EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen haasteet & EU:n talouden haasteet. Olavi Ala-Nissilä KHT, Senior Adviser

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen haasteet & EU:n talouden haasteet. Olavi Ala-Nissilä KHT, Senior Adviser 14.4.2012"

Transkriptio

1 EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen haasteet & EU:n talouden haasteet Olavi Ala-Nissilä KHT, Senior Adviser

2 Esityksen sisältö 1. EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen haasteet 2. Ulkoisen tarkastajan näkemät haasteet maatalouspolitiikan uudistamisessa 3. Ulos finanssikriisistä 4. Mistä eväät kestävään talouskasvuun?

3 EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen haasteet

4 EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen haasteet Yhteistä maatalouspolitiikkaa tulisi vahvistaa, ei heikentää Ruokaturvallisuus (ruoan tuotannon varmuus ja tuotetun ruoan laatuvaatimukset); globaalilla tasolla tuotanto tuplattava v mennessä Ilmastonmuutoksen kaksoishaaste: sopeuduttava (ääriolosuhteiden lisääntymiseen) ja kannettava oma vastuu (päästöjen vähentämisessä) Clock is ticking! Yksinkertaistaminen; tilatuki ollut edistys; erityisesti maaseudun kehittämistoimissa (ml. ympäristötuet) tarvetta yksinkertaistamiseen

5 EU:n maatalouspolitiikan haasteet EU:n maatalouspolitiikka ja maailmanmarkkinat (EU:n ei pidä toimia umpiossa ; vaan global context) Markkinasuuntautuneisuuden lisääntyminen (esim. maitomarkkinat) Maataloutta voitava harjoittaa kaikilla unionin alueilla, mukaan lukien alueet, joilla erityisiä ongelmia (Eurooppa-neuvoston useasti hyväksymä linjaus) EU-maat lähtökohtaisesti kolmessa kategoriassa: vahvat maatalousmaat, liberaalit, uudet jäsenmaat

6 EU:n maatalouspolitiikan haasteet Markkinoiden muutokset (volatiliteetti) lisääntyneet Viljelijöiden tulotaso laskusuunnassa (EU25- maissa v alle v tason) Tuen suuntaaminen aktiiviviljelijöille Viljelijöiden ja osuuskuntien neuvotteluasema ruokaketjussa (vastassa suuria jakeluorganisaatioita, prosessoijia, kauppaketjuja)

7 EU:n maatalouspolitiikan haasteet Maatalouskomissaarin (Ciolos) ajatuksia: YMP on kaikkien eurooppalaisten politiikka, ei vain viljelijöiden (mm. siksi laaja kuulemisvaihe YMP:n uudistamisessa). Reformin kannattaja. EU:n maatalouspolitiikalla oltava yhteys laajempaan Eurooppa 2020-strategiaan EU:lla vastuu kansalaisten ruoantarjonnasta ja ruokaturvallisuudesta. Vahvistettava linkkiä maanviljelyn ja kansalaisten odotusten välillä. Tukien perustana oleva historiallinen referenssiperiodi ( ) ei enää validi

8 Ulkoisen tarkastajan näkemät haasteet maatalouspolitiikan uudistamisessa

9 Ulkoisen tarkastajan näkemät haasteet Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt omien kannanoton tarkastushavaintojensa pohjalta Useita suosituksia huomioitu lainsäädäntöesityksessä (yksinkertaistaminen mutta vain osittain, tuen kohdistaminen aktiiviviljelyyn, takaisinperintöjen tehostaminen) Ulkoinen tarkastaja näkee tärkeimpinä haasteina: Yleisesti ottaen satoja sivuja säännöksiä tutustuttavaksi, YMP voi jatkua monimutkaisena ja hallinnon taakka isona (säästöt kohdistumassa myös maataloushallintoon? YMP jää menopainotteiseksi, politiikan tavoitteet ja odotetut tulokset, vaikutukset ja tulosindikaattorit puuttuvat lähes kokonaan Tukien kohdentaminen aktiivi viljelyyn/aktiiviviljelijälle, miten toteutetaan tehokkaasti? - alueet luontaisesti pidettynä viljelykunnossa?, minimi vuosittainen aktiviteetti

10 Ulkoisen tarkastajan näkemät haasteet maatalouspolitiikan uudistamisessa Yksinkertaistamista on (luopuminen erilaisista tilatukimalleista, pienviljelijelijöiden oma ohjelma) mutta rajallisesti ja toisaalta hallinnon taakkaa lisääviä elementtejä (viherryttäminen) Mahdollisuus vähentää kontrolleja tilatasolla viidestä yhteen prosenttiin, tarvitaan selkeä kriteeri Miten tarkastustyössä voidaan luottaa maksajaviraston johdon selvitykseen ja todentamisviranomaisen siitä antamaan lausuntoon

11 Ulos finanssikriisistä

12 Reasons for the Financial crisis Too much debt (which lead i.a. bubbles in real estate) Global imbalances (not excuse, there will always be) Supervision not efficient (esp. in cross-border banking) Regulatory weaknesses (banks/society can afford to better regulation) Risk management failed (least efficient banks = biggest risks) Transparency missing (in many stages, Europe laggard) Not enough own skin in the game (borrowers, lenders)

13 The consequences of the crisis - Output collapsed GDP change (%) Finland 5,3 0,9-8,2 3,1 3,7 Sweden 3,3-0,6-5,3 5,5 4,2 Germany 2,7 1,0-4,7 3,6 2,6 Spain 3,6 0,9-3,7-0,1 0,8 Portugal 2,4 0,0-2,5 1,3-2,2 Ireland 5,6-3,5-7,6-1,0 0,6 Greece 4,3 1,0-2,0-4,5-3,5 Latvia 10,0-4,2-18,0-0,3 3,3 EU 3,0 0,5-4,2 1,8 1,8 USA 1,9 0,0-2,7 2,9 2,6 Canada 1,1-0,6-3,6 1,9 1,3 In 2009 global economy in collapsed Back to normal (or close to normal) quickly, in countries where the fundamentals were in good shape and financial sector sound

14 % of GDP The consequences of the crisis - budget deficit widened Finland Sweden Germany Spain Portugal Greece Latvia USA Ireland Canada Public deficit increased significantl y in all countries Still in 2011 in some countries deficit more than 10%

15 % of GDP The consequences of the crisis - public debt exploded (to unsustainable level in some cases ) Many countries still in steep upwards curve Suomi Sweden Germany Spain Portugal Greece Latvia USA Ireland Canada

16 Finanssikriisin hintalappu ja seuraukset Globaali talouskasvu pakkaselle v ensimmäistä kertaa 1930-luvun laman jälkeen (IMF:n arvio -0,9 %) (EU:n BKT 4,2 %; Suomi 7,8 %; USA 2,4 (Suomen vienti romahti viime vuonna 32 %, 1990-alun lamassa «vain» 8 %) Julkistalouden vaje euroalueella yli kolminkertaistuu (- 2,0% - 6,4% BKT:sta); USA:ssa -13% (2010) Euroopassa erilaisiin tukiin ja takauksiin on sitoutunut noin 5000 miljardia ja siitä on käytetty yli 1200 miljardia euroa Parempaan sääntelyyn ja valvontaan on varaa, mutta ei uuteen finanssikriisiin

17 (1) Sääntely ja valvonta uudistettava Itsesääntely ei toiminut (Greenspan oli väärässä) Tarvitaan parempaa sääntelyä ja valvontaa (i) Valvonnan oltava rajat ylittävää (EU:n alueella n. 45 cross border-pankkia vastaa 70 % pankkien kokonaistaseesta) (ii) Finanssimarkkinoiden vahtikoiraa tarvitaan Komissio esittänyt (i) makrotasolle "European Systemic Risk Board" ja (ii) mikrotasolle kolme valvontavirastoa ("European System of Financial Supervision ). Edistysaskel, mutta ei riittävä. (iii) Too big to fail -problematiikkaan löydettävä ratkaisu (omavastuuta lisättävä ja sitä kautta puututtava moraalikatoon) (iv) Sääntelyn ja valvonnan ulkopuolelle ei saa jättää mitään toimijoita

18 (2) Läpinäkyvyyttä parannettava, ilman avoimuutta ei synny luottamusta Paraskaan valvonta ei voi toimia ilman läpinäkyvyyttä. Esim. EU:n kaavaileman Systeemiriskikomitean menestyksekäs työ mahdotonta ilman parempaa läpinäkyvyyttä Jo kriisin taustalla oli huonoja esimerkkejä: ostettiin ja myytiin «sikaa säkissä» = roskalainojen ja hyvien lainojen niputtaminen ja uudelleenviipalointi ostettiin ja myytiin monimutkaisia instrumentteja (lainavakuutuksia) eijulkisella kauppapaikalla (eli vastapuoliriskit arvoituksia) Roskat olivat piilossa taseissa/taseen ulkopuolisissa erissä, ei ollut todellista kuvaa pankkien taloudellisesta asemasta. Ainoa/nopein ulospääsy = stressitestit yksittäisistä pankeista; tulokset ja kriteerit julkisiksi (tehtiin USA:ssa jo keväällä 2009) läpivalaisu lisäpääomittaminen (tarvittaessa) luottamuksen palauttaminen luottovirtojen normalisointi reaalitalous nousuun (Saksan malli = Roskalainojen syväjäädyttäminen 20 vuodeksi ei ole ratkaisu)

19 (3) Itsenäisyydestä huolehdittava Keskuspankit korkopäätökset (etenkin, kun nousu alkaa...) ja ei-perinteiset toimet (esim. valtion velkakirjojen osto) Tilinpäätössäännöt paradoksi: standardeja höllätään (omaisuuseriltä, joilla ei kriisitilantessa markkinanoteerauksia), mutta samalla luodaan uutta transparenssi- ja arvostusongelmaa Eurooppa ja USA "kilpajuoksussa". Merkittäviä poliittisia paineita (DE,FR,NL..) standardi-body ille (IASB ja FASB). Tarvitaan - tässäkin yhdet globaalit standardit (USA mukaan IASB:hen) Luottoluokituslaitokset (eturistiriita) käytännössä vain kolme luokittajaa (Moody s, S&P,Fitch) luokittajan kytkös lainojen/arvopapereiden liikkeellelaskijoihin ongelma (issuer pays) pahoja epäonnistumisia luokituksissa (normaalioloihin perustuvat mallit eivät päteneet)

20 (4) Kannustejärjestelmät remontoitava KPMG:n tutkimuksessa (yli 500 pankkien senioritason johtajaa) tärkein yksittäinen syy finanssikriisiin = insentiivit ja palkkaus Noidankehä: Palkkio sidottu oman pankin taseen kokoon/osakkeen kurssikehitykseen Taseen kasvua haettu riski-instrumenttien kautta Pankin voitot ja markkinaosuus kasvavat ja osakekurssi nousee Johdon palkkiot realisoituvat Tarvitaan täysremontti: Asianmukainen suhde varsinainen palkka vs. tulospalkkio Palkkion realisointi suurimmaksi osin viiveellä Palkkion takaisinperiminen mahdolliseksi ääritapauksissa Palkkiojärjestelmän oltava täysin läpinäkyvä ja julkinen Tärkeintä, että palkkiojärjestelmä ei saa kannustaa ylisuureen riskinottoon, jolla tavoitellaan lyhytjänteisiä voittoja Globaalit ratkaisut tarvitaan

21 (5) Pankkisektoria tehostettava Järjestelmä pelastettava; ei kaikkia yksittäisiä pankkeja Jäljelle voi jäädä vain elinkelpoinen määrä vain elinkelpoisia pankkeja Tehottomuus (perustoiminnoissa) omiaan lisäämään riskinottoa (Saksan esimerkki) Kaikkien pankkitukimiljardien ehtona tulisi olla vaatimus edistää rakennemuutosta (vähint. pitkällä tähtäimellä); EU:n kilpailu-dg:lla tärkeä rooli IMF:n pääjohtaja Strauss-Kahn: Jos pankkijärjestelmässä ei tapahdu uudelleenjärjestelyjä, kaikki tukimiljardit (finanssi- ja rahapoliittinen elvytys) päätyvät mustaan aukkoon.

22 EU:lle mallia Kanadasta/Suomesta Mitä EU:n finanssivalvonnan tulisi ottaa oppia? Kanadasta: Periaatteeilla suuri merkitys (ei rasti-ruutuun-mentaliteettia); samoin kulttuurilliset arvot Viisas sääntely (esim. oman pääoman määrä- ja laatuvaatimukset korkeammat kuin Basel-minimit) Selkeä valvonta; eri toimijoiden (keskuspankki, valvontavirasto OSFI, valtiovarainministeriö, kuluttajavirasto) roolit selkeitä ja yhteistyö saumatonta Yhdennetty ja rajat ylittävä valvonta; ei voi toimia, jos kutakin provinssia valvotaan vain erillään; valvonta oli siis liittovaltiotasoista

23 EU:lle mallia Kanadasta/Suomesta Suomesta: Oman vastuun korostaminen (ennalta ehkäisevä vaikutus), jos veronmaksajien rahaa pelastamiseen, erityistilintarkastukset ja tarvittaessa vahingonkorvauskanteet «omaa nahkaa» oltava pelissä (asuntolainat esim. 20%, arvopapereiden liikkeellelaskijat esim. 5%) Ylikapasiteetti purettava ja tehokkuudesta pidettävä kiinni (terveillä pankeilla vähemmän tarvetta ylisuuren riskinottoon) Avoimuus; pelastusoperaatioiden yhteydessä taseet putsattava välittömästi (roskat siis esiin); stressitestejä tehtävà säännöllisesti ja tulokset julkistettava Valvonnan tulee kattaa koko sektori Lisäksi: Pelisäännöt luotava valmiiksi hallittuun alasajoon (ei siis saa enää olla/muodostua pankkeja, jotka «too big to fail») Uudistukset Euroopassa ja globaalisti vietävä loppuun!

24 Mistä eväät kestävään talouskasvuun?

25 (1) Ulos velkakierteestä Finanssikriisin yksi keskeisimmistä syistä oli se, että rahaa oli tarjolla paljon; löysä korkopolitiikka ja löysä luottopolitiikka. Velkarahaa. Rahoituslaitosten pelastaminen vaatinut jo useiden tuhansien miljardien eurojen pelastuspaketteja. Velkarahalla. Kriisin ulospääsyksi tehty tuhansiin miljardeihin euroihin yltäviä elvytyspaketteja. Velkarahalla. Suomen lähtötaso hyvä: vähän velkaa (oli ylijäämäinen valtiontalous pitkään) ja saadaan matalalla korolla (10 v. velkakirjan tuotto 3,4 %, toiseksi alin euroalueella) lainaa. Kreikan tie varoittava esimerkki; markkinat rankaisevat (korkealla korolla) löysästä julkisen talouden hoidosta ennemmin tai myöhemmin (tosin Kreikan nyt maksama noin 7 %:n (tai 11 %:kin) korko 10 v. velkakirjoista yhä maltillinen verrattuna 1990-luvun alun yli 20 %:iin) Julkisen talouden vakaus edellytys myös hyvinvoinnin ja talouskasvun aikaansaamiseksi. Julkistalouden kolmoishaaste: finanssikriisin ja taloustaantuman hoito, ilmastokriisi, väestön ikääntyminen. Kaikki vaatineet ja vaativat jatkossakin suurta julkista rahoitusta.

26 (2) Uusi kolmas tie Vapaan markkinatalouden - yltiökapitalismin - ja vanhoja rakenteita betonoivan järjestelmän välille rakennettava uutta linjaa. Pankkikriisi(kin) osoitti, että puhdas kapitalismi finanssimarkkinoilla ei toimi (voitot kapitalisoitiin, tappiot sosialisoitiin) Uudessa kolmannessa tiessä oleellista: Yhteisöllisyydelläkin arvonsa (ei vain yksilöillä), kaikilla oltava mahdollisuus (koulutukseen, terveydenhoitoon ) Omaa vastuullisuuttakin (sekä yks.henkilöiden että yhteisöjen) kuitenkin korostettava Oltava avoimia globalisaatiolle (ei protektionismia), mutta suojeltava ihmisiä sen negatiivisilta vaikutuksilta; tarjottava vakautta Edistettävä tasa-arvoista ja korkealaatuista koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa Yritystoiminnassa fokus sosiaalisessakin puolessa Valtioiden valvontarooli korostuu (mm. siksi, että pelimerkit loppu) Tarvitaan myös yrittäjyyttä, kannustavuutta sekä uudistuksia, jotka kehittävät yhteiskuntaa eteenpäin

27 (3) Hyvä julkinen hallinto perusedellytys julkisen talouden hoitamisessa Hyvä julkinen hallinto: kehysbudjetointi, tehokas budjetointi ja tilivelvollisuus, tehokas veronkeruu, harmaan talouden saaminen verotuksen piiriin, kattava valvonta välttämätöntä nyt julkisen talouden hoidossa (globaali rakennemuutos, inlaatio/inflaatiokierre ei enää auta, markkinareagointi nyt erilaista) Verotuksen oltava kilpailukykyistä; erityisesti siellä, missä kilpailu kovinta (yritysverotus, jakamaton voitto); hyvä esimerkki kasvun tukemisesta 1990-alun laman aikaiset veroratkaisut (veropohjaa laajenettiin, verotuotot kasvoivat), jaettua voittoa voidaan verottaa tiukemmin Jos korotuksia (tai uusia veroja), paino kulutuksen/saastuttamisen verotukseen (uusia ideoita kuten globaali hiilivero, pankkien vakausmaksu)

28 (4) Talouskasvun ohjelma / Eurooppa 2020 Hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää talouskasvua. Huomisen hyvinvointi syntyy tämän päivän ratkaisuilla. Riittävälle kasvu-uralle palaaminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Talouskasvun elementit: tuottavuuden kasvu, työllisyyden kasvu ja väestön kasvu. Tuottavuuden kasvussa EU laahannut kilpailijamaiden (USA, Kiina, Japani) perässä. Avainasemassa teknologinen kehitys / innovaatiot (esim. tieto-ja viestintäteknologian hyödyntäminen). Työllisyyden kasvu myös ollut heikompaa kuin kilpalijamaissa. EU:n työllisyysaste (15-64 v.) 2008 = 66 % (USA ja Japani 71 %) Komission esittämä Eurooppa 2020-ohjelma pitää sisällään talouskasvun pääelementit: työllisyysasteen nostaminen, tutkimuspanostukset, opetukseen panostaminen jne.(jäsenmaiden toimitettava komissiolle reformiohjelmat syksyyn 2010 mennessä; Eurooppalainen työreformi) Tulevaisuuden kasvualat? Mistä uudet nokiat?

29 (5) Rakenteelliset uudistukset Eurooppa-neuvoston viesti (lokakuu -08): Rakenteellisten uudistusten jatkaminen on tärkeämpää kuin koskaan, jotta talouskasvu saataisiin alkamaan uudelleen ja työllisyystilanne paranisi Euroopassa Työurien pidentäminen Hyvinvointipalvelujen tuottavuuden nosto (vanhusväestön hoivapalveluiden tuottavuuskehitys ollut negatiivista!) Tehokkaampi kuntatalouden ohjaus (esim. valtionosuuksissa enemmän huomioon palvelutuotannon tehokkuus)

30 (6) Eurooppa-politiikassa keskityttävä oleelliseen Perussopimusten muutokset (Lissabonin sopimuksella) vihdoin saatettu päätökseen, aika keskittyä oleelliseen Omien sisäisten asioiden näpertely ei riitä (EU järjestelee «Titanicin kansituoleja»; uhkana muutenkin marginalisoituminen, vrt. Kööpenhaminan ilmastoneuvottelut) Rauha/poliittinen vakaus ja ykköstila kehitysavun antajana hyviä asioita, mutta eivät riitä nekään Komission esittämä talouskasvun ohjelma Eurooppa 2020 (Eurooppalainen reformi) toteutettava Suunnaksi otettava Aasia; esimerkiksi tuleva maailmanmahti Kiina; mikä EU:n Kiina-politiikka? TIE ON KAITA JA KAPEA MUTTA SE TULEE KULKEA!

1 Rahat mustassa aukossa finanssikapitalismi ja huono hallinto

1 Rahat mustassa aukossa finanssikapitalismi ja huono hallinto 9 Olavi Ala-Nissilä 1 Rahat mustassa aukossa finanssikapitalismi ja huono hallinto Suomen talous romahti 1990-luvun alussa. Varallisuusarvot tulivat lujaa alas ja luottotappiot olivat massiivisia. Pankkeja

Lisätiedot

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto 7 2011 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

Lisätiedot

Sampo vai kuiva kaivo? SAK STTK AKAVA

Sampo vai kuiva kaivo? SAK STTK AKAVA Palkansaajajärjestöjen keskusteluasiakirja EU:n ja EMU:n tulevaisuudesta Sampo vai kuiva kaivo? SAK STTK AKAVA SAK STTK AKAVA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

VIEW. Sixten Korkman: Epävarmuus jatkuu vielä pitkään Euroopan taloudessa. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Sixten Korkman: Epävarmuus jatkuu vielä pitkään Euroopan taloudessa. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2012 / kpmg.fi Sixten Korkman: Epävarmuus jatkuu vielä pitkään Euroopan taloudessa 08 Rohkeasti uudistuvat pankit menestyvät 14 Nokian Renkaiden Anne Leskelä: Suora rahoitus

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Eurooppa on keskellä järjestelmäkriisiä. Euroalueen velkakriisin leviäminen suuriin euromaihin on entisestään heikentänyt sijoittajien uskoa valtioiden ja pank kien velanhoitokykyyn,

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän. uudistaminen 14/2009. Keskustelupaperi. Rahoitusmarkkinat

Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän. uudistaminen 14/2009. Keskustelupaperi. Rahoitusmarkkinat Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Keskustelupaperi 14/2009 Rahoitusmarkkinat Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Keskustelupaperissa esitetyt päätelmät eivät välttämättä edusta

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan.

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan. Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylän yliopisto 10.6.2009 Finanssikriisi, Eurooppa ja Suomi [Kalvo 1] I. Kriisin syyt [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 4/2012 Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Juha Tervala Yliopistonlehtori Helsingin yliopisto Tämä artikkeli käsittelee talouspolitiikkaa euroalueen talouskriisissä.

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit?

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit? FINVAn asiakaslehti 1/2013 www.finva.fi Uudet säännöt, paremmat pankit? Henkilökuvassa Erkki Moisander Kokemusrepusta voi ammentaa paljon johtamiseen Riikka Laine-Tolonen Tahtonainen ja jännittävä asiakasjahti

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma Talouspoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.11.2009 1 Talouspolitiikan lähtökohdat ViNOn talouspolitiikan tavoitteena on ihmisten onnellinen elämä luonnon itseisarvoa kunnioittaen. Talouden

Lisätiedot

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 04 Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? 12 Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 06 Rahoitusmarkkinoiden verotus 14 Pankkijärjestelmän uudistaminen 09 Veroparatiisien lakkauttaminen 16 Julkisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Suomen vakausohjelma. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Suomen vakausohjelma. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Suomen vakausohjelma 2013 9a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Suomen vakausohjelma 2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset 441 729

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden integraatio

Rahoitusmarkkinoiden integraatio Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tutkimuksia A:107 2004 H e i k k i K o s k e n k y l ä ( t o i m. ) Rahoitusmarkkinoiden integraatio Tu t k i m u k s i a A : 1 0 7 2 0 0 4 H e i k k i K o s k e n k y

Lisätiedot

Vääriä näkemyksiä, tulkintoja ja ratkaisuja: Mikä aiheutti euroalueen talouskriisin?

Vääriä näkemyksiä, tulkintoja ja ratkaisuja: Mikä aiheutti euroalueen talouskriisin? Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu Vääriä näkemyksiä, tulkintoja ja ratkaisuja: Mikä aiheutti euroalueen talouskriisin? Taloustiede Pro Gradu -tutkielma Kesäkuu 2015 Ohjaaja: Matti Tuomala Esa Saarinen

Lisätiedot