KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E Alkaen ohjelmaversiosta 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. 1

2 Sisällys 1. Turvallisuusohjeet Turvakytkin/ Päävirtakytkin Vaarat Kosketussuojat Glykoli Yleistä Käyttökohteet Mekaaninen rakenne Ohjausjärjestelmä Ympäristödokumentaatio Lämmönsiirrintyypit Koneen osat Yksikkökone GOLD RX pyörivällä lämmönsiirtimellä Yksikkökone GOLD PX levylämmönsiirtimellä Yksikkökone GOLD CX patterilämmönsiirtimellä Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koko Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot , patterilämmönsiirtimellä Käyttöönotto Yleistä Kanaviston ja ilmalaitteiden säätö Toimintajärjestys Työnkulku Painetasapainon säätö Yleistä Vuotosuunnan varmistaminen IQnavigator-käsipääte ja näyttötoiminnot IQnavigator-käsipääte Yleistä Käyttö Painikkeet Näytön symbolit Näppäimistö Näyttötoiminnot Kielen valinta Käyttöpaneeli Yleistä Käyttötilan vaihtaminen Hälytysloki Lokikaavio Ilmavirtakaavio Käyttäjä (local) Näyttötoiminnot Suodatinkalibrointi Toiminnot Ilmavirta Lukeminen Käyttötaso Ilmavirran säätö Lämpötila Lukeminen Asetukset Aika ja ohjelma Aika/Päiväys Ohjelma-asetukset Päiväohjelma Poikkeusohjelma Kalenteri 1 ja Lisäaikakäyttö Energian valvonta Suodattimet Ohjelmisto Kieli Asennus Näyttötoiminnot Pääasetukset Suodatinkalibrointi Toiminnot Ilmavirta Lukeminen Käyttötaso Säädintyyppi Optimize Asetusarvon siirto Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Automaattinen toiminta Lämpötila Lukeminen Asetukset Säädintyyppi Asetusarvon siirto Neutraalialue Ulkoiset lämpötila-anturit Säätöjakso Min. jäteilma Morning Boost Heating Boost Cooling Boost Jaksoittainen yölämmitys Kesäyöjäähdytys Vähennys (ilmavirta/paine) Aika ja ohjelma Aika ja päiväys Ohjelma-asetukset Päiväohjelma Poikkeusohjelma Kalenteri 1 ja Lisäaikakäyttö Energian valvonta Suodattimet Ohjelmisto Kieli Hälytysasetukset Palohälytykset Ulkoiset hälytykset Lämpötilavahti Lämpötila, hälytysrajat Huoltoväli Hälytysasetus Loki Jatkuva loki Log sender Ilmankäsittelykoneet Asetukset Puhaltimien tila Käyttöaika Automaattitoiminnot Lämmitys Lukeminen Esilämmitys Lisäsäätöjakso Jälkilämmitys Xzone Sähkölämmityspatteri Season Heat Automaattitoiminnot Jäähdytys Lukeminen Lisäsäätöjakso Jäähdytys Xzone COOL DX Viiveajat Ulkoilma, rajat Ilmavirta, rajat Lämmön/kylmän talteenotto Lukeminen Carry over control Sulatus Automaattitoiminnot SMART Link Ilmankosteus Lukeminen Kostutus Kuivaus Ilmankostutin, hälytys ReCO All Year Comfort MIRU Control Tulot/lähdöt Tiedonsiirto Ulkoinen portti B Langaton verkko Sähköposti EIA Modbus TCP BACnet IP EXOline TCP Käyttötila tiedonsiirto Perusasetukset Käyttäjä Manuaalinen testaus IQnavigator (käsipääte) Kytkeydy IQlogic-ohjausyksikköön Kirkkaus Ääni Huolto Suodattimien vaihto Suodattimien irrotus Uusien suodattimien asennus Puhdistus ja tarkastus Yleistä Suodatintila Lto-laite Puhaltimet ja puhallintila Toimintatarkastus Hälytykset ja vianetsintä Yleistä A- ja B-hälytys Hälytyksen kuittaus Hälytysasetusten muutos Hälytyskuvaus ja tehdasasetukset Tiedotteet Tekniset tiedot Mittatiedot, GOLD RX -yksikkökoneet pyörivillä lämmönsiirtimillä Mittatiedot, yksikkökone GOLD PX levylämmönsiirtimellä Mittatiedot, yksikkökone GOLD CX patterilämmönsiirtimellä Mittatiedot, erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD Riviliittimet Sähkötiedot Koneet Puhaltimet Sähkökotelo Moottori, pyörivä lämmönsiirrin Vakioroottori Recosorptic-roottori Säätötarkkuus Liitteet Vaatimustenmukaisuusvakuutus Käyttöönottopöytäkirja Ecodesign-tiedot Materiaaliselostus Lisenssi Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 1. Turvallisuusohjeet Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle suoritettavia töitä. Takuu ei korvaa koneelle tai sen osalle ostajan tai asentajan virheellisestä käsittelystä aiheutunutta vahinkoa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu Varoitus Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja tai Swegonin kouluttama huoltohenkilöstö saa suorittaa koneen sähköasennuksen tai kytkeä koneeseen ulkoisia toimintoja. 1.1 Turvakytkin/ Päävirtakytkin Pyörivällä (RX) tai levylämmönsiirtimellä (PX) varustetuissa GOLD-yksikkökoneissa, koot 04/05, 07/08, 11/12, 14/20 ja 25/30, turvakytkin on sijoitettu kytkentäkotelon ulkopuolelle. Pyörivällä lämmönsiirtimellä (RX) varustetuissa GOLDyksikkökoneissa, koot 35/40, 50/60, 70/80 ja 100/120, turvakytkin on sijoitettu oven ulkopuolelle koneen keskiosaan. Patterilämmönsiirtimellä varustetussa GOLD CX -koneessa, koko 35/40, turvakytkin on sijoitettu sähkökotelon vasemmalle puolelle koneen keskiosaan. Kokoluokissa 50/60, 70/80 ja 100/120 turvakytkin on sijoitettu muovikoteloon sähkökotelon alle koneen keskiosaan. Erillisissä tulo- ja poistoilmakoneissa GOLD SD, koot 04-80, turvakytkin on puhallinosan tarkastusluukun tarkastuspuolella. Koossa 100/120 turvakytkin on asennettu muovikoteloon koneen tarkastuspuolelle. Kone on normaalisti käynnistettävä ja pysäytettävä käsipäätteellä, ei turvakytkimellä. Katkaise virta aina turvakytkimellä huoltotöiden ajaksi, ellei ohjeessa ole toisin ilmoitettu. 1.2 Vaarat Varoitus Tarkasta ennen töiden aloittamista, että koneen jännite on katkaistu. Liikkuvien osien vaara-alueet Pyörivä osia ovat puhallinpyörä, mahdollisen pyörivän lämmönsiirtimen käyttöpyörä ja mahdollisen levylämmönsiirtimen ohitus-/sulkupelti. Lukittavat tarkastusluukut suojaavat puhaltimia sekä ltolaitetta. Jos puhaltimen poistoaukkoihin ei ole yhdistetty kanavia, ne on varustettava kosketussuojilla (lankaverkoilla). Varoitus Suodatin-/puhallinosan tarkastusluukkuja ei saa avata koneen käydessä. Pysäytä kone normaalikäytössä käsipäätteellä. Odota ennen luukun avaamista, että puhaltimet ovat pysähtyneet. Puhallinosassa on ylipaine, jonka vuoksi luukku voi lennähtää auki. Avain on säilytettävä erillään koneesta. 1.3 Kosketussuojat Sähkökotelon kansi ja mahdollinen kytkentäkansi toimivat kosketussuojana pyörivällä lämmönsiirtimellä varustetuissa yksikkökoneissa (RX), koot 04/05 ja 08, sekä kaikissa muissa versioissa (PX/CX/SD). Pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettujen yksikkökoneiden (RX) kokoluokissa 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 ja 100/120 kosketussuojana toimii sähkökotelon päällä oleva lukittava ovi ja mahdollinen kytkentäkansi. Kosketussuojan saa irrottaa ainoastaan valtuutettu asentaja tai koulutettu huoltohenkilöstö. Varoitus Koneen jännite on katkaistava turvakytkimellä ennen kosketussuojan irrottamista. Käytön aikana kosketussuojien on aina oltava paikallaan, kaikkien tarkastusluukkujen suljettuina sekä kytkentäkannen asennettuna koneen päälle. 1.4 Glykoli Glykolia käytetään patterilämmönsiirtimellä varustetuissa GOLD-koneissa. Varoitus Älä kaada glykolia viemäriin, vaan toimita se ympäristöjätteiden keräyspisteeseen, huoltoasemalle tms. Glykoli on vaarallista nautittuna ja se voi aiheuttaa hengenvaarallisen myrkytyksen tai munuaisvaurion. Hakeudu lääkäriin. Vältä glykolihöyryjen hengittämistä suljetuissa tiloissa. Jos glykolia roiskuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä (n. 5 min ajan). Ihoroiskeet pestään saippualla ja vedellä. Oikeus muutoksiin pidätetään. 3

4 2. Yleistä 2.1 Käyttökohteet GOLD on tarkoitettu yleisilmanvaihtoon. Valitusta versiosta riippuen GOLDia voidaan käyttää toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, julkisissa tiloissa, myymälöissä, asuinkiinteistöissä jne. Levy-/patterilämmönsiirtimellä (PX/CX) varustettua GOLDia ja erillisiä tulo- ja poistoilmakoneita (SD) voidaan käyttää myös kohtuullisen kosteiden tilojen ilmanvaihtoon, mutta ei kuitenkaan esim. uimahalleissa, joissa kosteus on jatkuvasti korkea. Erillisinä tulo- ja poistoilmakoneina toimitettu GOLD SD on tarkoitettu kohteisiin, joissa tulo- ja poistoilman on oltava erillisinä tai kun tilasyistä tarvitaan erilliset yksiköt tulo- ja poistoilmalle. Niitä voidaan käyttää myös erikseen, jos vain toista vaihtoehtoa tarvitaan. GOLD-järjestelmän kaikkien etujen hyödyntämiseksi suunnittelun, asennuksen, säädön ja käytön yhteydessä on tärkeää huomioida kojeen erityisominaisuudet. Perusrakenteinen kone sijoitetaan sisätiloihin. Ulkoasennuksessa on käytettävä TBTA/TBTB-lisävarustetta. Jos kanavatarvikkeita asennetaan ulkotilaan, niiden on oltava eristetyssä kotelossa (tyyppi TCxx). HUOM! Lue aina kappaleen 1 riskejä ja valtuutuksia koskevat turvaohjeet ja noudata huolellisesti kullekin työvaiheelle annettuja asennusohjeita. Ulkopuoliset tyyppikilvet on asennettu koneen tarkastuspuolelle ja sisäpuoliset puhallinseinään. Käytä tyyppikilven tietoja ottaessasi yhteyttä Swegoniin. 2.2 Mekaaninen rakenne GOLDia on saatavana 9 eri kokoa 18 ilmavirta-alueelle. Vaippa on maalattu beigensävyiseksi, NCS-2005-Y30R. Kahvojen, koristelistojen ja kytkentäkotelon yläosan sävy on tummanharmaa, NCS S 8502-B. Kytkentäkotelon alaosa on musta, NCS S 9000-N. Sisäpuoli on valmistettu alumiinisinkitystä teräslevystä. Ympäristöluokka C4. Välissä oleva eristys on 50 mm:n mineraalivillaa. Levylämmönsiirtimellä (PX) tai pyörivällä lämmönsiirtimellä (RX) varustetut GOLD-koneet, koot 11-30, joissa ilmanotto on ylhäällä, erilliset tulo- ja poistoilmakoneet (SD), koot 04-08, sekä GOLD RX Top on varustettu suodatinluokan F7 laskossuodattimella. Muissa versioissa/kokoluokissa on suodatinluokan F7 lasikuidusta valmistetut tulo- ja poistoilmasuodattimet. Pyörivän RECOnomic lto-laitteen pyörimisnopeus on portaattomasti säädettävissä ja sen lämpötilahyötysuhde on jopa 85 %. Levylämmönsiirrin on varustettu vakiona ohitus- ja sulkupellillä lämmönsiirtimen lämmöntalteenoton portaatonta ja automaattista säätöä varten. 4 GOLD CX -yksikkökoneissa, koot 35-80, patterilämmönsiirrin toimitetaan tehtaalta täydellisenä sisältäen asennetun shunttiyksikön sekä kaikki tarvittavat komponentit. Järjestelmä on normaalisti täytetty nesteellä, ilmattu, säädetty ja sen toiminta on testattu ennen toimitusta, mutta se voidaan tilata myös täyttämättömänä esim. kunnostus-, muutos- ja lisärakennuskohteisiin tai kun halutaan käyttää muuta kuin 30 % etyleeniglykolia. GOLD CX -koneisiin, koot 100/120, ja erillisiin tulo- ja poistoilmakoneisiin GOLD SD, koot , on lisävarusteena saatavilla irrallinen putkiryhmä. Tulo- ja poistoilmapuhaltimet ovat taaksepäin kaartuvilla siivillä varustettuja GOLD Wing+ aksiaali-radiaalipuhaltimia. Puhaltimet ovat suoravetoisia ja niissä on moottorinohjaus portaatonta säätöä varten. 2.3 Ohjausjärjestelmä IQlogic-ohjausjärjestelmä on mikroprosessoripohjainen ja integroitu koneeseen. Se ohjaa ja säätää puhaltimia, lto-laitetta, lämpötiloja, ilmavirtoja, käyttöaikoja ja useita järjestelmän sisäisiä ja ulkoisia toimintoja sekä hälytyksiä. 2.4 Ympäristödokumentaatio Katso täydellinen materiaaliselostus kotisivultamme www. swegon.com (vain Ruotsi). Kone on suunniteltu niin, että se on helppo purkaa osiin. Kun kone on tullut tiensä päähän, se on toimitettava hyväksyttyyn kierrätyslaitokseen. GOLDin kierrätettävä paino on noin 94 %. Swegon AB kuuluu REPA-rekisteriin, nro Jos sinulla on kysyttävää tästä purkamisohjeesta tai koneen ympäristövaikutuksista, ota yhteys Swegon-edustajaasi. 2.5 Lämmönsiirrintyypit Yksikkökone GOLD toimitetaan joko pyörivällä (RX), levy- (PX) tai patterilämmönsiirtimellä (CX) varustettuna. Erillisiin tulo- ja poistoilmakoneisiin (SD) on valinnaisvarusteena saatavilla patterilämmönsiirrin. Jos jokin kappale, toiminto tms. koskee vain tiettyä lämmönsiirrintyyppiä, se merkitään seuraavilla symboleilla: Pyörivä lämmönsiirrin (RX) Levylämmönsiirrin (PX) Patterilämmönsiirrin (CX, mahd. SD) Oikeus muutoksiin pidätetään.

5 2.6 Koneen osat Yksikkökone GOLD RX pyörivällä lämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Oikeakätinen Kuva 1a Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma GOLD : Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 1a tai vasenkätisenä kuvan 1b mukaisesti. GOLD : Kuva 1a näyttää puhaltimen sijainnin 1. Kone on voitu tilata myös puhaltimien sijainnilla 2, jolloin puhaltimet ja suodattimet on sijoitettu pystysuunnassa peilikuvaksi. Vasenkätisessä rakenteessa (kuva 1b) kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (vasenkätisessä Poistoilma) 2 JÄTEILMA* (vasenkätisessä Tuloilma) 3 Poistoilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 4 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 1) 5 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (Toimintovalitsimen asento = 3) 6 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 7 Paineanturi, lto-laite (Toimintovalitsimen asento = B) Kuva 1b Vasenkätinen 8 IQnavigator-käsipääte 9 Poistoilmasuodatin* 10 Säätöpelti (vasenkätisenä käytettäessä vasemmassa suodatinosassa) 11 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) 12 POISTOILMA* (vasenkätisessä Ulkoilma) 13 TULOILMA* (vasenkätisessä Jäteilma) 14 Tuloilmasuodatin* 15 Lämpötila-anturi, ulkoilma* 16 Lto-laite 17 Käyttömoottori, lto-laite 18 Pyörimisvahtianturi 19 Ohjausyksikkö, lto-laite 20 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) 21 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 4) 22 Lämpötila-anturi, poistoilma* 23 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla Oikeus muutoksiin pidätetään. 5

6 2.6.2 Yksikkökone GOLD PX levylämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Oikeakätinen Kuva 2a Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma Kuva 2b Vasenkätinen Kone toimitetaan oikea- tai vasenkätisenä rakenteena kuvien 2a ja 2b mukaisesti. Vasenkätisessä rakenteessa (kuva 2b) kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 JÄTEILMA* (vasenkätisessä Tuloilma) 2 ULKOILMA* (vasenkätisessä Poistoilma) 3 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (Toimintovalitsimen asento = 3) 4 Tuloilmasuodatin* 5 Lämpötila-anturi, ulkoilma* 6 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 7 Toimilaite, sulku- ja ohituspelti 8 Käsipääte 9 Anturi, poistoilman* lämpötila/suhteellinen kosteus 10 Poistoilmasuodatin* 11 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) 12 POISTOILMA* (vasenkätisessä Ulkoilma) 13 TULOILMA* (vasenkätisessä Jäteilma) 14 Poistoilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 15 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 1) 16 Jäätymissuoja-anturi 17 Levylämmönsiirrin ohitus- ja sulkupellillä 18 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 2) 19 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 4) 20 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 21 Mittausyhteet lämmönsiirtimen painehäviön mittaukseen. 22 Lämpötila-/tiheysanturi, tuloilma. 23 Lämpötila-/tiheysanturi, poistoilma. 6 Oikeus muutoksiin pidätetään.

7 2.6.3 Yksikkökone GOLD CX patterilämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Oikeakätinen, puhaltimen sijainti 1 Kuva 3a Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 3a tai vasenkätisenä kuvan 3b mukaisesti. Kuva 3a näyttää puhaltimen sijainnin 1. Kone on voitu tilata myös puhaltimien sijainnilla 2, jolloin puhaltimet ja suodattimet on sijoitettu pystysuunnassa peilikuvaksi. Vasenkätisessä rakenteessa (kuva 3b) kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (vasenkätisessä Poistoilma) 2 JÄTEILMA* (vasenkätisessä Tuloilma) 3 Poistoilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 4 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 1) 5 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (Toimintovalitsimen asento = 3) 6 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 7 Käsipääte 8 Poistoilmasuodatin* 10 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) 11 POISTOILMA* (vasenkätisessä Ulkoilma) Kuva 3b Vasenkätinen, puhaltimen sijainti 1 12 TULOILMA* (vasenkätisessä Jäteilma) 13 Tuloilmasuodatin* 14 Lämpötila-anturi, ulkoilma* 15 Patterilämmönsiirrin shunttiyksiköllä 16 Venttiilitoimilaite 17 Jäätymissuojauksen lämpötola-anturi 18 Kiertovesipumppu 19 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 2) 20 Paineanturi, poistoilmapuhallin* (Toimintovalitsimen asento = 4) 21 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla 22 Anturi, poistoilman* lämpötila/suhteellinen kosteus 23 Mittausyhteet lämmönsiirtimen painehäviön mittaukseen. 24 Lämpötila-/tiheysanturi, tuloilma. 25 Lämpötila-/tiheysanturi, poistoilma. GOLD CX koko 100/120: Putkiryhmä ohjausyksiköideen toimitetaan irrallisena lattia- tai seinäasennusta varten (lisävaruste). Oikeus muutoksiin pidätetään. 7

8 2.6.4 Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Kuva 4a Ulkoilma Tuloilma Kone toimitetaan kuvassa 4a esitettynä versiona. Tätä versiota voidaan käyttää monin eri tavoin, kuten kuvassa 4b on esitetty. Kuvan konetta käytetään tuloilmakoneena. Poistoilmakoneessa kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 2 Mahdollinen paineanturi, tuloilmasuodatin* (toimintovalitsimen asento = 3) (poistoilmakoneisssa paineanturi, poistoilmasuodatin) 3 Lämpötila-anturi, ulkoilma/tiheysanturi, tuloilma* (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/tiheysanturi, poistoilma) 4 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmapuhallin) Kuva 4b 5 Käsipääte 6 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) (Ei käytössä poistoilmakoneissa) 7 TULOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 8 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja moottorinohjauksella (poistoilmakoneissa poistoilmapuhallin moottorilla ja moottorinohjauksella) 9 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 10 Mahdollinen tuloilmasuodatin* (poistoilmakoneissa poistoilmasuodatin) 8 Oikeus muutoksiin pidätetään.

9 2.6.5 Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koko 12 Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Kuva 5a Ulkoilma Tuloilma Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 5a tai vasenkätisenä kuvan 5b mukaisesti. Kone voi myös koostua pelkästä suodattimesta ja puhaltimesta tai pelkästä puhaltimesta. Kuvan konetta käytetään tuloilmakoneena. Poistoilmakoneessa kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 2 Lämpötila-anturi, ulkoilma/tiheysanturi, tuloilma* (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/tiheysanturi, poistoilma) 3 Käsipääte 4 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) (Ei käytössä poistoilmakoneissa) 5 TULOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 6 Mahdollinen patterilämmönsiirrin, tuloilma* (poistoilmakoneissa patterilämmönsiirrin, poistoilma) Kuva 5b 7 Lämpötila-anturi, ulkoilma* (Vain patterilämmönsiirtimellä varustetuissa koneissa) (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/kosteusanturi, poistoilma) 8 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla (Poistoilmakoneissa poistoilmapuhallin moottorilla ja moottorinohjauksella) 9 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmapuhallin) 10 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 11 Mahdollinen paineanturi, tuloilmasuodatin* (toimintovalitsimen asento = 3) (poistoilmakoneisssa paineanturi, poistoilmasuodatin) 12 Mahdollinen tuloilmasuodatin* (poistoilmakoneissa poistoilmasuodatin) Oikeus muutoksiin pidätetään. 9

10 2.6.6 Erilliset tulo- ja poistoilmakoneet GOLD SD, koot , patterilämmönsiirtimellä Alla on yksinkertaistettu kaaviokuvaus yksittäisistä komponenteista Kuva 6a Ulkoilma Tuloilma Kone on voitu tilata oikeakätisenä kuvan 6a tai vasenkätisenä kuvan 6b mukaisesti. Kone voi myös koostua pelkästä suodattimesta ja puhaltimesta tai pelkästä puhaltimesta. Kuvan konetta käytetään tuloilmakoneena. Poistoilmakoneessa kuvaan tähdellä * merkittyjen osien toiminta ja nimet vaihtuvat (osat nimetään sen mukaan, onko toiminta tulo- vai poistoilmalle). Osien sijainti ja nimitykset 1 ULKOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 2 Lämpötila-anturi, ulkoilma/tiheysanturi, tuloilma* (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/tiheysanturi, poistoilma) 3 Käsipääte 4 Lämpötila-anturi, tuloilma (sijoitetaan tuloilmakanavaan) (Ei käytössä poistoilmakoneissa) 5 TULOILMA* (poistoilmakoneissa poistoilma) 6 Tuloilmapuhallin* moottorilla ja taajuusmuuttajalla (Poistoilmakoneissa poistoilmapuhallin moottorilla ja moottorinohjauksella) 10 Kuva 6b 7 Paineanturi, tuloilmapuhallin* (toimintovalitsimen asento = 2) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmapuhallin) 8 Sähkökotelo ja ohjausyksikkö 9 Mahdollinen patterilämmönsiirrin, tuloilma* (poistoilmakoneissa patterilämmönsiirrin, poistoilma) 10 Lämpötila-anturi, ulkoilma* (Vain patterilämmönsiirtimellä varustetuissa koneissa) (poistoilmakoneissa lämpötila-anturi, poistoilma/kosteusanturi, poistoilma) 11 Paineanturi, tuloilmasuodatin* (toimintovalitsimen asento = 3) (poistoilmakoneissa paineanturi, poistoilmasuodatin) 12 Mahdollinen tuloilmasuodatin* (poistoilmakoneissa poistoilmasuodatin) Oikeus muutoksiin pidätetään.

11 3. Käyttöönotto 3.1 Yleistä Toimintajärjestys käyttöönotossa: 1. Tarkasta, ettei koneessa, kanavistossa tai toimintaosissa ole mitään sinne kuulumattomia esineitä. 2. Tarkasta, että pyörivä lämmönsiirrin (vain GOLD RX) pyörii kevyesti. Koo issa pyörivän lämmönsiirtimen pitää olla hieman kallellaan suodatinta kohti, katso kuva alla. Jos kallistusta pitää säätää, katso pyörivän lämmönsiirtimen kallistuksen säätöä koskeva erikoisohje (04-80) tai GOLD-asennusohje (120). L 0,5xL 4. Valitse kieli, jos se ei ole jo valittuna. Katso kohta tai Kone on asetettu tehtaalla käyttövalmiiksi. Katso kohta 11.2 Käyttöönottopöytäkirja. Usein näitä säätöjä on kuitenkin muutettava kyseiseen asennukseen sopiviksi. Tarvittaessa asetetaan puhaltimen sijainti (tarkastuspuoli), katso kohta Ohjelmoi kytkentäkello, käyttötapaus, lämpötilat, ilmavirrat ja toiminnot lukujen 4 15 mukaisesti. Valitse ilmavirran yksiköksi l/s, m 3 /s, m 3 /h tai cfm. Täytä käyttöönottopöytäkirja ja säilytä sitä koneen asiakirjataskussa. Jos lämmityksen säädössä esiintyy vaihteluja/hitautta, joissakin tapauksissa voi olla tarpeen muuttaa P-aluetta ja I-aikaa. Tähän tarvitaan erityinen koodi; ota yhteyttä Swegon-edustajaasi. 6. Aktivoi tarvittaessa käsi- tai automaattikäyttö (käyttöpaneeli) tai lukitse puhaltimien kierrosluku (ILMANSÄÄTÖkuva). Säädä kanavisto ja ilmalaitteet kohdan 3.2 mukaisesti. 7. Tarkasta ja tarvittaessa säädä koneen painetasapaino luvun 3.3 mukaisesti. 8. Tee lopuksi suodatinkalibrointi kohdan 6.3 mukaisesti. 0,5xL L GOLD RX, koko : kuvassa näkyy roottorin kallistuksen tehdasasetus puhaltimen sijainnilla 1. Roottorin pitää aina olla kallistuneena suodatinta kohti. Tämä tarkoittaa, että roottori on kallistuneena toiseen suuntaan puhaltimen sijainnilla Käännä turvakytkin päälle (I). Oikeus muutoksiin pidätetään. 11

12 3.2 Kanaviston ja ilmalaitteiden säätö Puhaltimien tarpeettoman energiankulutuksen estämiseksi on tärkeää pitää järjestelmän painehäviö mahdollisimman pienenä. Mukavuuden kannalta on myös tärkeää, että kanavisto ja ilmalaitteet on säädetty oikein. GOLDin ilmalaitteiden ja kanaviston säädössä on suositeltavaa noudattaa suhteellisuusmenetelmää. Suhteellisuussäädössä haarakanavien ilmavirtojen välinen suhde pidetään vakiona, vaikka runkokanavien ilmavirtaa muutetaan. Sama suhde koskee asennuksen ilmalaitteita. Kanaviston säädössä voidaan koneen puhaltimien kierrosluku lukita tietylle ilmavirralle, ks. kohta Toimintajärjestys Järjestelmä säädetään seuraavassa järjestyksessä: 1. Haarakanavien ilmalaitteiden säätö. 2. Haarakanavien säätö. 3. Runkokanavien säätö Työnkulku 1. Kaikki toimilaitteet ja pellit asetetaan täysin auki. 2. Laske mitatun ja mitoitetun virtauksen suhde kaikille ilmalaitteille, haarakanaville ja runkokanaville. Kussakin haarassa on pienimmän virtaussuhteen omaavan ilmalaitteen oltava täysin auki. Tämä ilmalaite toimii INDEK- SILAITTEENA. Sama koskee haara- ja runkopeltejä. Kun säätö on valmis, yhden ilmalaitteen, yhden haarapellin ja yhden runkopellin on kussakin haarassa oltava täysin auki. 3. Aloita säätö siitä runkokanavasta ja siitä rungon haarakanavasta, joilla on suurin virtaussuhde. Säätö aloitetaan tästä sen vuoksi, että tällöin ilma puristetaan niihin järjestelmän osiin, joissa sitä on vähiten. 4. Säädä haarakanavan viimeinen ilmalaite niin, että se saa saman virtaussuhteen kuin indeksilaite. Tämä ilmalaite toimii VERTAILULAITTEENA. Usein pienin virtaussuhde on haaran viimeisellä ilmalaitteella, jonka on tällöin oltava auki. Tässä tapauksessa sama ilmalaite toimii indeksi- ja vertailulaitteena. 5. Kurista haaran muut ilmalaitteet samaan virtaussuhteeseen kuin vertailulaite. Huom! Vertailulaitteen virtaussuhde tulee muuttumaan jokaisen kuristettavan ilmalaitteen osalta, mistä syystä vertailulaitteen virtaussuhde voidaan käytännössä asettaa hieman korkeammaksi. Vertailulaite on mitattava aina kuristettavien ilmalaitteiden välillä. 6. Siirry siihen haaraan, jolla oli seuraavaksi suurin virtaussuhde, ja säädä sen ilmalaiteet jne. Huom! Kaikkien haarapeltien on oltava täysin auki, kunnes kaikki ilmalaitteet on säädetty. 7. Kurista suurimman virtaussuhteen omaava haarapelti samaan virtaussuhteeseen kuin haara, jossa oli pienin virtaussuhde. Huom! Muista, että indeksipellin virtaussuhde muuttuu; toimi kuten kohdassa Kun kaikki haarat on säädetty, runkopelti kuristetaan samalla tavalla. Katso myös alla oleva säätöesimerkki. Säätöesimerkki Aloita säätämällä haarakanava B, koska sillä on suurin virtaussuhde. Viimeisen ilmalaitteen B3 virtaussuhde on pienin, ja sen on oltava täysin auki. Säädä muut ilmalaitteet B1 ja B2 niin, että niiden virtaussuhde on sama kuin ilmalaitteella B3 (ks. kohta 5 edellä). Säädä nyt ilmalaitteet haarakanavassa C. Ilmalaitteen C4 on oltava täysin auki, muut kuristetaan samaan virtaussuhteeseen. Säädä ilmalaitteet haarakanavassa A. Tässä on ilmalaite A3 indeksilaite, mistä syystä ensin kuristetaan ilmalaite A4 (vertailulaite) laitteen A3:n virtaussuhteeseen. Sen jälkeen säädetään muut samaan virtaussuhteeseen kuin ilmalaite A4. Kurista haarapelti B samaan virtaussuhteeseen kuin haarapelti A, kurista haarapelti C samaan virtaussuhteeseen kuin haarapelti A. Tarkasta, että kaikissa on sama virtaussuhde. Kun säätö on valmis, on 3 ilmalaitteen ja yhden haarapellin oltava täysin auki, jotta järjestelmän Paine olisi mahdollisimman pieni. qp = suunniteltu ilmavirta (l/s) qm = mitattu ilmavirta (l/s) qm K (virtaussuhde) = qp 12 Oikeus muutoksiin pidätetään.

13 3.3 Painetasapainon säätö Koskee vain pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettuja koneita. Säätölevyt GOLD RX Ilmanotto sivulta Koko 04-12, 1-2 levyä Koko , 1-5 levyä Yleistä Jotta lämmöntalteenottolaitteen vuotosuunta ja puhtaaksipuhallussektori toimisivat oikein, on poistoilmaosassa oltava tietty alipaine. Tämä varmistaa, ettei poistoilmaa pääsee sekoittumaan tuloilmaan. Koneen painetasapaino säädetään, kun laitteisto on täysin asennettu, kaikkien laitteiden ilmavirrat on säädetty ja käytössä ovat koneen normaalikäyttöä vastaavat tulo- ja poistoilmavirrat. Ilmanotto yläpuolella Koko 14-30, 2 levyä Kiinnitä säätölevyt kattoon itseporautuvilla ruuveilla laitteen sisältä käsin. SULJE AVAA SULJE (Työnnä sisään yksi tai useampia säätölevyjä) Painetasapaino säädetään tulppaamalla säätölevyn aukkoja mukana toimitetuilla muovitulpilla (työnnä käsi ja muovitulppa säätöpellin nelikulmaisen aukon kautta). GOLD RX Top Vasenkätinen Koo 04-12, 1 levy AVAA (Poista säätölevyjä) Oikeakätinen Koo 04-08, 1 levy Koko 11/12, 1 levy POISTOILMA POIS- TOILMA POIS- TOILMA Tarkastuspuoli Kuvan koneesta puuttuu selvyyden vuoksi pääty. Kaikki työt tehdään kuitenkin tarkastuspuolelta. Kiinnitysruuvi(t) Kiinnitysruuvi Kiinnitysruuvi(t) Säätölevy Säätölevy Ripusta säätölevy koneen takareunaan. Käännä säätölevy ylös etureunasta ja lukitse kiinnitysruuvilla. Säätölevy GOLD RX Top -koneen mukana toimitetaan kaksi säätölevyä. Riippuu koneen kätisyydestä, kumpi säätölevy asennetaan. Oikea säätölevy asennetaan sille varattuun paikkaan koneessa, toinen säätölevy romutetaan. Katso yllä oleva kuva. Irrota kiinnitysruuvi(t) ja työnnä säätöpelti uraansa. Asenna kiinnitysruuvi(t). Katso yllä oleva kuva. Painetasapaino säädetään tukkimalla säätölevyn reikiä mukana toimitetuilla muopvitulpilla. Oikeus muutoksiin pidätetään. 13

14 Vuotosuunnan varmistaminen Koneen Painetasapaino säädetään poistoilma-aukkoon asennetuilla kuristuspelleillä. Kuristuspellit toimitetaan erillisinä ja asentajan on asennettava ne poistoilmakanavan asennuksen jälkeen. Katso kuvat edelliselllä sivulla. Liitä painemittari koneen paineenmittausnippoihin. Koneessa on neljä paineenmittausnippaa, joista käytetään kahta lähimpänä poistoilmakanavaa olevaa nippaa. Sininen nippa mittaa poistoilmaosan ja valkoinen tuloilmaosan alipaineen. Paineenmittausnipat ovat kokoluokissa sähkökotelossa/sähkökeskuksessa ja kokoluokissa koneen keskiosan sisäpuolella. Kun GOLD RX Top yhdistetään COOL DX Top:iin, paineenmittausnipat ovat kuitenkin koneen keskiosan sisäpuolella. Katso oikealla oleva kuva. Huomaa, että molemmat paineenmittausnipat mittaavat alipainetta. MITATUT ARVOT Poistoilmaosan alipaineen on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin tuloilmaosan. Jos poistoilmaosan alipaine on yhtä suuri tai korkeintaan 20 Pa suurempi kuin tuloilmaosan alipaine, säätö on valmis. Poikkeamat Jos poistoilmaosan alipaine on pienempi kuin tuloilmaosassa, säätöpeltejä on säädettävä seuraavasti: 1. Pysäytä kone, avaa poistoilmasuodattimen tarkastusluukku. GOLD RX Top/GOLD RX, jossa ilmanotto yläpuolelta: tulppaa osa säätölevyn aukoista mukana toimitetuilla muovitulpilla. GOLD RX, jossa ilmanotto sivulta: työnnä poistoaukon säätölevyjä hieman eteenpäin (kiinni). Full face liitännän yhteydessä (kanavatarvike eristetyssä kotelossa): Jos säätöpelti/-pellit on/ovat kokonaan kiinni ja alipaine poistoilmaosassa on edelleen pienempi kuin tuloilmaosassa, tuki joitakin reikiä säätöpellissä mukan toimitetuilla muovitulpilla. 3. Sulje tarkastusluukku ja käynnistä kone. 4. Mittaa paineet. Toista kunnes alipaine poistoilmaosassa on yhtä suuri tai korkeintaan 20 Pa suurempi kuin tuloilmaosassa (0 20 Pa). 5. Jos alipaine poistoilmaosassa on yli 20 Pa suurempi kuin tuloilmaosassa, vaikka kuristuspellit ovat täysin auki, vuoto- ja puhallusvirrasta tulee tarpeettoman suuri, mikä lisää poistoilmapuhaltimen energiankulutusta. Paineenmittausnipat vuotosuunta (koneen oikeakätinen versio) GOLD GOLD GOLD 100/120 - (sininen) + (valkoinen) (sininen) + (valkoinen) (sininen) + (valkoinen) POISTOILMA POIS- TOILMA POIS- TOILMA 14 Oikeus muutoksiin pidätetään.

15 4. IQnavigator-käsipääte ja näyttötoiminnot 4.1 IQnavigator-käsipääte Yleistä Käsipääte on 7" kapasitiivinen kosketusnäyttö, joka liitetään koneen ohjainkorttiin pikaliittimellä varustetulla 3 m kaapelilla. Käsipääte käynnistetään/suljetaan yläsivulla olevalla on/off-painikkeella. Jos käsipäätettä ei ole käytetty 45 minuuttiin, se kytkeytyy lepotilaan. Katso alla olevista kuvista liittimet, painikkeet ja LEDmerkkivalot. IQnavigatoria voi käyttää ulkona, mutta se on säilytettävä säältä suojattuna. Tekniset tiedot: Käyttölämpötila: Pudotuskestävyys: C 1 metrin korkeudelta Hälytyksen merkkivalo Valoanturi Vilkkuu punaisena, kun hälytys Toiminnan merkkivalo Jatkuva vihreä, kun käytössä On/off-painike: Kun kosketusnäyttö on lepotilassa tai pois päältä: Lyhyt on/off-painikkeen painallus = kosketusnäyttö herää tai käynnistyy Kun kosketusnäyttö on päällä: Lyhyt on/off-painikkeen painallus = kosketusnäyttö lepotilaan Pitkä on/off-painikkeen painellus = kysymys "Suljetaanko IQnavigator?" näytetään, paina OK, kosketusnäyttö sulkeutuu HUOM! Purista liitintä IQnavigatorin kaapelia irrotettaessa, jotta suojakumin alla oleva lukitus vapautuu SD-korttiliitin tulevalle toiminnolle USB-liitin tulevalle toiminnolle RJ12-liitin tulevalle toiminnolle RJ45-liitäntä IQnavigatorin (PoE) virtaja tiedonsiirtokaapelille tai verkkokaapelille (vaatii verkkoadapterin TBLZ-1-70) Liitin ulkoiselle virtalähteelle (lisävaruste) Kuulokeliitin. Tulevalle toiminnolle Oikeus muutoksiin pidätetään. 15

16 4.1.2 Käyttö Kun vaaleanharmaa pinta näkyy kosketusnäytön oikeassa ja/tai vasemmassa reunassa ja näkymän ilmaisu näkyy alareunassa, tämä ilmaisee, että on mahdollista selata yhtä tai molempia sivuja. Käyttöpaneeli Pieni ilmavirta Seis Hälytysloki Ilmavirtakaavio Vaaleanharmaa pinta Näkymän ilmaisu (Tässä tapauksessa ilmaistaan, että on mahdollista selata molempia sivuja) Kun vieritysreunus näkyy kosketusnäytössä, näytön sisältöä voi vierittää ylös tai alas. Ilmavirta Lukeminen LUKU Käyttötaso Säädintyyppi Tehostus Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Tuloilma Poistoilma Tuloilmakanava Tuloilmakanava, asetusarvo Poistoilmakanava Poistoilmakanava, asetusarvo Vieritysreunus Paina kohdettta, jonka haluat avata tai merkitä. Ilmavirta Lukeminen TEHOSTUS Käyttötaso Säädintyyppi Tuloilma Poistoilma Tehostus Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Yksikkö Tarvittava aika Jäljellä oleva aika YKSIKKÖ ILMANSÄÄTÖ h min Kun on/off-painike näkyy kosketusnäytössä, vedä tai osoita sitä niin, että se näkyy halutussa asennossa. Ilmavirta Lukeminen TEHOSTUS Käyttötaso Säädintyyppi Tuloilma Poistoilma Tehostus Yksikkö Ilmavirran säätö Ulkoilmakompensointi Booster-laite Yksikkö Tarvittava aika Jäljellä oleva aika YKSIKKÖ ILMANSÄÄTÖ h min 16 Oikeus muutoksiin pidätetään.

17 4.1.3 Painikkeet Kosketusnäytön yläreunan painikkeilla on seuraavat toiminnot: Uloskirjautuminen. Käyttöpaneeli Pieni ilmavirta Seis Siirtyminen ylöspän näkymäpuussa. Hälytysloki Ikkunan sulkeminen ja paluu aiemmin näytettyyn kohteeseen. Lokikaavio Ilmavirtakaavio Paluu käyttöpaneeliin. Nykyisen näkymän ohjetekstit Näytön symbolit Käyttöpaneeli Käsipääte liitetty. Pieni ilmavirta Käsipäätettä ei ole liitetty. Seis Ei sisäänkirjautunut Hälytysloki Sisäänkirjautunut käyttäjään (local) Lokikaavio Ilmavirtakaavio Sisäänkirjautunut asennukseen Osoittaa, että verkkosivu on aktiivinen Osoittaa, että joku tiedonsiirtoprotokolla on aktivoitu Kosketusnäytön yläreunassa näkyy myös kelloaika/ päiväys, koneen tyyppi ja laitteiston nimi, katso myös kohta Oikeus muutoksiin pidätetään. 17

18 4.1.5 Näppäimistö Muutettavat arvot on merkitty harmaalla. Sisäänkirjautumisen ja arvojen muuttamisen yhteydessä kosketusnäytön alareunassa näkyy näppäimistö. Muutettava arvo merkitään painamalla sen kuvaketta kosketusnäytössä. Haluttu arvo kirjoitetaan ja tallennetaan painamalla valmispainiketta. Painikkeiden toiminnot: Käyttäjän valinta Syötä PIN-koodi Desimaalipilkku Poistaa edellisen merkin Pienentää merkittyä arvoa Suurentaa merkittyä arvoa Miinusmerkki. Käytetään negatiivisten arvojen syöttämiseen. Määrittelemätön toiminto. Käytetään aika- ja ohjelmatoiminnoissa. Keskeytä Valmis 18 Oikeus muutoksiin pidätetään.

19 4.2 Näyttötoiminnot Käynnistysnäkymä Valitse haluttu kieli (näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä). Katso kohta Profiilin valinta Valitse haluttu käyttöoikeustaso. local (käyttäjä). Katso luku 5. Koodia ei tarvita. installation. Katso luku 6. Tähän näkymäryhmään pääsy edellyttää koodia (=1111). service. Tähän näkymäryhmään pääsy edellyttää koodia ja erityiskoulutusta. Käyttöpaneeli Pieni ilmavirta Seis Käyttöpaneeli. Katso kohta Huom! Näkymien rakenne vaihtelee konetyypistä ja valituista toiminnoista riippuen. Hälytysloki Lokikaavio Ilmavirtakaavio Oikeus muutoksiin pidätetään. 19

20 4.2.1 Kielen valinta Kun kone käynnistetään ensimmäisen kerran, näytössä näkyy kielenvalintanäkymä. Valitse haluttu kieli ja paina OK. Kielen valinta myöhemmin tai väärän kielivalinnan vaihtaminen tehdään käsipäätteen toiminnoilla. Katso kohta Käyttöpaneeli Käyttöpaneeli Yleistä Näytössä on normaalisti käyttöpaneeli, ellei jotain muuta näkymää ole valittu. Kosketusnäyttö kytkeytyy lepotilaan 45 minuutin kuluttua. Lepotilasta poistutaan painamalla kosketusnäytön on/offpainiketta. Virtauskaavion sisältö vaihtelee valitusta konetyypistä ja muista käyttötilaan vaikuttavista toiminnoista riippuen. Pieni ilmavirta Seis Hälytysloki Lokikaavio Ilmavirtakaavio Käyttötilan vaihtaminen Kone käynnistetään ja pysäytetään tai vaihdetaan käsi- tai automaattikäytölle käyttöpaneelista. Kone on normaalisti käynnistettävä ja pysäytettävä käsipäätteellä, ei turvakytkimellä. Näyttää nykyisen käyttötilan Näyttää aktiiviset hälytykset Hälytysloki Hälytyslokista voidaan lukea aktiiviset hälytykset, odotetut hälytykset ja hälytyshistoria (50 viimeistä), katso myös luku Oikeus muutoksiin pidätetään.

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E Alkaen ohjelmaversiosta.9 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi Sisällys. Turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje GOLD RX/PX/CX/SD, versio E

Käyttö- ja huolto-ohje GOLD RX/PX/CX/SD, versio E Käyttö- ja huolto-ohje GOLD RX/PX/CX/SD, versio E Alkaen ohjelmaversiosta 1.08 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD Alkaen ohjelmaversiosta 5.09 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö YLEISTÄ... 3. Käyttökohteet...3.2 Mekaaninen rakenne...3.3

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT UNIT & COMPACT TOP

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT UNIT & COMPACT TOP ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT UNIT & COMPACT TOP Alkaen ohjelmaversiosta 3.02 COMPACT Unit COMPACT Top Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö YLEISTÄ...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD, koot 04 80

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD, koot 04 80 FI.GOLDSK.06025 KÄYTTÖ- J HUOLTO-OHJE GOLD, koot 04 80 lkaen ohjelmaversiosta 3.00 Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com FI.GOLDSK.06025 Sisältö YLEISTÄ... 3. Käyttökohteet...3.2 Mekaaninen rakenne...3.3

Lisätiedot

Toimintojen kuvaus, IQlogic

Toimintojen kuvaus, IQlogic , IQlogic Yleistä Ohjaus...168 Lukeminen...168 IQnavigator-käsipääte ja näyttötoiminnot...169 Käyttöpaneeli...169 Pääasetukset...170 Ilmavirta Säädintyyppi...171 Tehostus...171 Yksikkö...171 Ilmavirran

Lisätiedot

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT.

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. 1. Yleistä MIRUVENT on poistoilmapuhallin, jota voidaan käyttää useimmissa poistoilmajärjestelmissä, joissa ilmassa on kohtuullisen paljon epäpuhtauksia.

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Mitoitus, asennus, mitat ja paino

Mitoitus, asennus, mitat ja paino PX, levylämmönsiirrin, koko 04 Ilmavirta, m 3 /h SFPv.5.0.5 Käytettävissä oleva kokonaispaineenkorotus, Pa 3 4 4 Poistoilmapuhallin 85 L w,tot 70dB 75 Tuloilmapuhallin 85 3 L w,tot 70dB 75 Ilmavirta, m

Lisätiedot

Mitoitus, asennus, mitat ja paino

Mitoitus, asennus, mitat ja paino Tämän asiakirjan käyrästöt ja taulukot on tarkoitettu ohjeellisiksi. Tarkka mitoitus tehdään ProUnitkonevalintaohjelmalla. Sisällysluettelo Mitoituksen edellytykset... 5 RX, yksikkökone pyörivällä lämmönsiirtimellä...

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80 Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80 1. Yleistä osaa TBBD on saatavana GOLD SD:n kaikkiin kokoihin. osaa voidaan käyttää, kun tyhjä tila halutaan lämmittää kokonaan tai osittain kiertoilmalla.

Lisätiedot

Asennusohje GOLD RX/CX, koko 100/120

Asennusohje GOLD RX/CX, koko 100/120 Asennusohje GOLD RX/CX, koko 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut osat...

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT Alkaen ohjelmaversiosta 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ohajusjärjestelmä IQnomic Standard

Ohajusjärjestelmä IQnomic Standard Käsipääte/hallintapaneeli Asetukset... 26 Kieli... 26 Ilmavirran yksikkö... 26 Min/maks. asetus... 26 Perusasetukset... 26 Ohjaus Ohjaus... 26 Kello... 26 Käynnistysjakso... 26 Lämmitys Sähkölämmitin...

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT Alkaen ohjelmaversiosta 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö YLEISTÄ...

Lisätiedot

LOCKZONETM. Wall. Nelikulmainen rei itetty seinähajotin

LOCKZONETM. Wall. Nelikulmainen rei itetty seinähajotin LOCKZONETM Nelikulmainen rei itetty seinähajotin LOCKZONE Lyhyesti Ilmavirtaa ohjaava rei itys Puhdistettava Helppo säätää Käytetään liitäntälaatikon ALV kanssa Useita erilaisia värivaihtoehtoja Pikavalintataulukko

Lisätiedot

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos

Lisätiedot

YLEISKATSAUS GOLDTM & COMPACTTM. Energiatehokkaat, hiljaiset ja joustavat ilmankäsittelykoneet. www.swegon.com

YLEISKATSAUS GOLDTM & COMPACTTM. Energiatehokkaat, hiljaiset ja joustavat ilmankäsittelykoneet. www.swegon.com YLEISKATSAUS TM & COMPACTTM Energiatehokkaat, hiljaiset ja joustavat ilmankäsittelykoneet www.swegon.com & COMPACT Lyömättömiä etuja tarjoavat ilmankäsittelykoneet Säästää tilaa Swegonin ilmankäsittelykoneet

Lisätiedot

YLEISKATSAUS GOLDTM & COMPACTTM. Energiatehokkaat, hiljaiset ja joustavat ilmankäsittelykoneet. www.swegon.fi

YLEISKATSAUS GOLDTM & COMPACTTM. Energiatehokkaat, hiljaiset ja joustavat ilmankäsittelykoneet. www.swegon.fi YLEISKATSAUS TM & COMPACTTM Energiatehokkaat, hiljaiset ja joustavat ilmankäsittelykoneet www.swegon.fi & COMPACT Neljä lyömätöntä syytä valita Swegonin ilmankäsittelykone Säästää tilaa Swegonin ilmankäsittelykoneet

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

COMPACT-ohjausjärjestelmä

COMPACT-ohjausjärjestelmä Käsipääte/hallintapaneelil Asetukset...64 Kieli/Language...64 Ilmavirran yksikkö...64 Min/maks. asetus...64 Perusasetus...64 Ohjaus Ohjaus...64 Kytkentäkello...64 Käynnistysjakso...64 Lämmitys COMPACT

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

EAGLETM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla

EAGLETM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla EAGLETM Wall Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla Lyhyesti Kääntyvät suuttimet 0 %:sen joustava hajotuskuvio Puhdistettava Säädettävä ilmarako tehon suurentamiseksi Helppo säätää Käytetään liitäntälaatikon

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

MIRUVENT-huippuimuri Asennus- ja huolto-ohje

MIRUVENT-huippuimuri Asennus- ja huolto-ohje MIRUVENT-huippuimuri Asennus- ja huolto-ohje Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi 1. Yleistä 1.1 Käyttökohteet MIRUVENT on poistoilmapuhallin, jota voidaan käyttää useimmissa poistoilmajärjestelmissä,

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

ROW. ROBUST Seinälaite

ROW. ROBUST Seinälaite ROBUST Seinälaite Lyhyesti Vankka rakenne LockZone rei'itys Helposti puhdistettava Helppo säätää Mitattava ja säädettävä ilmavirta Ei tukkeudu Käytetään yhdessä liitäntälaatikon ALV:n kanssa Eri värivaihtoehtoja

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT FI.TLZ242.140328 sennusohje Huonelämpötilaanturi TLZ1242, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötilaanturi TLZ1243, ulkoasennus IP54 GOLD/OMPT 1. Yleistä asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä,

Lisätiedot

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s ILMANKÄSITTELYKONEET tekninen esite Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s Kesair ilmankäsittelykoneet on tarkoitettu liike- toimisto päiväkoti ym. muiden julkisten rakennusten ilmanvaihtokoneeksi Koneet on

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027 FI.427.050101 Ohje BASIC Puhallin, koko 004 027 1. Yleistä on suorakäyttöinen aksiaali-radiaalipuhallin, jonka sähkötehokkuus on hyvä, ilmavirtaus pieni ja tasainen, äänitaso alhainen ja rakennepituus

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR RWP80.001 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 RWP80.001 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 RWP80.001 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS RWP/RWM. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI

PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Joustava, helposti muutettava hajotuskuvio Irrotetava ja puhdistettava pelti Helppo säätö, kiinteä mittausliitäntä Irrotettava suutinlevy Käytetään liitäntälaatikon

Lisätiedot

COLIBRITM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla. Pikavalintataulukko

COLIBRITM. Wall. Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla. Pikavalintataulukko COLIBRITM Wall Seinään asennettava tuloilmalaite suuttimilla COLIBRI Wall Lyhyesti Kääntyvät suuttimet 0 %:sen joustava hajotuskuvio Mahdollisuus samanaikaiseen vaaka-/pystyhajotukseen Puhdistettava Säädettävä

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

ROC. ROBUST Pyöreä tulo- ja poistoilmalaite

ROC. ROBUST Pyöreä tulo- ja poistoilmalaite ROBUST Pyöreä tulo- ja poistoilmalaite Lyhyesti Vankka rakenne Tulo- tai poistoilmalaite Helppo asentaa seinään tai kattoon Rei itetty Voidaan käyttää liitäntälaatikon ALS:n kanssa Pikavalintataulukko

Lisätiedot

ASENNUSTASON OHJEKIRJA GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Alkaen ohjelmaversiosta 1.22

ASENNUSTASON OHJEKIRJA GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Alkaen ohjelmaversiosta 1.22 ASENNUSTASON OHJEKIRJA GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Alkaen ohjelmaversiosta 1.22 Sisällys 1. Näyttötoiminnot... 3 2. Pääasetukset... 4 3. Suodatinkalibrointi... 4 4. Toiminnot... 5 4.1 Ilmavirta...5 4.1.1

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit PRA Mittaus- ja säätömoduuli Ilman tilavuusvirran mittaukseen ja säätöön tarkoitettu laite. Manuaalinen säätö ilman työkaluja Virtaussuuttimien käyttöön perustuva suuri mittaustarkkuus. Virtauksen säätökartion

Lisätiedot

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopioiminen Kaikki palvelut Töiden tila Kosketusnäyttö Käynnistys Nollaa kaikki Pysäytys. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain

Lisätiedot

GTH. Suorakaiteenmuotoinen, seinään sijoitettava tuloilmasäleikkö

GTH. Suorakaiteenmuotoinen, seinään sijoitettava tuloilmasäleikkö Suorakaiteenmuotoinen, seinään sijoitettava tuloilmasäleikkö Lyhyesti Tuloilmasäleikkö Säädettävät säleet Helposti puhdistettava Asennetaan kiinnityskehykseen FHB tai FHA, tai liitäntälaatikkoon TRG Eri

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Super WISE. Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään

Super WISE. Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään Lyhyesti Tulo- ja poistoilmapuhaltimien paineoptimointi Ilmavirtojen yhteenlasku ja vähennys vyöhykkeissä Ohjaa 80 vyöhykepeltiä jaettuna

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

CONDORTM. Suutinkatto. Lyhyesti 100 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä

CONDORTM. Suutinkatto. Lyhyesti 100 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä TM Suutinkatto Lyhyesti 00 % joustava hajotuskuvio Suuri induktioaste Puhdistettava Suutinmoduulit 595 x 595 mm Vaihtoehtoisia värejä VariZon-ilmanjakojärjestelmä Pikavalintataulukko I L M A V I R T A

Lisätiedot

CRM. Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4

CRM. Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4 Säädettävä mittausyksikkö, tiiveysluokka 0 tai 4 Lyhyesti Tyyppihyväksytty mittausmenetelmä Paineluokka A Pellin tiiviysluokka 0 tai 4 Kotelon vuotokerroin on tiiviysluokan C mukainen Yksi k-kerroin kokoa

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Huolto ja asennus TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Sivu 1 / 20 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 SISÄLLYSLUETTELO... 2 2.0.0 KUVAT... 2 3.0.0 YLEISTIETOA... 3 3.1.0 ESIPUHE... 3 3.2.0 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 3.3.0

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot