2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2008. Seepsulan järeä murskauslaitos. Päijännetunneli. Yhteisten etujen puolesta KTY. remontissa"

Transkriptio

1 2/2008 Sandvik Mining and Construction Finland Oy:n asiakaslehti 10. vuosikerta Seepsulan järeä murskauslaitos Päijännetunneli remontissa Yhteisten etujen puolesta KTY

2 Aija Lipponen Katse tulevaan Kansikuvassa Seepsula Oy:n toimitusjohtaja Seppo Sjöblom ja kehitysjohtaja Karl Sjöblom. Päätoimittaja Kari Färlin Toimituspäällikkö Anne Suonurmi Toimitus SL-Mediat Oy Juha Kuusjärvi Taitto Timo Kaukonen Kivimies Sandvik Mining and Construction Finland Oy PL 100, Tampere Puh Faksi Osoitteenmuutokset ja tilaukset Tätä lehteä lukiessa on vaikea uskoa muualta tuleviin talouden uhkakuviin. Markkinatilanteen muutokset näkyvät niin rahoitusmarkkinoilla, pörssikursseissa kuin metallien hinnoissakin. Lehdessä kuitenkin näkyy kuinka asiakkaamme ovat valmiita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet laiteinvestointeja on tehty, liiketoimintaa kehitetty ja elinkaariajatteluun panostettu. Nämä tuovat mukanaan juuri sen tehokkuuden, joustavuuden ja kannattavuuden, mitä tarvitaan muuttuvilla markkinoilla. Meidän sandviklaisten tarkoitus on varmistaa, että laiteinvestointi on asiakkaillemme tuottava koko sen elinkaaren. Jälkimarkkinapalvelumme, kuten varaosa-, huolto- ja koulutuspalvelumme, tähtäävät juuri tähän. Uudet kuljetinkomponenttien varastotilamme Hollolassa ja uudet toimitilamme Nokialla tukevat asiakaspalveluamme. Olette tervetulleita uusiin tiloihimme aina kun liikutte Tampereen seudulla vaikka kahvikupposelle. Sandvik on monessa mukana asiakkaiden kautta eri paikkakunnilla ja toimialoilla. Lehtimatka alkaa Tuusulasta, koukkaa Pyhäsalmelle, päätyy Nokialle ja matkan varrelle mahtuu myös monta muuta kohdetta. Kiertomatka kattaakin melkein koko Suomen. Tarinaan mahtuu niin kiven murskaamista, kaivonporausta, opetusta kuin kairaustakin. Kiitämme Teitä kaikkia kuluneesta vuodesta; toivotamme rauhallista joulua ja työntäyteistä vuotta 2009! Aija Lipponen Talous ja hallinto Paino Hämeen Kirjapaino Oy ISSN

3 Tässä numerossa 2 / PÄÄKIRJOITUS 4 SEEPSULA investoi tehokkuuteen 8 KERAAMIT SUOJANA Soraliike Ikolalla 10 SORASET Taloudellisuutta UJ440i -murskaimella KULJETINVARAOSAT Hollolan uudesta varastosta 14 JJ KAIVIN MURSKAA Keravalta Talvivaaraan 17 ISOJEN REIKIEN TEKIJÄ Porakaivoliike Kallioniemi 20 SUOMEN MALMI OY malminetsintää yli 70 vuotta 22 KALLIORAKENNUS peruskorjaa Päijänne -tunnelia POHJOIS-KARJALAN AIKUISOPISTOSSA simulaattori opettaa perusteet 28 SANDVIK -ISKUVASARAT Nro 2. uudelleen urakoille 30 KAIVANNAISTEOLLISUUSYHDISTYS RY toimii yhteisten etujen puolesta 32 SANDVIKIN SUOMEN MYYNTIYHTIÖN uusien tilojen avajaiset ja Kivipäivät 34 KIVENMURIKAT YHTEYSTIEDOT 25

4 SEEPSULALL Sandvikin murskauslaitos Senkk Teksti: Miika Nyrö Kuvat: Stefan Wikstedt ja Miika Nyrö Seepsula Oy:n perustivat Sjöblomin veljekset, Kaarlo, Ilari, Juhani, Seppo ja Alpi, vuonna Sora-autoja ja maansiirtokoneita veljeksillä oli ollut jo ennen tätäkin. Varsinainen murskaustoiminta ja laaja maa- sekä kiviainesmyynti alkoivat 90-luvun alussa. Nykyään yritys jalostaa ja myy kaikkia rakentamiseen tarvittavia kiviaineksia pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan tarpeisiin. Seepsula Oy:n pääkonttori sijaitsee Tuusulassa ja kiviainesasemia sillä on kolmessa eri paikassa; Tuusulan Senkkerissä, Sipoossa ja Hausjärvellä. Yrityksellä on myös oma laboratorio. Seepsula Oy:n tuotevalikoimiin kuuluvat kaikki talon ja infrastruktuurin rakentamiseen tarvittavat kallio- ja sorapohjaiset kiviainekset, asfalttikiviainekset, betonikiviainekset, pestyt lajitteet, lasten hiekat, hiekoitussepelit, maasuodatussepelit sekä viherrakentamiseen tarvittavat tuotteet, myös multa. Toimituksia tehdään myös iltaisin ja lauantaisin. Seepsula Oy:n toiminta perustuu laatuun, luotettavuuteen, nopeuteen ja ympäristöasioiden huomioon ottamiseen. Seepsula Oy:llä on SFS-tarkastusmerkin käyttöoikeus kaikkien kiviaineksien osalta. Senkkerin kiviainesasema Senkkerin kiviainesasema on ollut toiminnassa noin 14 vuotta ja louhoksen koko on noin 25 hehtaaria. Koko Senkkerin alue on pinta-alaltaan 250 hehtaaria. Kiviainesottoalueen toimintaa pyörittää 28 työntekijää ja useita koneita. 4 KIVIMIES 2/2008

5 eriin E toksen Tuusulassa toimivalla Seepsula Oy:llä on vuosikymmenten kokemus kiviainesten toimittamisesta ruuhka-suomen alueelle. Toiminnan laajentuessa ja vaatimusten kasvaessa yritykselle tuli tarve tuottaa kiviaineksia entistä kustannustehokkaammin ja laadukkaammin. Parhaan ratkaisun esitti Sandvik, joka toimitti Seepsula Oy:n Senkkerin kiviainesasemalle uuden murskauslaiviime kesänä. Ensimmäinen kokonainen murskauslaitos Senkkeriin hankittiin 2003, mutta vaatimusten kasvaessa uuden laitoksen hankkiminen tuli ajankohtaiseksi viime vuonna. Uuden Sandvikin murskauslaitoksen valintaan vaikuttavia tekijöitä oli useita, kuten teho, laatu, käyttökustannukset, työturvallisuus ja ympäristöjälki. Loppusuoralla Sandvik esitti parhaan ratkaisumallin, joka täytti Seepsulan vaatimukset. Sandvikin 4-vaiheinen murskausasema on nyt ollut toiminnassa noin neljä kuukautta ja Seepsula Oy:n toimitusjohtaja Seppo Sjöblom, tuotantopäällikkö Juhani Heinonen sekä henkilökunta ovat tyytyväisiä aseman toimintaan. Uuden murskausaseman käyttökustannukset tonnia kohti ovat pudonneet huomattavasti edelliseen laitokseen verrattuna ja siksi Seepsula Oy pystyy toimittamaan erilaisia kiviaineksia kilpailukykyiseen hintaan. Uusi Sandvikin 4-vaiheinen murskauslaitos Murskauslaitokseen kuuluu esimurskausasema CJ615-60, jonka syöttösuppilon tilavuus on 60 m 3. Syöttimenä on SV 1653H, raskas tärysyötin kahdella välpällä ja murskain on CJ615-leukamurskain 1500x1100 mm syöttöaukolla. Esimurskaimen yhteyteen on asennettu myös Sandvik BB450-puomi ja BB2064-hydraulivasara, jolla pystytään valvomosta käsin kameran ja kaukoohjaimen avulla rikkomaan esimurskaimen kitaan holvaantuneet tai ylisuuret kivet. Laite säästää aikaa KIVIMIES 2/2008 5

6 Seepsula Oy:ssä on panostettu tulevaisuuteen muutenkin kuin hankkimalla nykyaikainen kustannustehokas Sandvikmurskauslaitos. Seuraava sukupolvi on tulossa mukaan toimintaan, kansikuvassa olevan kehitysjohtaja DI Karl Sjöblomin lisäksi kalliomateriaalitekniikan teekkari Anne Sjöblom oli kesällä hoitamassa uutta murskauslaitosta toisessa vuorossa. ja askelia sekä tietenkin lisää turvallisuutta, kun työn voi tehdä etäältä käyvästä murskaimesta. Pintakalliota murskatessa vasaraa tarvitaan muutaman kerran päivän aikana ja normaali louheella erittäin harvoin, kertoi työpäällikkö Markku Hietanen. Myös murskamiehet ovat tyytyväisiä hydraulivasaran käyttöön, vaikka aluksi oli ollut hieman ennakkoluuloja laitetta kohtaan. Välimurskaimen kuljettimelle syöttö tapahtuu SP1630-tärysyöttimellä, jonka pohja on 3000x1600 mm ja purkuleveys 1000 mm. Hydrocone CS660-välimurskain on S-tyypin kartiomurskain, jonka ASRiasetuksensäätöautomatiikassa on 20 esiohjelmoitavaa murskausohjelmaa. Välimurskaimen jälkeen on SS 1633H, raskaan käytön lineaari-iskuinen, kallistettu, kolmetasoinen seula, jossa on itsekantavat kumiset seulaverkot ylätasolla ja pitkittäiskiristeiset teräslankaverkot alemmilla tasoilla. Seulan jälkeen murske kulkee tunnelisyöttöasemalle maksimissaan 15 m korkeaan varastokasaan. Tunnelilohkosta murske jakautuu molemmille puolille varastokasaa kahdella SP 1630-tärysyöttimellä. Varastokasan oikealla puolella murske jatkaa matkaansa Hydrocone CH440 H-tyypin kartiomurskaimeen ja siitä pyöreäiskuiseen, kallistettuun SC2162- täryseulaan, jonka yläseulataso on varustettu modulaarisella Stepdeck-kumiseulaverkolla. Seuraava seulonta-asema on myös SC2162, mutta sen ylätaso on varustettu modulaarisella Flexdeck-seulaverkolla. Viimeinen seula on niin ikään SC2162, joka on varustettu poikittaiskiristeisillä teräslankaverkoilla. Varastokasan vasemmalla puolella murske kulkee ensimmäisenä H-tyypin CH440-kartiomurskaimeen ja sen jälkeen SC2162 täryseulaan, jonka ylätaso on varustettu kumisella Stepdeck-seulaverkolla. Molemmat kartiomurskaimet ovat myös varustetut ASRiasetuksensäätöautomatiikoilla. Kaikkiaan murskauslaitoksessa on siis viisi seulaa (kuudes mahdollinen), joten yhtä aikaa voidaan valmistaa yhdeksää eri tuotetta. Murskausaseman suunniteltu kapasiteetti on 600 tonnia tunnissa. Laitoksen 21 raskaan käytön HC-hihnakuljettimen toimituksesta vastasi Sandvikin Hollolan toimipiste. Suunnittelun lähtökohtana olivat vakiokomponentit ja vakioratkaisut, joissa painotettiin erityisesti huollettavuutta ja työturvallisuutta. Hollolassa varastoidaan myös kaikki näiden kuljettimien pääkomponentit varaosina. Murskausasema toimii kahdessa vuorossa. Lisäksi 6 KIVIMIES 2/2008

7 työpäivä sisältää yhden huoltotunnin, jolloin kaikki laitteet tarkistetaan päällisin puolin ja tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet. Yksi murskamies hoitaa laitosta aina työvuorossa sekä hänen lisäkseen yksi, myös muita huoltoja tekevä, huoltomies. Valvomosta käsin tämä murskamies pystyy hoitamaan koko laitosta sekä kaikkia sen eri yksiköitä erikseen. Laitoksen sähköistykseen, ohjaus- ja valvontajärjestelmään on kiinnitetty erityishuomiota. Laitoksen ohjaus tapahtuu tietokonepohjaisen ohjausjärjestelmän kautta, kansanomaisesti sanottuna hiirellä. Valvonta suoritetaan kahden prosessinäytön ja kahdelta näytöltä seurattavan kahdeksan kameran avulla ilmastoidusta ja ylipaineistetusta valvomosta, joka on sijoitettu etäälle murskausyksiköistä. Tuotannon seurantaan käytetään kuutta hihnavaakaa. Valvomon alapuolelle, ilmastoituun 40 jalan merikonttiin sijoitettuun pääsähkökeskukseen on asennettu kaikkien sähkömoottoreiden relelähdöt, valvonnat, päämoottoreiden pehmokäynnistimet ja taajuusmuuttajat, logiikkaohjaus sekä automaattikompensointi. Koko pääsähkökeskus toimitettiin tehtaalta valmiiksi asennettuna ja koestettuna. Ympäristö yksi tärkeimmistä perusarvoista Ympäristöasiat on Seepsula Oy:ssä hoidettu esimerkillisesti, haitat on minimoitu lähes olemattomiin. Murskaus-, poraus-, rikotus- ja räjäytystyöt suoritetaan arkisin ja päiväaikaan, pölypäästöjä eliminoidaan kastelulla ja koteloinneilla ja jätteet käsitellään asianmukaisesti. Meluhaittoja vähennetään puolestaan käyttämällä kumisia seulaverkkoja sekä kumivuorausta kaikkien syöttimien pohjissa, vaiheistamalla louhintaa, rintauksilla sekä meluvalleilla. Esija välimurskain on lisäksi asennettu kuusi metriä normaalitason alapuolelle. Kalliokaivantoon sijoitettua murskausasemaa lähinnä oleva häiriintyvä kohde on 760 metrin päässä eikä mittauksien perusteella kärsi häiriötekijöistä. Myös käytöstä poistettujen alueiden maisemointi hoidetaan asianmukaisesti, alueille tehdään tarvittavat tasoitukset ja istutukset. Mistä nimi Seepsula? Sjöblomin veljesten naapurissa asui 50-luvulla alle kouluikäinen pikkumies nimeltä Pentti Tonteri, joka kävi leikkimässä veljesten luona. Koska nimi Sjöblom oli vaikea lausua, muuttui nimi pikku Pentin suussa Seepsulaksi. Syksyllä 1970 Ilari Sjöblom oli viemässä veljeksien yritystä Sjöblom Oy:tä kaupparekisteriin, mutta nimi ei kelvannutkaan, joten piti keksiä uusi. Silloin Ilarin mieleen muistui naapurin Pentin keksimä Seepsula ja se kelpasi kaupparekisterin virkailijalle. Niin yrityksestä tuli Seepsula Oy. Sandvikin myyntijohtaja Lars Lönnqvist ja Seepsulan tuotantopäällikkö Juhani Heinonen ovat vastanneet yhteistyössä Senkkerin uuden murskauslaitoksen teknisen toteutuksen päälinjoista. Heinoselle projekti on ollut niin sanottu diplomityö. Valvomon alapuolelle, ilmastoituun ja siistiin 40 jalan merikonttiin sijoitettuun pääsähkökeskukseen on asennettu kaikkien sähkömoottoreiden relelähdöt, valvonnat, päämoottoreiden pehmokäynnistimet ja taajuusmuuttajat, logiikkaohjaus sekä automaattikompensointi. Aikaisemmin hankitun Fintec 540:n lisäksi Seepsulalle tuli viime keväänä uusi tela-alustainen Fintec 570 -seulayksikkö, mikä on seulonut pintamaita Senkkerin kiviainesasemalla touko-kesäkuun vaihteesta. KIVIMIES 2/2008 7

8 Kuluminen kuriin KERA Teksti: Juha Kuusjärvi Kuvat: Veli-Matti Tiilikainen Savon alueella kahden murskauslaitoksen kanssa toimivalla Soraliike Ikola Oy:llä kestivät kumit kartiomurskaimen alla korkeintaan kaksi kuukautta. Kumit olivat jatkuva murhe. Kumien hinta ei sinänsä ollut ongelma, vaan niiden työläs asentaminen, kertoo Pasi Ikola. Hän otti testaukseen joulukuussa 2007 kaksi kappaletta WT9200-keraamilevyä, joiden paksuus on 27 mm. Ne asennettiin kartiomurskaimen alle sivuseiniin. Puolen vuoden käytön jälkeen ei keraameissa havaittu lainkaan kulumista. Niinpä Ikola tilasi lisää näitä keraamisia suojalevyjä. Asennus arvelutti, mutta käytännössä ne menivät paikoilleen yhtä helposti kuin kumit, kiittelee Ikola. Nyt ensimmäiset keraamit ovat olleet kymmenisen kuukautta käytössä. Eivät ne enää uudet ole, mutta aivan ehjät. Arvioisin niillä päästävän pari vuotta. Keraamit näyttävät tulevan jo käyttökuluiltaan halvemmaksi kuin kumit saati niiden vaihtoon käytetyn työn arvo. Tulemme jatkossa kokeilemaan näitä yhä uusissa käyttökohteissa, keraameihin tykästynyt Ikola toteaa. Useita vaihtoehtoja Sandvikin kulutuslevyjä myyvä Veli-Matti Tiilikainen kertoo, että keraaminen suojalevy on edullinen vaihtoehto, sillä se säästää sekä aikaa että rahaa. Keraamisilla suojalevyillä on erittäin hyvä hankauksen ja kulutuksen kesto, monta kertaa parempi kuin teräksellä. Materiaalia on kuitenkin helppo työstää, mikä tekee asentamisesta helppoa. Kyseessä oleva suojalevy koostuu pinnassa olevasta, kulutusta kestävästä keraamisesta osasta ja välissä olevasta kulutuskumista, joka puolestaan vaimentaa iskuja. Ikolalla käytössä olevat suojalevyt kuuluvat keskivahvaan sarjaan, joka on tarkoitettu sekä iskuja että hiovaa kulutusta omaaviin kohteisiin. Vahvuudeltaan nämä ovat 27 tai 37 mm ja ne kiinnitetään T-pultein. Kolmionmuotoiset levyt mahdollistavat levyjen leikkaamisen sekä suoraan, että erilaisissa kul- 8 KIVIMIES 2/2008

9 AMISIN SUOJALEVYIN Kuljettimen sivuseinät murskaimen alla ovat erittäin kovan kulutuksen kohteena. Yleensä kohteessa käytetään kumipinnoitettuja terässeiniä, mutta ongelmana on kumin varsin nopea kuluminen ja kumien vaihtotyö ottaa paljon aikaa. Soraliike Ikola Oy löysi ratkaisun Sandvikin keraamisista suojalevyistä. Soraliike Ikola Oy:n toimitusjohtaja Pasi Ikola, Sandvikin kulutusmateriaaleja myyvä Veli-Matti Tiilikainen ja murskamies Jani Hakola. missa. Kevyt sarja on tarkoitettu kohteisiin, joissa on kovaa liukukulutusta, mutta tila ja paino ovat rajoittavia tekijöitä. Paksuudet näissä ovat 5, 8, 12 ja 20 mm ja nämä levyt voidaan liimata suoraan alustaan kiinni. Järeässä sarjassa äärimmäisen kovat keraamiset tiilet on vulkanoitu kulutuskestävään kumiin pohjassa olevan 5 mm teräslevyn päälle. Yhdistelmää on saatavana 75 ja 100 mm vahvuisina ja se kestää vaativimmissakin kohteissa pitkään. Seulan sivuseinä suojattu keraamilla. Tavallinen ja edullinen käyttökohde keraamiselle suojalevylle on myös seulan sivuseinä, kuten tässä Lemminkäinen Infra Oy:n seulassa on tehty. Esimerkkejä yleisimmistä keraamisten suojalevyjen käyttökohteista: Kevyt sarja: Pienet syöttimet, seulat, kourut, säiliöt ja rännit, joissa hienoa materiaalia ja liukukulutusta. Keskivahva sarja: Suuremmat syöttimet, lastauspaikat, seulan syöttimet, kourut ja säiliöt, joissa keskikarkeaa materiaalia ja iskuja. Järeä sarja: Lastauspaikat, kourut ja säiliöt, joissa karkeaa materiaalia ja iskuja. KIVIMIES 2/2008 9

10 Sorasetin murskausliiketoiminnan työpäällikkö Jouni Karra laskee Sandvikin Juuso Aallon ja työmaapäällikkö Sami Lähdekorven kanssa, että polttoainetta on säästynyt melkoisesti uudella laitoksella. Neidon sanotaan olevan kauneimmillaan iässä, jossa Soraset Yhtiöt Oy nyt on. Niin kukoistaa myös Soraset; se on kasvanut vauhdilla yhdeksi Suomen suurimmista yksityisistä maarakentajista. Paikoilleen ei ole jääty kalustohankinnoissa ja uusia ratkaisuja on haettu muun muassa paremman polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi. Teksti ja kuvat: Juha Kuusjärvi Etelä-Suomen alueella toimiva maarakennusliike Soraset on monipuolistunut voimakkaasti siitä, kun yhtiö on perustettu vuonna 1991 nimellä Kangasalan Soraset Oy. Perinteinen tie- ja pohjarakentaminen on laajentunut betonirakentamisella silta- ja perustusurakoinnin myötä. Nimi muuttui Soraset Yhtiöt Oy:ksi vuonna 2006, kun toinen maarakennusliike Ympäristötekniikka U-M Oy fuusioitui yhtiöön. Tänä vuonna liiketoiminta-aluetta on laajennettu myös talonrakennukseen. Pääkonttori on edelleen Kangasalla, mutta nyt myös aluekonttorit ovat Es poos sa ja Turussa. Tilauskannasta merkittävimmän osan muodostaa Tiehallinnolle tehtävät urakat. Viimeisimpänä esimerkkinä syyskuun puolivälissä voitettu urakkakilpailu Vt 4 Toivakka-Vaajakoski yhdessä Niska & Nyyssönen Oy:n kanssa muodostetun työyhteenliittymän kanssa. Toinen suuri tilaajaryhmä ovat kunnat ja kaupungit. Rakennuspohjia urakoidaan lisäksi suurille kauppaketjuille, teollisuusyrityksille ja isoille rakennusliikkeille. Yksityisasiakkaita palvellaan maa- ja kiviainestoimituksin. Soraset työllistää vakituisesti noin 160 henkilöä, joista noin 40 on teknisiä toimihenkilöitä. Kiireisimpinä kuukausina vahvuus on aliurakoitsijat mukaan lukien yli 200 henkilöä. Työnteon optimointi ammattitaitoisella henkilökunnalla ja kevyellä hallinto-organisaatiolla on Sorasetin yksi vahvuus. Omaa kalustoa on kaikkiaan noin 100 koneyksikköä. Kiviainesten murskaus on oleellinen osa yhtiön toimintaa. Murskauksia urakoidaan neljällä siirrettävällä laitoksella, joiden kapasiteetista noin puolet menee omille työmaille. Sorasetilla on omia maa-ainesvaroja. Uutta kalustoa SORASET Sorasetilla on kaikkiaan yhdeksän mobiilimurskausyksikköä, kaikki tela-alustaisia, kuten seulatkin. Soraset pyrkii pitämään kalustonsa kohtuullisen tuoreena tälläkin hetkellä lähes kaikki ovat tämän vuosituhannen tuotteita. Ennen tämän vuotista murskainhankintaa, kun vanhin vuoden malhankki 10 KIVIMIES 2/2008

11 lin laitos tuli uusintaikään, ei yhtiöllä ollut sandviklaisia laitteita. Heinäkuun 28. päivä käynnistettiin Sorasetillä uusi Sandvik UJ440i -esimurskain. Uuteen merkkiin tutustumista vauhditti laitoksen nopea toimitus ja hyvä varustelu jo vakiona. Laitoksen varustukseen kuuluu muun muassa korkeapainekastelu ja imuri pölyn poistamiseksi, kumit melun ja kulumisen vähentämiseksi, turvalliseen ylisuurten rikotukseen kaukosäätöinen Sandvik-iskuvasara ja -puomi ja siirtoja helpottava dolly-varustus. Sandvikilla halusivat, että tahdomme tämän yksikön, muotoilee murskausliiketoiminnan työpäällikkö Jouni Karra. Myyjä on myös huolehtinut jälkimarkkinoinnista kiitettävästi. Työmaapäällikkö Sami Lähdekorpi kertoo heinäkuun lopulta asti käytössä olleen Sandvik UJ440i -esimurskaimen mittariin kertyneen 640 tuntia kahden ja puolen kuukauden aikana. Hän on kovasti tyytyväinen ensimmäisten kuukausien kokemukseen laitteesta. Huoltokohteet ovat hyvin esillä ja helppo siirtää, nopea pakata matkakuntoon. Yksinkertaisen selkeä käyttö on tehnyt miehistön nopeasti sinuiksi tämän kanssa. Suunnittelussa on selvästi ajateltu töiden tekemistä, kiittelee Lähdekorpi. Murskausyksikölle talousihme Erittäin positiivinen kokemus on saatu polttoainetaloudellisuudesta. Keskikulutus on ollut 38 litraa, kun viereisellä koneella menee puolet enemmän. Syitä pieneen kulutukseen kysyttäessä päällimmäiseksi nousi moottorityyppi. Volvon moottori on taloudellinen. Sillä pystytään ajamaan edullisella 1500 k/min pyörintänopeudella, kun kilpailija käy noin 2000 kierroksella. Myös voimansiirrosta saattaa löytyä kulutusta pienentäviä ratkaisuja, epäilee Lähdekorpi. Siirrettävyydestä UJ440i saa myös erityistä kiitosta. Pakkaustoimenpiteet ovat hyvin pienet ja yksinkertaiset. Dolly-varustuksen ansiosta laitos on todella nopeasti tieliikennekunnossa ja korkeus pysyy varsin kohtuullisena. Laitteen korkeus ei muutenkaan ole erityisen suuri, mikä helpottaa syöttöä. taloudellisen murskaimen KIVIMIES 2/

12 KULJETINVARAO Mobiilimurskainyksiköiden komponenttivarastoa. Veikko Heininen ja Juha Viljanen varmistamassa tilauksen oikeellisuutta. UUTEEN VARASTOON Teksti ja kuvat: Juha Kuusjärvi Sandvikin Hollolan toimipiste on erikoistunut kuljettimiin ja niiden komponentteihin. Aikaisemmin vuokratiloissa toiminut varasto siirtyy omiin, entistä paremmin toimiviin tiloihin marraskuun loppuun mennessä. Siten esimerkiksi mobiilimurskainlaitosten kuljetinkomponentit saa jatkossa entistäkin nopeammin ja helpommin. 12 KIVIMIES 2/2008

13 Uusi varaston kylmäosa alkaa hahmottua, mutta kaikkia hyllyjä ei ole vielä siirretty tänne. Uusi lastauslaituri sijaitsee lämpimän ja kylmän alueen välissä. SAT Uuden lämpimän varaston hyllyt olivat lokakuun lopulla kokoamisvaiheessa. Veikko Heininen ohjeistaa asentajia. Tähän asti komponenttivarasto on sijainnut lämpimältä osin naapuritontilla sijaitsevassa rakennuksessa ja kylmävarasto on ollut omalla tontilla. Uusien järjestelyjen myötä molemmat varastotilat on saatu omalle tontille ja vieläpä saman katon alle, mikä tehostaa tilausten keräämistä. Erilliset varastot aiheuttivat ennen trukkiliikennettä ulkona. Nyt emme enää tarvitse ulkotrukkeja lähetysten keräämiseen. Samalla sisävaraston tilankäyttö tehostuu, sillä sisätrukit tarvitsevat huomattavasti vähemmän käytävätilaa, kertoo varastopäällikkö Juha Viljanen. Uudistuksen myötä varastopaikkojen määrä sekä katettu varastoala kasvavat, mutta suurin kasvu on piha-alueella. Liikennejärjestelyt muuttuvat, jolloin toimiston piha-alue rauhoittuu tavaraliikenteeltä. Varastosta löytyy varsin kattavasti komponentit, kuten rullat, hihnapuhdistimet, rummut ja käyttökoneistot, useimpiin kuljettimiin. Meillä on esimerkiksi Suomessa käytössä olevien mobiilimurskainlaitosten kuljettimien komponentit suoraan varastossa, kertoo logistiikkapäällikkö Veikko Heininen. Yön yli -toimituksena pystymme lähettämään varaosat koko maahan. Tässä meillä on etuna niin maantieteellisesti että logistisesti keskeinen sijainti. Sandvik siirtyi käyttämään omaa valmistetta olevia kuljetinkomponentteja mobiilimurskausyksiköissä puolen vuosikymmentä sitten ja sen osalta on tehty valtavasti kehitystyötä juuri näihin komponentteihin. Tuotevalikoima ei koskaan ole valmis, sillä se kehittyy koko ajan vastaamaan kehittyviä markkinoita, huomauttaa myyntipäällikkö Urho Sjöblom. KIVIMIES 2/

14 JJ KAIVIN JA KAL Kivet Joni Virtanen (oik.), vanhempi uusikaupunkilaisen JJ Kaivin ja Kallio Oy:n omistajaveljeksistä., on ollut tyytyväinen Lars Lönnqvistin myymään UJ440i -murskaimeen. Joni ja Jarmo ovat pyörittäneet yritystä erittäin nousujohteisesti jo vuodesta 1996 lähtien. 14 KIVIMIES 2/2008

15 LIO OY Teksti ja kuvat: Olli Päiviö murskaksi Keravalta Talvivaaraan Veljekset Joni (38 v) ja Jarno Virtanen (33 v) Uudestakaupungista kulkevat isänsä saappaanjäljissä maarakennusurakoitsijoina. Isä Tapani aloitti maarakentajan uransa 60-luvulla jo ennen poikien syntymää legendaarisen riukuvammaksen hanikoissa. Sitä sitten jatkuikin kymmeniä vuosia, tosin koneet vuosien saatossa kehittyivät riukuvammaksesta aika lailla ja onneksi. Veljeksistä vanhempi Joni aloitti isänsä töissä 90-luvun alun lama-suomessa. Vuonna 1996 Joni ja Jarno täyttivät yhdessä oman yhtiön perustamiseen tarvittavat paperit. Syntyi JJ Kaivin ja Kallio Oy, joka osti ensimmäisen porausvaununsa isä Tapanilta. Reilussa kymmenessä vuodessa yritys on kasvanut 20 henkeä työllistäväksi, maarakentamisen moniosaajaksi. Kalustoa on kaikkiaan 30 yksikköä ja liikevaihto on viitisen miljoonaa euroa. Louhinta ja murskaus on tänään iso osa yrityksen toimintaa. Porauskalustossa on kaksi Sandvikin Commandoa ja yksi Ranger. Kesällä veljekset uusivat myös murskauskalustoaan ja kaksi kilpailijan tuotetta sai väistyä kahden Sandvikin UJ440i-murskaimen tieltä. Jonin murskausasema oli lokakuun loppupuolella työn touhussa Keravalla, L&T:n kierrätyspuiston työmaalla. Jarnoa taas pitää kiireisenä Talvivaaran kaivoshanke, joka sai koko perheen jopa muuttamaan tilapäisesti Vakka-Suomesta Sotkamoon. Talvivaarassa murskain on käytössä seitsemän päivää viikossa lähes kellon ympäri. Jonin Keravan työmaalla tehdään 14 tunnin työpäivää ja lokakuun lopulla työtunteja murskaimeen oli kertynyt Sotkamossa Jarnon murskaimen tuntimittari osoitti jo lukemaa Keskimääräiset vuoden työtunnit alkoivat olla täynnä jo neljän kuukauden käytön jälkeen. Louhinta täällä Keravalla alkoi maaliskuussa ja nyt on louhittuna kiintokuutiota ja kokonaismurskausmäärä alueella tulee olemaan tonnia. Murskauksen aloitimme heinäkuussa ja kapasiteetti tällä hetkellä on sellaista 4000 tonnia 14 tunnissa, kun lajikkeena on 0 31, aloittaa Joni Virtanen. Hyvin syö Ensimmäisten kuukausien kokemukset murskaimesta ovat positiiviset. Kauppaa tehdessä ei ollut mitään kokemusta Sandvikin murskaimista ja siksi vertailu silloin oli mahdotonta. Nyt voi sanoa, että hyvin tämä syö kiveä. Kone on hiljainen ja ympäristöystävällinen, mikä on tärkeätä, kun ympäristövaatimukset ovat kovat ja tiukkenevat koko ajan. Myös automatiikka toimii hyvin. Ihan tarkkoja kulutusmittauksia ei ole tehty, mutta noin puoli tankkia menee 14 tunnin työpäivän aikana, kertoo Joni. Ja säiliön koko on 930 litraa, sanoo Jonia työmaalle tervehtimään tullut Lars Lönnqvist Sand vikilta. Siirtokuntoon tämän saa myös nopsasti, noin varttitunnissa. Suurin työ on saarnastuolin eli hoitotason kaiteitten purkaminen. Valomastot myös puretaan kuljetuksen ajaksi. Molemmat meidän UJ440imurskaimemme ovat lavettisiirrolla, sama pätee kyllä jälkimurskaimiinkin, jatkaa Joni. Murskain on pelannut hyvin. Koko kesä on painettu, eikä juuri mitään normaalien huoltotoimenpiteitten lisäksi ole tarvinnut tehdä. Käyttöön otto oli L&T:n kierrätyspuiston rakennustyömaalla Keravalla Sandvik UJ440i-murskain rouskuttaa kiveä murskeeksi 4000 tonnia yhden 14 tunnin työpäivän aikana. KIVIMIES 2/

16 Toinen murskain Sotkamon Talvivaarassa paahtaa täysiä. Ympäri vuorokauden kiviä murskeeksi työstävä murskain saa Jarno Virtaselta täyden tunnustuksen. Tunteja on mittariin kertynyt kesäkuun jälkeen jo vajaat kaksipäiväinen; ensin perehdyttiin murskaimen tekniikkaan sekä käyttöön ja toisen päivän koulutus tapahtui varsinaisessa työssä. Kaksipäiväisen käyttökoulutuksen antaa meillä aina tehtaan edustaja yhdessä paikallisen huoltomiehen kanssa, lisää Lönnqvist. Ilmansuodattimen kanssa on opittu aivan uusi käytäntö. Aiemmin se puhallettiin pari kolme kertaa viikossa tai välillä jopa päivittäin puhtaaksi, nyt sitä ei enää tehdä. Suodatin vaihdetaan 500 tunnin välein eikä siihen väliajalla kosketa. Tällaiset on valmistajan ohjeet ja niin on toimittu, jatkaa Joni. Talvivaarassa vuoden loppuun Talvivaaran nikkelikaivokselta tavoitetaan puhelimeen nuorempi veljeksistä eli Jarno. Veljekset Mäkitalo Oy:n aliurakoitsijana Sotkamossa murskataan 20 tuntia vuorokaudessa. Homma alkoi kesäkuussa ja jatkuu vuodenvaihteeseen asti. Tuolloin kaivosyhtiölle tulee monttuun oma esimurskain. Parhaimmillaan täällä tehdään kolmea vuoroa ja seitsemän päivää viikossa koneet pyörii. Nyt murskataan malmia lajikkeeksi, joka sitten kuljetetaan tehtaalle. Tämän murskaimen lisäksi meillä on täällä viisi tonnia painava Rammer 110 -vasara, joka on kiinni 50 tonnin kaivukoneessa, aloittaa Jarno. Työmaan vahvuus on 6 7 miestä. Töitä tehdään kaksi viikkoa ja sitten on viikko vapaata. Pääsevät pojat käymään kotonaankin. Tunteja murskaimeen tulee kyllä sellaista vauhtia, että hirvittää. Tähän asti kaikki on kuitenkin sujunut ihmeellisen hyvin. Kerrankin pääsee kehaisemaan. Vielä ei ole ollut minkäänlaisia harmeja. Sähköhommat yleensä alkavat näissä olosuhteissa ja koneessa kuin koneessa nopeastikin temppuilla. Sandvikin murskaimessa liitokset on tehty ensiluokkaisesti ja CAN-väylän ansiosta liittimiä on paljon normaalia vähemmän. Jarnon mukaan parhaimmillaan on vuorokaudessa murskattu 8000 tonnia ja keskimääräinen tuotos on 5000 tonnia. Ahkerat veljekset ovat siis melko kiinni murs kaus - asemillaan. Kun muitakin töitä ja työllistettävää kalustoa ja henkilökuntaa vireällä yrityksellä on, kysynkin miten niitä sitten junaillaan? No, jotenkin ne aina järjestyvät. Meillä maarakennusporukka on ollut vuoden kiinni Kangasalan kunnan yhdysvesijohtotyömaalla, joka on rullannut siellä kyllä. Omat montut kotipuolessa alkavat olla nyt tasaisina. Täältä kun päästään vuodenvaihteessa, niin omia murskevarastoja pitäisikin saada kartutettua, lopettaa Jarno Virtanen. Hänen mukaansa Talvivaarassa on täysi säpinä päällä, eikä raaka-aineiden hintojen ailahtelut ja Amerikan pankkien kaatuilut näy Sotkamon saloilla vielä mitenkään. 16 KIVIMIES 2/2008

17 Porakaivoliike Kallioniemi ISOJEN REIKIEN TEKIJÄ Puhdas vesi on välttämättömyys ja porakaivo on sen lähteenä luo tettava vaihtoehto. Kunnallisen vesijohtoverkoston laajentuessa vesikaivojen teko on vähentynyt, mutta toisaalta tilalle ovat tulleet lämpökaivot. Toki vesikaivoja tehdään edelleen haja-asutusalueille ja suuria vesimääriä tarvitsevat haluavat halkaisijaltaan tavallista suurempia kaivoja, joita tekee Porakaivoliike Kallioniemi muun muassa uudella Sandvik-laitteella. KIVIMIES 2/

18 Teksti: Juha Kuusjärvi Kuvat: Susanna Kallioniemi ja Juha Kuusjärvi Jämsän Kaipolassa tukikohtaansa pitävä Porakaivoliike Kallioniemi Oy:llä on jo yli 40 vuoden kokemus alalta. Kallioniemen nimellä yritys on toiminut vuodesta 1966, mutta toimintaa on ollut jo aikaisemminkin. Aluksi kaivoja tehtiin vaijerilaittein, kunnes seitsemänkymmentäluvun alussa tuli ensimmäinen niin sanottu pikakone, eli ilmakone, kertoo Tarmo Kallioniemi. Muutama vuosi myöhemmin laajentui toiminta vielä toisella pikakoneella. Vuosikymmenen taittuessa seuraavalle tuli ensimmäinen hydraulinen laite, mutta kompressori kulki vielä auton perässä. Vuonna 1983 saimme myös kompressorin auton päälle, jolloin koko systeemi oli yhdessä yksikössä. Vaikka paino nousi, päästiin paremmin kohteisiin. Samalla tulivat myös kuuden metrin tangot aikaisempien kolmimetristen sijaan. Se nopeutti poraamista, sillä tankojen vaihtoja tuli vähemmän. Erityisesti tämä nopeutti maaporausta, sillä myös maaosalla käytettävä teräsputki tuli tämän jälkeen kuuden metrin pätkissä, joten hitsaus vähentyi puoleen. Kallioniemen huolto- ja varastotilat ovat vuosikymmenten aikana kehittyneet vastaamaan työn tarpeita. Huolto- ja remonttihommia varten meillä oli 70-luvun alussa kylmä autotalli. Kaarihallin valmistuttua vuonna 1978 tilanne parani jo kovasti. Tämä nykyinen halli valmistui vuonna Siinä on lämpimät paikat kaikille yksiköillemme, joten kylminä aikoina voimme lähteä lämpimällä kalustolla työmaille. Toisaalta hiljainen talvikausi voidaan hyödyntää tehokkaasti huoltamalla ja kunnostamalla kalustoa lämpimissä tiloissa. Tarmo Kallioniemi tuli mukaan varsinaisesti yrityksen toimintaan vuonna 1986, mutta oli jo ollut mukana muutaman vuoden tätä ennenkin epäsäännöllisemmin. Vetovastuuseen Tarmo siirtyi isä-pentin kuoltua vuonna Tänä päivänä yritys työllistää kaikkiaan yhdeksän henkilöä: Tarmo porauksista vastaavana henkilönä, hänen vaimonsa Susanna Kallioniemi toimistovastaavana ja loput operatiivisissa tehtävissä. Vesi- ja lämpökaivojen lisäksi Kallioniemi on ollut mukana erilaisissa projekteissa, kuten rakennus- ja kaivosteollisuuden erikoisprojekteissa. Lämpökaivot työllistävät Lämpökaivoja tehtiin jonkin verran jo viime vuosituhannella, mutta tällä tuhatluvulla niiden määrä on kasvanut nopeasti, kertoo Kallioniemi. Näitä kaivoja tehdään kovasti myös reippaasti laajentuneille kunnallistekniikan omaaville alueille, joilla vesikaivojen kysyntä on lähes loppunut. Vesikaivoja tehdään kyllä edelleen sivummalle ja erityisesti vapaa-ajanasuntojen tarpeisiin. Usein näihin tehdään kaksikin kaivoa samaan pihaan, sillä samasta kaivosta ei suositella otettavan sekä vettä että lämpöä. Viime aikoina on alettu tehdä neljästä kahdeksaankin kaivoa samaan pihaan, kun maalämpöä hyödynnetään kerros- ja rivitaloissa tai teollisuushalleissa. Yhdestä reiästä saatava energiamäärä on rajallinen eikä yli 220 metrin reikiä yleensä tehdä lämmönkeräysputkisto-ongelmien takia. Olemme kyllä tehneet 370 metriäkin syvän lämpökaivon, mutta se on erikoistapaus. Yleisimmin poraamamme vesikaivo on metriä syvä ja lämpökaivo on keskimäärin 165 metriä. Maan poraaminen on huomattavasti hitaampaa kuin kallion. Tällä matkalla käytetään teräsputkea, joka estää maan sortumasta reikään ja toisaalta porauksessa käytettävä ilma kulkee ylös eikä leviä maan rakoihin. Työtä hidastaa lisäksi joka kuuden metrin jälkeen suoritettava uuden putken hitsaus. Kallioniemi on yksi harvoja suurien, halkaisijaltaan 165 mm reikien tekijöitä Suomessa. Mahdolliset porausvahvuudet ovat mm, mutta käytännössä poraamme järjestäen 6,5 tuuman, eli 165 mm reikää. Vesikaivona tällaisessa on suuri vesivarasto ja kaivon varustaminen uppopumpulla on varmempaa suureen reikään. Aikaisemmin porasimme 115 mm reikää, mutta sellaiseen en suosittele uppopumppua lainkaan, sillä niitä on jäänyt paljon kiinni reiän pienuuden takia. Myös lämpöpuolella suuresta reiästä on etua, sillä onhan toki helpompi asentaa putkitukset väljempään tilaan eikä järjestelmän valintaa tarvitse tehdä ennen kaivon poraamista, sillä isoon sopivat kaikkien valmistajien ratkaisut. Vesikaivopuolella 6,5 tuuman reikä on ehdottoman hyvä, lämpökaivoissa tulevaisuus näyttää, mikä ratkaisu tulee vallalle. Onhan kuitenkin pienellä reiällä kalusto halvempi ja polttoainekulutus pienempi. 18 KIVIMIES 2/2008

19 Sandviklainen Amerikasta Kallioniemen uusi Sandvik DW530 (aikaisemmin tunnettu nimeltä T25KW) on ensimmäinen Sandvik-laite Kallioniemellä. Se, kuten kaikki Kallioniemen laitteet, on suunniteltu 6,5 tuuman reiän poraamiseen. Tehoa löytyy ison ja syvän reiän tekemiseen. Myös kompressori on mitoitettu isolle reiälle. Viiden tuuman vasaraa voidaan käyttää tässä ilman sen suurempia muutoksia, selittää Kallioniemi. Laitteessa on myös tehokas pölynsidontalaitteisto. Sandvik-laitteen valintaa Kallioniemi perustelee muun muassa laitteen mekaanisuudella. Laitteessa ei ole turhan hienoa elektroniikkaa, joten sen toimii hyvin kovissakin olosuhteissa. Yleisesti nämä laitteet ovat amerikkalaisia ja niissä on tavallisesti puutteellisuuksia CE-merkinnöissä. Sandvikilta löytyi kuitenkin halua saada tarvittavat hyväksynnät laitteelle ja siinä yksi syy tähän laitteeseen päätymiseen. Aivan valmis paketti ei poralaitteisto ollut. Sen Suomi-varustelun ja asentamisen 6x6 Iveco Trackerin päälle sekä viimeistelyn hoiti Sandvikin sopimushuoltaja Raskaankaluston Korjaamo Hyvärinen. He tekivät hyvää työtä, toimiva paja, toteaa Kallioniemi. He ratkoivat yllättävät ongelmat nopeasti ja joustavasti. Esimerkiksi riittävän matalat rakenneratkaisut ja -muutokset olivat haasteellisia, mutta lopputulos alitti vaaditun 4,2 metrin kuljetuskorkeuden muutamalla sentillä. Halusimme omia ratkaisuja esimerkiksi säiliöiden tilavuuksien ja varustelaatikoiden suhteen ja niiden toteuttamisessa kuunneltiin meitä kiitettävästi. Sandvikin porakruunut ja -kanget sekä maaporauskalusto ovat käytössä Kallioniemen kaikilla porausyksiköillä. Näistä meillä on jo pitkä kokemus ja kalusto on hyväksi havaittua. Itse asiassa näitä kalustoja käytimme jo ennen kuin ne tulivat Sandvikille. Pääasiassa tämän uuden koneen poraustöistä vastaa Raimo Lindén. Hän on työskennellyt kaivoporarina Kallioniemellä jo 70-luvun alusta alkaen. Toiminut on, toteaa Lindén. Tämän käytön oppi helposti vaikka kone on erilainen kuin aikaisempi, mutta kuitenkin vanhan kaltainen. Eroa on merkittävimmin putkien käsittelyssä. Tässä on kuuden putken revolveripidin, kun edellisessä putket nostettiin yksitellen. KIVIMIES 2/

20 Suomen Malmi Oy MALMINETSINTÄÄ YLI 70 VUOTTA Malminetsintä on viime aikoina alkanut hiipua yleisen taloustilanteen ahdistaessa rahoituksen tiukalle. Silti vielä kairaustöitä tehdään niin malminetsinnälle kuin kaivosteollisuudelle ja rakennusalalle. Pitkät perinteet alalta omaava Suomen Malmi Oy investoi uuteen Sandvik DE130 -kairauslaitteeseen ja tekee sillä ensimmäiseksi täytteensiirtoreiän Pyhäsalmen kaivokselle. Teksti ja kuvat: Juha Kuusjärvi 20 KIVIMIES 2/2008

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus.

VASTUULLINEN SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25. www.rudus. Rudus Oy:n asiakaslehti 2015 VASTUULLINEN 6 SORANOTTAJA VAATIVA LNG-SÄILIÖ 9 VALETTIIN VAUHDILLA JUSSI JA MARJO, KUMPPANIT MANSESTA 15 HULEVEDET HALLINTAAN 25 www.rudus.fi 6 sisältö 2015 Kannen kuvat:

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA

RAKENTAMINEN & LOUHINTA RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY Atlas Copco louhintatekniikka ab:n asiakaslehti 3 / 2012 Nordkalk Lappeenranta: Polttoaineen kokonaiskulutus 0,45 litraa / porametri Edellisen poravaunun (ROC D7C) kulutus 0,8

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA

RAKENTAMINEN & LOUHINTA RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY Atlas Copco louhintatekniikka ab:n asiakaslehti 2 / 2013 rakentaminen & louhinta 2 / 2013 3 Suhdannevaihteluissa tarvitaan vahva yhtiö pitkäjänteiseen toimintaan ja jatkuvaan

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2012

RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2012 RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY ATLAS COPCO LOUHINTATEKNIIKKA AB:N ASIAKASLEHTI 2 / 2012 Hyvä alkuvuosi saadut tilaukset lisääntyivät 29 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Oy Atlas Copco Louhintatekniikka

Lisätiedot

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009 bulletin Oy Robit Rocktools Ltd:n asiakas- ja tiedotuslehti 2/2009 Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa Sisältö: Pääkirjoitus ROBITIN IKIOMA

Lisätiedot

Heidelberg Kevät 2013. Report

Heidelberg Kevät 2013. Report Graphic Heidelberg Kevät 2013 Report 1 Graphic Report FinnGraf Kohtaamispaikkana keväinen Jyväskylä Finngraf-messut Yleisön pyynnöstä ja näytteilleasettajien on Finngraf siirretty alkusyksystä aikaiseen

Lisätiedot

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006 suomi Riskinotto kuuluu yrittämiseen TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka Turvallisuutta ja tehokkuutta kehittämässä Olemme lehtemme aiemmissa

Lisätiedot

RAKENTAMINEN & LOUHINTA

RAKENTAMINEN & LOUHINTA RAKENTAMINEN & LOUHINTA OY Atlas Copco louhintatekniikka ab:n asiakaslehti 1 / 2013 >>>Pääkirjoitus >>>Tässä numerossa rakentaminen & louhinta 1 / 2013 3 Atlas Copco 140 vuotta Tänä vuonna vietetään Atlas

Lisätiedot

Huoltokorjaamossa on mahdollista tehdä kaikki asiakkaan toivomat tai huoltosuunnitelmaan kuuluvat huollot ja korjaukset niin moottoriin,

Huoltokorjaamossa on mahdollista tehdä kaikki asiakkaan toivomat tai huoltosuunnitelmaan kuuluvat huollot ja korjaukset niin moottoriin, VOLVO CE FINLAND ASIAKASLEHTI 1/2014 VOLVO PANOSTAA PALVELUUN, VAASAN UUDET TILAT! Vaasan uuden hallin pihalla komeilee Suomen suurin Volvo pyloni joka näkyy komeasti moottoritielle. Volvo CE avasi 2013

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2007 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2007 2007 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 2 2010 Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 08 10 Jättiristeilijä työllisti myös Ramirentiä Telineramilla vilkas vuosi 2 Ramirentin asiakaslehti 2 2010 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa Huhtikuu 1/2010

Etelä-Pohjanmaa Huhtikuu 1/2010 Etelä-Pohjanmaa Huhtikuu 1/2010 Täyden palvelun rengastalo! Suupohjan Akku ja Rengas Oy Olemme ammattitaitoinen akkuihin ja renkaisiin erikoistunut yritys. Meiltä saat alan työt vuosien kokemuksella ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011

Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa Maaliskuu 1/2011 Pyhäjärven kehittämisen kokoava voima ja yhteistyön rakentaja. Tarjoamme tilaa yritys ja osaamiskeskittymälle mm. valtateiden (4 ja 27) risteysalueella.

Lisätiedot

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13 Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n tiedotuslehti Lokakuu 2012 ISSN 1799-8255 Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna sivut 4-5 Energiaa suoraan pohjavedestä sivut 26-27 Energiapaalut sivut 12-13

Lisätiedot

Pilottivuosi takana kaivonporausalan koulutus alkaa 2014

Pilottivuosi takana kaivonporausalan koulutus alkaa 2014 Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2013 ISSN 1799-8255 Pilottivuosi takana kaivonporausalan koulutus alkaa 2014 Tässä lehdessä myös Talvellakin tehdään kaivoja s. 11 Sääksmäen

Lisätiedot

Yli 60 vuotta työympäristön parantamisen edelläkävijänä

Yli 60 vuotta työympäristön parantamisen edelläkävijänä T Y Ö Y M P Ä R IUUSTTISEÖT 15.9.2007 Oy TECALEMIT Ab Hankasuontie 13 PL 78 00391 HELSINKI Vaihde 029 006 200 Fax 029 006 1200 www.tecalemit.fi www.tyoymparisto.fi alemitin c e T a l l e r r a vuosien

Lisätiedot

OLIPA KERRAN. kaatopaikka

OLIPA KERRAN. kaatopaikka ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2011 OLIPA KERRAN kaatopaikka Würthin Pentti Rantanen ja vastuun selvät sävelet Metrolle tunneli! Karjalan radalla keksitään uutta Arktinen, armoton Kevitsa PÄÄKIRJOITUS Uutta

Lisätiedot

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Sisältö Uutiset Pääkirjoitus 3 Nyt avautui pakuhuolto.fi 5 Pasilan suuri tuntematon 6 Raskone yhteistyöhön

Lisätiedot

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot infralainen Tampereen Infran erikoislehti GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot Sakari Suominen: Infran strategiaprosessi

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi

VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA. www.vuoriteknikot.fi VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2006 1 www.vuoriteknikot.fi 2 VUORITYÖ JA - TEKNIIKKA VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2006 2006 Julkaisija Vuoriteknikot

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta

Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Yritys- maailma Pohjois-Karjala Joulukuu 5/2011 Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi Meiltä

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s.

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s. INFRA Uusimaa 3/2014 Ammattilaisista on pulaa NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4 Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3 FINNMETKO houkutteli yli 30 000 kävijää s. 10 Kesätyönjohtaja Antti Isomäki:

Lisätiedot

kiinnostaa Raskone Volvo-asiakkaita Jyväskylä: KULJETUSLIIKE TÖRMÄNEN: Valtakunnallisuus tärkeä peruste

kiinnostaa Raskone Volvo-asiakkaita Jyväskylä: KULJETUSLIIKE TÖRMÄNEN: Valtakunnallisuus tärkeä peruste 2/2012 KULJETUSLIIKE TÖRMÄNEN: Valtakunnallisuus tärkeä peruste TRUKKIHUOLTOYHTIÖ: Volkswagen-pakut aina 1 Raskoneelle Nopeasti takaisin tielle Jyväskylä: Raskone kiinnostaa Volvo-asiakkaita Sisältö Uutiset

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh.

Yritys- V.P. AIRAKSINEN OY Verstastie 13, 73300 NILSIÄ PUH. 040-532 4696. Savon TILITOIMISTOPALVELU. Toiminimet - Maatalous. puh. Savon Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Siilinjärvi jatkaa reipasta kasvuaan. Nyt asukkaita on jo 21500, ja yrityksiä yli 900. Työllisyysasteemme on maakunnan paras. Olisiko Sinunkin yrityksellesi toimintaedellytyksiä

Lisätiedot

Yritys- NYT ON MAALÄMPÖ- TARJOUS! AUNEN KUKKAPIHA. Aunen Kukkapiha on kokonainen kauneuden maailma. JH-Lämpö Oy AIKA KYSYÄ.

Yritys- NYT ON MAALÄMPÖ- TARJOUS! AUNEN KUKKAPIHA. Aunen Kukkapiha on kokonainen kauneuden maailma. JH-Lämpö Oy AIKA KYSYÄ. Pohjois-Karjalan Yritys- maailma Kesäkuu 2/2013 Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi MAALÄMPÖ-

Lisätiedot

VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2005

VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2005 VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI VUOSIJULKAISU 2005 VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU 2005 2005 Julkaisija Vuoriteknikot ry Päätoimittaja Jaakko Lindén Toimituskunta Aku Turunen Erkki Hinkkanen

Lisätiedot