PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P

2 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit 0146-P18548 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennushanke Rakennuskohde RAKENNUSTYÖMAA Kulkuyhteydet ja alueet Työmaamittaukset Sähkö ja vesi Työmaatilat URAKKAMUOTO Yleistä Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Yleistä Urakkaan kuuluvat työt TYÖMAAJÄRJESTELYT Työalueet Vesiliikenne YMPÄRISTÖ Ympäristönsuojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte SOPIMUSASIKIRJAT URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Työaikataulun tekeminen Urakka-ajan pidentäminen Viivästyminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Yleistä Takuuaika Vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle Vastuu purkutöistä Työturvallisuus RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt... 7

3 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit 0146-P Urakkasumman maksaminen RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmat Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset VALVONTA Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Kohteen valvojat Työmaan aloituskatselmus Tarkastukset Välitarkastukset TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset ERIMIELISYYDET TARJOUS Tarjouksen muoto Vaihtoehtotarjoukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen toimittaminen Tarjouksen hyväksyminen Tarjoustietojen julkisuus Lisätiedot...13

4 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 1 (13) Helsinki /M. Vähäkäkelä Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit 0146-P18548 PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALI MAANRAKENNUSTYÖT JA KIINTEÄT RAKENTEET URAKKAOHJELMA 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennushanke Rakennushankkeen nimi on Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit. Hankkeen rakennuttaja toimii Porvoon kaupunki. Rakennuttajan ja rakennushankkeen suunnittelijoiden yhteyshenkilöt on esitetty seuraavassa: Rakennuttaja: Porvoon kaupunki, katuosasto Rihkamatori B, PORVOO Yhteyshenkilö: Kari Hällström Puh Rakennuskohde Suunnittelija: 2 RAKENNUSTYÖMAA 2.1 Kulkuyhteydet ja alueet 2.2 Työmaamittaukset FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Yhteyshenkilö: Markku Vähäkäkelä Puh Rakennuskohteena on Porvoon Pirttisaaressa (Bodö) sijaitsevan yhteysliikennelaituri ja sen yhteydessä sijaitseva pengeraallonmurtaja sekä niihin liittyvät rakennustyöt. Rakennustyöt käsittävät lastausrampin, tihtaalien (2 kpl) ja niiden teräsbetonirakenteisten maatukien (3 kpl), rakennusvaiheen 1 aallonmurtajan rakentamisen sekä edellä esitettyihin rakennustöihin liittyvät maarakennustyöt. Työ sisältää myös nykyisen yhteysliikennelaiturin päädyn osittaisen purkamisen ja laiturin taustakentän päällystämisen maanvaraisella teräsbetonilaatalla. Urakoitsija vastaa rakennustöiden aikaisen purku ym. jätteen siirrosta asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. Urakka-alue on rajattu asemapiirustuksessa Urakoitsijan käyttöön luovutetaan rajattu laituri- sekä tausta-alue. Urakoitsijan on tausta-alueella liikkuessaan noudatettava asiaan kuluvaa varovaisuutta. Urakoitsijan on huolehdittava käyttämiensä alueiden ja kulkuyhteyksien kunnossapidosta ja siistimisestä. Urakoitsija vastaa tarvittavista työmaamittauksista. Toteutettavan lastausrampin rakenteet on sidottu nykyiseen yhteysliikennelaituriin. Rakennuttaja osoittaa maastosta työn alkaessa korkeus- ja mittauskiintopisteet, joita urakoitsijan on noudatettava.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 2 (13) 2.3 Sähkö ja vesi 2.4 Työmaatilat 3 URAKKAMUOTO 3.1 Yleistä 3.2 Maksuperuste 4 URAKAN LAAJUUS 4.1 Yleistä 4.2 Urakkaan kuuluvat työt Urakoitsija saa käyttöönsä laiturille johtavasta sähkölinjasta työmaasähkön veloituksetta. Urakoitsija on velvollinen järjestämään tarvittavat työmaatilat. Tämä urakkaohjelma on laadittu lastausrampin, tihtaalien ja pengeraallonmurtajan rakennusteknisten töiden sekä niihin liittyvien maanrakennustöiden toteuttamista varten. Urakkamuotona on kiinteähintainen kokonaishintaurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Työt suoritetaan kokonaishintaurakkana (alv. 0 %). Urakoitsija antaa kokonaishinnan urakkatarjouskaavakkeessa esitetyn mukaisesti. Koska työ tehdään kokonaishintaurakkana, työmääriä ei mitata. Urakoitsijan kokonaishinta perustuu urakoitsijan suunnitelmista mittaamiin määriin. Kokonaishintaan kuulumattomat erillistyöt ja lisätyöt suoritetaan erillistarjousten mukaan ja ellei sellaisia ole, yksikköhintaluetteloon perustuvien yksikköhintojen mukaan. Urakka sisältää sopimusasiakirjojen edellyttämien töiden suorituksen täyteen kuntoon yleisten sopimusehtojen 1 ja 2 :n mukaisesti. Vaikka joistakin yksityiskohdista ei olisi erikseen esitetty suunnitelmaa, tulee urakoitsijan kokonaishintaan suorittaa työnsä siten, että rakennuskohde valmistuttuaan muodostaa toimivan kokonaisuuden, hyvän ammattialalla tunnetun tavan mukaan. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty suunnitelmat vain urakkalaskentaa varten. Rakennesuunnitelma valmistuu mennessä. Urakkaan kuuluu lastausrampin ja tihtaalien sekä aallonmurtajan rakennustyöt purku-, kaivu- ja täyttötöineen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti suoritettuina materiaaleineen sekä yleiset työmaavelvoitteet. Rakennuttaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. Urakoitsijan on laskettavat ammattitaitoisena rakentajana suunnitelmapiirustusten, työselostusten ja muiden urakkalaskenta-asiakirjojen perusteella määrät. Urakkahintaan sisältyy vedenalaista kallionlouhintaa 50 m 3 ktr. Mikäli louhinnan todellinen määrä poikkeaa edellä esitetystä, tarkistetaan kokonaishintaa yksikköhintaluettelossa esitetyllä louhinnan yksikköhinnalla. Aallonmurtajan rakennustöiden osalta lähtökohtana on, että nykyisestä aallonmurtajasta saatava louhe ja lohkareet käytetään kokonaan uuden aallonmurtajan rakenteeseen.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 3 (13) 5 TYÖMAAJÄRJESTELYT Urakkaan kuuluvat myös kaikki työkohteessa tarvittavat työ- ja kunnossapitotehtävät, joita ei ole määritelty rakennuttajalle kuuluviksi. Urakoitsija vastaa työmääräarvioista. Urakkaan sisältyy lisäksi tarvittavat purkumateriaalien käsittelyt, varastointi, kuljetukset, vastaanottomaksut, materiaali-, kalusto ym. hankinnat, työvoima-, nostin-, teline- ym. kustannuksineen. Urakkaan kuuluu lisäksi työn tekemiseen ja kuljetuksiin käytettävien alueiden saattaminen ennen työn aloitusta vallinneeseen laatutasoon. Urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajan edustajalle etukäteen miten, missä järjestyksessä ja missä aikataulussa kukin työvaihe on tarkoitus tehdä. Urakoitsija vastaa tarvittavista kohdan 2.2 mukaisesti työmaamittauksista. Rakennuttaja osoittaa maastosta työn alkaessa korkeus- ja mittauskiintopisteet, joita urakoitsijan on noudatettava. 5.1 Työalueet Varattu työalue on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa kohdan 1.2 mukaisesti. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. 5.2 Vesiliikenne 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristönsuojelu Suunnitelmien mukaisissa nykyisen rakenteen purkutöissä urakoitsija tekee tarvittavat ilmoitukset viranomaisille, vesiliikenteen harjoittajille sekä yksityisille henkilöille ja sopii vesiliikenteen tilapäisjärjestelyistä asianomaisten kanssa kulkuyhteyksien toimimisesta joustavasti. Työmaa on pidettävä siistinä. Jätteet on toimitettava jätteiden keräyspisteeseen. Työmaalla ei saa varastoida polttoainetta tynnyreissä. Varastoinnissa on käytettävä säiliöitä, jotka on varustettu polttoaineen maahan valumisen estävin suoja-altain ja laponestoin. Työskenneltäessä vesistöjen välittömässä läheisyydessä ja pohjavesialueilla on varauduttava mahdollisiin öljyvuotoihin. Urakoitsijan tulee vesistössä työskentelyn vuoksi omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi käyttämällä uudehkoja työkoneita ja estämällä öljyvuodot. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakan yhteydessä luontoon ei pääse haitallisia kemikaaleja, ja mahdollisesti syntyvät jätteet kuljetetaan niille tarkoitettuihin paikkoihin. Vahinkotapauksessa maahan tai veteen päässyt öljy imeytetään turpeeseen/muuhun öljyn imeytysaineeseen tai käytetään öljypuomeja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää poltto- ja voiteluaineiden varastointiin ja käsittelyyn. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Toimenpiteet voidaan esittää myös urakoitsijan laatusuunnitelmassa.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 4 (13) 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 7 SOPIMUSASIKIRJAT Urakka-alueelta irrotettava rantamuurin verhouskivet kuuluvat rakennuttajalle. Verhouskivet käytetään uudelleen uuden rantamuurin rakentamisessa. Myös nykyisen laiturin tausta-alueella sijaitsevat rakenteet, varusteet, valaisinpylväs, odotuskopit irrotetaan työn ajaksi ja varastoidaan sekä asennetaan uudelleen tausta-alueelle. Muu purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Purkujätettä ei saa haudata työmaalle. Urakassa noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä lueteltuja asiakirjoja: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Urakkasopimusneuvottelupöytäkirja / -muistio 3. Urakkaneuvottelupöytäkirja / -muistio 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 4. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annettavat kirjalliset lisäselvitykset 5. Urakkaohjelma pvm Tarjous 7. FCG Finnish Consulting Group Oy, lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo: - Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaalit pvm Turvallisuusasiakirja B. Tekniset asiakirjat 1. FCG Finnish Consulting Group Oy, Pirttisaaren lastausramppi ja tihtaali; työselostus 0146-P18548 pvm Piirustusluettelon 0146-P18548 VRT pvm mukaiset piirustukset 3. Valokuvaliite, työselostuksen liite 1 4. SITO OY, Pirttisaaren yhteysliikennelaituri, pohjatutkimukset: Piirustukset pv, / pdf -otteet 5. SITO OY, Pirttisaaren yhteysliikennelaituri, rakennepiirustus, tasokuva, julkisivut, leikkaus A-A, piir pvm / pdf otteet 6. FCG Planeko Oy 0146-C7171, nykytilakartta pvm Lisäksi on noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä, valtioneuvoston ja ministeriöitten ohjeita sekä virallisia ja puolivirallisia normeja, ohjeita ja standardeja. Kaikki asiakirjat täydentävät toisiaan. Missä tahansa asiakirjassa mainittu velvoite sitoo urakoitsijaa. Mikäli samanarvoisissa asiakirjoissa mainitut tiedot ovat keskenään ristiriitaiset, on rakennuttajalla oikeus määrätä mitä asiakirjaa noudatetaan. Rakennuttaja antaa kaikki tarvittavat tiedot urakoitsijalle. Rakennuttajan antamat määräykset ovat sopimuspuolia sitovia. Kaikki aliurakoitsijat ovat esitettävä rakennuttajan hyväksytettäväksi.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 5 (13) 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Työaikataulun tekeminen 8.4 Urakka-ajan pidentäminen 8.5 Viivästyminen Työt voidaan aloittaa lastausrampin elementtien valmistamisen osalta välittömästi, kun urakoitsijan valinta on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus on asetettu ja rakennuttaja on antanut aloitusluvan. Rakennustyöt kohteessa tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti syyskuun alussa, viimeistään mennessä. Lopullinen työsuunnitelma otetaan sopimusasiakirjaksi. Rakennusaika on syyskuu 2012 huhtikuu Työt on saatava valmiiksi toimintakokeineen ja rakennuttajalle luovutettuna viimeistään mennessä. Pääurakoitsijan on yhteistyössä omien aliurakoitsijoidensa ja rakennuttajan kanssa laadittava yleisaikataulu, jossa työt on sovitettu juohevasti keskenään ja ilman ristiriitoja. Pääurakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain ja jossa on esitetty yksilöidysti eri työvaiheet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutuminen seurataan työmaakokouksissa tai työmaalla. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Urakoitsijan on vähintään 2 vrk etukäteen ilmoitettava tulevia työnäytekatselmuksia. Normaalisti työnäytekatselmukset pidetään työmaakokouksien yhteydessä. YSE 1998 mukaisesti. Viivästyssakko on 2 % jokaiselta alkavalta viikolta, jonka urakan valmistuminen viivästyy sovitusta. Viivästyssakko lasketaan arvonlisäverollisesta urakkahinnasta. 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 9.1 Yleistä Rakennuttaja vastaa sopimusasiakirjatiedoissa ilmoittamiensa tietojen ja tutkimustulosten oikeellisuudesta yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Annettuja tietoja ja tutkimustuloksia tulkittaessa urakoitsijalla edellytetään olevan asiantuntemusta käytettävien työmenetelmien, laitteiden, koneiden ym. valintaan sekä asiakirjoissa esitettyjen johtopäätösten, ennakkoarviointien ja tulkintojen tarkistamiseen. Tällaisia urakoitsijan asiantuntemusvastuun piiriin kuuluvia asioita ovat mm.: - työsuunnitelmat - pohjatutkimuspisteissä esitettyjen kairaustietojen perusteella tehdyt maalajirajoja koskevat päätökset - työmäärä-, massa- ja löyhtymisarvot - työmenetelmät - aikataulut annettujen määräysten puitteissa - työturvallisuus

9 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 6 (13) 9.2 Takuuaika 9.3 Vakuudet 9.4 Vakuutukset Tarjouksen tekijä on velvollinen joko käymällä tai muutoin tutustumaan paikallisiin olosuhteisiin sekä perehtymään voimassa oleviin lakeihin, asetuksiin ja niihin verrattaviin julkisoikeudellisiin määräyksiin, jotka koskevat työn suorittamista. Urakoitsija ei ole oikeutettu vaatimaan lisäkorvausta puutteellisen paikallistuntemuksen tai rakennuttajan antamien mahdollisesti puutteellisten tietojen perusteella. Urakan yleinen takuuaika on 2 vuotta. Urakan takuuaika alkaa vastaanottotarkastuksesta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi - 10 % urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli rakennusajan) b) takuuajan vakuudeksi - 5 % urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli takuuajan) Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Pääurakoitsija ottaa ja kustantaa rakentamisen ajaksi kohdekohtaisen arvonlisäverollisen urakkasumman suuruisen rakennustyövakuutuksen. Vakuutus on otettava rakennuttajan nimiin YSE :n mukaisesti. Urakoitsijoiden on noudatettava vakuutusehtoihin liittyviä suojeluohjeita. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijoilla on vastuuvakuutus, joka vastaa mm. työlle, tarveaineille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta koko urakkasuorituksen ajan, kunnes työ on valmis ja luovutettu rakennuttajalle. Pääurakoitsija huolehtii työntekijöidensä ja koneidensa vakuuttamisesta. 9.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle 9.6 Vastuu purkutöistä 9.7 Työturvallisuus Noudatetaan YSE Urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista ja työn aikana suorittaa vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkistukset, tukeminen ja muut suojaustoimenpiteet. Ennakkoilmoituksen työsuojeluviranomaisille tekee tarvittaessa urakoitsija. Urakoitsijan tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009 ja ottaa vastatakseen sen velvoitteet täysimääräisenä (RT-TM-20952). Urakoitsijan on noudatettava ja täydennettävä hankkeen työturvallisuusasiakirjaa koko urakkasuorituksen ajan. Urakoitsijan on huolehdittava työmaan työsuojelun organisoinnista yhdessä muiden osapuolten kanssa. Työsuojelun organisaatio on ilmoitettava raken-

10 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 7 (13) nuttajalle aloituskokouksessa. Urakoitsijan on huomioitava työsuojelun aiheuttamat lisäkustannukset. Rakennuttaja nimeää hankkeeseen rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorin. Työntekijöillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä työturvallisuuskortti. Työmaan liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla voimassa oleva tieturva 2 -kortti. Urakoitsija vastaa, että kaikilla työmaalla olevilla on viranomaisten vaatimusten mukainen kuvallinen henkilökortti ja kulkulupa. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Hintasidonnaisuudet 10.3 Muutos- ja lisätyöt 10.4 Urakkasumman maksaminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Noudatetaan YSE 1998 / seuraavin täsmennyksin: - Muutoksesta on oikeutettu päättämään vain rakennuttajan siihen urakkasopimuksessa valtuuttama henkilö. - Urakoitsijan tulee antaa rakennesuunnitelman muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. - Mikäli kysymys on yksikköhintoihin perustuvasta muutoksesta, käytetään yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja ja laskentaperusteita. - Erikseen omakustannushintaan suoritettavaksi sovitusta muutostöistä, pääurakoitsija on oikeutettu, milloin veloitus on hyvitystä suurempi, laskuttamaan näiden erotukselle 10 % yleiskustannuslisän. Yleiskustannuslisä sisältää myös työmaan toimihenkilöiden palkat kaikkine sivukuluineen. - Mikäli urakoitsija muutos- tai lisätöiden takia siirtää valmistumisajankohdan, on tästä sovittava heti muutos- tai lisätyötarjouksen yhteydessä. Ilman rakennuttajan etukäteishyväksyttämistä tehdyt työt katsotaan kuuluvaksi urakkaan. Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkasummasta ja se maksetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle sekä vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 8 (13) Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle, valvoja on hyväksynyt ja vastaava sopimuksenmukainen, työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on valvojan toimesta hyväksytty ja esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen 8 % vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 11 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 11.1 Luvat 11.2 Suunnitelmat Rakennuttaja hankkii tarvittavat rakennusluvat. Kohteella on voimassa oleva vesilain mukainen lupa (Dnro ESAVI/88/04.09/2010 pvm ). Lupapäätöksessä esitetyn mukaisesti betonijätteen hyödyntämiselle rakennuttaja tekee Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) mukaisen ilmoituksen. Mikäli betonijäte ei alita edellä mainitun asetuksen haitta-aineiden raja-arvoja, se toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin urakkasopimuksessa mainitun määrän kopiota laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei aseta yleisten sopimusehtojen YSE mukaista vakuutta Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Urakoitsijan käyttöön luovutetaan rajattu laituri- sekä tausta-alue. Urakoitsijan on tausta-alueella liikkuessaan noudatettava asiaan kuluvaa varovaisuutta. Urakkasuoritus on hoidettava niin, että rakennustöistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rakennuskohteen yhteydessä sijaitsevan yhteysaluslaituriin tapahtuvalle vesiliikenteelle. Urakoitsija huolehtii itse tarvitsemistaan lakisääteisistä sosiaalitiloista. Urakoitsijan on huolehdittava käyttämiensä alueiden ja kulkuyhteyksien kunnossapidosta ja siistimisestä sekä palautettava ne alkuperäiseen kuntoon töiden valmistuttua.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 9 (13) 12 VALVONTA 12.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 12.2 Rakennuttajan laadunvalvonta 12.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 12.4 Kohteen valvojat 12.5 Työmaan aloituskatselmus 12.6 Tarkastukset Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työjohdon sekä -tekijöiden osaamista ja työsuoritusta. Eri työvaiheiden suunnitteluun, oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on esitettävä työvaihesuunnitelma valvojan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on valvottava hankintojen ja eri rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemesta muita vastaavia tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihtoehdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyntä. Urakoitsijan on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa kaikki sopimusasiakirjoissa edellytetyt rakennustyön tarkastusasiakirjat, laadunvalvontadokumentit, mittaustulokset ja tarkekuvat. Lisäksi urakoitsijan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksessa mm. tekemänsä laaturaportit ja dokumentit, tarkepiirustukset ja dokumentti itselle luovutuksesta. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta sopia urakkahintaan vaikuttavista lisäyksistä ja muutoksista, vaan kaikki lisäykset ja muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. Urakkasopimuksessa nimetään kohteen valvojat. Valvojien tehtävät ja oikeudet määritetään työmaan aloituskokouksessa YSE 1998 ja urakkasopimuksen mukaisesti. Ennen rakennustöiden alkamista pidetään työmaalla aloitus- ja ympäristön katselmus, joka voidaan pitää aloituskokouksen yhteydessä. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Katselmuksessa tarkastetaan urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja urakka-alueen kunto. Katselmuksen yhteydessä työmaa-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin oma-aloitteisesti sekä huolehtimaan kustannuksellaan näiden vaatimista tarkastuksista ja mahdollisten virheiden korjaamisista. Rakennuttajan edustaja on kutsuttava tarkastuksiin. Rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat suorittavat vastaanottotarkastuksen ja takuutarkastuksen.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 10 (13) 12.7 Välitarkastukset Kunkin työvaiheen valmistuttua, ennen kuin se jää seuraavan suorituksen alle piiloon, urakoitsijan on pyydettävä rakennuttajalta välitarkastus. Välitarkastuksesta tehdään tarvittaessa erillinen muistio, joka liitetään seuraavan työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Mikäli urakoitsija ei ole pyytänyt em. välitarkastusta, voi rakennuttaja vaatia peittoon jääneet rakenteet paljastettavaksi, tarkastettavaksi ja mahdolliset virheellisyydet korjattavaksi ja peittävien rakenteiden uudelleen rakentamisen urakoitsijan kustannuksella. 13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa edustaja. Muilla henkilöillä ei ole päätösvaltaa urakkasopimukseen ja sen sisältöön Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 13.3 Työmaapäiväkirja 13.4 Työmaakokoukset Urakoitsijan on nimettävä työmaalla tämän tyyppisiin töihin hyvin perehtynyt vastaava työnjohtaja sekä riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Työmaapäällikön ja työpäällikön tulee olla maa- ja vesirakennustöihin sekä kaikkiin tähän rakennustyöhön liittyviin työvaiheisiin perehtyneitä. Erityisesti vaaditaan kokemusta vaativista ulkona tapahtuvista valutöistä sekä teräsrakennetöistä ja maarakennus- sekä ruoppaustöistä. Työmaapäällikön ammatillisen tutkinnon tulee olla vähintään ammattikorkeakoulu -tasoinen rakennustekniikan alan tutkinto (tekninen koulu/-opisto, rakennustekniikka). Mikäli urakkasuoritus edellyttää työmaalla tehtäviä hitsaus-, polttoleikkaus-, vesieristys- tms. tulitöitä, on urakoitsijan esitettävä rakennuttajalle tai tämän paikallisvalvojalle vakuutusyhtiöiden edellyttämät tulityötä tekevien tulityökortit. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan tarvittavista laadunvalvontakokeista. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio. Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Ennen työmaan aloittamista pidetään aloituskokous. Työmaakokousten pitämisestä sovitaan urakoitsijan kanssa erikseen. Urakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata aikataulun noudattamista. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa aikataulun seurantakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan hankintoja, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 11 (13) 14 ERIMIELISYYDET 15 TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto Noudatetaan YSE 1998 määräyksiä. Erimielisyydet viedään tarvittaessa, jommankumman sopimusosapuolen vaatiessa paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Urakkatarjous on annettava kirjallisesti tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella, jossa on esitettävä tarjouspyynnössä pyydetyt erittelyt. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Ehtoja sisältävät tai muuten puutteelliset tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoukseen pitää liittää eri ammattiryhmien tuntiveloitushinnat sekä yksikköhintaluettelot. Tarjoukseen on liitettävä kaupparekisteriote ja tilaajan jäljempänä edellyttämät tiedot sekä tilaajan suoritusvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset (kohdissa 2-5 mainitut todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia) seuraavassa esitetyn mukaisesti: 1) Selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista. 2) Kaupparekisteriote. 3) Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. 4) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. 5) Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 6) Jos tarjoajalla itsellään tai tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja, tule kohdassa 4) vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa sopimus verojen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos yrityksellä tai tarjouksen yhteydessä esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee kohdassa 5) vaaditun todistuksen lisäksi toimittaa eläkemaksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. 7) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajan on selvitettävä, mitä työehtosopimusta hänen omiin tähän hankkeeseen osallistuviin työntekijöihinsä sovelletaan ja millä perusteella. Selvitys ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. 8) Selvitys yrityksen laadunvarmistuksen ympäristöasioiden ja työturvallisuuden hallinnan menettelyistä ko. toimialalla. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALA -perustieto tai RALA -pätevyystieto tai vastaava.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 12 (13) 15.2 Vaihtoehtotarjoukset Tämä vaatimus toimittajan tulee sisällyttää myös alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijalla ja aliurakoitsijalla tulee olla asianomaisella toimialalla (Maa- ja vesirakentaminen) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA -pätevyys. Tämän puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa riittävin referenssitiedoin. Lisäksi urakoitsijan tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset tilaajalle. Vastaavat näytöt ja todistukset sisältävät ainakin: Tiedot yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla ja hanketta vastaavista rakennuskohteista viimeisten viiden vuoden ajalta. Tiedot työmaalle nimettävän vastaavan mestarin sekä työpäällikön koulutuksesta ja työkokemuksesta vastaavien rakennuskohteiden toteuttamisesta viimeisten viiden vuoden ajalta. Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 9) Selvitys vakuuden järjestämisestä. Tarjoajan on esitettävä tarjouskaavakkeella, miten se tulee järjestämään rakennus- ja takuuajan vakuuden. Kaavakkeessa on ilmoitettava vakuuden muoto ja vakuuden antaja. Tilaaja hyväksyy ulkomaisen vakuudenantajan vain siinä tapauksessa, että vakuudenantajalla on sivukonttori tai muu tilaajan hyväksyttävissä oleva edustaja Suomessa. Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä Tarjouksen voimassaoloaika 15.4 Tarjouksen toimittaminen 15.5 Tarjouksen hyväksyminen Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 90 päivää tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjous tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Tarjous tehdään liitteenä olevalle urakkatarjouskaavakkeella. Kuoren päällä on oltava merkintänä tarjouspyyntökirjeen mukainen yksilöintiteksti. Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset siinä tapauksessa, että se katsoo ne tarjoushinnaltaan kohtuuttomiksi tai toteuttamiseen tulee ylivoimainen tai hallinnollinen este. Tarjouksen hylkäämiseen voivat johtaa mm. seuraavat seikat. - Mikäli tarjous ei ole saapunut määräajassa, ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouksesta ei pysty ottamaan selkoa tai tarjous muuten ei täytä tilaajan asettamia vaatimuksia, tilaajalla on oikeus hylätä tarjous. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa ja hankintamääräyksissä.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA 13 (13) 15.6 Tarjoustietojen julkisuus - Tilaajalla on oikeus hylätä myös tarjous, jonka kokonais- ja /tai yksikköhinta tai lisä- ja muutostöille annetut yksikköhinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin ja epäsuhde on olennainen ja ilmeinen. - Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä, mikäli ne ovat aivan liian kalliita. Hylkäämisperusteet koskevat myös aliurakoitsijoita. - Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, mikäli lisä- ja muutostöiden hinnoittelusta puuttuu yksi tai useampia hinnoiteltavia nimikkeitä. Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ennen tarjouksen hylkäyspäätöksen tekemistä. Tarjouksen hylkäämisestä tehdään erillinen päätös perusteluineen. Päätös lähetetään hylätyn tarjouksen tekijälle. Tarjouksista hyväksytään kokonaishinnaltaan halvin tarjous, joka täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Kaikki tarjoukset ovat viimeistään urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta sellaista urakoitsijan elinkeinoa koskevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Tilaaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi esitetyt tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan esittää asiakirjaan liitettävillä erillisillä liitteillä Lisätiedot Lisätietoja antaa Porvoon kaupungilta: Kari Hällström, puh , Hannu Pirttinokka, puh , Risto Lindblad, puh , Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Maastokäynnistä tulee sopia Hannu Pirttinokan kanssa mennessä. FCG Finnish Consulting Group Oy

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

"KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 1/ INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2016 "KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 19.2.2009 1 (6) Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 1. Tarjouspyyntö rakennuskohteesta Tampereen kaupunki / pyytää tarjoustanne Ratinanrannan promenadin pintarakenteiden, kalusteiden

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Taasjärvi III kaava-alueen kunnallistekniset työt Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Pähkinälehto LPA, maanrakennusurakka Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Sipoon katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosasto

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI PALVELUKOTI ONNELA DEMENTIAKODIN LAAJENNUS AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 98)

URAKKAOHJELMA (YSE 98) URAKKAOHJEMA 1 Rakennuskohde Ranuan eläinpuiston piha-alue URAKKAOHJELMA (YSE 98) 21.6.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennusurakka (=pääurakka) (Rakennustekniset työt) Laatija: Jari

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

Liedon kunta/kaavoitus ja tekniset palvelut PL LIETO

Liedon kunta/kaavoitus ja tekniset palvelut PL LIETO TIEVALAISTUSTYÖT 2016 Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne tievalaistustöistä oheisten asiakirjojen mukaisesti. Lopullinen tilaajaa sitova sopimus syntyy

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Liikelaitos Kokkolan Satama Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA

Lisätiedot