Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen"

Transkriptio

1 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

2 Sisällysluettelo A. Vastaajien taustatiedot 3 B. Mielipiteitä Tamysta ja sen toiminnasta 8 C. Edunvalvonta 29 D. Tamyn tarjoamat peruspalvelut 34 E. Tamyn toiminnan tunteminen ja kiinnostavuus 37 F. Tamyn toiminnan kohdistaminen 38 G. Tapahtumat 39 H. Tamyn toimitilat Tiedotus ja viestintä 47 J. Aviisi 50 K. Yliopiston tilojen käyttö 54 L. Vapaa sana 55 2

3 A. Vastaajien taustatiedot Opiskelijajärjestötoimintaan osallistuminen En osallistu opiskelijatoimintaan. Tamyn valiokunnat tai jaostot, edustajisto Muut harrastejärjestöt Kuorot, orkesterit tai teatterit Aatteelliset järjestöt* Kaavio 1 Ainejärjestötoiminta 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Taulukko 1 Ainejärjestötoiminta 60,1 % Aatteelliset järjestöt* 9,6 % Kuorot, orkesterit tai teatterit 3,9 % Muut harrastejärjestöt 15,3 % Tamyn valiokunnat tai jaostot, edustajisto 9,1 % En osallistu opiskelijatoimintaan. 29,5 % *poliittiset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset järjestöt 3

4 Syntymävuosi Kaavio 2 Taulukko (tyhjä) 9 4

5 Sukupuoli Nainen (75,9 % ) Mies (18,6 %) Muunsukupuolinen (1,4 %) En halua vastata (4,1 %) Kaavio 3 Opiskeluyksikkö 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kaavio 4 Taulukko 3 Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 3,4 % Informaatiotieteiden yksikkö 12,1 % Kasvatustieteiden yksikkö 10,7 % Johtamiskorkeakoulu 17,8 % Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 25,6 % Lääketieteen yksikkö 9,6 % Viestinnän, median ja teatterin yksikkö 3,2 % Terveystieteiden yksikkö 2,7 % Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 18,3 % 5

6 Opiskeluvuosi 1. vuosi (18,4 %) 2. vuosi (20,6 %) 3. vuosi (15,9 %) 4. vuosi (14,8 %) 5. vuosi (10,3 %) 6. vuosi (9,2 %) 7. vuosi tai pidempään (10,7 % ) Kaavio 5 Opiskeluiden tila Päätoimista, en käy töissä (53,6 %) Päätoimista, käyn töissä (33,2 % ) Sivutoimista, käyn töissä (7,8 %) Sivutoimista muusta syystä* (3,3 %) En opiskele, käyn töissä (1,8 %) En opiskele, enkä käy töissä (0,3 %) Kaavio 6 *Syyt sivutoimiseen opiskeluun Jatko-opiskelija Juuri valmistumassa Hoitovapaa, perhe Juuri valmistunut Ammattiurheilija Mielenterveysongelmat, terveyssyyt Työharjoittelu (ulkomailla) Eläkeläinen Työtön (työttömyyskorvausta saa vain, jos ei kerry opintopisteitä) Opiskelu toisessa korkeakoulussa päätoimisesti Pääsykoelukeminen Pääaineen vaihto ennen maisterin tutkintoa, hakutuloksien odottelu 6

7 Mistä saanut tiedon kyselystä? 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kaavio 7 Tamyn sähköpostilistalta 37,4 % Ainejärjestöni tai harrasteyhdistykseni sähköpostilistalta 50,7 % Sain erillisen sähköpostin otokseen kuulumisesta 16,4 % Aviisista 0,7 % Tamyn nettisivulta, Facebookista tai Twitteristä 3,0 % Kuulin kaverilta 2,0 % Muualta 0,1 % Muualta, mistä? Ainejärjestön Facebookista Edustajiston jäseneltä Tuhannelle opiskelijalle lähetettiin erillinen ilmoitus tietokonekeskuksen kautta otokseen kuulumisesta ensin kyselyn käynnistyttyä, ja muistutusviesti vielä viikko tämän jälkeen. Vain 92 vastanneesta ilmoitti saaneensa tiedon tätä kautta, eli vastausprosentti otokseen kuuluvien joukossa on vain 0,9 %. Vastaava luku vuonna 2011 oli 32 %. 7

8 B. Mielipiteitä Tamysta ja sen toiminnasta Tamyn toiminnan kannalta mielenkiintoisena asiana voidaan pitää sitä, kuinka erilaisena opiskelijatoimintaan osallistuvat ja osallistumattomat näkevät Tamyn. Kyselyn täyttäjien taustatiedoissa kysyttiin osallistumisesta opiskelijatoimintaan (kts. kaavio 1 ja taulukko 1), ja tämän kanssa on ristiintaulukoitu Tamya koskevia väitteitä. Vuonna 2011 tehdyssä jäsenkyselyssä vastaavaa ristiintaulukointia ei ole tehty, mutta verrattaessa kaikkien vastaajien vastauksia vuoden 2011 vastauksiin, voidaan kyselyjen tuloksia vertailla. 1. Ensimmäiseksi pyydämme sinua arvioimaan seuraavia Tamya koskevia väitteitä sen mukaan, kuinka hyvin väite mielestäsi pitää paikkansa. Tamy on opiskelijaa lähellä. Väite pitää paikkansa: 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 8 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Taulukko 4 Tamy on opiskelijaa lähellä Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 12,7 % 12,0 % 12,5 % Melko hyvin 59,8 % 59,1 % 59,6 % Melko huonosti 23,4 % 23,5 % 23,4 % Huonosti 4,1 % 5,4 % 4,5 % Vuoden 2011 jäsenkyselyssä vastaavaa kysyttiin kysymyksellä Onko Tamy etäinen vai opiskelijaa lähellä? Vastaajista 65,8 % koki, että Tamy on etäinen tai melko etäinen, ja vastaavasti 33,85 % koki Tamyn olevan opiskelijaa lähellä tai melko lähellä. Nyt kaikista vastaajista 72,1% koki, että väite Tamy on opiskelijaa lähellä pitää hyvin tai melko hyvin paikkansa, ja 27,9% oli sitä mieltä, että väite pitää paikkansa huonosti tai melko huonosti. 8

9 Tamy on kiinnostava. Väite pitää paikkansa: 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Kaavio 9 Taulukko 5 Tamy on kiinnostava Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 4,5 % 6,1 % 5,0 % Melko hyvin 54,1 % 44,2 % 51,2 % Melko huonosti 35,5 % 41,2 % 37,2 % Huonosti 5,9 % 8,5 % 6,6 % Vuoden 2011 jäsenkyselyssä Tamyn kiinnostavuutta selvitettiin kysymyksellä Onko Tamy kiinnostava vai tylsä? Vastaajista 48,7 % piti Tamya kiinnostavana tai melko kiinnostavana, 49,7% vastaajista puolestaan piti Tamya tylsänä tai melko tylsänä. Tässä kyselyssä kaikista vastaajista 56,2 % koki, että väite Tamy on kiinnostava pitää hyvin tai melko hyvin paikkansa, ja 43,8 % mielestä väite pitää paikkansa huonosti tai melko huonosti. 9

10 Tamy on tarpeeton. Väite pitää paikkansa: 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 10 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Taulukko 6 Tamy on tarpeeton Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 1,8 % 3,6 % 2,3 % Melko hyvin 8,4 % 11,5 % 9,3 % Melko huonosti 36,9 % 34,6 % 36,2 % Huonosti 52,9 % 50,3 % 52,2 % Vuoden 2011 kyselyssä tarpeellisena tai melko tarpeellisena Tamya piti vastaajista 88,1 %. Nyt toteutetussa kyselyssä 88,4 % vastaajista piti väitettä Tamy on tarpeeton huonosti tai melko huonosti paikkansapitävänä. 10

11 Tamyn toiminta on mukautuvaa ja kehittyvää. Väite pitää paikkansa: 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 11 Taulukko 7 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Tamyn toiminta on mukautuvaa ja kehittyvää Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 6,2 % 9,8 % 7,2 % Melko hyvin 66,4 % 63,8 % 65,6 % Melko huonosti 24,3 % 22,7 % 23,9 % Huonosti 3,1 % 3,7 % 3,3 % Vuoden 2011 kyselyssä vertailukelpoista väitettä ei ollut. 11

12 Tamyn toiminta on avointa. Väite pitää paikkansa: 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 12 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Taulukko 8 Tamyn toiminta on avointa. Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 15,2 % 16,5 % 15,6 % Melko hyvin 64,9 % 61,0 % 63,8 % Melko huonosti 16,5 % 18,2 % 17,0 % Huonosti 3,4 % 4,3 % 3,6 % Vuoden 2011 kyselyssä vertailukelpoista väitettä ei ollut. 12

13 Tamy on epäluotettava. Väite pitää paikkansa: 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 13 Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti Taulukko 9 Tamy on epäluotettava. Osallistun En osallistu Kaikki Hyvin 1,3 % 1,2 % 1,3 % Melko hyvin 4,7 % 6,7 % 5,3 % Melko huonosti 32,5 % 31,1 % 32,1 % Huonosti 61,5 % 61,0 % 61,3 % Tässä kyselyssä 6,6 % vastaajista oli sitä mieltä, että väite Tamy on epäluotettava pitää hyvin tai melko hyvin paikkansa, eli Tamy koetaan luotettavana. Vuoden 2011 kyselyssä Tamya piti epäluotettavana tai melko epäluotettavana 6 %. 13

14 2. Olisitko Tamyn jäsen, jos jäsenyys olisi vapaaehtoista? Kyllä (51,2 %) En (12,4 %) En osaa sanoa (36,4 %) Kaavio 14 Perusteluita: + Opiskelijaedut ja edunvalvonta, Opiskelijaetujen ja Tamyn tuoman tuen ja turvallisuuden takia olisin jäsen, Tamy pitää opiskelijan puolta ja tuottaa monia palveluja opiskelijalle, Tamy edistää opiskelijan asiaa. + Mikäli palvelut olisivat samaa tasoa kuin, mitä ne nyt olisivat, maksaisin tamyn jäsenmaksun, vaikka se olisi vapaaehtoinen. + Olen käyttänyt paljon Tamyn tarjoamia palveluita ja osallistunut sen järjestämiin tapahtumiin sekä ollut mukana myös sidosryhmien toiminnassa. + Jos jäsenmaksun maksamalla saa pidettyä suuremmat lukukausimaksut poissa, maksan mielelläni. + Olen jo vapaaehtoinen jäsen. + Olisin jäsen, koska koen Tamyn toiminnan tärkeänä esim. ainejärjestöjen olemassaoloa ajatellen. + Opiskelijuus yliopistossa on melko tärkeä osa identiteettiäni. Vapaaehtoisjäsenyys luultavasti toisi myös jotain taloudellistakin etua, vaikka junaliput yms. olisivatkin myös ei-jäsen-opiskelijoille samanintaisia. + Ylioppilaskunta ajaa kaikkien etua, joten kaikkien on syytä olla jäseniä. Tamy seuraa asioita hyvin. + Tamy on yhä aika kaukana opiskelijoista. Suurin syy tähän lienee poliittisuus. On kuitenkin tärkeää, että opiskelijoilla on edunvalvoja, ilman Tamya opiskelijat saatettaisiin helpommin unohtaa päätöksenteossa. + Opiskelijakortti, YTHS + Tamyn tarjoamien palveluiden, toiminnan sekä tuen takia olisin edelleen jäsen. + On tärkeää että jokin taho valvoo opiskelijan etua. + Mitä suurempi joukko ylioppilaskuntaan kuuluu, sitä vaikutusvaltaisempi se on ja sitä enemmän se palvelee erilaisia opiskelijoita. + Tamyn jäsenenä saa enemmän etuja, eikä tämä ole mikään etua Eskolle (entinen pomo) juttu! Vaan etua opiskelijoille, yhteiskunnan hylkiöille. + Haluan uskoa siihen, että Tamy pystyy vaikuttamaan opiskelua vaikeuttaviin asioihin yliopistolla, mutta jäsenmaksu saisi olla pienempi. + Tamy järjestää näkyvästi tapahtumia yliopistolla. + Hyvä, että jokin taho pitää huolta eduistani., saan etuja ja apua tarvittaessa + Tamyn jäsenenä saan rahan arvoisia etuja. + Pidän tehtyä edunvalvontatyötä niin tärkeänä sekä opiskelijakortilla saatavia etuja 14

15 + Olenhan työttömyyskassankin jäsen. Kai sitä vaan uskoo järjestäytymiseen, miten asioitaan muka voisi ajaa yksin? + Edunvalvonta ja opiskelijan konkreettinen arjen parantaminen + Joukossa on voimaa! Tamyn asiat vaikuttavat oikeasti yliopiston toimintaan. Myös opiskelijoiden mukaan pääsy erilaisiin yliopiston toimielimiin on helpompaa "keskitetysti". + Arvostan Tamyn tarjoamia mahdollisuuksia, mutta en itse ole aktiivinen osallistumaan toimintaan. + Ylioppilaskunnat ovat tärkeitä edunvalvojia. + Erityisesti tapahtumat ovat olleet mukavia ja kalenteri on kovassa käytössä + ylioppilaskunnan järjestäytyminen on tärkeää ja välttämätöntä opiskelijoiden yhteisen edun ajamiseksi. Kuulun myös ammattijärjestöön, samalla logiikalla Tamyyn. + Mielestäni Tamy tekee tärkeää työtä opiskelijoiden edunvalvonnassa ja muutenkin palvelee jäsenistöä hyvin. + Jos jäsenyys olisi vapaaehtoista ja edut samat kuin nyt, ehdottomasti olisin jäsen. - Olen vanhempi opiskelija, joka käy samalla töissä enkä osallistu hirveästi yliopiston muihin aktiviteetteihin tai opiskelijatapahtumiin. Tamy on varmasti nuoremmille opiskelijoille hyödykäs, mutta jos olisi mahdollista, jättäisin itse jäsenmaksun pois. - Tamyn näkyvyys yliopistolla on heikko. - En koe saavani tarpeeksi vastinetta jäsenmaksuille. Jokaisen pitää saada itse valita mihin rahansa laittaa - En ole kertaakaan käyttänyt Tamyn tarjoamia palveluita, enkä oikeastaan tiedä mitä Tamy hyväkseni tekee. - Mielestäni Tamy ei ole vieläkään kovin läheinen organisaatio opiskelijoille. Olen itse kolmannen vuoden opiskelija, ja vasta nyt Tamyn toiminta alkaa hahmottua minulle kunnolla. - Periaatteessa en tiedä, mitä hyötyä jäsenyydestä minulle olisi. - En koe Tamyn toiminnasta olevan itselleni hyötyä. Opiskelijoiden edunvalvonta on tärkeä asia, mutta senkin voisi keskittää SYL:iin. - Tamy on jäänyt itselleni hyvin vieraaksi järjestöksi. - YTHS:n maksun ymmärrän, mutta en halua maksaa siitä että ihmiset harrastavat politiikkaa. - Tamyn edustamat dekadentit arvot eivät nappaa. - En ole juurikaan havainnut Tamyn toimintaa kahden vuoden opiskelujen aikana, tosin en itsekään ole kovin aktiivinen ollut muut kuin itse opiskelun suhteen. - Jos olisi mahdollista valita, käyttäisin jäsenmaksuni joihinkin sellaisiin jäsenyyksiin tms., joista olisi välittömämäpää hyötyä minulle. Tamy tekee tärkeää työtä, mutta minulle se on jäänyt hyvin etäiseksi ja sen rooli hyvin epäselväksi. - Tamy on melko näkymätön perusopiskelijan arjessa. Muutamaa kannanottoa ja ryyppytapahtumaa lukuunottamatta. - En mielestäni ole saanut mitään Tamylta. - Opiskelijoiden rahoja saadaan kyllä kerättyä suuria summia, mutta takaisin palautuvat edut ovat siihen nähden olemattomat. - Jäsenyyden hinta verrattuna siihen mitä sillä saa on liian korkea tällä hetkellä. - liian sisäsiittoista toimintaa - Tamy on pienen piirin hiekkalaatikkotoimintaa - broilerihautomo muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin, ei Tamyn väkeä kiinnosta opiskelijan asia paskaakaan. Tamyn jäsenmaksu voisi mennä kokonaan YTHS:lle - ainoa konkreettinen osuus josta saa jotain hyötyä. - Tamyn toiminnasta jää kuva, että se on pienen piirin puuhastelua eikä niinkään yhteisten asioiden ajamista. - Tamyn toiminta on jäänyt henkilökohtaisesti sangen vieraaksi. - Tamyn todelliset vaikutusmahdollisuudet yliopistomaailmassa ovat kapeat, rajautuen tietyntyyppiseen opiskelijaedunvalvontaan. Isot asiat päätetään yliopiston johto- ja hallitusportaassa, enkä ole nähnyt Tamyn kannanottojen muuttavan noita päätöksiä. Esim. kun ollaan aikeissa lakkauttaa tiettyjä opintosuuntauksia, ei Tamy ole ottanut asiaan riittävän 15

16 voimakasta kantaa, tai toisaalta toiminut opiskelijoiden tukena tilanteessa. Vaikutusmahdollisuus puuttuu. - Tamy ottaa liikaa kantaa opiskeluun liittymättömiin asioihin, ei ota tarpeeksi oikeasti tärkeisiin asioihin. Toiminta ei näy mitenkään perusopiskelijalle. - En koska rahaa on vähän. - Tamyn jäsenyys maksaa liikaa siitä saavutettuun hyötyyn nähden. Lisäksi Tamy edistää politiikkaa, jota en kannata. - En näe saavani mitään vastinetta vuosittaiselle jäsenmaksulle. - Oma ainejärjestö tarjoaa paljon. Oma kokemukseni Tamyn toiminnasta on, että yritys ja idea on hyvää ja tärkeää, mutta toiminta auttamattoman tehotonta. - Tamyssa ei ole yhtään munaa, eikä se vaikuta yhtään mihinkään tärkeään, kuten koulutuspolitiikkaan. Se toimii tiettyjen liskoiluraamien sisällä kuten koko "poliittisesti sitoutumaton" vässykkämäinen ylioppilaskuntaliike, eikä siten saa oikeasti mitään muuta näkyvää aikaiseksi kuin kevyet jarrutusjäljet alushousuihin. Edustajisto on pelkkää leikkiä ja mukapoliittinen konsensushallitus aivan yhtä tyhjän kanssa kun ollaan "rakennemuutosten" edessä. Takana on niin monen vuosikymmenen paskatoimintakulttuuri ja "sitoutumattomuuden" hegemonia on niin vahvaa, että tätä kehitystä on vaikea murtaa. - Tamyn toiminta on jäänyt itselleni hyvin vieraaksi, enkä aina erota sen roolia yliopistoelämässä.? Jos voisin maksaa erikseen pelkistä yths:n palveluista tms. Tulisi Tamyn jäsenyyttä mietittyä. Muutenkin minulle on hieman epäselvää, miten opiskelijaedut (esim. ateriatuki, alennukset joukkoliikenteessä) ovat sidoksissa Tamyn jäsenyyteen.? Jos opiskelijakortti olisi sidottu jäsenyyteen, olisin ehdottomasti jäsen.? Todella vaikea kysymys. En saa mielestäni riittävästi jäsenmaksulle vastinetta. En lähtökohtaisesti halua maksaa edunvalvonnasta noin paljon, kun Tamyn palvelutkaan (vippikassa, pakettiauto...) eivät palvele minua.? Puoluepoliittisuus Tamyssa harmittaa. En tunne Tamya omien oikeuksieni ajajaksi. Muut ylioppilaskunnat ovat sitoutumattomia ja opiskelijoidensa edustajia, Tamy ehkä edustaa osaa opiskelijoista.? Porin opiskelija ei hyödy. Kalenterin saa, mutta siihen se sitten jääkin. Kalenterikin on oikeasti aika turha, järki käteen ja jokaiselle kysely ennen kalenteritilausta, että haluaako sitä joku ja kuinka paljon kannattaa tilata. Niitä tuntuu olevan aika kasat vielä monien kk:denkin kuluttua toimistoissa... Jos Tamy ei sponssaisi Pointeria, olisin vielä kriittisempi. Hyvä kuitenkin että Tamy (ja muut) ovat vihdoinkin tajunneet Pointerin tekemän työn arvon.? Välillä tuntuu, että Tamy on todella etäinen näin tavallisen opiskelijan näkökulmasta. Esimerkiksi Tamyn pirskeitä aina kehutaan niin kaikille avoimiksi ja kaikki toivotetaan tervetulleiksi, mutta silti tuntuu, että juhlissa painottuu niin sanotusti Tamyn oma eliitti. Lisäksi kv-tuutorit eivät saa tarpeeksu tukea Tamylta ja Tamy pesee kätensä vaikeista asioista.? Maksuista enemmän olen kokenut hyötyväni YTHS:n sekä SYL:n mahdollisuuksista ja palveluista. Tamy on jäänyt vähän vähemmälle tuttavuudelle, mutta ainejärjestöjen kautta tehty Tamy:n työ on vaikuttanut kyllä minuunkin. Koen, että ainejärjestöni kautta saattaisin saada Tamy:lta ne edut, joit aolen tähänkin asti tarvinnut, joten mahdollisesti en olisi jäsen. Maksu (melkein 50 ) on itselleni melkoisen kallis verrattuna siihen, etten oikeastaan tiedä mitä henkilökohtaisesti Tamy:stä olen hyötynyt.? Vapaaehtoisesti maksaisin ainakin YTHS:n ja SYL:n osuuden, Tamyn osuus tuntuu kohtuuttoman suurelta.? Koen tärkeäksi lähinnä YTHS:n palvelut, muuten en edes tiedä mihin jäsenmaksuun käytetyt rahat menevät.? riippuu siitä, millaisia etuja lähtisi pois.? Riippuisi jäsenmaksusta, jos jäsenmaksu olisi pienempi.? En ole osallistunut mihinkään järjestettyyn toimintaan, mutta tiedän kyllä että Tamy vaikuttaa taustalla monessa asiassa, joten vastaus kallistuu enemmän myöntävän puolelle. 16

17 ? Ison ainejärjestön jäsenenä saan sieltä lähes kaiken opiskeluihin liittyvän. Tuki minkä tamy antaa kyseiselle järjestölle on marginaalinen ainejärjestön varoihin verrattuna. Tamyn alhaisesta äänestysprosentista seuraa suoraa epäluotettavuus. En näe tamyn olevan tarpeeton yleiesti, mutta tämän hetkinen toiminta ei palvele itseäni juuri mitenkään. Mikäli äänestys prosentti olisi korkeampi, voisin ajatella tamyn palvelevan yleisesti opiskelijoita ja siten en näkisi tomintaa turhana.? Riippuu vähän siitä, mitä hyötyä jäsenyydestä olisi. Jos YTHS:n "jäsenyys" olisi erillään Tamysta, niin olisi vaikea keksiä, miksi yo-kuntaan pitäisi kuulua.? Jos jäsenmaksu olisi se n. 50 euroa vuodessa, harkitsisin kyllä asiaa. Toisaalta en koe kovin usein opiskeluaikanani konkreettisesti hyötyneeni Tamysta. "Kyllä" on kuitenkin hieman todennäköisempi vaihtoehto kuin ei. Kannatan ehdottomasti sitä, että jäsenyys olisi vapaaehtoista. Suomen lakikin sanoo, ettei ketään saa pakottaa kuulumaan mihinkään järjestöön. Siksi on mielestäni sairasta, että Tamyyn kuuluminen on pakollista, jos haluaa opiskella yliopistossa.? En osaa sanoa mitä konkreettista hyötyä Tamyn toiminnasta on opiskelijoille, mikä johtuu siitä että en ole sen toiminnasta oikein perillä.? Opiskelija-alennuksien takia olisin. Jos saisin alennukset ilman jäsenyyttä, en olisi.? Luulisin olevani jäsen, jos asiasta ja sen tuomista eduista tiedotettaisiin perusteellisesti.? Tyypillisesti säästän kaikissa mahdollisissa kuluissa, joten jos minulla ei olisi kunnollista tietoa jäsenyyden merkityksestä, voisin helposti jättää jäsenmaksun maksamatta ja jättäytyä ulkopuolelle. Siksi toivon, että potentiaalisille jäsenille järjestetään kunnon tietopaketti jäsenyydestä, jos siitä tulee vapaaehtoista.? Itse pidän tärkeimpänä terveydenhuollon palveluja ja opiskelijoiden saamia etuuksia esim alennuksia junien matkalipuista. Jos nämä etuudet voisi saada maksamatta erikseen Tamyn jäsenmaksua, pidän mahdollisena sitä, etten olisi Tamyn jäsen vapaaehtoisesti.? edellyttäen, että jäsenyys olisi ilmaista (tai kohtuuhintaista) ja että jäsenyydestä olisi edelleen jotakin etua opiskelijalle.? Riippuen olisiko muita vaihtoehtoja tarjolla.? Jos YTHS-maksu nousee paljonkin, en ole varma jatkaisinko jäsenyyttäni.? Tamy on tärkeä ja sinänsä mielenkiintoinen, mutta se tuntuu olevan kaukana "tavallisista" opiskelijoista. Tamy tekee paljon asioista opiskelijoiden hyväksi, mutta tietoisuus näistä on aika alhainen. Tamyn pitäisi markkinoida itseään enemmän, tehdä itseään näkyväksi ja ihan konkreettisesti tuoda esiin sitä, mitä kaikkea Tamyssa tehdään (esim. mitä valiokunnissa todella tapahtuu), ja että Tamy on oikeasti kaikille opiskelijoille, ei vain huippusosiaalisille järjestötaitureille.? Riippuu jäseneduista.? Pitäisi olla enemmän tietoa siitä, mitä rahalla saisi.? Joskus Tamy ottaa selkeän kannan asioihin (esim. poliittiset mielipiteet) ja jos en itse ole samaa mieltä, toiminta ei tunnu reilulta. Tamyn jäsenyys ei ole vapaaehtoista, joten ei kannanotot eivät minusta kuuluisi asiaan.? Olisi kiva saada tarkemmin tietoa mihin 100e jäsenmaksu käytännössä menee. Kyseessä on kuitenkin iso summa, joten jos jäsenyys olisi vapaaehtoista, tarvitsisi eduista olla selkeämpi kuva.? Jos Tamyn jäsenyys olisi vapaaehtoista, tutustuisin jäsenyydestä saataviin etuihin ja sen vaatimuksiin ja päättäisin tämän perusteella.? En oikeastaan edes tiedä, mitä varsinaisesti hyödyn koko Tamysta.? Riippuisi jäsenmaksun suuruudesta. Jos olisi sama kuin nyt säästäisin enkä maksaisi. 17

18 3. Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä maksettava jäsenmaksu (98 euroa) koostuu YTHS:lle menevästä osuudesta (44 euroa), Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n ja Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n jäsenmaksuista (yhteensä 5,60 euroa) sekä varsinaisesta Tamyn jäsenmaksun (48,40 euroa) osuudesta. Viimeksi mainitulla kustannetaan kaikki Tamyn palvelut ja edunvalvonta. Onko maksamasi jäsenmaksu sillä saataviin etuihin ja palveluihin nähden mielestäsi? Kysymyksen 3 vastaukset on ristiintaulukoita kysymyksen 2 (Olisitko Tamyn jäsen, jos jäsenyys olisi vapaaehtoista?) kanssa. Kaikki = kaikki vastaajat eos = en osaa sanoa Ei = en olisi jäsen Kyllä = olisin jäsen Kaikki eos edullinen kohtuullinen Ei kallis en osaa sanoa Kyllä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaavio 15 Taulukko 10 Onko maksamasi jäsenmaksu mielestäsi? Kyllä Ei eos Kaikki edullinen 17,2 % 1,4 % 8,4 % 12,0 % kohtuullinen 72,3 % 23,2 % 47,8 % 57,3 % kallis 8,0 % 63,8 % 31,5 % 23,5 % en osaa sanoa 2,5 % 11,6 % 12,3 % 7,2 % 18

19 4. Millaiset mahdollisuudet sinulla on mielestäsi halutessasi vaikuttaa Tamyn toimintaan? Kysymyksen 4 vastaukset on ristiintaulukoitu opiskelijatoimintaan osallistumisen kanssa. 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Osallistun En osallistu Kaikki 10,0 % 0,0 % Kaavio 16 Hyvät Melko hyvät Melko huonot Huonot Taulukko 11 Millaiset mahdollisuudet sinulla on? Osallistun En osallistu Kaikki Hyvät 8,7 % 4,2 % 7,4 % Melko hyvät 50,5 % 49,1 % 50,1 % Melko huonot 36,0 % 39,4 % 36,9 % Huonot 4,8 % 7,3 % 5,6 % Vuoden 2011 jäsenkyselyssä kaikista vastaajista 43,5 % koki, että heillä on hyvät tai melko hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Tamyn toimintaan, ja 55,7% koki, että heillä on huonot tai melko huonot vaikuttamismahdollisuudet. 19

20 5. Äänestitkö edustajistovaaleissa syksyllä 2013? Kyllä (61,5 %) En (38,5 %) Kaavio 17 Perusteluita: + Oman tiedekunnan edustaja oli ehdolla. Bioteknologien oli hyvä saada edustaja. + Äänestin, mutta lähinnä vain äänestämisen ilosta. Äänestettävät ovat yhtä vieraita kuin kuntavaaleissa tms. eikä minulla ole todellista käsitystä heidän aikeistaan tai vaikutusmahdollisuuksistaan. + Äänestäminen kannattaa aina. + Äänestin ystävän ehdotuksesta henkilöä, jolla oli hyviä mielipiteitä ja ajatuksia. + Halusin vaikuttaa, kun siihen kerran oli mahdollisuus. + Äänestysprosentti on niin pieni, että on valtava riski jättää äänestäminen ainoastaan poliittisessa hurmoksessa elävien vastuulle. Siksi vähemmänkin aatteen paloa tuntevan tulee antaa oma äänensä. + Aina pitää äänestää! + Olin itse ehdolla. + Tietenkin äänestin, pidän tärkeänä, että edustajistossa on myös oman alani opiskelijoita ja samanlaisten näkemysten edustajia, eikä pelkkiä humanisteja ja puoluepoliittisesti suuntautuneita. Mielestäni puolepolitiikka EI kuulu ylioppilaskunnan toimintaan. + Olin itse ehdolla. Oman yliopiston ja ylioppilaskunnan asiat kiinnostavat minua. + Äänestemällä voi ainakin teoriassa vaikuttaa, äänestin myös siksi että ehdolla oli ystäviäni, joita halusin tukea. + Jos ei äänestäm, ei voi vaikuttaa. + Äänestin, sillä minulla oli tuttu äänestettävä. Olisin äänestänyt varmaan muutenkin, sillä ilman äänestystä ryhmä ei muutu. Moni kuitenkin jättää äänestämättä, kun ei ole minkäänlaista kiinnostusta puoluepoliittiseen Tamyyn, joten onko minunkaan äänelläni suuresti merkitystä? + Tavan mukaan; äänestäminen ei vie kauaa. + Tunsin ehdokkaan ja tiesin hänen olevan hyvä edustaja. + Äänestäminen on coolia. + Porilainen opiskelija äänestää porilaista, jos sellanen vaan on ehdolla. Harmi etteivät nämä muut sitä tajunneet, eli ei päässeet. + Tuttu hakija + Kaveri oli ehdokkaana, niin siksi äänestin. Muuten en olisi äänestänyt 20

21 + Luokkakaverini oli ehdolla, joten halusin äänestää häntä, koska tiesin, että hän ajaa meidän yksikköömme liittyviä tärkeitä asioita. + kaveri haki + Äänestäminnen on helppo ja vaivaton tapa ilmaista mielipiteensä ja näkemyksensä siitä kuinka yhteisiä asioita olisi hyvä hoitaa. + Halusin vaikuttaa, mutta tuntuu siltä ettei äänelläni ollut merkitystä. + Äänestäminen on yksi suorimmista tavoista vaikuttaa. + Halusin, että asiallisena pitämäni tyyppi saa kannatusta. + En kokenut äänestämistä kovinkaan tärkeäksi itselleni, mutta ajattelin että parempi kuitenkin äänestää jotakuta kuin ei ollenkaan. + Halusin vaikuttaa ja äänestäminen tuntui normilta. + Tuttu haki + Äänestin yliopistolla vastaan tullutta ehdokasta, joka perusteli hyvin miksänet pitäisi valita edustajistoon, vaikka en muuten ole perehtynyt edustajiston toimintaan. + On typerää olla äänestämättä + Äänestin, koska voin + Olin itsekin ehdolla ja vaalwihin tuli perehdyttyä tarkasti. Ymmärsin, että äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa. + Äänestäminen on mielestäni tärkeää, sillä näin voimme vaikuttaa yliopistomme asioihin. + mielestäni on tärkeää käyttää äänioukeuttaan, se on paras tapa vaikuttaa + Tottakai äänestin! + Äänestin tuttavaa. + Listoille oli minulle tuttu henkilö, johon luotan ja kenellä on hyviä mielipiteitä, joten halusin äänestä häntä. + Mielestäni äänioikeus on aina käytettävä jos sellainen mahdollisuus on. + Äänestän aina kun on mahdollisuus ja vastaan myös tällaisiin kyselyihin aina. Kai siitä tulee sellainen mukava vaikuttamisen illuusio. + Ehdokkaina oli niin monia tuttuja, että äänestäminen oli itsestäänselvää minulle ja myös samalla konkretisoi riviopiskelijan mahdollisuuksia hakeutua luottamustoimiin Tamyssa. + Toki äänestäminen on tärkeää, jotta edustajistossa olisi minua edustavia ihmisiä. + Mielestäni oli tärkeää tukea oman ainejärjestön edustajaa, jotta saamme etuja. + Pakko äänestää että pystyy edes vähän torjumaan vihervasemmistolaista invaasiota ja loputonta rahankoinausta. + Äänestin sitten kumminkin, koska kunnon kansalaisen kuuluu niin tehdä... + Tsemppasin tuttuja + Tuttu oli ehdolla joten oli helppo äänestää. + Ei voi valittaa jos ei vaikuta + Halusin äänestää, koska tiedän, että edustajistolla on paljon valtaa ja ehdolla oli paljon omia tuttujani. + Äänestän, koska se on mielestäni osa opiskelijana olemista. Minua kiinnostaa, ketkä tekevät päätöksiä yo-kunnassa. + Halusin ilmaista tukeni tietynlaiselle arvopohjalle edustajistossa. + Äänestin, kun olin itse ehdollakin. Olen äänestänyt myös aiemmin, koska tuttuja on ollut aina ehdokkaina. + Edes jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista porukkaa edustajistossa on. + Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa. + Äänestin oman tutkinto-ohjelman opiskelijaa. + Aina pitää äänestää, kun mahdollisuus kerran annetaan. Omasta ainejärjestöstäni oli paljon hyvin ehdokkaita, joten valinta oli helppo. + Jos ei äänestä, ei saa valittaa. 21

22 + Koen tärkeäksi, että vaikuttamassa on ihmisiä, jotka haluavat kehittää Tamya siihen suuntaan mihin minäkin. + Miksi jättää äänioikeus käyttämättä, kun on mahdollista äänestää. Olin myös itse ehdolla. + Mielestäni edustajisto tekee voileipä-gateista ja muista sattumuksista huolimatta tärkeää työtä. + Tamyn jäsenenä koen äänestämisen olevan matalan kynnyksen osallistumista, jota tulisi mielestäni edellyttää ylioppilaskunnan (ja siten osin yliopiston) asioista kiinnostuneilta. Jos mielenkiintoa toimintaympäristöön ei yksinkertaisesti ole, on äänestämättä jättäminen mielestäni perusteltua. Tällöinkin tosin soisin, että mielenkiinnottomuus on perusteltua. + Halusin vaikuttaa siihen, millaisia tyyppejä edustajistossa on. + Äänestämällä annat äänesi yo-kunnan toiminnan kehittämiselle. + Ehdolla oli kaverini + Äänestäminen on helppo tapa vaikuttaa Tamyn toimintaan, jos itsellä ei riitä aikaa tai halua lähteä ehdokkaaksi. + Tahdon äänelläni ajaa itselleni tärkeitä asioita. + Ainejärjestöni edustaja oli ehdolla. + Äänestin sellaista henkilöä jonka uskon vaikuttavan hyvin ja monipuolisesti toimintaan. + Olin itse myös ehdolla. Olen järjestöaktiivi ja tiedän, että omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa todella paljon toimintaan kuin toimintaan. + haluan vaikuttaa omiin ja muiden opiskelijoiden asioihin. Koen tärkeänä sen, että opiskelijoiden asioita ajaa Tamyssa henkilö, joka on kanssani samoilla linjoilla. + Äänestämällä voi osallistua päätöksentekoon. Äänestin pääainettani opiskelevaa, jotta saisimme äänemme kuuluviin edustajistoon. + äänestin oman ainejärjestön ehdokasta. + Halusin saada oman ainejärjestön päättäjiä edustajistoon. + Ainoita keinoja vaikuttaa, joskin hyvin vähäinen vaikutus. + Muitin äänestää koska vaaleista tuli infoa ja muistutuksia. + Muulla tavalla TAMY:n toimintaan ei oikein voi vaikuttaa. + Äänestäminen antaa mahdollisuuden vaikuttaa edustajan kautta, vaikkei itse olisi energiaa olla itse mukana toiminnassa. + Koen äänestämisen parhaaksi keinoksi vaikuttaa siihen miten opiskleijan etua ajetaan. + Äänestäminen oli tehty helpoksi ja ehdolla oli oman ainejärjestön tuttu kasvo, jonka edariin pääsyä halusin tukea + halu vaikuttaa + Pullalipukkeista on apua. + Näen äänestämisen olevan selkeä merkki mielipiteen antamisesta ja siten kiinnostuksen esittämisestä toimintaa kohtaan. + Äänestin oman ainejärjestön ehdokasta, koska siihen kehotettiin. Ei ollut hirveästi käsitystä mitä hyötyä siitä sitten olisi. + Muistaakseni sen kykeni tekemään netissä, kuin myös vaalikoneen. Se oli helppoa eikä tarvinnut raahautua yo:lle. Äänestämisen helppous ja halu tukea oikeita asioita ajavaa ehdokasta oli syy äänestämiseen. + Koska en halua itse asettua ehdolle, koen että äänestäminen on vähin mitä voin tehdä voidakseni vaikuttaa asioihin. + Halusin oman alani edustajia tamyyn, jotta siellä ymmärrettäisiin myös meidän aineen merkityksellisyys ja tietyt ongelmat, mitä muilla ei kenties ole. + Vaikuttaminen on tärkeää. + Äänestän kaikissa vaaleissa, joissa minulla on äänioikeus ja joista olen tietoinen. Tykkään äänestämisestä, enkä toisaalta halua että nimissäni tehdään asioita, joita en hyväksy. + Kuten, missä tahansa vaaleissa, mielestäni on tärkeää käyttää omaa äänioikeuttaan ja perehtyä ehdokkaisiin ja antaa oma ääni omasta mielestä parhaalle ehdokkaalle. 22

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit

ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS. Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit ISYY EDUSTAJISTOVAALIT 2013 - EHDOKKAAN OPAS Opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit Tervetuloa ehdolle ISYY:n edustajistovaaleihin! Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus osallistua opiskeluaikasi tärkeimpiin vaaleihin

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Sisältö Yhteenveto Selvityksen toteutus ja tietoa vastaajista Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa. Petrus Repo 23.3.2015

Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa. Petrus Repo 23.3.2015 Sähköinen äänestäminen HYYn edarivaaleissa Petrus Repo 23.3.2015 Taustaa Selvitys sähköisestä äänestämisestä (liite). Painopisteenä riskianalyysi sähköisestä vaalista. Ensin raamit, sen jälkeen toteutusyksityiskohdat.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin lukuvuosille 2017-2020

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 18.3.2007

Eduskuntavaalit 18.3.2007 Eduskuntavaalit 18.3.2007 Ennakkoäänestys 7. 13.3.2007 Eduskuntavaalit Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 100 vuotta sitten. Ne olivat myös ensimmäiset vaalit, joissa kaikilla Suomen kansalaisilla

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Tervetuloa koulutuspolitiikan ihmeellisille vesille! Sisältö Osa I Verkko, johon olet takertunut Osa II Kopon

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Ainejärjestöt opiskelijoiden edunvalvojina: - Ensisijaisesti oma yksikkö, yhteistyössä

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014 TEK vaalit 2014 TEK = Tekniikan Akateemiset ja TFiF Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kaksi jäsenjärjestöä: Tekniikan Akateemiset ry edustaa pääasiassa suomenkielisiä

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö Sektorit Yritykset Markkinaehtoinen Tavoittelee voittoa 1. YKSITYINEN Valtio,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Koposektorikoulutus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Järjestöseminaari 2.2.2013 Jenna Anttonen, Antti Seppänen & Maria Rytkönen Sisältö Osa I Verkko,

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot