PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P

2 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit 0146-P18548 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennushanke Rakennuskohde RAKENNUSTYÖMAA Kulkuyhteydet ja alueet Työmaamittaukset Sähkö ja vesi Työmaatilat URAKKAMUOTO Yleistä Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Yleistä Urakkaan kuuluvat työt TYÖMAAJÄRJESTELYT Työalueet Vesiliikenne YMPÄRISTÖ Ympäristönsuojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte SOPIMUSASIKIRJAT URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Työaikataulun tekeminen Urakka-ajan pidentäminen Viivästyminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Yleistä Takuuaika Vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle Vastuu purkutöistä Työturvallisuus RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt... 7

3 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit 0146-P Urakkasumman maksaminen RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmat Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset VALVONTA Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Kohteen valvojat Työmaan aloituskatselmus Tarkastukset Välitarkastukset TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset ERIMIELISYYDET TARJOUS Tarjouksen muoto Vaihtoehtotarjoukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen toimittaminen Tarjouksen hyväksyminen Tarjoustietojen julkisuus Lisätiedot...13

4 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 1 (13) Helsinki /M. Vähäkäkelä Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit 0146-P18548 PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALI MAANRAKENNUSTYÖT JA KIINTEÄT RAKENTEET URAKKAOHJELMA 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennushanke Rakennushankkeen nimi on Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit. Hankkeen rakennuttaja toimii Porvoon kaupunki. Rakennuttajan ja rakennushankkeen suunnittelijoiden yhteyshenkilöt on esitetty seuraavassa: Rakennuttaja: Porvoon kaupunki, katuosasto Rihkamatori B, PORVOO Yhteyshenkilö: Kari Hällström Puh Rakennuskohde Suunnittelija: 2 RAKENNUSTYÖMAA 2.1 Kulkuyhteydet ja alueet 2.2 Työmaamittaukset FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Yhteyshenkilö: Markku Vähäkäkelä Puh Rakennuskohteena on Porvoon Pirttisaaressa (Bodö) sijaitsevan yhteysliikennelaituri ja sen yhteydessä sijaitseva pengeraallonmurtaja sekä niihin liittyvät rakennustyöt. Rakennustyöt käsittävät lastausrampin, tihtaalien (2 kpl) ja niiden teräsbetonirakenteisten maatukien (3 kpl), rakennusvaiheen 1 aallonmurtajan rakentamisen sekä edellä esitettyihin rakennustöihin liittyvät maarakennustyöt. Työ sisältää myös nykyisen yhteysliikennelaiturin päädyn osittaisen purkamisen ja laiturin taustakentän päällystämisen maanvaraisella teräsbetonilaatalla. Urakoitsija vastaa rakennustöiden aikaisen purku ym. jätteen siirrosta asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. Urakka-alue on rajattu asemapiirustuksessa Urakoitsijan käyttöön luovutetaan rajattu laituri- sekä tausta-alue. Urakoitsijan on tausta-alueella liikkuessaan noudatettava asiaan kuluvaa varovaisuutta. Urakoitsijan on huolehdittava käyttämiensä alueiden ja kulkuyhteyksien kunnossapidosta ja siistimisestä. Urakoitsija vastaa tarvittavista työmaamittauksista. Toteutettavan lastausrampin rakenteet on sidottu nykyiseen yhteysliikennelaituriin. Rakennuttaja osoittaa maastosta työn alkaessa korkeus- ja mittauskiintopisteet, joita urakoitsijan on noudatettava.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 2 (13) 2.3 Sähkö ja vesi 2.4 Työmaatilat 3 URAKKAMUOTO 3.1 Yleistä 3.2 Maksuperuste 4 URAKAN LAAJUUS 4.1 Yleistä 4.2 Urakkaan kuuluvat työt Urakoitsija saa käyttöönsä laiturille johtavasta sähkölinjasta työmaasähkön veloituksetta. Urakoitsija on velvollinen järjestämään tarvittavat työmaatilat. Tämä urakkaohjelma on laadittu lastausrampin, tihtaalien ja pengeraallonmurtajan rakennusteknisten töiden sekä niihin liittyvien maanrakennustöiden toteuttamista varten. Urakkamuotona on kiinteähintainen kokonaishintaurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Työt suoritetaan kokonaishintaurakkana (alv. 0 %). Urakoitsija antaa kokonaishinnan urakkatarjouskaavakkeessa esitetyn mukaisesti. Koska työ tehdään kokonaishintaurakkana, työmääriä ei mitata. Urakoitsijan kokonaishinta perustuu urakoitsijan suunnitelmista mittaamiin määriin. Kokonaishintaan kuulumattomat erillistyöt ja lisätyöt suoritetaan erillistarjousten mukaan ja ellei sellaisia ole, yksikköhintaluetteloon perustuvien yksikköhintojen mukaan. Urakka sisältää sopimusasiakirjojen edellyttämien töiden suorituksen täyteen kuntoon yleisten sopimusehtojen 1 ja 2 :n mukaisesti. Vaikka joistakin yksityiskohdista ei olisi erikseen esitetty suunnitelmaa, tulee urakoitsijan kokonaishintaan suorittaa työnsä siten, että rakennuskohde valmistuttuaan muodostaa toimivan kokonaisuuden, hyvän ammattialalla tunnetun tavan mukaan. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty suunnitelmat vain urakkalaskentaa varten. Rakennesuunnitelma valmistuu mennessä. Urakkaan kuuluu lastausrampin ja tihtaalien sekä aallonmurtajan rakennustyöt purku-, kaivu- ja täyttötöineen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti suoritettuina materiaaleineen sekä yleiset työmaavelvoitteet. Rakennuttaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. Urakoitsijan on laskettavat ammattitaitoisena rakentajana suunnitelmapiirustusten, työselostusten ja muiden urakkalaskenta-asiakirjojen perusteella määrät. Urakkahintaan sisältyy vedenalaista kallionlouhintaa 50 m 3 ktr. Mikäli louhinnan todellinen määrä poikkeaa edellä esitetystä, tarkistetaan kokonaishintaa yksikköhintaluettelossa esitetyllä louhinnan yksikköhinnalla. Aallonmurtajan rakennustöiden osalta lähtökohtana on, että nykyisestä aallonmurtajasta saatava louhe ja lohkareet käytetään kokonaan uuden aallonmurtajan rakenteeseen.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 3 (13) 5 TYÖMAAJÄRJESTELYT Urakkaan kuuluvat myös kaikki työkohteessa tarvittavat työ- ja kunnossapitotehtävät, joita ei ole määritelty rakennuttajalle kuuluviksi. Urakoitsija vastaa työmääräarvioista. Urakkaan sisältyy lisäksi tarvittavat purkumateriaalien käsittelyt, varastointi, kuljetukset, vastaanottomaksut, materiaali-, kalusto ym. hankinnat, työvoima-, nostin-, teline- ym. kustannuksineen. Urakkaan kuuluu lisäksi työn tekemiseen ja kuljetuksiin käytettävien alueiden saattaminen ennen työn aloitusta vallinneeseen laatutasoon. Urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajan edustajalle etukäteen miten, missä järjestyksessä ja missä aikataulussa kukin työvaihe on tarkoitus tehdä. Urakoitsija vastaa tarvittavista kohdan 2.2 mukaisesti työmaamittauksista. Rakennuttaja osoittaa maastosta työn alkaessa korkeus- ja mittauskiintopisteet, joita urakoitsijan on noudatettava. 5.1 Työalueet Varattu työalue on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa kohdan 1.2 mukaisesti. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. 5.2 Vesiliikenne 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristönsuojelu Suunnitelmien mukaisissa nykyisen rakenteen purkutöissä urakoitsija tekee tarvittavat ilmoitukset viranomaisille, vesiliikenteen harjoittajille sekä yksityisille henkilöille ja sopii vesiliikenteen tilapäisjärjestelyistä asianomaisten kanssa kulkuyhteyksien toimimisesta joustavasti. Työmaa on pidettävä siistinä. Jätteet on toimitettava jätteiden keräyspisteeseen. Työmaalla ei saa varastoida polttoainetta tynnyreissä. Varastoinnissa on käytettävä säiliöitä, jotka on varustettu polttoaineen maahan valumisen estävin suoja-altain ja laponestoin. Työskenneltäessä vesistöjen välittömässä läheisyydessä ja pohjavesialueilla on varauduttava mahdollisiin öljyvuotoihin. Urakoitsijan tulee vesistössä työskentelyn vuoksi omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi käyttämällä uudehkoja työkoneita ja estämällä öljyvuodot. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakan yhteydessä luontoon ei pääse haitallisia kemikaaleja, ja mahdollisesti syntyvät jätteet kuljetetaan niille tarkoitettuihin paikkoihin. Vahinkotapauksessa maahan tai veteen päässyt öljy imeytetään turpeeseen/muuhun öljyn imeytysaineeseen tai käytetään öljypuomeja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää poltto- ja voiteluaineiden varastointiin ja käsittelyyn. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Toimenpiteet voidaan esittää myös urakoitsijan laatusuunnitelmassa.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 4 (13) 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 7 SOPIMUSASIKIRJAT Urakka-alueelta irrotettava rantamuurin verhouskivet kuuluvat rakennuttajalle. Verhouskivet käytetään uudelleen uuden rantamuurin rakentamisessa. Myös nykyisen laiturin tausta-alueella sijaitsevat rakenteet, varusteet, valaisinpylväs, odotuskopit irrotetaan työn ajaksi ja varastoidaan sekä asennetaan uudelleen tausta-alueelle. Muu purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Purkujätettä ei saa haudata työmaalle. Urakassa noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä lueteltuja asiakirjoja: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Urakkasopimusneuvottelupöytäkirja / -muistio 3. Urakkaneuvottelupöytäkirja / -muistio 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annettavat kirjalliset lisäselvitykset 5. Urakkaohjelma pvm Tarjous 7. FCG Finnish Consulting Group Oy, lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo: - Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit pvm Turvallisuusasiakirja B. Tekniset asiakirjat 1. FCG Finnish Consulting Group Oy, Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaali; työselostus 0146-P18548 pvm Piirustusluettelon 0146-P18548 VRT pvm mukaiset piirustukset 3. Valokuvaliite, työselostuksen liite 1 4. SITO OY, Pirttisaaren yhteysliikennelaituri, pohjatutkimukset: Piirustukset pv, / pdf -otteet 5. SITO OY, Pirttisaaren yhteysliikennelaituri, rakennepiirustus, tasokuva, julkisivut, leikkaus A-A, piir pvm / pdf otteet 6. FCG Planeko Oy 0146-C7171, nykytilakartta pvm Lisäksi on noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä, valtioneuvoston ja ministeriöitten ohjeita sekä virallisia ja puolivirallisia normeja, ohjeita ja standardeja. Kaikki asiakirjat täydentävät toisiaan. Missä tahansa asiakirjassa mainittu velvoite sitoo urakoitsijaa. Mikäli samanarvoisissa asiakirjoissa mainitut tiedot ovat keskenään ristiriitaiset, on rakennuttajalla oikeus määrätä mitä asiakirjaa noudatetaan. Rakennuttaja antaa kaikki tarvittavat tiedot urakoitsijalle. Rakennuttajan antamat määräykset ovat sopimuspuolia sitovia. Kaikki aliurakoitsijat ovat esitettävä rakennuttajan hyväksytettäväksi.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 5 (13) 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Työaikataulun tekeminen 8.4 Urakka-ajan pidentäminen 8.5 Viivästyminen Työt voidaan aloittaa lastausrampin elementtien valmistamisen osalta välittömästi, kun urakoitsijan valinta on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus on asetettu ja rakennuttaja on antanut aloitusluvan. Rakennustyöt kohteessa tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti syyskuun alussa, viimeistään mennessä. Lopullinen työsuunnitelma otetaan sopimusasiakirjaksi. Rakennusaika on syyskuu 2012 huhtikuu Työt on saatava valmiiksi toimintakokeineen ja rakennuttajalle luovutettuna viimeistään mennessä. Pääurakoitsijan on yhteistyössä omien aliurakoitsijoidensa ja rakennuttajan kanssa laadittava yleisaikataulu, jossa työt on sovitettu juohevasti keskenään ja ilman ristiriitoja. Pääurakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain ja jossa on esitetty yksilöidysti eri työvaiheet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutuminen seurataan työmaakokouksissa tai työmaalla. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Urakoitsijan on vähintään 2 vrk etukäteen ilmoitettava tulevia työnäytekatselmuksia. Normaalisti työnäytekatselmukset pidetään työmaakokouksien yhteydessä. YSE 1998 mukaisesti. Viivästyssakko on 2 % jokaiselta alkavalta viikolta, jonka urakan valmistuminen viivästyy sovitusta. Viivästyssakko lasketaan arvonlisäverollisesta urakkahinnasta. 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 9.1 Yleistä Rakennuttaja vastaa sopimusasiakirjatiedoissa ilmoittamiensa tietojen ja tutkimustulosten oikeellisuudesta yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Annettuja tietoja ja tutkimustuloksia tulkittaessa urakoitsijalla edellytetään olevan asiantuntemusta käytettävien työmenetelmien, laitteiden, koneiden ym. valintaan sekä asiakirjoissa esitettyjen johtopäätösten, ennakkoarviointien ja tulkintojen tarkistamiseen. Tällaisia urakoitsijan asiantuntemusvastuun piiriin kuuluvia asioita ovat mm.: - työsuunnitelmat - pohjatutkimuspisteissä esitettyjen kairaustietojen perusteella tehdyt maalajirajoja koskevat päätökset - työmäärä-, massa- ja löyhtymisarvot - työmenetelmät - aikataulut annettujen määräysten puitteissa - työturvallisuus

9 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 6 (13) 9.2 Takuuaika 9.3 Vakuudet 9.4 Vakuutukset Tarjouksen tekijä on velvollinen joko käymällä tai muutoin tutustumaan paikallisiin olosuhteisiin sekä perehtymään voimassa oleviin lakeihin, asetuksiin ja niihin verrattaviin julkisoikeudellisiin määräyksiin, jotka koskevat työn suorittamista. Urakoitsija ei ole oikeutettu vaatimaan lisäkorvausta puutteellisen paikallistuntemuksen tai rakennuttajan antamien mahdollisesti puutteellisten tietojen perusteella. Urakan yleinen takuuaika on 2 vuotta. Urakan takuuaika alkaa vastaanottotarkastuksesta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi - 10 % urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli rakennusajan) b) takuuajan vakuudeksi - 5 % urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli takuuajan) Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Pääurakoitsija ottaa ja kustantaa rakentamisen ajaksi kohdekohtaisen arvonlisäverollisen urakkasumman suuruisen rakennustyövakuutuksen. Vakuutus on otettava rakennuttajan nimiin YSE :n mukaisesti. Urakoitsijoiden on noudatettava vakuutusehtoihin liittyviä suojeluohjeita. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijoilla on vastuuvakuutus, joka vastaa mm. työlle, tarveaineille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta koko urakkasuorituksen ajan, kunnes työ on valmis ja luovutettu rakennuttajalle. Pääurakoitsija huolehtii työntekijöidensä ja koneidensa vakuuttamisesta. 9.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle 9.6 Vastuu purkutöistä 9.7 Työturvallisuus Noudatetaan YSE Urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista ja työn aikana suorittaa vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkistukset, tukeminen ja muut suojaustoimenpiteet. Ennakkoilmoituksen työsuojeluviranomaisille tekee tarvittaessa urakoitsija. Urakoitsijan tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009 ja ottaa vastatakseen sen velvoitteet täysimääräisenä (RT-TM-20952). Urakoitsijan on noudatettava ja täydennettävä hankkeen työturvallisuusasiakirjaa koko urakkasuorituksen ajan. Urakoitsijan on huolehdittava työmaan työsuojelun organisoinnista yhdessä muiden osapuolten kanssa. Työsuojelun organisaatio on ilmoitettava raken-

10 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 7 (13) nuttajalle aloituskokouksessa. Urakoitsijan on huomioitava työsuojelun aiheuttamat lisäkustannukset. Rakennuttaja nimeää hankkeeseen rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin. Työntekijöillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä työturvallisuuskortti. Työmaan liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla voimassa oleva tieturva 2 -kortti. Urakoitsija vastaa, että kaikilla työmaalla olevilla on viranomaisten vaatimusten mukainen kuvallinen henkilökortti ja kulkulupa. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Hintasidonnaisuudet 10.3 Muutos- ja lisätyöt 10.4 Urakkasumman maksaminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Noudatetaan YSE 1998 / seuraavin täsmennyksin: - Muutoksesta on oikeutettu päättämään vain rakennuttajan siihen urakkasopimuksessa valtuuttama henkilö. - Urakoitsijan tulee antaa rakennesuunnitelman muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. - Mikäli kysymys on yksikköhintoihin perustuvasta muutoksesta, käytetään yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja ja laskentaperusteita. - Erikseen omakustannushintaan suoritettavaksi sovitusta muutostöistä, pääurakoitsija on oikeutettu, milloin veloitus on hyvitystä suurempi, laskuttamaan näiden erotukselle 10 % yleiskustannuslisän. Yleiskustannuslisä sisältää myös työmaan toimihenkilöiden palkat kaikkine sivukuluineen. - Mikäli urakoitsija muutos- tai lisätöiden takia siirtää valmistumisajankohdan, on tästä sovittava heti muutos- tai lisätyötarjouksen yhteydessä. Ilman rakennuttajan etukäteishyväksyttämistä tehdyt työt katsotaan kuuluvaksi urakkaan. Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkasummasta ja se maksetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle sekä vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 8 (13) Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle, valvoja on hyväksynyt ja vastaava sopimuksenmukainen, työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on valvojan toimesta hyväksytty ja esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen 8 % vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 11 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 11.1 Luvat 11.2 Suunnitelmat Rakennuttaja hankkii tarvittavat rakennusluvat. Kohteella on voimassa oleva vesilain mukainen lupa (Dnro ESAVI/88/04.09/2010 pvm ). Lupapäätöksessä esitetyn mukaisesti betonijätteen hyödyntämiselle rakennuttaja tekee Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukaisen ilmoituksen. Mikäli betonijäte ei alita edellä mainitun asetuksen haitta-aineiden raja-arvoja, se toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin urakkasopimuksessa mainitun määrän kopiota laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei aseta yleisten sopimusehtojen YSE mukaista vakuutta Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Urakoitsijan käyttöön luovutetaan rajattu laituri- sekä tausta-alue. Urakoitsijan on tausta-alueella liikkuessaan noudatettava asiaan kuluvaa varovaisuutta. Urakkasuoritus on hoidettava niin, että rakennustöistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rakennuskohteen yhteydessä sijaitsevan yhteysaluslaituriin tapahtuvalle vesiliikenteelle. Urakoitsija huolehtii itse tarvitsemistaan lakisääteisistä sosiaalitiloista. Urakoitsijan on huolehdittava käyttämiensä alueiden ja kulkuyhteyksien kunnossapidosta ja siistimisestä sekä palautettava ne alkuperäiseen kuntoon töiden valmistuttua.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 9 (13) 12 VALVONTA 12.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 12.2 Rakennuttajan laadunvalvonta 12.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 12.4 Kohteen valvojat 12.5 Työmaan aloituskatselmus 12.6 Tarkastukset Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työjohdon sekä -tekijöiden osaamista ja työsuoritusta. Eri työvaiheiden suunnitteluun, oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on esitettävä työvaihesuunnitelma valvojan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on valvottava hankintojen ja eri rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemesta muita vastaavia tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihtoehdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyntä. Urakoitsijan on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa kaikki sopimusasiakirjoissa edellytetyt rakennustyön tarkastusasiakirjat, laadunvalvontadokumentit, mittaustulokset ja tarkekuvat. Lisäksi urakoitsijan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksessa mm. tekemänsä laaturaportit ja dokumentit, tarkepiirustukset ja dokumentti itselle luovutuksesta. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta sopia urakkahintaan vaikuttavista lisäyksistä ja muutoksista, vaan kaikki lisäykset ja muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. Urakkasopimuksessa nimetään kohteen valvojat. Valvojien tehtävät ja oikeudet määritetään työmaan aloituskokouksessa YSE 1998 ja urakkasopimuksen mukaisesti. Ennen rakennustöiden alkamista pidetään työmaalla aloitus- ja ympäristön katselmus, joka voidaan pitää aloituskokouksen yhteydessä. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Katselmuksessa tarkastetaan urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja urakka-alueen kunto. Katselmuksen yhteydessä työmaa-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin oma-aloitteisesti sekä huolehtimaan kustannuksellaan näiden vaatimista tarkastuksista ja mahdollisten virheiden korjaamisista. Rakennuttajan edustaja on kutsuttava tarkastuksiin. Rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat suorittavat vastaanottotarkastuksen ja takuutarkastuksen.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 10 (13) 12.7 Välitarkastukset Kunkin työvaiheen valmistuttua, ennen kuin se jää seuraavan suorituksen alle piiloon, urakoitsijan on pyydettävä rakennuttajalta välitarkastus. Välitarkastuksesta tehdään tarvittaessa erillinen muistio, joka liitetään seuraavan työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Mikäli urakoitsija ei ole pyytänyt em. välitarkastusta, voi rakennuttaja vaatia peittoon jääneet rakenteet paljastettavaksi, tarkastettavaksi ja mahdolliset virheellisyydet korjattavaksi ja peittävien rakenteiden uudelleen rakentamisen urakoitsijan kustannuksella. 13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa edustaja. Muilla henkilöillä ei ole päätösvaltaa urakkasopimukseen ja sen sisältöön Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 13.3 Työmaapäiväkirja 13.4 Työmaakokoukset Urakoitsijan on nimettävä työmaalla tämän tyyppisiin töihin hyvin perehtynyt vastaava työnjohtaja sekä riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Työmaapäällikön ja työpäällikön tulee olla maa- ja vesirakennustöihin sekä kaikkiin tähän rakennustyöhön liittyviin työvaiheisiin perehtyneitä. Erityisesti vaaditaan kokemusta vaativista ulkona tapahtuvista valutöistä sekä teräsrakennetöistä ja maarakennus- sekä ruoppaustöistä. Työmaapäällikön ammatillisen tutkinnon tulee olla vähintään ammattikorkeakoulu -tasoinen rakennustekniikan alan tutkinto (tekninen koulu/-opisto, rakennustekniikka). Mikäli urakkasuoritus edellyttää työmaalla tehtäviä hitsaus-, polttoleikkaus-, vesieristys- tms. tulitöitä, on urakoitsijan esitettävä rakennuttajalle tai tämän paikallisvalvojalle vakuutusyhtiöiden edellyttämät tulityötä tekevien tulityökortit. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan tarvittavista laadunvalvontakokeista. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio. Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Ennen työmaan aloittamista pidetään aloituskokous. Työmaakokousten pitämisestä sovitaan urakoitsijan kanssa erikseen. Urakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata aikataulun noudattamista. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa aikataulun seurantakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan hankintoja, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 11 (13) 14 ERIMIELISYYDET 15 TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto Noudatetaan YSE 1998 määräyksiä. Erimielisyydet viedään tarvittaessa, jommankumman sopimusosapuolen vaatiessa paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Urakkatarjous on annettava kirjallisesti tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella, jossa on esitettävä tarjouspyynnössä pyydetyt erittelyt. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Ehtoja sisältävät tai muuten puutteelliset tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoukseen pitää liittää eri ammattiryhmien tuntiveloitushinnat sekä yksikköhintaluettelot. Tarjoukseen on liitettävä kaupparekisteriote ja tilaajan jäljempänä edellyttämät tiedot sekä tilaajan suoritusvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset (kohdissa 2-5 mainitut todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia) seuraavassa esitetyn mukaisesti: 1) Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista. 2) Kaupparekisteriote. 3) Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. 4) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. 5) Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 6) Jos tarjoajalla itsellään tai tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja, tule kohdassa 4) vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa sopimus verojen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos yrityksellä tai tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee kohdassa 5) vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa eläkemaksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. 7) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajan on selvitettävä, mitä työehtosopimusta hänen omiin tähän hankkeeseen osallistuviin työntekijöihinsä sovelletaan ja millä perusteella. Selvitys ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. 8) Selvitys yrityksen laadunvarmistuksen ympäristöasioiden ja työturvallisuuden hallinnan menettelyistä ko. toimialalla. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALA -perustieto tai RALA -pätevyystieto tai vastaava.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 12 (13) 15.2 Vaihtoehtotarjoukset Tämä vaatimus toimittajan tulee sisällyttää myös alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijalla ja aliurakoitsijalla tulee olla asianomaisella toimialalla (Maa- ja vesirakentaminen) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA -pätevyys. Tämän puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa riittävin referenssitiedoin. Lisäksi urakoitsijan tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset tilaajalle. Vastaavat näytöt ja todistukset sisältävät ainakin: Tiedot yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla ja hanketta vastaavista rakennuskohteista viimeisten viiden vuoden ajalta. Tiedot työmaalle nimettävän vastaavan mestarin sekä työpäällikön koulutuksesta ja työkokemuksesta vastaavien rakennuskohteiden toteuttamisesta viimeisten viiden vuoden ajalta. Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 9) Selvitys vakuuden järjestämisestä. Tarjoajan on esitettävä tarjouskaavakkeella, miten se tulee järjestämään rakennus- ja takuuajan vakuuden. Kaavakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä Tarjouksen voimassaoloaika 15.4 Tarjouksen toimittaminen 15.5 Tarjouksen hyväksyminen Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 90 päivää tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjous tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Tarjous tehdään liitteenä olevalle urakkatarjouskaavakkeella. Kuoren päällä on oltava merkintänä tarjouspyyntökirjeen mukainen yksilöintiteksti. Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset siinä tapauksessa, että se katsoo ne tarjoushinnaltaan kohtuuttomiksi tai toteuttamiseen tulee ylivoimainen tai hallinnollinen este. Tarjouksen hylkäämiseen voivat johtaa mm. seuraavat seikat. - Mikäli tarjous ei ole saapunut määräajassa, ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouksesta ei pysty ottamaan selkoa tai tarjous muuten ei täytä tilaajan asettamia vaatimuksia, tilaajalla on oikeus hylätä tarjous. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa ja hankintamääräyksissä.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 13 (13) 15.6 Tarjoustietojen julkisuus - Tilaajalla on oikeus hylätä myös tarjous, jonka kokonais- ja /tai yksikköhinta tai lisä- ja muutostöille annetut yksikköhinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin ja epäsuhde on olennainen ja ilmeinen. - Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä, mikäli ne ovat aivan liian kalliita. Hylkäämisperusteet koskevat myös aliurakoitsijoita. - Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, mikäli lisä- ja muutostöiden hinnoittelusta puuttuu yksi tai useampia hinnoiteltavia nimikkeitä. Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ennen tarjouksen hylkäyspäätöksen tekemistä. Tarjouksen hylkäämisestä tehdään erillinen päätös perusteluineen. Päätös lähetetään hylätyn tarjouksen tekijälle. Tarjouksista hyväksytään kokonaishinnaltaan halvin tarjous, joka täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Kaikki tarjoukset ovat viimeistään urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta sellaista urakoitsijan elinkeinoa koskevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Tilaaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi esitetyt tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan esittää asiakirjaan liitettävillä erillisillä liitteillä Lisätiedot Lisätietoja antaa Porvoon kaupungilta: Kari Hällström, puh , Hannu Pirttinokka, puh , Risto Lindblad, puh , Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Maastokäynnistä tulee sopia Hannu Pirttinokan kanssa mennessä. FCG Finnish Consulting Group Oy

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot