KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E Alkaen ohjelmaversiosta 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. 1

2 Sisällys 1. Turvallisuusohjeet Turvakytkin/ Päävirtakytkin Vaarat Kosketussuojat Glykoli Yleistä Käyttökohteet Mekaaninen rakenne Ohjausjärjestelmä Ympäristödokumentaatio Lämmönsiirrintyypit Koneen osat Yksikkökone GOLD RX pyörivällä lämmönsiirtimellä Yksikkökone GOLD PX levylämmönsiirtimellä Yksikkökone GOLD CX patterilämmönsiirtimellä Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koko Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot , patterilämmönsiirtimellä Käyttöönotto Yleistä Kanaviston ja ilmalaitteiden säätö Toimintajärjestys Työnkulku Painetasapainon säätö Yleistä Vuotosuunnan varmistaminen IQnavigator-käsipääte ja näyttötoiminnot IQnavigator-käsipääte Yleistä Käyttö Painikkeet Näytön symbolit Näppäimistö Näyttötoiminnot Kielen valinta Käyttöpaneeli Yleistä Käyttötilan vaihtaminen Hälytysloki Lokikaavio Ilmavirtakaavio Käyttäjä (local) Näyttötoiminnot Suodatinkalibrointi Toiminnot Ilmavirta Lukeminen Käyttötaso Ilmavirran säätö Lämpötila Lukeminen Asetukset Aika ja ohjelma Aika/Päiväys Ohjelma-asetukset Päiväohjelma Poikkeusohjelma Kalenteri 1 ja Lisäaikakäyttö Energian valvonta Suodattimet Ohjelmisto Kieli Asennus Näyttötoiminnot Pääasetukset Suodatinkalibrointi Toiminnot Ilmavirta Lukeminen Käyttötaso Säädintyyppi Optimize Asetusarvon siirto Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Automaattinen toiminta Lämpötila Lukeminen Asetukset Säädintyyppi Asetusarvon siirto Neutraalialue Ulkoiset lämpötila-anturit Säätöjakso Min. jäteilma Morning Boost Heating Boost Cooling Boost Jaksoittainen yölämmitys Kesäyöjäähdytys Vähennys (ilmavirta/paine) Aika ja ohjelma Aika ja päiväys Ohjelma-asetukset Päiväohjelma Poikkeusohjelma Kalenteri 1 ja Lisäaikakäyttö Energian valvonta Suodattimet Ohjelmisto Kieli Hälytysasetukset Palohälytykset Ulkoiset hälytykset Lämpötilavahti Lämpötila, hälytysrajat Huoltoväli Hälytysasetus Loki Jatkuva loki Log sender Ilmankäsittelykoneet Asetukset Puhaltimien tila Käyttöaika Automaattitoiminnot Lämmitys Lukeminen Esilämmitys Lisäsäätöjakso Jälkilämmitys Xzone Sähkölämmityspatteri Season Heat Automaattitoiminnot Jäähdytys Lukeminen Lisäsäätöjakso Jäähdytys Xzone COOL DX Viiveajat Ulkoilma, rajat Ilmavirta, rajat Lämmön/kylmän talteenotto Lukeminen Carry over control Sulatus Automaattitoiminnot SMART Link Ilmankosteus Lukeminen Kostutus Kuivaus Ilmankostutin, hälytys ReCO All Year Comfort MIRU Control Tulot/lähdöt Tiedonsiirto Ulkoinen portti B Langaton verkko Sähköposti EIA Modbus TCP BACnet IP EXOline TCP Käyttötila tiedonsiirto Perusasetukset Käyttäjä Manuaalinen testaus IQnavigator (käsipääte) Kytkeydy IQlogic-ohjausyksikköön Kirkkaus Ääni Huolto Suodattimien vaihto Suodattimien irrotus Uusien suodattimien asennus Puhdistus ja tarkastus Yleistä Suodatintila Lto-laite Puhaltimet ja puhallintila Toimintatarkastus Hälytykset ja vianetsintä Yleistä A- ja B-hälytys Hälytyksen kuittaus Hälytysasetusten muutos Hälytyskuvaus ja tehdasasetukset Tiedotteet Tekniset tiedot Mittatiedot, GOLD RX -yksikkökoneet pyörivillä lämmönsiirtimillä Mittatiedot, yksikkökone GOLD PX levylämmönsiirtimellä Mittatiedot, yksikkökone GOLD CX patterilämmönsiirtimellä Mittatiedot, erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD Riviliittimet Sähkötiedot Koneet Puhaltimet Sähkökotelo Moottori, pyörivä lämmönsiirrin Vakioroottori Recosorptic-roottori Säätötarkkuus Liitteet Vaatimustenmukaisuusvakuutus Käyttöönottopöytäkirja Ecodesign-tiedot Materiaaliselostus Lisenssi Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 1. Turvallisuusohjeet Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle suoritettavia töitä. Takuu ei korvaa koneelle tai sen osalle ostajan tai asentajan virheellisestä käsittelystä aiheutunutta vahinkoa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu Varoitus Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja tai Swegonin kouluttama huoltohenkilöstö saa suorittaa koneen sähköasennuksen tai kytkeä koneeseen ulkoisia toimintoja. 1.1 Turvakytkin/ Päävirtakytkin Pyörivällä (RX) tai levylämmönsiirtimellä (PX) varustetuissa GOLD-yksikkökoneissa, koot 04/05, 07/08, 11/12, 14/20 ja 25/30, turvakytkin on sijoitettu kytkentäkotelon ulkopuolelle. Pyörivällä lämmönsiirtimellä (RX) varustetuissa GOLDyksikkökoneissa, koot 35/40, 50/60, 70/80 ja 100/120, turvakytkin on sijoitettu oven ulkopuolelle koneen keskiosaan. Patterilämmönsiirtimellä varustetussa GOLD CX -koneessa, koko 35/40, turvakytkin on sijoitettu sähkökotelon vasemmalle puolelle koneen keskiosaan. Kokoluokissa 50/60, 70/80 ja 100/120 turvakytkin on sijoitettu muovikoteloon sähkökotelon alle koneen keskiosaan. Erillisissä tulo- ja poistoilmakoneissa GOLD SD, koot 04-80, turvakytkin on puhallinosan tarkastusluukun tarkastuspuolella. Koossa 100/120 turvakytkin on asennettu muovikoteloon koneen tarkastuspuolelle. Kone on normaalisti käynnistettävä ja pysäytettävä käsipäätteellä, ei turvakytkimellä. Katkaise virta aina turvakytkimellä huoltotöiden ajaksi, ellei ohjeessa ole toisin ilmoitettu. 1.2 Vaarat Varoitus Tarkasta ennen töiden aloittamista, että koneen jännite on katkaistu. Liikkuvien osien vaara-alueet Pyörivä osia ovat puhallinpyörä, mahdollisen pyörivän lämmönsiirtimen käyttöpyörä ja mahdollisen levylämmönsiirtimen ohitus-/sulkupelti. Lukittavat tarkastusluukut suojaavat puhaltimia sekä ltolaitetta. Jos puhaltimen poistoaukkoihin ei ole yhdistetty kanavia, ne on varustettava kosketussuojilla (lankaverkoilla). Varoitus Suodatin-/puhallinosan tarkastusluukkuja ei saa avata koneen käydessä. Pysäytä kone normaalikäytössä käsipäätteellä. Odota ennen luukun avaamista, että puhaltimet ovat pysähtyneet. Puhallinosassa on ylipaine, jonka vuoksi luukku voi lennähtää auki. Avain on säilytettävä erillään koneesta. 1.3 Kosketussuojat Sähkökotelon kansi ja mahdollinen kytkentäkansi toimivat kosketussuojana pyörivällä lämmönsiirtimellä varustetuissa yksikkökoneissa (RX), koot 04/05 ja 08, sekä kaikissa muissa versioissa (PX/CX/SD). Pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettujen yksikkökoneiden (RX) kokoluokissa 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 ja 100/120 kosketussuojana toimii sähkökotelon päällä oleva lukittava ovi ja mahdollinen kytkentäkansi. Kosketussuojan saa irrottaa ainoastaan valtuutettu asentaja tai koulutettu huoltohenkilöstö. Varoitus Koneen jännite on katkaistava turvakytkimellä ennen kosketussuojan irrottamista. Käytön aikana kosketussuojien on aina oltava paikallaan, kaikkien tarkastusluukkujen suljettuina sekä kytkentäkannen asennettuna koneen päälle. 1.4 Glykoli Glykolia käytetään patterilämmönsiirtimellä varustetuissa GOLD-koneissa. Varoitus Älä kaada glykolia viemäriin, vaan toimita se ympäristöjätteiden keräyspisteeseen, huoltoasemalle tms. Glykoli on vaarallista nautittuna ja se voi aiheuttaa hengenvaarallisen myrkytyksen tai munuaisvaurion. Hakeudu lääkäriin. Vältä glykolihöyryjen hengittämistä suljetuissa tiloissa. Jos glykolia roiskuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä (n. 5 min ajan). Ihoroiskeet pestään saippualla ja vedellä. Oikeus muutoksiin pidätetään. 3

4 2. Yleistä 2.1 Käyttökohteet GOLD on tarkoitettu yleisilmanvaihtoon. Valitusta versiosta riippuen GOLDia voidaan käyttää toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, julkisissa tiloissa, myymälöissä, asuinkiinteistöissä jne. Levy-/patterilämmönsiirtimellä (PX/CX) varustettua GOLDia ja erillisiä tulo- ja poistoilmakoneita (SD) voidaan käyttää myös kohtuullisen kosteiden tilojen ilmanvaihtoon, mutta ei kuitenkaan esim. uimahalleissa, joissa kosteus on jatkuvasti korkea. Erillisinä tulo- ja poistoilmakoneina toimitettu GOLD SD on tarkoitettu kohteisiin, joissa tulo- ja poistoilman on oltava erillisinä tai kun tilasyistä tarvitaan erilliset yksiköt tulo- ja poistoilmalle. Niitä voidaan käyttää myös erikseen, jos vain toista vaihtoehtoa tarvitaan. GOLD-järjestelmän kaikkien etujen hyödyntämiseksi suunnittelun, asennuksen, säädön ja käytön yhteydessä on tärkeää huomioida kojeen erityisominaisuudet. Perusrakenteinen kone sijoitetaan sisätiloihin. Ulkoasennuksessa on käytettävä TBTA/TBTB-lisävarustetta. Jos kanavatarvikkeita asennetaan ulkotilaan, niiden on oltava eristetyssä kotelossa (tyyppi TCxx). HUOM! Lue aina kappaleen 1 riskejä ja valtuutuksia koskevat turvaohjeet ja noudata huolellisesti kullekin työvaiheelle annettuja asennusohjeita. Ulkopuoliset tyyppikilvet on asennettu koneen tarkastuspuolelle ja sisäpuoliset puhallinseinään. Käytä tyyppikilven tietoja ottaessasi yhteyttä Swegoniin. 2.2 Mekaaninen rakenne GOLDia on saatavana 9 eri kokoa 18 ilmavirta-alueelle. Vaippa on maalattu beigensävyiseksi, NCS-2005-Y30R. Kahvojen, koristelistojen ja kytkentäkotelon yläosan sävy on tummanharmaa, NCS S 8502-B. Kytkentäkotelon alaosa on musta, NCS S 9000-N. Sisäpuoli on valmistettu alumiinisinkitystä teräslevystä. Ympäristöluokka C4. Välissä oleva eristys on 50 mm:n mineraalivillaa. Levylämmönsiirtimellä (PX) tai pyörivällä lämmönsiirtimellä (RX) varustetut GOLD-koneet, koot 11-30, joissa ilmanotto on ylhäällä, erilliset tulo- ja poistoilmakoneet (SD), koot 04-08, sekä GOLD RX Top on varustettu suodatinluokan F7 laskossuodattimella. Muissa versioissa/kokoluokissa on suodatinluokan F7 lasikuidusta valmistetut tulo- ja poistoilmasuodattimet. Pyörivän RECOnomic lto-laitteen pyörimisnopeus on portaattomasti säädettävissä ja sen lämpötilahyötysuhde on jopa 85 %. Levylämmönsiirrin on varustettu vakiona ohitus- ja sulkupellillä lämmönsiirtimen lämmöntalteenoton portaatonta ja automaattista säätöä varten. 4 GOLD CX -yksikkökoneissa, koot 35-80, patterilämmönsiirrin toimitetaan tehtaalta täydellisenä sisältäen asennetun shunttiyksikön sekä kaikki tarvittavat komponentit. Järjestelmä on normaalisti täytetty nesteellä, ilmattu, säädetty ja sen toiminta on testattu ennen toimitusta, mutta se voidaan tilata myös täyttämättömänä esim. kunnostus-, muutos- ja lisärakennuskohteisiin tai kun halutaan käyttää muuta kuin 30 % etyleeniglykolia. GOLD CX -koneisiin, koot 100/120, ja erillisiin tulo- ja poistoilmakoneisiin GOLD SD, koot , on lisävarusteena saatavilla irrallinen putkiryhmä. Tulo- ja poistoilmapuhaltimet ovat taaksepäin kaartuvilla siivillä varustettuja GOLD Wing+ aksiaali-radiaalipuhaltimia. Puhaltimet ovat suoravetoisia ja niissä on moottorinohjaus portaatonta säätöä varten. 2.3 Ohjausjärjestelmä IQlogic-ohjausjärjestelmä on mikroprosessoripohjainen ja integroitu koneeseen. Se ohjaa ja säätää puhaltimia, lto-laitetta, lämpötiloja, ilmavirtoja, käyttöaikoja ja useita järjestelmän sisäisiä ja ulkoisia toimintoja sekä hälytyksiä. 2.4 Ympäristödokumentaatio Katso täydellinen materiaaliselostus kotisivultamme www. swegon.com (vain Ruotsi). Kone on suunniteltu niin, että se on helppo purkaa osiin. Kun kone on tullut tiensä päähän, se on toimitettava hyväksyttyyn kierrätyslaitokseen. GOLDin kierrätettävä paino on noin 94 %. Swegon AB kuuluu REPA-rekisteriin, nro Jos sinulla on kysyttävää tästä purkamisohjeesta tai koneen ympäristövaikutuksista, ota yhteys Swegon-edustajaasi. 2.5 Lämmönsiirrintyypit Yksikkökone GOLD toimitetaan joko pyörivällä (RX), levy- (PX) tai patterilämmönsiirtimellä (CX) varustettuna. Erillisiin tulo- ja poistoilmakoneisiin (SD) on valinnaisvarusteena saatavilla patterilämmönsiirrin. Jos jokin kappale, toiminto tms. koskee vain tiettyä lämmönsiirrintyyppiä, se merkitään seuraavilla symboleilla: Pyörivä lämmönsiirrin (RX) Levylämmönsiirrin (PX) Patterilämmönsiirrin (CX, mahd. SD) Oikeus muutoksiin pidätetään.

5 2.6 Koneen osat Yksikkökone GOLD RX pyörivällä lämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Oikeakätinen Kuva 1a Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma GOLD : Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 1a tai vasenkätisenä kuvan 1b mukaisesti. GOLD : Kuva 1a näyttää puhaltimen sijainnin 1. Kone on voitu tilata myös puhaltimien sijainnilla 2, jolloin puhaltimet ja suodattimet on sijoitettu pystysuunnassa peilikuvaksi. Vasenkätisessä rakenteessa (kuva 1b) kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (vasenkätisessä Poistoilma) 2 JÄTEILMA* (vasenkätisessä Tuloilma) 3 Poistoilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 4 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 1) 5 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (Toimintovalitsimen asento = 3) 6 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 7 Paineanturi, lto-laite (Toimintovalitsimen asento = B) Kuva 1b Vasenkätinen 8 IQnavigator-käsipääte 9 Poistoilmasuodatin* 10 Säätöpelti (vasenkätisenä käytettäessä vasemmassa suodatinosassa) 11 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) 12 POISTOILMA* (vasenkätisessä Ulkoilma) 13 TULOILMA* (vasenkätisessä Jäteilma) 14 Tuloilmasuodatin* 15 Lämpötila-anturi, ulkoilma* 16 Lto-laite 17 Käyttömoottori, lto-laite 18 Pyörimisvahtianturi 19 Ohjausyksikkö, lto-laite 20 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) 21 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 4) 22 Lämpötila-anturi, poistoilma* 23 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla Oikeus muutoksiin pidätetään. 5

6 2.6.2 Yksikkökone GOLD PX levylämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Oikeakätinen Kuva 2a Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma Kuva 2b Vasenkätinen Kone toimitetaan oikea- tai vasenkätisenä rakenteena kuvien 2a ja 2b mukaisesti. Vasenkätisessä rakenteessa (kuva 2b) kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 JÄTEILMA* (vasenkätisessä Tuloilma) 2 ULKOILMA* (vasenkätisessä Poistoilma) 3 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (Toimintovalitsimen asento = 3) 4 Tuloilmasuodatin* 5 Lämpötila-anturi, ulkoilma* 6 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 7 Toimilaite, sulku- ja ohituspelti 8 Käsipääte 9 Anturi, poistoilman* lämpötila/suhteellinen kosteus 10 Poistoilmasuodatin* 11 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) 12 POISTOILMA* (vasenkätisessä Ulkoilma) 13 TULOILMA* (vasenkätisessä Jäteilma) 14 Poistoilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 15 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 1) 16 Jäätymissuoja-anturi 17 Levylämmönsiirrin ohitus- ja sulkupellillä 18 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 2) 19 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 4) 20 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 21 Mittausyhteet lämmönsiirtimen painehäviön mittaukseen. 22 Lämpötila-/tiheysanturi, tuloilma. 23 Lämpötila-/tiheysanturi, poistoilma. 6 Oikeus muutoksiin pidätetään.

7 2.6.3 Yksikkökone GOLD CX patterilämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Oikeakätinen, puhaltimen sijainti 1 Kuva 3a Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 3a tai vasenkätisenä kuvan 3b mukaisesti. Kuva 3a näyttää puhaltimen sijainnin 1. Kone on voitu tilata myös puhaltimien sijainnilla 2, jolloin puhaltimet ja suodattimet on sijoitettu pystysuunnassa peilikuvaksi. Vasenkätisessä rakenteessa (kuva 3b) kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (vasenkätisessä Poistoilma) 2 JÄTEILMA* (vasenkätisessä Tuloilma) 3 Poistoilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 4 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 1) 5 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (Toimintovalitsimen asento = 3) 6 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 7 Käsipääte 8 Poistoilmasuodatin* 10 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) 11 POISTOILMA* (vasenkätisessä Ulkoilma) Kuva 3b Vasenkätinen, puhaltimen sijainti 1 12 TULOILMA* (vasenkätisessä Jäteilma) 13 Tuloilmasuodatin* 14 Lämpötila-anturi, ulkoilma* 15 Patterilämmönsiirrin shunttiyksiköllä 16 Venttiilitoimilaite 17 Jäätymissuojauksen lämpötola-anturi 18 Kiertovesipumppu 19 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 2) 20 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 4) 21 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 22 Anturi, poistoilman* lämpötila/suhteellinen kosteus 23 Mittausyhteet lämmönsiirtimen painehäviön mittaukseen. 24 Lämpötila-/tiheysanturi, tuloilma. 25 Lämpötila-/tiheysanturi, poistoilma. GOLD CX koko 100/120: Putkiryhmä ohjausyksiköideen toimitetaan irrallisena lattia- tai seinäasennusta varten (lisävaruste). Oikeus muutoksiin pidätetään. 7

8 2.6.4 Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Kuva 4a Ulkoilma Tuloilma Kone toimitetaan kuvassa 4a esitettynä versiona. Tätä versiota voidaan käyttää monin eri tavoin, kuten kuvassa 4b on esitetty. Kuvan konetta käytetään tuloilmakoneena. Poistoilmakoneessa kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 2 Mahdollinen paineanturi, tuloilmasuodatin* (toimintovalitsimen asento = 3) (poistoilmakoneisssa paineanturi, poistoilmasuodatin) 3 Lämpötila-anturi, ulkoilma/tiheysanturi, tuloilma* (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/tiheysanturi, poistoilma) 4 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmapuhallin) Kuva 4b 5 Käsipääte 6 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) (Ei käytössä poistoilmakoneissa) 7 TULOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 8 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja moottorinohjauksella (poistoilmakoneissa poistoilmapuhallin moottorilla ja moottorinohjauksella) 9 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 10 Mahdollinen tuloilmasuodatin* (poistoilmakoneissa poistoilmasuodatin) 8 Oikeus muutoksiin pidätetään.

9 2.6.5 Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koko 12 Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Kuva 5a Ulkoilma Tuloilma Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 5a tai vasenkätisenä kuvan 5b mukaisesti. Kone voi myös koostua pelkästä suodattimesta ja puhaltimesta tai pelkästä puhaltimesta. Kuvan konetta käytetään tuloilmakoneena. Poistoilmakoneessa kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 2 Lämpötila-anturi, ulkoilma/tiheysanturi, tuloilma* (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/tiheysanturi, poistoilma) 3 Käsipääte 4 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) (Ei käytössä poistoilmakoneissa) 5 TULOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 6 Mahdollinen patterilämmönsiirrin, tuloilma* (poistoilmakoneissa patterilämmönsiirrin, poistoilma) Kuva 5b 7 Lämpötila-anturi, ulkoilma* (Vain patterilämmönsiirtimellä varustetuissa koneissa) (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/kosteusanturi, poistoilma) 8 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla (Poistoilmakoneissa poistoilmapuhallin moottorilla ja moottorinohjauksella) 9 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmapuhallin) 10 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 11 Mahdollinen paineanturi, tuloilmasuodatin* (toimintovalitsimen asento = 3) (poistoilmakoneisssa paineanturi, poistoilmasuodatin) 12 Mahdollinen tuloilmasuodatin* (poistoilmakoneissa poistoilmasuodatin) Oikeus muutoksiin pidätetään. 9

10 2.6.6 Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot , patterilämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Kuva 6a Ulkoilma Tuloilma Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 6a tai vasenkätisenä kuvan 6b mukaisesti. Kone voi myös koostua pelkästä suodattimesta ja puhaltimesta tai pelkästä puhaltimesta. Kuvan konetta käytetään tuloilmakoneena. Poistoilmakoneessa kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 2 Lämpötila-anturi, ulkoilma/tiheysanturi, tuloilma* (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/tiheysanturi, poistoilma) 3 Käsipääte 4 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) (Ei käytössä poistoilmakoneissa) 5 TULOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 6 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla (Poistoilmakoneissa poistoilmapuhallin moottorilla ja moottorinohjauksella) 10 Kuva 6b 7 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmapuhallin) 8 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 9 Mahdollinen patterilämmönsiirrin, tuloilma* (poistoilmakoneissa patterilämmönsiirrin, poistoilma) 10 Lämpötila-anturi, ulkoilma* (Vain patterilämmönsiirtimellä varustetuissa koneissa) (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/kosteusanturi, poistoilma) 11 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (toimintovalitsimen asento = 3) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmasuodatin) 12 Mahdollinen tuloilmasuodatin* (poistoilmakoneissa poistoilmasuodatin) Oikeus muutoksiin pidätetään.

11 3. Käyttöönotto 3.1 Yleistä Toimintajärjestys käyttöönotossa: 1. Tarkasta, ettei koneessa, kanavistossa tai toimintaosissa ole mitään sinne kuulumattomia esineitä. 2. Tarkasta, että pyörivä lämmönsiirrin (vain GOLD RX) pyörii kevyesti. Koo issa pyörivän lämmönsiirtimen pitää olla hieman kallellaan suodatinta kohti, katso kuva alla. Jos kallistusta pitää säätää, katso pyörivän lämmönsiirtimen kallistuksen säätöä koskeva erikoisohje (04-80) tai GOLD-asennusohje (120). L 0,5xL 4. Valitse kieli, jos se ei ole jo valittuna. Katso kohta tai Kone on asetettu tehtaalla käyttövalmiiksi. Katso kohta 11.2 Käyttöönottopöytäkirja. Usein näitä säätöjä on kuitenkin muutettava kyseiseen asennukseen sopiviksi. Tarvittaessa asetetaan puhaltimen sijainti (tarkastuspuoli), katso kohta Ohjelmoi kytkentäkello, käyttötapaus, lämpötilat, ilmavirrat ja toiminnot lukujen 4 15 mukaisesti. Valitse ilmavirran yksiköksi l/s, m 3 /s, m 3 /h tai cfm. Täytä käyttöönottopöytäkirja ja säilytä sitä koneen asiakirjataskussa. Jos lämmityksen säädössä esiintyy vaihteluja/hitautta, joissakin tapauksissa voi olla tarpeen muuttaa P-aluetta ja I-aikaa. Tähän tarvitaan erityinen koodi; ota yhteyttä Swegon-edustajaasi. 6. Aktivoi tarvittaessa käsi- tai automaattikäyttö (käyttöpaneeli) tai lukitse puhaltimien kierrosluku (ILMANSÄÄTÖkuva). Säädä kanavisto ja ilmalaitteet kohdan 3.2 mukaisesti. 7. Tarkasta ja tarvittaessa säädä koneen painetasapaino luvun 3.3 mukaisesti. 8. Tee lopuksi suodatinkalibrointi kohdan 6.3 mukaisesti. 0,5xL L GOLD RX, koko : kuvassa näkyy roottorin kallistuksen tehdasasetus puhaltimen sijainnilla 1. Roottorin pitää aina olla kallistuneena suodatinta kohti. Tämä tarkoittaa, että roottori on kallistuneena toiseen suuntaan puhaltimen sijainnilla Käännä turvakytkin päälle (I). Oikeus muutoksiin pidätetään. 11

12 3.2 Kanaviston ja ilmalaitteiden säätö Puhaltimien tarpeettoman energiankulutuksen estämiseksi on tärkeää pitää järjestelmän painehäviö mahdollisimman pienenä. Mukavuuden kannalta on myös tärkeää, että kanavisto ja ilmalaitteet on säädetty oikein. GOLDin ilmalaitteiden ja kanaviston säädössä on suositeltavaa noudattaa suhteellisuusmenetelmää. Suhteellisuussäädössä haarakanavien ilmavirtojen välinen suhde pidetään vakiona, vaikka runkokanavien ilmavirtaa muutetaan. Sama suhde koskee asennuksen ilmalaitteita. Kanaviston säädössä voidaan koneen puhaltimien kierrosluku lukita tietylle ilmavirralle, ks. kohta Toimintajärjestys Järjestelmä säädetään seuraavassa järjestyksessä: 1. Haarakanavien ilmalaitteiden säätö. 2. Haarakanavien säätö. 3. Runkokanavien säätö Työnkulku 1. Kaikki toimilaitteet ja pellit asetetaan täysin auki. 2. Laske mitatun ja mitoitetun virtauksen suhde kaikille ilmalaitteille, haarakanaville ja runkokanaville. Kussakin haarassa on pienimmän virtaussuhteen omaavan ilmalaitteen oltava täysin auki. Tämä ilmalaite toimii INDEK- SILAITTEENA. Sama koskee haara- ja runkopeltejä. Kun säätö on valmis, yhden ilmalaitteen, yhden haarapellin ja yhden runkopellin on kussakin haarassa oltava täysin auki. 3. Aloita säätö siitä runkokanavasta ja siitä rungon haarakanavasta, joilla on suurin virtaussuhde. Säätö aloitetaan tästä sen vuoksi, että tällöin ilma puristetaan niihin järjestelmän osiin, joissa sitä on vähiten. 4. Säädä haarakanavan viimeinen ilmalaite niin, että se saa saman virtaussuhteen kuin indeksilaite. Tämä ilmalaite toimii VERTAILULAITTEENA. Usein pienin virtaussuhde on haaran viimeisellä ilmalaitteella, jonka on tällöin oltava auki. Tässä tapauksessa sama ilmalaite toimii indeksi- ja vertailulaitteena. 5. Kurista haaran muut ilmalaitteet samaan virtaussuhteeseen kuin vertailulaite. Huom! Vertailulaitteen virtaussuhde tulee muuttumaan jokaisen kuristettavan ilmalaitteen osalta, mistä syystä vertailulaitteen virtaussuhde voidaan käytännössä asettaa hieman korkeammaksi. Vertailulaite on mitattava aina kuristettavien ilmalaitteiden välillä. 6. Siirry siihen haaraan, jolla oli seuraavaksi suurin virtaussuhde, ja säädä sen ilmalaiteet jne. Huom! Kaikkien haarapeltien on oltava täysin auki, kunnes kaikki ilmalaitteet on säädetty. 7. Kurista suurimman virtaussuhteen omaava haarapelti samaan virtaussuhteeseen kuin haara, jossa oli pienin virtaussuhde. Huom! Muista, että indeksipellin virtaussuhde muuttuu; toimi kuten kohdassa Kun kaikki haarat on säädetty, runkopelti kuristetaan samalla tavalla. Katso myös alla oleva säätöesimerkki. Säätöesimerkki Aloita säätämällä haarakanava B, koska sillä on suurin virtaussuhde. Viimeisen ilmalaitteen B3 virtaussuhde on pienin, ja sen on oltava täysin auki. Säädä muut ilmalaitteet B1 ja B2 niin, että niiden virtaussuhde on sama kuin ilmalaitteella B3 (ks. kohta 5 edellä). Säädä nyt ilmalaitteet haarakanavassa C. Ilmalaitteen C4 on oltava täysin auki, muut kuristetaan samaan virtaussuhteeseen. Säädä ilmalaitteet haarakanavassa A. Tässä on ilmalaite A3 indeksilaite, mistä syystä ensin kuristetaan ilmalaite A4 (vertailulaite) laitteen A3:n virtaussuhteeseen. Sen jälkeen säädetään muut samaan virtaussuhteeseen kuin ilmalaite A4. Kurista haarapelti B samaan virtaussuhteeseen kuin haarapelti A, kurista haarapelti C samaan virtaussuhteeseen kuin haarapelti A. Tarkasta, että kaikissa on sama virtaussuhde. Kun säätö on valmis, on 3 ilmalaitteen ja yhden haarapellin oltava täysin auki, jotta järjestelmän Paine olisi mahdollisimman pieni. qp = suunniteltu ilmavirta (l/s) qm = mitattu ilmavirta (l/s) qm K (virtaussuhde) = qp 12 Oikeus muutoksiin pidätetään.

13 3.3 Painetasapainon säätö Koskee vain pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettuja koneita. Säätölevyt GOLD RX Ilmanotto sivulta Koko 04-12, 1-2 levyä Koko , 1-5 levyä Yleistä Jotta lämmöntalteenottolaitteen vuotosuunta ja puhtaaksipuhallussektori toimisivat oikein, on poistoilmaosassa oltava tietty alipaine. Tämä varmistaa, ettei poistoilmaa pääsee sekoittumaan tuloilmaan. Koneen painetasapaino säädetään, kun laitteisto on täysin asennettu, kaikkien laitteiden ilmavirrat on säädetty ja käytössä ovat koneen normaalikäyttöä vastaavat tulo- ja poistoilmavirrat. Ilmanotto yläpuolella Koko 14-30, 2 levyä Kiinnitä säätölevyt kattoon itseporautuvilla ruuveilla laitteen sisältä käsin. SULJE AVAA SULJE (Työnnä sisään yksi tai useampia säätölevyjä) Painetasapaino säädetään tulppaamalla säätölevyn aukkoja mukana toimitetuilla muovitulpilla (työnnä käsi ja muovitulppa säätöpellin nelikulmaisen aukon kautta). GOLD RX Top Vasenkätinen Koo 04-12, 1 levy AVAA (Poista säätölevyjä) Oikeakätinen Koo 04-08, 1 levy Koko 11/12, 1 levy POISTOILMA POIS- TOILMA POIS- TOILMA Tarkastuspuoli Kuvan koneesta puuttuu selvyyden vuoksi pääty. Kaikki työt tehdään kuitenkin tarkastuspuolelta. Kiinnitysruuvi(t) Kiinnitysruuvi Kiinnitysruuvi(t) Säätölevy Säätölevy Ripusta säätölevy koneen takareunaan. Käännä säätölevy ylös etureunasta ja lukitse kiinnitysruuvilla. Säätölevy GOLD RX Top -koneen mukana toimitetaan kaksi säätölevyä. Riippuu koneen kätisyydestä, kumpi säätölevy asennetaan. Oikea säätölevy asennetaan sille varattuun paikkaan koneessa, toinen säätölevy romutetaan. Katso yllä oleva kuva. Irrota kiinnitysruuvi(t) ja työnnä säätöpelti uraansa. Asenna kiinnitysruuvi(t). Katso yllä oleva kuva. Painetasapaino säädetään tukkimalla säätölevyn reikiä mukana toimitetuilla muopvitulpilla. Oikeus muutoksiin pidätetään. 13

14 Vuotosuunnan varmistaminen Koneen Painetasapaino säädetään poistoilma-aukkoon asennetuilla kuristuspelleillä. Kuristuspellit toimitetaan erillisinä ja asentajan on asennettava ne poistoilmakanavan asennuksen jälkeen. Katso kuvat edelliselllä sivulla. Liitä painemittari koneen paineenmittausnippoihin. Koneessa on neljä paineenmittausnippaa, joista käytetään kahta lähimpänä poistoilmakanavaa olevaa nippaa. Sininen nippa mittaa poistoilmaosan ja valkoinen tuloilmaosan alipaineen. Paineenmittausnipat ovat kokoluokissa sähkökotelossa/sähkökeskuksessa ja kokoluokissa koneen keskiosan sisäpuolella. Kun GOLD RX Top yhdistetään COOL DX Top:iin, paineenmittausnipat ovat kuitenkin koneen keskiosan sisäpuolella. Katso oikealla oleva kuva. Huomaa, että molemmat paineenmittausnipat mittaavat alipainetta. MITATUT ARVOT Poistoilmaosan alipaineen on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin tuloilmaosan. Jos poistoilmaosan alipaine on yhtä suuri tai korkeintaan 20 Pa suurempi kuin tuloilmaosan alipaine, säätö on valmis. Poikkeamat Jos poistoilmaosan alipaine on pienempi kuin tuloilmaosassa, säätöpeltejä on säädettävä seuraavasti: 1. Pysäytä kone, avaa poistoilmasuodattimen tarkastusluukku. GOLD RX Top/GOLD RX, jossa ilmanotto yläpuolelta: tulppaa osa säätölevyn aukoista mukana toimitetuilla muovitulpilla. GOLD RX, jossa ilmanotto sivulta: työnnä poistoaukon säätölevyjä hieman eteenpäin (kiinni). Full face liitännän yhteydessä (kanavatarvike eristetyssä kotelossa): Jos säätöpelti/-pellit on/ovat kokonaan kiinni ja alipaine poistoilmaosassa on edelleen pienempi kuin tuloilmaosassa, tuki joitakin reikiä säätöpellissä mukan toimitetuilla muovitulpilla. 3. Sulje tarkastusluukku ja käynnistä kone. 4. Mittaa paineet. Toista kunnes alipaine poistoilmaosassa on yhtä suuri tai korkeintaan 20 Pa suurempi kuin tuloilmaosassa (0 20 Pa). 5. Jos alipaine poistoilmaosassa on yli 20 Pa suurempi kuin tuloilmaosassa, vaikka kuristuspellit ovat täysin auki, vuoto- ja puhallusvirrasta tulee tarpeettoman suuri, mikä lisää poistoilmapuhaltimen energiankulutusta. Paineenmittausnipat vuotosuunta (koneen oikeakätinen versio) GOLD GOLD GOLD 100/120 - (sininen) + (valkoinen) (sininen) + (valkoinen) (sininen) + (valkoinen) POISTOILMA POIS- TOILMA POIS- TOILMA 14 Oikeus muutoksiin pidätetään.

15 4. IQnavigator-käsipääte ja näyttötoiminnot 4.1 IQnavigator-käsipääte Yleistä Käsipääte on 7" kapasitiivinen kosketusnäyttö, joka liitetään koneen ohjainkorttiin pikaliittimellä varustetulla 3 m kaapelilla. Käsipääte käynnistetään/suljetaan yläsivulla olevalla on/off-painikkeella. Jos käsipäätettä ei ole käytetty 45 minuuttiin, se kytkeytyy lepotilaan. Katso alla olevista kuvista liittimet, painikkeet ja LEDmerkkivalot. IQnavigatoria voi käyttää ulkona, mutta se on säilytettävä säältä suojattuna. Tekniset tiedot: Käyttölämpötila: Pudotuskestävyys: C 1 metrin korkeudelta Hälytyksen merkkivalo Valoanturi Vilkkuu punaisena, kun hälytys Toiminnan merkkivalo Jatkuva vihreä, kun käytössä On/off-painike: Kun kosketusnäyttö on lepotilassa tai pois päältä: Lyhyt on/off-painikkeen painallus = kosketusnäyttö herää tai käynnistyy Kun kosketusnäyttö on päällä: Lyhyt on/off-painikkeen painallus = kosketusnäyttö lepotilaan Pitkä on/off-painikkeen painellus = kysymys "Suljetaanko IQnavigator?" näytetään, paina OK, kosketusnäyttö sulkeutuu HUOM! Purista liitintä IQnavigatorin kaapelia irrotettaessa, jotta suojakumin alla oleva lukitus vapautuu SD-korttiliitin tulevalle toiminnolle USB-liitin tulevalle toiminnolle RJ12-liitin tulevalle toiminnolle RJ45-liitäntä IQnavigatorin (PoE) virtaja tiedonsiirtokaapelille tai verkkokaapelille (vaatii verkkoadapterin TBLZ-1-70) Liitin ulkoiselle virtalähteelle (lisävaruste) Kuulokeliitin. Tulevalle toiminnolle Oikeus muutoksiin pidätetään. 15

16 4.1.2 Käyttö Kun vaaleanharmaa pinta näkyy kosketusnäytön oikeassa ja/tai vasemmassa reunassa ja näkymän ilmaisu näkyy alareunassa, tämä ilmaisee, että on mahdollista selata yhtä tai molempia sivuja. Käyttöpaneeli Pieni ilmavirta Seis Hälytysloki Ilmavirtakaavio Vaaleanharmaa pinta Näkymän ilmaisu (Tässä tapauksessa ilmaistaan, että on mahdollista selata molempia sivuja) Kun vieritysreunus näkyy kosketusnäytössä, näytön sisältöä voi vierittää ylös tai alas. Ilmavirta Lukeminen LUKU Käyttötaso Säädintyyppi Tehostus Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Tuloilma Poistoilma Tuloilmakanava Tuloilmakanava, asetusarvo Poistoilmakanava Poistoilmakanava, asetusarvo Vieritysreunus Paina kohdettta, jonka haluat avata tai merkitä. Ilmavirta Lukeminen TEHOSTUS Käyttötaso Säädintyyppi Tuloilma Poistoilma Tehostus Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Yksikkö Tarvittava aika Jäljellä oleva aika YKSIKKÖ ILMANSÄÄTÖ h min Kun on/off-painike näkyy kosketusnäytössä, vedä tai osoita sitä niin, että se näkyy halutussa asennossa. Ilmavirta Lukeminen TEHOSTUS Käyttötaso Säädintyyppi Tuloilma Poistoilma Tehostus Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Yksikkö Tarvittava aika Jäljellä oleva aika YKSIKKÖ ILMANSÄÄTÖ h min 16 Oikeus muutoksiin pidätetään.

17 4.1.3 Painikkeet Kosketusnäytön yläreunan painikkeilla on seuraavat toiminnot: Uloskirjautuminen. Käyttöpaneeli Pieni ilmavirta Seis Siirtyminen ylöspän näkymäpuussa. Hälytysloki Ikkunan sulkeminen ja paluu aiemmin näytettyyn kohteeseen. Lokikaavio Ilmavirtakaavio Paluu käyttöpaneeliin. Nykyisen näkymän ohjetekstit Näytön symbolit Käyttöpaneeli Käsipääte liitetty. Pieni ilmavirta Käsipäätettä ei ole liitetty. Seis Ei sisäänkirjautunut Hälytysloki Sisäänkirjautunut käyttäjään (local) Lokikaavio Ilmavirtakaavio Sisäänkirjautunut asennukseen Osoittaa, että verkkosivu on aktiivinen Osoittaa, että joku tiedonsiirtoprotokolla on aktivoitu Kosketusnäytön yläreunassa näkyy myös kelloaika/ päiväys, koneen tyyppi ja laitteiston nimi, katso myös kohta Oikeus muutoksiin pidätetään. 17

18 4.1.5 Näppäimistö Muutettavat arvot on merkitty harmaalla. Sisäänkirjautumisen ja arvojen muuttamisen yhteydessä kosketusnäytön alareunassa näkyy näppäimistö. Muutettava arvo merkitään painamalla sen kuvaketta kosketusnäytössä. Haluttu arvo kirjoitetaan ja tallennetaan painamalla valmispainiketta. Painikkeiden toiminnot: Käyttäjän valinta Syötä PIN-koodi Desimaalipilkku Poistaa edellisen merkin Pienentää merkittyä arvoa Suurentaa merkittyä arvoa Miinusmerkki. Käytetään negatiivisten arvojen syöttämiseen. Määrittelemätön toiminto. Käytetään aika- ja ohjelmatoiminnoissa. Keskeytä Valmis 18 Oikeus muutoksiin pidätetään.

19 4.2 Näyttötoiminnot Käynnistysnäkymä Valitse haluttu kieli (näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä). Katso kohta Profiilin valinta Valitse haluttu käyttöoikeustaso. local (käyttäjä). Katso luku 5. Koodia ei tarvita. installation. Katso luku 6. Tähän näkymäryhmään pääsy edellyttää koodia (=1111). service. Tähän näkymäryhmään pääsy edellyttää koodia ja erityiskoulutusta. Käyttöpaneeli Pieni ilmavirta Seis Käyttöpaneeli. Katso kohta Huom! Näkymien rakenne vaihtelee konetyypistä ja valituista toiminnoista riippuen. Hälytysloki Lokikaavio Ilmavirtakaavio Oikeus muutoksiin pidätetään. 19

20 4.2.1 Kielen valinta Kun kone käynnistetään ensimmäisen kerran, näytössä näkyy kielenvalintanäkymä. Valitse haluttu kieli ja paina OK. Kielen valinta myöhemmin tai väärän kielivalinnan vaihtaminen tehdään käsipäätteen toiminnoilla. Katso kohta Käyttöpaneeli Käyttöpaneeli Yleistä Näytössä on normaalisti käyttöpaneeli, ellei jotain muuta näkymää ole valittu. Kosketusnäyttö kytkeytyy lepotilaan 45 minuutin kuluttua. Lepotilasta poistutaan painamalla kosketusnäytön on/offpainiketta. Virtauskaavion sisältö vaihtelee valitusta konetyypistä ja muista käyttötilaan vaikuttavista toiminnoista riippuen. Pieni ilmavirta Seis Hälytysloki Lokikaavio Ilmavirtakaavio Käyttötilan vaihtaminen Kone käynnistetään ja pysäytetään tai vaihdetaan käsi- tai automaattikäytölle käyttöpaneelista. Kone on normaalisti käynnistettävä ja pysäytettävä käsipäätteellä, ei turvakytkimellä. Näyttää nykyisen käyttötilan Näyttää aktiiviset hälytykset Hälytysloki Hälytyslokista voidaan lukea aktiiviset hälytykset, odotetut hälytykset ja hälytyshistoria (50 viimeistä), katso myös luku Oikeus muutoksiin pidätetään.

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus... Air & Heat COMPACT Air & Heat COMPACT Air COMPACT Heat Sisällysluettelo Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...36 17 Nopea ja helppo asennus,

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD ohjelmaversio 5.00 tai uudempi GOLD LP/COMPACT ohjelmaversio 2.00 tai uudempi 1. YLEISTÄ Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan,

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA W100 EC Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Asennusohje... 4 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle 1. Asennusohje... 4 1.1

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot