Tekninen lautakunta 4/ Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/ KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Martti Suvanto Veijo Hirvonen Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauli Vaittinen Asko Mustonen Rakennuspäällikkö/esittelijä pöytäkirjanpitäjä Asiat Jarmo Hakkarainen ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Martti Suvanto Veijo Hirvonen ( 39) Jarmo Hakkarainen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka kunnanvirastolla Allekirjoitukset Veikko Isoniemi Satu Nevalainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen

2 Tekninen lautakunta / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekn. ltk. 35 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Tekn. ltk. 36 Lautakunta valitsee kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin yksimielisesti Veikko Isoniemi ja Satu Nevalainen.

3 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / KUNNAN SAATAVIEN PERIMINEN POLVIJÄRVEN TOIMISTOTALO OY:LTÄ/ ESITYS JÄTEVESIMAKSUSTA VAPAUTTAMISESTA Khall. 98 Polvijärven Toimistotalo Oy:n osakkeet omistaa Sirnitsa Oy, yhden asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita lukuun ottamatta. Polvijärven Toimistotalo Oy käsittää entisen valtion virastotalon ja sen vieressä olevan kaksikerroksisen asuintalon. Asuintalo on vuokrakäytössä, mutta valtion virastotalon tiloista vain osa on ollut vuokrattuna. Polvijärven Toimistotalo Oy ei ole maksanut kaukolämpö- ja vesilaskujaan ajallaan. Polvijärven Toimistotalo Oy:llä on maksamattomia kaukolämpölaskuja ,94 euroa ja lisäksi erääntyy 2.275,77 euroa, eli kaukolämpölaskuja on yhteensä ,71 euroa. Rakennuksessa on tapahtunut vesivuoto, jonka seurauksena yhtiölle on lähetetty ,97 euron tasauslasku, jonka eräpäivä oli ja joka on maksamatta. Muita vesilaskuja on maksamatta 872,60 euroja, eli vesilaskuja on yhteensä ,57 euroa. Kaukolämpö- ja vesilaskuja on yhteensä ,28 euroa. Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä Polvijärven Toimistotalo Oy:n omistajatahoon ja esittänyt, että rästit maksetaan kolmessa erässä kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Tämän jälkeen kunnalle on saapunut liitteenä oleva esitys asiasta. Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus erillisestä hakemuksesta ja perustellusta syystä antaa huojennusta jätevesimaksujen maksamiseen.

4 Kunnanhallitus / Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunnalle maksamatta olevat vesi- ja kaukolämpömaksut on maksettava viidessä yhtä suuressa erässä niin, että 1. erä, ,26 euroa maksetaan ja muut saman suuruiset erät kuukausittain kunkin kuukauden 15. päivään mennessä neljänä seuraavana kuukautena. Lisäksi maksuajan kuluessa tulee maksaa sen aikana erääntyvät uudet laskut ajallaan. Mikäli maksuohjelmaa ei noudateta tulee kunnanhallitus päättämään erikseen veden ja kaukolämmön katkaisemisesta kiinteistölle sekä muista toimenpiteistä. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4. Tekn. ltk. 37 Polvijärven toimistotalo Oy:ltä on saapunut päivätty kirje, jossa he esittävät vapautusta m 3 :n jätevesimaksusta eli ,40 :sta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti maksurästit piti maksaa touko - syyskuussa viidessä ,26 erässä, mutta maksuja ei ole hoidettu. Ylimääräinen vedenkulutus havaittiin vuodenvaihteessa, kun teknisen toimen kanslisti lukemalaskuja tehdessään alkoi epäillä lukemavirhettä, koska kulutus oli poikkeuksellisen suuri.

5 Tekninen lautakunta / Vuotoa on selvitetty Polvijärven toimistotalo Oy:n ja kiinteistönhoitajan kanssa. Tehdyssä selvityksessä on todettu, että vesi on todennäköisesti vuotanut jätevesiviemäriin putkatilojen WC-istuimen huuhteluyhteen kautta, joko venttiilin tai putken vaurioitumisen vuoksi. Neljän edellisen vuoden keskimääräisten kulutustietojen mukaan laskettuna ylimääräistä vettä on kulunut n m 2. Lautakunta on muutamissa vesivuototapauksissa myöntänyt hyvitystä jätevesimaksusta silloin kun on osoitettavissa, ettei vuotovesi ole mennyt viemäriin. Kiinteistö Oy Polvijärven toimistotalon vuodossa vesi on mennyt viemäriin, joten tällä perusteella hyvitystä jätevesimaksusta ei voida myöntää. Lautakunta päättää, ettei Kiinteistö Oy Polvijärven toimistotalon esitystä jätevesimaksusta vapauttamisesta hyväksytä, koska vuotovesi on mennyt jätevesiviemäriin. hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Tekninen lautakunta / RAPORTTI AJALTA Tekn. ltk. 38 Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien alaisten johtavien viranhaltijoiden tulee antaa lautakunnille kaksi kertaa vuodessa raportti talousarvion toteutumisesta. Raportit annetaan mennessä kesäkuun tilanteesta ja mennessä joulukuun lopun tilanteesta. Joulukuun raportti on samalla toimintakertomus. Raporteissa tulee selvittää poikkeamat talousarvioon sekä vaikutukset taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Hallintojohtajan kirjeen mukaan hallintokuntien tulee toimittaa raportit tilanteesta hallintojohtajalle mennessä. Luonnokset voi toimittaa jo ennen lautakuntakäsittelyä, mutta raportit tulee käsitellä myös lautakunnissa. Kunnanhallitus yhdistää hallintokuntien raportit ja lähettää kokoamansa raportin tiedoksi valtuustolle. Liitteenä nro 14 on teknisen lautakunnan tulosalueen puolivuotisraportti ajalta Lautakunta hyväksyy ajalta laaditun raportin liitteen 14 mukaisena. hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Tekninen lautakunta / LAUTAKUNTAPÄIVÄT Tekn. ltk. 39 Finnish Consulting Group järjestää lautakuntapäivät Helsingissä kuntatalolla ja laivalla Helsinki - Pietari.- Helsinki. Neuvottelupäivillä teemana on mm: S lautakuntatyön arviointi - mitä tehdyn tutkimuksen tulokset kertovat lautakuntatyön ja puheenjohtajuuden onnistuminen S kuntavaalien tuloksen arviointi S uudistuvat luottamushenkilötoimielimet ja luottamushenkilötyö S luottamustoimen oppivuodet S evästykset uudelle kaudelle Lautakunta päättää, että lautakunnan puheenjohtaja Martti Suvanto osallistuu lautakuntapäiville. Martti Suvanto totesi itsensä esteelliseksi (hallintolaki 28 1) käsiteltäessä tätä asiaa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Veijo Hirvonen hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Tekninen lautakunta / JYRINMÄEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA/ URAKOITSIJAN VALINTA Tekn. ltk. 40 Jyrinmäen alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen urakkakilpailusta on julkaistu ilmoitus HILMASSA Urakkatarjoukset pyydetään kahtena erillisenä urakkana siten, että automaatiotyöt on omana urakkana ja verkosto-, pumppaamo- ja sähkötyöt omana urakkana. Tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta. Urakkatarjousten jättöaika päättyi Määräaikaan mennessä saapui automaatiourakasta yksi tarjous ja pääurakasta kolme tarjousta. Tarjoukset avattiin , avauspöytäkirjat liitteinä 15 ja 16. Halvimman tarjouksen tehneiden kanssa käytiin urakkaneuvottelut Lautakunta päättää Jyrinmäen alueen kunnallistekniikan urakoitsijavalinnoista seuraavaa: 1. Kaikki tarjoukset hyväksytään tarjousvertailuun. 2. Pääurakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen tehnyt Maansiirto Eero Huttunen Oy, tarjoushinta (alv. 0 %). 3. Automaatiourakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen tehnyt Schneider Electric Buildings Finland Oy, tarjoushinta (alv. 0 %). 4. Polvijärven kuntaa sitova sopimussuhde tulee voimaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.

9 Tekninen lautakunta / hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Tekninen lautakunta / ILMOITUSASIAT Tekn. ltk. 41 : Lautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat. Viranhaltijoiden päätökset: rakennuspäällikkö yhdyskuntateknikko kanslisti Kunnanhallituksen päätökset: Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot: S Räiskyn alueen viemäröintiurakka, takuutarkastus pöytäkirja S Polvijärvi - Sotkuma vesihuoltotyö urakka 2, vastaanottotarkastus pöytäkirja S Polvijärven terveyskeskus, takuutarkastus pöytäkirja Joensuun kaupunki: S Joensuun alueellinen jätelautakunta hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Tekninen lautakunta / YHDYSKUNTATEKNIKON VIRKA/HAASTATTELIJOIDEN VALINTA Tekn. ltk. 42 Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä yhdyskuntateknikon avoinna olevan viran hakijoiden haastatteluun. Lautakunta valitsi yksimielisesti haastattelijoiksi Martti Suvannon, Veikko Isoniemen ja Airi Pietarisen.

12 Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91. :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua, täytäntöönpanoa tai hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa. Pykälät 38, 40 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89. :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 35-37, 39, HValL 3. :n 1. mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 35-37, 39, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hallitus/lautakunta Polvijärven kunta Tekninen lautakunta Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI sähköposti: telefax: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta sekä osoite ja yhteystiedot. Liitetään pöytäkirjaan

13 Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Pykälät Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL Kuopio Valituskirja Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin hakija vetoaa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Lisätietoja antaa rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen, p sähköposti: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

14 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4/ KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Kunnan saatavien periminen Polvijärven Toimistotalo Oy:- ltä/ esitys jätevesimaksusta vapauttamisesta Raportti ajalta Lautakuntapäivät Jyrinmäen alueen kunnallistekniikka/urakoitsijan valinta Ilmoitusasiat Yhdyskuntateknikon virka/haastattelijoiden valinta PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Martti Suvanto Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

15 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 35 Ei toimenpiteitä 36 Ei toimenpiteitä 37 Ote Polvijärven toimistotalo Oy:lle 38 Ote kunnanhallitukselle 39 Ote Martti Suvannolle 40 Ote tarjouksen tehneille hankintaoikaisuohjein 41 Ei toimenpiteitä 42 Ote Martti Suvannolle, Veikko Isoniemelle ja Airi Pietariselle

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot