KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE / Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä / / Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH KV KH / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE /

2 KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä / / Laatija Kari Siipola Jouni Laitinen Tarkastaja

3 KAAVASELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT ALUEEN MÄÄRITTELY SUUNNITTELUALUE KAAVAN NIMI JA TAVOITE VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET YHTEYSTIEDOT SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT MAAKUNTAKAAVA YLEISKAAVA ASEMAKAAVA POHJAKARTTA MUUT SELVITYKSET Luontoselvitys Meluselvitys Liikenteen tärinäselvitys Liikenneselvitys Maisema-analyysi POHJAKARTTA ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET SUUNNITTELUN VAIHEET OSALLISET OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT VIRANOMAISYHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VAIHTOEHDOT VAIHTOEHTOJEN KUVAUS VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA VAIKUTUKSET ASEMAKAAVALUONNOS ASEMAKAAVAN TARKASTELUALUE ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE MITOITUS YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ASEMAKAAVAN SUHDE OSAYLEISKAAVAAN ALUEVARAUKSET ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VAIKUTUKSET KAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN TOTEUTUS 52 Kaavaselostuksen liitteet Asemakaavakartta 1:2000 ( / ) Havainnekuva 1:2000 ( / ) 3D -havainnekuva (A3) ( / ) ERILLISET LIITTEET 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( / )) 2. Valmisteluvaiheen vastineet ( ) 3. Ehdotusvaiheen vastineet ( ) 4. Meluselvitys ( ) 5. Liikenteen tärinäselvitys ( ) 6. Liikenneselvitys ( ) 7. Asemakaavan seurantalomake

4 KAAVASELOSTUS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa, johon on tehty tekninen muutos päivämäärällä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan lajennuksen päätöksellään ja se on saanut lainvoiman Päätöksestä on tehty kunnallisvalitus koskien korttelin 508 KTY - korttelinosaa ja vesialueella sijaitsevia rakennuspaikan osia (t-3). Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asemakaava on astunut voimaan siltä osin mihin valitus ei kohdistu. Kaavaselostus koskee voimaan astunutta asemakaavaa. 1.1 TUNNISTETIEDOT Alueen nimi Kunta Varissaari Keuruun kaupunki Kaupunginosa Suunnittelun kohde Tilat , , , , , ja sekä yleinen alue ja niihin liittyvät vesialueet. Poislukien valituksen alainen osa tilasta Kaavan nimi Varissaaren asemakaavan laajennus Kaavan numero Kaavalaji/toimenpide Yhteystiedot Kaavoittaja: Asemakaavan laajennus Keuruun kaupunki Kaavoituspalvelut Multiantie KEURUU p fax. (014) yhteyshenkilöt: Timo Määttä Eila Ilmarinen Kaavoitusjohtaja Paikkatietosihteeri p p Konsultti: Hankkeen vastuuhenkilöt kaavan laatija: laatuvastaava: Ramboll Finland Oy Pitkänsillankatu KOKKOLA p fax Kari Siipola gsm Jouni Laitinen gsm

5 KAAVASELOSTUS Vireilletulo- ja hyväksymispäivämäärät Vireilletulo Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus (osittainen voimaantulo) 1.2 ALUEEN MÄÄRITTELY Asemakaavan laajennus koskee tiloja , , , ja , yhteistä aluetta, yleisen tien aluetta sekä vesialuetta. Poislukien valituksen alainen osa tilasta Asemakaavan laajennuksella muodostuu osa korttelia 508, korttelit , yleisen tien, viher- ja katualuetta sekä vesialuetta. Poislukien valituksen alainen osa korttelia 508. Maanomistus Alueen maanomistustiedot perustuvat lainhuutorekisteritietoihin, tiedot on poimittu ja täydennetty Yksittäiset maanomistajat ja alueet on esitetty seuraavassa kuvassa. Näiden lisäksi rata- ja tiealueet omistaa Suomen valtio/liikennevirasto, Kirjaamo PL 33, HELSINKI. Yhteiset vesialueet ( ) ovat Suolahden jakokunnan hallinnoimia , VARISVOIMA Omistajat: Keuruun Lämpövoima Oy249- PL 50, KEURUU (Ei suunnittelualuetta!) , Tiwinranta Omistajat: Kiinteistö Oy Tiwinranta , Varisniemi Keuruun kaupunki Multiantie 5, KEURUU , VARISSAARI Omistajat: M-Real Oyj c/o Metsämannut Oy PL 314, TAMPERE (Ei suunnittelualuetta!) 5. Yhteinen alue Omistustietoja ei ole saatavilla , KANGAS- MANNILA Omistajat: KEURUUN SEU- RAKUNTA PL 64, KEURUU , Keulink Kiinteistöt Oy (Keuruun Matkailu), Keskusaukio KEURUU Kuva 1. Varissaaren maanomistustiedot , TIVINRANTA II Keulink Kiinteistöt Oy (Keuruun Matkailu), Keskusaukio KEURUU

6 KAAVASELOSTUS SUUNNITTELUALUE Suunnittelun kohteena on Varissaari, joka sijoittuu Keuruun liikekeskustan lounaispuolelle Koninlahden ja Rautolahden väliin. Eteläosa saaresta rajautuu Haitonsalmeen. Suunnittelualue käsittää suuren osan Varissaaresta. Suunnittelualueeseen eivät kuulu saaren pohjoinen, rautatien pohjoispuolinen alue, asemakaavoitettu lämpövoimalaitoksen alue eikä osa saaren eteläosasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 40 ha. Suunnittelualueen yleispiirteinen sijainti on osoitettu kuvassa 1 ja tarkempi rajaus kuvassa 2. Kuva 2. Suunnittelualueen yleispiirteinen sijainti. Maanmittauslaitos.

7 KAAVASELOSTUS Kuva 3. Suunnittelualueen rajaus maastokartalla. Maanmittauslaitos. Valituksen alainen alue merkitty rastilla. Alueen nykyinen maankäyttö Varissaarta jakaa pohjois-eteläsuunnassa Kolhontie (mt 348). Tien länsipuoli on lähes kokonaan rakentumatonta, metsäistä aluetta. Alueella sijaitsee yksi huvilarakennus. Tien itäpuolella on lämpövoimalaitoksen alue sekä teollisuusalue, joka kuuluu kaavoitettavaan alueeseen. Teollisuusalueen eteläpuolella sijaitsee myös yksi huvilarakennus. Teollisuusalueen ja Haitonsalmen (suunnittelualueen eteläinen raja) välinen alue on metsäistä luonnontilaista aluetta. Kuva 4. Ote Keuruun opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Valituksen alainen alue merkitty rastilla.

8 KAAVASELOSTUS Kuva 5. Ilmavalokuva suunnittelualueelta. Maanmittauslaitos. Valituksen alainen alue merkitty rastilla. Varissaaressa koillisosassa suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsee Keuruun lämpövoimalaitos. Kuva 6. Keuruun lämpövoimalaitos.

9 KAAVASELOSTUS Teollisuusalue, jonka sekä idän- että etelänpuolella sijaitsevat arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemat huvilarakennukset (paikat ympyröity kuvassa). Rakennuksilla on suojelutarve, joka toteutetaan tämän asemakaavan muutoksen yhteydessä. Teollisuusalueella on toimintaansa käynnistämässä HT Laser Oy. Kuva 7. Teollisuusalue sekä huviloiden sijainnit. Kuvat 8 ja 9. Rautolahden puoleinen huvilarakennus. Kuvat 10 ja 11. Keurusselän puoleinen huvilarakennus. Luonnonympäristö Suunnittelualueen pohjoinen osa on rakentumaton. Alueelta v tehdyn luontoselvityksen mukaan suurin osa alueesta ei sisällä sellaisia luontoarvoja, jotka vaikuttaisivat alueen mahdolliseen rakentamiskäyttöön. Länsirannan uhanalaiset luontotyypit ja merkittävää lajistoa sisältävä rantavyöhyke tulee kuitenkin huomioida alueen suunnittelussa. Kuva 12. Suunnittelualueen pohjoisosa.

10 KAAVASELOSTUS KAAVAN NIMI JA TAVOITE Alueelle laaditaan vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavan muutos. Kaavan nimi on Keuruun kaupunki, Varissaaren asemakaavan laajennus. Kaavan laajennuksen keskeiset tavoitteet: Mahdollistaa alueen rakentuminen laadukkaana, toimitilapainotteisena alueena. Osoittaa teollisuuskortteliin lisärakentamismahdollisuuksia. Tutkia alueen länsipuolisen, Rautolahden puoleisen alueen erilaisia käyttömahdollisuuksia (toimitilarakentaminen, kerrostaloalue, pientaloalue, palvelutalo). Huomioida Rautolahden ranta-alueen luonnonympäristön erityispiirteet toimintojen sijoittamisessa. Huomioida alueen kaksi suojelutarpeen omaavaa huvilarakennusta. Huomioida voimalaitosalueen aiheuttamat (melu) uusien toimintojen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät. Huomioida rautatien melu- ja tärinävaikutukset. Varautua rautatien ja Kolhontien liittymän mahdollisiin eritasojärjestelyihin. 1.5 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maankäyttö- ja rakennuslain perustella vuonna Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, mikä tuli voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Tässä asemakaavahankkeessa suunnittelua koskevat korostetusti seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Toimiva aluerakenne Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuin alueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.

11 KAAVASELOSTUS YHTEYSTIEDOT Asemakaavan laajennus toteutetaan yhteistyönä Keuruun kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n kesken. KAAVOITTAJA: Keuruun kaupunki Kaavoituspalvelut Multiantie KEURUU Puh. (020) , Fax (014) Timo Määttä Kaavoitusjohtaja yhteyshenkilö: Eila Ilmarinen Paikkatietosihteeri Puh. (040) Sähköposti: KONSULTTI (Kaavan laatija): Ramboll Finland Oy Kaavan laatija, arkkitehti SAFA Kari Siipola Laatuvastaava, arkkitehti SAFA Jouni Laitinen Pitkänsillankatu 1, KOKKOLA Puh. (020) Fax (020) yhteyshenkilö: Kari Siipola Puh Sähköposti: 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Maakuntakaavaa laadittaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28 ). Keuruun kaupunki kuuluu Keski-Suomen liiton alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski- Suomen maakuntakaavan ja se sai lainvoiman Maakuntakaavassa on mm. osa pohjavesialueista, maa-aineshuoltoon liittyviä aluevarauksia sekä puolustusvoimien aluetarpeet. Vahvistuksen saivat myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön, suojelun ja virkistyksen kehittämisperiaatteet ja kohteet. Keski-Suomen 1.vaihemaakuntakaava käsitteli Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta ja kaava on vahvistunut vaihemaakuntakaava käsitteli maa-aineshuoltoa ja luontoarvoja, kaava on vahvistettu ja sai lainvoiman Turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa käsittelevän 3. vaihemaakuntakaavan on maakuntavaltuusto hyväksynyt vaihemaakuntakaava (kaupallinen palveluverkko ym.) hyväksyttiin ja 4. vaihemaakuntakaavat ovat ympäristöministeriön vahvistettavina. Otteet vaihemaakuntakaavasta on esitetty kuvissa 13 ja 14.

12 KAAVASELOSTUS Kuva 13. Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan elementit ja lainvoimaiset maakuntakaavat. Kuva 14. Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan elementit ja lainvoimaiset maakuntakaavat. Vahvistetussa Keski-Suomen maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A) sekä teollisuus- ja varastoaluetta (T). Seuraavassa suunnittelussa huomioitavia keskeisiä maakuntakaavamerkintöjä:

13 KAAVASELOSTUS YLEISKAAVA Keuruun kaupungin oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa v Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavia merkintöjä: liike- ja teollisuusrakennusten alue (T/K), teollisuusrakennusten alue (T), yleisen tien alue (LT), lähivirkistysalue (VL) sekä vesialue (W). Lisäksi kaksi huvilarakennusta on osoitettu sr merkinnällä (suojeltava rakennus). Koska yleiskaava on oikeusvaikutukseton (ja vanhentunut) tulee suunnittelussa MRL:n 54 :n mukaan soveltuvin osin ottaa huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset. Ote yleiskaavasta on esitetty kuvassa 15.

14 KAAVASELOSTUS Kuva 15. Ote Keuruun kaupungin oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta (hyväksytty ). 3.3 ASEMAKAAVA Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Alue rajautuu Varissaaressa voimassa olevaan asemakaavaan joka käsittää lämpövoimalaitoksen alueen. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Ote asemakaavasta on esitetty kuvassa 16. Kuva 16. Voimalaitoksen asemakaava.

15 KAAVASELOSTUS POHJAKARTTA Suunnittelun pohjakarttana käytetään Keuruun kaupungin 1:2000 asemakaavan pohjakarttaa. 3.5 MUUT SELVITYKSET Alueella on kaksi arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemaa huvilarakennusta, jotka huomioidaan suunnittelussa Varissaaren ns. TIWI:n teollisuusympäristön täydennysinventoinnin (2009), mukaisesti. Suunnittelualueen rakentamattomalta länsiosalta on laadittu 2008 luontoselvitys (laatija Risto Sulkava, FT), joka on esitetty seuraavassa tiivistettynä Luontoselvitys Luontoselvityksen tarkoituksena oli löytää tutkittavilta alueilta kaikki erityiset luontokohteet, joilla voisi olla merkitystä alueiden suunnitellulle jatkokäytölle. Arvokkaiden luontokohteiden selvittämiseksi kartoitettiin tutkimusalueen linnustoa, kasvilajistoa, mahdolliset liito-oravakohteet sekä erityiset elinympäristöt. Elinympäristöistä huomioitiin mahdolliset metsälaki- ja luonnonsuojelulakikohteet, uhanalaiset luontotyypit sekä muut lajistoltaan tai muuten erikoiset kohteet. Selvitysalueen rajaus on esitetty kuvassa 17. Kuva 17. Luontoselvitysalueen rajaus. Selvitysalueen keski- ja itäosat ovat tavanomaista mustikkatyypin (MT) ja oravanmarjamustikkatyypin (OMT) kangasta. Alueen keskiosat ovat puustoltaan taimikkovaiheisia. Kolhontien varressa on kaistale n vuotiasta kuusivaltaista metsää. Varissaaren länsiranta on luonnoltaan varsin monimuotoinen. Rantavyöhyke on luonnontilainen ja sen takana on n vuotiasta kuusivaltaista metsää. Pohjois-eteläsuuntaisessa painanteessa on pienialainen uhanalainen luontotyyppi, metsäkortekorpi (EN), joka on myös metsälain tarkoittama tärkeä elinympäristö. Rantavyöhyke ja kaksi pientä saarta ovat kapealti uhanalaista metsäluhtaa

16 KAAVASELOSTUS (VU), osittain jopa tulvametsää (uhanalainen tyyppi, EN). Metsäluhdat ovat metsälain suojaamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Rantavyöhykkeen kasvi- ja lintulajisto on monipuolinen. Pääosa Varissaaren selvitysalueesta ei sisällä sellaisia luontoarvoja, jotka vaikuttaisivat alueen mahdolliseen rakentamiskäyttöön. Länsirannan uhanalaiset luontotyypit ja merkittävää lajistoa sisältävä rantavyöhyke tulisi säilyttää luonnontilassa Meluselvitys Alueelle laadittiin kaavaluonnosvaiheessa meluselvitys Kolhontien liikennemelun osalta. Meluselvitystä laajennettiin kaavaehdotusvaiheessa koskemaan lämpölaitoksen ja sen tontilla sijaitsevan muun teollisuuden aiheuttamaa melua sekä ratamelua. Melun leviämisen mallinnus on tehty SoundPLAN - ohjelmistolla todellisessa 3D -maastomallissa huomioiden maastonmuodot, akustisesti kovat pinnat, rakennukset, esteet ym. seikat. Seuraavassa on esitetty tiivistelmä selvityksestä ja meluselvitysraportti kokonaisuudessaan on esitetty erillisessä liitteessä. Ympäristömelun ohjearvot Melulle on annettu valtioneuvoston päätöksellä ohjearvot (VNp 993/1992), jotka on esitetty seuraavassa taulukossa. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. ULKONA Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet 4), leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), L Aeq, enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo ) 2) 55 db 50dB 45 db 40 db 3) 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja Valtioneuvoston päätöksen mukaisten melutason yleisten ohjearvojen mukaan melun A- painotettu keskiäänitaso L Aeq saa olla uusilla asuinalueilla ulkona päiväaikaan enintään 55dB ja yöaikaan enintään 45dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla ja vastaavilla melutason ohjearvo on päivällä 45dB ja yöllä 40dB. Liike- ja toimistokäyttöön tarkoitetuilla alueilla ei ole ulkotilojen melulle rajoitusta. Sisällä liike- ja toimistohuoneistoissa päiväaikainen keskiäänitaso saa olla korkeintaan 45dB. Mikäli melutaso rakennuksen ulkopuolella on 70 db tai enemmän, on rakennuksen ulkovaipan äänieristävyydelle asetettava erityisvaatimuksia. Melulähteet Melulähteinä on huomioitu aluetta halkova Kolhontie, pohjoisessa kulkeva junanrata sekä kaavamuutosalueen ulkopuolelle jäävä Keuruun lämpövoimalaitos sekä OK-Yhtiöt Oy.

17 KAAVASELOSTUS Tieliikennemelun leviäminen on laskettu Kolhontien osalta vuoden 2030 ennusteliikennemäärillä seuraavan taulukon mukaisesti. Raideliikenteen osalta ennusteliikenteessä vuodelle 2040 ei odoteta tapahtuvan muutosta. Nykyinen raideliikenne koostuu päiväsaikaan kulkevista kymmenestä paikallisjunasta. Yöaikaista liikennettä ei ole, eikä säännöllistä tavaraliikennettä. Junien ajonopeutena on käytetty rataosan Sn-nopeutta 80 km/h. Keuruun lämpövoimalaitoksella ympäristöluvan mukaan puun murskausta voidaan suorittaa arkipäivinä klo Laitos hankkii pääosan murskatusta puuaineksesta OK-Yhtiöt Oy:ltä ja harjoittaa myös jonkin verran omaa murskaustoimintaa. OK-Yhtiöt Oy käsittelee luonnonpuuta ja jätepuuta hakkeeksi. Ympäristöluvan mukaan murskausta voidaan suorittaa arkipäivinä klo vuosittain tonnia. Melun leviämisen mallintamiseksi suoritettiin teollisuusalueen melulähteiden melupäästömittaukset kaikista merkittävistä äänilähteistä. Puun murskauksen melupäästöä ei voitu mitata (seuraava murskausajankohta kesäkuussa), joten mallinnuksen lähtöarvoina käytettiin Ramboll Finland Oy:n v mittaamaa melupäästöarvoa L WA =117 bb (mittaus suoritettu UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaalla). Ympäristömelumittaukset suoritettiin kahdesta pisteestä, kuva 18. Kuva 18. Ympäristömelun mittauspisteet.

18 KAAVASELOSTUS Meluselvityksen tulokset ja johtopäätökset Tieliikennemelun osalta kaavaehdotuksessa Kolhontien länsipuolelle osoitetuilla asuinkortteleilla (AP,AP-1) melun yleiset päivä- ja yömelun ohjearvot eivät ylity. Kolhontien itäpuolen AP-alueella ohjearvot ylittyvät lievästi alueen Kolhontien puoleisella reunalla, mutta mm. rakennusten ja pihaalueiden sijoittelulla ohjearvot on alitettavissa. Murskaustoiminnan aiheuttama melu ylittää päiväajan ohjearvon 55 db Kolhontien länsipuolen AP-1 korttelin piha-alueilla, mikäli murskain sijaitsee teollisuusalueen eteläpäässä eikä sitä ole suojaamassa hake- ja puukasoja. Sijoittamalla AP-1 -alueen reunalle meluvalli (harjataso +2,5 m nykyisen maanpinnan yläpuolella) alittuvat ohjearvot korttelin piha-alueilla. Mikäli murskain sijaitsee teollisuusalueen pohjoispäässä niin päiväajan ohjearvo alittuu kaikilla asutukseen osoitetuiden alueiden piha-alueilla, vaikka murskauksen suojana ei ole hake/puukasoja. Rataliikenteen melu ei aiheuta häiriötä asumiseen osoitetuille alueille. Huomioitavaa: Ympäristöluvan mukaan murskaustoimintaa saa harjoittaa klo 7 18 välisenä aikana ja toiminnan aiheuttama keskiäänitaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 55 db klo 7-22 välisenä aikana. Näin ollen melu saa ylittää arvon 55 db, kunhan murskauksen jälkeinen päiväaika klo on vastaavasti hiljaisempaa. Murskaustoiminnan klo 7-18 välisen ajan keskiäänitaso voi siten olla n. 1,3 db korkeampi kuin mitä selvityksessä esitetyt päiväajan keskiäänitasot osoittavat. Lähtötietojen oleellisesti muuttuessa (tasaukset, rakennusmassat) on meluselvitys tarpeen mukaan päivitettävä.

19 KAAVASELOSTUS Kuva 19. Meluselvitys, päiväaikainen keskiäänitasoennuste (ei murskaustoimintaa).

20 KAAVASELOSTUS Kuva 20. Meluselvitys, murskauksen päiväaikainen melutaso. Murskain teollisuusalueen eteläosassa. AP-1 korttelin suojana melusuojavalli.

21 KAAVASELOSTUS Kuva 21. Meluselvitys, murskauksen päiväaikainen melutaso. Murskain teollisuusalueen pohjoisosassa.

22 KAAVASELOSTUS Keuruun ampumaurheilukeskushankkeen yhteydessä laaditun meluselvityksen mukaan asuinalueilla sovellettava meluraja 65 db ei ylity. Varissaaren asutukselle osoitettavat alueet jäävät tason 60 db alapuolelle Liikenteen tärinäselvitys Kaavaehdotusvaiheessa laadittiin selvitys rautatien ja ajoneuvoliikenteen aiheuttamasta tärinävaikutuksesta. Kolhontie ei aiheuta kaavaehdotuksen mukaisella ratkaisulla rakennuksiin ongelmallista tärinää. Rautatien tärinävaikutuksen osalta asuinrakentamiseen t soveltuva alue alkaa n. 46 m etäisyydellä radasta. Kaavaehdotuksessa esitetty asuinrakentaminen sijoittuu em. alueelle, joten häiritsevää tärinävaikutusta ei synny. Tärinäselvitysraportti on esitetty kokonaisuudessaan erillisessä liitteessä Liikenneselvitys Liikenneselvityksessä tutkittiin liikenteen toimivuus kaavaehdotuksessa esitetyn muutoksen jälkeisessä vuoden 2030 ennustetilanteessa. Kolhontien liittymissä ei ilmennyt toimivuusongelmia. Kuitenkin eteläisemmässä teollisuusrakennusten korttelialueen (TY-1) liittymässä väistötilan rakentaminen Kolhontielle on perusteltua. Selvitys kokonaisuudessaan on esitetty erillisessä liitteessä Maisema-analyysi Maiseman yleispiirteet Keuruu kuuluu maisemamaakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaahan ja tarkemmin Pohjois- Hämeen järviseutuun. Maasto on vaihtelevaa, ruhjelaaksojen rikkomaa karua kallio- ja moreenimaata ja alueen poikki kulkee muutamia harjujaksoja. Seudulle tyypillisiä ovat reittimäiset vesistöt ja niihin liittyvät suurehkot järvialtaat. Alueen runsaat metsäalueet ovat yleensä tuoreehkoja kuusisekametsiä. Varissaari muodostaa osan Keuruun taajaman eteläosaa. Vesistöt ovat saarille, lahtien ja salmien rannoille rakentuneen Keuruun keskustamaiseman merkittävä piirre ja ovat olennainen osa myös Varissaaren maisemakuvaa. Huomattava maisemallinen tekijä myös Varissaaren osalta on keskustaaluetta halkova rautatie. Rakennettu ympäristö Teollisuuden merkitys Keuruun keskustassa kasvoi voimakkaasti sotien jälkeen lääketehdas Orionin ja kirjankustantamo Otavan teollisuuslaitosten myötä. Varissaaren teollisuusalueella ja Otavan alueella on säilynyt arvokasta rakennuskantaa ja historiallisia miljöökokonaisuuksia. Otavan kirjapainokylän alue on Museoviraston vuoden 2009 inventoinnissa määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi. Kirjapainokylä sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella Rautolahden rantaalueella.

23 KAAVASELOSTUS Rantavyöhykkeen rakentuneisuus Rautolahti muodostaa nykyisin lähimpänä Keuruun ydinkeskustaa sijaitsevan, ranta-alueiltaan suurimmaksi osaksi rakentamattoman vesialueen. Kuva 22. Maisemalliset elementit. Ilmavalokuva Maanmittauslaitos. Rautatie rajaa Rautolahden pohjoisosaa muodostaen selvän maisemallisen elementin. Otavan kirjapainoalueen suurimmat rakennukset sijoittuvat radan pohjoispuolelle ja alue avautuu enemmän koilliseen kuin Varissaaren suuntaan. Kuva 23. Ilmavalokuva etelästä Rautolahdelle. Oikealla Varissaari ja keskellä Otavan kirjapainon alue.

24 KAAVASELOSTUS Varissaaren itärannan ja vesialueen maisemakuvaa hallitsevat lämpövoimalaitoksen ja teollisuusalueen rakennukset sekä rautatie. Kuva 24. Ilmavalokuva pohjoisesta. Etualalla Varissaaren lämpövoimalaitos ja rautatie. Muut laaditut selvitykset suunnittelualueen länsiosan liittymäselvitys suunnittelualueen itäosan ympäristöluvat muinaisjäännösinventoinnin hoitaa Keski-Suomen museo Varissaaren ns. TIWI:n teollisuusympäristön täydennysinventointi, Saija Silèn (Keski- Suomen museo). Selvityksessä on arvioitu huvilarakennusten kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja rakennushistorialliset arvot. Maaperän pilaantuneisuusselvitys 2007 (PIMA-kohde, kohdenro 50265). Kuva 25. PIMA -kohteen sijainti. Selvityksen mukaan alueella on lieviä öljy- ja PAH-pitoisuuksia. Tiwin tehdasalueen maaperän haitta-ainepitoisuudet ovat niin pieniä, ettei niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Kaikkien tutkittujen haitta-aineiden ovat selvästi alle VNa:n ylempien ohjearvojen, joita käytettiin riskiarvioinnissa vertailuarvona. Selvityksen lähtökohtana on ollut että koska alue on teollisuuskäytössä ja käyttötarkoitukseen ei ole suunnitteilla muutoksia, on ohjearvovertailussa käytetty ylempiä ohjearvoja. Em. arvoja sovelletaan teollisuus-, varasto- tai liikennealueilla tai muulla vastaavalla alueella.

25 KAAVASELOSTUS POHJAKARTTA Suunnittelun pohjana on käytetty Keuruun kaupungin 1:2000 digitaalista asemakaavan pohjakarttaa.

26 KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 SUUNNITTELUN VAIHEET Alueen kaavoitus on käynnistetty loppuvuodesta 2012 (KH ). Ilmoitus vireilletulosta kuulutettiin ja OAS oli nähtävillä Alustavia idealuonnoksia laadittiin kevään 2013 aikana. Jatkoluonnoksia laadittiin alkusyksystä ja niitä täydennettiin palvelutalon sijaintiluonnosten osalta marraskuussa Kaavaluonnos ( ) oli yleisesti nähtävillä Kaavaehdotusvaiheessa päätettiin kaavatyön yhteydessä tarkastella mahdollisen rautatien eritasoliittymän vaikutuksia radan pohjoispuoliseen maankäyttöön (tarkastelualue). Kaavaehdotus ( ) oli yleisesti nähtävillä Tapahtumat Kaupunginhallituksen päätös kaavan laatimisesta viranomaisneuvottelu Kaavan vireilletulosta kuuluttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Idealuonnokset Jatkoluonnokset Kaavaluonnos Kaavaluonnoksen täydentäminen Kaavaluonnos. Kaupunginhallituksen käsittely Valmisteluvaiheen kuuleminen Kaavaehdotus Työneuvottelu viranomaistahojen kanssa Kaavaehdotus nähtävillä. 8-9/2014 Mahdollinen 2. viranomaisneuvottelu Täydennetty kaavaehdotus (tekninen muutos) Kaupunginhallitus. Kaavan hyväksyminen Kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksyminen Kaupunginhallitus. Asemakaavan osittainen voimaantulo Kaavaehdotus. Osittaisen voimaantulon muutokset. 4.2 OSALLISET Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Kaavahankkeen osallisiksi on määritelty (MRL 62 ): Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Keuruun kaupungin eri hallintokunnat Kaavoituspalvelut Multiantie KEURUU Puh. (020) Fax (014) Liikennevirasto PL HELSINKI Keski-Suomen ELY-keskus Cygnaeuksenkatu 1 (Wanha lääni)

Päivämäärä 29.10.2012 / 24.9.2014 KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päivämäärä 29.10.2012 / 24.9.2014 KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päivämäärä 29.10.2012 / 24.9.2014 KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Tarkastus Päivämäärä 29.10.2012 / 24.9.2014 Laatija Minna Vesisenaho / Kari Siipola Tarkastaja Jouni Laitinen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI. Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS. Päivämäärä 4.6.

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI. Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS. Päivämäärä 4.6. Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 4.6.2014 KAAVASELOSTUS 4.6.2014 2 Tarkastus

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI KORTTELI 6 - ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 3.1.2011. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä -

NIVALAN KAUPUNKI KORTTELI 6 - ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 3.1.2011. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 3.1.2011 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - Generoitu kaavatunnus - NIVALAN KAUPUNKI Tarkastus 3.1.2011 Päivämäärä 3.1.2011 Laatija Jenny Jungar Tarkastaja Jouni

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 22.5.2014 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, LUONNOSVAIHE 22.5.2014 KIRKONSEUDUN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki Asemakaava Rokkila

Janakkalan kunta Turenki Asemakaava Rokkila 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan itäpuolella. Alue rajoittuu Lammintiehen ja liittyy Pirttimäen rakenteilla olevaan omakotialueeseen.

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI KORTTELI 14016

VIRTAIN KAUPUNKI KORTTELI 14016 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 23.5.2014 KORTTELI 14016 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Pitkänsillankatu 1 67100 KOKKOLA T +358 6 823 2000 KORTTELI 14016 ASEMAKAAVAN MUUTOS Tarkastus

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot