Ajankohtaista taloudesta. Timo Levo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista taloudesta. Timo Levo 29.5.2015"

Transkriptio

1 Ajankohtaista taloudesta Timo Levo

2 Maailmantalouden kasvu vaimeata ensimmäisellä neljänneksellä indeksi Maailmankauppa* ja globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi muutos ed. vuodesta, % * 3 kk:n liukuva keskiarvo Globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi (vasen ast.) Maailmankauppa oikea ast.) Lähteet: CPB ja JP Morgan Maailmankauppa kasvoi tammi-helmikuussa 2,0 % edellisvuodesta. Maailmantalouden kasvu oli odotettua hitaampaa ensimmäisellä neljänneksellä. Vaisu ensimmäinen neljännes on kuitenkin osin tilapäistekijöiden syytä, joiden hellittäessä kasvu erityisesti kehittyneissä maissa piristyy toisella neljänneksellä. Kokonaisuutena maailmantalouden elpyminen on jäämässä odotuksista heikon alun ja kehittyvien markkinoiden onnahtelun vuoksi. Talouden kehitys on monin osin edelleen haurasta. Maakohtaiset erot ovat suuria ja öljyn sekä muiden raaka-aineiden hintojen alhaiset tasot voivat monissa kehittyvissä maissa aiheuttaa ongelmia. Riskejä ovat Kreikan velkaneuvottelut, geopoliittinen epävarmuus ja rahoitusmarkkinoiden kasvava volatiliteetti.

3 Talouskasvu hidastui lähes nollaan Yhdysvalloissa ensimmäisellä neljänneksellä % Lähde: Macrobond BKT ja ostopäällikköindeksi Yhdysvalloissa Teollisuuden ostopäällikköindeksi (ISM) BKT (muutos ed. neljänneksestä vuositasolla) indeksi Ankara talvi ja poikkeustekijät hidastivat talouskasvua Yhdysvalloissa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. BKT kasvoi annualisoitua 0,2 %. Yksityinen kulutus tuki talouskasvua, kun taas viennin kehitys vaikutti kasvuun negatiivisesti. Vähittäiskaupan kasvuluvut kohenivat maaliskuussa, mutta teollisuuden tuotanto hidastui. Teollisuuden luottamus oli ennallaan huhtikuussa. Sen sijaan kotitalouksien luottamus laski. Yhdysvaltain talous piristyy toisella neljänneksellä, mutta vaisun ensimmäisen neljänneksen vuoksi keskimääräinen talouskasvu jää vuonna 2015 aiempia arvioita matalammaksi 3 %:n tuntumaan. Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa syksyllä.

4 Euroalueen talouskasvu vahvistumassa BKT ja ostopäällikköindeksi euroalueella %, muutos ed. vuodesta 6 BKT (määrän muutos) indeksi Teollisuuden 60 ostopäällikköindeksi Lähteet: Macrobond, Markit Economics Euroalueen talousluvut ovat yllättäneet myönteisesti alkuvuonna ja talouskasvu on piristymässä viime vuoden jälkipuoliskolta. Vähittäiskauppa oli keskimäärin 2,4 %:n kasvussa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta. Huhtikuussa kuluttajien ja yritysten luottamusindikaattoreissa oli pientä liikettä suuntaan ja toiseen, mutta olivat edelleen hyvillä tasoilla. Euroalueen talouskasvu onkin nousemassa yli vuoden alun arvioiden 1,5 %:n tuntumaan. Työttömyysaste pysyi 11,3 %:ssa maaliskuussa. Euroalueen työttömyys on vähentynyt nyt reilun puolentoista vuoden ajan. Työttömyys laskee lisää kuluvana vuonna. Kreikka säilyy talousalueen villinä korttina.

5 Raaka-aineiden hinnat nousseet viime viikkoina indeksi 2010= Maailman raaka-ainehintoja Raaka-aineet pl. energia (HWWI-indeksi) Öljy USD/barreli Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on noussut viime viikkoina. Odotukset ylituotannon vähenemisestä ovat nostaneet öljyn hintaa. Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta pitää öljyn hinnan kuitenkin alhaalla myös jatkossa. Öljyn futuurihinnat ovat silti nousseet hieman ja ennakoivat nyt hieman päälle 70 dollarin barrelihintaa ensi vuonna. Muiden raaka-aineiden (pl. energia) hinnat ovat olleet pienessä nousussa viime aikoina Lähde: Macrobond 20

6 EKP optimistisempi, mutta politiikka jatkaa samoilla linjoilla 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 % 3 kk:n euribor Lähde: Macrobond Korkojen kehitys 12 kk:n euribor EKP:n ohjauskorko EKP:n talletuskorko Huhtikuun korkokokouksessa EKP oli aiempaa positiivisempi talousnäkymien suhteen. Keskuspankki odottaa talouskasvun kohenevan kuluvan vuoden mittaan. EKP jatkaa osto-ohjelmaa suunnitelmien mukaan. Ostot jatkuvat aina syyskuuhun 2016 asti tai niin kauan kunnes EKP näkee inflaation olevan kestävällä polulla lähestyen hieman alle 2 prosentin olevaa inflaatiotavoitetta. Keskuspankin ohjauskorko pysyy pitkään alhaalla. EKP:n toimet pitävät lyhyet markkinakorot alhaalla pidemmän aikaa, arviolta pari vuotta. Muutaman vuoden tähtäimellä korkoodotukset ovat kuitenkin nousseet viime viikkoina selvähkösti. Nyt (7.5.) odotetaan kolmen kuukauden euriborin nousevan runsaaseen 0,6 %:iin vuoden 2018 loppuun mennessä, kun muutama viikko sitten odotettiin vain noin 0,2 %:n tasoa.

7 Pitkissä koroissa korjausliike 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 % Lähde: Macrobond Korkokehitys Swap (10 v) Iso-Britannia Yhdysvallat Euroalue Pitkät korot nousivat huhtikuun lopulla niin Yhdysvalloissa kuin euroalueella. Erityisesti euroalueella kyse on enemmän korjausliikkeestä kuin pidemmän nousutrendin alusta. Euroalueen pitkiä korkoja on laskenut matala inflaatio ja EKP:n rahapoliittiset toimet. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa pitkät korot ovat sahanneet alkuvuonna. Odotuksista jääneet talousluvut ja arvailut keskuspankkien ohjauskoron nostojen ajankohdasta ovat kehityksen taustalla. Odotukset Yhdysvaltain keskuspankin ensimmäisen koronnoston ajoituksesta ovat lykkääntyneet alkusyksyyn Fedin lausuntojen ja viimeaikaisen data perusteella.

8 Kreikka ongelmat jatkuvat % Suomi Lähde: Macrobond Espanja Saksa Pitkät korot Valtion obligaatiot (10v) Kreikka Portugali Italia Euroalueen valtionlainojen korot nousivat huhtikuun lopulla. Kyse on kuitenkin enemmän korjausliikkeestä kuin pidemmän nousutrendin alusta. Alkuvuonna Kreikkaa lukuun ottamatta euroalueen valtionlainojen korot ovat olleet laskussa. EKP:n valtionlainaostot ovat pitäneet korot alhaalla. Kreikan valtion rahoitusongelmat ja talouden sopeuttamisohjelman pysähtyminen ovat lisänneet epävarmuutta ja nostaneet maan valtionlainojen korkoja. Kreikka ja troikka neuvottelevat taukoamatta Kreikan rahoitustilanteen kohentamisesta, mutta valmista ei ole vielä tullut. Ilman neuvottelutulosta Kreikan valtio ajautuu kassakriisiin. Helmikuussa Kreikka ja troikka sopivat talouden sopeuttamisohjelman jatkosta neljäksi kuukaudeksi eli kesäkuun loppuun.

9 Euro vahvistunut viime aikoina USD 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Lähde: Macrobond Euron arvon kehitys EUR/SEK EUR/USD SEK 10,0 9,0 8,0 7,0 Euro vahvistui suhteessa Yhdysvaltojen dollariin huhtikuun loppupuolella odotuksia heikomman talousdatan ja Yhdysvaltojen keskuspankin vaisujen lausuntojen johdosta. Paineet euron heikkenemiselle ovat kuitenkin edelleen olemassa, sillä EKP pitää rahapolitiikkansa kevyenä, kun Yhdysvalloissa kiristetään vähitellen. Maaliskuun puolivälissä euron dollarikurssi kävi alimmalla tasolla sitten vuoden 2003 alun jälkeen. EKP:n rahapolitiikka ja euroalueen alhainen inflaatio ovat olleet euron heikkenemistrendin taustalla. Ruotsin keskuspankin miinuksella oleva ohjauskorko (- 0,25 %) ja valtionlainaostojen laajentaminen ovat hieman heikentäneet Ruotsin kruunua viime viikkoina.

10 Suomen talouskasvu hitaanlaista ensimmäisellä neljänneksellä % Tuotannon suhdannekuvaaja ja BKT muutos ed. vuoden vast. ajankohdasta BKT:n määrä Työpäiväkorjatut sarjat e 15e 16e Lähteet: Tilastokeskus, OP Tuotannon suhdannekuvaaja* * 3 kk:n liukuvasta keskiarvosta Suomen talousindikaattorit ovat olleet vaisuja vuoden alussa. Tammi-helmikuussa tuotannon suhdannekuvaaja pieneni keskimäärin 0,2 % edellisvuodesta. Alkutuotanto ja palvelut ovat olleet kasvussa, mutta jalostus on vähentynyt. Suomen talous elpyy pieneen kasvuun tänä vuonna, mutta riski 1,0 %:n kasvuennusteessa on alaspäin Venäjän viennin kehityksen vuoksi. Kasvua tukevat vienti euroalueelle ja kulutuksen lievä elpyminen. Työttömyys nousee kuluvana vuonna ja kääntyy pieneen laskuun ensi vuonna. Inflaatio on 0,2 % tänä vuonna ja nopeutuu hieman ensi vuoden mittaan. Kiristystoimista huolimatta julkisen talouden velka jatkaa kasvu-uralla ja velkasuhde nousee yli 60 %:n rajan.

11 Kuluttajien luottamus lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa saldoluku Kuluttajien luottamusindikaattori ja vähittäiskaupan määrä* Lähde: Tilastokeskus Kuluttajien luottamusindikaattori Vähittäiskauppa * Muutos ed. vuod. vast. ajankohd. 3 kk liukuvista keskiarvoista % Kuluttajien luottamuksen vahvistuminen jatkui huhtikuussa. Luottamuksen saldoluku on nyt lähellä pitkän aikavälin keskimäärää. Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyydestä paranivat huhtikuussa. Sen sijaan arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät, mutta olivat edelleen valoisat. Huhtikuussa kotitalouksien odotukset omasta taloudesta olivat korkeimmalla tasolla sitten toukokuun Vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 0,7 % maaliskuussa. Tammi-maaliskuussa myynnin määrä pieneni 0,1 %. Yksityisen kulutus kasvaa hieman tänä vuonna. Työttömyyden nousu ja talouden epävarmuus hillitsevät kotitalouksien kulutushaluja. Hyvin matala inflaatio toisaalta tukee kotitalouksien reaalituloja.

12 Yritysten näkymät kohentuneet, mutta käänne parempaan uupuu vielä Yritysten suhdannenäkymät saldo Teollisuus 0 Palvelut Rakentaminen Lähde: EK:n Suhdannebarometri Yritysten näkymät ovat parantuneet, mutta selvempää käännettä parempaan ei odoteta tapahtuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Teollisuudessa tuotannon arvioidaan kehittyvän vaatimattomasti lähikuukaudet, mutta paranevan kolmannella neljänneksellä. Lähikuukausille odotetaan varsin vakaata tilauskertymää. Tilauskanta on edelleen tavanomaista heikompi. Rakentamisen tuotantomääriin ei odoteta suuria muutoksia. Tilauskanta on alhaisella tasolla ja henkilökunnan määrä alenee hieman. Palvelualalla myynnin arvioidaan pysyvän lähikuukaudet lähes ennallaan, mutta kolmannelle neljännekselle on odotuksia kohtalaisesta myynnin kasvusta. Henkilöstön odotetaan vähenevän edelleen.

13 Vaihtotase alijäämäinen helmikuussa mrd Lähde: Tilastokeskus Suomen kauppa- ja vaihtotase 12 kk:n liukuva summa Kauppatase Vaihtotase Vaihtotase oli helmikuussa 0,5 mrd. euroa alijäämäinen, kun vuotta aiemmin alijäämä oli 0,4 mrd. euroa. Tammi-helmikuussa vaihtotase oli 1,1 mrd. euroa alijäämäinen eli saman verran kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Vaihtotaseen alaeristä tammi-helmikuussa vain tuotannontekijäkorvausten tase oli ylijäämäinen, muut erät olivat alijäämäisiä. Vaihtotaseen alijäämää kertyi viime vuonna 3,8 mrd. euron verran. Kauppatasetta lukuun ottamatta vaihtotaseen alaerät olivat alijäämäisiä. Vaihtosuhteen koheneminen ja viennin kasvu lähentävät vaihtotasetta kohti tasapainoa tänä vuonna.

14 Investointien supistuminen jatkuu vuonna 2015 mrd hinnoin Muut* Muu talonrakennus Investointien määrä 4 neljänneksen liukuva summa Maa- ja vesirakennus Asunnot Koneet ja laitteet * Kasvatettavat biologiset varat ja henkiset omaisuustuotteet (ml. tutkimus ja kehittäminen) Lähde: Tilastokeskus Investoinnit laskivat kolmatta vuotta peräkkäin viime vuonna. Kaikki investointierät supistuivat. Investoinnit vähenevät kuluvana vuonna edelleen, mutta niiden supistumisvauhti on aiempia vuosia hitaampaa. Rakentamisen tuotanto-odotukset eivät viittaa aktiviteetin selvempään piristymiseen. Hieman nopeutuva talouskasvu ei vielä lisää yritysten investointitarpeita. Kapasiteettia on vapaana varsin runsaasti. Investoinnit kääntyvät nousuun vasta ensi vuonna.

15 Valtiontalouden alijäämä pieneni alkuvuonna mrd Lähde: Valtiokonttori Valtion tulot ja menot 12 kk:n liukuva summa Menot Tulot Valtiontalouden alijäämä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 mrd. euroa, kun vuosi sitten samaan aikaan alijäämä oli 2,8 mrd. euroa. Tulonsiirtojen väheneminen selittää valtiontalouden vajeen pienenemistä. Viime vuonna julkisen talouden vaje oli odotuksia suurempi. Huonomman lähtötilanteen vuoksi näkymät lähivuosille ovat odotettua heikommat. Vuonna 2014 alijäämä oli 3,2 % suhteessa BKT:hen eli se ylittää talous- ja rahaliiton 3 %:n raja-arvon. Julkinen velka nousi 59,3 %:iin suhteessa BKT:hen. Viime vuoden suuren alijäämän johdosta tarve julkisen talouden sopeuttamiselle on entistä akuutimpi. Julkinen velka nousee tänä vuonna yli 60 %:n tason ja velkasuhteen kohoaminen jatkuu myös ensi vuonna eikä kehitys taitu ilman lisätoimia.

16 Työttömyys nousussa maaliskuussa Työttömyysaste oli maaliskuussa 10,3 %, mikä oli 0,8 %-yksikköä edellisvuotta korkeampi. Työttömyysasteen trendi oli 9,4 %. Työllisiä oli vähemmän ja työttömien määrä kasvoi hengellä. Ensimmäisellä neljänneksellä työttömyysaste oli 9,7 prosenttia, mikä oli 0,7 %-yksikköä edellisvuotta suurempi. Avoimien työpaikkojen määrä väheni hieman maaliskuussa. Samaan aikaan lomautettujen määrä lisääntyi. Työttömyysaste uhkaa nousta aiempia ennusteita enemmän runsaaseen 9 %:iin tänä vuonna.

17 17 Oulussa investoidaan rohkeasti Toteutunut tai käynnissä Logistiikkainvestoinnit VR: Pendolino-halli, rautatie Seinäjoki-Oulu Tavaraterminaalit (mm. Inex, Kesko, Savikko) Lentoasema Valtatiet 4, 8, 22 - kehittäminen Energia Jätteenpolttolaitos Tuulivoimapuistot Keskusta Kivisydän-kalliopysäköinti Arina Sokos-tavaratalo ja kauppakeskus Ilmarinen: Mehiläinen ym. Media Kaleva Oy painotalo Kauppa Ideapark Ritaharju Julkishallinto Yliopistollisen keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus Oulun kaupunki useita hankkeita Poikkimaantien silta Suunnitteilla Ydinvoimala Pyhäjoelle - aloitus 2015 Uusi rautatieasema ja aseman seutu: kauppaa ja asumista Hiukkavaaran aluekeskus: asukasta Keskustan korttelit: jatkokehittäminen kaupalle ja asumiselle Lähikehän täydennysrakentaminen (noin 1 km keskustasta) Oulun asunto-ohjelma uutta asuntoa vuodessa Oulun aluekeskusten kehittäminen? Ritaharjun kauppakeskus m 2

18 18 Pohjankaaren Osuuspankki Suomen suurin osuuspankki Alueensa markkinajohtaja Asiakasmäärä Henkilöstö 370 Konttoriverkko 20 konttoria Omat varat 426 Meur Liikevoitto 65 Meur Ilman poikkeavia kertaeriä 20 Meur Tase Meur Pankkitoiminta Meur Toimialueella 4 kaupunkia ja 8 kuntaa Tähän karttakuva toimialueesta, siinä väreillä uuden pankin markkinaosuus kussakin kunnassa Hankkeen rakentajat Kemin Seudun, Oulaisten, Oulun ja Tornion Osuuspankit

19

20 Hyvää kesää!

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2013 PORVOON OSUUSPANKKI Markkinaosuus n. 35 % Asiakkaita 32.857 kpl

Lisätiedot

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU 1 RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU Suomessa pilvipoutakin jo piristäisi 2015 Talven talouskehitys jäi odotettua heikommaksi Verkkainen käänne parempaan näköpiirissä Vielä ensi vuonnakin elämme hitaan

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden vientiosuuksilla painotettu maailmantalouden reaalikasvu on tänä vuonna noin 2,5 prosenttia ja nousee ensi

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä Julkaisuvapaa 4.9.212 klo 9:3 Talousennuste vuosille 212 213 Euroopan velkakriisi hidastaa kasvua Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Mauri Kotamäki Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Svante

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2011 Talouden kehitys ja finanssipolitiikan linja 2011-2015 15a/2011 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Taloudellinen katsaus Talouden kehitys ja finanssipolitiikan

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

1.1 Kansainvälinen talous

1.1 Kansainvälinen talous 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden vientimarkkinoiden lähitulevaisuutta varjostaa epävarmuus ja maailmantalouden kasvun uusi notkahdus. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

1,4 miljoonaa asiakasomistajaa. 180 osuuspankkia. OP-Pohjola

1,4 miljoonaa asiakasomistajaa. 180 osuuspankkia. OP-Pohjola OP-Pohjola-ryhmä Yhteistä hyvää rakentamassa Jatkoon! -omistajanvaihdosseminaari 7.10.2014 Juha Ikonen, Etelä-Karjalan Osuuspankki 1,4 miljoonaa asiakasomistajaa 180 osuuspankkia Pankkitoiminta Vahinkovakuutus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot