Sopimusehdot, voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013"

Transkriptio

1 Sopimusehdot, voimassa alkaen Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan ajoneuvon vertaisvuokrauspalvelua koskevissa jatkuvaluonteisissa sopimuksissa Kortteliauto Oy:n ja ajoneuvon omistajan sekä Kortteliauto Oy:n ja ajoneuvon käyttäjän välillä. Lisäksi tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan kertaluontoisissa ajoneuvon vuokraussopimuksissa ajoneuvon omistajan ja käyttäjän välillä. Kortteliauto Oy ei ole osapuolena sen tarjoaman välityspalvelun kautta syntyneessä kertaluontoisessa ajoneuvon vuokraussopimuksessa. Kortteliauto Oy vastaa sen tarjoaman välityspalvelun kautta syntyneessä kertaluontoisessa ajoneuvon vuokrasuhteessa aiheutuneista esine- ja henkilövahingoista sekä muista menetyksistä ja laiminlyönneistä vain niissä tilanteissa, joista on tässä sopimusasiakirjassa erikseen mainittu. 2. Sopijaosapuolet Näissä ehdoissa Kortteliautolla tarkoitetaan Kortteliauto Oy:tä (y-tunnus , kotipaikka Helsinki, postiosoite PL 128, Vantaa) käyttäjällä tarkoitetaan ajoneuvojen käyttäjää, joka vuokraa omistajien ajoneuvoja käyttöönsä Kortteliauton palvelun kautta ja on hyväksynyt nämä sopimusehdot omistajalla tarkoitetaan ajoneuvon omistajaa, joka väliaikaisesti vuokraa ajoneuvoansa käyttäjille Kortteliauton palvelun kautta ja on hyväksynyt nämä sopimusehdot. Jos ajoneuvon omistaja ja 1. haltija ovat eri henkilöt, omistaja voi valtuuttaa 1. haltijan liittämään ajoneuvon Kortteliauton palveluun ja hyväksymään nämä sopimusehdot lähettämällä Kortteliautolle allekirjoitetun valtakirjan kirjallisesti. Tällöin ajoneuvon 1. haltija vastaa kaikista näissä ehdoissa omistajalle kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista. Tässä asiakirjassa käsitteellä asiakas viitataan sekä käyttäjiin että omistajiin. 3. Sopimuksen voimassaolo Sopimuksen syntyminen Sopimus Kortteliauton ja asiakkaan välillä tulee molempia sopijaosapuolia sitovaksi, kun 1. asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot täyttämällä sopimukseen liittyvän hakemuksen ja 2. vahvistanut hakemuksen ja todentanut puhelinnumeronsa syöttämällä Kortteliauton verkkopalvelussa tekstiviestitse saamansa vahvistustunnuksen 3. Kortteliauto on hyväksynyt käyttäjän hakemuksen.

2 Sopimus omistajan ja käyttäjän välillä tulee molempia sopijaosapuolia sitovaksi, kun omistaja hyväksyy käyttäjän tekemän varauspyynnön Kortteliauton verkkojärjestelmässä seuraavalla tavalla: 1. Omistaja asettaa ajoneuvonsa varattavaksi Kortteliauton verkkojärjestelmän kautta määrittelemällä ne kaudet, jolloin ajoneuvo on käyttäjien vuokrattavissa. 2. Käyttäjä lähettää omistajalle verkkojärjestelmän kautta varauspyynnön (sopimustarjous). 3. Jos omistaja hyväksyy varauspyynnön, varauspyynnön pohjalta tehdään varaus ja sopimus omistajan ja käyttäjän välillä syntyy. Jokainen varauspyyntö vaatii omistajan erillisen hyväksynnän. Omistaja voi asettaa haluamiensa käyttäjien varauspyynnöt automaattisen hyväksymisen piiriin, jolloin sopimus käyttäjän ja omistajan välillä syntyy, kun käyttäjän varauspyyntö on tehty ja hyväksytty automaattisen hyväksymisjärjestelmän kautta. Sopimuksen päättyminen Sopimus Kortteliauton ja käyttäjän välillä päättyy kun jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen. Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Kortteliautolla on oikeus purkaa sopimus jos käy ilmi, että käyttäjä rikkoo olennaisesti sopimusta tai että käyttäjä ei Kortteliauton arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoja asianmukaisesti tai käyttäjän maksukyvyssä tapahtuu olennaista heikkenemistä (esim. julkinen maksuhäiriö). Sopimus Kortteliauton ja omistajan välillä päättyy kun jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen. Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Kortteliautolla on oikeus purkaa sopimus jos käy ilmi, että omistaja rikkoo olennaisesti sopimusta. Sopimus omistajan ja käyttäjän välillä päättyy kun käyttäjä palauttaa ajoneuvon omistajalle tai kun omistaja tai käyttäjä peruu varauksen jäljempänä tässä sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. 4. Määritelmät Ajoneuvon etähallintajärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka mahdollistaa ajoneuvon ovien avaamisen ja sulkemisen, ajoneston päälle ja pois kytkemisen, ajoneuvon sijainnin seuraamisen ja ajoneuvon teknisen statuksen seuraamisen reaaliaikaisesti hyödyntäen etähallintamoduulia ja tietoliikenneyhteyksiä. Ajoneuvon etähallintamoduulilla tarkoitetaan laitetta, joka asennetaan omistajan ajoneuvoon Kortteliauton palveluun liittämisen yhteydessä. Moduuli mahdollistaa ajoneuvon ovien avaamisen ja sulkemisen, ajoneston päälle ja pois kytkemisen, ajoneuvon sijainnin seuraamisen ja ajoneuvon teknisen statuksen seuraamisen. Ajoneuvon tilat 1. Omistajan käyttö: Ajoneuvon omistaja käyttää ajoneuvoa itse. Ajoneuvon käyttö on lähtökohtaisesti omistajan käyttöä. Omistajan käyttö päättyy silloin kun omistaja jättää ajoneuvon avaimet sisälle ajoneuvoon siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa, ja asettaa ajoneuvon yhteiskäyttötilaan Kortteliauton järjestelmän kautta.

3 Omistajan käyttö alkaa silloin, kun omistaja ottaa ajoneuvon omaan käyttöönsä yhteiskäyttötilasta Kortteliauton järjestelmän kautta. 2. Yhteiskäyttötila: Ajoneuvo on yhteiskäyttötilassa silloin kun omistaja on asettanut ajoneuvon yhteiskäyttötilaan Kortteliauton järjestelmän kautta, ovet ovat menneet lukkoon ja ajoneuvon avaimet ovat ajoneuvossa sisällä siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa. Ajoneuvo on yhteiskäyttötilassa myös kun käyttäjä on päättänyt vuokrauksen Kortteliauton järjestelmän kautta, ovet ovat menneet lukkoon ja ajoneuvon avaimet ovat ajoneuvossa sisällä siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa. 3. Vuokrauskäyttö: Ajoneuvon vuokrauskäyttö alkaa silloin kun Kortteliauton asiakkaaksi rekisteröitynyt käyttäjä ottaa ajoneuvon käyttöönsä Kortteliauton järjestelmän kautta. Ajoneuvon vuokrauskäyttöön ottaminen edellyttää sitä, että käyttäjä on tehnyt ajoneuvoon varauksen Kortteliauton järjestelmän kautta. Ajoneuvon vuokrauskäyttö päättyy silloin kun käyttäjä päättää vuokrauksen Kortteliauton järjestelmän kautta, ovet menevät lukkoon ja ajoneuvon avaimet ovat ajoneuvossa sisällä siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa. Ajoneuvo on aina jossakin edellä mainitusta kolmesta tilasta: omistajan käyttö, yhteiskäyttötila tai vuokrauskäyttö. 5. Kortteliauton velvollisuudet Kortteliauto 5.1 Ylläpitää verkkovarausjärjestelmää ja ajoneuvojen etähallintajärjestelmää. 5.2 Tallentaa kunkin varauksen tiedot ja hallinnoi ajoneuvojen varauskalentereita. 5.3 Tallentaa toteutuneiden vuokrausten tiedot. 5.4 Valvoo ajoneuvojen teknistä tilaa ja järjestelmän toimintaa sekä ottaa vastaan käyttäjien ja omistajien virheilmoituksia. 5.5 Vastaa etähallintajärjestelmän vian tai toimintahäiriön aiheuttamista vahingoista. 5.6 Vastaa polttoainekustannuksista vuokra-ajalta jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 5.7 Laskuttaa ajoneuvon vuokran käyttäjältä ja tilittää sen omistajalle. 5.8 Laskuttaa perumis- ja myöhästymismaksut omistajan puolesta käyttäjältä ja tilittää ne omistajalle. 5.9 Laskuttaa perumis- ja myöhästymismaksut käyttäjän puolesta omistajalta ja tilittää ne käyttäjälle.

4 5.10 Vakuuttaa kaikkien omistajien ajoneuvot liikennevakuutuksella ja laskuttaa omistajalta ajoneuvokohtaisen osuuden. Kortteliauto toimittaa täydelliset vakuutusehdot omistajalle Vakuuttaa omistajan tilauksesta ajoneuvon autovakuutuksella ja laskuttaa omistajalta ajoneuvokohtaisen osuuden. Kortteliauto toimittaa täydelliset vakuutusehdot omistajalle Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi Kortteliauton velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa Käyttäjän velvollisuudet 6.1 Käyttäjän tulee täyttää seuraavat vaatimukset Käyttäjä on vähintään 20-vuotias. Käyttäjällä on ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 24 kuukautta. Käyttäjällä ei ole liikennerikkeitä päihtymyksen alaisena. Käyttäjällä on enintään kolme liikennerikettä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Käyttäjällä ei ole maksuhäiriöitä. 6.2 Ajoneuvon huolellinen käyttö a. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan Kortteliauton palvelun kautta vuokraamastaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö huolehtii omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. b. Käyttäjä sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Ajoneuvon Kortteliauton palvelun kautta vuokrannut käyttäjä saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos tämä on niin ikään Kortteliauton palvelun rekisteröitynyt käyttäjä. Käyttäjä on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa ajoneuvon luovuttaa. Ajoneuvon vuokrannut käyttäjä vastaa vuokrakaudella sattuneista vahingoista vaikka hän luovuttaisi ajoneuvon toisen käyttäjän kuljetettavaksi. c. Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. d. Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. e. Kun käyttäjä aloittaa vuokrauksen, hänen tulee tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli ajoneuvoa käyttöönotettaessa käyttäjä ei ilmoita Kortteliautolle sellaisista vaurioista tai puutteista, joita ei ole listattu ajoneuvossa sijaitsevaan vikalistaan tai jotka eivät jo muuten ole Kortteliauton tiedossa, siirtyy vastuu vaurioista käyttäjälle. f. Tupakointi, syöminen ja juominen on ehdottomasti kielletty kaikissa ajoneuvoissa. g. Lemmikkieläimiä ei saa kuljettaa ajoneuvoissa. Omistaja voi kuitenkin erikseen ilmoittaa Kortteliauton verkkosivuilla kyseisen ajoneuvon lisätiedoissa, että tiettyjä lemmikkejä saa kuljettaa ajoneuvossa. 6.3 Vastuu ajoneuvosta ja sen varusteista vuokra-aikana

5 Käyttäjä on velvollinen kulloinkin voimassa olevaan omavastuun ylärajaan saakka a. Korvaamaan omistajalle, ajoneuvolle sekä ajoneuvon varusteille ja lisävarusteille käyttöaikana sattuneet vahingot, myös ulkopuolisten aiheuttamat. Kunkin ajoneuvon lisävarusteet on listattu ajoneuvossa olevaan lisävarustelistaan sekä esitetty ajoneuvon tietojen yhteydessä Kortteliauton verkkosivuilla. b. Korvaamaan omistajalle ajoneuvosta käyttöaikana kadonneet osat ja lisävarusteet. c. Korvaamaan omistajalle ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Käyttäjän omavastuut on listattu hinnastossa. 6.4 Käyttäjän vastuu kaikesta vahingosta Käyttäjä on velvollinen korvaamaan omistajalle ja Kortteliautolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Käyttäjän täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet käyttäjän rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. 6.5 Käyttäjän vapautuminen korvausvastuusta Käyttäjä vapautuu korvausvastuustaan myös omavastuun osalta, mikäli omistaja ja Kortteliauto saavat täyden korvauksen kohdissa 6.3 ja 6.4 listatuista vahingoista mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä. 6.6 Käyttäjä on velvollinen maksamaan käyttömaksun (ajoneuvon vuokran omistajalle ja palvelumaksun Kortteliautolle) jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 6.7 Käyttäjä on velvollinen maksamaan kuukausi- peruutus- ja hyvitysmaksut sekä omavastuun omistajalle ja Kortteliautolle jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 6.8 Muut maksuvelvollisuudet Käyttäjä vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokraaja oikeuttaa Kortteliauton antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Mikäli seuraamusmaksuja ei makseta viranomaisen määräämään alkuperäiseen eräpäivään mennessä, Kortteliauto on oikeutettu

6 veloittamaan käyttäjältä varsinaisen virhemaksun omistajan lukuun sekä lisäksi veloittamaan muistutusmaksun hinnaston mukaisesti. 6.9 Käyttäjän tulee sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa Kortteliautolle mahdollisista yhteystietojen muutoksista Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi käyttäjän velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa Omistajan velvollisuudet 7.1 Omistajan on luovutettava ajoneuvo käyttäjälle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ajoneuvon tulee olla viimeistään vuokrausajan alkaessa yhteiskäyttötilassa. Lisäksi omistaja on velvollinen antamaan käyttäjälle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytön erityispiirteistä auto-ohjeessa tai muulla tavalla. 7.2 Vaatimukset ajoneuvolle ja vakuutuksille Omistajan ajoneuvon tulee täyttää seuraavat ehdot: Ajoneuvo on rekisteröity Suomessa (ajoneuvorekisteri / Trafi). Ajoneuvo on katsastettu. Ajoneuvovero on maksettu. Ajoneuvo on lakien mukaisessa käyttökunnossa. Ajoneuvoon on asennettu keskuslukitus. Ajoneuvoa saa kuljettaa B-luokan ajokortilla. Palveluun liittämisen yhteydessä omistaja rekisteröi ajoneuvon käyttötarkoitukseksi vuokraus ilman kuljettajaa ja rekisteröi Kortteliauton ajoneuvon 2. haltijaksi. Omistaja vastaa rekisteröinnin kustannuksista. Omistaja vastaa siitä, että aina ajoneuvon vuokrauskauden alkaessa ajoneuvon renkaat ovat lakien edellyttämässä kunnossa, tuulilasinpyyhkijät ovat käyttökunnossa, öljyt on tarkastettu, tuulilasinpesunestettä on riittävästi, renkaiden ilmanpaineet ovat riittävät ja ajoneuvo on siisti. Omistaja vastaa ajoneuvon huollosta sekä muista toimenpiteistä ja maksuista, jotka liittyvät auton käyttökuntoisena, liikennekelpoisena ja lainmukaisena pitämiseen. 7.3 Auton liittäminen palveluun ja poistaminen palvelusta Omistaja on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen liittämismaksun jokaisesta Kortteliauton palveluun liitettävästä ajoneuvosta. Maksu sisältää etähallintamoduulin asentamiskustannukset. Omistajan päättäessä poistaa ajoneuvon palvelusta tai Kortteliauton irtisanoessa omistajan sopimuksen etähallintamoduuli poistetaan autosta ilman erillistä maksua.

7 Omistajan tulee ilmoittaa ajoneuvon poistamisesta palvelusta Kortteliautolle yksi kuukausi etukäteen. 7.4 Ajoneuvon tarkastus käytön jälkeen Kun omistaja ottaa ajoneuvon omaan käyttöönsä ajoneuvon oltua yhteiskäyttötilassa tai vuokrauskäytössä, hänen tulee tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli ajoneuvoa käyttöönotettaessa omistaja ei ilmoita Kortteliautolle sellaisista vaurioista tai puutteista, joita ei ole listattu ajoneuvossa sijaitsevaan vikalistaan tai jotka eivät jo muuten ole Kortteliauton tiedossa, siirtyy vastuu vaurioista omistajalle. 7.5 Omistaja on velvollinen maksamaan kuukausi-, peruutus- ja hyvitysmaksut käyttäjälle ja Kortteliautolle jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 7.6 Omistaja voi ilmoittaa Kortteliauton verkkosivuilla ajoneuvon lisätiedoissa ajoneuvon käyttöä koskevista erityisrajoituksista tai erityismahdollisuuksista. Tällainen erityismahdollisuus on esimerkiksi lemmikkieläinten kuljettamisen salliminen. 7.7 Omistaja on velvollinen ilmoittamaan Kortteliautolle, mikäli hän on arvonlisäverovelvollinen ajoneuvojensa vuokraustoiminnasta. 7.8 Omistaja on velvollinen maksamaan Kortteliautolle liikennevakuutusmaksun. Omistaja on velvollinen maksamaan Kortteliautolle autovakuutusmaksun, mikäli hän on tilannut autoonsa autovakuutuksen. 7.9 Omistaja on velvollinen maksamaan omassa käytössä tai vuokrakäytössä aiheutuneen vahingon autovakuutuksen omavastuuosuuden korjaamolle auton korjaamisen yhteydessä. Omavastuun summa määräytyy vakuutussopimuksen mukaisesti Omistajan tulee sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa Kortteliautolle mahdollisista yhteystietojen muutoksista Omistaja ei voi sopimuskauden aikana vuokrata Kortteliauto-palveluun liitettyä ajoneuvoaan Kortteliauto-palvelun ulkopuolella Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi omistajan velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa Varattavaksi asettaminen, varauspyynnön tekeminen, varauspyynnön hyväksyminen ja peruutusehdot Omistaja asettaa ajoneuvonsa varattavaksi verkkojärjestelmän kautta määrittelemällä ne kaudet, jolloin ajoneuvo on käyttäjien vuokrattavissa. Käyttäjät voivat lähettää omistajalle

8 verkkojärjestelmän kautta varauspyyntöjä. Jokainen varauspyyntö vaatii omistajan erillisen hyväksynnän. Jos omistaja hyväksyy varauspyynnön, varauspyynnön pohjalta tehdään varaus. Varaus ja vuokrasopimus käyttäjän ja omistajan välille syntyy kun omistaja hyväksyy varauspyynnön. Omistaja voi asettaa haluamiensa käyttäjien varauspyynnöt automaattisen hyväksymisen piiriin, jolloin järjestelmä hyväksyy varauspyynnön automaattisesti omistajan puolesta. Tällöin varaus ja vuokrasopimus käyttäjän ja omistajan välille syntyy kun järjestelmä kuittaa varauspyynnön omistajan puolesta. Käyttäjällä on oikeus perua varaus ennen varauksen alkamista. Jos käyttäjä peruu varauksen, omistaja ja Kortteliauto ovat oikeutettuja saamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hyvityksen perutusta varauksesta. Omistajalla on oikeus perua varaus ennen varauksen alkamista. Jos omistaja peruu varauksen, käyttäjä ja Kortteliauto ovat oikeutettuja saamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hyvityksen perutusta varauksesta. Kortteliauto ilmoittaa käyttäjälle perutuista varauksista aina sähköpostitse. Käyttäjän tulee ilmoittaa varauksen perumisesta Kortteliautolle Kortteliauton määrittelemien kanavien kautta ja Kortteliauton antamien ohjeiden mukaisesti. Kortteliauto ilmoittaa omistajalle perutuista varauksista aina sähköpostitse. Omistajan tulee ilmoittaa varauksen perumisesta Kortteliautolle Kortteliauton määrittelemien kanavien kautta ja Kortteliauton antamien ohjeiden mukaisesti. Ellei käyttäjä saa ajoneuvoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, käyttäjä ja Kortteliauto ovat oikeutettuja saamaan omistajalta hinnaston mukaisen myöhästymiskorvauksen. Käyttäjä on oikeutettu hinnaston mukaiseen hyvitykseen käyttöönoton myöhästymisestä tai peruuntuneesta varauksesta. Jos käyttäjä ei saa ajoneuvoa käyttöönsä sovittuna aikana (omistaja on myöhässä), käyttäjällä on myöhästymiskorvauksen saamisen lisäksi oikeus jättää varaus käyttämättä ilmoittamalla asiasta Kortteliauton päivystykseen. Jos käyttäjä jättää varauksen käyttämättä omistajan myöhästymisen takia, hän vapautuu varausta koskevasta käyttömaksusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia myöhästymiskorvauksen lisäksi muuta korvausta omistajalta tai Kortteliautolta. 9. Käyttömaksun ja muiden maksujen maksaminen Käyttäjä on velvollinen maksamaan ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat kustannukset erillisen hinnaston mukaisesti käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Käyttäjä on velvollinen maksamaan vahinkojen omavastuun vahinkoa seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Kortteliauto laskuttaa käyttäjiltä vuokrauskertoja koskevat palvelumaksut omaan lukuunsa ja vuokrat ja omavastuut omistajan lukuun. Kortteliauto tilittää omistajalle ajoneuvon käytöstä käyttäjiltä laskutetut vuokrat ja omavastuut käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 20. päivään tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä. Kunkin ajoneuvon käyttömaksu on yksilöllinen. Vuokrauskauden hinta muodostuu niiden aika- ja matkahintojen perusteella, jotka ovat voimassa kyseiselle ajoneuvolle varaushetkellä. Kortteliauto on velvollinen tallentamaan varaukseen liittyvät aika- ja matkahinnat sekä toteutuneen vuokra-ajan ja ajetun matkan tietojärjestelmäänsä varauksen tietojen yhteyteen. Ajoneuvojen hinnat ovat esillä Kortteliauton internet-sivuilla. Käyttäjän maksama käyttömaksu muodostuu omistajalle maksettavasta vuokrasta ja Kortteliauton palvelumaksusta, joka sisältää polttoaineen ja palvelun

9 ylläpitämisen kustannukset. Omistaja asettaa ajoneuvonsa vuokrahinnat Kortteliauton verkkopalvelun kautta. Kortteliauto asettaa ajoneuvokohtaiset palvelumaksut ja aikahintoihin sisältyvät kilometrimäärät. Käyttäjä näkee vuokrauksista kertyneet käyttömaksut ja omistaja näkee vuokrauksista kertyneet vuokrat vuokrauskohtaisesti Kortteliauton verkkopalvelun kautta. 10. Liikenne- ja autovakuutukset Kortteliauto vakuuttaa kaikki ajoneuvot liikennevakuutuksella. Liikennevakuutus otetaan autolle käyttöön vuokraus ilman kuljettajaa. Liikennevakuutus kattaa sekä omistajan oman käytön että ajoneuvon vuokrauskäytön. Tarkemmat liikennevakuutusehdot ovat liitteenä. Kortteliauto vakuuttaa ajoneuvon autovakuutuksella omistajan tilauksesta. Autovakuutus kattaa sekä omistajan oman käytön että ajoneuvon vuokrauskäytön. Autovakuutus on tyypiltään Isokasko ja sisältää autopalveluturvan alle 15 vuotta vanhoille ajoneuvoille. Omavastuut on listattu hinnastossa. Tarkemmat autovakuutusehdot ovat liitteenä. Normaaleista autovakuutuksen suojeluehdoista poiketen varkausvakuutus on ehtojen mukaisesti voimassa, kun avaimia säilytetään ajoneuvossa. Avaimien tulee olla säilytettynä siten, että ne eivät ole ohikulkijan, tai muutoin autoon katsottaessa, havaittavissa. Lisäksi ajoneuvon ovet ja koritila tulee olla lukittu. Kortteliauto toimittaa omistajalle ajoneuvon vakuutuskirjat. Kun omistajan ajoneuvo on vakuutettu Kortteliauton vakuutuksilla, vakuutukset ovat tyypiltään yritysvakuutuksia. Omistajan henkilökohtaisia bonuksia ei sovelleta vakuutuksiin. Kortteliauton vakuutuskaudella sattuneet vahingot eivät vaikuta omistajan henkilökohtaisiin bonuksiin. Kortteliauto laskuttaa omistajalta vakuutusyhtiön Kortteliautolta laskuttaman ajoneuvokohtaisen liikennevakuutusmaksun ja autovakuutusmaksun sellaisenaan. Laskutuseriä on vuosittain 4. Omistaja on velvollinen maksamaan ajoneuvokohtaiset vakuutusmaksut Kortteliautolle laskussa mainittua eräpäivänä. Jos omistaja laiminlyö vakuutusmaksujen maksamisen, Kortteliautolla on oikeus välittömästi irtisanoa ajoneuvon liikennevakuutus ja autovakuutus sekä tehdä Trafille ajoneuvon haltijan hallintaluovutus, jonka seurauksena vastuu ajoneuvon vakuuttamisesta siirtyy omistajalle. Tämän sopimuksen päättyessä Kortteliautolla on oikeus tehdä Trafille ajoneuvon haltijan hallintaluovutus, jonka seurauksena vastuu ajoneuvon vakuuttamisesta siirtyy omistajalle. Liikennevakuutuksen ja autovakuutuksen vakuutuskausi on Hinnat voivat muuttua seuraavalle vakuutuskaudelle. Hintojen muutokset perustuvat kaikkiin Kortteliauton vakuutussopimuksen piirissä olevien ajoneuvojen vakuutuksista korvattuihin vahinkoihin. 11. Käyttäjän ja omistajan tiedot sekä ajoneuvotiedot Kortteliauto voi luovuttaa käyttäjän tietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero) ja tietoja käyttäjän toiminnasta palvelussa (esim. toteutuneiden vuokrausten määrä, peruutusprosentti, vahinkojen määrä) omistajalle varauspyynnön yhteydessä.

10 Kortteliauto voi hakea palveluun liittymisen kannalta olennaista tietoa käyttäjästä (esim. tarkastaa luottotiedot Suomen asiakastiedon rekisteristä). Omistajan nimi ja kuva sekä tilastotietoja omistajan toiminnasta palvelussa (esim. varauspyyntöjen hyväksymisprosentti, varausten peruutusprosentti, keskimääräinen vastausaika varauspyyntöön) ovat esillä ajoneuvon sivulla Kortteliauton verkkopalvelussa. Kortteliauto voi luovuttaa omistajan tietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero) sekä ajoneuvon tietoja käyttäjälle. Kortteliauto voi hakea palveluun liittymisen kannalta olennaista tietoa omistajasta ja ajoneuvosta. 12. Tunnusluku Asiakkaalla on salainen tunnusluku, jolla asiakas tunnistetaan hänen aloittaessaan tai päättäessään vuokrauksen tai muuttaessaan ajoneuvon tilaa Kortteliauton järjestelmän kautta. Asiakkaan tulee säilyttää tunnuslukuaan huolellisesti. Asiakas vastaa kaikista vahingosta, jotka ovat syntyneet käyttämällä hänen tunnuslukuaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa Kortteliautolle välittömästi, mikäli hänen tunnuslukunsa on joutunut ulkopuolisten tietoon. 13. Matkamittari Vuokra-aikana ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon erikseen asennetulla laitteistolla ja ajoneuvon omalla matkamittarilla. Käyttäjä ja omistaja ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä Kortteliautolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. Kortteliauto on velvollinen ilmoittamaan viipymättä omistajalle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. 14. Polttoaine ja ajoneuvon hoito vuokra-aikana Käyttäjä on velvollinen tankkaamaan ajoneuvon vuokrauksen aikana, mikäli ajoneuvon polttoainemittarin merkkivalo syttyy. Kortteliauto vastaa ajoneuvon polttoainekustannuksista vuokra-ajalta. Tankkaus suoritetaan ajoneuvossa olevalla Kortteliauton polttoainekortilla. Tankkaus tulee suorittaa huoltoasemalta Kortteliautolta saadun pin-koodin avulla. Kortteliauton on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Käyttäjä vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Yli 1000 kilometrin yksittäisen käyttökerran aikana käyttäjä on velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä ja renkaiden ilmanpaineista. Kortteliauto on velvollinen tankkaamaan tai tarjoamaan omistajalle mahdollisuuden tankata ajoneuvoon vuokrakausina kulunutta polttoainetta vastaava määrä polttoainetta. Vuokrakauden aikana kulunut polttoaine lasketaan kertomalla vuokrakauden aikana ajetut kilometrit ajoneuvon Trafin ylläpitämään ajoneuvorekisteriin merkityllä polttoaineen kulutuksella kaupunkiajossa tai

11 Kortteliauton ja omistajan muutoin sopimalla kulutuksella. Laskelma vuokrakautena kuluneesta polttoaineesta on omistajan nähtävillä kyseisen vuokrakauden päätyttyä Kortteliauton verkkopalvelussa. Kortteliauto ilmoittaa omistajalle kunkin kuun ensimmäisinä päivinä ajoneuvon polttoainesaldon. Omistaja on kyseisen kuukauden aikana velvollinen tankkaamaan ajoneuvoon sen vuokrakausina kulunutta polttoainetta vastaavan määrän, jota ei ole tankattu varausten aikana. Omistaja tankkaa ajoneuvon tällöin ajoneuvossa olevalla Kortteliauton polttoainekortilla. Tankkaus tulee suorittaa huoltoasemalta Kortteliautolta saadun pin-koodin avulla. Kortteliauton on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. 15. Käyttäjän ja Kortteliauton toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Kortteliautolle päivystysnumeroon ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai rikoksesta sekä ajoneuvossa ilmenneestä virheestä, jota ei ole asianmukaisesti merkitty ajoneuvossa olevaan vikalistaan. Kortteliauton on tämän jälkeen ilmoitettava käyttäjälle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Kortteliauton on välittömästi ilmoitettava edellä mainituista asioista omistajalle. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta käyttäjän on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa käyttäjä on aina velvollinen täyttämään ajoneuvossa mukana olevan vahinkoilmoituslomakkeen ja toimittamaan sen viipymättä omistajalle. Omistaja toimittaa kopion lomakkeesta Kortteliautolle. Käyttäjän on toimitettava omistajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos käyttäjä laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa omistajalle ja Kortteliautolle laiminlyönnistä syntyneestä vahingosta. Omistaja valtuuttaa Kortteliauton seuraaviin toimenpiteisiin: i. Mikäli vuokrakauden aikana Kortteliauto saa tietoonsa, että ajoneuvoa käytetään sopimusehtojen vastaisesti, Kortteliauto voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen ajoneuvon kunnon ja voi tarvittaessa keskeyttää vuokrauksen. ii. Mikäli vuokrauskauden aikana etäkäyttöyhteys ajoneuvoon katkeaa, käyttäjään ei saada puhelinyhteyttä ja Kortteliautolla on syytä epäillä varkautta, Kortteliauton tulee ilmoittaa asiasta välittömästi poliisille. Käyttäjä ei saa korjauttaa ajoneuvoja ilman Kortteliauton lupaa. Kortteliauto saa omistajalle ilmoittamatta antaa käyttäjälle luvan korjauttaa ajoneuvoa Kortteliauton kustannuksella enintään 100 euron arvosta, jos se on välttämätöntä vuokrakauden aikana käyttäjän matkan jatkumisen kannalta. Kortteliautolla on oikeus vähentää tällainen kulu omistajalle tilitettävästä vuokrasta tai veloittaa kulu omistajalta. Käyttäjän on toimitettava korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta tosite Kortteliautolle. 16. Omistajan ja Kortteliauton vastuu ajoneuvon virheestä

12 Jos ajoneuvossa käyttöaikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa viasta Kortteliautolle päivystysnumeroon. Jos ajoneuvon vika estää ajoneuvon käyttämisen, käyttäjä voi vaatia omistajalta ja Kortteliautolta hyvitystä vian aiheuttamasta haitasta enintään vian esiintymisen kestoa vastaavan aikakäyttömaksun verran. Jos vikaa ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, käyttäjän maksuvelvollisuus päättyy vian alkamiseen. Kortteliauto tai omistaja eivät vastaa käyttäjän matkan jatkumisesta tai matkan keskeytymisestä aiheutuvista haitoista. Jos omistaja on kuitenkin tilannut ajoneuvoonsa autovakuutuksen, ajoneuvon tietoihin verkkopalvelussa tehdään merkintä autopalveluturva. Tällöin Kortteliauto ja omistaja vastaavat käyttäjien matkan jatkumisesta vakuutusehdoissa kohdassa autopalveluvakuutus kuvatuilla ehdoilla yhteensä enintään 200 euron kustannuksiin asti. Jos ajoneuvo hajoaa kesken vuokrauksen normaalin kulumisen seurauksena, omistaja vastaa ajoneuvon korjaamisesta ja mahdollisesta hinaamisesta. 17. Ajoneuvon palauttaminen sopimuksen mukaisen käyttöajan päättyessä a. Käyttäjän on palautettava ajoneuvo varausta tehtäessä sovittuun paikkaan viimeistään sovitun käyttöajan päättyessä. Sopimuksen mukainen käyttöaika päättyy, kun käyttäjä lähettää sulkemisviestin ja varmistaa, että ajoneuvon ovet ovat menneet lukkoon ja avaimet ovat autossa sisällä. Ajoneuvo tulee kaikissa tilanteissa jättää lailliselle parkkipaikalle. Kun ajoneuvon käyttö on päättynyt, Kortteliauto tiedottaa asiasta omistajalle. b. Jos käyttäjä ei ole palauttanut ajoneuvoa käyttöajan päättyessä eikä käyttöajan pidentämisestä ole sovittu omistajan kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. c. Jos käyttäjä laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, käyttäjällä on velvollisuus maksaa omistajalle ja Kortteliautolle hinnastossa mainitut myöhästymismaksut. 18. Ajoneuvon palauttaminen ennen sovitun käyttöajan päättymistä Jos käyttäjä palauttaa ajoneuvon ennen sovitun käyttöajan päättymistä, maksu määräytyy tehdyn varauksen mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. 19. Ajoneuvon etähallintamoduuli Omistajan ajoneuvoon asennetaan Kortteliauton palveluun liittämisen yhteydessä etähallintamoduuli. Etähallintamoduuli on Kortteliauton omaisuutta. Omistaja tai käyttäjä eivät saa yrittää avata etähallintamoduulia tai muuttaa moduulin kytkentöjä. Moduulin asennus- ja korjaustyöt tekee Kortteliauto tai sen valtuuttama palveluntarjoaja. 20. Ajoneuvon paikantaminen Käyttäjä hyväksyy, että Kortteliauto voi tarvittaessa seurata ajoneuvon liikkumista paikannusjärjestelmällä, mikäli Kortteliauto katsoo siihen olevan erityistä tarvetta. Kortteliautolla ei

13 ole poliisiviranomaisia lukuun ottamatta oikeutta luovuttaa ajoneuvon paikannustietoja kolmannelle osapuolelle. Omistaja hyväksyy, että Kortteliauto voi tarvittaessa seurata ajoneuvon sijaintia paikannusjärjestelmällä vuokrausaikoina, ajoneuvon ollessa yhteiskäyttötilassa ja ajoneuvon ollessa omistajan omassa käytössä mikäli Kortteliauto katsoo siihen olevan erityistä tarvetta. Kortteliautolla ei ole poliisiviranomaisia lukuun ottamatta oikeutta luovuttaa ajoneuvon paikannustietoja kolmannelle osapuolelle. Ajoneuvon omistajalla ei ole oikeutta seurata ajoneuvonsa sijaintia silloin kun ajoneuvo on vuokrattu käyttäjälle. Omistajalla on oikeus seurata ajoneuvonsa sijaintia silloin kun ajoneuvo on omistajan omassa käytössä tai yhteiskäyttötilassa. 21. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle Käyttäjä ei saa viedä ajoneuvoa Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman omistajan ja Kortteliauton kirjallista lupaa. Omistaja ja Kortteliauto päättävät luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti. 22. Sopimusta koskevat riidat Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, käyttäjä tai omistaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava kanteen nostajan asuinpaikan alioikeudessa, ellei kanteen nostaja halua nostaa kannetta Kortteliauton kotipaikan (Helsinki) yleisessä alioikeudessa. 23. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen Kortteliautolla on oikeus muuttaa liitteiden ja näiden sopimusehtojen sisältöä. Hinnaston ja sopimusehtojen osalta ilmoitus on kuitenkin tehtävä käyttäjälle ja omistajalle vähintään kuukausi ennen muutosta tämän sähköpostiosoitteeseen. Kortteliautolla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa käyttäjälle ja omistajalle vähintään kuukausi ennen siirron toteutumista. 24. Liitteet Näiden Sopimusehtojen liitteet (Kortteliauton internet-sivuilla): Hinnasto Hakemus palvelun käyttäjäksi Yleiset sopimusehdot / Pohjola Liikennevakuutusehdot / Pohjola Autovakuutusehdot / Pohjola

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Voimassa 27.11.2002 alkaen Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. 1. AUTON KÄYTTÖ a. Vuokraaja

Lisätiedot

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa KUORMA-AUTO AUTO VUOKRATTAVANA MAN 14.224 LLC Täysilmajousinen Kantavuus 6400 kg Takalaitanostin 2 m / 2000 kg Kuormatilan lämmitin Kuormatila 7,5 x 2,5 x 2,5 m (46 m 3 ) Viikko Vuorokausi Vuorokausi Viikko

Lisätiedot

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT 1 SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Voimassa 01.01.2012 alkaen 1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon ( Vuokraamo

Lisätiedot

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. Vuokrausehdot Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. 1. AUTON KÄYTTÖ - Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus 1 (6) Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus Polttoaine Polttoaine ja kaasu eivät kuulu hintaan. Auto luovutetaan ja vastaanotetaan tankki täynnä. Vuokran maksu Arvioitu vuokra peritään etukäteen.

Lisätiedot

Tunnistautumalla ja vahvistamalla hakemuksen asiakas vakuuttaa, että on tutustunut Yleisiin Sopimusehtoihin ja niiden liitteisiin ja hyväksyy ne.

Tunnistautumalla ja vahvistamalla hakemuksen asiakas vakuuttaa, että on tutustunut Yleisiin Sopimusehtoihin ja niiden liitteisiin ja hyväksyy ne. 12.01.2016 Näitä yleisiä sopimusehtoja ( jäljempänä Yleiset Sopimusehdot ) sovelletaan Shareit Bloxcar Oy:n vertaisvuokrauspalvelussa. 1. OSAPUOLET Shareit Bloxcar Oy (Y-tunnus 2417695-9, PL 49, 00271

Lisätiedot

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet

Vuokrausehdot. 1. Sopijaosapuolet Vuokrausehdot 1. Sopijaosapuolet Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Kuopionpakut.fi (Digimainostoimisto Makee) Rantaraitti 11-13 a 3, 70820 Kuopio, Y-tunnus: 2730267-4 (jäljempänä Vuokraamo)

Lisätiedot

Vuokrataan seuraavin ehdoin.

Vuokrataan seuraavin ehdoin. Vuokrataan seuraavin ehdoin. Polttoaine Polttoaine ei kuulu hintaan. Auton palautettaessa tankissa pitää olla sama määrä polttoainetta kuin lähtiessä. Vuokran maksu Maksun voi suorittaa pankkisiirrolla

Lisätiedot

Vuokrauksen sopimusehdot

Vuokrauksen sopimusehdot Vuokrauksen sopimusehdot 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkellä. 2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle vuokrasopimuksessa mainittuna

Lisätiedot

MATKAILUAUTON YLEISET VUOKRAUSEHDOT T:mi Lassi Ampuja Kaarlonkatu 6 C 13210 HÄMEENLINNA

MATKAILUAUTON YLEISET VUOKRAUSEHDOT T:mi Lassi Ampuja Kaarlonkatu 6 C 13210 HÄMEENLINNA MATKAILUAUTON YLEISET VUOKRAUSEHDOT T:mi Lassi Ampuja Kaarlonkatu 6 C 13210 HÄMEENLINNA 1(5) Näissä ehdoissa vuokraamolla tarkoitetaan vuokralle antajaa ja vuokraajalla vuokralle ottajaa sekä osapuolella

Lisätiedot

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA- AIKANA 2.1 Vuokraajan perusomavastuu

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA- AIKANA 2.1 Vuokraajan perusomavastuu Yleiset vuokrausehdot Voimassa 1. 1. 2013 alkaen 1. AUTON KÄYTTÖ A. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta

Lisätiedot

Aunelin Koirakoulun matkailuauton Vuokrausehdot

Aunelin Koirakoulun matkailuauton Vuokrausehdot Aunelin Koirakoulun matkailuauton Vuokrausehdot Noudatamme pääosin Suomen Autovuokraamojen Liiton asettamia vuokrausehtoja. Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen ja vuokrausehdot vuokraaja sitoutuu noudattamaan

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Terwaraitti T:mi Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi Vuokraaja: Vuokrakohde: Asuntovaunu Adria Classica 563 UL Vuokra-aika:

Lisätiedot

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 2013 Juha Laitala Y-tunnus: 1995421-8 Ahmantie 6, 85100 Kalajoki puh. 0400-680807 MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 VUOKRAAJA: Henkilön/ Yrityksen nimi:

Lisätiedot

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksen mukaisesti. VUOKRAUSEHDOT Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan matkailuauton rek:no XVC-545 luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut auton vuokranantajalle.

Lisätiedot

Kysy varaustilanne , tai

Kysy varaustilanne , tai PAKETTIAUTO Mercedes-Benz Sprinter Vuorokausi 70 2 vuorokautta 120 Viiikonloppu (pe-su) 140 Viikko 300 Kysy varaustilanne 0505579130, 0405828275 tai oittoni@hotmail.com 1 / 7 Nopeuttaaksesi vuokrausta

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Vuokraehdot asuntoauto

Vuokraehdot asuntoauto Vuokraehdot asuntoauto Varaaminen ja vuokran maksu Kesäaikana 16.6.-17.8. lyhin vuokrausaika on yksi viikko (paitsi jos tätä lyhyempi väli on kalenterissa vapaana). Kesäajan ulkopuolella myös viikonloput

Lisätiedot

Max Rent vuokrasopimus

Max Rent vuokrasopimus Max Rent vuokrasopimus Sisällysluettelo 1. Matka-auto vuokrasopimuslomake...2 2. Yleiset vuokraehdot...4 3. Max Rent:n ohjeet ja säännöt...7 MATKA-AUTON VUOKRASOPIMUSLOMAKE VUOKRALLEANTAJA / VUOKRAAMO

Lisätiedot

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 1. Sopijapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Get Good Glass Oy:n (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja asiakkaan

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN: Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä.

SOPIMUSEHDOT. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN: Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä. 1 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN: Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä. SOPIMUSEHDOT 2. AUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE: 2.1 Vuokranantajan on luovutettava auto vuokralaiselle sopimuksen mukaan. 2.2 Vuokraajan

Lisätiedot

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan HINATTAVAN LAITTEEN eli kylpytynnyrin sovitulla luovutushetkella ja kesta a siihen saakka,

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa PASIN MATKAILUAUTO TMI NIKINTIE 1, 39200 KYRÖSKOSKI, FINLAND GSM: +358 (0) 400 156669 Y- TUNNUS: 2723315-4 FIAT-DUCATO WEINSBERG 650MHF, EMT-371 YLEISET MATKAILUAUTON VUOKRAUSEHDOT Näissä ehdoissa tarkoitetaan

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle

VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle aikuiselle. Lemmikkieläimet sallittuja. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimusehdot Atoy Road Service

Sopimusehdot Atoy Road Service Sopimusehdot Atoy Road Service Tuotekohtaiset sopimusehdot Palveluun sovelletaan yleisten sopimusehtojen lisäksi alla esitettyjä palvelukohtaisia ehtoja. Yleiset ehdot Tilaukseen sovelletaan yleisten sopimusehtojen

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen.

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Rovanperän kelomökkien varausehdot Tehtyään varauksen asiakas saa laskun joko sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Varaus on sitova, kun ennakkovaraus, 20% varauksen hinnasta, on maksettu vahvistuskuitissa

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Vuokrasopimus 1 (5) Vuokranantaja, Vuokralainen ja Naantalin kaupunki kaikki yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

Vuokrasopimus 1 (5) Vuokranantaja, Vuokralainen ja Naantalin kaupunki kaikki yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. Vuokrasopimus 1 (5) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1. Vesialueen omistaja / Vuokranantaja Nimi: Antti Tammelin, ym. (jäljempänä Vesialueen omistaja tai Vuokranantaja ) Y-tunnus: 1336232-6 Osoite: Tamsaarentie

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA VARAUSEHDOT ALLIN MATALA Yleistä Allin Matala tarjoaa viihtyisät tilat kokouksille ja juhlille. Vierailijoiden viihtyvyyden sekä turvallisuuden lisäämiseksi tilojen vuokraajille (myöhemmin tilaaja) on

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö.

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö. 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / _ Puhelinnumero Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / Puhelinnumero 2. Vuokralainen/vuokralaiset Nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 2167217-2 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRA- KOHDE 4. VUOKRA- AIKA Osoite Yhteyshenkilö C/O KIINTEISTÖ- OY, PL 3 02010 Toistaiseksi voimassa oleva Alkamispäivä

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Freerent vesijetin ja mönkijän vuokrausehdot

Freerent vesijetin ja mönkijän vuokrausehdot FreeRent vuokrausehdot (01.05.2016 lähtien) Freerent vesijetin ja mönkijän vuokrausehdot Tämän sivuston vuokrausehdot koskevat FreeRent mönkijöitä ja vesijettejä. Retkeilyauton vuokrausehtoihin pääset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,..

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,.. HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) KIOSKIVAUNUPAIKKA RASTILAN LEIRINTÄALUEELTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 006812 Liikuntavirasto/Meri...6.2016,.. Vuokrakohde ja käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060 LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRAUS- KOHDE ESPOON KAUPUNKI / TILAKESKUS -LIIKELAITOS Virastopiha 2B, 5.krs 02070 Yhteyshenkilö Pankki ja tilinumero Y-tunnus Puhelin

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2017 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat - - 2. Vuokralainen/vuokralaiset - - 2 (5) 3. Vuokrauskohde Osoite Postinumero Toimipaikka Huoneiden lukumäärä Pinta-ala noin m². Vuokratun

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot