YLEISKUVAUS. bluetooth

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKUVAUS. bluetooth"

Transkriptio

1 Käyttöopas

2 SISÄLTÖ SAMMUTTAMINEN YLEISKUVAUS VALMISTELE S3 TUKI TURVALLISUUSOHJEET SKANNAA S3:LLA VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ TÄRKEÄÄ TIETOA SYNKRONOI S3 TEKNISET TIEDOT

3 YLEISKUVAUS bluetooth SUOJAKORKKI Virtapainike S3-valoaukko LED-VALO

4 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Sähköön liittyvät varoitukset VAROITUS: Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon, taikka vaurioittaa S3:a, ipad miniä tai muuta omaisuutta. Ennen kuin Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus ryhdyt käyttämään S3:a, lue läpi koko käyttöopas ja kaikki turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen käytön. Käsittely Tämä skanneri on erittäin herkkä tieteellinen mittauslaite. Käsittele sitä aina huolellisesti.

5 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset a. Vesi ja kosteus Sähköiskusta aiheutuvan tulipalon vaaran välttämiseksi S3:a ei saa altistaa sateelle tai kosteille olosuhteille. Älä käytä S3:a lähellä vettä tai nesteitä, kuten kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen läheisyydessä taikka märkätiloissa tai uima-altaalla. Jos S3:n päälle tai sen lähelle roiskuu vettä tai nesteitä sen virtajohdon ollessa kytkettynä pistorasiaan, irrota laitteen pistoke välittömästi rasiasta ja ota yhteyttä omaan Skanneritukeesi. Jos S3: pistoke ei ole pistorasiassa vaan laite toimii akkuvirralla, älä mene laitteen lähelle vaan ota yhteyttä omaan Skanneritukeesi. b. Huolto ja korjaus Älä irrota S3:n näytön kantta tai sen pohjaosaa yrittääksesi itse korjata laitetta. Laitteen purkaminen voi vahingoittaa sitä, tai voit itse loukkaantua. Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi korjata. Vain valtuutetun Pharmanexin teknikon tulisi tehdä korjaukset.

6 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset c. Virtajohdot ja virtalähteet Älä liitä S3:een mitään muuta virtajohtoa tai virtalähdettä kuin laitteen mukana tulleet. Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Maadoitettu pistoke soveltuu ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jossa on sitä vastaavat liittimet. Jos tarvitset jatkojohtoa, käytä ainoastaan maadoitettua johtoa. d. Jäähdytys S3:a ei koskaan tule pitää lämpöpatterin, lämpörekisterin tai muiden lämmönlähteiden päällä tai läheisyydessä. Vältä jättämästä laitetta pitkäksi aikaa todella kuumaan tai kylmään paikkaan. Optimaalinen laitteen säilytyslämpötila on C.

7 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely YLEISET VAROITUKSET Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus a. Silmien turvallisuus Skanneri käyttää LEDejä (hohtodiodeja) valonlähteenä. LEDejä käytetään kotitalouksien valaistuksessa, sähkölaitteissa ja tavallisissa taskulampuissa. Vaikka niitä ei yleensä pidetä silmille haitallisina, on kuitenkin erittäin suositeltavaa olla tuijottamatta suoraan tähän tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen läheltä tai pitkään. b. Herkät optiset komponentit Erittäin kirkas valo voi vahingoittaa S3:n optisia komponentteja. Älä skannaa kiiltäviä, peilin kaltaisia tai metallisia esineitä, jotka heijastavat valoa takaisin S3:een. Älä skannaa minkäänlaisia erittäin kirkkaita esineitä. Älä suuntaa S3:a kohti kirkasta huonevalaisinta tai aurinkoa. Peitä skannerin valoaukko S3-suojakorkilla, kun laite viedään hyvin kirkkaisiin olosuhteisiin, ja aina silloin, kun laite ei ole käytössä. Näiden suositusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa S3:n sisällä olevien herkkien optisten komponenttien vahingoittumisen.

8 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely YLEISET VAROITUKSET Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus c. Käyttörajoitukset Tätä laitetta ei saa käyttää millään muulla tavalla kuin Pharmanexin antamien ohjeiden mukaisesti. Jos näitä ohjeita ei noudateta, se voi heikentää laitteen käyttöturvallisuutta. d. Liitettävä laite S3 on suunniteltu toimimaan vain hyväksyttyjen Apple-laitteiden kanssa (tällä hetkellä ipad mini). S3 ei kytkeydy ohjelmaan eikä toteuta ohjelman toimintoja, jos se on yhdistetty epäsopivaan laitteeseen.

9 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Käyttäjän tai minkään laillistamattoman kolmannen osapuolen ei tule huoltaa tai korjata S3:a. S3:a ei pidä koskaan avata tai purkaa. Jos S3:n ulkokuori sattuisi rikkoutumaan tai murtumaan, älä koskaan yritä päästä käsiksi sen sisällä oleviin osiin tai sähköiseen virtapiiriin. Tämä saattaisi Huolto ja korjaus paljastaa virtapiirin ja aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran. Välttääksesi sähköiskun vaaran irrota laite välittömästi sen virtalähteestä (mikäli se on sellaiseen kytkettynä) ja palauta sitten S3 Pharmanexille huoltoon. HUOM.: S3:n takuu mitätöityy, jos laitteen ulkokuoreen on kajottu jollain tapaa, jos jokin kuoren osa on tahallisesti poistettu tai jos on selvästi havaittavissa, että kuori on yritetty irrottaa. Edellä mainitut toimet eivät pelkästään mitätöi takuuta, vaan Skannerin vuokrasopimuksen haltijalla on myös täysi korvausvastuu S3:sta.

10 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus Huoltopalvelua vaativat tapaukset: Mikäli jokin seuraavista tapahtuu, irrota S3:n virtajohto pistorasiasta (mikäli se on kytkettynä) ja soita omaan Skanneritukeesi: virtalähteen johto tai pistoke on vaurioitunut. Laitteen päälle on roiskunut (tai sisään joutunut) nestettä taikka sen päälle on kaatunut esineitä. Laite on kostunut tai kastunut kondensoituneesta vedestä, taikka sade tai vesi on kastellut sen. Laite ei toimi normaalisti, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Laite on pudonnut, tai sen kuori on vahingoittunut. Laitteen suorituskyky on selvästi muuttunut; se ei esimerkiksi kykene suorittamaan perustoimintojaan. s3-skannerisolvellus kehottaa Sinua soittamaan tekniseen tukeen.

11 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Asemointi Kalibrointi Käyttölämpötila Pharmanex BioPhotonic -skanneri (S3) on laite, joka mittaa karotenoiditason ihosta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisiin tarkoituksiin. Se ei ole lääketieteellinen laite, eikä sillä voi tehdä minkäänlaista lääketieteellistä diagnoosia, sen paremmin kuin hoitaa, S3:n kanssa matkustaminen lievittää, parantaa tai ehkäistä sairauksia taikka kuntoa tai vointia. Sillä ei myöskään voi vaikuttaa kehon tai minkään ruumiinosan rakenteeseen tai toimintoon.

12 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Kalibrointi Kalibrointi Käyttölämpötila Kaikki tieteelliset tarkkuuslaitteet vaativat kalibrointia. Useimmat kalibroidaan päivittäin, ja jotkut kalibroidaan ennen jokaista mittausta. Kun käytät ensikerran S3:a, se vaatii suojakorkkiskannauksen ja operaattoriskannauksen". Kun tämä ensimmäinen kalibrointi on tehty, S3:n kanssa matkustaminen suojakorkkiskannaus tulee tehdä joka 24. tunti ja operaattoriskannaus joka 14. päivä.

13 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Käyttölämpötila Kalibrointi Käyttölämpötila Ulkoiset olosuhteet, joissa S3:a säilytetään ja käytetään, voivat vaikuttaa siihen. Skanneri on suunniteltu toimimaan C lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila skannaukselle on C. S3:a ei saisi säilyttää eikä kuljettaa yli 40 C eikä alle 10 C lämpötilassa. Jos S3:n S3:n kanssa matkustaminen jättää autoon kuumana päivänä tai kylmänä yönä, se voi vaikuttaa laitteen toimintakykyyn tai vahingoittaa sitä. Jos skanneria on säilytetty muussa lämpötilassa kuin edellä mainituissa toimintaolosuhteissa (kuten autossa yli yön), sille tulee antaa riittävästi aikaa sopeutua käyttöympäristön olosuhteisiin, ennen kuin se käynnistetään ja kalibroidaan. Odota riittävän kauan, normaalisti 30 minuuttia, jotta S3 mukautuu skannausympäristöön, ennen kuin kytket virtajohdon pistorasiaan tai ryhdyt kalibroimaan laitetta.

14 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Matkustaminen S3:n kanssa Kalibrointi Käyttölämpötila Kun matkustat S3:n kanssa, käytä aina laitteen mukana tullutta kuljetuslaukkua. Kun S3 viedään lentokoneeseen, se tulisi aina ottaa mukaan matkustamoon. Tämä minimoi mahdollisten iskujen ja kolhujen riskin sekä äärilämpötiloihin joutumisen, mille ruumaan viedyt S3:n kanssa matkustaminen matkatavarat ovat alttiina. Muista, että S3 on äärimmäisen herkkä tieteellinen laite, ja että sitä tulisi aina kohdella sen mukaisesti.

15 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet Varmista oheisesta varusteluettelosta, että kaikki osat ovat mukana. IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-skanneri S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Apple ipad mini* suojakuoressaan Virtalähteet ja sovittimet S3-kuljetuslaukku s3-suojakorkit (yhteensä 2 kpl, 1 kiinni skannerissa ja toinen, varakorkki, kuljetuslaukussa) *On mahdollista, ettei ole saatavilla markkina-alueellasi

16 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet Latauslaitteet IPad minin aktivointi Skannerin ja ipad minin virtajohdot tulisi kytkeä maadoitettuun pistorasiaan, ja laitteet tulisi ladata mukana tulleita virtalähteitä käyttäen vähintään 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Toimi näin: Kytke S3-virtajohdon toinen pää skanneriin ja toinen maadoitettuun pistorasiaan. Skannerin takapuolella oleva LED-valo palaa vihreänä sen merkiksi, että S3 latautuu. Kytke ipad minin USB-johto USB-virtasovittimeen. Kytke ipad minin virtajohdon toinen pää ipad minin alareunan liitäntään ja toinen maadoitettuun pistorasiaan. Kun sekä S3 että ipad mini ovat latautuneet, voit irrottaa niiden johdot virtalähteestä.

17 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus IPad minin aktivointi Latauslaitteet Paina laitteen yläreunassa oikealla olevaa virtapainiketta. Liu uta näytön avauspalkkia oikealle päästäksesi aloitusnäytölle. IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Power button

18 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet ipad minin yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon (Wi-Fi) IPad minin aktivointi Langatonta verkkoa tarvitaan IPadin yhdistäminen Internetiin pääsemiseksi S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta s3-skannerisovelluksen asentamiseksi. S3-skannerisovellus pitää asentaa ipad miniin, jotta voisit käyttää S3-skanneria Synkronoimaan skannaustuloksesi Nu Skinin palvelimen kanssa Digitaalisen skannausluoton ostamiseen Skannaustulosten lähettämiseen asiakkaillesi sähköpostitse Nu Skin Enterprises ei tarjoa langatonta verkkoa käyttöösi eikä tukea yksityiseen tai julkiseen langattomaan lähiverkkoon. Sinun on käytettävä omaa Wi-Fi-verkkoasi tai julkista verkkoa sekä saatava niiden turvatunnistetiedot (salasanat).

19 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta ipad minin yhdistäminen langattomaan verkkoon Kun ipad mini käynnistetään, näytölle ilmestyy automaattisesti nk. aloitusnäyttö. Voit aina palata aloitussivulle painamalla laitteen alareunassa keskellä olevaa Koti -painiketta. aloitusnäyttö on täynnä pieniä kuvakkeita. Kun näytön kuvakkeita napauttaa, ne avaavat tietokoneohjelmia, joita kutsutaan sovelluksiksi ( Apps ). valitse aloitusnäytöltä Asetukset (Settings) -sovellus. asetukset-sovellusikkunan vasemmassa reunassa ylhäällä on Wi-Fi-valintapainike. Napauta Wi-Fi-kuvaketta määrittääksesi langattoman verkkosi asetukset. varmista, että Wi-Fi-valinta on päällä.

20 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen ipad minin yhdistäminen langattomaan verkkoon Käytettävissä olevat langattomat verkot ilmestyvät näkyviin. Napauta haluamaasi verkkoyhteyttä ja syötä pyydetyt turvatunnisteet. Esimerkki: Yhdistäminen Bluetoothin kautta

21 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta ipad minin yhdistäminen langattomaan verkkoon Kun olet valinnut Wi-Fi-verkon, ipad mini muodostaa automaattisesti yhteyden internetiin sen signaalin välityksellä. Wi- Fi-kuvake näkyy Apple-laitteen vasemmassa yläkulmassa. Mitä enemmän palkkeja Wi-Fi-kuvakkeessa näkyy, sen voimakkaampi signaali. ipad mini yrittää automaattisesti muodostaa yhteyttä sellaiseen Wi-Fi-verkkoon, jota olet aiemmin käyttänyt, aina kun olet tämän signaalin kantaman sisällä. Tyypillinen Wi-Fi-verkon kantama on metrin välillä. Interferenssihäiriö voi pienentää Wi-Fisignaalin kantamaa.

22 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet S3-SKANNERISOVELLUKSEN ASENTAMINEN IPAD MINIIN IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen Muistutus: Et pysty asentamaan S3-skannerisovellusta ipad miniin, jollet ole yhteydessä langattomaan verkkoon. S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Napauta aloitussivulla Safari-sovelluksen kuvaketta. Syötä nettiosoite: Paina Download -painiketta ladataksesi S3-skannerisovelluksen. Kun S3-skannerisovellus on asennettu onnistuneesti ipad miniin, sovelluksen kuvake ilmestyy aloitussivulle. Napauta S3-skannerisovelluksen kuvaketta käynnistääksesi ohjelman. Kun haluat poistua S3-skannerisovelluksesta, paina Koti-painiketta.

23 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Muistutus: S3 toimii ladattavalla akulla. Kun akku on ladattu, laite voidaan irrottaa virtalähteestä, jota ilman sitä voidaan käyttää korkeintaan 6 tuntia. VAROITUS: Huolehdi siitä, että suojakorkki on S3:n valoaukon suojana, ennen kuin laitat S3- laitteen päälle. S3 käynnistyy kunnolla vain, jos se havaitsee suojakorkin. Kun suojakorkki on kunnolla valoaukon päällä, paina virtapainiketta käynnistääksesi S3:n. S3:n näyttöruutu osoittaa laitteen olevan päällä ja valmis yhdistettäväksi ipad miniin.

24 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Paina ipad minin Koti-painiketta päästäksesi takaisin aloitusnäytölle. Napauta Asetukset-sovellusta päästäksesi ipadin asetuksiin. Bluetoothin pitää olla päällä, On -asennossa. ipad mini havaitsee nyt Bluetooth-signaalit. Paina uudelleen Koti-painiketta palataksesi aloitusnäytölle. S3-skannerin takapuolella, laitteen oman virtapainikkeen oikealla puolella, on Bluetoothpainike. Paina Bluetooth-painiketta 2 3 sekunnin ajan, kunnes se alkaa vilkkua. Vilkkuva sininen LEDvalo S3-laitteen takapuolella on merkki siitä, että laite lähettää Bluetooth-signaalia. Kun seuraavan kerran käynnistät skannerin, älä enää paina Bluetooth-painiketta. Se ei ole enää tarpeellista yhteyden muodostamiseksi. BLUETOOTH

25 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta TOIMI NÄIN: Napauta nyt S3-skannerisovellusta. Älä käynnistä S3- skannerisovellusta, ennen kuin Bluetooth-painike vilkkuu. Status -välilehdellä vedä alaspäin nuolia otsikon "To search for Scanners -pudotusvalikkopainikkeen alta. Sovellus etsii nyt S3:n Bluetooth-signaalia. Jos S3-laitteesi ei näy listalla, vedä nuolia toistamiseen alaspäin. Interferenssihäiriö saattaa joskus estää signaalin havaitsemisen ensimmäisellä yrityskerralla. Löydetyt S3-laitteet listautuvat Status-ikkunan vasempaan reunaan.

26 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen TOIMI NÄIN: S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Napauta S3:n CS-numeroa. Ikkunassa kysytään, haluatko yhdistää skanneriin. Hyväksy napauttamalla kyllä Laitteiden välille muodostuu yhteys.

27 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta TOIMI NÄIN: Kun S3 ja ipad mini on yhdistetty toisiinsa, ne yrittävät automaattisesti havaita toisensa ja viestiä keskenään olleessaan aktivoituna, kunnes valitset Status-välilehden ikkunasta Disconnect katkaistaksesi yhteyden. TÄRKEÄÄ: Vain yksi S3-laite voidaan yhdistää kerrallaan ipad miniin.

28 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Bluetooth ei ole sama asia kuin Wi-Fi. Wi-Fi mahdollistaa pääsyn internetiin. Bluetooth on paikallinen, kahden laitteen välinen signaali. S3- laitteesi ja ipad mini voivat kommunikoida keskenään myös silloin, kun Sinulla ei ole Wi-Fi-yhteyttä, niin kauan kuin Bluetooth on aktivoituna. Laitteiden välisen Bluetooth-yhteyden kantama on enintään noin 50 metriä. Eri lähteiden aiheuttama interferenssihäiriö voi pienentää kantamaa. S3-skannerisovelluksen Status-välilehdellä näkyy, jos olet kantaman ulkopuolella eikä yhteyttä S3:een ole.

29 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot STATUS-VÄLILEHTI JA S3:n KALIBROINTI Status-välilehdeltä näkyy skannerin tila, ja sitä tarvitaan skannausten kalibrointiin: suojakorkki- & operaattoriskannaukset. S3-skannerin tilavaihtoehdot: Kantaman piirissä, harmaa S3-kuvake. HUOM.: Jos esiin nousee ponnahdusikkunailmoitus "Skannerisi on lukittu", ota yhteyttä Skanneritukeesi.

30 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti STATUS-VÄLILEHTI JA S3:n KALIBROINTI Tulosruutu väestötilastot MUISTUTUS: Vain yksi S3-laite voidaan yhdistää kerrallaan ipad miniin. Kun S3 on yhdistetty skannerisovellukseen, Status-välilehdellä näkyy cs-numero.

31 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot STATUS-VÄLILEHTI JA S3:n KALIBROINTI Seuraava vaihe on suojakorkkiskannuksen tekeminen. Varmista, että suojakorkki on S3:n valoaukon päällä, ja napauta Suojakorkkiskannauskuvaketta. Seuraa ohjeita ruudulla, kunnes suojakorkkiskannaus on suoritettu loppuun. Suojakorkkiskannaus tulee tehdä joka 24. tunti. Poista sitten suojakorkki ja tee operaattoriskannaus napauttamalla Operaattoriskannaus-kuvaketta. Operaattoriskannaus tulee tehdä joka 14. päivä. Nämä kalibrointiskannaukset toimivat laadunvarmistuskeinoina, ja niillä tarkistetaan skannerin moitteeton toimivuus. Älä siis unohda tehdä niitä kuten neuvottu.

32 Skannaa S3:lla Status-välilehti SCAN-VÄLILEHTI Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot VAROITUS: Kun aloitat asiakkaan skannaamisen, Sinun on ensimmäiseksi saatava hänen suostumuksensa siihen, että hänen henkilökohtaisia tietojaan, kuten nimeään ja väestöllisiä tietoja, saa jakaa. Tätä varten hänen on allekirjoitettava S3-sopimuksesi liite B, josta Sinun tulee säilyttää yksi kappale itselläsi. Nu Skin tekee säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että keräät ja säilytät nämä kaavakkeet. Henkilöskannauksia varten Sinun on joko ostettava digitaalista skannausluottoa tai käytettävä skannauskorttia.

33 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot A. Digitaalisella skannausluotolla skannaaminen Luoton ostaminen TOIMI NÄIN: napauta Purchase Scan Credits (Osta skannausluottoa) -kuvaketta. Uusi ikkuna avautuu, ja siinä Sinua pyydetään kirjautumaan jakelijatilillesi. Tarvitset jakelija-id:si, Nu Skin -nettisivujen salasanasi ja luottokorttisi. ipad minin on oltava yhdistettynä langattomaan verkkoon, jotta voisit tehdä ostoksesi.

34 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Voit ostaa skannausluottoa 1, 20 tai 100 yksikön erissä napauttamalla vastaavaa kuvaketta ruudulla. Tulosruutu väestötilastot Kun olet valinnut haluamasi luottomäärän, napauta Check out vahvistaaksesi ostoksesi ja lisää ne S3:lle. Seuraa ohjeita ruudulla, kunnes ostaminen on suoritettu loppuun. Kun olet valmis, voit sulkea Buy Digital Scan Credits -ikkunan napauttamalla Paluu (Back) -kuvaketta näytön oikeassa yläreunassa. Sovellus vie Sinut takaisin Scan-välilehden ikkunaan.

35 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot HUOM.: Kun olet ostanut skannausluottoa, voit nähdä sekä Scan-välilehden kuvakkeen että Digital Scan -kuvakkeen muuttuneen. Molemmissa kuvakkeissa näkyy nyt numeroita, jotka vastaavat käytettävissä olevien digitaalisten skannausten lukumäärää. Tarkkaile tätä numeroa, jotta osaisit ostaa ajoissa lisää skannausluottoa! Digitaalinen skannaus Jos Sinulla on digitaalista skannausluottoa, napauta Digital Scan -vaihtoehtoa, niin ohjelma johdattaa Sinut automaattisesti läpi skannausprosessin.

36 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot B. Skannauskortilla skannaaminen TOIMI NÄIN: napauttamalla Scan Card -painiketta voit skannata skannauskortin joko ipad minin kameralla tai syöttää skannauskortin numeron digitaalisella näppäimistöllä. Kun skannauskortin tiedot on syötetty, S3-skannausohjelma johdattaa Sinut läpi skannausprosessin.

37 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Kameran linssi on ipad minin takapuolella ylävasemmalla, heti laitteen virtapainikkeen alapuolella. Tulosruutu väestötilastot Tärkeää: Varmista, ettet peitä kameran linssiä yrittäessäsi skannata skannauskortin viivakoodia. Kuvatessasi Sinun kannattaa pidellä ipad miniä molemmin käsin sen vasemmasta ja oikeasta alanurkasta, niin että Koti-painike on oikealla.

38 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti aseta skannauskortti tasaiselle alustalle ja pidä ipadia samansuuntaisesti kortin päällä. Tulosruutu väestötilastot Kun kortti on keskitetty kuvaan, S3-skannerisovellus tunnistaa automaattisesti viivakoodin, vie tiedon sovellukseen ja palaa Scanvälilehdelle, niin että itse skannaus voi alkaa. Mikäli kamera ei jostain syystä kykene tallentamaan viivakoodia oikein, napauta Enter Scan Card Manually -painiketta ylävasemmalla syöttääksesi numeron manuaalisesti. Tämä avaa syöttökentän ja ipad minin digitaalisen näppäimistön. Kirjoita skannauskortin numero syöttökenttään digitaalista näppäimistöä käyttäen. Kun olet syöttänyt skannaus kortin numeron, napauta Return digitaaliselta näppäimistöltä.

39 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Sovellus tunnistaa numeron ja palaa Scan-välilehden ikkunaan, niin että itse skannaus voi alkaa. Jos syötät skannauskortin numeron väärin, S3- Tulosruutu väestötilastot skannerisovellus ilmoittaa: INVALID CODE. PLEASE TRY AGAIN. VIRHEELLINEN KOODI. YRITÄ UUDELLEEEN Jos haluat palata takaisin Scan-välilehden ikkunaan, ilman että olisit suorittanut skannausta tai syöttänyt skannauskortin numeroa, napauta Cancel -painiketta. Olet nyt valmis aloittamaan henkilöskannauksen. Ensin tulee kirjoittaa skannattavan henkilön nimi kenttään Person Being Scanned. Tämän jälkeen henkilöä kehotetaan: "LAITA KÄMMENESI SKANNERILLE Kun hän on asettanut kämmenensä S3:n valoaukkoa vasten, skannaussessio alkaa automaattisesti, ja siinä on 3 eri vaihetta: Tunnistus Alustaminen Skannaus

40 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot Näytä, miten kämmen tulee asettaa, jotta skannaus onnistuisi. Skannaussession peruuttaminen ja paluu Scan-välilehdelle. Skannaus kestää noin 30 sekuntia. Kämmentä on pidettävä mitta-anturin päällä, kunnes sekä S3-skannerisovellus että skannerin näyttöruutu ilmoittavat tuloksen.

41 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Skannaus on nyt päättynyt. Skannausnäyttö tarjoaa Sinulle nyt 2 vaihtoehtoa: Tulosruutu väestötilastot Skannaustuloksen lähettäminen sähköpostilla asiakkaalle syöttämällä hänen sähköpostiosoitteensa. Nu Skin Enterprises luo ja lähettää sähköpostin, mutta asiakas voi vastata Sinulle suoraan. väestöllisten tietojen syöttäminen alapalkkiin, minkä ansiosta Sinun on helpompi ymmärtää henkilön kokonaisprofiili.

42 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Poistuaksesi skannaussessiosta, napauta Done, niin pääset takaisin Scanvälilehden etusivulle, jossa Sinun tulee valita vaihtoehdoista digitaalinen Tulosruutu väestötilastot skannausluotto ( Digital Scan credits ) tai skannauskortti ( Scan Card ). Napautettuasi Done -painiketta et voi enää palata asiakkaasi skannaustulokseen.

43 Skannaa S3:lla Status-välilehti Tulosruutu väestötilastot Scan-välilehti Jokaisen kuvakkeen napauttaminen avaa kosketusvalikot, joista voit valita vaihtoehdot, jotka kuvaavat parhaiten skannattavan profiilia. Tulosruutu väestötilastot Nämä tiedot auttavat Nu Skinia tallentamaan henkilön profiilin ja muodostamaan tilastotietoa. Väestöllisen tiedon syöttäminen ei ole välttämätöntä skannaustuloksen saamiseksi, vaan se on vapaaehtoista. Toivomme Sinun kuitenkin keräävän mahdollisimman paljon tietoa jokaisesta skannattavasta. Syöttäessäsi tietoja ole niin huolellinen ja täsmällinen kuin mahdollista. Se on ratkaisevan tärkeää mielekkäiden tilastojen aikaansaamiseksi.

44 SYNKRONOI S3 SYNKRONOI S3 S3-skannerisovellus säilyttää digitaalisen kopion kaikista tekemistäsi skannauksista Records -välilehdellä. Napauta Records-välilehteä avataksesi tallenneikkunan. Näet kaikki tekemäsi skannaukset aikajärjestyksessä (pvm. ja kellonaika), niin että tuorein skannaus on ensimmäisenä. Voit havaita, että skannaustulosten yhteydessä on sanat Pending (odottaa) tai Recorded (tallennettu). Nämä sanat kertovat sen, onko tulos jo synkronoitu Nu Skinin palvelimen kanssa vai ei. Synkronoitujen tulosten yhteydessä näkyy sana Recorded, ja Pending tarkoittaa sitä, ettei tulosta ole vielä synkronoitu. Jotta skannaustuloksesi synkronoituisivat Nu Skinin palvelimen kanssa, Sinulla on oltava yhteys Wi-Fi-verkkoon.

45 SYNKRONOI S3 SYNKRONOI S3 TÄRKEÄÄ: Sinun on synkronoitava S3-skannerisovellus Nu Skinin palvelimen kanssa vähintään kerran kuussa ja aina viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä. Jollet tee tätä, skannauksiasi ei lasketa mukaan kuukausiehtoihin vuokraoikeuden ylläpidosta, vapaaohjelmasta, PSV:stä eikä bonusten maksua hyödyttäväksi. Niinpä onkin suositeltavaa tehdä synkronointi jokaisen skannaussession jälkeen. Skannaustulosten sykronoimiseksi paina SYNC - painiketta. Operator-välilehti Käytä tätä välilehteä vaihtaaksesi skannaussessiota sekä valitaksesi haluamasi markkina-alueen ja kielen.

46 LAITTEIDEN SAMMUTTAMINEN S3-LAITTEEN SAMMUTTAMINEN Katkaise ensin yhteys S3-skannerisovellukseen menemällä Statusvälilehdelle ja napauttamalla Disconnect -painiketta. poistu S3-skannerisolvelluksesta painamalla ipadin Koti-painiketta. sammuta ipadin näyttö painamalla lyhyesti virtapainiketta. sammuta S3 painamalla sen takapuolella olevaa virtapainiketta. Älä paina Bluetooth-painiketta sammuttaessasi laitetta, sillä se ei ole enää tarpeellista. Laita suojakorkki takaisin valoaukon päälle, jottei elektroniikka vahingoittuisi. poista S3-laite virtalähteestä irrottamalla adapteri latausjohdosta laitteen takapuolelta. Pidä adapteri ja latausjohto helposti ulottuvilla aina kun S3 on kytketty virtalähteeseen. s3-laitteen tulee olla kuljetuslaukussaan, kun sitä ei käytetä. Tärkeää: Älä sammuta S3:a, kun olet skannaamassa tai käytät sitä muuten. Jos käytät S3:a akkuvirralla ja näytölle ilmestyy varoitus, että virta on vähissä, kytke S3 pistorasiaan sen virtalähteen avulla tai sulje laite.

47 TUKI TUKI contact-painikkeen alta löydät oman Skanneritukesi sähköpostiosoitteen ja nettilinkit, joista saat teknistä tukea. about-painiketta napauttamalla näytölle ilmestyy S3- skannerisovelluksesi ohjelmaversio, S3-laiteohjelmiston versio sekä kaikki muu tarvittava tieto laitteesta ja ohjelmasta.

48 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ S3-skannerisovellus ei lataudu, kun napautan sen kuvaketta aloitusnäytöllä. paina aloitusnäytöllä olevaa S3-skannerisovelluksen kuvaketta pitkään. Poista sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen tämän käyttöoppaan ohjeita noudattamalla. Tätä keinoa tulisi käyttää ainoastaan viimeisenä vaihtoehtona, koska se poistaa kaiken ostamasi, käyttämättömän digitaalisen skannausluoton ja tyhjentää kaikki ei-synkronoidut skannaustulokset. S3-skanneri ei mene päälle. tarkista, että olet ladannut skannerilaitetta vähintään 8 tunnin ajan, ennen kuin yrität käynnistää sen. Kytke S3 pistorasiaan käyttämällä sen omaa virtajohtoa. Takapuolella olevan LED-valon (vihreä) tulisi syttyä merkiksi siitä, että laite latautuu. S3:n yläosassa olevassa päänäytössä tulisi myös näkyä lataussymboli. Pidä virtakytkintä painettuna 5 sekuntia. Irrota otteesi virtakytkimestä ja paina sitä sitten uudelleen.

49 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ S3-skanneri ei anna minun suorittaa skannausta. Tämä voi johtua monesta eri syystä: - skanneri ei ehkä ole yhteydessä ipad miniin Bluetoothin välityksellä. - varmista, että ipad mini ja skanneri ovat toistensa kantaman piirissä (30 metrin sisällä). - sinun tarvitsee ehkä tehdä suojakorkkiskannaus tai operaattoriskannaus. Tarkista tämä Status-välilehdeltä. - Muistathan synkronoida skannerisi vähintään kerran kuussa. - varmista, että Sinulla joko on digitaalista skannausluottoa tai olet syöttänyt skannauskortin tiedot. - tarkista, että olet kirjoittanut skannattavan henkilön nimen Scanvälilehden ikkunaan. Kun yritän käyttää skannauskorttia, kamera ei lue numeroa oikein. Kirjoita skannauskortin numero manuaalisesti tekstikenttään digitaalista näppäimistöä käyttäen.

50 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ S3-skannerisovellus ilmoittaa skannauskorttini olevan virheellinen. todennäköisesti skannauskortti on jo käytetty. Kokeile uutta skannauskorttia tai osta digitaalista skannausluottoa Scanvälilehden kautta. Missä S3-skannerisovellus säilyttää tekemiäni skannauksia? sovellus taltioi listan tekemistäsi skannauksista sovelluksen Records-välilehdelle.

51 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ SYNKRONOINTI Varmista, että ipad mini on yhdistettynä langattomaan verkkoon. Jos saat virheilmoituksen, jossa sanotaan, että palvelin ei vastaa, odota 10 minuuttia ja yritä synkronointia uudelleen. Mikäli sama virheilmoitus toistuu, ota yhteyttä omaan Skanneritukeesi. Jos synkronointiaika on kulunut umpeen, paina Sync-painiketta. Näin saat ladattua uutta aikaa. SUOJAKORKKI Suojakorkki suojaa S3:n valoaukkoa. Laita se paikoilleen aina kun et suorita skannausta, jopa skannausten välillä. PUHDISTAMINEN Kaikkien iholla on rasvaa, joka saattaa haitata skannerin lukukykyä, kun skannauksia on tehty useampi peräkkäin. Puhdista valoaukko ja skannerin etupaneeli säännöllisesti. Irrota S3 virtalähteestä ennen puhdistusta. Lisää lasinpesuainetta tai miedon saippuan ja veden seosta mikrokuituliinaan ja pyyhi laite kauttaaltaan. Älä upota S3-laitetta veteen tai puhdista sitä vedellä huuhtelemalla. Älä käytä puhdistukseen voimakkaita kemiallisia liuottimia tai hankausaineita. Lisäksi suosittelemme, että skannattavat käyttäisivät Nu Skin Epoch Hand Purifier -käsienpuhdistusgeeliä ennen skannausta, sillä se vähentää S3:een kertyvän rasvan määrää, samalla kun ehkäisee mikrobien siirtymistä henkilöstä toiseen.

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Android Ver. 4.2.2. 148-163 Pikaopas taulutietokone / FI

Android Ver. 4.2.2. 148-163 Pikaopas taulutietokone / FI Android Ver. 4.2.2 148-163 Pikaopas taulutietokone / FI Pikaopas taulutietokone Android V. 4.2.2 Suomi Kiitos Blaupunkt-tuotteen valinnasta. Olet tehnyt viisaan päätöksen. Palvelemme sinua luonnollisesti

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Älyrannekkeen käyttöopas suomi [Yhteensopivuus] Älyranneke

Lisätiedot

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync Air Sync Käyttöopas Air Syncin lataaminen 1. Liitä Air Syncin Micro USB-liitin (D) tietokoneeseesi tai muuhun vastaavaan latauslaitteeseen käyttämällä mukana tullutta USB-kaapelia tai vastaavaa Micro USBliitintä.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä FI7211 Usein kysyttyä Transformer TF201:stä Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin.

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Miten kotinäyttö toimii? Kotinäyttö on yhdistetty huoneiston kylmä- ja lämminvesimittareihin. Vesimittarit lähettävät kotinäytölle langattomasti tietoa vedenkäytöstä

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Koe uusi. Windows 8 viidessä minuutissa

Koe uusi. Windows 8 viidessä minuutissa Koe uusi Windows Windows 8 viidessä minuutissa Mitä tarvitset Päästäksesi nopeasti alkuun, tulee sinulla olla: Salasana langattomaan verkkoosi Salasana sähköpostitiliisi Tervetuloa! Tervetuloa Windows

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

ipad:n päivitys versioon ios 7 Porin kaupungin luottamushenkilöt

ipad:n päivitys versioon ios 7 Porin kaupungin luottamushenkilöt ipad:n päivitys versioon ios 7 Porin kaupungin luottamushenkilöt Sivu 1 / 8 Mikä versio ipadissani on? Alkusyksyllä 2013 jaetuissa kaupungin luottamushenkilöiden ipadeissa käyttöjärjestelmän versio on

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla.

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. RAHAN LATAAMINEN COMET-MAKSULAITTEESEEN SATUNNAISKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. Voit käyttää Comet maksulaitteen lataamista

Lisätiedot

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön ipadin käyttö 1. Käynnistä ipad oikeassa yläreunassa olevasta painikkeesta. 2. Valitse alareunasta nuoli Avaa. Vedä sormella nuolesta eteenpäin palkin verran eli pyyhkäise. Tietoturva Käyttöön tarvitaan

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa Käyttöohje LANGATON ÄÄNIJÄRJESTELMÄ Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa 1 OSIEN SIJAINTI 1. DISKANTTITASON SÄÄTÖ 9. TASAVIRRAN SISÄÄNTULO 2. BASSONTASON SÄÄTÖ 10. AUX SISÄÄNTULO 3,5MM LIITIN

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille TÄRKEÄ HUOMAUTUS: C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä EI saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan,

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Asennusopas EnergyWatch, Smart Plug ja Smart Temp. Android

Asennusopas EnergyWatch, Smart Plug ja Smart Temp. Android Asennusopas EnergyWatch, Smart Plug ja Smart Temp Android Sisällysluettelo Ennen asennusta Tietoa tuotteista 3 Vaihe 1/7 Ennen asennuksen aloittamista 4 Vaihe 2/7 Tilin luominen 5 Vaihe 3/7 Sovelluksen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

BT BBiQ laite / W042 Käyttöohjeet 1.3 FIN Käyttöohjeet BBiQ 4.4.2014

BT BBiQ laite / W042 Käyttöohjeet 1.3 FIN Käyttöohjeet BBiQ 4.4.2014 Käyttöohjeet Aloittaminen Pakkauksen sisältö: - BBiQ Bluetooth -laite - Lämpötila-anturi - 2 kappaletta AAA -paristoja - Käyttöohjeet BBiQ on uusi langaton ruoanlaittolämpömittari älypuhelimellesi. Sisäänrakennetun,

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Epson EMP-765 langaton käyttö

Epson EMP-765 langaton käyttö Epson EMP-765 langaton käyttö Tämä on yleinen käyttöohje Epsonin videotykin langattomaan käyttöön. Kannattaakin huomioida, että eri kannettavissa koneissa langaton käyttö saattaa hieman poiketa tässä ohjeessa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski SISÄLLYSLUETTELO 1 TRUCK CHECK IN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 ALOITUSRUUDUN TIEDOT... 3 1.2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 4 1.3 KONTTI- TAI SEMIREKAN VALINTA... 4 2 ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot