Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama nimisen kiinteistöosakeyhtiön tontin ostotarjous 23 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleihin Eron myöntäminen Seija Väisäselle kunnanhallituksen jäsenyydestä/uuden jäsenen valitseminen 25 Urheilukentän peruskorjauksen laajuudesta päättäminen 26 Vanhuspalvelujen seudullinen toimintaohjelma vuosille Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön järjestämislaista ja sotealueen perustaminen/etelä-savon sotelue 28 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Tammilehdon ottamalle euron lainalle/laina FI Suur-Savon Sähkö Oy/osakkeiden siirtyminen ja lunastusmenettely / Versowood Oy /Vapo Timber Oy 30 Omakotinäyttelyn vapaaehtoistyöntekijöiden palkkion vahvistaminen 31 Vuokrasopimuksen hyväksyminen /RK-Aihio Oy 32 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisu vaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen pj. Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Risto Pesonen poistui kokouksesta 24 klo ja 33 klo Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. Muut läsnäolijat: Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj Pirkko Luntta kunnanvaltuuston II vpj. Laura Torniainen varajäsen Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Sigita Herrala, myös varajäsen Susanna Leppänen oli esteellinen saapumasta. 19 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 20 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Mynttinen ja Laura Torniainen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Maritta Mynttinen Laura Torniainen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 21/ Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Kunnanjohtaja päätti vetää 28 pois listalta, koska usean jäävin hallituksen jäsenen vuoksi asiasta ei voida tehdä päätöstä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti käsiteltäväksi 33 Kunnanjohtajan kirje kunnanhallitukselle , jota hän esitti myös päätösasiaksi. Keskustelun jälkeen päätettiin käsitellä asia ainoastaan keskusteluasiana. Työjärjestys hyväksyttiin näillä muutoksilla.

4 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY HIRVENSALMEN SATAMA NIMISEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN TONTIN OSTOTARJOUS Khall 5/ Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama on jättänyt kunnalle päivätyn seuraavan ostotarjouksen: Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama tarjoutuu ostamaan Hirvensalmen kunnalta vuokraamansa liikekiinteistön tontin osoitteessa Hirvensalmentie 22 A. Kauppahinnaksi esitämme vuokrasopimuksen mukaista summaa ( vuokrasopimuksen mukaiset indeksikorotukset), joista vähennetään Kiinteistö Oy:n Hirvensalmen Sataman jo maksamat tonttivuokrat. Esittämämme tonttivuokrien vähentämisen perustelemme kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten tasapuolisella kohtelulla. Jos Hirvensalmen kunta ei suostu edellä mainittuihin kauppaehtoihin, niin anomme vastaavasti kahdeksanvuoden (8) vapautusta tonttivuokrista, jonka jälkeen tarjoudumme edelleen ostamaan tontin vuokrasopimuksen ehtojen mukaisella hinnalla. Lisäksi anomme, ettei Hirvensalmen kunta laskuta vuoden 2014 tonttivuokraa ennen kun ostotarjouksen käsittely on päättynyt. Ostotarjous on voimassa asian käsittelyn vaatiman ajan, kuitenkin enintään saakka. Hirvensalmella Hirvensalmen Satama Oy Anssi Kantonen Kunnan ja Kiinteistö Oy Hirvensalmen Sataman välisessä allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa on sovittu seuraavaa: Vuokralaisella on etuoikeus halutessaan ostaa tontti KL-I omistukseensa, mikäli kunta on myymässä tonttia. Tontin hinta on euroa sidottuna elinkustannusindeksiin kohdassa 6. mainitulla tavalla. Etuoikeus on olemassa koko vuokrakauden. Edellä mainitulla tavalla laskettuna tontin kauppahinta on nyt ,26 euroa. Vuokrasopimuksessa ei ole sovittu Kiinteistön Oy Hirvensalmen Sataman maksamien vuokrien hyvittämisestä mahdollisessa kaupassa. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy Tontin kiinteistötunnus on ja pinta-ala 0,1870 ha.

5 Kunnanhallitus Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lukkarinkehto 7:388 niminen tila myydään Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama nimiselle kiinteistöosakeyhtiölle ,26 euron kauppahinnasta. Kiinteistökauppa on toteutettava viimeistään , jonka jälkeen kunnan myyntitarjous raukeaa. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet päättää muista kaupanehdoista. Kunnanvaltuusto hylkää ostajan ehdotuksen siitä, että ostajan maksamat tontin vuokrat luettaisiin kauppahinnan hyvitykseksi ja että kaupan jäätyä toteutumatta ostaja saisi vapautuksen määräajaksi tontin vuokran maksamisesta. Keskustelun kuluessa Risto Pesonen teki Jukka Mannisen ja Laura Torniaisen kannattamana esityksen asian jättämisestä pöydälle. Asian pöydälle jättämisestä suoritettiin äänestys: Käsittelyn jatkamisen puolesta Pepe Hölttä, pöydälle jättämisen puolesta Risto Pesonen, Sigita Herrala, Laura Torniainen, Jukka Manninen, Maritta Oinonen sekä Esko Kekkonen. Risto Pesosen esitys asian pöydälle jättämisestä hyväksyttiin äänin 1-6. Khall 22 / Kj. Vuokrasopimus (päivätty ) ja kiinteistörekisterin karttaote lähetetään oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lukkarinkehto 7:388 niminen tila myydään Kiinteistö Oy Hirvensalmen Satama nimiselle kiinteistöosakeyhtiölle ,26 euron kauppahinnasta. Kiinteistökauppa on toteutettava viimeistään , jonka jälkeen kunnan myyntitarjous raukeaa. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet päättää muista kaupanehdoista. Kunnanvaltuusto hylkää ostajan ehdotuksen siitä, että ostajan maksamat tontin vuokrat luettaisiin kauppahinnan hyvitykseksi ja että kaupan jäätyä toteutumatta ostaja saisi vapautuksen määräajaksi tontin vuokran maksamisesta. Keskustelun kuluessa Risto Pesonen esitti Jukka Mannisen kannattamana ettei tonttia myydä. Koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi että asiasta pitää äänestää. Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti kädennostoäänestystä. Tämä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 6 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:

6 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan esityksen puolesta 1 ääni (Pepe Hölttä) Risto Pesosen esityksen puolesta 5 ääntä (Risto Pesonen, Maritta Mynttinen, Jukka Manninen, Laura Torniainen, Esko Kekkonen) Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen. Äänestystuloksen myötä Risto Pesosen esittämä ja Jukka Mannisen kannattama esitys ettei tonttia myydä tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN EUROPARLAMENTTI- VAALEIHIN 2014 Khall 9/ Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on Vaalilain 15 :n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat (15 ). Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 ). Europarlamenttivaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianosaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Jäsenissä ja varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

8 Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue vuodesta 2013 alkaen. Äänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue. Kunnassa on toiminut yksi vaalitoimikunta, joka on vastannut sekä laitos- että kotiäänestyksestä. Kj Kunnanhallitus 1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä; 2) asettaa kunnallisvaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja 3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Khall 23/ Kj Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus 1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä; 2) asettaa kunnallisvaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja 3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Kunnanhallitus

9 Kunnanhallitus ) valitsi vaalilautakuntaan Maritta Mynttinen Matti Hildén Vesa Pöyry Jorma Yrjönen Leila Salenius Varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä: Juho Palimo Raija Väisänen Marianne Suojarinne-Saxelin Susanna Leppänen Laura Torniainen Sirpa Kuitunen 2) asetti vaalitoimikuntaan Esko Honkanen varajäsen Raija Kuitunen Riikka Lång varajäsen Ari Kämppi Pirkko Luntta varajäsen Niilo Pasonen 3) määräsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Maritta Mynttisen ja varapuheenjohtajaksi Vesa Pöyryn sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Pirkko Luntan ja varapuheenjohtajaksi Esko Honkasen. Hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN SEIJA VÄISÄSELLE KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDES- TÄ/UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 24/ Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Seija Väisäsen kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi. Seija Väisänen hakee eroa kunnanhallituksen jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Seija Väisäselle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja valitsee jäsenen kunnanhallitukseen hänen tilalleen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että Risto Pesonen poistui kokouksesta klo

11 Kunnanhallitus URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUKSEN LAAJUUDESTA PÄÄTTÄMINEN Khall 113/ Kunnanhallitus on päättänyt, että urheilukentän peruskorjaus rakentamispäätöksen tekee kunnanvaltuusto. Asiaa on valmistellut kunnanhallituksen määräämä 6-henkinen työryhmä ja kilpailuttamisen on hoitanut tekninen toimi. Hankinta oli ilmoitettu julkistenhankintojen sivuilla (HILMA) , ja urakkatarjousten jättöaika oli Urakoitsijoille järjestettiin kohteen esittely , johon osallistui 7 urakoitsijaa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin kaikkiaan 11+2 kpl. Tarjouksia saatiin kaikkiaan 4 kpl (liite 8 avauspöytäkirja). Liitteet 8, 9 Halvimman tarjouksen vertailuhinta oli ,60 johon sisältyi kentän ja joustopinnoitteisten suorituspaikkojen ja juoksuradan rakentaminen PO (perusosa) sekä osat A, B ja C ei nurmikenttä vaihtoehtoa. Perusosan hinta on ,40 Osa A huoltoalueen rakentaminen on tarjottu hintaan ,04. Huoltoalueen rakentamisen tarjous sisältää kaikki suunnitelmissa esitetyt asiat paitsi varsinaista huoltorakennusta eikä katsomoa. Osa B Urheilukenttäalueen aitaaminen on tarjottu hintaan ,01, joka sisältää kentän ympärille asemapiirroksen mukaiseen sijaintiin asennetavan metalliverkkoaidan, jonka korkeus on 1,2 metriä. Aita on pulverimaalattu tummanvihreäksi. Aita varustetaan yhdellä 2- lehtisellä käyntiportilla ja kolmella 2- lehtisellä ajoportilla. Ajoporttien leveys vaihtelee mm. Osa C Valaistus ja kameravalvonta sisältää 5 kpl valaisimia metallisella 10 m pylväällä ja valaistuksen ohjauskeskuksen. Kolmeen valaisinpylvääseen sijoitetaan valvontakamerat, ja yksi valvontakamera on suunniteltu laitettavaksi kiinni huoltorakennuksen seinään valaistus- urakkaan kuuluvaan tankoon kiinnitettynä. Tarjottu hinta on ,00 Osa D Nurmikentän nurmen ala on 92 m x 56 m, ja nurmetus rakennetaan siirtonurmella. Nurmikentän rakennekerrokset on esitetty urakkaohjelman liitteenä olevassa tyyppileikkauspiirustuksessa. Nurmikentällä tulee olla kastelujärjestelmä, jonka tehokkuus on vähintään 170 l/min (2 mm/m2/h). Kasteluvesi otetaan

12 Kunnanhallitus kunnan vesijohtoverkostosta, liitospiste urakkarajalla huoltoalueen länsipuolella. Tarjouksessa ei ole verkostopaineen nostamiseen tarvittavaa laitteistoa (7 bar). Kastelulaitteiden kastelualue tulee kattaa koko nurmikentän alueen. Jos jalkapallokenttä toteutetaan nurmikenttänä, jää urakan perusosasta pois vanhan kivituhkakentän muotoilu ja uuden kivituhkakerroksen rakentaminen. Kuivatusrakenteet toteutetaan nurmikentässä samoin kuin kivituhkakentässäkin. Tarjottu hinta on ,33 joka oli edullisin ja saman urakoitsijan antama kun halvin vertailuhinta. Yleisurheilu- ja pallokentän hoitokustannuksia ja kalustohankintoja on arvioitu seuraavasti: Nurmikenttä vaatii arvion mukaan n työpäivää enemmän hoitoa kun kivituhkakenttä, tarvike kustannukset olisivat nurmikenttä vaihtoehdossa arvion mukaan n /v kalliimmat. On kuitenkin huomioitava se, että kivituhkakentän soveltuvuus kestopäällystettyjen suorituspaikkojen ja juoksusuoran kanssa on huono. Joustopinnoite tarvitsee mahdollisesti kalusto- ja työkaluhankintoja, arvio (mm. imulakaisukone) Laitteita voi myös vuokrata tai ostaa palveluna. Perusosa PO ,40 Osa A ,04 Osa B ,01 Osa C ,00 Yhteensä ,45 Nurmikenttä vaihtoehto osa D ,33 Yhteensä ,78 Hirvensalmen kunta on saanut liikuntalain (1054/1998) perusteella valtionavustusta ,00. Avustus oli annettu kustannusarviolle jossa ei ole huomioitu nurmikenttä vaihtoehdon kustannuksia. Avustuksen suuruus on arvioitu suhteessa esitettyyn hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon. Eli mikäli kustannukset jäävät selvästi alle ilmoitetun kustannusarvion, niin avustuksen määrää tullaan arvioimaan uudelleen. (Matti Ruuska nuoriso- ja liikuntatoimentarkastaja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ).

13 Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarviossa on varattu urheilukentän peruskorjaukseen. Koska rakentaminen jakautuu 2 vuodelle, niin tässä vaiheessa ei tarvitse tehdä määrärahamuutoksia, vaan loppurahoitus varataan vuoden 2014 talousarvioon. Työt kohteessa alkaisivat heinä-elokuun vaihteessa ja urakka luovutettaisiin kesäkuussa Työryhmä on /2013 kokouksessaan päättänyt esittää, että urheilukentän peruskorjaus toteutetaan nurmikenttävaihtoehdon mukaan, sekä toteutetaan huoltopihan rakenteet osa A. B ja C osan toteuttamista pidettiin tärkeänä tässä vaiheessa urheilukentän turvallisuuden ja mahdollisen ilkivallan kannalta. Työryhmän pöytäkirja 2/2013 liite 9. Rakentamisen kokonaiskustannukset ovat n Kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle: 1. Urheilukentän peruskorjaus toteutetaan nurmikenttävaihtoehdon mukaan. (Osa PO, A, B, C ja D) Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Keskustelun aikana Jukka Manninen teki Seija Väisäsen kannattaman ponsiesityksen, että osion D nurmikenttä toteutetaan edullisempia toteuttamisvaihtoehtoja etsien. Ponsi hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pepe Hölttä vastusti pontta. Kvalt 59/ Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että urheilukentän pe- Khall esitys ruskorjaus toteutetaan nurmikenttävaihtoehdon mukaan. (Osa Liitteet 3,4 PO, A, B, C ja D). Hyväksyttiin. Keskustelun aikana Jukka Manninen teki Seija Väisäsen kannattamana ponsiesityksen, että nurmialueen D toteuttamisessa etsitään edullisempia vaihtoehtoja. Puheenjohtaja esitti, että valtuusto äänestää ponsiesityksen liittämisestä pöytäkirjaan, ja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Valtuusto hyväksyi äänestystavan.

14 Kunnanhallitus Khall 25/ Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka eivät kannata ponnen liittämistä pöytäkirjaan, vastaavat JAA ja Jukka Mannisen tekemää pontta kannattavat vastaavat EI. Äänestyksen tuloksena annettiin 21 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: JAA 5 EI 15 TYHJÄ 1 Puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi Jukka Mannisen tekemän ja Seija Väisäsen kannattaman ponsiesityksen liitettäväksi pöytäkirjaan äänin 15-5, 1 tyhjä. Urheilukentän suunnittelutyöryhmän kokous oli , jossa työryhmä päätti esittää yksimielisesti, että kentän pinnoite tehdään siirtonurmena. Liite 1 Kj Liitteenä 1 työryhmän muistio liitteineen. Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen, että kentän pinnoite tehdään siirtonurmena työryhmän esittämien perustelujen mukaisesti, ja esittää sen eteenpäin kunnanvaltuustolle hyväksyttävästi. Hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus VANHUSPALVELUJEN SEUDULLINEN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE Khall 26/ Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittely : Valmistelija: Vanhuspalvelujen johtaja Niina Kaukonen, puh , Johtava hoitaja Maija Loponen, puh , Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali - ja terveyspalveluista (980/2012, 5) velvoittaa kuntia tekemään valtuustokausittain suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma on laadittu vuoden aikana yhteistyössä seudullisen vanhuspalvelujen työryhmän ja asiantuntijoiden kanssa. Toimeenpano -ohjelmaa on esitelty vuoden 2013 aikana laajasti ja näin huomioitu eri yhteistyötahojen kannanotot ja mielipiteet. Vanhusneuvostot ovat edustaneet kuntalaisten näkökulmaa. Lisäksi koottiin ikäihmisten itsensä sekä henkilöstön näkemyksiä paikallisten vanhuspalvelujen nykytilasta ja tulevaisuuden toiminnasta. Seudullisessa suunnitelmassa on huomioitu kuntien olemassa olevat vanhuspalvelujen strategiat. Suunnitelmaprosessissa on arvioitu alueen väestönkehitystä, palvelurakennetta, ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa ja palvelutarvetta. Toiminta-ohjelmassa on kuvattu nykytilanne ja määritelty tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi., toimenpiteet, odotetut vaikutukset ja arviointikeinot vuoteen 2025 asti sekä toiminta-ohjelman seuranta ja raportointi. Suunnitelma siitä, miten kunnissa on varauduttu kuntalaisten vanhenemisen mukanaan tuomiin asumisen muutostarpeisiin asuntokannan muutostöissä ja uudisrakentamisessa sekä muissa elinympäristöön vaikuttavissa asioissa liitetään osaksi toimintaohjelmaa vuonna 2015, kun vuoden 2014 aikana poikkihallinnollinen suunnitelma valmistuu. Lisäksi omaishoidosta tehdään erillinen seudullinen toiminta-ohjelma vuoden 2014 aikana, koska asiakirja koskee myös muita kuin ikääntyneitä asiakkaita ja

16 Kunnanhallitus omaishoitajia. Tässä asiakirjassa käsitellään vain ikääntyvän väestön näkökulmasta omaishoitoasiaa osana palvelurakennetta. Vanhusten palvelujen seudullinen toimintakäsikirja on toiminut suunnitteluprosessin lähtökohtana. Siinä asiakirjassa on kuvattu vanhusten palvelujen palvelukokonaisuus ja koko seutua kuvaavat yhteiset toimintaprosessit sisältäen muun muassa palvelukriteerit ja asiakasmaksut. Vanhuspalvelut on jaettu seudullisessa toiminta-ohjelmassa viiteen toiminta-alueeseen ja kaikkia toiminta-alueita tarkastellaan asiakkaan, palveluprosessin ja rakenteen, henkilöstön ja johtamisen sekä talouden näkökulmasta.: 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien 2. Omaishoito (ikääntyneen väestön näkökulma) 3. Kotihoito tukipalveluineen 4. Tehostettu palveluasuminen 5. Uudet palvelumuodot (ns. välimuotoiset palvelut) Seudullisen vanhuspalvelujen toiminta-ohjelman arviointi tehdään vuosittain seudullisen vanhuspalvelujen työryhmän toimesta sovittuja mittareita ja arviointikeinoja käyttäen. Vanhuspalvelujen seudullinen toiminta-ohjelma vuosille Liite 7 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: : Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhuspalvelujen seudullisen toiminta-ohjelman vuosille ja lähettää sen Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen kuuluvien kuntien valtuustojen käsiteltäväksi. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Susanna Leppänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Liite 2 Vanhuspalvelujen seudullinen toiminta-ohjelma vuosille on liitteenä 2. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen toiminta-ohjelman vuosille ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JÄRJESTÄMISLAISTA JA SOTE- ALUEEN PERUSTAMINEN/ ETELÄ-SAVON SOTEALUE Khall 169/ Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakivalmistelua, ja jättänyt yhteistoiminta-alueen kuntien puolesta lausunnon järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveysministeriöön. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa kokouksen pöytäkirjassa 51 seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013: 15). Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Muistio on julkaistu ministeriön internet-sivuilla: ame=dlfe pdf. Valmisteluryhmän jatkotyön tueksi valmisteluryhmä pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot järjestämislain jatkovalmistelun kannalta keskeisiin seikkoihin. Lausunnot otetaan huomioon valmisteluryhmän jatkotyössä valmisteltaessa ryhmän loppuraporttiin tulevaa ehdotusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Vastaukset sähköiseen lausuntopyyntöön pyydetään antamaan mennessä sähköpostissa olevan vastauslinkin kautta. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut lausunnot ovat julkisia. Kysymysten merkitys vastaajille vaihtelee, esimerkiksi osa kysymyksistä koskee käytännössä vain kuntia tai vain osaa kunnista. Sen vuoksi kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Lomakkeen alussa on väliraportin yksityiskohtia koskevia kysymyksiä. Väliraportista ja siinä tehdyistä ehdotuksista kokonaisuutena pyydetään kommentit lomakkeen lopussa olevassa vastaustilassa. Valmisteluryhmä pyytää siis lausuntoa jokaiselta kunnalta erikseen jolloin seutusoten kuusi kuntaa vastaavatkin itsenäisesti kyselyyn. Koska Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimella on järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista pois lukien erikoissairaanhoito, on kuitenkin tarpeen linjata lautakunnan yhteinen näkemys väliraportista. Jäsenkunnat voivat halutessaan lausun-

18 Kunnanhallitus nossaan ottaa huomioon Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan kannanotot. Lautakunta toteaa, että Mikkelin seutusote on käynnistynyt ja Mikkelin seudun toimintamalli on toimiva, kun puhutaan perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Mikkelin seutusoten osalta sotealueiden muodostamiskriteerit ovat selkeät. Mikkeli olisi vastuukuntana sotealueessa ja seutusoten muut kunnat ovat alle asukkaan kuntia, jotka kuuluvat Mikkelin sotealueeseen. Myös Juva tulisi linjauksen mukaisesti osaksi sotealuetta. Lautakunnan mielestä myös Pieksämäki sopisi sotealueeseen hyvin. Mikkelin sotealueen väestöpohja tulisi olla vähintään nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin väestöpohja, mutta mielellään suurempikin jotta erikoissairaanhoito voidaan tuottaa kustannustehokkaasti. Päivystysasetuksen mukainen päivystys vaatisi kuitenkin vielä isomman väestöpohjan, luonnollista olisi yhdistää tähän Savonlinnan seutu. Seutusotella on tahtotila rakentaa sotealue Mikkelin seutusoten ympärille kasvattamalla väestöpohjaa sekä liittämällä siihen erikoissairaanhoito. Savonlinnan seudulle muodostunee perustason alue. Mikkelin sotealue voisi laatia sopimuksen Savonlinnan seudun perustason alueen kanssa koskien erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Alle asukkaan kunnilla tulisi lautakunnan mielestä olla oikeus kuulua suoraan sotealueeseen vaikka kunta kuuluisikin perustason alueen työssäkäyntialueeseen. Kunnan tulee voida itsenäisesti ratkaista onko perustason alue vai sotealue omalle kunnalle parempi vaihtoehto. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta kuuluisi sille, jolla on rahoitusvastuu eli sotealueella sotealueseen kuuluville kunnille ja perustason alueella taas siihen kuuluville kunnille. Vertikaalisesta integraatiosta (hoitoketjut erikoissairaanhoitoon asti) vastaisi kuitenkin sotealue, koska on tärkeää välttää sotealueiden ja perustason alueiden välinen sairaaloiden kilpavarustelu. Perustason palvelut on väliraportissa määritelty järkevästi. Muista palveluista järjestämisvastuussa olisi sotealue. Järjestämisvastuuta ei tulisi laajentaa perustason alueille siitä näkökulmasta mitä palveluita tällä hetkellä tuotetaan vaan on tarpeen keskittyä tulevaisuuden palvelurakenteisiin. Erva-alueiden osalta lautakunta toteaa, että viiden ervan sijaan voisi harkita yhtä valtakunnallista elintä, joka ohjaisi työnjakoa yliopistollisten sairaaloiden välillä ja tarvittaessa myös sotealueiden keskussairaaloiden välillä. Viisi hallinnollista ervaa toisi uuden

19 Kunnanhallitus portaan hallintoon. Mikäli päädyttäisiin yhteen valtakunnalliseen "ervaan", olisi eduksi, että sotealueita olisi riittävän vähän, ja että ne olisivat riittävän kokoisia. Vastuukuntamalli, jossa vastuukunnan hallituksella ei ole ottooikeutta tai kuntayhtymämalli, jossa kuntien äänioikeus määräytyy asukasluvun mukaan, ovat lautakunnan mielestä molemmat mahdollisia hallinnollisia malleja. Uudistus ei saisi kaatua tähän kiistakysymykseen. Sotealueen sisällä tarvevakioitu kunnan asukaslukuun perustuva maksuosuus tuntuisi houkuttelevalta ratkaisulta. Potilaan valinnanvapaus tuo kuitenkin mukanansa lisääntyviä tarpeita tuotteistaa ainakin terveydenhuoltopalvelut. Lisäksi on otettava huomioon, että sotealueilla merkittävä osa kustannuksista muodostuu myös varallaolosta (esim. terveydenhuollon päivystys, ensihoito ja sosiaalipäivystys) jonka rahoitukseen jokaisen kunnan tulisi osallistua. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain väliraporttia on käsitelty myös pidetyssä seutufoorumissa, johon osallistui Mikkelin seudun kuntien lisäksi Juvan, Joroisten ja Pieksämäen kuntien edustajia. Kunnat asettivat tavoitteeksi perustaa alueelle järjestämislakiluonnoksen mukaisen laajan sote-alueen ja aloittaa sen valmistelutyön mahdollisimman nopeasti. Seutuvaliokunta on kokouksessaan jatkovalmistellut seutufoorumin linjausta. Valmistelutyön tuloksena edellä mainitun sote-alue perustamisselvitys käynnistetään vuoden 2014 alusta lukien siten, että sote-alueen toiminta voi alkaa 2015 alusta lukien. Sote-alue perustetaan ns. puhtaalle pöydälle, joka tulee korvaamaan nykyisen sairaanhoitopiirin ja yhteistoiminta-alueet. Sote-alueeseen kuuluisivat nykyisen sairaanhoitopiirin omistajakuntien lisäksi mahdollisesti Rantasalmi ja Sulkava. Kj Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle. Samalla kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin edellä mainitun laajan sotealueen perustamiseksi. Hyväksyttiin. Kvalt 68/ Khall Kunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. esitys

20 Kunnanhallitus Samalla kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tämä valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin edellä mainitun laajan sotealueen perustamiseksi. Hyväksyttiin. Khall 27/ Etelä-Savon kuntien edustajat ovat kokouksessaan yksimielisesti hyväksyneet päivätyn luonnoksen Etelä- Savon sosiaali- ja terveysalueen muodostamissuunnitelmaksi. Kokouksessa on sovittu, että Mikkelin kaupunki vastaa valmistelusta. Kuntakokouksen pöytäkirja sekä luonnos Etelä-Savon sotealueen Liitteet 3 ja 4 muodostamissuunnitelmaksi ovat liitteinä 3 ja 4. Etelä-Savon kuntien kuntakokouksessa päätettiin viedä eteenpäin valmistelutyöryhmän esittämää Etelä-Savon sotealueen muodostamissuunnitelmaa siinä ehdotettujen periaatteiden sekä tavoiteaikataulun pohjalta. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan luonnoksen Etelä- Savon sotealueen muodostelmasuunnitelmaksi. Lisäksi kunnanhallitus valitsee valmistelutyötä ohjaavaan ohjausryhmään kunnan edustajiksi kunnanhallituksen puheenjohtajiston (Esko Kekkonen, Risto Pesonen ja Pepe Hölttä). Keskustelun kuluessa Risto Pesonen esitti Jukka Mannisen kannattamana, että edustajiksi valitaan Esko Kekkonen, Ari Kämppi ja Pirkko Luntta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys, ja täytyy suorittaa äänestys. Henkilöäänestys toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat. Suoritettiin äänestys. Tämän jälkeen kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi klo Ääntenlaskijat suorittivat äänestystulosten laskennan. Kaikkiaan annettiin 6 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: Esko Kekkonen 6 ääntä Ari Kämppi 5 ääntä Pirkko Luntta 4 ääntä Pepe Hölttä 2 ääntä Risto Pesonen 1 ääni

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9.5.2016 90

Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Aika 9.5.2016 klo 16.00-17.01 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 29.2.2016 36 Aika 29.2.2016 klo 16.00-17.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 29

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT. nmlkj Kunta Valitse kuntanumero

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT. nmlkj Kunta Valitse kuntanumero Lausuntopyyntö STM Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2006 Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 13.02.2006 KOKOUSAIKA 13.02.2006 klo 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 16 SEUDULLINEN SOSIAALITOIMEN ATK-PROJEKTI 18 17 VARPUNEN- HANKKEEN JATKOHANKE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 13.01.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1 / 2014

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.9.2009 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA...

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA... 279 PÖYTÄKIRJA Nro 15/2013 KOKOUSAIKA 23.9.2013 klo 18.00 20.37 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Terhi Kultalahti Niina Alatalo Matti Holm Markus Kattilakoski

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 7/2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 07.11.2016 187 Aika 07.11. 2016 klo 16.00 16.52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00 18.24 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 39 Ilmoilan alueen teiden korjausrakentaminen/ katusuunnitelma/rakennussuunnitelma...

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2010 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2010 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 20.04.2010 KOKOUSAIKA 20.04.2010 klo 17.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 7 ILMOITUSASIAT 2 8 TÖYSÄN KIRKONKYLÄN JA TUURIN ALUEEN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot