URAKKAOHJELMA Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN"

Transkriptio

1 KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA Demaco Oy Claes Stigzelius

2 URAKKAOHJELMA (21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 RAKENNUSKOHDE 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5 LAATU 6 YMPÄRISTÖ 7 ASIAKIRJAT 8 URAKKA-AIKA 9 VASTUUVELVOITTEET 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 11 VALVONTA 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13 VASTAANOTTOMENETTELY 14 ERIMIELISYYDET 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 16 TARJOUS

3 URAKKAOHJELMA (21) 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja ja suunnittelijat Rakennuskohde ja sijainti: Kasavuoren koulukeskus Kasavuorentie KAUNIAINEN Rakennuttaja: Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä p , Kauniaistentie Kauniainen Rakennuttajainsinööri Ilona Lehto puh: Kauniaistentie Kauniainen Talotekniikkainsinööri Tomi Salminen p Kauniaistentie Kauniainen Valvoja Hannu Laakkonen gsm: Kauniaistentie Kauniainen Rakennuttamistehtävät: Demaco Oy Claes Stigzelius Sinikalliontie Espoo

4 URAKKAOHJELMA (21) Käyttäjän edustaja: Sari Aarniokoski Opetuspäällikkö Suomenkielinen koulutoimi Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10 Kauniainen puh./tel , Suunnittelijat, asiantuntijat: Pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy Rakennusmestarintie 8 a Helsinki Pääsuunnittelija Juha Heino p Marjo Korolainen p Rakennesuunnittelu: Ins.tsto Pontek Oy Kutojantie 2B, Espoo Pertti Määttä p Veli-Ville Rajasuo p LVIA- suunnittelu: Ramboll Finland Oy PL25 (Säterinkatu 6), Espoo Timo Svahn p Harri Heinilä p Sähkösuunnittelu: Iiro Karawatski KARAWATSKI Oy Sähkötekninen insinööritoimisto PL18 Tuulensuunkatu Naantali tel fax gsm

5 URAKKAOHJELMA (21) 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja paikka Hanke käsittää Kasavuoren koulurakennuksen osittaisen saneerauksen sekä laajennuksen tarjouspyynnössä olevien asiakirjojen mukaisesti. osoite: Kasavuorentie 1, Kauniainen 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kokonaisurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakat toteutetaan kokonaisurakkaan kuuluvina aliurakoina. Kohdassa 3.3 on mainittu ne hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta kokonaisurakoitsijalle. Urakoitsijan on hyväksytettävä tilaajalla omat alihankkijansa ja aliurakoitsijansa YSE 1998 mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ulkomaisen työvoiman käytöstä työkohteessa ja pyydettäessä annettava selvitys työvoimapoliittisten vastuiden hoidosta. Urakoitsija huolehtii työsuoritukseensa liittyvien lupien hankkimisesta. Urakkaan kuuluvat lisäksi Kokonaisurakoitsijaurakoitsijan yleiset työmaavelvollisuudet urakkaohjelman, urakkarajaliitteen, turvallisuusasiakirjan, työselityksen ja YSE 1998:n mukaisesti sekä muut kokonaisurakkaan määrätyt työt näiden urakkaehtojen ja muiden tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja niiden osoittamassa laajuudessa.

6 URAKKAOHJELMA (21) 2.2 Maksuperuste Rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio- suoritetaan kokonaishintaurakoina. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Kokonaisurakka Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (rakennusurakka=ru) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaan täysin valmiiksi saatettuna ja työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.2 ali-urakoita ja kohdan 3.3 rakennuttajan hankintoja sekä erillisurakoita. Kokonaisurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. YSE 3 :n mukaisia työmaapalveluja on täsmennetty urakkaliitteessä. Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä sekä suunnitelmissa. 3.2 Ali-urakat Kokonaisurakkaan kuuluvat ali-urakat. Ali-urakoihin sisältyvät kaikki työt saatettuna täysin valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaan. - Putkiurakka = PU - Ilmanvaihtourakka = IU - Rakennusautomaatiourakka = AU - Sähköurakka = SU Kokonaisurakkaan ja ali- urakoihin sisältyvät työt ilmenevät tarkemmin urakkarajaliitteestä ja urakkakohtaisista suunnitelma- asiakirjoista. Putkiurakkaan kuuluvat rakennuskohteen vesi- ja viemäri- sekä lämpötyöt työt saatettuna täysin valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat rakennuskohteen ilmanvaihtotyöt saatettuna täysin valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat rakennuskohteen rakennusautomaatiotyöt saatettuna täysin valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. Sähköurakkaan kuuluvat rakennuskohteen sähkö- ja teletekniset työt (myös urakka-alueen ulkopuolella) saatettuna täysin valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien

7 URAKKAOHJELMA (21) mukaisesti. Huom! urakkarajat urakkarajaliitteen mukaisesti mikäli suunnitelmat ja urakkarajaliite ovat keskenään ristiriidassa. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttaja tekee seuraavat erillisurakat ja erillishankinnat: - Kesällä 2015 tehtävän sähköpääkeskuksen ja nousukeskuksen uusiminen - Irtokalusteiden hankinta - Verhojen hankinta - Aurinkopaneelien hankinta ja asennus - Tilojen tyhjennys ja kalustaminen - Kulunvalvontatyöt - Urakka-alueen ulkopuoliset rakennuspurku ja -rakennuskorjaustyöt liittyen paloilmoittimen sekä kuulutusjärjestelmän asennuksiin. Näihin hankintoihin sisältyvät työt ilmenevät tarkemmin urakkarajaliitteestä ja hankintoihin liittyvistä suunnitelma- asiakirjoista. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Kokonaisurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Kokonaisurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Kokonaisurakoitsijan on laadittava yhdessä ali-urakoitsijoiden sekä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteuttamista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Koulu toimii koulun lukukausina koko työmaan ajan. Aikataulun laatimisessa on huomioitava urakkaohjelma liitteenä alustava vaiheistuskaavio johon on merkitty urakoitsijan käytettävissä olevat työalueet eri aikoina. Huomioitava on, että urakka-alueella on saneerauksen aikana toimivia järjestelmiä ja sen läpi kulkee näiden kaapeleita.

8 URAKKAOHJELMA (21) 4.3 Työmaajärjestelyt Rakennusaikainen vesi ja sähkö Katso urakkarajaliite. Normaalin työajan ulkopuolella suoritettavat työt Katso urakkarajaliite. Melua aiheuttavat työvaiheet Äänekkäät työt (mm betonin piikkaus ja betoniin poraus) tulee koulun lukukauden aikana suorittaa arkisin klo ja välisenä aikoina tai viikonloppuisin välisenä aikoina. Tulityöt Katso urakkarajaliite. Varastointi työmaalla Katso urakkarajaliite. Siivous Katso urakkarajaliite. Työmaan tilat Katso urakkarajaliite. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen töiden aloittamista kohteessa ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Suunnitelma-aikataulun laatimista koskevat tarkennukset on esitetty urakkarajaliitteessä. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan Kokonaisurakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen.

9 URAKKAOHJELMA (21) 4.6 Luvat Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat rakennusluvat. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Rakennuttaja hyväksyttää Rakenne- ja lvi-suunnitelmat rakennusvalvontavirastossa. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa kokonaisurakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Muiden kuin rakennuttajan suunnittelijoiden laatimista suunnitelmista vastaa ko. urakoitsija. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata rakennuttajakonsultilta. Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu urakkarajaliitteessä ja työselostuksessa. 4.8 Projektin tietopankki Projektin tietopankista vastaa Liideri (https://online.liideri.com/ ). Kokonaisurakoitsijalla tulee olla tarvittavat yhteydet em. tietopankin ylläpitoon myös aliurakoitsijoiden osalta. Yhteyden tulee olla vähintään ADSL - tasoinen. Projektipankkijärjestelmää velvoitetaan kaikkien urakoitsijoiden käyttämään tilaajan määräämässä laajuudessa. 5 LAATU 5.1 Laadunvarmistus Kokonaisurakoitsijan on laadittava 2 viikkoa urakkasopimuksen allekirjoitusta työmaan laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma ja esitettävä se rakennuttajan hyväksyttäväksi. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen mahdollisesti edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot.

10 URAKKAOHJELMA (21) 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtulosten vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsijan on osoitettava tuotteen vastaavuus. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi ottamalla tuotteita valitessaan huomioon käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Kokonaisurakoitsija vastaa rakennusteknisestä sekä erikseen suunnitelmissa ja urakkarajaliitteessä määritellystä LVIS-teknisistä purkutöistä. Työmaan jätteet lajitellaan viranomaisten määräysten mukaisesti. 6.3 Haitta-aineet Kohteessa on laadittu haitta-ainekartoitus. Kohteessa on mm asbestia sisältäviä aineita. Aineiden esiintymislaajuus on esitetty haitta-aineraportissa. Haitta-aineiden purkutyöt sisältyvät kokonaisurakkaan. Työn aikana mahdollisesti esiin tulevat muut vaaralliset aineet poistetaan Kokonaisurakoitsijan toimesta lisätyönä. Ongelmajätteet on toimitettava viranomaisten hyväksymille ongelmajätelaitoksille.

11 URAKKAOHJELMA (21) 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouslaskenta- ja sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin ao. tarjouksen antajalle toimitetussa ja sopimukseen liitettävässä asiakirjassa annettu ko. urakkasuoritukseen ilmeisesti liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan kokonaisurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT Urakkasopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. urakkasopimus 2. rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE tarjouspyyntökirje 4. tämä urakkaohjelma 5. urakkarajaliite 6. tarjoajan kelpoisuusvaatimukset 7. turvallisuussäännöt ja menettelytapaohje 8. työturvallisuusasiakirja 9. tarjous 10. muutostöiden yksikköhintaluettelo 11. työselitykset 12. sopimuspiirustukset 13. yleiset laatuvaatimukset 7.3 Asiakirjojen julkisuus Asiakirjat ovat julkisia.

12 URAKKAOHJELMA (21) 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei anna määräluetteloita tarjouslaskentaa varten. 7.5 Sidotut määrät Urakkaan sisältyy suunnitelmissa mainitut sidotut määrät. 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus Rakennustyöt tulee kohteessa aloittaa Rakennusaika Ali-urakoiden työt tehdään rakennusteknisten töiden kanssa rinnan Kokonaisurakoitsijan johdolla yhteisesti laaditun ja hyväksytyn työaikataulun mukaan. Rakennustöiden tulee olla täysin valmiit ja vastaanotettu sekä puutteet ja virheet korjattuna Koulu toimii koulun lukukausina koko työmaan ajan. Aikataulun laatimisessa on huomioitava urakkaohjelma liitteenä alustava vaiheistuskaavio johon on merkitty urakoitsijan käytettävissä olevat työalueet eri aikoina. Vaiheistuskaavion lisäksi on työaikataulussa huomioitava seuraavat asiat: 1)Ylioppilaskirjoitusten aikana ei sallita mitään urakkaan kuuluvia töitä kello välisenä aikana seuraavina päivinä: )juhlasalin lattiapinnan uusiminen sekä induktiosilmukan asennus tehdään välisenä aikana

13 URAKKAOHJELMA (21) 3)paloilmoitinjärjestelmän uusiminen peruskorjausalueen (vaihe I-IV) ulkopuolella tehdään välisenä aikana. 4) kuulutusjärjestelmän uusiminen peruskorjausalueen (vaihe I-IV) ulkopuolella tehdään välisenä aikana. 8.3 Välitavoitteet Kokonaisurakan sakolliset välitavoitteet: - vaihe I valmis ja luovutettu koulun käyttöön vaihe II valmis ja luovutettu koulun käyttöön vaihe III valmis ja luovutettu koulun käyttöön Työaika Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivorotyötä (ma pe) klo Työalueen (vaihe I-vaihe IV) ulkopuolella olevat työt tuulee suorittaa arkisin klo ja välisenä aikoina tai viikonloppuisin välisenä aikoina. Näiden töiden toteuttamisesta on sovittava tilaajan kanssa etukäteen. Lisäksi on huomioitava kohdassa 4.3 mainitut rajoitteet äänekkäiden töiden suhteen ja kohdassa 8.2 mainitut rajoitteet ylioppilaskirjoitusten aikana. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästymissakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä, jonka määräajan jälkeen vahingon korvausvastuu on viivästyssakon lisäksi täysimääräinen. Viivästymissakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: - kokonaisurakassa 0,05 % Välitavoitteiden valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästymissakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästymissakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: - kokonaisurakassa 0,025 % Välitavoitteiden viivästyssakko ei vähennä valmistumisen viivästyssakkoa.

14 URAKKAOHJELMA (21) 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Takuuaika kaikissa urakoissa on 24 kuukautta urakan hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien. Eristyslasielementtien takuuaika on viisi (5) vuotta, takuuna toimittajan allekirjoitettu nimitakuu. Vesikattotöiden vedeneristystöille ja materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä ja nimiin asetettu kymmenen (10) vuoden kattoliiton takuuehtojen mukainen nimitakuu joka on vesikattoliikkeen edustajan allekirjoittama. Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. Takuiden sisällöt on määritelty työselostuksissa. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikainen vakuus on 10 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Työaikainen vakuus tulee olla voimassa siksi, kunnes työ on valmiina luovutettu rakennuttajalle, takuuajan vakuus jätetty ja vähintään kolme kuukautta yli sovitun rakennusajan. Takuuajan vakuus on 2 % urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen tai siksi, kunnes takuuajan korjaustyöt on tehty. Vakuudet on oltava pankkitakauksia. 9.4 Vakuutukset Kokonaisurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteessa tehdyn työn arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen tulee kattaa ali- urakat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5% Kokonaisurakoitsijan urakkahinnasta. Kokonaisurakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen korvausvastuu tulee olla vähintään 0,5 milj. euroa.

15 URAKKAOHJELMA (21) Urakoitsijan on itse vakuutettava omat tilapäiset rakennuksensa, työntekijänsä, koneet, kalustonsa, muu omaisuutensa sekä työntekijöittensä henkilökohtainen omaisuus. Lisäksi urakoitsijan tulee ottaa työtä koskevat lakisääteiset tapaturmavakuutukset. 9.5 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on erotettava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Tarjouksessa ilmoitetaan myös tarjouskaavakkeessa pyydetyt erillishinnat Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hinta että asennus Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt kohteessa aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Maksuerä maksetaan, kun työ on hyväksytty ja vastaanotettu, luovutusasiakirjat ( mm. suunnitelmissa määritellyt asiakirjat, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä huoltokirjaa varten tarvittavat tiedot) ja takuuajan vakuus on luovutettu rakennuttajalle. Rakennuttajalla on kuitenkin oikeus pidättää viimeinen maksuerä tai siitä katsomansa summa taloudellista loppuselvitystä varten Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu

16 URAKKAOHJELMA (21) maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan tämä maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Laskutusmaksuja ja pientilauslisiä ei hyväksytä Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyöt Rakennuttajalla on oikeus suunnitelmien muuttamiseen ja urakoitsijalla velvollisuus suunnitelmista aiheutuvien muutos- ja lisätöiden toteuttamiseen Muutostöiden hinnoittelu Muutos- ja lisätyöt = muutostyöt Muutostyötarjoukset tulee esittää rakennuttajalle tarkoin yksilöitynä sekä tarvikkeiden että töiden osalta. Muutostyötarjouksessa urakoitsijan tulee ilmoittaa vaikuttaako muutos sovittuun rakennusaikaan. Kaikista muutostöistä urakoitsijan tulee saada rakennuttajan kirjallinen tilaus ennen työn suoritusta. Muutostöitä koskevat teknilliset selvitykset tulee saattaa kaikkien sopijapuolten tietoon erikseen sovittavalla tavalla. Kaikki muutostyötarjoukset on varustettava järjestysnumeroin Muutostöiden hinnoittelu yksikköhintojen mukaan Urakoitsijat luovuttavat urakkatarjouksen liitteenä yksikköhintaluettelot sellaisinaan sopimukseen liitettäviksi, ellei rakennuttajalla ole niiden suhteen huomauttamista. Kaikissa muutostyöhinnoitteluissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti yksikköhintaluettelon hintoja sellaisinaan. Yksikköhintaluettelon hinnat on laskettava ilman yleiskuluja, mutta niiden tulee sisältää työmaan yleiskustannukset. Urakoitsijat saavat lisätä yksikköhintojen summaan 12 % yleiskuluja. Rakennuttajaa hyvitettäessä käytetään yksikköhintoja sellaisenaan.

17 URAKKAOHJELMA (21) Jos rakennuttajan tilaama lisätyö sisältää sekä hyvitystä että veloitusta, on urakoitsijalla oikeus veloittaa palkkiona ja yleiskustannuksina yhteensä 12 % veloitusten ja hyvitysten erotuksesta sen osoittaessa veloitusta Muutostöiden hinnoittelu omakustannusten mukaan Urakoitsijan tarjotessa mahdollisia muutostöitä omakustannushinnoilla, saavat he lisätä tarjouksessa esitettyihin todellisiin kuluihin omiin kustannuksiin 12 % yleiskustannuksen ja yrittäjävoiton osalta. Tarjouksia tulee aina seurata yksityiskohtainen laskelma sekä töiden että materiaalin osalta. Sopimusehtojen mukaan tulee urakoitsijan ensitilassa toteuttaa rakennuttajan tilaamat muutostyöt, vaikka ko. muutoksesta ei olisikaan päästy taloudelliseen sopimukseen. Urakoitsijalle tulee rakennuttajan kuitenkin suorittaa välittömästi kiistaton osuus muutostyöstä ja hänellä puolestaan on oikeus vähentää hyvityksen kiistaton osuus ko. maksuerästä. Mikäli suunnitelmia muutetaan urakoitsijan toivomuksesta, maksaa urakoitsija tästä aiheutuvat suunnittelu- ja kopiointikustannukset. 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan edustajana toimivat rakennuttajainsinööri Ilona Lehto, rakennuttajakonsultti Claes Stigzelius, paikallisvalvoja ja suunnittelijat. Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Ilona Lehto. Lisä- ja muutostöistä on oikeutettu päättämään ja niistä aiheutuvat tilaukset Ilona Lehto tai rakennuttajakonsultti Claes Stigzelius. Yleisten sopimusehtojen tarkoittamista pienistä ja kiireellisistä muutoksista tilausmääräyksen on oikeutettu antamaan työmaavalvoja Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti.

18 URAKKAOHJELMA (21) 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijalla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaisesti. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kokonaisurakoitsijan on nimitettävä työmaalle rakennusluvassa määrätty vastuunalainen työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavista peruskorjaushankkeista ja jonka rakennuttaja hyväksyy. Kunkin aliurakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtaja, jonka tulee käydä työmaalla riittävän usein työnjohdollisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokonaisurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Kokonaisurakoitsijan tulee huolehtia työmaan työsuojelun organisoinnista Työvoima Erillistä työvoimasuunnitelmaa ei laadita Kulkuluvat Kulkuluvat myöntää ja niistä vastaa kokonaisurakoitsija. Urakoitsijoiden on ilmoitettava ennen työmaan aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet kokonaisurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Kokonaisurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi Kirjaukset Kokonaisurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi.

19 URAKKAOHJELMA (21) 12.5 Työmaakokoukset Työmaakokoukset pidetään noin 4 viikon välein erikseen sovittavina ajankohtina. Kokonaisurakoitsija varaa kohteesta riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Kokonaisurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset Kokonaisurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Kohde otetaan 4 vaiheessa vastaan urakkaohjelman liitteenä olevan vaiheistuskaavion mukaan Urakkasuorituksen tarkastus (esitarkastus) Rakennus- LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiotöiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen ennakkotarkastus ennen eri vaiheiden vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: o Ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta o Toinen jälkitarkastus: veloituksetta o Kolmas jälkitarkastus: euroa (0 % ALV) o Enemmät jälkitarkastukset: euroa (0 % ALV)

20 URAKKAOHJELMA (21) 13.4 Toimintakokeet Putki-, ilmanvaihto- ja sähkö- ja rakennusautomaatiotöiden osalta on suoritettava urakkarajaliitteen mukaisesti toimintakokeet 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta tai osavastaanottotarkastusta Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan ja toimitettava sähköisesti huoltokirjakoordinaattorille osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet, laitetiedot ennen rakennusvalvonnan lopputarkastusta sekä ao. urakassa mainitut luovutusasiakirjat viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Urakoitsijat luovuttavat vastaanottotarkastuksessa asiakirjan, jossa on mm. alihankkijat yhteystietoineen, materiaalimääritykset sekä värimääritykset. Kaikki luovutusasiakirjat luovutetaan kansioissa joissa on välilehdet ja selkeä sisällysluettelo Käytönopastus Urakoitsijan tulee järjestää opastus rakennuksen huolto- ja hoitohenkilökunnalle. Käytönopastus on tarkemmin selostettu urakkarajaliitteessä. 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Kaikki tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista sekä sopimusten tarkoittaman rakennussuorituksen muutoksia ja niiden kustannuksia koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään Espoon käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Sellaiset takuuaikana ilmenneitä tai ilmenneiksi väitettyjä vikoja koskevat riitaisuudet, joista ei muuten voida sopia, on jätettävä edellä mainitulla tavalla ratkaistavaksi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin takuutarkastus suoritettiin. Ellei kannetta ole pantu vireille yllämainituissa määräajoissa, on oikeus vaatimusten esittämiseen menetetty.

21 URAKKAOHJELMA (21) 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous hylätään jos: - tarjous on saapunut jättöajan päättymisen jälkeen - tarjous ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja - tarjoaja ei täytä tarjoajan kelpoisuusvaatimuksia joka on esitetty tarjouspyynnön liitteenä. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset yhden tai useamman urakan osalta tai keskeyttää hankkeen hankintatoimi. Tarjoajalle ei annetta korvauksia jos tarjous hylätään tai hankintatoimi keskeytetään Tarjouksen vertailuperusteet Vain hyväksyttävät ja kelpoisuusehdot täyttävät tarjoukset, eli tarjoukset joita ei ole perusteita hylätä tai sulkea pois tarjouskilpailusta, otetaan mukaan vertailuun. Voittavan tarjoajan valintaperuste on halvin kokonaishinta. Pyydetyt erillishinnat eivät vaikuta valintaan Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Tarjouksen on oltava tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjous tulee antaa kiinteänä kokonaishintana arvonlisäveroineen kaikista urakkasuoritukseen kuuluvista töistä Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tarjouspyynnön liitteenä urakoitsijan kelpoisuusehdoissa mainitut todistukset. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat.

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot