Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys mukana Kuntamarkkinoilla Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Sisäänpääsy ja tapahtuman tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita! Vesilaitosyhdistyksen osasto nro E1 on Kuntatalon K-kerroksessa, josta myös sisäänkäynti Kuntamarkkinoille. Kuntamarkkinat vuosittain noin 7000 kunta-alan päättäjää seminaareihin ja tutustumaan näyttelyyn. Kuntaliitto asiantuntijoineen järjestää ajankohtaisia seminaareja ja näytteilleasettajat pitävät 20 minuutin tietoiskuja. Tapahtumapaikka on Kuntaliiton toimitalo (Kuntatalo) Helsingin Kalliossa. Kuntatalon sisäänkäynti on Kuntamarkkinoiden aikana Alppikadun puolelta, Alppikatu 1. Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Tapahtuma on avoinna keskiviikkona klo 9-17 ja torstaina klo Sisäänpääsy Kuntamarkkinoille ja myös kaikki tapahtuman aikana järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia. Kävijäksi rekisteröityminen ja lisätietoja Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita Kuntamarkkinoille. 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmö, Ruotsi Ohjelma on ilmestynyt! Svenskt Vatten ja NORDIWA järjestävät 13. pohjoismaisen jätevesikonferenssin. Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa. Lisätietoja Ohjelma saatavilla VVY:n kotisivuilta englanniksi ja ruotsiksi Welcome to the 13th Nordic Wastewater Conference, NORDIWA 2013, October 8-10 in Malmö, Sweden! More information about the NORDIWA 2013 Conference: Registration is now open! Välkommen till den 13e Nordiska Avloppskonferensen - NORDIWA 2013, 8-10 oktober i Malmö! Läs mer om NORDIWA 2013 konferensen på Registreringen är nu öppen. Pohjoismainen juomavesikonferenssi Finlandia-talolla Helsingissä pidettävään konferenssiin pyydetään ehdotuksia esityksiksi mennessä. Konferenssissa käsitellään talousveteen liittyviä aiheita eri näkökulmista. Konferenssin alustavat pääteemat ovat talousveden toimituksen turvallisuus, talousveden laatu, vesijohtoverkostot ja vesilaitosten hallinto. Esitelmäehdotukset tulee toimittaa mennessä seuraavan verkkosivun kautta löytyvällä Abstractin lähetys-lomakkeella. Esitykset voivat olla 20 minuutin mittaisia luentoja tai 10 minuutin mittaisia posteriesityksiä. Lisäksi konferenssiin voi toimittaa postereita. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Esitelmäehdotukset tulee laatia englanniksi ja ehdotuksen tulee mahtua yhdelle sivulle. Tarkemmat tiedot konferenssin teemoista ja ohjeet esitelmäehdotuksien laadintaan löytyvätcall for Abstractista. Toivottavasti Suomesta tulee runsaasti hyviä esitelmäehdotuksia konferenssiin. Konferenssin esityskielinä ovat suomi, norja, ruotsi, tanska ja englanti. Konferenssissa on simultaanitulkkaus suomeksi ja suomesta ruotsiksi ja englanniksi. Ajantasaista tietoa konferenssista löytyy sen verkkosivuiltawww.vvy.fi/ndwc2014. Konferenssin ohjelma julkaistaan tammikuussa Vaasassa pelattiin VVY Golf 2013 Lähes 50 golffaria kokoontui Vaasan Golfin kentälle kisaamaan VVY:n mestaruuksista. Pistebogikisan voittajaksi nousi KWH Pipen Jaana Honkonen. Lyöntipelin voitti edellisvuoden tapaan KWH:n Jonny Talus. Talus löi myös pisimmän avauksen. Lähimmäksi lippua osui HSY:n Antero Hakkarainen. Alustavasti kaavailtiin, että VVY Golf 2014 pelattaisiin Lahdessa Takkulan kentällä torstaina Tulokset ovat Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla liitteinä; VVY Golf 2013 pistebogi (pdf) (97.3 KB) ja VVY Golf 2013 scratch (pdf) (89 KB) Kehittämisrahasto Puhdistamoita kutsutaan haitta-ainetutkimukseen Vesilaitosyhdistys koordinoi selvitystä, johon osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Haitta-aineita tutkitaan laajasti Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltamisesta (YMra15/2012). Tässä ohjeessa on listattu ne aineet, joiden esiintymistä jätevedenpuhdistamoilla tullaan hankkeen puitteissa selvittämään. Nämä aineet on tunnistettu jätevedenpuhdistamoilla jo aikaisemmin toteutettujen selvitysten perusteella. Lisäksi hankkeessa selvitetään myös sellaisten haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä, joille tiedetään asetettavan raja-arvoja tulevissa säädöksissä tai joille on ehdotettu raja-arvoja säädösluonnoksissa. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi tietyt lääkeaineet. Hankkeen aikataulu Kesän aikana kilpailutetaan haitta-aineanalyyseja suorittavat laboratoriot. Alkusyksystä jätevedenpuhdistamoita pyydetään ilmoittamaan missä laajuudessa ne osallistuvat hankkeeseen. Syys - lokakuussa 2013 toteutetaan näytteenotto ja analysointi. Loppuraportti valmistuu vuoden lopulla. Lisätietoa Lisätietoa hankkeeseen osallistumisesta ja sen sisällöstä löytyy alla olevien linkkien kautta: Puhdistamoille kesäkuussa 2013 lähetetty informaatiokirje Hankesuunnitelma huhtikuussa julkaistu uutinen selvityksesta

3 3 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku Haku on auki syyskuun loppuun. Nyt on siis otollinen hetki ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimusja kehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajasti hyödyttäviä hankkeita. Vuodesta 2013 alkaen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto julkistaa painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. Nämä painopistealueet ovat voimassa vähintään kaksi vuotta. Kehittämisrahaston vuoden 2013 painopistealueet ovat: Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet Kehittämisrahaston varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoitusta hakevia pyydetään täyttämällä Kehittämisrahaston verkkosivuilla oleva hakemuslomake(www.vvy.fi/kehittamisrahasto/hakemuslomake) hakuajan loppuun mennessä. Lomakkeeseen tulee liittää vapaamuotoinen rahoitushakemus. Kotimaisilla kielillä laaditun hakemuksen tulee kuitenkin sisältää seuraavassa ohjeessa esitetyt tiedot: Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksen sisältö Lisätietoja kehittämisrahastosta, rahoitetuista hankkeista ja rahoituksen hakemisesta löytyy rahaston wwwsivuilta Ajankohtaista vesihuoltoalalla Valtion talousarvioesityksen mukaan valtio luopuu rahoittamasta muita kuin valtion omia vesihuoltotoimenpiteitä Valtion avustusta ei ehdotuksen mukaan saa myöntää uusiin hankkeisiin. Valtion työnä saadaan aloittaa vain valtion omistukseen jääviä hankkeita. Talousarvioesityksessä on linjattu, että valtio luopuu rahoittamasta muita kuin valtion omia vesihuoltotoimenpiteitä. Valtio ei myöskään enää jatkossa tee uusista hankkeista sopimuksia, joiden nojalla valtion varoista rahoitettuja vesihuoltotöitä tai sen osia luovutetaan kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Kunnallisten vesihuoltohankkeiden rahoitusvastuu jää kokonaan kunnalle ja yksityisille toimijoille. Keskeneräiset hankkeet toteutetaan tehtyjen päätösten mukaisesti. Vesihuollon valtion rahoitus on kanavoitu ympäristönsuojelun edistämisen sekä vesihuollon ja tulvasuojelun tukemisen määrärahoista. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen ehdotetusta noin 12 miljoonan euroon määrärahasta 2 miljoonaa euroa on osoitettu vesihuoltohankkeisiin ja 6,6 miljoonaa euroa avustuksina toimenpiteisiin, joilla edistetään vesihuollon parantamista maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla. Ympäristönsuojelun edistämisen määrärahoista hajajätevesineuvontaan on varattu 4 miljoonaa euroa. Lisätietoa: Valtion talousarvioehdotus, momentti vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen Valtion talousarvioehdotus, momentti ympäristönsuojelun edistäminen

4 4 Luonnos elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi Maa- ja metsätalousministeriö pyytää kommentteja luonnoksesta Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi (viimeistään 23.8.) ja kutsuu osallistumaan työseminaariin Vielä ehtii ilmoittautua! Vesilaitosyhdistys julkaisi tällä sivulla maa- ja metsätalousministeriön kommenttipyynnön, joka koskee luonnosta Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi. Kommentit pyydetään toimittamaan ministeriöön viimeistään Samalla ministeriö kutsuu osallistumaan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa käsittelevään työseminaariin,jossa myös on mahdollisuus esittää näkemyksiä opasluonnoksesta. Aika: torstai klo 13-16Paikka: Kirkkokatu 6, Helsinki (Tieteiden talo, sali 505). Työseminaariin pyydetään ilmoittautumaan ja samalla ilmoittamaan mahdollisen valmistellunkommentointipuheenvuoron käyttämisestä viimeistään vanhempi hallitussihteeri AnttiBelinskij'lle sähköpostitse osoitteella Valmistellut puheenvuorot pyydetäänpitämään tiiviinä. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut Elintarviketeollisuuden vesihuolto-opasta laajassayhteistyössä eri tahojen kanssa. Näihin ovat kuuluneet Aalto-yliopisto, Elintarviketeollisuusliittory, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Riihimäen Vesi, sosiaali-ja terveysministeriö, Valio Oy, Vesilaitosyhdistys ja ympäristöministeriö. Oppaan tarkoituksena on edistää vesihuoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen välisen vesihuollonasiakassuhteen järjestämistä. Oppaassa kuvataan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa (luku 2) jatarkastellaan sen oikeudellisia puitteita (luku 3) sekä hyviä käytäntöjä (luku 4). Lopussa ovatkoottuina vaatimukset, ohjeet ja suositukset laitoksen ja yrityksen väliselle yhteistyölle (luku5). Oppaassa korostetaan aktiivisen yhteistyön ja asiakassuhteen erityispiirteet huomioon ottavansopimuksen laatimisen tärkeyttä elintarviketeollisuuden vesihuollossa. Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaan luonnos on saatavilla maa- ja metsätalousministeriönverkkosivuilta osoitteesta (www.mmm.fi => lausunnolla): tai Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaan luonnos Lisätietoja antaa maa- ja metsätalousministeriöstä vanhempi hallitussihteeri Antti Belinskij, p CONPAT-tutkimukseen kerätään tietoja jätevedenpuhdistamoilta Projektista tullaan ottamaan, ellei ole jo otettu yhteyttä tiedonkeruuta varten Kokemäenjoen valuma-alueella sijaitseviin jätevedenpuhdistamoihin. CONPAT (Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta) on Suomen Akatemian rahoittama projekti, jossa toimivat yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT). CONPAT keskittyy kestävään veden käyttöön ja vesiturvallisuuteen. Tutkimuksessa selvitetään mikrobiologisten ja kemiallisten haitta-aineiden lähteitä, käyttäytymistä ja kulkeutumista vesistössä. Lisäksi arvioidaan epäpuhtauksien terveysvaikutuksia sekä uhkien hallintakeinojen taloudellisia vaikutuksia. Koko projektin vastuullinen johtaja on Ilkka Miettinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. SYKEssä vastuullinen johtaja on Timo Huttula. Lisää tietoa projektista on saatavissa SYKEn ja THL:n verkkosivuilta. Kokeellinen työ keskittyy Kokemäenjokeen, ja siihen laskevasta jätevedestä on kerätty näytteitä Tampereen, Nokian ja Sastamalan jätevedenpuhdistamoilta syksystä 2012 alkaen. Kemiallisista haitta-aineista tutkimukseen

5 5 on valittu lääkeaineita, perfluorattuja alkyyliyhdisteitä sekä merkkiaineiksi makeutusaineita. Projektista tullaan ottamaan, ellei ole jo otettu yhteyttä tiedonkeruuta varten Kokemäenjoen valuma-alueella sijaitseviin jätevedenpuhdistamoihin. Tietoja pyydetään mm. laitosten virtaamista, palvelemasta väkiluvusta sekä haittaaineiden lähteistä: puhdistamoihin liittyneestä teollisuudesta, sairaaloista ja terveyskeskuksista. Äärevien sääilmiöiden vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin Tuloksissa nousee esiin eri infrastruktuurien keskinäinen riippuvuus ja erityisesti energiahuollon merkitys. Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamassa ja Gaia Consulting Oy:n ja Ilmatieteen laitoksen yhdessä tuottamassa hankkeessa selvitettiin poikkeuksellisten sää- ja avaruussääilmiöiden suoria ja välillisiä vaikutuksista kriittisiin infrastruktuureihin. Kriittiset infrastruktuurit kattavat tässä selvityksessä energiahuollon, tieto- ja viestintäjärjestelmät, vesi- ja viemärihuollon sekä kuljetuslogistiset järjestelmät. Äärevillä sää- ja avaruussääilmiöillä tarkoitetaan poikkeuksellisia sää- tai avaruusilmiöitä, jotka tapahtuvat arviolta 2-3 kertaa vuosisadassa. Sääilmiöistä tarkasteltiin jäätävää sadetta, matalapainemyrskyä ja talvitulvaa ja avaruusilmiöistä geomagneettista myrskyä sekä auringon hiukkasmyrskyä. Yleisenä huomiona todetaan, että vesihuoltojärjestelmän suora haavoittuvuus on muita kriittisiä infrastruktuureja pienempi. Tämä johtuu siitä, että vesihuoltojärjestelmän verkostot ovat pääosin maan alla suojassa sääilmiöiden vaikutuksilta. Tuloksissa nousee esiin eri infrastruktuurien keskinäisen riippuvuuden merkitys. Vuorovaikutuksen keskiössä on usein energiahuolto, erityisesti sähkön siirto- ja jakeluverkot. Energiahuollonvahingoittuminen lamaannuttaa myös muut infrastruktuurit, mikäli häiriöt kestävät pitkään. Selvitys osoittaa, että tietyissä tapauksissa, infrastruktuurien vahvan kytkeytymisen johdosta, niiden välille voi syntyä vahingoittumisia vahvistava negatiivinen kierre. Linkki raporttiin. Kunnostamaton kuntainfra tulee kalliiksi Kuntaliiton mukaan kuntien on hyvä varmistaa, että niiden omistaman infrastruktuurin kunnossapitoon panostetaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Huonosti hoidettu kuntainfra aiheuttaa pahimmillaan kalliita korjaustoimenpiteitä vaativan ketjureaktion. Infrastruktuuria, eli infraa ovat mm. vesihuoltoverkostot. Kuntaliiton mukaan kuntien infran arvon 65 miljardia euroa. Sen merkitystä koko kunnan kehittämisen perustana ei kumminkaan riittävästi tunnisteta. Taloudellisesti vaikeina aikoina on vaarana, että välttämättömiä korjausinvestointeja lykätään ja ylläpitorahoja vähennetään. Tämä johtaa pidemmällä aikavälillä erittäin suurin kustannuksiin kunnille. Kuntaliiton tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu: Valtaosalle käyttöön CE-merkintä heinäkuusta alkaen. Ympäristöministeriön ja Tukesin tiedotteessa kerrotaan, että rakennustuotteiden vertailu helpottuu heinäkuussa, kun noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä.. Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus, jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla. Uudistuksen taustalla on Euroopan unionin rakennustuoteasetus, joka tulee kokonaisuudessaan voimaan kaikkialla EU-maissa. Valmistajille CE-merkintä helpottaa tuotteiden myymistä muualle Eurooppaan. Sen sijaan, että valmistaja joutuisi hankkimaan erilliset kansalliset hyväksynnät jäsenmaissa, hän CE-merkitsee rakennustuotteen. CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet rakentamismääräykset ratkaisevat sopivuuden

6 6 CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet, mutta tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitava aiotun käytön, olosuhteiden ja rakentamismääräysten perusteella. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on aina viime kädessä vastuussa tuotteen valinnasta ja rakennuksen turvallisuudesta. Esimerkiksi Keski-Euroopassa valmistettuja tiiliä ei välttämättä voi käyttää julkisivuverhouksessa Suomen pakkasolosuhteissa. Olennaista on valita CE-merkinnän suoritustasoilmoituksen tietojen perusteella sellainen tuote, joka soveltuu kyseiseen rakennukseen ja täyttää rakentamismääräykset, kertoo rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä. CE-merkintä koskee markkinoilla myynnissä olevia rakennustuotteita, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai joilla on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Näin esimerkiksi omasta puusta sahattua rakennepuutavaraa ei edelleenkään tarvitse CE-merkitä, jos sitä käyttää omaan rakennukseen ja sille on tehty lujuusluokittelu. Suomessa rakennustuotteiden CE-merkintöjä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). "CE-merkinnän ansiosta esimerkiksi ikkunoiden mukana valmistaja toimittaa tarvittavat tiedot tuotteen energiatehokkuuden arviointia varten. Lisäksi CE-merkintä voi auttaa muun muassa rakennustuotteen lujuuden, vakauden, paloturvallisuuden ja terveellisyyden vertailussa. Rakennustuotteita ostavan kannattaa ostohetkellä kysyä myös myyjältä tuotteen ominaisuuksista, ja siitä, pitääkö tuotteessa olla CE-merkki, yli-insinööri Heikki Viitala Tukesista sanoo. CE-merkinnän rinnalle kansallisia hyväksyntämenettelyjä Heinäkuun alusta voimaan tulee myös laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, joka koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkitä. Se tarjoaa kolme vapaaehtoista hyväksyntämenettelyä, jolla valmistaja voi kertoa tuotteen ominaisuuksista ja osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset. Lisäksi kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää tuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista, jos kelpoisuutta ei ole muuten osoitettu ja on syytä epäillä, ettei se täytä teknisiä vaatimuksia. Tukesin markkinavalvontatoiminta ei kohdistu kansallisesti hyväksyttyihin rakennustuotteisiin. Ym.fi: Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Ym.fi: Rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö Tukesin rakennustuotteita käsittelevät sivut Alkuperäinen ympäristöministeriön ja Tukesin tiedote aiheesta: Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus, jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla. Yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpano Euroopan komission julkaiseman raportin mukaan yhdyskuntajäteveden keruu ja käsittely Euroopassa on parantunut, vaikka jäsenvaltioiden välillä onkin edelleen suuria eroja. Vuonna 1991 annetun yhdyskuntajätevesidirektiivin nojalla jäsenvaltioilla on oltava käytössä yhdyskuntavesien keräysjärjestelmä, ja niiden on varmistettava, että keräysjärjestelmiin tulevat jätevedet käsitellään biologisesti, jotta niistä voidaan poistaa pilaavat aineet. Herkille vesistöalueille purettavat vedet on käsiteltävä tehokkaammin. Suomen raportoitiin täyttävän jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset 100 %:sti ja 97 %:sti vuosina 2009 ja Raportissa todettiin, että viemäröinnin keräysaste oli suuri: 15 jäsenvaltiota, mukaan lukien Suomi, kerää 100 prosenttia koko jätevesikuormastaan. Kaikki saavuttivat vähintäänkin edellisen kertomuksen aikaiset tuloksensa. Toteutumisaste jäi kuitenkin alle 30 prosentin Bulgariassa, Kyproksessa, Virossa, Latviassa ja Sloveniassa. Biologisen käsittelyn osuus nousi 82 prosenttiin: tämä on neljä prosenttiyksikköä edellistä kertomusta enemmän. EU15- ja EU12-maiden välillä oli kuitenkin suuria eroja; EU15-maissa biologisen käsittelyn toteutumisaste oli prosenttia ja EU12-maissa keskimäärin 39 prosenttia. Raportin mukaan valtaosa (91 %) EU:n suurten

7 7 kaupunkien jätevesistä käsitellään tehokkaammin, mikä on huomattava parannus edellisen kertomuksen aikaiseen tilanteeseen (77 %). Myös uudemmat jäsenvaltiot, joiden lähtötilanne oli muita heikompi, ovat parantaneet jäteveden keruuta ja käsittelyä, vaikka tilanne edelleen olikin huonompi. Edistyksen taustalla on muun muassa huomattava EU:n investointituki, jonka määrä on 14,3 miljardia euroa vuosina EU15-maiden osalta direktiivin määräajat ovat jo päättyneet, mutta EU12-mailla on pidennetyt määräajat, joista viimeisin päättyy vuonna Lisätietoa: Komission lehdistötiedote (suomeksi) 7. raportti yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpanosta (englanniksi) Fosforin käyttö Euroopan komission kuuleminen fosforin kestävästä käytöstä. Tavoitteena fosforin tehokkaampi käyttö ja kierrätyksen edistäminen. Komission käynnistämässä julkisessa kuulemisessa etsitään ratkaisuja siihen, miten voitaisiin varmistaa fosforivarojen riittävyys, ja miten fosforin käytön luontoon kohdistuvia ei-toivottuja sivuvaikutuksia voitaisiin vähentää. Komission tiedonannon muodossa julkaistavan kuulemisen tavoitteena on käynnistää keskustelu fosforin käytöstä ja resurssitehokkuuden parantamisesta. Tarkoituksena on koota EU:n toimielinten ja kaikkien sidosryhmien näkemyksiä asiasta. Tiedonannossa esitetään tilanteen kohentamiseksi useita mahdollisuuksia, muun muassa lannan, puhdistamolietteen, jäteveden ja kompostin sisältämän fosforin tehokkaampi kierrätys. Kuulemiseen vastaajia pyydetään ottamaan kantaa mm. siihen, miten fosforin talteenottoa biologisesti hajoavista jätteistä voitaisiin parantaa sekä siitä, millaista fosforin kestävää käyttöä koskevaa jatkotutkimusta ja innovointia EU:n olisi edistettävä. Kommentteja kuulemiseen voi esittää saakka. Lisätietoja: Lehdistötiedote fosforin kestävää käyttöä koskevasta kuulemisesta Kuulemista koskeva tiedonanto fosforin kestävästä käytöstä Lainsäädännössä tapahtuu Uusi osuuskuntalaki Uusi osuuskuntalaki tulee voimaan Tasavallan presidentin esittelyssä vahvistettiin uusi osuuskuntalaki, joka tulee voimaan Samalla vahvistettiin muita siihen liittyviä lakeja, kuten voimaanpanolaki, joka koskee mm. uuden lain soveltamista lain voimaantullessa toimiviin osuuskuntiin. Voimassaoleva osuuskuntalaki kumottiin. Oikeusministeriön tiedotteen mukaan uuden lain tavoitteena on lisätä suomalaisten osuuskuntien toimintamahdollisuuksia. Uusi laki helpottaa muun muassa osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistää jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa. Uudistuksella osuuskuntalakia on myös yhdenmukaistettu osakeyhtiölain kanssa. Osuuskuntalaki (421/2013) julkaistiin Suomen Säädöskokoelmassa Se löytyy sähköisestä säädöskokoelmasta osoitteestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/. Uutta lainsäädäntöä energiamarkkinoille Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevat lait ovat tulossa voimaan

8 8 Lakipakettiin sisältyvät uusi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, uusi laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta sekä uusi laki Energiamarkkinavirastosta. Lakipaketissa pannaan täytäntöön EU:sta tulevat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi lainmuutosten keskeisenä tavoitteena on sähkönjakelun varmuuden ja palvelujen tason nostaminen suurhäiriötilanteissa maaseututaajamissa ja haja-asutusalueella. Uudessa sähkömarkkinalaissa säädetään sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta. Lisäksi sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain kuluttajia ja muita asiakkaita koskeviin säännöksiin tulee jonkin verran muutoksia. Uudella lainsäädännöllä täsmennetään myös energiamarkkinoita valvovan Energiamarkkinaviraston tehtäviä ja toimivaltuuksia ottaen huomioon EU:n lainsäädännön vaatimukset. Tiedote on luettavissa ministeriön sivulta osoitteessa Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Päivitetty ohje arvonlisäveron alarajahuojennuksesta Verohallinto on täsmentänyt ohjettaan arvonlisäveron alarajahuojennuksesta. Verohallinnon ohjeeseen, joka on päivätty , on lisätty mm. maininta siitä, että käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden alaiset rakentamispalvelujen myynnit (AVL 8c ) luetaan mukaan huojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon. Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuoto ei vaikuta huojennukseen. Ohjeessa saattaa olla tarpeellista tietoa mm. pienehköille vesiosuuskunnille. Arvonlisäverohuojennusta koskeva ohje ( , Dnro A52/200/2013) on Verohallinnon sivulla Ohjeeseen on linkki myös Verohallinnon etusivulla olevassa tiedotteessa Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot Suomen Pankki ilmoitti viitekoron ja korkolakiin perustuvat viivästyskorot ajalle Suomen Pankin tiedotti viitekorosta ja viivästyskoroista. Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 % ajalle Yleinen viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (= viitekorko lisättynä korkolain 4 :n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla). Suomen Pankki ilmoitti lisäksi samalle ajalle toisen viivästyskoron, josta säädetään korkolain uudessa 4 a :ssä. Tämä korko on 8,5 % vuodessa (= viitekorko lisättynä korkolain 4 a :n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Se koskee elinkeinonharjoittajalta toiselle tai hankintayksiköltä (viranomaiselta) elinkeinonharjoittajalle suoritettavia maksuja, kun ne ovat vastiketta tavarasta tai palvelusta. Tiedote on sivullahttp://www.suomenpankki.fi.

9 9 Muutoksen taustalla on EU:n direktiivi ja sen pohjalta annettu laki. Hankintayksikkö määritellään kaupallisten sopimusten maksuehtoja koskevan lain (30/2013) 2 :ssä. Lisätietoa on osoitteessa > etusivu > maksuehtolaki. Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on korko, jota Euroopan keskuspankki on soveltanut viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää ja joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan. Julkaisuja ja selvityksiä Vesihuoltomaksut , VVY:n jäsenlaitokset julkaisu Julkaisu perustuu Vesilaitosyhdistyksen maaliskuussa 2013 tekemään taksakyselyyn. Kyselyllä selvitettiin jäsenlaitosten yhteys-, taksa- ja vesimäärätiedot. Kiitämme kyselyyn vastanneita! Julkaisu postitetaan Vesilaitosyhdistyksen jäsenille viikolla Niille, jotka ovat tehneet lisätilauksen, lisäkappaleet toimitetaan eri lähetyksenä. Vesihuoltomaksujen rakenne vaihtelee vesihuoltolaitoksittain. Vertaamalla pelkästään käyttömaksuja keskenään ei välttämättä saa kovin hyvää kuvaa siitä, paljonko asiakas laitoksen palveluista todella joutuu maksamaan. Esimerkkikiinteistöjen vertailuhinnat antavat paremman kuvan asiakkailta perittävistä veden ja jäteveden hinnoista. Vertailuhinnat on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin Vesilaitosyhdistyksen aikaisemmissa julkaisuissa vuosilta Liittymismaksut ovat asiakkailta perittäviä maksuja. Maksuihin sisältyy arvonlisävero niiltä osin kuin maksut ovat arvonlisäverollisia. Tilaukset: Julkaisun voi tilata Vesilaitosyhdistyksestä tai kotisivuiltamme kohdasta JULKAISU: Jäsenhinta on 8 /kpl (ei jäsenet 14 /kpl). Saman tilauksen yhteydessä myymme alennettuun hintaan em. aiempia taksajulkaisuja. Jäsenhinta 3 /kpl (ei jäsenet 5 /kpl). Hinnat sisältävät arvonlisäveron (10 %), mutta eivät käsittely- ja toimituskuluja. EXCELL-TAULUKOT: Julkaisun taulukot (sivut 14-32) voi ostaa sähköpostitse toimitettavina tiedostoina (MS Excel). Tiedostojen jäsenhinta on 35 (ei-jäsenet 85 ). Tiedostojen hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %) sekä käsittely- ja toimituskulut. PDF-VERSIO: Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 15 (ei-jäsenet 25 ). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %) sekä käsittely- ja toimituskulut. VVY:n julkaisut vesihuoltoverkostojen saneerausasiakirjoista Rakennuttamisen kilpailuttamiskäytäntöjä on merkittävästi muuttanut hankintaa koskeva lainsäädäntö. Entistä enemmän pyritään suurempiin urakkakokonaisuuksiin, kokonaisurakoihin ja myös erilaisiin ylläpidon palveluiden hankintaan. Vesilaitosyhdistyksen uudet julkaisusarjan julkaisut korvaavat vanhentuneita julkaisuja: nro 54, Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 nro 55, Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013

10 10 Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 Julkaisussa on ohjeita hankintamenettelystä ja urakkamuodoista sekä työturvallisuusasiakirjan malli. Eri urakkamuodoista on malliasiakirjat kolmesta perusmallista; 1. hinnaltaan halvin -urakka, 2. kokonaistaloudellisesti edullisin valintamenettely ja 3. palvelusopimus-urakkamalli. (Palvelusopimus-urakkamalli käsittää sekä saneeraustöiden suorittamisen että vesihuollon alueellisia ylläpitotehtäviä.) Asiakirjat ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten käyttöä varten julkaisun asiakirjat ovat maksutta sähköisesti (word) ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta (edellyttää jäsenlaitoksille jaettua käyttäjätunnusta ja salasanaa). VVY:n jäsensivuilta ko. ladattavat tiedostot löytyvät kohdasta: > jäsensivut > Lomakkeita, esitteitä ja raportteja > Lomakkeet Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 jäsenhinta on 15 /kpl (ei jäsenet 25 /kpl). Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 25 (ei-jäsenet 40 ). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) sekä käsittely- ja toimituskulut. Vesilaitosyhdistyksen julkaisut Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 Julkaisussa on saneerausmenetelmistä esitetty vain Suomessa käytössä olevia. Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 julkaisun jäsenhinta on 10 /kpl (ei jäsenet 16 /kpl). Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 15 (ei-jäsenet 25 ). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) sekä käsittely- ja toimituskulut. Vesilaitosyhdistyksen julkaisut Molempien julkaisuiden toteutuksen rahoitukseen osallistuivat Rakennustieto Oy, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen Kaivamattoman Tekniikan Yhdistys ry ja Suomen Putkistosaneerausyhdistys ry. Infrakortti Rakennustieto on julkaisut Infrakortin Infra Vesihuoltoverkkojen saneeraus. Paperisen infrakortin voi tilata Rakennustiedon osoitteesta:https://www.rakennustieto.fi/tuote.html.stx?raneget=/index/tuotteet/infra_net&tuote=/ Infrakortin sähköisenä pdf-versiona voi tilata osoitteesta: https://www.rakennustietokauppa.fi/infra vesihuoltoverkkojen-saneeraus /108684/dp Infrakortti on myös saatavilla maksullisessa tunnukset vaativassa Rakennustiedon Infra Net palvelussa osoitteessa: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/infra-net.html Ohjeistusta puhdistamolietteen maatalouskäyttöön Uusi opas puhdistamolietteen ja haja-asutuksen jätevesilietteiden hyötykäyttöön. Opashanke sai rahoitusta myös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta.

11 11 Opas on ensisijaisesti viljelijöille tarkoitettu tietopaketti. Lisäksi opas toimii ohjeena myös muille alalla toimiville tahoille, kuten viranomaisille, neuvonnalle, yrityksille ja vesihuoltolaitoksille. Oppaassa käsitellään laajasti puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltumista peltoviljelyyn. Se sisältää selkeät ohjeet lannoitussuunnitteluun ja lietteen peltokäyttöön. Oppaassa kuvataan havainnollisesti lietteiden käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja muut ehdot sekä kerrotaan puhdistamolietteen käsittelymenetelmistä ja ominaisuuksista. Puhdistamolietteen käyttöä maataloudessa ohjataan useilla säädöksillä ja muilla ehdoilla. Lainsäädäntö on myös muuttunut vuosien aikana, joten kootulle tiedolle puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä koskevista nykyisistä vaatimuksista on tarvetta. Uuden oppaan tavoitteena on tuoda esille puhdistamolietteen maatalouskäyttöä koskevat vaatimukset kootusti, ja antaa selkeät ohjeet lietepohjaisten lannoitevalmisteiden hyödyntämiseen. Oppaan laadintaa on ohjannut ja kommentoinut laajapohjainen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat MTT:stä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, ympäristöministeriöstä,elintarviketurvallisuusvirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Biolaitosyhdistyksestä sekä useista vesihuoltolaitoksista ja lannoitevalmisteita valmistavista yrityksistä. Vesilaitosyhdistys ja ProAgria Keskusten Liitosta vastasivat oppaan laadinnan koordinoinnista. Ohjausryhmässä mukana olleiden tahojen lisäksi opashankkeelle on saatu rahoitusta MMM:n Laatuketjusta sekä vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Oppaan on toimittanut ProAgria Keskusten Liitto. Opas julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona ja se on ladattavissa maksutta Agronetista, (Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa -opas). Wikipedian vesihuoltoaiheiset artikkelit FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toteuttama hanke sai rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Hankkeessa laadittiin selkeät ja kompaktit talousvesi-, jätevesi- ja verkostoaiheiset Wikipedia-artikkelit sekä muokattiin olemassa olevia artikkeleita, jotta ne sopisivat kaikille tiedonetsijöille. Lisäksi jokaiseen luotuun tai muokattuun artikkeliin lisättiin linkkejä luotettavan lisätiedon löytymiseen. Hankkeessa laadittiin seuraavat vesihuoltoaiheiset Wikipedia-artikkelit: Vesihuolto: Vedenkäsittely: Talousvesi: Tekopohjavesi: Vesihuoltoverkosto: Vesityökortti: Puhdistamoliete: Lisäksi muokattiin useita Wikipedia-artikkeleita, kuten Jätevesi javesijohtovesi. Hankkeen tavoitteena oli parantaa ihmisten tietämystä vesihuollosta ja Suomen vesihuoltolaitosten toiminnasta Wikipedian avulla. Wikipedia on laaja, internetissä oleva vapaa tietosanakirja, jonka tietoja rekisteröityneet muokkaajat voivat täydentää.. Infraomaisuuden hallinta -esite Kuntaliiton julkaisussa kerrotaan, miten kunnan luottamushenkilöt voivat vaikuttaa kuntansa infrastruktuurin toimivuuteen ja taloudellisuuteen. Lisäksi julkaisussa kerrotaan, mitä kunnan luottamushenkilöiden tulee ottaa huomioon infraomaisuuteen liittyviä päätöksiä tehdessään.

12 12 Infraomaisuuden hallinta -esite on maksutta ladattavissa Kuntaliiton kirjakaupan sivuilta osoitteesta Painettu esite on myös myynnissä Kuntaliiton kirjakaupassa hintaan 20 e/10 kpl. Infrasta elinvoimaa Kuntaliiton julkaisema luottamushenkilöille suunnattu esite kertoo, miten erilaisilla tavoilla kuntainfra voi vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen. Kunnan luottamushenkilöiden tehtävänä on pohtia vaihtoehtoja ja päättää niistä valinnoista, jotka vaikuttavat kunnan infraan. Infra on yhteiskunnan perusta ja elinvoimatekijä. Kuntaliiton esitteessä kerrotaan esimerkein millaista infrastruktuuri kunnissa parhaimmillaan ja monimuotoisimmillaan voi olla. Maksuttoman esitteen voi ladata Kuntaliiton sivulta, suoralinkki Lahjoita Hanaa!-kirja kuntasi kirjastoille Vinkkinä kaikille jäsenlaitoksille ja yhteistoimintajäsenille. Tee päivän hyvä työ, joka ilahduttaa lukemattomia suomalaisia moneksi vuodeksi eteenpäin: lahjoita Hanaa!-kirja kuntasi kirjastoille! Näin kirja on kaikkien käytettävissä. Hanaa! 501-sivuinen tietoteos antaa monipuolisen kuvan vesihuoltoalan kehityksestä eri aikakausina. Tietokirjassa on noin 250 valokuvaa, 100 piirroskuvaa ja 17 tietolaatikko-vesiloisketta.

13 13 Vesilaitosyhdistys kouluttaa Oma vesityökorttikoulutus laitoksella Tai yhteinen yhteistyökumppanien kanssa? Ovatko vesityökorttinne voimassa vai alkaako olla aika uusia niitä? Teemme mielellämme tarjouksen tiloissanne järjestettävästä vesityökorttikoulutuksesta. Mukaan voi kutsua yhteistyötahojen edustajia, esim. urakoitsijoita. Jos tuntuu, ettei omalla laitoksella ole tarpeeksi osallistujia, voimme auttaa löytämään muitakin osallistujia tilaisuuteenne. Mitä suurempi ryhmä tilaisuuteen osallistuu, sitä edullisemmaksi se tulee osallistujaa kohden. Pohdimme parhaillaan syksyn vesityökorttikoulutusten järjestämispaikkakuntia. Olisimme iloisia toiveistanne ja vinkeistänne, jotta koulutukset olisivat mahdollisimman helposti saavutettavissa. Otattehan yhteyttä mahdollisimman pian joko puh. (09) taianna-maija.hallikas(a)vvy.fi. Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöt kokoontuvat tänä vuonna Helsingin ydinkeskustassa. Paikka on Hotelli Seurahuone Helsinki ja ajankohta Koulutuspäivien ohjelmaa kootessa huomioitiin edellisen vuoden osallistujapalautteet ja toimistolle tulleet palautteet. Aiheet ja puhujat valittiin niin, että kokonaisuus pysyisi mahdollisimman lähellä vesihuoltolaitosten toimistotyöntekijöiden arkea. Ohjelmassa on myös virkistäytymisekskursio, joka tällä kertaa suuntautuu Ateneumin taidemuseoon. Viimeinen ilmoittautumispäivä tilaisuuteen on Tervetuloa! Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät VVY:n koulutuskalenterissa tästä. Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät Rovaniemellä Neuvottelupäiville kokoonnutaan tänä vuonna keskiviikosta perjantaihin Neuvottelupäivät järjestetään Rovaniemellä, Ounasvaaralla. Perinteinen tyky-osuus on ohjelmassa jo keskiviikkona. Osallistujat voivat valita tykyilyn kaupungilla tai luonnossa Ounasvaaralla. Torstaina ohjelmassa on mm. VVY:n asiantuntijaryhmien kuulumisia ja katsaus vesihuollon eurooppalaiseen edunvalvontaan. Organisaatiomuutoksiin paneudutaan kokemusten kautta ja pohtimalla, kuinka organisaato- ja toimintaympäristön muutoksiin voidaan varautua. Perjantain aamupäivään sisältyvät vesilaitosjohtajan profiilin pohtiminen, VEETIn kuulumiset sekä kesän jälkeen VVY:n asiantuntijoiden katsaukset alan ajankohtaisiin aiheisiin. Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäiville ennättää vielä ilmoittautua ottamalla pikaisesti yhteyttä puhelimitse VVY:n toimistolle, puh. (09) Tervetuloa! Vesihuoltolaitosten hallintopäivä Ovatko vesihuoltolaitosten maksut ja asiakassuhteet tuttuja laitoksenne luottamushenkilöille? Tunnistavatko he vesihuollon toimintaympäristön ja ominaispiirteet? Erityissalojen hankintamenettely pähkinänkuoressa sekä luottamushenkilöiden keskeiset tehtävät ja vastuut niitäkin käsitellään Vesihuoltolaitosten hallintopäivän kuluessa. Osallistujat voivat virittäytyä päivän aiheeseen heille postitettavan ennakkomateriaalin avulla. Syksyn kuluessa järjestetään kaksi Vesihuoltolaitosten hallintopäivää: Oulussa torstaina edellä mainittuihin asioihin paneudutaan erityisesti osakeyhtiöiden ja osuuskuntien näkökulmasta. Liike- ja muiden kunnallisten laitosten näkökulmasta hallintopäivän aiheita käydään läpi Helsingissä. Oulun koulutukseen ilmoittautumisella on jo hoppu: soita suoraan VVY:n toimistolle, puh. (09) Helsingin hallintopäivään voi ilmoittautua VVY:n nettisivujen kautta. Tervetuloa!

14 14 Sähkö- ja automaatiopäivät Kuopiossa syyskuun lopulla Joka toinen vuosi järjestettävät Sähkö- ja automaatiopäivät ovat Kuopiossa. Koulutuksen kohderyhmää on erityisesti vesihuoltolaitosten sähkö- ja automaatiolaitteiden asennuksesta, huollosta ja käytöstä huolehtiva henkilöstö. Tänä vuonna käsitellään mm. verkoston mallintamista ja hallintaa mittausten avulla, tietoliikenne- ja väylätekniikoiden soveltamista vesihuollossa, vesihuollossa esiintyneitä tietoturvan riskejä sekä varavoimaselvitysten yhteenvetoa. Perinteitä kunnioittaen ohjelmassa on myös ekskursio ja ajatusten vaihtoa saunan lauteilla. Päivien ohjelma julkaistaan viikolla 34, varaathan päivät jo kalenteriisi. Tervetuloa! Muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka klo Paikka: Suomen Ympäristökeskus Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Vesireittejä ja Urapolkuja Maailmalle Aika: perjantaina , Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, TTY, Konetalon auditorio K1702, Korkeakoulunkatu 6,33720 Tampere Ulkoasiainministeriö ja Finnish Water Forum järjestävät yhteistyössä teemaseminaarin Vesireittejä ja Urapolkuja Maailmalle. Seminaarin fokuksena on "Generation Gap" konkariosaajien siirtyessä pois työelämästä ja uusien osaajien saaminen mukaan. Seminaarin ohjelman löydät täältä /fid/775/ Ilmoittautumiset Vesilaitosyhdistys kouluttaa Oulu Vesihuoltolaitosten hallintopäivä, ilm. pian suoraan VVY:n tstolle Rovaniemi Vh-laitosten johdon neuvottelupäivät, ilm. pian suoraan VVY:n tstolle Helsinki Vh-laitosten hallintopäivä, ilm. viim Helsinki Vh-laitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät, ilm. viim Kuopio Sähkö- ja automaatiopäivät, ilm. viim Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista Vesilaitosyhdistyksen kotisivulla kohdassa Ajankohtaista - > Avoimet työpaikat Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot

15 15 Koulutuksiin ilmoittautumisiin uusi järjestelmä VVY:n koulutuksiin ilmoittaudutaan 34 viikosta lähtien uuden järjestelmän avulla. Ilmoittautuminen tapahtuu edelleen kotisivujemme kautta,www.vvy.fi kohdasta Koulutus ja vesihuoltopäivät. Avautuvalta sivulta löytyy listaus koulutuksistamme. Kun listassa olevan koulutuksen nimeä klikkaa, saa näkyviin tarkempaa tietoa koulutuksen ajankohdasta, koulutuspaikasta ja hinnasta. Koulutuksen ohjelman voi avata klikkaamalla Lataa esite kohtaa. Ilmoittautumaan pääsee koulutuksen nimen alla, oikealla olevaa Ilmoittaudu painiketta painamalla. Ilmoittautuminen tapahtuu useammassa vaiheessa. Ensin kysytään osallistujan tiedot sekä laskutustiedot. Muiden tuotteiden kohdalla voi esim. valita osallistuuko koulutukseen yhtenä vai kahtena päivänä taikka minkä testin haluaa tehdä talousvesihygieenisessä osaamistestissä. Lisäkysymyksillä kerätään tietoa esim. erityisruokavalioista. Lopuksi avautuu näkymä, johon kirjautuvat ilmoittautumisen tiedot. Jos tiedot ovat oikein, voi ne hyväksyä klikkaamalla Hyväksy painiketta. Jos tietoja haluaa muuttaa, onnistuu se palaamalla ilmoittautumiseen Edellinen -painikkeen avulla. Kun tiedot on hyväksytty, on ilmoittautuminen tehty. Vahvistuksen voi tulostaa ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin sähköpostiin tulevasta viestistä. Ilmoittautumisen jälkeen annettuun sähköpostiin tulee vahvistusviesti. Siinä on palvelutunnus. Kirjautumalla ilmoittautumisiin ko. tunnuksella, voi ilmoittautumistietoja muuttaa tai perua ilmoittautumisen. Uudistus liittyy VVY:n jäsenrekisteriuudistukseen. Syksyn mittaan sivuillemme tulee muitakin uusia palveluja, mm. verkkokauppa, jonka kautta voi tilata mm. moniste- ja julkaisusarjojemme tuotteita. Uusista palveluista tiedotamme sitä mukaa kuin niitä otetaan käyttöön. Uudistusten avulla pyrimme palvelemaan jäseniämme ja muita asiakkaitamme entistä paremmin. Myös rekisteriemme ajantasaisuus paranee. Syksyn koulutusten valmistelu on vauhdissa. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja toiveita käsiteltävistä asioista ja esimerkiksi ekskursiokohteista. Rohkeasti kokeilemaan uutta ilmoittautumisjärjestelmää, tervetuloa koulutuksiin! Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2016 Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Seuraa Joka päivä on vesipäivä -facebooksivua ja osallistu keskusteluun vesihuollosta. Sivua päivittävät Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet D2 uusimistarveseminaari 12.6.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Rakentamismääräysten uudistaminen Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen MRL muutoksen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen toimisto on suljettu viikot 28 30. Hyvää kesää! Vesilaitosyhdistys muuttaa Pasilassa Uusi osoite, joka on voimassa

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 242844 1(2) mmm.fi 24.10.2017 1726/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2018

Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2018 Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2018 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 t 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2018 8 Vesityökorttikoulutus/Talousvesihygieeninen osaamistestaus

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI 1 KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut A LAUSUNTOPYYNTÖ 248230 1 (2) Ämmm.n 31.1.2018 232/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄVI EN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Riihimäki

LOPPURAPORTTI Riihimäki LOPPURAPORTTI Riihimäki 23.12.2010 VUOTOVESIEN HALLINNAN KÄSIKIRJA Vesijohtoverkostojen vuotovesien hallinnan kehittäminen 1. Johdanto Tässä loppuraportissa verrataan toteutunutta tilannetta ja lopputulosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017,

Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuolto 2017, 11.5.2017 Kuva: Toivo Lapinlampi Tarve 107 000 km vesijohtoa, 50 000 km jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoa, arvo 6,5 mrd Rakennettu pääosin 1960-80

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Lausuntopyyntö 15.05.2017 OM 8/41/2017 Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Johdanto Arviomuistiossa selvitetään julkisiin kuulutuksiin liittyvä nykyinen sääntelytilanne

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 247736 1(2) 25.1.2018 175/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EI- TUOTANNOLLISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAN KORVAUKSEN JA ERÄIDEN SOPIMUSTEN

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

VESIHUOLTOJAOSTO ESITTÄYTYY

VESIHUOLTOJAOSTO ESITTÄYTYY VESIHUOLTOJAOSTO ESITTÄYTYY Hanna Yli-Tolppa, Mäntsälän Vesi Suomen Vesiyhdistys ry:n jaostot: -Historia - Jätevesi - Kalatalous - Kehitysmaa -Pohjavesi - Vedenlaatu - VESIHUOLTO -Vesistö perustettu 3.12.2008.

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

vähentämissuunnitelma (NAP)

vähentämissuunnitelma (NAP) Kommentteja vesilaitosnäkökulmasta Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansalliseksi täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) Kansallinen tahattomasti tuotettujen POPyhdisteiden

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Henkilöstökoulutuskalenterin käyttöopas

Henkilöstökoulutuskalenterin käyttöopas Henkilöstökoulutuskalenterin käyttöopas 15.6.2015 Sisältö Yleisesittely... 3 1. Henkilöstökoulutuskalenterin etusivu... 4 1.1. Tilaisuuden tiedot ja ilmoittautuminen... 5 2 Henkilöstökoulutuskalenteriin

Lisätiedot

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI FI LIITE OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI Taulukko 1 Perustiedot Jäsenvaltio: Suomi Raportointipäivä: 30.9.2014 Viitepäivä, jonka avulla tunnistetaan vaatimustenvastaisuudet tai erääntyvät

Lisätiedot

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia Tampere 2.12.2008 Jätevesiopas kunnille ja muuta ajankohtaista YM:n työryhmästä Kati Javanainen VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Syntynyt V-S Agendatoimiston

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Sivu 1 25.11.2014 Lantakoordinaattori, lantamaisteri Sivu 2 25.11.2014 Miksi ravinteiden

Lisätiedot

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

CE merkintä vesihuoltotuotteissa

CE merkintä vesihuoltotuotteissa CE merkintä vesihuoltotuotteissa Vesihuolto 2014 3-4. 6. 2014 EU:n rakennustuoteasetus Rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013 CE merkintä ja suoritustasoilmoitus on pakollinen, jos Tuote kuuluu harmonisoidun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä.

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 4/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia VVY:n uusi toimistosihteeri Saija Repo VVY:n toimistosihteerin Tarja Aarnion siirryttyä maaliskuussa toisen työnantajan palvelukseen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen

Lisätiedot

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille 1.7.2013

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen nettisivujen käyttöohje

Ilo kasvaa liikkuen nettisivujen käyttöohje Ilo kasvaa liikkuen nettisivujen käyttöohje Tämä käyttöohje on suunnattu ohjelman kuntatasoille toimijoille. (esim. kunnan hallinto) 15.11.2016 Sisäänkirjautuminen - Kuntatasoisille toimijoille on toimitettu

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot