KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E Alkaen ohjelmaversiosta 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. 1

2 Sisällys 1. Turvallisuusohjeet Turvakytkin/ Päävirtakytkin Vaarat Kosketussuojat Glykoli Yleistä Käyttökohteet Mekaaninen rakenne Ohjausjärjestelmä Ympäristödokumentaatio Lämmönsiirrintyypit Koneen osat Yksikkökone GOLD RX pyörivällä lämmönsiirtimellä Yksikkökone GOLD PX levylämmönsiirtimellä Yksikkökone GOLD CX patterilämmönsiirtimellä Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koko Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot , patterilämmönsiirtimellä Käyttöönotto Yleistä Kanaviston ja ilmalaitteiden säätö Toimintajärjestys Työnkulku Painetasapainon säätö Yleistä Vuotosuunnan varmistaminen IQnavigator-käsipääte ja näyttötoiminnot IQnavigator-käsipääte Yleistä Käyttö Painikkeet Näytön symbolit Näppäimistö Näyttötoiminnot Kielen valinta Käyttöpaneeli Yleistä Käyttötilan vaihtaminen Hälytysloki Lokikaavio Ilmavirtakaavio Käyttäjä (local) Näyttötoiminnot Suodatinkalibrointi Toiminnot Ilmavirta Lukeminen Käyttötaso Ilmavirran säätö Lämpötila Lukeminen Asetukset Aika ja ohjelma Aika/Päiväys Ohjelma-asetukset Päiväohjelma Poikkeusohjelma Kalenteri 1 ja Lisäaikakäyttö Energian valvonta Suodattimet Ohjelmisto Kieli Asennus Näyttötoiminnot Pääasetukset Suodatinkalibrointi Toiminnot Ilmavirta Lukeminen Käyttötaso Säädintyyppi Optimize Asetusarvon siirto Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Automaattinen toiminta Lämpötila Lukeminen Asetukset Säädintyyppi Asetusarvon siirto Neutraalialue Ulkoiset lämpötila-anturit Säätöjakso Min. jäteilma Morning Boost Heating Boost Cooling Boost Jaksoittainen yölämmitys Kesäyöjäähdytys Vähennys (ilmavirta/paine) Aika ja ohjelma Aika ja päiväys Ohjelma-asetukset Päiväohjelma Poikkeusohjelma Kalenteri 1 ja Lisäaikakäyttö Energian valvonta Suodattimet Ohjelmisto Kieli Hälytysasetukset Palohälytykset Ulkoiset hälytykset Lämpötilavahti Lämpötila, hälytysrajat Huoltoväli Hälytysasetus Loki Jatkuva loki Log sender Ilmankäsittelykoneet Asetukset Puhaltimien tila Käyttöaika Automaattitoiminnot Lämmitys Lukeminen Esilämmitys Lisäsäätöjakso Jälkilämmitys Xzone Sähkölämmityspatteri Season Heat Automaattitoiminnot Jäähdytys Lukeminen Lisäsäätöjakso Jäähdytys Xzone COOL DX Viiveajat Ulkoilma, rajat Ilmavirta, rajat Lämmön/kylmän talteenotto Lukeminen Carry over control Sulatus Automaattitoiminnot SMART Link Ilmankosteus Lukeminen Kostutus Kuivaus Ilmankostutin, hälytys ReCO All Year Comfort MIRU Control Tulot/lähdöt Tiedonsiirto Ulkoinen portti B Langaton verkko Sähköposti EIA Modbus TCP BACnet IP EXOline TCP Käyttötila tiedonsiirto Perusasetukset Käyttäjä Manuaalinen testaus IQnavigator (käsipääte) Kytkeydy IQlogic-ohjausyksikköön Kirkkaus Ääni Huolto Suodattimien vaihto Suodattimien irrotus Uusien suodattimien asennus Puhdistus ja tarkastus Yleistä Suodatintila Lto-laite Puhaltimet ja puhallintila Toimintatarkastus Hälytykset ja vianetsintä Yleistä A- ja B-hälytys Hälytyksen kuittaus Hälytysasetusten muutos Hälytyskuvaus ja tehdasasetukset Tiedotteet Tekniset tiedot Mittatiedot, GOLD RX -yksikkökoneet pyörivillä lämmönsiirtimillä Mittatiedot, yksikkökone GOLD PX levylämmönsiirtimellä Mittatiedot, yksikkökone GOLD CX patterilämmönsiirtimellä Mittatiedot, erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD Riviliittimet Sähkötiedot Koneet Puhaltimet Sähkökotelo Moottori, pyörivä lämmönsiirrin Vakioroottori Recosorptic-roottori Säätötarkkuus Liitteet Vaatimustenmukaisuusvakuutus Käyttöönottopöytäkirja Ecodesign-tiedot Materiaaliselostus Lisenssi Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 1. Turvallisuusohjeet Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle suoritettavia töitä. Takuu ei korvaa koneelle tai sen osalle ostajan tai asentajan virheellisestä käsittelystä aiheutunutta vahinkoa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu Varoitus Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja tai Swegonin kouluttama huoltohenkilöstö saa suorittaa koneen sähköasennuksen tai kytkeä koneeseen ulkoisia toimintoja. 1.1 Turvakytkin/ Päävirtakytkin Pyörivällä (RX) tai levylämmönsiirtimellä (PX) varustetuissa GOLD-yksikkökoneissa, koot 04/05, 07/08, 11/12, 14/20 ja 25/30, turvakytkin on sijoitettu kytkentäkotelon ulkopuolelle. Pyörivällä lämmönsiirtimellä (RX) varustetuissa GOLDyksikkökoneissa, koot 35/40, 50/60, 70/80 ja 100/120, turvakytkin on sijoitettu oven ulkopuolelle koneen keskiosaan. Patterilämmönsiirtimellä varustetussa GOLD CX -koneessa, koko 35/40, turvakytkin on sijoitettu sähkökotelon vasemmalle puolelle koneen keskiosaan. Kokoluokissa 50/60, 70/80 ja 100/120 turvakytkin on sijoitettu muovikoteloon sähkökotelon alle koneen keskiosaan. Erillisissä tulo- ja poistoilmakoneissa GOLD SD, koot 04-80, turvakytkin on puhallinosan tarkastusluukun tarkastuspuolella. Koossa 100/120 turvakytkin on asennettu muovikoteloon koneen tarkastuspuolelle. Kone on normaalisti käynnistettävä ja pysäytettävä käsipäätteellä, ei turvakytkimellä. Katkaise virta aina turvakytkimellä huoltotöiden ajaksi, ellei ohjeessa ole toisin ilmoitettu. 1.2 Vaarat Varoitus Tarkasta ennen töiden aloittamista, että koneen jännite on katkaistu. Liikkuvien osien vaara-alueet Pyörivä osia ovat puhallinpyörä, mahdollisen pyörivän lämmönsiirtimen käyttöpyörä ja mahdollisen levylämmönsiirtimen ohitus-/sulkupelti. Lukittavat tarkastusluukut suojaavat puhaltimia sekä ltolaitetta. Jos puhaltimen poistoaukkoihin ei ole yhdistetty kanavia, ne on varustettava kosketussuojilla (lankaverkoilla). Varoitus Suodatin-/puhallinosan tarkastusluukkuja ei saa avata koneen käydessä. Pysäytä kone normaalikäytössä käsipäätteellä. Odota ennen luukun avaamista, että puhaltimet ovat pysähtyneet. Puhallinosassa on ylipaine, jonka vuoksi luukku voi lennähtää auki. Avain on säilytettävä erillään koneesta. 1.3 Kosketussuojat Sähkökotelon kansi ja mahdollinen kytkentäkansi toimivat kosketussuojana pyörivällä lämmönsiirtimellä varustetuissa yksikkökoneissa (RX), koot 04/05 ja 08, sekä kaikissa muissa versioissa (PX/CX/SD). Pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettujen yksikkökoneiden (RX) kokoluokissa 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 ja 100/120 kosketussuojana toimii sähkökotelon päällä oleva lukittava ovi ja mahdollinen kytkentäkansi. Kosketussuojan saa irrottaa ainoastaan valtuutettu asentaja tai koulutettu huoltohenkilöstö. Varoitus Koneen jännite on katkaistava turvakytkimellä ennen kosketussuojan irrottamista. Käytön aikana kosketussuojien on aina oltava paikallaan, kaikkien tarkastusluukkujen suljettuina sekä kytkentäkannen asennettuna koneen päälle. 1.4 Glykoli Glykolia käytetään patterilämmönsiirtimellä varustetuissa GOLD-koneissa. Varoitus Älä kaada glykolia viemäriin, vaan toimita se ympäristöjätteiden keräyspisteeseen, huoltoasemalle tms. Glykoli on vaarallista nautittuna ja se voi aiheuttaa hengenvaarallisen myrkytyksen tai munuaisvaurion. Hakeudu lääkäriin. Vältä glykolihöyryjen hengittämistä suljetuissa tiloissa. Jos glykolia roiskuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä (n. 5 min ajan). Ihoroiskeet pestään saippualla ja vedellä. Oikeus muutoksiin pidätetään. 3

4 2. Yleistä 2.1 Käyttökohteet GOLD on tarkoitettu yleisilmanvaihtoon. Valitusta versiosta riippuen GOLDia voidaan käyttää toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, julkisissa tiloissa, myymälöissä, asuinkiinteistöissä jne. Levy-/patterilämmönsiirtimellä (PX/CX) varustettua GOLDia ja erillisiä tulo- ja poistoilmakoneita (SD) voidaan käyttää myös kohtuullisen kosteiden tilojen ilmanvaihtoon, mutta ei kuitenkaan esim. uimahalleissa, joissa kosteus on jatkuvasti korkea. Erillisinä tulo- ja poistoilmakoneina toimitettu GOLD SD on tarkoitettu kohteisiin, joissa tulo- ja poistoilman on oltava erillisinä tai kun tilasyistä tarvitaan erilliset yksiköt tulo- ja poistoilmalle. Niitä voidaan käyttää myös erikseen, jos vain toista vaihtoehtoa tarvitaan. GOLD-järjestelmän kaikkien etujen hyödyntämiseksi suunnittelun, asennuksen, säädön ja käytön yhteydessä on tärkeää huomioida kojeen erityisominaisuudet. Perusrakenteinen kone sijoitetaan sisätiloihin. Ulkoasennuksessa on käytettävä TBTA/TBTB-lisävarustetta. Jos kanavatarvikkeita asennetaan ulkotilaan, niiden on oltava eristetyssä kotelossa (tyyppi TCxx). HUOM! Lue aina kappaleen 1 riskejä ja valtuutuksia koskevat turvaohjeet ja noudata huolellisesti kullekin työvaiheelle annettuja asennusohjeita. Ulkopuoliset tyyppikilvet on asennettu koneen tarkastuspuolelle ja sisäpuoliset puhallinseinään. Käytä tyyppikilven tietoja ottaessasi yhteyttä Swegoniin. 2.2 Mekaaninen rakenne GOLDia on saatavana 9 eri kokoa 18 ilmavirta-alueelle. Vaippa on maalattu beigensävyiseksi, NCS-2005-Y30R. Kahvojen, koristelistojen ja kytkentäkotelon yläosan sävy on tummanharmaa, NCS S 8502-B. Kytkentäkotelon alaosa on musta, NCS S 9000-N. Sisäpuoli on valmistettu alumiinisinkitystä teräslevystä. Ympäristöluokka C4. Välissä oleva eristys on 50 mm:n mineraalivillaa. Levylämmönsiirtimellä (PX) tai pyörivällä lämmönsiirtimellä (RX) varustetut GOLD-koneet, koot 11-30, joissa ilmanotto on ylhäällä, erilliset tulo- ja poistoilmakoneet (SD), koot 04-08, sekä GOLD RX Top on varustettu suodatinluokan F7 laskossuodattimella. Muissa versioissa/kokoluokissa on suodatinluokan F7 lasikuidusta valmistetut tulo- ja poistoilmasuodattimet. Pyörivän RECOnomic lto-laitteen pyörimisnopeus on portaattomasti säädettävissä ja sen lämpötilahyötysuhde on jopa 85 %. Levylämmönsiirrin on varustettu vakiona ohitus- ja sulkupellillä lämmönsiirtimen lämmöntalteenoton portaatonta ja automaattista säätöä varten. 4 GOLD CX -yksikkökoneissa, koot 35-80, patterilämmönsiirrin toimitetaan tehtaalta täydellisenä sisältäen asennetun shunttiyksikön sekä kaikki tarvittavat komponentit. Järjestelmä on normaalisti täytetty nesteellä, ilmattu, säädetty ja sen toiminta on testattu ennen toimitusta, mutta se voidaan tilata myös täyttämättömänä esim. kunnostus-, muutos- ja lisärakennuskohteisiin tai kun halutaan käyttää muuta kuin 30 % etyleeniglykolia. GOLD CX -koneisiin, koot 100/120, ja erillisiin tulo- ja poistoilmakoneisiin GOLD SD, koot , on lisävarusteena saatavilla irrallinen putkiryhmä. Tulo- ja poistoilmapuhaltimet ovat taaksepäin kaartuvilla siivillä varustettuja GOLD Wing+ aksiaali-radiaalipuhaltimia. Puhaltimet ovat suoravetoisia ja niissä on moottorinohjaus portaatonta säätöä varten. 2.3 Ohjausjärjestelmä IQlogic-ohjausjärjestelmä on mikroprosessoripohjainen ja integroitu koneeseen. Se ohjaa ja säätää puhaltimia, lto-laitetta, lämpötiloja, ilmavirtoja, käyttöaikoja ja useita järjestelmän sisäisiä ja ulkoisia toimintoja sekä hälytyksiä. 2.4 Ympäristödokumentaatio Katso täydellinen materiaaliselostus kotisivultamme www. swegon.com (vain Ruotsi). Kone on suunniteltu niin, että se on helppo purkaa osiin. Kun kone on tullut tiensä päähän, se on toimitettava hyväksyttyyn kierrätyslaitokseen. GOLDin kierrätettävä paino on noin 94 %. Swegon AB kuuluu REPA-rekisteriin, nro Jos sinulla on kysyttävää tästä purkamisohjeesta tai koneen ympäristövaikutuksista, ota yhteys Swegon-edustajaasi. 2.5 Lämmönsiirrintyypit Yksikkökone GOLD toimitetaan joko pyörivällä (RX), levy- (PX) tai patterilämmönsiirtimellä (CX) varustettuna. Erillisiin tulo- ja poistoilmakoneisiin (SD) on valinnaisvarusteena saatavilla patterilämmönsiirrin. Jos jokin kappale, toiminto tms. koskee vain tiettyä lämmönsiirrintyyppiä, se merkitään seuraavilla symboleilla: Pyörivä lämmönsiirrin (RX) Levylämmönsiirrin (PX) Patterilämmönsiirrin (CX, mahd. SD) Oikeus muutoksiin pidätetään.

5 2.6 Koneen osat Yksikkökone GOLD RX pyörivällä lämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Oikeakätinen Kuva 1a Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma GOLD : Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 1a tai vasenkätisenä kuvan 1b mukaisesti. GOLD : Kuva 1a näyttää puhaltimen sijainnin 1. Kone on voitu tilata myös puhaltimien sijainnilla 2, jolloin puhaltimet ja suodattimet on sijoitettu pystysuunnassa peilikuvaksi. Vasenkätisessä rakenteessa (kuva 1b) kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (vasenkätisessä Poistoilma) 2 JÄTEILMA* (vasenkätisessä Tuloilma) 3 Poistoilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 4 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 1) 5 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (Toimintovalitsimen asento = 3) 6 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 7 Paineanturi, lto-laite (Toimintovalitsimen asento = B) Kuva 1b Vasenkätinen 8 IQnavigator-käsipääte 9 Poistoilmasuodatin* 10 Säätöpelti (vasenkätisenä käytettäessä vasemmassa suodatinosassa) 11 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) 12 POISTOILMA* (vasenkätisessä Ulkoilma) 13 TULOILMA* (vasenkätisessä Jäteilma) 14 Tuloilmasuodatin* 15 Lämpötila-anturi, ulkoilma* 16 Lto-laite 17 Käyttömoottori, lto-laite 18 Pyörimisvahtianturi 19 Ohjausyksikkö, lto-laite 20 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) 21 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 4) 22 Lämpötila-anturi, poistoilma* 23 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla Oikeus muutoksiin pidätetään. 5

6 2.6.2 Yksikkökone GOLD PX levylämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Oikeakätinen Kuva 2a Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma Kuva 2b Vasenkätinen Kone toimitetaan oikea- tai vasenkätisenä rakenteena kuvien 2a ja 2b mukaisesti. Vasenkätisessä rakenteessa (kuva 2b) kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 JÄTEILMA* (vasenkätisessä Tuloilma) 2 ULKOILMA* (vasenkätisessä Poistoilma) 3 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (Toimintovalitsimen asento = 3) 4 Tuloilmasuodatin* 5 Lämpötila-anturi, ulkoilma* 6 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 7 Toimilaite, sulku- ja ohituspelti 8 Käsipääte 9 Anturi, poistoilman* lämpötila/suhteellinen kosteus 10 Poistoilmasuodatin* 11 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) 12 POISTOILMA* (vasenkätisessä Ulkoilma) 13 TULOILMA* (vasenkätisessä Jäteilma) 14 Poistoilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 15 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 1) 16 Jäätymissuoja-anturi 17 Levylämmönsiirrin ohitus- ja sulkupellillä 18 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 2) 19 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 4) 20 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 21 Mittausyhteet lämmönsiirtimen painehäviön mittaukseen. 22 Lämpötila-/tiheysanturi, tuloilma. 23 Lämpötila-/tiheysanturi, poistoilma. 6 Oikeus muutoksiin pidätetään.

7 2.6.3 Yksikkökone GOLD CX patterilämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Oikeakätinen, puhaltimen sijainti 1 Kuva 3a Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 3a tai vasenkätisenä kuvan 3b mukaisesti. Kuva 3a näyttää puhaltimen sijainnin 1. Kone on voitu tilata myös puhaltimien sijainnilla 2, jolloin puhaltimet ja suodattimet on sijoitettu pystysuunnassa peilikuvaksi. Vasenkätisessä rakenteessa (kuva 3b) kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (vasenkätisessä Poistoilma) 2 JÄTEILMA* (vasenkätisessä Tuloilma) 3 Poistoilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 4 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 1) 5 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (Toimintovalitsimen asento = 3) 6 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 7 Käsipääte 8 Poistoilmasuodatin* 10 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) 11 POISTOILMA* (vasenkätisessä Ulkoilma) Kuva 3b Vasenkätinen, puhaltimen sijainti 1 12 TULOILMA* (vasenkätisessä Jäteilma) 13 Tuloilmasuodatin* 14 Lämpötila-anturi, ulkoilma* 15 Patterilämmönsiirrin shunttiyksiköllä 16 Venttiilitoimilaite 17 Jäätymissuojauksen lämpötola-anturi 18 Kiertovesipumppu 19 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 2) 20 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 4) 21 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 22 Anturi, poistoilman* lämpötila/suhteellinen kosteus 23 Mittausyhteet lämmönsiirtimen painehäviön mittaukseen. 24 Lämpötila-/tiheysanturi, tuloilma. 25 Lämpötila-/tiheysanturi, poistoilma. GOLD CX koko 100/120: Putkiryhmä ohjausyksiköideen toimitetaan irrallisena lattia- tai seinäasennusta varten (lisävaruste). Oikeus muutoksiin pidätetään. 7

8 2.6.4 Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Kuva 4a Ulkoilma Tuloilma Kone toimitetaan kuvassa 4a esitettynä versiona. Tätä versiota voidaan käyttää monin eri tavoin, kuten kuvassa 4b on esitetty. Kuvan konetta käytetään tuloilmakoneena. Poistoilmakoneessa kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 2 Mahdollinen paineanturi, tuloilmasuodatin* (toimintovalitsimen asento = 3) (poistoilmakoneisssa paineanturi, poistoilmasuodatin) 3 Lämpötila-anturi, ulkoilma/tiheysanturi, tuloilma* (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/tiheysanturi, poistoilma) 4 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmapuhallin) Kuva 4b 5 Käsipääte 6 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) (Ei käytössä poistoilmakoneissa) 7 TULOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 8 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja moottorinohjauksella (poistoilmakoneissa poistoilmapuhallin moottorilla ja moottorinohjauksella) 9 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 10 Mahdollinen tuloilmasuodatin* (poistoilmakoneissa poistoilmasuodatin) 8 Oikeus muutoksiin pidätetään.

9 2.6.5 Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koko 12 Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Kuva 5a Ulkoilma Tuloilma Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 5a tai vasenkätisenä kuvan 5b mukaisesti. Kone voi myös koostua pelkästä suodattimesta ja puhaltimesta tai pelkästä puhaltimesta. Kuvan konetta käytetään tuloilmakoneena. Poistoilmakoneessa kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 2 Lämpötila-anturi, ulkoilma/tiheysanturi, tuloilma* (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/tiheysanturi, poistoilma) 3 Käsipääte 4 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) (Ei käytössä poistoilmakoneissa) 5 TULOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 6 Mahdollinen patterilämmönsiirrin, tuloilma* (poistoilmakoneissa patterilämmönsiirrin, poistoilma) Kuva 5b 7 Lämpötila-anturi, ulkoilma* (Vain patterilämmönsiirtimellä varustetuissa koneissa) (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/kosteusanturi, poistoilma) 8 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla (Poistoilmakoneissa poistoilmapuhallin moottorilla ja moottorinohjauksella) 9 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmapuhallin) 10 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 11 Mahdollinen paineanturi, tuloilmasuodatin* (toimintovalitsimen asento = 3) (poistoilmakoneisssa paineanturi, poistoilmasuodatin) 12 Mahdollinen tuloilmasuodatin* (poistoilmakoneissa poistoilmasuodatin) Oikeus muutoksiin pidätetään. 9

10 2.6.6 Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot , patterilämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Kuva 6a Ulkoilma Tuloilma Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 6a tai vasenkätisenä kuvan 6b mukaisesti. Kone voi myös koostua pelkästä suodattimesta ja puhaltimesta tai pelkästä puhaltimesta. Kuvan konetta käytetään tuloilmakoneena. Poistoilmakoneessa kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 2 Lämpötila-anturi, ulkoilma/tiheysanturi, tuloilma* (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/tiheysanturi, poistoilma) 3 Käsipääte 4 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) (Ei käytössä poistoilmakoneissa) 5 TULOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 6 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla (Poistoilmakoneissa poistoilmapuhallin moottorilla ja moottorinohjauksella) 10 Kuva 6b 7 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmapuhallin) 8 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 9 Mahdollinen patterilämmönsiirrin, tuloilma* (poistoilmakoneissa patterilämmönsiirrin, poistoilma) 10 Lämpötila-anturi, ulkoilma* (Vain patterilämmönsiirtimellä varustetuissa koneissa) (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/kosteusanturi, poistoilma) 11 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (toimintovalitsimen asento = 3) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmasuodatin) 12 Mahdollinen tuloilmasuodatin* (poistoilmakoneissa poistoilmasuodatin) Oikeus muutoksiin pidätetään.

11 3. Käyttöönotto 3.1 Yleistä Toimintajärjestys käyttöönotossa: 1. Tarkasta, ettei koneessa, kanavistossa tai toimintaosissa ole mitään sinne kuulumattomia esineitä. 2. Tarkasta, että pyörivä lämmönsiirrin (vain GOLD RX) pyörii kevyesti. Koo issa pyörivän lämmönsiirtimen pitää olla hieman kallellaan suodatinta kohti, katso kuva alla. Jos kallistusta pitää säätää, katso pyörivän lämmönsiirtimen kallistuksen säätöä koskeva erikoisohje (04-80) tai GOLD-asennusohje (120). L 0,5xL 4. Valitse kieli, jos se ei ole jo valittuna. Katso kohta tai Kone on asetettu tehtaalla käyttövalmiiksi. Katso kohta 11.2 Käyttöönottopöytäkirja. Usein näitä säätöjä on kuitenkin muutettava kyseiseen asennukseen sopiviksi. Tarvittaessa asetetaan puhaltimen sijainti (tarkastuspuoli), katso kohta Ohjelmoi kytkentäkello, käyttötapaus, lämpötilat, ilmavirrat ja toiminnot lukujen 4 15 mukaisesti. Valitse ilmavirran yksiköksi l/s, m 3 /s, m 3 /h tai cfm. Täytä käyttöönottopöytäkirja ja säilytä sitä koneen asiakirjataskussa. Jos lämmityksen säädössä esiintyy vaihteluja/hitautta, joissakin tapauksissa voi olla tarpeen muuttaa P-aluetta ja I-aikaa. Tähän tarvitaan erityinen koodi; ota yhteyttä Swegon-edustajaasi. 6. Aktivoi tarvittaessa käsi- tai automaattikäyttö (käyttöpaneeli) tai lukitse puhaltimien kierrosluku (ILMANSÄÄTÖkuva). Säädä kanavisto ja ilmalaitteet kohdan 3.2 mukaisesti. 7. Tarkasta ja tarvittaessa säädä koneen painetasapaino luvun 3.3 mukaisesti. 8. Tee lopuksi suodatinkalibrointi kohdan 6.3 mukaisesti. 0,5xL L GOLD RX, koko : kuvassa näkyy roottorin kallistuksen tehdasasetus puhaltimen sijainnilla 1. Roottorin pitää aina olla kallistuneena suodatinta kohti. Tämä tarkoittaa, että roottori on kallistuneena toiseen suuntaan puhaltimen sijainnilla Käännä turvakytkin päälle (I). Oikeus muutoksiin pidätetään. 11

12 3.2 Kanaviston ja ilmalaitteiden säätö Puhaltimien tarpeettoman energiankulutuksen estämiseksi on tärkeää pitää järjestelmän painehäviö mahdollisimman pienenä. Mukavuuden kannalta on myös tärkeää, että kanavisto ja ilmalaitteet on säädetty oikein. GOLDin ilmalaitteiden ja kanaviston säädössä on suositeltavaa noudattaa suhteellisuusmenetelmää. Suhteellisuussäädössä haarakanavien ilmavirtojen välinen suhde pidetään vakiona, vaikka runkokanavien ilmavirtaa muutetaan. Sama suhde koskee asennuksen ilmalaitteita. Kanaviston säädössä voidaan koneen puhaltimien kierrosluku lukita tietylle ilmavirralle, ks. kohta Toimintajärjestys Järjestelmä säädetään seuraavassa järjestyksessä: 1. Haarakanavien ilmalaitteiden säätö. 2. Haarakanavien säätö. 3. Runkokanavien säätö Työnkulku 1. Kaikki toimilaitteet ja pellit asetetaan täysin auki. 2. Laske mitatun ja mitoitetun virtauksen suhde kaikille ilmalaitteille, haarakanaville ja runkokanaville. Kussakin haarassa on pienimmän virtaussuhteen omaavan ilmalaitteen oltava täysin auki. Tämä ilmalaite toimii INDEK- SILAITTEENA. Sama koskee haara- ja runkopeltejä. Kun säätö on valmis, yhden ilmalaitteen, yhden haarapellin ja yhden runkopellin on kussakin haarassa oltava täysin auki. 3. Aloita säätö siitä runkokanavasta ja siitä rungon haarakanavasta, joilla on suurin virtaussuhde. Säätö aloitetaan tästä sen vuoksi, että tällöin ilma puristetaan niihin järjestelmän osiin, joissa sitä on vähiten. 4. Säädä haarakanavan viimeinen ilmalaite niin, että se saa saman virtaussuhteen kuin indeksilaite. Tämä ilmalaite toimii VERTAILULAITTEENA. Usein pienin virtaussuhde on haaran viimeisellä ilmalaitteella, jonka on tällöin oltava auki. Tässä tapauksessa sama ilmalaite toimii indeksi- ja vertailulaitteena. 5. Kurista haaran muut ilmalaitteet samaan virtaussuhteeseen kuin vertailulaite. Huom! Vertailulaitteen virtaussuhde tulee muuttumaan jokaisen kuristettavan ilmalaitteen osalta, mistä syystä vertailulaitteen virtaussuhde voidaan käytännössä asettaa hieman korkeammaksi. Vertailulaite on mitattava aina kuristettavien ilmalaitteiden välillä. 6. Siirry siihen haaraan, jolla oli seuraavaksi suurin virtaussuhde, ja säädä sen ilmalaiteet jne. Huom! Kaikkien haarapeltien on oltava täysin auki, kunnes kaikki ilmalaitteet on säädetty. 7. Kurista suurimman virtaussuhteen omaava haarapelti samaan virtaussuhteeseen kuin haara, jossa oli pienin virtaussuhde. Huom! Muista, että indeksipellin virtaussuhde muuttuu; toimi kuten kohdassa Kun kaikki haarat on säädetty, runkopelti kuristetaan samalla tavalla. Katso myös alla oleva säätöesimerkki. Säätöesimerkki Aloita säätämällä haarakanava B, koska sillä on suurin virtaussuhde. Viimeisen ilmalaitteen B3 virtaussuhde on pienin, ja sen on oltava täysin auki. Säädä muut ilmalaitteet B1 ja B2 niin, että niiden virtaussuhde on sama kuin ilmalaitteella B3 (ks. kohta 5 edellä). Säädä nyt ilmalaitteet haarakanavassa C. Ilmalaitteen C4 on oltava täysin auki, muut kuristetaan samaan virtaussuhteeseen. Säädä ilmalaitteet haarakanavassa A. Tässä on ilmalaite A3 indeksilaite, mistä syystä ensin kuristetaan ilmalaite A4 (vertailulaite) laitteen A3:n virtaussuhteeseen. Sen jälkeen säädetään muut samaan virtaussuhteeseen kuin ilmalaite A4. Kurista haarapelti B samaan virtaussuhteeseen kuin haarapelti A, kurista haarapelti C samaan virtaussuhteeseen kuin haarapelti A. Tarkasta, että kaikissa on sama virtaussuhde. Kun säätö on valmis, on 3 ilmalaitteen ja yhden haarapellin oltava täysin auki, jotta järjestelmän Paine olisi mahdollisimman pieni. qp = suunniteltu ilmavirta (l/s) qm = mitattu ilmavirta (l/s) qm K (virtaussuhde) = qp 12 Oikeus muutoksiin pidätetään.

13 3.3 Painetasapainon säätö Koskee vain pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettuja koneita. Säätölevyt GOLD RX Ilmanotto sivulta Koko 04-12, 1-2 levyä Koko , 1-5 levyä Yleistä Jotta lämmöntalteenottolaitteen vuotosuunta ja puhtaaksipuhallussektori toimisivat oikein, on poistoilmaosassa oltava tietty alipaine. Tämä varmistaa, ettei poistoilmaa pääsee sekoittumaan tuloilmaan. Koneen painetasapaino säädetään, kun laitteisto on täysin asennettu, kaikkien laitteiden ilmavirrat on säädetty ja käytössä ovat koneen normaalikäyttöä vastaavat tulo- ja poistoilmavirrat. Ilmanotto yläpuolella Koko 14-30, 2 levyä Kiinnitä säätölevyt kattoon itseporautuvilla ruuveilla laitteen sisältä käsin. SULJE AVAA SULJE (Työnnä sisään yksi tai useampia säätölevyjä) Painetasapaino säädetään tulppaamalla säätölevyn aukkoja mukana toimitetuilla muovitulpilla (työnnä käsi ja muovitulppa säätöpellin nelikulmaisen aukon kautta). GOLD RX Top Vasenkätinen Koo 04-12, 1 levy AVAA (Poista säätölevyjä) Oikeakätinen Koo 04-08, 1 levy Koko 11/12, 1 levy POISTOILMA POIS- TOILMA POIS- TOILMA Tarkastuspuoli Kuvan koneesta puuttuu selvyyden vuoksi pääty. Kaikki työt tehdään kuitenkin tarkastuspuolelta. Kiinnitysruuvi(t) Kiinnitysruuvi Kiinnitysruuvi(t) Säätölevy Säätölevy Ripusta säätölevy koneen takareunaan. Käännä säätölevy ylös etureunasta ja lukitse kiinnitysruuvilla. Säätölevy GOLD RX Top -koneen mukana toimitetaan kaksi säätölevyä. Riippuu koneen kätisyydestä, kumpi säätölevy asennetaan. Oikea säätölevy asennetaan sille varattuun paikkaan koneessa, toinen säätölevy romutetaan. Katso yllä oleva kuva. Irrota kiinnitysruuvi(t) ja työnnä säätöpelti uraansa. Asenna kiinnitysruuvi(t). Katso yllä oleva kuva. Painetasapaino säädetään tukkimalla säätölevyn reikiä mukana toimitetuilla muopvitulpilla. Oikeus muutoksiin pidätetään. 13

14 Vuotosuunnan varmistaminen Koneen Painetasapaino säädetään poistoilma-aukkoon asennetuilla kuristuspelleillä. Kuristuspellit toimitetaan erillisinä ja asentajan on asennettava ne poistoilmakanavan asennuksen jälkeen. Katso kuvat edelliselllä sivulla. Liitä painemittari koneen paineenmittausnippoihin. Koneessa on neljä paineenmittausnippaa, joista käytetään kahta lähimpänä poistoilmakanavaa olevaa nippaa. Sininen nippa mittaa poistoilmaosan ja valkoinen tuloilmaosan alipaineen. Paineenmittausnipat ovat kokoluokissa sähkökotelossa/sähkökeskuksessa ja kokoluokissa koneen keskiosan sisäpuolella. Kun GOLD RX Top yhdistetään COOL DX Top:iin, paineenmittausnipat ovat kuitenkin koneen keskiosan sisäpuolella. Katso oikealla oleva kuva. Huomaa, että molemmat paineenmittausnipat mittaavat alipainetta. MITATUT ARVOT Poistoilmaosan alipaineen on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin tuloilmaosan. Jos poistoilmaosan alipaine on yhtä suuri tai korkeintaan 20 Pa suurempi kuin tuloilmaosan alipaine, säätö on valmis. Poikkeamat Jos poistoilmaosan alipaine on pienempi kuin tuloilmaosassa, säätöpeltejä on säädettävä seuraavasti: 1. Pysäytä kone, avaa poistoilmasuodattimen tarkastusluukku. GOLD RX Top/GOLD RX, jossa ilmanotto yläpuolelta: tulppaa osa säätölevyn aukoista mukana toimitetuilla muovitulpilla. GOLD RX, jossa ilmanotto sivulta: työnnä poistoaukon säätölevyjä hieman eteenpäin (kiinni). Full face liitännän yhteydessä (kanavatarvike eristetyssä kotelossa): Jos säätöpelti/-pellit on/ovat kokonaan kiinni ja alipaine poistoilmaosassa on edelleen pienempi kuin tuloilmaosassa, tuki joitakin reikiä säätöpellissä mukan toimitetuilla muovitulpilla. 3. Sulje tarkastusluukku ja käynnistä kone. 4. Mittaa paineet. Toista kunnes alipaine poistoilmaosassa on yhtä suuri tai korkeintaan 20 Pa suurempi kuin tuloilmaosassa (0 20 Pa). 5. Jos alipaine poistoilmaosassa on yli 20 Pa suurempi kuin tuloilmaosassa, vaikka kuristuspellit ovat täysin auki, vuoto- ja puhallusvirrasta tulee tarpeettoman suuri, mikä lisää poistoilmapuhaltimen energiankulutusta. Paineenmittausnipat vuotosuunta (koneen oikeakätinen versio) GOLD GOLD GOLD 100/120 - (sininen) + (valkoinen) (sininen) + (valkoinen) (sininen) + (valkoinen) POISTOILMA POIS- TOILMA POIS- TOILMA 14 Oikeus muutoksiin pidätetään.

15 4. IQnavigator-käsipääte ja näyttötoiminnot 4.1 IQnavigator-käsipääte Yleistä Käsipääte on 7" kapasitiivinen kosketusnäyttö, joka liitetään koneen ohjainkorttiin pikaliittimellä varustetulla 3 m kaapelilla. Käsipääte käynnistetään/suljetaan yläsivulla olevalla on/off-painikkeella. Jos käsipäätettä ei ole käytetty 45 minuuttiin, se kytkeytyy lepotilaan. Katso alla olevista kuvista liittimet, painikkeet ja LEDmerkkivalot. IQnavigatoria voi käyttää ulkona, mutta se on säilytettävä säältä suojattuna. Tekniset tiedot: Käyttölämpötila: Pudotuskestävyys: C 1 metrin korkeudelta Hälytyksen merkkivalo Valoanturi Vilkkuu punaisena, kun hälytys Toiminnan merkkivalo Jatkuva vihreä, kun käytössä On/off-painike: Kun kosketusnäyttö on lepotilassa tai pois päältä: Lyhyt on/off-painikkeen painallus = kosketusnäyttö herää tai käynnistyy Kun kosketusnäyttö on päällä: Lyhyt on/off-painikkeen painallus = kosketusnäyttö lepotilaan Pitkä on/off-painikkeen painellus = kysymys "Suljetaanko IQnavigator?" näytetään, paina OK, kosketusnäyttö sulkeutuu HUOM! Purista liitintä IQnavigatorin kaapelia irrotettaessa, jotta suojakumin alla oleva lukitus vapautuu SD-korttiliitin tulevalle toiminnolle USB-liitin tulevalle toiminnolle RJ12-liitin tulevalle toiminnolle RJ45-liitäntä IQnavigatorin (PoE) virtaja tiedonsiirtokaapelille tai verkkokaapelille (vaatii verkkoadapterin TBLZ-1-70) Liitin ulkoiselle virtalähteelle (lisävaruste) Kuulokeliitin. Tulevalle toiminnolle Oikeus muutoksiin pidätetään. 15

16 4.1.2 Käyttö Kun vaaleanharmaa pinta näkyy kosketusnäytön oikeassa ja/tai vasemmassa reunassa ja näkymän ilmaisu näkyy alareunassa, tämä ilmaisee, että on mahdollista selata yhtä tai molempia sivuja. Käyttöpaneeli Pieni ilmavirta Seis Hälytysloki Ilmavirtakaavio Vaaleanharmaa pinta Näkymän ilmaisu (Tässä tapauksessa ilmaistaan, että on mahdollista selata molempia sivuja) Kun vieritysreunus näkyy kosketusnäytössä, näytön sisältöä voi vierittää ylös tai alas. Ilmavirta Lukeminen LUKU Käyttötaso Säädintyyppi Tehostus Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Tuloilma Poistoilma Tuloilmakanava Tuloilmakanava, asetusarvo Poistoilmakanava Poistoilmakanava, asetusarvo Vieritysreunus Paina kohdettta, jonka haluat avata tai merkitä. Ilmavirta Lukeminen TEHOSTUS Käyttötaso Säädintyyppi Tuloilma Poistoilma Tehostus Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Yksikkö Tarvittava aika Jäljellä oleva aika YKSIKKÖ ILMANSÄÄTÖ h min Kun on/off-painike näkyy kosketusnäytössä, vedä tai osoita sitä niin, että se näkyy halutussa asennossa. Ilmavirta Lukeminen TEHOSTUS Käyttötaso Säädintyyppi Tuloilma Poistoilma Tehostus Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Yksikkö Tarvittava aika Jäljellä oleva aika YKSIKKÖ ILMANSÄÄTÖ h min 16 Oikeus muutoksiin pidätetään.

17 4.1.3 Painikkeet Kosketusnäytön yläreunan painikkeilla on seuraavat toiminnot: Uloskirjautuminen. Käyttöpaneeli Pieni ilmavirta Seis Siirtyminen ylöspän näkymäpuussa. Hälytysloki Ikkunan sulkeminen ja paluu aiemmin näytettyyn kohteeseen. Lokikaavio Ilmavirtakaavio Paluu käyttöpaneeliin. Nykyisen näkymän ohjetekstit Näytön symbolit Käyttöpaneeli Käsipääte liitetty. Pieni ilmavirta Käsipäätettä ei ole liitetty. Seis Ei sisäänkirjautunut Hälytysloki Sisäänkirjautunut käyttäjään (local) Lokikaavio Ilmavirtakaavio Sisäänkirjautunut asennukseen Osoittaa, että verkkosivu on aktiivinen Osoittaa, että joku tiedonsiirtoprotokolla on aktivoitu Kosketusnäytön yläreunassa näkyy myös kelloaika/ päiväys, koneen tyyppi ja laitteiston nimi, katso myös kohta Oikeus muutoksiin pidätetään. 17

18 4.1.5 Näppäimistö Muutettavat arvot on merkitty harmaalla. Sisäänkirjautumisen ja arvojen muuttamisen yhteydessä kosketusnäytön alareunassa näkyy näppäimistö. Muutettava arvo merkitään painamalla sen kuvaketta kosketusnäytössä. Haluttu arvo kirjoitetaan ja tallennetaan painamalla valmispainiketta. Painikkeiden toiminnot: Käyttäjän valinta Syötä PIN-koodi Desimaalipilkku Poistaa edellisen merkin Pienentää merkittyä arvoa Suurentaa merkittyä arvoa Miinusmerkki. Käytetään negatiivisten arvojen syöttämiseen. Määrittelemätön toiminto. Käytetään aika- ja ohjelmatoiminnoissa. Keskeytä Valmis 18 Oikeus muutoksiin pidätetään.

19 4.2 Näyttötoiminnot Käynnistysnäkymä Valitse haluttu kieli (näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä). Katso kohta Profiilin valinta Valitse haluttu käyttöoikeustaso. local (käyttäjä). Katso luku 5. Koodia ei tarvita. installation. Katso luku 6. Tähän näkymäryhmään pääsy edellyttää koodia (=1111). service. Tähän näkymäryhmään pääsy edellyttää koodia ja erityiskoulutusta. Käyttöpaneeli Pieni ilmavirta Seis Käyttöpaneeli. Katso kohta Huom! Näkymien rakenne vaihtelee konetyypistä ja valituista toiminnoista riippuen. Hälytysloki Lokikaavio Ilmavirtakaavio Oikeus muutoksiin pidätetään. 19

20 4.2.1 Kielen valinta Kun kone käynnistetään ensimmäisen kerran, näytössä näkyy kielenvalintanäkymä. Valitse haluttu kieli ja paina OK. Kielen valinta myöhemmin tai väärän kielivalinnan vaihtaminen tehdään käsipäätteen toiminnoilla. Katso kohta Käyttöpaneeli Käyttöpaneeli Yleistä Näytössä on normaalisti käyttöpaneeli, ellei jotain muuta näkymää ole valittu. Kosketusnäyttö kytkeytyy lepotilaan 45 minuutin kuluttua. Lepotilasta poistutaan painamalla kosketusnäytön on/offpainiketta. Virtauskaavion sisältö vaihtelee valitusta konetyypistä ja muista käyttötilaan vaikuttavista toiminnoista riippuen. Pieni ilmavirta Seis Hälytysloki Lokikaavio Ilmavirtakaavio Käyttötilan vaihtaminen Kone käynnistetään ja pysäytetään tai vaihdetaan käsi- tai automaattikäytölle käyttöpaneelista. Kone on normaalisti käynnistettävä ja pysäytettävä käsipäätteellä, ei turvakytkimellä. Näyttää nykyisen käyttötilan Näyttää aktiiviset hälytykset Hälytysloki Hälytyslokista voidaan lukea aktiiviset hälytykset, odotetut hälytykset ja hälytyshistoria (50 viimeistä), katso myös luku Oikeus muutoksiin pidätetään.

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Sisällys 1. IQnavigator-käsipääte...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Käyttö... 4 1.3 Painikkeet... 5 1.4 Näytön symbolit... 5 1.5 Näppäimistö... 6 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E Alkaen ohjelmaversiosta.9 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi Sisällys. Turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT.

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. 1. Yleistä MIRUVENT on poistoilmapuhallin, jota voidaan käyttää useimmissa poistoilmajärjestelmissä, joissa ilmassa on kohtuullisen paljon epäpuhtauksia.

Lisätiedot

Mitoitus, asennus, mitat ja paino

Mitoitus, asennus, mitat ja paino PX, levylämmönsiirrin, koko 04 Ilmavirta, m 3 /h SFPv.5.0.5 Käytettävissä oleva kokonaispaineenkorotus, Pa 3 4 4 Poistoilmapuhallin 85 L w,tot 70dB 75 Tuloilmapuhallin 85 3 L w,tot 70dB 75 Ilmavirta, m

Lisätiedot

Mitoitus, asennus, mitat ja paino

Mitoitus, asennus, mitat ja paino Tämän asiakirjan käyrästöt ja taulukot on tarkoitettu ohjeellisiksi. Tarkka mitoitus tehdään ProUnitkonevalintaohjelmalla. Sisällysluettelo Mitoituksen edellytykset... 5 RX, yksikkökone pyörivällä lämmönsiirtimellä...

Lisätiedot

TBBR/TCBR kiertoilmaosa asennusohje GOLD-koot 12-80

TBBR/TCBR kiertoilmaosa asennusohje GOLD-koot 12-80 TBBR/TCBR kiertoilmaosa asennusohje GOLD-koot 12-80 1. Yleistä Kiertoilmaosaa käytetään kahdessa käyttötapauksessa. 1. Huoneilman kierrätykseen ilman ulkoilman lisäystä. Käytetään jaksottaisen yölämmityksen

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D Alkaen ohjelmaversiosta 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Yleistä Sekoitusosa TBBD on saatavana GOLD/SILVER C SD:n kokoihin 04-80. Sekoitusosaa voidaan käyttää, kun miehittämätön tila halutaan lämmittää kiertoilmalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027 FI.427.050101 Ohje BASIC Puhallin, koko 004 027 1. Yleistä on suorakäyttöinen aksiaali-radiaalipuhallin, jonka sähkötehokkuus on hyvä, ilmavirtaus pieni ja tasainen, äänitaso alhainen ja rakennepituus

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI

PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Joustava, helposti muutettava hajotuskuvio Irrotetava ja puhdistettava pelti Helppo säätö, kiinteä mittausliitäntä Irrotettava suutinlevy Käytetään liitäntälaatikon

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Yleistä Optista savutunnistinta TBLZ-1-72-a käytetään savukaasujen mittaukseen ilmanvaihtokanavista. Se koostuu

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC Patentoidulla ilmamäärän säädöllä IMS ilmavirtaa voidaan säätää helposti hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi. Uusi toiminto sallii useita virtauskuvioita (kahteen suuntaan, yhteen suuntaan ja niiden välimuoto).

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ACLb ----------------------------------------------------------

ACLb ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- e.r.i.c.-järjestelmän tuloilmalaite, kattoon sijoitettava yksikartiohajotin

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Pieni painehäviö riippumatta lämmitys/jäähdytyspellin asennosta Seitsemän kokoa Tarkastuslasi toiminnan tarkastusta varten Varustettu sähköisillä toimilaitteilla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI

GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Poisto- ja siirtoilmalle Vapaa ala 91% Myös suurille ilmavirroille Puhdistettava Asennetaan kiinnityskehyksiin FHA tai FHB tai liitäntälaatikkoon

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD LP

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD LP KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD LP Alkaen ohjelmaversiosta 3.02 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö YLEISTÄ... 3. Käyttökohteet...3.2 Mekaaninen rakenne...3.3

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot