Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena Tuina Juhani puheenjohtaja varajäsen poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Halme Olli-Petri KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö poissa ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pentti Helttunen Reijo Huuskonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 167. Kokouksen avaus 168. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 169. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 170. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 171. Lähetyssihteeri Johanna Rantalankilan opintomatka Kroatiaan, Bosniaan ja Hertsegovinaan 172. Vs. erityisnuorisotyönohjaaja Tiina Puusniekan irtisanoutuminen ja viransijaisuuden hoito 173. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen 174. Diakoniatyön johtosäännön päivittäminen 175. Seurakunnan merkkipäiväohjeen päivittäminen 176. Korvaus Internet-yhteyden kohtuuttoman pitkästä korjausajasta 177. Tietohallinnon uuteen toimintaympäristöön siirtymisen aikataulumuutos 178. Talousarvion investointiosan määrärahajaon muutos 179. Sääksin kappelin ja maalämmön rakennusurakoitsijoiden valinta 180. Rippikoulutyön vuoden 2011 alustava suunnitelma 181. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 182. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 183. Muita asioita 184. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 443 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 169 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pentti Helttunen ja Reijo Huuskonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 170 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asialla 1. Talousarvion investointiosan määrärahajaon muutos ( 178) ja siten muutettuna, että lisäesityslistan asia sekä pykälä 179 käsitellään heti tämän pykälän 170 jälkeen.

4 Kirkkoneuvosto Lähetyssihteeri Johanna Rantalankilan opintomatka Kroatiaan, Bosniaan ja Hertsegovinaan Johanna Rantalankilalle on varattu v koulutusmääräraha Etiopian opintomatkaa varten (2.800 euroa/12 päivää). Nyt Johanna Rantalankila pyytää Etiopian matkan sijasta voivansa osallistua Sanansaattajat ry:n ja Suomen Raamattuopiston Avoimen raamattukoulun matkalle Kroatiaan, Bosniaan ja Hertsegovinaan Ennen em. opintomatkaa Johanna Rantalankila tutustuisi nimikkolähettimme Raili Tapion työhön Kroatian Kutinassa. Johanna Rantalankilan ilmoituksen mukaan matkan kustannukset ovat euroa ja päivärahat 300 euroa, yhteensä euroa. Anomus on liitteenä 1. Hyväksytään Johanna Rantalankilan osallistuminen opintomatkalle Kroatiaan, Bosniaan ja Hertsegovinaan Kustannukset maksetaan koulutusmäärärahasta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Päivärahat päätettiin maksaa virkaehtosopimuksen mukaisesti, yhteensä 792 euroa. 172 Vs. erityisnuorisotyönohjaaja Tiina Puusniekan irtisanoutuminen ja viransijaisuuden hoito Tiina Puusniekka on irtisanoutunut erityisnuorisotyönohjaajan viransijaisuudesta alkaen (liite 2). Kirkkoneuvoston on kokouksessaan myöntänyt erityisnuorisotyönohjaaja Nina Laurénille virkavapautta Kokouksessaan kirkkoneuvosto valitsi viransijaiseksi nuorisotyönohjaaja Tiina Puusniekan. Nuorisosihteeri Markku Petlin selvittää kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä näkymiä viransijaisuuden hoidosta saakka. Myönnetään Tiina Puusniekalle ero viransijaisuudesta lukien. Keskustellaan ja päätetään viransijaisuuden hoidosta saatujen selvitysten perusteella. Tiina Puusniekalle myönnettiin ero viransijaisuudesta lukien. Viransijaisuuden hoidosta päätetään myöhemmin.

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen Kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa jätettiin kirkkoneuvoston ohjesäännön käsittely keskustelun jälkeen pöydälle lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksinä oli määrä elokuun kokoukseen mennessä hankkia tietoja kirkkoneuvostojen jäsenmääristä Hyvinkään lähiseurakunnissa ja muissa vastaavankokoisissa seurakunnissa. Kirkkoneuvoston kokouksessa esityksenä oli, että kirkkoneuvoston jäsenmäärää laskettaisiin nykyisestä 12 valittavasta jäsenestä kahdeksaan valittavaan jäseneen, jolloin kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten määrä olisi yhdeksän, 8+1 (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä). Vertailua Seurakunta jäsenmäärä (noin) neuvoston koko Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä Tuusula Järvenpää Kerava Vihti Riihimäki Hausjärvi Rauma Imatra Rovaniemi Hallintotyöryhmä tarkasteli selvitystä kokouksessaan Työryhmä ei nähnyt muutostarvetta kesäkuun kokouksessa olleeseen esittelijän ehdotukseen kahdeksasta valittavasta jäsenestä (8 + 1). Lisäksi hallintotyöryhmässä todettiin, että kirkkoneuvoston ohjesääntöä päivitettäessä on hyvä huomioida myös kirkkohallituksen yleiskirjeen 27/2010 info kirkkojärjestyksen muutoksesta. Kirkkojärjestyksestä on poistettu säännös kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastamisesta. Tarkastus liittyy seurakunnan sisäisen valvonnan toteuttamiseen. Sisäisen valvonnan järjestäminen on kirkkoneuvoston tehtävä. Kirkkoneuvosto voi halutessaan asettaa toimikunnan tai valita muutoin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä hoitamaan sisäisen valvonnan tehtäviä ja määrittää ne. Tilintarkastajien tulee tarkastaa, että valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallintotyöryhmässä todettiin, että kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus ja myös hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmus on osa sisäistä valvontaa, jota hoitamaan on tarkoituksenmukaista valita sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä. Kirkkoneuvoston ohjesääntöön asiaa ei nähty tarpeelliseksi kirjata.

6 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston ohjesääntö liitteenä 3. Esitetään kirkkoneuvoston ohjesääntö liitteen mukaisena kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Keskustelun kuluessa Taisto Heimonen esitti, että kirkkoneuvoston jäsenmäärä säilytetään entisellään (12 valittavaa jäsentä ja puheenjohtajana kirkkoherra). Aila Haapamäki ja Inga-Lill Rajala kannattivat Taisto Heimosen esitystä. Marja-Leena Virtanen kannatti esittelijän päätösehdotusta. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja hän esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Taisto Heimosen muutosesitystä äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin kolme (Järvinen, Helttunen, Virtanen) ja ei-ääniä 10 (Haapamäki, Heimonen, Huuskonen, Karhunen, Nihtilä, Orenius, Paananen, Puupponen, Rajala, Tuina), joten äänin 10 3 päätettiin kirkkovaltuustolle esittää, että kirkkoneuvoston jäsenmäärän säilyttämistä ennallaan. Muilta osin ohjesääntö päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen tuomiokapitulille vahvistettavaksi liitteen mukaisena. 174 Diakoniatyön johtosäännön päivittäminen Diakoniatyön johtosäännön päivitys on ollut työn alla piispantarkastuksesta 2008 lähtien. Piispantarkastuksen asiakirjoissa puhutaan virheellisesti diakoniasäännöstä. Diakoniasääntöä ei enää kirkossa ole, vaan se on korvattu diakoniatyön johtosäännöllä, jonka kirkkojärjestys (KJ 4:3) edellyttää kirkkoneuvoston hyväksyvän seurakunnalle. Hyvinkään seurakunnan diakoniatyön johtosääntö on hyväksytty kirkkoneuvostossa Kirkkohallituksen mallijohtosäännön mukainen diakoniatyön johtosäännön kirkkolain muutosten osalta päivitetty versio on liitteenä 4. Lähetetään diakoniatyön johtosääntö lausuntoa varten palvelujohtokunnan käsiteltäväksi ja tuodaan sen jälkeen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi syksyn 2010 kokoukseen. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Kirkkoneuvosto Seurakunnan merkkipäiväohjeen päivittäminen Seurakunnan nykyinen merkkipäiväohje on hyväksytty Liitteenä 5 on tekstiltään entisestä ohjeesta hiukan stilisoitu ja tarkennettu merkkipäiväohje. Muistamisena annettavien lahjojen euromäärät on todettu edelleen sopiviksi. Varsinaisesti lisäyksenä uudessa ohjeessa on 10, 20 ja 30 vuotta palvelleiden työntekijöiden muistamisten määrittäminen euroina. Hallintotyöryhmä on käynyt ohjeen läpi kokouksessaan Hyväksytään seurakunnan merkkipäiväohje liitteen mukaisena. Seurakunnan merkkipäiväohje hyväksyttiin liitteen mukaisena. 176 Korvaus Internet-yhteyden kohtuuttoman pitkästä korjausajasta (Lätti) Seurakuntamme Internet-yhteys oli poikki kolme vuorokautta Kohtuuttoman pitkästä korjausajasta tehtiin kirjallinen reklamaatio ja korvausesitys Kehä-IT:n kautta Elisa Oyj:lle Elisa on ilmoittanut korvaavansa seurakunnan esityksen mukaisesti kolmen kuukauden yhteysvuokrat ja katkosta aiheutuneita puhelinkuluja, yhteensä euroa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 177 Tietohallinnon uuteen toimintaympäristöön siirtymisen aikataulumuutos (Lätti) Seurakuntatalouksien siirtymisjärjestys Kehä-IT:n uuteen ympäristöön on muuttunut. Hyvinkään seurakunta siirtynee vasta lokakuun alkupuolella uuteen ympäristöön. Alkuperäinen aikataulutavoite oli helmikuun alku, mutta aikataulua on siirretty eri syistä kolme kertaa myöhemmäksi. Muutos ei vaikuta olennaisesti tietojärjestelmien käyttöön, mutta aiheuttaa lisätyötä aikataulumuutosten vuoksi. Merkitään tiedoksi. Talousjohtaja totesi, että Hyvinkään seurakunnan siirtyminen saattaa toteutua myös marraskuussa Aikataulumuutos merkittiin tiedoksi.

8 Kirkkoneuvosto Talousarvion investointiosan määrärahajaon muutos (Lätti) Talousarvion 2010 mukaan vain investointiosan loppusumma on kirkkovaltuustoon nähden sitova. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoneuvosto voi siirtää määrärahaa tarvittaessa eri investointikohteiden kesken. Sääksin kappelin ja maalämmön rakentamisen kustannusarvio on yhteensä euroa, josta maalämmön osuudeksi on arvioitu euroa. Saatujen tarjousten ja jo syntyneiden kulujen perusteella hankkeen kokonaiskustannukset ovat seuraavat: - urakkatarjoukset euroa - suunnittelukulut euroa - lisätyövaraus euroa - rakennuttajan yleiskulut euroa - kalustohankinnat euroa Yhteensä euroa Rahoitustarve jakautuu seuraavasti: - käytetty vuosina euroa - talousarvio euroa - taloussuunnitelma euroa - lisätarve euroa Yhteensä euroa Vuonna 2010 investointiosaan kertyy mm. seuraavat säästöt: Rauhannummen hauta-alueen sähkötyöt euroa (budjetti euroa, arvio toteutuvista kuluista noin euroa), Kytäjän aita euroa (budjetti euroa, säästyy lähes kokonaan hankkeen siirtymisen vuoksi) ja Rautatienrakentajien hautausmaan aita yli euroa. Sääksin hankkeen kustannusarvio on noussut kokonaisuudessaan euroa, mikä esitetään rahoitettavaksi vuoden 2010 talousarviomuutoksena investointiosan sisällä kirkkoneuvoston päätöksellä. Määrärahatarve vuosien 2010 ja 2011 kesken tarkentuu syksyn aikana hankkeen edistymisen myötä. Siirretään talousarviomuutoksena vuoden 2010 talousarvion investointiosassa euroa Sääksin kappelin rakentamiseen seuraavasti: Kytäjän aitahankkeesta euroa ja Rauhannummen hauta-alueen sähköistyksestä euroa. Asian esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Sääksin kappelin ja maalämmön rakennusurakoitsijoiden valinta (Halme) Sääksin kappelin rakentaminen sisältyy seurakunnan vuoden 2010 talousarvioon. Hankkeen kustannusarvio on euroa (rakentaminen ja kalustohankinnat euroa, maalämpöön siirtyminen euroa). Vuoden 2010 talousarvioon on budjetoitu euroa ja loput euroa sisällytetään vuoden 2011 talousarvioon. Kirkkoneuvosto päätti käynnistää Sääksin kappelin urakkakyselyn kokouksessaan Hanke jakaantuu kolmeen osaurakkaan: rakennustyöt, sähkö- ja automaatiotyöt sekä LVI-työt. Tarjouspyyntö urakoista julkaistiin sähköisesti HILMAssa. Lisäksi tarjouspyynnöt lähetettiin kirkkoneuvoston päättämille urakoitsijoille. Tarjousten jättöaika päättyy perjantaina klo Tarjousten käsittely, mm. urakoitsijavalintaan liittyvien tilaajavastuulain mukaisten selvitysten tarkistaminen ja urakkaneuvottelut, on tarkoitus hoitaa ennen kirkkoneuvoston kokousta. Liitteet: Rakennusurakan tarjouspyyntö (sama sisältö kaikissa osaurakoissa), liite 6 Tarjousten avauspöytäkirja (liite 7). Tarjoukset avattiin Mahdollisen rakennusurakoitsijan kanssa on pidetty urakkaneuvottelut Neuvotteluissa käytiin läpi tarjouspyyntöasiakirjat. Urakoitsija ilmoitti huomioineensa kaikki ja suunnitelmissa ei ollut epäselvyyksiä. Halvimman tarjouksen rakennusurakasta antoi Rainon Rakennus Oy, euroa, LVI-urakasta halvin tarjous on LVI Ropponen Oy, euroa ja sähkö- ja automaatiourakan halvimman tarjoukset antoi YIT kiinteistötekniikka Oy, ,24 euroa. Valitaan Sääksi kappelin ja maalämmön rakennusurakoitsijat: Rakennus/pääurakoitsija: Rainon Rakennus Oy, alistetut sivu-urakoitsijat: LVIurakoitsija LVI Ropponen Oy ja S+A urakoitsija YIT kiinteistötekniikka Oy. Esittelyn ja keskustelun jälkeen urakoitsijat hyväksyttiin ehdotuksen mukaisina.

10 Kirkkoneuvosto Rippikoulutyön vuoden 2011 alustava suunnitelma Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan rippikoulutyön vuoden 2011 alustava suunnitelma tulee esitellä kirkkoneuvostolle elokuun kokouksessa. Rippikoulutyötä hoitanut vs. seurakuntapastori Kalle Leppälä on omalta osaltaan selvitystä tehnyt, mutta koska rippikoulupastori Heidi Kajander- Maavuori palaa hoitovapaaltaan työhön , on tarkoituksenmukaista, että myös hän työalasta vastaavana pappina ehtii tarkastella selvitystä ja mahdollisesti siihen myös vaikuttaa. Selvitys tuodaan kirkkoneuvoston syyskuun kokoukseen. Merkittiin tiedoksi selvityksen käsitteleminen kirkkoneuvoston syyskuun kokouksessa. 181 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 26/ Oikaisuvaatimuksesta säännökset hallintolakiin ja hallintolainkäyttölakiin Kirkkohallituksen yleiskirje 27/ Kirkkojärjestyksen muutokset voimaan elokuun alussa Kirkkohallituksen yleiskirje 28/ Seurakunnille uusi arvonlisävero-opas Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/ Luottamusmieskurssit Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/ Rikostaustaote nyt myös E-kirjeenä 2. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Kesäteologien valinta kesäksi Ehtoollisenjako-oikeuksia kesätyöntekijöille 16. Kirkkoherranviraston vuosilomasijaisen Satu Pekkalan vuosiloma 17. Diakoniasihteeri Tuija Mattilan vuosilomamuutos 18. Kirkkoherranviraston kanslistin hoitovapaan sijainen Tarja Hyvönen 19. Osallistuminen Iina Tähtisalmen rippikoulun kustannuksiin 20. Papiston ja muiden kirkkoherran alaisten työntekijöiden vuosilomat lomakaudella Rippikoulun maksuvapautushakemus 22. Rippikoulun maksuvapautushakemus 23. Diakoni Kristiina Leinosen palkaton virkavapaus 24. Sopimus musiikkitilaisuudesta 25. Rippikouluun ja konfirmaatioon osallistuminen 14-vuotiaana 26. Määräaikaisten lastenohjaajien palkkaaminen Talousjohtajan päätösluettelon asialista Kassajärjestelmän hankinta 62. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kristiina Leinonen 63. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Maria Kahra 64. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Tanja Koskela 65. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaiseen talletukseen 66. Määräaikainen työsopimus, Krista Karlsson 67. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu C 22, Paukku 68. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 9, Leppälä 69. Pitopalvelun lounasruokailusopimuksen hyväksyminen 70. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Suvi Kurikka 71. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Kirsi Laurila, Kari Laurila ja Elina Salmi 72. Määräaikainen työsopimus, Aino Kananen 73. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Krista Karlsson 74. Ylitöiden korvaus, Aino Kuronen 75. Taloustoimiston toimenkuvat lukien 76. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Anne Pitkänen 77. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Tiina Reinikainen 78. Virkavapaus Erkki Hannonen, isyysloma 79. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin 80. Vahingonkorvausesitys tietokoneen vahingoittumisesta 81. Vahingonkorvausesitys myrskyn kaataman puun aiheuttamasta vahingosta kulkuneuvolle. Merkitään asialista tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

12 Kirkkoneuvosto Muita asioita Kirkkovaltuuston kokouspäivän muutos Kirkkovaltuuston lokakuun kokous pidetään tiistaina klo (ei keskiviikkona ). Papiston virkojen hoitajat ja työalat alkaen Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvostolle jaettiin selvitys papistojen virkojen hoitajista ja työaloista (liite 8). Kirkkoneuvosto 22.9., , , , Kirkkovaltuusto ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

13 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät 179 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

14 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

15 Kirkkoneuvosto Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (12) Aika: Tiistai 10.3.2009 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola jäsen Harri Hernesmaa jäsen Kyllikki Honkanen jäsen Aimo Ilomäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

HEINÄVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

HEINÄVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA torstai 6.2.2014 klo 16.30-17.30 KOKOUSPAIKKA kirkonkylän seurakuntakoti, Vahvalahdentie 17, 79700 Heinävesi SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Helge Itkonen, pj x VARAJÄSENET Martti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot