallitus (35) Lisäasia 164 Ammattikorkeakoulun kustannusvertailu Rehtori Reijo Tolppi esittelee ammattikorkeakoulun kustannusrakennetta suhteessa muihin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakoulujen keskiarvokustannuksiin. Tiedot pohjautuvat Opetushallituksen ylläpitämään valtakunnalliseen kustannusraportointiin. Ammattikorkeakoulun rehtorin esitys Yhtymähallitus merkitsee ammattikorkeakoulun kustannusvertailua koskevan esittelyn tiedoksi.

27 Yhtymähallitus (35) Lisäasia 165 Ammattiopiston opiskelijamääräennuste Opintojohtaja Pentti Heikkilä on hakijatilastoon pohjautuen laatinut arvion ammattiopiston opiskelijamäärästä syksyllä Rehtori Markku Niva esittelee arvion yhtymähallitukselle. Yhtymähallitus merkitsee arvion opiskelijatilanteesta tiedoksi.

28 Yhtymähallitus (35) Lisäasia 166 Meri-Lapin Matkatoimiston esitys Puheenjohtajan esitys Meri-Lapin Matkatoimisto esittää valtuustokäsittelyyn asiaa tarjoamiensa palvelujen käytöstä ja toivoo, että koulutuskuntayhtymä Lappia tukisi paikallisen yrityksen toimintaa. Lappia on siirtynyt käyttämään Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaa matkatoimistopalvelua ja toiminto on vaikuttanut oleellisesti Meri-Lapin Matkatoimiston toimintaan. Kuntayhtymän on ollut pakko kilpailuttaa palvelun tuottaja tai käyttää Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia palveluja. Kirjelmä esitetään valtuustolle tiedoksi.

29 Yhtymähallitus (35) 167 Seuraava kokous Alustavan kokousaikataulurungon mukaan seuraavat kokoukset ovat: Strategiapäivät Hyväksyttiin. 168 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 63 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Esitys hyväksyttiin

30 Yhtymähallitus (35) 169 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muut kuin hankinta-asiat Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus ohjeet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 144, 146, 147, 149, 157, 158, 159, 162, 164, 165, 166, 167 Koska päätöksestä voidaan tehdä kunnallislain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 143, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 163, 168 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 143, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 163, 168 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN YH- TYMÄHALLITUS URHEILUKATU TORNIO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätökseen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnanjäsen. Pykälät:

31 Yhtymähallitus (35) Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS PL 8112 (KÄYNTIOSOITE VALTAKATU 17) ROVANIEMI Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.

32 Yhtymähallitus (35) OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS Hankinta-asiat Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Pykälät: 160 Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 15.6.2011 18:30 Kokousaika Torstai 15.6.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot