JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010"

Transkriptio

1 JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

2 Alkusanat Jätehuollon yhteistyösopimuksen mukaan jätehuollon johtoryhmä antaa maaliskuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden toiminnasta. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden kaupungin kirjanpidossa vuoden 2009 alusta taseyksikkö ja vuoden 2009 aikana tehtiin selvitys jätehuollon hallintomallin muuttamisesta joko kunnan liikelaitokseksi tai liikelaitoskuntayhtymäksi. Selvityksen perustella jätejohtoryhmä päätti yksimielisesti esittää, että jätehuollon hallintomalliksi valittaisiin liikelaitoskuntayhtymä. Jätejohtoryhmä pyysi kunnilta lausuntoa jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta niin, että se aloittaisi vuoden 2010 alussa. Kaikki kunnat tekivät määräaikaan mennessä hanketta puoltavan päätöksen. Yksi osakaskunta pyysi syyskuussa 2009 Työ- ja Elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnalta lausuntoa jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän perustamisen kirjanpitokäytännöistä. Ennen lopullisten päätösesitysten tekemistä kuntien hallituksille/valtuustoille päätettiin odottaa kirjanpitolautakunnan lausuntoa. Oli odotettavissa, että lausunto saadaan vasta vuoden lopulla. Tämän vuoksi päätettiin tavoite liikelaitoskuntayhtymän aloituksesta siirtää vuoden 2011 alkuun, jotta asian lopulliseen käsittelyyn ja toimintaan liittyviin järjestelyihin jäisi riittävästi aikaa. Huhtikuussa 2010 jätejohtoryhmä lähetti kuntien hallituksille ja edelleen valtuustoille päätösesityksen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta. Kunnat tekivät perustamispäätöksen kesäkuussa ja Keski-Savon Jätehuolto aloitti toimintansa. 1 (17)

3 Vanha jätteenloppusijoitusalue oli käytössä viimeistä vuottaan ja sen käyttö päättyi viime vuoden viimeisenä päivänä. Vanhan loppusijoitusalueen peittäminen aloitettiin pieneltä osin jo vuonna 2009 ja sitä jatkettiin Uusi loppusijoitusalue valmistui viime vuoden lokakuussa ja se otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa, kuten ympäristölupa edellyttää. Henkilöstö Jätehuollon henkilöstövahvuus oli vuoden vaihteessa seitsemän. Yksi henkilö jää vanhuuseläkkeelle Keski-Savon Jätehuollon tarvitsemat laskutus- ja kuljetustenhallintapalvelut tuottaa Varkauden kaupungin konsernipalvelut-yksikkö. Jätelaskutuksessa työskentelee kolme henkilöä. Jätehuolto hankkii toistaiseksi myös tarvitsemansa taloushallintopalvelut samasta yksiköstä, joten muutos liikelaitokseksi ei kasvata henkilöstömäärää. Jätteenkuljetus Jätteenkuljetusten uusi sopimuskausi alkoi Puijon Kiinteistöhuolto Oy Kuopiosta hoitaa jätekuljetukset muissa kunnissa paitsi Juvalla. Juvalla jätteenkuljetukset hoitaa Sita Finland Oy, joka käyttää alihankkijanaan RL-Huolinta Oy:tä Mikkelistä. Jätteenkuljetussopimusten pituus on viisi vuotta ja lisäksi kaksi optiovuotta, jos molemmat osapuolet haluavat käyttää option. Option käytöstä päätetään vuosi ennen sopimuksen päättymistä saatujen kokemusten perusteella. Jätekuljetusten sopimuskumppanien muutos sujui lähes huomaamatta muissa kunnissa paitsi Juvalla. Juvallakaan alkutakeltelujen syytä ei voi sysätä yhteistyökumppanin syyksi. Syynä olivat jätehuollon asiakasrekisterin puutteet. Asiakasrekisteri hankittiin aiemmin jätekuljetuksia hoitaneelta jätehuoltoliikkeeltä 2 (17)

4 syksyllä 2009 ja siirrettiin sähköisesti jätehuollon atk-järjestelmään paperiversion lisäksi. Rekisteri ei ollut aivan ajan tasalla ja osa jätteiden noudoista jäi tekemättä kiinteistön tarkoittamalla aikataululla. Ongelmat saatiin kuitenkin poistettua muutaman kuukauden sisällä, osa tosin vasta asukkaiden yhteydenoton jälkeen. Syksyn ja talven aikana jätekuljetukset ovat asiakaspalautteen perusteella toimineet normaalisti myös Juvalla. Keräyspisteet Jätelaki edellyttää, että kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä jätekuljetuksen piiriin. Jätehuollon toimialueella on melko paljon saarikiinteistöjä ja lisäksi on kiinteistöjä, joihin ei tien kantavuuden tai kapeuden vuoksi pääse jäteautolla. Näiden kiinteistöjen jätekeräystä varten perustettiin yhteisiä sekajätteen aluekeräyspisteitä. Pisteitä perustettiin lain muutoksen jälkeen 27 kappaletta. Juvan jätekuljetusten muuttuessa kunnanjärjestämäksi eli jätehuollon vastuulle, Juvan aluekeräyspisteet siirtyivät myös jätehuollon hoidettavaksi ja pisteiden lukumäärä kasvoi 43:een. Juvalla aluekeräyspisteitä on asukasmäärän nähden melko paljon, tosin Juvan kunta on pinta-alaltaan melko suuri. On kuitenkin syytä tarkastella, kuinka paljon vakituisesti asuttuja kiinteistöjä Juvalla on aluekeräyspisteiden piirissä ja onko aluekeräyspisteen käytölle jätelain tarkoittamat perusteet vai tulisiko joillakin kiinteistöillä olla kiinteistökohtainen jäteastia. Keräyspisteitä on vuosittain muutettu syväsäilöillä varustetuksi. Menneenä vuonna uusittiin Juvan Koikkalassa oleva aluekeräyspiste (kuvassa). 3 (17)

5 Riikinnevan jätelaitos Loppusijoitettavaa kaatopaikkajätettä vastaanotettiin jätehuollon toimialueelta tonnia, mikä on 1500 tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Loppusijoitusalueelle jäi täyttötilavuutta vuodelle 2010 noin m 3 eli tonnia vastaava määrä. Ylimääräinen täyttötilavuus myytiin Lassila & Tikanoja Oyj:lle ja Kuusakoski Oy:lle puoliksi. Kuusakoski Oy toi toiminnassaan syntyvää lajittelujätettä jätelaitokselle tonnia ja Lassila & Tikanoja Oyj tonnia. Vuonna 2010 käyntitapahtumia jätelaitoksella kirjattiin kappaletta, josta pienasiakkaiden käyntikertoja oli n kappaletta. Keskimäärin käyntejä oli noin 110 päivässä eli tapahtuma noin 5 minuutin välein. Päivittäinen vaihtelu on suurta ja kevät ja alkukesä ovatkin välillä melko ruuhkaista aikaa. Jätelaitoksen vesitarkkailu Jätelaitoksen vaikutuksia pohja- ja pintavesiin sekä jätepenkan suotoveden tilaan tarkkaillaan säännöllisesti. Pinta- ja pohjavesistä otettaan näytteet neljä kertaa vuodessa ja suotoveden koostumusta seurataan viikoittain. Tarkkailutulosten perusteella kaatopaikan vaikutus vesien tilaan on vähäinen. Akonniemen puhdistamolle jätelaitoksen jätevesiä pumpattiin kuutiometriä. 4 (17)

6 Vanhan loppusijoitusalueen peitto ja jälkihoito Vanhan 1992 käyttöönotetun sekajätteen loppusijoitusalueen käyttöaika päättyi vuoden 2010 lopussa. Loppusijoitusalue on muotoiltava ja peitettävä sekä maisemoitava vuoden 2012 loppuun mennessä. Vanhaa loppusijoitusaluetta on täytetty viime vuodet vaiheittain siten, että esipeittoa tehtiin vuonna 2008 ja peittorakenteiden rakentaminen aloitettiin osalle jätepenkkaa jo vuoden 2009 aikana ja jatkettiin edelleen Aluksi jätepenkan päälle rakennettiin esipeitto- ja kaasunkeräyskerros lievästi pilaantuneista ja muista saatavilla olleista maista. Esipeiton päälle tuli vedenpitävä tiivistyskerros, joka rakennettiin Stora Ensolta saatavasta kuitusavesta. Tiivistyskerroksen päälle asennettiin muovikalvo ja sen päälle rakennettiin kuivatus eli vedenjohtokerros rengasrouheesta. Kuivatuskerroksesta sadantavesi johtuu jätepenkan ympärysojiin pois jätepenkan pinnalta. Kuivatuskerroksen päälle asennettiin suodatinkangas ja sen päälle varsinainen pintarakenne maaaineksista ja Akonniemen kompostimullasta. Peittorakennetta on tehty kaiken kaikkiaan noin 3,5 hehtaaria eli puolet. Uuden loppusijoitusalueen rakentaminen Uuden loppusijoitusalueen rakentaminen aloitettiin vuoden 2008 syksyllä perusmaanrakennustöillä ennen varsinaisia loppusijoitusalueen suoja- ja eristerakenteita. Uuden loppusijoitusalueen rakentamista jatkettiin vuonna 2009 ja viime vuonna rakennettiin varsinaiset EU-kaatopaikkadirektiivin mukaiset suoja- ja tiivistysrakenteet. 5 (17)

7 Tiivistyskerros tehtiin kuitusavesta, jota asennettiin noin 80 cm kerros. Kuitusaven päälle asennettiin ja hitsattiin kaatopaikkarakenteisiin soveltuvasta muovikalvosta vesieristekerros. Kalvon päälle tasattiin suojakerros lentotuhkasta ja sen päälle kuivatuskerros rengasrouheesta, johon asennettiin salaojaputket veden keräämiseksi jätekerroksen alta. Kuivatuskerroksen päälle levitettiin suodatinkangas, minkä päälle aloitettiin jätetäyttö tammikuun alussa Rakentamisen kustannukset on käsitelty kohdassa investoinnit. Kierrätys ja hyödyntäminen Jätteenpoltto Jätteen energiahyödyntämiseen haetaan jatkuvasti ratkaisua. Keskusteluja on käyty ja selvityksiä on kesken Itä-Suomeen sijoittuvista jätteenpolttolaitoksista. Samalla harkitaan muita vaihtoehtoja, kuten Ouluun ja Riihimäelle rakennettavien laitosten mahdollista hyödyntämistä. Loppu vuodesta 2010 päätettiin aloittaa yhdessä kahdeksan itäsuomalaisen jäteyhtiön kanssa teknis-taloudelliset selvitykset mahdollisesti Varkauteen ja/tai Kiteelle rakennettavasta jätteenpolttolaitoksesta. Hankkeessa ovat mukana Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy, Jätekukko Oy, Mustankorkea Oy, Metsäsairila Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy ja Kiteen kehittämisyhtiö Keti Oy. Jäteyhtiöiden lisäksi hankkeessa on mukana mahdollisia asiakasyrityksiä. Kiteen laitos sijoittuisi Puhoksen teollisuusalueelle, jossa etuna on jo voimassa oleva ympäristölupa. Varkauden laitoksen sijoituspaikaksi on suunniteltu Riikinnevan jätelaitoksen aluetta. Riikinnevalle sijoittuva laitos vaatisi ympäristövaikutusten arviointime- 6 (17)

8 nettelyn ja ympäristöluvan, joten mahdollisen polttolaitoksen rakentaminen Varkauteen voisi alkaa aikaisintaan 2014 ja käyttöönotto tapahtuisi vuonna Tämäkin olisi riittävä aikataulu, jos kaavailtu biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituskielto tulisi voimaan vuonna Esiselvitysten tulokset saataneen helmikuun 2011 aikana. Oulun jätteenpolttolaitoksen rakentaminen on alkanut ja käyttöönotto tapahtunee vuoden 2012 lopussa. Oulun laitos on ns. massapolttolaitos, jonne toimitettavaa sekajätettä ei tarvitse syntypaikkalajittelun lisäksi muuten esikäsitellä, kuten murskata tai tms. Ekokem Oy aloittaa Riihimäelle sijoittuvan toisen jätteenpolttokattilan rakentamisen vuoden 2011 aikana. Jokin ratkaisu ja päätös toimialueen jätteen energiahyötykäytöstä on tehtävä parin vuoden sisällä, mahdollisesti jo aikaisemminkin. Biojätteen käsittely Jätehuoltoalueelta kerättiin viime vuonna biojätettä 800 tn. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Biojäte kompostoidaan Akonniemen kompostointilaitoksella. Julkisuudessa puhutaan melko varmoilla äänenpainoilla biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen täyskiellosta, joka tulisi voimaan vuoden 2016 lopussa. Lainkirjainta ei pystytä täyttämään kotitalouksien ja kaupan biojätteen keräystä tehostamalla, koska biohajoavaa jätettä ovat lähes kaikki orgaaniset jätteet ja se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että muruakaan käsipyyhepaperia tai vaikkapa vanhaa pyyheriepua ei saa laittaa kaatopaikalle menevän jätteen sekaan. Jos lainkirjain halutaan täyttää, on materiaalina kierrätyskelvoton jäte ohjattava energiatuotantoon. Keräyskartonki ja ruskea pahvi Stora Enson hylsykartonkikoneen tuotannon lopettaminen vuoden 2008 lopussa 7 (17)

9 oli keräyskartongin uusiokäytölle melkoinen takaisku paikallisesti ja valtakunnallisesti. Lopullinen päätös paikalliselle kuitupakkausten hyötykäytölle tuli, kun Varkauden uusiokuitulaitos lopetettiin marraskuussa Varkauden seudun jätehuollon toimialueelta kaikki kierrätyskartonki toimitettiin keräysastioista ilman välivaiheita laitokselle sen pysäyttämiseen asti. Kesällä Paperinkeräys Oy:ltä tiedusteltiin mahdollisuutta toimittaa kartonki heille käsiteltäväksi uusiokuitulaitoksen lopetuksen jälkeen. Asiasta käytiin neuvotteluja pitkin syksyä Paperinkeräys Oy:n ja Suomen Hyötykeskus Oy:n kanssa, mutta neuvottelut eivät oikein edenneet, koska uuden jätelain parlamentaarinen käsittely oli kesken ja eri tahot odottivat, tuleeko lakiesitykseen kirjattu täysi tuottajavastuu koskemaan myös kuitupakkauksia, kuten muita tuottajavastuun piirissä olevia jätteitä. Vaikka lain käsittely oli edelleen kesken joulukuussa, Paperinkeräys Oy ilmoitti suunnittelevansa Varkauteen kuitupakkausten ja keräyspaperin vastaanottolaitosta, josta kuidut ja paperit kuljetetaan isommissa erissä edelleen käsiteltäväksi. Kyseessä on välikuormausasema, joka sijoittuu joko Stora Enson entisen uusiokuitulaitoksen tiloihin tai johonkin toiseen tilaan tehdasalueella. Tätä kirjoitettaessa laitoksen paikka ei ollut vielä selvillä, mutta tilapäisesti kuitupakkaukset ajetaan jäteautoilla Paperinkeräys Oy:n Kuopion laitokselle paalattavaksi maaliskuusta alkaen. Puujäte Riikinnevan jätelaitokselle vastaanotettu purkupuujäte on haketettu ja toimitettu Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Haketta tehtiin Riikinnevan jätelaitoksella viime vuonna lähes n m 3, josta osa toimitettiin vasta tammikuun 2011 pakkasten aikaan Heinävedelle. 8 (17)

10 Hasinmäen risut haketettiin kesällä ja haketta valmistui noin m 3. Lisäksi murskattiin alueella kuivatettu kantokasa, joista haketta tuli noin 1000 m 3. Kantomurske meni Akonniemen kompostilaitokselle tukiaineeksi. Heinäveden Karpalotien puujätteen vastaanottoalueen risut ja jätepuut haketettiin kesäkuun lopulla. Haketta tuli n 900 m 3 ja se toimitettiin Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Leppävirran Nikkilänmäen alueella oli syksyllä vielä tilaa, joten haketus siirrettiin keväälle Ongelmajätteet ja ser-romu Ser-romua otettiin vastaan jätehuollon toimialueelta yhteensä 473 tonnia, joka oli 5 tonnia vähemmän, kuin vuotta aiemmin. Ekotorin osuus oli 276 tonnia ja Riikinneva jätelaitoksen 197 tonnia. Riikinnevalle tuotiin myös Heinäveden ja Joroisten keräyspisteissä vastaanotettu romu, jossa ne pakattiin kontteihin. Tv- ja atk-laitteita kerättiin yhteensä 183 tonnia ja muita kodinkoneita 290 tonnia. Ongelmajätteitä kerättiin yhteensä 113 tonnia, joista oli lyijyakkuja 44 tonnia. Näyttää siltä, että ongelmajätteiden ja ser-romun vastaanottomäärät ovat viime vuosina olleet lievässä laskussa. Vanhat varastot lienee vuosien saatossa kerätty pois ja enää tulee vain vuosittain syntyvä ser- ja ongelmajäte. Pilaantuneen maan käsittely Pilaantuneita maa-aineksia otettiin vastaan vuonna 2010 yhteensä tonnia, joista ongelmajätteen loppusijoitusalueelle meni 700 tonnia. Varastoon pilaantuneita maita otettiin tonnia ongelmajätteiden käsittelykentälle odottamaan stabilointia tai muuta käsittelyä. 9 (17)

11 Jätepenkan peittoon soveltuvia lievästi pilaantuneita massoja otettiin vastaan tonnia peittorakenteissa hyödynnettäväksi. Riikinnevan varastosta kuljetettiin pois kiinteytettyjä ja osittain stabiloituja metallisakkoja tonnia Lassila & Tikanojan Kotkan loppusijoitusalueelle edelleen käsiteltäväksi. Jätemaksut Jätemaksuja korotettiin heinäkuun alusta Edellisen kerran maksuja oli tarkasteltu Jätteenkuljetusmaksuja korotettiin 5 prosenttia. Korotus nosti 240 litran sekajäteastian tyhjennyshintaa 30 senttiä ja 600 litran astian hintaa 51 senttiä. Kunnan kilpailuttamassa järjestelmässä vuonna 2009, valtakunnan keskiarvohinnat olivat; 240 litran astia 5,99 euroa ja 600 litran astia 9,39 euroa. Jätehuollon hinnat korotuksen jälkeen olivat 240 litran sekajäteastialle 5,51 euroa ja 600 litran astialle 9,26 euroa. Jätehuollon perusmaksu otettiin käyttöön vuonna Perusmaksuja oli viimeksi korotettu vuonna Perusmaksut eivät enää peittäneet ongelma- ja hyötyjätehuollosta, eikä eko- ja sekajätteenkeräyspisteiden ylläpidosta syntyviä kustannuksia. Perusmaksuja korotettiin keskimäärin 23 prosenttia. Prosenttikorotus näyttää suurelta, mutta euroissa suurin korotus kohdistui asuntoosakeyhtiöihin, joiden perusmaksu nousi 60 eurosta 80 euroon vuodessa. Omakotitalon, joka on kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen piirissä, perusmaksu nousi 3,00 euroa vuodessa ja kesämökin 1,80 euroa. Tyypilliselle omakotikiinteistölle, jossa 240 litran jäteastia tyhjennetään 2 viikon välein, jätetaksan korotus perusmaksu mukaan lukien, merkitsi 10,80 euron vuotuista lisäkustannusta. 10 (17)

12 Yleistä aluekeräyspistettä käyttävän omakotitalon vuosimaksu nousi 60 euroon, korotus oli 8,80 euroa ja kesämökin vastaava maksu nousi 6,00 euroa ollen 30 euroa vuodessa. Jätteenkäsittelymaksuja ei korotettu. Jätelaitoksella kotitalouksien hyötyjäte-erät päätettiin ottaa vastaan veloituksetta. Näitä ovat mm. keräyslasi, romumetalli ja purkupuu. Pientalon vuotuiset jätehuoltokustannukset ovat perusmaksuineen 161,26 euroa, jos kiinteistöllä on 240 litran jäteastia ja se tyhjennetään 2 viikon välein. Yleistä aluekeräyspistettä käyttävän pientalon jätemaksu on 60 euroa vuodessa. On ehkä jatkossa syytä tarkastella, onko kahden samantyyppisen kiinteistön maksut mitoitettu oikein ja onko kustannusvastaavuus kohdallaan. Maksujen suuruudessa voi olla eroa yleistä keräyspistettä käyttävän kiinteistön hyväksi, jos jätelain tarkoittamat ehdot täyttyvät huonoista kulkuyhteyksistä tai muusta vastaavasta syystä johtuen, mutta se ei saa johtaa tilanteeseen, jossa väärin perustein on liitytty yleisen aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Jäteneuvonta Jäteneuvontapalveluja ostettiin tuttuun tapaan Keski-Savon ympäristötoimelta puolen henkilötyövuoden verran. Alkuvuodesta 2010 Juvan kunta muuttui niin sanotusta sopimusperusteisesta jätteenkuljetuksesta kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen. Tämä aiheutti enemmän asiakaspuheluita neuvontaan ja vaati hieman normaalia enemmän tiedottamista esimerkiksi lehtikirjoitusten muodossa Etelä-Savon alueen lehdissä. Vuoden alussa jäteneuvonta painottui edellisvuosien tapaan puhelin- ja sähköpostineuvontaan. Keväällä, lumen sulettua jäteneuvoja lainaili roskapoimureita roskankeräystempauksiin ja kierrätti nuorisoa ja eri oppilaitosten väkeä tutustumiskäynneillä Rii- 11 (17)

13 kinnevan jätelaitoksella. Vierailijoissa heräsi lähes poikkeuksetta samoja reaktioita: Hämmästeltiin vuoden 2010 lopussa suljettavan loppusijoitusalueen korkeutta ja jätteen määrää sekä myös sitä, kuinka hyviä, käyttökelpoisia tavaroita tai materiaaleja menee edelleen lajittelemattomina penkkaan. Jätelaitosvierailuilla keskusteltiin yhdessä kierrättämisen ja jätteen lajittelun tärkeydestä sekä pohdittiin ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Kaikilla vierailuilla myös kysyttiin, milloin muovin keräys ekopisteillä alkaa uudelleen? Kesällä jäteneuvoja teki helteisen makuista yhteistyötä Etelä-Savon jätevesineuvojan kanssa pitämällä yhteistä neuvontapistettä kierrätys-, jäte- ja jätevesiasioista yhteistyökuntien tori- tai yleisötapahtumissa. Materiaalia toimitettiin myös erilaisiin järjestöjen tempauksiin tai isompiin tapahtumiin kuten Sampea ja Samppanjaa tapahtumaan ja Karjalan lennoston valajuhlaan Leppävirralle. Myös asiakaspuheluiden ja -sähköpostien määrä kasvoi kohti kesän huippua. Syksyllä jäteneuvoja vieraili eri oppilaitoksilla, kuten mm. Savonia ammattikorkeakoulun Varkauden toimipisteessä, puhumassa kansainvälisille opiskelijoille suomalaisesta jätehuollosta ja jätteiden kierrättämisestä. Kansainväliset opiskelijat ottivat jäteasiat kiinnostuneina ja innokkaina vastaan, sillä monenkaan kotimaassa ei välttämättä ole toimivaa tai järjestettyä jätehuoltoa ja sellainen koettiin jopa suureksi etuoikeudeksi jokapäiväisessä elämässä. Loppuvuodesta jäteneuvonnan asiakaspuhelut vähenivät tyypillisesti joulun aikaa lähestyttäessä, mutta työtehtäviä riitti silti, sillä Varkauden seudun jätehuollon muuttuminen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymäksi vaati monenlaista paperityötä ja asiakaskirjettä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2010 jäteneuvoja neuvoi tai tapasi henkilökohtaisesti n. 950 asiakasta. Neuvoja oli tavattavissa isommissa yleisötilaisuuksissa kuten Takakonttikirppiksellä ja Metsäkansan karkeloilla, joissa jäteneuvonnan pisteelle saattoi piipahtaa ohimennen. 12 (17)

14 Opasmateriaali Uusi rakennusjäteopas, Rakennusjätteiden ABC, työstettiin ja julkaistiin yhteistyössä Ylä-Savon jätehuolto Oy:n ja Jätekukko Oy:n kanssa. Jäteopas esiteltiin helmikuussa jätealan toimijoille KOKOEKO -seminaarissa Kuopiossa. Englanninkieliset lajittelu- ja kierrätysoppaat valmistuivat sähköisessä muodossa. Jätehuollon Internet-sivuille tuotettiin uutta materiaalia. Koulutus ja yhteistyöprojektit Jätehuolto järjesti yhteistyössä Ekokem Oy:n kanssa Varkaudessa ongelmajätehuollon kurssipäivän, johon myös jäteneuvoja osallistui kurssilaisena. Lisäksi jäteneuvonta osallistui REMOWE-seminaariin (Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production) ja KOKOEKO-seminaariin, jossa oli tänä vuonna teemana rakennusjäte. Jäteneuvonta ja tulevaisuus Jäteneuvonnalla pyritään muuttamaan ihmisten ympäristötekoja ja asenteita. Tiedotuksella voidaan vaikuttaa jätteen synnyn ehkäisyyn ja vähentää kaatopaikalle joutuvan sekajätteen määrää, mikä on keskeinen tavoite myös valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa. Jäteneuvonnan palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja neuvontaa onkin pyritty antamaan resurssien mukaan koko jätehuoltoalueella. Kuntalaiset ovat omaksuneet hyvin jäteneuvonnan puhelinneuvonnan ja myös Internet-neuvonta on kasvattanut suosiotaan. Riikinnevan vierailut, neuvontakäynnit ja esitykset ovat kysyttyjä asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi erilaista opas- ja valistusmateriaalia halutaan entistä enemmän. Lopuksi on todettava, että kokoaikaiselle neuvojalle olisi suuri tarve ja töitä täysipäiväisesti. 13 (17)

15 Käyttötalous Jätehuollon tuloslaskelma vuodelta 2010 on suunniteltua enemmän ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa vanhan jätepenkan täyttöön vastaanotetut jäte-erät. Lassila & Tikanoja Oyj toi jätelaitokselle vuoden 2010 aikana kaatopaikkakelpoista teollisuusjätettä noin tonnia ja Kuusakoski Oy noin tonnia. Näistä kertyi lisätuloa pienin lisäkuluin noin euroa. Tilikauden ylijäämä poistojen ja pääomankoron jälkeen ennen pakollista varausta on noin euroa Toimintatuotot Toimintakulut Toiminnan tulos Investoinnit Jätelaitoksen uuden jätteen loppusijoitusalueen pohjan eristys- ja suojakerrosten rakentamiseen oli varattu euron investointimääräraha. Lopulliset kustannukset ylittyivät eurolla. Ylitys johtuu pienerien pudotuspaikan rakentamiskuluista ja hieman laskettua suuremmasta rakennusmateriaalien tarpeesta, mm. kuitusavea tarvittiin laskettua enemmän, jotta tiivistyskerros täytti asetuksen vedenläpäisykykyvaatimuksen. Vuonna 2007 esitettiin koko investointitarpeeksi euroa, joka jaettiin kolmelle vuodelle. Tämä arvio toteutui ja kokonaiskustannukset jäivät hieman alle suunnitellun. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto vuoden 2010 kustannusjaosta ja laskelma kokonaiskustannuksista. 14 (17)

16 Osatyö Kustannus Suunnittelu ja mittaus ,18 Rakentaminen ja konetunnit ,97 Kuitusavi, kuljetus ,88 Työnjohto 4 000,00 Muu materiaali 7 237,53 Rengasrouhe, maa-ainekset, putket yms ,30 Muut palvelut 386,04 Investointi ,90 Investointi ,17 Investointi ,08 Uusi loppusijoitusalue yhteensä ,15 Tulevaisuus Varkauden seudun jätehuollon toiminta on perustunut vuodesta 1994 alkaen kuntien keskinäiseen sopimukseen niiden vastuulle kuuluvan jätehuollon hoitamisesta. Vuoden 2011 alusta samat tehtävät hoitaa kuntien perustaman kuntayhtymän liikelaitos, viralliselta nimeltään Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen juridinen toimija, jonka kunnat omistavat. Korkeinta päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokouksessa on kaksi edustajaa kustakin kunnasta ja äänivalta jakautuu omistusosuuksien suhteessa 45 %:n asti, mihin perussopimukseen kirjattu äänileikkuri rajaa yhden kunnan äänivallan. 15 (17)

17 Yhtymäkokouksen alla ja sen antamien ohjeiden mukaisesti toimiva johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seuraa ja raportoi tavoitteiden toteutumisista yhtymäkokoukselle. Johtokunnassa on yksi edustaja kustakin omistajakunnasta Hallintomallin muutos ei muuta kuntalaisille näkyvää jätehuollon toimintaa käytännössä mitenkään. Jätehuoltopalveluja tuotettaan entiseen tapaan asiakaslähtöisesti mahdollisimman tehokkaasti ja sitä kautta edullisesti, jotta jätemaksut voidaan pitää kohtuullisina. Jätelaki on ennakkotietojen mukaan eduskunnan käsiteltävänä keväällä 2011 ja tarkoitus on, että se hyväksyttäisiin istuvan eduskunnan aikana ennen kevään eduskuntavaaleja. Jos suunnitelmat toteutuvat, uusi jätelaki astuu voimaan todennäköisesti syksyllä Uuden jätelain muutokset ja vaikutus voimassa olevaan lakiin verrattuna jäävät todennäköisesti melko vähäisiksi. Kuntien vastuulla olisi edelleen asumisessa ja julkisissa laitoksissa syntyvät jätteet ja elinkeinoelämän jätteet jäisivät sen omalle vastuulle. Jätekuljetusten järjestämistä pelkästään kuntien vastuulle ei kirjata lakiin, kuten monet tahot olisivat halunneet. Sen sijaan lakiesitykseen on kirjattu uusi termi jätteenhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta, joka on käytännössä sama asia kuin sopimusperustainen jätteenkuljetus. Lakiesitykseen on kuitenkin kirjattu ensisijaiseksi järjestelmäksi kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Jos jätekuljetukset halutaan jättää jätteenhaltijan vastuulle edelleen, niin kunnanvaltuuston on tehtävä siitä erillinen päätös. Paikallisesti uuden jätelain suurin vaikutus koskee toteutuessaan pakkausjätteille tulevaa täyttä tuottajavastuuta. Nykyisen osittaisen tuottajavastuun sijasta tuotteen pakkaajat ja pakatun tuotteen maahantuojat vastaisivat pakkausjätteiden koko jätehuoltoketjusta ja sen kustannuksista riippumatta siitä, päätyykö jäte kierrätettäväksi, hyödynnettäväksi energiana tai mahdollisesti kaatopaikalle. 16 (17)

18 Jaetun vastuun mallissa eli voimassa olevassa käytännössä, asiakkaat ja kuntalaiset ovat käytännössä voineet joutua maksamaan jätehuollosta sekä pakkausten hinnassa että jätemaksuissa. Tuottajavastuun soveltamisalaan kuuluisivat ajoneuvojen renkaat, ajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut, paperituotteet ja pakkaukset. Uusia tuoteryhmiä ei ehdoteta otettavaksi tuottajavastuun piiriin Jos jätelaki hyväksytään esityksen mukaisesti, niin hyvin todennäköisesti kartonkipakkausten jätehuolto hoidetaan kuten tälläkin hetkellä ja tuottajat vastaavat ekopisteiden keräyskustannuksista ja pakkausjätteen käsittelykustannuksista. Kiinteistökohtainen keräys ei kuitenkaan muuttuisi veloituksettomaksi. Muiden tuottajavastuulla olevien jätejakeiden jätehuolto ei muuttuisi, koska ne ovat voimassa olevin säädöksin täyden tuottajavastuun piirissä tälläkin hetkellä. 17 (17)

19

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 HALLINTO...3 Yhtymäkokousedustajat kunnittain:...3

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman Jätekukko kk Oy yhtiön toiminnan esittely Virve Hartikainen tiedottaja, Jätekukko Oy Jätekukko Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö perustettu tuottamaan kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Heinäveden, Joroisten, Juvan, Leppävirran ja Varkauden kuntien jätemaksutaksa 26.11.2015 1 (9) Sisällysluettelo 1. Luku: YLEISTÄ...2

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Sisältö 1. Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke 2. Hankkeen tilannekatsaus Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS KOKOEKO-seminaari 2017, 7.2.2017, Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistotie 2 Kuopio Jari Koivunen RINKI Oy www.rinkiin.fi 1 PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUUN ORGANISOINTI

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU. KOKOEKO -seminaari Annukka Leppänen-Turkula PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO -seminaari 16.2.2012 UUSI JÄTELAKI Aikataulu jätelaki tulee voimaan toukokuussa 2012 tuottajavastuuluku voimaan toukokuussa 2013 tuottajayhteisöt

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70%

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% Laura Kemppainen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj RAKENNUSTOIMINNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Rakennustoiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelain

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla 9.3.2017 Keltakangas Kotkan ja Kouvolan välissä, vieressä vt 15 ja Kymijoki Kymenlaakson Jäte Oy:n omistajat Monipuoliset palvelut

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys 1 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta... 3 1.2 Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen...

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi OpasMpienkiinteistöille JÄRJESTETTYMJÄTTEEKULJETUSM OMJOKAISEMOIKEUS,M MUTTAMMYÖSMVELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että kiinteistöllämonm sopimusmjätehuollostamjätteenkuljetusyrityksenmkanssa.

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) KOKOUSAIKA Perjantai 19.11.2010 kello 13.00 13.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Haja- ja loma-asutusalueiden jätehuollon palvelutaso -opas

Haja- ja loma-asutusalueiden jätehuollon palvelutaso -opas Haja- ja loma-asutusalueiden jätehuollon palvelutaso -opas Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet KOKOEKO 2.2.2005 Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg, YM Esityksen sisältö Taustaa, jätelain muutos Vastuut

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 3: Haja-asutusalueiden jätehuolto

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 3: Haja-asutusalueiden jätehuolto Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 3.1 Jätteen määrä ja laatu... 3 3.2 Jätehuollon vapaa kilpailutus... 4 3.3 Moniastiakeräys hyötyjätteille... 5 3.4 Valvotut

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Vuosikertomus 2015 24.3.2016 1 2 POHJOIS-SATAKUNNAN JÄTTEIDENKÄSITTELY OY 1. Toiminta vuonna 2015 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy on Kankaanpään kaupunkikonserniin

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku 23 % ja Salo

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 25 Asianro 7572/02.05.00.00/2016 Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2017 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot