VALITSE OIKEIN! opas koulutyön tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALITSE OIKEIN! opas koulutyön tueksi"

Transkriptio

1 VALITSE OIKEIN! opas koulutyön tueksi R-EJ 2009

2 Kannattaa valita oikein Nuorten tekemät rikokset eivät ole viime vuosina lisääntyneet. Nuorten suhtautuminen huumeisiin on selkeän kielteistä. Tästä huolimatta nuorten tekemiä rikoksia tapahtuu liikaa. Sen takia on tärkeää, että näistäkin asioista puhutaan koulumaailmassa tarpeeksi. Ei vaahtoamalla, vaan tosiasiatiedoilla. Tutkimukset osoittavat, että rikolliselle uralle joutuminen tapahtuu varsin aikaisessa ikävaiheessa. Toisaalta siihen voitaisiin nykyistä paremmin reagoida, jos niin haluttaisiin. Se edellyttää, että poikkeavaan aggressiiviseen käyttäytymiseen puututaan ajoissa. Tällainen käyttäytyminen voi olla esimerkiksi koulukiusaamista. Siihen on aina puututtava. Tehokkainta tällaisen käyttäytymisen estämiseksi olisi se, että muut koululaiset ja ikätoverit uskaltautuisivat kertomaan opettajille, terveydenhoitajille sekä vanhemmille silloin kun tällaista käyttäytymistä ilmenee. Luonnollisesti opettajien on jo virkansakin puolesta puututtava häiriötekijöihin, mutta se ei vielä riitä, tarvitaan kaveripuuttumista. On todistettu, että jos tämänkaltaisiin aggressiivisiin käyttäytymisiin ei puututtaisi, on jatkossa herkemmin mahdollista mm. ajautua rikolliselle polulle. Jokaisella on luonnollisesti oikeus valita mihin lähtee mukaan, mutta huonoissa olosuhteissa vääriin porukoihin joutuminen vaikeuttaa oikean valinnan tekemistä yksin. Tarvitaan ystäviä ja muita henkilöitä, jotka puuttuvat asiaan riittävän ajoissa. Kouluaika, erityisesti ala-aste ja vielä yläastekin ovat ihmisen kehityksessä ratkaisevaa aikaa. Jos näinä ajankohtina valitsee väärin, sen korjaaminen myöhemmin on vaikeaa. Siksi toivon, että jokainen miettii omalta osaltaan mitä tulevaisuudeltaan haluaa. Väärät valinnat nuorena vaikeuttavat monin tavoin elämää vanhempana. Mikko Paatero poliisiylijohtaja

3 Arvoisa lukija Kädessäsi olevan julkaisun tarkoituksena on toimia oheismateriaalina kouluissa tapahtuvassa laillisuuskasvatuksessa. Aihe on hyvin laaja, joten julkaisuun on koulupoliisi rajannut peruskoulun 6-8 luokilla esille tulevia aiheita. Oppilaat ovat siinä iässä, että rikosoikeudellinen vastuu on ajankohtainen. Aiheissa käsitellään myös nuorille koulun piirissä olevia ilmiöitä, kuten kiusaamista. Nuorten kanssa tulisi keskustella myös arvoista ja asenteista. Julkaisussa on siten asiaa myös nuorten vanhemmille, tapahtuuhan arvokasvatus suurimmalta osaltaan kodin piirissä. Julkaisun nimi -Valitse oikein - johdattaa meidät ajattelemaan jokapäiväisessä elämässä eteen tulevia valintatilanteita. Toistemme huomioimisella ja yhteisvastuullisuudella elämme turvallisessa yhteiskunnassa. Esitän parhaimmat kiitokseni henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat olleet tekemässä tätä julkaisua. Pauli Aaltonen Rikospoliisien Eläkejärjestö r.y.

4 Sisällysluettelo Tärkeät ikävuodet... 5 Arvokasvatus... 8 Opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista Ala-asteen rehtorin kertoma tositarina Vahingonkorvausvastuu Kypärän käytön edut Mopon virittäminen Näpistys rikosprosessin muodossa Kiusaaminen Laiton uhkaus Kotirauhan häirintä Pahoinpitely Kunnianloukkaus Osallisuus Teräaseet Päihteet Salakatselu Internet Virtuaalimaailma ei ole vain virtuaalinen... 47

5 Tärkeät ikävuodet (0-17v) Ikä, oikeudet ja velvollisuudet Jokainen on lain mukaan ikään katsomatta turvattu hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta. 0-vuotiaana Suomen kansalaisuus syntymän perusteella Lapsi - Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos 1. äiti on Suomen kansalainen, 2. isä on Suomen kansalainen; ja a) avioliitossa lapsen äidin kanssa; tai b) lapsi syntyy Suomessa ja miehen isyys lapseen vahvistetaan 3. isä on kuollut, mutta oli kuollessaan Suomen kansalainen; ja a) avioliitossa lapsen äidin kanssa; tai b) lapsi syntyy Suomessa ja miehen isyys lapseen vahvistetaan; tai

6 4. lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään vieraan valtion kansalaisuutta, eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada minkään vieraan valtion kansalaisuutta. Suomessa syntyvä lapsi saa syntymänsä perusteella Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmilla on Suomessa pakolaisen asema tai jos heille muutoin on annettu suojelua kansalaisuusvaltionsa viranomaisia vastaan. Lisäksi edellytetään, että lapsi ei saa kummankaan vanhempansa kansalaisuutta muutoin kuin rekisteröimällä lapsen syntymä vanhemman kansalaisuusvaltion viranomaisissa tai muualla tämän valtion viranomaisen myötävaikutusta edellyttävällä tavalla. Jos edellä tarkoitettua suojelua on annettu vain toiselle vanhemmista, edellytetään myös, että lapsi ei saa syntyessään eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada toisen vanhempansa kansalaisuutta. - Äidillä tai huoltajalla on oikeus lapsilisään Ottolapsi - Ulkomaalainen alle 12-vuotias lapsi, joka on otettu ottolapseksi ja jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen, saa Suomen kansalaisuuden lapseksi ottamisen perusteella siitä ajankohdasta lukien, jolloin lapseksi ottaminen Suomessa pätevä. 7-vuotiaana - Oppivelvollisuus alkaa. 12-vuotiaana - Oikeus tulla kuulluksi huoltajuusasiassa. - Polkupyörällä ajettaessa käytettävä pyörätietä tai sen puuttuessa ajotietä. 15-vuotiaana - Rikosoikeudellinen vastuu alkaa. - Saa hallita omalla työllään hankkimaansa omaisuutta. - Mopon kuljettaminen on sallittua. - Oikeus tehdä ja purkaa työsopimus. - Oikeus holhoojan suostumuksella yksin erota uskontokunnasta tai liittyä siihen.

7 - Oikeus T-ajokortin suoritettuaan traktorin, työkoneiden ja moottorikelkan kuljettamiseen. 16-vuotiaana - Oikeus kansaneläkkeeseen alkaa (perusteena lähinnä pysyvä työkyvyttömyys). - Oikeus A1-luokan ajokortin suoritettuaan kuljettaa enintään 125 cm 3 :n moottoripyörää, jonka teho enintään 11 kw, sekä invalidiajoneuvoa niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen. 17-vuotiaana - Lapsilisän maksaminen äidille/huoltajalle päättyy. - Työtön voi saada työttömyyskassasta avustusta. - Asevelvollisuus alkaa pojalla sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 18 vuotta. Tärkeää on myös muistaa - Vahingonkorvausvelvollisuudella ei ole alaikärajaa. - Jos alle 15-vuotias on rikoksen asianomistajana, asia on silloin virallisen syytteen alainen.

8 Arvokasvatus Arvokasvatus on arvojen sisäistämistä elämän rikkaudeksi ja voimanlähteeksi. Arvot muodostavat myös omaa maailmankatsomusta. Koti ja koulu ovat perinteisesti arvokasvatuksen tyyssijoja, jossa kodin arvopiirillä on kuitenkin usein vahvin vaikutus kasvavan arvomaailman muodostumisessa. Yksilön rakentumisessa oman lisänsä tähän antavat kirkko, ystävät, erilaiset harrastusyhteisöt ja muut oheiskasvattajat. Aikaamme leimaa nykyisin mm. nopeus ja pirstoutuneisuus. Yhä merkittävämmäksi yksilön rakentumisessa on noussut mukaan musiikki, media, mainokset, muoti ja elämyshakuisuus. Asiasta voi käydä myös erillistä arvokeskustelua. Onhan inhimillinen elämä syvimmiltään arvojen varaan rakentamista. Toiminnoissaan ihminen arvoja toteuttavana olentona pyrkii tietoisesti tai tiedostamattomasti tekemään arvovalintoja. Ihmisyhteisöissä tapahtuva taistelukin on arvojen välistä kamppailua. Ihminen sisäistää itselleen arvojen järjestyksen. Täysivoimainen omistautuminen arvojen sisäistämiseen edellyttää uskoa arvojen ehdottomuuteen. Länsimaiden perikatoajatuksilla on syöty ihmisten elämänuskoa. Eikö aikamme ihminen ihmettele mitään, eikö usko mihinkään? Onko kysymys vain väkevämmän oikeudesta? Sivistys ei ole pystynyt estämän kulttuurejamme sortumasta aika ajoin sotiin ja muihin kauheuksiin. Pessimismin sijasta meidän tulisi kuitenkin herätä taisteluun hyvien arvojen puolesta jo elämän mielekkyydenkin kannalta. Vain arvojen ehtymättömistä lähteistä voidaan löytää tuhon voimille elämää luova vastavoima. Moniarvoisessa yhteiskunnassa niin ihmiskunta kuin ihminen yksilönäkin vailla arvopohjaa on kuin laiva vailla merikarttaa ja kompassia ajelehtien ajan tuulien ja virtojen vietävänä ja heiteltävänä. Sisäistynyt arvotodellisuus on siiville nostava voima, joka kannattelee meitä läpi elämän ja elämän mielekkyyden kannalta meidän tulee omata arvousko ja siihen kytkeytyviä päämääriä, joiden puolesta olemme valmiita omistautumaan elämäntyöllemme.

9 Kuuluuko sinun elämääsi henkisiä ja kulttuuriarvoja vai painottuvatko ne välinearvoihin? Koostuuko ihmiskuvasi fyysisistä, psyykkisistä ja henkisistä ulottuvuuksista? Onko ihminen vain alaston apina vai kulttuuriolento? Kulttuuriin kuuluu tieteet, taiteet, uskonto ja etiikka. Mikä on sinun arvotajusi herkkyys omassa kehitysvaiheessasi tällä hetkellä? Elähdyttääkö Ranskan vallankumouksen synnyttämät vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus? Kristinuskossa puolestaan lähimmäisenrakkaus nousi ylimmän arvon asemaan. Entä totuus? Voidaanko se ottaa mukaan arvojen pohdiskeluun ja mikä on totuus? Vai omistaudutko esteettisten arvojen luomiseen ja mikä on eettisten arvojen asema elämäsi sisällössä? Eettisyyden voima toteutuu ihmissuhteissa. Täyttyvätkö sinun elämäsi haaveet taloudellisista arvoista? Tyydytkö vain pintaliitoelämään? Löytyykö onni nuoruudesta ja kauneudesta yhdistettynä yhä enemmän elämyksiin ja nautintoihin? Kun mietit omakohtaista arvopyramidiasi, niin mitkähän arvot nostat kymmenen kärjessä oleviksi? jne. Arvopohjan kartoituksena yhtenä esimerkkinä arvopyramidin arvohyvyyksistä voisi olla esim. Ihmisyys, elämänoikeus, kasvamis- ja oppimisoikeus, vapaus, identtisyys, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, saastumaton luonto, esteettisyys. Vai mahtuuko arvopyramidiisi oman identiteetin kasvuhaasteet persoonallisuuspiirteiden kehittämisessä? Esimerkkejä luonteenkasvatuksen tavoitteiksi: rehellisyys, vastuuntunto, tahdikkuus, oikeamielisyys, palvelumielisyys, toisen katsomuksen kunnioitus, heikompien auttamistahto, suojelevuus elämää ja luontoa kohtaan, yritteliäisyys, arvoherkkyys. Arvojen kaltaisiksi hyveiksi on lueteltu: rehellisyys, oikeamielisyys, totuudellisuus, mielentyyneys ja viisaus. Apostoli Paavalin lista on puolestaan: rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä ja hyvyys.

10 KYSYMYKSIÄ 1. Mikä mielestänne murentaa luottamusta arvojen ehdottomuuteen? 2. Mitä haittaa on arvojen luottamuksen menettämisestä? 3. Mistä voimme löytää tuhon voimille elämää luovan vastavoiman? 4. Mitä mieltä olet ajatuksesta, että kaikki olisi vain turhuuksien turhuutta? 5. Miten voisit/voisimme edistää yhteisvastuuta maapallosta? 10

11 Opettajien oikeuksista ja velvollisuuksista Avainasemassa koululaisen asenteisiin vaikuttamisessa on arvokasvatus kodeissa ja kouluissa sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Tässä oppaassa tehdään pääkohdittain selkoa kouluyhteisön osapuolille hyväksyttävän ja tuomittavan käyttäytymisen rajoista. Opettaja, kuten kuka tahansa kouluyhteisön jäsen on samalla tavalla suojattu henkilökohtaisilta loukkauksilta kuin muutkin kansalaiset. Oppilaitoksissa sovelletaan normeja aivan kuten yhteiskunnassa muutenkin. Tämä on hyvä muistaa niin sanomisten kuin erilaisten viestienkin osalta. Kouluissa tapahtuviin solvauksiin tulee soveltaa koulun kurinpitokeinoja. Karkeimmissa tapauksissa on perusteltua tehdä tutkintapyyntö tai rikosilmoitus poliisille. Kunnianloukkaukseen voidaan syyllistyä suullisesti, tekstiviestein, sähköpostilla tai nettiä käyttäen koskien myös opettajia. Jos aggressiot opettajaa kohtaan muuttuvat sanoista teoiksi opettajan joutuessa väkivallan kohteeksi, tulee kysymykseen eri asteinen pahoinpitelyrikos tai vammantuottamus, jotka ovat virallisen syytteen alaisia rikoksia, paitsi lievä pahoinpitely ja vammantuottamus, jotka ovat asianomistajarikoksia. 11

12 Aina, kun opettaja joutuu pahoinpitelyn tai vammantuottamuksen kohteeksi, on syytä tehdä rikosilmoitus poliisille ja käydä lääkärissä toteamassa vammat vaikka kyseessä olisi alle 15-vuotiaan teko. Laiton uhkaus on pääsääntöisesti asianomistajarikos, ellei laittoman uhkauksen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista, jolloin se muuttuu virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi (mm. pommiuhkaukset yms.). * Suurin osa rikoksista on ns. virallisen syytteen alaisia eli poliisi voi tutkia niitä ja syyttäjä syyttää niistä, vaikka asianomistaja ei vaadikaan niistä rangaistusta. Asianomistajarikoksen esimerkiksi kotirauhan rikkominen, kunnianloukkaus poliisi voi ottaa tutkittavakseen vain siinä tapauksessa, että asianomistaja on ilmoittanut poliisille tai syyttäjälle vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. Jos asianomistaja peruuttaa rangaistusvaatimuksensa kesken esitutkinnan, poliisi keskeyttää tutkinnan. Syyttäjällä on oikeus nostaa syyte yleisen edun nimissä myös tietyistä asianomistajarikoksista esimerkiksi perheväkivallasta silloinkin, kun asianomistaja ei vaadi rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. On myös tilanteita, joissa asianomistaja tarvitsee toimenpiteen tai etuuden perustaksi lain mukaan näytön siitä, että rikos on tapahtunut. Tällöin esitutkinta toimitetaan, vaikkei asianomistaja vaadikaan rangaistusta rikokseen syyllistyneelle. Asianomistajarikoksista on säädetty rikoslaissa Oppilas voidaan tuomita myös lähestymiskieltoon * Lähestymiskieltoa voi pyytää kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Myös syyttäjä, poliisi- ja sosiaaliviranomainen voi hakea kiellon määräämistä, jos uhattu henkilö ei itse uskalla tai pysty sitä tekemään. Opettajalla kuten muillakin kansalaisilla on oikeus puolustaa omaansa ja toisen henkeä ja terveyttä kuin myös omaansa tai toisen omaisuutta oikeudettomalta hyökkäykseltä = hätävarjeluoikeus. * RL:n 4 luvun 4 Hätävarjelu Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena 12

13 arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustajan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. Jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun rajat (hätävarjelun liioittelu), tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin. Koulun tai oppilaitoksen opiskeluturvallisuuden ja opiskelun häiriöttömän etenemisen takaamiseksi opettajalla tai rehtorilla on oikeus määrätä oppilas poistumaan luokasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Tämä koskee myös muuta opetustilaa tai koulun tilaisuutta. Jos oppilas kieltäytyy, opettajalla ja rehtorilla on oikeus käyttää fyysisiä voimakeinoja käskyn toteuttamiseksi. Esine, jota oppilas käyttää luvatta ja/tai häiritsevästi, voidaan ottaa oppilaalta tilapäisesti työrauhan palauttamiseksi, jos oppilas kiellosta huolimatta jatkaa esineen käyttämistä. Esine on palautettava viimeistään koulupäivän päätyttyä oppilaalle tai tämän huoltajalle. - Henkilöön kohdistuva etsintä. * Henkilötarkastus voidaan toimittaa takavarikoitavan esineen löytämiseksi tai muutoin sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty rangaistus on enemmän kuin 6 kk vankeutta taikka lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä petos tai omavaltainen käyttöönottaminen. Henkilöön kohdistuvalla etsinnällä tarkoitetaan mm. sen tutkimista, mitä tarkastettavalla on vaatteissaan tai muuten yllään. Vain poliisi voi päättää ja toteuttaa henkilöön kohdistuvasta etsinnästä. On siis huomattava, että opettajalla ei ole oikeutta suorittaa henkilöön kohdistuvaa etsintää, esim. taskujen tai laukun tutkimista. Jos tällaiseen on tarvetta, tulee ottaa yhteys poliisiin. Jos oppilas/oppilaat antavat luvan, voi opettaja tutkia esim. heidän taskunsa ja laukkunsa. Jos oppilas jää verekseltä kiinni varkaudesta tai näpistyksestä, on opettajalla kiinniotto-oikeus. Paikalle kutsuttava poliisi voi suorittaa henkilöön käyvän tarkastuksen. Opettaja saa ottaa kiinni vaarallista teräasetta hallussaan 13

14 pitävän, kuin myös hallussaan laittomasti alkoholia ja huumeita pitävän. Pois otettu teräase, alkoholi tai huumausaine on heti luovutettava poliisille. Jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt, joilla ei kuitenkaan saa rajoittaa jokaiselle perustuslaissa taattuja oikeuksia. Järjestyssäännöt eivät ulotu koulun toiminnan ulkopuolelle. Koulun kurinpitokeinot voidaan jakaa ojentamiskeinoihin ja kurinpitorangaistuksiin. Ojentamiskeinoja ovat kotitehtävien suorittaminen koulun jälkeen (vain peruskoulu), jälki-istunto (vain peruskoulu), oppilaan poistaminen luokasta lopputunnin ajaksi ja opiskeluoikeuden evääminen loppupäiväksi. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Kotitehtävät laiminlyönyt peruskoulun oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Peruskoulun oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Oppilaan rikosoikeudellinen vastuu alkaa henkilön täyttäessä 15 vuotta. Kun 15 vuotta nuoremman lapsen epäillään syyllistyneen rikolliseen tekoon, poliisi voi kuulustella lasta teon johdosta ja toimittaa esitutkinnan. Alle 15-vuotias oppilaskin voidaan asettaa vahingonkorvausvastuuseen. Opettajalla on sama rikosoikeudellinen vastuu teoistaan kuin muillakin ihmisillä. Sen lisäksi opettajan tulee muistaa, että hän on virkamiehenä myös virkavastuussa tekemisistään rikoslain mukaisesti. Toisaalta häntä koskee myös virkamiehen suoja laillisen virkatoimen suorittamiseksi. RL:n 16 luku rikoksista viranomaisia vastaan ja 40 luku virkarikoksista. Opettajan virkavelvollisuuksiin kuuluu pitää tietyt työssään saamansa tiedot salaisina. Ei saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai laissa tarkoitetun henkilöstön tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. (Lähde: OAJ:n pykäläpankki (Kai Kullaa, Erkki Mustonen, Markku Poutala ja Kristiina Tuhkiainen) 14

15 Ala-asteen rehtorin kertoma tositarina Kuudesluokkalaisella tytöllä tuli mitta täyteen ja hän sai hirvittävän raivarin. Hän oli livahtamassa pois kesken koulupäivän, koska muutama yläasteen oppilas odotti häntä koulualueen liepeillä. Tästä oli saatu vihiä jo aiemmin joten osasimme estää tytön poistumisen. Suunnitelmissa heillä oli kovempaa toimintaa kuin ärrällä käynti. Soitimme myös hänen vanhempansa koululle. Tilanne kuumeni ja loppujen lopuksi koulun käytävällä kolme miestä piti kiljuvaa ja rimpuilevaa tyttöä kiinni käsistä ja jaloista. Tässä hässäkässä joku huomasi, että kulman takaa pilkisti oppilaan pää ja kännykkä, jolla otettiin tilanteesta kuva. Samalla molemmat katosivat eikä oppilasta enää tavoitettu. Tyttö saatiin rauhoittumaan ja lähtemään vanhempiensa kanssa kotiin. Tämän jälkeen alkoi pohdinta kuvaamisesta. Kuka oli kuvaaja? Millaisen kuvan hän sai? Siinä kolme raavasta miestä pitelee kiinni pientä hentoa tyttöä, joka näyttää tosi tuskaiselta. Lisäksi kaikki saattavat olla tunnistettavissa. Entä oliko kuva jo ehditty laittaa nettiin kaikkien vapaasti katsottavaksi? Oppilas tavoitettiin seuraavana päivänä ja kuvakin oli vielä tallella kännykän muistissa. Se oli onneksi niin huonolaatuinen, ettei siitä erottanut henkilöitä saati tapahtuman luonnetta. Poika myös vakuutti, ettei hän levittänyt sitä mihinkään. Tästä huolimatta pojan vanhemmat kutsuttiin koululle ja heidän kanssaan keskusteltiin aiheista salakuvaus ja lupa kuvaamiseen. Pistimme myös pojan pohtimaan millaista vahinkoa tällaisen kuvan levittäminen internetissä voisi aiheuttaa kuvassa oleville henkilöille. Sen voisi tulkita kuka vain ja miten vain. Lisäksi kuvaa voi höystää mieleisillään kommenteilla jotka vain pahentavat asiaa. Kännykän käyttö luvattomasti kamerana on valitettavasti lisääntynyt kouluissa. Oppilaat kuvaavat toisiaan, henkilökuntaa ja erilaisia tilanteita, useimmiten piloillaan ilman mitään pahaa tarkoitusta. Niitä kun laittaa viestinä kavereille onkin asia jo vakavampi. Homma on lähtenyt lapasesta ja kuvan leviämistä ei voi sen jälkeen kontrolloida. Tätä lapset eivät tunnu käsittävän. Heidän on myös vaikea 15

16 ymmärtää yksityisyyden suojaa ja sitä, ettei kukaan halua omaa kuvaansa levitettäväksi luvatta periaatteessa ympäri maailmaa. Muistan vielä ajan jolloin puhelimella vain soitettiin ja kameralla kuvattiin. Lapsemme ovat kasvaneet infokulttuuriin, jonka me aikuiset olemme luoneet, mutta jota meidän on lähes mahdotonta hallita. Miten siis kasvatamme heidät noudattamaan tämän kulttuurin edellyttämiä arvoja? Laillisen ja laittoman toiminnan raja on hämärtynyt ja toisen ihmisen oikeuksien loukkaamiseen on paljon enemmän keinoja kuin ennen. 16

17 Vahingonkorvausvastuu KORKEIN OIKEUS 1991:73 Alle 15-vuotias B oli sytyttänyt rakennuksen vieressä olleet jätesäiliöt palamaan seurauksin, että tuli oli levinnyt rakennukseen. B:n seurassa ollut 15-vuotias A ei ollut osallistunut sytyttämiseen, mutta oli kuitenkin osoittanut suhtautuvansa B:n menettelyyn hyväksyvästi. A:n, jonka oli tullut käsittää tulen leviämisen mahdollisuus, katsottiin menettelyllään myötävaikuttaneen rakennuksen vahingoittumiseen ja hänet velvoitettiin maksamaan vahingonkorvausta. * Koska A: Ei kieltänyt! Ei hälyttänyt apua! Ei yrittänyt sammuttaa! KORKEIN OIKEUS 1984-II-93 Kaksi 7-vuotiasta lasta oli leikkiessään tulitikuilla sytyttänyt tulipalon, josta oli aiheutunut noin euron ( mk:n) vahinko. Lasten iän ja kehitystason perusteella lapset tuomittiin yhteisvastuullisesti korvaamaan vahingosta euroa ( mk). Huom! 15 vuotta täyttäneelle korvausvelvollisuuden lisäksi rangaistus esim. vahingonteko 17

18 VAHINGONKORVAUSLAKI 2 luku Vahingon aiheuttajan korvausvastuu joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on kuitenkin täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta. VAHINGONKORVAUSLAKI 2 luku Jos vahingon on aiheuttanut 18 vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. - Korko n. 10 % - Velka voimassa 15 vuotta - Velan perintä ulosotto - Yhteisvastuullisuus = oma osuus tai se kellä on varallisuutta maksaa kaiken! 18

19 Kypärän käytön edut Elämä on kuin ohikiitävä tähdenlento. Se on myös ainutlaatuinen lahja. On ollut etuoikeus saada syntyä tänne maapallolle. Elämässä on kuitenkin vaaroja ja valintatilanteita. Yhteisen elämämme turvaamiseksi on meille laadittu sääntöjä velvollisuuksineen. PYÖRÄILYKYPÄRÄ PELASTI Kalajoki Pyörällä liikkunut seitsemänvuotias koululainen jäi auton alle Kalajoella perjantaina aamupäivällä. Poliisin mukaan lapsi selvisi onnettomuudesta vähäisin vammoin, sillä hänellä oli pyöräilykypärä. Kypärä rikkoutui kolarissa pieniksi palasiksi. Kuljettaja yritti väistää pyöräilijää, mutta pieni koululainen jäi auton alle. Lähde: STT. La vuotias poika ajautui jyrkässä alamäessä asfaltilta soralle ja kaatui. Lievä aivotärähdys ja otsaan naarmuja! Syy: Liian suuri tilannenopeus ja irtokiviä! Kypärän pinta rikkoutui ja sisus vaurioitui. 19

20 KYSYMYKSIÄ 1. Minkä turvan ajettaessa antaa kypärä, jonka hihna ei ole kiinnitetty? 2. Ketä kohtaan toimit väärin ratkaistessasi kypärän käytön kiinnittämällä sen ajotilanteessa reppuun tai hihnasta roikkumaan ohjaustangolle? 3. Jos jalankulkija ylittää katua vaikka katuvalaistuksen aikana, miksi hänen kannattaa käyttää heijastimia vartalon molemmilla sivuilla? 4. Minkä takia pyöräilijän pitää käyttää valoja katuvalojen palaessa? 5. Miksi auton takapenkilläkin pitää käyttää turvavyötä? 6. Miksi rullalautailussa ja rullaluistelussa kannattaa käyttää kypärää ja muita suojavarusteita? 20

21 Mopon virittäminen KORKEIN OIKEUS 2003:42 A oli hankkinut 14-vuotiaan poikansa käytettäväksi mopon, jonka kuljettamista tämä sai harjoitella pihapiirissä, muttei lähteä sillä yleiselle tielle. Poika oli kiellosta huolimatta kaksi kertaa kuljettanut mopoa yleisellä tiellä. Kun A ei ollut tämänkään jälkeen ryhtynyt varotoimiin valvonnan tehostamiseksi ja mopon kiellonvastaisen käytön uusiutumisen estämiseksi, hänen katsottiin tahallaan luovuttaneen mopon alaikäisen kuljetettavaksi. * Mopon luovuttaminen alle 15-vuotiaan kuljetettavaksi SAKKO: 6 kpl päiväsakkoa x euro MOPON VIRITTÄMINEN Moottoripyörä, jos moottorin tilavuutta suurennetaan yli 50 cm³:n. Rakenteellinen nopeus ylittää 45 km/h. > Kevyt moottoripyörä! - Kortitta ajo, sakko: kpl päiväsakkoja. Korotus 4 päiväsakkoa/kerta/vuosi. 6 päiväsakkoa tai useampi kerta/vuosi > rikosilmoitus - Ei muutoskatsastettu käyttäminen liikenteessä, sakko: 4-12 kpl ps ajoneuvon haltija, rikesakko: 20 ajoneuvon kuljettaja - Virittäminen, sakko: 4-12 kpl ps tai rikesakko: 20 21

22 MUUTOSKUSTANNUKSET TAKAISIN MOPOKSI - Autovero arvonlisäveroineen 277 euroa. - Sakot 100 (ajo-oikeudetta ajo, muutoskatsastamattoman ajoneuvon kuljettaminen). - Korotettu liikennevakuutusmaksu (jopa seitsemänkertainen). - Mahdollinen luottotietojen menetys jos veroa ei maksa. - Ajokortin saaminen saattaa lykkääntyä vuodella. - Katsastus 50 euroa. Internetin ostoskorista: virityspaketteja Optio vakio mopo + suutin ~ 55 km/h isompi alkukäyrä + suutin ~ km/h iso alkukäyrä + suutin + 54 hampainen takaratas ~ km/h tehoputki + suutin ~ 80 km/h tehoputki + suutin + välitys: etu 12 ja taka 54 hampainen ~ km/h tehoputki + suutin + välitys: etu 14 ja taka 54hampainen ~ km/h Vanhempien tulee tunnistaa sallittu tuunaaminen kielletystä virittämisestä, mikäli mopoa käytetään yleisessä liikenteessä. Epäilyjen pitäisi herätä jos mopon; pakoputkea, polttoaineen suutinta, voimansiirronrattaita muutetaan. MOPOPOIKA LOUKKAANTUI LAIHIALLA Vuonna 1990 syntynyt mopopoika loukkaantui törmäyksessä henkilöauton kanssa Laihian keskustassa keskiviikkona. Poliisin mukaan poika ajoi koulukeskuksen pihasta Länsitielle, suoraan auton eteen. Mopoilijan kypärä ei ollut kunnolla kiinni, joten se lensi törmäyksessä pois pojan päästä. Poika iski päänsä auton tuulilasiin ja pudottuaan tien pientareelle hän loukkasi myös polvensa. Uhri vietiin ambulanssilla hoidettavaksi Vaasan keskussairaalaan. (Lähde: Helsingin Sanomat / STT, torstai ) 22

23 KYSYMYKSIÄ 1. Oletko vastuussa matkustajan turvallisuudesta? 2. Annatko humalaisen tai ajokortittoman kaverisi kokeilla mopoasi? 3. Miksi kypärän hihna pitää olla kunnolla kiinnitetty? 4. Milloin mopolla voi ajaa kevytliikenneväylällä? 5. Voiko sallittu mopoille kevytliikenneväylällä jalankulkija ja pyöräilijä ennakoida, että mopoilija ajaa viritetyllä laitteellaan 80 km/h? 6. Miten nopeuden lisäys vaikuttaa jarrutusmatkan pituuteen? 7. Miten vanhempana valvot lapsesi mahdollista mopon virittämistä? 8. Onko viritetyllä mopolla suurempi todennäköisyys joutua vakavaan onnettomuuteen? 9. Miksi mopoilijan pitää noudattaa liikennesääntöjä? 10. Syyllistyykö päihtynyt mopoilija rattijuopumukseen? 23

24 Näpistys rikosprosessin muodossa OTA AINA KORI MUKAASI OSTOKSILLA OLLESSASI, JOTTA OSTOKSESI ON NÄHTÄVISSÄ Kauppias ilmoittaa näpistyksestä poliisille iästäsi huolimatta. Rekisteröinnille ei ole olemassa alaikärajaa. Alle 15 -vuotiaasta tehty rekisterimerkintä poistetaan poliisin rekisteristä, ellei asianomainen ole 15 -vuotta täytettyään kolmen vuoden aikana syyllistynyt uuteen rikokseen. Poliisi noutaa näpistelijän poliisiasemalle ja ilmoittaa vanhemmille sekä laatii asiasta rikosilmoituksen. Rikosilmoitus toimitetaan sosiaalityöntekijälle iästä riippumatta. LIEVÄ PETOS: Viisi vuotiasta poikaa olivat laittaneet irtokarkkeja pussiin ja punninneet ne. Tämän jälkeen pussiin oli laitettu lisää karkkeja ja tämä osuus oli jätetty maksamatta. 24

25 JOKAMIEHEN KIINNIOTTO-OIKEUS Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksentekijän, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. KYSYMYKSIÄ 1. Voiko rikoksen rekisterimerkinnällä olla haittaa työn haussa? 2. Voiko kauppa estää asiointisi liikkeessään kauppaan kohdistuneen rikoksen johdosta? 3. Mitä teet, jos kaverisi käyttäytyy kauppaliikkeessä epärehellisesti? 4. Voiko kaupan asiakas ottaa myymälävarkaan kiinni? 25

26 Kiusaaminen KOULUKIUSAAJILLE SAKKOA PUDASJÄRVELLÄ Viisi koulukiusaajaa on tuomittu sakkoihin Pudasjärvellä. Oulun käräjäoikeus antoi eilen kahdelle pudasjärveläiselle nuorukaiselle ja kolmelle tytölle euron sakkorangaistukset kunnianloukkauksesta, laittomasta uhkauksesta ja lievästä pahoinpitelystä. Koulukiusaaminen alkoi viime vuoden syksyllä, kun 15-vuotias tyttö oli vastikään muuttanut Pudasjärvelle. Kiusaajat sotkivat tytön hiuksia ja vaatteita. Lisäksi häntä oli heitetty kananmunilla ja uhattu myös väkivallalla. Tapahtumat olivat sattuneet koulualueella ja koulumatkoilla. Tuomitut olivat tekohetkellä vuotiaita. lähde: Iltalehti Asianomistajarikos: * asianomistaja = rikoksen uhri * yleensä uhri tekee rikosilmoituksen - rikosilmoitus - esitutkinta - käräjäoikeus - uhri voi perua rikosilmoituksen * kunnianloukkaus, sakko 6-30 kpl päiväsakkoja * laiton uhkaus, sakko - 2 vuotta vankeutta * Lievä pahoinpitely, sakko kpl päiväsakkoja 26

27 Virallisen syytteen alainen rikos: * jos uhri on alle 15 -vuotias * uhri tai poliisi tekee rikosilmoituksen - rikosilmoitus - esitutkinta - käräjäoikeus - uhri ei voi perua rikosilmoitusta * Lievä pahoinpitely, sakko kpl päiväsakkoja KIUSAAMINEN Voi pitää sisällään ryppään erilaisia rikoksia, mm. * laiton uhkaus * kunnianloukkaus * pahoinpitely * varkaus * kiristäminen * luvaton käyttö * hallinnan loukkaus * vahingonteko * kavallus * kotirauhan rikkominen * yksityisyyden loukkaaminen * oman käden oikeus * salakatselu * salakuuntelu * ryöstö * pakottaminen KYSYMYKSIÄ 1. Jos havaitset kiusaamista, miten toimit? 2. Miksi kiusaamiseen on ehkä vaikea puuttua? 3. Mistä ajattelet kiusaamisen johtuvan? 4. Ketkä kiusaamistapahtumassa ovat todistajia? 5. Mikä on todistajan velvollisuus? 6. Millä tavalla voit tukea kiusattua? 27

Oikeutesi netissä. Opas oppitunnin vetäjälle

Oikeutesi netissä. Opas oppitunnin vetäjälle Oikeutesi netissä Opas oppitunnin vetäjälle Viisaasti verkossa Oikeutesi netissä opas oppitunnin vetäjälle Oikeutesi netissä Opetustunti yläkouluikäisille Viisaasti verkossa -hanke Finnish Internet Awareness

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot

Asuntolatoimintaan liittyvät lait ja säännöt

Asuntolatoimintaan liittyvät lait ja säännöt Asuntolatoimintaan liittyvät lait ja säännöt Kuortaneen urheiluopisto 29.5.2012 Esko Lukkarinen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asuntolatoiminnan oikeudellisia ongelmia Asuntolan säännöt suhteessa lainsäädäntöön,

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA 1 (Käännös) PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE Johanna Palolampi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 Työn ohjaaja: Paula Hietala T AMPERE 2007 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa HUS:n työsuojelujaosto asetti kokouksessaan 18.12.2002 määräaikaisen

Lisätiedot

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 Työrauhan ja sen häiriön käsitettä ei ole laissa määritelty: - opiskelun esteetön sujuminen, - asianmukainen käyttäytyminen,

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan Viisaasti verkossa Opas tukioppilastoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se,

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Mediakasvatuksen työkirja Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevia haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Raportin tähän osaan on nostettu esiin erilaisia arkielämän asioita, joiden kanssa Järvenpäässä

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI Koulun hyvinvointipaketti on moniammatillisen työryhmän kokoama arkityöhön sopiva käytännöllinen tietopaketti toimintamalleineen Kokkolan

Lisätiedot

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Oikotie Oy Töölönlahdenkatu 00100 Helsinki puh. 09-1221 www.oikotie.fi/tyopaikat

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.

TASO 3. YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80. SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84. YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87. SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s. TASO 3 YKSILÖ JA YHTEISKUNTA s.80 SINÄ PÄÄTÄT ITSE! s.84 YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI s.87 SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT s.93 OPPILAS OPPILAALLE s.97 TIEDOTUSKAMPANJA s.101 TIEDOTUSVÄLINEET JA ALKOHOLI

Lisätiedot

Opettajille ja muulle henkilöstölle

Opettajille ja muulle henkilöstölle Opettajille ja muulle henkilöstölle Johdanto Pietarsaaressa on seurattu koululaisten päihteiden käyttöä sekä tupakointia mm. kouluterveystutkimusten avulla. Keväällä 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan 19 %

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

" Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoslain

 Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoslain 2 JOHDANTO Työskennellessäni Järvenpään kaupungin päihdeasiainkeskuksessa Sosiaali- ja Terveysministeriön rahoittamassa projektissa nimeltään Huumausainerikoksesta kiinnijääneen nuoren hoitoonohjaus, minulle

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot