Euroopan unioni printtimediassa - Helsingin Sanomien ja Kauppalehden artikkelien analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unioni printtimediassa - Helsingin Sanomien ja Kauppalehden artikkelien analyysi 1.10.2013-31.3.2014"

Transkriptio

1 Euroopan unioni printtimediassa - Helsingin Sanomien ja Kauppalehden artikkelien analyysi Katre Liiv Päivi Tirkkonen Tallinnan yliopisto, viestinnän instituutti huhtikuu, 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Analyysimetodi Tutkimusprosessin kuvaus Tutkimuksen rajoitteet TULOKSET Artikkelit sanomalehdittäin Uutisartikkeleita ilmestyi eniten Uutiset viikonpäivittäin eriteltyinä Mediahuomio lisääntyi kevättä kohden mentäessä Talous suosituin teema EU-instituutioiden edustajat äänessä eniten TÄRKEIMPIÄ HUOMIOITA TULOKSISTA Eurokriisi keskiössä Keski-Afrikka ja vapaakauppasopimus Uutisissa Ukraina Eurovaalit Euroopan unionin tulevaisuus puhuttaa Puhuvat päät YHTEENVETO

3 JOHDANTO Käsissäsi on järjestyksessään kolmas tutkimus 1, jonka Tallinnan yliopiston viestinnän instituutti on tehnyt Viron Suomen suurlähetystön tilaamana. Koska Virosta tuli Euroopan unionin jäsenmaa eli kymmenen vuotta sitten ja Suomikin on ollut jäsenmaa kohta 20 vuotta, päätettiin tutkimuksen fokukseksi valita juuri Euroopan unioni ja se, mistä printtimedia kirjoittaa unioniin liittyen. Suomen printtimediasta valittiin analysoitavaksi suurin päivälehti Helsingin Sanomat ja talousaiheisiin erikoistunut Kauppalehti. Seitsemän kertaa viikossa ilmestyvän Helsingin Sanomien levikki on yli ja sunnuntailevikki Kauppalehti ilmestyy arkipäivisin ja sitä tilaa ihmistä 2. Artikkeleita analysoivat Katre Liiv ja Päivi Tirkkonen ja tuloksena valmistui kaksi erillistä raporttia, yksi Viron ja toinen Suomen printtimediakuvasta. 11 Ensimmäinen tutkimus tehtiin keväällä 2012 ja keskittyi, miten Virosta ja virolaisista kirjoitettiin Suomen printtimediassa vuonna 2011 (artikkeleita yhteensä 717). Vuoden 2013 keväällä valmistuneessa, toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten Suomen printtimedia (Helsingin Sanomat ja Aamulehti) kirjoitti Virosta ja virolaisista ja vastaavasti, mitä Suomesta ja suomalaisista kirjoitettiin Viron printtimediassa (Postimees ja Eesti Päevaleht) sekä miten Viro näkyi YLE:n kello uutisissa (12 klippiä) ja MTV3:n Kymmenen Uutisissa (2 klippiä). Analysoitava ajanjakso oli syyskuu 2012 helmikuu Levikintarkastus Oy: 2

4 2. Analyysimetodi Tutkimus tehtiin käyttämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista sisällön analyysimetodia. Sisällön analyysiä käytetään erilaisten tekstien, kuten haastattelujen, filmien, tv-ohjelmien, uutisten ja mainosten analysoinnissa (MacNamara, ). Shoemaker ja Reese (1996, MacNamara 2005) jakavat sisällön analyysin kahteen eri lähestymistapaan behavioralistiseen ja humanistiseen. Sosiologit käyttävät tavallisesti behavioralistista lähestymistapaa halutessaan tutkia tekstin vaikutusta tulevaisuuteen. Humanistit tarkastelevat tekstin taustaa, tarkoituksena selvittää mitä teksti kertoo yhteiskunnasta ja kulttuurista, siitä kontekstista, jossa se on syntynyt. Tämä dualistinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään keskustelua, jota käydään mediassa ja jota media luo vaikuttamalla yleiseen mielipiteeseen, suhtautumiseen ja peilaamalla yhteiskunnan senhetkistä tilaa, suhtautumista ja kulttuuria. Suurin osa tutkijoista näkee median tekevän näitä molempia. Shoemaker ja Reese (1996, MacNamara 2005) väittävät, että behavioralistista lähestymistapaa käyttävät yhteiskuntatieteilijät keskittyvät pääsääntöisesti kvantitatiiviselle sisällön analyysille, kun taas humanistit tukeutuvat kvalitatiiviseen sisällön analyysiin. Kimberly Neuendorfin (2002) mukaan on sisällön analyysi vain kvantitatiivinen metodi. 2 Tutkijat, jotka haluavat analysoida näkyvää ja peitossa olevaa sisältöä, valitsevat niin kvantitatiivisen kuin myös kvalitatiivisen sisällön analyysin. Tämän päätöksen teimme myös me tutkijoina, kun aloitimme suunnittelemaan tutkimuksen toteuttamista. 1 MacNamara, J. (2005). Media content analysis: Its uses, benefits and best practice methodology. Asia Pasific Public Relations Journal, 6(1), Neuendorf, K. (2002). The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, California: Sage Publications. 3

5 2.1 Tutkimusprosessin kuvaus Koodausohje koostui 15 erilaisesta kategoriasta, mukaan lukien koodaajan nimen. Kaikki otantaan kuuluvat artikkelit luettiin läpi ja numeroitiin, minkä jälkeen ne koodattiin Excel-taulukkoon seuraavien kategorioiden mukaan: 1)sanomalehti, jossa artikkeli julkaistiin 2) artikkelin otsikko 3) ilmestymispäivä 4) ilmestymiskuukausi 5) ilmestymisen viikonpäivä 6) artikkelin tyyppi (esimerkiksi uutisartikkeli, pääkirjoitus) 7) artikkelin pituus (kuvien kanssa) 8) kirjoittaja (jos artikkelissa mainittu) 9) kirjoittajan nimi 10) teema (esimerkiksi talous, ulkosuhteet) Teemoja oli yhteensä 17 ja ne muodostuivat Euroopan komission määrittelemistä EU:n politiikoista 1, joita on yhteensä 15. Lisäsimme teemakategorioihin lisäksi laittoman maahanmuuton ja Euroopan parlamentin vaalit 2014, koska ennustimme niiden olevan suosittuja teemoja, etenkin Suomessa. 11) fokus (artikkelin sisältö lyhyesti referoituna) 12) artikkeliin haastatellut henkilöt (jos oli) 13) haastateltujen organisaatiot Raportin kolmannesta kappaleesta löytyvät analyysin tulokset, jonka jälkeen tuomme esille tärkeimmät teemat ja raportin lopussa on tutkimuksen yhteenveto. 1 Euroopan Komissio: 4

6 2.2 Tutkimuksen rajoitteet Puolen vuoden periodi on liian lyhyt aika kokonaiskuvan saamiseksi siitä, mitä mediassa Euroopan unionista kirjoitetaan. Tämän vuoksi tulee tuloksia käsitellä ainoastaan analysoidun periodin, kuuden kuukauden otantana. Lisäksi tulee huomioida, että tutkimuksessa analysoitiin ainoastaan Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä ilmestyneet artikkelit, joten koko suomalaisten printtimediaa koskevia yleistyksiä ei voida tehdä. Viron Suomen suurlähetystön lehdistödiplomaatti Maarika Saarna-Siimann kokosi analysoidut artikkelit selaamalla kyseessä olevat kaksi sanomalehdet päivittäin ja ottamalla artikkeleista kopiot. Kaikkiaan kopioituja artikkeleita oli 691, joista tutkimukseen päätyi 647. Analyysin ulkopuolella jäivät artikkelit, joissa mainittiin Euroopan unioni vain yhdessä lauseessa, mutta jotka keskittyivät esimerkiksi jäsenmaiden tai Euroopan muiden maiden sisäpoliittisiin ongelmiin. Samoin analyysin ulkopuolelle jätettiin ne Ukrainan kriisiä käsitelleet artikkelit, joissa kirjoitettiin väkivaltaisuuksista ja mielenosoituksista, mutta joissa ei kirjoitettu Euroopan unionista konfliktin osapuolena tai unionista oli vain lyhyt maininta. 5

7 3 TULOKSET 3.1 Artikkelit sanomalehdittäin Puolen vuoden aikana kirjoitettiin Euroopan unionista ja siihen liittyvistä teemoista kattavasti. Kuvion 1 mukaan ilmestyi Helsingin Sanomissa yhteensä 461 artikkelia eli 71 % aineistosta ja Kauppalehdessä julkaistiin 186 artikkelia eli 29 % aineistosta. Kuvio 1. Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä julkaistujen artikkelien prosenttiosuudet (N= 647). 3.2 Uutisartikkeleita ilmestyi eniten Ylivoimaisesti eniten julkaistiin uutisartikkeleita, jotka raportoivat tapahtumista ja päätöksistä unioniin liittyen, yhteensä 228 artikkelia Helsingin Sanomissa ja 97 artikkelia Kauppalehdessä. Se tekee 50,2 % kaikista analysoiduista artikkeleista. Seuraavaksi eniten julkaistiin pääkirjoituksia, yhteensä 120 ja kolmanneksi eniten ilmestyi kolumneja 112 artikkelia (ks. Kuvio 2). 6

8 Kuvio 2. Artikkelit tyypiteltyinä (N=647). Helsingin Sanomissa ilmestyi myös kohtuullisen paljon mielipidekirjoituksia, joiden kirjoittajina oli niin kutsuttuja tavallisia kansalaisia, mutta myös asiantuntijoita ja poliitikkoja. 3.3 Uutiset viikonpäivittäin eriteltyinä Helsingin Sanomissa kirjoitettiin Euroopan unioniin liittyen useimmiten torstaisin, 13 % (85) artikkeleista, kun taas Kauppalehdessä ilmestyi eniten artikkeleita maanantaisin, yhteensä 7,7 % kaikista analysoiduista artikkeleista (ks. Kuvio 3). Koska Kauppalehti on arkipäivisin ilmestyjä lehti, luonnollisesti viikonloppuisin ei julkaistu kyseisen sanomalehden artikkeleita. 7

9 Kuvio 3. Julkaisuaika viikonpäivittäin (N=647). Tarkasteltaessa viikonpäivien välisiä eroja, voidaan todeta, että Euroopan unioni puhuttaa tasaisesti läpi viikon. 8

10 3.4 Mediahuomio lisääntyi kevättä kohden mentäessä Kuvio 4. Artikkelien ilmestyminen kuukausittain (N=647). Tarkasteltaessa artikkelien ilmestymistä kuukausittain, on selvästi nähtävissä nousujohteinen trendi (Kuvio 4). Tämä selittyy suurelta osin Ukrainan kriisin puhkeamisena, mistä kirjoitettiin paljon molemmissa sanomalehdissä, mutta etenkin Helsingin Sanomissa. Helsingin Sanomissa julkaistujen artikkeleiden määrä nousi huomattavasti tammikuusta helmikuuhun, jolloin tammikuun 71 artikkelia (71 artikkelia eli 10,9 %) muuttui 100 artikkeliksi (15,4 % kaikista artikkeleista) seuraavassa kuussa. Kauppalehdessä kehitys oli myös nousujohteinen, mutta erot eivät olleen niin huomattavat. 9

11 3.5 Talous suosituin teema Alla olevasta kuviosta 5 erottuu selvästi kolme suosituinta teemaa Euroopan unioniin liittyen. Eniten kirjoitettiin talouteen, rahoitukseen ja veroihin liittyen, seuraavaksi eniten ulkosuhteisiin liittyen ja kolmanneksi suosituimmaksi teemaksi nousi eurovaalit Taloutta käsitelleet artikkelit muodostivat hieman yli neljänneksen eli 27,6 % kaikista analysoiduista artikkeleista. Ulkosuhteet jäivät niukasti toiseksi 165 artikkelissa, joka on 25,5 % kokonaismäärästä. Eurovaalit 2014 oli yhteensä 64 artikkelin teema ja muodosti 9,8 % kaikista artikkeleista. Kuvio 5. Artikkelit teemoittain jaoteltuina (N=647). Neljänneksi suosituin teema oli perustietoa EU:sta, yhteensä 51 artikkelilla. Sitä seuraavat teemat, kuten yritystoiminta, ilmastotoimet, oikeuskysymykset, työttömyys- ja sosiaalikysymykset sekä energia ja luonnonvarat kokosivat keskenään lähes yhtä paljon artikkeleita. Yritystoiminnan sisälle kuuluivat Euroopan unionin sisämarkkinat, vapaa liikkuvuus, yrittäjyys ja kilpailukyky. Ilmastotoimia käsiteltiin Euroopan komission uusien vuoden

12 ilmastotavoitteiden ja päästökaupan kannalta. Oikeuskysymysten alla kirjoitettiin tietovuodoista ja Edward Snowdenista sekä EU:n muuttuvasta lainsäädännöstä ja sen vaikutuksista kansalaisiin. Aluepolitiikasta ja alueiden kehittämisestä ei julkaistu yhtään artikkelia ja meidän lisäämämme laiton maahanmuutto kokosi vain yhteensä kolme artikkelia. 3.6 EU-instituutioiden edustajat äänessä eniten Jokaisesta artikkelista analysoitiin myös sitä varten haastatellut henkilöt ja heidän organisaationsa. Yhteensä 229 artikkelissa siteerattiin henkilöä tai henkilöitä, joten yhteensä 418 artikkelissa, joka muodostaa 64,6 % koko aineistosta ei siteerattu yhtään henkilöä. Tämä voi selittyä sillä, että merkittävä osa analysoiduista teksteistä oli pääkirjoituksia ja kolumneja, joissa kyllä viitattiin useisiin EU-vaikuttajiin, mutta heitä ei oltu haastateltu tai heitä ei siteerattu erikseen. Tämä johtuu luonnollisesti näiden kyseisten tekstityyppien tyylistä. 11

13 Kuvio 5. Artikkeleihin haastateltiin etenkin EU-instituutioita edustavia ihmisiä (N=229). Eniten äänessä olivat Euroopan unionin instituutioita edustavat henkilöt, kuten komissaarit, EU:n virkamiehet, tuomioistuimen edustajat ja EKP ja EIP:ssä työskentelevät henkilöt. Heitä haastateltiin ja heitä siteerattiin 76 artikkelissa eli 33,1 % artikkeleista. Toiseksi suosituin ryhmä olivat suomalaiset poliitikot, erityisesti ministerit. Myös muiden maiden, suureksi osaksi toisten jäsenmaiden, poliitikkoja siteerattiin. Analysoidussa aineistossa oli mukana myös 12 henkilökuva, jotka kirjoitettiin muun muassa EKP:n johtokuntaan nousseesta Sabine Lautenschlägeristä, Suomen pääministeri Jyrki Kataisesta, pankkivalvonnan johtoon valitusta Jukka Vesalasta sekä Serbian pääministeri Aleksandar Vučičista. Näin olleen he pääsivät esittämään mielipiteitään tavallista uutisartikkelia laajemmin. 12

14 Tavalliset kansalaiset kategoriaan luokiteltiin ihmiset, joita haastateltiin tavallisen kuluttajan, EU:n jäsenvaltion kansalaisen tai Ukrainan tilanteessa mielenosoittajan roolissa. He eivät artikkeleissa edustaneet mitään organisaatioita. 13

15 4. TÄRKEIMPIÄ HUOMIOITA TULOKSISTA Kolme suosituinta teemaa olivat talous, ulkosuhteet ja kevään 2014 Euroopan parlamentin vaalit. Taloudesta kirjoitettiin laajalla skaalalla ja talousartikkelien suureen lukumäärään vaikuttaa myös luonnollisesti se, että toinen analysoitava sanomalehti oli Kauppalehti, joka on keskittynyt nimenomaan talousaiheisiin. 4.1 Eurokriisi keskiössä Eurokriisi ja siihen liittyvät alateemat olivat talousuutisten keskiössä. Kirjoitettiin Kreikan, Portugalin ja Irlannin taloustilanteesta. Irlanti nähtiin mallioppilaana, joka on noussut talousahdingosta ja joka irtisanoutui unionin apuohjelmasta. Samoin kirjoitettiin Kreikan parantuneesta taloustilanteesta, joskin kritisoitiin myös mahdollista kolmatta apupakettia. Irlanti nousi jaloilleen kriisistä, mikä todistaa että tukijärjestelmä toimii. (pääkirjoitus, , HS) Irlanti eroa kolmivuotisesta avustusohjelmasta ja haluaa pärjätä omillaan (kolumni, , Kauppalehti) Kreikan talouden ennustetaan ensi vuonna kääntyvän kasvuun kuuden lamavuoden jälkeen (uutisartikkeli, , HS) Kreikan eurokriisissä ihmiset tuntevat nahoissaan, miltä tuntuu hyvinvointivaltion alasajo (uutisartikkeli, , HS) Paljon huomiota sai myös pankkiunioni ja siihen liittyneet valtionvarainministerien neuvottelut. Neuvottelut etenivät hitaasti ja jäsenmailla oli erilaiset näkemykset siitä, millainen kriisinhallintamekanismi unionille tulisi luoda. 14

16 Pankkiunionista uhkaa tulla liian byrokraattinen ja monimutkainen (uutisartikkeli, , Kauppalehti) Pankkiunionin neuvottelut polkevat paikallaan. (uutisartikkeli, , Kauppalehti) Pankkiunionin toinen pilari nousee vaikeuksista huolimatta. (pääkirjoitus, , Kauppalehti) Suomi sai tavoitteitaan läpi pankkiunionikiistassa. (uutisartikkeli, , HS) Artikkeleista nousi aiheeksi myös Saksan hyvä taloustilanne, jota myös kritisoitiin. Saksan talouden ylijäämä ja säästäminen ruokkivat pelkoa muiden jäsenmaiden keskuudessa. Saksaa syytettiin liiallisesta säästämisestä, koska se hankaloitti euroalueen tilannetta vahvistamalla euroa ja syömällä kilpailukykyä suhteessa muihin maailmantalouden toimijoihin. Saksan liika ylijäämä ja hysteerinen inflaatiopelko ovat EU-kumppanimaiden hampaissa. (kolumni, , Kauppalehti) Saksan menestys vahvistaa euroa, mikä syö euroalueen kilpailukykyä. (kolumni, , Kauppalehti) Komissio valvoo Saksan liian suurta ylijäämää. (pääkirjoitus, , HS) Myös Suomen heikentynyt taloustilanne sai palstatilaa etenkin kevätpuolella, kun se oli selvinnyt budjettitarkastuksesta ja saanut säilyttää kolmen A:n luottoluokituksen. Mustia pilviä alkoi kuitenkin kerääntyä Suomen ylle, sillä komissio epäili Suomen rakenneuudistuksien vaikutuksia. Suomi selvisi täpärästi komission budjettitarkastuksesta. (uutisartikkeli, , HS) 15

17 Suomi uhkaa pudota EU:n talouskasvusta, jonka on ennustettu alkavan vuonna (pääkirjoitus, , HS) Suomen velkaantuminen rikkoo kohta rajoja niin ulkomailla kuin kotimaassakin. (uutisartikkeli, , Kauppalehti) 4.2 Keski-Afrikka ja vapaakauppasopimus Euroopan unionin ulkosuhteet kirvoittivat toimittajat kirjoittamaan yhteensä 165 artikkelia eli 25,5 % kaikista analysoiduista artikkeleista. Analysoitaessa ulkosuhteita tarkemmin nousee Ukrainan kriisi ylivoimaisesti eniten käsitellyksi yksittäiseksi teemaksi. Sen lisäksi ulkosuhteiden alla kirjoitettiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Niistä julkaistiin yhteensä 58 artikkelia ja ne jakautuivat 64 % unionin ulkopolitiikkaan ja 36 % turvallisuuspolitiikkaan. Ulkopolitiikasta kirjoitettiin unionin jäsenneuvotteluihin liittyen. Esimerkiksi Turkin jäsenneuvottelut aloitettiin uudelleen, kun taas Islanti päätti lopettaa ne. Myös Serbian havittelema unionin jäsenyys oli myös aiheena. Ulkopolitiikan alla kirjoitettiin myös USA:n ja Euroopan unionin vapaakauppasopimusneuvotteluista, jotka eivät edenneet odotetulla tavalla. EU:ssa huolta aiheuttivat mahdollisten hormonilihan saapuminen Euroopan markkinoille sekä muut lainsäädäntöön liittyvät ongelmat. 16

18 Kuvio 6. Ulkosuhteet teema jakautui ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (N=58). Turvallisuuspolitiikasta kirjoitettiin etenkin Keski-Afrikan kriisinhallintaoperaatioon liittyen. Artikkeleista tuli selvästi esille viesti, ettei unioni voi sulkea silmiään Keski-Afrikassa tapahtuvalta ja että jäsenmaiden on lähetettävä sinne joukkojaan. On selvää, ettei EU voi välttää vastuutaan Keski-Afrikan tilanteesta. (pääkirjoitus, , HS) EU:n pitää osallistua operaatioon Keski-Afrikassa, sillä tilanne on hirvittävä. (kolumni, , HS) Myös Euroopan unionin kriisinhallintajoukot ja yhteisen turvallisuuspolitiikan ongelmat olivat teemana artikkeleissa. EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä on tarkoitus vahvistaa, mutta keinoja on niukasti. (uutisartikkeli, , HS) 17

19 Yhteisen turvallisuuspolitiikan puuttuminen on ollut ongelma jo vuosia. (pääkirjoitus, , HS) 4.3 Uutisissa Ukraina Ukrainasta kirjoitettiin 18,8 % kaikista puolen vuoden aikana julkaistuista artikkeleista. Yksittäisenä teemana se on siis ylivoimaisesti eniten käsitellyin. Uutisartikkeleita Ukrainan tilanteeseen liittyen julkaistiin 60 kappaletta (49%), pääkirjoituksia 19 (15 %), kolumneja 33 (28 %), mielipidekirjoituksia 7 (6%) ja kommentteja 3 kappaletta. Yhteensä Ukraina-teemalla kirjoitettiin siis 122 artikkelia. Talousteemallisia Ukraina-artikkeleita oli lisäksi 14 kappaletta. Kauppalehdessä niistä ilmestyi kuusi ja Helsingin Sanomissa yhteensä kahdeksan. Niissä pääpaino oli Ukrainan kriisin vaikutukset Euroopan unionin talouteen. Erityishuomiota kiinnitettiin myös pakotteiden negatiivisiin vaikutuksiin Venäjän ja Suomen keskinäisiin kauppasuhteisiin. 18

20 Kuvio 7. Ukraina-aiheiset artikkelit tyypeittäin (N=122). Kun katsotaan Ukraina-teeman käsittely Helsingin Sanomien ja Kauppalehden välillä, on ero selkeä. Helsingin Sanomat kirjoitti Ukrainan kriisistä yli 100 artikkelia ja Kauppalehti 17 artikkelia. 19

21 Kuvio 8. Ukraina-uutiset jaoteltuina lehdittäin talouden ja ulkosuhteet teemojen alle (N=122). Tarkasteltaessa Ukrainan tilanteen uutisointia kuukausittain, käy hyvin ilmi kriisin eskaloituminen maaliskuussa. Uutisen ja erilaisten tekstien lukumäärä kaksinkertaistui maaliskuussa, jolloin käsiteltiin Krimin valtausta ja kansanäänestystä. Ukrainan tilanteen kärjistyminen selittää myös yleisen Euroopan unioniin liittyvien uutisten lukumäärän kasvun juuri helmimaaliskuussa 2014 (Kuvio 4). 20

22 Kuvio 9. Ukraina-uutiset kuukausittain (N=122). Marraskuussa kirjoitettiin ensin Ukrainan ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksesta käytyjen neuvotteluiden hankaloitumisesta ja allekirjoittamisen myöhästymisestä Tymošhenkon matkustuskiellon vuoksi. Pian sen jälkeen teemaksi muuttui vapaakauppasopimuksen peruuntuminen ja siitä seuranneet mielenosoitukset Kiovan keskustassa. Ukraina nähtiin länsimielisenä, jonka Venäjä kaappasi geopoliittisista syistä valvontansa alle. Putinin ja Janukovytšin hyvät suhteet olivat myös analyysin alla. Läskiksi meni kuusi vuotta kestäneen neuvottelut Ukrainan kanssa. Yhteistyökyky on nyt koetuksella. Ukrainalla pitkä tie Euroopan kartalle. (kolumni, , Kauppalehti) EU joutuu pohtimaan, mitä tehdä Ukrainan kanssa. Kamppailu maan asemasta jatkuu. (pääkirjoitus, , HS) 21

23 Joulukuussa kirjoitettiin jatkuvista mielenosoituksista ja kansalaisten vaatimuksista aloittaa jälleen vapaakauppaneuvottelut ja pohdittiin EU:n hankalaa asemaa kriisissä. EU pyysi Ukrainan hallitusta pidättäytymään väkivallasta kansalaisiaan kohtaan. Myös tammikuun teemaksi nousi EU:n kyvyttömyys nousta aktiiviseksi vaikuttajaksi Ukrainan kriisissä. EU:n pitäisi yrittää ottaa sovitteleva kanta Ukrainan kriisiin, mutta kannan muodostusta vaikeuttaa se, että Venäjä väittää EU:n painostavan Ukrainaa. (kolumni, , Kauppalehti) EU ei voi jäädä sivuun Ukraina kysymyksessä. Unionilla on kuitenkin hyvin vähän keinoja pakottaa osapuolet rauhanomaiseen neuvotteluun. (pääkirjoitus, , HS) Helmikuussa ja maaliskuussa kirjoitettiin EU:n Ukrainalle tarjoamasta merkittävästä talousavusta. Teemaksi nousivat myös talouspakotteet, joita EU päätti asettaa Venäjää vastaan. Suomen kannalta kriisi nähtiin hankalana, koska talouspakotteiden pelättiin vaikeuttavan entisestään Suomen huonoa taloustilannetta. Myös Saksan asema energiapoliittisesti tuotiin esille. Niiden asettamista ei siis kannatettu, ainakaan voimakkain äänenpainoin. Lisäksi kirjoitettiin Venäjän mahdollisesta uhkasta Suomelle ja NATO-jäsenyyden kannatuksesta. Tavoitteena neuvotteluratkaisu, mutta keinot ovat raskaita niin EU:lle kuin myös Suomelle. (pääkirjoitus, , HS) Saksa pyrkii avainrooliin Ukrainan kriisissä, mutta tarvitsee vielä kaasua Venäjältä, mikä tekee energiapoliittisesti tilanteen vaikeaksi. Saksa on ollut keskeisessä asemassa, kun EU on päättänyt melko lievistä sanktioista. (kolumni, , HS) 22

24 4.4 Eurovaalit 2014 Tulevista Euroopan parlamentin vaaleista kirjoitettiin jo lokakuussa 2013 ja aihe oli joulukuun laskua lukuun ottamatta tasaisesti uutisaiheena. Vaaleihin liittyen pohdittiin komission tulevan puheenjohtajan nimeä, euroskeptillisten puolueiden nousua parlamenttiin ja sen vaikutusta integraation suuntaan, suomalaisen komissaarin Olli Rehnin mahdollisuuksia pärjätä komission paikkoja jaettaessa ja muiden suomalaisten eurovaaliehdokkaiden kampanjoita. Kuvio 10. Tulevista eurovaaleista kirjoitettiin jo lokakuussa (N=64). Talouskomissaari Olli Rehnin eteneminen liberaalien ykkösehdokkaaksi ratkeaa tällä viikolla. Vaaleista tulee mielenkiintoiset. (uutisartikkeli, , Kauppalehti) Äärioikeisto nostaa päätään unionissa. Nationalistit ja euroskeptikot ovat olleet tähän asti marginaalissa, mutta nyt euroskeptisyys on nousussa. (kolumni, , HS) 23

25 Huippuvirkojen uusjako lähenee ja siitä on syntynyt unionissa kiistaa. Henkilökemioillakin on vaikutusta. Rehn voi hakea kärkiehdokkuutta. (pääkirjoitus, , HS) 4.5 Euroopan unionin tulevaisuus puhuttaa Neljänneksi suosituimmaksi teemaksi osoittautui niin kutsuttu perustietoa EU:sta, jonka alle kuuluu myös Euroopan unionin tulevaisuus. Juuri tulevaisuuden kysymykset olivatkin artikkeleiden keskiössä. Ylivoimaisesti voimakkaimmin esille nousi Britannian mahdollinen päätös erota unionista ja sen seuraukset jäsenvaltioiden yhtenäisyydelle. Huomiota saivat myös Skotlannin mahdollinen päätös hakea unionin jäsenyyttä sekä EU:n toiminnan monimutkaisuus, vanhentuneiden säädösten karsiminen sekä Merkelin tahto voimistaa komission roolia. Kuvio 11. Perustietoa unionista artikkelityypeittäin (N=51). 24

26 Jos Britannia eroaa, pohjoismaat eroavat myös. Soini ja perussuomalaiset ovat omalla toiminnallaan näyttäneet euroskeptisyyden esimerkkiä. (Nigel Faragen henkilökuva, , HS) Haluaako Skotlanti itsenäisyyden? Se tarkoittaisi jäsenyysmaksuja ja nettomaksuja. (kolumni, , HS) Merkel toivoo Britannian jäävän unioniin, mutta ei ole valmis mihin tahansa myönnytyksiin. Cameron tarvitsee kuitenkin uudistuspaketin, jotta Britannia suostuu jäämään EU:hun. (pääkirjoitus, , HS) 4.6 Puhuvat päät Artikkeleissa pääsivät eniten ääneen EU:n instituutioiden edustajat ja suomalaiset poliitikot. Kuviosta 12 näkyy, että eniten artikkeleissa puhui Olli Rehn. Häntä siteerattiin yhteensä 13 kertaa. Kuvio 12. Artikkeleissa eniten näkyneet henkilöt. 25

27 Seuraavaksi eniten siteerattiin komission puheenjohtajaa Jose Manuel Barrosoa ja kolmanneksi eniten EKP:n pääjohtajaa Mario Draghia. Eniten suomalaisista poliitikoista pääsi ääneen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Hän oli paljon esillä etenkin Ukrainan kriisiin liittyen. Toiseksi siteeratuin suomalaispoliitikko oli ulkomaankauppaministeri ja entinen europarlamentaarikko Alexander Stubb, joka julkisti myös eurovaaliehdokkuutensa tutkimuksen aikana. Hänen jälkeensa tulivat valtionvarainministeri Jutta Urpilainen ja pääministeri Jyrki Katainen. Myös puolustusministeri Carl Häglund oli aktiivinen toimija kuudessa artikkelissa. 26

28 5 YHTEENVETO Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mistä aiheista Helsingin Sanomat ja Kauppalehti kirjoittivat välisenä aikana. Tutkimusta varten analysoitiin sisällön analyysiä käyttäen yhteensä 647 artikkelia, joista 461 eli 71 % ilmestyi Helsingin Sanomissa ja 186 artikkelia eli 29 % Kauppalehdessä. Suosituimmaksi teemaksi nousi Euroopan unionin talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat. Ei liene yllätys, että eurokriisi ja siitä johtuvat ongelmat, jäsenvaltioiden velkaantuminen, inflaatio ja pankkiunionin luominen saivat eniten palstatilaa. Toiseksi suosituimpana teemana oli ulkosuhteet ja sen alla yksittäiseksi teemaksi nousi luonnollisesti Ukrainan kriisi, joka alkoi eskaloitumaan marraskuussa Ukrainan hylättyä EU:n kanssa neuvotellun vapaakauppasopimuksen allekirjoittamisen. Siitä alkoi mielenosoitusten ketju, joka kärjistyi Venäjän vallatessa Krimin. Ukrainaa käsittelevät artikkelit muodostivat lähes viidenneksen kaikista analysoiduista artikkeleista. Suomen näkökulmasta media kirjoitti etenkin pakotteiden vaikutuksista Suomen talouteen sekä Venäjältä tulevasta turvallisuusuhasta. Myös NATO-keskustelu käynnistyi aktiivisena Ukrainan kriisin kylkiäisenä. Kolmanneksi suosituin teema oli eurovaalit 2014, jotka järjestetään kesäkuussa. Euroskeptikkojen nousu on selkeä ja se huolettaa EU:n päättäjiä. On mahdollista, että euroskeptikkojen puolueet saavat suuren äänisaaliin, millä on vaikutuksensa Euroopan unionin integraatioon jatkossa. Tulevaisuus nousi kysymysmerkiksi myös Britannian mahdolliseen eroon unionista. Yhteenvetona voidaan todeta, että artikkeleista huokuu Euroopan unionin kohtaamat haasteet; taloudelliset vaikeudet, integraation ongelmat, jäsenmaiden eriytyneisyys, unionin byrokratia ja päätöksenteon vaikeus. Ukrainan kriisin myötä ulkosuhteet saivat saaneet uuden merkityksen ja yhteisen ulkopolitiikan periaatteita haetaan. 27

Vaaliraha ja lautakasa journalismissa

Vaaliraha ja lautakasa journalismissa Sinikka Torkkola Vaaliraha ja lautakasa journalismissa kohun lietsoja vai vastuullinen arvioija? Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Tampereen yliopisto Journalismin viestinnän ja median tutkimuskeskus

Lisätiedot

Juho Uusimäki VENÄJÄN ASEMA JA ROOLIT HELSINGIN SANOMIEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTISISSA MIELIPITEISSÄ JA NÄKEMYKSISSÄ VUOSINA 2009 2011

Juho Uusimäki VENÄJÄN ASEMA JA ROOLIT HELSINGIN SANOMIEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTISISSA MIELIPITEISSÄ JA NÄKEMYKSISSÄ VUOSINA 2009 2011 Juho Uusimäki VENÄJÄN ASEMA JA ROOLIT HELSINGIN SANOMIEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTISISSA MIELIPITEISSÄ JA NÄKEMYKSISSÄ VUOSINA 2009 2011 Pro gradu -tutkielma Kansainväliset suhteet Syksy 2013 Lapin

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

Mustasta hevosesta mustamaalatuksi? Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi (1925 1931) puoluelehdistön kuvaamana

Mustasta hevosesta mustamaalatuksi? Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi (1925 1931) puoluelehdistön kuvaamana Mustasta hevosesta mustamaalatuksi? Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi (1925 1931) puoluelehdistön kuvaamana Peltola Ville Petteri (149621) Suomen historian Pro gradu- tutkielma Joensuun yliopiston

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA

KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma HANNAMARI AHONEN KANSANEDUSTAJIEN ARGUMENTOINTI EUROMAIDEN KRIISIPAKETEISTA Eri puolueiden kansanedustajien argumentointi

Lisätiedot

missä eu, siellä suomi?

missä eu, siellä suomi? missä eu, siellä suomi? kansallinen sivistysliitto ry Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto ry Yhteistyökumppanit: Kansallisen Kokoomuksen europarlamenttiryhmä Kokoomuksen kansainvälinen työryhmä Kansalliset

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Paino Erweko Oy ISBN 978-952-68332-0-0 (sid.) ISBN 978-952-68332-1-7

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014 uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 7/2014 EU-kritiikki kasvaa

Lisätiedot

Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA

Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA SISÄLLYS Sivu I ESIPUHE iv II TIIVISTELMÄ vi III ABSTRACT vii 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN SOTILAALLINEN VIITEKEHYS, NELJÄNNEN SUKUPOLVEN SOTA

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Ukrainan kriisin vaikutukset pk-yritysten liiketoimintaan riskienhallinnan näkökulmasta

Ukrainan kriisin vaikutukset pk-yritysten liiketoimintaan riskienhallinnan näkökulmasta Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Ukrainan kriisin vaikutukset pk-yritysten liiketoimintaan riskienhallinnan näkökulmasta Case: Atma Trade Oy, Lappeenrannan

Lisätiedot

Tervetullut työvoimaksi

Tervetullut työvoimaksi Tampereen yliopisto Tiedotusopin laitos Julkaisuja Publications A Tervetullut työvoimaksi Työperäinen maahanmuutto mediassa Anna Simola Tervetullut työvoimaksi Työperäinen maahanmuutto mediassa Anna Simola

Lisätiedot

Liitoksista ei synny säästöjä

Liitoksista ei synny säästöjä uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- rp:n äänenkannattaja 3/2014 Täystyrmäys suurkunnille Liitoksista

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Ojanen. Metsästä maailmalle. Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Ojanen. Metsästä maailmalle. Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä TAMPEREEN YLIOPISTO Laura Ojanen Metsästä maailmalle Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän, median

Lisätiedot

Parasta ennen Brysselin konetta. Keskustan kahdet rattaat

Parasta ennen Brysselin konetta. Keskustan kahdet rattaat Parasta ennen Brysselin konetta Keskustan kahdet rattaat Mistä 25.5.2014 päätetään? Toukokuun 25. päivänä järjestetään Suomessa Euroopan parlamentin vaalit. Vaaleissa kansa äänestää siitä, millä linjalla

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry. Mäkelänkatu 15 00550 Helsinki p. (09) 682 3422 veu@co.inet.fi www.veu.fi Uutispoiminnat eri medioista vuosilta 2004-2007 Kaikki kuvat

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

Suuri maa, pitkä kvartaali

Suuri maa, pitkä kvartaali Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ KAPITALISMISTA Tapani Mäkinen SITRAN RAPORTTEJA 48 Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ. Laura Järvinen

Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ. Laura Järvinen Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ Laura Järvinen SITRAN RAPORTTEJA 52 Kuka opettaa ja ketä? VIRO EU:N JÄSENENÄ Laura Järvinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 52 2005 Sitra ja Laura Järvinen

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa

Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa LOPPURAPORTTI 10.10.2014 Kimmo Kivinen, Tuomas Paananen Elina Järvinen Capful Oy LOPPURAPORTIN SISÄLTÖ 1. Johdanto a) Raportin sisältö ja

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansalaistoiminnan aika! EU :LLE. Perustuslaillista EU ja kansanmurhat Mirva Tossavaisen haastattelu. VEU:n uuden

VAIHTOEHTO. Kansalaistoiminnan aika! EU :LLE. Perustuslaillista EU ja kansanmurhat Mirva Tossavaisen haastattelu. VEU:n uuden EU :LLE VAIHTOEHTO 2/2007 Kansalaistoiminnan aika! Sosiaalifoorumi on vakiinnuttanut paikkansa erilaisten kansalaisjärjestöjen ja liikkeiden yhteisenä tapahtumana. Myös Vaihtoehto EU:lle-liike on mukana

Lisätiedot