PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P

2 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit 0146-P18548 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennushanke Rakennuskohde RAKENNUSTYÖMAA Kulkuyhteydet ja alueet Työmaamittaukset Sähkö ja vesi Työmaatilat URAKKAMUOTO Yleistä Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Yleistä Urakkaan kuuluvat työt TYÖMAAJÄRJESTELYT Työalueet Vesiliikenne YMPÄRISTÖ Ympäristönsuojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte SOPIMUSASIKIRJAT URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Työaikataulun tekeminen Urakka-ajan pidentäminen Viivästyminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Yleistä Takuuaika Vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle Vastuu purkutöistä Työturvallisuus RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt... 7

3 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit 0146-P Urakkasumman maksaminen RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmat Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset VALVONTA Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Kohteen valvojat Työmaan aloituskatselmus Tarkastukset Välitarkastukset TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset ERIMIELISYYDET TARJOUS Tarjouksen muoto Vaihtoehtotarjoukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen toimittaminen Tarjouksen hyväksyminen Tarjoustietojen julkisuus Lisätiedot...13

4 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 1 (13) Helsinki /M. Vähäkäkelä Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit 0146-P18548 PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALI MAANRAKENNUSTYÖT JA KIINTEÄT RAKENTEET URAKKAOHJELMA 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennushanke Rakennushankkeen nimi on Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit. Hankkeen rakennuttaja toimii Porvoon kaupunki. Rakennuttajan ja rakennushankkeen suunnittelijoiden yhteyshenkilöt on esitetty seuraavassa: Rakennuttaja: Porvoon kaupunki, katuosasto Rihkamatori B, PORVOO Yhteyshenkilö: Kari Hällström Puh Rakennuskohde Suunnittelija: 2 RAKENNUSTYÖMAA 2.1 Kulkuyhteydet ja alueet 2.2 Työmaamittaukset FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Yhteyshenkilö: Markku Vähäkäkelä Puh Rakennuskohteena on Porvoon Pirttisaaressa (Bodö) sijaitsevan yhteysliikennelaituri ja sen yhteydessä sijaitseva pengeraallonmurtaja sekä niihin liittyvät rakennustyöt. Rakennustyöt käsittävät lastausrampin, tihtaalien (2 kpl) ja niiden teräsbetonirakenteisten maatukien (3 kpl), rakennusvaiheen 1 aallonmurtajan rakentamisen sekä edellä esitettyihin rakennustöihin liittyvät maarakennustyöt. Työ sisältää myös nykyisen yhteysliikennelaiturin päädyn osittaisen purkamisen ja laiturin taustakentän päällystämisen maanvaraisella teräsbetonilaatalla. Urakoitsija vastaa rakennustöiden aikaisen purku ym. jätteen siirrosta asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. Urakka-alue on rajattu asemapiirustuksessa Urakoitsijan käyttöön luovutetaan rajattu laituri- sekä tausta-alue. Urakoitsijan on tausta-alueella liikkuessaan noudatettava asiaan kuluvaa varovaisuutta. Urakoitsijan on huolehdittava käyttämiensä alueiden ja kulkuyhteyksien kunnossapidosta ja siistimisestä. Urakoitsija vastaa tarvittavista työmaamittauksista. Toteutettavan lastausrampin rakenteet on sidottu nykyiseen yhteysliikennelaituriin. Rakennuttaja osoittaa maastosta työn alkaessa korkeus- ja mittauskiintopisteet, joita urakoitsijan on noudatettava.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 2 (13) 2.3 Sähkö ja vesi 2.4 Työmaatilat 3 URAKKAMUOTO 3.1 Yleistä 3.2 Maksuperuste 4 URAKAN LAAJUUS 4.1 Yleistä 4.2 Urakkaan kuuluvat työt Urakoitsija saa käyttöönsä laiturille johtavasta sähkölinjasta työmaasähkön veloituksetta. Urakoitsija on velvollinen järjestämään tarvittavat työmaatilat. Tämä urakkaohjelma on laadittu lastausrampin, tihtaalien ja pengeraallonmurtajan rakennusteknisten töiden sekä niihin liittyvien maanrakennustöiden toteuttamista varten. Urakkamuotona on kiinteähintainen kokonaishintaurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Työt suoritetaan kokonaishintaurakkana (alv. 0 %). Urakoitsija antaa kokonaishinnan urakkatarjouskaavakkeessa esitetyn mukaisesti. Koska työ tehdään kokonaishintaurakkana, työmääriä ei mitata. Urakoitsijan kokonaishinta perustuu urakoitsijan suunnitelmista mittaamiin määriin. Kokonaishintaan kuulumattomat erillistyöt ja lisätyöt suoritetaan erillistarjousten mukaan ja ellei sellaisia ole, yksikköhintaluetteloon perustuvien yksikköhintojen mukaan. Urakka sisältää sopimusasiakirjojen edellyttämien töiden suorituksen täyteen kuntoon yleisten sopimusehtojen 1 ja 2 :n mukaisesti. Vaikka joistakin yksityiskohdista ei olisi erikseen esitetty suunnitelmaa, tulee urakoitsijan kokonaishintaan suorittaa työnsä siten, että rakennuskohde valmistuttuaan muodostaa toimivan kokonaisuuden, hyvän ammattialalla tunnetun tavan mukaan. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty suunnitelmat vain urakkalaskentaa varten. Rakennesuunnitelma valmistuu mennessä. Urakkaan kuuluu lastausrampin ja tihtaalien sekä aallonmurtajan rakennustyöt purku-, kaivu- ja täyttötöineen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti suoritettuina materiaaleineen sekä yleiset työmaavelvoitteet. Rakennuttaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. Urakoitsijan on laskettavat ammattitaitoisena rakentajana suunnitelmapiirustusten, työselostusten ja muiden urakkalaskenta-asiakirjojen perusteella määrät. Urakkahintaan sisältyy vedenalaista kallionlouhintaa 50 m 3 ktr. Mikäli louhinnan todellinen määrä poikkeaa edellä esitetystä, tarkistetaan kokonaishintaa yksikköhintaluettelossa esitetyllä louhinnan yksikköhinnalla. Aallonmurtajan rakennustöiden osalta lähtökohtana on, että nykyisestä aallonmurtajasta saatava louhe ja lohkareet käytetään kokonaan uuden aallonmurtajan rakenteeseen.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 3 (13) 5 TYÖMAAJÄRJESTELYT Urakkaan kuuluvat myös kaikki työkohteessa tarvittavat työ- ja kunnossapitotehtävät, joita ei ole määritelty rakennuttajalle kuuluviksi. Urakoitsija vastaa työmääräarvioista. Urakkaan sisältyy lisäksi tarvittavat purkumateriaalien käsittelyt, varastointi, kuljetukset, vastaanottomaksut, materiaali-, kalusto ym. hankinnat, työvoima-, nostin-, teline- ym. kustannuksineen. Urakkaan kuuluu lisäksi työn tekemiseen ja kuljetuksiin käytettävien alueiden saattaminen ennen työn aloitusta vallinneeseen laatutasoon. Urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajan edustajalle etukäteen miten, missä järjestyksessä ja missä aikataulussa kukin työvaihe on tarkoitus tehdä. Urakoitsija vastaa tarvittavista kohdan 2.2 mukaisesti työmaamittauksista. Rakennuttaja osoittaa maastosta työn alkaessa korkeus- ja mittauskiintopisteet, joita urakoitsijan on noudatettava. 5.1 Työalueet Varattu työalue on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa kohdan 1.2 mukaisesti. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. 5.2 Vesiliikenne 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristönsuojelu Suunnitelmien mukaisissa nykyisen rakenteen purkutöissä urakoitsija tekee tarvittavat ilmoitukset viranomaisille, vesiliikenteen harjoittajille sekä yksityisille henkilöille ja sopii vesiliikenteen tilapäisjärjestelyistä asianomaisten kanssa kulkuyhteyksien toimimisesta joustavasti. Työmaa on pidettävä siistinä. Jätteet on toimitettava jätteiden keräyspisteeseen. Työmaalla ei saa varastoida polttoainetta tynnyreissä. Varastoinnissa on käytettävä säiliöitä, jotka on varustettu polttoaineen maahan valumisen estävin suoja-altain ja laponestoin. Työskenneltäessä vesistöjen välittömässä läheisyydessä ja pohjavesialueilla on varauduttava mahdollisiin öljyvuotoihin. Urakoitsijan tulee vesistössä työskentelyn vuoksi omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi käyttämällä uudehkoja työkoneita ja estämällä öljyvuodot. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakan yhteydessä luontoon ei pääse haitallisia kemikaaleja, ja mahdollisesti syntyvät jätteet kuljetetaan niille tarkoitettuihin paikkoihin. Vahinkotapauksessa maahan tai veteen päässyt öljy imeytetään turpeeseen/muuhun öljyn imeytysaineeseen tai käytetään öljypuomeja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää poltto- ja voiteluaineiden varastointiin ja käsittelyyn. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Toimenpiteet voidaan esittää myös urakoitsijan laatusuunnitelmassa.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 4 (13) 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 7 SOPIMUSASIKIRJAT Urakka-alueelta irrotettava rantamuurin verhouskivet kuuluvat rakennuttajalle. Verhouskivet käytetään uudelleen uuden rantamuurin rakentamisessa. Myös nykyisen laiturin tausta-alueella sijaitsevat rakenteet, varusteet, valaisinpylväs, odotuskopit irrotetaan työn ajaksi ja varastoidaan sekä asennetaan uudelleen tausta-alueelle. Muu purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Purkujätettä ei saa haudata työmaalle. Urakassa noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä lueteltuja asiakirjoja: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Urakkasopimusneuvottelupöytäkirja / -muistio 3. Urakkaneuvottelupöytäkirja / -muistio 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annettavat kirjalliset lisäselvitykset 5. Urakkaohjelma pvm Tarjous 7. FCG Finnish Consulting Group Oy, lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo: - Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit pvm Turvallisuusasiakirja B. Tekniset asiakirjat 1. FCG Finnish Consulting Group Oy, Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaali; työselostus 0146-P18548 pvm Piirustusluettelon 0146-P18548 VRT pvm mukaiset piirustukset 3. Valokuvaliite, työselostuksen liite 1 4. SITO OY, Pirttisaaren yhteysliikennelaituri, pohjatutkimukset: Piirustukset pv, / pdf -otteet 5. SITO OY, Pirttisaaren yhteysliikennelaituri, rakennepiirustus, tasokuva, julkisivut, leikkaus A-A, piir pvm / pdf otteet 6. FCG Planeko Oy 0146-C7171, nykytilakartta pvm Lisäksi on noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä, valtioneuvoston ja ministeriöitten ohjeita sekä virallisia ja puolivirallisia normeja, ohjeita ja standardeja. Kaikki asiakirjat täydentävät toisiaan. Missä tahansa asiakirjassa mainittu velvoite sitoo urakoitsijaa. Mikäli samanarvoisissa asiakirjoissa mainitut tiedot ovat keskenään ristiriitaiset, on rakennuttajalla oikeus määrätä mitä asiakirjaa noudatetaan. Rakennuttaja antaa kaikki tarvittavat tiedot urakoitsijalle. Rakennuttajan antamat määräykset ovat sopimuspuolia sitovia. Kaikki aliurakoitsijat ovat esitettävä rakennuttajan hyväksytettäväksi.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 5 (13) 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Työaikataulun tekeminen 8.4 Urakka-ajan pidentäminen 8.5 Viivästyminen Työt voidaan aloittaa lastausrampin elementtien valmistamisen osalta välittömästi, kun urakoitsijan valinta on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus on asetettu ja rakennuttaja on antanut aloitusluvan. Rakennustyöt kohteessa tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti syyskuun alussa, viimeistään mennessä. Lopullinen työsuunnitelma otetaan sopimusasiakirjaksi. Rakennusaika on syyskuu 2012 huhtikuu Työt on saatava valmiiksi toimintakokeineen ja rakennuttajalle luovutettuna viimeistään mennessä. Pääurakoitsijan on yhteistyössä omien aliurakoitsijoidensa ja rakennuttajan kanssa laadittava yleisaikataulu, jossa työt on sovitettu juohevasti keskenään ja ilman ristiriitoja. Pääurakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain ja jossa on esitetty yksilöidysti eri työvaiheet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutuminen seurataan työmaakokouksissa tai työmaalla. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Urakoitsijan on vähintään 2 vrk etukäteen ilmoitettava tulevia työnäytekatselmuksia. Normaalisti työnäytekatselmukset pidetään työmaakokouksien yhteydessä. YSE 1998 mukaisesti. Viivästyssakko on 2 % jokaiselta alkavalta viikolta, jonka urakan valmistuminen viivästyy sovitusta. Viivästyssakko lasketaan arvonlisäverollisesta urakkahinnasta. 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 9.1 Yleistä Rakennuttaja vastaa sopimusasiakirjatiedoissa ilmoittamiensa tietojen ja tutkimustulosten oikeellisuudesta yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Annettuja tietoja ja tutkimustuloksia tulkittaessa urakoitsijalla edellytetään olevan asiantuntemusta käytettävien työmenetelmien, laitteiden, koneiden ym. valintaan sekä asiakirjoissa esitettyjen johtopäätösten, ennakkoarviointien ja tulkintojen tarkistamiseen. Tällaisia urakoitsijan asiantuntemusvastuun piiriin kuuluvia asioita ovat mm.: - työsuunnitelmat - pohjatutkimuspisteissä esitettyjen kairaustietojen perusteella tehdyt maalajirajoja koskevat päätökset - työmäärä-, massa- ja löyhtymisarvot - työmenetelmät - aikataulut annettujen määräysten puitteissa - työturvallisuus

9 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 6 (13) 9.2 Takuuaika 9.3 Vakuudet 9.4 Vakuutukset Tarjouksen tekijä on velvollinen joko käymällä tai muutoin tutustumaan paikallisiin olosuhteisiin sekä perehtymään voimassa oleviin lakeihin, asetuksiin ja niihin verrattaviin julkisoikeudellisiin määräyksiin, jotka koskevat työn suorittamista. Urakoitsija ei ole oikeutettu vaatimaan lisäkorvausta puutteellisen paikallistuntemuksen tai rakennuttajan antamien mahdollisesti puutteellisten tietojen perusteella. Urakan yleinen takuuaika on 2 vuotta. Urakan takuuaika alkaa vastaanottotarkastuksesta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi - 10 % urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli rakennusajan) b) takuuajan vakuudeksi - 5 % urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli takuuajan) Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Pääurakoitsija ottaa ja kustantaa rakentamisen ajaksi kohdekohtaisen arvonlisäverollisen urakkasumman suuruisen rakennustyövakuutuksen. Vakuutus on otettava rakennuttajan nimiin YSE :n mukaisesti. Urakoitsijoiden on noudatettava vakuutusehtoihin liittyviä suojeluohjeita. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijoilla on vastuuvakuutus, joka vastaa mm. työlle, tarveaineille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta koko urakkasuorituksen ajan, kunnes työ on valmis ja luovutettu rakennuttajalle. Pääurakoitsija huolehtii työntekijöidensä ja koneidensa vakuuttamisesta. 9.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle 9.6 Vastuu purkutöistä 9.7 Työturvallisuus Noudatetaan YSE Urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista ja työn aikana suorittaa vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkistukset, tukeminen ja muut suojaustoimenpiteet. Ennakkoilmoituksen työsuojeluviranomaisille tekee tarvittaessa urakoitsija. Urakoitsijan tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009 ja ottaa vastatakseen sen velvoitteet täysimääräisenä (RT-TM-20952). Urakoitsijan on noudatettava ja täydennettävä hankkeen työturvallisuusasiakirjaa koko urakkasuorituksen ajan. Urakoitsijan on huolehdittava työmaan työsuojelun organisoinnista yhdessä muiden osapuolten kanssa. Työsuojelun organisaatio on ilmoitettava raken-

10 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 7 (13) nuttajalle aloituskokouksessa. Urakoitsijan on huomioitava työsuojelun aiheuttamat lisäkustannukset. Rakennuttaja nimeää hankkeeseen rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin. Työntekijöillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä työturvallisuuskortti. Työmaan liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla voimassa oleva tieturva 2 -kortti. Urakoitsija vastaa, että kaikilla työmaalla olevilla on viranomaisten vaatimusten mukainen kuvallinen henkilökortti ja kulkulupa. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Hintasidonnaisuudet 10.3 Muutos- ja lisätyöt 10.4 Urakkasumman maksaminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Noudatetaan YSE 1998 / seuraavin täsmennyksin: - Muutoksesta on oikeutettu päättämään vain rakennuttajan siihen urakkasopimuksessa valtuuttama henkilö. - Urakoitsijan tulee antaa rakennesuunnitelman muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. - Mikäli kysymys on yksikköhintoihin perustuvasta muutoksesta, käytetään yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja ja laskentaperusteita. - Erikseen omakustannushintaan suoritettavaksi sovitusta muutostöistä, pääurakoitsija on oikeutettu, milloin veloitus on hyvitystä suurempi, laskuttamaan näiden erotukselle 10 % yleiskustannuslisän. Yleiskustannuslisä sisältää myös työmaan toimihenkilöiden palkat kaikkine sivukuluineen. - Mikäli urakoitsija muutos- tai lisätöiden takia siirtää valmistumisajankohdan, on tästä sovittava heti muutos- tai lisätyötarjouksen yhteydessä. Ilman rakennuttajan etukäteishyväksyttämistä tehdyt työt katsotaan kuuluvaksi urakkaan. Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkasummasta ja se maksetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle sekä vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 8 (13) Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle, valvoja on hyväksynyt ja vastaava sopimuksenmukainen, työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on valvojan toimesta hyväksytty ja esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen 8 % vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 11 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 11.1 Luvat 11.2 Suunnitelmat Rakennuttaja hankkii tarvittavat rakennusluvat. Kohteella on voimassa oleva vesilain mukainen lupa (Dnro ESAVI/88/04.09/2010 pvm ). Lupapäätöksessä esitetyn mukaisesti betonijätteen hyödyntämiselle rakennuttaja tekee Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukaisen ilmoituksen. Mikäli betonijäte ei alita edellä mainitun asetuksen haitta-aineiden raja-arvoja, se toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin urakkasopimuksessa mainitun määrän kopiota laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei aseta yleisten sopimusehtojen YSE mukaista vakuutta Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Urakoitsijan käyttöön luovutetaan rajattu laituri- sekä tausta-alue. Urakoitsijan on tausta-alueella liikkuessaan noudatettava asiaan kuluvaa varovaisuutta. Urakkasuoritus on hoidettava niin, että rakennustöistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rakennuskohteen yhteydessä sijaitsevan yhteysaluslaituriin tapahtuvalle vesiliikenteelle. Urakoitsija huolehtii itse tarvitsemistaan lakisääteisistä sosiaalitiloista. Urakoitsijan on huolehdittava käyttämiensä alueiden ja kulkuyhteyksien kunnossapidosta ja siistimisestä sekä palautettava ne alkuperäiseen kuntoon töiden valmistuttua.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 9 (13) 12 VALVONTA 12.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 12.2 Rakennuttajan laadunvalvonta 12.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 12.4 Kohteen valvojat 12.5 Työmaan aloituskatselmus 12.6 Tarkastukset Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työjohdon sekä -tekijöiden osaamista ja työsuoritusta. Eri työvaiheiden suunnitteluun, oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on esitettävä työvaihesuunnitelma valvojan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on valvottava hankintojen ja eri rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemesta muita vastaavia tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihtoehdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyntä. Urakoitsijan on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa kaikki sopimusasiakirjoissa edellytetyt rakennustyön tarkastusasiakirjat, laadunvalvontadokumentit, mittaustulokset ja tarkekuvat. Lisäksi urakoitsijan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksessa mm. tekemänsä laaturaportit ja dokumentit, tarkepiirustukset ja dokumentti itselle luovutuksesta. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta sopia urakkahintaan vaikuttavista lisäyksistä ja muutoksista, vaan kaikki lisäykset ja muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. Urakkasopimuksessa nimetään kohteen valvojat. Valvojien tehtävät ja oikeudet määritetään työmaan aloituskokouksessa YSE 1998 ja urakkasopimuksen mukaisesti. Ennen rakennustöiden alkamista pidetään työmaalla aloitus- ja ympäristön katselmus, joka voidaan pitää aloituskokouksen yhteydessä. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Katselmuksessa tarkastetaan urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja urakka-alueen kunto. Katselmuksen yhteydessä työmaa-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin oma-aloitteisesti sekä huolehtimaan kustannuksellaan näiden vaatimista tarkastuksista ja mahdollisten virheiden korjaamisista. Rakennuttajan edustaja on kutsuttava tarkastuksiin. Rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat suorittavat vastaanottotarkastuksen ja takuutarkastuksen.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 10 (13) 12.7 Välitarkastukset Kunkin työvaiheen valmistuttua, ennen kuin se jää seuraavan suorituksen alle piiloon, urakoitsijan on pyydettävä rakennuttajalta välitarkastus. Välitarkastuksesta tehdään tarvittaessa erillinen muistio, joka liitetään seuraavan työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Mikäli urakoitsija ei ole pyytänyt em. välitarkastusta, voi rakennuttaja vaatia peittoon jääneet rakenteet paljastettavaksi, tarkastettavaksi ja mahdolliset virheellisyydet korjattavaksi ja peittävien rakenteiden uudelleen rakentamisen urakoitsijan kustannuksella. 13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa edustaja. Muilla henkilöillä ei ole päätösvaltaa urakkasopimukseen ja sen sisältöön Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 13.3 Työmaapäiväkirja 13.4 Työmaakokoukset Urakoitsijan on nimettävä työmaalla tämän tyyppisiin töihin hyvin perehtynyt vastaava työnjohtaja sekä riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Työmaapäällikön ja työpäällikön tulee olla maa- ja vesirakennustöihin sekä kaikkiin tähän rakennustyöhön liittyviin työvaiheisiin perehtyneitä. Erityisesti vaaditaan kokemusta vaativista ulkona tapahtuvista valutöistä sekä teräsrakennetöistä ja maarakennus- sekä ruoppaustöistä. Työmaapäällikön ammatillisen tutkinnon tulee olla vähintään ammattikorkeakoulu -tasoinen rakennustekniikan alan tutkinto (tekninen koulu/-opisto, rakennustekniikka). Mikäli urakkasuoritus edellyttää työmaalla tehtäviä hitsaus-, polttoleikkaus-, vesieristys- tms. tulitöitä, on urakoitsijan esitettävä rakennuttajalle tai tämän paikallisvalvojalle vakuutusyhtiöiden edellyttämät tulityötä tekevien tulityökortit. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan tarvittavista laadunvalvontakokeista. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio. Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Ennen työmaan aloittamista pidetään aloituskokous. Työmaakokousten pitämisestä sovitaan urakoitsijan kanssa erikseen. Urakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata aikataulun noudattamista. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa aikataulun seurantakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan hankintoja, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 11 (13) 14 ERIMIELISYYDET 15 TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto Noudatetaan YSE 1998 määräyksiä. Erimielisyydet viedään tarvittaessa, jommankumman sopimusosapuolen vaatiessa paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Urakkatarjous on annettava kirjallisesti tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella, jossa on esitettävä tarjouspyynnössä pyydetyt erittelyt. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Ehtoja sisältävät tai muuten puutteelliset tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoukseen pitää liittää eri ammattiryhmien tuntiveloitushinnat sekä yksikköhintaluettelot. Tarjoukseen on liitettävä kaupparekisteriote ja tilaajan jäljempänä edellyttämät tiedot sekä tilaajan suoritusvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset (kohdissa 2-5 mainitut todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia) seuraavassa esitetyn mukaisesti: 1) Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista. 2) Kaupparekisteriote. 3) Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. 4) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. 5) Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 6) Jos tarjoajalla itsellään tai tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja, tule kohdassa 4) vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa sopimus verojen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos yrityksellä tai tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee kohdassa 5) vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa eläkemaksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. 7) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajan on selvitettävä, mitä työehtosopimusta hänen omiin tähän hankkeeseen osallistuviin työntekijöihinsä sovelletaan ja millä perusteella. Selvitys ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. 8) Selvitys yrityksen laadunvarmistuksen ympäristöasioiden ja työturvallisuuden hallinnan menettelyistä ko. toimialalla. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALA -perustieto tai RALA -pätevyystieto tai vastaava.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 12 (13) 15.2 Vaihtoehtotarjoukset Tämä vaatimus toimittajan tulee sisällyttää myös alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijalla ja aliurakoitsijalla tulee olla asianomaisella toimialalla (Maa- ja vesirakentaminen) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA -pätevyys. Tämän puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa riittävin referenssitiedoin. Lisäksi urakoitsijan tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset tilaajalle. Vastaavat näytöt ja todistukset sisältävät ainakin: Tiedot yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla ja hanketta vastaavista rakennuskohteista viimeisten viiden vuoden ajalta. Tiedot työmaalle nimettävän vastaavan mestarin sekä työpäällikön koulutuksesta ja työkokemuksesta vastaavien rakennuskohteiden toteuttamisesta viimeisten viiden vuoden ajalta. Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 9) Selvitys vakuuden järjestämisestä. Tarjoajan on esitettävä tarjouskaavakkeella, miten se tulee järjestämään rakennus- ja takuuajan vakuuden. Kaavakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä Tarjouksen voimassaoloaika 15.4 Tarjouksen toimittaminen 15.5 Tarjouksen hyväksyminen Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 90 päivää tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjous tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Tarjous tehdään liitteenä olevalle urakkatarjouskaavakkeella. Kuoren päällä on oltava merkintänä tarjouspyyntökirjeen mukainen yksilöintiteksti. Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset siinä tapauksessa, että se katsoo ne tarjoushinnaltaan kohtuuttomiksi tai toteuttamiseen tulee ylivoimainen tai hallinnollinen este. Tarjouksen hylkäämiseen voivat johtaa mm. seuraavat seikat. - Mikäli tarjous ei ole saapunut määräajassa, ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouksesta ei pysty ottamaan selkoa tai tarjous muuten ei täytä tilaajan asettamia vaatimuksia, tilaajalla on oikeus hylätä tarjous. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa ja hankintamääräyksissä.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 13 (13) 15.6 Tarjoustietojen julkisuus - Tilaajalla on oikeus hylätä myös tarjous, jonka kokonais- ja /tai yksikköhinta tai lisä- ja muutostöille annetut yksikköhinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin ja epäsuhde on olennainen ja ilmeinen. - Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä, mikäli ne ovat aivan liian kalliita. Hylkäämisperusteet koskevat myös aliurakoitsijoita. - Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, mikäli lisä- ja muutostöiden hinnoittelusta puuttuu yksi tai useampia hinnoiteltavia nimikkeitä. Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ennen tarjouksen hylkäyspäätöksen tekemistä. Tarjouksen hylkäämisestä tehdään erillinen päätös perusteluineen. Päätös lähetetään hylätyn tarjouksen tekijälle. Tarjouksista hyväksytään kokonaishinnaltaan halvin tarjous, joka täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Kaikki tarjoukset ovat viimeistään urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta sellaista urakoitsijan elinkeinoa koskevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Tilaaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi esitetyt tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan esittää asiakirjaan liitettävillä erillisillä liitteillä Lisätiedot Lisätietoja antaa Porvoon kaupungilta: Kari Hällström, puh , Hannu Pirttinokka, puh , Risto Lindblad, puh , Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Maastokäynnistä tulee sopia Hannu Pirttinokan kanssa mennessä. FCG Finnish Consulting Group Oy

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Sipoon katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Liedon kunta/kaavoitus ja tekniset palvelut PL LIETO

Liedon kunta/kaavoitus ja tekniset palvelut PL LIETO TIEVALAISTUSTYÖT 2016 Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne tievalaistustöistä oheisten asiakirjojen mukaisesti. Lopullinen tilaajaa sitova sopimus syntyy

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA

PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA Sivu 1/5 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 Kohde Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut pyytää Teiltä tarjousta Oulun kaupungin Katu- ja viherpalveluiden vastuulla olevien

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

TIETOLOMAKE KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO

TIETOLOMAKE KEVÄTPUHDISTUS 2016, ALUEURAKKA, JOUTSENO SOVELTUVUUS - 1 (6) TIETOLOMAKE 10.2.2016 Dnro 51/10.03.01.03/2016 Tämä soveltuvuustietolomake palautetaan tarjouskuoressa täytettynä vaadittujen liitteiden mukana! Tarjouksen kohde: KATUJEN HIEKOITUSHIEKAN

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014 Dnro 6356/02.08.02/2014 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden hoito OULUN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistönhoitoyksikkö pyytää teiltä tarjousta Oulun alueurakasta. Talven urakka on

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax Internet

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax  Internet 59983 1/7 KaVi 59983 1. : Katja Jaranne Suomi puh. +358 923536993 katja.jaranne@sipoo.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: KaVi 59983 Hankinnan kuvaus: Kaupalliset

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Puhelin:

Puhelin: URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS URAKKATARJOUSPYYNTÖ: URJALANKYLÄ 1:N ALUEEN VESIHUOLTO, vaihe 1 RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1793 URAKKAOHJELMA JULKISIVUKORJAUS INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 1 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Liedon vesitornin perusparannus hanke

Liedon vesitornin perusparannus hanke Tarjouspyyntö 1 (8) Hankintailmoitus Liedon vesitornin perusparannus hanke Liedon Vesi pyytää urakkatarjoustanne asiakohdassa mainitusta urakasta. 1 Tarjouspyyntöaineisto 1.1 Tarjouspyyntökirje Urakkatarjouksen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot