YLEISKUVAUS. bluetooth

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKUVAUS. bluetooth"

Transkriptio

1 Käyttöopas

2 SISÄLTÖ SAMMUTTAMINEN YLEISKUVAUS VALMISTELE S3 TUKI TURVALLISUUSOHJEET SKANNAA S3:LLA VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ TÄRKEÄÄ TIETOA SYNKRONOI S3 TEKNISET TIEDOT

3 YLEISKUVAUS bluetooth SUOJAKORKKI Virtapainike S3-valoaukko LED-VALO

4 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Sähköön liittyvät varoitukset VAROITUS: Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon, taikka vaurioittaa S3:a, ipad miniä tai muuta omaisuutta. Ennen kuin Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus ryhdyt käyttämään S3:a, lue läpi koko käyttöopas ja kaikki turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen käytön. Käsittely Tämä skanneri on erittäin herkkä tieteellinen mittauslaite. Käsittele sitä aina huolellisesti.

5 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset a. Vesi ja kosteus Sähköiskusta aiheutuvan tulipalon vaaran välttämiseksi S3:a ei saa altistaa sateelle tai kosteille olosuhteille. Älä käytä S3:a lähellä vettä tai nesteitä, kuten kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen läheisyydessä taikka märkätiloissa tai uima-altaalla. Jos S3:n päälle tai sen lähelle roiskuu vettä tai nesteitä sen virtajohdon ollessa kytkettynä pistorasiaan, irrota laitteen pistoke välittömästi rasiasta ja ota yhteyttä omaan Skanneritukeesi. Jos S3: pistoke ei ole pistorasiassa vaan laite toimii akkuvirralla, älä mene laitteen lähelle vaan ota yhteyttä omaan Skanneritukeesi. b. Huolto ja korjaus Älä irrota S3:n näytön kantta tai sen pohjaosaa yrittääksesi itse korjata laitetta. Laitteen purkaminen voi vahingoittaa sitä, tai voit itse loukkaantua. Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi korjata. Vain valtuutetun Pharmanexin teknikon tulisi tehdä korjaukset.

6 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset c. Virtajohdot ja virtalähteet Älä liitä S3:een mitään muuta virtajohtoa tai virtalähdettä kuin laitteen mukana tulleet. Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Maadoitettu pistoke soveltuu ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jossa on sitä vastaavat liittimet. Jos tarvitset jatkojohtoa, käytä ainoastaan maadoitettua johtoa. d. Jäähdytys S3:a ei koskaan tule pitää lämpöpatterin, lämpörekisterin tai muiden lämmönlähteiden päällä tai läheisyydessä. Vältä jättämästä laitetta pitkäksi aikaa todella kuumaan tai kylmään paikkaan. Optimaalinen laitteen säilytyslämpötila on C.

7 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely YLEISET VAROITUKSET Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus a. Silmien turvallisuus Skanneri käyttää LEDejä (hohtodiodeja) valonlähteenä. LEDejä käytetään kotitalouksien valaistuksessa, sähkölaitteissa ja tavallisissa taskulampuissa. Vaikka niitä ei yleensä pidetä silmille haitallisina, on kuitenkin erittäin suositeltavaa olla tuijottamatta suoraan tähän tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen läheltä tai pitkään. b. Herkät optiset komponentit Erittäin kirkas valo voi vahingoittaa S3:n optisia komponentteja. Älä skannaa kiiltäviä, peilin kaltaisia tai metallisia esineitä, jotka heijastavat valoa takaisin S3:een. Älä skannaa minkäänlaisia erittäin kirkkaita esineitä. Älä suuntaa S3:a kohti kirkasta huonevalaisinta tai aurinkoa. Peitä skannerin valoaukko S3-suojakorkilla, kun laite viedään hyvin kirkkaisiin olosuhteisiin, ja aina silloin, kun laite ei ole käytössä. Näiden suositusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa S3:n sisällä olevien herkkien optisten komponenttien vahingoittumisen.

8 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely YLEISET VAROITUKSET Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus c. Käyttörajoitukset Tätä laitetta ei saa käyttää millään muulla tavalla kuin Pharmanexin antamien ohjeiden mukaisesti. Jos näitä ohjeita ei noudateta, se voi heikentää laitteen käyttöturvallisuutta. d. Liitettävä laite S3 on suunniteltu toimimaan vain hyväksyttyjen Apple-laitteiden kanssa (tällä hetkellä ipad mini). S3 ei kytkeydy ohjelmaan eikä toteuta ohjelman toimintoja, jos se on yhdistetty epäsopivaan laitteeseen.

9 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Käyttäjän tai minkään laillistamattoman kolmannen osapuolen ei tule huoltaa tai korjata S3:a. S3:a ei pidä koskaan avata tai purkaa. Jos S3:n ulkokuori sattuisi rikkoutumaan tai murtumaan, älä koskaan yritä päästä käsiksi sen sisällä oleviin osiin tai sähköiseen virtapiiriin. Tämä saattaisi Huolto ja korjaus paljastaa virtapiirin ja aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran. Välttääksesi sähköiskun vaaran irrota laite välittömästi sen virtalähteestä (mikäli se on sellaiseen kytkettynä) ja palauta sitten S3 Pharmanexille huoltoon. HUOM.: S3:n takuu mitätöityy, jos laitteen ulkokuoreen on kajottu jollain tapaa, jos jokin kuoren osa on tahallisesti poistettu tai jos on selvästi havaittavissa, että kuori on yritetty irrottaa. Edellä mainitut toimet eivät pelkästään mitätöi takuuta, vaan Skannerin vuokrasopimuksen haltijalla on myös täysi korvausvastuu S3:sta.

10 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus Huoltopalvelua vaativat tapaukset: Mikäli jokin seuraavista tapahtuu, irrota S3:n virtajohto pistorasiasta (mikäli se on kytkettynä) ja soita omaan Skanneritukeesi: virtalähteen johto tai pistoke on vaurioitunut. Laitteen päälle on roiskunut (tai sisään joutunut) nestettä taikka sen päälle on kaatunut esineitä. Laite on kostunut tai kastunut kondensoituneesta vedestä, taikka sade tai vesi on kastellut sen. Laite ei toimi normaalisti, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Laite on pudonnut, tai sen kuori on vahingoittunut. Laitteen suorituskyky on selvästi muuttunut; se ei esimerkiksi kykene suorittamaan perustoimintojaan. s3-skannerisolvellus kehottaa Sinua soittamaan tekniseen tukeen.

11 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Asemointi Kalibrointi Käyttölämpötila Pharmanex BioPhotonic -skanneri (S3) on laite, joka mittaa karotenoiditason ihosta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisiin tarkoituksiin. Se ei ole lääketieteellinen laite, eikä sillä voi tehdä minkäänlaista lääketieteellistä diagnoosia, sen paremmin kuin hoitaa, S3:n kanssa matkustaminen lievittää, parantaa tai ehkäistä sairauksia taikka kuntoa tai vointia. Sillä ei myöskään voi vaikuttaa kehon tai minkään ruumiinosan rakenteeseen tai toimintoon.

12 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Kalibrointi Kalibrointi Käyttölämpötila Kaikki tieteelliset tarkkuuslaitteet vaativat kalibrointia. Useimmat kalibroidaan päivittäin, ja jotkut kalibroidaan ennen jokaista mittausta. Kun käytät ensikerran S3:a, se vaatii suojakorkkiskannauksen ja operaattoriskannauksen". Kun tämä ensimmäinen kalibrointi on tehty, S3:n kanssa matkustaminen suojakorkkiskannaus tulee tehdä joka 24. tunti ja operaattoriskannaus joka 14. päivä.

13 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Käyttölämpötila Kalibrointi Käyttölämpötila Ulkoiset olosuhteet, joissa S3:a säilytetään ja käytetään, voivat vaikuttaa siihen. Skanneri on suunniteltu toimimaan C lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila skannaukselle on C. S3:a ei saisi säilyttää eikä kuljettaa yli 40 C eikä alle 10 C lämpötilassa. Jos S3:n S3:n kanssa matkustaminen jättää autoon kuumana päivänä tai kylmänä yönä, se voi vaikuttaa laitteen toimintakykyyn tai vahingoittaa sitä. Jos skanneria on säilytetty muussa lämpötilassa kuin edellä mainituissa toimintaolosuhteissa (kuten autossa yli yön), sille tulee antaa riittävästi aikaa sopeutua käyttöympäristön olosuhteisiin, ennen kuin se käynnistetään ja kalibroidaan. Odota riittävän kauan, normaalisti 30 minuuttia, jotta S3 mukautuu skannausympäristöön, ennen kuin kytket virtajohdon pistorasiaan tai ryhdyt kalibroimaan laitetta.

14 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Matkustaminen S3:n kanssa Kalibrointi Käyttölämpötila Kun matkustat S3:n kanssa, käytä aina laitteen mukana tullutta kuljetuslaukkua. Kun S3 viedään lentokoneeseen, se tulisi aina ottaa mukaan matkustamoon. Tämä minimoi mahdollisten iskujen ja kolhujen riskin sekä äärilämpötiloihin joutumisen, mille ruumaan viedyt S3:n kanssa matkustaminen matkatavarat ovat alttiina. Muista, että S3 on äärimmäisen herkkä tieteellinen laite, ja että sitä tulisi aina kohdella sen mukaisesti.

15 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet Varmista oheisesta varusteluettelosta, että kaikki osat ovat mukana. IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-skanneri S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Apple ipad mini* suojakuoressaan Virtalähteet ja sovittimet S3-kuljetuslaukku s3-suojakorkit (yhteensä 2 kpl, 1 kiinni skannerissa ja toinen, varakorkki, kuljetuslaukussa) *On mahdollista, ettei ole saatavilla markkina-alueellasi

16 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet Latauslaitteet IPad minin aktivointi Skannerin ja ipad minin virtajohdot tulisi kytkeä maadoitettuun pistorasiaan, ja laitteet tulisi ladata mukana tulleita virtalähteitä käyttäen vähintään 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Toimi näin: Kytke S3-virtajohdon toinen pää skanneriin ja toinen maadoitettuun pistorasiaan. Skannerin takapuolella oleva LED-valo palaa vihreänä sen merkiksi, että S3 latautuu. Kytke ipad minin USB-johto USB-virtasovittimeen. Kytke ipad minin virtajohdon toinen pää ipad minin alareunan liitäntään ja toinen maadoitettuun pistorasiaan. Kun sekä S3 että ipad mini ovat latautuneet, voit irrottaa niiden johdot virtalähteestä.

17 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus IPad minin aktivointi Latauslaitteet Paina laitteen yläreunassa oikealla olevaa virtapainiketta. Liu uta näytön avauspalkkia oikealle päästäksesi aloitusnäytölle. IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Power button

18 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet ipad minin yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon (Wi-Fi) IPad minin aktivointi Langatonta verkkoa tarvitaan IPadin yhdistäminen Internetiin pääsemiseksi S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta s3-skannerisovelluksen asentamiseksi. S3-skannerisovellus pitää asentaa ipad miniin, jotta voisit käyttää S3-skanneria Synkronoimaan skannaustuloksesi Nu Skinin palvelimen kanssa Digitaalisen skannausluoton ostamiseen Skannaustulosten lähettämiseen asiakkaillesi sähköpostitse Nu Skin Enterprises ei tarjoa langatonta verkkoa käyttöösi eikä tukea yksityiseen tai julkiseen langattomaan lähiverkkoon. Sinun on käytettävä omaa Wi-Fi-verkkoasi tai julkista verkkoa sekä saatava niiden turvatunnistetiedot (salasanat).

19 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta ipad minin yhdistäminen langattomaan verkkoon Kun ipad mini käynnistetään, näytölle ilmestyy automaattisesti nk. aloitusnäyttö. Voit aina palata aloitussivulle painamalla laitteen alareunassa keskellä olevaa Koti -painiketta. aloitusnäyttö on täynnä pieniä kuvakkeita. Kun näytön kuvakkeita napauttaa, ne avaavat tietokoneohjelmia, joita kutsutaan sovelluksiksi ( Apps ). valitse aloitusnäytöltä Asetukset (Settings) -sovellus. asetukset-sovellusikkunan vasemmassa reunassa ylhäällä on Wi-Fi-valintapainike. Napauta Wi-Fi-kuvaketta määrittääksesi langattoman verkkosi asetukset. varmista, että Wi-Fi-valinta on päällä.

20 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen ipad minin yhdistäminen langattomaan verkkoon Käytettävissä olevat langattomat verkot ilmestyvät näkyviin. Napauta haluamaasi verkkoyhteyttä ja syötä pyydetyt turvatunnisteet. Esimerkki: Yhdistäminen Bluetoothin kautta

21 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta ipad minin yhdistäminen langattomaan verkkoon Kun olet valinnut Wi-Fi-verkon, ipad mini muodostaa automaattisesti yhteyden internetiin sen signaalin välityksellä. Wi- Fi-kuvake näkyy Apple-laitteen vasemmassa yläkulmassa. Mitä enemmän palkkeja Wi-Fi-kuvakkeessa näkyy, sen voimakkaampi signaali. ipad mini yrittää automaattisesti muodostaa yhteyttä sellaiseen Wi-Fi-verkkoon, jota olet aiemmin käyttänyt, aina kun olet tämän signaalin kantaman sisällä. Tyypillinen Wi-Fi-verkon kantama on metrin välillä. Interferenssihäiriö voi pienentää Wi-Fisignaalin kantamaa.

22 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet S3-SKANNERISOVELLUKSEN ASENTAMINEN IPAD MINIIN IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen Muistutus: Et pysty asentamaan S3-skannerisovellusta ipad miniin, jollet ole yhteydessä langattomaan verkkoon. S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Napauta aloitussivulla Safari-sovelluksen kuvaketta. Syötä nettiosoite: Paina Download -painiketta ladataksesi S3-skannerisovelluksen. Kun S3-skannerisovellus on asennettu onnistuneesti ipad miniin, sovelluksen kuvake ilmestyy aloitussivulle. Napauta S3-skannerisovelluksen kuvaketta käynnistääksesi ohjelman. Kun haluat poistua S3-skannerisovelluksesta, paina Koti-painiketta.

23 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Muistutus: S3 toimii ladattavalla akulla. Kun akku on ladattu, laite voidaan irrottaa virtalähteestä, jota ilman sitä voidaan käyttää korkeintaan 6 tuntia. VAROITUS: Huolehdi siitä, että suojakorkki on S3:n valoaukon suojana, ennen kuin laitat S3- laitteen päälle. S3 käynnistyy kunnolla vain, jos se havaitsee suojakorkin. Kun suojakorkki on kunnolla valoaukon päällä, paina virtapainiketta käynnistääksesi S3:n. S3:n näyttöruutu osoittaa laitteen olevan päällä ja valmis yhdistettäväksi ipad miniin.

24 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Paina ipad minin Koti-painiketta päästäksesi takaisin aloitusnäytölle. Napauta Asetukset-sovellusta päästäksesi ipadin asetuksiin. Bluetoothin pitää olla päällä, On -asennossa. ipad mini havaitsee nyt Bluetooth-signaalit. Paina uudelleen Koti-painiketta palataksesi aloitusnäytölle. S3-skannerin takapuolella, laitteen oman virtapainikkeen oikealla puolella, on Bluetoothpainike. Paina Bluetooth-painiketta 2 3 sekunnin ajan, kunnes se alkaa vilkkua. Vilkkuva sininen LEDvalo S3-laitteen takapuolella on merkki siitä, että laite lähettää Bluetooth-signaalia. Kun seuraavan kerran käynnistät skannerin, älä enää paina Bluetooth-painiketta. Se ei ole enää tarpeellista yhteyden muodostamiseksi. BLUETOOTH

25 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta TOIMI NÄIN: Napauta nyt S3-skannerisovellusta. Älä käynnistä S3- skannerisovellusta, ennen kuin Bluetooth-painike vilkkuu. Status -välilehdellä vedä alaspäin nuolia otsikon "To search for Scanners -pudotusvalikkopainikkeen alta. Sovellus etsii nyt S3:n Bluetooth-signaalia. Jos S3-laitteesi ei näy listalla, vedä nuolia toistamiseen alaspäin. Interferenssihäiriö saattaa joskus estää signaalin havaitsemisen ensimmäisellä yrityskerralla. Löydetyt S3-laitteet listautuvat Status-ikkunan vasempaan reunaan.

26 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen TOIMI NÄIN: S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Napauta S3:n CS-numeroa. Ikkunassa kysytään, haluatko yhdistää skanneriin. Hyväksy napauttamalla kyllä Laitteiden välille muodostuu yhteys.

27 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta TOIMI NÄIN: Kun S3 ja ipad mini on yhdistetty toisiinsa, ne yrittävät automaattisesti havaita toisensa ja viestiä keskenään olleessaan aktivoituna, kunnes valitset Status-välilehden ikkunasta Disconnect katkaistaksesi yhteyden. TÄRKEÄÄ: Vain yksi S3-laite voidaan yhdistää kerrallaan ipad miniin.

28 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Bluetooth ei ole sama asia kuin Wi-Fi. Wi-Fi mahdollistaa pääsyn internetiin. Bluetooth on paikallinen, kahden laitteen välinen signaali. S3- laitteesi ja ipad mini voivat kommunikoida keskenään myös silloin, kun Sinulla ei ole Wi-Fi-yhteyttä, niin kauan kuin Bluetooth on aktivoituna. Laitteiden välisen Bluetooth-yhteyden kantama on enintään noin 50 metriä. Eri lähteiden aiheuttama interferenssihäiriö voi pienentää kantamaa. S3-skannerisovelluksen Status-välilehdellä näkyy, jos olet kantaman ulkopuolella eikä yhteyttä S3:een ole.

29 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot STATUS-VÄLILEHTI JA S3:n KALIBROINTI Status-välilehdeltä näkyy skannerin tila, ja sitä tarvitaan skannausten kalibrointiin: suojakorkki- & operaattoriskannaukset. S3-skannerin tilavaihtoehdot: Kantaman piirissä, harmaa S3-kuvake. HUOM.: Jos esiin nousee ponnahdusikkunailmoitus "Skannerisi on lukittu", ota yhteyttä Skanneritukeesi.

30 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti STATUS-VÄLILEHTI JA S3:n KALIBROINTI Tulosruutu väestötilastot MUISTUTUS: Vain yksi S3-laite voidaan yhdistää kerrallaan ipad miniin. Kun S3 on yhdistetty skannerisovellukseen, Status-välilehdellä näkyy cs-numero.

31 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot STATUS-VÄLILEHTI JA S3:n KALIBROINTI Seuraava vaihe on suojakorkkiskannuksen tekeminen. Varmista, että suojakorkki on S3:n valoaukon päällä, ja napauta Suojakorkkiskannauskuvaketta. Seuraa ohjeita ruudulla, kunnes suojakorkkiskannaus on suoritettu loppuun. Suojakorkkiskannaus tulee tehdä joka 24. tunti. Poista sitten suojakorkki ja tee operaattoriskannaus napauttamalla Operaattoriskannaus-kuvaketta. Operaattoriskannaus tulee tehdä joka 14. päivä. Nämä kalibrointiskannaukset toimivat laadunvarmistuskeinoina, ja niillä tarkistetaan skannerin moitteeton toimivuus. Älä siis unohda tehdä niitä kuten neuvottu.

32 Skannaa S3:lla Status-välilehti SCAN-VÄLILEHTI Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot VAROITUS: Kun aloitat asiakkaan skannaamisen, Sinun on ensimmäiseksi saatava hänen suostumuksensa siihen, että hänen henkilökohtaisia tietojaan, kuten nimeään ja väestöllisiä tietoja, saa jakaa. Tätä varten hänen on allekirjoitettava S3-sopimuksesi liite B, josta Sinun tulee säilyttää yksi kappale itselläsi. Nu Skin tekee säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että keräät ja säilytät nämä kaavakkeet. Henkilöskannauksia varten Sinun on joko ostettava digitaalista skannausluottoa tai käytettävä skannauskorttia.

33 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot A. Digitaalisella skannausluotolla skannaaminen Luoton ostaminen TOIMI NÄIN: napauta Purchase Scan Credits (Osta skannausluottoa) -kuvaketta. Uusi ikkuna avautuu, ja siinä Sinua pyydetään kirjautumaan jakelijatilillesi. Tarvitset jakelija-id:si, Nu Skin -nettisivujen salasanasi ja luottokorttisi. ipad minin on oltava yhdistettynä langattomaan verkkoon, jotta voisit tehdä ostoksesi.

34 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Voit ostaa skannausluottoa 1, 20 tai 100 yksikön erissä napauttamalla vastaavaa kuvaketta ruudulla. Tulosruutu väestötilastot Kun olet valinnut haluamasi luottomäärän, napauta Check out vahvistaaksesi ostoksesi ja lisää ne S3:lle. Seuraa ohjeita ruudulla, kunnes ostaminen on suoritettu loppuun. Kun olet valmis, voit sulkea Buy Digital Scan Credits -ikkunan napauttamalla Paluu (Back) -kuvaketta näytön oikeassa yläreunassa. Sovellus vie Sinut takaisin Scan-välilehden ikkunaan.

35 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot HUOM.: Kun olet ostanut skannausluottoa, voit nähdä sekä Scan-välilehden kuvakkeen että Digital Scan -kuvakkeen muuttuneen. Molemmissa kuvakkeissa näkyy nyt numeroita, jotka vastaavat käytettävissä olevien digitaalisten skannausten lukumäärää. Tarkkaile tätä numeroa, jotta osaisit ostaa ajoissa lisää skannausluottoa! Digitaalinen skannaus Jos Sinulla on digitaalista skannausluottoa, napauta Digital Scan -vaihtoehtoa, niin ohjelma johdattaa Sinut automaattisesti läpi skannausprosessin.

36 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot B. Skannauskortilla skannaaminen TOIMI NÄIN: napauttamalla Scan Card -painiketta voit skannata skannauskortin joko ipad minin kameralla tai syöttää skannauskortin numeron digitaalisella näppäimistöllä. Kun skannauskortin tiedot on syötetty, S3-skannausohjelma johdattaa Sinut läpi skannausprosessin.

37 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Kameran linssi on ipad minin takapuolella ylävasemmalla, heti laitteen virtapainikkeen alapuolella. Tulosruutu väestötilastot Tärkeää: Varmista, ettet peitä kameran linssiä yrittäessäsi skannata skannauskortin viivakoodia. Kuvatessasi Sinun kannattaa pidellä ipad miniä molemmin käsin sen vasemmasta ja oikeasta alanurkasta, niin että Koti-painike on oikealla.

38 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti aseta skannauskortti tasaiselle alustalle ja pidä ipadia samansuuntaisesti kortin päällä. Tulosruutu väestötilastot Kun kortti on keskitetty kuvaan, S3-skannerisovellus tunnistaa automaattisesti viivakoodin, vie tiedon sovellukseen ja palaa Scanvälilehdelle, niin että itse skannaus voi alkaa. Mikäli kamera ei jostain syystä kykene tallentamaan viivakoodia oikein, napauta Enter Scan Card Manually -painiketta ylävasemmalla syöttääksesi numeron manuaalisesti. Tämä avaa syöttökentän ja ipad minin digitaalisen näppäimistön. Kirjoita skannauskortin numero syöttökenttään digitaalista näppäimistöä käyttäen. Kun olet syöttänyt skannaus kortin numeron, napauta Return digitaaliselta näppäimistöltä.

39 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Sovellus tunnistaa numeron ja palaa Scan-välilehden ikkunaan, niin että itse skannaus voi alkaa. Jos syötät skannauskortin numeron väärin, S3- Tulosruutu väestötilastot skannerisovellus ilmoittaa: INVALID CODE. PLEASE TRY AGAIN. VIRHEELLINEN KOODI. YRITÄ UUDELLEEEN Jos haluat palata takaisin Scan-välilehden ikkunaan, ilman että olisit suorittanut skannausta tai syöttänyt skannauskortin numeroa, napauta Cancel -painiketta. Olet nyt valmis aloittamaan henkilöskannauksen. Ensin tulee kirjoittaa skannattavan henkilön nimi kenttään Person Being Scanned. Tämän jälkeen henkilöä kehotetaan: "LAITA KÄMMENESI SKANNERILLE Kun hän on asettanut kämmenensä S3:n valoaukkoa vasten, skannaussessio alkaa automaattisesti, ja siinä on 3 eri vaihetta: Tunnistus Alustaminen Skannaus

40 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot Näytä, miten kämmen tulee asettaa, jotta skannaus onnistuisi. Skannaussession peruuttaminen ja paluu Scan-välilehdelle. Skannaus kestää noin 30 sekuntia. Kämmentä on pidettävä mitta-anturin päällä, kunnes sekä S3-skannerisovellus että skannerin näyttöruutu ilmoittavat tuloksen.

41 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Skannaus on nyt päättynyt. Skannausnäyttö tarjoaa Sinulle nyt 2 vaihtoehtoa: Tulosruutu väestötilastot Skannaustuloksen lähettäminen sähköpostilla asiakkaalle syöttämällä hänen sähköpostiosoitteensa. Nu Skin Enterprises luo ja lähettää sähköpostin, mutta asiakas voi vastata Sinulle suoraan. väestöllisten tietojen syöttäminen alapalkkiin, minkä ansiosta Sinun on helpompi ymmärtää henkilön kokonaisprofiili.

42 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Poistuaksesi skannaussessiosta, napauta Done, niin pääset takaisin Scanvälilehden etusivulle, jossa Sinun tulee valita vaihtoehdoista digitaalinen Tulosruutu väestötilastot skannausluotto ( Digital Scan credits ) tai skannauskortti ( Scan Card ). Napautettuasi Done -painiketta et voi enää palata asiakkaasi skannaustulokseen.

43 Skannaa S3:lla Status-välilehti Tulosruutu väestötilastot Scan-välilehti Jokaisen kuvakkeen napauttaminen avaa kosketusvalikot, joista voit valita vaihtoehdot, jotka kuvaavat parhaiten skannattavan profiilia. Tulosruutu väestötilastot Nämä tiedot auttavat Nu Skinia tallentamaan henkilön profiilin ja muodostamaan tilastotietoa. Väestöllisen tiedon syöttäminen ei ole välttämätöntä skannaustuloksen saamiseksi, vaan se on vapaaehtoista. Toivomme Sinun kuitenkin keräävän mahdollisimman paljon tietoa jokaisesta skannattavasta. Syöttäessäsi tietoja ole niin huolellinen ja täsmällinen kuin mahdollista. Se on ratkaisevan tärkeää mielekkäiden tilastojen aikaansaamiseksi.

44 SYNKRONOI S3 SYNKRONOI S3 S3-skannerisovellus säilyttää digitaalisen kopion kaikista tekemistäsi skannauksista Records -välilehdellä. Napauta Records-välilehteä avataksesi tallenneikkunan. Näet kaikki tekemäsi skannaukset aikajärjestyksessä (pvm. ja kellonaika), niin että tuorein skannaus on ensimmäisenä. Voit havaita, että skannaustulosten yhteydessä on sanat Pending (odottaa) tai Recorded (tallennettu). Nämä sanat kertovat sen, onko tulos jo synkronoitu Nu Skinin palvelimen kanssa vai ei. Synkronoitujen tulosten yhteydessä näkyy sana Recorded, ja Pending tarkoittaa sitä, ettei tulosta ole vielä synkronoitu. Jotta skannaustuloksesi synkronoituisivat Nu Skinin palvelimen kanssa, Sinulla on oltava yhteys Wi-Fi-verkkoon.

45 SYNKRONOI S3 SYNKRONOI S3 TÄRKEÄÄ: Sinun on synkronoitava S3-skannerisovellus Nu Skinin palvelimen kanssa vähintään kerran kuussa ja aina viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä. Jollet tee tätä, skannauksiasi ei lasketa mukaan kuukausiehtoihin vuokraoikeuden ylläpidosta, vapaaohjelmasta, PSV:stä eikä bonusten maksua hyödyttäväksi. Niinpä onkin suositeltavaa tehdä synkronointi jokaisen skannaussession jälkeen. Skannaustulosten sykronoimiseksi paina SYNC - painiketta. Operator-välilehti Käytä tätä välilehteä vaihtaaksesi skannaussessiota sekä valitaksesi haluamasi markkina-alueen ja kielen.

46 LAITTEIDEN SAMMUTTAMINEN S3-LAITTEEN SAMMUTTAMINEN Katkaise ensin yhteys S3-skannerisovellukseen menemällä Statusvälilehdelle ja napauttamalla Disconnect -painiketta. poistu S3-skannerisolvelluksesta painamalla ipadin Koti-painiketta. sammuta ipadin näyttö painamalla lyhyesti virtapainiketta. sammuta S3 painamalla sen takapuolella olevaa virtapainiketta. Älä paina Bluetooth-painiketta sammuttaessasi laitetta, sillä se ei ole enää tarpeellista. Laita suojakorkki takaisin valoaukon päälle, jottei elektroniikka vahingoittuisi. poista S3-laite virtalähteestä irrottamalla adapteri latausjohdosta laitteen takapuolelta. Pidä adapteri ja latausjohto helposti ulottuvilla aina kun S3 on kytketty virtalähteeseen. s3-laitteen tulee olla kuljetuslaukussaan, kun sitä ei käytetä. Tärkeää: Älä sammuta S3:a, kun olet skannaamassa tai käytät sitä muuten. Jos käytät S3:a akkuvirralla ja näytölle ilmestyy varoitus, että virta on vähissä, kytke S3 pistorasiaan sen virtalähteen avulla tai sulje laite.

47 TUKI TUKI contact-painikkeen alta löydät oman Skanneritukesi sähköpostiosoitteen ja nettilinkit, joista saat teknistä tukea. about-painiketta napauttamalla näytölle ilmestyy S3- skannerisovelluksesi ohjelmaversio, S3-laiteohjelmiston versio sekä kaikki muu tarvittava tieto laitteesta ja ohjelmasta.

48 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ S3-skannerisovellus ei lataudu, kun napautan sen kuvaketta aloitusnäytöllä. paina aloitusnäytöllä olevaa S3-skannerisovelluksen kuvaketta pitkään. Poista sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen tämän käyttöoppaan ohjeita noudattamalla. Tätä keinoa tulisi käyttää ainoastaan viimeisenä vaihtoehtona, koska se poistaa kaiken ostamasi, käyttämättömän digitaalisen skannausluoton ja tyhjentää kaikki ei-synkronoidut skannaustulokset. S3-skanneri ei mene päälle. tarkista, että olet ladannut skannerilaitetta vähintään 8 tunnin ajan, ennen kuin yrität käynnistää sen. Kytke S3 pistorasiaan käyttämällä sen omaa virtajohtoa. Takapuolella olevan LED-valon (vihreä) tulisi syttyä merkiksi siitä, että laite latautuu. S3:n yläosassa olevassa päänäytössä tulisi myös näkyä lataussymboli. Pidä virtakytkintä painettuna 5 sekuntia. Irrota otteesi virtakytkimestä ja paina sitä sitten uudelleen.

49 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ S3-skanneri ei anna minun suorittaa skannausta. Tämä voi johtua monesta eri syystä: - skanneri ei ehkä ole yhteydessä ipad miniin Bluetoothin välityksellä. - varmista, että ipad mini ja skanneri ovat toistensa kantaman piirissä (30 metrin sisällä). - sinun tarvitsee ehkä tehdä suojakorkkiskannaus tai operaattoriskannaus. Tarkista tämä Status-välilehdeltä. - Muistathan synkronoida skannerisi vähintään kerran kuussa. - varmista, että Sinulla joko on digitaalista skannausluottoa tai olet syöttänyt skannauskortin tiedot. - tarkista, että olet kirjoittanut skannattavan henkilön nimen Scanvälilehden ikkunaan. Kun yritän käyttää skannauskorttia, kamera ei lue numeroa oikein. Kirjoita skannauskortin numero manuaalisesti tekstikenttään digitaalista näppäimistöä käyttäen.

50 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ S3-skannerisovellus ilmoittaa skannauskorttini olevan virheellinen. todennäköisesti skannauskortti on jo käytetty. Kokeile uutta skannauskorttia tai osta digitaalista skannausluottoa Scanvälilehden kautta. Missä S3-skannerisovellus säilyttää tekemiäni skannauksia? sovellus taltioi listan tekemistäsi skannauksista sovelluksen Records-välilehdelle.

51 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ SYNKRONOINTI Varmista, että ipad mini on yhdistettynä langattomaan verkkoon. Jos saat virheilmoituksen, jossa sanotaan, että palvelin ei vastaa, odota 10 minuuttia ja yritä synkronointia uudelleen. Mikäli sama virheilmoitus toistuu, ota yhteyttä omaan Skanneritukeesi. Jos synkronointiaika on kulunut umpeen, paina Sync-painiketta. Näin saat ladattua uutta aikaa. SUOJAKORKKI Suojakorkki suojaa S3:n valoaukkoa. Laita se paikoilleen aina kun et suorita skannausta, jopa skannausten välillä. PUHDISTAMINEN Kaikkien iholla on rasvaa, joka saattaa haitata skannerin lukukykyä, kun skannauksia on tehty useampi peräkkäin. Puhdista valoaukko ja skannerin etupaneeli säännöllisesti. Irrota S3 virtalähteestä ennen puhdistusta. Lisää lasinpesuainetta tai miedon saippuan ja veden seosta mikrokuituliinaan ja pyyhi laite kauttaaltaan. Älä upota S3-laitetta veteen tai puhdista sitä vedellä huuhtelemalla. Älä käytä puhdistukseen voimakkaita kemiallisia liuottimia tai hankausaineita. Lisäksi suosittelemme, että skannattavat käyttäisivät Nu Skin Epoch Hand Purifier -käsienpuhdistusgeeliä ennen skannausta, sillä se vähentää S3:een kertyvän rasvan määrää, samalla kun ehkäisee mikrobien siirtymistä henkilöstä toiseen.

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

Nokia 2610 -puhelimen käyttöohje. 9248178 1. painos

Nokia 2610 -puhelimen käyttöohje. 9248178 1. painos Nokia 2610 -puhelimen käyttöohje 9248178 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että RH-86-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE69KB - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE69KB - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE69KB - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 311. 1. 3. painos FI

Käyttöohje Nokia 311. 1. 3. painos FI Käyttöohje Nokia 311 1. 3. painos FI Sisältö Käytön aloitus...7 Näppäimet ja osat...7 Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen...9 Aseta muistikortti paikalleen...10 Kytke virta...11 Lataa akku...12 Tutustu

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi. Bea-fon SL560/SL450

Käyttöopas Suomi. Bea-fon SL560/SL450 Käyttöopas Suomi Bea-fon SL560/SL450 Yleisiä tietoja Onnittelut Bea-fon SL560:n/SL450:n ostamisesta! Lue nämä tiedot ennen puhelimen käyttämistä, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme vastaa

Lisätiedot

Cat B15 älypuhelin. CAT B15 -älypuhelimen käyttöohje

Cat B15 älypuhelin. CAT B15 -älypuhelimen käyttöohje Cat B15 älypuhelin Lue ennen käyttöä Turvatoimet Lue turvaohjeet huolellisesti läpi varmistaaksesi puhelimesi oikean käytön. Vaikka laite on suunniteltu kovaan käyttöön, vältä sen putoamista, murskautumista,

Lisätiedot

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com SM-T360 Käyttöopas www.samsung.com Tietoja tästä oppaasta Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet.

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Koko perheen huipputabletti OHJEKIRJA

Koko perheen huipputabletti OHJEKIRJA Koko perheen huipputabletti OHJEKIRJA SISÄLTÖ 1) OMINAISUUDET 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 Pakkauksen sisältö... Yleiskatsaus.... Lataus... Automaattinen lukitus... Aloitusruutu...

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Nokia 2720 fold -käyttöohje

Nokia 2720 fold -käyttöohje Nokia 2720 fold -käyttöohje 9216124 1. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 SIM-kortin ja akun asentaminen 5 Akun lataaminen 5 Antenni 6 Kuuloke 6 Magneetit ja magneettiset kentät

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Käyttöopas. 9357225 Issue 3 FI

Käyttöopas. 9357225 Issue 3 FI 9357225 Issue 3 FI Käyttöopas Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Copyright Nokia Mobile Phones 2000-2001.

Lisätiedot

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210 Käyttöohje Suomi Bea-fon S200/S210 Yleistä Onnittelut Bea-fon S200/S210:n ostamisen johdosta! Ole hyvä ja lue nämä tiedot ennen kuin käytät puhelinta, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Emme ole

Lisätiedot

Nokia C2 02 -käyttöohje

Nokia C2 02 -käyttöohje Nokia C2 02 -käyttöohje 1.2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 5 Aseta muistikortti paikalleen 7 Akun lataaminen 8 Kiinnitä rannehihna

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot