Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja :15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15"

Transkriptio

1 i pöytäkirja :15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV... 5 Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV... 7 Toimitilojen käyttöasteiden tarkastelu ja myyntimahdollisuuksien arviointi... 9 Lausunnon antaminen kirkkohallituksen mietinnöstä "Kirkollisten rakennusten suojelu" Kasvatustyön keskuksen ja diakoniakeskuksen toimistojen aukioloaikojen vahvistaminen kesäksi Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousaikojen vahvistaminen syyskaudeksi Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 18

2 Sivu 1 Aika klo Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Särkiö Pekka, Keski-Lahden seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kivistö Tuija Kotinurmi Reino Mantere Leena Nieminen Erkki Nieminen Tapio Pohjolainen Terttu Vahter Merja Vikman Keijo Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Hämäläinen Seppo, Joutjärven kirkkoherra n vakuudeksi Pekka Särkiö Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 29. helmikuuta 2012 Leena Mantere Erkki Nieminen on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla klo Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen

3 Sivu 2 14 Järjestäytymisasiat 14.1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen. Hartauden aluksi laulettiin Launeen kirkkoherran säestyksellä virrestä 280 säkeistöt 1 4. Puheenjohtaja luki kuluvan viikon Raamatun tekstin Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, ohjeita paastoamiseen. Kokouspäivä oli tuhkakeskiviikko, paastonajan alun pieni pyhä. Puheenjohtaja esitti Tukholman St Klaran seurakunnan pastori Karl-Erik Sahlbergin 9-kohtaisen ohjelman: 1. Avaa ovi Kirkko on avoin kaikille, kirkossa yöpyy asunnottomia. 2. Keitä kahvia Osoita rakkautta, päivittäin jaetaan satoja leipiä. 3. Taputa olalle Narkomaanit ja prostituoidut saavat kuuntelijan. 4. Jeesus keskipisteessä Ne kirkot, jotka varovat puhumasta Jeesuksesta, kutistuvat. Ne kirkot, jotka julistavat rohkeasti Jeesusta, kasvavat. 5. Elä puhtaudessa Eettisesti hyvä elämä todistaa Jumalasta. 6. Uskalla kärsiä Vakaumus tuo mukanaan myös vastustusta. 7. Rukoile St Klarassa rukoillaan paljon. 8. Käytä maallikoita St Klaran työtä tekevät maallikot. 9. Riippuvuus Pyhästä Hengestä Tämä kattaa edelliset kohdat. Puheenjohtaja totesi lopuksi, että edellisenä viikonloppuna oli vietetty virsikirjan 25-vuotisjuhlaa ja järjestetty virsimaraton, jonka aikana virsikirja laulettiin läpi. Tilaisuuksiin osallistui kahden vuorokauden aikana yli 1300 laulajaa Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Kaikki yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje

4 Sivu ntarkastajien valitseminen Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Leena Mantere ja Erkki Nieminen. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 29. helmikuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä n tarkastajiksi valittiin Leena Mantere ja Erkki Nieminen. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 29. helmikuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. esitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. Käsittely Todettiin, että pöydälle oli jaettu hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän tasekirjoihin uusia, tarkistettuja sivuja ja hallintojohtajan kokouksessa esittämät tilinpäätösten esittelyaineistot. esitys hyväksyttiin.

5 Sivu 4 15 Ilmoitusasiat 15.1 Tuomiokapitulin päätös Joutjärven seurakuntaneuvosto on päättänyt kokouksessaan (1/2012, 8 ) pyytää, että Joutjärven seurakunnan kirkkoherran viran täyttämistä lykättäisiin yhdellä vuodella. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on ilmoittanut päättäneensä kokouksessaan , 44, että se ei julista Lahden Joutjärven seurakunnan kirkkoherran virkaa haettavaksi ennen Perusteluina esitetään, että Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt (10/2011, 172 ) käynnistää seurakuntayhtymän hallinnon kehittämistä koskevan kartoituksen vuoden 2012 alussa. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 3 mom. mukaan jos on pantu vireille kysymys seurakunnan liittämisestä toiseen seurakuntaan tai jos tuomiokapituli muuten katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka siellä tulee tarpeettomaksi, tai jos siihen muuten on erityisiä syitä, tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi". esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 Sivu 5 16 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV D/36/ /2012 Hautainhoitorahaston tilinpäätös on valmisteltu yhdessä seurakuntayhtymän tilinpäätöksen kanssa. Taloussäännön 22 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen, jonka yhteydessä se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille. Kirkkoneuvoston päätöksellä tilit on tässä vaiheessa luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Esityslistan liitteenä nro 1 on hautainhoitorahaston tasekirja. Tase-erittelyt ovat nähtävillä kokouksessa. Hautainhoitorahaston toiminnan tuotot olivat ,48 euroa ja kulut ,92 euroa. Vuoden 2011 tuloarvio toteutui 102,5 %:sti ja ylitys oli ,48 euroa. Ylitystä on sekä kesähoitomaksuissa että jaksotetuissa hoitomaksuissa. Kulupuoli toteutui 103,6 %:n tarkkuudella, ylitys oli ,92 euroa. Henkilöstömenoissa oli 7.730,77 euron ja tilikauden ostoissa 9.516,79 euron ylitys. Kiinteistövero ylittyi 1.231,20 eurolla ja yhden asunnon kohdalla kertyi luottotappiota 2.357,20 euroa saamatta jääneistä vuokratuloista. Hautainhoitorahastolla on omistuksessaan kolme asuntoosaketta ja lahjoituksena saatu Kotipenttilä-tila. Niiden osalta tuotot olivat 3.804,62 euroa kuluja suuremmat luottotappiosta huolimatta. Toimintakate jäi 6.627,44 euroa miinukselle. Talousarviossa tavoitteena oli, että tuotot kattavat kulut. Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus jäi ,92 euroa tappiolle, joten vuosikate jää kaikkiaan ,36 euroa miinukselle. Rahoitustuottoja on kylläkin kertynyt ,87 euroa, mutta arvonalennusten kirjaaminen ja myyntitappiot vievät tilanteen erittäin huonoksi. Poistojen määrä on 1.153,94 euroa, joten tilikauden tulokseksi tulee ,30 euron alijäämä. Taseessa on edellisten vuosien alijäämää ,20 euroa. Alijäämän määrä nousee nyt ,50 euroon. Hautainhoitorahaston maksut on tarkistettu vuosittain tarkoituksena saada ne vastaamaan kustannuksia. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä rahoitustuottojen ansiosta selvittiin hyvin pienellä alijäämällä, mutta vuoden 2011 aikana tilanne kääntyi voimakkaasti toiseen suuntaan. Vuoden 2011 alijäämä aiheutuukin myyntitappioista ja arvonalennusten kirjaamisesta sijoituksissa. Hautainhoitovastuun laskennallinen määrä on ,01 euroa. Taseen varat ovat ,00 euroa, joten alikate on ,01 euroa (v. 2010: ,76 euroa). Alijäämäisen tilinpäätöksen takia hautainhoitorahaston tase heikkeni ja sitä kautta alikate taas kasvoi. Asian valmistelijat: Ritva Isotalo, puh Sirpa Alanne, puh

7 Sivu 6 16 esitys 1. Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätösaineiston vuodelta 2011 tilintarkastajille tarkastettavaksi. Käsittely 1. Pöydälle oli jaettu hautainhoitorahaston tasekirjan tarkistetut sivut, joissa alikatteen määräksi oli tarkistettu ,29 euroa. Hallintojohtaja alusti hautainhoitorahaston tilinpäätöksen käsittelyä esittelemällä hautojen hoitosopimusten määrät v , tuloslaskelman v ja 2010 sekä hoitovastuuvajeen v Hallintojohtajan alustus on pöytäkirjan liitteenä nro 2.2. esitys hyväksyttiin. hyväksyi ja allekirjoitti hautainhoitorahaston tilinpäätöksen (pöytäkirjan liitteenä nro 2.1) ja esittää tilinpäätösaineiston vuodelta 2011 tilintarkastajille tarkastettavaksi. esitys 2. Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että vahvistetaan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2011, että kirjataan tuloslaskelman osoittama alijäämä ,30 euroa hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman yli-/alijäämätilille, että merkitään tiedoksi hautainhoitovastuun alikate määrältään ,29 euroa, että myönnetään tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelta esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

8 Sivu 7 17 Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV D/35/ /2012 Vuoden 2011 tilinpäätös toimintakertomuksineen on valmistunut. Tilinpäätös kokonaisuudessaan sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä talousarvion toteutumisvertailun. Toimintatuotot lisääntyivät 8,0 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat yhteensä 3,595 milj. euroa. Verotulojen määrä viime vuonna oli 18,642 milj. euroa. Verotulot koostuivat 16,442 milj. euron kirkollisverotuloista ja 2,200 milj. euron yhteisöverotulo-osuudesta. Kirkollisveron tuotto nousi 0,8 % (n euroa) ja yhteisöveron tuotto nousi peräti 23,5 % (lähes euroa). Verotulot olivat siten n euroa (3,1 %) edellisvuotta suuremmat. Toimintamenot kasvoivat 0,6 % ja olivat yhteensä 18,705 milj. euroa, mikä on euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömenot olivat 11,912 milj. euroa ja pysyivät edellisvuoden tasolla (vajaat euroa alemmat). Henkilöstömenojen osuus kaikista toimintamenoista oli 63,7 %. Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus jäi n euroa miinukselle. Vuosikatetavoite oli 1,955 milj. euroa ja toteutunut oli 2,004 milj. euroa. Poistot olivat 1,541 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli n euroa. Satunnaisia tuottoja oli euroa. Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tulokseksi muodostuu ,23 euron ylijäämä. Investointien kokonaismäärä oli 1,165 milj. euroa, joka katettiin tulorahoituksella. hyväksyy ja allekirjoittaa tasekirjan ja tilinpäätösaineisto jätetään yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tasekirja on esityslistan erillisenä liitteenä. Tase-erittelyt ovat nähtävillä kokouksessa. Asian valmistelija: Ritva Isotalo, puh esitys 1. Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätösaineiston vuodelta 2011 tilintarkastajille tarkastettavaksi.

9 Sivu 8 17 Käsittely Pöydälle oli jaettu seurakuntayhtymän tasekirjan täydennetyt ja tarkistetut sivut. Hallintojohtaja alusti seurakuntayhtymän tilinpäätöksen käsittelyä esittelemällä tilinpäätöksen ydinkohtia ja erilaisia taloutta ja henkilöstöä koskevia tilastotietoja. Hallintojohtajan kokouksessa esittämä aineisto on pöytäkirjan liitteenä nro 3.2. Puheenjohtaja täydensi esittelyä käymällä läpi toiminnallisia tilastoja. kävi yleiskeskustelua tilinpäätöksestä. Keskustelussa nousi esille huoli kastettujen määrän vähentymisestä ja diakoniatyön kotikäyntien laskusta. 1. esitys hyväksyttiin. hyväksyi ja allekirjoitti seurakuntayhtymän tilinpäätöksen (pöytäkirjan liitteenä nro 3.1) ja esittää tilinpäätösaineiston vuodelta 2011 tilintarkastajille tarkastettavaksi. esitys 2. Hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että vahvistetaan Lahden seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2011, että kirjataan tuloslaskelman osoittama ylijäämä ,23 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille, että myönnetään tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelta Muutoksenhaku esitys hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Kokoustauko klo

10 Sivu 9 18 Toimitilojen käyttöasteiden tarkastelu ja myyntimahdollisuuksien arviointi D/73/ /2012 Käsittely yhteisessä kirkkovaltuustossa (5/2011, 68 ) Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan (5/2011, 68 ) seurakuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Samalla hyväksyttiin yksimielisesti valtuutettu Leena Mantereen kokouksessa tekemä toivomusponsi: Hyväksyessään talousarviota yhteinen kirkkovaltuusto edellyttää, että ennen talousarviossa mainittujen myyntikohteiden toimenpiteisiin ryhtymistä arvioidaan uudelleen kaikkien seurakuntakiinteistöjen myyntimahdollisuutta. Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa Kiinteistötoimisto on valmistellut toimitilojen myyntiin tähtääviä toimenpiteitä ja selvittänyt yhteisen kirkkovaltuuston toivomalla tavalla toimitilojen käyttöasteita ja kokonaismäärää. Toimitilojen kokonaismäärää on arvioitu lisäksi vertailemalla vastaavia tietoja viiden muun saman kokoluokan seurakuntayhtymän toimitilojen kanssa. Toimitilojen käyttöastetta koskevat tiedot sisältävät tulkinnanvaraisuutta. Erityisesti suurempien toimipaikkojen kohdalla tilojen käyttöasteen ilmoittaminen yhdellä luvulla on vaikeampaa. Tietojen kerääminen tilojen käytöstä perustuu kaikkien toimipaikkojen kohdalta Prime-kalenterista kerättyihin tietoihin ja toimitilassa olevaan listaan merkittyihin toteutuneisiin tietoihin. Toimitilojen tarkastelussa on mukaan otettu kaikki seurakuntakodit, seurakuntatalot ja kirkot. Pois on jätetty hautausmaiden kappelit ja leirikeskukset. Lahden seurakuntayhtymällä on toimitiloja kaiken kaikkiaan enemmän seurakuntalaisten lukumäärään suhteutettuna kuin verrokkeina olleissa Espoon, Porin, Tampereen ja Turun seurakuntayhtymissä. Kouvolan seurakuntayhtymällä on sen sijaan enemmän tiloja. Lahden seurakuntayhtymän toimitiloista pienimmällä käytöllä ovat Riihelän, Kasakkamäen ja Patoseudun seurakuntakodit. Seurakunnittain tarkasteltuna vähäisimmällä käytöllä ovat Patoseudun, Metsäpellon, Riihelän ja Kunnaksen seurakuntakodit.

11 Sivu Minkään tilan käyttöaste ei yllä 100 %:iin, jos täytenä käyttöasteena pidetään kahdeksan tunnin päivittäistä tilojen käyttöä. Kaikille nykyisille toiminnoille on mahdollista löytää korvaava toimitila ennen kuin nykyisestä toimitilasta luovutaan. Kiinteistöjohtokunta on käsitellyt toimitilojen kokonaismäärää ja käyttöasteita kokouksessaan (1/2012, 9 ). Esityslistan liitteenä nro 2 on kaksi toimitilojen vertailutaulukkoa. Kiinteistöpäällikkö esittelee kokouksessa muita selvitystyössä laadittuja yhteenvetoja. Asian valmistelija: Riitta Rantanen, puh esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee toimitilojen kokonaismäärästä, käyttöasteista ja myytäväksi suunnitelluista kohteista, ja että yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään toivomusponteen on annettu sellainen vastaus, että aiemmin päätettyjen toimitilojen myynti voidaan käynnistää. Käsittely Hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö esittelivät seurakuntien toimintatilojen vertailuja ja käyttöastetaulukon (pöytäkirjan liitteenä nro 4.1). Yhteinen kirkkoneuvosto kävi perusteellisen keskustelun toimitilojen käyttöasteista, vuokrausmahdollisuudesta ja korvaavista tiloista Kokoustauko klo Uusi päätösesitys Kokouksessa käydyn keskustelun tuloksena hallintojohtaja teki seuraavan täydennetyn esityksen: että yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee toimitilojen kokonaismäärästä, käyttöasteista ja myytäväksi suunnitelluista kohteista, että yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään toivomusponteen on annettu sellainen vastaus, että aiemmin päätettyjen toimitilojen myynti voidaan käynnistää kuitenkin sillä lisäyksellä, että ennen myyntiin ryhtymistä Metsäpellon seurakuntakodin osalta selvitetään kiinteistön jalostusmahdollisuudet mm. osittaiseen vuokrakäyttöön,

12 Sivu että yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää, että myytävissä toimitiloissa olevalle toiminnalle voidaan osoittaa asianmukaiset korvaavat toimitilat ennen tiloista luopumista. esitys hyväksyttiin muutettuna. hyväksyi hallintojohtajan kokouksessa tekemän muutetun esityksen. Terttu Pohjolainen jätti eriävän mielipiteen (pöytäkirjan liitteenä nro 4.2). Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

13 Sivu Lausunnon antaminen kirkkohallituksen mietinnöstä "Kirkollisten rakennusten suojelu" D/74/ /2012 Kirkkohallituksen virastokollegio asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli mennessä laatia ehdotus kirkkolain rakennussuojelua koskevien säännösten uudistamisesta. Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on muun muassa selkeyttää kirkollisten rakennusten käsitettä ja kehittää niiden suojelua sekä ottaa aiempaa paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa huomioon kirkollisten rakennusten rakennussuojelulliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Työryhmä on laatinut hallituksen esityksen muodossa ehdotuksen kirkkolain muutokseksi. Kirkkohallitus on pyytänyt päivätyllä kirjeellä jakelussa mainittuja tahoja lähettämään esityslistan liitteenä nro 3.1 olevasta mietinnöstä mahdollisen lausuntonsa mennessä. Mietintö Kirkollisten rakennusten suojelu löytyy myös Kirkkohallituksen internetsivuilta osoitteesta Kiinteistöpäällikkö on valmistellut esityslistan liitteenä nro 3.2 olevan lausunnon. Asian valmistelija: Riitta Rantanen, puh esitys Hallintojohtaja esittää, että lähetetään Kirkkohallitukselle esityslistan liitteen nro 3.2 (pöytäkirjan liite nro 5.2) mukainen lausunto kirkkohallituksen mietinnöstä Kirkollisten rakennusten suojelu pyydettyyn määräaikaan mennessä. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Kirkkohallitus / Kiinteistötoimi

14 Sivu Kasvatustyön keskuksen ja diakoniakeskuksen toimistojen aukioloaikojen vahvistaminen kesäksi 2012 Käsittely yhteisen kasvatustyön johtokunnassa (1/2012, 7 ): Kasvatustyönkeskuksen toimiston kesän 2012 aukioloajat Kasvatustyön keskuksen toimisto on ollut kiinni toimistopalvelujen osalta viime vuosina 3 viikkoa heinäkuussa lukuun ottamatta viime vuotta. Järjestely on koettu hyväksi. Heinäkuu on toimistopalvelujen kannalta vuoden hiljaisinta aikaa. Kesäkuu ja etenkin elokuu ovat toimistossa kiireistä aikaa. Elokuu on toimintojen kannalta erityisen vaikea lomanpitokuukausi. Toimistopalvelujen kannalta on tarkoituksenmukaisinta se, että toimistohenkilökunnan lomat keskitetään heinäkuulle niin, että työntekijät ovat pääsääntöisesti yhtä aikaa mahdollisimman pitkään lomalla. Toimiston kiinnioloaikana on Kasvatustyön keskuksesta vastaava työntekijä paikalla. Hän voi auttaa ongelmatilanteissa. Tämä järjestelmä luo toimistotyöntekijöille mahdollisuuden palvella talon omaa henkilökuntaa ja ulkopuolisia asiakkaita mahdollisimman hyvin silloin kuin palvelujen kysyntä on suurinta. Näin ollen olisi hyvä, jos toimisto voisi olla toimistopalvelujen osalta suljettuna välisen ajan. Yhteisen kasvatustyön toimiston työntekijät ovat kuuluneet vuoden 2012 alusta Lahden seurakuntayhtymän toimistopalveluyksikköön. Kyseisen yksikön esimiehen Kari Eskelisen kanssa on keskusteltu asiasta. Esitys Kasvatustyönjohtaja esittää, että - kasvatustyön keskuksen toimisto pidetään toimistopalvelujen osalta suljettuna välisen ajan ja - että johtokunta lähettää asian yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Hyväksyttiin. Asian valmistelija: Seppo Vesala, puh ,

15 Sivu Käsittely yhteisen palvelutyön johtokunnassa (1/2012, 8 ): Diakoniatyön aluevastaanottojen päivystys ja Diakoniakeskus Marian aukiolo kesällä 2012 Diakoniakeskus Maria on auki asiakaskäyntejä varten (ilman ajanvarausta) tiistaisin ja torstaisin klo 9 15 ja keskiviikkoisin klo 9 12, muina aikoina ajanvarauksella. Diakoniakeskus Marian puhelinpäivystys on seurakuntayhtymän puhelinvaihteen aukioloaika maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin klo ja torstaisin klo Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti Diakoniakeskus Maria pidettiin suljettuna kesällä ajalla Diakoniakeskuksen puhelinpäivystys oli seurakuntayhtymän puhelinvaihteen aukioloaika maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin klo ja torstaisin klo Ruokapankki oli suljettuna myös em. aikana. Diakoniatyön aluevastaanotot olivat suljettuna ajalla , lukuun ottamatta Launeen kirkon vastaanottoa torstaisin klo Diakoniakeskus Marian toimistovahtimestarin ja Ruokapankin projektityöntekijän vuosiloman ajaksi ei ole mahdollista ottaa kesällä 2012 vuosiloman sijaista. Vastuutyöntekijöiden kokouksessa käytiin keskustelua vuoden 2012 diakoniatyön kesäajan vastaanottopäivystyksistä ja Diakoniakeskus Marian aukiolosta. Vastuutyöntekijöiden kokouksen päätöksen mukaan esitetään, että diakoniatyön aluevastaanotot ovat suljettuna ajalla , lukuun ottamatta Launeen kirkon vastaanottoa torstaisin klo Diakoniakeskus Maria on suljettuna ajalla Diakoniakeskuksen puhelinpäivystys on seurakuntayhtymän puhelinvaihteen aukioloaika maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin klo ja torstaisin klo Ruokapankki on suljettuna ajalla Marian Kammarin kahvila on kiinni ajalla ja avustajatoiminta Esitys Diakoniajohtaja esittää, - että johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Diakoniakeskus Maria pidetään suljettuna ajalla , edellä mainittuna aikana Diakoniakeskuksen puhelinpäivystys on seurakuntayhtymän puhelinvaihteen aukioloaika maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin klo ja torstaisin klo ,

16 Sivu että johtokunta päättää, että Ruokapankki on suljettuna ajalla , - Marian Kammarin kahvila on kiinni ajalla ja avustajatoiminta , - merkitsee tiedoksi, että diakoniatyön aluevastaanotot ovat suljettuna ajalla , lukuun ottamatta Launeen kirkon vastaanottoa torstaisin klo Hyväksyttiin esitys. Asian valmistelija: Teuvo Siivonen, puh , Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n 13 kohdan mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän asiakaspalvelutoimipaikkojen aukioloajat. Asian valmistelija: Hannu Sarikka, puh esitys Hallintojohtaja esittää, että kasvatustyön keskus pidetään suljettuna toimistopalvelujen osalta , että Diakoniakeskus Maria pidetään suljettuna , ja edellä mainittuna aikana Diakoniakeskuksen puhelinpäivystys on seurakuntayhtymän puhelinvaihteen aukioloaika maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin klo ja torstaisin klo , Muutoksenhaku Tiedoksi esitys hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Vesala Seppo/ yhteinen kasvatustyö, Siivonen Teuvo/ yhteinen palvelutyö

17 Sivu Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousaikojen vahvistaminen syyskaudeksi 2012 Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoussuunnitelma syyskaudeksi 2012 on seuraava: ke klo ke klo Yhteinen kirkkovaltuusto ke klo ke klo ke klo Yhteinen kirkkovaltuusto ke klo ke klo Kokoussuunnitelmassa on otettu huomioon lakisääteiset kirkkovaltuuston kokousajat ja kirkkovaltuuston kokousten edellyttämä yhteisen kirkkoneuvoston lain mukainen valmistelu. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös silloin, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston syksyn 2012 kokousajat hyväksytään perusteluissa mainitun suunnitelman mukaisina, että tämän päätöksen lisäksi erillisiä kokouskutsuja kirkkoneuvoston jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille ei lähetetä, että esityslista postitetaan yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään kokouspäivää edeltävänä torstaina tai toimitetaan kiireellisessä tapauksessa perjantaina. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet

18 Sivu Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset KJ 9:5 :n mukaan on johtokuntien ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöksistä tiedotettava yhteiselle kirkkoneuvostolle ohjesäännössä määrätyllä tavalla. Yhteisen kirkkoneuvoston tai puheenjohtajan on ilmoitettava ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa, siirretäänkö asia yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi Johto- ja toimikuntien päätökset Tiedoksi ja mahdollista siirtämistä varten yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi seuraavat pöytäkirjat (nähtävillä kokouksessa): Yhteisen kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja , 1/2012 Yhteisen palvelutyön johtokunnan pöytäkirja , 1/2012 Perheneuvonnan johtokunnan pöytäkirja , 1/2012 Sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja , 1/2012 Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja Viestinnän johtokunnan pöytäkirja Yhteistyötoimikunnan johtokunnan pöytäkirja 22.2 Viranhaltijoiden päätökset Tiedoksi ja mahdollista siirtämistä varten yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset (nähtävillä kokouksessa): Hallintojohtajan päätökset , :t 5 11 Talouspäällikön päätökset , 2 Kiinteistöpäällikön päätökset Puistopäällikön päätökset , 2 Keskusrekisterin johtajan päätökset esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää olla käyttämättä KL 10:5 :ssä tarkoitettua siirto-oikeutta. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

19 Sivu Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen 23.1 Muut asiat Puheenjohtaja tiedotti, että kokouksessa läsnä olleista hiippakuntavaltuustoon oli tullut valituksi Tapio Nieminen ja Heikki Pelkonen ja kirkolliskokousedustajiksi Markku Jalava, Pekka Särkiö ja varalle Simo Hiilamo Muutoksenhaku Todettiin muutoksenhakukiellot ja annettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus esityslistan liitteen nro 4 (pöytäkirjan liite nro 6) mukaisesti Kokouksen päättäminen Kokouksen päätteeksi laulettiin Launeen kirkkoherran säestyksellä virsi 484, Totuuden henki ja lausuttiin yhdessä Herran Siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013 pöytäkirja 43 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 44 Järjestäytymisasiat... 2 45 Ilmoitusasiat... 4 46 Yhteisen kirkkovaltuuston 9.4.2013 tekemät päätökset... 5 47 Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot