HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 62 Lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteerin viran täyttäminen 63 1 Kanttori Pekka Soranummen sivutoimilupa-anomus 64 Satu Wilskan hoitovapaa-anomus 65 Heidi Pekonmäen hoitovapaa-anomus 66 Reija Roimolan irtisanoutuminen 67 Lausuntopyyntö it-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännöstä 68 Ristiniemen hautausmaan huoltorakennuksen ja konehallin urakoitsijan valinta 69 2 Vainajan kylmäsäilytystilojen hankkiminen Virolahdelle ja Miehikkälään 70 Haminan seurakunnan Marian kirkon urkujen uusiminen ja kirkon peruskorjaus 71 Hautausmaakatselmuksien muistio ja pöytäkirjat tiedoksi 72 Pekka Wilskan ilmoitus 73 3 Marian kirkon urkujen purkutarjoukset 74 Tiedoksi päätös sähkönhankinnasta 75 Sopimus perheneuvontapalveluiden ostamisesta 76 Kiinteistöautomaation hankinta 77 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 78 Kolehtilista 79 Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 80 4 Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 30 Aika tiistai klo Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra Vesa Aurén Liisa Hanski Nina Janes Arto Kivelä Osmo Näkki Outi Silander varajäsenet Esko Kiri Heidi Suurnäkki Anne Urpalainen Tuula Joenpolvi Simo Suutari Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa Pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkoneuvosto Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 60 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 61 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Outi Silander ja Vesa Aurén. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

4 Kirkkoneuvosto Sivu 32 LÄHETYS- JA VAPAAEHTOISTYÖN SIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 62 Lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteerin virkaan tuli määräajan puitteissa 10 hakemusta. Kirkkoherra ja lähetystyöstä vastaava pastori Hanna Hietanen ja aikuistyössä vapaaehtoistyöstä vastaava kappalainen Elina Rajala käsittelivät hakemukset ja tekivät haastattelutyöryhmälle esityksen haastatteluun kutsuttavista. Hakemuksista piti ensin karsia ne, joilla ei ole virkaan vaadittavaa koulutusta: -joko sosionomi AMK /kirkon nuorisotyönohjaaja tai diakoni -tai yhteisöpedagogi AMK / kirkon nuorisotyönohjaaja Seuraavaksi tarkistimme hakijan kokemuksen seurakuntatyöstä. Haettava virka on tehtäväkuvaltaan täysin uusi ja laajuudessaan vaativa. Viran menestykselliselle hoitamiselle on merkittävää etua käytännön seurakuntatyön tuntemisesta, koska tehtävään kuuluu mm. eri työalojen yhteistyön kehittäminen ja organisoiminen. 1. Hakijat, joilla ei ole vaadittavaa koulusta tai tarpeeksimerkittävää kokemusta seurakuntatyöstä: Anu Kervinen (050581) -sosionomi AMK, diakoni, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniainen lähetyssihteerin opinnot -erilaisia kirkollisen työn kursseja, Kansanlähetysopisto ja Kansan Raamattuseura -kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnanohjaaja, Rinnekotisäätiö Espoossa Erityisdiakonian viransijaisuus (24%) Joensuun srkyhtymässä diakonian viransijaisuus (50%) Rantakylän srk:ssa Iida Kuokka (290968) - sosionomi (AMK) 2011 ei vaadittua kirkollista koulutussuuntausta Kati Kurtti (050971) -diakoni, Järvenpää lähetys- ja kv diakonian kurssi -työkokemus sosiaalialalla mm. kriminaalihuollossa ja A-klinikalla -nyt kuntoutusohjaaja/työhönvalmentaja Sotek-säätiöllä ei kokemusta seurakuntatyöstä

5 Kirkkoneuvosto Sivu 33 Kristiina Puska (290968) -sosionomi, sosiaalinen kuntoutus ei vaadittua kirkollista koulutussuuntausta -talonrakennusinsinööri markkinointimerkonomi 1987 Riikka Riikonen (180770) - yo-kauppateknikko opiskelee sosionomi amk-tutkintoa -ei vaadittua koulutusta Elina Sakkara (080289) -sosionomi (AMK) ei vaadittua kirkollista koulutussuuntausta Irina Saraykina (050774) - merkonomin perustutkinto ei vaadittua koulutusta 2. Haastatteluun kutsuttavat hakijat: Johanna Harjula (040566) - kirkon nuorisotyönohjaaja, Helsingin Evankelinen Opisto nuorisotyönohjaaja: Haukivuoren srk lähetystyön kurssi ja lähetti Japanissa Tokiossa lähetyssihteerin täydennyskoulutus nuorisotyönohjaaja Nurmijärven srk:ssa lähetyssihteerin viransijaisuus Nurmijärven srk:ssa sosiaalipuolen sosionomin (AMK) muunto-opinnot Diakissa Järvenpäässä Riikka Klaavu-Pihlajamaa (151177) -sosionomi (AMK)-diakoni, Pieksämäki kesätöitä eri srk:ssa diakoniatyöntekijä Olarin srk:ssa diakoniatyön viransijainen Haminan srk:ssa 2011 Liisa Länsmans (061168) -kirkon nuorisotyönohjaaja, Sisälähetysseuran opisto Pieksämäki lähetyssihteeri, Lähetysseuran keskus lastenohjaaja Hämeenlinnan ja Vanajan srkyhtymä yrittäjä, Oriflamen Kotkan aluejohtaja Gountry Manager, Green House of Scandinavia vs lapsityönohjaaja, Lahden srkyhtymä yrittäjä, hyvinvointituotteiden myynti ja markkinointi -nuoriso-ohjaaja, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 2009

6 Kirkkoneuvosto Sivu Haastattelut Haastattelutyöryhmässä olivat kirkkoneuvostosta Nina Janes ja Outi Silander sekä lähetyspastori Hanna Hietanen ja khra Jari Pennanen. Haastattelut pidettiin maanantaina kirkkoherran työhuoneessa. Haastattelussa kartoitettiin hakijoilta mm: -motivaatioita ja innostusta lähetystyöhön -yhteistyöhalua ja kykyä -kykyä itsenäiseen ja päätöksiä vaativaan työtehtävään -seurakuntatyön tuntemista -valmiutta työajattomaan työskentelyyn -työhistorian tuomaa valmiutta -sitoutumista kirkon hengelliseen elämään -sitoutumista pitkäaikaiseen työsuhteeseen Haminan srk:ssa Hakupapereiden ja haastattelujen pohjalta työryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se valitsee Haminan seurakunnan lähetys- ja vapaaehtoissihteerin virkaan alkaen Liisa Länsmansin. Liisa Länsmans nousi haastateltavista etusijalle ennen kaikkea vakuuttavan työasenteensa vuoksi. Hän osoittautui idearikkaaksi innostajaksi, joka myös itse tarttuu tehtäviin. Hän arvostaa eri ikäpolvien erilaisuutta ja etsii heidän kohtaamista. Hänellä on selkeä kristillinen viitekehys ja kipinä lähetystyöhön. Hänelle tärkeätä on yhdessätekeminen toisia kuunnellen. Hänen työkokemuksensa sekä seurakuntatyössä että sen ulkopuolella nähtiin arvokkaana. Se antaa hyviä eväitä lähetys- ja vapaaehtoistyön organisointiin ja yhteistyön koordinointiin. Hänellä on kokemusta tiimityöstä ja vastuunkantamisesta. Kirkkoneuvosto valitsee lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteerin virkaan alkaen Liisa Länsmansin. Palkan vaativuusryhmä on 502 ja peruspalkka 2.222,63 /kk.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 35 KANTTORI PEKKA SORANUMMEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS 63 Kanttori Pekka Soranummi on anonut sivutoimilupaa (liite 1). Kanttorin virka seurakunnassa on työajaton, t.s. kanttorilla ei ole virkaaikaa vaan työnkuvaan kuuluu työhön käytettävän ajan jatkuva epäsäännöllisyys. Kanttoreilla on kaksi vapaapäivää viikossa. Pekka Soranummen arkivapaapäivät ovat torstai ja perjantai ja sopimusten mukaisesti yksi viikonloppuvapaa kuukaudessa. Kanttorit palvelevat taidoillaan useimmiten myös seurakunnan ulkopuolisia tahoja pitämällä konsertteja, johtamalla kuoroja, opettamalla musiikkiopistoissa jne. Tällaisen toiminnan on katsottu hyödyntävän myös seurakuntaa, koska kanttorit julkisesti tunnettuina henkilöinä ovat parhaimmillaan myös seurakunnan imagolähettiläitä. Laaja musiikillinen aktiivisuus järkevästi mitoitettuna antaa myös motivaatiota ja mahdollisuutta itsensä kehittämiseen muusikkona. Sivutoimilupaa myönnettäessä on pidettävä selvänä sitä, että sivutoimi ei saa häiritä varsinaista viranhoitoa. Esimiehen tulee olla jatkuvasti tietoinen sivutoimen laajuudesta ja sisällöstä. Samoin sen tulee saada lähimpien kollegojen hyväksyntä. Kirkkoherra on keskustellut Pekka Soranummen kanssa haetusta sivutoimiluvasta. Samoin kirkkoherra on keskustellut asiasta musiikkityöstä vastaavan kanttorin Kai Huopaisen kanssa. Niiden perusteella kirkkoherra puoltaa anottua hakemusta. Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Pekka Soranummelle hakemuksen mukaisen sivutoimiluvan. SATU WILSKAN ANOMUS 64 Satu Wilska on toimittanut seuraavanlaisen anomuksen: Haminan seurakunta Kirkkoneuvosto

8 Kirkkoneuvosto Sivu 36 HOITOVAPAA Olen aiemmin hakenut hoitovapaata saakka. Anon jatkoa hoitovapaaseeni , kunnes kuopus täyttää 3 vuotta. Haminassa SATU WILSKA Satu Wilska nuorisotyönohjaaja puh Työsopimuslaki 4 luku Perhevapaat Hoitovapaa Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta Hoitovapaana voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, jolleivät työnantaja työntekijä sovi kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Myönnetään nuorisotyönohjaaja Satu Wilskalle hoitovapaata ajalle ja palkataan hänen sijaisekseen teol.yo Pauliina Kuikka. Palkkaus vaativuusryhmä 502, vähennettynä 15 %. Peruspalkka 1889,64 euroa.

9 Kirkkoneuvosto Sivu 37 HEIDI PEKONMÄEN ANOMUS 65 Heidi Pekonmäki ja toimittanut seuraavanlaisen anomuksen: Kirkkoneuvosto Haen hoitovapaata lastenohjaajantoimestani ajalle Lastenohjaaja Heidi Pekonmäki HEIDI PEKONMÄKI Heidi Pekonmäen äitiysloma- ja vanhempainvapaasijaisena on toiminut lastenohjaaja Satu Tompuri. Hänet on valittu lastenohjaa Saila Kiviharjun äitiysloma- ja vanhempainvapaan sijaiseksi ajalle Työsopimuslaki 4 luku Perhevapaat Hoitovapaa Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaana voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, jolleivät työnantaja työntekijä sovi kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Myönnetään lastenohjaaja Heidi Pekonmäelle hoitovapaata ajalle väliseksi ajaksi. Hänen sijaisekseen kokoaikaiseksi lastenohjaajaksi palkataan ajalle Jaana Tilli, vaativuusryhmä 401,vähennettynä 10 %, koska hänellä ei ole lastenohjaajan pätevyyttä. REIJA ROIMOLAN ANOMUS 66 Reija Roimola on toimittanut seuraavanlaisen anomuksen: Reija Roimola Kirkkojärvi 175

10 Kirkkoneuvosto Sivu HAMINA Kirkkoneuvosto Irtisanon itseni lastenohjaajan toimesta alkaen. REIJA ROIMOLA Reija Roimola Myönnetään Reija Roimolalle hänen pyytämänsä ero lastenohjaajan tehtävistä alkaen. Hänen tilalle on palkattu kirkkoherran päätöksellä kokoaikaiseksi lastenohjaajaksi ajalle Riikka Turkia. Hän suorittaa samalla lastenohjaajan oppisopimusta. LAUSUNTOPYYTNÖ IT-ALUEKESKUKSEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖSTÄ 67 Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunta on kokouksessaan , 12, tarkistanut oman johtosääntönsä ajantasaisuuden ja antanut siitä lausuntonsa Kouvolan seurakuntayhtymän hallintotyöryhmä II:lle. Kouvolan seurakuntayhmymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan ehdotuksen Kouvolan seurakuntayhtymän ITaluekeskuksen johtokunnan johtosäännöksi ja samalla se pyytää kirkkojärjestyksen 11 luvun 2 :n mukaisesti sopimusseurakuntien päättävien toimielinten lausunnot tarkistetusta johtosäännöstä. Tarkistettu johtosääntö jaetaan esityslistan mukana. Johtosääntöön on lisätty kohta 10. Sen mukaan johtokunnan tehtävänä on myös antaa lausunto tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä kahden seuraavan vuoden talousarviosta Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Tällä muutoksella seurakuntien vaikutusmahdollisuudet paranevat. Kirkkoneuvosto hyväksyy lausuntonaan tarkistetun it-aluekeskuksen johtosäännön.

11 Kirkkoneuvosto Sivu 39 RISTINIEMEN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSEN JA KONEHALLIN URAKOITSIJAN VALINTA 68 Seurakunnan talousarvion investointiosassa on huoltorakennuksen ja konehallin rakentamiseen varattu tälle vuodelle euroa. Insinööritoimisto Yrjö Saarelainen Oy laati alustavien suunnitelmien perusteella rakennustapaselostuksen huoltorakennuksesta ja konehallista keväällä Sen perusteella saimme Insinööritoimisto Kaisu Metsärinteeltä alustavan kustannusarvion, joka oli yhteensä euroa. Teimme karsintaa suunnitelmiin ja laadimme uuden rakennustapaselostuksen, jonka perusteella pyysimme tarjoukset seuraavilta rakennusliikkeiltä: Rakennusliike Kalevi Suntio Oy, Oy Rakennuspartio, T:mi Heikki Pousi, Kymen Rakennustoimi ja Villiruusu Oy. Määräaikaan mennessä saimme seuraavat arvonlisäverolliset tarjoukset rakennuksista ja piha-alueen asfaltoinnista: Rakennusliike Kalevi Suntio Oy - rakennukset ,00 - asfaltointi , ,00 euroa Oy Rakennuspartio - rakennukset ,00 - asfaltointi , ,00 Kymenlaakson Rakennus Oy - rakennukset ,00 - asfaltointi , ,00 Moniurakointa E.Hiltunen Ky (hanke toteutetaan Villiruusu Oy valmistalojen kanssa) - rakennukset ,00 - asfaltointi ei tarjousta Rakennus Kunnari - rakennukset ,53

12 Kirkkoneuvosto Sivu 40 - asfaltointi , ,88 Rakennuspalvelu MK-Toikka Oy - rakennukset ,68 - asfaltointi , ,68 Tarjouksiin sisältyy myös lvi- ja sähkötyöt. Olemme käyneet urakkaneuvottelun halvimman tarjouksen tehneen Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n kanssa ja olemme todenneet, että heidän tarjous on toteuttamiskelpoinen. Rakennushanke aloitetaan lokakuun puolivälissä ja rakennukset ovat valmiit ja piha-alue mennessä. Rakennustapaselostus lähetetään esityslistan mukana. Rakennuspiirustukset sekä saapuneet tarjoukset ovat esillä talousjohtajan työhuoneessa virka-aikana sekä kokouksessa. Päätetään valita halvimman tarjouksen antanut Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Ristiniemen huoltorakennuksen ja konehallin urakoitsijaksi hintaan ,00 euroa. VAINAJAN KYLMÄSÄILYTYSTILOJEN HANKKIMINEN VIROLAHDELLE JA MIEHIKKÄLÄÄN 69 Seurakunnan talousarvion investoinneissa on varattu Miehikkälän ja Virolahden vainajien kylmäsäilytystilojen uusimiseen molempiin euroa. Tarjoukset pyydettiin kahdelta toimittajalta. Hermetel Oy:ltä ja Estola & Co Ky:ltä. Molemmat yritykset jättivät tarjouksen. Tarjous oli pyydetty seuraavasti: Virolahti Vaihtoehto 1 Kuusi säilytyskaappia, kolme päällekkäin, joista kolmea voitaisiin käyttää myös pakastavana yksikkönä sekä akkukäyttöinen vainajan nostin. Kaksi jäähdytyskonetta

13 Kirkkoneuvosto Sivu 41 Vaihtoehto 2 Kuusi säilytyskaappia, kaksi päällekkäin, joista kahta voitaisiin käyttää myös pakastavana yksikkönä sekä akkukäyttöinen vainajan nostin. Kolme jäähdytyskonetta. Miehikkälä Kaksi säilytyskaappia päällekkäin, jotka toimivat ainoastaan kylmiöinä. Tarjousten vertailu liite 2 Tarjouspyyntö jaetaan esityslistan mukana. Tarjouksiin voi tutustua talousjohtajan työhuoneessa virka-aikana tai kokouksessa. Kylmiökustannusten lisäksi tulee Virolahdelle varaston sisätilan rakentaminen ja sähkötyöt ja Miehikkälään ainakin sähkötyöt. Päätetään hankkia Miehikkälän ja Virolahden vaihtoehto 2 mukaan vainajan säilytystilat Estola & Co Ky:ltä hintaan euroa sis. alv 23 %. peruste: kokonaistaloudellisesti edullisin hinta. HAMINAN SEURAKUNNAN MARIAN KIRKON URKUJEN UUSIMINEN JA KIRKON PERUSKORJAUS 70 Lähetetään edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle Mikkelin hiippakunnan lausunto Nro 346/ , jossa tuomiokaputuli puoltaa kirkkovaltuuston tekemää päätöstä urkujen uusimisesta ja kirkon peruskorjauksesta. Mikkelin hiippakunnan kirje on esillä kokouksessa.

14 Kirkkoneuvosto Sivu 42 HAUTAUSMAAKATSELMUKSIEN MUISTIO JA PÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 71 Muistio ja pöytäkirjat jaetaan esityslistan mukana. Merkitään tiedoksi Haminan alueen hautausmaakatselmuksen muistio ja Miehikkälän ja Virolahden hautausmaakatselmuksien pöytäkirjat. PEKKA WILSKAN ILMOITUS 72 Pekka Wilska ilmoittaa kirjeellään , että eroaa varavaltuutetun tehtävästä alkaen. Syy eroon on maastamuutto. KL 7 luku, 3 : Vaalikelpoinen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen, jolla on äänioikeus samassa tai jossakin muussa seurakunnassa ja joka ei ole holhouksen alainen. KL 8 luku 3 selitysosassa mainitaan, että vain läsnä oleva jäsen voi käyttää äänioikeutta. Pekka Wilska menettää vaalikelpoisuutensa ja kirkkovaltuuston varajäsenenä olemisen siitä päivämäärästä alkaen kun hänet siirretään seurakunnan poissaolevaan väestöön. Todetaan, että Pekka Wilska menettää vaalikelpoisuutensa kun hänet merkitään kirkonkirjoihin poissaolevaksi jäseneksi. MARIAN KIRKON URKUJEN PURKUTARJOUKSET 73 Seurakunta sai määräaikaan mennessä yhden tarjouksen urkujen purusta, liite 3. Tarjouksessa talkooryhmä lupaa purkaa urut talkootyönä ja maksaa materiaaleista euroa.

15 Kirkkoneuvosto Sivu 43 Hyväksytään Reino Halosen allekirjoittama tarjous Marian kirkon urkujen purkamisesta talkootyönä ja materiaalimaksuna euroa. TIEDOKSI PÄÄTÖS SÄHKÖNHANKINNASTA 74 Seurakunnan sähkön kiinnittämistä hoitaa tämän vuoden loppuun Insinööritoimisto Tapani Saikka Ky ja kilpailutuksen perusteella vuoden 2013 alusta Skapat Energia Oy. Seutuhankinta on yhteistyössä Skapat Oy ja seurakunnan kanssa kilpailuttanut sähkön hankinnan. Hankintasopimukseen kuuluu Haminan seurakunnan lisäksi Kotka- Kymin seurakuntayhtymä ja Pyhtään seurakunta. Tarjouksia saatiin kaksi, Kymenlaakson Sähkö ja Helsingin Energia, jonka tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Sähkön toimittajaksi seutuhankinta päätti Kymenlaakson Sähkön. Merkitään tiedoksi, että seurakunnan sähkönhankintaan liittyviä hintataksojen kiinnityksiä ym. sähköasioita hoitaa alkaen Skapat Energia Oy ja sähkön toimittaja on Kymenlaakson Sähkö. SOPIMUS PERHENEUVONTAPALVELUIDEN OSTAMISESTA 75 Haminan seurakunta maksaa Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle Etelä- Kymenlaakson perheasiainkeskuksen Haminan seurakunnan jäsenten käynnit. Sopimus on aikanaan tehty seurakuntien kesken suullisesti. Kotka-Kymen seurakuntayhtymä on valmistellut sopimuksen. Kirkkoherra Jari Pennanen on keskustellut sopimuksesta sekä perheasiain neuvottelukeskuksen toiminnasta yleensä Kotka-Kymin seurakuntayhtymä yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkasen kanssa. Sopimus jaetaan esityslistan mukana.

16 Kirkkoneuvosto Sivu 44 Hyväksytään sopimus perheneuvontapalveluiden ostamisesta Kotka- Kymin seurakuntayhtymältä. KIINTEISTÖAUTOMAATION HANKINTA 76 Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt kiinteistöautomaatioselvityksen ja päätti jättää sen esittämät hankinnat myöhemmäksi, jolloin saadaan uusi aikataulutettu hankintaesitys. Kiinteistöautomaation piirissä on tällä hetkellä Johanneksen kirkko, Simeon-talon lämmönjako ja Ristiniemen siunauskappeli. Simeon-talon ilmanvaihto on toiminut koko kesän hyvin, jopa liian hyvin. Työntekijät toimistoissa ovat valitelleet ilman kylmyyttä ja vetoa, on käytetty erillisiä lämpöpattereita lämmön lisäämiseksi. Toisaalta Kulmakivestä on tullut päinvastaisia viestejä. Siellä on kuuma, eivätkä työntekijät jaksa tai pysty tekemään työtä liian lämpimissä työtiloissa. Ilmanvaihdon ja lämpötilojen säätäminen tämänhetkisestä säästölaitteesta on hankalaa jopa mahdotonta, koska yhden arvon muuttaminen vaikuttaa myös toisiin arvoihin, eikä tiedä mihin ja miten, koska säätimen näyttöruutu on pieni. Tähän ongelmaan olisi ratkaisuna kiinteistöautomatiikan laajentaminen, jolloin ilmastointiverkosto venttiileineen ja lämmitys putkistoineen tulisi näkyville tietokoneen ruudulle. Samalla esim. lämpötilojen ylä- tai alarajojen rikkoutuminen aiheuttaisi heti hälytyksen kiinteistöhenkilöstölle. Nykyisessä järjestelmässä pitää käydä paikan päällä tarkistamassa, onko järjestelmästä tullut hälytyksiä. Mm. viikonlopun hälytykset tarkistetaan vasta maanantaiaamuna. Kustannukset ovat seuraavat: Kiinteistövalvomon koon laajentaminen (mittauspistemahdollisuuksien lisääminen) euroa Simeontalon iv-koneen ja Herran Kukkaron liittäminen euroa Kulmakiven liittäminen euroa yhteensä euroa Tämä hankinta suoritettaisiin heti, jolloin projektityöntekijä Sami Viitalo voisi tehdä tarvittavat säädöt vielä tämän syksyn aikana.

17 Kirkkoneuvosto Sivu 45 Marian kirkon lämmönsäätely onnistuu tällä hetkellä käsikäyttöisesti. Taloudellisesti olisi järkevää liittää se kiinteistöautomaatioon urkujen uusimisen ja peruskorjauksen yhteydessä vuoden 2013 aikana. Kustannukset euroa. Vehkarinteen leirikeskuksen liittäminen kiinteistöautomaatioon vaatii eniten muutoksia nykyiseen järjestelmään, koska järjestelmä on vanhahko, eikä ole yhteensopiva valvomon kanssa. Koska järjestelmä toimii vielä, jätetään se nykyisellään. Siihen palataan, mikäli lämmitysjärjestelmässä tai ilmastoinnissa joudutaan tekemään muita isohkoja muutoksia tai leirikeskusten tilanne muuten olennaisesti muuttuu. Kustannukset yhteensä euroa. Kiinteistöautomaatioselvitys ja AdConSys Oy:n tarjoukset ovat uudelleen esillä kokouksessa. Päätetään hankkia kiinteistöautomaation pistelaajennus ja Simeon talon iv-koneen ja Herran Kukkaron sekä Kulmakiven liittäminen järjestelmään nykyisen järjestelmän toimittaja AdConSys Oy:ltä hintaan euroa alv 23 %. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 77 Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta tiedoksi. KOLEHTILISTA 78 Kolehtilista jaetaan esityslistan mukana. Hyväksytään esityslista ajalle

18 Kirkkoneuvosto Sivu 46 KIRKKONEUVOSTON SEURAAVAT KOKOUKSET 79 Päätetään kirkkoneuvoston syksyn 2012 kokousaikataulusta. MUUTOKSENHAKU 80 Liite 4, 80.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika 21.2.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 12.3.2014 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot