Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys mukana Kuntamarkkinoilla Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Sisäänpääsy ja tapahtuman tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita! Vesilaitosyhdistyksen osasto nro E1 on Kuntatalon K-kerroksessa, josta myös sisäänkäynti Kuntamarkkinoille. Kuntamarkkinat vuosittain noin 7000 kunta-alan päättäjää seminaareihin ja tutustumaan näyttelyyn. Kuntaliitto asiantuntijoineen järjestää ajankohtaisia seminaareja ja näytteilleasettajat pitävät 20 minuutin tietoiskuja. Tapahtumapaikka on Kuntaliiton toimitalo (Kuntatalo) Helsingin Kalliossa. Kuntatalon sisäänkäynti on Kuntamarkkinoiden aikana Alppikadun puolelta, Alppikatu 1. Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Tapahtuma on avoinna keskiviikkona klo 9-17 ja torstaina klo Sisäänpääsy Kuntamarkkinoille ja myös kaikki tapahtuman aikana järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia. Kävijäksi rekisteröityminen ja lisätietoja Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita Kuntamarkkinoille. 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmö, Ruotsi Ohjelma on ilmestynyt! Svenskt Vatten ja NORDIWA järjestävät 13. pohjoismaisen jätevesikonferenssin. Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa. Lisätietoja Ohjelma saatavilla VVY:n kotisivuilta englanniksi ja ruotsiksi Welcome to the 13th Nordic Wastewater Conference, NORDIWA 2013, October 8-10 in Malmö, Sweden! More information about the NORDIWA 2013 Conference: Registration is now open! Välkommen till den 13e Nordiska Avloppskonferensen - NORDIWA 2013, 8-10 oktober i Malmö! Läs mer om NORDIWA 2013 konferensen på Registreringen är nu öppen. Pohjoismainen juomavesikonferenssi Finlandia-talolla Helsingissä pidettävään konferenssiin pyydetään ehdotuksia esityksiksi mennessä. Konferenssissa käsitellään talousveteen liittyviä aiheita eri näkökulmista. Konferenssin alustavat pääteemat ovat talousveden toimituksen turvallisuus, talousveden laatu, vesijohtoverkostot ja vesilaitosten hallinto. Esitelmäehdotukset tulee toimittaa mennessä seuraavan verkkosivun kautta löytyvällä Abstractin lähetys-lomakkeella. Esitykset voivat olla 20 minuutin mittaisia luentoja tai 10 minuutin mittaisia posteriesityksiä. Lisäksi konferenssiin voi toimittaa postereita. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Esitelmäehdotukset tulee laatia englanniksi ja ehdotuksen tulee mahtua yhdelle sivulle. Tarkemmat tiedot konferenssin teemoista ja ohjeet esitelmäehdotuksien laadintaan löytyvätcall for Abstractista. Toivottavasti Suomesta tulee runsaasti hyviä esitelmäehdotuksia konferenssiin. Konferenssin esityskielinä ovat suomi, norja, ruotsi, tanska ja englanti. Konferenssissa on simultaanitulkkaus suomeksi ja suomesta ruotsiksi ja englanniksi. Ajantasaista tietoa konferenssista löytyy sen verkkosivuiltawww.vvy.fi/ndwc2014. Konferenssin ohjelma julkaistaan tammikuussa Vaasassa pelattiin VVY Golf 2013 Lähes 50 golffaria kokoontui Vaasan Golfin kentälle kisaamaan VVY:n mestaruuksista. Pistebogikisan voittajaksi nousi KWH Pipen Jaana Honkonen. Lyöntipelin voitti edellisvuoden tapaan KWH:n Jonny Talus. Talus löi myös pisimmän avauksen. Lähimmäksi lippua osui HSY:n Antero Hakkarainen. Alustavasti kaavailtiin, että VVY Golf 2014 pelattaisiin Lahdessa Takkulan kentällä torstaina Tulokset ovat Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla liitteinä; VVY Golf 2013 pistebogi (pdf) (97.3 KB) ja VVY Golf 2013 scratch (pdf) (89 KB) Kehittämisrahasto Puhdistamoita kutsutaan haitta-ainetutkimukseen Vesilaitosyhdistys koordinoi selvitystä, johon osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Haitta-aineita tutkitaan laajasti Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltamisesta (YMra15/2012). Tässä ohjeessa on listattu ne aineet, joiden esiintymistä jätevedenpuhdistamoilla tullaan hankkeen puitteissa selvittämään. Nämä aineet on tunnistettu jätevedenpuhdistamoilla jo aikaisemmin toteutettujen selvitysten perusteella. Lisäksi hankkeessa selvitetään myös sellaisten haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä, joille tiedetään asetettavan raja-arvoja tulevissa säädöksissä tai joille on ehdotettu raja-arvoja säädösluonnoksissa. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi tietyt lääkeaineet. Hankkeen aikataulu Kesän aikana kilpailutetaan haitta-aineanalyyseja suorittavat laboratoriot. Alkusyksystä jätevedenpuhdistamoita pyydetään ilmoittamaan missä laajuudessa ne osallistuvat hankkeeseen. Syys - lokakuussa 2013 toteutetaan näytteenotto ja analysointi. Loppuraportti valmistuu vuoden lopulla. Lisätietoa Lisätietoa hankkeeseen osallistumisesta ja sen sisällöstä löytyy alla olevien linkkien kautta: Puhdistamoille kesäkuussa 2013 lähetetty informaatiokirje Hankesuunnitelma huhtikuussa julkaistu uutinen selvityksesta

3 3 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku Haku on auki syyskuun loppuun. Nyt on siis otollinen hetki ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimusja kehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajasti hyödyttäviä hankkeita. Vuodesta 2013 alkaen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto julkistaa painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. Nämä painopistealueet ovat voimassa vähintään kaksi vuotta. Kehittämisrahaston vuoden 2013 painopistealueet ovat: Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet Kehittämisrahaston varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoitusta hakevia pyydetään täyttämällä Kehittämisrahaston verkkosivuilla oleva hakemuslomake(www.vvy.fi/kehittamisrahasto/hakemuslomake) hakuajan loppuun mennessä. Lomakkeeseen tulee liittää vapaamuotoinen rahoitushakemus. Kotimaisilla kielillä laaditun hakemuksen tulee kuitenkin sisältää seuraavassa ohjeessa esitetyt tiedot: Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksen sisältö Lisätietoja kehittämisrahastosta, rahoitetuista hankkeista ja rahoituksen hakemisesta löytyy rahaston wwwsivuilta Ajankohtaista vesihuoltoalalla Valtion talousarvioesityksen mukaan valtio luopuu rahoittamasta muita kuin valtion omia vesihuoltotoimenpiteitä Valtion avustusta ei ehdotuksen mukaan saa myöntää uusiin hankkeisiin. Valtion työnä saadaan aloittaa vain valtion omistukseen jääviä hankkeita. Talousarvioesityksessä on linjattu, että valtio luopuu rahoittamasta muita kuin valtion omia vesihuoltotoimenpiteitä. Valtio ei myöskään enää jatkossa tee uusista hankkeista sopimuksia, joiden nojalla valtion varoista rahoitettuja vesihuoltotöitä tai sen osia luovutetaan kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Kunnallisten vesihuoltohankkeiden rahoitusvastuu jää kokonaan kunnalle ja yksityisille toimijoille. Keskeneräiset hankkeet toteutetaan tehtyjen päätösten mukaisesti. Vesihuollon valtion rahoitus on kanavoitu ympäristönsuojelun edistämisen sekä vesihuollon ja tulvasuojelun tukemisen määrärahoista. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen ehdotetusta noin 12 miljoonan euroon määrärahasta 2 miljoonaa euroa on osoitettu vesihuoltohankkeisiin ja 6,6 miljoonaa euroa avustuksina toimenpiteisiin, joilla edistetään vesihuollon parantamista maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla. Ympäristönsuojelun edistämisen määrärahoista hajajätevesineuvontaan on varattu 4 miljoonaa euroa. Lisätietoa: Valtion talousarvioehdotus, momentti vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen Valtion talousarvioehdotus, momentti ympäristönsuojelun edistäminen

4 4 Luonnos elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi Maa- ja metsätalousministeriö pyytää kommentteja luonnoksesta Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi (viimeistään 23.8.) ja kutsuu osallistumaan työseminaariin Vielä ehtii ilmoittautua! Vesilaitosyhdistys julkaisi tällä sivulla maa- ja metsätalousministeriön kommenttipyynnön, joka koskee luonnosta Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi. Kommentit pyydetään toimittamaan ministeriöön viimeistään Samalla ministeriö kutsuu osallistumaan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa käsittelevään työseminaariin,jossa myös on mahdollisuus esittää näkemyksiä opasluonnoksesta. Aika: torstai klo 13-16Paikka: Kirkkokatu 6, Helsinki (Tieteiden talo, sali 505). Työseminaariin pyydetään ilmoittautumaan ja samalla ilmoittamaan mahdollisen valmistellunkommentointipuheenvuoron käyttämisestä viimeistään vanhempi hallitussihteeri AnttiBelinskij'lle sähköpostitse osoitteella Valmistellut puheenvuorot pyydetäänpitämään tiiviinä. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut Elintarviketeollisuuden vesihuolto-opasta laajassayhteistyössä eri tahojen kanssa. Näihin ovat kuuluneet Aalto-yliopisto, Elintarviketeollisuusliittory, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Riihimäen Vesi, sosiaali-ja terveysministeriö, Valio Oy, Vesilaitosyhdistys ja ympäristöministeriö. Oppaan tarkoituksena on edistää vesihuoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen välisen vesihuollonasiakassuhteen järjestämistä. Oppaassa kuvataan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa (luku 2) jatarkastellaan sen oikeudellisia puitteita (luku 3) sekä hyviä käytäntöjä (luku 4). Lopussa ovatkoottuina vaatimukset, ohjeet ja suositukset laitoksen ja yrityksen väliselle yhteistyölle (luku5). Oppaassa korostetaan aktiivisen yhteistyön ja asiakassuhteen erityispiirteet huomioon ottavansopimuksen laatimisen tärkeyttä elintarviketeollisuuden vesihuollossa. Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaan luonnos on saatavilla maa- ja metsätalousministeriönverkkosivuilta osoitteesta (www.mmm.fi => lausunnolla): tai Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaan luonnos Lisätietoja antaa maa- ja metsätalousministeriöstä vanhempi hallitussihteeri Antti Belinskij, p CONPAT-tutkimukseen kerätään tietoja jätevedenpuhdistamoilta Projektista tullaan ottamaan, ellei ole jo otettu yhteyttä tiedonkeruuta varten Kokemäenjoen valuma-alueella sijaitseviin jätevedenpuhdistamoihin. CONPAT (Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta) on Suomen Akatemian rahoittama projekti, jossa toimivat yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT). CONPAT keskittyy kestävään veden käyttöön ja vesiturvallisuuteen. Tutkimuksessa selvitetään mikrobiologisten ja kemiallisten haitta-aineiden lähteitä, käyttäytymistä ja kulkeutumista vesistössä. Lisäksi arvioidaan epäpuhtauksien terveysvaikutuksia sekä uhkien hallintakeinojen taloudellisia vaikutuksia. Koko projektin vastuullinen johtaja on Ilkka Miettinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. SYKEssä vastuullinen johtaja on Timo Huttula. Lisää tietoa projektista on saatavissa SYKEn ja THL:n verkkosivuilta. Kokeellinen työ keskittyy Kokemäenjokeen, ja siihen laskevasta jätevedestä on kerätty näytteitä Tampereen, Nokian ja Sastamalan jätevedenpuhdistamoilta syksystä 2012 alkaen. Kemiallisista haitta-aineista tutkimukseen

5 5 on valittu lääkeaineita, perfluorattuja alkyyliyhdisteitä sekä merkkiaineiksi makeutusaineita. Projektista tullaan ottamaan, ellei ole jo otettu yhteyttä tiedonkeruuta varten Kokemäenjoen valuma-alueella sijaitseviin jätevedenpuhdistamoihin. Tietoja pyydetään mm. laitosten virtaamista, palvelemasta väkiluvusta sekä haittaaineiden lähteistä: puhdistamoihin liittyneestä teollisuudesta, sairaaloista ja terveyskeskuksista. Äärevien sääilmiöiden vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin Tuloksissa nousee esiin eri infrastruktuurien keskinäinen riippuvuus ja erityisesti energiahuollon merkitys. Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamassa ja Gaia Consulting Oy:n ja Ilmatieteen laitoksen yhdessä tuottamassa hankkeessa selvitettiin poikkeuksellisten sää- ja avaruussääilmiöiden suoria ja välillisiä vaikutuksista kriittisiin infrastruktuureihin. Kriittiset infrastruktuurit kattavat tässä selvityksessä energiahuollon, tieto- ja viestintäjärjestelmät, vesi- ja viemärihuollon sekä kuljetuslogistiset järjestelmät. Äärevillä sää- ja avaruussääilmiöillä tarkoitetaan poikkeuksellisia sää- tai avaruusilmiöitä, jotka tapahtuvat arviolta 2-3 kertaa vuosisadassa. Sääilmiöistä tarkasteltiin jäätävää sadetta, matalapainemyrskyä ja talvitulvaa ja avaruusilmiöistä geomagneettista myrskyä sekä auringon hiukkasmyrskyä. Yleisenä huomiona todetaan, että vesihuoltojärjestelmän suora haavoittuvuus on muita kriittisiä infrastruktuureja pienempi. Tämä johtuu siitä, että vesihuoltojärjestelmän verkostot ovat pääosin maan alla suojassa sääilmiöiden vaikutuksilta. Tuloksissa nousee esiin eri infrastruktuurien keskinäisen riippuvuuden merkitys. Vuorovaikutuksen keskiössä on usein energiahuolto, erityisesti sähkön siirto- ja jakeluverkot. Energiahuollonvahingoittuminen lamaannuttaa myös muut infrastruktuurit, mikäli häiriöt kestävät pitkään. Selvitys osoittaa, että tietyissä tapauksissa, infrastruktuurien vahvan kytkeytymisen johdosta, niiden välille voi syntyä vahingoittumisia vahvistava negatiivinen kierre. Linkki raporttiin. Kunnostamaton kuntainfra tulee kalliiksi Kuntaliiton mukaan kuntien on hyvä varmistaa, että niiden omistaman infrastruktuurin kunnossapitoon panostetaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Huonosti hoidettu kuntainfra aiheuttaa pahimmillaan kalliita korjaustoimenpiteitä vaativan ketjureaktion. Infrastruktuuria, eli infraa ovat mm. vesihuoltoverkostot. Kuntaliiton mukaan kuntien infran arvon 65 miljardia euroa. Sen merkitystä koko kunnan kehittämisen perustana ei kumminkaan riittävästi tunnisteta. Taloudellisesti vaikeina aikoina on vaarana, että välttämättömiä korjausinvestointeja lykätään ja ylläpitorahoja vähennetään. Tämä johtaa pidemmällä aikavälillä erittäin suurin kustannuksiin kunnille. Kuntaliiton tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu: Valtaosalle käyttöön CE-merkintä heinäkuusta alkaen. Ympäristöministeriön ja Tukesin tiedotteessa kerrotaan, että rakennustuotteiden vertailu helpottuu heinäkuussa, kun noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä.. Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus, jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla. Uudistuksen taustalla on Euroopan unionin rakennustuoteasetus, joka tulee kokonaisuudessaan voimaan kaikkialla EU-maissa. Valmistajille CE-merkintä helpottaa tuotteiden myymistä muualle Eurooppaan. Sen sijaan, että valmistaja joutuisi hankkimaan erilliset kansalliset hyväksynnät jäsenmaissa, hän CE-merkitsee rakennustuotteen. CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet rakentamismääräykset ratkaisevat sopivuuden

6 6 CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet, mutta tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitava aiotun käytön, olosuhteiden ja rakentamismääräysten perusteella. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on aina viime kädessä vastuussa tuotteen valinnasta ja rakennuksen turvallisuudesta. Esimerkiksi Keski-Euroopassa valmistettuja tiiliä ei välttämättä voi käyttää julkisivuverhouksessa Suomen pakkasolosuhteissa. Olennaista on valita CE-merkinnän suoritustasoilmoituksen tietojen perusteella sellainen tuote, joka soveltuu kyseiseen rakennukseen ja täyttää rakentamismääräykset, kertoo rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä. CE-merkintä koskee markkinoilla myynnissä olevia rakennustuotteita, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai joilla on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Näin esimerkiksi omasta puusta sahattua rakennepuutavaraa ei edelleenkään tarvitse CE-merkitä, jos sitä käyttää omaan rakennukseen ja sille on tehty lujuusluokittelu. Suomessa rakennustuotteiden CE-merkintöjä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). "CE-merkinnän ansiosta esimerkiksi ikkunoiden mukana valmistaja toimittaa tarvittavat tiedot tuotteen energiatehokkuuden arviointia varten. Lisäksi CE-merkintä voi auttaa muun muassa rakennustuotteen lujuuden, vakauden, paloturvallisuuden ja terveellisyyden vertailussa. Rakennustuotteita ostavan kannattaa ostohetkellä kysyä myös myyjältä tuotteen ominaisuuksista, ja siitä, pitääkö tuotteessa olla CE-merkki, yli-insinööri Heikki Viitala Tukesista sanoo. CE-merkinnän rinnalle kansallisia hyväksyntämenettelyjä Heinäkuun alusta voimaan tulee myös laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, joka koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkitä. Se tarjoaa kolme vapaaehtoista hyväksyntämenettelyä, jolla valmistaja voi kertoa tuotteen ominaisuuksista ja osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset. Lisäksi kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää tuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista, jos kelpoisuutta ei ole muuten osoitettu ja on syytä epäillä, ettei se täytä teknisiä vaatimuksia. Tukesin markkinavalvontatoiminta ei kohdistu kansallisesti hyväksyttyihin rakennustuotteisiin. Ym.fi: Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Ym.fi: Rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö Tukesin rakennustuotteita käsittelevät sivut Alkuperäinen ympäristöministeriön ja Tukesin tiedote aiheesta: Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus, jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla. Yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpano Euroopan komission julkaiseman raportin mukaan yhdyskuntajäteveden keruu ja käsittely Euroopassa on parantunut, vaikka jäsenvaltioiden välillä onkin edelleen suuria eroja. Vuonna 1991 annetun yhdyskuntajätevesidirektiivin nojalla jäsenvaltioilla on oltava käytössä yhdyskuntavesien keräysjärjestelmä, ja niiden on varmistettava, että keräysjärjestelmiin tulevat jätevedet käsitellään biologisesti, jotta niistä voidaan poistaa pilaavat aineet. Herkille vesistöalueille purettavat vedet on käsiteltävä tehokkaammin. Suomen raportoitiin täyttävän jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset 100 %:sti ja 97 %:sti vuosina 2009 ja Raportissa todettiin, että viemäröinnin keräysaste oli suuri: 15 jäsenvaltiota, mukaan lukien Suomi, kerää 100 prosenttia koko jätevesikuormastaan. Kaikki saavuttivat vähintäänkin edellisen kertomuksen aikaiset tuloksensa. Toteutumisaste jäi kuitenkin alle 30 prosentin Bulgariassa, Kyproksessa, Virossa, Latviassa ja Sloveniassa. Biologisen käsittelyn osuus nousi 82 prosenttiin: tämä on neljä prosenttiyksikköä edellistä kertomusta enemmän. EU15- ja EU12-maiden välillä oli kuitenkin suuria eroja; EU15-maissa biologisen käsittelyn toteutumisaste oli prosenttia ja EU12-maissa keskimäärin 39 prosenttia. Raportin mukaan valtaosa (91 %) EU:n suurten

7 7 kaupunkien jätevesistä käsitellään tehokkaammin, mikä on huomattava parannus edellisen kertomuksen aikaiseen tilanteeseen (77 %). Myös uudemmat jäsenvaltiot, joiden lähtötilanne oli muita heikompi, ovat parantaneet jäteveden keruuta ja käsittelyä, vaikka tilanne edelleen olikin huonompi. Edistyksen taustalla on muun muassa huomattava EU:n investointituki, jonka määrä on 14,3 miljardia euroa vuosina EU15-maiden osalta direktiivin määräajat ovat jo päättyneet, mutta EU12-mailla on pidennetyt määräajat, joista viimeisin päättyy vuonna Lisätietoa: Komission lehdistötiedote (suomeksi) 7. raportti yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpanosta (englanniksi) Fosforin käyttö Euroopan komission kuuleminen fosforin kestävästä käytöstä. Tavoitteena fosforin tehokkaampi käyttö ja kierrätyksen edistäminen. Komission käynnistämässä julkisessa kuulemisessa etsitään ratkaisuja siihen, miten voitaisiin varmistaa fosforivarojen riittävyys, ja miten fosforin käytön luontoon kohdistuvia ei-toivottuja sivuvaikutuksia voitaisiin vähentää. Komission tiedonannon muodossa julkaistavan kuulemisen tavoitteena on käynnistää keskustelu fosforin käytöstä ja resurssitehokkuuden parantamisesta. Tarkoituksena on koota EU:n toimielinten ja kaikkien sidosryhmien näkemyksiä asiasta. Tiedonannossa esitetään tilanteen kohentamiseksi useita mahdollisuuksia, muun muassa lannan, puhdistamolietteen, jäteveden ja kompostin sisältämän fosforin tehokkaampi kierrätys. Kuulemiseen vastaajia pyydetään ottamaan kantaa mm. siihen, miten fosforin talteenottoa biologisesti hajoavista jätteistä voitaisiin parantaa sekä siitä, millaista fosforin kestävää käyttöä koskevaa jatkotutkimusta ja innovointia EU:n olisi edistettävä. Kommentteja kuulemiseen voi esittää saakka. Lisätietoja: Lehdistötiedote fosforin kestävää käyttöä koskevasta kuulemisesta Kuulemista koskeva tiedonanto fosforin kestävästä käytöstä Lainsäädännössä tapahtuu Uusi osuuskuntalaki Uusi osuuskuntalaki tulee voimaan Tasavallan presidentin esittelyssä vahvistettiin uusi osuuskuntalaki, joka tulee voimaan Samalla vahvistettiin muita siihen liittyviä lakeja, kuten voimaanpanolaki, joka koskee mm. uuden lain soveltamista lain voimaantullessa toimiviin osuuskuntiin. Voimassaoleva osuuskuntalaki kumottiin. Oikeusministeriön tiedotteen mukaan uuden lain tavoitteena on lisätä suomalaisten osuuskuntien toimintamahdollisuuksia. Uusi laki helpottaa muun muassa osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistää jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa. Uudistuksella osuuskuntalakia on myös yhdenmukaistettu osakeyhtiölain kanssa. Osuuskuntalaki (421/2013) julkaistiin Suomen Säädöskokoelmassa Se löytyy sähköisestä säädöskokoelmasta osoitteestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/. Uutta lainsäädäntöä energiamarkkinoille Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevat lait ovat tulossa voimaan

8 8 Lakipakettiin sisältyvät uusi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, uusi laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta sekä uusi laki Energiamarkkinavirastosta. Lakipaketissa pannaan täytäntöön EU:sta tulevat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi lainmuutosten keskeisenä tavoitteena on sähkönjakelun varmuuden ja palvelujen tason nostaminen suurhäiriötilanteissa maaseututaajamissa ja haja-asutusalueella. Uudessa sähkömarkkinalaissa säädetään sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta. Lisäksi sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain kuluttajia ja muita asiakkaita koskeviin säännöksiin tulee jonkin verran muutoksia. Uudella lainsäädännöllä täsmennetään myös energiamarkkinoita valvovan Energiamarkkinaviraston tehtäviä ja toimivaltuuksia ottaen huomioon EU:n lainsäädännön vaatimukset. Tiedote on luettavissa ministeriön sivulta osoitteessa Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Päivitetty ohje arvonlisäveron alarajahuojennuksesta Verohallinto on täsmentänyt ohjettaan arvonlisäveron alarajahuojennuksesta. Verohallinnon ohjeeseen, joka on päivätty , on lisätty mm. maininta siitä, että käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden alaiset rakentamispalvelujen myynnit (AVL 8c ) luetaan mukaan huojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon. Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuoto ei vaikuta huojennukseen. Ohjeessa saattaa olla tarpeellista tietoa mm. pienehköille vesiosuuskunnille. Arvonlisäverohuojennusta koskeva ohje ( , Dnro A52/200/2013) on Verohallinnon sivulla Ohjeeseen on linkki myös Verohallinnon etusivulla olevassa tiedotteessa Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot Suomen Pankki ilmoitti viitekoron ja korkolakiin perustuvat viivästyskorot ajalle Suomen Pankin tiedotti viitekorosta ja viivästyskoroista. Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 % ajalle Yleinen viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (= viitekorko lisättynä korkolain 4 :n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla). Suomen Pankki ilmoitti lisäksi samalle ajalle toisen viivästyskoron, josta säädetään korkolain uudessa 4 a :ssä. Tämä korko on 8,5 % vuodessa (= viitekorko lisättynä korkolain 4 a :n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Se koskee elinkeinonharjoittajalta toiselle tai hankintayksiköltä (viranomaiselta) elinkeinonharjoittajalle suoritettavia maksuja, kun ne ovat vastiketta tavarasta tai palvelusta. Tiedote on sivullahttp://www.suomenpankki.fi.

9 9 Muutoksen taustalla on EU:n direktiivi ja sen pohjalta annettu laki. Hankintayksikkö määritellään kaupallisten sopimusten maksuehtoja koskevan lain (30/2013) 2 :ssä. Lisätietoa on osoitteessa > etusivu > maksuehtolaki. Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on korko, jota Euroopan keskuspankki on soveltanut viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää ja joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan. Julkaisuja ja selvityksiä Vesihuoltomaksut , VVY:n jäsenlaitokset julkaisu Julkaisu perustuu Vesilaitosyhdistyksen maaliskuussa 2013 tekemään taksakyselyyn. Kyselyllä selvitettiin jäsenlaitosten yhteys-, taksa- ja vesimäärätiedot. Kiitämme kyselyyn vastanneita! Julkaisu postitetaan Vesilaitosyhdistyksen jäsenille viikolla Niille, jotka ovat tehneet lisätilauksen, lisäkappaleet toimitetaan eri lähetyksenä. Vesihuoltomaksujen rakenne vaihtelee vesihuoltolaitoksittain. Vertaamalla pelkästään käyttömaksuja keskenään ei välttämättä saa kovin hyvää kuvaa siitä, paljonko asiakas laitoksen palveluista todella joutuu maksamaan. Esimerkkikiinteistöjen vertailuhinnat antavat paremman kuvan asiakkailta perittävistä veden ja jäteveden hinnoista. Vertailuhinnat on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin Vesilaitosyhdistyksen aikaisemmissa julkaisuissa vuosilta Liittymismaksut ovat asiakkailta perittäviä maksuja. Maksuihin sisältyy arvonlisävero niiltä osin kuin maksut ovat arvonlisäverollisia. Tilaukset: Julkaisun voi tilata Vesilaitosyhdistyksestä tai kotisivuiltamme kohdasta JULKAISU: Jäsenhinta on 8 /kpl (ei jäsenet 14 /kpl). Saman tilauksen yhteydessä myymme alennettuun hintaan em. aiempia taksajulkaisuja. Jäsenhinta 3 /kpl (ei jäsenet 5 /kpl). Hinnat sisältävät arvonlisäveron (10 %), mutta eivät käsittely- ja toimituskuluja. EXCELL-TAULUKOT: Julkaisun taulukot (sivut 14-32) voi ostaa sähköpostitse toimitettavina tiedostoina (MS Excel). Tiedostojen jäsenhinta on 35 (ei-jäsenet 85 ). Tiedostojen hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %) sekä käsittely- ja toimituskulut. PDF-VERSIO: Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 15 (ei-jäsenet 25 ). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %) sekä käsittely- ja toimituskulut. VVY:n julkaisut vesihuoltoverkostojen saneerausasiakirjoista Rakennuttamisen kilpailuttamiskäytäntöjä on merkittävästi muuttanut hankintaa koskeva lainsäädäntö. Entistä enemmän pyritään suurempiin urakkakokonaisuuksiin, kokonaisurakoihin ja myös erilaisiin ylläpidon palveluiden hankintaan. Vesilaitosyhdistyksen uudet julkaisusarjan julkaisut korvaavat vanhentuneita julkaisuja: nro 54, Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 nro 55, Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013

10 10 Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 Julkaisussa on ohjeita hankintamenettelystä ja urakkamuodoista sekä työturvallisuusasiakirjan malli. Eri urakkamuodoista on malliasiakirjat kolmesta perusmallista; 1. hinnaltaan halvin -urakka, 2. kokonaistaloudellisesti edullisin valintamenettely ja 3. palvelusopimus-urakkamalli. (Palvelusopimus-urakkamalli käsittää sekä saneeraustöiden suorittamisen että vesihuollon alueellisia ylläpitotehtäviä.) Asiakirjat ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten käyttöä varten julkaisun asiakirjat ovat maksutta sähköisesti (word) ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta (edellyttää jäsenlaitoksille jaettua käyttäjätunnusta ja salasanaa). VVY:n jäsensivuilta ko. ladattavat tiedostot löytyvät kohdasta: > jäsensivut > Lomakkeita, esitteitä ja raportteja > Lomakkeet Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 jäsenhinta on 15 /kpl (ei jäsenet 25 /kpl). Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 25 (ei-jäsenet 40 ). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) sekä käsittely- ja toimituskulut. Vesilaitosyhdistyksen julkaisut Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 Julkaisussa on saneerausmenetelmistä esitetty vain Suomessa käytössä olevia. Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 julkaisun jäsenhinta on 10 /kpl (ei jäsenet 16 /kpl). Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 15 (ei-jäsenet 25 ). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) sekä käsittely- ja toimituskulut. Vesilaitosyhdistyksen julkaisut Molempien julkaisuiden toteutuksen rahoitukseen osallistuivat Rakennustieto Oy, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen Kaivamattoman Tekniikan Yhdistys ry ja Suomen Putkistosaneerausyhdistys ry. Infrakortti Rakennustieto on julkaisut Infrakortin Infra Vesihuoltoverkkojen saneeraus. Paperisen infrakortin voi tilata Rakennustiedon osoitteesta:https://www.rakennustieto.fi/tuote.html.stx?raneget=/index/tuotteet/infra_net&tuote=/ Infrakortin sähköisenä pdf-versiona voi tilata osoitteesta: https://www.rakennustietokauppa.fi/infra vesihuoltoverkkojen-saneeraus /108684/dp Infrakortti on myös saatavilla maksullisessa tunnukset vaativassa Rakennustiedon Infra Net palvelussa osoitteessa: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/infra-net.html Ohjeistusta puhdistamolietteen maatalouskäyttöön Uusi opas puhdistamolietteen ja haja-asutuksen jätevesilietteiden hyötykäyttöön. Opashanke sai rahoitusta myös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta.

11 11 Opas on ensisijaisesti viljelijöille tarkoitettu tietopaketti. Lisäksi opas toimii ohjeena myös muille alalla toimiville tahoille, kuten viranomaisille, neuvonnalle, yrityksille ja vesihuoltolaitoksille. Oppaassa käsitellään laajasti puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltumista peltoviljelyyn. Se sisältää selkeät ohjeet lannoitussuunnitteluun ja lietteen peltokäyttöön. Oppaassa kuvataan havainnollisesti lietteiden käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja muut ehdot sekä kerrotaan puhdistamolietteen käsittelymenetelmistä ja ominaisuuksista. Puhdistamolietteen käyttöä maataloudessa ohjataan useilla säädöksillä ja muilla ehdoilla. Lainsäädäntö on myös muuttunut vuosien aikana, joten kootulle tiedolle puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä koskevista nykyisistä vaatimuksista on tarvetta. Uuden oppaan tavoitteena on tuoda esille puhdistamolietteen maatalouskäyttöä koskevat vaatimukset kootusti, ja antaa selkeät ohjeet lietepohjaisten lannoitevalmisteiden hyödyntämiseen. Oppaan laadintaa on ohjannut ja kommentoinut laajapohjainen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat MTT:stä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, ympäristöministeriöstä,elintarviketurvallisuusvirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Biolaitosyhdistyksestä sekä useista vesihuoltolaitoksista ja lannoitevalmisteita valmistavista yrityksistä. Vesilaitosyhdistys ja ProAgria Keskusten Liitosta vastasivat oppaan laadinnan koordinoinnista. Ohjausryhmässä mukana olleiden tahojen lisäksi opashankkeelle on saatu rahoitusta MMM:n Laatuketjusta sekä vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Oppaan on toimittanut ProAgria Keskusten Liitto. Opas julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona ja se on ladattavissa maksutta Agronetista, (Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa -opas). Wikipedian vesihuoltoaiheiset artikkelit FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toteuttama hanke sai rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Hankkeessa laadittiin selkeät ja kompaktit talousvesi-, jätevesi- ja verkostoaiheiset Wikipedia-artikkelit sekä muokattiin olemassa olevia artikkeleita, jotta ne sopisivat kaikille tiedonetsijöille. Lisäksi jokaiseen luotuun tai muokattuun artikkeliin lisättiin linkkejä luotettavan lisätiedon löytymiseen. Hankkeessa laadittiin seuraavat vesihuoltoaiheiset Wikipedia-artikkelit: Vesihuolto: Vedenkäsittely: Talousvesi: Tekopohjavesi: Vesihuoltoverkosto: Vesityökortti: Puhdistamoliete: Lisäksi muokattiin useita Wikipedia-artikkeleita, kuten Jätevesi javesijohtovesi. Hankkeen tavoitteena oli parantaa ihmisten tietämystä vesihuollosta ja Suomen vesihuoltolaitosten toiminnasta Wikipedian avulla. Wikipedia on laaja, internetissä oleva vapaa tietosanakirja, jonka tietoja rekisteröityneet muokkaajat voivat täydentää.. Infraomaisuuden hallinta -esite Kuntaliiton julkaisussa kerrotaan, miten kunnan luottamushenkilöt voivat vaikuttaa kuntansa infrastruktuurin toimivuuteen ja taloudellisuuteen. Lisäksi julkaisussa kerrotaan, mitä kunnan luottamushenkilöiden tulee ottaa huomioon infraomaisuuteen liittyviä päätöksiä tehdessään.

12 12 Infraomaisuuden hallinta -esite on maksutta ladattavissa Kuntaliiton kirjakaupan sivuilta osoitteesta Painettu esite on myös myynnissä Kuntaliiton kirjakaupassa hintaan 20 e/10 kpl. Infrasta elinvoimaa Kuntaliiton julkaisema luottamushenkilöille suunnattu esite kertoo, miten erilaisilla tavoilla kuntainfra voi vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen. Kunnan luottamushenkilöiden tehtävänä on pohtia vaihtoehtoja ja päättää niistä valinnoista, jotka vaikuttavat kunnan infraan. Infra on yhteiskunnan perusta ja elinvoimatekijä. Kuntaliiton esitteessä kerrotaan esimerkein millaista infrastruktuuri kunnissa parhaimmillaan ja monimuotoisimmillaan voi olla. Maksuttoman esitteen voi ladata Kuntaliiton sivulta, suoralinkki Lahjoita Hanaa!-kirja kuntasi kirjastoille Vinkkinä kaikille jäsenlaitoksille ja yhteistoimintajäsenille. Tee päivän hyvä työ, joka ilahduttaa lukemattomia suomalaisia moneksi vuodeksi eteenpäin: lahjoita Hanaa!-kirja kuntasi kirjastoille! Näin kirja on kaikkien käytettävissä. Hanaa! 501-sivuinen tietoteos antaa monipuolisen kuvan vesihuoltoalan kehityksestä eri aikakausina. Tietokirjassa on noin 250 valokuvaa, 100 piirroskuvaa ja 17 tietolaatikko-vesiloisketta.

13 13 Vesilaitosyhdistys kouluttaa Oma vesityökorttikoulutus laitoksella Tai yhteinen yhteistyökumppanien kanssa? Ovatko vesityökorttinne voimassa vai alkaako olla aika uusia niitä? Teemme mielellämme tarjouksen tiloissanne järjestettävästä vesityökorttikoulutuksesta. Mukaan voi kutsua yhteistyötahojen edustajia, esim. urakoitsijoita. Jos tuntuu, ettei omalla laitoksella ole tarpeeksi osallistujia, voimme auttaa löytämään muitakin osallistujia tilaisuuteenne. Mitä suurempi ryhmä tilaisuuteen osallistuu, sitä edullisemmaksi se tulee osallistujaa kohden. Pohdimme parhaillaan syksyn vesityökorttikoulutusten järjestämispaikkakuntia. Olisimme iloisia toiveistanne ja vinkeistänne, jotta koulutukset olisivat mahdollisimman helposti saavutettavissa. Otattehan yhteyttä mahdollisimman pian joko puh. (09) taianna-maija.hallikas(a)vvy.fi. Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöt kokoontuvat tänä vuonna Helsingin ydinkeskustassa. Paikka on Hotelli Seurahuone Helsinki ja ajankohta Koulutuspäivien ohjelmaa kootessa huomioitiin edellisen vuoden osallistujapalautteet ja toimistolle tulleet palautteet. Aiheet ja puhujat valittiin niin, että kokonaisuus pysyisi mahdollisimman lähellä vesihuoltolaitosten toimistotyöntekijöiden arkea. Ohjelmassa on myös virkistäytymisekskursio, joka tällä kertaa suuntautuu Ateneumin taidemuseoon. Viimeinen ilmoittautumispäivä tilaisuuteen on Tervetuloa! Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät VVY:n koulutuskalenterissa tästä. Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät Rovaniemellä Neuvottelupäiville kokoonnutaan tänä vuonna keskiviikosta perjantaihin Neuvottelupäivät järjestetään Rovaniemellä, Ounasvaaralla. Perinteinen tyky-osuus on ohjelmassa jo keskiviikkona. Osallistujat voivat valita tykyilyn kaupungilla tai luonnossa Ounasvaaralla. Torstaina ohjelmassa on mm. VVY:n asiantuntijaryhmien kuulumisia ja katsaus vesihuollon eurooppalaiseen edunvalvontaan. Organisaatiomuutoksiin paneudutaan kokemusten kautta ja pohtimalla, kuinka organisaato- ja toimintaympäristön muutoksiin voidaan varautua. Perjantain aamupäivään sisältyvät vesilaitosjohtajan profiilin pohtiminen, VEETIn kuulumiset sekä kesän jälkeen VVY:n asiantuntijoiden katsaukset alan ajankohtaisiin aiheisiin. Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäiville ennättää vielä ilmoittautua ottamalla pikaisesti yhteyttä puhelimitse VVY:n toimistolle, puh. (09) Tervetuloa! Vesihuoltolaitosten hallintopäivä Ovatko vesihuoltolaitosten maksut ja asiakassuhteet tuttuja laitoksenne luottamushenkilöille? Tunnistavatko he vesihuollon toimintaympäristön ja ominaispiirteet? Erityissalojen hankintamenettely pähkinänkuoressa sekä luottamushenkilöiden keskeiset tehtävät ja vastuut niitäkin käsitellään Vesihuoltolaitosten hallintopäivän kuluessa. Osallistujat voivat virittäytyä päivän aiheeseen heille postitettavan ennakkomateriaalin avulla. Syksyn kuluessa järjestetään kaksi Vesihuoltolaitosten hallintopäivää: Oulussa torstaina edellä mainittuihin asioihin paneudutaan erityisesti osakeyhtiöiden ja osuuskuntien näkökulmasta. Liike- ja muiden kunnallisten laitosten näkökulmasta hallintopäivän aiheita käydään läpi Helsingissä. Oulun koulutukseen ilmoittautumisella on jo hoppu: soita suoraan VVY:n toimistolle, puh. (09) Helsingin hallintopäivään voi ilmoittautua VVY:n nettisivujen kautta. Tervetuloa!

14 14 Sähkö- ja automaatiopäivät Kuopiossa syyskuun lopulla Joka toinen vuosi järjestettävät Sähkö- ja automaatiopäivät ovat Kuopiossa. Koulutuksen kohderyhmää on erityisesti vesihuoltolaitosten sähkö- ja automaatiolaitteiden asennuksesta, huollosta ja käytöstä huolehtiva henkilöstö. Tänä vuonna käsitellään mm. verkoston mallintamista ja hallintaa mittausten avulla, tietoliikenne- ja väylätekniikoiden soveltamista vesihuollossa, vesihuollossa esiintyneitä tietoturvan riskejä sekä varavoimaselvitysten yhteenvetoa. Perinteitä kunnioittaen ohjelmassa on myös ekskursio ja ajatusten vaihtoa saunan lauteilla. Päivien ohjelma julkaistaan viikolla 34, varaathan päivät jo kalenteriisi. Tervetuloa! Muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka klo Paikka: Suomen Ympäristökeskus Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Vesireittejä ja Urapolkuja Maailmalle Aika: perjantaina , Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, TTY, Konetalon auditorio K1702, Korkeakoulunkatu 6,33720 Tampere Ulkoasiainministeriö ja Finnish Water Forum järjestävät yhteistyössä teemaseminaarin Vesireittejä ja Urapolkuja Maailmalle. Seminaarin fokuksena on "Generation Gap" konkariosaajien siirtyessä pois työelämästä ja uusien osaajien saaminen mukaan. Seminaarin ohjelman löydät täältä /fid/775/ Ilmoittautumiset Vesilaitosyhdistys kouluttaa Oulu Vesihuoltolaitosten hallintopäivä, ilm. pian suoraan VVY:n tstolle Rovaniemi Vh-laitosten johdon neuvottelupäivät, ilm. pian suoraan VVY:n tstolle Helsinki Vh-laitosten hallintopäivä, ilm. viim Helsinki Vh-laitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät, ilm. viim Kuopio Sähkö- ja automaatiopäivät, ilm. viim Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista Vesilaitosyhdistyksen kotisivulla kohdassa Ajankohtaista - > Avoimet työpaikat Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot

15 15 Koulutuksiin ilmoittautumisiin uusi järjestelmä VVY:n koulutuksiin ilmoittaudutaan 34 viikosta lähtien uuden järjestelmän avulla. Ilmoittautuminen tapahtuu edelleen kotisivujemme kautta,www.vvy.fi kohdasta Koulutus ja vesihuoltopäivät. Avautuvalta sivulta löytyy listaus koulutuksistamme. Kun listassa olevan koulutuksen nimeä klikkaa, saa näkyviin tarkempaa tietoa koulutuksen ajankohdasta, koulutuspaikasta ja hinnasta. Koulutuksen ohjelman voi avata klikkaamalla Lataa esite kohtaa. Ilmoittautumaan pääsee koulutuksen nimen alla, oikealla olevaa Ilmoittaudu painiketta painamalla. Ilmoittautuminen tapahtuu useammassa vaiheessa. Ensin kysytään osallistujan tiedot sekä laskutustiedot. Muiden tuotteiden kohdalla voi esim. valita osallistuuko koulutukseen yhtenä vai kahtena päivänä taikka minkä testin haluaa tehdä talousvesihygieenisessä osaamistestissä. Lisäkysymyksillä kerätään tietoa esim. erityisruokavalioista. Lopuksi avautuu näkymä, johon kirjautuvat ilmoittautumisen tiedot. Jos tiedot ovat oikein, voi ne hyväksyä klikkaamalla Hyväksy painiketta. Jos tietoja haluaa muuttaa, onnistuu se palaamalla ilmoittautumiseen Edellinen -painikkeen avulla. Kun tiedot on hyväksytty, on ilmoittautuminen tehty. Vahvistuksen voi tulostaa ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin sähköpostiin tulevasta viestistä. Ilmoittautumisen jälkeen annettuun sähköpostiin tulee vahvistusviesti. Siinä on palvelutunnus. Kirjautumalla ilmoittautumisiin ko. tunnuksella, voi ilmoittautumistietoja muuttaa tai perua ilmoittautumisen. Uudistus liittyy VVY:n jäsenrekisteriuudistukseen. Syksyn mittaan sivuillemme tulee muitakin uusia palveluja, mm. verkkokauppa, jonka kautta voi tilata mm. moniste- ja julkaisusarjojemme tuotteita. Uusista palveluista tiedotamme sitä mukaa kuin niitä otetaan käyttöön. Uudistusten avulla pyrimme palvelemaan jäseniämme ja muita asiakkaitamme entistä paremmin. Myös rekisteriemme ajantasaisuus paranee. Syksyn koulutusten valmistelu on vauhdissa. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja toiveita käsiteltävistä asioista ja esimerkiksi ekskursiokohteista. Rohkeasti kokeilemaan uutta ilmoittautumisjärjestelmää, tervetuloa koulutuksiin! Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 2/2013

VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutisia Valtakirjat VVY:n vuosikokoukseen Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Vesihuoltoalan kehitystarpeet

Vesihuoltoalan kehitystarpeet esihuoltoalan kehitystarpeet uomessa 08.10.2012 Erkka Ryynänen, Riikka Lehti, Tuomas Raivio Gaia Consulting Riku ahala, Aalto Yliopisto isällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen toteutus

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vesistölämpö 5/ 2008. tietää. sivu 55 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6. sivu 6 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 08 10. 12.9.2008 VIRALLINEN MESSULUETTELO KESKIAUKEAMALLA

Vesistölämpö 5/ 2008. tietää. sivu 55 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6. sivu 6 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 08 10. 12.9.2008 VIRALLINEN MESSULUETTELO KESKIAUKEAMALLA ALANSA YKKÖNEN 5/ 2008 Vesistölämpö on Lakeuden urheilu-etappopistolle hallitsee hyvä ratkaisu, lietelogistiikan, Marko Ruti Satu sanoo. Suomijoki tietää. sivu 55 sivulla 36 Haja-asutus korjaa laiskasti

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

4 2009 8.9.2009. Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyys korkealla tasolla. Kiinteistöliitto vastustaa kiinteistöveron korotusaikeita

4 2009 8.9.2009. Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyys korkealla tasolla. Kiinteistöliitto vastustaa kiinteistöveron korotusaikeita 4 2009 8.9.2009 Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyys korkealla tasolla Suomen Kiinteistöliiton ja sen yhdistysten jäsentyytyväisyyskyselyn mukaan jäsenet ovat erittäin tyytyväisiä sekä liiton että jäsenyhdistysten

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot