Sopimusehdot, voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013"

Transkriptio

1 Sopimusehdot, voimassa alkaen Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan ajoneuvon vertaisvuokrauspalvelua koskevissa jatkuvaluonteisissa sopimuksissa Kortteliauto Oy:n ja ajoneuvon omistajan sekä Kortteliauto Oy:n ja ajoneuvon käyttäjän välillä. Lisäksi tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan kertaluontoisissa ajoneuvon vuokraussopimuksissa ajoneuvon omistajan ja käyttäjän välillä. Kortteliauto Oy ei ole osapuolena sen tarjoaman välityspalvelun kautta syntyneessä kertaluontoisessa ajoneuvon vuokraussopimuksessa. Kortteliauto Oy vastaa sen tarjoaman välityspalvelun kautta syntyneessä kertaluontoisessa ajoneuvon vuokrasuhteessa aiheutuneista esine- ja henkilövahingoista sekä muista menetyksistä ja laiminlyönneistä vain niissä tilanteissa, joista on tässä sopimusasiakirjassa erikseen mainittu. 2. Sopijaosapuolet Näissä ehdoissa Kortteliautolla tarkoitetaan Kortteliauto Oy:tä (y-tunnus , kotipaikka Helsinki, postiosoite PL 128, Vantaa) käyttäjällä tarkoitetaan ajoneuvojen käyttäjää, joka vuokraa omistajien ajoneuvoja käyttöönsä Kortteliauton palvelun kautta ja on hyväksynyt nämä sopimusehdot omistajalla tarkoitetaan ajoneuvon omistajaa, joka väliaikaisesti vuokraa ajoneuvoansa käyttäjille Kortteliauton palvelun kautta ja on hyväksynyt nämä sopimusehdot. Jos ajoneuvon omistaja ja 1. haltija ovat eri henkilöt, omistaja voi valtuuttaa 1. haltijan liittämään ajoneuvon Kortteliauton palveluun ja hyväksymään nämä sopimusehdot lähettämällä Kortteliautolle allekirjoitetun valtakirjan kirjallisesti. Tällöin ajoneuvon 1. haltija vastaa kaikista näissä ehdoissa omistajalle kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista. Tässä asiakirjassa käsitteellä asiakas viitataan sekä käyttäjiin että omistajiin. 3. Sopimuksen voimassaolo Sopimuksen syntyminen Sopimus Kortteliauton ja asiakkaan välillä tulee molempia sopijaosapuolia sitovaksi, kun 1. asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot täyttämällä sopimukseen liittyvän hakemuksen ja 2. vahvistanut hakemuksen ja todentanut puhelinnumeronsa syöttämällä Kortteliauton verkkopalvelussa tekstiviestitse saamansa vahvistustunnuksen 3. Kortteliauto on hyväksynyt käyttäjän hakemuksen.

2 Sopimus omistajan ja käyttäjän välillä tulee molempia sopijaosapuolia sitovaksi, kun omistaja hyväksyy käyttäjän tekemän varauspyynnön Kortteliauton verkkojärjestelmässä seuraavalla tavalla: 1. Omistaja asettaa ajoneuvonsa varattavaksi Kortteliauton verkkojärjestelmän kautta määrittelemällä ne kaudet, jolloin ajoneuvo on käyttäjien vuokrattavissa. 2. Käyttäjä lähettää omistajalle verkkojärjestelmän kautta varauspyynnön (sopimustarjous). 3. Jos omistaja hyväksyy varauspyynnön, varauspyynnön pohjalta tehdään varaus ja sopimus omistajan ja käyttäjän välillä syntyy. Jokainen varauspyyntö vaatii omistajan erillisen hyväksynnän. Omistaja voi asettaa haluamiensa käyttäjien varauspyynnöt automaattisen hyväksymisen piiriin, jolloin sopimus käyttäjän ja omistajan välillä syntyy, kun käyttäjän varauspyyntö on tehty ja hyväksytty automaattisen hyväksymisjärjestelmän kautta. Sopimuksen päättyminen Sopimus Kortteliauton ja käyttäjän välillä päättyy kun jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen. Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Kortteliautolla on oikeus purkaa sopimus jos käy ilmi, että käyttäjä rikkoo olennaisesti sopimusta tai että käyttäjä ei Kortteliauton arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoja asianmukaisesti tai käyttäjän maksukyvyssä tapahtuu olennaista heikkenemistä (esim. julkinen maksuhäiriö). Sopimus Kortteliauton ja omistajan välillä päättyy kun jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen. Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Kortteliautolla on oikeus purkaa sopimus jos käy ilmi, että omistaja rikkoo olennaisesti sopimusta. Sopimus omistajan ja käyttäjän välillä päättyy kun käyttäjä palauttaa ajoneuvon omistajalle tai kun omistaja tai käyttäjä peruu varauksen jäljempänä tässä sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. 4. Määritelmät Ajoneuvon etähallintajärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka mahdollistaa ajoneuvon ovien avaamisen ja sulkemisen, ajoneston päälle ja pois kytkemisen, ajoneuvon sijainnin seuraamisen ja ajoneuvon teknisen statuksen seuraamisen reaaliaikaisesti hyödyntäen etähallintamoduulia ja tietoliikenneyhteyksiä. Ajoneuvon etähallintamoduulilla tarkoitetaan laitetta, joka asennetaan omistajan ajoneuvoon Kortteliauton palveluun liittämisen yhteydessä. Moduuli mahdollistaa ajoneuvon ovien avaamisen ja sulkemisen, ajoneston päälle ja pois kytkemisen, ajoneuvon sijainnin seuraamisen ja ajoneuvon teknisen statuksen seuraamisen. Ajoneuvon tilat 1. Omistajan käyttö: Ajoneuvon omistaja käyttää ajoneuvoa itse. Ajoneuvon käyttö on lähtökohtaisesti omistajan käyttöä. Omistajan käyttö päättyy silloin kun omistaja jättää ajoneuvon avaimet sisälle ajoneuvoon siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa, ja asettaa ajoneuvon yhteiskäyttötilaan Kortteliauton järjestelmän kautta.

3 Omistajan käyttö alkaa silloin, kun omistaja ottaa ajoneuvon omaan käyttöönsä yhteiskäyttötilasta Kortteliauton järjestelmän kautta. 2. Yhteiskäyttötila: Ajoneuvo on yhteiskäyttötilassa silloin kun omistaja on asettanut ajoneuvon yhteiskäyttötilaan Kortteliauton järjestelmän kautta, ovet ovat menneet lukkoon ja ajoneuvon avaimet ovat ajoneuvossa sisällä siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa. Ajoneuvo on yhteiskäyttötilassa myös kun käyttäjä on päättänyt vuokrauksen Kortteliauton järjestelmän kautta, ovet ovat menneet lukkoon ja ajoneuvon avaimet ovat ajoneuvossa sisällä siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa. 3. Vuokrauskäyttö: Ajoneuvon vuokrauskäyttö alkaa silloin kun Kortteliauton asiakkaaksi rekisteröitynyt käyttäjä ottaa ajoneuvon käyttöönsä Kortteliauton järjestelmän kautta. Ajoneuvon vuokrauskäyttöön ottaminen edellyttää sitä, että käyttäjä on tehnyt ajoneuvoon varauksen Kortteliauton järjestelmän kautta. Ajoneuvon vuokrauskäyttö päättyy silloin kun käyttäjä päättää vuokrauksen Kortteliauton järjestelmän kautta, ovet menevät lukkoon ja ajoneuvon avaimet ovat ajoneuvossa sisällä siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa. Ajoneuvo on aina jossakin edellä mainitusta kolmesta tilasta: omistajan käyttö, yhteiskäyttötila tai vuokrauskäyttö. 5. Kortteliauton velvollisuudet Kortteliauto 5.1 Ylläpitää verkkovarausjärjestelmää ja ajoneuvojen etähallintajärjestelmää. 5.2 Tallentaa kunkin varauksen tiedot ja hallinnoi ajoneuvojen varauskalentereita. 5.3 Tallentaa toteutuneiden vuokrausten tiedot. 5.4 Valvoo ajoneuvojen teknistä tilaa ja järjestelmän toimintaa sekä ottaa vastaan käyttäjien ja omistajien virheilmoituksia. 5.5 Vastaa etähallintajärjestelmän vian tai toimintahäiriön aiheuttamista vahingoista. 5.6 Vastaa polttoainekustannuksista vuokra-ajalta jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 5.7 Laskuttaa ajoneuvon vuokran käyttäjältä ja tilittää sen omistajalle. 5.8 Laskuttaa perumis- ja myöhästymismaksut omistajan puolesta käyttäjältä ja tilittää ne omistajalle. 5.9 Laskuttaa perumis- ja myöhästymismaksut käyttäjän puolesta omistajalta ja tilittää ne käyttäjälle.

4 5.10 Vakuuttaa kaikkien omistajien ajoneuvot liikennevakuutuksella ja laskuttaa omistajalta ajoneuvokohtaisen osuuden. Kortteliauto toimittaa täydelliset vakuutusehdot omistajalle Vakuuttaa omistajan tilauksesta ajoneuvon autovakuutuksella ja laskuttaa omistajalta ajoneuvokohtaisen osuuden. Kortteliauto toimittaa täydelliset vakuutusehdot omistajalle Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi Kortteliauton velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa Käyttäjän velvollisuudet 6.1 Käyttäjän tulee täyttää seuraavat vaatimukset Käyttäjä on vähintään 20-vuotias. Käyttäjällä on ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 24 kuukautta. Käyttäjällä ei ole liikennerikkeitä päihtymyksen alaisena. Käyttäjällä on enintään kolme liikennerikettä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Käyttäjällä ei ole maksuhäiriöitä. 6.2 Ajoneuvon huolellinen käyttö a. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan Kortteliauton palvelun kautta vuokraamastaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö huolehtii omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. b. Käyttäjä sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Ajoneuvon Kortteliauton palvelun kautta vuokrannut käyttäjä saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos tämä on niin ikään Kortteliauton palvelun rekisteröitynyt käyttäjä. Käyttäjä on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa ajoneuvon luovuttaa. Ajoneuvon vuokrannut käyttäjä vastaa vuokrakaudella sattuneista vahingoista vaikka hän luovuttaisi ajoneuvon toisen käyttäjän kuljetettavaksi. c. Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. d. Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. e. Kun käyttäjä aloittaa vuokrauksen, hänen tulee tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli ajoneuvoa käyttöönotettaessa käyttäjä ei ilmoita Kortteliautolle sellaisista vaurioista tai puutteista, joita ei ole listattu ajoneuvossa sijaitsevaan vikalistaan tai jotka eivät jo muuten ole Kortteliauton tiedossa, siirtyy vastuu vaurioista käyttäjälle. f. Tupakointi, syöminen ja juominen on ehdottomasti kielletty kaikissa ajoneuvoissa. g. Lemmikkieläimiä ei saa kuljettaa ajoneuvoissa. Omistaja voi kuitenkin erikseen ilmoittaa Kortteliauton verkkosivuilla kyseisen ajoneuvon lisätiedoissa, että tiettyjä lemmikkejä saa kuljettaa ajoneuvossa. 6.3 Vastuu ajoneuvosta ja sen varusteista vuokra-aikana

5 Käyttäjä on velvollinen kulloinkin voimassa olevaan omavastuun ylärajaan saakka a. Korvaamaan omistajalle, ajoneuvolle sekä ajoneuvon varusteille ja lisävarusteille käyttöaikana sattuneet vahingot, myös ulkopuolisten aiheuttamat. Kunkin ajoneuvon lisävarusteet on listattu ajoneuvossa olevaan lisävarustelistaan sekä esitetty ajoneuvon tietojen yhteydessä Kortteliauton verkkosivuilla. b. Korvaamaan omistajalle ajoneuvosta käyttöaikana kadonneet osat ja lisävarusteet. c. Korvaamaan omistajalle ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Käyttäjän omavastuut on listattu hinnastossa. 6.4 Käyttäjän vastuu kaikesta vahingosta Käyttäjä on velvollinen korvaamaan omistajalle ja Kortteliautolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Käyttäjän täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet käyttäjän rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. 6.5 Käyttäjän vapautuminen korvausvastuusta Käyttäjä vapautuu korvausvastuustaan myös omavastuun osalta, mikäli omistaja ja Kortteliauto saavat täyden korvauksen kohdissa 6.3 ja 6.4 listatuista vahingoista mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä. 6.6 Käyttäjä on velvollinen maksamaan käyttömaksun (ajoneuvon vuokran omistajalle ja palvelumaksun Kortteliautolle) jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 6.7 Käyttäjä on velvollinen maksamaan kuukausi- peruutus- ja hyvitysmaksut sekä omavastuun omistajalle ja Kortteliautolle jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 6.8 Muut maksuvelvollisuudet Käyttäjä vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokraaja oikeuttaa Kortteliauton antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Mikäli seuraamusmaksuja ei makseta viranomaisen määräämään alkuperäiseen eräpäivään mennessä, Kortteliauto on oikeutettu

6 veloittamaan käyttäjältä varsinaisen virhemaksun omistajan lukuun sekä lisäksi veloittamaan muistutusmaksun hinnaston mukaisesti. 6.9 Käyttäjän tulee sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa Kortteliautolle mahdollisista yhteystietojen muutoksista Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi käyttäjän velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa Omistajan velvollisuudet 7.1 Omistajan on luovutettava ajoneuvo käyttäjälle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ajoneuvon tulee olla viimeistään vuokrausajan alkaessa yhteiskäyttötilassa. Lisäksi omistaja on velvollinen antamaan käyttäjälle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytön erityispiirteistä auto-ohjeessa tai muulla tavalla. 7.2 Vaatimukset ajoneuvolle ja vakuutuksille Omistajan ajoneuvon tulee täyttää seuraavat ehdot: Ajoneuvo on rekisteröity Suomessa (ajoneuvorekisteri / Trafi). Ajoneuvo on katsastettu. Ajoneuvovero on maksettu. Ajoneuvo on lakien mukaisessa käyttökunnossa. Ajoneuvoon on asennettu keskuslukitus. Ajoneuvoa saa kuljettaa B-luokan ajokortilla. Palveluun liittämisen yhteydessä omistaja rekisteröi ajoneuvon käyttötarkoitukseksi vuokraus ilman kuljettajaa ja rekisteröi Kortteliauton ajoneuvon 2. haltijaksi. Omistaja vastaa rekisteröinnin kustannuksista. Omistaja vastaa siitä, että aina ajoneuvon vuokrauskauden alkaessa ajoneuvon renkaat ovat lakien edellyttämässä kunnossa, tuulilasinpyyhkijät ovat käyttökunnossa, öljyt on tarkastettu, tuulilasinpesunestettä on riittävästi, renkaiden ilmanpaineet ovat riittävät ja ajoneuvo on siisti. Omistaja vastaa ajoneuvon huollosta sekä muista toimenpiteistä ja maksuista, jotka liittyvät auton käyttökuntoisena, liikennekelpoisena ja lainmukaisena pitämiseen. 7.3 Auton liittäminen palveluun ja poistaminen palvelusta Omistaja on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen liittämismaksun jokaisesta Kortteliauton palveluun liitettävästä ajoneuvosta. Maksu sisältää etähallintamoduulin asentamiskustannukset. Omistajan päättäessä poistaa ajoneuvon palvelusta tai Kortteliauton irtisanoessa omistajan sopimuksen etähallintamoduuli poistetaan autosta ilman erillistä maksua.

7 Omistajan tulee ilmoittaa ajoneuvon poistamisesta palvelusta Kortteliautolle yksi kuukausi etukäteen. 7.4 Ajoneuvon tarkastus käytön jälkeen Kun omistaja ottaa ajoneuvon omaan käyttöönsä ajoneuvon oltua yhteiskäyttötilassa tai vuokrauskäytössä, hänen tulee tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli ajoneuvoa käyttöönotettaessa omistaja ei ilmoita Kortteliautolle sellaisista vaurioista tai puutteista, joita ei ole listattu ajoneuvossa sijaitsevaan vikalistaan tai jotka eivät jo muuten ole Kortteliauton tiedossa, siirtyy vastuu vaurioista omistajalle. 7.5 Omistaja on velvollinen maksamaan kuukausi-, peruutus- ja hyvitysmaksut käyttäjälle ja Kortteliautolle jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 7.6 Omistaja voi ilmoittaa Kortteliauton verkkosivuilla ajoneuvon lisätiedoissa ajoneuvon käyttöä koskevista erityisrajoituksista tai erityismahdollisuuksista. Tällainen erityismahdollisuus on esimerkiksi lemmikkieläinten kuljettamisen salliminen. 7.7 Omistaja on velvollinen ilmoittamaan Kortteliautolle, mikäli hän on arvonlisäverovelvollinen ajoneuvojensa vuokraustoiminnasta. 7.8 Omistaja on velvollinen maksamaan Kortteliautolle liikennevakuutusmaksun. Omistaja on velvollinen maksamaan Kortteliautolle autovakuutusmaksun, mikäli hän on tilannut autoonsa autovakuutuksen. 7.9 Omistaja on velvollinen maksamaan omassa käytössä tai vuokrakäytössä aiheutuneen vahingon autovakuutuksen omavastuuosuuden korjaamolle auton korjaamisen yhteydessä. Omavastuun summa määräytyy vakuutussopimuksen mukaisesti Omistajan tulee sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa Kortteliautolle mahdollisista yhteystietojen muutoksista Omistaja ei voi sopimuskauden aikana vuokrata Kortteliauto-palveluun liitettyä ajoneuvoaan Kortteliauto-palvelun ulkopuolella Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi omistajan velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa Varattavaksi asettaminen, varauspyynnön tekeminen, varauspyynnön hyväksyminen ja peruutusehdot Omistaja asettaa ajoneuvonsa varattavaksi verkkojärjestelmän kautta määrittelemällä ne kaudet, jolloin ajoneuvo on käyttäjien vuokrattavissa. Käyttäjät voivat lähettää omistajalle

8 verkkojärjestelmän kautta varauspyyntöjä. Jokainen varauspyyntö vaatii omistajan erillisen hyväksynnän. Jos omistaja hyväksyy varauspyynnön, varauspyynnön pohjalta tehdään varaus. Varaus ja vuokrasopimus käyttäjän ja omistajan välille syntyy kun omistaja hyväksyy varauspyynnön. Omistaja voi asettaa haluamiensa käyttäjien varauspyynnöt automaattisen hyväksymisen piiriin, jolloin järjestelmä hyväksyy varauspyynnön automaattisesti omistajan puolesta. Tällöin varaus ja vuokrasopimus käyttäjän ja omistajan välille syntyy kun järjestelmä kuittaa varauspyynnön omistajan puolesta. Käyttäjällä on oikeus perua varaus ennen varauksen alkamista. Jos käyttäjä peruu varauksen, omistaja ja Kortteliauto ovat oikeutettuja saamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hyvityksen perutusta varauksesta. Omistajalla on oikeus perua varaus ennen varauksen alkamista. Jos omistaja peruu varauksen, käyttäjä ja Kortteliauto ovat oikeutettuja saamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hyvityksen perutusta varauksesta. Kortteliauto ilmoittaa käyttäjälle perutuista varauksista aina sähköpostitse. Käyttäjän tulee ilmoittaa varauksen perumisesta Kortteliautolle Kortteliauton määrittelemien kanavien kautta ja Kortteliauton antamien ohjeiden mukaisesti. Kortteliauto ilmoittaa omistajalle perutuista varauksista aina sähköpostitse. Omistajan tulee ilmoittaa varauksen perumisesta Kortteliautolle Kortteliauton määrittelemien kanavien kautta ja Kortteliauton antamien ohjeiden mukaisesti. Ellei käyttäjä saa ajoneuvoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, käyttäjä ja Kortteliauto ovat oikeutettuja saamaan omistajalta hinnaston mukaisen myöhästymiskorvauksen. Käyttäjä on oikeutettu hinnaston mukaiseen hyvitykseen käyttöönoton myöhästymisestä tai peruuntuneesta varauksesta. Jos käyttäjä ei saa ajoneuvoa käyttöönsä sovittuna aikana (omistaja on myöhässä), käyttäjällä on myöhästymiskorvauksen saamisen lisäksi oikeus jättää varaus käyttämättä ilmoittamalla asiasta Kortteliauton päivystykseen. Jos käyttäjä jättää varauksen käyttämättä omistajan myöhästymisen takia, hän vapautuu varausta koskevasta käyttömaksusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia myöhästymiskorvauksen lisäksi muuta korvausta omistajalta tai Kortteliautolta. 9. Käyttömaksun ja muiden maksujen maksaminen Käyttäjä on velvollinen maksamaan ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat kustannukset erillisen hinnaston mukaisesti käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Käyttäjä on velvollinen maksamaan vahinkojen omavastuun vahinkoa seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Kortteliauto laskuttaa käyttäjiltä vuokrauskertoja koskevat palvelumaksut omaan lukuunsa ja vuokrat ja omavastuut omistajan lukuun. Kortteliauto tilittää omistajalle ajoneuvon käytöstä käyttäjiltä laskutetut vuokrat ja omavastuut käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 20. päivään tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä. Kunkin ajoneuvon käyttömaksu on yksilöllinen. Vuokrauskauden hinta muodostuu niiden aika- ja matkahintojen perusteella, jotka ovat voimassa kyseiselle ajoneuvolle varaushetkellä. Kortteliauto on velvollinen tallentamaan varaukseen liittyvät aika- ja matkahinnat sekä toteutuneen vuokra-ajan ja ajetun matkan tietojärjestelmäänsä varauksen tietojen yhteyteen. Ajoneuvojen hinnat ovat esillä Kortteliauton internet-sivuilla. Käyttäjän maksama käyttömaksu muodostuu omistajalle maksettavasta vuokrasta ja Kortteliauton palvelumaksusta, joka sisältää polttoaineen ja palvelun

9 ylläpitämisen kustannukset. Omistaja asettaa ajoneuvonsa vuokrahinnat Kortteliauton verkkopalvelun kautta. Kortteliauto asettaa ajoneuvokohtaiset palvelumaksut ja aikahintoihin sisältyvät kilometrimäärät. Käyttäjä näkee vuokrauksista kertyneet käyttömaksut ja omistaja näkee vuokrauksista kertyneet vuokrat vuokrauskohtaisesti Kortteliauton verkkopalvelun kautta. 10. Liikenne- ja autovakuutukset Kortteliauto vakuuttaa kaikki ajoneuvot liikennevakuutuksella. Liikennevakuutus otetaan autolle käyttöön vuokraus ilman kuljettajaa. Liikennevakuutus kattaa sekä omistajan oman käytön että ajoneuvon vuokrauskäytön. Tarkemmat liikennevakuutusehdot ovat liitteenä. Kortteliauto vakuuttaa ajoneuvon autovakuutuksella omistajan tilauksesta. Autovakuutus kattaa sekä omistajan oman käytön että ajoneuvon vuokrauskäytön. Autovakuutus on tyypiltään Isokasko ja sisältää autopalveluturvan alle 15 vuotta vanhoille ajoneuvoille. Omavastuut on listattu hinnastossa. Tarkemmat autovakuutusehdot ovat liitteenä. Normaaleista autovakuutuksen suojeluehdoista poiketen varkausvakuutus on ehtojen mukaisesti voimassa, kun avaimia säilytetään ajoneuvossa. Avaimien tulee olla säilytettynä siten, että ne eivät ole ohikulkijan, tai muutoin autoon katsottaessa, havaittavissa. Lisäksi ajoneuvon ovet ja koritila tulee olla lukittu. Kortteliauto toimittaa omistajalle ajoneuvon vakuutuskirjat. Kun omistajan ajoneuvo on vakuutettu Kortteliauton vakuutuksilla, vakuutukset ovat tyypiltään yritysvakuutuksia. Omistajan henkilökohtaisia bonuksia ei sovelleta vakuutuksiin. Kortteliauton vakuutuskaudella sattuneet vahingot eivät vaikuta omistajan henkilökohtaisiin bonuksiin. Kortteliauto laskuttaa omistajalta vakuutusyhtiön Kortteliautolta laskuttaman ajoneuvokohtaisen liikennevakuutusmaksun ja autovakuutusmaksun sellaisenaan. Laskutuseriä on vuosittain 4. Omistaja on velvollinen maksamaan ajoneuvokohtaiset vakuutusmaksut Kortteliautolle laskussa mainittua eräpäivänä. Jos omistaja laiminlyö vakuutusmaksujen maksamisen, Kortteliautolla on oikeus välittömästi irtisanoa ajoneuvon liikennevakuutus ja autovakuutus sekä tehdä Trafille ajoneuvon haltijan hallintaluovutus, jonka seurauksena vastuu ajoneuvon vakuuttamisesta siirtyy omistajalle. Tämän sopimuksen päättyessä Kortteliautolla on oikeus tehdä Trafille ajoneuvon haltijan hallintaluovutus, jonka seurauksena vastuu ajoneuvon vakuuttamisesta siirtyy omistajalle. Liikennevakuutuksen ja autovakuutuksen vakuutuskausi on Hinnat voivat muuttua seuraavalle vakuutuskaudelle. Hintojen muutokset perustuvat kaikkiin Kortteliauton vakuutussopimuksen piirissä olevien ajoneuvojen vakuutuksista korvattuihin vahinkoihin. 11. Käyttäjän ja omistajan tiedot sekä ajoneuvotiedot Kortteliauto voi luovuttaa käyttäjän tietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero) ja tietoja käyttäjän toiminnasta palvelussa (esim. toteutuneiden vuokrausten määrä, peruutusprosentti, vahinkojen määrä) omistajalle varauspyynnön yhteydessä.

10 Kortteliauto voi hakea palveluun liittymisen kannalta olennaista tietoa käyttäjästä (esim. tarkastaa luottotiedot Suomen asiakastiedon rekisteristä). Omistajan nimi ja kuva sekä tilastotietoja omistajan toiminnasta palvelussa (esim. varauspyyntöjen hyväksymisprosentti, varausten peruutusprosentti, keskimääräinen vastausaika varauspyyntöön) ovat esillä ajoneuvon sivulla Kortteliauton verkkopalvelussa. Kortteliauto voi luovuttaa omistajan tietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero) sekä ajoneuvon tietoja käyttäjälle. Kortteliauto voi hakea palveluun liittymisen kannalta olennaista tietoa omistajasta ja ajoneuvosta. 12. Tunnusluku Asiakkaalla on salainen tunnusluku, jolla asiakas tunnistetaan hänen aloittaessaan tai päättäessään vuokrauksen tai muuttaessaan ajoneuvon tilaa Kortteliauton järjestelmän kautta. Asiakkaan tulee säilyttää tunnuslukuaan huolellisesti. Asiakas vastaa kaikista vahingosta, jotka ovat syntyneet käyttämällä hänen tunnuslukuaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa Kortteliautolle välittömästi, mikäli hänen tunnuslukunsa on joutunut ulkopuolisten tietoon. 13. Matkamittari Vuokra-aikana ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon erikseen asennetulla laitteistolla ja ajoneuvon omalla matkamittarilla. Käyttäjä ja omistaja ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä Kortteliautolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. Kortteliauto on velvollinen ilmoittamaan viipymättä omistajalle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. 14. Polttoaine ja ajoneuvon hoito vuokra-aikana Käyttäjä on velvollinen tankkaamaan ajoneuvon vuokrauksen aikana, mikäli ajoneuvon polttoainemittarin merkkivalo syttyy. Kortteliauto vastaa ajoneuvon polttoainekustannuksista vuokra-ajalta. Tankkaus suoritetaan ajoneuvossa olevalla Kortteliauton polttoainekortilla. Tankkaus tulee suorittaa huoltoasemalta Kortteliautolta saadun pin-koodin avulla. Kortteliauton on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Käyttäjä vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Yli 1000 kilometrin yksittäisen käyttökerran aikana käyttäjä on velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä ja renkaiden ilmanpaineista. Kortteliauto on velvollinen tankkaamaan tai tarjoamaan omistajalle mahdollisuuden tankata ajoneuvoon vuokrakausina kulunutta polttoainetta vastaava määrä polttoainetta. Vuokrakauden aikana kulunut polttoaine lasketaan kertomalla vuokrakauden aikana ajetut kilometrit ajoneuvon Trafin ylläpitämään ajoneuvorekisteriin merkityllä polttoaineen kulutuksella kaupunkiajossa tai

11 Kortteliauton ja omistajan muutoin sopimalla kulutuksella. Laskelma vuokrakautena kuluneesta polttoaineesta on omistajan nähtävillä kyseisen vuokrakauden päätyttyä Kortteliauton verkkopalvelussa. Kortteliauto ilmoittaa omistajalle kunkin kuun ensimmäisinä päivinä ajoneuvon polttoainesaldon. Omistaja on kyseisen kuukauden aikana velvollinen tankkaamaan ajoneuvoon sen vuokrakausina kulunutta polttoainetta vastaavan määrän, jota ei ole tankattu varausten aikana. Omistaja tankkaa ajoneuvon tällöin ajoneuvossa olevalla Kortteliauton polttoainekortilla. Tankkaus tulee suorittaa huoltoasemalta Kortteliautolta saadun pin-koodin avulla. Kortteliauton on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. 15. Käyttäjän ja Kortteliauton toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Kortteliautolle päivystysnumeroon ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai rikoksesta sekä ajoneuvossa ilmenneestä virheestä, jota ei ole asianmukaisesti merkitty ajoneuvossa olevaan vikalistaan. Kortteliauton on tämän jälkeen ilmoitettava käyttäjälle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Kortteliauton on välittömästi ilmoitettava edellä mainituista asioista omistajalle. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta käyttäjän on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa käyttäjä on aina velvollinen täyttämään ajoneuvossa mukana olevan vahinkoilmoituslomakkeen ja toimittamaan sen viipymättä omistajalle. Omistaja toimittaa kopion lomakkeesta Kortteliautolle. Käyttäjän on toimitettava omistajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos käyttäjä laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa omistajalle ja Kortteliautolle laiminlyönnistä syntyneestä vahingosta. Omistaja valtuuttaa Kortteliauton seuraaviin toimenpiteisiin: i. Mikäli vuokrakauden aikana Kortteliauto saa tietoonsa, että ajoneuvoa käytetään sopimusehtojen vastaisesti, Kortteliauto voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen ajoneuvon kunnon ja voi tarvittaessa keskeyttää vuokrauksen. ii. Mikäli vuokrauskauden aikana etäkäyttöyhteys ajoneuvoon katkeaa, käyttäjään ei saada puhelinyhteyttä ja Kortteliautolla on syytä epäillä varkautta, Kortteliauton tulee ilmoittaa asiasta välittömästi poliisille. Käyttäjä ei saa korjauttaa ajoneuvoja ilman Kortteliauton lupaa. Kortteliauto saa omistajalle ilmoittamatta antaa käyttäjälle luvan korjauttaa ajoneuvoa Kortteliauton kustannuksella enintään 100 euron arvosta, jos se on välttämätöntä vuokrakauden aikana käyttäjän matkan jatkumisen kannalta. Kortteliautolla on oikeus vähentää tällainen kulu omistajalle tilitettävästä vuokrasta tai veloittaa kulu omistajalta. Käyttäjän on toimitettava korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta tosite Kortteliautolle. 16. Omistajan ja Kortteliauton vastuu ajoneuvon virheestä

12 Jos ajoneuvossa käyttöaikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa viasta Kortteliautolle päivystysnumeroon. Jos ajoneuvon vika estää ajoneuvon käyttämisen, käyttäjä voi vaatia omistajalta ja Kortteliautolta hyvitystä vian aiheuttamasta haitasta enintään vian esiintymisen kestoa vastaavan aikakäyttömaksun verran. Jos vikaa ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, käyttäjän maksuvelvollisuus päättyy vian alkamiseen. Kortteliauto tai omistaja eivät vastaa käyttäjän matkan jatkumisesta tai matkan keskeytymisestä aiheutuvista haitoista. Jos omistaja on kuitenkin tilannut ajoneuvoonsa autovakuutuksen, ajoneuvon tietoihin verkkopalvelussa tehdään merkintä autopalveluturva. Tällöin Kortteliauto ja omistaja vastaavat käyttäjien matkan jatkumisesta vakuutusehdoissa kohdassa autopalveluvakuutus kuvatuilla ehdoilla yhteensä enintään 200 euron kustannuksiin asti. Jos ajoneuvo hajoaa kesken vuokrauksen normaalin kulumisen seurauksena, omistaja vastaa ajoneuvon korjaamisesta ja mahdollisesta hinaamisesta. 17. Ajoneuvon palauttaminen sopimuksen mukaisen käyttöajan päättyessä a. Käyttäjän on palautettava ajoneuvo varausta tehtäessä sovittuun paikkaan viimeistään sovitun käyttöajan päättyessä. Sopimuksen mukainen käyttöaika päättyy, kun käyttäjä lähettää sulkemisviestin ja varmistaa, että ajoneuvon ovet ovat menneet lukkoon ja avaimet ovat autossa sisällä. Ajoneuvo tulee kaikissa tilanteissa jättää lailliselle parkkipaikalle. Kun ajoneuvon käyttö on päättynyt, Kortteliauto tiedottaa asiasta omistajalle. b. Jos käyttäjä ei ole palauttanut ajoneuvoa käyttöajan päättyessä eikä käyttöajan pidentämisestä ole sovittu omistajan kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. c. Jos käyttäjä laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, käyttäjällä on velvollisuus maksaa omistajalle ja Kortteliautolle hinnastossa mainitut myöhästymismaksut. 18. Ajoneuvon palauttaminen ennen sovitun käyttöajan päättymistä Jos käyttäjä palauttaa ajoneuvon ennen sovitun käyttöajan päättymistä, maksu määräytyy tehdyn varauksen mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. 19. Ajoneuvon etähallintamoduuli Omistajan ajoneuvoon asennetaan Kortteliauton palveluun liittämisen yhteydessä etähallintamoduuli. Etähallintamoduuli on Kortteliauton omaisuutta. Omistaja tai käyttäjä eivät saa yrittää avata etähallintamoduulia tai muuttaa moduulin kytkentöjä. Moduulin asennus- ja korjaustyöt tekee Kortteliauto tai sen valtuuttama palveluntarjoaja. 20. Ajoneuvon paikantaminen Käyttäjä hyväksyy, että Kortteliauto voi tarvittaessa seurata ajoneuvon liikkumista paikannusjärjestelmällä, mikäli Kortteliauto katsoo siihen olevan erityistä tarvetta. Kortteliautolla ei

13 ole poliisiviranomaisia lukuun ottamatta oikeutta luovuttaa ajoneuvon paikannustietoja kolmannelle osapuolelle. Omistaja hyväksyy, että Kortteliauto voi tarvittaessa seurata ajoneuvon sijaintia paikannusjärjestelmällä vuokrausaikoina, ajoneuvon ollessa yhteiskäyttötilassa ja ajoneuvon ollessa omistajan omassa käytössä mikäli Kortteliauto katsoo siihen olevan erityistä tarvetta. Kortteliautolla ei ole poliisiviranomaisia lukuun ottamatta oikeutta luovuttaa ajoneuvon paikannustietoja kolmannelle osapuolelle. Ajoneuvon omistajalla ei ole oikeutta seurata ajoneuvonsa sijaintia silloin kun ajoneuvo on vuokrattu käyttäjälle. Omistajalla on oikeus seurata ajoneuvonsa sijaintia silloin kun ajoneuvo on omistajan omassa käytössä tai yhteiskäyttötilassa. 21. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle Käyttäjä ei saa viedä ajoneuvoa Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman omistajan ja Kortteliauton kirjallista lupaa. Omistaja ja Kortteliauto päättävät luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti. 22. Sopimusta koskevat riidat Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, käyttäjä tai omistaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava kanteen nostajan asuinpaikan alioikeudessa, ellei kanteen nostaja halua nostaa kannetta Kortteliauton kotipaikan (Helsinki) yleisessä alioikeudessa. 23. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen Kortteliautolla on oikeus muuttaa liitteiden ja näiden sopimusehtojen sisältöä. Hinnaston ja sopimusehtojen osalta ilmoitus on kuitenkin tehtävä käyttäjälle ja omistajalle vähintään kuukausi ennen muutosta tämän sähköpostiosoitteeseen. Kortteliautolla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa käyttäjälle ja omistajalle vähintään kuukausi ennen siirron toteutumista. 24. Liitteet Näiden Sopimusehtojen liitteet (Kortteliauton internet-sivuilla): Hinnasto Hakemus palvelun käyttäjäksi Yleiset sopimusehdot / Pohjola Liikennevakuutusehdot / Pohjola Autovakuutusehdot / Pohjola

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Kysy varaustilanne , tai

Kysy varaustilanne , tai PAKETTIAUTO Mercedes-Benz Sprinter Vuorokausi 70 2 vuorokautta 120 Viiikonloppu (pe-su) 140 Viikko 300 Kysy varaustilanne 0505579130, 0405828275 tai oittoni@hotmail.com 1 / 7 Nopeuttaaksesi vuokrausta

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa PASIN MATKAILUAUTO TMI NIKINTIE 1, 39200 KYRÖSKOSKI, FINLAND GSM: +358 (0) 400 156669 Y- TUNNUS: 2723315-4 FIAT-DUCATO WEINSBERG 650MHF, EMT-371 YLEISET MATKAILUAUTON VUOKRAUSEHDOT Näissä ehdoissa tarkoitetaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 2167217-2 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRA- KOHDE 4. VUOKRA- AIKA Osoite Yhteyshenkilö C/O KIINTEISTÖ- OY, PL 3 02010 Toistaiseksi voimassa oleva Alkamispäivä

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Freerent vesijetin ja mönkijän vuokrausehdot

Freerent vesijetin ja mönkijän vuokrausehdot FreeRent vuokrausehdot (01.05.2016 lähtien) Freerent vesijetin ja mönkijän vuokrausehdot Tämän sivuston vuokrausehdot koskevat FreeRent mönkijöitä ja vesijettejä. Retkeilyauton vuokrausehtoihin pääset

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Timmi-varausjärjestelmän ja hyvinvointitoimialan vuokrattavien tilojen käyttöehdot

Timmi-varausjärjestelmän ja hyvinvointitoimialan vuokrattavien tilojen käyttöehdot Ohje 1 (5) Timmi-varausjärjestelmän ja hyvinvointitoimialan vuokrattavien tilojen käyttöehdot Sopijapuolet Palveluntarjoaja Asiakas Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala Yksityishenkilö, joka rekisteröityy

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6 HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) HIETARANNAN UIMARANNAN UUDEN KAHVILA/RAVINTOLAN VUOKRAAMINEN. LLE Vuokranantaja Helsingin kaupunki Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot