Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Paikka Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, Lehtoniementie 480

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (14) 09.10.2013. Paikka Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, Lehtoniementie 480"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:10 Paikka Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, Lehtoniementie 480 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta, puheenjohtaja Risto Sinervuo, varajäsen Erkki Kukkonen, jäsen Kaija Räsänen, jäsen Pentti Sauhke, jäsen Tiina Viljakainen, jäsen Muut saapuvilla olleet Kirsi Laamanen Jaakko Kekoni Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä kaupunginhallituksen edustaja Asiat Allekirjoitukset Eero Eloranta puheenjohtaja Kirsi Laamanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Tiina Viljakainen Risto Sinervuo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion Vedessä, Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien ja osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :ään 56, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :n 56 osalta liite T

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kunnallisten puhdistamolietteiden ja biojätteen jatkokäsittely biokaasulaitoksella 4 57 * Reposaari, vedenottamon toiminnan lopettaminen tiedoksi Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle 11 Muutoksenhaku Sivu 6 56 Liite T / valitusosoitus markkinaoikeudelle hankinta-asiassa / Kuopion Vesi Liikelaitos 12

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Toimitusjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat Tiina Viljakainen ja Jaakko Kekoni. Päätös Valittiin Tiina Viljakainen ja Risto Sinervuo.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Asianro 7184/ /2013 Kunnallisten puhdistamolietteiden ja biojätteen jatkokäsittely biokaasulaitoksella Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitos Kunnalliset vesihuoltolaitokset ja jäteyhtiöt ovat pyytäneet tarjousta jätevesilietteiden ja biojätteen jatkokäsittelystä biokaasulaitoksessa. Kyseisessä kilpailutuksessa ovat mukana seuraavat tahot: Lapinlahden Vesi Oy Iisalmen Vesi Liikelaitos Kiuruveden kaupungin vesihuoltolaitos Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos Kuopion Vesi Liikelaitos Ylä-Savon Jätehuolto Oy (optio) Jätekukko Oy (optio) Hankinta sisältää puhdistamolietteen ja biojätteen jatkokäsittelyn kokonaisuudessaan. Käsittelypalvelu sisältää lietteiden kuljetuksen puhdistamoiden lietevarastoista biokaasulaitokselle, lietteiden ja biojätteen käsittelyn sekä biokaasun ja mädätteen hyötykäytön. Käsittelypalvelun tulee alkaa viimeistään ja kestää 10 vuotta. Hankintamenettelynä käytettiin avointa hankintamenettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo oli yli Hankinnasta julkaistiin EUhankinta-ilmoitus, joka oli nähtävillä HILMA:ssa ja Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: MK Protech Oy / Envor Biotech Oy Biovakka Oy Biotehdas Oy Tarjoukset avattiin Lapinlahdella järjestetyssä avaustilaisuudessa. Tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttyivät kaikissa kolmessa tarjouksessa. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoushinta oli annettava kahdelle vaihtoehtoiselle vertailuhinnalle: vaihtoehto a; pelkät puhdistamolietteet vaihtoehto b; puhdistamolietteet ja biojätteet Molemmat jäteyhtiöt olivat mukana kilpailutuksessa optioehdolla. Molemmat yhtiöt nyt ovat tehneet päätöksen osallistumisestaan yhteiseen biokaasulaitoshankintaan. Näin ollen hankintapäätös tehdään vain vaihtoehdon b mukaan.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) 56 Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla tarjousvertailun voittaa tarjous, jonka vertailuhinta vaihtoehdossa b muodostuu halvimmaksi. Vertailuhinnat ovat: MK Protech Oy 90,73 /t Biovakka Oy 60,48 /t Biotehdas Oy 55,51 /tn Tarjousten vertailuasiakirja on liitteenä. Vaikutusten arviointi Liitteet 1 Liite 1 Tarjouspyyntöasiakirja 2 Tarjouspyyntöasiakirjan liite 1 hankintaohjelma 3 Tarjouspyyntöasiakirjan liite 2 soveltuvuusehdot 4 Tarjouspyyntöasiakirjan liite 3 hinnoittelu 5 Tarjouspyyntöasiakirjan liite 4 lähtötiedot 6 Tarjouspyyntöasiakirjan liite5 sopimusasiat 7 Tarjouspyyntöasiakirjan liite 6 yhteystiedot 8 Tarjouspyyntöasiakirjan liite 7 lisäkirje 9 Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja 10 Liite 3 Yhteenveto tarjouksista Valmistelija Kirsi Laamanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Johtokunta päättää, että Kuopion Veden Lehtoniemen ja Nilsiän jätevedenpuhdistamoiden lietteiden jatkokäsittely hankitaan Biotehdas Oy:ltä alkaen. Edellytyksenä kuitenkin on, että kaikki muutkin tarjouspyyntömenettelyssä olleet yhtiöt ja laitokset tekevät saman päätöksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Asianro 7123/ /2013 Reposaari, vedenottamon toiminnan lopettaminen tiedoksi Tiivistelmä Suunnittelupäällikkö Marja Stjerna Suunnittelu Johtokunnalle tuodaan tiedoksi, että Reposaaren vedenottamon käytöstä keskeisen kaupunkialueen varavesilaitoksena ollaan luopumassa. Alueelta ei ole johdettu vettä kulutukseen enää Jänneniemen vedenottamon käyttöönoton jälkeen. Reposaaren vedenottamon toiminnan lopettamisesta on käyty keskustelut vedenottoluvan valvojan kanssa sekä alueen ennallistamista koskevien kysymysten osalta maanomistajan ja kaupungin ympäristönsuojeluyksikön kanssa. Vesilaitostoimintaan liittyvien rakennelmien, rakenteiden ja massojen määrän ja laadun tarkempi inventointi pyritään käynnistämään loppuvuodesta Inventoinnin valmistuttua alueen ennallistamisesta tehdään suunnitelma kustannusarvioineen sekä toteutusaikatauluineen ja Itä-Suomen aluehallintovirastolta haetaan ottamon vedenottoluvan poistamista. Aluehallintoviraston päätöksen jälkeen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastelee Reposaaren pohjavesialueluokituksen muutostarpeet. Hanke on ympäristövaikutuksiltaan positiivinen. Hankkeen myötä vesilaitostoiminnan energia- ja kustannustehokkuus paranevat ja lisäksi asianmukainen ennallistaminen palauttaa Reposaaren alueen sellaiseen tilaan, että sen muu jatkokäyttö on mahdollista. Vedenottamon toiminnan lopettamisen perusteet Reposaaren vesilaitoskokonaisuus muodostuu vedenottokaivoista, vedenkäsittelyprosessista (hidassuodatus ja neutralointi) ja desinfioinnista (ultaraviolettivalo). Vedenottokaivot ja hidassuodatuslaitos sijaitsevat saaressa ja neutralointi- sekä desinfiointiyksikkö mantereen puolella Pajulahden neutralointilaitoksessa, josta Reposaaresta otettu vesi on myös johdettu kulutukseen. Reposaaren vedenottamo on toiminut vuodesta 1984 Jänneniemen vedenottamon käyttöön ottoon (vuoteen 2008) saakka Hietasalon vedenottamon rinnalla Kuopion toisena vedenottamona. Ottamon ottolupa on oikeuttanut ottamaan alueelta vettä 5000 m 3 /vrk. Enimmillään ottamolta on otettu vettä noin 3000 m 3 /vrk, mikä on vajaat 20 % koko kaupungin veden tarpeesta ( m 3 /vrk). Toiminnan loppuvaiheessa ottomäärä on ollut noin 1500 m 3 /vrk (noin 10 % kaupungin tarpeesta). Reposaaresta ei ole Jänneniemen vedenottamon käyttöönoton jälkeen johdettu enää vettä kulutukseen. Laitosta on hoidettu varavesilaitoksena ja prosessia on pyritty pitämään yllä pienellä virtauksella. Laitoksen hidassuodatusprosessi kuitenkin soveltuu huonosti varavesilaitoskäyttöön, koska sen toimintaperiaate perustuu mikrobitoimintaan ja prosessin käynnistyminen vie aikaa (jopa

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) 57 kuukausia). Näin ollen Reposaaren laitokselta ei saada johdetuksi vettä kulutukseen varavesilaitoksen käyttötarpeelle tyypillisissä nopeissa ja lyhytaikaisissa vedentarvetilanteissa. Hidassuodatusprosessi myös vaatii ylläpitotilassakin paljon huoltoa sekä käytännössä yhden työntekijän jatkuvaa läsnäoloa laitoksella. Huoltotarpeiden ohella ylläpidosta aiheutuu jatkuvia käyttökustannuksia (mm. sähkö, liikennöinti, aluevuokrat) sekä rakennusten ja vesilaitosalueen kunnossapitotarvetta. Huolto- ja kunnossapito on ollut haasteellista laitoksen sijainnin vuoksi, koska saareen ei ole ympärivuotista kulkuyhteyttä. Reposaaren vedenottamon toiminnan lopettamisesta on käyty keskustelut ottamon vedenottolupaa valvovan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen kanssa sekä kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristönsuojeluyksikön ja vesihuoltolain mukaisia kunnan tehtäviä hoitavan kunnallisteknisen suunnitteluyksikön kanssa. Keskusteluissa on todettu, että Reposaaren vedenottamon merkitys Kuopion kaupungin vedenhankinnan kannalta on vähentynyt Jänneniemen vedenottamon käyttöönoton jälkeen. Kuopiolla on nykyisin kolme vesilähdettä (Jänneniemi, Hietasalo, Kallavesi), joista kukin pystyy kriisitilanteessa turvaamaan yksinään koko kaupungin veden tarpeen. Reposaaren vedenottamon toiminnan lopettaminen ei näin ollen vaikuta vesihuollon toimintavarmuuteen, vaan Kuopion vesihuollon varmuusluokka on jatkossakin korkein mahdollinen. Toiminnan lopettaminen on perusteltua, koska laitokselta saadaan vain pieni osa kaupungin tarvitsemasta vesimäärästä ja sitäkään ei todellisessa vedentarvetilanteessa saada nopeasti jakeluun laitoksen aikaa vievästä vedenkäsittelyprosessista johtuen. Lisäksi laitoksen ylläpito on varavesilaitoksena sekä työlästä että kallista. Jatkotoimenpiteet Reposaaren vesilaitoskäytössä olevat alueet sekä Pajulahden neutralointilaitoksen tontin omistaa kaupunki. Alueella on tehty maastokatselmus , jossa on arvioitu alueen alustavat ennallistamistarpeet sekä maanomistuksen että ympäristönsuojelun näkökulmasta katsottuna. Katselmuksella on sovittu, että Kuopion Vesi tekee inventoinnin vesilaitostoimintaan liittyneistä rakennuksista, laitteista, putkiverkostoista sekä massoista (mm. betoni, sepeli) sekä siitä, mitä alueelta voidaan viedä pois ja mitä sinne esitetään jätettäväksi. Inventointi pyritään käynnistämään loppuvuodesta 2013 ja saamaan valmiiksi vuonna Inventoinnin jälkeen alueen ennallistamisesta tehdään suunnitelma kustannusarvioineen ja toteutusaikatauluineen. Jo tässä vaiheessa on todennäköistä, että ennallistamistoimenpiteiden toteuttaminen jakautuu useille vuosille. Inventoinnin jälkeen, todennäköisesti vuonna 2014, Kuopion Vesi hakee myös vesilain mukaisen vedenottoluvan poistamista Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Kun aluehallintovirasto on tehnyt asiassa päätöksen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastelee alueen pohjavesialueluokituksen ja tekee siihen tarvittavat muutokset. Vaikutusten arviointi Reposaaren vedenottamon toiminnan lopettaminen on ympäristövaikutuksiltaan positiivinen hanke. Vesilaitostoiminnan energia- ja kustannustehokkuus paranevat, sillä varavesilaitoksen ylläpitoon tarvittavan energian sekä huollon ja liikennöinnin tarve ja kustannukset jäävät pois. Lisäksi henkilöstöresursseja vapautuu muihin tehtäviin. Alueella olevia puhtaita materiaaleja pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään alueen ennallistamisessa. Jätteeksi

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) 57 luokiteltavat materiaalit viedään alueelta pois asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi. Ennallistamisen myötä Reposaari palautuu muuhun käyttöön ja sen käyttömahdollisuudet voivat pohjavesialueluokitusmuutoksen myötä lisääntyä. Esitys Esitän, että johtokunta merkitsee Reposaaren vedenottamon toiminnan lopettamisen toimenpiteineen tiedoksi. Viiteaineisto 1 Reposaaren sijainti ja vesilaitostoimintojen sijoittuminen alueella Valmistelija Kirsi Tähti etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Johtokunta hyväksyy suunnittelupäällikön ehdotuksen ja merkitsee asian tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Asianro 3050/ /2013 Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitos Viranhaltijapäätökset Toimitusjohtaja Henkilöstöasiat - 23 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen / Paldanius Janne (6789/2013) - 24 ei ole olemassa, järjestelmän testausvirhe - 25 Palopostiurakka / putkiasentaja Jussi Ryhänen (7110/2013) Rakentamis- ja rahoitusasiat - 10 Itkonniemen vesilaitoksen toimiston lattiamateriaalin uusiminen (7137/2013) Tuotantopäällikkö Hankinnat - 7 Neulamäen paineenkorotusasema ja säiliölaitteiden saneeraus / sähkösuunnittelu (6691/2013) - 8 Neulamäen paineenkorotusasema ja säiliölaitteiden saneeraus / sähkökeskus (6691/2013) - 9 Itkonniemen vesilaitoksen toimistorakennuksen lattiamateriaalin uusiminen (7244/2013) Verkostopäällikkö Hankinnat - 2 Venttiili- ja viemärikilpien hankinta (7191/2013) Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Johtokunta päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia ottooikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi ja merkitsee ne tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Muutoksenhakuohje Liite T / valitusosoitus markkinaoikeudelle hankinta-asiassa / Kuopion Vesi Liikelaitos (56 ) Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Valituksen tekeminen Hankintaa koskevan asian voi saattaa valituksen tekemällä markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa laissa julkisista hankinnoista tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU:n kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen julkisista hankinnoista annetun lain 78 :n 1 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehde3ssä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Jollei edellä mainittua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Päätös voidaan toimittaa myös postitse kirjeellä, jolloin vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Muutoksenhakuohje Hankintayksikölle tiedottaminen Valituskirjelmän sisältö Valituksen toimittaminen Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen. Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota valitus koskee. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Valitukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon muutosta haetaan todistus, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin vedotaan ja valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksiantopäivää ei lasketa mukaan Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaisesti.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (14) Muutoksenhakuohje Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite PL 117, HELSINKI Sähköposti Puhelin Faksi Käyntiosoite Radanrakentajantie 5, Helsinki (Itä-Pasila)

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-17:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 12.06.2015 klo 13:00-13:09 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 08.09.2014 klo 13:00-13:39 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot