Sopimusehdot, voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013"

Transkriptio

1 Sopimusehdot, voimassa alkaen Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan ajoneuvon vertaisvuokrauspalvelua koskevissa jatkuvaluonteisissa sopimuksissa Kortteliauto Oy:n ja ajoneuvon omistajan sekä Kortteliauto Oy:n ja ajoneuvon käyttäjän välillä. Lisäksi tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan kertaluontoisissa ajoneuvon vuokraussopimuksissa ajoneuvon omistajan ja käyttäjän välillä. Kortteliauto Oy ei ole osapuolena sen tarjoaman välityspalvelun kautta syntyneessä kertaluontoisessa ajoneuvon vuokraussopimuksessa. Kortteliauto Oy vastaa sen tarjoaman välityspalvelun kautta syntyneessä kertaluontoisessa ajoneuvon vuokrasuhteessa aiheutuneista esine- ja henkilövahingoista sekä muista menetyksistä ja laiminlyönneistä vain niissä tilanteissa, joista on tässä sopimusasiakirjassa erikseen mainittu. 2. Sopijaosapuolet Näissä ehdoissa Kortteliautolla tarkoitetaan Kortteliauto Oy:tä (y-tunnus , kotipaikka Helsinki, postiosoite PL 128, Vantaa) käyttäjällä tarkoitetaan ajoneuvojen käyttäjää, joka vuokraa omistajien ajoneuvoja käyttöönsä Kortteliauton palvelun kautta ja on hyväksynyt nämä sopimusehdot omistajalla tarkoitetaan ajoneuvon omistajaa, joka väliaikaisesti vuokraa ajoneuvoansa käyttäjille Kortteliauton palvelun kautta ja on hyväksynyt nämä sopimusehdot. Jos ajoneuvon omistaja ja 1. haltija ovat eri henkilöt, omistaja voi valtuuttaa 1. haltijan liittämään ajoneuvon Kortteliauton palveluun ja hyväksymään nämä sopimusehdot lähettämällä Kortteliautolle allekirjoitetun valtakirjan kirjallisesti. Tällöin ajoneuvon 1. haltija vastaa kaikista näissä ehdoissa omistajalle kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista. Tässä asiakirjassa käsitteellä asiakas viitataan sekä käyttäjiin että omistajiin. 3. Sopimuksen voimassaolo Sopimuksen syntyminen Sopimus Kortteliauton ja asiakkaan välillä tulee molempia sopijaosapuolia sitovaksi, kun 1. asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot täyttämällä sopimukseen liittyvän hakemuksen ja 2. vahvistanut hakemuksen ja todentanut puhelinnumeronsa syöttämällä Kortteliauton verkkopalvelussa tekstiviestitse saamansa vahvistustunnuksen 3. Kortteliauto on hyväksynyt käyttäjän hakemuksen.

2 Sopimus omistajan ja käyttäjän välillä tulee molempia sopijaosapuolia sitovaksi, kun omistaja hyväksyy käyttäjän tekemän varauspyynnön Kortteliauton verkkojärjestelmässä seuraavalla tavalla: 1. Omistaja asettaa ajoneuvonsa varattavaksi Kortteliauton verkkojärjestelmän kautta määrittelemällä ne kaudet, jolloin ajoneuvo on käyttäjien vuokrattavissa. 2. Käyttäjä lähettää omistajalle verkkojärjestelmän kautta varauspyynnön (sopimustarjous). 3. Jos omistaja hyväksyy varauspyynnön, varauspyynnön pohjalta tehdään varaus ja sopimus omistajan ja käyttäjän välillä syntyy. Jokainen varauspyyntö vaatii omistajan erillisen hyväksynnän. Omistaja voi asettaa haluamiensa käyttäjien varauspyynnöt automaattisen hyväksymisen piiriin, jolloin sopimus käyttäjän ja omistajan välillä syntyy, kun käyttäjän varauspyyntö on tehty ja hyväksytty automaattisen hyväksymisjärjestelmän kautta. Sopimuksen päättyminen Sopimus Kortteliauton ja käyttäjän välillä päättyy kun jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen. Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Kortteliautolla on oikeus purkaa sopimus jos käy ilmi, että käyttäjä rikkoo olennaisesti sopimusta tai että käyttäjä ei Kortteliauton arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoja asianmukaisesti tai käyttäjän maksukyvyssä tapahtuu olennaista heikkenemistä (esim. julkinen maksuhäiriö). Sopimus Kortteliauton ja omistajan välillä päättyy kun jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen. Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Kortteliautolla on oikeus purkaa sopimus jos käy ilmi, että omistaja rikkoo olennaisesti sopimusta. Sopimus omistajan ja käyttäjän välillä päättyy kun käyttäjä palauttaa ajoneuvon omistajalle tai kun omistaja tai käyttäjä peruu varauksen jäljempänä tässä sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. 4. Määritelmät Ajoneuvon etähallintajärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka mahdollistaa ajoneuvon ovien avaamisen ja sulkemisen, ajoneston päälle ja pois kytkemisen, ajoneuvon sijainnin seuraamisen ja ajoneuvon teknisen statuksen seuraamisen reaaliaikaisesti hyödyntäen etähallintamoduulia ja tietoliikenneyhteyksiä. Ajoneuvon etähallintamoduulilla tarkoitetaan laitetta, joka asennetaan omistajan ajoneuvoon Kortteliauton palveluun liittämisen yhteydessä. Moduuli mahdollistaa ajoneuvon ovien avaamisen ja sulkemisen, ajoneston päälle ja pois kytkemisen, ajoneuvon sijainnin seuraamisen ja ajoneuvon teknisen statuksen seuraamisen. Ajoneuvon tilat 1. Omistajan käyttö: Ajoneuvon omistaja käyttää ajoneuvoa itse. Ajoneuvon käyttö on lähtökohtaisesti omistajan käyttöä. Omistajan käyttö päättyy silloin kun omistaja jättää ajoneuvon avaimet sisälle ajoneuvoon siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa, ja asettaa ajoneuvon yhteiskäyttötilaan Kortteliauton järjestelmän kautta.

3 Omistajan käyttö alkaa silloin, kun omistaja ottaa ajoneuvon omaan käyttöönsä yhteiskäyttötilasta Kortteliauton järjestelmän kautta. 2. Yhteiskäyttötila: Ajoneuvo on yhteiskäyttötilassa silloin kun omistaja on asettanut ajoneuvon yhteiskäyttötilaan Kortteliauton järjestelmän kautta, ovet ovat menneet lukkoon ja ajoneuvon avaimet ovat ajoneuvossa sisällä siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa. Ajoneuvo on yhteiskäyttötilassa myös kun käyttäjä on päättänyt vuokrauksen Kortteliauton järjestelmän kautta, ovet ovat menneet lukkoon ja ajoneuvon avaimet ovat ajoneuvossa sisällä siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa. 3. Vuokrauskäyttö: Ajoneuvon vuokrauskäyttö alkaa silloin kun Kortteliauton asiakkaaksi rekisteröitynyt käyttäjä ottaa ajoneuvon käyttöönsä Kortteliauton järjestelmän kautta. Ajoneuvon vuokrauskäyttöön ottaminen edellyttää sitä, että käyttäjä on tehnyt ajoneuvoon varauksen Kortteliauton järjestelmän kautta. Ajoneuvon vuokrauskäyttö päättyy silloin kun käyttäjä päättää vuokrauksen Kortteliauton järjestelmän kautta, ovet menevät lukkoon ja ajoneuvon avaimet ovat ajoneuvossa sisällä siten, että ne eivät ole autoon katsottaessa havaittavissa. Ajoneuvo on aina jossakin edellä mainitusta kolmesta tilasta: omistajan käyttö, yhteiskäyttötila tai vuokrauskäyttö. 5. Kortteliauton velvollisuudet Kortteliauto 5.1 Ylläpitää verkkovarausjärjestelmää ja ajoneuvojen etähallintajärjestelmää. 5.2 Tallentaa kunkin varauksen tiedot ja hallinnoi ajoneuvojen varauskalentereita. 5.3 Tallentaa toteutuneiden vuokrausten tiedot. 5.4 Valvoo ajoneuvojen teknistä tilaa ja järjestelmän toimintaa sekä ottaa vastaan käyttäjien ja omistajien virheilmoituksia. 5.5 Vastaa etähallintajärjestelmän vian tai toimintahäiriön aiheuttamista vahingoista. 5.6 Vastaa polttoainekustannuksista vuokra-ajalta jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 5.7 Laskuttaa ajoneuvon vuokran käyttäjältä ja tilittää sen omistajalle. 5.8 Laskuttaa perumis- ja myöhästymismaksut omistajan puolesta käyttäjältä ja tilittää ne omistajalle. 5.9 Laskuttaa perumis- ja myöhästymismaksut käyttäjän puolesta omistajalta ja tilittää ne käyttäjälle.

4 5.10 Vakuuttaa kaikkien omistajien ajoneuvot liikennevakuutuksella ja laskuttaa omistajalta ajoneuvokohtaisen osuuden. Kortteliauto toimittaa täydelliset vakuutusehdot omistajalle Vakuuttaa omistajan tilauksesta ajoneuvon autovakuutuksella ja laskuttaa omistajalta ajoneuvokohtaisen osuuden. Kortteliauto toimittaa täydelliset vakuutusehdot omistajalle Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi Kortteliauton velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa Käyttäjän velvollisuudet 6.1 Käyttäjän tulee täyttää seuraavat vaatimukset Käyttäjä on vähintään 20-vuotias. Käyttäjällä on ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 24 kuukautta. Käyttäjällä ei ole liikennerikkeitä päihtymyksen alaisena. Käyttäjällä on enintään kolme liikennerikettä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Käyttäjällä ei ole maksuhäiriöitä. 6.2 Ajoneuvon huolellinen käyttö a. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan Kortteliauton palvelun kautta vuokraamastaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö huolehtii omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. b. Käyttäjä sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Ajoneuvon Kortteliauton palvelun kautta vuokrannut käyttäjä saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos tämä on niin ikään Kortteliauton palvelun rekisteröitynyt käyttäjä. Käyttäjä on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa ajoneuvon luovuttaa. Ajoneuvon vuokrannut käyttäjä vastaa vuokrakaudella sattuneista vahingoista vaikka hän luovuttaisi ajoneuvon toisen käyttäjän kuljetettavaksi. c. Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. d. Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. e. Kun käyttäjä aloittaa vuokrauksen, hänen tulee tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli ajoneuvoa käyttöönotettaessa käyttäjä ei ilmoita Kortteliautolle sellaisista vaurioista tai puutteista, joita ei ole listattu ajoneuvossa sijaitsevaan vikalistaan tai jotka eivät jo muuten ole Kortteliauton tiedossa, siirtyy vastuu vaurioista käyttäjälle. f. Tupakointi, syöminen ja juominen on ehdottomasti kielletty kaikissa ajoneuvoissa. g. Lemmikkieläimiä ei saa kuljettaa ajoneuvoissa. Omistaja voi kuitenkin erikseen ilmoittaa Kortteliauton verkkosivuilla kyseisen ajoneuvon lisätiedoissa, että tiettyjä lemmikkejä saa kuljettaa ajoneuvossa. 6.3 Vastuu ajoneuvosta ja sen varusteista vuokra-aikana

5 Käyttäjä on velvollinen kulloinkin voimassa olevaan omavastuun ylärajaan saakka a. Korvaamaan omistajalle, ajoneuvolle sekä ajoneuvon varusteille ja lisävarusteille käyttöaikana sattuneet vahingot, myös ulkopuolisten aiheuttamat. Kunkin ajoneuvon lisävarusteet on listattu ajoneuvossa olevaan lisävarustelistaan sekä esitetty ajoneuvon tietojen yhteydessä Kortteliauton verkkosivuilla. b. Korvaamaan omistajalle ajoneuvosta käyttöaikana kadonneet osat ja lisävarusteet. c. Korvaamaan omistajalle ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Käyttäjän omavastuut on listattu hinnastossa. 6.4 Käyttäjän vastuu kaikesta vahingosta Käyttäjä on velvollinen korvaamaan omistajalle ja Kortteliautolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Käyttäjän täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet käyttäjän rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. 6.5 Käyttäjän vapautuminen korvausvastuusta Käyttäjä vapautuu korvausvastuustaan myös omavastuun osalta, mikäli omistaja ja Kortteliauto saavat täyden korvauksen kohdissa 6.3 ja 6.4 listatuista vahingoista mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä. 6.6 Käyttäjä on velvollinen maksamaan käyttömaksun (ajoneuvon vuokran omistajalle ja palvelumaksun Kortteliautolle) jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 6.7 Käyttäjä on velvollinen maksamaan kuukausi- peruutus- ja hyvitysmaksut sekä omavastuun omistajalle ja Kortteliautolle jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 6.8 Muut maksuvelvollisuudet Käyttäjä vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokraaja oikeuttaa Kortteliauton antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Mikäli seuraamusmaksuja ei makseta viranomaisen määräämään alkuperäiseen eräpäivään mennessä, Kortteliauto on oikeutettu

6 veloittamaan käyttäjältä varsinaisen virhemaksun omistajan lukuun sekä lisäksi veloittamaan muistutusmaksun hinnaston mukaisesti. 6.9 Käyttäjän tulee sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa Kortteliautolle mahdollisista yhteystietojen muutoksista Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi käyttäjän velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa Omistajan velvollisuudet 7.1 Omistajan on luovutettava ajoneuvo käyttäjälle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ajoneuvon tulee olla viimeistään vuokrausajan alkaessa yhteiskäyttötilassa. Lisäksi omistaja on velvollinen antamaan käyttäjälle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytön erityispiirteistä auto-ohjeessa tai muulla tavalla. 7.2 Vaatimukset ajoneuvolle ja vakuutuksille Omistajan ajoneuvon tulee täyttää seuraavat ehdot: Ajoneuvo on rekisteröity Suomessa (ajoneuvorekisteri / Trafi). Ajoneuvo on katsastettu. Ajoneuvovero on maksettu. Ajoneuvo on lakien mukaisessa käyttökunnossa. Ajoneuvoon on asennettu keskuslukitus. Ajoneuvoa saa kuljettaa B-luokan ajokortilla. Palveluun liittämisen yhteydessä omistaja rekisteröi ajoneuvon käyttötarkoitukseksi vuokraus ilman kuljettajaa ja rekisteröi Kortteliauton ajoneuvon 2. haltijaksi. Omistaja vastaa rekisteröinnin kustannuksista. Omistaja vastaa siitä, että aina ajoneuvon vuokrauskauden alkaessa ajoneuvon renkaat ovat lakien edellyttämässä kunnossa, tuulilasinpyyhkijät ovat käyttökunnossa, öljyt on tarkastettu, tuulilasinpesunestettä on riittävästi, renkaiden ilmanpaineet ovat riittävät ja ajoneuvo on siisti. Omistaja vastaa ajoneuvon huollosta sekä muista toimenpiteistä ja maksuista, jotka liittyvät auton käyttökuntoisena, liikennekelpoisena ja lainmukaisena pitämiseen. 7.3 Auton liittäminen palveluun ja poistaminen palvelusta Omistaja on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen liittämismaksun jokaisesta Kortteliauton palveluun liitettävästä ajoneuvosta. Maksu sisältää etähallintamoduulin asentamiskustannukset. Omistajan päättäessä poistaa ajoneuvon palvelusta tai Kortteliauton irtisanoessa omistajan sopimuksen etähallintamoduuli poistetaan autosta ilman erillistä maksua.

7 Omistajan tulee ilmoittaa ajoneuvon poistamisesta palvelusta Kortteliautolle yksi kuukausi etukäteen. 7.4 Ajoneuvon tarkastus käytön jälkeen Kun omistaja ottaa ajoneuvon omaan käyttöönsä ajoneuvon oltua yhteiskäyttötilassa tai vuokrauskäytössä, hänen tulee tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli ajoneuvoa käyttöönotettaessa omistaja ei ilmoita Kortteliautolle sellaisista vaurioista tai puutteista, joita ei ole listattu ajoneuvossa sijaitsevaan vikalistaan tai jotka eivät jo muuten ole Kortteliauton tiedossa, siirtyy vastuu vaurioista omistajalle. 7.5 Omistaja on velvollinen maksamaan kuukausi-, peruutus- ja hyvitysmaksut käyttäjälle ja Kortteliautolle jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla. 7.6 Omistaja voi ilmoittaa Kortteliauton verkkosivuilla ajoneuvon lisätiedoissa ajoneuvon käyttöä koskevista erityisrajoituksista tai erityismahdollisuuksista. Tällainen erityismahdollisuus on esimerkiksi lemmikkieläinten kuljettamisen salliminen. 7.7 Omistaja on velvollinen ilmoittamaan Kortteliautolle, mikäli hän on arvonlisäverovelvollinen ajoneuvojensa vuokraustoiminnasta. 7.8 Omistaja on velvollinen maksamaan Kortteliautolle liikennevakuutusmaksun. Omistaja on velvollinen maksamaan Kortteliautolle autovakuutusmaksun, mikäli hän on tilannut autoonsa autovakuutuksen. 7.9 Omistaja on velvollinen maksamaan omassa käytössä tai vuokrakäytössä aiheutuneen vahingon autovakuutuksen omavastuuosuuden korjaamolle auton korjaamisen yhteydessä. Omavastuun summa määräytyy vakuutussopimuksen mukaisesti Omistajan tulee sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa Kortteliautolle mahdollisista yhteystietojen muutoksista Omistaja ei voi sopimuskauden aikana vuokrata Kortteliauto-palveluun liitettyä ajoneuvoaan Kortteliauto-palvelun ulkopuolella Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi omistajan velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa Varattavaksi asettaminen, varauspyynnön tekeminen, varauspyynnön hyväksyminen ja peruutusehdot Omistaja asettaa ajoneuvonsa varattavaksi verkkojärjestelmän kautta määrittelemällä ne kaudet, jolloin ajoneuvo on käyttäjien vuokrattavissa. Käyttäjät voivat lähettää omistajalle

8 verkkojärjestelmän kautta varauspyyntöjä. Jokainen varauspyyntö vaatii omistajan erillisen hyväksynnän. Jos omistaja hyväksyy varauspyynnön, varauspyynnön pohjalta tehdään varaus. Varaus ja vuokrasopimus käyttäjän ja omistajan välille syntyy kun omistaja hyväksyy varauspyynnön. Omistaja voi asettaa haluamiensa käyttäjien varauspyynnöt automaattisen hyväksymisen piiriin, jolloin järjestelmä hyväksyy varauspyynnön automaattisesti omistajan puolesta. Tällöin varaus ja vuokrasopimus käyttäjän ja omistajan välille syntyy kun järjestelmä kuittaa varauspyynnön omistajan puolesta. Käyttäjällä on oikeus perua varaus ennen varauksen alkamista. Jos käyttäjä peruu varauksen, omistaja ja Kortteliauto ovat oikeutettuja saamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hyvityksen perutusta varauksesta. Omistajalla on oikeus perua varaus ennen varauksen alkamista. Jos omistaja peruu varauksen, käyttäjä ja Kortteliauto ovat oikeutettuja saamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hyvityksen perutusta varauksesta. Kortteliauto ilmoittaa käyttäjälle perutuista varauksista aina sähköpostitse. Käyttäjän tulee ilmoittaa varauksen perumisesta Kortteliautolle Kortteliauton määrittelemien kanavien kautta ja Kortteliauton antamien ohjeiden mukaisesti. Kortteliauto ilmoittaa omistajalle perutuista varauksista aina sähköpostitse. Omistajan tulee ilmoittaa varauksen perumisesta Kortteliautolle Kortteliauton määrittelemien kanavien kautta ja Kortteliauton antamien ohjeiden mukaisesti. Ellei käyttäjä saa ajoneuvoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, käyttäjä ja Kortteliauto ovat oikeutettuja saamaan omistajalta hinnaston mukaisen myöhästymiskorvauksen. Käyttäjä on oikeutettu hinnaston mukaiseen hyvitykseen käyttöönoton myöhästymisestä tai peruuntuneesta varauksesta. Jos käyttäjä ei saa ajoneuvoa käyttöönsä sovittuna aikana (omistaja on myöhässä), käyttäjällä on myöhästymiskorvauksen saamisen lisäksi oikeus jättää varaus käyttämättä ilmoittamalla asiasta Kortteliauton päivystykseen. Jos käyttäjä jättää varauksen käyttämättä omistajan myöhästymisen takia, hän vapautuu varausta koskevasta käyttömaksusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia myöhästymiskorvauksen lisäksi muuta korvausta omistajalta tai Kortteliautolta. 9. Käyttömaksun ja muiden maksujen maksaminen Käyttäjä on velvollinen maksamaan ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat kustannukset erillisen hinnaston mukaisesti käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Käyttäjä on velvollinen maksamaan vahinkojen omavastuun vahinkoa seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Kortteliauto laskuttaa käyttäjiltä vuokrauskertoja koskevat palvelumaksut omaan lukuunsa ja vuokrat ja omavastuut omistajan lukuun. Kortteliauto tilittää omistajalle ajoneuvon käytöstä käyttäjiltä laskutetut vuokrat ja omavastuut käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 20. päivään tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä. Kunkin ajoneuvon käyttömaksu on yksilöllinen. Vuokrauskauden hinta muodostuu niiden aika- ja matkahintojen perusteella, jotka ovat voimassa kyseiselle ajoneuvolle varaushetkellä. Kortteliauto on velvollinen tallentamaan varaukseen liittyvät aika- ja matkahinnat sekä toteutuneen vuokra-ajan ja ajetun matkan tietojärjestelmäänsä varauksen tietojen yhteyteen. Ajoneuvojen hinnat ovat esillä Kortteliauton internet-sivuilla. Käyttäjän maksama käyttömaksu muodostuu omistajalle maksettavasta vuokrasta ja Kortteliauton palvelumaksusta, joka sisältää polttoaineen ja palvelun

9 ylläpitämisen kustannukset. Omistaja asettaa ajoneuvonsa vuokrahinnat Kortteliauton verkkopalvelun kautta. Kortteliauto asettaa ajoneuvokohtaiset palvelumaksut ja aikahintoihin sisältyvät kilometrimäärät. Käyttäjä näkee vuokrauksista kertyneet käyttömaksut ja omistaja näkee vuokrauksista kertyneet vuokrat vuokrauskohtaisesti Kortteliauton verkkopalvelun kautta. 10. Liikenne- ja autovakuutukset Kortteliauto vakuuttaa kaikki ajoneuvot liikennevakuutuksella. Liikennevakuutus otetaan autolle käyttöön vuokraus ilman kuljettajaa. Liikennevakuutus kattaa sekä omistajan oman käytön että ajoneuvon vuokrauskäytön. Tarkemmat liikennevakuutusehdot ovat liitteenä. Kortteliauto vakuuttaa ajoneuvon autovakuutuksella omistajan tilauksesta. Autovakuutus kattaa sekä omistajan oman käytön että ajoneuvon vuokrauskäytön. Autovakuutus on tyypiltään Isokasko ja sisältää autopalveluturvan alle 15 vuotta vanhoille ajoneuvoille. Omavastuut on listattu hinnastossa. Tarkemmat autovakuutusehdot ovat liitteenä. Normaaleista autovakuutuksen suojeluehdoista poiketen varkausvakuutus on ehtojen mukaisesti voimassa, kun avaimia säilytetään ajoneuvossa. Avaimien tulee olla säilytettynä siten, että ne eivät ole ohikulkijan, tai muutoin autoon katsottaessa, havaittavissa. Lisäksi ajoneuvon ovet ja koritila tulee olla lukittu. Kortteliauto toimittaa omistajalle ajoneuvon vakuutuskirjat. Kun omistajan ajoneuvo on vakuutettu Kortteliauton vakuutuksilla, vakuutukset ovat tyypiltään yritysvakuutuksia. Omistajan henkilökohtaisia bonuksia ei sovelleta vakuutuksiin. Kortteliauton vakuutuskaudella sattuneet vahingot eivät vaikuta omistajan henkilökohtaisiin bonuksiin. Kortteliauto laskuttaa omistajalta vakuutusyhtiön Kortteliautolta laskuttaman ajoneuvokohtaisen liikennevakuutusmaksun ja autovakuutusmaksun sellaisenaan. Laskutuseriä on vuosittain 4. Omistaja on velvollinen maksamaan ajoneuvokohtaiset vakuutusmaksut Kortteliautolle laskussa mainittua eräpäivänä. Jos omistaja laiminlyö vakuutusmaksujen maksamisen, Kortteliautolla on oikeus välittömästi irtisanoa ajoneuvon liikennevakuutus ja autovakuutus sekä tehdä Trafille ajoneuvon haltijan hallintaluovutus, jonka seurauksena vastuu ajoneuvon vakuuttamisesta siirtyy omistajalle. Tämän sopimuksen päättyessä Kortteliautolla on oikeus tehdä Trafille ajoneuvon haltijan hallintaluovutus, jonka seurauksena vastuu ajoneuvon vakuuttamisesta siirtyy omistajalle. Liikennevakuutuksen ja autovakuutuksen vakuutuskausi on Hinnat voivat muuttua seuraavalle vakuutuskaudelle. Hintojen muutokset perustuvat kaikkiin Kortteliauton vakuutussopimuksen piirissä olevien ajoneuvojen vakuutuksista korvattuihin vahinkoihin. 11. Käyttäjän ja omistajan tiedot sekä ajoneuvotiedot Kortteliauto voi luovuttaa käyttäjän tietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero) ja tietoja käyttäjän toiminnasta palvelussa (esim. toteutuneiden vuokrausten määrä, peruutusprosentti, vahinkojen määrä) omistajalle varauspyynnön yhteydessä.

10 Kortteliauto voi hakea palveluun liittymisen kannalta olennaista tietoa käyttäjästä (esim. tarkastaa luottotiedot Suomen asiakastiedon rekisteristä). Omistajan nimi ja kuva sekä tilastotietoja omistajan toiminnasta palvelussa (esim. varauspyyntöjen hyväksymisprosentti, varausten peruutusprosentti, keskimääräinen vastausaika varauspyyntöön) ovat esillä ajoneuvon sivulla Kortteliauton verkkopalvelussa. Kortteliauto voi luovuttaa omistajan tietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero) sekä ajoneuvon tietoja käyttäjälle. Kortteliauto voi hakea palveluun liittymisen kannalta olennaista tietoa omistajasta ja ajoneuvosta. 12. Tunnusluku Asiakkaalla on salainen tunnusluku, jolla asiakas tunnistetaan hänen aloittaessaan tai päättäessään vuokrauksen tai muuttaessaan ajoneuvon tilaa Kortteliauton järjestelmän kautta. Asiakkaan tulee säilyttää tunnuslukuaan huolellisesti. Asiakas vastaa kaikista vahingosta, jotka ovat syntyneet käyttämällä hänen tunnuslukuaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa Kortteliautolle välittömästi, mikäli hänen tunnuslukunsa on joutunut ulkopuolisten tietoon. 13. Matkamittari Vuokra-aikana ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon erikseen asennetulla laitteistolla ja ajoneuvon omalla matkamittarilla. Käyttäjä ja omistaja ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä Kortteliautolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. Kortteliauto on velvollinen ilmoittamaan viipymättä omistajalle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. 14. Polttoaine ja ajoneuvon hoito vuokra-aikana Käyttäjä on velvollinen tankkaamaan ajoneuvon vuokrauksen aikana, mikäli ajoneuvon polttoainemittarin merkkivalo syttyy. Kortteliauto vastaa ajoneuvon polttoainekustannuksista vuokra-ajalta. Tankkaus suoritetaan ajoneuvossa olevalla Kortteliauton polttoainekortilla. Tankkaus tulee suorittaa huoltoasemalta Kortteliautolta saadun pin-koodin avulla. Kortteliauton on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Käyttäjä vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Yli 1000 kilometrin yksittäisen käyttökerran aikana käyttäjä on velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä ja renkaiden ilmanpaineista. Kortteliauto on velvollinen tankkaamaan tai tarjoamaan omistajalle mahdollisuuden tankata ajoneuvoon vuokrakausina kulunutta polttoainetta vastaava määrä polttoainetta. Vuokrakauden aikana kulunut polttoaine lasketaan kertomalla vuokrakauden aikana ajetut kilometrit ajoneuvon Trafin ylläpitämään ajoneuvorekisteriin merkityllä polttoaineen kulutuksella kaupunkiajossa tai

11 Kortteliauton ja omistajan muutoin sopimalla kulutuksella. Laskelma vuokrakautena kuluneesta polttoaineesta on omistajan nähtävillä kyseisen vuokrakauden päätyttyä Kortteliauton verkkopalvelussa. Kortteliauto ilmoittaa omistajalle kunkin kuun ensimmäisinä päivinä ajoneuvon polttoainesaldon. Omistaja on kyseisen kuukauden aikana velvollinen tankkaamaan ajoneuvoon sen vuokrakausina kulunutta polttoainetta vastaavan määrän, jota ei ole tankattu varausten aikana. Omistaja tankkaa ajoneuvon tällöin ajoneuvossa olevalla Kortteliauton polttoainekortilla. Tankkaus tulee suorittaa huoltoasemalta Kortteliautolta saadun pin-koodin avulla. Kortteliauton on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. 15. Käyttäjän ja Kortteliauton toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Kortteliautolle päivystysnumeroon ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai rikoksesta sekä ajoneuvossa ilmenneestä virheestä, jota ei ole asianmukaisesti merkitty ajoneuvossa olevaan vikalistaan. Kortteliauton on tämän jälkeen ilmoitettava käyttäjälle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Kortteliauton on välittömästi ilmoitettava edellä mainituista asioista omistajalle. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta käyttäjän on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa käyttäjä on aina velvollinen täyttämään ajoneuvossa mukana olevan vahinkoilmoituslomakkeen ja toimittamaan sen viipymättä omistajalle. Omistaja toimittaa kopion lomakkeesta Kortteliautolle. Käyttäjän on toimitettava omistajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos käyttäjä laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa omistajalle ja Kortteliautolle laiminlyönnistä syntyneestä vahingosta. Omistaja valtuuttaa Kortteliauton seuraaviin toimenpiteisiin: i. Mikäli vuokrakauden aikana Kortteliauto saa tietoonsa, että ajoneuvoa käytetään sopimusehtojen vastaisesti, Kortteliauto voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen ajoneuvon kunnon ja voi tarvittaessa keskeyttää vuokrauksen. ii. Mikäli vuokrauskauden aikana etäkäyttöyhteys ajoneuvoon katkeaa, käyttäjään ei saada puhelinyhteyttä ja Kortteliautolla on syytä epäillä varkautta, Kortteliauton tulee ilmoittaa asiasta välittömästi poliisille. Käyttäjä ei saa korjauttaa ajoneuvoja ilman Kortteliauton lupaa. Kortteliauto saa omistajalle ilmoittamatta antaa käyttäjälle luvan korjauttaa ajoneuvoa Kortteliauton kustannuksella enintään 100 euron arvosta, jos se on välttämätöntä vuokrakauden aikana käyttäjän matkan jatkumisen kannalta. Kortteliautolla on oikeus vähentää tällainen kulu omistajalle tilitettävästä vuokrasta tai veloittaa kulu omistajalta. Käyttäjän on toimitettava korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta tosite Kortteliautolle. 16. Omistajan ja Kortteliauton vastuu ajoneuvon virheestä

12 Jos ajoneuvossa käyttöaikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa viasta Kortteliautolle päivystysnumeroon. Jos ajoneuvon vika estää ajoneuvon käyttämisen, käyttäjä voi vaatia omistajalta ja Kortteliautolta hyvitystä vian aiheuttamasta haitasta enintään vian esiintymisen kestoa vastaavan aikakäyttömaksun verran. Jos vikaa ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, käyttäjän maksuvelvollisuus päättyy vian alkamiseen. Kortteliauto tai omistaja eivät vastaa käyttäjän matkan jatkumisesta tai matkan keskeytymisestä aiheutuvista haitoista. Jos omistaja on kuitenkin tilannut ajoneuvoonsa autovakuutuksen, ajoneuvon tietoihin verkkopalvelussa tehdään merkintä autopalveluturva. Tällöin Kortteliauto ja omistaja vastaavat käyttäjien matkan jatkumisesta vakuutusehdoissa kohdassa autopalveluvakuutus kuvatuilla ehdoilla yhteensä enintään 200 euron kustannuksiin asti. Jos ajoneuvo hajoaa kesken vuokrauksen normaalin kulumisen seurauksena, omistaja vastaa ajoneuvon korjaamisesta ja mahdollisesta hinaamisesta. 17. Ajoneuvon palauttaminen sopimuksen mukaisen käyttöajan päättyessä a. Käyttäjän on palautettava ajoneuvo varausta tehtäessä sovittuun paikkaan viimeistään sovitun käyttöajan päättyessä. Sopimuksen mukainen käyttöaika päättyy, kun käyttäjä lähettää sulkemisviestin ja varmistaa, että ajoneuvon ovet ovat menneet lukkoon ja avaimet ovat autossa sisällä. Ajoneuvo tulee kaikissa tilanteissa jättää lailliselle parkkipaikalle. Kun ajoneuvon käyttö on päättynyt, Kortteliauto tiedottaa asiasta omistajalle. b. Jos käyttäjä ei ole palauttanut ajoneuvoa käyttöajan päättyessä eikä käyttöajan pidentämisestä ole sovittu omistajan kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. c. Jos käyttäjä laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, käyttäjällä on velvollisuus maksaa omistajalle ja Kortteliautolle hinnastossa mainitut myöhästymismaksut. 18. Ajoneuvon palauttaminen ennen sovitun käyttöajan päättymistä Jos käyttäjä palauttaa ajoneuvon ennen sovitun käyttöajan päättymistä, maksu määräytyy tehdyn varauksen mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. 19. Ajoneuvon etähallintamoduuli Omistajan ajoneuvoon asennetaan Kortteliauton palveluun liittämisen yhteydessä etähallintamoduuli. Etähallintamoduuli on Kortteliauton omaisuutta. Omistaja tai käyttäjä eivät saa yrittää avata etähallintamoduulia tai muuttaa moduulin kytkentöjä. Moduulin asennus- ja korjaustyöt tekee Kortteliauto tai sen valtuuttama palveluntarjoaja. 20. Ajoneuvon paikantaminen Käyttäjä hyväksyy, että Kortteliauto voi tarvittaessa seurata ajoneuvon liikkumista paikannusjärjestelmällä, mikäli Kortteliauto katsoo siihen olevan erityistä tarvetta. Kortteliautolla ei

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. Vuokrausehdot Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. 1. AUTON KÄYTTÖ - Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö

Lisätiedot

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT 1 SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Voimassa 01.01.2012 alkaen 1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon ( Vuokraamo

Lisätiedot

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus 1 (6) Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus Polttoaine Polttoaine ja kaasu eivät kuulu hintaan. Auto luovutetaan ja vastaanotetaan tankki täynnä. Vuokran maksu Arvioitu vuokra peritään etukäteen.

Lisätiedot

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa KUORMA-AUTO AUTO VUOKRATTAVANA MAN 14.224 LLC Täysilmajousinen Kantavuus 6400 kg Takalaitanostin 2 m / 2000 kg Kuormatilan lämmitin Kuormatila 7,5 x 2,5 x 2,5 m (46 m 3 ) Viikko Vuorokausi Vuorokausi Viikko

Lisätiedot

Max Rent vuokrasopimus

Max Rent vuokrasopimus Max Rent vuokrasopimus Sisällysluettelo 1. Matka-auto vuokrasopimuslomake...2 2. Yleiset vuokraehdot...4 3. Max Rent:n ohjeet ja säännöt...7 MATKA-AUTON VUOKRASOPIMUSLOMAKE VUOKRALLEANTAJA / VUOKRAAMO

Lisätiedot

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 2013 Juha Laitala Y-tunnus: 1995421-8 Ahmantie 6, 85100 Kalajoki puh. 0400-680807 MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 VUOKRAAJA: Henkilön/ Yrityksen nimi:

Lisätiedot

Vuokrauksen sopimusehdot

Vuokrauksen sopimusehdot Vuokrauksen sopimusehdot 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkellä. 2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle vuokrasopimuksessa mainittuna

Lisätiedot

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Terwaraitti T:mi Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi Vuokraaja: Vuokrakohde: Asuntovaunu Adria Classica 563 UL Vuokra-aika:

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle

VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle aikuiselle. Lemmikkieläimet sallittuja. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Lisätiedot

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 1. Sopijapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Get Good Glass Oy:n (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja asiakkaan

Lisätiedot

Vuokraa kylpytynnyri Parikilta!

Vuokraa kylpytynnyri Parikilta! Vuokraa kylpytynnyri Parikilta! Saunaillat, polttarit, syntymäpäivät, pikkujoulut, illanvietot... 80 150 200 50 vrk; ma, ti, ke tai to (sis. alv) viikonloppu pe-ma (sis. alv) juhlapyhät (sis. alv) (joulu,

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot