VALITSE OIKEIN! opas koulutyön tueksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALITSE OIKEIN! opas koulutyön tueksi"

Transkriptio

1 VALITSE OIKEIN! opas koulutyön tueksi R-EJ 2009

2 Kannattaa valita oikein Nuorten tekemät rikokset eivät ole viime vuosina lisääntyneet. Nuorten suhtautuminen huumeisiin on selkeän kielteistä. Tästä huolimatta nuorten tekemiä rikoksia tapahtuu liikaa. Sen takia on tärkeää, että näistäkin asioista puhutaan koulumaailmassa tarpeeksi. Ei vaahtoamalla, vaan tosiasiatiedoilla. Tutkimukset osoittavat, että rikolliselle uralle joutuminen tapahtuu varsin aikaisessa ikävaiheessa. Toisaalta siihen voitaisiin nykyistä paremmin reagoida, jos niin haluttaisiin. Se edellyttää, että poikkeavaan aggressiiviseen käyttäytymiseen puututaan ajoissa. Tällainen käyttäytyminen voi olla esimerkiksi koulukiusaamista. Siihen on aina puututtava. Tehokkainta tällaisen käyttäytymisen estämiseksi olisi se, että muut koululaiset ja ikätoverit uskaltautuisivat kertomaan opettajille, terveydenhoitajille sekä vanhemmille silloin kun tällaista käyttäytymistä ilmenee. Luonnollisesti opettajien on jo virkansakin puolesta puututtava häiriötekijöihin, mutta se ei vielä riitä, tarvitaan kaveripuuttumista. On todistettu, että jos tämänkaltaisiin aggressiivisiin käyttäytymisiin ei puututtaisi, on jatkossa herkemmin mahdollista mm. ajautua rikolliselle polulle. Jokaisella on luonnollisesti oikeus valita mihin lähtee mukaan, mutta huonoissa olosuhteissa vääriin porukoihin joutuminen vaikeuttaa oikean valinnan tekemistä yksin. Tarvitaan ystäviä ja muita henkilöitä, jotka puuttuvat asiaan riittävän ajoissa. Kouluaika, erityisesti ala-aste ja vielä yläastekin ovat ihmisen kehityksessä ratkaisevaa aikaa. Jos näinä ajankohtina valitsee väärin, sen korjaaminen myöhemmin on vaikeaa. Siksi toivon, että jokainen miettii omalta osaltaan mitä tulevaisuudeltaan haluaa. Väärät valinnat nuorena vaikeuttavat monin tavoin elämää vanhempana. Mikko Paatero poliisiylijohtaja

3 Arvoisa lukija Kädessäsi olevan julkaisun tarkoituksena on toimia oheismateriaalina kouluissa tapahtuvassa laillisuuskasvatuksessa. Aihe on hyvin laaja, joten julkaisuun on koulupoliisi rajannut peruskoulun 6-8 luokilla esille tulevia aiheita. Oppilaat ovat siinä iässä, että rikosoikeudellinen vastuu on ajankohtainen. Aiheissa käsitellään myös nuorille koulun piirissä olevia ilmiöitä, kuten kiusaamista. Nuorten kanssa tulisi keskustella myös arvoista ja asenteista. Julkaisussa on siten asiaa myös nuorten vanhemmille, tapahtuuhan arvokasvatus suurimmalta osaltaan kodin piirissä. Julkaisun nimi -Valitse oikein - johdattaa meidät ajattelemaan jokapäiväisessä elämässä eteen tulevia valintatilanteita. Toistemme huomioimisella ja yhteisvastuullisuudella elämme turvallisessa yhteiskunnassa. Esitän parhaimmat kiitokseni henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat olleet tekemässä tätä julkaisua. Pauli Aaltonen Rikospoliisien Eläkejärjestö r.y.

4 Sisällysluettelo Tärkeät ikävuodet... 5 Arvokasvatus... 8 Opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista Ala-asteen rehtorin kertoma tositarina Vahingonkorvausvastuu Kypärän käytön edut Mopon virittäminen Näpistys rikosprosessin muodossa Kiusaaminen Laiton uhkaus Kotirauhan häirintä Pahoinpitely Kunnianloukkaus Osallisuus Teräaseet Päihteet Salakatselu Internet Virtuaalimaailma ei ole vain virtuaalinen... 47

5 Tärkeät ikävuodet (0-17v) Ikä, oikeudet ja velvollisuudet Jokainen on lain mukaan ikään katsomatta turvattu hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta. 0-vuotiaana Suomen kansalaisuus syntymän perusteella Lapsi - Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos 1. äiti on Suomen kansalainen, 2. isä on Suomen kansalainen; ja a) avioliitossa lapsen äidin kanssa; tai b) lapsi syntyy Suomessa ja miehen isyys lapseen vahvistetaan 3. isä on kuollut, mutta oli kuollessaan Suomen kansalainen; ja a) avioliitossa lapsen äidin kanssa; tai b) lapsi syntyy Suomessa ja miehen isyys lapseen vahvistetaan; tai

6 4. lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään vieraan valtion kansalaisuutta, eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada minkään vieraan valtion kansalaisuutta. Suomessa syntyvä lapsi saa syntymänsä perusteella Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmilla on Suomessa pakolaisen asema tai jos heille muutoin on annettu suojelua kansalaisuusvaltionsa viranomaisia vastaan. Lisäksi edellytetään, että lapsi ei saa kummankaan vanhempansa kansalaisuutta muutoin kuin rekisteröimällä lapsen syntymä vanhemman kansalaisuusvaltion viranomaisissa tai muualla tämän valtion viranomaisen myötävaikutusta edellyttävällä tavalla. Jos edellä tarkoitettua suojelua on annettu vain toiselle vanhemmista, edellytetään myös, että lapsi ei saa syntyessään eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada toisen vanhempansa kansalaisuutta. - Äidillä tai huoltajalla on oikeus lapsilisään Ottolapsi - Ulkomaalainen alle 12-vuotias lapsi, joka on otettu ottolapseksi ja jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen, saa Suomen kansalaisuuden lapseksi ottamisen perusteella siitä ajankohdasta lukien, jolloin lapseksi ottaminen Suomessa pätevä. 7-vuotiaana - Oppivelvollisuus alkaa. 12-vuotiaana - Oikeus tulla kuulluksi huoltajuusasiassa. - Polkupyörällä ajettaessa käytettävä pyörätietä tai sen puuttuessa ajotietä. 15-vuotiaana - Rikosoikeudellinen vastuu alkaa. - Saa hallita omalla työllään hankkimaansa omaisuutta. - Mopon kuljettaminen on sallittua. - Oikeus tehdä ja purkaa työsopimus. - Oikeus holhoojan suostumuksella yksin erota uskontokunnasta tai liittyä siihen.

7 - Oikeus T-ajokortin suoritettuaan traktorin, työkoneiden ja moottorikelkan kuljettamiseen. 16-vuotiaana - Oikeus kansaneläkkeeseen alkaa (perusteena lähinnä pysyvä työkyvyttömyys). - Oikeus A1-luokan ajokortin suoritettuaan kuljettaa enintään 125 cm 3 :n moottoripyörää, jonka teho enintään 11 kw, sekä invalidiajoneuvoa niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen. 17-vuotiaana - Lapsilisän maksaminen äidille/huoltajalle päättyy. - Työtön voi saada työttömyyskassasta avustusta. - Asevelvollisuus alkaa pojalla sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Tärkeää on myös muistaa - Vahingonkorvausvelvollisuudella ei ole alaikärajaa. - Jos alle 15-vuotias on rikoksen asianomistajana, asia on silloin virallisen syytteen alainen.

8 Arvokasvatus Arvokasvatus on arvojen sisäistämistä elämän rikkaudeksi ja voimanlähteeksi. Arvot muodostavat myös omaa maailmankatsomusta. Koti ja koulu ovat perinteisesti arvokasvatuksen tyyssijoja, jossa kodin arvopiirillä on kuitenkin usein vahvin vaikutus kasvavan arvomaailman muodostumisessa. Yksilön rakentumisessa oman lisänsä tähän antavat kirkko, ystävät, erilaiset harrastusyhteisöt ja muut oheiskasvattajat. Aikaamme leimaa nykyisin mm. nopeus ja pirstoutuneisuus. Yhä merkittävämmäksi yksilön rakentumisessa on noussut mukaan musiikki, media, mainokset, muoti ja elämyshakuisuus. Asiasta voi käydä myös erillistä arvokeskustelua. Onhan inhimillinen elämä syvimmiltään arvojen varaan rakentamista. Toiminnoissaan ihminen arvoja toteuttavana olentona pyrkii tietoisesti tai tiedostamattomasti tekemään arvovalintoja. Ihmisyhteisöissä tapahtuva taistelukin on arvojen välistä kamppailua. Ihminen sisäistää itselleen arvojen järjestyksen. Täysivoimainen omistautuminen arvojen sisäistämiseen edellyttää uskoa arvojen ehdottomuuteen. Länsimaiden perikatoajatuksilla on syöty ihmisten elämänuskoa. Eikö aikamme ihminen ihmettele mitään, eikö usko mihinkään? Onko kysymys vain väkevämmän oikeudesta? Sivistys ei ole pystynyt estämän kulttuurejamme sortumasta aika ajoin sotiin ja muihin kauheuksiin. Pessimismin sijasta meidän tulisi kuitenkin herätä taisteluun hyvien arvojen puolesta jo elämän mielekkyydenkin kannalta. Vain arvojen ehtymättömistä lähteistä voidaan löytää tuhon voimille elämää luova vastavoima. Moniarvoisessa yhteiskunnassa niin ihmiskunta kuin ihminen yksilönäkin vailla arvopohjaa on kuin laiva vailla merikarttaa ja kompassia ajelehtien ajan tuulien ja virtojen vietävänä ja heiteltävänä. Sisäistynyt arvotodellisuus on siiville nostava voima, joka kannattelee meitä läpi elämän ja elämän mielekkyyden kannalta meidän tulee omata arvousko ja siihen kytkeytyviä päämääriä, joiden puolesta olemme valmiita omistautumaan elämäntyöllemme.

9 Kuuluuko sinun elämääsi henkisiä ja kulttuuriarvoja vai painottuvatko ne välinearvoihin? Koostuuko ihmiskuvasi fyysisistä, psyykkisistä ja henkisistä ulottuvuuksista? Onko ihminen vain alaston apina vai kulttuuriolento? Kulttuuriin kuuluu tieteet, taiteet, uskonto ja etiikka. Mikä on sinun arvotajusi herkkyys omassa kehitysvaiheessasi tällä hetkellä? Elähdyttääkö Ranskan vallankumouksen synnyttämät vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus? Kristinuskossa puolestaan lähimmäisenrakkaus nousi ylimmän arvon asemaan. Entä totuus? Voidaanko se ottaa mukaan arvojen pohdiskeluun ja mikä on totuus? Vai omistaudutko esteettisten arvojen luomiseen ja mikä on eettisten arvojen asema elämäsi sisällössä? Eettisyyden voima toteutuu ihmissuhteissa. Täyttyvätkö sinun elämäsi haaveet taloudellisista arvoista? Tyydytkö vain pintaliitoelämään? Löytyykö onni nuoruudesta ja kauneudesta yhdistettynä yhä enemmän elämyksiin ja nautintoihin? Kun mietit omakohtaista arvopyramidiasi, niin mitkähän arvot nostat kymmenen kärjessä oleviksi? jne. Arvopohjan kartoituksena yhtenä esimerkkinä arvopyramidin arvohyvyyksistä voisi olla esim. Ihmisyys, elämänoikeus, kasvamis- ja oppimisoikeus, vapaus, identtisyys, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, saastumaton luonto, esteettisyys. Vai mahtuuko arvopyramidiisi oman identiteetin kasvuhaasteet persoonallisuuspiirteiden kehittämisessä? Esimerkkejä luonteenkasvatuksen tavoitteiksi: rehellisyys, vastuuntunto, tahdikkuus, oikeamielisyys, palvelumielisyys, toisen katsomuksen kunnioitus, heikompien auttamistahto, suojelevuus elämää ja luontoa kohtaan, yritteliäisyys, arvoherkkyys. Arvojen kaltaisiksi hyveiksi on lueteltu: rehellisyys, oikeamielisyys, totuudellisuus, mielentyyneys ja viisaus. Apostoli Paavalin lista on puolestaan: rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä ja hyvyys.

10 KYSYMYKSIÄ 1. Mikä mielestänne murentaa luottamusta arvojen ehdottomuuteen? 2. Mitä haittaa on arvojen luottamuksen menettämisestä? 3. Mistä voimme löytää tuhon voimille elämää luovan vastavoiman? 4. Mitä mieltä olet ajatuksesta, että kaikki olisi vain turhuuksien turhuutta? 5. Miten voisit/voisimme edistää yhteisvastuuta maapallosta? 10

11 Opettajien oikeuksista ja velvollisuuksista Avainasemassa koululaisen asenteisiin vaikuttamisessa on arvokasvatus kodeissa ja kouluissa sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Tässä oppaassa tehdään pääkohdittain selkoa kouluyhteisön osapuolille hyväksyttävän ja tuomittavan käyttäytymisen rajoista. Opettaja, kuten kuka tahansa kouluyhteisön jäsen on samalla tavalla suojattu henkilökohtaisilta loukkauksilta kuin muutkin kansalaiset. Oppilaitoksissa sovelletaan normeja aivan kuten yhteiskunnassa muutenkin. Tämä on hyvä muistaa niin sanomisten kuin erilaisten viestienkin osalta. Kouluissa tapahtuviin solvauksiin tulee soveltaa koulun kurinpitokeinoja. Karkeimmissa tapauksissa on perusteltua tehdä tutkintapyyntö tai rikosilmoitus poliisille. Kunnianloukkaukseen voidaan syyllistyä suullisesti, tekstiviestein, sähköpostilla tai nettiä käyttäen koskien myös opettajia. Jos aggressiot opettajaa kohtaan muuttuvat sanoista teoiksi opettajan joutuessa väkivallan kohteeksi, tulee kysymykseen eri asteinen pahoinpitelyrikos tai vammantuottamus, jotka ovat virallisen syytteen alaisia rikoksia, paitsi lievä pahoinpitely ja vammantuottamus, jotka ovat asianomistajarikoksia. 11

12 Aina, kun opettaja joutuu pahoinpitelyn tai vammantuottamuksen kohteeksi, on syytä tehdä rikosilmoitus poliisille ja käydä lääkärissä toteamassa vammat vaikka kyseessä olisi alle 15-vuotiaan teko. Laiton uhkaus on pääsääntöisesti asianomistajarikos, ellei laittoman uhkauksen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista, jolloin se muuttuu virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi (mm. pommiuhkaukset yms.). * Suurin osa rikoksista on ns. virallisen syytteen alaisia eli poliisi voi tutkia niitä ja syyttäjä syyttää niistä, vaikka asianomistaja ei vaadikaan niistä rangaistusta. Asianomistajarikoksen esimerkiksi kotirauhan rikkominen, kunnianloukkaus poliisi voi ottaa tutkittavakseen vain siinä tapauksessa, että asianomistaja on ilmoittanut poliisille tai syyttäjälle vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. Jos asianomistaja peruuttaa rangaistusvaatimuksensa kesken esitutkinnan, poliisi keskeyttää tutkinnan. Syyttäjällä on oikeus nostaa syyte yleisen edun nimissä myös tietyistä asianomistajarikoksista esimerkiksi perheväkivallasta silloinkin, kun asianomistaja ei vaadi rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. On myös tilanteita, joissa asianomistaja tarvitsee toimenpiteen tai etuuden perustaksi lain mukaan näytön siitä, että rikos on tapahtunut. Tällöin esitutkinta toimitetaan, vaikkei asianomistaja vaadikaan rangaistusta rikokseen syyllistyneelle. Asianomistajarikoksista on säädetty rikoslaissa Oppilas voidaan tuomita myös lähestymiskieltoon * Lähestymiskieltoa voi pyytää kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Myös syyttäjä, poliisi- ja sosiaaliviranomainen voi hakea kiellon määräämistä, jos uhattu henkilö ei itse uskalla tai pysty sitä tekemään. Opettajalla kuten muillakin kansalaisilla on oikeus puolustaa omaansa ja toisen henkeä ja terveyttä kuin myös omaansa tai toisen omaisuutta oikeudettomalta hyökkäykseltä = hätävarjeluoikeus. * RL:n 4 luvun 4 Hätävarjelu Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena 12

13 arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustajan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. Jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun rajat (hätävarjelun liioittelu), tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin. Koulun tai oppilaitoksen opiskeluturvallisuuden ja opiskelun häiriöttömän etenemisen takaamiseksi opettajalla tai rehtorilla on oikeus määrätä oppilas poistumaan luokasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Tämä koskee myös muuta opetustilaa tai koulun tilaisuutta. Jos oppilas kieltäytyy, opettajalla ja rehtorilla on oikeus käyttää fyysisiä voimakeinoja käskyn toteuttamiseksi. Esine, jota oppilas käyttää luvatta ja/tai häiritsevästi, voidaan ottaa oppilaalta tilapäisesti työrauhan palauttamiseksi, jos oppilas kiellosta huolimatta jatkaa esineen käyttämistä. Esine on palautettava viimeistään koulupäivän päätyttyä oppilaalle tai tämän huoltajalle. - Henkilöön kohdistuva etsintä. * Henkilötarkastus voidaan toimittaa takavarikoitavan esineen löytämiseksi tai muutoin sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty rangaistus on enemmän kuin 6 kk vankeutta taikka lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä petos tai omavaltainen käyttöönottaminen. Henkilöön kohdistuvalla etsinnällä tarkoitetaan mm. sen tutkimista, mitä tarkastettavalla on vaatteissaan tai muuten yllään. Vain poliisi voi päättää ja toteuttaa henkilöön kohdistuvasta etsinnästä. On siis huomattava, että opettajalla ei ole oikeutta suorittaa henkilöön kohdistuvaa etsintää, esim. taskujen tai laukun tutkimista. Jos tällaiseen on tarvetta, tulee ottaa yhteys poliisiin. Jos oppilas/oppilaat antavat luvan, voi opettaja tutkia esim. heidän taskunsa ja laukkunsa. Jos oppilas jää verekseltä kiinni varkaudesta tai näpistyksestä, on opettajalla kiinniotto-oikeus. Paikalle kutsuttava poliisi voi suorittaa henkilöön käyvän tarkastuksen. Opettaja saa ottaa kiinni vaarallista teräasetta hallussaan 13

14 pitävän, kuin myös hallussaan laittomasti alkoholia ja huumeita pitävän. Pois otettu teräase, alkoholi tai huumausaine on heti luovutettava poliisille. Jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt, joilla ei kuitenkaan saa rajoittaa jokaiselle perustuslaissa taattuja oikeuksia. Järjestyssäännöt eivät ulotu koulun toiminnan ulkopuolelle. Koulun kurinpitokeinot voidaan jakaa ojentamiskeinoihin ja kurinpitorangaistuksiin. Ojentamiskeinoja ovat kotitehtävien suorittaminen koulun jälkeen (vain peruskoulu), jälki-istunto (vain peruskoulu), oppilaan poistaminen luokasta lopputunnin ajaksi ja opiskeluoikeuden evääminen loppupäiväksi. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Kotitehtävät laiminlyönyt peruskoulun oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Peruskoulun oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Oppilaan rikosoikeudellinen vastuu alkaa henkilön täyttäessä 15 vuotta. Kun 15 vuotta nuoremman lapsen epäillään syyllistyneen rikolliseen tekoon, poliisi voi kuulustella lasta teon johdosta ja toimittaa esitutkinnan. Alle 15-vuotias oppilaskin voidaan asettaa vahingonkorvausvastuuseen. Opettajalla on sama rikosoikeudellinen vastuu teoistaan kuin muillakin ihmisillä. Sen lisäksi opettajan tulee muistaa, että hän on virkamiehenä myös virkavastuussa tekemisistään rikoslain mukaisesti. Toisaalta häntä koskee myös virkamiehen suoja laillisen virkatoimen suorittamiseksi. RL:n 16 luku rikoksista viranomaisia vastaan ja 40 luku virkarikoksista. Opettajan virkavelvollisuuksiin kuuluu pitää tietyt työssään saamansa tiedot salaisina. Ei saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai laissa tarkoitetun henkilöstön tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. (Lähde: OAJ:n pykäläpankki (Kai Kullaa, Erkki Mustonen, Markku Poutala ja Kristiina Tuhkiainen) 14

15 Ala-asteen rehtorin kertoma tositarina Kuudesluokkalaisella tytöllä tuli mitta täyteen ja hän sai hirvittävän raivarin. Hän oli livahtamassa pois kesken koulupäivän, koska muutama yläasteen oppilas odotti häntä koulualueen liepeillä. Tästä oli saatu vihiä jo aiemmin joten osasimme estää tytön poistumisen. Suunnitelmissa heillä oli kovempaa toimintaa kuin ärrällä käynti. Soitimme myös hänen vanhempansa koululle. Tilanne kuumeni ja loppujen lopuksi koulun käytävällä kolme miestä piti kiljuvaa ja rimpuilevaa tyttöä kiinni käsistä ja jaloista. Tässä hässäkässä joku huomasi, että kulman takaa pilkisti oppilaan pää ja kännykkä, jolla otettiin tilanteesta kuva. Samalla molemmat katosivat eikä oppilasta enää tavoitettu. Tyttö saatiin rauhoittumaan ja lähtemään vanhempiensa kanssa kotiin. Tämän jälkeen alkoi pohdinta kuvaamisesta. Kuka oli kuvaaja? Millaisen kuvan hän sai? Siinä kolme raavasta miestä pitelee kiinni pientä hentoa tyttöä, joka näyttää tosi tuskaiselta. Lisäksi kaikki saattavat olla tunnistettavissa. Entä oliko kuva jo ehditty laittaa nettiin kaikkien vapaasti katsottavaksi? Oppilas tavoitettiin seuraavana päivänä ja kuvakin oli vielä tallella kännykän muistissa. Se oli onneksi niin huonolaatuinen, ettei siitä erottanut henkilöitä saati tapahtuman luonnetta. Poika myös vakuutti, ettei hän levittänyt sitä mihinkään. Tästä huolimatta pojan vanhemmat kutsuttiin koululle ja heidän kanssaan keskusteltiin aiheista salakuvaus ja lupa kuvaamiseen. Pistimme myös pojan pohtimaan millaista vahinkoa tällaisen kuvan levittäminen internetissä voisi aiheuttaa kuvassa oleville henkilöille. Sen voisi tulkita kuka vain ja miten vain. Lisäksi kuvaa voi höystää mieleisillään kommenteilla jotka vain pahentavat asiaa. Kännykän käyttö luvattomasti kamerana on valitettavasti lisääntynyt kouluissa. Oppilaat kuvaavat toisiaan, henkilökuntaa ja erilaisia tilanteita, useimmiten piloillaan ilman mitään pahaa tarkoitusta. Niitä kun laittaa viestinä kavereille onkin asia jo vakavampi. Homma on lähtenyt lapasesta ja kuvan leviämistä ei voi sen jälkeen kontrolloida. Tätä lapset eivät tunnu käsittävän. Heidän on myös vaikea 15

16 ymmärtää yksityisyyden suojaa ja sitä, ettei kukaan halua omaa kuvaansa levitettäväksi luvatta periaatteessa ympäri maailmaa. Muistan vielä ajan jolloin puhelimella vain soitettiin ja kameralla kuvattiin. Lapsemme ovat kasvaneet infokulttuuriin, jonka me aikuiset olemme luoneet, mutta jota meidän on lähes mahdotonta hallita. Miten siis kasvatamme heidät noudattamaan tämän kulttuurin edellyttämiä arvoja? Laillisen ja laittoman toiminnan raja on hämärtynyt ja toisen ihmisen oikeuksien loukkaamiseen on paljon enemmän keinoja kuin ennen. 16

17 Vahingonkorvausvastuu KORKEIN OIKEUS 1991:73 Alle 15-vuotias B oli sytyttänyt rakennuksen vieressä olleet jätesäiliöt palamaan seurauksin, että tuli oli levinnyt rakennukseen. B:n seurassa ollut 15-vuotias A ei ollut osallistunut sytyttämiseen, mutta oli kuitenkin osoittanut suhtautuvansa B:n menettelyyn hyväksyvästi. A:n, jonka oli tullut käsittää tulen leviämisen mahdollisuus, katsottiin menettelyllään myötävaikuttaneen rakennuksen vahingoittumiseen ja hänet velvoitettiin maksamaan vahingonkorvausta. * Koska A: Ei kieltänyt! Ei hälyttänyt apua! Ei yrittänyt sammuttaa! KORKEIN OIKEUS 1984-II-93 Kaksi 7-vuotiasta lasta oli leikkiessään tulitikuilla sytyttänyt tulipalon, josta oli aiheutunut noin euron ( mk:n) vahinko. Lasten iän ja kehitystason perusteella lapset tuomittiin yhteisvastuullisesti korvaamaan vahingosta euroa ( mk). Huom! 15 vuotta täyttäneelle korvausvelvollisuuden lisäksi rangaistus esim. vahingonteko 17

18 VAHINGONKORVAUSLAKI 2 luku Vahingon aiheuttajan korvausvastuu joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on kuitenkin täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta. VAHINGONKORVAUSLAKI 2 luku Jos vahingon on aiheuttanut 18 vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. - Korko n. 10 % - Velka voimassa 15 vuotta - Velan perintä ulosotto - Yhteisvastuullisuus = oma osuus tai se kellä on varallisuutta maksaa kaiken! 18

19 Kypärän käytön edut Elämä on kuin ohikiitävä tähdenlento. Se on myös ainutlaatuinen lahja. On ollut etuoikeus saada syntyä tänne maapallolle. Elämässä on kuitenkin vaaroja ja valintatilanteita. Yhteisen elämämme turvaamiseksi on meille laadittu sääntöjä velvollisuuksineen. PYÖRÄILYKYPÄRÄ PELASTI Kalajoki Pyörällä liikkunut seitsemänvuotias koululainen jäi auton alle Kalajoella perjantaina aamupäivällä. Poliisin mukaan lapsi selvisi onnettomuudesta vähäisin vammoin, sillä hänellä oli pyöräilykypärä. Kypärä rikkoutui kolarissa pieniksi palasiksi. Kuljettaja yritti väistää pyöräilijää, mutta pieni koululainen jäi auton alle. Lähde: STT. La vuotias poika ajautui jyrkässä alamäessä asfaltilta soralle ja kaatui. Lievä aivotärähdys ja otsaan naarmuja! Syy: Liian suuri tilannenopeus ja irtokiviä! Kypärän pinta rikkoutui ja sisus vaurioitui. 19

20 KYSYMYKSIÄ 1. Minkä turvan ajettaessa antaa kypärä, jonka hihna ei ole kiinnitetty? 2. Ketä kohtaan toimit väärin ratkaistessasi kypärän käytön kiinnittämällä sen ajotilanteessa reppuun tai hihnasta roikkumaan ohjaustangolle? 3. Jos jalankulkija ylittää katua vaikka katuvalaistuksen aikana, miksi hänen kannattaa käyttää heijastimia vartalon molemmilla sivuilla? 4. Minkä takia pyöräilijän pitää käyttää valoja katuvalojen palaessa? 5. Miksi auton takapenkilläkin pitää käyttää turvavyötä? 6. Miksi rullalautailussa ja rullaluistelussa kannattaa käyttää kypärää ja muita suojavarusteita? 20

21 Mopon virittäminen KORKEIN OIKEUS 2003:42 A oli hankkinut 14-vuotiaan poikansa käytettäväksi mopon, jonka kuljettamista tämä sai harjoitella pihapiirissä, muttei lähteä sillä yleiselle tielle. Poika oli kiellosta huolimatta kaksi kertaa kuljettanut mopoa yleisellä tiellä. Kun A ei ollut tämänkään jälkeen ryhtynyt varotoimiin valvonnan tehostamiseksi ja mopon kiellonvastaisen käytön uusiutumisen estämiseksi, hänen katsottiin tahallaan luovuttaneen mopon alaikäisen kuljetettavaksi. * Mopon luovuttaminen alle 15-vuotiaan kuljetettavaksi SAKKO: 6 kpl päiväsakkoa x euro MOPON VIRITTÄMINEN Moottoripyörä, jos moottorin tilavuutta suurennetaan yli 50 cm³:n. Rakenteellinen nopeus ylittää 45 km/h. > Kevyt moottoripyörä! - Kortitta ajo, sakko: kpl päiväsakkoja. Korotus 4 päiväsakkoa/kerta/vuosi. 6 päiväsakkoa tai useampi kerta/vuosi > rikosilmoitus - Ei muutoskatsastettu käyttäminen liikenteessä, sakko: 4-12 kpl ps ajoneuvon haltija, rikesakko: 20 ajoneuvon kuljettaja - Virittäminen, sakko: 4-12 kpl ps tai rikesakko: 20 21

22 MUUTOSKUSTANNUKSET TAKAISIN MOPOKSI - Autovero arvonlisäveroineen 277 euroa. - Sakot 100 (ajo-oikeudetta ajo, muutoskatsastamattoman ajoneuvon kuljettaminen). - Korotettu liikennevakuutusmaksu (jopa seitsemänkertainen). - Mahdollinen luottotietojen menetys jos veroa ei maksa. - Ajokortin saaminen saattaa lykkääntyä vuodella. - Katsastus 50 euroa. Internetin ostoskorista: virityspaketteja Optio vakio mopo + suutin ~ 55 km/h isompi alkukäyrä + suutin ~ km/h iso alkukäyrä + suutin + 54 hampainen takaratas ~ km/h tehoputki + suutin ~ 80 km/h tehoputki + suutin + välitys: etu 12 ja taka 54 hampainen ~ km/h tehoputki + suutin + välitys: etu 14 ja taka 54hampainen ~ km/h Vanhempien tulee tunnistaa sallittu tuunaaminen kielletystä virittämisestä, mikäli mopoa käytetään yleisessä liikenteessä. Epäilyjen pitäisi herätä jos mopon; pakoputkea, polttoaineen suutinta, voimansiirronrattaita muutetaan. MOPOPOIKA LOUKKAANTUI LAIHIALLA Vuonna 1990 syntynyt mopopoika loukkaantui törmäyksessä henkilöauton kanssa Laihian keskustassa keskiviikkona. Poliisin mukaan poika ajoi koulukeskuksen pihasta Länsitielle, suoraan auton eteen. Mopoilijan kypärä ei ollut kunnolla kiinni, joten se lensi törmäyksessä pois pojan päästä. Poika iski päänsä auton tuulilasiin ja pudottuaan tien pientareelle hän loukkasi myös polvensa. Uhri vietiin ambulanssilla hoidettavaksi Vaasan keskussairaalaan. (Lähde: Helsingin Sanomat / STT, torstai ) 22

23 KYSYMYKSIÄ 1. Oletko vastuussa matkustajan turvallisuudesta? 2. Annatko humalaisen tai ajokortittoman kaverisi kokeilla mopoasi? 3. Miksi kypärän hihna pitää olla kunnolla kiinnitetty? 4. Milloin mopolla voi ajaa kevytliikenneväylällä? 5. Voiko sallittu mopoille kevytliikenneväylällä jalankulkija ja pyöräilijä ennakoida, että mopoilija ajaa viritetyllä laitteellaan 80 km/h? 6. Miten nopeuden lisäys vaikuttaa jarrutusmatkan pituuteen? 7. Miten vanhempana valvot lapsesi mahdollista mopon virittämistä? 8. Onko viritetyllä mopolla suurempi todennäköisyys joutua vakavaan onnettomuuteen? 9. Miksi mopoilijan pitää noudattaa liikennesääntöjä? 10. Syyllistyykö päihtynyt mopoilija rattijuopumukseen? 23

24 Näpistys rikosprosessin muodossa OTA AINA KORI MUKAASI OSTOKSILLA OLLESSASI, JOTTA OSTOKSESI ON NÄHTÄVISSÄ Kauppias ilmoittaa näpistyksestä poliisille iästäsi huolimatta. Rekisteröinnille ei ole olemassa alaikärajaa. Alle 15 -vuotiaasta tehty rekisterimerkintä poistetaan poliisin rekisteristä, ellei asianomainen ole 15 -vuotta täytettyään kolmen vuoden aikana syyllistynyt uuteen rikokseen. Poliisi noutaa näpistelijän poliisiasemalle ja ilmoittaa vanhemmille sekä laatii asiasta rikosilmoituksen. Rikosilmoitus toimitetaan sosiaalityöntekijälle iästä riippumatta. LIEVÄ PETOS: Viisi vuotiasta poikaa olivat laittaneet irtokarkkeja pussiin ja punninneet ne. Tämän jälkeen pussiin oli laitettu lisää karkkeja ja tämä osuus oli jätetty maksamatta. 24

25 JOKAMIEHEN KIINNIOTTO-OIKEUS Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksentekijän, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. KYSYMYKSIÄ 1. Voiko rikoksen rekisterimerkinnällä olla haittaa työn haussa? 2. Voiko kauppa estää asiointisi liikkeessään kauppaan kohdistuneen rikoksen johdosta? 3. Mitä teet, jos kaverisi käyttäytyy kauppaliikkeessä epärehellisesti? 4. Voiko kaupan asiakas ottaa myymälävarkaan kiinni? 25

26 Kiusaaminen KOULUKIUSAAJILLE SAKKOA PUDASJÄRVELLÄ Viisi koulukiusaajaa on tuomittu sakkoihin Pudasjärvellä. Oulun käräjäoikeus antoi eilen kahdelle pudasjärveläiselle nuorukaiselle ja kolmelle tytölle euron sakkorangaistukset kunnianloukkauksesta, laittomasta uhkauksesta ja lievästä pahoinpitelystä. Koulukiusaaminen alkoi viime vuoden syksyllä, kun 15-vuotias tyttö oli vastikään muuttanut Pudasjärvelle. Kiusaajat sotkivat tytön hiuksia ja vaatteita. Lisäksi häntä oli heitetty kananmunilla ja uhattu myös väkivallalla. Tapahtumat olivat sattuneet koulualueella ja koulumatkoilla. Tuomitut olivat tekohetkellä vuotiaita. lähde: Iltalehti Asianomistajarikos: * asianomistaja = rikoksen uhri * yleensä uhri tekee rikosilmoituksen - rikosilmoitus - esitutkinta - käräjäoikeus - uhri voi perua rikosilmoituksen * kunnianloukkaus, sakko 6-30 kpl päiväsakkoja * laiton uhkaus, sakko - 2 vuotta vankeutta * Lievä pahoinpitely, sakko kpl päiväsakkoja 26

27 Virallisen syytteen alainen rikos: * jos uhri on alle 15 -vuotias * uhri tai poliisi tekee rikosilmoituksen - rikosilmoitus - esitutkinta - käräjäoikeus - uhri ei voi perua rikosilmoitusta * Lievä pahoinpitely, sakko kpl päiväsakkoja KIUSAAMINEN Voi pitää sisällään ryppään erilaisia rikoksia, mm. * laiton uhkaus * kunnianloukkaus * pahoinpitely * varkaus * kiristäminen * luvaton käyttö * hallinnan loukkaus * vahingonteko * kavallus * kotirauhan rikkominen * yksityisyyden loukkaaminen * oman käden oikeus * salakatselu * salakuuntelu * ryöstö * pakottaminen KYSYMYKSIÄ 1. Jos havaitset kiusaamista, miten toimit? 2. Miksi kiusaamiseen on ehkä vaikea puuttua? 3. Mistä ajattelet kiusaamisen johtuvan? 4. Ketkä kiusaamistapahtumassa ovat todistajia? 5. Mikä on todistajan velvollisuus? 6. Millä tavalla voit tukea kiusattua? 27

Laki. rikoslain muuttamisesta. sellaisina kuin ne ovat, 27 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 42 luvun 1 laissa 343/1939, ja

Laki. rikoslain muuttamisesta. sellaisina kuin ne ovat, 27 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 42 luvun 1 laissa 343/1939, ja EV 56/2000 vp - HE 184/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista koskevien rangaistussäännösten uudistamiseksi Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettikiusaaminen

vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettikiusaaminen vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettikiusaaminen Helsingin nettipoliisi ylikonstaapeli Marko Forss vanhempi konstaapeli Jutta Antikainen vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettipoliisitoiminta Alkoi

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

ITSEPUOLUSTUKSEN LAKIPERUSTEET. Aki Tiihonen

ITSEPUOLUSTUKSEN LAKIPERUSTEET. Aki Tiihonen ITSEPUOLUSTUKSEN LAKIPERUSTEET Aki Tiihonen PERUSTIEDOT ITSEPUOLUSTUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Itsepuolustuksen lakiperusteiden tunteminen on tärkeää, että pystytään arvioimaan millaisia toimia erilaisissa itsepuolustustilanteissa

Lisätiedot

Asumisneuvonta- koulutustilaisuus 10.12.2013

Asumisneuvonta- koulutustilaisuus 10.12.2013 Asumisneuvonta- koulutustilaisuus 10.12.2013 Helsingin poliisilaitos Ennalta estävän toiminnan toimintalinja ennalta_estava_toimintalinja.helsinki@poliisi.fi Pentti Tarvonen ylikonstaapeli 040-5434291

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä?

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Miten suojelen lastani ja tietokonettani haitalliselta ja laittomalta aineistolta? Mitä laittoman aineiston jakelemisesta seuraa? Mikä on internetissä

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

KOULUMESTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KOULUMESTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUMESTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (pol 29 ). Järjestyssäännöissä

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Keitä me olemme? Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen Asianajajaliitto

Keitä me olemme? Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen Asianajajaliitto Oikeutesi netissä Keitä me olemme? Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. MLL:n Nuortennetti tarjoaa nuorille tietoa,

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään?

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? KIUSAAMINEN Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? MITÄ KIUSAAMINEN ON? Kiusaaminen on sitä, kun samalle ihmiselle aiheutetaan TAHALLAAN

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1 (5) 11.10.2017 Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1.1. 30.9.2017 ROOLI/NIMIKE Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1377 PAHOINPITELY 453 LAITON UHKAUS 187 VARKAUS 180 NÄPISTYS 112 LIEVÄ PAHOINPITELY

Lisätiedot

Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1866

Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1866 1 (6) 16.1.2018 Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1.1. 31.12.2017 ROOLI/NIMIKE Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 1866 PAHOINPITELY 629 LAITON UHKAUS 239 VARKAUS 216 NÄPISTYS 157 LIEVÄ PAHOINPITELY

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Kouvolan nuorisopalvelut Niina Soisalo

Kouvolan nuorisopalvelut Niina Soisalo Vaikka voisi näyttää siltä, että lapset istuvat yksin medialaitteidensa parissa, on vuorovaikutus ja kommunikaatio muiden kanssa keskeistä lasten verkon ja median käytössä (Rahja, 2013, 11). Verkko mahdollistaa

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Nuoret ja sosiaalinen media

Nuoret ja sosiaalinen media Nuoret ja sosiaalinen media Marko Masco Seppälä & Kosti Pasanen Move - Monialainen verkkonuorisotyön hanke Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut Nuoret ja internet Aikuiset mieltävät internetin

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

8.6 Journalistin oikeudellinen vastuu

8.6 Journalistin oikeudellinen vastuu 8.6 Journalistin oikeudellinen vastuu Suomessa lainsäädäntö takaa sananvapauden. Se tarkoittaa sekä oikeutta ilmaista ja julkistaa viestejä kenenkään ennalta estämättä että yleisön oikeutta vastaanottaa

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa

Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1 (5) 11.7.2017 Turvapaikanhakija asianomistajana rikoksissa 1.1. 30.6.2017 ROOLI/NIMIKE Yhteensä ASIANOMISTAJA (kaikki yht.) 858 PAHOINPITELY 300 LAITON UHKAUS 104 VARKAUS 101 NÄPISTYS 66 LIEVÄ PAHOINPITELY

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori Vainoaminen rikoksena Oulu 11.2.2014 Matti Tolvanen OTT, professori Tausta Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (CETS 210), 34

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998) Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998) Siksi, että... - oppilas oppisi mahdollisimman paljon - oppivelvollisuus täyttyisi ja oppilas saisi hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus

Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus Savukosken lukio Kasvatuksellinen ja kurinpidollinen ohjeistus Turvallinen opiskeluympäristö Opiskelulle luodaan myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Koulun järjestyssäännöt linjaavat koulun toimintakulttuuria.

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi

Lisätiedot

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana.

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana. Lasten ja nuorten lautakunta 25 04.04.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 32 30.05.2017 PERUSOPETUKSEN YHTEISET TYÖRAUHAAN LIITTYVÄT TOIMINTAMALLIT/JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lasten ja nuorten lautakunta 04.04.2017

Lisätiedot

Tietokilpailu 6 Rikostietokilpailu

Tietokilpailu 6 Rikostietokilpailu Tietokilpailu 6 Rikostietokilpailu 1. Mikä on rikos? a. Teko, jolla pahoittaa toisen mielen b. Lainvastainen teko tai teon tekemättä jättäminen c. Teko, joka on väärin, jos siitä jää kiinni 2. Mitä lakia

Lisätiedot

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet

OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE. Työrauhan ylläpito koulussa. ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet OPAS PERUSKOULULAISTEN HUOLTAJILLE Työrauhan ylläpito koulussa ojentaminen ja kurinpito, kielletyt esineet ja aineet SISÄLTÖ Sisältö Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön Oppilaan velvollisuudet Huoltajan

Lisätiedot

28.11.2013. Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua.

28.11.2013. Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua. 28.11.2013 IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset lyhyesti Ammattikorkeakoulun IT-palvelujen säännöstö sitoo ja velvoittaa jokaista käyttäjää. Myös sinua. IT-palvelujen väärinkäytöllä tarkoitetaan IT-palvelujen

Lisätiedot

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. 2.) Oppilaan tulee suorittaa

Lisätiedot

Internet ja lapset Kast Ka e st koulutus k 30.10.2014

Internet ja lapset Kast Ka e st koulutus k 30.10.2014 Internet ja lapset Kaste koulutus 30.10.2014 rikosnimikkeitä RL 20 RL 20 6 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen

Lisätiedot

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet

PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO. ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet PYHÄSELÄN KOULUN TYÖRAUHAN YLLÄPITO ojentaminen ja kurinpito kielletyt esineet ja aineet Sisältö: Turvallinen koulu 2 Oppilaan velvollisuudet 2 Huoltajan velvollisuudet 2 Kasvatuskeskustelu, ojentamis-

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Järjestyssäännöt ovat voimassa siitä saakka kun oppilas saapuu kouluun ja tulee koulun alueelle ja kunnes viimeinen oppitunti päättyy.

Järjestyssäännöt ovat voimassa siitä saakka kun oppilas saapuu kouluun ja tulee koulun alueelle ja kunnes viimeinen oppitunti päättyy. LÄHDERANNAN KOULUN JÄRJETYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä ja turvallisuutta, opiskelun esteetöntä sujumista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006*

SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006* Liitetaulukko 7 SEURAAMUKSET RIKOKSITTAIN VUONNA 2006* Tilaston perusteena Rangaistukseen tuomitut** Muut Kaikki Kaikki rikokset 7977 3310 15515 36813 63615 860 229731 294206 Rikoslakirikokset 7855 3295

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Sopimusehdot tietokoneen/opetustabletin lainauksesta - sopimus oppilaan, huoltajan ja koulun välillä

Sopimusehdot tietokoneen/opetustabletin lainauksesta - sopimus oppilaan, huoltajan ja koulun välillä Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Finska Datum 1 (5) Sopimusehdot tietokoneen/opetustabletin lainauksesta - sopimus oppilaan, huoltajan ja koulun välillä 1. Johdanto Sinä

Lisätiedot

JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JUVANPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Juvanpuiston koulu Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen Perusopetuslain :n 29 4. momentin mukaan koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun turvallisuutta,

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA?

ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA? ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA? Aloitussanat Poliisin esittäytyminen Rikosilmoitus Poliisi tekee aina lastensuojeluilmoituksen 15 vuotta täyttäneillä rikosoikeudelliset seuraamukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Poliisin terveiset kylä- ja asumisturvallisuuden edistämiseksi. Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä-hanke

Poliisin terveiset kylä- ja asumisturvallisuuden edistämiseksi. Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä-hanke Poliisin terveiset kylä- ja asumisturvallisuuden edistämiseksi Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä-hanke Turvallisuuden tunne Ihmisen oma tuntemus turvallisuudesta vaikuttaa toimintatapoihin ja

Lisätiedot

MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON. Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON. Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset MIKSI AIHE ON TÄRKEÄ? Suomen laki määrittelee rikoksen tunnusmerkistöt tapahtuvat ne missä tahansa tai minkä ikäiselle

Lisätiedot

Työrauha ja osallisuus

Työrauha ja osallisuus Työrauha ja osallisuus 1 PERUSOPETUS LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS Osallisuus ( ei aikuiskoulutus) oppilaskunta ja opiskelijakunta oltava: Kuultava ennen OPS:n ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Rikos ja riita-asioiden sovittelu. Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana

Rikos ja riita-asioiden sovittelu. Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana Rikos ja riita-asioiden sovittelu Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana Esityksen sisältö Mitä on rikos- ja riita-asioiden sovittelu Nuori rikoksentekijä ja nuorten tekemät

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja Lainvoimainen Tapaus (HO diaarinro)käräjät KO Syyte KO Syyksilukeminen KO tuomio Hovi Valittaja HO Syyksilukeminen HO tuomio Hovin tuomiopäivä tuomio, laji lainvoimainen tuomio, määrä Huomautuksia R04/1476

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA. Järjestyssääntöjen tavoitteet

YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA. Järjestyssääntöjen tavoitteet YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA Järjestyssääntöjen tavoitteet Koulun tehtävä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia

Lisätiedot

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KUMMUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOULUAIKA: Yleinen kouluaika on klo 8.00 15.00. Myös koulun iltatilaisuudet ja koulun retket ovat kouluaikaa. Kouluaikana oppilas on vakuutettu.

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta poliisin silmin. Matti Airaksinen, rikoskomisario

Lähisuhdeväkivalta poliisin silmin. Matti Airaksinen, rikoskomisario Lähisuhdeväkivalta poliisin silmin Matti Airaksinen, rikoskomisario Esityksen rakenne ja aloittaminen Poliisin roolista ja toimenkuvasta Lähisuhdeväkivallasta poliisin silmin Todisteluun liittyviä asioita

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Uudet työrauhan turvaamista koskevat säännökset

Uudet työrauhan turvaamista koskevat säännökset Miten parannetaan levottomien luokkien työrauhaa? Uudet työrauhan turvaamista koskevat säännökset Helsinki 16.3.2015 Hallintojohtaja Matti Lahtinen TOIMINTAKULTTUURI yhteisöllisyys yhteiset toimintaperiaatteet

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot