Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen"

Transkriptio

1 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

2 Sisällysluettelo A. Vastaajien taustatiedot 3 B. Mielipiteitä Tamysta ja sen toiminnasta 8 C. Edunvalvonta 29 D. Tamyn tarjoamat peruspalvelut 34 E. Tamyn toiminnan tunteminen ja kiinnostavuus 37 F. Tamyn toiminnan kohdistaminen 38 G. Tapahtumat 39 H. Tamyn toimitilat Tiedotus ja viestintä 47 J. Aviisi 50 K. Yliopiston tilojen käyttö 54 L. Vapaa sana 55 2

3 A. Vastaajien taustatiedot Opiskelijajärjestötoimintaan osallistuminen En osallistu opiskelijatoimintaan. Tamyn valiokunnat tai jaostot, edustajisto Muut harrastejärjestöt Kuorot, orkesterit tai teatterit Aatteelliset järjestöt* Kaavio 1 Ainejärjestötoiminta 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Taulukko 1 Ainejärjestötoiminta 60,1 % Aatteelliset järjestöt* 9,6 % Kuorot, orkesterit tai teatterit 3,9 % Muut harrastejärjestöt 15,3 % Tamyn valiokunnat tai jaostot, edustajisto 9,1 % En osallistu opiskelijatoimintaan. 29,5 % *poliittiset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset järjestöt 3

4 Syntymävuosi Kaavio 2 Taulukko (tyhjä) 9 4

5 Sukupuoli Nainen (75,9 % ) Mies (18,6 %) Muunsukupuolinen (1,4 %) En halua vastata (4,1 %) Kaavio 3 Opiskeluyksikkö 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kaavio 4 Taulukko 3 Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 3,4 % Informaatiotieteiden yksikkö 12,1 % Kasvatustieteiden yksikkö 10,7 % Johtamiskorkeakoulu 17,8 % Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 25,6 % Lääketieteen yksikkö 9,6 % Viestinnän, median ja teatterin yksikkö 3,2 % Terveystieteiden yksikkö 2,7 % Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 18,3 % 5

6 Opiskeluvuosi 1. vuosi (18,4 %) 2. vuosi (20,6 %) 3. vuosi (15,9 %) 4. vuosi (14,8 %) 5. vuosi (10,3 %) 6. vuosi (9,2 %) 7. vuosi tai pidempään (10,7 % ) Kaavio 5 Opiskeluiden tila Päätoimista, en käy töissä (53,6 %) Päätoimista, käyn töissä (33,2 % ) Sivutoimista, käyn töissä (7,8 %) Sivutoimista muusta syystä* (3,3 %) En opiskele, käyn töissä (1,8 %) En opiskele, enkä käy töissä (0,3 %) Kaavio 6 *Syyt sivutoimiseen opiskeluun Jatko-opiskelija Juuri valmistumassa Hoitovapaa, perhe Juuri valmistunut Ammattiurheilija Mielenterveysongelmat, terveyssyyt Työharjoittelu (ulkomailla) Eläkeläinen Työtön (työttömyyskorvausta saa vain, jos ei kerry opintopisteitä) Opiskelu toisessa korkeakoulussa päätoimisesti Pääsykoelukeminen Pääaineen vaihto ennen maisterin tutkintoa, hakutuloksien odottelu 6

7 Mistä saanut tiedon kyselystä? 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kaavio 7 Tamyn sähköpostilistalta 37,4 % Ainejärjestöni tai harrasteyhdistykseni sähköpostilistalta 50,7 % Sain erillisen sähköpostin otokseen kuulumisesta 16,4 % Aviisista 0,7 % Tamyn nettisivulta, Facebookista tai Twitteristä 3,0 % Kuulin kaverilta 2,0 % Muualta 0,1 % Muualta, mistä? Ainejärjestön Facebookista Edustajiston jäseneltä Tuhannelle opiskelijalle lähetettiin erillinen ilmoitus tietokonekeskuksen kautta otokseen kuulumisesta ensin kyselyn käynnistyttyä, ja muistutusviesti vielä viikko tämän jälkeen. Vain 92 vastanneesta ilmoitti saaneensa tiedon tätä kautta, eli vastausprosentti otokseen kuuluvien joukossa on vain 0,9 %. Vastaava luku vuonna 2011 oli 32 %. 7

8 B. Mielipiteitä Tamysta ja sen toiminnasta Tamyn toiminnan kannalta mielenkiintoisena asiana voidaan pitää sitä, kuinka erilaisena opiskelijatoimintaan osallistuvat ja osallistumattomat näkevät Tamyn. Kyselyn täyttäjien taustatiedoissa kysyttiin osallistumisesta opiskelijatoimintaan (kts. kaavio 1 ja taulukko 1), ja tämän kanssa on ristiintaulukoitu Tamya koskevia väitteitä. Vuonna 2011 tehdyssä jäsenkyselyssä vastaavaa ristiintaulukointia ei ole tehty, mutta verrattaessa kaikkien vastaajien vastauksia vuoden 2011 vastauksiin, voidaan kyselyjen tuloksia vertailla. 1. Ensimmäiseksi pyydämme sinua arvioimaan seuraavia Tamya koskevia väitteitä sen mukaan, kuinka hyvin väite mielestäsi pitää paikkansa. Tamy on opiskelijaa lähellä. Väite pitää paikkansa: 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 8 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Taulukko 4 Tamy on opiskelijaa lähellä Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 12,7 % 12,0 % 12,5 % Melko hyvin 59,8 % 59,1 % 59,6 % Melko huonosti 23,4 % 23,5 % 23,4 % Huonosti 4,1 % 5,4 % 4,5 % Vuoden 2011 jäsenkyselyssä vastaavaa kysyttiin kysymyksellä Onko Tamy etäinen vai opiskelijaa lähellä? Vastaajista 65,8 % koki, että Tamy on etäinen tai melko etäinen, ja vastaavasti 33,85 % koki Tamyn olevan opiskelijaa lähellä tai melko lähellä. Nyt kaikista vastaajista 72,1% koki, että väite Tamy on opiskelijaa lähellä pitää hyvin tai melko hyvin paikkansa, ja 27,9% oli sitä mieltä, että väite pitää paikkansa huonosti tai melko huonosti. 8

9 Tamy on kiinnostava. Väite pitää paikkansa: 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Kaavio 9 Taulukko 5 Tamy on kiinnostava Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 4,5 % 6,1 % 5,0 % Melko hyvin 54,1 % 44,2 % 51,2 % Melko huonosti 35,5 % 41,2 % 37,2 % Huonosti 5,9 % 8,5 % 6,6 % Vuoden 2011 jäsenkyselyssä Tamyn kiinnostavuutta selvitettiin kysymyksellä Onko Tamy kiinnostava vai tylsä? Vastaajista 48,7 % piti Tamya kiinnostavana tai melko kiinnostavana, 49,7% vastaajista puolestaan piti Tamya tylsänä tai melko tylsänä. Tässä kyselyssä kaikista vastaajista 56,2 % koki, että väite Tamy on kiinnostava pitää hyvin tai melko hyvin paikkansa, ja 43,8 % mielestä väite pitää paikkansa huonosti tai melko huonosti. 9

10 Tamy on tarpeeton. Väite pitää paikkansa: 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 10 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Taulukko 6 Tamy on tarpeeton Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 1,8 % 3,6 % 2,3 % Melko hyvin 8,4 % 11,5 % 9,3 % Melko huonosti 36,9 % 34,6 % 36,2 % Huonosti 52,9 % 50,3 % 52,2 % Vuoden 2011 kyselyssä tarpeellisena tai melko tarpeellisena Tamya piti vastaajista 88,1 %. Nyt toteutetussa kyselyssä 88,4 % vastaajista piti väitettä Tamy on tarpeeton huonosti tai melko huonosti paikkansapitävänä. 10

11 Tamyn toiminta on mukautuvaa ja kehittyvää. Väite pitää paikkansa: 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 11 Taulukko 7 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Tamyn toiminta on mukautuvaa ja kehittyvää Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 6,2 % 9,8 % 7,2 % Melko hyvin 66,4 % 63,8 % 65,6 % Melko huonosti 24,3 % 22,7 % 23,9 % Huonosti 3,1 % 3,7 % 3,3 % Vuoden 2011 kyselyssä vertailukelpoista väitettä ei ollut. 11

12 Tamyn toiminta on avointa. Väite pitää paikkansa: 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 12 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Taulukko 8 Tamyn toiminta on avointa. Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 15,2 % 16,5 % 15,6 % Melko hyvin 64,9 % 61,0 % 63,8 % Melko huonosti 16,5 % 18,2 % 17,0 % Huonosti 3,4 % 4,3 % 3,6 % Vuoden 2011 kyselyssä vertailukelpoista väitettä ei ollut. 12

13 Tamy on epäluotettava. Väite pitää paikkansa: 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 13 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Taulukko 9 Tamy on epäluotettava. Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 1,3 % 1,2 % 1,3 % Melko hyvin 4,7 % 6,7 % 5,3 % Melko huonosti 32,5 % 31,1 % 32,1 % Huonosti 61,5 % 61,0 % 61,3 % Tässä kyselyssä 6,6 % vastaajista oli sitä mieltä, että väite Tamy on epäluotettava pitää hyvin tai melko hyvin paikkansa, eli Tamy koetaan luotettavana. Vuoden 2011 kyselyssä Tamya piti epäluotettavana tai melko epäluotettavana 6 %. 13

14 2. Olisitko Tamyn jäsen, jos jäsenyys olisi vapaaehtoista? Kyllä (51,2 %) En (12,4 %) En osaa sanoa (36,4 %) Kaavio 14 Perusteluita: + Opiskelijaedut ja edunvalvonta, Opiskelijaetujen ja Tamyn tuoman tuen ja turvallisuuden takia olisin jäsen, Tamy pitää opiskelijan puolta ja tuottaa monia palveluja opiskelijalle, Tamy edistää opiskelijan asiaa. + Mikäli palvelut olisivat samaa tasoa kuin, mitä ne nyt olisivat, maksaisin tamyn jäsenmaksun, vaikka se olisi vapaaehtoinen. + Olen käyttänyt paljon Tamyn tarjoamia palveluita ja osallistunut sen järjestämiin tapahtumiin sekä ollut mukana myös sidosryhmien toiminnassa. + Jos jäsenmaksun maksamalla saa pidettyä suuremmat lukukausimaksut poissa, maksan mielelläni. + Olen jo vapaaehtoinen jäsen. + Olisin jäsen, koska koen Tamyn toiminnan tärkeänä esim. ainejärjestöjen olemassaoloa ajatellen. + Opiskelijuus yliopistossa on melko tärkeä osa identiteettiäni. Vapaaehtoisjäsenyys luultavasti toisi myös jotain taloudellistakin etua, vaikka junaliput yms. olisivatkin myös ei-jäsen-opiskelijoille samanintaisia. + Ylioppilaskunta ajaa kaikkien etua, joten kaikkien on syytä olla jäseniä. Tamy seuraa asioita hyvin. + Tamy on yhä aika kaukana opiskelijoista. Suurin syy tähän lienee poliittisuus. On kuitenkin tärkeää, että opiskelijoilla on edunvalvoja, ilman Tamya opiskelijat saatettaisiin helpommin unohtaa päätöksenteossa. + Opiskelijakortti, YTHS + Tamyn tarjoamien palveluiden, toiminnan sekä tuen takia olisin edelleen jäsen. + On tärkeää että jokin taho valvoo opiskelijan etua. + Mitä suurempi joukko ylioppilaskuntaan kuuluu, sitä vaikutusvaltaisempi se on ja sitä enemmän se palvelee erilaisia opiskelijoita. + Tamyn jäsenenä saa enemmän etuja, eikä tämä ole mikään etua Eskolle (entinen pomo) juttu! Vaan etua opiskelijoille, yhteiskunnan hylkiöille. + Haluan uskoa siihen, että Tamy pystyy vaikuttamaan opiskelua vaikeuttaviin asioihin yliopistolla, mutta jäsenmaksu saisi olla pienempi. + Tamy järjestää näkyvästi tapahtumia yliopistolla. + Hyvä, että jokin taho pitää huolta eduistani., saan etuja ja apua tarvittaessa + Tamyn jäsenenä saan rahan arvoisia etuja. + Pidän tehtyä edunvalvontatyötä niin tärkeänä sekä opiskelijakortilla saatavia etuja 14

15 + Olenhan työttömyyskassankin jäsen. Kai sitä vaan uskoo järjestäytymiseen, miten asioitaan muka voisi ajaa yksin? + Edunvalvonta ja opiskelijan konkreettinen arjen parantaminen + Joukossa on voimaa! Tamyn asiat vaikuttavat oikeasti yliopiston toimintaan. Myös opiskelijoiden mukaan pääsy erilaisiin yliopiston toimielimiin on helpompaa "keskitetysti". + Arvostan Tamyn tarjoamia mahdollisuuksia, mutta en itse ole aktiivinen osallistumaan toimintaan. + Ylioppilaskunnat ovat tärkeitä edunvalvojia. + Erityisesti tapahtumat ovat olleet mukavia ja kalenteri on kovassa käytössä + ylioppilaskunnan järjestäytyminen on tärkeää ja välttämätöntä opiskelijoiden yhteisen edun ajamiseksi. Kuulun myös ammattijärjestöön, samalla logiikalla Tamyyn. + Mielestäni Tamy tekee tärkeää työtä opiskelijoiden edunvalvonnassa ja muutenkin palvelee jäsenistöä hyvin. + Jos jäsenyys olisi vapaaehtoista ja edut samat kuin nyt, ehdottomasti olisin jäsen. - Olen vanhempi opiskelija, joka käy samalla töissä enkä osallistu hirveästi yliopiston muihin aktiviteetteihin tai opiskelijatapahtumiin. Tamy on varmasti nuoremmille opiskelijoille hyödykäs, mutta jos olisi mahdollista, jättäisin itse jäsenmaksun pois. - Tamyn näkyvyys yliopistolla on heikko. - En koe saavani tarpeeksi vastinetta jäsenmaksuille. Jokaisen pitää saada itse valita mihin rahansa laittaa - En ole kertaakaan käyttänyt Tamyn tarjoamia palveluita, enkä oikeastaan tiedä mitä Tamy hyväkseni tekee. - Mielestäni Tamy ei ole vieläkään kovin läheinen organisaatio opiskelijoille. Olen itse kolmannen vuoden opiskelija, ja vasta nyt Tamyn toiminta alkaa hahmottua minulle kunnolla. - Periaatteessa en tiedä, mitä hyötyä jäsenyydestä minulle olisi. - En koe Tamyn toiminnasta olevan itselleni hyötyä. Opiskelijoiden edunvalvonta on tärkeä asia, mutta senkin voisi keskittää SYL:iin. - Tamy on jäänyt itselleni hyvin vieraaksi järjestöksi. - YTHS:n maksun ymmärrän, mutta en halua maksaa siitä että ihmiset harrastavat politiikkaa. - Tamyn edustamat dekadentit arvot eivät nappaa. - En ole juurikaan havainnut Tamyn toimintaa kahden vuoden opiskelujen aikana, tosin en itsekään ole kovin aktiivinen ollut muut kuin itse opiskelun suhteen. - Jos olisi mahdollista valita, käyttäisin jäsenmaksuni joihinkin sellaisiin jäsenyyksiin tms., joista olisi välittömämäpää hyötyä minulle. Tamy tekee tärkeää työtä, mutta minulle se on jäänyt hyvin etäiseksi ja sen rooli hyvin epäselväksi. - Tamy on melko näkymätön perusopiskelijan arjessa. Muutamaa kannanottoa ja ryyppytapahtumaa lukuunottamatta. - En mielestäni ole saanut mitään Tamylta. - Opiskelijoiden rahoja saadaan kyllä kerättyä suuria summia, mutta takaisin palautuvat edut ovat siihen nähden olemattomat. - Jäsenyyden hinta verrattuna siihen mitä sillä saa on liian korkea tällä hetkellä. - liian sisäsiittoista toimintaa - Tamy on pienen piirin hiekkalaatikkotoimintaa - broilerihautomo muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin, ei Tamyn väkeä kiinnosta opiskelijan asia paskaakaan. Tamyn jäsenmaksu voisi mennä kokonaan YTHS:lle - ainoa konkreettinen osuus josta saa jotain hyötyä. - Tamyn toiminnasta jää kuva, että se on pienen piirin puuhastelua eikä niinkään yhteisten asioiden ajamista. - Tamyn toiminta on jäänyt henkilökohtaisesti sangen vieraaksi. - Tamyn todelliset vaikutusmahdollisuudet yliopistomaailmassa ovat kapeat, rajautuen tietyntyyppiseen opiskelijaedunvalvontaan. Isot asiat päätetään yliopiston johto- ja hallitusportaassa, enkä ole nähnyt Tamyn kannanottojen muuttavan noita päätöksiä. Esim. kun ollaan aikeissa lakkauttaa tiettyjä opintosuuntauksia, ei Tamy ole ottanut asiaan riittävän 15

16 voimakasta kantaa, tai toisaalta toiminut opiskelijoiden tukena tilanteessa. Vaikutusmahdollisuus puuttuu. - Tamy ottaa liikaa kantaa opiskeluun liittymättömiin asioihin, ei ota tarpeeksi oikeasti tärkeisiin asioihin. Toiminta ei näy mitenkään perusopiskelijalle. - En koska rahaa on vähän. - Tamyn jäsenyys maksaa liikaa siitä saavutettuun hyötyyn nähden. Lisäksi Tamy edistää politiikkaa, jota en kannata. - En näe saavani mitään vastinetta vuosittaiselle jäsenmaksulle. - Oma ainejärjestö tarjoaa paljon. Oma kokemukseni Tamyn toiminnasta on, että yritys ja idea on hyvää ja tärkeää, mutta toiminta auttamattoman tehotonta. - Tamyssa ei ole yhtään munaa, eikä se vaikuta yhtään mihinkään tärkeään, kuten koulutuspolitiikkaan. Se toimii tiettyjen liskoiluraamien sisällä kuten koko "poliittisesti sitoutumaton" vässykkämäinen ylioppilaskuntaliike, eikä siten saa oikeasti mitään muuta näkyvää aikaiseksi kuin kevyet jarrutusjäljet alushousuihin. Edustajisto on pelkkää leikkiä ja mukapoliittinen konsensushallitus aivan yhtä tyhjän kanssa kun ollaan "rakennemuutosten" edessä. Takana on niin monen vuosikymmenen paskatoimintakulttuuri ja "sitoutumattomuuden" hegemonia on niin vahvaa, että tätä kehitystä on vaikea murtaa. - Tamyn toiminta on jäänyt itselleni hyvin vieraaksi, enkä aina erota sen roolia yliopistoelämässä.? Jos voisin maksaa erikseen pelkistä yths:n palveluista tms. Tulisi Tamyn jäsenyyttä mietittyä. Muutenkin minulle on hieman epäselvää, miten opiskelijaedut (esim. ateriatuki, alennukset joukkoliikenteessä) ovat sidoksissa Tamyn jäsenyyteen.? Jos opiskelijakortti olisi sidottu jäsenyyteen, olisin ehdottomasti jäsen.? Todella vaikea kysymys. En saa mielestäni riittävästi jäsenmaksulle vastinetta. En lähtökohtaisesti halua maksaa edunvalvonnasta noin paljon, kun Tamyn palvelutkaan (vippikassa, pakettiauto...) eivät palvele minua.? Puoluepoliittisuus Tamyssa harmittaa. En tunne Tamya omien oikeuksieni ajajaksi. Muut ylioppilaskunnat ovat sitoutumattomia ja opiskelijoidensa edustajia, Tamy ehkä edustaa osaa opiskelijoista.? Porin opiskelija ei hyödy. Kalenterin saa, mutta siihen se sitten jääkin. Kalenterikin on oikeasti aika turha, järki käteen ja jokaiselle kysely ennen kalenteritilausta, että haluaako sitä joku ja kuinka paljon kannattaa tilata. Niitä tuntuu olevan aika kasat vielä monien kk:denkin kuluttua toimistoissa... Jos Tamy ei sponssaisi Pointeria, olisin vielä kriittisempi. Hyvä kuitenkin että Tamy (ja muut) ovat vihdoinkin tajunneet Pointerin tekemän työn arvon.? Välillä tuntuu, että Tamy on todella etäinen näin tavallisen opiskelijan näkökulmasta. Esimerkiksi Tamyn pirskeitä aina kehutaan niin kaikille avoimiksi ja kaikki toivotetaan tervetulleiksi, mutta silti tuntuu, että juhlissa painottuu niin sanotusti Tamyn oma eliitti. Lisäksi kv-tuutorit eivät saa tarpeeksu tukea Tamylta ja Tamy pesee kätensä vaikeista asioista.? Maksuista enemmän olen kokenut hyötyväni YTHS:n sekä SYL:n mahdollisuuksista ja palveluista. Tamy on jäänyt vähän vähemmälle tuttavuudelle, mutta ainejärjestöjen kautta tehty Tamy:n työ on vaikuttanut kyllä minuunkin. Koen, että ainejärjestöni kautta saattaisin saada Tamy:lta ne edut, joit aolen tähänkin asti tarvinnut, joten mahdollisesti en olisi jäsen. Maksu (melkein 50 ) on itselleni melkoisen kallis verrattuna siihen, etten oikeastaan tiedä mitä henkilökohtaisesti Tamy:stä olen hyötynyt.? Vapaaehtoisesti maksaisin ainakin YTHS:n ja SYL:n osuuden, Tamyn osuus tuntuu kohtuuttoman suurelta.? Koen tärkeäksi lähinnä YTHS:n palvelut, muuten en edes tiedä mihin jäsenmaksuun käytetyt rahat menevät.? riippuu siitä, millaisia etuja lähtisi pois.? Riippuisi jäsenmaksusta, jos jäsenmaksu olisi pienempi.? En ole osallistunut mihinkään järjestettyyn toimintaan, mutta tiedän kyllä että Tamy vaikuttaa taustalla monessa asiassa, joten vastaus kallistuu enemmän myöntävän puolelle. 16

17 ? Ison ainejärjestön jäsenenä saan sieltä lähes kaiken opiskeluihin liittyvän. Tuki minkä tamy antaa kyseiselle järjestölle on marginaalinen ainejärjestön varoihin verrattuna. Tamyn alhaisesta äänestysprosentista seuraa suoraa epäluotettavuus. En näe tamyn olevan tarpeeton yleiesti, mutta tämän hetkinen toiminta ei palvele itseäni juuri mitenkään. Mikäli äänestys prosentti olisi korkeampi, voisin ajatella tamyn palvelevan yleisesti opiskelijoita ja siten en näkisi tomintaa turhana.? Riippuu vähän siitä, mitä hyötyä jäsenyydestä olisi. Jos YTHS:n "jäsenyys" olisi erillään Tamysta, niin olisi vaikea keksiä, miksi yo-kuntaan pitäisi kuulua.? Jos jäsenmaksu olisi se n. 50 euroa vuodessa, harkitsisin kyllä asiaa. Toisaalta en koe kovin usein opiskeluaikanani konkreettisesti hyötyneeni Tamysta. "Kyllä" on kuitenkin hieman todennäköisempi vaihtoehto kuin ei. Kannatan ehdottomasti sitä, että jäsenyys olisi vapaaehtoista. Suomen lakikin sanoo, ettei ketään saa pakottaa kuulumaan mihinkään järjestöön. Siksi on mielestäni sairasta, että Tamyyn kuuluminen on pakollista, jos haluaa opiskella yliopistossa.? En osaa sanoa mitä konkreettista hyötyä Tamyn toiminnasta on opiskelijoille, mikä johtuu siitä että en ole sen toiminnasta oikein perillä.? Opiskelija-alennuksien takia olisin. Jos saisin alennukset ilman jäsenyyttä, en olisi.? Luulisin olevani jäsen, jos asiasta ja sen tuomista eduista tiedotettaisiin perusteellisesti.? Tyypillisesti säästän kaikissa mahdollisissa kuluissa, joten jos minulla ei olisi kunnollista tietoa jäsenyyden merkityksestä, voisin helposti jättää jäsenmaksun maksamatta ja jättäytyä ulkopuolelle. Siksi toivon, että potentiaalisille jäsenille järjestetään kunnon tietopaketti jäsenyydestä, jos siitä tulee vapaaehtoista.? Itse pidän tärkeimpänä terveydenhuollon palveluja ja opiskelijoiden saamia etuuksia esim alennuksia junien matkalipuista. Jos nämä etuudet voisi saada maksamatta erikseen Tamyn jäsenmaksua, pidän mahdollisena sitä, etten olisi Tamyn jäsen vapaaehtoisesti.? edellyttäen, että jäsenyys olisi ilmaista (tai kohtuuhintaista) ja että jäsenyydestä olisi edelleen jotakin etua opiskelijalle.? Riippuen olisiko muita vaihtoehtoja tarjolla.? Jos YTHS-maksu nousee paljonkin, en ole varma jatkaisinko jäsenyyttäni.? Tamy on tärkeä ja sinänsä mielenkiintoinen, mutta se tuntuu olevan kaukana "tavallisista" opiskelijoista. Tamy tekee paljon asioista opiskelijoiden hyväksi, mutta tietoisuus näistä on aika alhainen. Tamyn pitäisi markkinoida itseään enemmän, tehdä itseään näkyväksi ja ihan konkreettisesti tuoda esiin sitä, mitä kaikkea Tamyssa tehdään (esim. mitä valiokunnissa todella tapahtuu), ja että Tamy on oikeasti kaikille opiskelijoille, ei vain huippusosiaalisille järjestötaitureille.? Riippuu jäseneduista.? Pitäisi olla enemmän tietoa siitä, mitä rahalla saisi.? Joskus Tamy ottaa selkeän kannan asioihin (esim. poliittiset mielipiteet) ja jos en itse ole samaa mieltä, toiminta ei tunnu reilulta. Tamyn jäsenyys ei ole vapaaehtoista, joten ei kannanotot eivät minusta kuuluisi asiaan.? Olisi kiva saada tarkemmin tietoa mihin 100e jäsenmaksu käytännössä menee. Kyseessä on kuitenkin iso summa, joten jos jäsenyys olisi vapaaehtoista, tarvitsisi eduista olla selkeämpi kuva.? Jos Tamyn jäsenyys olisi vapaaehtoista, tutustuisin jäsenyydestä saataviin etuihin ja sen vaatimuksiin ja päättäisin tämän perusteella.? En oikeastaan edes tiedä, mitä varsinaisesti hyödyn koko Tamysta.? Riippuisi jäsenmaksun suuruudesta. Jos olisi sama kuin nyt säästäisin enkä maksaisi. 17

18 3. Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä maksettava jäsenmaksu (98 euroa) koostuu YTHS:lle menevästä osuudesta (44 euroa), Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n ja Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n jäsenmaksuista (yhteensä 5,60 euroa) sekä varsinaisesta Tamyn jäsenmaksun (48,40 euroa) osuudesta. Viimeksi mainitulla kustannetaan kaikki Tamyn palvelut ja edunvalvonta. Onko maksamasi jäsenmaksu sillä saataviin etuihin ja palveluihin nähden mielestäsi? Kysymyksen 3 vastaukset on ristiintaulukoita kysymyksen 2 (Olisitko Tamyn jäsen, jos jäsenyys olisi vapaaehtoista?) kanssa. Kaikki = kaikki vastaajat eos = en osaa sanoa Ei = en olisi jäsen Kyllä = olisin jäsen Kaikki eos edullinen kohtuullinen Ei kallis en osaa sanoa Kyllä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaavio 15 Taulukko 10 Onko maksamasi jäsenmaksu mielestäsi? Kyllä Ei eos Kaikki edullinen 17,2 % 1,4 % 8,4 % 12,0 % kohtuullinen 72,3 % 23,2 % 47,8 % 57,3 % kallis 8,0 % 63,8 % 31,5 % 23,5 % en osaa sanoa 2,5 % 11,6 % 12,3 % 7,2 % 18

19 4. Millaiset mahdollisuudet sinulla on mielestäsi halutessasi vaikuttaa Tamyn toimintaan? Kysymyksen 4 vastaukset on ristiintaulukoitu opiskelijatoimintaan osallistumisen kanssa. 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 16 Hyvät Melko hyvät Melko huonot Huonot Taulukko 11 Millaiset mahdollisuudet sinulla on? Osallistun En osallistu Kaikki Hyvät 8,7 % 4,2 % 7,4 % Melko hyvät 50,5 % 49,1 % 50,1 % Melko huonot 36,0 % 39,4 % 36,9 % Huonot 4,8 % 7,3 % 5,6 % Vuoden 2011 jäsenkyselyssä kaikista vastaajista 43,5 % koki, että heillä on hyvät tai melko hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Tamyn toimintaan, ja 55,7% koki, että heillä on huonot tai melko huonot vaikuttamismahdollisuudet. 19

20 5. Äänestitkö edustajistovaaleissa syksyllä 2013? Kyllä (61,5 %) En (38,5 %) Kaavio 17 Perusteluita: + Oman tiedekunnan edustaja oli ehdolla. Bioteknologien oli hyvä saada edustaja. + Äänestin, mutta lähinnä vain äänestämisen ilosta. Äänestettävät ovat yhtä vieraita kuin kuntavaaleissa tms. eikä minulla ole todellista käsitystä heidän aikeistaan tai vaikutusmahdollisuuksistaan. + Äänestäminen kannattaa aina. + Äänestin ystävän ehdotuksesta henkilöä, jolla oli hyviä mielipiteitä ja ajatuksia. + Halusin vaikuttaa, kun siihen kerran oli mahdollisuus. + Äänestysprosentti on niin pieni, että on valtava riski jättää äänestäminen ainoastaan poliittisessa hurmoksessa elävien vastuulle. Siksi vähemmänkin aatteen paloa tuntevan tulee antaa oma äänensä. + Aina pitää äänestää! + Olin itse ehdolla. + Tietenkin äänestin, pidän tärkeänä, että edustajistossa on myös oman alani opiskelijoita ja samanlaisten näkemysten edustajia, eikä pelkkiä humanisteja ja puoluepoliittisesti suuntautuneita. Mielestäni puolepolitiikka EI kuulu ylioppilaskunnan toimintaan. + Olin itse ehdolla. Oman yliopiston ja ylioppilaskunnan asiat kiinnostavat minua. + Äänestemällä voi ainakin teoriassa vaikuttaa, äänestin myös siksi että ehdolla oli ystäviäni, joita halusin tukea. + Jos ei äänestäm, ei voi vaikuttaa. + Äänestin, sillä minulla oli tuttu äänestettävä. Olisin äänestänyt varmaan muutenkin, sillä ilman äänestystä ryhmä ei muutu. Moni kuitenkin jättää äänestämättä, kun ei ole minkäänlaista kiinnostusta puoluepoliittiseen Tamyyn, joten onko minunkaan äänelläni suuresti merkitystä? + Tavan mukaan; äänestäminen ei vie kauaa. + Tunsin ehdokkaan ja tiesin hänen olevan hyvä edustaja. + Äänestäminen on coolia. + Porilainen opiskelija äänestää porilaista, jos sellanen vaan on ehdolla. Harmi etteivät nämä muut sitä tajunneet, eli ei päässeet. + Tuttu hakija + Kaveri oli ehdokkaana, niin siksi äänestin. Muuten en olisi äänestänyt 20

21 + Luokkakaverini oli ehdolla, joten halusin äänestää häntä, koska tiesin, että hän ajaa meidän yksikköömme liittyviä tärkeitä asioita. + kaveri haki + Äänestäminnen on helppo ja vaivaton tapa ilmaista mielipiteensä ja näkemyksensä siitä kuinka yhteisiä asioita olisi hyvä hoitaa. + Halusin vaikuttaa, mutta tuntuu siltä ettei äänelläni ollut merkitystä. + Äänestäminen on yksi suorimmista tavoista vaikuttaa. + Halusin, että asiallisena pitämäni tyyppi saa kannatusta. + En kokenut äänestämistä kovinkaan tärkeäksi itselleni, mutta ajattelin että parempi kuitenkin äänestää jotakuta kuin ei ollenkaan. + Halusin vaikuttaa ja äänestäminen tuntui normilta. + Tuttu haki + Äänestin yliopistolla vastaan tullutta ehdokasta, joka perusteli hyvin miksänet pitäisi valita edustajistoon, vaikka en muuten ole perehtynyt edustajiston toimintaan. + On typerää olla äänestämättä + Äänestin, koska voin + Olin itsekin ehdolla ja vaalwihin tuli perehdyttyä tarkasti. Ymmärsin, että äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa. + Äänestäminen on mielestäni tärkeää, sillä näin voimme vaikuttaa yliopistomme asioihin. + mielestäni on tärkeää käyttää äänioukeuttaan, se on paras tapa vaikuttaa + Tottakai äänestin! + Äänestin tuttavaa. + Listoille oli minulle tuttu henkilö, johon luotan ja kenellä on hyviä mielipiteitä, joten halusin äänestä häntä. + Mielestäni äänioikeus on aina käytettävä jos sellainen mahdollisuus on. + Äänestän aina kun on mahdollisuus ja vastaan myös tällaisiin kyselyihin aina. Kai siitä tulee sellainen mukava vaikuttamisen illuusio. + Ehdokkaina oli niin monia tuttuja, että äänestäminen oli itsestäänselvää minulle ja myös samalla konkretisoi riviopiskelijan mahdollisuuksia hakeutua luottamustoimiin Tamyssa. + Toki äänestäminen on tärkeää, jotta edustajistossa olisi minua edustavia ihmisiä. + Mielestäni oli tärkeää tukea oman ainejärjestön edustajaa, jotta saamme etuja. + Pakko äänestää että pystyy edes vähän torjumaan vihervasemmistolaista invaasiota ja loputonta rahankoinausta. + Äänestin sitten kumminkin, koska kunnon kansalaisen kuuluu niin tehdä... + Tsemppasin tuttuja + Tuttu oli ehdolla joten oli helppo äänestää. + Ei voi valittaa jos ei vaikuta + Halusin äänestää, koska tiedän, että edustajistolla on paljon valtaa ja ehdolla oli paljon omia tuttujani. + Äänestän, koska se on mielestäni osa opiskelijana olemista. Minua kiinnostaa, ketkä tekevät päätöksiä yo-kunnassa. + Halusin ilmaista tukeni tietynlaiselle arvopohjalle edustajistossa. + Äänestin, kun olin itse ehdollakin. Olen äänestänyt myös aiemmin, koska tuttuja on ollut aina ehdokkaina. + Edes jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista porukkaa edustajistossa on. + Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa. + Äänestin oman tutkinto-ohjelman opiskelijaa. + Aina pitää äänestää, kun mahdollisuus kerran annetaan. Omasta ainejärjestöstäni oli paljon hyvin ehdokkaita, joten valinta oli helppo. + Jos ei äänestä, ei saa valittaa. 21

22 + Koen tärkeäksi, että vaikuttamassa on ihmisiä, jotka haluavat kehittää Tamya siihen suuntaan mihin minäkin. + Miksi jättää äänioikeus käyttämättä, kun on mahdollista äänestää. Olin myös itse ehdolla. + Mielestäni edustajisto tekee voileipä-gateista ja muista sattumuksista huolimatta tärkeää työtä. + Tamyn jäsenenä koen äänestämisen olevan matalan kynnyksen osallistumista, jota tulisi mielestäni edellyttää ylioppilaskunnan (ja siten osin yliopiston) asioista kiinnostuneilta. Jos mielenkiintoa toimintaympäristöön ei yksinkertaisesti ole, on äänestämättä jättäminen mielestäni perusteltua. Tällöinkin tosin soisin, että mielenkiinnottomuus on perusteltua. + Halusin vaikuttaa siihen, millaisia tyyppejä edustajistossa on. + Äänestämällä annat äänesi yo-kunnan toiminnan kehittämiselle. + Ehdolla oli kaverini + Äänestäminen on helppo tapa vaikuttaa Tamyn toimintaan, jos itsellä ei riitä aikaa tai halua lähteä ehdokkaaksi. + Tahdon äänelläni ajaa itselleni tärkeitä asioita. + Ainejärjestöni edustaja oli ehdolla. + Äänestin sellaista henkilöä jonka uskon vaikuttavan hyvin ja monipuolisesti toimintaan. + Olin itse myös ehdolla. Olen järjestöaktiivi ja tiedän, että omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa todella paljon toimintaan kuin toimintaan. + haluan vaikuttaa omiin ja muiden opiskelijoiden asioihin. Koen tärkeänä sen, että opiskelijoiden asioita ajaa Tamyssa henkilö, joka on kanssani samoilla linjoilla. + Äänestämällä voi osallistua päätöksentekoon. Äänestin pääainettani opiskelevaa, jotta saisimme äänemme kuuluviin edustajistoon. + äänestin oman ainejärjestön ehdokasta. + Halusin saada oman ainejärjestön päättäjiä edustajistoon. + Ainoita keinoja vaikuttaa, joskin hyvin vähäinen vaikutus. + Muitin äänestää koska vaaleista tuli infoa ja muistutuksia. + Muulla tavalla TAMY:n toimintaan ei oikein voi vaikuttaa. + Äänestäminen antaa mahdollisuuden vaikuttaa edustajan kautta, vaikkei itse olisi energiaa olla itse mukana toiminnassa. + Koen äänestämisen parhaaksi keinoksi vaikuttaa siihen miten opiskleijan etua ajetaan. + Äänestäminen oli tehty helpoksi ja ehdolla oli oman ainejärjestön tuttu kasvo, jonka edariin pääsyä halusin tukea + halu vaikuttaa + Pullalipukkeista on apua. + Näen äänestämisen olevan selkeä merkki mielipiteen antamisesta ja siten kiinnostuksen esittämisestä toimintaa kohtaan. + Äänestin oman ainejärjestön ehdokasta, koska siihen kehotettiin. Ei ollut hirveästi käsitystä mitä hyötyä siitä sitten olisi. + Muistaakseni sen kykeni tekemään netissä, kuin myös vaalikoneen. Se oli helppoa eikä tarvinnut raahautua yo:lle. Äänestämisen helppous ja halu tukea oikeita asioita ajavaa ehdokasta oli syy äänestämiseen. + Koska en halua itse asettua ehdolle, koen että äänestäminen on vähin mitä voin tehdä voidakseni vaikuttaa asioihin. + Halusin oman alani edustajia tamyyn, jotta siellä ymmärrettäisiin myös meidän aineen merkityksellisyys ja tietyt ongelmat, mitä muilla ei kenties ole. + Vaikuttaminen on tärkeää. + Äänestän kaikissa vaaleissa, joissa minulla on äänioikeus ja joista olen tietoinen. Tykkään äänestämisestä, enkä toisaalta halua että nimissäni tehdään asioita, joita en hyväksy. + Kuten, missä tahansa vaaleissa, mielestäni on tärkeää käyttää omaa äänioikeuttaan ja perehtyä ehdokkaisiin ja antaa oma ääni omasta mielestä parhaalle ehdokkaalle. 22

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Sinun äänesi. Ihminen ennen kaikkea. vaasanasan. www.juttaurpilainen.net. Sitoutumaton opiskelijalehti 38. vuosikerta 2/07

Sinun äänesi. Ihminen ennen kaikkea. vaasanasan. www.juttaurpilainen.net. Sitoutumaton opiskelijalehti 38. vuosikerta 2/07 vaasanasan Sitoutumaton opiskelijalehti 38. vuosikerta 2/07 Sinun äänesi. Opiskelijat ovat tulevaisuutemme tekijöitä. Heidän osaamisensa avulla turvaamme hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuuden ja kilpailukyvyn.

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011 1 Hämeenlinna - Varhaiskasvatus 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluita?. 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

Uuden. opiskelijan opas

Uuden. opiskelijan opas Uuden opiskelijan opas 2015 2 5 8 Ylioppilaskunta valvoo etujasi Äänestä edustajistovaaleissa 10 11 13 14 19 31 Opiskelijakortti TYYn palvelut kehitysyhteistyö Turun ylioppilaslehti mukaan TYYn toimintaan

Lisätiedot

Inter Vivos 4 / 2014. Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti.

Inter Vivos 4 / 2014. Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti. Inter Vivos 4 / 2014 Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti. J OS SINUSSA ON JOTAKIN POIKKEUKSELLISTA, SAATAT LUODA URAN POIKKEUKSELLISESSA TOIMISTOSSA. VARMAAN JO ARVAAT, MILLAISIA HENKILÖITÄ HAEMME. REKRYTOIMME

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Asukastilat ja intranet

Asukastilat ja intranet Asukastilat ja intranet. Ikäsi Vastaajien määrä: 7 0 5 0 5 0 5 0 5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 alle 0 0 5 6 50 5 65 66. Asuntosi koko Vastaajien määrä: 7 0 0 0 0 40 50 60 70 80 90 0 50m 5 80m 80 09m

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

NAAMAT Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten fanilehti

NAAMAT Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten fanilehti NAAMAT Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten fanilehti Hallitusvaltaa Naamat Ainejärjestöläisyydestä 4 Ylioppilaskuntapolitiikkaa 6 Leppis valmistumassa 8 Opiskelijaelämän epäkohdista 10 Järjestöjen

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti Inter Vivos Pykälä ry:n jäsenlehti 3/2013 Suuri phuksinumero Uudistetut Lakikanava-seurantapalvelu pitää ajan tasalla valitsemissasi aihealueissa ja aineistoissa. hakutoiminnot ohjaavat löytämään relevantit

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Pykälä ry:n jäsenlehti

Pykälä ry:n jäsenlehti inter vivos 5/2014 Pykälä ry:n jäsenlehti PRO BONO URKUND ELSA VERKOSTOITUMINEN UUSI HALLITUS SYÖMISHÄIRIÖT KIIRE LAIN HUUTO TYÖHARJOITTELU VISKIGATE PHUKSINA ROVANIEMELLÄ INTER VIVOS 1 INTER VIVOS 5/2014

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot