PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:30-18:10 PAIKKA Puikkarin neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknisen lautakunnan esittelijän määrääminen teknisen johtajan estyneenä 250 ollessa 149 Kiinteistöpäällikön katsaus Tarjoukset / Päiväkodin rakennusurakka Tarjoukset / Päiväkodin LVI-urakka Tarjoukset / Päiväkodin sähköurakka Kaupungintalon korjaustyön 3-vaihe / Hyvitys- ja lisätyötarjoukset Liikuntahallin peruskorjaus / Lisätyötarjous Tarjoukset / Paloaseman laajennuksen arkkitehtisuunnittelu Tarjoukset / Paloaseman laajennuksen LVIA-suunnittelu Tarjoukset / Paloaseman laajennuksen sähkösuunnittelu Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksisaatettavat asiat Urakkasopimus / Päiväkodin hirsitoimitukset 263 Merk. Puheenjohtaja Paavo Kortetjärvi Pöytäkirjanpitäjä Terttu Määttä

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:30-18:10 Paikka Puikkarin neuvotteluhuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kortetjärvi Paavo 17:38-18:10 puheenjohtaja Ojala Sari 16:30-18:10 varapuheenjohtaja Baas Joonas 16:30-18:10 jäsen Kuurola Matti 16:30-18:10 jäsen Siuruainen-Kalliola 16:30-18:10 jäsen Aira Vikström Martta 16:30-18:10 jäsen Soronen Sulo 16:30-18:10 varajäsen Tihinen Paavo 16:30-18:10 khall:n edustaja Rissanen Kari 16:30-18:10 kiinteistöpäällikkö Määttä Terttu 16:30-18:10 pöytäkirjanpitäjä POISSA Kujala Tauno jäsen Laakkonen Kari jäsen Lehtimäki Outi jäsen Riekki Vesa khall:n puh.johtaja Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja Talala Eero vs. tekninen johtaja MUU Pyhtilä Esko 16:35-17:43 aluepäällikkö, ISS Proko Oy ALLEKIRJOITUKSET Paavo Kortetjärvi Sari Ojala Terttu Määttä Puheenjohtaja Varapuh.johtaja :t Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Aira Siuruainen-Kalliola Martta Vikström PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa klo 9-11 Terttu Määttä

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEK 146 Varapuheenjohtaja ehdottaa: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta TEK 147 Varapuheenjohtaja ehdottaa: Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aira Siuruainen-Kalliola ja Martta Vikström.

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan esittelijän määrääminen teknisen johtajan estyneenä ollessa TEK 148 Hallintosäännön 28 3 mom. mukaan lautakunnassa esittelijänä toimii ao. päävastuualueen johtaja ellei johtosäännössä toisin määrätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Mikäli esittelijän sijaiseksi määrätty on esteellinen taikka estynyt, toimielin voi päättää asian esittelijäksi muunkin viranhaltijan. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. Teknisen johtajan ollessa esteellinen tai estynyt toimimasta esittelijänä on hänelle määrättävä sijainen. Tekninen lautakunta on päättänyt, että teknisen johtajan sijaisena toistaiseksi toimii kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen. Varapuheenjohtaja ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää, että teknisen johtajan ollessa estynyt hoitamasta esittelijän tehtävää, teknisen lautakunnan asiat kokouksessa esittelee kiinteistöpäällikkö.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikön katsaus TEK 149 Aluepäällikkö Esko Pyhtilä ISS Proko Oy:stä ja kiinteistöpäällikkö antoivat tilannekatsauksen kaupungin korjauskohteista. Esko Pyhtilä antoi lautakunnalle toimitilasuunnitelman laadinnan tilannekatsauksen. Suunnitelman tulee olla valmis kuluvan vuoden loppuun mennessä. --- Merkitään, että puheenjohtaja Paavo Kortetjärvi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:38.

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Päiväkodin rakennusurakka TEK 150 ISS Proko Oy on teknisten palveluiden toimeksiannosta kilpailuttanut tarjouspyynnöllään uuden päiväkodin rakennusteknisten töiden urakan (pääurakka). Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) Hankinta on hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintakanavassa Hankintamenettely oli avoin. Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyyntö kilpailutettiin projektipankin kautta. Tarjouspyyntöasiakirjoihin annettiin oikeudet seuraaville: Rakennusliike Häyrynen Oy, OKV-Tekniikka Oy, Sonell Rakennuttajat Oy, KAIRAN Rakennus Oy, Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy, IP-HEIKKILÄ OY, Rakennusliike LapTi Oy, Temotek Oy, Skanska Talonrakennus Oy, M.Särkelä Oy, Mopsin Kiinteistöpalvelu Oy ja Rakennus Takaharju Oy Tarjouksen jättöaikaa jatkettiin viikolla rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin tekemien muutoksien vuoksi. Määräaikaan, klo 12:00 mennessä tarjouksensa jättivät Rakennusliike Häyrynen Oy, OKV-Tekniikka Oy, Sonell Rakennuttajat Oy, KAIRAN Rakennus Oy, Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy ja IP-HEIKKILÄ OY Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt kriteerit. Asian on valmistellut kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen p Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta 1. päättää hyväksyä Pudasjärven päiväkodin rakennusteknisten töiden urakoitsijaksi (pääurakka) Sonell Rakennuttajat Oy:n kokonaishintaan ,00 euroa (alv 0 %) edullisimman tarjouksen perusteella. 2. esittää kaupunginhallitukselle että se myöntäisi hankkeelle aloitusluvan. Tiedotus- ja täytäntöönpanovastuu: Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen,

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Päiväkodin LVI-urakka TEK 151 ISS Proko Oy on teknisten palveluiden toimeksiannosta kilpailuttanut tarjouspyynnöllään uuden päiväkodin LVI- urakan (sivu-urakka). Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) Hankinta on hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintakanavassa Hankintamenettely oli avoin. Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyyntö kilpailutettiin projektipankin kautta. Tarjouspyyntöasiakirjoihin annettiin oikeudet seuraaville: Lapin LVI-asennus Oy, Are Oy, Kemin Lämpöeristys Oy, LVI-Palvelu Pitkänen Oy, Mopsin Kiinteistöpalvelu Oy, Oulun Vesi ja Lämpö Oy, Juhatek Oy, LVI - Center Oulu Oy, KS-Taltek (Aftex Oy) ja Talepolar Oy Tarjouksen jättöaikaa jatkettiin viikolla. Määräaikaan, klo 12:00 mennessä tarjouksensa jättivät Lapin LVI-asennus Oy, Are Oy, Kemin Lämpöeristys Oy, LVI-Palvelu Pitkänen Oy, Mopsin Kiinteistöpalvelu Oy, Oulun Vesi ja Lämpö Oy, Juhatek Oy ja LVI - Center Oulu Oy. Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt kriteerit. Asian on valmistellut kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen p Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta 1. päättää hyväksyä Pudasjärven päiväkodin LVI-urakoitsijaksi (sivu-urakka) Lapin LVI-asennus Oy:n kokonaishintaan ,00 euroa (alv 0 %) edullisimman tarjouksen perusteella. 2. esittää kaupunginhallitukselle että se myöntäisi hankkeelle aloitusluvan. Tiedotus- ja täytäntöönpanovastuu: Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen,

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Päiväkodin sähköurakka TEK 152 ISS Proko Oy on teknisten palveluiden toimeksiannosta kilpailuttanut tarjouspyynnöllään uuden päiväkodin sähköurakan (sivu-urakka). Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) Hankinta on hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintakanavassa Hankintamenettely oli avoin. Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyyntö kilpailutettiin projektipankin kautta. Tarjouspyyntöasiakirjoihin annettiin oikeudet seuraaville: Juhotec Oy, Sähkö-Polar Oy, Koillissähkö Oy, Oulun Loistosähkö Oy ja Wattivanu Oy Tarjouksen jättöaikaa jatkettiin viikolla. Määräaikaan, klo 12:00 mennessä tarjouksensa jättivät Juhotec Oy, Sähkö-Polar Oy, Koillissähkö Oy ja Oulun Loistosähkö Oy Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt kriteerit. Asian on valmistellut kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen p Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta 1. päättää hyväksyä Pudasjärven päiväkodin sähköurakoitsijaksi (sivu-urakka) Sähkö-Polar Oy:n kokonaishintaan ,00 euroa (alv 0 %) edullisimman tarjouksen perusteella. 2. esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi hankkeelle aloitusluvan. Tiedotus- ja täytäntöönpanovastuu: Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen,

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupungintalon korjaustyön 3-vaihe / Hyvitys- ja lisätyötarjoukset TEK 153 Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy on jättänyt kaupungintalon korjaustyön 3-vaiheeseen liittyen hyvitys- ja lisätyötarjoukset. Lisätöistä on pyydetty tarjoukset työmaakokouksessa Hyvitystarjoukset Hyvitystarjous nro 1 - sisältää kaupungintalon peruskorjauksen 3-vaiheen huonetilojen , ja välisien taittoseinien korvaamisen kiinteillä väliseinillä Arkkitehtitoimisto Ulla Mattilan muutossuunnitelman mukaan. Hyvitystarjous nro 2 - LVI-työhyvitys kellariin jäävästä sadevesiviemäristä ,- euroa, alv 0 % 1.010,- euroa, alv 0 % Hyvitykset yhteensä 7.610,- euroa, alv 0 % Lisätyötarjoukset Lisätyötarjous nro ,- euroa, alv 0 % - paloaseman toimisto-osan viemäripinnoitus Lisätyötarjous nro ,- euroa. alv 0 % - paloaseman suunnitelmista poisjääneet IV-kanavat, laitteet ja eristykset sähkö- ja rakennusteknisine töineen Lisätyötarjous nro ,- euroa, alv 0 % - paloaseman sisäilmaan haitta-aineista päästävien sisäkattoja väliseinärakenteiden purkutyöt huonetiloissa 238, 239 ja 240 sekä uusien alakatto- ja väliseinärakenteiden rakentaminen LVI- ja sähkötöineen. Lisätyöt yhteensä ,- euroa, alv 0 % Asiaa on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaupungintalon peruskorjauksen 3-vaiheeseen liittyen Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy:n hyvitystarjoukset nro 1 ja 2 yhteensä 7.610,- euroa (alv 0 %) sekä lisätyötarjoukset nro 7, 8 ja 9 yhteensä ,- euroa (alv 0 %).

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tiedottamis- ja täytäntöönpanovastuu: Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen,

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Liikuntahallin peruskorjaus / Lisätyötarjous TEK 154 Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy on toimittanut liikuntahallin peruskorjaukseen liittyen lisätyötarjouksen nro 2. Tarjous koskee liikuntasalin vesikatolla sijaitsevan eteläpäädyn tiiliverhoillun ulkoseinän vaurioituneiden saumauksien korjaamista. Työ tehdään siten, että korjattavista saumoista poistetaan halkeilleet saumaukset sekä uloin saumateräs ja uudet saumaukset tehdään alkuperäistä saumalaastia vastaavalla muurauslaatilla. Lisätyötarjouksen hinta on euroa, alv 0 %. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy:n listätyötarjouksen nro 2 hintaan 4.800,- euroa, alv 0 %. Tiedottamis- ja täytäntöönpanovastuu: Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen,

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Paloaseman laajennuksen arkkitehtisuunnittelu TEK 155 Vuosien investointiohjelmaan on esitetty paloaseman laajennuksen ja peruskorjauksen suorittamista. Valtuusto käsittelee vuoden 2013 investointiohjelman joulukuussa pidettävässä kokouksessa. Paloaseman saneerausosan työt ovat käynnissä ja niiden arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila. Tämän perusteella tekniset palvelut on katsonut tarkoituksenmukaiseksi pyytää tarjouksen samalta yritykseltä paloaseman laajennuksen arkkitehtisuunnittelusta. Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila on toimittanut suunnittelutarjouksen arkkitehtisuunnitelmien laatimiseksi. Tarjoushinta on 4.900,- euroa (alv 0 %). Hintaan sisältyy kaksi käyntikertaa Pudasjärvellä, ylimenevistä käyntikerroista veloitus matkakustannuksineen on 110,- euroa/kokous (alv 0 %). Lisä- ja muutostöiden tuntiveloitushinnat ovat: arkkitehti 55,- /h ja arkkitehtiylioppilas 36,- /h lisättynä alv 23 %. Asiaa on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Arkkitehtitoimisto Ulla Mattilan tarjouksen paloaseman laajennuksen arkkitehtisuunnitelusta hintaan 4.900,- euroa (alv 0 %). Tiedottamis- ja täytäntöönpanovastuu: Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen,

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Paloaseman laajennuksen LVIA-suunnittelu TEK 156 Vuosien investointiohjelmaan on esitetty paloaseman laajennuksen ja peruskorjauksen suorittamista. Valtuusto käsittelee vuoden 2013 investointiohjelman joulukuussa pidettävässä kokouksessa. Paloaseman saneerausosan työt ovat käynnissä ja niiden LVIA-suunnittelmat on laatinut LVI suunnittelutoimisto J Taskinen Oy. Tämän perusteella tekniset palvelut on katsonut tarkoituksenmukaiseksi pyytää paloaseman laajennuksen LVIA-suunnittelun samalta yritykseltä. LVI suunnittelutoimisto J Taskinen Oy on toimittanut LVIA-suunnittelutarjouksen. Tarjouksen kiinteä hinta on 8.500,- euroa (alv 0 %). Hintaan sisältyy suunnitelmien laatiminen ja kaksi suunnittelukokousta Pudasjärvellä. Ylimääräisen kokouskäynnin hinta on 360,- /kerta (alv 0 %). Lisä- ja muutostöiden tuntihinnat ovat: suunnittelija 55,- /tunti ja kilometrikorvaus 0,45 /km lisättynä alv 23 %. Asiaa on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä LVI suunnittelutoimisto J Taskinen Oy:n tarjouksen paloaseman laajennuksen LVIA-suunnittelutyön tekemiseksi hintaan 8.500,- euroa (alv 0 %).

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset / Paloaseman laajennuksen sähkösuunnittelu TEK 157 Vuosien investointiohjelmaan on esitetty paloaseman laajennuksen ja peruskorjauksen suorittamista. Valtuusto käsittelee vuoden 2013 investointiohjelman joulukuussa pidettävässä kokouksessa. Paloaseman saneerausosan työt ovat käynnissä ja niiden sähkösuunnitelmat on laatinut Sähkösuunnittelu ja -asennus Markku Talala, jonka toimintaa jatkaa Koillissähkö Oy. Tämän perusteella tekniset palvelut on katsonut tarkoituksenmukaiseksi pyytää tarjouksen samalta yritykseltä paloaseman laajennuksen sähkösuunnittelusta. Koillissähkö Oy on jättänyt tarjouksen paloaseman laajennuksen sähkösuunnitelmien laatimiseksi. Laajennusosan suunnitelmatarjoushinta on 2.940,- euroa ja varavoimakoneen suunnitelmatarjoushinta 960,- euroa eli tarjoushinta yhteensä 3.900,- euroa (alv 0 %). Tarjoukseen sisältyy yksi suunnittelukokous Pudasjärvellä. Lisäsuunnitelukokouksen tai työmaakokouksen hinta on 170,- /kerta (alv 0 %). Asiaa on valmistellut osastosihteeri Terttu Määttä, Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Koillissähkö Oy:n tarjouksen paloaseman sähkösuunnitelman laatimiseksi hintaan 3.900,- euroa (alv 0 %). Tiedottamis- ja täytäntöönpanovastuu: Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen,

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ottaminen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi TEK 158 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hallintosäännön 32 :n (kaupun ginhallituksen, lautakunnan ja viranhaltijan otto-oikeus) määräys ten mukaisesti lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltija päätöspöytäkirjojen jäljennökset: 1) Yhdyskuntatekniikan päällikön päätökset ; Sepäntien-Sivakkatien ja Rimmin kuivatuksen rakentaminen / lisätyöt 14 ja 15. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tiedoksisaatettavat asiat TEK 159 Tekniselle lautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat päätökset ja kirjelmät: 1) Tarkastusptk teknisen toimen laisten murskevarastojen, kassojen, arvopapereiden ja saatavien tarkastamisesta. 2) Takuutarkastuptk ; Ollukan kunnallistekniikan rakentaminen. 3) Työmaakokousptk 5/ ; Sepäntie-Sivakkatie katujen ja Rimmin kuivatuksen rakentaminen. 4) Urakan aloituskokousptk ; Haapokarin alueen tulvasuojelun rakentaminen. 5) Takuutarkastusptk ; Sivakkasuon kaavatien ja Huminaojan kuivatuksen rakentaminen. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta merkitsee em. päätökset ja kirjelmät tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin.

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Urakkasopimus / Päiväkodin hirsitoimitukset 544/09/25/2009 TEK 127 ISS Proko Oy on teknisten palveluiden toimeksiannosta kilpailuttanut tarjouspyynnöllään uuden päiväkodin hirsitoimitusurakan. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) Hankinta on hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-hankintakanavassa Hankintamenettely oli avoin. Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville: Kontiotuote Oy, M. Särkelä Oy & Timo Vähäkuopus Oy, Finnlamelli Oy, Rantasalmi Hirsitalot Lameco LHT Oy, Vuokatti Hirsitalot Oy, Ikihirsi Oy ja MammuttiHirsi Oy. Määräaikaan, klo 12:00 mennessä tarjouksensa jättivät Kontiotuote Oy, Finnlamelli Oy, Rantasalmi Hirsitalot Lameco LHT Oy ja MammuttiHirsi Oy. Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt kriteerit. Tekninen johtaja ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Pudasjärven päiväkodin hirsitoimittajaksi Kontiotuote Oy:n kokonaishintaan ,88 euroa (alv 0 %) edullisimman tarjouksen perusteella. Tiedotus- ja täytäntöönpanovastuu: Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen, TEK 160 Rakennuttajakonsultti ISS Proko Oy on valmistellut urakkasopimuksen Kontiotuote Oy:n ja kaupungin välille. Urakkasopimus on alistettu sivu-urakka, jossa pääurakoitsijana on Sonell Rakennuttajat Oy sivu-urakan alistamissopimuksen mukaisesti. Alistetut sivu-urakoitsijat ovat: hirsitoimitusurakka Kontiotuote Oy, LVI-urakka Lapin LVI-asennus Oy, rakennusautomaatiourakka rakennuttajan hankinta ja sähköurakka Sähkö-Polar Oy. Sopimuksen urakkahinta on ,88 euroa (alv 0 %). Urakan työt alkavat maatöiden osalta työmaalla viimeistään viikolla 44/2012.

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö ehdottaa: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi Pudasjärven kaupungin ja Kontiotuote Oy:n välisen päiväkodin hirsitoimituksen urakkasopimuksen. Tiedotus- ja täytäntöönpanovastuu: Kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen,

20 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät: , 149, Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 148, 150*, 151*, 152*, , 160 Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Tekninen lautakunta Varsitie 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. MARKKINAOIKEUS ' Huom! Päätöksiin :t 150, 151, 152 ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julki sista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin saat taa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. MARKKINAOIKEUS 14 päivää Postiosoite: Rantarakentajantie 5, HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Puh Faksi

21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen. Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, OULU PL 189, OULU puh Telekopio Kunnallisvalitus: pykälät Hallintovalitus: pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, pykälät, valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi). Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valituskirjat on toimitettava yllä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

22 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015

124 LAMPPUJEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 189 125 SÄHKÖASENNUSTEN JA -TARVIKKEIDEN HANKINTA VUOSILLE 2014-2015 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 180 Tekninen lautakunta 04.12.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 118 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 182 119 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 183 120 TIETOHALLINNON

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot