Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama nimisen kiinteistöosakeyhtiön tontin ostotarjous 23 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleihin Eron myöntäminen Seija Väisäselle kunnanhallituksen jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen 25 Urheilukentän peruskorjauksen laajuudesta päättäminen 26 Vanhuspalvelujen seudullinen toimintaohjelma vuosille Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön järjestämislaista ja sotealueen perustaminen/etelä-savon sotelue 28 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Tammilehdon ottamalle euron lainalle/laina FI Suur-Savon Sähkö Oy/osakkeiden siirtyminen ja lunastusmenettely / Versowood Oy /Vapo Timber Oy 30 Omakotinäyttelyn vapaaehtoistyöntekijöiden palkkion vahvistaminen 31 Vuokrasopimuksen hyväksyminen /RK-Aihio Oy 32 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisu vaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen pj. Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Risto Pesonen poistui kokouksesta 24 klo ja 33 klo Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. Muut läsnäolijat: Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj Pirkko Luntta kunnanvaltuuston II vpj. Laura Torniainen varajäsen Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Sigita Herrala, myös varajäsen Susanna Leppänen oli esteellinen saapumasta. 19 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 20 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Mynttinen ja Laura Torniainen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Maritta Mynttinen Laura Torniainen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 21/ Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Kunnanjohtaja päätti vetää 28 pois listalta, koska usean jäävin hallituksen jäsenen vuoksi asiasta ei voida tehdä päätöstä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti käsiteltäväksi 33 Kunnanjohtajan kirje kunnanhallitukselle , jota hän esitti myös päätösasiaksi. Keskustelun jälkeen päätettiin käsitellä asia ainoastaan keskusteluasiana. Työjärjestys hyväksyttiin näillä muutoksilla.

4 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY HIRVENSALMEN SATAMA NIMISEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN TONTIN OSTOTARJOUS Khall 5/ Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama on jättänyt kunnalle päivätyn seuraavan ostotarjouksen: Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama tarjoutuu ostamaan Hirvensalmen kunnalta vuokraamansa liikekiinteistön tontin osoitteessa Hirvensalmentie 22 A. Kauppahinnaksi esitämme vuokrasopimuksen mukaista summaa ( vuokrasopimuksen mukaiset indeksikorotukset), joista vähennetään Kiinteistö Oy:n Hirvensalmen Sataman jo maksamat tonttivuokrat. Esittämämme tonttivuokrien vähentämisen perustelemme kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten tasapuolisella kohtelulla. Jos Hirvensalmen kunta ei suostu edellä mainittuihin kauppaehtoihin, niin anomme vastaavasti kahdeksanvuoden (8) vapautusta tonttivuokrista, jonka jälkeen tarjoudumme edelleen ostamaan tontin vuokrasopimuksen ehtojen mukaisella hinnalla. Lisäksi anomme, ettei Hirvensalmen kunta laskuta vuoden 2014 tonttivuokraa ennen kun ostotarjouksen käsittely on päättynyt. Ostotarjous on voimassa asian käsittelyn vaatiman ajan, kuitenkin enintään saakka. Hirvensalmella Hirvensalmen Satama Oy Anssi Kantonen Kunnan ja Kiinteistö Oy Hirvensalmen Sataman välisessä allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa on sovittu seuraavaa: Vuokralaisella on etuoikeus halutessaan ostaa tontti KL-I omistukseensa, mikäli kunta on myymässä tonttia. Tontin hinta on euroa sidottuna elinkustannusindeksiin kohdassa 6. mainitulla tavalla. Etuoikeus on olemassa koko vuokrakauden. Edellä mainitulla tavalla laskettuna tontin kauppahinta on nyt ,26 euroa. Vuokrasopimuksessa ei ole sovittu Kiinteistön Oy Hirvensalmen Sataman maksamien vuokrien hyvittämisestä mahdollisessa kaupassa. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy Tontin kiinteistötunnus on ja pinta-ala 0,1870 ha.

5 Kunnanhallitus Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lukkarinkehto 7:388 niminen tila myydään Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama nimiselle kiinteistöosakeyhtiölle ,26 euron kauppahinnasta. Kiinteistökauppa on toteutettava viimeistään , jonka jälkeen kunnan myyntitarjous raukeaa. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet päättää muista kaupanehdoista. Kunnanvaltuusto hylkää ostajan ehdotuksen siitä, että ostajan maksamat tontin vuokrat luettaisiin kauppahinnan hyvitykseksi ja että kaupan jäätyä toteutumatta ostaja saisi vapautuksen määräajaksi tontin vuokran maksamisesta. Keskustelun kuluessa Risto Pesonen teki Jukka Mannisen ja Laura Torniaisen kannattamana esityksen asian jättämisestä pöydälle. Asian pöydälle jättämisestä suoritettiin äänestys: Käsittelyn jatkamisen puolesta Pepe Hölttä, pöydälle jättämisen puolesta Risto Pesonen, Sigita Herrala, Laura Torniainen, Jukka Manninen, Maritta Oinonen sekä Esko Kekkonen. Risto Pesosen esitys asian pöydälle jättämisestä hyväksyttiin äänin 1-6. Khall 22 / Kj. Vuokrasopimus (päivätty ) ja kiinteistörekisterin karttaote lähetetään oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lukkarinkehto 7:388 niminen tila myydään Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama nimiselle kiinteistöosakeyhtiölle ,26 euron kauppahinnasta. Kiinteistökauppa on toteutettava viimeistään , jonka jälkeen kunnan myyntitarjous raukeaa. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet päättää muista kaupanehdoista. Kunnanvaltuusto hylkää ostajan ehdotuksen siitä, että ostajan maksamat tontin vuokrat luettaisiin kauppahinnan hyvitykseksi ja että kaupan jäätyä toteutumatta ostaja saisi vapautuksen määräajaksi tontin vuokran maksamisesta. Keskustelun kuluessa Risto Pesonen esitti Jukka Mannisen kannattamana ettei tonttia myydä. Koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi että asiasta pitää äänestää. Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti kädennostoäänestystä. Tämä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 6 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:

6 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan esityksen puolesta 1 ääni (Pepe Hölttä) Risto Pesosen esityksen puolesta 5 ääntä (Risto Pesonen, Maritta Mynttinen, Jukka Manninen, Laura Torniainen, Esko Kekkonen) Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen. Äänestystuloksen myötä Risto Pesosen esittämä ja Jukka Mannisen kannattama esitys ettei tonttia myydä tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN EUROPARLAMENTTI- VAALEIHIN 2014 Khall 9/ Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on Vaalilain 15 :n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat (15 ). Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 ). Europarlamenttivaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianosaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Jäsenissä ja varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

8 Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue vuodesta 2013 alkaen. Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue. Kunnassa on toiminut yksi vaalitoimikunta, joka on vastannut sekä laitos- että kotiäänestyksestä. Kj Kunnanhallitus 1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä; 2) asettaa kunnallisvaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja 3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Khall 23/ Kj Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus 1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä; 2) asettaa kunnallisvaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja 3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Kunnanhallitus

9 Kunnanhallitus ) valitsi vaalilautakuntaan Maritta Mynttinen Matti Hildén Vesa Pöyry Jorma Yrjönen Leila Salenius Varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä: Juho Palimo Raija Väisänen Marianne Suojarinne-Saxelin Susanna Leppänen Laura Torniainen Sirpa Kuitunen 2) asetti vaalitoimikuntaan Esko Honkanen varajäsen Raija Kuitunen Riikka Lång varajäsen Ari Kämppi Pirkko Luntta varajäsen Niilo Pasonen 3) määräsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Maritta Mynttisen ja varapuheenjohtajaksi Vesa Pöyryn sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Pirkko Luntan ja varapuheenjohtajaksi Esko Honkasen. Hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN SEIJA VÄISÄSELLE KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDES- TÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 24/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Seija Väisäsen kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi. Seija Väisänen hakee eroa kunnanhallituksen jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Seija Väisäselle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja valitsee jäsenen kunnanhallitukseen hänen tilalleen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että Risto Pesonen poistui kokouksesta klo

11 Kunnanhallitus URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUKSEN LAAJUUDESTA PÄÄTTÄMINEN Khall 113/ Kunnanhallitus on päättänyt, että urheilukentän peruskorjaus rakentamispäätöksen tekee kunnanvaltuusto. Asiaa on valmistellut kunnanhallituksen määräämä 6-henkinen työryhmä ja kilpailuttamisen on hoitanut tekninen toimi. Hankinta oli ilmoitettu julkistenhankintojen sivuilla (HILMA) , ja urakkatarjousten jättöaika oli Urakoitsijoille järjestettiin kohteen esittely , johon osallistui 7 urakoitsijaa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin kaikkiaan 11+2 kpl. Tarjouksia saatiin kaikkiaan 4 kpl (liite 8 avauspöytäkirja). Liitteet 8, 9 Halvimman tarjouksen vertailuhinta oli ,60 johon sisältyi kentän ja joustopinnoitteisten suorituspaikkojen ja juoksuradan rakentaminen PO (perusosa) sekä osat A, B ja C ei nurmikenttä vaihtoehtoa. Perusosan hinta on ,40 Osa A huoltoalueen rakentaminen on tarjottu hintaan ,04. Huoltoalueen rakentamisen tarjous sisältää kaikki suunnitelmissa esitetyt asiat paitsi varsinaista huoltorakennusta eikä katsomoa. Osa B Urheilukenttäalueen aitaaminen on tarjottu hintaan ,01, joka sisältää kentän ympärille asemapiirroksen mukaiseen sijaintiin asennetavan metalliverkkoaidan, jonka korkeus on 1,2 metriä. Aita on pulverimaalattu tummanvihreäksi. Aita varustetaan yhdellä 2- lehtisellä käyntiportilla ja kolmella 2- lehtisellä ajoportilla. Ajoporttien leveys vaihtelee mm. Osa C Valaistus ja kameravalvonta sisältää 5 kpl valaisimia metallisella 10 m pylväällä ja valaistuksen ohjauskeskuksen. Kolmeen valaisinpylvääseen sijoitetaan valvontakamerat, ja yksi valvontakamera on suunniteltu laitettavaksi kiinni huoltorakennuksen seinään valaistus- urakkaan kuuluvaan tankoon kiinnitettynä. Tarjottu hinta on ,00 Osa D Nurmikentän nurmen ala on 92 m x 56 m, ja nurmetus rakennetaan siirtonurmella. Nurmikentän rakennekerrokset on esitetty urakkaohjelman liitteenä olevassa tyyppileikkauspiirustuksessa. Nurmikentällä tulee olla kastelujärjestelmä, jonka tehokkuus on vähintään 170 l/min (2 mm/m2/h). Kasteluvesi otetaan

12 Kunnanhallitus kunnan vesijohtoverkostosta, liitospiste urakkarajalla huoltoalueen länsipuolella. Tarjouksessa ei ole verkostopaineen nostamiseen tarvittavaa laitteistoa (7 bar). Kastelulaitteiden kastelualue tulee kattaa koko nurmikentän alueen. Jos jalkapallokenttä toteutetaan nurmikenttänä, jää urakan perusosasta pois vanhan kivituhkakentän muotoilu ja uuden kivituhkakerroksen rakentaminen. Kuivatusrakenteet toteutetaan nurmikentässä samoin kuin kivituhkakentässäkin. Tarjottu hinta on ,33 joka oli edullisin ja saman urakoitsijan antama kun halvin vertailuhinta. Yleisurheilu- ja pallokentän hoitokustannuksia ja kalustohankintoja on arvioitu seuraavasti: Nurmikenttä vaatii arvion mukaan n työpäivää enemmän hoitoa kun kivituhkakenttä, tarvike kustannukset olisivat nurmikenttä vaihtoehdossa arvion mukaan n /v kalliimmat. On kuitenkin huomioitava se, että kivituhkakentän soveltuvuus kestopäällystettyjen suorituspaikkojen ja juoksusuoran kanssa on huono. Joustopinnoite tarvitsee mahdollisesti kalusto- ja työkaluhankintoja, arvio (mm. imulakaisukone) Laitteita voi myös vuokrata tai ostaa palveluna. Perusosa PO ,40 Osa A ,04 Osa B ,01 Osa C ,00 Yhteensä ,45 Nurmikenttä vaihtoehto osa D ,33 Yhteensä ,78 Hirvensalmen kunta on saanut liikuntalain (1054/1998) perusteella valtionavustusta ,00. Avustus oli annettu kustannusarviolle jossa ei ole huomioitu nurmikenttä vaihtoehdon kustannuksia. Avustuksen suuruus on arvioitu suhteessa esitettyyn hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon. Eli mikäli kustannukset jäävät selvästi alle ilmoitetun kustannusarvion, niin avustuksen määrää tullaan arvioimaan uudelleen. (Matti Ruuska nuoriso- ja liikuntatoimentarkastaja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ).

13 Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarviossa on varattu urheilukentän peruskorjaukseen. Koska rakentaminen jakautuu 2 vuodelle, niin tässä vaiheessa ei tarvitse tehdä määrärahamuutoksia, vaan loppurahoitus varataan vuoden 2014 talousarvioon. Työt kohteessa alkaisivat heinä-elokuun vaihteessa ja urakka luovutettaisiin kesäkuussa Työryhmä on /2013 kokouksessaan päättänyt esittää, että urheilukentän peruskorjaus toteutetaan nurmikenttävaihtoehdon mukaan, sekä toteutetaan huoltopihan rakenteet osa A. B ja C osan toteuttamista pidettiin tärkeänä tässä vaiheessa urheilukentän turvallisuuden ja mahdollisen ilkivallan kannalta. Työryhmän pöytäkirja 2/2013 liite 9. Rakentamisen kokonaiskustannukset ovat n Kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle: 1. Urheilukentän peruskorjaus toteutetaan nurmikenttävaihtoehdon mukaan. (Osa PO, A, B, C ja D) Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Keskustelun aikana Jukka Manninen teki Seija Väisäsen kannattaman ponsiesityksen, että osion D nurmikenttä toteutetaan edullisempia toteuttamisvaihtoehtoja etsien. Ponsi hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pepe Hölttä vastusti pontta. Kvalt 59/ Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että urheilukentän pe- Khall esitys ruskorjaus toteutetaan nurmikenttävaihtoehdon mukaan. (Osa Liitteet 3,4 PO, A, B, C ja D). Hyväksyttiin. Keskustelun aikana Jukka Manninen teki Seija Väisäsen kannattamana ponsiesityksen, että nurmialueen D toteuttamisessa etsitään edullisempia vaihtoehtoja. Puheenjohtaja esitti, että valtuusto äänestää ponsiesityksen liittämisestä pöytäkirjaan, ja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.

14 Kunnanhallitus Khall 25/ Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka eivät kannata ponnen liittämistä pöytäkirjaan, vastaavat JAA ja Jukka Mannisen tekemää pontta kannattavat vastaavat EI. Äänestyksen tuloksena annettiin 21 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: JAA 5 EI 15 TYHJÄ 1 Puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi Jukka Mannisen tekemän ja Seija Väisäsen kannattaman ponsiesityksen liitettäväksi pöytäkirjaan äänin 15-5, 1 tyhjä. Urheilukentän suunnittelutyöryhmän kokous oli , jossa työryhmä päätti esittää yksimielisesti, että kentän pinnoite tehdään siirtonurmena. Liite 1 Kj Liitteenä 1 työryhmän muistio liitteineen. Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen, että kentän pinnoite tehdään siirtonurmena työryhmän esittämien perustelujen mukaisesti, ja esittää sen eteenpäin kunnanvaltuustolle hyväksyttävästi. Hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus VANHUSPALVELUJEN SEUDULLINEN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE Khall 26/ Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittely : Valmistelija: Vanhuspalvelujen johtaja Niina Kaukonen, puh , Johtava hoitaja Maija Loponen, puh , Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali - ja terveyspalveluista (980/2012, 5) velvoittaa kuntia tekemään valtuustokausittain suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma on laadittu vuoden aikana yhteistyössä seudullisen vanhuspalvelujen työryhmän ja asiantuntijoiden kanssa. Toimeenpano -ohjelmaa on esitelty vuoden 2013 aikana laajasti ja näin huomioitu eri yhteistyötahojen kannanotot ja mielipiteet. Vanhusneuvostot ovat edustaneet kuntalaisten näkökulmaa. Lisäksi koottiin ikäihmisten itsensä sekä henkilöstön näkemyksiä paikallisten vanhuspalvelujen nykytilasta ja tulevaisuuden toiminnasta. Seudullisessa suunnitelmassa on huomioitu kuntien olemassa olevat vanhuspalvelujen strategiat. Suunnitelmaprosessissa on arvioitu alueen väestönkehitystä, palvelurakennetta, ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa ja palvelutarvetta. Toiminta-ohjelmassa on kuvattu nykytilanne ja määritelty tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi., toimenpiteet, odotetut vaikutukset ja arviointikeinot vuoteen 2025 asti sekä toiminta-ohjelman seuranta ja raportointi. Suunnitelma siitä, miten kunnissa on varauduttu kuntalaisten vanhenemisen mukanaan tuomiin asumisen muutostarpeisiin asuntokannan muutostöissä ja uudisrakentamisessa sekä muissa elinympäristöön vaikuttavissa asioissa liitetään osaksi toimintaohjelmaa vuonna 2015, kun vuoden 2014 aikana poikkihallinnollinen suunnitelma valmistuu. Lisäksi omaishoidosta tehdään erillinen seudullinen toiminta-ohjelma vuoden 2014 aikana, koska asiakirja koskee myös muita kuin ikääntyneitä asiakkaita ja

16 Kunnanhallitus omaishoitajia. Tässä asiakirjassa käsitellään vain ikääntyvän väestön näkökulmasta omaishoitoasiaa osana palvelurakennetta. Vanhusten palvelujen seudullinen toimintakäsikirja on toiminut suunnitteluprosessin lähtökohtana. Siinä asiakirjassa on kuvattu vanhusten palvelujen palvelukokonaisuus ja koko seutua kuvaavat yhteiset toimintaprosessit sisältäen muun muassa palvelukriteerit ja asiakasmaksut. Vanhuspalvelut on jaettu seudullisessa toiminta-ohjelmassa viiteen toiminta-alueeseen ja kaikkia toiminta-alueita tarkastellaan asiakkaan, palveluprosessin ja rakenteen, henkilöstön ja johtamisen sekä talouden näkökulmasta.: 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien 2. Omaishoito (ikääntyneen väestön näkökulma) 3. Kotihoito tukipalveluineen 4. Tehostettu palveluasuminen 5. Uudet palvelumuodot (ns. välimuotoiset palvelut) Seudullisen vanhuspalvelujen toiminta-ohjelman arviointi tehdään vuosittain seudullisen vanhuspalvelujen työryhmän toimesta sovittuja mittareita ja arviointikeinoja käyttäen. Vanhuspalvelujen seudullinen toiminta-ohjelma vuosille Liite 7 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: : Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhuspalvelujen seudullisen toiminta-ohjelman vuosille ja lähettää sen Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvien kuntien valtuustojen käsiteltäväksi. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Susanna Leppänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Liite 2 Vanhuspalvelujen seudullinen toiminta-ohjelma vuosille on liitteenä 2. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen toiminta-ohjelman vuosille ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JÄRJESTÄMISLAISTA JA SOTE- ALUEEN PERUSTAMINEN/ ETELÄ-SAVON SOTEALUE Khall 169/ Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakivalmistelua, ja jättänyt yhteistoiminta-alueen kuntien puolesta lausunnon järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveysministeriöön. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa kokouksen pöytäkirjassa 51 seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013: 15). Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Muistio on julkaistu ministeriön internet-sivuilla: ame=dlfe pdf. Valmisteluryhmän jatkotyön tueksi valmisteluryhmä pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot järjestämislain jatkovalmistelun kannalta keskeisiin seikkoihin. Lausunnot otetaan huomioon valmisteluryhmän jatkotyössä valmisteltaessa ryhmän loppuraporttiin tulevaa ehdotusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Vastaukset sähköiseen lausuntopyyntöön pyydetään antamaan mennessä sähköpostissa olevan vastauslinkin kautta. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut lausunnot ovat julkisia. Kysymysten merkitys vastaajille vaihtelee, esimerkiksi osa kysymyksistä koskee käytännössä vain kuntia tai vain osaa kunnista. Sen vuoksi kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Lomakkeen alussa on väliraportin yksityiskohtia koskevia kysymyksiä. Väliraportista ja siinä tehdyistä ehdotuksista kokonaisuutena pyydetään kommentit lomakkeen lopussa olevassa vastaustilassa. Valmisteluryhmä pyytää siis lausuntoa jokaiselta kunnalta erikseen jolloin seutusoten kuusi kuntaa vastaavatkin itsenäisesti kyselyyn. Koska Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimella on järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista pois lukien erikoissairaanhoito, on kuitenkin tarpeen linjata lautakunnan yhteinen näkemys väliraportista. Jäsenkunnat voivat halutessaan lausun-

18 Kunnanhallitus nossaan ottaa huomioon Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan kannanotot. Lautakunta toteaa, että Mikkelin seutusote on käynnistynyt ja Mikkelin seudun toimintamalli on toimiva, kun puhutaan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Mikkelin seutusoten osalta sotealueiden muodostamiskriteerit ovat selkeät. Mikkeli olisi vastuukuntana sotealueessa ja seutusoten muut kunnat ovat alle asukkaan kuntia, jotka kuuluvat Mikkelin sotealueeseen. Myös Juva tulisi linjauksen mukaisesti osaksi sotealuetta. Lautakunnan mielestä myös Pieksämäki sopisi sotealueeseen hyvin. Mikkelin sotealueen väestöpohja tulisi olla vähintään nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin väestöpohja, mutta mielellään suurempikin jotta erikoissairaanhoito voidaan tuottaa kustannustehokkaasti. Päivystysasetuksen mukainen päivystys vaatisi kuitenkin vielä isomman väestöpohjan, luonnollista olisi yhdistää tähän Savonlinnan seutu. Seutusotella on tahtotila rakentaa sotealue Mikkelin seutusoten ympärille kasvattamalla väestöpohjaa sekä liittämällä siihen erikoissairaanhoito. Savonlinnan seudulle muodostunee perustason alue. Mikkelin sotealue voisi laatia sopimuksen Savonlinnan seudun perustason alueen kanssa koskien erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Alle asukkaan kunnilla tulisi lautakunnan mielestä olla oikeus kuulua suoraan sotealueeseen vaikka kunta kuuluisikin perustason alueen työssäkäyntialueeseen. Kunnan tulee voida itsenäisesti ratkaista onko perustason alue vai sotealue omalle kunnalle parempi vaihtoehto. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta kuuluisi sille, jolla on rahoitusvastuu eli sotealueella sotealueseen kuuluville kunnille ja perustason alueella taas siihen kuuluville kunnille. Vertikaalisesta integraatiosta (hoitoketjut erikoissairaanhoitoon asti) vastaisi kuitenkin sotealue, koska on tärkeää välttää sotealueiden ja perustason alueiden välinen sairaaloiden kilpavarustelu. Perustason palvelut on väliraportissa määritelty järkevästi. Muista palveluista järjestämisvastuussa olisi sotealue. Järjestämisvastuuta ei tulisi laajentaa perustason alueille siitä näkökulmasta mitä palveluita tällä hetkellä tuotetaan vaan on tarpeen keskittyä tulevaisuuden palvelurakenteisiin. Erva-alueiden osalta lautakunta toteaa, että viiden ervan sijaan voisi harkita yhtä valtakunnallista elintä, joka ohjaisi työnjakoa yliopistollisten sairaaloiden välillä ja tarvittaessa myös sotealueiden keskussairaaloiden välillä. Viisi hallinnollista ervaa toisi uuden

19 Kunnanhallitus portaan hallintoon. Mikäli päädyttäisiin yhteen valtakunnalliseen "ervaan", olisi eduksi, että sotealueita olisi riittävän vähän, ja että ne olisivat riittävän kokoisia. Vastuukuntamalli, jossa vastuukunnan hallituksella ei ole ottooikeutta tai kuntayhtymämalli, jossa kuntien äänioikeus määräytyy asukasluvun mukaan, ovat lautakunnan mielestä molemmat mahdollisia hallinnollisia malleja. Uudistus ei saisi kaatua tähän kiistakysymykseen. Sotealueen sisällä tarvevakioitu kunnan asukaslukuun perustuva maksuosuus tuntuisi houkuttelevalta ratkaisulta. Potilaan valinnanvapaus tuo kuitenkin mukanansa lisääntyviä tarpeita tuotteistaa ainakin terveydenhuoltopalvelut. Lisäksi on otettava huomioon, että sotealueilla merkittävä osa kustannuksista muodostuu myös varallaolosta (esim. terveydenhuollon päivystys, ensihoito ja sosiaalipäivystys) jonka rahoitukseen jokaisen kunnan tulisi osallistua. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain väliraporttia on käsitelty myös pidetyssä seutufoorumissa, johon osallistui Mikkelin seudun kuntien lisäksi Juvan, Joroisten ja Pieksämäen kuntien edustajia. Kunnat asettivat tavoitteeksi perustaa alueelle järjestämislakiluonnoksen mukaisen laajan sote-alueen ja aloittaa sen valmistelutyön mahdollisimman nopeasti. Seutuvaliokunta on kokouksessaan jatkovalmistellut seutufoorumin linjausta. Valmistelutyön tuloksena edellä mainitun sote-alue perustamisselvitys käynnistetään vuoden 2014 alusta lukien siten, että sote-alueen toiminta voi alkaa 2015 alusta lukien. Sote-alue perustetaan ns. puhtaalle pöydälle, joka tulee korvaamaan nykyisen sairaanhoitopiirin ja yhteistoiminta-alueet. Sote-alueeseen kuuluisivat nykyisen sairaanhoitopiirin omistajakuntien lisäksi mahdollisesti Rantasalmi ja Sulkava. Kj Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle. Samalla kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin edellä mainitun laajan sotealueen perustamiseksi. Hyväksyttiin. Kvalt 68/ Khall Kunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. esitys

20 Kunnanhallitus Samalla kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin edellä mainitun laajan sotealueen perustamiseksi. Hyväksyttiin. Khall 27/ Etelä-Savon kuntien edustajat ovat kokouksessaan yksimielisesti hyväksyneet päivätyn luonnoksen Etelä- Savon sosiaali- ja terveysalueen muodostamissuunnitelmaksi. Kokouksessa on sovittu, että Mikkelin kaupunki vastaa valmistelusta. Kuntakokouksen pöytäkirja sekä luonnos Etelä-Savon sotealueen Liitteet 3 ja 4 muodostamissuunnitelmaksi ovat liitteinä 3 ja 4. Etelä-Savon kuntien kuntakokouksessa päätettiin viedä eteenpäin valmistelutyöryhmän esittämää Etelä-Savon sotealueen muodostamissuunnitelmaa siinä ehdotettujen periaatteiden sekä tavoiteaikataulun pohjalta. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan luonnoksen Etelä- Savon sotealueen muodostelmasuunnitelmaksi. Lisäksi kunnanhallitus valitsee valmistelutyötä ohjaavaan ohjausryhmään kunnan edustajiksi kunnanhallituksen puheenjohtajiston (Esko Kekkonen, Risto Pesonen ja Pepe Hölttä). Keskustelun kuluessa Risto Pesonen esitti Jukka Mannisen kannattamana, että edustajiksi valitaan Esko Kekkonen, Ari Kämppi ja Pirkko Luntta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys, ja täytyy suorittaa äänestys. Henkilöäänestys toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat. Suoritettiin äänestys. Tämän jälkeen kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi klo Ääntenlaskijat suorittivat äänestystulosten laskennan. Kaikkiaan annettiin 6 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Esko Kekkonen 6 ääntä Ari Kämppi 5 ääntä Pirkko Luntta 4 ääntä Pepe Hölttä 2 ääntä Risto Pesonen 1 ääni

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 24.4.2017 61 Aika 24.4.2017 klo 16.00 16.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 44

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 13.02.2017 13 Aika 13.2.2017 klo 16.00 16:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 12

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 9.10.2017 160 Aika 9.10.2017 klo 16.00 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9.5.2016 90

Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Aika 9.5.2016 klo 16.00-17.01 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.2.2016 36 Aika 29.2.2016 klo 16.00-17.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 29

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 11.12.2017 klo 14:00-15:03 Paikka Kuntala, Laukaantie 14, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Ek Terhi jäsen Jokela Mika

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 27.1.2014 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 27.1.2014 1 Kunnanhallitus 27.1.2014 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.1.2018 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 120 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 121 Työjärjestyksen hyväksyminen 122 Kunnanvaltuuston 17.6.2013 päätösten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 Kunnanjohtajan valintatoimikunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantai 7.8.2017 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 56 Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 59 38 Saman äänimäärän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot