VIESMANN. Käyttöohje VITOCOM 100. laitteiston käyttäjälle. Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus FI 2/2013 Säilytä ohjeet!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOCOM 100. laitteiston käyttäjälle. Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus. 5782 276 FI 2/2013 Säilytä ohjeet!"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus VITOCOM 100 2/2013 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Ohje Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu lämmityslaitteen käyttäjille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Valvo lapsia. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Epäasianmukaisesti lämmityslaitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Kaasuasennustöitä saavat suorittaa vain sellaiset asentajat, joilla on vastaavan kaasulaitoksen antama valtuutus näihin töihin. Sähkötöitä saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilökunta. Miten pitää toimia, kun havaitaan kaasun hajua Vaara Ulos vuotava kaasu voi aiheuttaa hyvin vakaviin loukkaantumisiin johtavia räjähdyksiä. Älä tupakoi! Estä avotuli ja kipinöiden syntyminen. Älä koskaan käytä valon tai sähkölaitteiden kytkintä. Sulje kaasun sulkuhana. Avaa ikkunat ja ovet. Vie henkilöt pois vaara-alueelta. Ilmoita vuodosta kaasun ja sähkön jakeluyhtiöille ja huoltoliikkeelle rakennuksen ulkopuolelta. Sähkönjakelu rakennukseen on katkaistava turvallisesta kohdasta (rakennuksen ulkopuolelta). 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Miten pitää toimia, kun havaitaan savukaasun hajua Vaara Savukaasut voivat johtaa hengenvaarallisiin myrkytyksiin. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Tuuleta tekninen tila. Sulje asuintiloihin johtavat ovet. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tuli aiheuttaa palovammojen ja räjähdyksen vaaran. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Sulje polttoaineputkien sulkuventtiilit. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Miten pitää toimia, kun lämmityslaitteistossa ilmenee häiriöitä Vaara Häiriöilmoituksissa mainitaan lämmityslaitteiston viat. Jos häiriöitä ei korjata, seurauksena voi olla hengenvaara. Älä kuittaa häiriöilmoituksia useaan kertaan lyhyin väliajoin. Ilmoita häiriöistä huoltoliikkeeseen, jotta syy voidaan selvittää ja vika korjata. Teknisen tilan vaatimukset Vaara Suljetut tuloilma-aukot johtavat palamisilman puutteeseen. Se johtaa epätäydelliseen palamiseen ja hengenvaarallisen hiilimonoksidin muodostumiseen. Älä tuki tai sulje tuloilma-aukkoja. Älä tee rakenteellisiin ominaisuuksiin jälkikäteen sellaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta turvalliseen käyttöön (esimerkiksi johdot, verhoukset tai väliseinät). Vaara Helposti syttyvät nesteet ja materiaalit (esimerkiksi bensiini, liuotin- ja puhdistusaineet, maalit tai paperit) voivat aiheuttaa räjähtelyä tai tulipaloja. Älä varastoi tai käytä tällaisia aineita teknisessä tilassa tai lämmityslaitteiston välittömässä läheisyydessä. 3

4 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa)! Huomio Luvattomat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa lämmityslaitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Ympäristön lämpötilan täytyy olla yli 0 C ja alle 35 C. Halogeenihiilivetyjen (esim. maalien, liuotin- ja puhdistusaineiden sisältämien) ja suuren pölymäärän (esim. hiontatöiden aiheuttamien) kerääntymistä ilmaan on vältettävä. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä lämmityslaitteiston kanssa, voivat aiheuttaa lämmityslaitteistoon vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. Poistoilmalaitteet Käytettäessä laitteita, joissa on ulos johtavia poistoilma-aukkoja (liesituulettimet, poistoilmalaitteet, ilmastointilaitteet), ilman poisimeminen voi aiheuttaa alipaineen. Jos samaan aikaan käytetään lämmityskattilaa, tämä voi aiheuttaa savukaasujen takaisinvirtausta. Vaara Lämmityskattilan käyttäminen samaan aikaan sellaisten laitteiden kanssa, joissa poistoilma johdetaan ulos, voi savukaasujen takaisinvirtauksen vuoksi aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksiä. Tee tarvittavat toimenpiteet riittävää palamisilman saantia varten. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. 4

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttöturvallisuus ja vastuu Määräystenmukainen käyttö... 7 Käyttövarmuus... 7 Vastuu... 8 Ennen käyttöönottoa Järjestelmäedellytykset... 9 Lämmityslaitteisto... 9 Matkapuhelinverkko:... 9 Ensimmäinen käyttöönotto Ammattikäsitteet Laite on esisäädetty Käyttöalueet Toiminnot Näyttö- ja käyttöelementit Ilman suojusta Suojuksen kanssa LED-näyttöjen merkitys Turvallisuus Käyttötapa Tekstiviestikäskyt Vastaustekstiviesti Esimerkkitekstiviesti Käyttötoiminnot Käyttötilan vaihtaminen Ilmoitusten edelleenlähettäminen Muut tekstiviestikäskyt Tekstiviestikäskyt (tiivistelmä) Tekstiviestipohjat laatiminen matkapuhelimessa Käyttöoikeuskoodin muuttaminen Tähän mennessä syötettyjen tietojen poistaminen Toimitustilaan palauttaminen Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen Suojuksen poistaminen SIM-kortin asetus paikalleen Suojuksen sulkeminen Vitocom-laitteen ottaminen jälleen käyttöön

6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Syötä PIN-koodi PUK-koodin syöttäminen Käyttöönottotekstiviestin lähettäminen Vastaustekstiviesti Laiteasetukset Matkapuhelinnumeroiden muuttaminen Aseta kieli Tämänhetkisen päivämäärän syöttö Informaatiotekstitnimitys Ladatun puheajan valvonta SIM-kortin voimassaolo Syötä SIM-kortin voimassaolon päättymispäivämäärä SIM-kortin käyttöaika Puheajan lataaminen SIM-kortille (prepaid) Tekstiviestin lähettämisen hinta(prepaid) Saldovaroitus (Prepaid) Hakeminen Käyttöoikeuskoodin hakeminen Tämänhetkisten asetusten haku Mitä pitää tehdä? LED-näytölliset häiriöt Häiriöt ilman LED-näyttöä Häiriöilmoitukset Liite Käsitteiden selitykset Aakkosellinen hakemisto

7 Käyttöturvallisuus ja vastuu Määräystenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu ainoastaan Viessmann-lämmöntuottajen laitteistojen etäkäyttöön sekä Viessmann-lämmöntuottajien ja toisten valmistajien lämmöntuottajien laitteistojen etävalvontaan. Laitteen saa asentaa ja sitä saa käyttää määräystenmukaisesti vain yhdessä Vitotronic-ohjauskeskusten kanssa ottaen huomioon vastaavat asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Virransyöttö tapahtuu ainoastaan mukanatoimitetun pistokeverkko-osan kautta. Määräystenmukainen käyttö edellyttää, että kuuluvuustaso (matkapuhelinverkko) on riittävä ja sim-kortti on Viessmannin hyväksymä ja matkapuhelinoperaattorin aktivoima. Ilmoitusten vastaanottimien täytyy olla asianmukaisesti säädettyjä. Käyttövarmuus Vaara Vitocomin langattomat signaalit voivat häiritä erityisesti sydämentahdistimien, kuulolaitteiden ja defibrillaattorien toimintaa (tiedonvaihto matkapuhelinverkon kautta). Tällaisia laitteita käytettäessä on vältettävä oleskelua käyttövalmiin Vitocomin välittömässä läheisyydessä. Vitocom 100 välittää ainoastaan yhdistettyjen Vitotronic-ohjauskeskusten ja Vitocomin konfiguroituun tuloliitäntään kytkettyjen komponenttien häiriöt eteenpäin. Lisätietoja välitetyistä ilmoituksista: Vitotronic-ohjauskeskusten tai lämmöntuottajien asennus- ja huolto-ohje Vastaava toimintojen laajuus on käytettävissä vain silloin, kun seuraavat edellytykset on täytetty: Vitotronic-ohjauskeskusten ja Vitocom 100 -laitteen on oltava liitetty ja konfiguroitu virheettömästi. SIM-kortin täytyy olla aktivoitu. Laitteen Vitocom 100 ilmoitusten vastaanottimien täytyy olla oikein säädetty. Jotta ilmoituksia voidaan lähettää myös virtakatkoksen sattuessa, suosittelemme Vitocom 100 -laitteelle ja DSL-reitittimelle keskeytymätöntä virransyöttöä (UPS, ei kuulu toimitukseen). Ohje Lämmityslaitteisto ja ilmoitusväylien toiminta on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Lämmityslaitteiston käyttöturvallisuuden edelleen parantamiseksi suosittelemme lisätoimenpiteitä, esim. jäätymisenestoon ja vesivahinkojen estämiseen liittyen. 7

8 Käyttöturvallisuus ja vastuu Käyttövarmuus (jatkoa) Vastuu Viessmann ei vastaa menetetyistä voitoista, toteutumattomista säästöitä, muista välillisistä tai välittömistä seuraamusvaurioista, joita aiheutuu laitteen Vitocom 100 tai ohjelmiston käytöstä, eikä myöskään vaurioista asiattoman käytön seurauksena. Vastuuta koskevat rajoitukset eivät päde, mikäli Viessmann on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai toimimalla karkean huolimattomasti tai kun kyse on tuotevastuulain mukaisesta pakottavasta vastuusta. Voimassa ovat Viessmannin yleiset myyntiehdot, jotka sisältyvät kulloinkin voimassa olevaan Viessmannin hinnastoon. Tekstiviesti, sähköposti ja faksi ovat verkko-operaattorien palveluja, joista Viessmann ei ole vastuussa. Niiden osalta ovat voimassa kulloisenkin verkko-operaattorin kauppaehdot. 8

9 Ennen käyttöönottoa Järjestelmäedellytykset Lämmityslaitteisto Vitocom 100, tyyppi GSM2 voidaan sisällyttää yhteen lämmityslaitteistoon peräänkytketyillä lämmityspiireillä tai ilman. Ohjauskeskus on liitetty Vitocom laitteeseen KM-väylän kautta. Verkkopistorasia 230 V/50 Hz Matkapuhelinverkko: Riittävä GPRS-radiosignaali matkaviestinverkkoon Vitocom 100 laitteen antennista, mahdollisesti tarkistettava matkapuhelimella ennen asennusta. SIM-kortin aktivointia on haettava vähint. 3 päivää ennen käyttöönottoa. Lisätietoja aktioinnista/ ilmoittamisesta, katso oheinen kirjekuori. Tilauksesta riippuen käytä joko mukana toimitettua tai varmennettua SIM-korttia. Ilmoitusväylät / ilmoitusten vastaanottimet Matkapuhelin ilmoitusten vastaanottamiseen ja lähettämiseen tekstiviestitse. Ilmoitusten vastaanottimina voi olla enintään kaksi matkapuhelinta. SIM-kortin vaatimukset: Tekstiviestitoiminto Kaksisuuntainen tekstiviestitoiminto (lähetys ja vastaanotto) Viessmannin hyväksymät, Vitocom 100 -laitteessa käytettävät SIM-kortit: T-Mobile (vakiona SIM-kortillisessa Vitocom 100 -laitteessa) Vodafone E-Plus Ohje SIM-kortit on tarkastettu mittauspaikassa. Moitteetonta toimintaa erilaisilla alueilla ei voida taata. 9

10 Ennen käyttöönottoa Järjestelmäedellytykset (jatkoa) Tärkeitä järjestelmän rajoihin liittyviä ohjeita Vitocom 100 -laitteen toimintojen kattavuus oli tarkastettu vain hyväksyttyjen SIM-korttien osalta (Vitocom 100 -laitteessa käytettäviksi tämän dokumentin toimituksen sulkeutuessa). Vitocom 100 -laitteen moitteeton toiminta voidaan taata vain käytettäessä hyväksyttyjä SIM-kortteja. Tekstiviestien lähettäminen on matkapuhelinverkko-operaattorin tarjoama palvelu. Jos matkapuhelinverkko-operaattori tekee muutoksia, Vitocom 100 -laitteen toimintojen laajuuden säilymistä ennallaan ei taata. Vitocom 100 -laitteen toimintojen laajuutta ei ole testattu kaikilla matkapuhelintyypeillä. Vaikka minkään testatun matkapuhelimen osalta ei voitu todeta toimintojen rajoittuneisuutta, Vitocom 100 -laitteen moitteetonta toimintaa ei voida taata kaikkien saatavilla olevien matkapuhelimien osalta. Ensimmäinen käyttöönotto Huoltoliikkeen tulee suorittaa Vitocomlaitteen ensimmäinen käyttöönotto ja käyttöopastus. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään muutamia ammattikäsitteitä Vitocom 100 -laitteen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: 10

11 Ennen käyttöönottoa Ammattikäsitteet (jatkoa) Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Laite on esisäädetty Vitocom 100 -laite on esiasennettu tehtaalla. Huoltoliike on tehnyt ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Käyttövalmius Jos tässä luetellut ehdot täyttyvät, Vitocom 100 on käyttövalmis. Voit käyttää Vitocom 100 -laitetta (katso sivu 20): Huoltoliike on asentanut laitteen. Huoltoliike on liittänyt Vitocom laitteen KM-väyläjohdon ohjauskeskukseen. SIM-kortti on asennettu paikalleen ja PIN-koodi syötetty. Verkkojännite on liitetty. Kentänvoimakkuuden näyttö 2 palaa tai vilkkuu, kentänvoimakkuudesta riippuen (katso sivu 14). LED-näytöt Matkaviestinverkon yhteystila 3 ja Käyttötilan näyttö 4 palavat vihreinä. Vain Prepaid SIM-korteissa: Jos SIM-kortin voimassaololle on annettu päättymispäiväys ( enddat, katso sivu 34), sähkökatkon jälkeen lähetetään varoitustekstiviesti 1. ja 2. matkapuhelinnumeroon. Varoitustekstiviesti vaatii antamaan uudelleen senhetkisen päivämäärän ( akdat, siehe Seite 32). Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. 11

12 Käyttöalueet Toiminnot Toimintojen yleiskuvaus A B C D E F A Viessmann-lämmöntuottaja B Liitosjohto (KM-väylä) C Vitocom 100 Matkapuhelimesi avulla voit olla yhteydessä Vitocom 100 -laitteeseen tekstiviestien välityksellä. D Antenni, jossa SMA-liitäntä E Matkapuhelinverkko F Matkapuhelin Ohje Ota huomioon järjestelmäedellytykset (katso sivu 9). Vitocom 100 täyttää seuraavat lämmityslaitteistoon liittyvät tehtävät: Etäkytkentä Etähaku Etävalvonta Näyttö- ja käyttöelementit Ilman suojusta Suojuksen poistaminen, katso sivu 25). 12

13 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) A A Tyyppikilpi SIMCARD SIM-kortin paikka S1 PIN-kiertosäädin (katso sivua 28) T1 Huoltonäppäin (vain huoltoliike käyttää) T2 Vahvistusnäppäin (katso sivu 28) T3 Ilman toimintoa T4 Reset-painike (katso sivu 24) 1 PIN-koodin syötön näyttö (vihreä LED) 2 Kentänvoimakkuuden näyttö (keltainen, vihreä ja punainen LED) 3 Matkaviestinverkon yhteystilan näyttö (keltainen ja vihreä LED) 4 Käyttötilan näyttö (vihreä ja punainen LED) 5 Huoltoliitännän tiedonsiirron näyttö (vihreä LED) 13

14 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) Suojuksen kanssa T1 Huoltonäppäin (vain huoltoliike käyttää) 2 Kentänvoimakkuuden näyttö (keltainen, vihreä ja punainen LED) 3 Matkaviestinverkon yhteystilan näyttö (keltainen ja vihreä LED) 4 Käyttötilan näyttö (vihreä ja punainen LED) T1 LED-näyttöjen merkitys PIN-koodin syötön näyttö 1 Vilkkuu vihreänä Vain PIN-koodin syötössä (katso sivu 28). Palaa vihreänä Kentänvoimakkuuden näyttö 2 Vilkkuu keltaisena/ vilkkuu punaisena/ palaa punaisena Kentänvoimakkuuden näyttö (katso sivu 15): SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Vilkkuu vihreänä Vain PIN-koodin syötössä (katso sivu 28). Palaa vihreänä Matkaviestinverkon yhteystilan näyttö 3 Vilkkuu/palaa keltaisena Matkaviestinverkon kytkennän rakentaminen tai yhteyshäiriö (katso sivu 38) tai SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Palaa vihreänä Vain PIN-koodin syötössä (katso sivu 28). Vilkkuu vihreänä Käyttötilan näyttö 4 14

15 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) Palaa punaisena Vilkkuu hitaasti punaisena Vilkkuu nopeasti punaisena Vilkkuu päällekytkemisen jälkeen yli 5 min vihreänä Palaa vihreänä Vilkkuu hitaasti vihreänä Vilkkuu nopeasti vihreänä Huolto aktiivisena. Huoltoliike aktivoi tämän toiminnon ennen huoltotöitä. Huoltotoiminto loppuu automaattisesti 8 tunnin kuluttua. Häiriö lämmityslaitteistossa Virhe Digitaalitulo DI1 SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Sisäinen häiriö Vitocom 100 -laitteessa SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Virhe Vitocom 100 -laitteen alustuksessa (katso sivu 38) Normaalikäyttö, ei häiriötä lämmityslaitteistossa eikä Vitocom 100 -laitteessa Vitocom 100 -laitetta alustetaan, verkkolaitteen yhdistämisen tai Reset-painikkeen T4 painamisen jälkeen. tai PIN-koodin syöttö (katso sivua 28) Ohjelmistopäivitystä asennetaan. Laitetta ei saa irrottaa virtaverkosta. Kenttävoimakkuus (vastaanottolaatu) Jatkuva käyttö on mahdollista vain, jos kenttävoimakkuuden näyttö 2 palaa vihreänä. Kenttävoimakkuuden näyttö 2 Tämänhetkinen kenttävoimakkuus 1 16 % % % % % % vilkkuu punaisena palaa punaisena vilkkuu keltaisena palaa keltaisena vilkkuu vihreänä palaa vihreänä 15

16 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) Tekstiviestin lähettämisen näyttö Vitocom 100 -laitteen toiminto Tekstiviestin lähettämistä valmistellaan Tekstiviestiä lähetetään Tekstiviestin lähetys onnistui Tekstiviestin lähetys ei onnistunut LED-näyttö Matkapuhelinverkon yhteystila 3 Matkapuhelinverkon yhteystila 3 Matkapuhelinverkon yhteystila 3 Käyttötilan näyttö 4 LED vilkkuu keltaisena (yhteyden muodostus) LED palaa keltaisena (yhteys muodostettu) LED sammuu LED palaa punaisena Turvallisuus Jotta lämmityslaitteistoa ei voi käyttää luvattomasti Vitocom 100:n välityksellä, laitetta suojaa 3 koodia: PIN-koodi Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. PIN-koodi kuuluu asennettuun SIMkorttiin, ja se tallentuu Vitocom laitteeseen. PIN-koodi on nelinumeroinen. Koodia ei voi muuttaa tekstiviestin välityksellä. Kerran syötetty PIN-koodi säilyy pysyvästi, myös sähkökatkoksen jälkeen.. PUK-koodi Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Jos PIN-koodi syötetään useamman kerran väärin, SIM-korttiin kuuluva PUKkoodi on syötettävä, katso sivu 29. Käyttöoikeuskoodi Käyttöoikeuskoodi on käytössä olevasta SIM-kortista riippumaton osa Vitocom 100 -laitetta. Nelinumeroisen käyttöoikeuskoodin tehdasasetuksena on Voit muuttaa koodia tekstiviestikäskyllä code (katso sivu 23). Vitocom 100 lähettää uudet käyttöoikeuskoodit automaattisesti tekstiviestinä kumpaankin laitteeseen tallennettuun matkapuhelinnumeroon välittömästi koodien syöttämisen jälkeen. Käyttöoikeuskoodi täytyy syöttää jokaisen Vitocom 100 -laitteelle lähetettävän tekstiviestin alussa (käskyä password lukuunottamatta). Ohje Jos käyttöoikeuskoodi ei ole enää tiedossasi, voit tiedustella sitä käskyn password avulla, katso sivu

17 Käyttöalueet Turvallisuus (jatkoa) Ohje Jotta laite olisi suojattu paremmin luvattomalta käytöltä, suosittelemme käyttöoikeuskoodin muuttamista Vitocom 100 -yksikön käyttöönoton jälkeen sekä tekstiviestikäskyn password suorittamisen jälkeen (katso sivu 23). 17

18 Käyttötapa Tekstiviestikäskyt Vitocom 100 -laitetta käytetään ainoastaan matkapuhelimella tekstiviestien avulla. Tekstiviestien lähettämiseksi Vitocom 100 -laitteeseen on otettava huomioon seuraavat perusseikat: Pääsykoodin täytyy aina olla tekstiviestikäskyn alussa. Useita tekstiviestikäskyjä voidaan yhdistää samaan tekstiviestiin, lukuunottamatta reset -käskyjä. Pääsykoodin ja yhden tai useamman käskyn välissä on oltava välilyönti þ. Tekstiviestikäskyn enimmäispituus on rajoitettu 70 merkkiin. Jos syötettyjen merkkien määrä on suurempi, teksti katkaistaan viimeisen sallitun merkin jälkeen. Tekstiviestikäskyjä voi kirjoittaa sekä isoilla että pienillä kirjaimilla. Vastaustekstiviesti Jokainen Vitocom 100 -laitteeseen tullut tekstiviesti kuitataan vastaustekstiviestillä. OK : käsky onnistui ERROR : käskyä ei suoriteta (virhe) Vitocom 100 lähettää vastaustekstiviestin (kuittauksen) aina molempiin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2 (jos syötetty). Jos vastaustekstiviestin pituus on yli 70 merkkiä, vastausteksti lähetetään useampana vastaustekstiviestinä. Esimerkkitekstiviesti 3 käskyä yhdistettynä samaan tekstiviestiin 1. Pääsykoodin muuttaminen hyväksytty 2. Matkapuhelinnumeron 2 muuttaminen hyväksytty 3. Lämmityspiirin 4 käyttötilan muuttaminen (0 = vain lämmin vesi) Virhe (vain 3 lämmityspiiriä sallittu) 18

19 Käyttötapa Esimerkkitekstiviesti (jatkoa) Tekstiviesti käyttäjältä 1111þcodeþ2345 þmobnr2þ þbahk4þ0 Vastaustekstiviesti vahvistukseksi ja virheilmoitukseksi 2345 CODE 2345 OK MOBNR OK BAHK4 0 ERROR 19

20 Käyttötoiminnot Käyttötilan vaihtaminen Lisätietoa löydät liitteenä olevasta luvusta Käsitteiden selitykset Enintään kolmen lämmityspiirin (...lp1 merkitsee lämmityspiiriä 1, jne.) käyttötapa voidaan muuttaa Vitocom100 -laitteella. Ohjauskeskus ulkolämpötilan mukaan ohjautuvalle käytölle: Kun lomaohjelma on aktivoitu, vaihtokytkentä ei ole mahdollista. Ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle: Lämmityslaitteiston käyttötilan kytkentä tapahtuu ensisijaisesti lisävarusteena asennetun kellotermostaatin kautta (jos käytettävissä). Tekstiviestikäsky Aiheeseen liittyvät käskyt Ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle bahkxþ Käyttötila lämmityspiirille x = 1: Ohjauskeskus ulkolämpötilan mukaan ohjautuvalle käytölle Käyttötila lämmityspiirille x = 1, 2 tai 3: 0 Vain lämmin vesi Vain lämmin vesi 1 Jatkuvasti normaali Jatkuvasti alennettu 2 Jatkuvasti normaali Jatkuvasti normaali 3 Jatkuvasti normaali Lämmitys aikaohjelman mukaan 4 Jatkuvasti normaali Lämmitys aikaohjelman mukaan 5 Poiskytkentäkäyttö Poiskytkentäkäyttö Esimerkki: Käyttötilan 5 säätö lämmityspiirille 1. Tekstiviesti käyttäjältä 1111þbahk1þ5 Vitocom 100 -laitteen lähettämä vastaustekstiviesti 1111 BAHK1 Abschaltbetrieb OK 20

21 Käyttötoiminnot Ilmoitusten edelleenlähettäminen Lämmityslaitteistossa syntyvät ilmoitukset, kuten esim. anturi- tai poltinhäiriöt, lähetetään KM-väylän kautta Vitocom 100 -laitteeseen. Vitocom 100 välittää nämä ilmoitukset tallennettuihin ilmoitusten vastaanottimiin. Ohje LON-järjestelmässä valvotaan vain sitä ohjauskeskusta, joka on liitetty KM-väylän kautta Vitocom 100 -laitteeseen. Ilmoitusten sisällöt Ilmoitustyyppi Ilmoituskoodi Ilmoitusteksti Tietoja ilmoituksista, katso Vitotronicohjauskeskusten tai lämmöntuottajien asennus- ja huolto-ohjeet. Seuraavat ilmoitetaan automaattisesti tekstiviestillä matkapuhelinverkon kautta: häiriöt SIM-kortin voimassaolon päättyminen Jos SIM-kortin voimassaolon päättymispäivämäärä ( enddat ) on syötetty: Virtakatkoksen jälkeen lähetetään tekstiviesti, jossa on kehotus tämänhetkisen päivämäärän aktdat syöttämiseen. Esimerkki: aktdat on sähkökatkoksen takia hävinnyt muistista. Jos sähkökatkos sattuu uudelleen, Vitocom 100 lähettää seuraavan varoitustekstiviestin kohteisiin mobnr1 ja mobnr2 : Varoitustekstiviesti käskynä: 1111þAKTDAT syötettävä ehdottomasti 21

22 Muut tekstiviestikäskyt Tekstiviestikäskyt (tiivistelmä) Seuraavilla Vitocom 100 -yksikölle osoitetuilla käskyillä voi syöttää arvoja tai muuttaa aiemmin asetettuja arvoja tekstiviestien välityksellä. Tekstiviestikäsky Merkitys code Käyttöoikeuskoodin muuttaminen (katso sivu 23) sprache Kielivaihtoehdot (siehe Seite 32) info Lämmityslaitteiston informaatioteksti (katso sivu 33) mobnr1 Oma matkapuhelinnumero (katso sivu 31) mobnr2 2. matkapuhelinnumero (katso sivu 31) bahkx Lämmityspiirin 1-3 käyttötilan vaihtaminen (katso sivu 20) vwert SIM-kortin lataussumma (Prepaid, ks. s. 35). smswert Yhden tekstiviestin hinta (katso sivu 35) aktdat Ajankohtainen päivämäärä (katso sivu 32) enddat Umpeutumispäivä (Prepaid, katso sivu 34) ditext Digitaalitulon informaatioteksti (katso sivu 33) reset 0 Vitocom 100:n uudelleenkäynnistys. Syötetyt parametrit eivät katoa muistista (katso sivu 24) reset 1 Kaikkien asetusten palautus toimitustilaan, PIN-koodia lukuun ottamatta (katso sivu 24). password Käyttöoikeuskoodin haku (katso sivu 37) Tekstiviestipohjat laatiminen matkapuhelimessa Tallenna SMS-komennot viestipohjina matkapuhelimeesi. Näin voit lähettää tekstiviestikäskyn nopeasti ilman käyttöohjetta milloin ja mistä tahansa. 22

23 Muut tekstiviestikäskyt Tekstiviestipohjat laatiminen matkapuhelimessa (jatkoa) Tärkeää Laadi matkapuhelimeesi vähintään yksi tekstiviestipohja, joka sisältää myös voimassa olevan käyttöoikeuskoodin. Siten käyttöoikeuskoodi on aina käytettävissäsi, mikäli olet unohtanut koodin. Mikäli muutat käyttöoikeuskoodia (katso sivu 23), päivitä ehdottomasti tekstiviestipohjat uudella käyttöoikeuskoodilla. Esimerkki: Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden poiskytkentä (jäätymiseneston valvonta): Käyttötilan 5 valinta lämmityspiirille1 Käyttäjän tekstiviestipohja 1111þbahk1þ5 Käyttöoikeuskoodin muuttaminen Käyttöoikeuskoodilla estetään väärinkäyttö, ja se kuuluu Vitocom 100:aan käytössä olevasta SIM-kortista riippumatta. Nelinumeroisen käyttöoikeuskoodin tehdasasetuksena on Käyttöoikeuskoodi on kirjoitettava jokaisen Vitocom 100 -laitteelle lähetettävän tekstiviestin alkuun. Vitocom 100 hyväksyy vain 4-numeroisia koodeja. Pitemmät tiedot katkaistaan automaattisesti. Jos muutat käyttöoikeuskoodia, Vitocom 100 lähettää uuden koodin sisältävän tekstiviestin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2 (mikäli syötetty). Esimerkki: Käyttöoikeuskoodin 1111 muuttaminen esim. koodiksi Jokaiseen syöttökohtaan voidaan syöttää vain numeroita 0-9. Ohje Muuta ehdottomasti matkapuhelimessasi olevat tekstiviestipohjat uuden käyttöoikeuskoodin mukaisiksi. Vitocom 100 -laitteen lähettämä vastaustekstiviesti 1234 CODE 1234 OK Ohje Jos olet unohtanut käyttöoikeuskoodin, voit tiedustella sitä tekstiviestikäskyllä password (sivu 37). Tekstiviesti käyttäjältä 1111þcodeþ

24 Muut tekstiviestikäskyt Tähän mennessä syötettyjen tietojen poistaminen Tekstiviestikäsky reset 0 reset 1 Merkitys Vitocom 100:n uudelleenkäynnistys. Syötettyjä parametreja ei poisteta. Kaikkien asetusten palautus toimitustilaan, PIN-koodia lukuun ottamatta. Ohje Käskyihin reset Vitocom 100 ei lähetä vastaustekstiviestiä. Esimerkki: Kaikkien tähänastisten tietojen poisto SIM-kortin PIN-koodia lukuun ottamatta. Tekstiviesti käyttäjältä 1111þresetþ1 Esimerkki: Lähetä Vitocom 100 -laitteelle tämän jälkeen uusi käyttöönottotekstiviesti (katso sivu 29). Testaa uuden käyttöönoton yhteydessä tekstiviestin avulla tapahtuva automaattinen ilmoittautuminen tallennettuihin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2. Toista tämä toimenpide varmuuden vuoksi säännöllisin väliajoin. Toimitustilaan palauttaminen Painamalla vähint. 30 s Reset-näppäintä T4 (katso sivu 12) Vitocom 100 palautuu täysin toimitustilaan (myös PIN-koodi poistetaan). Täysin uusi käyttöönotto on tarpeen. Testaa uuden käyttöönoton yhteydessä tekstiviestin avulla tapahtuva automaattinen ilmoittautuminen tallennettuihin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2. Toista tämä toimenpide varmuuden vuoksi säännöllisin väliajoin. 24

25 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen Suojuksen poistaminen Huomio! Kosketus sähkökoskettimiin voi johtaa laitevaurioihin. Jos virransyöttö on jo kytketty päälle, on ennen suojuksen poistamista ehdottomasti irrotettava pistokeverkko-osa pistorasiasta. SIM-kortin asetus paikalleen Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. SIM-kortin tulee pystyä tekstiviestien lähettämiseen. Kortin ei kuitenkaan tarvitse sisältää kielitukea. Tällaiset kortit voivat olla hinnaltaan edullisempia, sinänsä myös käyttökelpoisiin kielituen sisältäviin kortteihin verrattuna. Huomio! Matkapuhelinnumero on sidottu kiinteästi SIM-korttiin. SIM-kortin vaihdon yhteydessä Vitocom 100 saa toisen matkapuhelinnumeron. Tallenna muuttunut matkapuhelinnumero matkapuhelimeesi.! Huomio Tarkastamattomalla SIM-kortilla ei laitteen Vitocom 100 toimintaa voida varmistaa. Vain Viessmannin tarkastamia SIM-kortteja on käytettävä (tarkastettujen SIM-korttien luettelo, katso Ohje Jos SIM-korttia on jo käytetty jossain matkapuhelimessa, kaikki SIM-kortille tallennetut tekstiviestit on ehdottomasti poistettava. Vinokulman paikkaan on kiinnitettävä huomiota. Jos käytetään Micro-SIM-korttia, on käytettävä toimitukseen kuulumatonta adapteria (Micro-SIM / SIM). 25

26 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen (jatkoa)

27 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen (jatkoa) Suojuksen sulkeminen Vitocom-laitteen ottaminen jälleen käyttöön 1. Laita pistoke pistorasiaan. Vitocom 100 alustetaan. 2. Ensimmäinen käyttöönotto uuden SIM-kortin asentamisen jälkeen: Käyttötilan näyttö 4 vilkkuu vihreänä. N. 2 min kuluttua: Kentänvoimakkuuden näyttö 2 ja matkaviestinverkon 3 - näyttö vilkkuvat keltaisina, käyttötilan näyttö 4 vilkkuu punaisena. Syötä uuden SIM-kortin PIN-koodi, katso sivu Ohje Kun PIN-koodi on annettu, Vitocom 100 voidaan ottaa käyttöön vain matkapuhelimella lähetettyjen tekstiviestien avulla. Lähetä Vitocom 100 -yksikköön uusi käyttöönottotekstiviesti, katso sivu Valinnaisesti: Luo tekstiviestipohjat matkapuhelimeen, katso sivu Valinnaisesti: Syötä faksinumero. 27

28 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen (jatkoa) 6. Vain prepaid: Syötä ajankohtainen päivämäärä ja SIM-kortin umpeutumispäivä, katso sivu 34. Syötä SIM-kortin saldo sekä yhden tekstiviestin hinta prepaid-sim-kortin saldon valvontaa varten, katso sivu 34. Syötä PIN-koodi Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. SIM-kortin PIN-koodi pitää syöttää Vitocom 100 -laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Seuraavassa tilanteessa PIN-koodin syöttäminen on välttämätöntä: Kentänvoimakkuuden näyttö 2 ja matkaviestinverkon 3 näyttö vilkkuvat keltaisina, käyttötilan näyttö 4 vilkkuu punaisena. Näyttö PIN-koodin syöttämisen aikana PIN- koodin numeroiden syöttäminen LED: vihreä Vilkkuu Pois Pois Pois 2 Palaa Vilkkuu Pois Pois 3 Palaa Palaa Vilkkuu Pois 4 Palaa Palaa Palaa Vilkkuu PIN-koodi on tallennettu. Palaa Palaa Palaa Palaa 1. Paina vahvistusnäppäintä T2 vähint. 5 s ajan. 2. Tee PIN-koodin joka numerolle seuraavat vaiheet: Käännä PIN-kiertosäädin S1 vastaavalle PIN-koodin luvulle. Paina vahvistusnäppäintä T2 kerran lyhyesti. Jos PIN-koodin syötön aikana kuluu n. 30 s ilman koodinsyöttöä, PIN-koodin syöttö keskeytyy. PIN-koodi tallentuu Vitocom 100 -laitteeseen. Saman SIM-kortin poistamisen ja uudelleenlaittamisen jälkeen PIN-koodia ei tarvitse syöttää uudelleen. Jos Vitocom 100 palautetaan toimitustilaan (katso sivu 24), PIN-koodi häviää. 28

29 Vitocom-laitteen käyttöönotto PUK-koodin syöttäminen Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Jos PIN-koodi syötetään useamman kerran väärin, SIM-kortille on annettava PUK-koodi. Seuraavassa tilanteessa PUK-koodin syöttäminen on välttämätöntä: Kentänvoimakkuuden näyttö 2 palaa punaisena ja käyttötilan näyttö 4 vilkkuu punaisena. 1. Kytke verkkovirta pois. 2. Avaa kotelon kansi. 3. Ota SIM-kortti pois Vitocom 100 -laitteesta, katso sivu Aseta SIM-kortti matkapuhelimeen ja avaa se PUK-koodilla. Matkapuhelimen käyttöohje 5. Ota SIM-kortti pois Vitocom 100 -laitteesta, katso sivu Kytke verkkovirta päälle. 7. Syötä PIN-koodi, katso sivua 28. Käyttöönottotekstiviestin lähettäminen 1. Käyttöoikeuskoodin syöttäminen Käyttöoikeuskoodi suojaa Vitocom 100 -laitetta asiattomalta käytöltä. Toimitustilassa on säädettynä koodi Ohje Suosittelemme käyttöoikeuskoodin muuttamista Vitocom 100 -laitteen käyttöönoton jälkeen (katso sivu 23). Lähetä seuraava teksti Vitocom laitteen soittonumeroon: Saksankielinen (de) käyttöönottotekstiviesti 1111þde Vitocom 100 tunnistaa ja tallentaa lähettäjän matkapuhelinnumeron automaattisesti. 2. Kielen syöttäminen Valitse sivun 32 taulukosta haluamasi kielen lyhenne. Lisää käyttöoikeuskoodin ja kielilyhenteen väliin välilyönti þ. 29

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille

VIESMANN. Käyttöohje VITOTROL 300A. laitteiston käyttäjälle. Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Kauko-ohjain yhdelle tai enintään 3:lle lämmityspiirille VITOTROL 300A 2/2014 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava,

Lisätiedot

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift

Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Yhdistelmälämpöpumppu sähkökäyttöinen, tyyppi BWP Korrektur gelesen: Kurzzeichen Unterschrift Gewünschte Stückzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe:

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210 Käyttöohje Suomi Bea-fon S200/S210 Yleistä Onnittelut Bea-fon S200/S210:n ostamisen johdosta! Ole hyvä ja lue nämä tiedot ennen kuin käytät puhelinta, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Emme ole

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 507. Suomi

Doro PhoneEasy 507. Suomi Doro PhoneEasy 507 Suomi 1 13 14 2 3 4 5 12 11 10 9 8 6 7 15 16 17 1. Kuuloke 2. Vasen valintanäppäin 3. Soittopainike 4. Pikavalintanäppäimet 5. Vastaaja 6. Näppäinlukko 7. Äänetön/Syöttötapa 8. Mikrofoni

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta!

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Käyttöopas SL320 Yleisiä tietoja Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Lue nämä tiedot, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme ole vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista vaurioista. Pyrimme

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi. Bea-fon SL560/SL450

Käyttöopas Suomi. Bea-fon SL560/SL450 Käyttöopas Suomi Bea-fon SL560/SL450 Yleisiä tietoja Onnittelut Bea-fon SL560:n/SL450:n ostamisesta! Lue nämä tiedot ennen puhelimen käyttämistä, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme vastaa

Lisätiedot

C75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

mobile CX70 CXT70 CXV70 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile CX70 CXT70 CXV70 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje 3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G Käyttöohje Sisällysluettelo: Kappale 1; Tuotteen ominaisuudet Kappale 2; Termien selitykset Kappale 3, Asennus Kappale 4; Nopea aloitus: 1. 3G videovalvontakameran käynnistäminen

Lisätiedot

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE

DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 ESITTELY... 3 1.1 DNA Liikkuva laajakaista... 3 1.2 DNA Nettikaista... 3 1.3 Toiminta-alue... 3 2 MOKKULAN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 608. Suomi

Doro PhoneEasy 608. Suomi Doro PhoneEasy 608 Suomi 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Suomi 1. Kuuloke 2. Mikrofoni 3. Nuolinäppäimet 4. Vasen valintanäppäin 5. Soittopainike 6. Pikavalintanäppäimet 7. Vastaaja

Lisätiedot

Nokia 1600 -käyttöohje. 9239734 2. painos

Nokia 1600 -käyttöohje. 9239734 2. painos Nokia 1600 -käyttöohje 9239734 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-64 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Nokia 2610 -puhelimen käyttöohje. 9248178 1. painos

Nokia 2610 -puhelimen käyttöohje. 9248178 1. painos Nokia 2610 -puhelimen käyttöohje 9248178 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että RH-86-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

TUTA S30. GSM-pistorasia. Käsikirjan versio 1.22. Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta:

TUTA S30. GSM-pistorasia. Käsikirjan versio 1.22. Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: TUTA S30 GSM-pistorasia Käsikirjan versio 1.22 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-s30_kasikirja.pdf TUTA S30 GSM-pistorasia Onnittelut TUTA

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 632. Suomi

Doro PhoneEasy 632. Suomi Doro PhoneEasy 632 Suomi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Kuuloke

Lisätiedot