VIESMANN. Käyttöohje VITOCOM 100. laitteiston käyttäjälle. Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus FI 2/2013 Säilytä ohjeet!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESMANN. Käyttöohje VITOCOM 100. laitteiston käyttäjälle. Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus. 5782 276 FI 2/2013 Säilytä ohjeet!"

Transkriptio

1 Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteistojen kaukovalvonta ja kauko-ohjaus VITOCOM 100 2/2013 Säilytä ohjeet!

2 Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta vältytään. Turvaohjeiden selitykset Vaara Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta vaarasta.! Huomio Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahingoista. Ohje Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on lisätietoja. Kohderyhmä Tämä käyttöohje on tarkoitettu lämmityslaitteen käyttäjille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjille (lapset mukaanluettuina), joiden liikuntakyky, aistit tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilla ei ole vaadittavaa kokemusta/osaamista, paitsi jos heitä on laitteen käytössä opastamassa ja valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Huomio! Valvo lapsia. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Vaara Epäasianmukaisesti lämmityslaitteistossa suoritetut työt voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin. Kaasuasennustöitä saavat suorittaa vain sellaiset asentajat, joilla on vastaavan kaasulaitoksen antama valtuutus näihin töihin. Sähkötöitä saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilökunta. Miten pitää toimia, kun havaitaan kaasun hajua Vaara Ulos vuotava kaasu voi aiheuttaa hyvin vakaviin loukkaantumisiin johtavia räjähdyksiä. Älä tupakoi! Estä avotuli ja kipinöiden syntyminen. Älä koskaan käytä valon tai sähkölaitteiden kytkintä. Sulje kaasun sulkuhana. Avaa ikkunat ja ovet. Vie henkilöt pois vaara-alueelta. Ilmoita vuodosta kaasun ja sähkön jakeluyhtiöille ja huoltoliikkeelle rakennuksen ulkopuolelta. Sähkönjakelu rakennukseen on katkaistava turvallisesta kohdasta (rakennuksen ulkopuolelta). 2

3 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa) Miten pitää toimia, kun havaitaan savukaasun hajua Vaara Savukaasut voivat johtaa hengenvaarallisiin myrkytyksiin. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Tuuleta tekninen tila. Sulje asuintiloihin johtavat ovet. Toiminta tulipalon sattuessa Vaara Tuli aiheuttaa palovammojen ja räjähdyksen vaaran. Kytke lämmityslaitteisto pois päältä. Sulje polttoaineputkien sulkuventtiilit. Käytä tarkastettua ABC-paloluokkien sammutinta. Miten pitää toimia, kun lämmityslaitteistossa ilmenee häiriöitä Vaara Häiriöilmoituksissa mainitaan lämmityslaitteiston viat. Jos häiriöitä ei korjata, seurauksena voi olla hengenvaara. Älä kuittaa häiriöilmoituksia useaan kertaan lyhyin väliajoin. Ilmoita häiriöistä huoltoliikkeeseen, jotta syy voidaan selvittää ja vika korjata. Teknisen tilan vaatimukset Vaara Suljetut tuloilma-aukot johtavat palamisilman puutteeseen. Se johtaa epätäydelliseen palamiseen ja hengenvaarallisen hiilimonoksidin muodostumiseen. Älä tuki tai sulje tuloilma-aukkoja. Älä tee rakenteellisiin ominaisuuksiin jälkikäteen sellaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta turvalliseen käyttöön (esimerkiksi johdot, verhoukset tai väliseinät). Vaara Helposti syttyvät nesteet ja materiaalit (esimerkiksi bensiini, liuotin- ja puhdistusaineet, maalit tai paperit) voivat aiheuttaa räjähtelyä tai tulipaloja. Älä varastoi tai käytä tällaisia aineita teknisessä tilassa tai lämmityslaitteiston välittömässä läheisyydessä. 3

4 Turvaohjeet Turvallisuus (jatkoa)! Huomio Luvattomat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa lämmityslaitteistossa vahinkoa ja alentaa käyttöturvallisuutta. Ympäristön lämpötilan täytyy olla yli 0 C ja alle 35 C. Halogeenihiilivetyjen (esim. maalien, liuotin- ja puhdistusaineiden sisältämien) ja suuren pölymäärän (esim. hiontatöiden aiheuttamien) kerääntymistä ilmaan on vältettävä. Jatkuvasti korkeana pysyvää ilmankosteutta (esim. jatkuvan pyykinkuivauksen johdosta) on vältettävä. Lisälaitteet, varaosat ja kuluvat osat Huomio! Laiteosat, joita ei ole tarkastettu yhdessä lämmityslaitteiston kanssa, voivat aiheuttaa lämmityslaitteistoon vahinkoa tai haitata sen toimintaa. Asennus ja vaihtaminen on aina annettava huoltoliikkeen tehtäväksi. Poistoilmalaitteet Käytettäessä laitteita, joissa on ulos johtavia poistoilma-aukkoja (liesituulettimet, poistoilmalaitteet, ilmastointilaitteet), ilman poisimeminen voi aiheuttaa alipaineen. Jos samaan aikaan käytetään lämmityskattilaa, tämä voi aiheuttaa savukaasujen takaisinvirtausta. Vaara Lämmityskattilan käyttäminen samaan aikaan sellaisten laitteiden kanssa, joissa poistoilma johdetaan ulos, voi savukaasujen takaisinvirtauksen vuoksi aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksiä. Tee tarvittavat toimenpiteet riittävää palamisilman saantia varten. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. 4

5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttöturvallisuus ja vastuu Määräystenmukainen käyttö... 7 Käyttövarmuus... 7 Vastuu... 8 Ennen käyttöönottoa Järjestelmäedellytykset... 9 Lämmityslaitteisto... 9 Matkapuhelinverkko:... 9 Ensimmäinen käyttöönotto Ammattikäsitteet Laite on esisäädetty Käyttöalueet Toiminnot Näyttö- ja käyttöelementit Ilman suojusta Suojuksen kanssa LED-näyttöjen merkitys Turvallisuus Käyttötapa Tekstiviestikäskyt Vastaustekstiviesti Esimerkkitekstiviesti Käyttötoiminnot Käyttötilan vaihtaminen Ilmoitusten edelleenlähettäminen Muut tekstiviestikäskyt Tekstiviestikäskyt (tiivistelmä) Tekstiviestipohjat laatiminen matkapuhelimessa Käyttöoikeuskoodin muuttaminen Tähän mennessä syötettyjen tietojen poistaminen Toimitustilaan palauttaminen Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen Suojuksen poistaminen SIM-kortin asetus paikalleen Suojuksen sulkeminen Vitocom-laitteen ottaminen jälleen käyttöön

6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo (jatkoa) Syötä PIN-koodi PUK-koodin syöttäminen Käyttöönottotekstiviestin lähettäminen Vastaustekstiviesti Laiteasetukset Matkapuhelinnumeroiden muuttaminen Aseta kieli Tämänhetkisen päivämäärän syöttö Informaatiotekstitnimitys Ladatun puheajan valvonta SIM-kortin voimassaolo Syötä SIM-kortin voimassaolon päättymispäivämäärä SIM-kortin käyttöaika Puheajan lataaminen SIM-kortille (prepaid) Tekstiviestin lähettämisen hinta(prepaid) Saldovaroitus (Prepaid) Hakeminen Käyttöoikeuskoodin hakeminen Tämänhetkisten asetusten haku Mitä pitää tehdä? LED-näytölliset häiriöt Häiriöt ilman LED-näyttöä Häiriöilmoitukset Liite Käsitteiden selitykset Aakkosellinen hakemisto

7 Käyttöturvallisuus ja vastuu Määräystenmukainen käyttö Laite on tarkoitettu ainoastaan Viessmann-lämmöntuottajen laitteistojen etäkäyttöön sekä Viessmann-lämmöntuottajien ja toisten valmistajien lämmöntuottajien laitteistojen etävalvontaan. Laitteen saa asentaa ja sitä saa käyttää määräystenmukaisesti vain yhdessä Vitotronic-ohjauskeskusten kanssa ottaen huomioon vastaavat asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Virransyöttö tapahtuu ainoastaan mukanatoimitetun pistokeverkko-osan kautta. Määräystenmukainen käyttö edellyttää, että kuuluvuustaso (matkapuhelinverkko) on riittävä ja sim-kortti on Viessmannin hyväksymä ja matkapuhelinoperaattorin aktivoima. Ilmoitusten vastaanottimien täytyy olla asianmukaisesti säädettyjä. Käyttövarmuus Vaara Vitocomin langattomat signaalit voivat häiritä erityisesti sydämentahdistimien, kuulolaitteiden ja defibrillaattorien toimintaa (tiedonvaihto matkapuhelinverkon kautta). Tällaisia laitteita käytettäessä on vältettävä oleskelua käyttövalmiin Vitocomin välittömässä läheisyydessä. Vitocom 100 välittää ainoastaan yhdistettyjen Vitotronic-ohjauskeskusten ja Vitocomin konfiguroituun tuloliitäntään kytkettyjen komponenttien häiriöt eteenpäin. Lisätietoja välitetyistä ilmoituksista: Vitotronic-ohjauskeskusten tai lämmöntuottajien asennus- ja huolto-ohje Vastaava toimintojen laajuus on käytettävissä vain silloin, kun seuraavat edellytykset on täytetty: Vitotronic-ohjauskeskusten ja Vitocom 100 -laitteen on oltava liitetty ja konfiguroitu virheettömästi. SIM-kortin täytyy olla aktivoitu. Laitteen Vitocom 100 ilmoitusten vastaanottimien täytyy olla oikein säädetty. Jotta ilmoituksia voidaan lähettää myös virtakatkoksen sattuessa, suosittelemme Vitocom 100 -laitteelle ja DSL-reitittimelle keskeytymätöntä virransyöttöä (UPS, ei kuulu toimitukseen). Ohje Lämmityslaitteisto ja ilmoitusväylien toiminta on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Lämmityslaitteiston käyttöturvallisuuden edelleen parantamiseksi suosittelemme lisätoimenpiteitä, esim. jäätymisenestoon ja vesivahinkojen estämiseen liittyen. 7

8 Käyttöturvallisuus ja vastuu Käyttövarmuus (jatkoa) Vastuu Viessmann ei vastaa menetetyistä voitoista, toteutumattomista säästöitä, muista välillisistä tai välittömistä seuraamusvaurioista, joita aiheutuu laitteen Vitocom 100 tai ohjelmiston käytöstä, eikä myöskään vaurioista asiattoman käytön seurauksena. Vastuuta koskevat rajoitukset eivät päde, mikäli Viessmann on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai toimimalla karkean huolimattomasti tai kun kyse on tuotevastuulain mukaisesta pakottavasta vastuusta. Voimassa ovat Viessmannin yleiset myyntiehdot, jotka sisältyvät kulloinkin voimassa olevaan Viessmannin hinnastoon. Tekstiviesti, sähköposti ja faksi ovat verkko-operaattorien palveluja, joista Viessmann ei ole vastuussa. Niiden osalta ovat voimassa kulloisenkin verkko-operaattorin kauppaehdot. 8

9 Ennen käyttöönottoa Järjestelmäedellytykset Lämmityslaitteisto Vitocom 100, tyyppi GSM2 voidaan sisällyttää yhteen lämmityslaitteistoon peräänkytketyillä lämmityspiireillä tai ilman. Ohjauskeskus on liitetty Vitocom laitteeseen KM-väylän kautta. Verkkopistorasia 230 V/50 Hz Matkapuhelinverkko: Riittävä GPRS-radiosignaali matkaviestinverkkoon Vitocom 100 laitteen antennista, mahdollisesti tarkistettava matkapuhelimella ennen asennusta. SIM-kortin aktivointia on haettava vähint. 3 päivää ennen käyttöönottoa. Lisätietoja aktioinnista/ ilmoittamisesta, katso oheinen kirjekuori. Tilauksesta riippuen käytä joko mukana toimitettua tai varmennettua SIM-korttia. Ilmoitusväylät / ilmoitusten vastaanottimet Matkapuhelin ilmoitusten vastaanottamiseen ja lähettämiseen tekstiviestitse. Ilmoitusten vastaanottimina voi olla enintään kaksi matkapuhelinta. SIM-kortin vaatimukset: Tekstiviestitoiminto Kaksisuuntainen tekstiviestitoiminto (lähetys ja vastaanotto) Viessmannin hyväksymät, Vitocom 100 -laitteessa käytettävät SIM-kortit: T-Mobile (vakiona SIM-kortillisessa Vitocom 100 -laitteessa) Vodafone E-Plus Ohje SIM-kortit on tarkastettu mittauspaikassa. Moitteetonta toimintaa erilaisilla alueilla ei voida taata. 9

10 Ennen käyttöönottoa Järjestelmäedellytykset (jatkoa) Tärkeitä järjestelmän rajoihin liittyviä ohjeita Vitocom 100 -laitteen toimintojen kattavuus oli tarkastettu vain hyväksyttyjen SIM-korttien osalta (Vitocom 100 -laitteessa käytettäviksi tämän dokumentin toimituksen sulkeutuessa). Vitocom 100 -laitteen moitteeton toiminta voidaan taata vain käytettäessä hyväksyttyjä SIM-kortteja. Tekstiviestien lähettäminen on matkapuhelinverkko-operaattorin tarjoama palvelu. Jos matkapuhelinverkko-operaattori tekee muutoksia, Vitocom 100 -laitteen toimintojen laajuuden säilymistä ennallaan ei taata. Vitocom 100 -laitteen toimintojen laajuutta ei ole testattu kaikilla matkapuhelintyypeillä. Vaikka minkään testatun matkapuhelimen osalta ei voitu todeta toimintojen rajoittuneisuutta, Vitocom 100 -laitteen moitteetonta toimintaa ei voida taata kaikkien saatavilla olevien matkapuhelimien osalta. Ensimmäinen käyttöönotto Huoltoliikkeen tulee suorittaa Vitocomlaitteen ensimmäinen käyttöönotto ja käyttöopastus. Ammattikäsitteet Seuraavassa selvitetään muutamia ammattikäsitteitä Vitocom 100 -laitteen toimintojen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nämä ammattikäsitteet on merkitty seuraavasti: 10

11 Ennen käyttöönottoa Ammattikäsitteet (jatkoa) Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Laite on esisäädetty Vitocom 100 -laite on esiasennettu tehtaalla. Huoltoliike on tehnyt ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä puolestasi myös muita säätöjä. Käyttövalmius Jos tässä luetellut ehdot täyttyvät, Vitocom 100 on käyttövalmis. Voit käyttää Vitocom 100 -laitetta (katso sivu 20): Huoltoliike on asentanut laitteen. Huoltoliike on liittänyt Vitocom laitteen KM-väyläjohdon ohjauskeskukseen. SIM-kortti on asennettu paikalleen ja PIN-koodi syötetty. Verkkojännite on liitetty. Kentänvoimakkuuden näyttö 2 palaa tai vilkkuu, kentänvoimakkuudesta riippuen (katso sivu 14). LED-näytöt Matkaviestinverkon yhteystila 3 ja Käyttötilan näyttö 4 palavat vihreinä. Vain Prepaid SIM-korteissa: Jos SIM-kortin voimassaololle on annettu päättymispäiväys ( enddat, katso sivu 34), sähkökatkon jälkeen lähetetään varoitustekstiviesti 1. ja 2. matkapuhelinnumeroon. Varoitustekstiviesti vaatii antamaan uudelleen senhetkisen päivämäärän ( akdat, siehe Seite 32). Sähkökatkos Sähkökatkoksen sattuessa kaikki säädöt säilyvät. 11

12 Käyttöalueet Toiminnot Toimintojen yleiskuvaus A B C D E F A Viessmann-lämmöntuottaja B Liitosjohto (KM-väylä) C Vitocom 100 Matkapuhelimesi avulla voit olla yhteydessä Vitocom 100 -laitteeseen tekstiviestien välityksellä. D Antenni, jossa SMA-liitäntä E Matkapuhelinverkko F Matkapuhelin Ohje Ota huomioon järjestelmäedellytykset (katso sivu 9). Vitocom 100 täyttää seuraavat lämmityslaitteistoon liittyvät tehtävät: Etäkytkentä Etähaku Etävalvonta Näyttö- ja käyttöelementit Ilman suojusta Suojuksen poistaminen, katso sivu 25). 12

13 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) A A Tyyppikilpi SIMCARD SIM-kortin paikka S1 PIN-kiertosäädin (katso sivua 28) T1 Huoltonäppäin (vain huoltoliike käyttää) T2 Vahvistusnäppäin (katso sivu 28) T3 Ilman toimintoa T4 Reset-painike (katso sivu 24) 1 PIN-koodin syötön näyttö (vihreä LED) 2 Kentänvoimakkuuden näyttö (keltainen, vihreä ja punainen LED) 3 Matkaviestinverkon yhteystilan näyttö (keltainen ja vihreä LED) 4 Käyttötilan näyttö (vihreä ja punainen LED) 5 Huoltoliitännän tiedonsiirron näyttö (vihreä LED) 13

14 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) Suojuksen kanssa T1 Huoltonäppäin (vain huoltoliike käyttää) 2 Kentänvoimakkuuden näyttö (keltainen, vihreä ja punainen LED) 3 Matkaviestinverkon yhteystilan näyttö (keltainen ja vihreä LED) 4 Käyttötilan näyttö (vihreä ja punainen LED) T1 LED-näyttöjen merkitys PIN-koodin syötön näyttö 1 Vilkkuu vihreänä Vain PIN-koodin syötössä (katso sivu 28). Palaa vihreänä Kentänvoimakkuuden näyttö 2 Vilkkuu keltaisena/ vilkkuu punaisena/ palaa punaisena Kentänvoimakkuuden näyttö (katso sivu 15): SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Vilkkuu vihreänä Vain PIN-koodin syötössä (katso sivu 28). Palaa vihreänä Matkaviestinverkon yhteystilan näyttö 3 Vilkkuu/palaa keltaisena Matkaviestinverkon kytkennän rakentaminen tai yhteyshäiriö (katso sivu 38) tai SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Palaa vihreänä Vain PIN-koodin syötössä (katso sivu 28). Vilkkuu vihreänä Käyttötilan näyttö 4 14

15 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) Palaa punaisena Vilkkuu hitaasti punaisena Vilkkuu nopeasti punaisena Vilkkuu päällekytkemisen jälkeen yli 5 min vihreänä Palaa vihreänä Vilkkuu hitaasti vihreänä Vilkkuu nopeasti vihreänä Huolto aktiivisena. Huoltoliike aktivoi tämän toiminnon ennen huoltotöitä. Huoltotoiminto loppuu automaattisesti 8 tunnin kuluttua. Häiriö lämmityslaitteistossa Virhe Digitaalitulo DI1 SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Sisäinen häiriö Vitocom 100 -laitteessa SIM-kortin virhe (katso sivu 39) Virhe Vitocom 100 -laitteen alustuksessa (katso sivu 38) Normaalikäyttö, ei häiriötä lämmityslaitteistossa eikä Vitocom 100 -laitteessa Vitocom 100 -laitetta alustetaan, verkkolaitteen yhdistämisen tai Reset-painikkeen T4 painamisen jälkeen. tai PIN-koodin syöttö (katso sivua 28) Ohjelmistopäivitystä asennetaan. Laitetta ei saa irrottaa virtaverkosta. Kenttävoimakkuus (vastaanottolaatu) Jatkuva käyttö on mahdollista vain, jos kenttävoimakkuuden näyttö 2 palaa vihreänä. Kenttävoimakkuuden näyttö 2 Tämänhetkinen kenttävoimakkuus 1 16 % % % % % % vilkkuu punaisena palaa punaisena vilkkuu keltaisena palaa keltaisena vilkkuu vihreänä palaa vihreänä 15

16 Käyttöalueet Näyttö- ja käyttöelementit (jatkoa) Tekstiviestin lähettämisen näyttö Vitocom 100 -laitteen toiminto Tekstiviestin lähettämistä valmistellaan Tekstiviestiä lähetetään Tekstiviestin lähetys onnistui Tekstiviestin lähetys ei onnistunut LED-näyttö Matkapuhelinverkon yhteystila 3 Matkapuhelinverkon yhteystila 3 Matkapuhelinverkon yhteystila 3 Käyttötilan näyttö 4 LED vilkkuu keltaisena (yhteyden muodostus) LED palaa keltaisena (yhteys muodostettu) LED sammuu LED palaa punaisena Turvallisuus Jotta lämmityslaitteistoa ei voi käyttää luvattomasti Vitocom 100:n välityksellä, laitetta suojaa 3 koodia: PIN-koodi Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. PIN-koodi kuuluu asennettuun SIMkorttiin, ja se tallentuu Vitocom laitteeseen. PIN-koodi on nelinumeroinen. Koodia ei voi muuttaa tekstiviestin välityksellä. Kerran syötetty PIN-koodi säilyy pysyvästi, myös sähkökatkoksen jälkeen.. PUK-koodi Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Jos PIN-koodi syötetään useamman kerran väärin, SIM-korttiin kuuluva PUKkoodi on syötettävä, katso sivu 29. Käyttöoikeuskoodi Käyttöoikeuskoodi on käytössä olevasta SIM-kortista riippumaton osa Vitocom 100 -laitetta. Nelinumeroisen käyttöoikeuskoodin tehdasasetuksena on Voit muuttaa koodia tekstiviestikäskyllä code (katso sivu 23). Vitocom 100 lähettää uudet käyttöoikeuskoodit automaattisesti tekstiviestinä kumpaankin laitteeseen tallennettuun matkapuhelinnumeroon välittömästi koodien syöttämisen jälkeen. Käyttöoikeuskoodi täytyy syöttää jokaisen Vitocom 100 -laitteelle lähetettävän tekstiviestin alussa (käskyä password lukuunottamatta). Ohje Jos käyttöoikeuskoodi ei ole enää tiedossasi, voit tiedustella sitä käskyn password avulla, katso sivu

17 Käyttöalueet Turvallisuus (jatkoa) Ohje Jotta laite olisi suojattu paremmin luvattomalta käytöltä, suosittelemme käyttöoikeuskoodin muuttamista Vitocom 100 -yksikön käyttöönoton jälkeen sekä tekstiviestikäskyn password suorittamisen jälkeen (katso sivu 23). 17

18 Käyttötapa Tekstiviestikäskyt Vitocom 100 -laitetta käytetään ainoastaan matkapuhelimella tekstiviestien avulla. Tekstiviestien lähettämiseksi Vitocom 100 -laitteeseen on otettava huomioon seuraavat perusseikat: Pääsykoodin täytyy aina olla tekstiviestikäskyn alussa. Useita tekstiviestikäskyjä voidaan yhdistää samaan tekstiviestiin, lukuunottamatta reset -käskyjä. Pääsykoodin ja yhden tai useamman käskyn välissä on oltava välilyönti þ. Tekstiviestikäskyn enimmäispituus on rajoitettu 70 merkkiin. Jos syötettyjen merkkien määrä on suurempi, teksti katkaistaan viimeisen sallitun merkin jälkeen. Tekstiviestikäskyjä voi kirjoittaa sekä isoilla että pienillä kirjaimilla. Vastaustekstiviesti Jokainen Vitocom 100 -laitteeseen tullut tekstiviesti kuitataan vastaustekstiviestillä. OK : käsky onnistui ERROR : käskyä ei suoriteta (virhe) Vitocom 100 lähettää vastaustekstiviestin (kuittauksen) aina molempiin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2 (jos syötetty). Jos vastaustekstiviestin pituus on yli 70 merkkiä, vastausteksti lähetetään useampana vastaustekstiviestinä. Esimerkkitekstiviesti 3 käskyä yhdistettynä samaan tekstiviestiin 1. Pääsykoodin muuttaminen hyväksytty 2. Matkapuhelinnumeron 2 muuttaminen hyväksytty 3. Lämmityspiirin 4 käyttötilan muuttaminen (0 = vain lämmin vesi) Virhe (vain 3 lämmityspiiriä sallittu) 18

19 Käyttötapa Esimerkkitekstiviesti (jatkoa) Tekstiviesti käyttäjältä 1111þcodeþ2345 þmobnr2þ þbahk4þ0 Vastaustekstiviesti vahvistukseksi ja virheilmoitukseksi 2345 CODE 2345 OK MOBNR OK BAHK4 0 ERROR 19

20 Käyttötoiminnot Käyttötilan vaihtaminen Lisätietoa löydät liitteenä olevasta luvusta Käsitteiden selitykset Enintään kolmen lämmityspiirin (...lp1 merkitsee lämmityspiiriä 1, jne.) käyttötapa voidaan muuttaa Vitocom100 -laitteella. Ohjauskeskus ulkolämpötilan mukaan ohjautuvalle käytölle: Kun lomaohjelma on aktivoitu, vaihtokytkentä ei ole mahdollista. Ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle: Lämmityslaitteiston käyttötilan kytkentä tapahtuu ensisijaisesti lisävarusteena asennetun kellotermostaatin kautta (jos käytettävissä). Tekstiviestikäsky Aiheeseen liittyvät käskyt Ohjauskeskus jatkuvan lämmityksen käytölle bahkxþ Käyttötila lämmityspiirille x = 1: Ohjauskeskus ulkolämpötilan mukaan ohjautuvalle käytölle Käyttötila lämmityspiirille x = 1, 2 tai 3: 0 Vain lämmin vesi Vain lämmin vesi 1 Jatkuvasti normaali Jatkuvasti alennettu 2 Jatkuvasti normaali Jatkuvasti normaali 3 Jatkuvasti normaali Lämmitys aikaohjelman mukaan 4 Jatkuvasti normaali Lämmitys aikaohjelman mukaan 5 Poiskytkentäkäyttö Poiskytkentäkäyttö Esimerkki: Käyttötilan 5 säätö lämmityspiirille 1. Tekstiviesti käyttäjältä 1111þbahk1þ5 Vitocom 100 -laitteen lähettämä vastaustekstiviesti 1111 BAHK1 Abschaltbetrieb OK 20

21 Käyttötoiminnot Ilmoitusten edelleenlähettäminen Lämmityslaitteistossa syntyvät ilmoitukset, kuten esim. anturi- tai poltinhäiriöt, lähetetään KM-väylän kautta Vitocom 100 -laitteeseen. Vitocom 100 välittää nämä ilmoitukset tallennettuihin ilmoitusten vastaanottimiin. Ohje LON-järjestelmässä valvotaan vain sitä ohjauskeskusta, joka on liitetty KM-väylän kautta Vitocom 100 -laitteeseen. Ilmoitusten sisällöt Ilmoitustyyppi Ilmoituskoodi Ilmoitusteksti Tietoja ilmoituksista, katso Vitotronicohjauskeskusten tai lämmöntuottajien asennus- ja huolto-ohjeet. Seuraavat ilmoitetaan automaattisesti tekstiviestillä matkapuhelinverkon kautta: häiriöt SIM-kortin voimassaolon päättyminen Jos SIM-kortin voimassaolon päättymispäivämäärä ( enddat ) on syötetty: Virtakatkoksen jälkeen lähetetään tekstiviesti, jossa on kehotus tämänhetkisen päivämäärän aktdat syöttämiseen. Esimerkki: aktdat on sähkökatkoksen takia hävinnyt muistista. Jos sähkökatkos sattuu uudelleen, Vitocom 100 lähettää seuraavan varoitustekstiviestin kohteisiin mobnr1 ja mobnr2 : Varoitustekstiviesti käskynä: 1111þAKTDAT syötettävä ehdottomasti 21

22 Muut tekstiviestikäskyt Tekstiviestikäskyt (tiivistelmä) Seuraavilla Vitocom 100 -yksikölle osoitetuilla käskyillä voi syöttää arvoja tai muuttaa aiemmin asetettuja arvoja tekstiviestien välityksellä. Tekstiviestikäsky Merkitys code Käyttöoikeuskoodin muuttaminen (katso sivu 23) sprache Kielivaihtoehdot (siehe Seite 32) info Lämmityslaitteiston informaatioteksti (katso sivu 33) mobnr1 Oma matkapuhelinnumero (katso sivu 31) mobnr2 2. matkapuhelinnumero (katso sivu 31) bahkx Lämmityspiirin 1-3 käyttötilan vaihtaminen (katso sivu 20) vwert SIM-kortin lataussumma (Prepaid, ks. s. 35). smswert Yhden tekstiviestin hinta (katso sivu 35) aktdat Ajankohtainen päivämäärä (katso sivu 32) enddat Umpeutumispäivä (Prepaid, katso sivu 34) ditext Digitaalitulon informaatioteksti (katso sivu 33) reset 0 Vitocom 100:n uudelleenkäynnistys. Syötetyt parametrit eivät katoa muistista (katso sivu 24) reset 1 Kaikkien asetusten palautus toimitustilaan, PIN-koodia lukuun ottamatta (katso sivu 24). password Käyttöoikeuskoodin haku (katso sivu 37) Tekstiviestipohjat laatiminen matkapuhelimessa Tallenna SMS-komennot viestipohjina matkapuhelimeesi. Näin voit lähettää tekstiviestikäskyn nopeasti ilman käyttöohjetta milloin ja mistä tahansa. 22

23 Muut tekstiviestikäskyt Tekstiviestipohjat laatiminen matkapuhelimessa (jatkoa) Tärkeää Laadi matkapuhelimeesi vähintään yksi tekstiviestipohja, joka sisältää myös voimassa olevan käyttöoikeuskoodin. Siten käyttöoikeuskoodi on aina käytettävissäsi, mikäli olet unohtanut koodin. Mikäli muutat käyttöoikeuskoodia (katso sivu 23), päivitä ehdottomasti tekstiviestipohjat uudella käyttöoikeuskoodilla. Esimerkki: Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden poiskytkentä (jäätymiseneston valvonta): Käyttötilan 5 valinta lämmityspiirille1 Käyttäjän tekstiviestipohja 1111þbahk1þ5 Käyttöoikeuskoodin muuttaminen Käyttöoikeuskoodilla estetään väärinkäyttö, ja se kuuluu Vitocom 100:aan käytössä olevasta SIM-kortista riippumatta. Nelinumeroisen käyttöoikeuskoodin tehdasasetuksena on Käyttöoikeuskoodi on kirjoitettava jokaisen Vitocom 100 -laitteelle lähetettävän tekstiviestin alkuun. Vitocom 100 hyväksyy vain 4-numeroisia koodeja. Pitemmät tiedot katkaistaan automaattisesti. Jos muutat käyttöoikeuskoodia, Vitocom 100 lähettää uuden koodin sisältävän tekstiviestin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2 (mikäli syötetty). Esimerkki: Käyttöoikeuskoodin 1111 muuttaminen esim. koodiksi Jokaiseen syöttökohtaan voidaan syöttää vain numeroita 0-9. Ohje Muuta ehdottomasti matkapuhelimessasi olevat tekstiviestipohjat uuden käyttöoikeuskoodin mukaisiksi. Vitocom 100 -laitteen lähettämä vastaustekstiviesti 1234 CODE 1234 OK Ohje Jos olet unohtanut käyttöoikeuskoodin, voit tiedustella sitä tekstiviestikäskyllä password (sivu 37). Tekstiviesti käyttäjältä 1111þcodeþ

24 Muut tekstiviestikäskyt Tähän mennessä syötettyjen tietojen poistaminen Tekstiviestikäsky reset 0 reset 1 Merkitys Vitocom 100:n uudelleenkäynnistys. Syötettyjä parametreja ei poisteta. Kaikkien asetusten palautus toimitustilaan, PIN-koodia lukuun ottamatta. Ohje Käskyihin reset Vitocom 100 ei lähetä vastaustekstiviestiä. Esimerkki: Kaikkien tähänastisten tietojen poisto SIM-kortin PIN-koodia lukuun ottamatta. Tekstiviesti käyttäjältä 1111þresetþ1 Esimerkki: Lähetä Vitocom 100 -laitteelle tämän jälkeen uusi käyttöönottotekstiviesti (katso sivu 29). Testaa uuden käyttöönoton yhteydessä tekstiviestin avulla tapahtuva automaattinen ilmoittautuminen tallennettuihin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2. Toista tämä toimenpide varmuuden vuoksi säännöllisin väliajoin. Toimitustilaan palauttaminen Painamalla vähint. 30 s Reset-näppäintä T4 (katso sivu 12) Vitocom 100 palautuu täysin toimitustilaan (myös PIN-koodi poistetaan). Täysin uusi käyttöönotto on tarpeen. Testaa uuden käyttöönoton yhteydessä tekstiviestin avulla tapahtuva automaattinen ilmoittautuminen tallennettuihin matkapuhelinnumeroihin mobnr1 ja mobnr2. Toista tämä toimenpide varmuuden vuoksi säännöllisin väliajoin. 24

25 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen Suojuksen poistaminen Huomio! Kosketus sähkökoskettimiin voi johtaa laitevaurioihin. Jos virransyöttö on jo kytketty päälle, on ennen suojuksen poistamista ehdottomasti irrotettava pistokeverkko-osa pistorasiasta. SIM-kortin asetus paikalleen Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. SIM-kortin tulee pystyä tekstiviestien lähettämiseen. Kortin ei kuitenkaan tarvitse sisältää kielitukea. Tällaiset kortit voivat olla hinnaltaan edullisempia, sinänsä myös käyttökelpoisiin kielituen sisältäviin kortteihin verrattuna. Huomio! Matkapuhelinnumero on sidottu kiinteästi SIM-korttiin. SIM-kortin vaihdon yhteydessä Vitocom 100 saa toisen matkapuhelinnumeron. Tallenna muuttunut matkapuhelinnumero matkapuhelimeesi.! Huomio Tarkastamattomalla SIM-kortilla ei laitteen Vitocom 100 toimintaa voida varmistaa. Vain Viessmannin tarkastamia SIM-kortteja on käytettävä (tarkastettujen SIM-korttien luettelo, katso Ohje Jos SIM-korttia on jo käytetty jossain matkapuhelimessa, kaikki SIM-kortille tallennetut tekstiviestit on ehdottomasti poistettava. Vinokulman paikkaan on kiinnitettävä huomiota. Jos käytetään Micro-SIM-korttia, on käytettävä toimitukseen kuulumatonta adapteria (Micro-SIM / SIM). 25

26 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen (jatkoa)

27 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen (jatkoa) Suojuksen sulkeminen Vitocom-laitteen ottaminen jälleen käyttöön 1. Laita pistoke pistorasiaan. Vitocom 100 alustetaan. 2. Ensimmäinen käyttöönotto uuden SIM-kortin asentamisen jälkeen: Käyttötilan näyttö 4 vilkkuu vihreänä. N. 2 min kuluttua: Kentänvoimakkuuden näyttö 2 ja matkaviestinverkon 3 - näyttö vilkkuvat keltaisina, käyttötilan näyttö 4 vilkkuu punaisena. Syötä uuden SIM-kortin PIN-koodi, katso sivu Ohje Kun PIN-koodi on annettu, Vitocom 100 voidaan ottaa käyttöön vain matkapuhelimella lähetettyjen tekstiviestien avulla. Lähetä Vitocom 100 -yksikköön uusi käyttöönottotekstiviesti, katso sivu Valinnaisesti: Luo tekstiviestipohjat matkapuhelimeen, katso sivu Valinnaisesti: Syötä faksinumero. 27

28 Vitocom-laitteen käyttöönotto SIM-kortin vaihtaminen (jatkoa) 6. Vain prepaid: Syötä ajankohtainen päivämäärä ja SIM-kortin umpeutumispäivä, katso sivu 34. Syötä SIM-kortin saldo sekä yhden tekstiviestin hinta prepaid-sim-kortin saldon valvontaa varten, katso sivu 34. Syötä PIN-koodi Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. SIM-kortin PIN-koodi pitää syöttää Vitocom 100 -laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Seuraavassa tilanteessa PIN-koodin syöttäminen on välttämätöntä: Kentänvoimakkuuden näyttö 2 ja matkaviestinverkon 3 näyttö vilkkuvat keltaisina, käyttötilan näyttö 4 vilkkuu punaisena. Näyttö PIN-koodin syöttämisen aikana PIN- koodin numeroiden syöttäminen LED: vihreä Vilkkuu Pois Pois Pois 2 Palaa Vilkkuu Pois Pois 3 Palaa Palaa Vilkkuu Pois 4 Palaa Palaa Palaa Vilkkuu PIN-koodi on tallennettu. Palaa Palaa Palaa Palaa 1. Paina vahvistusnäppäintä T2 vähint. 5 s ajan. 2. Tee PIN-koodin joka numerolle seuraavat vaiheet: Käännä PIN-kiertosäädin S1 vastaavalle PIN-koodin luvulle. Paina vahvistusnäppäintä T2 kerran lyhyesti. Jos PIN-koodin syötön aikana kuluu n. 30 s ilman koodinsyöttöä, PIN-koodin syöttö keskeytyy. PIN-koodi tallentuu Vitocom 100 -laitteeseen. Saman SIM-kortin poistamisen ja uudelleenlaittamisen jälkeen PIN-koodia ei tarvitse syöttää uudelleen. Jos Vitocom 100 palautetaan toimitustilaan (katso sivu 24), PIN-koodi häviää. 28

29 Vitocom-laitteen käyttöönotto PUK-koodin syöttäminen Lisätietoja on liitteen luvussa Käsitteiden selitykset. Jos PIN-koodi syötetään useamman kerran väärin, SIM-kortille on annettava PUK-koodi. Seuraavassa tilanteessa PUK-koodin syöttäminen on välttämätöntä: Kentänvoimakkuuden näyttö 2 palaa punaisena ja käyttötilan näyttö 4 vilkkuu punaisena. 1. Kytke verkkovirta pois. 2. Avaa kotelon kansi. 3. Ota SIM-kortti pois Vitocom 100 -laitteesta, katso sivu Aseta SIM-kortti matkapuhelimeen ja avaa se PUK-koodilla. Matkapuhelimen käyttöohje 5. Ota SIM-kortti pois Vitocom 100 -laitteesta, katso sivu Kytke verkkovirta päälle. 7. Syötä PIN-koodi, katso sivua 28. Käyttöönottotekstiviestin lähettäminen 1. Käyttöoikeuskoodin syöttäminen Käyttöoikeuskoodi suojaa Vitocom 100 -laitetta asiattomalta käytöltä. Toimitustilassa on säädettynä koodi Ohje Suosittelemme käyttöoikeuskoodin muuttamista Vitocom 100 -laitteen käyttöönoton jälkeen (katso sivu 23). Lähetä seuraava teksti Vitocom laitteen soittonumeroon: Saksankielinen (de) käyttöönottotekstiviesti 1111þde Vitocom 100 tunnistaa ja tallentaa lähettäjän matkapuhelinnumeron automaattisesti. 2. Kielen syöttäminen Valitse sivun 32 taulukosta haluamasi kielen lyhenne. Lisää käyttöoikeuskoodin ja kielilyhenteen väliin välilyönti þ. 29

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen.

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. On tärkeää että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

1(16) Soneco MC3 KÄYTTÖOHJE

1(16) Soneco MC3 KÄYTTÖOHJE 1(16) Soneco MC3 KÄYTTÖOHJE 2(16) Julkaistu heinäkuussa 2012 Copyright 2012 Soneco Oy Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90590 Oulu, FINLAND. Soneco MC3 on Soneco Oy:n tavaramerkki. Tämä dokumentti

Lisätiedot

SÄHKÖKIUKAAN UKU-OHJAUSKESKUKSEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SÄHKÖKIUKAAN UKU-OHJAUSKESKUKSEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKIUKAAN UKU-OHJAUSKESKUKSEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 2 SISÄLLYS ENNEN ASENNUSTA... 2 SAUNAN UKU-OHJAUSLAITTEEN ASENNUS... 3 UKU-OHJAUSPANEELI... 3 KYTKENTÄRASIA... 3 YLIKUUMENEMISSUOJALLA VARUSTETTU

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

EASYSTART CALL SOVELLUSOPAS ANDROID JA IPHONE

EASYSTART CALL SOVELLUSOPAS ANDROID JA IPHONE AJONEUVOLÄMMITTIMET I TEKNINEN DOKUMENTTI FI EASYSTART CALL SOVELLUSOPAS ANDROID JA IPHONE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN OHJAUKSEEN TARKOITETTU ÄLYPUHELINSOVELLUS A WORLD OF COMFORT AJONEUVOLÄMMITTIMET

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

C1000D-lukon käyttöohje

C1000D-lukon käyttöohje 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com C1000D-lukon käyttöohje Sisällyslue elo Lukon rakenne ibutton-avaimet Lukkojen käyttöönotto 3 4 4 Omistaja-avaimen rekisteröinti

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin 5. Tekniset tiedot GSM taajuusalueet 900/1800MHz Lähetysteho 2W @ 900MHz Kanavaväli 200KHz Käyttöjännite / virrankulutus 5V @ 1500mA Käyttölämpötila-alue -10...+45 Ilman kosteus 5%...95% Ilmanpaine 86...106Kpa

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot