2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa"

Transkriptio

1 2/2008 Sandvik Mining and Construction Finland Oy:n asiakaslehti 10. vuosikerta Seepsulan järeä murskauslaitos Päijännetunneli remontissa Yhteisten etujen puolesta KTY

2 Aija Lipponen Katse tulevaan Kansikuvassa Seepsula Oy:n toimitusjohtaja Seppo Sjöblom ja kehitysjohtaja Karl Sjöblom. Päätoimittaja Kari Färlin Toimituspäällikkö Anne Suonurmi Toimitus SL-Mediat Oy Juha Kuusjärvi Taitto Timo Kaukonen Kivimies Sandvik Mining and Construction Finland Oy PL 100, Tampere Puh Faksi Osoitteenmuutokset ja tilaukset Tätä lehteä lukiessa on vaikea uskoa muualta tuleviin talouden uhkakuviin. Markkinatilanteen muutokset näkyvät niin rahoitusmarkkinoilla, pörssikursseissa kuin metallien hinnoissakin. Lehdessä kuitenkin näkyy kuinka asiakkaamme ovat valmiita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet laiteinvestointeja on tehty, liiketoimintaa kehitetty ja elinkaariajatteluun panostettu. Nämä tuovat mukanaan juuri sen tehokkuuden, joustavuuden ja kannattavuuden, mitä tarvitaan muuttuvilla markkinoilla. Meidän sandviklaisten tarkoitus on varmistaa, että laiteinvestointi on asiakkaillemme tuottava koko sen elinkaaren. Jälkimarkkinapalvelumme, kuten varaosa-, huolto- ja koulutuspalvelumme, tähtäävät juuri tähän. Uudet kuljetinkomponenttien varastotilamme Hollolassa ja uudet toimitilamme Nokialla tukevat asiakaspalveluamme. Olette tervetulleita uusiin tiloihimme aina kun liikutte Tampereen seudulla vaikka kahvikupposelle. Sandvik on monessa mukana asiakkaiden kautta eri paikkakunnilla ja toimialoilla. Lehtimatka alkaa Tuusulasta, koukkaa Pyhäsalmelle, päätyy Nokialle ja matkan varrelle mahtuu myös monta muuta kohdetta. Kiertomatka kattaakin melkein koko Suomen. Tarinaan mahtuu niin kiven murskaamista, kaivonporausta, opetusta kuin kairaustakin. Kiitämme Teitä kaikkia kuluneesta vuodesta; toivotamme rauhallista joulua ja työntäyteistä vuotta 2009! Aija Lipponen Talous ja hallinto Paino Hämeen Kirjapaino Oy ISSN

3 Tässä numerossa 2 / PÄÄKIRJOITUS 4 SEEPSULA investoi tehokkuuteen 8 KERAAMIT SUOJANA Soraliike Ikolalla 10 SORASET Taloudellisuutta UJ440i -murskaimella KULJETINVARAOSAT Hollolan uudesta varastosta 14 JJ KAIVIN MURSKAA Keravalta Talvivaaraan 17 ISOJEN REIKIEN TEKIJÄ Porakaivoliike Kallioniemi 20 SUOMEN MALMI OY malminetsintää yli 70 vuotta 22 KALLIORAKENNUS peruskorjaa Päijänne -tunnelia POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTOSSA simulaattori opettaa perusteet 28 SANDVIK -ISKUVASARAT Nro 2. uudelleen urakoille 30 KAIVANNAISTEOLLISUUSYHDISTYS RY toimii yhteisten etujen puolesta 32 SANDVIKIN SUOMEN MYYNTIYHTIÖN uusien tilojen avajaiset ja Kivipäivät 34 KIVENMURIKAT YHTEYSTIEDOT 25

4 SEEPSULALL Sandvikin murskauslaitos Senkk Teksti: Miika Nyrö Kuvat: Stefan Wikstedt ja Miika Nyrö Seepsula Oy:n perustivat Sjöblomin veljekset, Kaarlo, Ilari, Juhani, Seppo ja Alpi, vuonna Sora-autoja ja maansiirtokoneita veljeksillä oli ollut jo ennen tätäkin. Varsinainen murskaustoiminta ja laaja maa- sekä kiviainesmyynti alkoivat 90-luvun alussa. Nykyään yritys jalostaa ja myy kaikkia rakentamiseen tarvittavia kiviaineksia pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan tarpeisiin. Seepsula Oy:n pääkonttori sijaitsee Tuusulassa ja kiviainesasemia sillä on kolmessa eri paikassa; Tuusulan Senkkerissä, Sipoossa ja Hausjärvellä. Yrityksellä on myös oma laboratorio. Seepsula Oy:n tuotevalikoimiin kuuluvat kaikki talon ja infrastruktuurin rakentamiseen tarvittavat kallio- ja sorapohjaiset kiviainekset, asfalttikiviainekset, betonikiviainekset, pestyt lajitteet, lasten hiekat, hiekoitussepelit, maasuodatussepelit sekä viherrakentamiseen tarvittavat tuotteet, myös multa. Toimituksia tehdään myös iltaisin ja lauantaisin. Seepsula Oy:n toiminta perustuu laatuun, luotettavuuteen, nopeuteen ja ympäristöasioiden huomioon ottamiseen. Seepsula Oy:llä on SFS-tarkastusmerkin käyttöoikeus kaikkien kiviaineksien osalta. Senkkerin kiviainesasema Senkkerin kiviainesasema on ollut toiminnassa noin 14 vuotta ja louhoksen koko on noin 25 hehtaaria. Koko Senkkerin alue on pinta-alaltaan 250 hehtaaria. Kiviainesottoalueen toimintaa pyörittää 28 työntekijää ja useita koneita. 4 KIVIMIES 2/2008

5 eriin E toksen Tuusulassa toimivalla Seepsula Oy:llä on vuosikymmenten kokemus kiviainesten toimittamisesta ruuhka-suomen alueelle. Toiminnan laajentuessa ja vaatimusten kasvaessa yritykselle tuli tarve tuottaa kiviaineksia entistä kustannustehokkaammin ja laadukkaammin. Parhaan ratkaisun esitti Sandvik, joka toimitti Seepsula Oy:n Senkkerin kiviainesasemalle uuden murskauslaiviime kesänä. Ensimmäinen kokonainen murskauslaitos Senkkeriin hankittiin 2003, mutta vaatimusten kasvaessa uuden laitoksen hankkiminen tuli ajankohtaiseksi viime vuonna. Uuden Sandvikin murskauslaitoksen valintaan vaikuttavia tekijöitä oli useita, kuten teho, laatu, käyttökustannukset, työturvallisuus ja ympäristöjälki. Loppusuoralla Sandvik esitti parhaan ratkaisumallin, joka täytti Seepsulan vaatimukset. Sandvikin 4-vaiheinen murskausasema on nyt ollut toiminnassa noin neljä kuukautta ja Seepsula Oy:n toimitusjohtaja Seppo Sjöblom, tuotantopäällikkö Juhani Heinonen sekä henkilökunta ovat tyytyväisiä aseman toimintaan. Uuden murskausaseman käyttökustannukset tonnia kohti ovat pudonneet huomattavasti edelliseen laitokseen verrattuna ja siksi Seepsula Oy pystyy toimittamaan erilaisia kiviaineksia kilpailukykyiseen hintaan. Uusi Sandvikin 4-vaiheinen murskauslaitos Murskauslaitokseen kuuluu esimurskausasema CJ615-60, jonka syöttösuppilon tilavuus on 60 m 3. Syöttimenä on SV 1653H, raskas tärysyötin kahdella välpällä ja murskain on CJ615-leukamurskain 1500x1100 mm syöttöaukolla. Esimurskaimen yhteyteen on asennettu myös Sandvik BB450-puomi ja BB2064-hydraulivasara, jolla pystytään valvomosta käsin kameran ja kaukoohjaimen avulla rikkomaan esimurskaimen kitaan holvaantuneet tai ylisuuret kivet. Laite säästää aikaa KIVIMIES 2/2008 5

6 Seepsula Oy:ssä on panostettu tulevaisuuteen muutenkin kuin hankkimalla nykyaikainen kustannustehokas Sandvikmurskauslaitos. Seuraava sukupolvi on tulossa mukaan toimintaan, kansikuvassa olevan kehitysjohtaja DI Karl Sjöblomin lisäksi kalliomateriaalitekniikan teekkari Anne Sjöblom oli kesällä hoitamassa uutta murskauslaitosta toisessa vuorossa. ja askelia sekä tietenkin lisää turvallisuutta, kun työn voi tehdä etäältä käyvästä murskaimesta. Pintakalliota murskatessa vasaraa tarvitaan muutaman kerran päivän aikana ja normaali louheella erittäin harvoin, kertoi työpäällikkö Markku Hietanen. Myös murskamiehet ovat tyytyväisiä hydraulivasaran käyttöön, vaikka aluksi oli ollut hieman ennakkoluuloja laitetta kohtaan. Välimurskaimen kuljettimelle syöttö tapahtuu SP1630-tärysyöttimellä, jonka pohja on 3000x1600 mm ja purkuleveys 1000 mm. Hydrocone CS660-välimurskain on S-tyypin kartiomurskain, jonka ASRiasetuksensäätöautomatiikassa on 20 esiohjelmoitavaa murskausohjelmaa. Välimurskaimen jälkeen on SS 1633H, raskaan käytön lineaari-iskuinen, kallistettu, kolmetasoinen seula, jossa on itsekantavat kumiset seulaverkot ylätasolla ja pitkittäiskiristeiset teräslankaverkot alemmilla tasoilla. Seulan jälkeen murske kulkee tunnelisyöttöasemalle maksimissaan 15 m korkeaan varastokasaan. Tunnelilohkosta murske jakautuu molemmille puolille varastokasaa kahdella SP 1630-tärysyöttimellä. Varastokasan oikealla puolella murske jatkaa matkaansa Hydrocone CH440 H-tyypin kartiomurskaimeen ja siitä pyöreäiskuiseen, kallistettuun SC2162- täryseulaan, jonka yläseulataso on varustettu modulaarisella Stepdeck-kumiseulaverkolla. Seuraava seulonta-asema on myös SC2162, mutta sen ylätaso on varustettu modulaarisella Flexdeck-seulaverkolla. Viimeinen seula on niin ikään SC2162, joka on varustettu poikittaiskiristeisillä teräslankaverkoilla. Varastokasan vasemmalla puolella murske kulkee ensimmäisenä H-tyypin CH440-kartiomurskaimeen ja sen jälkeen SC2162 täryseulaan, jonka ylätaso on varustettu kumisella Stepdeck-seulaverkolla. Molemmat kartiomurskaimet ovat myös varustetut ASRiasetuksensäätöautomatiikoilla. Kaikkiaan murskauslaitoksessa on siis viisi seulaa (kuudes mahdollinen), joten yhtä aikaa voidaan valmistaa yhdeksää eri tuotetta. Murskausaseman suunniteltu kapasiteetti on 600 tonnia tunnissa. Laitoksen 21 raskaan käytön HC-hihnakuljettimen toimituksesta vastasi Sandvikin Hollolan toimipiste. Suunnittelun lähtökohtana olivat vakiokomponentit ja vakioratkaisut, joissa painotettiin erityisesti huollettavuutta ja työturvallisuutta. Hollolassa varastoidaan myös kaikki näiden kuljettimien pääkomponentit varaosina. Murskausasema toimii kahdessa vuorossa. Lisäksi 6 KIVIMIES 2/2008

7 työpäivä sisältää yhden huoltotunnin, jolloin kaikki laitteet tarkistetaan päällisin puolin ja tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet. Yksi murskamies hoitaa laitosta aina työvuorossa sekä hänen lisäkseen yksi, myös muita huoltoja tekevä, huoltomies. Valvomosta käsin tämä murskamies pystyy hoitamaan koko laitosta sekä kaikkia sen eri yksiköitä erikseen. Laitoksen sähköistykseen, ohjaus- ja valvontajärjestelmään on kiinnitetty erityishuomiota. Laitoksen ohjaus tapahtuu tietokonepohjaisen ohjausjärjestelmän kautta, kansanomaisesti sanottuna hiirellä. Valvonta suoritetaan kahden prosessinäytön ja kahdelta näytöltä seurattavan kahdeksan kameran avulla ilmastoidusta ja ylipaineistetusta valvomosta, joka on sijoitettu etäälle murskausyksiköistä. Tuotannon seurantaan käytetään kuutta hihnavaakaa. Valvomon alapuolelle, ilmastoituun 40 jalan merikonttiin sijoitettuun pääsähkökeskukseen on asennettu kaikkien sähkömoottoreiden relelähdöt, valvonnat, päämoottoreiden pehmokäynnistimet ja taajuusmuuttajat, logiikkaohjaus sekä automaattikompensointi. Koko pääsähkökeskus toimitettiin tehtaalta valmiiksi asennettuna ja koestettuna. Ympäristö yksi tärkeimmistä perusarvoista Ympäristöasiat on Seepsula Oy:ssä hoidettu esimerkillisesti, haitat on minimoitu lähes olemattomiin. Murskaus-, poraus-, rikotus- ja räjäytystyöt suoritetaan arkisin ja päiväaikaan, pölypäästöjä eliminoidaan kastelulla ja koteloinneilla ja jätteet käsitellään asianmukaisesti. Meluhaittoja vähennetään puolestaan käyttämällä kumisia seulaverkkoja sekä kumivuorausta kaikkien syöttimien pohjissa, vaiheistamalla louhintaa, rintauksilla sekä meluvalleilla. Esija välimurskain on lisäksi asennettu kuusi metriä normaalitason alapuolelle. Kalliokaivantoon sijoitettua murskausasemaa lähinnä oleva häiriintyvä kohde on 760 metrin päässä eikä mittauksien perusteella kärsi häiriötekijöistä. Myös käytöstä poistettujen alueiden maisemointi hoidetaan asianmukaisesti, alueille tehdään tarvittavat tasoitukset ja istutukset. Mistä nimi Seepsula? Sjöblomin veljesten naapurissa asui 50-luvulla alle kouluikäinen pikkumies nimeltä Pentti Tonteri, joka kävi leikkimässä veljesten luona. Koska nimi Sjöblom oli vaikea lausua, muuttui nimi pikku Pentin suussa Seepsulaksi. Syksyllä 1970 Ilari Sjöblom oli viemässä veljeksien yritystä Sjöblom Oy:tä kaupparekisteriin, mutta nimi ei kelvannutkaan, joten piti keksiä uusi. Silloin Ilarin mieleen muistui naapurin Pentin keksimä Seepsula ja se kelpasi kaupparekisterin virkailijalle. Niin yrityksestä tuli Seepsula Oy. Sandvikin myyntijohtaja Lars Lönnqvist ja Seepsulan tuotantopäällikkö Juhani Heinonen ovat vastanneet yhteistyössä Senkkerin uuden murskauslaitoksen teknisen toteutuksen päälinjoista. Heinoselle projekti on ollut niin sanottu diplomityö. Valvomon alapuolelle, ilmastoituun ja siistiin 40 jalan merikonttiin sijoitettuun pääsähkökeskukseen on asennettu kaikkien sähkömoottoreiden relelähdöt, valvonnat, päämoottoreiden pehmokäynnistimet ja taajuusmuuttajat, logiikkaohjaus sekä automaattikompensointi. Aikaisemmin hankitun Fintec 540:n lisäksi Seepsulalle tuli viime keväänä uusi tela-alustainen Fintec 570 -seulayksikkö, mikä on seulonut pintamaita Senkkerin kiviainesasemalla touko-kesäkuun vaihteesta. KIVIMIES 2/2008 7

8 Kuluminen kuriin KERA Teksti: Juha Kuusjärvi Kuvat: Veli-Matti Tiilikainen Savon alueella kahden murskauslaitoksen kanssa toimivalla Soraliike Ikola Oy:llä kestivät kumit kartiomurskaimen alla korkeintaan kaksi kuukautta. Kumit olivat jatkuva murhe. Kumien hinta ei sinänsä ollut ongelma, vaan niiden työläs asentaminen, kertoo Pasi Ikola. Hän otti testaukseen joulukuussa 2007 kaksi kappaletta WT9200-keraamilevyä, joiden paksuus on 27 mm. Ne asennettiin kartiomurskaimen alle sivuseiniin. Puolen vuoden käytön jälkeen ei keraameissa havaittu lainkaan kulumista. Niinpä Ikola tilasi lisää näitä keraamisia suojalevyjä. Asennus arvelutti, mutta käytännössä ne menivät paikoilleen yhtä helposti kuin kumit, kiittelee Ikola. Nyt ensimmäiset keraamit ovat olleet kymmenisen kuukautta käytössä. Eivät ne enää uudet ole, mutta aivan ehjät. Arvioisin niillä päästävän pari vuotta. Keraamit näyttävät tulevan jo käyttökuluiltaan halvemmaksi kuin kumit saati niiden vaihtoon käytetyn työn arvo. Tulemme jatkossa kokeilemaan näitä yhä uusissa käyttökohteissa, keraameihin tykästynyt Ikola toteaa. Useita vaihtoehtoja Sandvikin kulutuslevyjä myyvä Veli-Matti Tiilikainen kertoo, että keraaminen suojalevy on edullinen vaihtoehto, sillä se säästää sekä aikaa että rahaa. Keraamisilla suojalevyillä on erittäin hyvä hankauksen ja kulutuksen kesto, monta kertaa parempi kuin teräksellä. Materiaalia on kuitenkin helppo työstää, mikä tekee asentamisesta helppoa. Kyseessä oleva suojalevy koostuu pinnassa olevasta, kulutusta kestävästä keraamisesta osasta ja välissä olevasta kulutuskumista, joka puolestaan vaimentaa iskuja. Ikolalla käytössä olevat suojalevyt kuuluvat keskivahvaan sarjaan, joka on tarkoitettu sekä iskuja että hiovaa kulutusta omaaviin kohteisiin. Vahvuudeltaan nämä ovat 27 tai 37 mm ja ne kiinnitetään T-pultein. Kolmionmuotoiset levyt mahdollistavat levyjen leikkaamisen sekä suoraan, että erilaisissa kul- 8 KIVIMIES 2/2008

9 AMISIN SUOJALEVYIN Kuljettimen sivuseinät murskaimen alla ovat erittäin kovan kulutuksen kohteena. Yleensä kohteessa käytetään kumipinnoitettuja terässeiniä, mutta ongelmana on kumin varsin nopea kuluminen ja kumien vaihtotyö ottaa paljon aikaa. Soraliike Ikola Oy löysi ratkaisun Sandvikin keraamisista suojalevyistä. Soraliike Ikola Oy:n toimitusjohtaja Pasi Ikola, Sandvikin kulutusmateriaaleja myyvä Veli-Matti Tiilikainen ja murskamies Jani Hakola. missa. Kevyt sarja on tarkoitettu kohteisiin, joissa on kovaa liukukulutusta, mutta tila ja paino ovat rajoittavia tekijöitä. Paksuudet näissä ovat 5, 8, 12 ja 20 mm ja nämä levyt voidaan liimata suoraan alustaan kiinni. Järeässä sarjassa äärimmäisen kovat keraamiset tiilet on vulkanoitu kulutuskestävään kumiin pohjassa olevan 5 mm teräslevyn päälle. Yhdistelmää on saatavana 75 ja 100 mm vahvuisina ja se kestää vaativimmissakin kohteissa pitkään. Seulan sivuseinä suojattu keraamilla. Tavallinen ja edullinen käyttökohde keraamiselle suojalevylle on myös seulan sivuseinä, kuten tässä Lemminkäinen Infra Oy:n seulassa on tehty. Esimerkkejä yleisimmistä keraamisten suojalevyjen käyttökohteista: Kevyt sarja: Pienet syöttimet, seulat, kourut, säiliöt ja rännit, joissa hienoa materiaalia ja liukukulutusta. Keskivahva sarja: Suuremmat syöttimet, lastauspaikat, seulan syöttimet, kourut ja säiliöt, joissa keskikarkeaa materiaalia ja iskuja. Järeä sarja: Lastauspaikat, kourut ja säiliöt, joissa karkeaa materiaalia ja iskuja. KIVIMIES 2/2008 9

10 Sorasetin murskausliiketoiminnan työpäällikkö Jouni Karra laskee Sandvikin Juuso Aallon ja työmaapäällikkö Sami Lähdekorven kanssa, että polttoainetta on säästynyt melkoisesti uudella laitoksella. Neidon sanotaan olevan kauneimmillaan iässä, jossa Soraset Yhtiöt Oy nyt on. Niin kukoistaa myös Soraset; se on kasvanut vauhdilla yhdeksi Suomen suurimmista yksityisistä maarakentajista. Paikoilleen ei ole jääty kalustohankinnoissa ja uusia ratkaisuja on haettu muun muassa paremman polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi. Teksti ja kuvat: Juha Kuusjärvi Etelä-Suomen alueella toimiva maarakennusliike Soraset on monipuolistunut voimakkaasti siitä, kun yhtiö on perustettu vuonna 1991 nimellä Kangasalan Soraset Oy. Perinteinen tie- ja pohjarakentaminen on laajentunut betonirakentamisella silta- ja perustusurakoinnin myötä. Nimi muuttui Soraset Yhtiöt Oy:ksi vuonna 2006, kun toinen maarakennusliike Ympäristötekniikka U-M Oy fuusioitui yhtiöön. Tänä vuonna liiketoiminta-aluetta on laajennettu myös talonrakennukseen. Pääkonttori on edelleen Kangasalla, mutta nyt myös aluekonttorit ovat Es poos sa ja Turussa. Tilauskannasta merkittävimmän osan muodostaa Tiehallinnolle tehtävät urakat. Viimeisimpänä esimerkkinä syyskuun puolivälissä voitettu urakkakilpailu Vt 4 Toivakka-Vaajakoski yhdessä Niska & Nyyssönen Oy:n kanssa muodostetun työyhteenliittymän kanssa. Toinen suuri tilaajaryhmä ovat kunnat ja kaupungit. Rakennuspohjia urakoidaan lisäksi suurille kauppaketjuille, teollisuusyrityksille ja isoille rakennusliikkeille. Yksityisasiakkaita palvellaan maa- ja kiviainestoimituksin. Soraset työllistää vakituisesti noin 160 henkilöä, joista noin 40 on teknisiä toimihenkilöitä. Kiireisimpinä kuukausina vahvuus on aliurakoitsijat mukaan lukien yli 200 henkilöä. Työnteon optimointi ammattitaitoisella henkilökunnalla ja kevyellä hallinto-organisaatiolla on Sorasetin yksi vahvuus. Omaa kalustoa on kaikkiaan noin 100 koneyksikköä. Kiviainesten murskaus on oleellinen osa yhtiön toimintaa. Murskauksia urakoidaan neljällä siirrettävällä laitoksella, joiden kapasiteetista noin puolet menee omille työmaille. Sorasetilla on omia maa-ainesvaroja. Uutta kalustoa SORASET Sorasetilla on kaikkiaan yhdeksän mobiilimurskausyksikköä, kaikki tela-alustaisia, kuten seulatkin. Soraset pyrkii pitämään kalustonsa kohtuullisen tuoreena tälläkin hetkellä lähes kaikki ovat tämän vuosituhannen tuotteita. Ennen tämän vuotista murskainhankintaa, kun vanhin vuoden malhankki 10 KIVIMIES 2/2008

11 lin laitos tuli uusintaikään, ei yhtiöllä ollut sandviklaisia laitteita. Heinäkuun 28. päivä käynnistettiin Sorasetillä uusi Sandvik UJ440i -esimurskain. Uuteen merkkiin tutustumista vauhditti laitoksen nopea toimitus ja hyvä varustelu jo vakiona. Laitoksen varustukseen kuuluu muun muassa korkeapainekastelu ja imuri pölyn poistamiseksi, kumit melun ja kulumisen vähentämiseksi, turvalliseen ylisuurten rikotukseen kaukosäätöinen Sandvik-iskuvasara ja -puomi ja siirtoja helpottava dolly-varustus. Sandvikilla halusivat, että tahdomme tämän yksikön, muotoilee murskausliiketoiminnan työpäällikkö Jouni Karra. Myyjä on myös huolehtinut jälkimarkkinoinnista kiitettävästi. Työmaapäällikkö Sami Lähdekorpi kertoo heinäkuun lopulta asti käytössä olleen Sandvik UJ440i -esimurskaimen mittariin kertyneen 640 tuntia kahden ja puolen kuukauden aikana. Hän on kovasti tyytyväinen ensimmäisten kuukausien kokemukseen laitteesta. Huoltokohteet ovat hyvin esillä ja helppo siirtää, nopea pakata matkakuntoon. Yksinkertaisen selkeä käyttö on tehnyt miehistön nopeasti sinuiksi tämän kanssa. Suunnittelussa on selvästi ajateltu töiden tekemistä, kiittelee Lähdekorpi. Murskausyksikölle talousihme Erittäin positiivinen kokemus on saatu polttoainetaloudellisuudesta. Keskikulutus on ollut 38 litraa, kun viereisellä koneella menee puolet enemmän. Syitä pieneen kulutukseen kysyttäessä päällimmäiseksi nousi moottorityyppi. Volvon moottori on taloudellinen. Sillä pystytään ajamaan edullisella 1500 k/min pyörintänopeudella, kun kilpailija käy noin 2000 kierroksella. Myös voimansiirrosta saattaa löytyä kulutusta pienentäviä ratkaisuja, epäilee Lähdekorpi. Siirrettävyydestä UJ440i saa myös erityistä kiitosta. Pakkaustoimenpiteet ovat hyvin pienet ja yksinkertaiset. Dolly-varustuksen ansiosta laitos on todella nopeasti tieliikennekunnossa ja korkeus pysyy varsin kohtuullisena. Laitteen korkeus ei muutenkaan ole erityisen suuri, mikä helpottaa syöttöä. taloudellisen murskaimen KIVIMIES 2/

12 KULJETINVARAO Mobiilimurskainyksiköiden komponenttivarastoa. Veikko Heininen ja Juha Viljanen varmistamassa tilauksen oikeellisuutta. UUTEEN VARASTOON Teksti ja kuvat: Juha Kuusjärvi Sandvikin Hollolan toimipiste on erikoistunut kuljettimiin ja niiden komponentteihin. Aikaisemmin vuokratiloissa toiminut varasto siirtyy omiin, entistä paremmin toimiviin tiloihin marraskuun loppuun mennessä. Siten esimerkiksi mobiilimurskainlaitosten kuljetinkomponentit saa jatkossa entistäkin nopeammin ja helpommin. 12 KIVIMIES 2/2008

13 Uusi varaston kylmäosa alkaa hahmottua, mutta kaikkia hyllyjä ei ole vielä siirretty tänne. Uusi lastauslaituri sijaitsee lämpimän ja kylmän alueen välissä. SAT Uuden lämpimän varaston hyllyt olivat lokakuun lopulla kokoamisvaiheessa. Veikko Heininen ohjeistaa asentajia. Tähän asti komponenttivarasto on sijainnut lämpimältä osin naapuritontilla sijaitsevassa rakennuksessa ja kylmävarasto on ollut omalla tontilla. Uusien järjestelyjen myötä molemmat varastotilat on saatu omalle tontille ja vieläpä saman katon alle, mikä tehostaa tilausten keräämistä. Erilliset varastot aiheuttivat ennen trukkiliikennettä ulkona. Nyt emme enää tarvitse ulkotrukkeja lähetysten keräämiseen. Samalla sisävaraston tilankäyttö tehostuu, sillä sisätrukit tarvitsevat huomattavasti vähemmän käytävätilaa, kertoo varastopäällikkö Juha Viljanen. Uudistuksen myötä varastopaikkojen määrä sekä katettu varastoala kasvavat, mutta suurin kasvu on piha-alueella. Liikennejärjestelyt muuttuvat, jolloin toimiston piha-alue rauhoittuu tavaraliikenteeltä. Varastosta löytyy varsin kattavasti komponentit, kuten rullat, hihnapuhdistimet, rummut ja käyttökoneistot, useimpiin kuljettimiin. Meillä on esimerkiksi Suomessa käytössä olevien mobiilimurskainlaitosten kuljettimien komponentit suoraan varastossa, kertoo logistiikkapäällikkö Veikko Heininen. Yön yli -toimituksena pystymme lähettämään varaosat koko maahan. Tässä meillä on etuna niin maantieteellisesti että logistisesti keskeinen sijainti. Sandvik siirtyi käyttämään omaa valmistetta olevia kuljetinkomponentteja mobiilimurskausyksiköissä puolen vuosikymmentä sitten ja sen osalta on tehty valtavasti kehitystyötä juuri näihin komponentteihin. Tuotevalikoima ei koskaan ole valmis, sillä se kehittyy koko ajan vastaamaan kehittyviä markkinoita, huomauttaa myyntipäällikkö Urho Sjöblom. KIVIMIES 2/

14 JJ KAIVIN JA KAL Kivet Joni Virtanen (oik.), vanhempi uusikaupunkilaisen JJ Kaivin ja Kallio Oy:n omistajaveljeksistä., on ollut tyytyväinen Lars Lönnqvistin myymään UJ440i -murskaimeen. Joni ja Jarmo ovat pyörittäneet yritystä erittäin nousujohteisesti jo vuodesta 1996 lähtien. 14 KIVIMIES 2/2008

15 LIO OY Teksti ja kuvat: Olli Päiviö murskaksi Keravalta Talvivaaraan Veljekset Joni (38 v) ja Jarno Virtanen (33 v) Uudestakaupungista kulkevat isänsä saappaanjäljissä maarakennusurakoitsijoina. Isä Tapani aloitti maarakentajan uransa 60-luvulla jo ennen poikien syntymää legendaarisen riukuvammaksen hanikoissa. Sitä sitten jatkuikin kymmeniä vuosia, tosin koneet vuosien saatossa kehittyivät riukuvammaksesta aika lailla ja onneksi. Veljeksistä vanhempi Joni aloitti isänsä töissä 90-luvun alun lama-suomessa. Vuonna 1996 Joni ja Jarno täyttivät yhdessä oman yhtiön perustamiseen tarvittavat paperit. Syntyi JJ Kaivin ja Kallio Oy, joka osti ensimmäisen porausvaununsa isä Tapanilta. Reilussa kymmenessä vuodessa yritys on kasvanut 20 henkeä työllistäväksi, maarakentamisen moniosaajaksi. Kalustoa on kaikkiaan 30 yksikköä ja liikevaihto on viitisen miljoonaa euroa. Louhinta ja murskaus on tänään iso osa yrityksen toimintaa. Porauskalustossa on kaksi Sandvikin Commandoa ja yksi Ranger. Kesällä veljekset uusivat myös murskauskalustoaan ja kaksi kilpailijan tuotetta sai väistyä kahden Sandvikin UJ440i-murskaimen tieltä. Jonin murskausasema oli lokakuun loppupuolella työn touhussa Keravalla, L&T:n kierrätyspuiston työmaalla. Jarnoa taas pitää kiireisenä Talvivaaran kaivoshanke, joka sai koko perheen jopa muuttamaan tilapäisesti Vakka-Suomesta Sotkamoon. Talvivaarassa murskain on käytössä seitsemän päivää viikossa lähes kellon ympäri. Jonin Keravan työmaalla tehdään 14 tunnin työpäivää ja lokakuun lopulla työtunteja murskaimeen oli kertynyt Sotkamossa Jarnon murskaimen tuntimittari osoitti jo lukemaa Keskimääräiset vuoden työtunnit alkoivat olla täynnä jo neljän kuukauden käytön jälkeen. Louhinta täällä Keravalla alkoi maaliskuussa ja nyt on louhittuna kiintokuutiota ja kokonaismurskausmäärä alueella tulee olemaan tonnia. Murskauksen aloitimme heinäkuussa ja kapasiteetti tällä hetkellä on sellaista 4000 tonnia 14 tunnissa, kun lajikkeena on 0 31, aloittaa Joni Virtanen. Hyvin syö Ensimmäisten kuukausien kokemukset murskaimesta ovat positiiviset. Kauppaa tehdessä ei ollut mitään kokemusta Sandvikin murskaimista ja siksi vertailu silloin oli mahdotonta. Nyt voi sanoa, että hyvin tämä syö kiveä. Kone on hiljainen ja ympäristöystävällinen, mikä on tärkeätä, kun ympäristövaatimukset ovat kovat ja tiukkenevat koko ajan. Myös automatiikka toimii hyvin. Ihan tarkkoja kulutusmittauksia ei ole tehty, mutta noin puoli tankkia menee 14 tunnin työpäivän aikana, kertoo Joni. Ja säiliön koko on 930 litraa, sanoo Jonia työmaalle tervehtimään tullut Lars Lönnqvist Sand vikilta. Siirtokuntoon tämän saa myös nopsasti, noin varttitunnissa. Suurin työ on saarnastuolin eli hoitotason kaiteitten purkaminen. Valomastot myös puretaan kuljetuksen ajaksi. Molemmat meidän UJ440imurskaimemme ovat lavettisiirrolla, sama pätee kyllä jälkimurskaimiinkin, jatkaa Joni. Murskain on pelannut hyvin. Koko kesä on painettu, eikä juuri mitään normaalien huoltotoimenpiteitten lisäksi ole tarvinnut tehdä. Käyttöön otto oli L&T:n kierrätyspuiston rakennustyömaalla Keravalla Sandvik UJ440i-murskain rouskuttaa kiveä murskeeksi 4000 tonnia yhden 14 tunnin työpäivän aikana. KIVIMIES 2/

16 Toinen murskain Sotkamon Talvivaarassa paahtaa täysiä. Ympäri vuorokauden kiviä murskeeksi työstävä murskain saa Jarno Virtaselta täyden tunnustuksen. Tunteja on mittariin kertynyt kesäkuun jälkeen jo vajaat kaksipäiväinen; ensin perehdyttiin murskaimen tekniikkaan sekä käyttöön ja toisen päivän koulutus tapahtui varsinaisessa työssä. Kaksipäiväisen käyttökoulutuksen antaa meillä aina tehtaan edustaja yhdessä paikallisen huoltomiehen kanssa, lisää Lönnqvist. Ilmansuodattimen kanssa on opittu aivan uusi käytäntö. Aiemmin se puhallettiin pari kolme kertaa viikossa tai välillä jopa päivittäin puhtaaksi, nyt sitä ei enää tehdä. Suodatin vaihdetaan 500 tunnin välein eikä siihen väliajalla kosketa. Tällaiset on valmistajan ohjeet ja niin on toimittu, jatkaa Joni. Talvivaarassa vuoden loppuun Talvivaaran nikkelikaivokselta tavoitetaan puhelimeen nuorempi veljeksistä eli Jarno. Veljekset Mäkitalo Oy:n aliurakoitsijana Sotkamossa murskataan 20 tuntia vuorokaudessa. Homma alkoi kesäkuussa ja jatkuu vuodenvaihteeseen asti. Tuolloin kaivosyhtiölle tulee monttuun oma esimurskain. Parhaimmillaan täällä tehdään kolmea vuoroa ja seitsemän päivää viikossa koneet pyörii. Nyt murskataan malmia lajikkeeksi, joka sitten kuljetetaan tehtaalle. Tämän murskaimen lisäksi meillä on täällä viisi tonnia painava Rammer 110 -vasara, joka on kiinni 50 tonnin kaivukoneessa, aloittaa Jarno. Työmaan vahvuus on 6 7 miestä. Töitä tehdään kaksi viikkoa ja sitten on viikko vapaata. Pääsevät pojat käymään kotonaankin. Tunteja murskaimeen tulee kyllä sellaista vauhtia, että hirvittää. Tähän asti kaikki on kuitenkin sujunut ihmeellisen hyvin. Kerrankin pääsee kehaisemaan. Vielä ei ole ollut minkäänlaisia harmeja. Sähköhommat yleensä alkavat näissä olosuhteissa ja koneessa kuin koneessa nopeastikin temppuilla. Sandvikin murskaimessa liitokset on tehty ensiluokkaisesti ja CAN-väylän ansiosta liittimiä on paljon normaalia vähemmän. Jarnon mukaan parhaimmillaan on vuorokaudessa murskattu 8000 tonnia ja keskimääräinen tuotos on 5000 tonnia. Ahkerat veljekset ovat siis melko kiinni murs kaus - asemillaan. Kun muitakin töitä ja työllistettävää kalustoa ja henkilökuntaa vireällä yrityksellä on, kysynkin miten niitä sitten junaillaan? No, jotenkin ne aina järjestyvät. Meillä maarakennusporukka on ollut vuoden kiinni Kangasalan kunnan yhdysvesijohtotyömaalla, joka on rullannut siellä kyllä. Omat montut kotipuolessa alkavat olla nyt tasaisina. Täältä kun päästään vuodenvaihteessa, niin omia murskevarastoja pitäisikin saada kartutettua, lopettaa Jarno Virtanen. Hänen mukaansa Talvivaarassa on täysi säpinä päällä, eikä raaka-aineiden hintojen ailahtelut ja Amerikan pankkien kaatuilut näy Sotkamon saloilla vielä mitenkään. 16 KIVIMIES 2/2008

17 Porakaivoliike Kallioniemi ISOJEN REIKIEN TEKIJÄ Puhdas vesi on välttämättömyys ja porakaivo on sen lähteenä luo tettava vaihtoehto. Kunnallisen vesijohtoverkoston laajentuessa vesikaivojen teko on vähentynyt, mutta toisaalta tilalle ovat tulleet lämpökaivot. Toki vesikaivoja tehdään edelleen haja-asutusalueille ja suuria vesimääriä tarvitsevat haluavat halkaisijaltaan tavallista suurempia kaivoja, joita tekee Porakaivoliike Kallioniemi muun muassa uudella Sandvik-laitteella. KIVIMIES 2/

18 Teksti: Juha Kuusjärvi Kuvat: Susanna Kallioniemi ja Juha Kuusjärvi Jämsän Kaipolassa tukikohtaansa pitävä Porakaivoliike Kallioniemi Oy:llä on jo yli 40 vuoden kokemus alalta. Kallioniemen nimellä yritys on toiminut vuodesta 1966, mutta toimintaa on ollut jo aikaisemminkin. Aluksi kaivoja tehtiin vaijerilaittein, kunnes seitsemänkymmentäluvun alussa tuli ensimmäinen niin sanottu pikakone, eli ilmakone, kertoo Tarmo Kallioniemi. Muutama vuosi myöhemmin laajentui toiminta vielä toisella pikakoneella. Vuosikymmenen taittuessa seuraavalle tuli ensimmäinen hydraulinen laite, mutta kompressori kulki vielä auton perässä. Vuonna 1983 saimme myös kompressorin auton päälle, jolloin koko systeemi oli yhdessä yksikössä. Vaikka paino nousi, päästiin paremmin kohteisiin. Samalla tulivat myös kuuden metrin tangot aikaisempien kolmimetristen sijaan. Se nopeutti poraamista, sillä tankojen vaihtoja tuli vähemmän. Erityisesti tämä nopeutti maaporausta, sillä myös maaosalla käytettävä teräsputki tuli tämän jälkeen kuuden metrin pätkissä, joten hitsaus vähentyi puoleen. Kallioniemen huolto- ja varastotilat ovat vuosikymmenten aikana kehittyneet vastaamaan työn tarpeita. Huolto- ja remonttihommia varten meillä oli 70-luvun alussa kylmä autotalli. Kaarihallin valmistuttua vuonna 1978 tilanne parani jo kovasti. Tämä nykyinen halli valmistui vuonna Siinä on lämpimät paikat kaikille yksiköillemme, joten kylminä aikoina voimme lähteä lämpimällä kalustolla työmaille. Toisaalta hiljainen talvikausi voidaan hyödyntää tehokkaasti huoltamalla ja kunnostamalla kalustoa lämpimissä tiloissa. Tarmo Kallioniemi tuli mukaan varsinaisesti yrityksen toimintaan vuonna 1986, mutta oli jo ollut mukana muutaman vuoden tätä ennenkin epäsäännöllisemmin. Vetovastuuseen Tarmo siirtyi isä-pentin kuoltua vuonna Tänä päivänä yritys työllistää kaikkiaan yhdeksän henkilöä: Tarmo porauksista vastaavana henkilönä, hänen vaimonsa Susanna Kallioniemi toimistovastaavana ja loput operatiivisissa tehtävissä. Vesi- ja lämpökaivojen lisäksi Kallioniemi on ollut mukana erilaisissa projekteissa, kuten rakennus- ja kaivosteollisuuden erikoisprojekteissa. Lämpökaivot työllistävät Lämpökaivoja tehtiin jonkin verran jo viime vuosituhannella, mutta tällä tuhatluvulla niiden määrä on kasvanut nopeasti, kertoo Kallioniemi. Näitä kaivoja tehdään kovasti myös reippaasti laajentuneille kunnallistekniikan omaaville alueille, joilla vesikaivojen kysyntä on lähes loppunut. Vesikaivoja tehdään kyllä edelleen sivummalle ja erityisesti vapaa-ajanasuntojen tarpeisiin. Usein näihin tehdään kaksikin kaivoa samaan pihaan, sillä samasta kaivosta ei suositella otettavan sekä vettä että lämpöä. Viime aikoina on alettu tehdä neljästä kahdeksaankin kaivoa samaan pihaan, kun maalämpöä hyödynnetään kerros- ja rivitaloissa tai teollisuushalleissa. Yhdestä reiästä saatava energiamäärä on rajallinen eikä yli 220 metrin reikiä yleensä tehdä lämmönkeräysputkisto-ongelmien takia. Olemme kyllä tehneet 370 metriäkin syvän lämpökaivon, mutta se on erikoistapaus. Yleisimmin poraamamme vesikaivo on metriä syvä ja lämpökaivo on keskimäärin 165 metriä. Maan poraaminen on huomattavasti hitaampaa kuin kallion. Tällä matkalla käytetään teräsputkea, joka estää maan sortumasta reikään ja toisaalta porauksessa käytettävä ilma kulkee ylös eikä leviä maan rakoihin. Työtä hidastaa lisäksi joka kuuden metrin jälkeen suoritettava uuden putken hitsaus. Kallioniemi on yksi harvoja suurien, halkaisijaltaan 165 mm reikien tekijöitä Suomessa. Mahdolliset porausvahvuudet ovat mm, mutta käytännössä poraamme järjestäen 6,5 tuuman, eli 165 mm reikää. Vesikaivona tällaisessa on suuri vesivarasto ja kaivon varustaminen uppopumpulla on varmempaa suureen reikään. Aikaisemmin porasimme 115 mm reikää, mutta sellaiseen en suosittele uppopumppua lainkaan, sillä niitä on jäänyt paljon kiinni reiän pienuuden takia. Myös lämpöpuolella suuresta reiästä on etua, sillä onhan toki helpompi asentaa putkitukset väljempään tilaan eikä järjestelmän valintaa tarvitse tehdä ennen kaivon poraamista, sillä isoon sopivat kaikkien valmistajien ratkaisut. Vesikaivopuolella 6,5 tuuman reikä on ehdottoman hyvä, lämpökaivoissa tulevaisuus näyttää, mikä ratkaisu tulee vallalle. Onhan kuitenkin pienellä reiällä kalusto halvempi ja polttoainekulutus pienempi. 18 KIVIMIES 2/2008

19 Sandviklainen Amerikasta Kallioniemen uusi Sandvik DW530 (aikaisemmin tunnettu nimeltä T25KW) on ensimmäinen Sandvik-laite Kallioniemellä. Se, kuten kaikki Kallioniemen laitteet, on suunniteltu 6,5 tuuman reiän poraamiseen. Tehoa löytyy ison ja syvän reiän tekemiseen. Myös kompressori on mitoitettu isolle reiälle. Viiden tuuman vasaraa voidaan käyttää tässä ilman sen suurempia muutoksia, selittää Kallioniemi. Laitteessa on myös tehokas pölynsidontalaitteisto. Sandvik-laitteen valintaa Kallioniemi perustelee muun muassa laitteen mekaanisuudella. Laitteessa ei ole turhan hienoa elektroniikkaa, joten sen toimii hyvin kovissakin olosuhteissa. Yleisesti nämä laitteet ovat amerikkalaisia ja niissä on tavallisesti puutteellisuuksia CE-merkinnöissä. Sandvikilta löytyi kuitenkin halua saada tarvittavat hyväksynnät laitteelle ja siinä yksi syy tähän laitteeseen päätymiseen. Aivan valmis paketti ei poralaitteisto ollut. Sen Suomi-varustelun ja asentamisen 6x6 Iveco Trackerin päälle sekä viimeistelyn hoiti Sandvikin sopimushuoltaja Raskaankaluston Korjaamo Hyvärinen. He tekivät hyvää työtä, toimiva paja, toteaa Kallioniemi. He ratkoivat yllättävät ongelmat nopeasti ja joustavasti. Esimerkiksi riittävän matalat rakenneratkaisut ja -muutokset olivat haasteellisia, mutta lopputulos alitti vaaditun 4,2 metrin kuljetuskorkeuden muutamalla sentillä. Halusimme omia ratkaisuja esimerkiksi säiliöiden tilavuuksien ja varustelaatikoiden suhteen ja niiden toteuttamisessa kuunneltiin meitä kiitettävästi. Sandvikin porakruunut ja -kanget sekä maaporauskalusto ovat käytössä Kallioniemen kaikilla porausyksiköillä. Näistä meillä on jo pitkä kokemus ja kalusto on hyväksi havaittua. Itse asiassa näitä kalustoja käytimme jo ennen kuin ne tulivat Sandvikille. Pääasiassa tämän uuden koneen poraustöistä vastaa Raimo Lindén. Hän on työskennellyt kaivoporarina Kallioniemellä jo 70-luvun alusta alkaen. Toiminut on, toteaa Lindén. Tämän käytön oppi helposti vaikka kone on erilainen kuin aikaisempi, mutta kuitenkin vanhan kaltainen. Eroa on merkittävimmin putkien käsittelyssä. Tässä on kuuden putken revolveripidin, kun edellisessä putket nostettiin yksitellen. KIVIMIES 2/

20 Suomen Malmi Oy MALMINETSINTÄÄ YLI 70 VUOTTA Malminetsintä on viime aikoina alkanut hiipua yleisen taloustilanteen ahdistaessa rahoituksen tiukalle. Silti vielä kairaustöitä tehdään niin malminetsinnälle kuin kaivosteollisuudelle ja rakennusalalle. Pitkät perinteet alalta omaava Suomen Malmi Oy investoi uuteen Sandvik DE130 -kairauslaitteeseen ja tekee sillä ensimmäiseksi täytteensiirtoreiän Pyhäsalmen kaivokselle. Teksti ja kuvat: Juha Kuusjärvi 20 KIVIMIES 2/2008

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA

LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA Vuoriteknikot Ry:n jatkokoulutuspäivät Espoossa 26. 27.5.2016 LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA PORAUKSEN OPTIMOINTI AVOKAIVOKSILLA JA MURSKETUOTANNOSSA Jouko Salonen, Louhintaosaaminen, Sandvik Mining &Construction

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI

TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI OY Atlas Copco Louhintatekniikka AB Ilkka Eskola 2 TURVALLISUUS JA ERGONOMIA ERGONOMICS TURVALLISUUS Radio-ohjausjärjestelmä (RRC) Radio-ohjauslaitteessa

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

SCANTOOL ECO 13 Penkkiporakone 13 mm 230V

SCANTOOL ECO 13 Penkkiporakone 13 mm 230V 2016 SCANTOOL ECO 13 Penkkiporakone 13 mm 230V ST2661300 350 W 2-13 mm 520-2620 rpm 13 mm pikaistukka 575 mm 19 kg Kevyt ja kompakti penkkiporakone niin kotiverstaalle kuin autotalliinkin. Kone on varustettu

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 12.2.2016, sivu 1 / 5 REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 21.6.2016, sivu 1 / 6 REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Torneissa

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Sijainti ja alue. saakka.

Sijainti ja alue. saakka. Sijainti ja alue Sijainti Kemi on noin 22.400 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Perämeren rannalla noin 110 km Oulusta pohjoiseen ja noin 120 km Rovaniemeltä lounaaseen. Kemin naapurikuntia ovat mm. Keminmaa,

Lisätiedot

Spray Bark Controll Collar

Spray Bark Controll Collar Spray Bark Controll Collar Sitruunapannan käyttöohjeet JOHDANTO Haukkuminen on koiran normaalia käyttäytymistä. Joskus kuitenkin haukkuminen on ongelma omistajalle. Vastuuntuntoinen omistaja ei voi antaa

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 Ongelma Käytäntö on osoittanut, että huollon puute vaurioittaa vakavasti yhtä kolmesta takalaitanostimesta niiden kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 9.3.2009 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon

Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Järeää putkea Tallinnan kaukolämpöverkkoon Tallinnan suurimmassa kaupunginosassa Lasnamäessä on totuttu rakentamaan isossa mittakaavassa. Kun alueen kaukolämpöverkkoa nyt uusitaan, on putkillakin reilusti

Lisätiedot

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Tuomo Juntikka, Civ. Ing. Hallituksen puheenjohtaja Paakkola Conveyors Oy Historiikki Yritys

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

Eläinlääkintäauto varustelut

Eläinlääkintäauto varustelut Eläinlääkintäauto varustelut Meillä on vuosikymmenien kokemus erikoisautojen rakentamisessa ja varustelussa. Nyt tämä tietotaito on myös sinun käytettävissä suunnitellessasi uutta eläinlääkintäautoa. Lähtökohtana

Lisätiedot

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ HIRSIRAKENTAMISTA PUDASJÄRVELLÄ 1700-LUVULLA PUDASJÄRVEN KIRKKO MAAILMAN PISIN KATETTU HIRSIAITA 1370 m 1884 LAKARIN KOULU TOIMII KOULUKÄYTÖSSÄ EDELLEEN 1980-LUVUN HIRSITALOKORTTELI

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite

Lisätiedot

Keskitymme aina asiakkaaseen

Keskitymme aina asiakkaaseen johdanto Keskitymme aina asiakkaaseen lsab toimittaa työkaluja koko metalliteollisuudelle. Tarjoamme laadukkaita työkaluratkaisuja ja terähuoltopalvelua. Asiakas on aina toimintamme keskipisteessä. Vahvuutemme

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10 Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012 Veera Helander arva10 Työpaikka Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä couture

Lisätiedot

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tampere 11.2.2016 Radonkaivo Olli Holmgren 1 Radonkaivo on yksi parhaista menetelmistä Tyypilliset alenemat alenemat 70-90 % Toimii vain karkearakeisilla läpäisevillä maalajeilla kuten hiekalla ja soralla

Lisätiedot

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L

Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera. Kevät Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu

Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera. Kevät Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu Talvivaaran/Terrafamen louhoksen web-kamera Kevät 2014- Kuvatallennukset. Heikki Simola, Joensuu Talvivaaran/Terrafamen avolouhos ja web-kameran kuvakulma (

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennokit Lennokkiurheilu on ilmailun monipuolinen laji. Vaihtoehtoja riittää vapaastilentävistä siima- ja radio-ohjattaviin. Monet ilmailijat ovat aloittaneet harrastuksensa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo Maanalainen rakentaminen seminaari 11.5.2015 RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY 11.5.2015 Blominmäen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot