153 aikaisempien tuomioiden lakkaaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "153 aikaisempien tuomioiden lakkaaminen"

Transkriptio

1 153 aikaisempien tuomioiden lakkaaminen a aamu Morgen aarre Kleinod, Schatz aarrelöytö Schatzfund aasi Esel Aasia Asien aate Idee, Ideologie aatelissääty Adelsstand aatelisto Adel aatelointi adeln aatteellinen ideal, ideell aatteellinen yhdistys Idealverein aavistaa antizipieren aavistaa edeltä vorhersehen abbedissa Äbtissin aberratio ictus (lat.) aberratio ictus (lat.) (Abirrung des Geschosses) abortoida abtreiben abortointi Abtreibung abortointiväline Abtreibungsmittel abortti Abbruch der Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, Schwangerschaftsunterbrechung absolutismi Absolutismus absoluuttinen absolut, bedingungsfeindlich absoluuttinen oikeus absolutes Recht absoluuttisuus Bedingungsfeindlichkeit absorboida absorbieren absorbtio Absorption absorptioperiaate Absorptionsprinzip abstrakti abstrakt abstrakti normikontrolli abstrakte Normenkontrolle abstrakti vaarantamisrikos abstraktes Gefährdungsdelikt abstraktio Abstraktion abstraktioperiaate Abstraktionsprinzip ad hoc (lat.) (varta vasten) ad hoc (lat.) (zu dem) ad hoc-yhtiö Gelegenheitsgesellschaft adekvaatti adäquat adekvaattisuus Adäquanz adekvaattisuusteoria Adäquanztheorie adheesio Adhäsion adjutantti Adjutant, Adjutantin adoptio Adoption, Annahme als Kind adoptiolapsi Adoptivkind adoptiovanhemmat (Pl.) Adoptiveltern (Pl.) adoptiovanhempi Adoptivelter (M. bzw. F.) adoptoida adoptieren Afrikka Afrika agent provocateur (franz.) agent provocateur (franz.) agentti Handelsvertreter, Handelsvertreterin agenttisopimus Geschäftsbesorgungsvertrag agentuuriliike Agentur agiotappio Disagio agressiivinen aggressiv agressiivinen pakkotila aggressiver Notstand ahdinko Drang ahdistaa hetzen ahneus Habgier aidata befrieden aidattu befriedet aids Aids aihe Anlass, Objekt, Thema, Ursache aiheellinen befugt, begründet, berechtigt aiheellisuus Begründetheit, Rechtmäßigkeit aiheeton gegenstandslos, ungerechtfertigt aiheettomuus Gegenstandslosigkeit aihetodiste Indizienbeweis aihetodistus Anscheinsbeweis aiheuttaa anstiften, erregen, verursachen aiheuttaa harhaanjohtava käsitys vortäuschen aiheuttaa riita querulieren aiheuttaja Quelle, Urheber, Urheberin, Verursacher, Verursacherin aiheuttaminen Verursachung aika Alter, Zeit aikaansaaja Stifter, Stifterin aikaansaannos Errungenschaft, Leistung aikaansaanti Auswirkung, Leistung aikaehto Karenz aikaisemman tilan palauttaminen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aikaisempi frühere aikaisempi rikos Vorstrafe aikaisempi teko Vortat aikaisempi tuomio Vorstrafe aikaisempien tuomioiden lakkaaminen Straftilgung

2 aikaisempien tuomioiden raukeaminen 154 aikaisempien tuomioiden raukeaminen Straftilgung aikakausi Abschnitt aikakausijulkaisu Zeitschrift aikakauslehti Zeitschrift aikalaki Zeitgesetz aikapalkka Zeitlohn aikarajainen liiketoimi Fixgeschäft aikoa beabsichtigen aikomus Absicht, Entschluss, Vorsatz aikomus hankkia kohtuuton etu Vorteilsverschaffungsabsicht aikomus hankkia tapeeton etu Vorteilsverschaffungsabsicht aikuinen (Adj.) erwachsen (Adj.) aikuinen (Sb.) Erwachsene, Erwachsener aine Masse, Material, Stoff aineellinen körperlich, materiell aineellinen esine Sache aineellinen oikeus materielles Recht aineellinen oikeusvoima materielle Rechtskraft aineellinen vahinko materieller Schaden, Vermögensschaden aineellinen valtisääntö materielle Verfassung aineeton immateriell, unkörperlich aineeton esine Immaterialgut aineeton vahinko immaterieller Schaden ainejärjestö Fachschaft ainekset Zubehör aines Stoff ainoa perillinen Anerbe, Anerbin airut Herold aistillinen körperlich aita Schranke, Zaun aitaus Zaun aito echt aito asiakirja echte Urkunde aitous Echtheit aivan varma mündelsicher aivo Hirn aivokuolema Hirntod aivot (Pl.) Gehirn ajaa fahren ajaa kannetta prozessieren ajaa maanpakoon ausbürgern, verbannen ajaa pois abtreiben, verstoßen ajaa rantaan anschwemmen ajaa takaa fahnden ajaja Fahrer, Fahrerin ajallinen zeitlich ajan kulku Zeitablauf ajan kuluminen Zeitablauf ajan määrittäminen Zeitbestimmung ajanjakso Abschnitt, Periode ajankohtainen aktuell ajasta päättäminen Zeitbestimmung ajatella gedenken, spekulieren ajatuksenvapaus Gedankenfreiheit ajatus Gedanke, Idee, Meinung ajatusoppi Logik ajokielto Fahrverbot ajokortti Fahrerlaubnis, Führerschein, Kraftfahrzeugschein ajokunnottomuus Fahruntüchtigkeit ajolupa Fahrerlaubnis ajoneuvo Fahrzeug, Wagen ajoneuvon hallussapitäjä Fahrzeughalter, Fahrzeughalterin ajoneuvon pitäjä Fahrzeughalter, Fahrzeughalterin ajoneuvovakuutus Kraftfahrtversicherung ajo-opettaja Fahrlehrer, Fahrlehrerin ajopäiväkirja Fahrtenbuch ajorata Fahrbahn akateeminen akademisch akateeminen oppiarvo akademischer Grad akatemia Akademie akordi Akkord akordisääntö Vergleichsordnung aksiomi Axiom aktiivat Aktiva (N.Pl.) aktiivilegitimaatio Aktivlegitimation aktiivinen aktiv aktiivinen vaalioikeus aktives Wahlrecht ala Fach, Gebiet, Kreis, Raum, Region alahuone Unterhaus alahuoneen johtaja Führer des Unterhauses, Führerin des Unterhauses alaikäinen minderjährig, minorenn alaikäisiä koskeva taskurahasääntö Taschengeldparagraph alaikäisyys Minderjährigkeit, Minorennität alainen hörig

3 155 alokas alaisuus Subordination alamaisuus Hörigkeit alaomaisuus Untereigentum alaosakkuus Unterbeteiligung alaosallistuminen Unterbeteiligung alas painaminen Unterdrücken Ala-Saksi Niedersachsen alavakuutus Unterversicherung alavaliokunta Unterausschuss alaviite Nebenbemerkung, Note Albania Albanien aleatorinen aleatorisch aleatorinen sopimus Glücksvertrag alempi subaltern, untere alennus Ablass, Abzug, Nachlass, Rabatt alennustila Verfall alentaa degradieren, ermäßigen, herabsetzen, kürzen, nachlassen alentaa rahan nimellisarvoa abwerten alentaminen Herabsetzung alhainen gering, infam, niedrig, verrucht alhainen vaikutin niedriger Beweggrund alhaisuus Infamie ali Neben alias alias alibi Alibi alin oikeusaste Untergericht (Untergericht in Großbritannien) alin tarjous geringstes Gebot alioikeus Amtsgericht, Kreisgericht, Untergericht (Untergericht in Großbritannien) alistaa subsumieren alistaa sensuurin alle zensieren alistettu untergeordnet alistua dulden alistuminen Duldung alituinen käräjöinti Anstiftung zu grundloser Prozessführung alituomioistuin Untergericht (Untergericht in Großbritannien) aliurakoitsija Subunternehmer, Subunternehmerin alivuokra Untermiete, Unterpacht alivuokralainen Untermieter, Untermieterin, Unterpächter, Unterpächterin alivuokrasopimus Untermietvertrag alkaa beginnen alkava anfänglich alkava mahdottomuus anfängliche Unmöglichkeit alkio Embryo alkoholi Alkohol alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen Fahren unter Alkoholeinfluss alkoholin vaikutuksen alaisena tehty rikkomus Alkoholdelikt alkoholin vaikutuksen alaisena tehty rikos Alkoholdelikt alkoholismi Trunksucht alkoholistien ja huumeidenkäyttäjien hoidosta ja vieroituksesta vastaava laitos Entziehungsanstalt alku Anfang, Eintritt, Initiale alku- ursprünglich alkulähde Ursprung alkuperä Abkunft, Herkunft alkuperäinen original, Original, originär, ursprünglich alkuperäinen mahdottomuus ursprüngliche Unmöglichkeit alkuperäinen omaisuuden saanto originärer Eigentumserwerb alkuperäinen vakuutus Direktversicherung alkuperäiskappale Original, Vorlage alkuunpanija Anstifter, Anstifterin allekirjoittaa unterschreiben, unterzeichnen allekirjoittaja Unterzeichner, Unterzeichnerin allekirjoittaminen Unterzeichnung allekirjoituksella vahvistaminen Paraphierung allekirjoitus Paraphe, Signatur, Unterschrift allianssi Allianz allodi Allod almu Almosen, Spende aloite Anregung, Initiative aloiteoikeus Initiativrecht aloittaa anheben, beginnen aloittamismenettely Eröffnungsverfahren aloittamispäätös Eröffnungsbeschluss aloittava tase Eröffnungsbilanz aloitteentekijä Antragsteller, Antragstellerin aloitteenteko Initiative aloittelija Rekrut, Rekrutin alokas Rekrut, Rekrutin

4 alppi 156 alppi Alpe alppilaidun Alm alttiiksi asettaminen Preisgabe alttius Neigung alue Bereich, Gau, Gebiet, Kreis, Region, Revier (Forstrevier), Sphäre, Sprengel ; Zone alue- territorial alueellinen regional, territorial alueellinen hallinto Landesverwaltung alueellinen hallitus Regierungsrat alueellinen johtosääntö Landesverfassung alueellinen lainsäädäntö Landesgesetzgebung alueellinen laki Landesgesetz alueellinen oikeus Landesrecht alueellinen pankki Landesbank alueellinen rikosoikeus Landesstrafrecht alueellinen sosiaaliturva-asioita käsittelevä toisen asteen tuomioistuin Landessozialgericht alueellinen tuomioistuin Landgericht alueellinen tuomiovalta Territorialgerichtsbarkeit alueellinen valitusaste sosiaaliturvaasioissa Landessozialgericht alueellinen valtio Territorialstaat alueellinen viranomainen Landesbehörde alueellinen yhdyskunta Gebietskörperschaft alueellinen yhteisö Gebietskörperschaft alueelliset joukot Landwehr alueellisuus Territorialität alueellisuusperiaate Territorialitätsprinzip alueen hyödyntäminen Flächennutzung alueen käyttö Flächennutzung aluejärjestys Raumordnung aluemeri Küstengewässer aluesuunnitelma Raumplanung aluesuunnittelu Landesplanung alus Schiff aluspanttioikeus Schiffspfandrecht alustava äänestys Urabstimmung Amerikan yhdysvallat USA (F. bzw. N. Pl.) (Vereinigte Staaten von Amerika), Vereinigte Staaten von Amerika (M.Pl.) (USA) Amerikka Amerika amiraali Admiral, Admiralin ammatiala Fachbereich ammatillinen beruflich ammatin harjoittaminen Berufsausübung ammatinharjoittaja Gewerbetreibende, Gewerbetreibender ammatinharjoittamiskielto Berufsverbot ammatinvalinta Berufswahl ammatinvalvonta Fachaufsicht ammatinvapaus Gewerbefreiheit ammatti Beruf, beruflich, Fach, Gewerbe, gewerblich, Stelle ammattiaharjoittava gewerbetreibend ammattiala Gewerbegebiet ammattijärjestys Gewerbeordnung ammattikorkeakoulu Fachhochschule ammattikoulu Berufsschule ammattikoulun opettaja Ausbildende, Ausbildender ammattikoulutus Berufsbildung ammattikunnan valvonta Fachaufsicht ammattikunta Gilde, Innung, Zunft ammattiliitto Berufsverband ammattiliitton kuulumaton wild ammattiluokan sisällä vaikuttavat kirjoittamattomat säännöt (Pl.) Standesrecht ammattimainen gewerbsmäßig ammattimaisuus Gewerbsmäßigkeit ammattimies Experte, Expertin, Facharbeiter, Facharbeiterin, Fachfrau, Fachmann, Spezialist, Spezialistin ammattimies joka työskentelee toisen työvälineillä Lohnhandwerker, Lohnhandwerkerin ammattimiesjärjestelmä Expertensystem ammattipoliisi Gewerbepolizei ammattirikollinen Gewohnheitsverbrecher, Gewohnheitsverbrecherin ammattisääntö Gewerbeordnung ammattitauti Berufskrankheit ammattituomioistuin Gewerbegericht ammattityö Facharbeit ammattityöläinen Facharbeiter, Facharbeiterin ammattivapaus Berufsfreiheit ammattivirhe Kunstfehler ammattiyhdistyksellinen gewerkschaftlich

5 157 antaa todistus ammattiyhdistyksen jäsen Gewerkschaftler, Gewerkschaftlerin ammattiyhdistys Berufsgenossenschaft, Genossenschaft, Gewerkschaft, Zeche, Zunft ammentaa schöpfen ammukset Munition ammus Geschoss amok Amok amok-juoksu Amoklauf ampua schießen, sprengen, zuschießen ampuja Schütze, Schützin ampuma-ase Schusswaffe ampumatarvikkeet Munition Amsterdam Amsterdam Amsterdamin sopimus Amsterdamer Vertrag analogia Analogie analogiakielto Analogieverbot analogiapäätelmä Analogieschluss analogisesti analog (Adv.) anarkia Anarchie anarkisti Anarchist, Anarchistin anarkistinen anarchisch anastaa aneignen, annektieren, entwenden, erschleichen anastaminen Erschleichen, Usurpation anastus Entwendung, Verschleppung anateema Anathema angloamerikkalainen oikeus angloamerikanisches Recht Anhalt Anhalt (Land Anhalt ) ankara drakonisch, grausam, hart, scharf, streng ankara oikeus strenges Recht (strenges Recht im angloamerikanischen Recht) ankara todiste Strengbeweis ankara vastuu Erfolgshaftung ankaran lain mukaisesti nach strengem Recht ankaruus Grausamkeit, Schwere annektio Annexion annettu begabt anniskelulupa Schankkonzession anoa ersuchen anomus Antrag, Eingabe, Ersuchen, Gesuch, Petition anomusoikeus Petitionsrecht anonymiteetti Anonymität anonyymi anonym anoppi Schwiegermutter ansaita erwerben, verdienen ansio Erwerb, Gewinn, Verdienst (Einkommen), Würde ansiokielto Erwerbsverbot ansiokyvytön erwerbsunfähig ansiokyvyttömyys Erwerbsunfähigkeit ansiotulo Arbeitsentgelt ansiotyö Erwerbstätigkeit ansiotyökelpoisuus Arbeitsmündigkeit ansiotyössä oleva erwerbstätig antaa ausliefern, ausstellen, einantworten, eingeben, einreichen, erlauben, erstatten, geben, gestatten, hingeben, spenden, übergeben, verleihen, zustellen antaa anteeksi verzeihen antaa avustusta subventionieren antaa erivapautus dispensieren antaa ero verabschieden antaa harhaanjohtava käsitys vortäuschen antaa ilmi denunzieren antaa kansalaisoikeudet einbürgern antaa käsky befehlen antaa kertomus berichten antaa kilpailukielto suspendieren antaa korvapuusti ohrfeigen antaa korville ohrfeigen antaa kuitti bescheinigen antaa laina darleihen antaa lainaksi ausleihen, borgen, verleihen antaa lausuma aussagen antaa lisenssi lizensieren antaa myöntävä vastaus zusagen antaa myrkkyä vergiften antaa olla kiinni zulassen antaa olla suljetuna zulassen antaa opetusta lehren antaa oppiarvo graduieren antaa pois einräumen, herausgeben, verschenken antaa rahallista avustusta subventionieren antaa selkään prügeln antaa sukunimensä ei-biologiselle lapselleen einbenennen antaa synninpäästö absolvieren antaa takaisin entweren, zurückgeben antaa tehtäväksi beauftragen antaa tiedoksi angeben, anzeigen, aufgeben, bekanntmachen, insinuieren, mitteilen antaa tieto bescheiden (V.), melden antaa todistus zertifizieren

6 antaa toimilupa 158 antaa toimilupa lizensieren antaa tunnustus anerkennen antaa urakalle verdingen antaa valmistusoikeus lizensieren antaa valtakirja ermächtigen antaa varoitus verwarnen antaa vuokralle vermieten, verpachten antaa yliopiston erotodistus exmatrikulieren antaja Aussteller, Ausstellerin, Spender, Spenderin antaminen Ausstellung, Vergabe, Verleihung antautua kapitulieren, obliegen antautumissopimus Kapitulation anteeksianto Absolution, Entschuldigung, Verzeihung antinomia Antinomie antisemitismi Antisemitismus anto Erstattung antoääni Freizeichen apostolinen apostolisch apotin asunto Abtei apotin virka Abtei apotti Abt apottikunta Abtei appi Schwiegervater appivanhemmat (Pl.) Schwiegereltern (Pl.) appivanhempi Schwiegerelter (M. bzw. F.) apportti Sacheinlage apteekkari Apotheker, Apothekerin apteekki Apotheke apu Abhilfe, Hilfe, Hilfeleistung, Wandel apu... (Adj.) subsidiär apulainen Assistent, Assistentin, Beigeordnete, Beigeordneter, Beistand, Gehilfe, Gehilfin, Koadjutor apulais... stellvertretend apulaisvirkamies Hilfsbeamter, Hilfsbeamtin apuraha Stipendium aresti Arrest arestihuone Karzer argumentoida argumentieren argumentti Argument arka blöd arkaainen archaisch arkinen vulgär arkipäivä Werktag arkipäiväinen gewöhnlich arkisto Archiv arkkipiispa Erzbischof arkkitehti Architekt, Architektin, Baumeister arkkitehtioikeus Architektenrecht arkkitehtoninen baulich armahdus Amnestie, Begnadigung, Gnadenakt armahdusmääräaika Gnadenfrist armahtaa amnestieren, begnadigen armahtaminen Gnadenerweis armeija Armee, Heer armo Gnade armomurha Euthanasie armon isku Gnadenstoß armon lyönti Gnadenstoß armon osoittaminen Gnadenerweis armonväline Sakrament armotyö Gnadenakt arpa Kabel, Los arpajaiset Lotterie arpajaissopimus Ausspielvertrag arpoa auslosen, losen arrha (lat.) arrha (lat.) (Angeld) artikkeli Artikel arvella vermuten arvelu Vermutung arvio Bewertung arvioida anrechnen, anschlagen, ansetzen, bemessen, berechnen, beurteilen, bewerten, evaluieren, schätzen, taxieren, werten, würdigen arvioiminen Schätzung arvioinnin perusta Bemessungsgrundlage arviointi Anschlag, Berechnung, Beurteilung, Bewertung, Evaluation arviomies Gutachter, Gutachterin arvionnin kohde Wertgegenstand arvo Belang, Grad, Preis, Rang, Wert, Würde arvoehto Rangvorbehalt arvoesine Wertsache arvoesineet (Pl.) Wertgegenstand arvohenkilö Würdenträger, Würdenträgerin arvoinen würdig arvojärjestelmä Wertesystem arvojärjestys Hierarchie, Rangordnung

7 159 asiakas arvokas kostbar arvokkuus Kostbarkeit, Würde arvomerkit (Pl.) Insignien (F.Pl.) arvon suojaaminen Wertsicherung arvon väheneminen Abwertung arvonanto Achtung arvonimi Titel arvonlisävero Mehrwertsteuer arvonlisäys Mehrwert arvonmuutos Rangänderung arvonsuojaamislauseke Wertsicherungsklausel arvonta Auslosung, Los, Lotterie, Lotto arvo-oikeus Wertrecht arvopaperi Papier, Wertpapier arvopaperioikeus Wertpapierrecht arvopaperit (Pl.) Effekten (M.Pl.) arvopaperit Fond, Fonds arvostaa bewerten, werten, würdigen arvostella angreifen, beurteilen, würdigen arvostelu Beurteilung arvostelukykyinen einsichtsfähig arvostelukykyisyys Einsichtsfähigkeit arvostuksen kohde Wertgegenstand arvostus Bewertung arvosuhde Rangverhältnis arvoton unwürdig, wertlos arvoton saamaan perintöä erbunwürdig arvottomuus Unwürdigkeit arvotuomio Werturteil arvovaraus Rangvorbehalt ase Gewehr, Pistole, Waffe, Wehr aseenkantolupa Waffenschein aseet Wehrmittel aseeton wehrlos aseettomuus Wehrlosigkeit aseistakieltäytyjä Kriegsdienstverweigerung, Wehrdienstverweigerer aseistakieltäytyminen Wehrdienstverweigerung aseistautua rüsten aseistautuminen Rüstung aseistettu ryöstö Raubüberfall aselepo Waffenstillstand asema Belegenheit, Gestalt, Lage, Platz, Stand, Station, Status, Stellung, Umstand asemakaava Plan asepalvelus Wehrdienst asepalvelusta kieltäytyjä Wehrdienstverweigerer asepalvelusta kieltäytyminen Wehrdienstverweigerung asessori Assessor, Assessorin asetarkastuslaki Waffenkontrollgesetz asete Tratte asettaa abstellen, ansetzen, aufstellen, ausstellen, einsetzen, einweisen, festsetzen asettaa alas niederlegen asettaa alttiiksi preisgeben asettaa eläkkeelle emeritieren asettaa esiin auslegen asettaa esimieheksi untergeben asettaa eteen vorlegen asettaa johtoon untergeben asettaa jonkun jälkeen nachstellen asettaa määräaika befristen asettaa paikoilleen feststellen asettaa panokseksi ausspielen asettaa ristiin kreuzen asettaa valvontaan untergeben asettaa virkaan bestallen, investieren asettaja Aussteller, Ausstellerin, Trassant, Trassantin asettaminen Ausstellung, Einsetzung, Festsetzung asettelu Aufstellung asettua asumaan niederlassen asettua ehdokkaaksi kandidieren asettua toimimaan niederlassen asetus Dekret, Edikt, Einsetzung, Satzung, Verfassung, Verordnung, Weisung asetus rakennusten käytöstä Baunutzungsverordnung asetus vaarallisista aineista Gefahrstoffverordnung asetuskokoelma Gesetzblatt asevelvollinen Wehrpflichtiger asevelvollisuus Wehrpflicht asia Angelegenheit, Gegenstand, Sache asiaan kuulumaton unbefugt asiaan puuttuminen Eingriff, Einschreiten asiaankuuluva einschlägig asiainhoitaja Geschäftsträger, Geschäftsträgerin asiaintila Sachverhalt asiakas Käufer, Käuferin, Klient

8 asiakaspiiri 160, Klientin, Kunde, Kundin, Liebhaber, Liebhaberin asiakaspiiri Klientel asiakirja Akt, Akte, Dokument, Instrument, Skript, Skriptum, Urkunde asiakirjaan tutustuminen Akteneinsicht asiakirjaketju Dokumentenkette (Dokumentenkette in Großbritannien) asiakirjamerkintä Aktenvermerk asiakirjan esittäminen Aktenvortrag, Urkundenvorlegung (Urkundenvorlegung im Vorverfahren in Großbritannien) asiakirjan lähettäminen Aktenversendung asiakirjan lisäys (esim. lisätestamentti) Kodizill asiakirjan mukainen aktenkundig asiakirjan tarkastus Akteneinsicht asiakirjan toimittaminen Aktenversendung asiakirjan väärentäminen Urkundenfälschung asiakirjaoppi Diplomatik asiakirjaprosessi Urkundenprozess asiakirjaremburssi Dokumentenakkreditiv asiakirjarikkomus Urkundendelikt asiakirjarikos Urkundendelikt asiakirjassa aktenkundig asiakirjatodiste Urkundenbeweis asiakirjatodistelu Urkundenbeweis asiakirjojen kanssa yhtä pitävä urkundlich asiakokonaisuus Sachgesamtheit asiakumppanuus Streitgenossenschaft asialegitimaatio Sachlegitimation asiallinen objektiv, sachlich asiallinen toimivalta sachliche Zuständigkeit asiamiehen tekemä liiketoimi Vertretergeschäft asiamiehen toimivalta Vertretungsmacht asiamies Agent, Agentin, Beauftragte, Beauftragter, Bevollmächtigte, Bevollmächtigter, Deputierte, Deputierter, Kommissionär, Vertreter, Vertreterin asiamieshallinto Auftragsverwaltung asiamiespakko Anwaltszwang, Vertretungszwang asiamiessuhde Auftragsverhältnis asiamiesyhtiö Vertretungsunternehmen (Vertretungsunternehmen im Außenhandel in Großbritannien) asian esittely Sachvortrag asian käsittelijä Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin asian myöhempi esiintuominen Nachschieben asian tai esineen mukaan annettu toiminimi Sachfirma asianajaja Advokat, Advokatin, Anwalt, Anwältin, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, Sachwalter, Sachwalterin asianajaja kunta Anwaltschaft asianajajajaosto Anwaltskammer asianajajakamari Anwaltskammer asianajajan sihteeri Anwaltsgehilfe, Anwaltsgehilfin asianajajaneuvonantaja Syndikusanwalt asianajajanotaari Anwaltsnotar asianajajapakko prosessissa Anwaltsprozess asianajajavelvollisuuden rikkominen Parteiverrat asianajo Anwaltschaft asianajopalkkio Anwaltsgebühr asianajotehtävä Mandat asianlaita Zusammenhang asianomainen zuständig asianomistaja Geschädigte, Geschädigter, Privatkläger, Privatklägerin asianomistajarikos Antragsdelikt asianosainen Beteiligte, Beteiligter, Partei asianosainen prosessissa Prozesspartei asianosaisen muutos Parteiänderung asianosaisen tekemä esitys Parteivorbringen asianosaisen vaihtaminen Parteiwechsel asianosaisen vaihtuminen Parteiwechsel asianosaisjohtoinen prosessi Parteibetrieb asianosaiskelpoinen parteifähig asianosaiskelpoisuus Parteifähigkeit asianosaiskuulustelu Parteivernehmung asianosaisliityntä Anschlussberufung

9 161 avainvalta asianosaisprosessi Parteiprozess asianosaissopimus Parteivereinbarung asianosaisten vaatimuksiin perustuva siviiliprosessi Parteiprozess asianosaisten välillä tehty sopimus Parteivereinbarung asianosaisvaatimus Parteiantrag asiantila Sachverhalt asiantilasta johtuva rikos tai rikkomus Zustandsdelikt asiantuntemus Sachkunde asiantuntija (Adj.) sachverständig asiantuntija (Sb.) Sachverständige, Sachverständiger asiantuntija berufen (Adj.), Experte, Expertin, Fachfrau, Fachmann, Spezialist, Spezialistin asianumero Aktenzeichen asiapaperi Ausweis asiapaperivihko Dossier asiasisältö Sachinbegriff asiassa annettu tuomio Sachurteil asiavaltuus Sachbefugnis, Sachlegitimation asiayhteys Sachzusammenhang asioitsija Kommissionär askelma Stufe asosiaalinen asozial assertorinen vala Nacheid assistentti Assistent, Assistentin, Hochschulassistent, Hochschulassistentin aste Grad, Instanz, Stufe asteittaa graduieren asteittainen gradual, sukzessiv asteittainen järjestelmä Gradualsystem asteittainen kanne Stufenklage astua belaufen, betreten (V.), gehen astua sisään eintreten astua virkaan eintreten asua wohnen, wohnhaft sein (V.) asuinhuone Wohnraum asuinpaikka Residenz, Sitz, Wohnort, Wohnsitz asuinpaikkaoikeus Residenzpflicht asuinrakennus Haus asuintila Wohnraum asukas Einwohner, Einwohnerin, Insasse, Insassin asumaan asettuminen Niederlassung asumisavustus Wohngeld asumislisä Wohngeld asumisoikeus Wohnrecht asumisyhteisö Hausgemeinschaft asunnon rakentaminen Wohnungsbau asunnonvälitys Wohnungsvermittlung asunto Residenz, Wohnung asuntoirtaimisto Wohnungseigentum asunto-oikeus Mietgericht, Wohnungsrecht asustaa stecken asutustila Heimstätte ataa vuokralle verdingen ATK (automaattinen tietojen kjäsittely) EDV (elektronische Datenverarbeitung) atomi Atom atomilaki Atomgesetz attasea Attaché attentaatintekijä Attentäter, Attentäterin attentaatti Attentat audienssi Audienz auki offen aukko Lücke aulius Kulanz auskultantti Rechtsreferendar, Rechtsreferendarin, Referendar, Referendarin autenttinen authentisch autenttinen tulkinta authentische Interpretation auto Auto, Wagen autokoulun opettaja Fahrlehrer, Fahrlehrerin automaatin väärinkäyttäminen Automatenmissbrauch automaatti Automat automaattinen automatisch autonomia Autonomie autonominen autonom autosuoja Garage autotalli Garage autotie Autobahn autoton alue Fußgängerzone autovakuutus Kaskoversicherung autovero Kraftfahrzeugsteuer auttaa abhelfen, beistehen, helfen, hilfeleisten auttaminen Abhilfe avaaminen Eröffnung, Erschließung avaava tase Eröffnungsbilanz avain Schlüssel avainvalta Schlüsselgewalt

10 avara 162 avara weit avaruus Weltraum avaruusoikeus Weltraumrecht avata eröffnen, erschließen avio nimi Ehename avioehtosopimus Ehevertrag avioero Ehescheidung, Scheidung avioeste Ehehindernis, Eheverbot avioitua uudelleen wiederverheiraten aviokielto Eheverbot avioliiton häirintä Ehestörung avioliiton lopettaminen Eheaufhebung avioliiton mitätömyys Ehenichtigkeit avioliiton purkaminen Eheaufhebung avioliiton rikkova ehebrecherisch avioliiton solmiminen Eheschließung avioliiton toisen asteen välittäjä Heiratsvermittlerin avioliiton ulkopuolinen nichtehelich avioliitosta pidättyminen Zölibat (M. bzw. N.) avioliitto Ehe, Heirat avioliittoikäinen ehemündig avioliittokelpoinen ehemündig avioliittokelpoisuus Ehefähigkeit, Ehemündigkeit avioliittolaki Ehegesetz avioliittolupa Heiratserlaubnis avioliittoprosessi Eheprozess avioliittorekisteri Heiratsbuch avioliittotodistus Heiratsurkunde avioliittovälittäjä Ehevermittler, Ehevermittlerin avioliittovälitys Ehevermittlung, Heiratsvermittlung aviollinen ehelich aviomiehen vaimon omaisuuteen kohdistama hallinto Verwaltungsgemeinschaft aviomies Ehegatte, Ehemann avion ulkopuolinen außerehelich avionrikkoja Ehebrecher, Ehebrecherin avio-oikeus Eherecht, Güterrecht avioon meno Eheschließung aviopuoliso Ehefrau, Ehegatte, Ehegattin, Ehemann, Gatte, Gattin aviopuolisoiden omaisuussuhteet Güterstand aviopuolisoiden yhteisymmärryksessä hakema avioero Konventionalscheidung aviopuolison elatus Ehegattenunterhalt aviorikos Ehebruch, Eheverfehlung aviosuhde eheliche Lebensgemeinschaft avioton illegitim, unehelich aviottomuus Unehelichkeit aviovaimo Ehefrau, Ehegattin aviovarallisuusoikeus Ehegüterrecht avistavekseli Sichtwechsel avoimen dokumentin väärinkäyttö Blankettmissbrauch avoimen valtakirjan väärinkäyttö Blankettmissbrauch avoin offen avoin allekirjoitus Blankounterschrift avoin dokumentti blanko avoin kauppa Blankogeschäft, Kauf auf Probe avoin luotto Kontokorrentkredit avoin omaisuuden luovutus Blankozession avoin saatava Aktivschuld avoin shekki Blankoscheck avoin siirto Blankoindossament, Blankozession avoin valtakirja blanko, Blankovollmacht avoin valtakirka Blankett avoin vekseli Blankowechsel avoin virka Vakanz avoin yhtiö offene Handelsgesellschaft avokauppa Blankogeschäft avoliitto Lebensgemeinschaft, Lebenspartnerschaft, nichteheliche Lebensgemeinschaft avomeri Meer avonainen offen avunannon laiminlyönti unterlassene Hilfeleistung avunanto Beihilfe, Hilfeleistung avustaa beistehen, hilfeleisten, mitwirken, subventionieren avustaja Attaché, Gehilfe, Gehilfin, Komplize, Komplizin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin avustaminen Begünstigung, Beistand, Hilfeleistung, Mitwirken, Mitwirkung avustava lausunto Hilfsgutachten avustava peruste Hilfsbegründung avustuksen määrääminen Beitragsbemessung

11 163 codex avustuksen määräämiseen vaikuttavat tulorajat Beitragsbemessungsgrenze avustus Beihilfe, Beistand, Beitrag, Mitarbeit, Subsidie, Zuschuss, Zuwendung avustuserä Beitrag avustuserän määrääminen Beitragsbemessung avustuspetos Subventionsbetrug avustuspyyntö Hilfsantrag avustusssuhde Zuwendungsverhältnis avuton hilflos avuttomuus Hilflosigkeit b baccalaureus (lat.) (kandidaatti, kandidaatin tutkinto) baccalaureus (lat.) Baden Baden Baden-Württemberg Baden-Württemberg Baijeri Bayern baijerilainen (Adj.) bayerisch baijerilainen (Sb.) Bayer, Bayerin baijerin ylin oikeusaste Bayerisches Oberstes Landesgericht beneficium (lat.) (hyvänteko, hyvätyö) beneficium (lat.) (Wohltat bzw. Lehen) Benelux-valtio Benelux-Staat bentsiini Benzin Berliini Berlin Berliinin testamentti Berliner Testament Bern Bern (N. Bernin konventio Berner Übereinkunft bilanssi Jahresabschluss blankettilaki Blankettgesetz blankettisäädös Blankettvorschrift blankko shekki Blankoscheck blankkosiirto Blankoindossament blankkovekseli Blankowechsel blanko blanko boikotoida boykottieren boikotti Absperrung, Boykott bona fides (lat.) (vilpitön mieli) bona fides (lat.) (guter Glaube) boniteetti Bonität bonus Bonus bordelli Bordell, Puff Brandenburg Brandenburg Bremen Bremen brevi manu traditio (lat.) brevi manu traditio (lat.) (Übertragung kurzer Hand) brutto brutto Bryssel Brüssel Brysselin sopimus Brüsseler Vertrag budjetointi Finanzplanung budjetti Budget, Haushalt budjettilaki Haushaltsgesetz budjettioikeus Budgetrecht, Haushaltsrecht budjettiperiaate Haushaltsgrundsatz Bulgaria Bulgarien bulvaani Strohfrau, Strohmann byrokratia Bürokratie c case-law (engl.) case-law (engl.) causa (lat.) (syy) causa (lat.) (Grund) cessio (lat.) (luovutus) cessio (lat.) (Abtretung) Chancellor of the Exchequer (engl.) Schatzkanzler (Schatzkanzler in Großbritannien), Schatzkanzlerin (Schatzkanzlerin in Großbritannien) Chief Justice (engl.) Oberrichter (Oberrichter in den Vereinigten Staaten von Amerika), Oberrichterin (Oberrichterin in den Vereinigten Staaten von Amerika) cif (kulut vakuutus ja rahti luettuna hintaan) cif CISG CISG (Übereinkommen über den internationalen Warenkauf) CISG-sopimus Übereinkommen über den internationalen Warenkauf (CISG) clausula rebus sic stantibus (lat.) clausula rebus sic stantibus (lat.) (Klausel der gleichbleibenden Verhältnisse) CMR-sopimus Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) Code civil (siviilioikeus) Code civil (franz.) Code de commerce (kauppalaki) Code de commerce (franz.) Code pénal (rikoslaki) Code pénal (franz.) codex (lat.) (lakikoonnos, kodifikaatio) codex (lat.) (Gesetzbuch)

12 commodum 164 commodum (lat.) commodum (lat.) (Vorteil) common law-oikeus Recht nach common law (Recht nach common law im angloamerikanischen Recht) compensatio lucri cum damno (lat.) compensatio lucri cum damno (lat.) (Vorteilsausgleich) condicio sine qua non (lat.) condicio sine qua non (lat.) (Bedingung ohne die nicht) corpus delicti (lat.) corpus delicti (lat.) (Gegenstand des Verbrechens) culpa in abstracto (lat.) culpa in abstracto (lat.) (Schuld im Abstrakten) culpa in contrahendo (lat.) culpa in contrahendo (lat.) (Verschulden bei Vertragsschluss) culpa in eligendo (lat.) culpa in eligendo (lat.) (Verschulden bei der Auswahl) d datasiirtoverkko Netzwerk de facto (lat.) (itse asiassa) de facto (lat.) (tatsächlich) de iure (lat.) (lain mukaan) de iure (lat.) (von Rechts wegen) de lege ferenda (lat.) de lege ferenda (lat.) (nach zu erlassendem Gesetz) de lege lata (lat.) de lege lata (lat.) (nach geltendem Gesetz) debet Debet defensiivinen defensiv defensiivinen pakkotila defensiver Notstand dekaani Dekan dekanaatti Dekanat delegoida delegieren delegoitavissa oleva toimintapiiri übertragener Wirkungskreis delegoitu toimivalta Untervollmacht delkredere Delkredere delkredereprovisio Delkredereprovision demokraatti Demokrat, Demokratin demokraattinen demokratisch demokratia Demokratie demokratiaperiaate Demokratieprinzip departementti Ressort depositum irregulare (lat.) depositum irregulare (lat.) (unregelmäßige Verwahrung) derogaatio Derogation desinfioida sterilisieren desinfiointi Sterilisation despootti Despot, Despotin Deutsche Welle (saksalainen TV-kanava ja radiokanava) Deutsche Welle devalvaatio Abwertung devalvoida abwerten devoluutio Devolution devoluutio-oikeus Devolutionsrecht diakoni Diakon, Diakonin, Diakonisse diakonissa Diakonin, Diakonisse diktaattori Diktator, Diktatorin diktatuuri Diktatur diplomaatti Diplomat, Diplomatin diplomaattinen diplomatisch diplomaattinen suhde diplomatische Beziehung diplomatia Diplomatie diplomatiikka Diplomatik diplomi Diplom direktiivi Anweisung, Direktive diskontata diskontieren diskontto Diskont diskonttokorko Diskontsatz disponoida disponieren disponoimisvalta Verfügungsbefugnis, Verfügungsermächtigung disponointi Disposition disponointimaksimi Dispositionsmaxime dispositiivinen dispositiv, nachgiebig dispositiivinen oikeus dispositives Recht, nachgiebiges Recht divisioona Division DNA-analyysi DNA-Analyse dogma Dogma dogmatiikka Dogmatik doktriini Doktrin doktriini valtion kolmesta elementistä Drei-Elemente-Lehre dokumentti Dokument dolus (lat.) (aikomus bzw. tarkoitus) dolus (lat.) (Vorsatz bzw. Absicht) dolus directus (lat.) (välitön aikomus) dolus directus (lat.) (direkter Vorsatz) dolus eventualis (lat.) (satunnainen aikomus) dolus eventualis (lat.) (bedingter Vorsatz)

13 165 eettinen dolus generalis (lat.) (yleinen aikomus) dolus generalis (lat.) (allgemeiner Vorsatz) dolus indirectus (lat.) (välillinen aikomus) dolus indirectus (lat.) (bedingter Vorsatz) dolus malus (lat.) (rikollinen tarkoitus, tahallisuus) dolus malus (lat.) (Arglist) dolus subsequens (lat.) (jälkikäteinen aikomus) dolus subsequens (lat.) (nachfolgender Vorsatz) domain domain domain-nimi domain doping-aine Doping doping-aineiden käyttäminen Doping dosentti Dozent, Dozentin dosentti yliopistossa Hochschuldozent, Hochschuldozentin drakoninen drakonisch dualismi Dualismus dualistinen dualistisch dumpata mereen verklappen dynaaminen dynamisch dynastia Dynastie e ECU ECU (European Currency Unit) edelleen weitere edelleen valittaminen weitere Beschwerde edelleenvuokraus Untermiete, Unterpacht edellinen vorangegangen edellytettävissä oleva zumutbar edellytettävyys Zumutbarkeit edellyttää bedingen, postulieren edellytys Bedingung edeltä aaavistettava vorhersehbar edeltä aavistettavuus Vorhersehbarkeit edeltäjä Rechtsvorgänger, Rechtsvorgängerin, Vorgänger, Vorgängerin edeltäkäsin vorab edeltäkäsin ajattelu Vorbedacht edeltäkäsin nähtävissä oleva voraussehbar edeltäkäsin nähtävyys Voraussehbarkeit edeltävä teko Vortat edistää fördern edistäminen Begünstigung, Förderung eduista nauttiminen Fruchtgenuss edullinen günstig, nützlich, vorteilhaft edullisuusperiaate Günstigkeitsprinzip edun hyväksyminen Vorteilsannahme edun tasaus Vorteilsausgleichung edun tasoitus Vorteilsausgleichung edunpalautuskanne Kondiktion edunvalvoja Treuhänder, Treuhänderin, Treunehmer, Treunehmerin edunvalvonta Treuhandschaft edunvalvontasuhde Treuhandverhältnis eduskunnan oikeusasiamies Justizsachwalter des Parlaments (Justizsachwalter des Parlaments in Finnland) eduskunnan puolustusasiain valtuutettu Wehrbeauftragte, Wehrbeauftragter eduskunnan ryhmä Fraktion eduskunta Parlament, Reichstag eduskuntatalo Parlamentsgebäude edustaa repräsentieren, vertreten (V.) edustaja Bevollmächtigte, Bevollmächtigter, Deputierte, Deputierter, Mandatar, Mandatarin, Repräsentant, Vertreter, Vertreterin edustajainhuone Repräsentantenhaus edustajaksi lähettäminen Abordnung edustajaksi valitseminen Abordnung edustajan tekemä liiketoimi Vertretergeschäft edustajan toimivalta Vertretungsmacht edustajantoimi Mandat edustaminen Repräsentation, Vertretung edustettavissa oleva vertretbar edustettu vertreten (Adj.) edustuksellinen repräsentativ edustuksellinen demokratia repräsentative Demokratie edustuksellinen liiketoiminnan hoitaminen Geschäftsbesorgung edustus Agentur, Repräsentation, Stellvertretung edustuskustannusten korvaus Aufwandsentschädigung edustuspakko notwendige Verteidigung, Vertretenmüssen, Vertretungszwang edustusperiaate Repräsentationsprinzip edustustahto Vertretungswille Eesti Estland eettinen ethisch

14 ehdokas 166 ehdokas Anwärter, Anwärterin, Kandidat, Kandidatin ehdokkuus Anwartschaft, Kandidatur ehdollinen bedingt ehdollinen aikomus bedingter Vorsatz ehdollinen syyntakeettomuus bedingte Schuldfähigkeit ehdollinen tuomio Vorbehaltsurteil ehdollisesti freibleibend ehdon varainen bedingt ehdonalaisen tuomion täytäntöönpanon valvoja Bewährungshelfer, Bewährungshelferin ehdoton absolut, bedingungsfeindlich, unabdingbar, unbedingt ehdoton ajokelvottomuus absolute Fahruntüchtigkeit ehdoton ajokunnottomuus absolute Fahruntüchtigkeit ehdoton enemmistö absolute Mehrheit ehdoton määräaika Ausschlussfrist ehdoton muutoksenhakuperuste absoluter Revisionsgrund ehdoton oikeus absolutes Recht ehdottomuus Bedingungsfeindlichkeit, Unabdingbarkeit ehdotus Antrag, Entwurf, Plan eheä heil ehkäiseminen Prävention ehkäisevä präventiv, repressiv, vorbeugend ehkäisevä pidätys Vorbeugehaft ehkäistä abwehren, hindern, verhindern, verhüten, vorbeugen ehkäisy Abwehr, Empfängnisverhütung, Repression, Verhinderung, Verhütung ehkäisykeino Verhütungsmittel ehkäisyväline Verhütungsmittel ehto Auflage, Bedingung, Klausel, Kondition, Protest, Reservation, Vorbehalt ei nicht ei aikaisemmin rangaistu unbescholten ei ajokuntoinen fahruntüchtig ei aviollinen unehelich ei aviollisuus Unehelichkeit ei ikinä nicht ei julkinen privat ei kumottavissa oleva irreversibel ei määräaikaa fristlos ei omaisuudelle aiheutettu vahinko Nichtvermögensschaden ei päätösvaltainen beschlussunfähig ei pakollinen fakultativ ei rikosoikeudellisesti vastuullinen strafunmündig ei syrjivä toiminta Antidiskriminierung ei täysilukuinen beschlussunfähig ei täysilukuisuus Beschlussunfähigkeit ei testamentattu intestiert ei todistettu beleglos ei vapaaehtoinen unfreiwillig ei vapaasti luovutettavissa oleva rekisteröity osake vinkulierte Namensaktie ei vastata odotuksia fehlen ei vielä rekisterissä oleva yhtiö Gründungsgesellschaft ei yhdenkään miehen yhtiö Keinmanngesellschaft ei-ammattimies Laie, Laiin ei-aviollinen nichtehelich ei-aviollisuus Nichtehelichkeit ei-julkinen nichtöffentlich ei-muodollinen formlos ekologia Ökologie ekologinen ökologisch ekshibitionisti Exhibitionist eksihibitionistinen exhibitionistisch eksihibitionistinen toiminta exhibitionistische Handlung eksterritoriaalinen exterritorial eksterritoriaalisuus Exterritorialität eksynyt Irre eksyttävä Irre ekumeeninen ökumenisch ekumenia Ökumene ekvivalenssiperiaate Äquivalenzprinzip ekvivalenssiteoria Äquivalenztheorie elatus Unterhalt, Versorgung elatusapu Aliment elatusavun ennakkomaksu Unterhaltsvorschuss elatusoikeus Unterhaltsrecht elatusvaade Unterhaltsanspruch elatusvelvollisuus Fürsorgepflicht, Unterhaltspflicht elävillä eläimillä tehtävä koe Vivisektion eleet liikkeet Gebärde elektroninen elektronisch elektroninen tiedon muokkaaminen elektronische Datenverarbeitung (EDV)

15 167 ennakkoluuloton eli alias elimistö Organismus elin Gremium, Organ elinaikainen lebenslang, lebenslänglich elinikä Lebensalter elinikäinen tuomio Unterlassungsurteil (Unterlassungsurteil im angloamerikanischen Recht) elinkautinen lebenslang, lebenslänglich elinkeino Erwerb, Gewerbe elinkeinoaharjoittava gewerbetreibend elinkeinonharjoittaja Gewerbetreibende, Gewerbetreibender elinkeinonharjoittajien kekskenään tekemä kauppa Handelskauf elinkeinonharjoittamiskielto Gewerbeuntersagung elinkeinonvalvontaviranomainen Gewerbeaufsichtsamt elinkeinonvapaus Freizügigkeit, Gewerbefreiheit elinkeinorekisteri Gewerbezentralregister elinkeinotoiminnan harjoittaminen ausgeübter Gewerbebetrieb elinkeinotoiminta Gewerbebetrieb elinkeinovalvonta Gewerbeaufsicht elinkeinovero Gewerbesteuer elinkorko Leibrente elinlaina Organleihe elintarvike Lebensmittel elintarvikeoikeus Lebensmittelrecht elintarvikkeiden näpistys Mundraub elokuva Film elokuvaoikeus Filmrecht eloton (Adj.) tot elää leben eläimeen sekaantuminen Sodomie eläimen ruumis Tierkörper eläimenpitäjä Tierhalter, Tierhalterin eläin Tier eläinsuojelu Tierschutz eläintenhoitaja Tierhüter, Tierhüterin eläke Altenteil, Leibgedinge, Pension, Rente, Ruhegehalt eläkeläinen Rentner, Rentnerin eläkeoikeus Rentenrecht eläkevaatimus Rentenanspruch eläkevakuutus Rentenversicherung eläkevelka Rentenschuld eläkkeellä olo Ruhestand eläkkeelläolosuhde Ruhestandsverhältnis eläkkeelle asettaminen Emeritierung eläkkeensaaja Rentner, Rentnerin elämä Leben, Leib elämän sattumanvaraisuus Lebensrisiko elämänkokemus Lebenserfahrung elämänohje Maxime elämänriski Lebensrisiko eläminen Leben elättää ernähren, unterhalten, versorgen, züchten elättää itsensä leben emissio Ausgabe emäyhtiö Muttergesellschaft enakkoluuloisuus Voreingenommenheit enemmistö Majorität, Mehrheit enemmistöosakkuus Mehrheitsbeteiligung enemmistöpäätös Mehrheitsbeschluss enemmistövaali Mehrheitswahl enemmistövaalioikeus Mehrheitswahlrecht energia Energie energiahuoltoyhtiö Energieversorgungsunternehmen energian pois ottaminen Energieentziehung energian riistäminen Energieentziehung energiaoikeus Energierecht Englanti England enimmäishinta Höchstpreis enimmäiskiinnitys Höchstbetragshypothek enklaavi Enklave ennakko Priorität ennakkoarvio Voranschlag ennakkoehto Vorbedingung ennakkojälkisäädös Vorausvermächtnis ennakkokanne Vorausklage ennakkokoe Vorprüfung ennakkokoemenettely Vorprüfungsverfahren ennakkoluopuminen perinnöstä Erbverzicht ennakkoluovutus Vorausabtretung ennakkoluulo Vorurteil ennakkoluuloinen voreingenommen ennakkoluuloton unvoreingenommen

16 ennakkoluulottomuus 168 ennakkoluulottomuus Unvoreingenommenheit ennakkomääräys Designation ennakkomaksu Vorauszahlung ennakkomaksu oikeudenkäyntikuluista Gerichtskostenvorschuss ennakkoon ajattelu Vorbedacht ennakkoon nähtävä voraussehbar ennakkoon tuleva Präzedenz ennakko-osa Voraus ennakkopäätös Präjudiz ennakkoperinnön palauttaminen jäämistöön Kollation ennakkoperustaminen Vorstiftung ennakkoratkaisu Vorabentscheidung ennakkoratkaisumenettely Vorabentscheidungsverfahren ennakkosääntö Präzedenzregel (Präzedenzregel im angloamerikanischen Recht ennakkotapauksiin perustuva oikeus case-law (engl.) ennakkotapaus Präzedenzfall ennakkotarkastus Vorermittlung, Zensur ennakkotiedustelu Voranfrage ennakkotilaus Subskription ennakkovaali Vorwahl ennakkovala Voreid ennakkovero Vorsteuer ennakolta vorab ennakon palautus Kollation enne Zeichen ennen rangaistu vorbestraft ennenaikainen verfrüht, vorzeitig ennenaikainen synnytys Frühgeburt ennenaikainen vastasuoritus verfrühte Gegenleistung (verfrühte Gegenleistung im angloamerikanischen Recht) ennuste Prognose eno Onkel ensi tilassa umgehend ensiksi tarjoava Anbieter, Anbieterin ensimmäinen Initiale ensiperijä Vorerbe, Vorerbin ensiperijyys Vorerbschaft ensipuhe Jungfernrede ensyklika Enzyklika ensyklopedia Enzyklopädie entinen vergangen entisöidä wiederherstellen entisöinti Wiederherstellung entisten kansallissosialistien valtiollinen tutkiminen Entnazifizierung entisten oikeuksien palauttaminen Restitution, Wiedereinsetzung epäaito falsch, unecht epäaito laiminlyöntirikos unechtes Unterlassungsdelikt epäaito varmentaminen Falschbeurkundung epäaito yhteisvelka unechte Gesamtschuld epääminen Abweisung, Verweigerung epähieno rücksichtslos epähuomio Versehen epäilevä suspekt, zweifelhaft epäillä misstrauen, verdächtigen epäilty (Adj.) verdächtig epäilty (Sb.) Verdächtige, Verdächtiger epäily Verdacht, Verdächtigung epäilyksenalainen im Zweifel epäilys Tatverdacht, Verdacht, Zweifel epäilyttävä suspekt epäinhimillinen grausam epäinhimillisyys Grausamkeit epäjärjestys Zerrüttung epäkohta Beschwer, Nachteil epäkuuliainen kontumazial epäluotettava unzuverlässig epäluotettavuus Unzuverlässigkeit epäluottamus Misstrauen epäluottamuslause Misstrauensvotum epäluulo Argwohn, Verdacht epäluuloinen suspekt epäluuloisuus Argwohn epäluulon alaiseksi teko Verdächtigung epämääräinen unbestimmt epämuodollinen informell epänormaali anormal epäoikeudenmukainen illegitim, unrecht epäoikeudenmukainen osa Unrechtselement epäoikeudenmukaisuus Unrecht epäoikeutettu nichtberechtigt, ungerechtfertigt epäoikeutettu hyötyminen ungerechtfertigte Bereicherung epäolennainen unwesentlich

17 169 erityinen valuuttalauseke epäonnistua scheitern epäonnistuminen Scheitern epäpätevä inkompetent, unzuständig epäpätevyys Unzuständigkeit epäperäinen uneigentlich epärehellinen unlauter, untreu epärehellinen kilpailu unlauterer Wettbewerb epärehellisyys Untreue epäsäännöllinen abweichend, unregelmäßig epäsäännöllinen menettely abweichendes Verhalten epäsäännöllinen vakuus unregelmäßige Verwahrung epäsäätyinen morganatisch epäsiveellisyys Unzucht epäsopu Zerfall epäsuora indirekt epäsuora erehtyminen toiminnan kielletystä luonteesta indirekter Verbotsirrtum epäsuora kieltoerehdys indirekter Verbotsirrtum epäsuora tarkoitus indirekter Vorsatz epäsuorat kulut Gemeinkosten (F.Pl.) epätarkka unzuverlässig epätarkkuus Unzuverlässigkeit epätäydellinen unvollkommen, unvollständig epätäydellinen sitovuus unvollkommene Verbindlichkeit epäterveellisyys Gesundheitsschädigung epäterveys Gesundheitsschädigung epätyydyttävä hinkend epävakainen beweglich epävarma unzuverlässig, zweifelhaft epävarmuus Unzuverlässigkeit epävirallinen informell, inoffiziell equity-oikeus Recht nach equity (Recht nach equity im angloamerikanischen Recht) erehdys Irrtum, Versehen erehdyttää irreführen, täuschen erehdyttäminen Irreführung (Irreführung im angloamerikanischen Recht), Täuschung erehtyä fehlen, versehen (V.) (sich) erehtymättömyys Infallibilität erehtyminen toiminnan kielletystä luonteesta Verbotsirrtum erheellinen irrtümlich eri andere eri uskontokuntien jäsenten välinen avioliitto Mischehe eriävä ääni Sondervotum eriävä mielipide Sondervotum erikoinen besondere, original erikois- Sondererikoisdelikti Sonderdelikt erikoisjäte Sonderabfall erikoiskäyttö Sondernutzung erikoisoikeus Partikularrecht, Sonderrecht erikoisoikeusseuraanto Sonderrechtsnachfolge erikoisoikeussuhde Sonderrechtsverhältnis erikoisosa besonderer Teil erikoisperimys Sondererbfolge erikoisrikos Sonderdelikt erikoistehtävä Sonderausgabe erikoistuomioistuin Sondergericht erikoisuhri Sonderopfer erikoisviranomainen Sonderbehörde erikosiala Spezialität erilainen verschieden (Adj.) erilaistuminen Differenzierung erillään asuminen Getrenntleben erillään olo Klausur erillinen abgeschlossen, detachiert, getrennt erillinen jaosto detachierte Kammer erillisomaisuus Sondervermögen erimielinen widersprüchlich erimielisyys Differenz, Dissens, Einigungsmangel, Hader, Streitigkeit, Widerspruch erinomainen außerordentlich erioikeus Privileg, Vorrecht erioikeutettu privilegiert erisalue Enklave erisnimi Eigenname eristää absperren, abstrahieren eristysselli Einzelhaft eritellä absondern, spezifizieren erittely Absonderung, Spezifikation, Spezifizierung erityinen speziell erityinen kaupallinen valtuus Spezialhandlungsvollmacht erityinen suhde Naheverhältnis erityinen syyllisyyden tuntomerkki spezielles Schuldmerkmal erityinen valtasuhde besonderes Gewaltverhältnis erityinen valuuttalauseke Effektivklausel

18 erityisasetus 170 erityisasetus Sonderverordnung erityisestävyys Spezialprävention erityisjälkisäädös Nachvermächtnis, Vermächtnis erityisvaltakirja Einzelvollmacht erityisvelka Speziesschuld erivapaus Dispens eriyttämislauseke Differenzierungsklausel ero Unterschied eroaminen Austritt, Demission, Rücktritt eroaminen toisistaan Scheidung eroava abtrennbar, abweichend eroava mielipide abweichende Meinung (abweichende Meinung eines Richters) eroavaisuus Differenz, Unterschied erossa pitäminen Ausschluss erota abdanken, abweichen, austreten, differieren, scheiden, zurücktreten erotettavissa oleva abtrennbar erotettu abgeschlossen erottaa abdanken, absondern, abteilen, abtrennen, ausschließen, aussondern, entfremden, relegieren, scheiden, trennen, unterscheiden, verabschieden, verstoßen, verweisen erottaa kirkon yhteydestä exkommunizieren erottaa muista distinguieren (im Verfahrensrecht bezüglich einer älteren Entscheidung unterscheiden) erottaa virasta absetzen erottaa yliopistosta exmatrikulieren erottamaton immanent, unversetzbar erottamattomuus Unversetzbarkeit erottaminen Abschaffung, Absonderung, Abteilung, Ausschließung, Ausschluss, Aussonderung, Entlassung, Laufpass, Sezession, Trennung, Unterscheidung, Verweisung erottaminen yliopistosta Exmatrikulation erottamisoikeus Absonderungsrecht, Verweisungsrecht erottamistuomio Ausschlussurteil erottelu Absonderung erotus Distinktion, Unterscheidung erotuskauppa Differenzgeschäft erä Rate, Summe erääntyä betagen, verfallen (V.) erääntyä maksettavaksi verfallen (V.) erääntyminen Betagung, Fälligkeit erääntymisaika Laufzeit erääntymislauseke Fälligkeitsklausel, Verfallsklausel erääntymispantti Verfallspfand erääntynyt fällig erääntyvä fällig erämaksu Teilleistung eräpäivä Termin eräs ein esiin tuominen Vorführung esiintyminen Erscheinen esikoisuus Primogenitur esikunta Stab esikuva Ideal esimerkiksi beispielsweise esimies Dienstherr, Dienstherrin, Dienstvorgesetzte, Dienstvorgesetzter, Präses, Prinzipal, Prinzipalin, Vorgesetzte, Vorgesetzter, Vorsteher, Vorsteherin esine Ding, Gegenstand esineellinen dinglich esineoikeudellinen dinglich esineoikeus dingliches Recht, Sachenrecht esinevakuutus Sachversicherung esinevirhe Sachmangel esipuhe Vorspruch esisopimus Vorvertrag esitellä demonstrieren, referieren esitelmä Vortrag esiteltävä asia Tagesordnungspunkt esittää beibringen, beschreiben, eingeben, erheben, nachschieben, vorbringen, vortragen esittää epäilyksiä beanstanden esittää käsityksenään nachschieben esittää myöhemmin Nachschieben esittää uudelleen wiedervorlegen esittää vastalause protestieren esittää vastaväite opponieren esittää vastaväitteitä beanstanden esittäminen Beibringung, Vorbringen, Vorlegung, Vortrag esittämispaperi Legitimationspapier esittämisvelvollisuus Vorlegungspflicht esitteleminen Beibringung esittelemisen periaate Beibringungsgrundsatz esittelijä Berichterstatter, Berichterstatterin, Dezernent, Dezernentin, Referent, Referentin esittely Einführung, Vortrag

19 171 Euroopan peruskirja esitutkinta Ermittlung esitys Entwurf, Vorbringen, Vorführung esityslista Tagesordnung esivaali Vorwahl esivalmistava tutkimus Voruntersuchung esivalta Herrschaft, Obrigkeit esivanhempi Aszendent (M. bzw. F.), Aszendentin esiyhtiö Vorgesellschaft eskaaderi Geschwader este Absperrung, Behinderung, Hindernis, Säumnis, Schranke, Unterbrechung esteellinen befangen esteelliseksi julistaminen Ablehnung, Zurückweisung esteelliseksi tuomitseminen Verwerfung esteellisyys Befangenheit estää behindern, einhalten, hemmen, hindern, sperren, verhindern, verhüten estämätön unbenommen estäminen Estoppel, Hemmung, Verhinderung, Verhütung estäminen ehkäisy Einhaltung estäminen väittämästä jotain minkä asianosainen aikaisemmin on kieltänyt tai johon vedonnut Unzulässigkeit der Rechtsausübung estävä repressiv estävä kielto repressives Verbot eteen asettaminen Vorlegung eteneminen Vorgehen etenevä progressiv etiikka Ethik etninen ethnisch etsiä durchsuchen, suchen etsintäkuuluttaa fahnden etsintäkuuluttaminen Fahndung etsintäkuulutus Steckbrief etsintäkuulutusilmoitus Fahndungsschreiben etsivä Detektiv, Detektivin, Spitzel etu Bereicherung, Interesse, Nutzen, Vorteil, Zuwendung etuajo-oikeus Vorfahrt etukäteismaksu Vorauszahlung, Vorleistung etukäteispanttaus Vorpfändung etukäteissuoritus Vorleistung, Vorschussleistung etukäteissuoritusvelvollisuus Vorleistungspflicht etumaksu Vorschuss etunimi Vorname etuoikeus Prärogative, Priorität, Privileg, Vorrang, Vorrecht, Vorzug etuoikeus määräosaan Quotenvorrecht etuoikeusperiaate Prioritätsprinzip etuoikeutettu bevorrechtigt, privilegiert, vorrangig etuoikeutettu osake Vorzugsaktie etuoikeutettu perijä Vorerbe, Vorerbin etuoikeutettu rikos privilegierte Straftat etuosa Voraus etuosake Vorzugsaktie etuosto Vorkauf etuosto-oikeus Vorkaufsrecht eturaha Vorschuss eturyhmäpainostus Lobby etusija Vorrang, Vorzug etusijainen vorrangig etuus Interesse, Priorität, Vorrecht etäinen fern etäisyys Abstand etäopetus Fernunterricht Eur-Lex Eur-Lex (Rechtsdatenbank der Europäischen Union) eurojoukot Eurokorps Euroopan hiili- ja teräsyhteisö Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl Euroopan ihmisoikeussopimus Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiheiten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Euroopan investointipankki Europäische Investititonsbank Euroopan keskuspankki Europäische Zentralbank Euroopan neuvosto Europäischer Rat Euroopan notaarien liitto Europäischer Verband der Notare (CNUE) Euroopan parlamentin vaali Europawahl Euroopan parlamentti Europäisches Parlament Euroopan peruskirja Europäische Akte

20 Euroopan sosiaalinen peruskirja 172 Euroopan sosiaalinen peruskirja Europäische Sozialcharta Euroopan taloudellinen etuyhteisö Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung) Euroopan taloudellisen yhteistyön järjestö OECD (Organization for European Economic Cooperation) Euroopan talous- ja rahaliitto Europäische Wirtschafts- und Währungsunion Euroopan talousalue Europäischer Wirtschaftsraum Euroopan talousyhteisö Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö OSZE (Organisation über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE), KSZE (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit) Euroopan Unioni EU (Europäische Union), Europäische Union Euroopan Unionin komissio Kommission der Europäischen Union Euroopan Unionin lakiasäätävä kokous Versammlung der Europäischen Union Euroopan Unionin oikeus Europäisches Unionsrecht Euroopan valuuttajärjestelmä Europäisches Währungssystem Euroopan ydinenergiayhteisö Europäische Atomgemeinschaft Euroopan Yhteisö Europäische Gemeinschaft (EG) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin Europäischer Gerichtshof (EuGH) Euroopan yhteisön ensimmäisen asteen tuomioistuin Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften Euroopan yhteisön oikeus Europäisches Gemeinschaftsrecht Euroopan Yhteisön tekemä oikeudellinen toimenpide Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften Euroopan yhteisöt (Pl.) Europäische Gemeinschaften (F.Pl.) Euroopan yhtenäisasiakirja Einheitliche Europäische Akte Euroopan yliopisto Europäische Universität Eurooppa Europa eurooppalainen europäisch eurooppalainen järjestelmä opintoviikkojen vertailemiseksi europäisches Prüfungsnotenanrechnungssystem eurooppalainen lakimiesyhdistys DACH Europäische Anwaltsvereinigung eurooppalainen oikeus Europäisches Recht Eurooppaneuvosto Europarat Eurooppaoikeus Europarecht Eurooppavaali Europawahl europarlamentti Europäisches Parlament European Credit Transfer System (ECTS) (engl.) europäisches Prüfungsnotenanrechnungssystem European Currency Unit (engl.) European Currency Unit (ECU) Europol Europol euroshekki Eurocheque, Euroscheck eutanasia Euthanasie, Sterbehilfe evääminen Untersagung evakko Aussiedler, Aussiedlerin evakuoida aussiedeln, evakuieren evakuointi Evakuierung evalvoida evaluieren evalvointi Evaluation evankelinen evangelisch eversti Oberst evätä ablehnen, abweisen, untersagen, verbieten, versagen, verweigern ex lege ex lege (lat.) (Kraft Gesetzes) ex nunc ex nunc (lat.) (ab jetzt) ex officio (viran puolesta) ex officio (lat.) (von Amts wegen) ex tunc ex tunc (lat.) (von damals an) exceptio (lat.) (poikkeus) exceptio (lat.) (Einrede) exceptio doli exceptio doli (lat.) (Arglisteinrede) expressis verbis expressis verbis (lat.) (ausdrücklich) EY (Euroopan yhteisö) EG (Europäische Gemeinschaft) f factoring Factoring facultas alternativa facultas alter-

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Mistä löydän lomakkeen varten? Fragen wo man ein Formular findet Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Fragen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER BESCHREIBUNG: MATERIAL FÜR HUMANISTEN/GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER Allgemeines Bei der Systembeschreibung, die bei diesen Fachrichtungen üblich ist, wird wie folgt vorangegangen: 1. Schritt: Das System

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry.

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. THHL ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Saksa Arvoisa Herra Presidentti Sehr geehrter Herr Präsident, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry, ruotsiksi käännettynä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. PEURAMAA GOLF Ry SÄÄNNÖT 2014 TOIMINTASÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Peuramaa-Golf-Hjortlandet ry ja kotipaikka on Kirkkonummen kunta. Yhdistyksen nimi on Peuramaa Golf Hjortlandet

Lisätiedot

Hakemus Suosituskirje

Hakemus Suosituskirje - Aloitus Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Sehr geehrte Frau, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva Sehr geehrte Damen und Herren,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Code of Ethics WDSF. Leena Liusvaara, Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki

Code of Ethics WDSF. Leena Liusvaara, Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki Code of Ethics WDSF Leena Liusvaara, 27.8.2016 Tuomareiden täydennyskoulutuspäivä, Hki Tämä diasarja on esitetty kansallisessa tuomarikongressissa Helsingissä 27.8. Diojen tekstit perustuvat WDSF:n Code

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Kokoustekniikka Puheenjohtajan ja sihteerin roolit

Kokoustekniikka Puheenjohtajan ja sihteerin roolit Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot - Hallintomenettelytaidot (2424202) 1 op Yliopistonlehtori Heikki Salomaa Kokoustekniikka Puheenjohtajan ja sihteerin roolit MITEN KOKOUS ETENEE? Kokouksen avaus Järjestäytyminen

Lisätiedot

SATZUNG SÄÄNNÖT SAKSALAIS-SUOMALAISEN KAUPPAKAMARIN. der DEUTSCH-FINNISCHEN HANDELSKAMMER e. V. verabschiedet auf der. vahvistettu

SATZUNG SÄÄNNÖT SAKSALAIS-SUOMALAISEN KAUPPAKAMARIN. der DEUTSCH-FINNISCHEN HANDELSKAMMER e. V. verabschiedet auf der. vahvistettu SATZUNG der DEUTSCH-FINNISCHEN HANDELSKAMMER e. V. verabschiedet auf der Mitgliederversammlung am 26. Mai 2003 in Helsinki SAKSALAIS-SUOMALAISEN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT vahvistettu jäsenkokouksessa 26. toukokuuta

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Liikunta

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: 29.3.2012, klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

Unterscheidung/Entscheidung? Schmitt-seminaari Helsinki 8.5. Kari Palonen

Unterscheidung/Entscheidung? Schmitt-seminaari Helsinki 8.5. Kari Palonen Unterscheidung/Entscheidung? Schmitt-seminaari Helsinki 8.5. Kari Palonen Schmittin ambivalenssi Schmittin kaksi puolta desisionisti katolinen essentialisti Eri teksteissä eri puolet essentialisti Schmitt:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot