VIESMANN. Käyttöohje VITOCOM 100. laitteiston käyttäjälle. Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus FI 2/2013 Säilytä ohjeet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOCOM 100. laitteiston käyttäjälle. Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus. 5782 276 FI 2/2013 Säilytä ohjeet!"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus VITOCOM 100 2/2013 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Ohje Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu lämmityslaitteen käyttäjille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Valvo lapsia. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Epäasianmukaisesti lämmityslaitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Kaasuasennustöitä saavat suorittaa vain sellaiset asentajat, joilla on vastaavan kaasulaitoksen antama valtuutus näihin töihin. Sähkötöitä saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilökunta. Miten pitää toimia, kun havaitaan kaasun hajua Vaara Ulos vuotava kaasu voi aiheuttaa hyvin vakaviin loukkaantumisiin johtavia räjähdyksiä. Älä tupakoi! Estä avotuli ja kipinöiden syntyminen. Älä koskaan käytä valon tai sähkölaitteiden kytkintä. Sulje kaasun sulkuhana. Avaa ikkunat ja ovet. Vie henkilöt pois vaara-alueelta. Ilmoita vuodosta kaasun ja sähkön jakeluyhtiöille ja huoltoliikkeelle rakennuksen ulkopuolelta. Sähkönjakelu rakennukseen on katkaistava turvallisesta kohdasta (rakennuksen ulkopuolelta). 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Miten pitää toimia, kun havaitaan savukaasun hajua Vaara Savukaasut voivat johtaa hengenvaarallisiin myrkytyksiin. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Tuuleta tekninen tila. Sulje asuintiloihin johtavat ovet. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tuli aiheuttaa palovammojen ja räjähdyksen vaaran. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Sulje polttoaineputkien sulkuventtiilit. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Miten pitää toimia, kun lämmityslaitteistossa ilmenee häiriöitä Vaara Häiriöilmoituksissa mainitaan lämmityslaitteiston viat. Jos häiriöitä ei korjata, seurauksena voi olla hengenvaara. Älä kuittaa häiriöilmoituksia useaan kertaan lyhyin väliajoin. Ilmoita häiriöistä huoltoliikkeeseen, jotta syy voidaan selvittää ja vika korjata. Teknisen tilan vaatimukset Vaara Suljetut tuloilma-aukot johtavat palamisilman puutteeseen. Se johtaa epätäydelliseen palamiseen ja hengenvaarallisen hiilimonoksidin muodostumiseen. Älä tuki tai sulje tuloilma-aukkoja. Älä tee rakenteellisiin ominaisuuksiin jälkikäteen sellaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta turvalliseen käyttöön (esimerkiksi johdot, verhoukset tai väliseinät). Vaara Helposti syttyvät nesteet ja materiaalit (esimerkiksi bensiini, liuotin- ja puhdistusaineet, maalit tai paperit) voivat aiheuttaa räjähtelyä tai tulipaloja. Älä varastoi tai käytä tällaisia aineita teknisessä tilassa tai lämmityslaitteiston välittömässä läheisyydessä. 3

4 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa)! Huomio Luvattomat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa lämmityslaitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Ympäristön lämpötilan täytyy olla yli 0 C ja alle 35 C. Halogeenihiilivetyjen (esim. maalien, liuotin- ja puhdistusaineiden sisältämien) ja suuren pölymäärän (esim. hiontatöiden aiheuttamien) kerääntymistä ilmaan on vältettävä. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä lämmityslaitteiston kanssa, voivat aiheuttaa lämmityslaitteistoon vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. Poistoilmalaitteet Käytettäessä laitteita, joissa on ulos johtavia poistoilma-aukkoja (liesituulettimet, poistoilmalaitteet, ilmastointilaitteet), ilman poisimeminen voi aiheuttaa alipaineen. Jos samaan aikaan käytetään lämmityskattilaa, tämä voi aiheuttaa savukaasujen takaisinvirtausta. Vaara Lämmityskattilan käyttäminen samaan aikaan sellaisten laitteiden kanssa, joissa poistoilma johdetaan ulos, voi savukaasujen takaisinvirtauksen vuoksi aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksiä. Tee tarvittavat toimenpiteet riittävää palamisilman saantia varten. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. 4

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttöturvallisuus ja vastuu Määräystenmukainen käyttö... 7 Käyttövarmuus... 7 Vastuu... 8 Ennen käyttöönottoa Järjestelmäedellytykset... 9 Lämmityslaitteisto... 9 Matkapuhelinverkko:... 9 Ensimmäinen käyttöönotto Ammattikäsitteet Laite on esisäädetty Käyttöalueet Toiminnot Näyttö- ja käyttöelementit Ilman suojusta Suojuksen kanssa LED-näyttöjen merkitys Turvallisuus Käyttötapa Tekstiviestikäskyt Vastaustekstiviesti Esimerkkitekstiviesti Käyttötoiminnot Käyttötilan vaihtaminen Ilmoitusten edelleenlähettäminen Muut tekstiviestikäskyt Tekstiviestikäskyt (tiivistelmä) Tekstiviestipohjat laatiminen matkapuhelimessa Käyttöoikeuskoodin muuttaminen Tähän mennessä syötettyjen tietojen poistaminen Toimitustilaan palauttaminen Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen Suojuksen poistaminen SIM-kortin asetus paikalleen Suojuksen sulkeminen Vitocom-laitteen ottaminen jälleen käyttöön

6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Syötä PIN-koodi PUK-koodin syöttäminen Käyttöönottotekstiviestin lähettäminen Vastaustekstiviesti Laiteasetukset Matkapuhelinnumeroiden muuttaminen Aseta kieli Tämänhetkisen päivämäärän syöttö Informaatiotekstitnimitys Ladatun puheajan valvonta SIM-kortin voimassaolo Syötä SIM-kortin voimassaolon päättymispäivämäärä SIM-kortin käyttöaika Puheajan lataaminen SIM-kortille (prepaid) Tekstiviestin lähettämisen hinta(prepaid) Saldovaroitus (Prepaid) Hakeminen Käyttöoikeuskoodin hakeminen Tämänhetkisten asetusten haku Mitä pitää tehdä? LED-näytölliset häiriöt Häiriöt ilman LED-näyttöä Häiriöilmoitukset Liite Käsitteiden selitykset Aakkosellinen hakemisto

7 Käyttöturvallisuus ja vastuu Määräystenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu ainoastaan Viessmann-lämmöntuottajen laitteistojen etäkäyttöön sekä Viessmann-lämmöntuottajien ja toisten valmistajien lämmöntuottajien laitteistojen etävalvontaan. Laitteen saa asentaa ja sitä saa käyttää määräystenmukaisesti vain yhdessä Vitotronic-ohjauskeskusten kanssa ottaen huomioon vastaavat asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Virransyöttö tapahtuu ainoastaan mukanatoimitetun pistokeverkko-osan kautta. Määräystenmukainen käyttö edellyttää, että kuuluvuustaso (matkapuhelinverkko) on riittävä ja sim-kortti on Viessmannin hyväksymä ja matkapuhelinoperaattorin aktivoima. Ilmoitusten vastaanottimien täytyy olla asianmukaisesti säädettyjä. Käyttövarmuus Vaara Vitocomin langattomat signaalit voivat häiritä erityisesti sydämentahdistimien, kuulolaitteiden ja defibrillaattorien toimintaa (tiedonvaihto matkapuhelinverkon kautta). Tällaisia laitteita käytettäessä on vältettävä oleskelua käyttövalmiin Vitocomin välittömässä läheisyydessä. Vitocom 100 välittää ainoastaan yhdistettyjen Vitotronic-ohjauskeskusten ja Vitocomin konfiguroituun tuloliitäntään kytkettyjen komponenttien häiriöt eteenpäin. Lisätietoja välitetyistä ilmoituksista: Vitotronic-ohjauskeskusten tai lämmöntuottajien asennus- ja huolto-ohje Vastaava toimintojen laajuus on käytettävissä vain silloin, kun seuraavat edellytykset on täytetty: Vitotronic-ohjauskeskusten ja Vitocom 100 -laitteen on oltava liitetty ja konfiguroitu virheettömästi. SIM-kortin täytyy olla aktivoitu. Laitteen Vitocom 100 ilmoitusten vastaanottimien täytyy olla oikein säädetty. Jotta ilmoituksia voidaan lähettää myös virtakatkoksen sattuessa, suosittelemme Vitocom 100 -laitteelle ja DSL-reitittimelle keskeytymätöntä virransyöttöä (UPS, ei kuulu toimitukseen). Ohje Lämmityslaitteisto ja ilmoitusväylien toiminta on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Lämmityslaitteiston käyttöturvallisuuden edelleen parantamiseksi suosittelemme lisätoimenpiteitä, esim. jäätymisenestoon ja vesivahinkojen estämiseen liittyen. 7

8 Käyttöturvallisuus ja vastuu Käyttövarmuus (jatkoa) Vastuu Viessmann ei vastaa menetetyistä voitoista, toteutumattomista säästöitä, muista välillisistä tai välittömistä seuraamusvaurioista, joita aiheutuu laitteen Vitocom 100 tai ohjelmiston käytöstä, eikä myöskään vaurioista asiattoman käytön seurauksena. Vastuuta koskevat rajoitukset eivät päde, mikäli Viessmann on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai toimimalla karkean huolimattomasti tai kun kyse on tuotevastuulain mukaisesta pakottavasta vastuusta. Voimassa ovat Viessmannin yleiset myyntiehdot, jotka sisältyvät kulloinkin voimassa olevaan Viessmannin hinnastoon. Tekstiviesti, sähköposti ja faksi ovat verkko-operaattorien palveluja, joista Viessmann ei ole vastuussa. Niiden osalta ovat voimassa kulloisenkin verkko-operaattorin kauppaehdot. 8

9 Ennen käyttöönottoa Järjestelmäedellytykset Lämmityslaitteisto Vitocom 100, tyyppi GSM2 voidaan sisällyttää yhteen lämmityslaitteistoon peräänkytketyillä lämmityspiireillä tai ilman. Ohjauskeskus on liitetty Vitocom laitteeseen KM-väylän kautta. Verkkopistorasia 230 V/50 Hz Matkapuhelinverkko: Riittävä GPRS-radiosignaali matkaviestinverkkoon Vitocom 100 laitteen antennista, mahdollisesti tarkistettava matkapuhelimella ennen asennusta. SIM-kortin aktivointia on haettava vähint. 3 päivää ennen käyttöönottoa. Lisätietoja aktioinnista/ ilmoittamisesta, katso oheinen kirjekuori. Tilauksesta riippuen käytä joko mukana toimitettua tai varmennettua SIM-korttia. Ilmoitusväylät / ilmoitusten vastaanottimet Matkapuhelin ilmoitusten vastaanottamiseen ja lähettämiseen tekstiviestitse. Ilmoitusten vastaanottimina voi olla enintään kaksi matkapuhelinta. SIM-kortin vaatimukset: Tekstiviestitoiminto Kaksisuuntainen tekstiviestitoiminto (lähetys ja vastaanotto) Viessmannin hyväksymät, Vitocom 100 -laitteessa käytettävät SIM-kortit: T-Mobile (vakiona SIM-kortillisessa Vitocom 100 -laitteessa) Vodafone E-Plus Ohje SIM-kortit on tarkastettu mittauspaikassa. Moitteetonta toimintaa erilaisilla alueilla ei voida taata. 9

10 Ennen käyttöönottoa Järjestelmäedellytykset (jatkoa) Tärkeitä järjestelmän rajoihin liittyviä ohjeita Vitocom 100 -laitteen toimintojen kattavuus oli tarkastettu vain hyväksyttyjen SIM-korttien osalta (Vitocom 100 -laitteessa käytettäviksi tämän dokumentin toimituksen sulkeutuessa). Vitocom 100 -laitteen moitteeton toiminta voidaan taata vain käytettäessä hyväksyttyjä SIM-kortteja. Tekstiviestien lähettäminen on matkapuhelinverkko-operaattorin tarjoama palvelu. Jos matkapuhelinverkko-operaattori tekee muutoksia, Vitocom 100 -laitteen toimintojen laajuuden säilymistä ennallaan ei taata. Vitocom 100 -laitteen toimintojen laajuutta ei ole testattu kaikilla matkapuhelintyypeillä. Vaikka minkään testatun matkapuhelimen osalta ei voitu todeta toimintojen rajoittuneisuutta, Vitocom 100 -laitteen moitteetonta toimintaa ei voida taata kaikkien saatavilla olevien matkapuhelimien osalta. Ensimmäinen käyttöönotto Huoltoliikkeen tulee suorittaa Vitocomlaitteen ensimmäinen käyttöönotto ja käyttöopastus. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään muutamia ammattikäsitteitä Vitocom 100 -laitteen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: 10

11 Ennen käyttöönottoa Ammattikäsitteet (jatkoa) Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Laite on esisäädetty Vitocom 100 -laite on esiasennettu tehtaalla. Huoltoliike on tehnyt ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Käyttövalmius Jos tässä luetellut ehdot täyttyvät, Vitocom 100 on käyttövalmis. Voit käyttää Vitocom 100 -laitetta (katso sivu 20): Huoltoliike on asentanut laitteen. Huoltoliike on liittänyt Vitocom laitteen KM-väyläjohdon ohjauskeskukseen. SIM-kortti on asennettu paikalleen ja PIN-koodi syötetty. Verkkojännite on liitetty. Kentänvoimakkuuden näyttö 2 palaa tai vilkkuu, kentänvoimakkuudesta riippuen (katso sivu 14). LED-näytöt Matkaviestinverkon yhteystila 3 ja Käyttötilan näyttö 4 palavat vihreinä. Vain Prepaid SIM-korteissa: Jos SIM-kortin voimassaololle on annettu päättymispäiväys ( enddat, katso sivu 34), sähkökatkon jälkeen lähetetään varoitustekstiviesti 1. ja 2. matkapuhelinnumeroon. Varoitustekstiviesti vaatii antamaan uudelleen senhetkisen päivämäärän ( akdat, siehe Seite 32). Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. 11

12 Käyttöalueet Toiminnot Toimintojen yleiskuvaus A B C D E F A Viessmann-lämmöntuottaja B Liitosjohto (KM-väylä) C Vitocom 100 Matkapuhelimesi avulla voit olla yhteydessä Vitocom 100 -laitteeseen tekstiviestien välityksellä. D Antenni, jossa SMA-liitäntä E Matkapuhelinverkko F Matkapuhelin Ohje Ota huomioon järjestelmäedellytykset (katso sivu 9). Vitocom 100 täyttää seuraavat lämmityslaitteistoon liittyvät tehtävät: Etäkytkentä Etähaku Etävalvonta Näyttö- ja käyttöelementit Ilman suojusta Suojuksen poistaminen, katso sivu 25). 12

13 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) A A Tyyppikilpi SIMCARD SIM-kortin paikka S1 PIN-kiertosäädin (katso sivua 28) T1 Huoltonäppäin (vain huoltoliike käyttää) T2 Vahvistusnäppäin (katso sivu 28) T3 Ilman toimintoa T4 Reset-painike (katso sivu 24) 1 PIN-koodin syötön näyttö (vihreä LED) 2 Kentänvoimakkuuden näyttö (keltainen, vihreä ja punainen LED) 3 Matkaviestinverkon yhteystilan näyttö (keltainen ja vihreä LED) 4 Käyttötilan näyttö (vihreä ja punainen LED) 5 Huoltoliitännän tiedonsiirron näyttö (vihreä LED) 13

14 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) Suojuksen kanssa T1 Huoltonäppäin (vain huoltoliike käyttää) 2 Kentänvoimakkuuden näyttö (keltainen, vihreä ja punainen LED) 3 Matkaviestinverkon yhteystilan näyttö (keltainen ja vihreä LED) 4 Käyttötilan näyttö (vihreä ja punainen LED) T1 LED-näyttöjen merkitys PIN-koodin syötön näyttö 1 Vilkkuu vihreänä Vain PIN-koodin syötössä (katso sivu 28). Palaa vihreänä Kentänvoimakkuuden näyttö 2 Vilkkuu keltaisena/ vilkkuu punaisena/ palaa punaisena Kentänvoimakkuuden näyttö (katso sivu 15): SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Vilkkuu vihreänä Vain PIN-koodin syötössä (katso sivu 28). Palaa vihreänä Matkaviestinverkon yhteystilan näyttö 3 Vilkkuu/palaa keltaisena Matkaviestinverkon kytkennän rakentaminen tai yhteyshäiriö (katso sivu 38) tai SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Palaa vihreänä Vain PIN-koodin syötössä (katso sivu 28). Vilkkuu vihreänä Käyttötilan näyttö 4 14

15 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) Palaa punaisena Vilkkuu hitaasti punaisena Vilkkuu nopeasti punaisena Vilkkuu päällekytkemisen jälkeen yli 5 min vihreänä Palaa vihreänä Vilkkuu hitaasti vihreänä Vilkkuu nopeasti vihreänä Huolto aktiivisena. Huoltoliike aktivoi tämän toiminnon ennen huoltotöitä. Huoltotoiminto loppuu automaattisesti 8 tunnin kuluttua. Häiriö lämmityslaitteistossa Virhe Digitaalitulo DI1 SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Sisäinen häiriö Vitocom 100 -laitteessa SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Virhe Vitocom 100 -laitteen alustuksessa (katso sivu 38) Normaalikäyttö, ei häiriötä lämmityslaitteistossa eikä Vitocom 100 -laitteessa Vitocom 100 -laitetta alustetaan, verkkolaitteen yhdistämisen tai Reset-painikkeen T4 painamisen jälkeen. tai PIN-koodin syöttö (katso sivua 28) Ohjelmistopäivitystä asennetaan. Laitetta ei saa irrottaa virtaverkosta. Kenttävoimakkuus (vastaanottolaatu) Jatkuva käyttö on mahdollista vain, jos kenttävoimakkuuden näyttö 2 palaa vihreänä. Kenttävoimakkuuden näyttö 2 Tämänhetkinen kenttävoimakkuus 1 16 % % % % % % vilkkuu punaisena palaa punaisena vilkkuu keltaisena palaa keltaisena vilkkuu vihreänä palaa vihreänä 15

16 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) Tekstiviestin lähettämisen näyttö Vitocom 100 -laitteen toiminto Tekstiviestin lähettämistä valmistellaan Tekstiviestiä lähetetään Tekstiviestin lähetys onnistui Tekstiviestin lähetys ei onnistunut LED-näyttö Matkapuhelinverkon yhteystila 3 Matkapuhelinverkon yhteystila 3 Matkapuhelinverkon yhteystila 3 Käyttötilan näyttö 4 LED vilkkuu keltaisena (yhteyden muodostus) LED palaa keltaisena (yhteys muodostettu) LED sammuu LED palaa punaisena Turvallisuus Jotta lämmityslaitteistoa ei voi käyttää luvattomasti Vitocom 100:n välityksellä, laitetta suojaa 3 koodia: PIN-koodi Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. PIN-koodi kuuluu asennettuun SIMkorttiin, ja se tallentuu Vitocom laitteeseen. PIN-koodi on nelinumeroinen. Koodia ei voi muuttaa tekstiviestin välityksellä. Kerran syötetty PIN-koodi säilyy pysyvästi, myös sähkökatkoksen jälkeen.. PUK-koodi Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Jos PIN-koodi syötetään useamman kerran väärin, SIM-korttiin kuuluva PUKkoodi on syötettävä, katso sivu 29. Käyttöoikeuskoodi Käyttöoikeuskoodi on käytössä olevasta SIM-kortista riippumaton osa Vitocom 100 -laitetta. Nelinumeroisen käyttöoikeuskoodin tehdasasetuksena on Voit muuttaa koodia tekstiviestikäskyllä code (katso sivu 23). Vitocom 100 lähettää uudet käyttöoikeuskoodit automaattisesti tekstiviestinä kumpaankin laitteeseen tallennettuun matkapuhelinnumeroon välittömästi koodien syöttämisen jälkeen. Käyttöoikeuskoodi täytyy syöttää jokaisen Vitocom 100 -laitteelle lähetettävän tekstiviestin alussa (käskyä password lukuunottamatta). Ohje Jos käyttöoikeuskoodi ei ole enää tiedossasi, voit tiedustella sitä käskyn password avulla, katso sivu

17 Käyttöalueet Turvallisuus (jatkoa) Ohje Jotta laite olisi suojattu paremmin luvattomalta käytöltä, suosittelemme käyttöoikeuskoodin muuttamista Vitocom 100 -yksikön käyttöönoton jälkeen sekä tekstiviestikäskyn password suorittamisen jälkeen (katso sivu 23). 17

18 Käyttötapa Tekstiviestikäskyt Vitocom 100 -laitetta käytetään ainoastaan matkapuhelimella tekstiviestien avulla. Tekstiviestien lähettämiseksi Vitocom 100 -laitteeseen on otettava huomioon seuraavat perusseikat: Pääsykoodin täytyy aina olla tekstiviestikäskyn alussa. Useita tekstiviestikäskyjä voidaan yhdistää samaan tekstiviestiin, lukuunottamatta reset -käskyjä. Pääsykoodin ja yhden tai useamman käskyn välissä on oltava välilyönti þ. Tekstiviestikäskyn enimmäispituus on rajoitettu 70 merkkiin. Jos syötettyjen merkkien määrä on suurempi, teksti katkaistaan viimeisen sallitun merkin jälkeen. Tekstiviestikäskyjä voi kirjoittaa sekä isoilla että pienillä kirjaimilla. Vastaustekstiviesti Jokainen Vitocom 100 -laitteeseen tullut tekstiviesti kuitataan vastaustekstiviestillä. OK : käsky onnistui ERROR : käskyä ei suoriteta (virhe) Vitocom 100 lähettää vastaustekstiviestin (kuittauksen) aina molempiin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2 (jos syötetty). Jos vastaustekstiviestin pituus on yli 70 merkkiä, vastausteksti lähetetään useampana vastaustekstiviestinä. Esimerkkitekstiviesti 3 käskyä yhdistettynä samaan tekstiviestiin 1. Pääsykoodin muuttaminen hyväksytty 2. Matkapuhelinnumeron 2 muuttaminen hyväksytty 3. Lämmityspiirin 4 käyttötilan muuttaminen (0 = vain lämmin vesi) Virhe (vain 3 lämmityspiiriä sallittu) 18

19 Käyttötapa Esimerkkitekstiviesti (jatkoa) Tekstiviesti käyttäjältä 1111þcodeþ2345 þmobnr2þ þbahk4þ0 Vastaustekstiviesti vahvistukseksi ja virheilmoitukseksi 2345 CODE 2345 OK MOBNR OK BAHK4 0 ERROR 19

20 Käyttötoiminnot Käyttötilan vaihtaminen Lisätietoa löydät liitteenä olevasta luvusta Käsitteiden selitykset Enintään kolmen lämmityspiirin (...lp1 merkitsee lämmityspiiriä 1, jne.) käyttötapa voidaan muuttaa Vitocom100 -laitteella. Ohjauskeskus ulkolämpötilan mukaan ohjautuvalle käytölle: Kun lomaohjelma on aktivoitu, vaihtokytkentä ei ole mahdollista. Ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle: Lämmityslaitteiston käyttötilan kytkentä tapahtuu ensisijaisesti lisävarusteena asennetun kellotermostaatin kautta (jos käytettävissä). Tekstiviestikäsky Aiheeseen liittyvät käskyt Ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle bahkxþ Käyttötila lämmityspiirille x = 1: Ohjauskeskus ulkolämpötilan mukaan ohjautuvalle käytölle Käyttötila lämmityspiirille x = 1, 2 tai 3: 0 Vain lämmin vesi Vain lämmin vesi 1 Jatkuvasti normaali Jatkuvasti alennettu 2 Jatkuvasti normaali Jatkuvasti normaali 3 Jatkuvasti normaali Lämmitys aikaohjelman mukaan 4 Jatkuvasti normaali Lämmitys aikaohjelman mukaan 5 Poiskytkentäkäyttö Poiskytkentäkäyttö Esimerkki: Käyttötilan 5 säätö lämmityspiirille 1. Tekstiviesti käyttäjältä 1111þbahk1þ5 Vitocom 100 -laitteen lähettämä vastaustekstiviesti 1111 BAHK1 Abschaltbetrieb OK 20

21 Käyttötoiminnot Ilmoitusten edelleenlähettäminen Lämmityslaitteistossa syntyvät ilmoitukset, kuten esim. anturi- tai poltinhäiriöt, lähetetään KM-väylän kautta Vitocom 100 -laitteeseen. Vitocom 100 välittää nämä ilmoitukset tallennettuihin ilmoitusten vastaanottimiin. Ohje LON-järjestelmässä valvotaan vain sitä ohjauskeskusta, joka on liitetty KM-väylän kautta Vitocom 100 -laitteeseen. Ilmoitusten sisällöt Ilmoitustyyppi Ilmoituskoodi Ilmoitusteksti Tietoja ilmoituksista, katso Vitotronicohjauskeskusten tai lämmöntuottajien asennus- ja huolto-ohjeet. Seuraavat ilmoitetaan automaattisesti tekstiviestillä matkapuhelinverkon kautta: häiriöt SIM-kortin voimassaolon päättyminen Jos SIM-kortin voimassaolon päättymispäivämäärä ( enddat ) on syötetty: Virtakatkoksen jälkeen lähetetään tekstiviesti, jossa on kehotus tämänhetkisen päivämäärän aktdat syöttämiseen. Esimerkki: aktdat on sähkökatkoksen takia hävinnyt muistista. Jos sähkökatkos sattuu uudelleen, Vitocom 100 lähettää seuraavan varoitustekstiviestin kohteisiin mobnr1 ja mobnr2 : Varoitustekstiviesti käskynä: 1111þAKTDAT syötettävä ehdottomasti 21

22 Muut tekstiviestikäskyt Tekstiviestikäskyt (tiivistelmä) Seuraavilla Vitocom 100 -yksikölle osoitetuilla käskyillä voi syöttää arvoja tai muuttaa aiemmin asetettuja arvoja tekstiviestien välityksellä. Tekstiviestikäsky Merkitys code Käyttöoikeuskoodin muuttaminen (katso sivu 23) sprache Kielivaihtoehdot (siehe Seite 32) info Lämmityslaitteiston informaatioteksti (katso sivu 33) mobnr1 Oma matkapuhelinnumero (katso sivu 31) mobnr2 2. matkapuhelinnumero (katso sivu 31) bahkx Lämmityspiirin 1-3 käyttötilan vaihtaminen (katso sivu 20) vwert SIM-kortin lataussumma (Prepaid, ks. s. 35). smswert Yhden tekstiviestin hinta (katso sivu 35) aktdat Ajankohtainen päivämäärä (katso sivu 32) enddat Umpeutumispäivä (Prepaid, katso sivu 34) ditext Digitaalitulon informaatioteksti (katso sivu 33) reset 0 Vitocom 100:n uudelleenkäynnistys. Syötetyt parametrit eivät katoa muistista (katso sivu 24) reset 1 Kaikkien asetusten palautus toimitustilaan, PIN-koodia lukuun ottamatta (katso sivu 24). password Käyttöoikeuskoodin haku (katso sivu 37) Tekstiviestipohjat laatiminen matkapuhelimessa Tallenna SMS-komennot viestipohjina matkapuhelimeesi. Näin voit lähettää tekstiviestikäskyn nopeasti ilman käyttöohjetta milloin ja mistä tahansa. 22

23 Muut tekstiviestikäskyt Tekstiviestipohjat laatiminen matkapuhelimessa (jatkoa) Tärkeää Laadi matkapuhelimeesi vähintään yksi tekstiviestipohja, joka sisältää myös voimassa olevan käyttöoikeuskoodin. Siten käyttöoikeuskoodi on aina käytettävissäsi, mikäli olet unohtanut koodin. Mikäli muutat käyttöoikeuskoodia (katso sivu 23), päivitä ehdottomasti tekstiviestipohjat uudella käyttöoikeuskoodilla. Esimerkki: Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden poiskytkentä (jäätymiseneston valvonta): Käyttötilan 5 valinta lämmityspiirille1 Käyttäjän tekstiviestipohja 1111þbahk1þ5 Käyttöoikeuskoodin muuttaminen Käyttöoikeuskoodilla estetään väärinkäyttö, ja se kuuluu Vitocom 100:aan käytössä olevasta SIM-kortista riippumatta. Nelinumeroisen käyttöoikeuskoodin tehdasasetuksena on Käyttöoikeuskoodi on kirjoitettava jokaisen Vitocom 100 -laitteelle lähetettävän tekstiviestin alkuun. Vitocom 100 hyväksyy vain 4-numeroisia koodeja. Pitemmät tiedot katkaistaan automaattisesti. Jos muutat käyttöoikeuskoodia, Vitocom 100 lähettää uuden koodin sisältävän tekstiviestin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2 (mikäli syötetty). Esimerkki: Käyttöoikeuskoodin 1111 muuttaminen esim. koodiksi Jokaiseen syöttökohtaan voidaan syöttää vain numeroita 0-9. Ohje Muuta ehdottomasti matkapuhelimessasi olevat tekstiviestipohjat uuden käyttöoikeuskoodin mukaisiksi. Vitocom 100 -laitteen lähettämä vastaustekstiviesti 1234 CODE 1234 OK Ohje Jos olet unohtanut käyttöoikeuskoodin, voit tiedustella sitä tekstiviestikäskyllä password (sivu 37). Tekstiviesti käyttäjältä 1111þcodeþ

24 Muut tekstiviestikäskyt Tähän mennessä syötettyjen tietojen poistaminen Tekstiviestikäsky reset 0 reset 1 Merkitys Vitocom 100:n uudelleenkäynnistys. Syötettyjä parametreja ei poisteta. Kaikkien asetusten palautus toimitustilaan, PIN-koodia lukuun ottamatta. Ohje Käskyihin reset Vitocom 100 ei lähetä vastaustekstiviestiä. Esimerkki: Kaikkien tähänastisten tietojen poisto SIM-kortin PIN-koodia lukuun ottamatta. Tekstiviesti käyttäjältä 1111þresetþ1 Esimerkki: Lähetä Vitocom 100 -laitteelle tämän jälkeen uusi käyttöönottotekstiviesti (katso sivu 29). Testaa uuden käyttöönoton yhteydessä tekstiviestin avulla tapahtuva automaattinen ilmoittautuminen tallennettuihin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2. Toista tämä toimenpide varmuuden vuoksi säännöllisin väliajoin. Toimitustilaan palauttaminen Painamalla vähint. 30 s Reset-näppäintä T4 (katso sivu 12) Vitocom 100 palautuu täysin toimitustilaan (myös PIN-koodi poistetaan). Täysin uusi käyttöönotto on tarpeen. Testaa uuden käyttöönoton yhteydessä tekstiviestin avulla tapahtuva automaattinen ilmoittautuminen tallennettuihin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2. Toista tämä toimenpide varmuuden vuoksi säännöllisin väliajoin. 24

25 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen Suojuksen poistaminen Huomio! Kosketus sähkökoskettimiin voi johtaa laitevaurioihin. Jos virransyöttö on jo kytketty päälle, on ennen suojuksen poistamista ehdottomasti irrotettava pistokeverkko-osa pistorasiasta. SIM-kortin asetus paikalleen Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. SIM-kortin tulee pystyä tekstiviestien lähettämiseen. Kortin ei kuitenkaan tarvitse sisältää kielitukea. Tällaiset kortit voivat olla hinnaltaan edullisempia, sinänsä myös käyttökelpoisiin kielituen sisältäviin kortteihin verrattuna. Huomio! Matkapuhelinnumero on sidottu kiinteästi SIM-korttiin. SIM-kortin vaihdon yhteydessä Vitocom 100 saa toisen matkapuhelinnumeron. Tallenna muuttunut matkapuhelinnumero matkapuhelimeesi.! Huomio Tarkastamattomalla SIM-kortilla ei laitteen Vitocom 100 toimintaa voida varmistaa. Vain Viessmannin tarkastamia SIM-kortteja on käytettävä (tarkastettujen SIM-korttien luettelo, katso Ohje Jos SIM-korttia on jo käytetty jossain matkapuhelimessa, kaikki SIM-kortille tallennetut tekstiviestit on ehdottomasti poistettava. Vinokulman paikkaan on kiinnitettävä huomiota. Jos käytetään Micro-SIM-korttia, on käytettävä toimitukseen kuulumatonta adapteria (Micro-SIM / SIM). 25

26 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen (jatkoa)

27 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen (jatkoa) Suojuksen sulkeminen Vitocom-laitteen ottaminen jälleen käyttöön 1. Laita pistoke pistorasiaan. Vitocom 100 alustetaan. 2. Ensimmäinen käyttöönotto uuden SIM-kortin asentamisen jälkeen: Käyttötilan näyttö 4 vilkkuu vihreänä. N. 2 min kuluttua: Kentänvoimakkuuden näyttö 2 ja matkaviestinverkon 3 - näyttö vilkkuvat keltaisina, käyttötilan näyttö 4 vilkkuu punaisena. Syötä uuden SIM-kortin PIN-koodi, katso sivu Ohje Kun PIN-koodi on annettu, Vitocom 100 voidaan ottaa käyttöön vain matkapuhelimella lähetettyjen tekstiviestien avulla. Lähetä Vitocom 100 -yksikköön uusi käyttöönottotekstiviesti, katso sivu Valinnaisesti: Luo tekstiviestipohjat matkapuhelimeen, katso sivu Valinnaisesti: Syötä faksinumero. 27

28 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen (jatkoa) 6. Vain prepaid: Syötä ajankohtainen päivämäärä ja SIM-kortin umpeutumispäivä, katso sivu 34. Syötä SIM-kortin saldo sekä yhden tekstiviestin hinta prepaid-sim-kortin saldon valvontaa varten, katso sivu 34. Syötä PIN-koodi Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. SIM-kortin PIN-koodi pitää syöttää Vitocom 100 -laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Seuraavassa tilanteessa PIN-koodin syöttäminen on välttämätöntä: Kentänvoimakkuuden näyttö 2 ja matkaviestinverkon 3 näyttö vilkkuvat keltaisina, käyttötilan näyttö 4 vilkkuu punaisena. Näyttö PIN-koodin syöttämisen aikana PIN- koodin numeroiden syöttäminen LED: vihreä Vilkkuu Pois Pois Pois 2 Palaa Vilkkuu Pois Pois 3 Palaa Palaa Vilkkuu Pois 4 Palaa Palaa Palaa Vilkkuu PIN-koodi on tallennettu. Palaa Palaa Palaa Palaa 1. Paina vahvistusnäppäintä T2 vähint. 5 s ajan. 2. Tee PIN-koodin joka numerolle seuraavat vaiheet: Käännä PIN-kiertosäädin S1 vastaavalle PIN-koodin luvulle. Paina vahvistusnäppäintä T2 kerran lyhyesti. Jos PIN-koodin syötön aikana kuluu n. 30 s ilman koodinsyöttöä, PIN-koodin syöttö keskeytyy. PIN-koodi tallentuu Vitocom 100 -laitteeseen. Saman SIM-kortin poistamisen ja uudelleenlaittamisen jälkeen PIN-koodia ei tarvitse syöttää uudelleen. Jos Vitocom 100 palautetaan toimitustilaan (katso sivu 24), PIN-koodi häviää. 28

29 Vitocom-laitteen käyttöönotto PUK-koodin syöttäminen Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Jos PIN-koodi syötetään useamman kerran väärin, SIM-kortille on annettava PUK-koodi. Seuraavassa tilanteessa PUK-koodin syöttäminen on välttämätöntä: Kentänvoimakkuuden näyttö 2 palaa punaisena ja käyttötilan näyttö 4 vilkkuu punaisena. 1. Kytke verkkovirta pois. 2. Avaa kotelon kansi. 3. Ota SIM-kortti pois Vitocom 100 -laitteesta, katso sivu Aseta SIM-kortti matkapuhelimeen ja avaa se PUK-koodilla. Matkapuhelimen käyttöohje 5. Ota SIM-kortti pois Vitocom 100 -laitteesta, katso sivu Kytke verkkovirta päälle. 7. Syötä PIN-koodi, katso sivua 28. Käyttöönottotekstiviestin lähettäminen 1. Käyttöoikeuskoodin syöttäminen Käyttöoikeuskoodi suojaa Vitocom 100 -laitetta asiattomalta käytöltä. Toimitustilassa on säädettynä koodi Ohje Suosittelemme käyttöoikeuskoodin muuttamista Vitocom 100 -laitteen käyttöönoton jälkeen (katso sivu 23). Lähetä seuraava teksti Vitocom laitteen soittonumeroon: Saksankielinen (de) käyttöönottotekstiviesti 1111þde Vitocom 100 tunnistaa ja tallentaa lähettäjän matkapuhelinnumeron automaattisesti. 2. Kielen syöttäminen Valitse sivun 32 taulukosta haluamasi kielen lyhenne. Lisää käyttöoikeuskoodin ja kielilyhenteen väliin välilyönti þ. 29

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 100. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto, jossa ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle Vitotronic 100, tyyppi GC1B VITOTRONIC 100 7/2011 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE Sivu 2/8 Johdanto Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan Infinite Prime keskuksen ohjelmallista käyttööottoa. Syötä Infinite Prime keskukseesi tässä ohjeessa luetellut

Lisätiedot

Pika-aloitusopas NOKIA OBSERVATION CAMERA

Pika-aloitusopas NOKIA OBSERVATION CAMERA Pika-aloitusopas NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN KUVAN OTTAMINEN LIIKKEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÄMINEN AJASTETTU KUVAAMINEN LÄMPÖTILAN TARKISTAMINEN 1. painos FI 9311293 Turvallisuutesi

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja Fin Rev 2.0 Käsikirja Sisältö Sisältö Johdanto 1 LED-diodit 2 SIM-kortti 3 Ongelmanratkaisu 4 Häiriöt 5 Yksikön liittäminen 5 Tekniset tiedot 5 Hisselektronik AB Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ, Sweden.

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi. - Tuuletin. - 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä)

- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi. - Tuuletin. - 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä) FI. Esite CAHSS100 (-20 C) - Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi - Pakkasenkestävyys (-20 C) - Tuuletin - 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä) - Rakennettu siten, että kaappi

Lisätiedot

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja 82 813 A801 Koodilukko käsikirja Koodilukko käsikirja Sisällysluettelo 1. Näyttö-/hallintaelementit ja niiden toiminto 3 1.1. LED-tilannäyttö 3 1.2. Näppäimistö 3 1.3. Kokoonpano 3 1.4. Tunniste (lisävaruste)

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy:

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: A10 GSM vanhusvahti Asennusohje Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: http://www.microdata.fi/pdf/kingpigeon/kingpigeon_a10_asennusohje.pdf Laitteen maahantuoja: Microdata

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Käyttöohje. Thermo Call TC3

Käyttöohje. Thermo Call TC3 Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleistä tietoa Hyvä Webaston asiakas, kiitos, että olet hankkinut uuden Thermo Call TC3:n. Tällä tuotteella voit käyttää Webaston lisälämmitystä mukavalla ja innovatiivisella

Lisätiedot

Connection Manager -käyttöohje

Connection Manager -käyttöohje Connection Manager -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Tee yhteysongelmien vianmääritys 10 Tietoja yhteydenhallintasovelluksesta 3 Näin pääset alkuun 3 Avaa yhteydenhallintasovellus 3 Tarkista nykyisen yhteyden

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE Copyright Telewell Oy SISÄLTÖ 1. Modeemin kuvaus... 3 1.1. Tiedonsiirto-ominaisuudet... 3 1.3. Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Käyttö- ja asennusohje Alde Smart Control -järjestelmälle Android Alde Smart Control App iphone 2 Pikaopas 3 Käyttöohje 4 Johdanto 4 Sovellus Alde smart control 5 Sovellus Alde smart control - päävalikko

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi GSM LITE Asennus- ja Ohjelmointiohje HUOMIOITAVAA: Laite on STS EN 55022 normin A luokan mukainen. Se on suunniteltu kytkettäväksi STN EM 60950 mukaiseen keskusyksikköön. Laitteen käyttö ohjeista poiketen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa Asetukset perustiedoissa: SMS -palvelun aktivointi tehdään kohdassa Perustiedot/Yrityksen asetukset/sms Asetukset (ks. kuva yllä) SMS -palvelun aktivointi:

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0

AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 AirPatrol WiFin käyttöohje V1.0 Sisällysluettelo Mitä AirPatrol WiFi tekee? 3 Valot ja painikkeet 4 WiFi-verkosto 5 AirPatrol WiFin asennus 6 Käskyjen lähettäminen 24 Lisää / poista suosikkeja 25 Asetusvalikko

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DNA Vastaaja käyttöohje

DNA Vastaaja käyttöohje 1 (9) DNA Vastaaja käyttöohje DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 Vantaa Vantaa Sisältö 1 DNA Vastaaja... 3 1.1 Hyödyllistä tietoa... 3 2 DNA Vastaajan

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Lisätiedot

EasyStart R Käyttöohjeet. Radiokaukoohjain paluusignaalilla.

EasyStart R Käyttöohjeet. Radiokaukoohjain paluusignaalilla. EasyStart R Käyttöohjeet. Radiokaukoohjain paluusignaalilla. Sisällysluettelo Johdanto Lue ensin läpi... 3 Turvaohjeet... 3 Lakisääteiset määräykset... 3 Käyttötarkoitus... 3 Yleiset ohjeet... 4 Yleiskuvaus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla.

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. RAHAN LATAAMINEN COMET-MAKSULAITTEESEEN SATUNNAISKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. Voit käyttää Comet maksulaitteen lataamista

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Siinä tapauksessa tätä ohjelehtistä ei tarvita.

Siinä tapauksessa tätä ohjelehtistä ei tarvita. CONNECT -järjestelmä on älykäs ja joustava verkko, jossa yksittäiset laitteet eivät vain yksipuolisesti lähetä tai vastaanota signaaleja, vaan ne myös kommunikoivat keskenään. Näin järjestelmä käyttää

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Pikaopas Sopii kaikille!

Pikaopas Sopii kaikille! Pikaopas Sopii kaikille! 88 89 Mitä AirPatrol tekee? AirPatrol on ilma-ilma lämpöpumpun ohjain, joka toimii kännykällä. AirPatrol sopii yhteen kaikkien tärkeimpien valmistajien lämpöpumppujen kanssa (katso

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille 2 vuoden takuu A. Tuotteen kuvaus SUPERTOOTH BUDDY on Bluetooth hands free -laite, joka tukee kuulokkeita ja hands free -profiilin omaavia puhelimia.

Lisätiedot

Moodlen lohkon käyttöohje

Moodlen lohkon käyttöohje Koulutuskeskus Tavastia Moodlen lohkon käyttöohje Versio 1.0.1 Janne Kalmari 24.10.2007 MOODLEN TEKSTIVIESTI LOHKON KÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 Rakenne... 2 Käyttö... 4 Tallennetut viestit... 4 Vastaanottajat...

Lisätiedot

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P)

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Asennusopas Merkkivalojen kuvaukset Valo Virran merkkivalo Toiminnan merkkivalo Ethernetmerkkivalo Kuvaus Palaa vihreänä. Virta on

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000.

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000. Android Puhelimen käyttöönotto. Lyhyesti: Ennen puhelimen käynnistämistä ensimmäistä kertaa, avaa sim-kortin kelkka puhelimen mukana toimitetulla työkalulla ja asenna SIM-kortti puhelimeen. Puhelimen mukanana

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi Sonera ID huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi 2 Joko sinulla on henkilöllisyystodistus matkapuhelimessasi? Sonera ID -mobiilivarmenne on uudenlainen sähköinen henkilötodistus,

Lisätiedot

Elisa Mobiilivarmenne. Turvallisesti aina mukana

Elisa Mobiilivarmenne. Turvallisesti aina mukana Turvallisesti aina mukana 1 78137_EL_varmenne_ohje_A5.indd 1 10.10.2011 16.04 Henkilökohtainen, sähköinen tunnistautumisväline Elisa Mobiilivarmenne mahdollistaa henkilöllisyyden todistamisen verkossa,

Lisätiedot

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka.

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka. Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500 www.kuulotekniikka.com s VAIHE 1 Aseta ladattava akku Tek Connect kaukosäätimeen

Lisätiedot

Kiitos, kun valitsit Huawein E5776 -mobiilireitittimen. Huawei E5776 tarjoaa nopean langattoman verkkoyhteyden.

Kiitos, kun valitsit Huawein E5776 -mobiilireitittimen. Huawei E5776 tarjoaa nopean langattoman verkkoyhteyden. Kiitos, kun valitsit Huawein E5776 -mobiilireitittimen. Huawei E5776 tarjoaa nopean langattoman verkkoyhteyden. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään E5776-mobiilireititintä, jotta voit alkaa käyttää sitä

Lisätiedot