Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys mukana Kuntamarkkinoilla Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Sisäänpääsy ja tapahtuman tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita! Vesilaitosyhdistyksen osasto nro E1 on Kuntatalon K-kerroksessa, josta myös sisäänkäynti Kuntamarkkinoille. Kuntamarkkinat vuosittain noin 7000 kunta-alan päättäjää seminaareihin ja tutustumaan näyttelyyn. Kuntaliitto asiantuntijoineen järjestää ajankohtaisia seminaareja ja näytteilleasettajat pitävät 20 minuutin tietoiskuja. Tapahtumapaikka on Kuntaliiton toimitalo (Kuntatalo) Helsingin Kalliossa. Kuntatalon sisäänkäynti on Kuntamarkkinoiden aikana Alppikadun puolelta, Alppikatu 1. Kuntamarkkinat järjestetään keskiviikkona ja torstaina Tapahtuma on avoinna keskiviikkona klo 9-17 ja torstaina klo Sisäänpääsy Kuntamarkkinoille ja myös kaikki tapahtuman aikana järjestettävät tilaisuudet ovat maksuttomia. Kävijäksi rekisteröityminen ja lisätietoja Tervetuloa tapaamaan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoita Kuntamarkkinoille. 13. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmö, Ruotsi Ohjelma on ilmestynyt! Svenskt Vatten ja NORDIWA järjestävät 13. pohjoismaisen jätevesikonferenssin. Vesilaitosyhdistys on mukana konferenssia suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa. Lisätietoja Ohjelma saatavilla VVY:n kotisivuilta englanniksi ja ruotsiksi Welcome to the 13th Nordic Wastewater Conference, NORDIWA 2013, October 8-10 in Malmö, Sweden! More information about the NORDIWA 2013 Conference: Registration is now open! Välkommen till den 13e Nordiska Avloppskonferensen - NORDIWA 2013, 8-10 oktober i Malmö! Läs mer om NORDIWA 2013 konferensen på Registreringen är nu öppen. Pohjoismainen juomavesikonferenssi Finlandia-talolla Helsingissä pidettävään konferenssiin pyydetään ehdotuksia esityksiksi mennessä. Konferenssissa käsitellään talousveteen liittyviä aiheita eri näkökulmista. Konferenssin alustavat pääteemat ovat talousveden toimituksen turvallisuus, talousveden laatu, vesijohtoverkostot ja vesilaitosten hallinto. Esitelmäehdotukset tulee toimittaa mennessä seuraavan verkkosivun kautta löytyvällä Abstractin lähetys-lomakkeella. Esitykset voivat olla 20 minuutin mittaisia luentoja tai 10 minuutin mittaisia posteriesityksiä. Lisäksi konferenssiin voi toimittaa postereita. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Esitelmäehdotukset tulee laatia englanniksi ja ehdotuksen tulee mahtua yhdelle sivulle. Tarkemmat tiedot konferenssin teemoista ja ohjeet esitelmäehdotuksien laadintaan löytyvätcall for Abstractista. Toivottavasti Suomesta tulee runsaasti hyviä esitelmäehdotuksia konferenssiin. Konferenssin esityskielinä ovat suomi, norja, ruotsi, tanska ja englanti. Konferenssissa on simultaanitulkkaus suomeksi ja suomesta ruotsiksi ja englanniksi. Ajantasaista tietoa konferenssista löytyy sen verkkosivuiltawww.vvy.fi/ndwc2014. Konferenssin ohjelma julkaistaan tammikuussa Vaasassa pelattiin VVY Golf 2013 Lähes 50 golffaria kokoontui Vaasan Golfin kentälle kisaamaan VVY:n mestaruuksista. Pistebogikisan voittajaksi nousi KWH Pipen Jaana Honkonen. Lyöntipelin voitti edellisvuoden tapaan KWH:n Jonny Talus. Talus löi myös pisimmän avauksen. Lähimmäksi lippua osui HSY:n Antero Hakkarainen. Alustavasti kaavailtiin, että VVY Golf 2014 pelattaisiin Lahdessa Takkulan kentällä torstaina Tulokset ovat Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla liitteinä; VVY Golf 2013 pistebogi (pdf) (97.3 KB) ja VVY Golf 2013 scratch (pdf) (89 KB) Kehittämisrahasto Puhdistamoita kutsutaan haitta-ainetutkimukseen Vesilaitosyhdistys koordinoi selvitystä, johon osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Haitta-aineita tutkitaan laajasti Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltamisesta (YMra15/2012). Tässä ohjeessa on listattu ne aineet, joiden esiintymistä jätevedenpuhdistamoilla tullaan hankkeen puitteissa selvittämään. Nämä aineet on tunnistettu jätevedenpuhdistamoilla jo aikaisemmin toteutettujen selvitysten perusteella. Lisäksi hankkeessa selvitetään myös sellaisten haitallisten aineiden esiintymistä jätevesissä, joille tiedetään asetettavan raja-arvoja tulevissa säädöksissä tai joille on ehdotettu raja-arvoja säädösluonnoksissa. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi tietyt lääkeaineet. Hankkeen aikataulu Kesän aikana kilpailutetaan haitta-aineanalyyseja suorittavat laboratoriot. Alkusyksystä jätevedenpuhdistamoita pyydetään ilmoittamaan missä laajuudessa ne osallistuvat hankkeeseen. Syys - lokakuussa 2013 toteutetaan näytteenotto ja analysointi. Loppuraportti valmistuu vuoden lopulla. Lisätietoa Lisätietoa hankkeeseen osallistumisesta ja sen sisällöstä löytyy alla olevien linkkien kautta: Puhdistamoille kesäkuussa 2013 lähetetty informaatiokirje Hankesuunnitelma huhtikuussa julkaistu uutinen selvityksesta

3 3 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku Haku on auki syyskuun loppuun. Nyt on siis otollinen hetki ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimusja kehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajasti hyödyttäviä hankkeita. Vuodesta 2013 alkaen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto julkistaa painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. Nämä painopistealueet ovat voimassa vähintään kaksi vuotta. Kehittämisrahaston vuoden 2013 painopistealueet ovat: Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet Kehittämisrahaston varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoitusta hakevia pyydetään täyttämällä Kehittämisrahaston verkkosivuilla oleva hakemuslomake(www.vvy.fi/kehittamisrahasto/hakemuslomake) hakuajan loppuun mennessä. Lomakkeeseen tulee liittää vapaamuotoinen rahoitushakemus. Kotimaisilla kielillä laaditun hakemuksen tulee kuitenkin sisältää seuraavassa ohjeessa esitetyt tiedot: Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksen sisältö Lisätietoja kehittämisrahastosta, rahoitetuista hankkeista ja rahoituksen hakemisesta löytyy rahaston wwwsivuilta Ajankohtaista vesihuoltoalalla Valtion talousarvioesityksen mukaan valtio luopuu rahoittamasta muita kuin valtion omia vesihuoltotoimenpiteitä Valtion avustusta ei ehdotuksen mukaan saa myöntää uusiin hankkeisiin. Valtion työnä saadaan aloittaa vain valtion omistukseen jääviä hankkeita. Talousarvioesityksessä on linjattu, että valtio luopuu rahoittamasta muita kuin valtion omia vesihuoltotoimenpiteitä. Valtio ei myöskään enää jatkossa tee uusista hankkeista sopimuksia, joiden nojalla valtion varoista rahoitettuja vesihuoltotöitä tai sen osia luovutetaan kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Kunnallisten vesihuoltohankkeiden rahoitusvastuu jää kokonaan kunnalle ja yksityisille toimijoille. Keskeneräiset hankkeet toteutetaan tehtyjen päätösten mukaisesti. Vesihuollon valtion rahoitus on kanavoitu ympäristönsuojelun edistämisen sekä vesihuollon ja tulvasuojelun tukemisen määrärahoista. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen ehdotetusta noin 12 miljoonan euroon määrärahasta 2 miljoonaa euroa on osoitettu vesihuoltohankkeisiin ja 6,6 miljoonaa euroa avustuksina toimenpiteisiin, joilla edistetään vesihuollon parantamista maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla. Ympäristönsuojelun edistämisen määrärahoista hajajätevesineuvontaan on varattu 4 miljoonaa euroa. Lisätietoa: Valtion talousarvioehdotus, momentti vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen Valtion talousarvioehdotus, momentti ympäristönsuojelun edistäminen

4 4 Luonnos elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi Maa- ja metsätalousministeriö pyytää kommentteja luonnoksesta Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi (viimeistään 23.8.) ja kutsuu osallistumaan työseminaariin Vielä ehtii ilmoittautua! Vesilaitosyhdistys julkaisi tällä sivulla maa- ja metsätalousministeriön kommenttipyynnön, joka koskee luonnosta Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi. Kommentit pyydetään toimittamaan ministeriöön viimeistään Samalla ministeriö kutsuu osallistumaan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa käsittelevään työseminaariin,jossa myös on mahdollisuus esittää näkemyksiä opasluonnoksesta. Aika: torstai klo 13-16Paikka: Kirkkokatu 6, Helsinki (Tieteiden talo, sali 505). Työseminaariin pyydetään ilmoittautumaan ja samalla ilmoittamaan mahdollisen valmistellunkommentointipuheenvuoron käyttämisestä viimeistään vanhempi hallitussihteeri AnttiBelinskij'lle sähköpostitse osoitteella Valmistellut puheenvuorot pyydetäänpitämään tiiviinä. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut Elintarviketeollisuuden vesihuolto-opasta laajassayhteistyössä eri tahojen kanssa. Näihin ovat kuuluneet Aalto-yliopisto, Elintarviketeollisuusliittory, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Riihimäen Vesi, sosiaali-ja terveysministeriö, Valio Oy, Vesilaitosyhdistys ja ympäristöministeriö. Oppaan tarkoituksena on edistää vesihuoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen välisen vesihuollonasiakassuhteen järjestämistä. Oppaassa kuvataan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa (luku 2) jatarkastellaan sen oikeudellisia puitteita (luku 3) sekä hyviä käytäntöjä (luku 4). Lopussa ovatkoottuina vaatimukset, ohjeet ja suositukset laitoksen ja yrityksen väliselle yhteistyölle (luku5). Oppaassa korostetaan aktiivisen yhteistyön ja asiakassuhteen erityispiirteet huomioon ottavansopimuksen laatimisen tärkeyttä elintarviketeollisuuden vesihuollossa. Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaan luonnos on saatavilla maa- ja metsätalousministeriönverkkosivuilta osoitteesta (www.mmm.fi => lausunnolla): tai Elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaan luonnos Lisätietoja antaa maa- ja metsätalousministeriöstä vanhempi hallitussihteeri Antti Belinskij, p CONPAT-tutkimukseen kerätään tietoja jätevedenpuhdistamoilta Projektista tullaan ottamaan, ellei ole jo otettu yhteyttä tiedonkeruuta varten Kokemäenjoen valuma-alueella sijaitseviin jätevedenpuhdistamoihin. CONPAT (Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja riskien hallinta) on Suomen Akatemian rahoittama projekti, jossa toimivat yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT). CONPAT keskittyy kestävään veden käyttöön ja vesiturvallisuuteen. Tutkimuksessa selvitetään mikrobiologisten ja kemiallisten haitta-aineiden lähteitä, käyttäytymistä ja kulkeutumista vesistössä. Lisäksi arvioidaan epäpuhtauksien terveysvaikutuksia sekä uhkien hallintakeinojen taloudellisia vaikutuksia. Koko projektin vastuullinen johtaja on Ilkka Miettinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. SYKEssä vastuullinen johtaja on Timo Huttula. Lisää tietoa projektista on saatavissa SYKEn ja THL:n verkkosivuilta. Kokeellinen työ keskittyy Kokemäenjokeen, ja siihen laskevasta jätevedestä on kerätty näytteitä Tampereen, Nokian ja Sastamalan jätevedenpuhdistamoilta syksystä 2012 alkaen. Kemiallisista haitta-aineista tutkimukseen

5 5 on valittu lääkeaineita, perfluorattuja alkyyliyhdisteitä sekä merkkiaineiksi makeutusaineita. Projektista tullaan ottamaan, ellei ole jo otettu yhteyttä tiedonkeruuta varten Kokemäenjoen valuma-alueella sijaitseviin jätevedenpuhdistamoihin. Tietoja pyydetään mm. laitosten virtaamista, palvelemasta väkiluvusta sekä haittaaineiden lähteistä: puhdistamoihin liittyneestä teollisuudesta, sairaaloista ja terveyskeskuksista. Äärevien sääilmiöiden vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin Tuloksissa nousee esiin eri infrastruktuurien keskinäinen riippuvuus ja erityisesti energiahuollon merkitys. Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamassa ja Gaia Consulting Oy:n ja Ilmatieteen laitoksen yhdessä tuottamassa hankkeessa selvitettiin poikkeuksellisten sää- ja avaruussääilmiöiden suoria ja välillisiä vaikutuksista kriittisiin infrastruktuureihin. Kriittiset infrastruktuurit kattavat tässä selvityksessä energiahuollon, tieto- ja viestintäjärjestelmät, vesi- ja viemärihuollon sekä kuljetuslogistiset järjestelmät. Äärevillä sää- ja avaruussääilmiöillä tarkoitetaan poikkeuksellisia sää- tai avaruusilmiöitä, jotka tapahtuvat arviolta 2-3 kertaa vuosisadassa. Sääilmiöistä tarkasteltiin jäätävää sadetta, matalapainemyrskyä ja talvitulvaa ja avaruusilmiöistä geomagneettista myrskyä sekä auringon hiukkasmyrskyä. Yleisenä huomiona todetaan, että vesihuoltojärjestelmän suora haavoittuvuus on muita kriittisiä infrastruktuureja pienempi. Tämä johtuu siitä, että vesihuoltojärjestelmän verkostot ovat pääosin maan alla suojassa sääilmiöiden vaikutuksilta. Tuloksissa nousee esiin eri infrastruktuurien keskinäisen riippuvuuden merkitys. Vuorovaikutuksen keskiössä on usein energiahuolto, erityisesti sähkön siirto- ja jakeluverkot. Energiahuollonvahingoittuminen lamaannuttaa myös muut infrastruktuurit, mikäli häiriöt kestävät pitkään. Selvitys osoittaa, että tietyissä tapauksissa, infrastruktuurien vahvan kytkeytymisen johdosta, niiden välille voi syntyä vahingoittumisia vahvistava negatiivinen kierre. Linkki raporttiin. Kunnostamaton kuntainfra tulee kalliiksi Kuntaliiton mukaan kuntien on hyvä varmistaa, että niiden omistaman infrastruktuurin kunnossapitoon panostetaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Huonosti hoidettu kuntainfra aiheuttaa pahimmillaan kalliita korjaustoimenpiteitä vaativan ketjureaktion. Infrastruktuuria, eli infraa ovat mm. vesihuoltoverkostot. Kuntaliiton mukaan kuntien infran arvon 65 miljardia euroa. Sen merkitystä koko kunnan kehittämisen perustana ei kumminkaan riittävästi tunnisteta. Taloudellisesti vaikeina aikoina on vaarana, että välttämättömiä korjausinvestointeja lykätään ja ylläpitorahoja vähennetään. Tämä johtaa pidemmällä aikavälillä erittäin suurin kustannuksiin kunnille. Kuntaliiton tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu: Valtaosalle käyttöön CE-merkintä heinäkuusta alkaen. Ympäristöministeriön ja Tukesin tiedotteessa kerrotaan, että rakennustuotteiden vertailu helpottuu heinäkuussa, kun noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä.. Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus, jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla. Uudistuksen taustalla on Euroopan unionin rakennustuoteasetus, joka tulee kokonaisuudessaan voimaan kaikkialla EU-maissa. Valmistajille CE-merkintä helpottaa tuotteiden myymistä muualle Eurooppaan. Sen sijaan, että valmistaja joutuisi hankkimaan erilliset kansalliset hyväksynnät jäsenmaissa, hän CE-merkitsee rakennustuotteen. CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet rakentamismääräykset ratkaisevat sopivuuden

6 6 CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet, mutta tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitava aiotun käytön, olosuhteiden ja rakentamismääräysten perusteella. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on aina viime kädessä vastuussa tuotteen valinnasta ja rakennuksen turvallisuudesta. Esimerkiksi Keski-Euroopassa valmistettuja tiiliä ei välttämättä voi käyttää julkisivuverhouksessa Suomen pakkasolosuhteissa. Olennaista on valita CE-merkinnän suoritustasoilmoituksen tietojen perusteella sellainen tuote, joka soveltuu kyseiseen rakennukseen ja täyttää rakentamismääräykset, kertoo rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä. CE-merkintä koskee markkinoilla myynnissä olevia rakennustuotteita, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai joilla on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Näin esimerkiksi omasta puusta sahattua rakennepuutavaraa ei edelleenkään tarvitse CE-merkitä, jos sitä käyttää omaan rakennukseen ja sille on tehty lujuusluokittelu. Suomessa rakennustuotteiden CE-merkintöjä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). "CE-merkinnän ansiosta esimerkiksi ikkunoiden mukana valmistaja toimittaa tarvittavat tiedot tuotteen energiatehokkuuden arviointia varten. Lisäksi CE-merkintä voi auttaa muun muassa rakennustuotteen lujuuden, vakauden, paloturvallisuuden ja terveellisyyden vertailussa. Rakennustuotteita ostavan kannattaa ostohetkellä kysyä myös myyjältä tuotteen ominaisuuksista, ja siitä, pitääkö tuotteessa olla CE-merkki, yli-insinööri Heikki Viitala Tukesista sanoo. CE-merkinnän rinnalle kansallisia hyväksyntämenettelyjä Heinäkuun alusta voimaan tulee myös laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, joka koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkitä. Se tarjoaa kolme vapaaehtoista hyväksyntämenettelyä, jolla valmistaja voi kertoa tuotteen ominaisuuksista ja osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset. Lisäksi kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää tuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista, jos kelpoisuutta ei ole muuten osoitettu ja on syytä epäillä, ettei se täytä teknisiä vaatimuksia. Tukesin markkinavalvontatoiminta ei kohdistu kansallisesti hyväksyttyihin rakennustuotteisiin. Ym.fi: Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Ym.fi: Rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö Tukesin rakennustuotteita käsittelevät sivut Alkuperäinen ympäristöministeriön ja Tukesin tiedote aiheesta: Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus, jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla. Yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpano Euroopan komission julkaiseman raportin mukaan yhdyskuntajäteveden keruu ja käsittely Euroopassa on parantunut, vaikka jäsenvaltioiden välillä onkin edelleen suuria eroja. Vuonna 1991 annetun yhdyskuntajätevesidirektiivin nojalla jäsenvaltioilla on oltava käytössä yhdyskuntavesien keräysjärjestelmä, ja niiden on varmistettava, että keräysjärjestelmiin tulevat jätevedet käsitellään biologisesti, jotta niistä voidaan poistaa pilaavat aineet. Herkille vesistöalueille purettavat vedet on käsiteltävä tehokkaammin. Suomen raportoitiin täyttävän jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset 100 %:sti ja 97 %:sti vuosina 2009 ja Raportissa todettiin, että viemäröinnin keräysaste oli suuri: 15 jäsenvaltiota, mukaan lukien Suomi, kerää 100 prosenttia koko jätevesikuormastaan. Kaikki saavuttivat vähintäänkin edellisen kertomuksen aikaiset tuloksensa. Toteutumisaste jäi kuitenkin alle 30 prosentin Bulgariassa, Kyproksessa, Virossa, Latviassa ja Sloveniassa. Biologisen käsittelyn osuus nousi 82 prosenttiin: tämä on neljä prosenttiyksikköä edellistä kertomusta enemmän. EU15- ja EU12-maiden välillä oli kuitenkin suuria eroja; EU15-maissa biologisen käsittelyn toteutumisaste oli prosenttia ja EU12-maissa keskimäärin 39 prosenttia. Raportin mukaan valtaosa (91 %) EU:n suurten

7 7 kaupunkien jätevesistä käsitellään tehokkaammin, mikä on huomattava parannus edellisen kertomuksen aikaiseen tilanteeseen (77 %). Myös uudemmat jäsenvaltiot, joiden lähtötilanne oli muita heikompi, ovat parantaneet jäteveden keruuta ja käsittelyä, vaikka tilanne edelleen olikin huonompi. Edistyksen taustalla on muun muassa huomattava EU:n investointituki, jonka määrä on 14,3 miljardia euroa vuosina EU15-maiden osalta direktiivin määräajat ovat jo päättyneet, mutta EU12-mailla on pidennetyt määräajat, joista viimeisin päättyy vuonna Lisätietoa: Komission lehdistötiedote (suomeksi) 7. raportti yhdyskuntajätevesidirektiivin toimeenpanosta (englanniksi) Fosforin käyttö Euroopan komission kuuleminen fosforin kestävästä käytöstä. Tavoitteena fosforin tehokkaampi käyttö ja kierrätyksen edistäminen. Komission käynnistämässä julkisessa kuulemisessa etsitään ratkaisuja siihen, miten voitaisiin varmistaa fosforivarojen riittävyys, ja miten fosforin käytön luontoon kohdistuvia ei-toivottuja sivuvaikutuksia voitaisiin vähentää. Komission tiedonannon muodossa julkaistavan kuulemisen tavoitteena on käynnistää keskustelu fosforin käytöstä ja resurssitehokkuuden parantamisesta. Tarkoituksena on koota EU:n toimielinten ja kaikkien sidosryhmien näkemyksiä asiasta. Tiedonannossa esitetään tilanteen kohentamiseksi useita mahdollisuuksia, muun muassa lannan, puhdistamolietteen, jäteveden ja kompostin sisältämän fosforin tehokkaampi kierrätys. Kuulemiseen vastaajia pyydetään ottamaan kantaa mm. siihen, miten fosforin talteenottoa biologisesti hajoavista jätteistä voitaisiin parantaa sekä siitä, millaista fosforin kestävää käyttöä koskevaa jatkotutkimusta ja innovointia EU:n olisi edistettävä. Kommentteja kuulemiseen voi esittää saakka. Lisätietoja: Lehdistötiedote fosforin kestävää käyttöä koskevasta kuulemisesta Kuulemista koskeva tiedonanto fosforin kestävästä käytöstä Lainsäädännössä tapahtuu Uusi osuuskuntalaki Uusi osuuskuntalaki tulee voimaan Tasavallan presidentin esittelyssä vahvistettiin uusi osuuskuntalaki, joka tulee voimaan Samalla vahvistettiin muita siihen liittyviä lakeja, kuten voimaanpanolaki, joka koskee mm. uuden lain soveltamista lain voimaantullessa toimiviin osuuskuntiin. Voimassaoleva osuuskuntalaki kumottiin. Oikeusministeriön tiedotteen mukaan uuden lain tavoitteena on lisätä suomalaisten osuuskuntien toimintamahdollisuuksia. Uusi laki helpottaa muun muassa osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistää jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa. Uudistuksella osuuskuntalakia on myös yhdenmukaistettu osakeyhtiölain kanssa. Osuuskuntalaki (421/2013) julkaistiin Suomen Säädöskokoelmassa Se löytyy sähköisestä säädöskokoelmasta osoitteestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/. Uutta lainsäädäntöä energiamarkkinoille Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevat lait ovat tulossa voimaan

8 8 Lakipakettiin sisältyvät uusi sähkömarkkinalaki, laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, uusi laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta sekä uusi laki Energiamarkkinavirastosta. Lakipaketissa pannaan täytäntöön EU:sta tulevat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi lainmuutosten keskeisenä tavoitteena on sähkönjakelun varmuuden ja palvelujen tason nostaminen suurhäiriötilanteissa maaseututaajamissa ja haja-asutusalueella. Uudessa sähkömarkkinalaissa säädetään sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta. Lisäksi sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain kuluttajia ja muita asiakkaita koskeviin säännöksiin tulee jonkin verran muutoksia. Uudella lainsäädännöllä täsmennetään myös energiamarkkinoita valvovan Energiamarkkinaviraston tehtäviä ja toimivaltuuksia ottaen huomioon EU:n lainsäädännön vaatimukset. Tiedote on luettavissa ministeriön sivulta osoitteessa Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Päivitetty ohje arvonlisäveron alarajahuojennuksesta Verohallinto on täsmentänyt ohjettaan arvonlisäveron alarajahuojennuksesta. Verohallinnon ohjeeseen, joka on päivätty , on lisätty mm. maininta siitä, että käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden alaiset rakentamispalvelujen myynnit (AVL 8c ) luetaan mukaan huojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon. Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on. Yritysmuoto ei vaikuta huojennukseen. Ohjeessa saattaa olla tarpeellista tietoa mm. pienehköille vesiosuuskunnille. Arvonlisäverohuojennusta koskeva ohje ( , Dnro A52/200/2013) on Verohallinnon sivulla Ohjeeseen on linkki myös Verohallinnon etusivulla olevassa tiedotteessa Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot Suomen Pankki ilmoitti viitekoron ja korkolakiin perustuvat viivästyskorot ajalle Suomen Pankin tiedotti viitekorosta ja viivästyskoroista. Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 % ajalle Yleinen viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (= viitekorko lisättynä korkolain 4 :n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla). Suomen Pankki ilmoitti lisäksi samalle ajalle toisen viivästyskoron, josta säädetään korkolain uudessa 4 a :ssä. Tämä korko on 8,5 % vuodessa (= viitekorko lisättynä korkolain 4 a :n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Se koskee elinkeinonharjoittajalta toiselle tai hankintayksiköltä (viranomaiselta) elinkeinonharjoittajalle suoritettavia maksuja, kun ne ovat vastiketta tavarasta tai palvelusta. Tiedote on sivullahttp://www.suomenpankki.fi.

9 9 Muutoksen taustalla on EU:n direktiivi ja sen pohjalta annettu laki. Hankintayksikkö määritellään kaupallisten sopimusten maksuehtoja koskevan lain (30/2013) 2 :ssä. Lisätietoa on osoitteessa > etusivu > maksuehtolaki. Viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on korko, jota Euroopan keskuspankki on soveltanut viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää ja joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan. Julkaisuja ja selvityksiä Vesihuoltomaksut , VVY:n jäsenlaitokset julkaisu Julkaisu perustuu Vesilaitosyhdistyksen maaliskuussa 2013 tekemään taksakyselyyn. Kyselyllä selvitettiin jäsenlaitosten yhteys-, taksa- ja vesimäärätiedot. Kiitämme kyselyyn vastanneita! Julkaisu postitetaan Vesilaitosyhdistyksen jäsenille viikolla Niille, jotka ovat tehneet lisätilauksen, lisäkappaleet toimitetaan eri lähetyksenä. Vesihuoltomaksujen rakenne vaihtelee vesihuoltolaitoksittain. Vertaamalla pelkästään käyttömaksuja keskenään ei välttämättä saa kovin hyvää kuvaa siitä, paljonko asiakas laitoksen palveluista todella joutuu maksamaan. Esimerkkikiinteistöjen vertailuhinnat antavat paremman kuvan asiakkailta perittävistä veden ja jäteveden hinnoista. Vertailuhinnat on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin Vesilaitosyhdistyksen aikaisemmissa julkaisuissa vuosilta Liittymismaksut ovat asiakkailta perittäviä maksuja. Maksuihin sisältyy arvonlisävero niiltä osin kuin maksut ovat arvonlisäverollisia. Tilaukset: Julkaisun voi tilata Vesilaitosyhdistyksestä tai kotisivuiltamme kohdasta JULKAISU: Jäsenhinta on 8 /kpl (ei jäsenet 14 /kpl). Saman tilauksen yhteydessä myymme alennettuun hintaan em. aiempia taksajulkaisuja. Jäsenhinta 3 /kpl (ei jäsenet 5 /kpl). Hinnat sisältävät arvonlisäveron (10 %), mutta eivät käsittely- ja toimituskuluja. EXCELL-TAULUKOT: Julkaisun taulukot (sivut 14-32) voi ostaa sähköpostitse toimitettavina tiedostoina (MS Excel). Tiedostojen jäsenhinta on 35 (ei-jäsenet 85 ). Tiedostojen hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %) sekä käsittely- ja toimituskulut. PDF-VERSIO: Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 15 (ei-jäsenet 25 ). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %) sekä käsittely- ja toimituskulut. VVY:n julkaisut vesihuoltoverkostojen saneerausasiakirjoista Rakennuttamisen kilpailuttamiskäytäntöjä on merkittävästi muuttanut hankintaa koskeva lainsäädäntö. Entistä enemmän pyritään suurempiin urakkakokonaisuuksiin, kokonaisurakoihin ja myös erilaisiin ylläpidon palveluiden hankintaan. Vesilaitosyhdistyksen uudet julkaisusarjan julkaisut korvaavat vanhentuneita julkaisuja: nro 54, Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 nro 55, Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013

10 10 Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 Julkaisussa on ohjeita hankintamenettelystä ja urakkamuodoista sekä työturvallisuusasiakirjan malli. Eri urakkamuodoista on malliasiakirjat kolmesta perusmallista; 1. hinnaltaan halvin -urakka, 2. kokonaistaloudellisesti edullisin valintamenettely ja 3. palvelusopimus-urakkamalli. (Palvelusopimus-urakkamalli käsittää sekä saneeraustöiden suorittamisen että vesihuollon alueellisia ylläpitotehtäviä.) Asiakirjat ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten käyttöä varten julkaisun asiakirjat ovat maksutta sähköisesti (word) ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta (edellyttää jäsenlaitoksille jaettua käyttäjätunnusta ja salasanaa). VVY:n jäsensivuilta ko. ladattavat tiedostot löytyvät kohdasta: > jäsensivut > Lomakkeita, esitteitä ja raportteja > Lomakkeet Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat 2013 jäsenhinta on 15 /kpl (ei jäsenet 25 /kpl). Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 25 (ei-jäsenet 40 ). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) sekä käsittely- ja toimituskulut. Vesilaitosyhdistyksen julkaisut Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 Julkaisussa on saneerausmenetelmistä esitetty vain Suomessa käytössä olevia. Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 julkaisun jäsenhinta on 10 /kpl (ei jäsenet 16 /kpl). Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 15 (ei-jäsenet 25 ). Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) sekä käsittely- ja toimituskulut. Vesilaitosyhdistyksen julkaisut Molempien julkaisuiden toteutuksen rahoitukseen osallistuivat Rakennustieto Oy, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen Kaivamattoman Tekniikan Yhdistys ry ja Suomen Putkistosaneerausyhdistys ry. Infrakortti Rakennustieto on julkaisut Infrakortin Infra Vesihuoltoverkkojen saneeraus. Paperisen infrakortin voi tilata Rakennustiedon osoitteesta:https://www.rakennustieto.fi/tuote.html.stx?raneget=/index/tuotteet/infra_net&tuote=/ Infrakortin sähköisenä pdf-versiona voi tilata osoitteesta: https://www.rakennustietokauppa.fi/infra vesihuoltoverkkojen-saneeraus /108684/dp Infrakortti on myös saatavilla maksullisessa tunnukset vaativassa Rakennustiedon Infra Net palvelussa osoitteessa: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/infra-net.html Ohjeistusta puhdistamolietteen maatalouskäyttöön Uusi opas puhdistamolietteen ja haja-asutuksen jätevesilietteiden hyötykäyttöön. Opashanke sai rahoitusta myös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta.

11 11 Opas on ensisijaisesti viljelijöille tarkoitettu tietopaketti. Lisäksi opas toimii ohjeena myös muille alalla toimiville tahoille, kuten viranomaisille, neuvonnalle, yrityksille ja vesihuoltolaitoksille. Oppaassa käsitellään laajasti puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltumista peltoviljelyyn. Se sisältää selkeät ohjeet lannoitussuunnitteluun ja lietteen peltokäyttöön. Oppaassa kuvataan havainnollisesti lietteiden käyttöön liittyvä lainsäädäntö ja muut ehdot sekä kerrotaan puhdistamolietteen käsittelymenetelmistä ja ominaisuuksista. Puhdistamolietteen käyttöä maataloudessa ohjataan useilla säädöksillä ja muilla ehdoilla. Lainsäädäntö on myös muuttunut vuosien aikana, joten kootulle tiedolle puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä koskevista nykyisistä vaatimuksista on tarvetta. Uuden oppaan tavoitteena on tuoda esille puhdistamolietteen maatalouskäyttöä koskevat vaatimukset kootusti, ja antaa selkeät ohjeet lietepohjaisten lannoitevalmisteiden hyödyntämiseen. Oppaan laadintaa on ohjannut ja kommentoinut laajapohjainen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat MTT:stä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, ympäristöministeriöstä,elintarviketurvallisuusvirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Biolaitosyhdistyksestä sekä useista vesihuoltolaitoksista ja lannoitevalmisteita valmistavista yrityksistä. Vesilaitosyhdistys ja ProAgria Keskusten Liitosta vastasivat oppaan laadinnan koordinoinnista. Ohjausryhmässä mukana olleiden tahojen lisäksi opashankkeelle on saatu rahoitusta MMM:n Laatuketjusta sekä vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Oppaan on toimittanut ProAgria Keskusten Liitto. Opas julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona ja se on ladattavissa maksutta Agronetista, (Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa -opas). Wikipedian vesihuoltoaiheiset artikkelit FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n toteuttama hanke sai rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Hankkeessa laadittiin selkeät ja kompaktit talousvesi-, jätevesi- ja verkostoaiheiset Wikipedia-artikkelit sekä muokattiin olemassa olevia artikkeleita, jotta ne sopisivat kaikille tiedonetsijöille. Lisäksi jokaiseen luotuun tai muokattuun artikkeliin lisättiin linkkejä luotettavan lisätiedon löytymiseen. Hankkeessa laadittiin seuraavat vesihuoltoaiheiset Wikipedia-artikkelit: Vesihuolto: Vedenkäsittely: Talousvesi: Tekopohjavesi: Vesihuoltoverkosto: Vesityökortti: Puhdistamoliete: Lisäksi muokattiin useita Wikipedia-artikkeleita, kuten Jätevesi javesijohtovesi. Hankkeen tavoitteena oli parantaa ihmisten tietämystä vesihuollosta ja Suomen vesihuoltolaitosten toiminnasta Wikipedian avulla. Wikipedia on laaja, internetissä oleva vapaa tietosanakirja, jonka tietoja rekisteröityneet muokkaajat voivat täydentää.. Infraomaisuuden hallinta -esite Kuntaliiton julkaisussa kerrotaan, miten kunnan luottamushenkilöt voivat vaikuttaa kuntansa infrastruktuurin toimivuuteen ja taloudellisuuteen. Lisäksi julkaisussa kerrotaan, mitä kunnan luottamushenkilöiden tulee ottaa huomioon infraomaisuuteen liittyviä päätöksiä tehdessään.

12 12 Infraomaisuuden hallinta -esite on maksutta ladattavissa Kuntaliiton kirjakaupan sivuilta osoitteesta Painettu esite on myös myynnissä Kuntaliiton kirjakaupassa hintaan 20 e/10 kpl. Infrasta elinvoimaa Kuntaliiton julkaisema luottamushenkilöille suunnattu esite kertoo, miten erilaisilla tavoilla kuntainfra voi vaikuttaa kunnan elinvoimaisuuteen. Kunnan luottamushenkilöiden tehtävänä on pohtia vaihtoehtoja ja päättää niistä valinnoista, jotka vaikuttavat kunnan infraan. Infra on yhteiskunnan perusta ja elinvoimatekijä. Kuntaliiton esitteessä kerrotaan esimerkein millaista infrastruktuuri kunnissa parhaimmillaan ja monimuotoisimmillaan voi olla. Maksuttoman esitteen voi ladata Kuntaliiton sivulta, suoralinkki Lahjoita Hanaa!-kirja kuntasi kirjastoille Vinkkinä kaikille jäsenlaitoksille ja yhteistoimintajäsenille. Tee päivän hyvä työ, joka ilahduttaa lukemattomia suomalaisia moneksi vuodeksi eteenpäin: lahjoita Hanaa!-kirja kuntasi kirjastoille! Näin kirja on kaikkien käytettävissä. Hanaa! 501-sivuinen tietoteos antaa monipuolisen kuvan vesihuoltoalan kehityksestä eri aikakausina. Tietokirjassa on noin 250 valokuvaa, 100 piirroskuvaa ja 17 tietolaatikko-vesiloisketta.

13 13 Vesilaitosyhdistys kouluttaa Oma vesityökorttikoulutus laitoksella Tai yhteinen yhteistyökumppanien kanssa? Ovatko vesityökorttinne voimassa vai alkaako olla aika uusia niitä? Teemme mielellämme tarjouksen tiloissanne järjestettävästä vesityökorttikoulutuksesta. Mukaan voi kutsua yhteistyötahojen edustajia, esim. urakoitsijoita. Jos tuntuu, ettei omalla laitoksella ole tarpeeksi osallistujia, voimme auttaa löytämään muitakin osallistujia tilaisuuteenne. Mitä suurempi ryhmä tilaisuuteen osallistuu, sitä edullisemmaksi se tulee osallistujaa kohden. Pohdimme parhaillaan syksyn vesityökorttikoulutusten järjestämispaikkakuntia. Olisimme iloisia toiveistanne ja vinkeistänne, jotta koulutukset olisivat mahdollisimman helposti saavutettavissa. Otattehan yhteyttä mahdollisimman pian joko puh. (09) taianna-maija.hallikas(a)vvy.fi. Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöt kokoontuvat tänä vuonna Helsingin ydinkeskustassa. Paikka on Hotelli Seurahuone Helsinki ja ajankohta Koulutuspäivien ohjelmaa kootessa huomioitiin edellisen vuoden osallistujapalautteet ja toimistolle tulleet palautteet. Aiheet ja puhujat valittiin niin, että kokonaisuus pysyisi mahdollisimman lähellä vesihuoltolaitosten toimistotyöntekijöiden arkea. Ohjelmassa on myös virkistäytymisekskursio, joka tällä kertaa suuntautuu Ateneumin taidemuseoon. Viimeinen ilmoittautumispäivä tilaisuuteen on Tervetuloa! Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät VVY:n koulutuskalenterissa tästä. Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät Rovaniemellä Neuvottelupäiville kokoonnutaan tänä vuonna keskiviikosta perjantaihin Neuvottelupäivät järjestetään Rovaniemellä, Ounasvaaralla. Perinteinen tyky-osuus on ohjelmassa jo keskiviikkona. Osallistujat voivat valita tykyilyn kaupungilla tai luonnossa Ounasvaaralla. Torstaina ohjelmassa on mm. VVY:n asiantuntijaryhmien kuulumisia ja katsaus vesihuollon eurooppalaiseen edunvalvontaan. Organisaatiomuutoksiin paneudutaan kokemusten kautta ja pohtimalla, kuinka organisaato- ja toimintaympäristön muutoksiin voidaan varautua. Perjantain aamupäivään sisältyvät vesilaitosjohtajan profiilin pohtiminen, VEETIn kuulumiset sekä kesän jälkeen VVY:n asiantuntijoiden katsaukset alan ajankohtaisiin aiheisiin. Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäiville ennättää vielä ilmoittautua ottamalla pikaisesti yhteyttä puhelimitse VVY:n toimistolle, puh. (09) Tervetuloa! Vesihuoltolaitosten hallintopäivä Ovatko vesihuoltolaitosten maksut ja asiakassuhteet tuttuja laitoksenne luottamushenkilöille? Tunnistavatko he vesihuollon toimintaympäristön ja ominaispiirteet? Erityissalojen hankintamenettely pähkinänkuoressa sekä luottamushenkilöiden keskeiset tehtävät ja vastuut niitäkin käsitellään Vesihuoltolaitosten hallintopäivän kuluessa. Osallistujat voivat virittäytyä päivän aiheeseen heille postitettavan ennakkomateriaalin avulla. Syksyn kuluessa järjestetään kaksi Vesihuoltolaitosten hallintopäivää: Oulussa torstaina edellä mainittuihin asioihin paneudutaan erityisesti osakeyhtiöiden ja osuuskuntien näkökulmasta. Liike- ja muiden kunnallisten laitosten näkökulmasta hallintopäivän aiheita käydään läpi Helsingissä. Oulun koulutukseen ilmoittautumisella on jo hoppu: soita suoraan VVY:n toimistolle, puh. (09) Helsingin hallintopäivään voi ilmoittautua VVY:n nettisivujen kautta. Tervetuloa!

14 14 Sähkö- ja automaatiopäivät Kuopiossa syyskuun lopulla Joka toinen vuosi järjestettävät Sähkö- ja automaatiopäivät ovat Kuopiossa. Koulutuksen kohderyhmää on erityisesti vesihuoltolaitosten sähkö- ja automaatiolaitteiden asennuksesta, huollosta ja käytöstä huolehtiva henkilöstö. Tänä vuonna käsitellään mm. verkoston mallintamista ja hallintaa mittausten avulla, tietoliikenne- ja väylätekniikoiden soveltamista vesihuollossa, vesihuollossa esiintyneitä tietoturvan riskejä sekä varavoimaselvitysten yhteenvetoa. Perinteitä kunnioittaen ohjelmassa on myös ekskursio ja ajatusten vaihtoa saunan lauteilla. Päivien ohjelma julkaistaan viikolla 34, varaathan päivät jo kalenteriisi. Tervetuloa! Muiden järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka klo Paikka: Suomen Ympäristökeskus Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Vesireittejä ja Urapolkuja Maailmalle Aika: perjantaina , Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, TTY, Konetalon auditorio K1702, Korkeakoulunkatu 6,33720 Tampere Ulkoasiainministeriö ja Finnish Water Forum järjestävät yhteistyössä teemaseminaarin Vesireittejä ja Urapolkuja Maailmalle. Seminaarin fokuksena on "Generation Gap" konkariosaajien siirtyessä pois työelämästä ja uusien osaajien saaminen mukaan. Seminaarin ohjelman löydät täältä /fid/775/ Ilmoittautumiset Vesilaitosyhdistys kouluttaa Oulu Vesihuoltolaitosten hallintopäivä, ilm. pian suoraan VVY:n tstolle Rovaniemi Vh-laitosten johdon neuvottelupäivät, ilm. pian suoraan VVY:n tstolle Helsinki Vh-laitosten hallintopäivä, ilm. viim Helsinki Vh-laitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät, ilm. viim Kuopio Sähkö- ja automaatiopäivät, ilm. viim Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista Vesilaitosyhdistyksen kotisivulla kohdassa Ajankohtaista - > Avoimet työpaikat Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot

15 15 Koulutuksiin ilmoittautumisiin uusi järjestelmä VVY:n koulutuksiin ilmoittaudutaan 34 viikosta lähtien uuden järjestelmän avulla. Ilmoittautuminen tapahtuu edelleen kotisivujemme kautta,www.vvy.fi kohdasta Koulutus ja vesihuoltopäivät. Avautuvalta sivulta löytyy listaus koulutuksistamme. Kun listassa olevan koulutuksen nimeä klikkaa, saa näkyviin tarkempaa tietoa koulutuksen ajankohdasta, koulutuspaikasta ja hinnasta. Koulutuksen ohjelman voi avata klikkaamalla Lataa esite kohtaa. Ilmoittautumaan pääsee koulutuksen nimen alla, oikealla olevaa Ilmoittaudu painiketta painamalla. Ilmoittautuminen tapahtuu useammassa vaiheessa. Ensin kysytään osallistujan tiedot sekä laskutustiedot. Muiden tuotteiden kohdalla voi esim. valita osallistuuko koulutukseen yhtenä vai kahtena päivänä taikka minkä testin haluaa tehdä talousvesihygieenisessä osaamistestissä. Lisäkysymyksillä kerätään tietoa esim. erityisruokavalioista. Lopuksi avautuu näkymä, johon kirjautuvat ilmoittautumisen tiedot. Jos tiedot ovat oikein, voi ne hyväksyä klikkaamalla Hyväksy painiketta. Jos tietoja haluaa muuttaa, onnistuu se palaamalla ilmoittautumiseen Edellinen -painikkeen avulla. Kun tiedot on hyväksytty, on ilmoittautuminen tehty. Vahvistuksen voi tulostaa ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin sähköpostiin tulevasta viestistä. Ilmoittautumisen jälkeen annettuun sähköpostiin tulee vahvistusviesti. Siinä on palvelutunnus. Kirjautumalla ilmoittautumisiin ko. tunnuksella, voi ilmoittautumistietoja muuttaa tai perua ilmoittautumisen. Uudistus liittyy VVY:n jäsenrekisteriuudistukseen. Syksyn mittaan sivuillemme tulee muitakin uusia palveluja, mm. verkkokauppa, jonka kautta voi tilata mm. moniste- ja julkaisusarjojemme tuotteita. Uusista palveluista tiedotamme sitä mukaa kuin niitä otetaan käyttöön. Uudistusten avulla pyrimme palvelemaan jäseniämme ja muita asiakkaitamme entistä paremmin. Myös rekisteriemme ajantasaisuus paranee. Syksyn koulutusten valmistelu on vauhdissa. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja toiveita käsiteltävistä asioista ja esimerkiksi ekskursiokohteista. Rohkeasti kokeilemaan uutta ilmoittautumisjärjestelmää, tervetuloa koulutuksiin! Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen nettisivujen käyttöohje

Ilo kasvaa liikkuen nettisivujen käyttöohje Ilo kasvaa liikkuen nettisivujen käyttöohje Tämä käyttöohje on suunnattu ohjelman kuntatasoille toimijoille. (esim. kunnan hallinto) 15.11.2016 Sisäänkirjautuminen - Kuntatasoisille toimijoille on toimitettu

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI 1 KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Eurooppalaisen monitasoisen hallinnon peruskirja Allekirjoittajan opas

Eurooppalaisen monitasoisen hallinnon peruskirja Allekirjoittajan opas Eurooppalaisen monitasoisen hallinnon peruskirja Allekirjoittajan opas Alueiden komitea hyväksyi 3. huhtikuuta 2014 eurooppalaisen monitasoisen hallinnon peruskirjan ja kehottaa nyt kaikkia Euroopan unionin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Sote-valmistelijat

Sote-valmistelijat Sote-valmistelijat 9.5.2016 Uusia resursseja kärkihankkeista HALLITUKSEN STRATEGINEN PAINOPISTEALUE: Hyvinvointi ja terveys Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä sosiaali- ja terveysministeri Hanna

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 224375 1(2) mmm.fi 18.10.2016 1620/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HY- VINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVAN SITOUMUKSEN ANTAMISESTA

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan tekemään yhdessä hienoa Helsinki-päivää!

Tervetuloa mukaan tekemään yhdessä hienoa Helsinki-päivää! HELSINKI-PÄIVÄ 2017 OPAS TAPAHTUMA- JA OHJELMAJÄRJESTÄJILLE Taustaa 12. kesäkuuta vietettävä Helsinki-päivä on vuonna 1550 perustetun Helsingin ja helsinkiläisten kesäinen juhlapäivä, jota juhlitaan maalla,

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot