1 on. teemme yhdessä. Minä Me kannan vastuun. Me teemme tulosta. Asiakas. Yritysvastuuraportti Ketjukulttuurimme kulmakivet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 on. teemme yhdessä. Minä Me kannan vastuun. Me teemme tulosta. Asiakas. Yritysvastuuraportti 2013. Ketjukulttuurimme kulmakivet"

Transkriptio

1 Asiakas 1 on Me teemme tulosta Minä Me kannan vastuun teemme yhdessä Ketjukulttuurimme kulmakivet

2 Sisältö 1. Organisaation kuvaus 1.1 Raskone lyhyesti 1.2 Yhtiön ja organisaation rakenne 1.3 Toimitusjohtajan katsaus 2. Yritysvastuun johtaminen 2.1 Yritysvastuun johtaminen ja riskien hallinta 2.2 Missio, visio ja arvot 2.3 Sidosryhmät 2.4 Olennaisuusanalyysi 2.5 Yritysvastuun osa-alueet Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu 2.6 Yritysvastuuriskit ja mahdollisuudet

3 1.1 Raskone lyhyesti Raskone on yksi Suomen suurimmista hyötyajoneuvojen ja työkonekaluston kunnossapitoon erikoistuneista yrityksistä. Palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti 21 paikkakunnalla Raskaat ajoneuvot Perävaunut Työkoneet Henkilö- ja pakettiautot Toiminta perustuu monimerkkiosaamiseen ja merkkiriippumattomuuteen. Konserniin kuuluu emoyhtiö Raskone Oy:n lisäksi Pajakulma Oy. Raskone Oy Kotipaikka Helsinki Omistus Valtio 85% Governia Oy 15% Hallituksen puheenjohtaja Juho Lipsanen Pajakulma Oy Kotipaikka Tampere Omistus Raskone Oy 100% Hallituksen puheenjohtaja Kalevi Hasi Toimitusjohtaja Timo Seppä Toimitusjohtaja Juha Paappa Henkilöstömäärä 646 Henkilöstömäärä 103 Liikevaihto 2013 Liikevaihto ,2 Meur 18,6 Meur

4 1.2 Yhtiön ja organisaation rakenne Yhtiökokous Hallitus Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Kenttäjohtaja Talousjohtaja Asiakkuusjohtaja Liiketoiminta-alueet RASKAS KALUSTO KEVYT KALUSTO PERÄVAUNUT ISOT ASIAKKUUDET Timo Seppä, Toimitusjohtaja Korjaamopalvelut 21 paikkakunnalla Espoo Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Joensuu Jyväskylä Kajaani Kotka Kouvola Kuopio Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Rovaniemi Seinäjoki Tampere Turku Vaasa Vantaa Ylivieska Tukifunktiot TALOUS VARAOSAT HPS/TAKUUT HENKILÖSTÖ JA KIINTEISTÖT IT KEHITYS/HINNOITTELU MARKKINOINTI/KOULUTUS

5 1.3 Toimitusjohtajan katsaus Asiakas on meillä ykkönen Asiakkaiden kaluston huoltaminen ja korjaaminen sekä hyvä palvelu on meidän tärkein tehtävämme. Tavoitteenamme on olla asiakkaillamme vastuullinen kumppani. Viime lokakuussa asiakkaillemme tehdyn tutkimuksen mukaan tärkeintä on huoltopalveluiden nopea saatavuus, sovitussa aikataulussa pysyminen, korjauksen kerralla kuntoon saattaminen ja henkilöstön ammattitaito. Markkinatilanne jatkui vuonna 2013 erittäin haastavana. Kuorma-autojen huoltomarkkina supistui kuusi prosenttia vuodesta Raskoneen viimeisen kolmen vuoden tappiollinen tulos yhdistettynä haastavaan markkinatilanteeseen pakotti meidät käynnistämään viiden miljoonan säästöohjelman yhtiön taloudellisen aseman turvaamiseksi. Osana säästöohjelman toteuttamista kävimme viime vuonna koko henkilöstöä koskevan Yt-neuvottelun. Irtisanottaville olemme järjestäneet erillisen työnhakuvalmennuksen. Tänä vuonna tavoitteenamme on kiinteistökulujen pienennys miljoonalla ja muiden kiinteiden kulujen pienennys puolella miljoonalla eurolla. Yritysvastuusta omana kokonaisuutena emme ole puhuneet kovin pitkää, vaikka vastuullisuus onkin ollut osa jokapäiväistä toimintaamme. Tarve vastuullisuusasioiden esiintuomiselle ja kehittämiselle on kuitenkin kasvanut. Nyt tehty yritysvastuuraportti on Raskoneen historian kolmas. Se toteutetaan uudistetussa muodossa keskittyen kansainvälisen GRI G4 ohjeiston mukaisesti tekijöihin, jotka ovat yrityksemme ja sidosryhmien kannalta olennaisia. Olemme työstäneet olennaisuusanalyysin, jossa johtoryhmän apuna oli lähes sadan työntekijämme näkemys. Tässä raportissa olemme keskittyneet kaikkein olennaisimpiin yritysvastuuasioihin. Olemme nyt ottamassa ensimmäisiä askeleita hyvän yritysvastuuraportoinnin maailmassa. Uskomme että toiminnan avoimuus, säännöllinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa, kaikkein olennaisimpiin asioihin keskittyminen ja selkeät tavoitteet auttavat meitä onnistumaan. Kehitettävää meillä on paljon, mutta onneksi työ on aloitettu. Timo Seppä toimitusjohtaja Raskoneen taloudellisen tilanteen parantaminen on tärkeää omistajille ja sen myötä Raskone pystyy pitämään huolta henkilökunnastaan ja toimimaan luotettavana kumppanina päämiehille sekä tavarantoimittajille. Taloudellinen menestys mahdollistaa jatkossa yhtiölle isommat investoinnit henkilöstön kehittämiseen ja ympäristöasioiden huomioimiseen.

6 2.1 Yritysvastuun johtaminen ja riskien hallinta Yritysvastuu kuuluu Raskoneella hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäväkenttään, käytännön työskentelyä ohjaa johtoryhmä, johon kuuluu toimitusjohtajan lisäksi talous-, kenttä- ja asiakkuusjohtaja. Vuosittain laadittavan Yritysvastuuraportin hyväksyy Raskoneen hallitus. Hyvä hallintotapa Raskone soveltaa liiketoiminnassaan hyvän hallintotavan ja läpinäkyvän kirjanpidon periaatteita (Code of Conduct) Raskoneen Eettiset ohjeet on julkaistu , ja ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan eettiset_ohjeet/ Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien on voitava nähdä Raskone luotettavana ja rehellisenä yrityksenä, joka vastaa sitoumuksistaan. Raskone arvostaa pitkäaikaisia liikesuhteita, joiden avulla se voi luoda asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa sekä tarjota henkilöstölleen turvallisia ja haasteellisia työpaikkoja. Toimimme lakien ja yhtiötä sitovien kansainvälisten sopimusten puitteissa. lisäksi vertailu toteutuneen ja budjetoidun välillä. Tarkastusvaliokunta TVK:n rooli yritysvastuujohtamisessa on yhtiön hyvän hallinnoinnin varmistaminen sekä kirjanpidon ja talouden raportointi, sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toiminnan valvonnan varmistaminen. Jatkossa yritysvastuuraportin rakenne ja olennaisemmat sisällöt käsitellään tarkastusvaliokunnassa ennen hallituksen lopullista hyväksyntää. Palkitsemisvaliokunta vastaa henkilöstön palkitsemisjärjestelmien periaatteiden ja kriteerien käsittelystä sekä johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kriteerien toteutumisen seurannasta. Palkitsemisvaliokunta käy säännöllisesti läpi Raskoneelle olennaisten työtapaturma- ja sairauspoissaolojen kehitystä. Ympäristöjärjestelmä ISO ja Laatujärjestelmä ISO 9001 Raskoneelle on myönnetty ensimmäiset ISO sertifikaatit jo vuonna Sertifikaattien sisältävä toiminta on hyötyajoneuvojen ja työkonekaluston kunnossapito sekä materiaalin hankintapalvelua. Sertifikaattien voimassaoloa ylläpidetään toimipaikkakohtaisella auditoinnilla ja nykyiset sertifikaatti on voimassa vuoden 2015 loppuun. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnana tavoitteena on varmistaa, että toiminta on tehokasta ja tuloksellista, liiketoimintariskit on hallittu asianmukaisesti, lakeja ja säännöksiä noudatetaan ja informaatio on luotettavaa. Sisäinen valvonta on osa liiketoiminnan johtamista, jota varmennetaan taloudellisten raporttien, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen avulla. Taloudellista ohjausta varten on raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa johdolle riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa toiminnan suunnittelua ja johtamista varten. Raportointijärjestelmää on edelleen kehitetty vuoden 2013 aikana. Talousosasto hoitaa rahoituksen, konsernilaskennan sekä veroasiat keskitetysti. Toiminnan ohjaamista varten laaditaan kuukausittaiset talousraportit, joissa esitetään toteutuneen tuloksen

7 2.2 Missio, visio ja arvot Vuonna 2011 aloitimme mittavan Fokus uudistumisprojektin, minkä yhteydessä uudistimme myös ulkoisen ilmeemme, värimaailmamme ja logomme. Kehitysprojektin yhteydessä hallitus tarkensi kesällä 2012 Raskoneen toiminta-ajatusta ja muita strategisia tavoitteita MISSIO Pidämme asiakkaan hyötyajoneuvojen pyörät pyörimässä VISIO Olemme vetovoimaisin hyötyajoneuvojen korjaamoketju ARVOT Onnistumme yhdessä Arvostamme toisiamme ja osaamistamme Pidämme sen minkä lupaamme Olemme asiakkaan luottamuksen arvoisia Toimimme vastuullisesti ympäristöasioissa

8 2.3 Sidosryhmät Mittaamme säännöllisesti asiakkaiden tyytyväisyyttä puhelinhaastattelulla. Teimme syksyllä 2013 laajemman asiakkastyytyväisyystutkimuksen selvittääksemme asiakkaiden odotuksia korjaus-ja huoltotoiminnan suhteen. Vuodesta 2014 alkaen otamme käyttöön nopeamman tekstiviestipohjaisen asiakastyytyväisyysmittauksen. Lisäksi meillä on asiakkaiden kanssa vuorovaikutuskanavina erilaiset asiakastapaamiset ja -tapahtumat. Henkilöstön osalta keskeisiä kanavia ovat muun muassa intranet ja sisäiset kuukausi-palaverit. Kukin yrityksemme johtajista kiertää korjaamomme 1-2 kertaan vuodessa. Kenttäkierroksen aikana tavataan alueen asiakasyrityksiä ja pidetään henkilöstöpalaveri. Henkilöstötyytyväisyyttä olemme mitanneet joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä ja seuraava tutkimus tehdään vuonna Muiden sidosryhmien osalta emme ole tehneet systemaattista kartoitusta. Asiakkaat Omistaja Henkilöstö Kumppanit RASKONEEN SIDOSRYHMÄT Päämiehet Tavarantoimittajat Alihankkijat

9 2.4 Olennaisuusanalyysi Raskoneen yritysvastuun painopistealueet perustuvat johdon näkemykseen ja henkilöstökyselyn tuloksiin. Noin sata henkilöä vastasi kyselyyn, jonka pohjalta johtoryhmä teki lopullisen analyysin. Niin sidosryhmien kuin Raskoneen liiketoiminnan kannalta tärkeimmäksi asiaksi nousi esimiestyö. Myös kannattavuuden turvaaminen sekä jakelun ja logistiikan optimointi ovat Raskoneen liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta kolmen tärkeimmän asian joukossa. Noin sata Sosiaalisen vastuun asiat on kerrottu sinisillä palloilla, taloudellisen vastuun asiat keltaisella ja ympäristövastuut vihreillä. Vaaka-akselilla on kuvattu merkitystä Raskoneelle ja pystyakselilla merkitystä sidosryhmille SOSIAALINEN VASTUU 1 Työturvallisuus 2 Sairauspoissaolot 3 Tasavertaisuus ja oikeuden mukaisuus 4 Koulutus 5 Esimiestyö TALOUDELLINEN VASTUU 6 Kannattavuus 7 Vakavaraisuus 8 Verojen ja velvoitteiden hoito 9 Hyvä hallinnointitapa Merkitys sidosryhmille YMPÄRISTÖVASTUU 10 Jätteiden käsittely ja hoito 11 Jakelun ja logistiikan optimointi 12 Energian käytön tehostaminen Merkitys Raskoneelle

10 Merkitys sidosryhmille Sosiaalinen vastuu 1 Työturvallisuus 2 Sairauspoissaolot 3 Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus 4 Koulutus 5 Esimiestyö Merkitys Raskoneelle Raskoneen kannalta tärkein sosiaalisen vastuun asia on esimiestyö. Seuraavana tulevat sairauspoissaolot ja tasavertainen, oikeudenmukainen kohtelu. Raskone tukee ammatillista osaamista ja sen kehittymistä. Korjaamopäällikkö arvioi vuosittain yksikkönsä osaamista ja tulevaisuuden osaamistarpeita ja laatii yksikkönsä koulutussuunnitelman. Kunkin työntekijän koulutustarpeita käydään läpi kehityskeskusteluissa, ja koulutuspäivistä sovitaan esimiehen ja työntekijän välillä. Henkilöstön kouluttautumista tuetaan ja henkilöstöä kannustetaan osallistumaan ammattitaitoa kehittävään koulutukseen. Vastuualue Toteutettu 2013 Tavoite/toimenpiteet 2014 Työturvallisuus Valvonta toimipisteittäin Tapaturmia vähemmän kuin 60 kpl Sairauspoissaolo Tyky-neuvottelut otettu käyttöön Varhaisen puuttumisen malli Aslak Sairauspoissaolo 7,6 % Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus Avattu Intraan henkilökunnalle avoin Heräte-kanava, epäkohtiin puuttumisesta varten Laadittu 2013 tasa-arvo suunnitelma yhteistyössä henkilökunnan edustajien kanssa Koulutus Ammattikoulutusta 841 pv Varaosahenkilöstön koulutus Työnjohdon koulutus Esimiestyö Kehityskeskustelu koulutus esimiehille Tulosvalmennus Sairauspoissaolot (mekaanikot) < 6,6% Riskinhallintajärjestelmä käyttöön Toteutetaan henkilöstötutkimus huomioiden myös tasa-arvokysymykset Monipuolinen koulutustarjonta Esimiestoiminnan tason nosto, henk tutk arvio yli 4,0 pist

11 Sosiaalinen vastuu, avainluvut Henkilöstö vuoden lopussa Henkilöstö keskimäärin Vakituisia % 97,6 95,7 96,9 Määräaikaisia % 2,4 4,3 3,1 Henkilöstön keski-ikä, vuotta Henkilöstön vaihtuvuus, ilman henkilöstövähennyksiä, % 9,8 12,9 11,5 Naisten osuus henkilöstöstä % 4,0 4,6 4,7 Esimiehistä, % Johtoryhmästä, % Hallituksesta, % Tapaturmataajuus, kpl/milj työtuntia Tapaturmien kokonaismäärä, kpl Sairauspoissaolot, % mekaanikot 7,6 7,6 7,1 Sairauspoissaolot, % toimihenkilöt 3,5 3,8 3,8 Koulutuspäiviä keskimäärin/hlö 1,4 2,7 1,7 Vuonna 2013 käytyjen YT-neuvottelujen johdosta irtisanottiin 58 henkilöä ja toteutettujen liikkeenluovutusten yhteydessä siirtyi 28 henkilöä uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Irtisanottaville olemme järjestäneet erillisen työnhakuvalmennuksen yhteistyössä paikallisen TE-keskuksen kanssa.

12 Merkitys sidosryhmille Taloudellinen vastuu 6 Kannattavuus 7 Vakavaraisuus 8 Verojen ja velvotteiden hoito 9 Hyvä hallinointitapa Merkitys Raskoneelle Raskoneen kannalta tärkeimmät taloudelliset vastuut ovat kannattavuus ja vakavaraisuus. Vuonna 2013 aloitettiin 5 M säästöohjelma, joka tähtää yhtiön kannattavuuden parantamiseen. Vastuualue Toteutettu 2013 Tavoite/toimenpiteet 2014 Kannattavuus Aloitettu 5 M säästöohjelma Jatketaan vuonna 2013 aloitettua säästöohjelmaa Vakavaraisuus Sipo tavoite 3,6% Verojen ja velvoitteiden hoito tilintarkastus tilintarkastus Hyvä hallinnointitapa Luotu pitkäntähtäimen sisäisen valvonnan suunnitelma Aloitetaan sisäiset kontrollikäynnit toimipisteissä

13 Taloudellinen vastuu, avainluvut Rahavirrat sidosryhmille Meur 73,2 Liikevaihto Asiakkaat 28,9 Ostot Tavarantoimittajat 0 Osingot 25,1 Palkat ja työntekijöiltä perittävät maksut 13,3 * Verot *) sisältää työnantajan lakisääteiset maksut ja arvonlisäverot Liikevaihto, MEUR 73,2 77,3 80,5 Liiketulos, MEUR 2,0-2,5-3,2 % liikevaihdosta 2,8-3,2-4,0 Tulos ennen veroja, MEUR 2,2-1,9-2,6 % liikevaihdosta 3,0-2,4-3,3 Oman pääoman tuotto % 15,6-13,5-16,0 Omavaraisuusaste % 43,1 35,8 39,5

14 Merkitys sidosryhmille Ympäristövastuu 10 Jätteiden käsittely ja hoito 11 Jakelun ja logistiikan optimointi 12 Energian käytön tehostaminen Merkitys Raskoneelle RASKONE OY KORJAAMOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA, sisältyy RTT-ohjelmaan (RTT = RaskoneToimintaTapa) julkaistu v 2008 Ympäristöohjelmassa on määritelty korjaamopalveluiden ympäristöpäämäärät ja jätehuoltosuunnitelmat. Raskoneen kumppanina jätehuollossa toimii jätelain edellytykset täyttävä Sita Suomi Oy. SITAn raportointijärjestelmästä saamme jätehuollosta kattavat tiedot sekä konsernitasolla että tyhjennyskohteittain reaaliaikaista seurantaa varten. Vuonna 2013 on toteutettu kaikissa toimipisteissä yhteistyökumppanin toimesta koulutusta kaatopaikkajätteen vähentämiseen. Toiminnassamme suurimman ympäristöriskin tuo jäteöljyjen käsittely ja varastointi. Riskin vähentämiseksi keruusäiliöt on sijoitettu lain edellyttämällä tavalla suoja-allastetuille alustoille ja niihin on lisätty säiliön täyttymisestä varoittava hälytysjärjestelmä. SITA huolehtii säännöllisesti säiliöiden tyhjennyksen. Ympäristöohjelman toteutumista seurataan auditointijärjestelmän avulla. Omatoimiseen valvontaan kuuluu keskittyminen kriittisiin alueisiin ja niiden poikkeustilanteiden syntymiseen. Poikkeamatilanteet raportoidaan kirjallisesti ja toimipisteen kehitysryhmä valmistelee korjaavat toimenpiteet ja valvoo niiden toteutumista. Ympäristöohjelman vastuuhenkilönä toimii korjaamopäällikkö ja koko korjaamotoiminnan ympäristöorganisaation vastaavana kenttäjohtaja. Raskone välttämää turhaa kuljettamista optimoimalla varastojaan keskitetysti. Oikean kokoiset tilauserät vaikuttavat kuljetusmääriin. Tukeudumme päämiesten luomiin logistiikkamalleihin, tämä tuo kuljetuksiin tehokkuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta. Niiltä osin kun järjestämme logistiikan itse, kuljetuksissamme yhteistyökumppanina toimii Itella. (http://www.itella.fi/group/vastuullisuus/) Aloitamme keväällä 2014 Joensuun korjaamolla energian säästöön tähtäävän ja työskentelyolosuhteita parantavan valaistusta koskevan pilottihankkeen. Korjaamolla vaihdetaan kaikki vanhat loisteputkivalaisimet energiatehokkaisiin LED-valaisimiin. Hankkeella haemme kokemuksia LED -valaisimien käytöstä ja kestosta korjaamotiloissa. Käyttökokemuksien kartuttua teemme päätöksen valaisimien vaihdosta muilla korjaamoilla.

15 Ympäristövastuu, avainluvut Vastuualue Toteutettu Tavoite 2014 Jätteiden käsittely ja hoito Jakelun ja logistiikan optimointi Energian käytön tehostaminen Kaatopaikkajäte vähentynyt 19,4% Varaosaostojen keskittäminen Vastuullinen kumppanuus kuljetuksissa Käytössä olevien kiinteistöjen tilankäytön optimointi Jätemäärien osuudet Kaatopaikkajätteen vähentäminen 10% Pilottihanke Joensuun korjaamolla, valaisimien vaihto Energiatehokkaisiin LED-valaisimiin Kaatopaikkajäte 13 % Pahvi-, puu-, bio-, paperi-, lasi- ja muovijäte 13 % Metallijäte 31 % Energiajäte 12 % Ongelmajäte 31 % Metallijäte Ongelmajäte Energiajäte Pahvi-, puu-, bio-, paperi-, lasi- ja muovijäte Kaatopaikkajäte Jätteiden kokonaismäärä, tn Metallijäte, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 339/92 351/ /100 Ongelmajäte, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 343/88 393/89 220/75 Energiajäte, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 130/88 140/ /100 Pahvi, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 49/84 47/100 55/100 Puu, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 38/78 25/100 30/100 Biojäte, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 30/96 30/100 26/100 Paperi, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 16/75 20/100 20/100 Lasi, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 10/56 7/78 7,5/65 Muovi, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 1/98 1/100 1,0/100 Kaatopaikkajäte, tn/uudelleen hyödyntämisen aste % 150/0 186/0 220/0 Jätteiden hyötykäyttösuhde, % Vuoden 2012 Jätelaki edellyttää jätteen loppukäsittelijältä tarkempaa raportointia hyödyntämisasteesta. Vuoden 2013 alusta lähtien tehtaiden raportointi on tarkentunut. Vuoden 2013 luvut kertovat toteutuneen hyödyntämisasteen, kun aiemmat raportoinnit kertoivat arvion hyödyntämisasteesta.

16 2.6 Riskit ja mahdollisuudet Yrityksen kannattavuus ja esimiestyö ovat olennaisuusanalyysin mukaan tärkeimmät yritysvastuun osatekijät. Henkilöstön hyvällä ja oikeudenmukaisella johtamisella on iso merkitys yhtiön kannattavuuteen. Johtamisen kehittämisellä pyritään parantamaan työtyytyväisyyttä, vähentämään sairaspoissaoloja ja välttämään ennenaikaisia eläköitymisiä. Hyvä työnantajakuva parantaa sekä olemassa olevan henkilöstön työtyytyväisyyttä että edesauttaa ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointimahdollisuuksia, mikä on yhtiön menestymisen kannalta avaintekijä. Ympäristöriskit liittyvät huolto- ja korjaustoiminnassa syntyvien jätteiden käsittelyyn. Jäteöljyn varastointi ja käsittely on yksittäisistä asioista tärkein. Tällä hetkellä korjaamotoiminnassa ei kukaan kilpailija erotu voimakkaasti vihreänä korjaamona. Raskoneen onkin hyvä kartoittaa asiakkaiden näkemystä ympäristöasioiden merkityksestä tulevaisuudessa. Taloudellisena riskinä ovat asiakkaittemme liiketoiminnan edelleen supistuminen. Vähentyvä kuljetussuoritukset näkyvät kaluston huolto- ja korjaustarpeessa. Kiristynyt kilpailutilanne korjaamotoiminnassa painaa hintoja ja katteita alas. Isompien asiakkaiden yritysvastuutietoisuuden lisääntyessä myös kumppaneiden valinnassa annetaan arvoa vastuullisille toimijoille. Systemaattisella vastuullisuuden kehitystyöllä tämä voi avata mahdollisuuden Raskoneelle liiketoiminnan kasvattamiseen.

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement)

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Vaisalan noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi Tämä selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot