YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013"

Transkriptio

1 1 (8) YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja Jhanna Särkijärvi 1), Saara Jääskeläinen 1), Tm Warras 2), Nils-Olf Nylund 3), Päivi Aakk-Saksa 3) 1) LVM, 2) Tekes, 3) VTT

2 2 (8) Tausta ja tehta va t Fintripin, TransEcn ja TransSmartin yhteinen työpaja järjestettiin Fintrip suunnittelee valmisteluhanketta Älykäs kaupunki hjelman linjauksien tarkentamiseksi ja eri tahjen näkemysten humiimiseksi. Tässä työpajassa lutiin perustaa alkavalle valmistelulle. Työpajan tavitteena li kta eri tutkimussapulien edustajia phtimaan liikenteen hallinnnalan yleisiä tavitteita ja t&k-tarpeita, jtka li kttu työpajassa käsiteltäväksi. Työpajaan sallistui kattavasti Sumen tutkimuslaitsten edustajia (liite 1). Työpaja keskittyi neljään liikenteen lhkn (pöytään): vähähiilinen energia, edistykselliset ajneuvt, älyliikenne ja liikennejärjestelmä. Kunkin lhkn pöytävastaava esitteli tavitteet sallistujille, jiden tehtävänä li: Tarkastella kriittisesti hallinnnalan t&k-tarpeita (nk sattu esittää ikeat kysymykset) Ideida millaista tieta sekä tutkimus- ja kehittämistimintaa tarvitaan esitettyjen tavitteiden saavuttamiseen Myös liiketimintamahdllisuuksien lumisen kautta Miten t&k-tarpeita lähdetään täyttämään parhaalla mahdllisella tavalla? Mitä keskeistä saamista tarvitaan? Seuraavissa luvuissa esitetään kunkin liikenteen lhkn etukäteen määritellyt tavitteet sekä kste työpajan kmmenteista. Pöytävastaavat livat Jhanna Särkijärvi, LVM Saara Jääskeläinen, LVM Tm Warras, Tekes Nils-Olf Nylund, VTT

3 3 (8) VAÄ HAÄ HIILINEN ENERGIA Pöytävastaava Nils-Olf Nylund Työpajan näkemyksiä: Sumella n paremmat mahdllisuudet vaikuttaa uusiutuvaan energiaan kuin esimerkiksi ajneuvjen kehitykseen. Kansallisten tavitteiden asettaminen n mahdllista. Biplttaineet vat mahdllisuus Sumelle vahvjen timijiden ansista. Sumi n teknlgiakehityksen eturivissä. Drp-in tyyppiset plttaineet vat helpsti käyttöön tettavissa. Järkevät ja pysyvät kestävyyskriteerit edellytys suuren mittakaavan ktimaisen tutannn syntymiselle, tässä tarvitaan hyvää tieteellistä tutkimusta. Riittävien binielujen varmistaminen edelleen haaste muiden kuin drp-in plttaineiden salta. Tuleek biplttaineista mahdllisesti uudenlaisia terveyshaittja, vähähiilisyys ei autmaattisesti le sama asia kuin alhaiset lähipäästöt! N-harm -periaate, tässä tarvetta useiden tutkijatahjen yhteistyölle (VTT, IL, TTY, THL ym.) Kaasu (metaani): Miksi CNG:stä ei le tullut menestystarinaa (selvitys)? HELB n ilmittanut lupuvansa kaasubusseista, henkilöautjen yleistyminen hidasta, edes bikaasun markkinille tul ei le parantanut tilannetta. Tuleek LNG ja miten: laivaliikenteeseen, raskaaseen tieliikenteeseen? Sähkö: Sumen mahdllisuudet sähkön hyödyntämiseen liikenteessä vat hyvät, sillä sähkön tutant n keskimäärin vähähiilistä ja sähköverkt vat hyvät. Lämmitinrasiat vat hyödynnettävissä hitaaseen lataukseen (varauksin). Sähkön tul liikenteeseen edellyttää järjestelmien integrintia: sähköverkk, infra, ajneuvt. Sähköinen liikenne (varsinkin pikalataus) että hajautettu energian tutant tulevat edellyttämään energiavarastja. Miten saadaan rakentumaan sähköautjen pikalatausverkst? Vety: Tuleek vety liikenteeseen? Millä aikavälillä? Miten pitäisi varautua? Kana/muna ngelma, missä järjestyksessä hidetaan? Yleensäkin selvitettävä: kuluttajien/ajneuv-peraattrien suhtautuminen, kustannukset, päästöt ja turvallisuus; tie- ja meriliikenne erikseen. Kuluttajien valistaminen n edelleen haasteellista ja työtä n jatkettava Käyttövimat-selvitys tarjaa hyvää phjatyötä ja tavitteiden asettamista. Työtä lisi kuitenkin syytä jatkaa, sisältäen mm.: vaihtehtisten allkintimallien kustannukset, ilmastvaikutukset, vaikutukset lähipäästöihin jne. EU:n infradirektiiviehdtuksen kustannusvaikutukset lisi syytä laskea. Uutta teknlgiaa ei vi testauttaa tavallisilla kuluttajilla/autilijilla, julkinen sektri avainasemassa uuden teknlgian piltinnissa ja esimerkin näyttämisessä Millaista tieta, tutkimusta ja kehittämistimintaa erityisesti tarvitaan, jtta seuraavat strategiset tavitteet tteutuisivat? Lentliikenteessä bikersiinin suus 2050 vastaa EU:n tavitetta ja n vähintään 40 %. Lentkenttien ja satamien terminaaliliikenne n vunna 2030 lähes täysin päästötöntä. Yhdessä [kaasumaisten ja nestemäisten] biplttaineiden käytön ja muiden timenpiteiden kanssa merenkulun khkpäästöt vähenevät EU-tavitteen mukaisesti 40 % vuteen 2050 mennessä erillisen LNG-timenpidehjelman tuella ja energiatehkkuutta parantamalla. Veneilyliikenne n vunna 2050 lähes täysin päästötöntä. Henkilöautliikenteessä vaihtehtisten käyttövimien suus vunna 2050 n lähes 100 %. Raskaassa liikenteessä nestemäisten ja kaasumaisten biplttaineiden suus vunna 2050 n vähintään 70 % ja sähkön suus kaupunkien bussi- ja jakeluliikenteessä n samaa lukkaa. Vunna 2050 käytettävistä biplttaineista suurin sa n jk nestemäistä 2. sukuplven biplttainetta tai bikaasua. Käytössä levien biplttaineiden tdennettu päästövähenemä n vunna 2030 vähintään 60%. Liikenteessä käytettävää sähkön kulutuksen kasvua vastaava suus sähköntutannsta n päästötöntä. Sumessa n 2020 EU:n velvitteiden mukainen vaihtehtisten käyttövimien jakeluinfrastruktuuri. Sumessa n kestävästi tutetun biplttaineen tutantkapasiteettia, jka määrältään vastaa ktimaista tarvetta. Edellisiin liittyviä TKI-timinnan haasteita Millaisia mahdllisuuksia eri käyttövimilla n krvata perinteisiä vaihtehtja eri liikennemudissa? (timintavarmuus eli käytettävyys eri lsuhteissa) Aiheuttavatk ilmastnmuutksen hillitsemiseksi käyttöön tettavat uudet teknlgiat/plttaineet uusia ngelmia lähipäästöjen suhteen? (Esim. Eur 6, henkilöautjen dieselöityminen jne.) Energian jakelu ja heijastumat kaupunkien infrastruktuuriin (esim. sähköbussien pikalataus, verkn tasapainttaminen jne.) Kuinka energiankulutusta vitaisiin vähentää ja uusia käyttövimia edistää liikenteen energiatehkkuusspimusten kautta? Mitkä visivat lla tilaajan mahdllisuudet vaikuttaa autkannan uusiutumiseen vähäpäästöisempiin (esim. hankintamallien mahdllisuudet, uhat, riskit)? Miten valtin väyläverkn suunnittelussa tulee ttaa humin esim. sähköautjen latauspisteiden suunnittelu ja muut jakeluverkkkysymykset? Millaisella timintamallilla vidaan päästä terminaaliliikenteen päästöttömyysvaatimuksiin? Eri tahjen rlit? Esim. satamaperaattrit, satamassa timivat yritykset, Liikennevirast. Mitkä vat tienlaadun, tienpidn ja ajneuvn hulln vaikutukset tdellisiin kulutuslukemiin? Tutkimuksen rahitus: Tekes rahittaa hyviä verkttuneita hankkeita esim. sähköajneuvjen salta EVE-hjelma; yritysvetiset biplttainehankkeet TEM:in myötävaikutuksella; tutkimuslaitsten kannalta hankkeiden rakentaminen n kuitenkin mennyt kvin haastavaksi. TEM:llä n mahdllisuus rahittaa selvitystyyppisiä hankkeita (KHK, vaikutukset

4 4 (8) kansantaluteen) ja myös investintituet vat mahdllisia. Tuvatk INKA & Tekesin Fiksu kaupunki hjelma uusia rahitusmahdllisuuksia? Entä Hrizn 2020 työhjelma? Jtta Fintripin ajatukset tteutuisivat, LVM:n hallinnnalan pitäisi mahdllistaa ainakin esiselvitystyyppisten hankkeiden ja hankevalmistelujen rahitus Elinkeinplitiikan kannalta (ei niinkään liikenneplitiikan) pitäisi selvittää eri teknlgiiden vientiptentiaalit (bi ja sähkö): tutteet, teknlgia ja lisensinti. Vähähiilisellä energialla ja edistyksellisillä ajneuvilla n kytkentä: tarpeen tarkastella energiavaihtehtja ja kalusta rinta rinnan! EDISTYKSELLISET AJONEUVOT Pöytävastaava, Saara Jääskeläinen, LVM Työpajan näkemyksiä: Vähäpäästöisen ajneuvteknlgian tutkimuksessa erityisen keskeisenä pidettiin perusdatan tuttamista eri teknlgiavaihtehdista, jiden avulla vitaisiin siirtyä käyttämään uusia, nykyisistä vähäpäästöisempiä plttaineita tai käyttövimia. Tieta tarvittaisiin näiden teknlgiiden perusminaisuuksista, ml. päästövaikutuksista, hankinta- ja käyttökustannuksista sekä timintavarmuudesta eri lsuhteissa (esim. talvella), mutta myös muista näiden teknlgiiden käyttöönttn vaikuttavista tekijöistä (esim. ihmisten asenteet, plttaineiden jakeluinfra jne.). Päästöjen salta tulisi kiinnittää humita sekä khk-päästöihin että muihin päästöihin. Tarvittaisiin myös kv. vertailuja siitä, miten k. teknlgiat vat muualla yleistyneet, sekä aivan uusien mahdllisuuksien etsimistä ja tarkastelua (esim. Ilmanpaineella käyvät autt, autjen hiilidiksidin varastinti). Vähähiilisellä energialla ja edistyksellisillä ajneuvilla n kytkentä: tarpeen tarkastella energiavaihtehtja ja kalusta rinta rinnan! Millaista tieta, tutkimusta ja kehittämistimintaa erityisesti tarvitaan, jtta seuraavat strategiset tavitteet tteutuisivat? Henkilöautliikenne n vunna 2050 lähes täysin päästötöntä. Vunna 2020 rekisteröidyt henkilöautt vat vähäpäästöisiä (alle 95g/km) TAI vaihtehtisten plttaineiden tai vaihtehtisten käyttövimien käyttöön sveltuvia. Kaikki vunna 2030 rekisteröidyt henkilöautt vat vaihtehtisten plttaineiden tai vaihtehtisten käyttövimien käyttöön sveltuvia. Sähkön suus kaupunkien bussi- ja jakeluliikenteessä vunna 2050 n vähintään nin 70 % Edellisiin liittyviä TKI-timinnan haasteita Sähköautjen mahdllisuudet Sumessa? Eri käyttövimat teriassa vs. tdellisuudessa? (Millaisia vat ert eri käyttövimien ilmitettujen vs. tdellisten päästöjen välillä. Esim. kylmäkäynnistyksen päästöt, ilmitettu/ tdellinen kulutus jne.) Autn valmistuksen suus autn kk elinkaaren aikaisista päästöistä uusien teknlgiiden salta? (esim. sähköautt) Vanhjen autjen knvertiminen uusille käyttövimille spiviksi? Miten uudet edistykselliset ajneuvt vaikuttavat liikenneinfraan?

5 5 (8) AÄLYLIIKENNE Pöytävastaava, Tm Warras, Tekes Työpajan näkemyksiä: Open data (avin tiet) Avin tiet n perusta, jlle älyliikennettä vidaan rakentaa. Tieta jalstamalla (data prcessing) vidaan tuttaa liikenteen tilannetieta hyödynnettäväksi mm. mallinnuksessa, ennustamisessa ja ylipäätään suunnittelussa. Esimerkkinä tästä vat ajneuvjen anturit, jista saadaan tieta prsessitavaksi ja jaettavaksi ajantasaisesti esim. turvallisuuden parantamiseksi tai muihin tarkituksiin. Liukkauden tunnistukseen n j kehitetty TransEc-tutkimushjelmassa järjestelmä, jssa yksittäisten autjen tuttamasta tiedsta prsessidaan reaaliaikainen liukkauskartast. Näin ajneuvjen päätelaitteisiin vidaan lähettää varitus ennen liukkaalle alueelle saapumista. Vastaavasti erilaisia missä tahansa tutettuja tietja vidaan hyödyntää turvallisuuden tai muiden infrmaatijärjestelmien parantamiseen ( parviäly ). Sumessa n tämän alan saamista ja siihen panstamalla visi syntyä merkittäviä vientitutteita. Liikenteen älykäs hjaus Tilannekuvan ja ennustetiedn perusteella vidaan tuttaa infrmaatita liikkujille. Esimerkiksi ajantasainen tiet ruuhkista hjaa liikkujia vähemmän kurmitetuille reiteille. Liikkujia vitaisiin myös hjata humiiden ympäristövaikutukset, esimerkiksi ehdttamalla vaihtehtisia reittejä/liikennevälineitä, mikäli mallinnuksen ja ennusteiden mukaan (sää- ja ympäristölsuhteet) jtakin reittiä uhkaa ilmansaasteiden kasvu. Ohjaukseen vitaisiin käyttää pasteita ennen kuin mbiililaitteet vat riittävän käyttäjäystävällisiä tähän tarkitukseen. Liikenteen älykäs hjaus ulttuu järjestelmätaslta (Fleet management) perijan taslle. Palvelut Älyliikenne tarkittaa myös mnipalvelujärjestelmien kehittämistä. Tämä tarkittaisi liikkumisen liiketiminnallistamista. Palvelujärjestelmän pitäisi lla asiakaslähtöinen: Traffic as a service. Liikkuja saisi erilaisia vaihtehtja matkalle pisteesta A pisteeseen B haluamassaan arvjärjestyksessä: npein, halvin, ympäristöystävällisin jne. Vastaavia järjestelmiä n j käytössä esim. lentliikenteessä (e-bkers, raming). Kuljetuspalveluiden tarjajalta (liikennejärjestelmä) vitaisiin velvittaa tiedn tuttamiseen tarvittavaa tekniikkaa (infrastruktuuriin panstaa julkinen hallint). Standardinti n tärkeässä asemassa, jtta tutettava tiet spii yhteen tiedn prsessintijärjestelmän ja palvelupaketin kanssa. Millaista tieta, tutkimusta ja kehittämistimintaa erityisesti tarvitaan, jtta seuraavat strategiset tavitteet tteutuisivat vuteen 2020 mennessä? Väylänpidn ja liikennejärjestelmän tuttavuus n kasvanut 10 prsenttia yleistä tuttavuuskehitystä enemmän. Yritysten lgistiikkakustannukset vat kuljetusketjujen ja terminaalilgistiikan tehstumisen jhdsta alentuneet lähelle tärkeimpien kilpailijamaiden tasa. Ruuhkautumisen aiheuttamat työmatkaliikenteen aikaviiveet vat vähentyneet suurilla kaupunkiseuduilla 20 prsentilla. Älyliikenteen avulla säästetään tieliikenteessä vusittain 50 ihmishenkeä eikä kaupallisessa meri-, ilma- ja rautatieliikenteessä menetetä ihmishenkiä lainkaan. Liikenteen kasvihunekaasupäästöt vat vähentyneet merkittävästi ja energian lppukulutuksen kasvu n saatu taittumaan. Jukkliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun suus matkjen määrästä n kasvanut 20 prsenttia. Asiakkaat vat tyytyväisiä sujuviin matkihin ja vat hyvin infrmituja matkansa kaikissa vaiheissa (vähintään 80 prsenttia tyytyväisiä) Sumi n älyliikenteen palveluiden ja tutteiden käytössä maailman viiden edistyneimmän maan jukssa. Sumessa n merkittävää älyliikenteen palveluiden ja tutteiden tutanta ja sen vientiä. Edellisiin liittyviä TKI-timinnan haasteita Miten käyttäjä vi timia sana liikenteen palvelu(ek)systeemiä? Ts. miten käyttäjä vidaan ttaa paremmin mukaan ja humiida käyttäjän tarpeet. Älyliikenteen keint. Julkiset hankinnat: Miten vaikuttavuutta ja tuttavuutta tulisi tutkia / mitata (älyliikenteen) palveluissa? Miten arviintimenetelmiä ja menettelyjä vitaisiin kehittää (äly)liikenteessä (esim. hyöty-kustannussuhteet) Liitännäinen kysymys: miten mitataan tuttavuutta liikennejärjestelmätaslla? Miten älyliikenteen keinin vidaan parantaa tieliikenteen turvallisuutta? Miten älykkäiden järjestelmien ja palveluiden käyttööntt vaikuttaa liikenneturvallisuuteen? Ajneuvt, plttaineet ja päästöt Autmaattisissa ajneuvissa tulee lemaan nykyistäkin enemmän antureita ja tiettekniikkaa. Autmaattiset ajneuvt siis timivat merkittävinä tiedn tuttajina, niin ajneuvn tilasta (kunt, hulttarve ) kuin liikenteestä (ruuhkat) ja lsuhteista (sää, ilmanlaatu ). Ajneuvt vivat tuda mnipulista infrmaatita matkustajalle selkeässä mudssa. Ajneuvjen timintaa/käyttöä vitaisiin myös hjata, ehdttamalla esimerkiksi hulta humiiden yksittäisen autn minaisuudet. On-bard diagnstics ajneuvissa n j kehittyneellä taslla, ja esimerkiksi päästötasn nusua vidaan mnitrida. Tulevaisuuden plttainejärjestelmät visivat myös lla älykkäitä. Muuta Liikennejärjestelmän ja älyliikenteen tavitteet samankaltaisia esimerkiksi palveluknseptien ja tiednhallinnan salta. Tarpeen tarkastella liikennejärjestelmiä ja älyliikennettä rinnakkain.

6 6 (8) LIIKENNEJAÄ RJESTELMAÄ Pöytävastaava Jhanna Särkijärvi, LVM Liikennejärjestelmän tehkkuus ja vaikuttavuus Palveluntarjajakenttä n tällä hetkellä hyvin pirstutunut, ja liikkumisjärjestelmä n melk tehtn. Miten kapasiteetti vidaan käyttää tehkkaammin ja miten palvelun sujuvuudesta visi tulla järjestelmän ajava vima? On kuitenkin mietittävä, millä aikavälillä järjestelmän tehkkuutta ja timien vaikuttavuutta mitataan. Alkuinvestinnit esimerkiksi sähköisiin järjestelmiin vivat lla suuria. Onk kknaismallijärjestelmä hyvä lähtökhta vai pitäisikö perustua laajaan palveluntarjajien jukkn. Tekniikka vi myös vanhentua päätösten viipyessä. Kuka mistaa liikennejärjestelmän? Mitkä sat infrastruktuurista vitaisiin yksityistää? Millainen lisi hyvä maksujärjestelmä? Timijakentän hahmttaminen liikennejärjestelmän uudistamisessa n hyvä lähtökhta (vastuut, tehtävät). Timijiden rleja, kmmunikintia ja yhteistyötä visi kehittää kaupunkiseututaslla ja miettiä erikseen yhteysvälejä. Liikennepliittiset tavitteet tulisi tuda liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja kaavituksen prsesseihin. Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys Liikkumisen kustannuksista pitäisi tehdä läpinäkyviä ja käyttäjille tulisi tarjta mahdllisuus valita palvelu mien tarpeiden mukaan (esim. edullinen, npea, mukava). Reitinsuunnittelupalveluja vitaisiin kehittää ennakivammiksi hyödyntämällä mm. pilvipalveluita siten, että liikkujia vitaisiin hjata eri reiteille. Lisäksi kutsuperusteista jukkliikennettä visi kehittää pidemmälle esimerkiksi tunnistamalla yksilöiden tarpeiden sijaan eri ryhmien tarpeita. Palvelukkemusta visi parantaa myös vaihtpaikkjen palveluja kehittämällä. Tulevaisuuden liikkuminen Tulisi tutkia, millaista liikkuminen tulevaisuudessa n (esimerkiksi uudet liikkumismudt, muuttuvat käyttäjätarpeet). Lähtökhtana n nykytilanteen tunnistaminen, sillä useat asiat liikkumisessa vat hitaasti muuttuvia tai vakiita. Tutkittavia asiita lisivat esimerkiksi tyypilliset työmatkat, ajankäytön jakautumisen muutkset, asumisalueiden asukasrakenteiden muutkset (ikä merkittävä tarpeisiin vaikuttava tekijä), energiankäytön muutkset ja autnmisten ajneuvjen käytön yleistyminen. Perinteisen liikennesaamisen lisäksi tarvitaan mm. käyttäytymistieteellistä ja yhdyskuntien kehittymiseen liittyvää saamista sekä systeemisaamista. Tiet pelisääntöjä tarvitaan Jkainen liikkuja n tiedn tuttaja. Autjen seuranta satelliittijärjestelmällä tulee tdennäköisesti lemaan pieni asia tulevaisuudessa (vrt. kännyköistä j nyt saatava tiet). Pitäisi keskustella ja luda pelisäännöt siihen, kuka hallitsee tieta ja miten sitä sujataan. Tietjen kerääminen liikkumisesta mahdllistaa mnenlaisia svelluksia. Esimerkiksi päästömallinnuksia (hiukkaset, NO x ) vitaisiin tarkentaa. Millaista tieta, tutkimusta ja kehittämistimintaa erityisesti tarvitaan, jtta seuraavat tavitteet tteutuisivat 2030 mennessä? Lähtökhtana Traffic as a Service ajattelu. Liikenteen palvelu(ek)systeemi kstuu useista timijista, jilla selkeät rlit, tehtävät ja vastuut. Infrarakenteet n kytketty saksi liikenteen palveluja (vat alusta ). Liikenteen palvelu- ja inframarkkinilla n siirrytty yksittäisistä palveluista ja rakenteiden tuttamisesta palveluknsepteihin ja elinkaarikknaisuuksiin. Miten päästään yksittäisistä hankkeista innvatiivisiin hankekknaisuuksiin? Miten palvelukknaisuuksissa edistetään mm. vähähiilisyyttä, parannetaan palvelutasa (esim. katkeamattmat matkaketjut, lisäpalvelut), hyödynnetään ICT:tä jne? Liikenteen palveluilla n määriteltynä minimipalvelutas. Miten määritellään palvelutas ja kuinka haluttuun tasn päästään? Miten mahdllistetaan minimipalvelutasa paremmat palvelut, lisäpalvelut? Tiedlla n merkittävä rli liikenteen uusilla palvelumarkkinilla (public-private-peple partnership; tiet laajasti ymmärrettynä, esim. käyttäjätiet, tietjhtaminen, tiednsiirttekniikat, tiedn jalstaminen). Miten t&k-timinnalla vidaan edistää? Käyttäjä sallistuu aktiivisesti liikenneinfran ja palvelujen elinkaareen jatkuvassa vurvaikutuksessa (esim. tiedntuttamisessa, suunnittelussa, käyttömukavuuden arviinnissa). On lutu uudet timintamallit siitä, mitkä vastuut ja tehtävät kuuluvat kenellekin Käyttäjät, palveluntarjajat, infraa isännöivät, hjaajat/valvvat taht jne. Esim. pitääkö kaupunkien/liikenteen tilaajien jatkssa vastata infrastruktuureista, varikista, latausjärjestelmistä ym Kiinnstavia aihealueita ennakinnin kannalta Millaisia mistussuhteet tulevaisuudessa vivat lla palveluissa, tiedssa, liikennevälineissä ja infrassa? (esimerkiksi car share) Millaiset vat käyttäjän tarpeet liikkumisen ja liikkumista tukevien palvelujen suhteen tulevaisuudessa? Miten palveluntarjajat ja käyttäjä khtaavat nykyistä paremmin tulevaisuudessa? Kuinka päätösten vaikutus arviidaan ja hallitaan tulevaisuudessa? Erilaisten tavitteiden yhteensvittaminen Timenpiteet vaikuttavat eri tavalla erilaisten yhteiskunnallisten tavitteiden saavuttamiseen. Tavitteet vivat liittyä mm. liikenteen ympäristövaikutuksiin, sujuvuuteen, timintavarmuuteen, turvallisuuteen ja uuden liiketiminnan synnyttämiseen. Esimerkiksi npeusrajitusten muuttamisella n erilainen vaikutus liikkumisen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja ympäristöön. Erilaisten timenpiteiden vaikutuksia visi mallintaa, tehdä skenaariita ja luda mittareita (esim. ilmansaasteet menetettyinä elinvusina). Keskeinen kysymys n, miten useista palveluntarjajista kstuvassa liikenteen palvelusysteemissä varmistetaan yleisen edun tteutuminen. Erilaisten tavitteiden yhteensvittamista tulisi tehdä myös liikenne- ja muussa suunnittelussa. Lisäksi tulisi hyödyntää keinälyä mnimutkaisten ratkaisumallien kehittämisessä.

7 7 (8) Liikennejärjestelmän ja älyliikenteen tavitteet samankaltaisia. Mikä erttaa nämä lhkt ja tuleek päällekkäisyyttä/ ristikkäisyyttä esimerkiksi palveluknseptien ja tiednhallinnan salta? Tavitteissa kasvihunekaasujen ja energiankulutuksen vähentämiselle tivtaan lisää painarva. MUUTA Työpajassa kysyttiin myös näkemyksiä siitä, jääkö käsitellyn neljän liikennelhkn ulkpulelle huminarvisia asiita. Tähän kmmentitiin, että kaiken perustana pitäisi lla liikennepliittinen sitva visi: mitä halutaan saavuttaa? Keint löytyvät sitten. kyllä. Tiseksi kmmentitiin ympäristövaikutuksia, jihin pitäisi sisällyttää myös terveysvaikutukset tai jpa terveyshaitat samalla taslla kuin ympäristö, taludellisuus yms., sillä terveysvaikutuksilla n myös taludellista merkitystä (kulemat, muu haitta, alttiit ihmisryhmät, lapset astmaatikt yms.).

8 8 (8) LIITE 1. Seminaariin ja työpajaan ilmittautuneet. Kaikki eivät sallistuneet työpajaan. Päivi Aakk-Saksa VTT Mia Aarni Ilmatieteen laits Sini Anttalainen Metrplia amk Micke Bergman VTT Thmas Casey VTT Jchim Dnner Mtiva Oy Kimm Erkkilä VTT Jari Harju SKAL ry Tuukka Hartikka Neste Oil Rist Hillam Ilmatieteen laits Markku Iknen Turun ammattikrkea Ari Juva Tmi Juva Ari Tuuli Järvi VTT Saara Jääskeläinen LVM Päivi Kpnen VTT Anu Kusa Helsingin seudun ym Antti Lajunen Aalt Jukka Lehtmäki VTT Kati Lehtranta VTT Heikki Liimatainen TTY / Verne Irene Lilleberg Helsingin kaupunki Peter Lstedt Turun seudun kehittä Sepp Mikknen Neste Oil Tim Murtnen VTT Jarkk Niemi Helsingin seudun ym Jukka Nuttimäki VTT Riitta Nyhlm VTT Nils-Olf Nylund VTT Sami Peuranen Auttujat ry Mikk Pihlatie VTT Miia Riihimäki HSY Piritta Rslund VTT Sami Rutsalainen Metrplia Mikk Räsänen Trafi Tpi Rönkkö TTY Teemu Sarjvaara Aalt Ylipist Juni Sintnen TeliaSnera Finland O Jhanna Särkijärvi LVM Kari Tammi VTT Armi Temmes Aalt-ylipistn Kaup Anu Tuminen VTT Rami Wahlsten Turun ammattikrkea Tm Warras Tekes

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Liikenteen ilmastopolitiikka ja tutkimuksen tarve vuoteen 2030/2050

Liikenteen ilmastopolitiikka ja tutkimuksen tarve vuoteen 2030/2050 Liikenteen ilmastopolitiikka ja tutkimuksen tarve vuoteen 2030/2050 Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransSmart-seminaari, Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

HoivaRekry Kommenttipuheenvuoro. Paul Lillrank Professori Tuotantotalouden laitos Aalto yliopisto Hallituksen puheenjohtaja Nordic Healthcare Group

HoivaRekry Kommenttipuheenvuoro. Paul Lillrank Professori Tuotantotalouden laitos Aalto yliopisto Hallituksen puheenjohtaja Nordic Healthcare Group 1 HivaRekry Kmmenttipuheenvur Paul Lillrank Prfessri Tutanttaluden laits Aalt ylipist Hallituksen puheenjhtaja Nrdic Healthcare Grup KYSYMYKSET 2 Markkinallistuminen Miten markkinat syntyvät ja kehittyvät?

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille 1. Sumi n kilpailukykyinen timintaympäristö metsiin perustuville liiketiminnille 1.1 Metsäala kasvaa, alan yritykset uudistuvat sekä uusia ja kasvuyrityksiä kehittyy Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012):

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012

Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012 Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012 Työ-ja elinkeinministeriön järjestämässä työpajassa Lahden Sibelius-tallla 6.6.12 käsiteltiin ikärakennemuutksen vaikutuksia alueellisesta näkökulmasta sekä ikärakennemuutksen

Lisätiedot

TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT

TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT ÄLYKÄS JA VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE VTT:N LIIKENTEEN KÄRKIOHJELMA 2013 - Liikenteen

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ilmastotyö Energiansäästöviikko 9.10.2013

Helsingin kaupungin ilmastotyö Energiansäästöviikko 9.10.2013 Helsingin kaupungin ilmasttyö Energiansäästöviikk 9.10.2013 Jari Viinanen, ympäristötarkastaja Jari.viinanen@hel.fi 27.9.2013 Jari Viinanen 2 TAVOITE TOTEUMA 2012 Kasvihunekaasupäästöt Hiilineutraali Helsinki

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt 31.3.2015 VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA 1.4.2015-31.12.2015 ARCTIC IMAGE 1.3.2015-31.12.2017 Vetvimaisuutta AV-tutannilla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TRANSSMART KÄRKIOHJELMA: ÄLYKÄS VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE

TRANSSMART KÄRKIOHJELMA: ÄLYKÄS VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE TRANSSMART KÄRKIOHJELMA: ÄLYKÄS VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE Nils-Olof Nylund 10.10.2013 2 Älyä peliin ja matka jatkuu! LIIKENTEEN SAATTAMINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLULLE (IEA RETD RETRANS RAPORTTIA

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

EU:n energiaunioni ja liikenne

EU:n energiaunioni ja liikenne EU:n energiaunioni ja liikenne Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.6.2015 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v.

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Flow Festival Case Study

Flow Festival Case Study Flw Festival Case Study FESTIVAALI Flw Festival n vusittainen, urbaani festivaali Helsingin Suvilahdessa vanhalla kaasutehdasalueella. Räjähdysmäinen kasvu. Vunna 2004 4500 kävijää vunna 2012 63 000 kävijää.

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Uusia tapoja arvottaa ja markkinoida metsien ulkoisvaikutuksia (NEWFOREX)

Uusia tapoja arvottaa ja markkinoida metsien ulkoisvaikutuksia (NEWFOREX) Uusia tapja arvttaa ja markkinida metsien ulkisvaikutuksia (NEWFOREX) Art Naskali, Erkki Mäntymaa, Ville Ovaskainen ja Liisa Tyrväinen (METLA) Arvt ja arvttaminen: Arvtiedn tutant LYNET laitksissa 24.5.2012,

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto

Topinpuisto (Topi UrbanMine) Innovatiivinen kiertotalouspuisto Tpinpuist (Tpi UrbanMine) Innvatiivinen kierttaluspuist LOPPURAPORTTI 9.3.2016 Mari Saari, Ida Rönnlund, Tea Miller, Anna Hillgrén ja Teresa Lindhlm Gaia Cnsulting Oy www.gaia.fi SISÄLTÖ Hankkeen tavitteet

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 TUNTIITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Shkötutkimusplin tutkimusseaari 18.10.2012 Jatik Oy Jar Lehtnen, timitusjhtaja KT, DI (isttutant) 16 vuden kkemus energiayhtiön kehitystehtvist Shköenergialiitn asiamies

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / 25.8.2011 Ulla Vehkaperä ulla.vehkapera@metrplia.fi SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot