YLEISKUVAUS. bluetooth

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKUVAUS. bluetooth"

Transkriptio

1 Käyttöopas

2 SISÄLTÖ SAMMUTTAMINEN YLEISKUVAUS VALMISTELE S3 TUKI TURVALLISUUSOHJEET SKANNAA S3:LLA VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ TÄRKEÄÄ TIETOA SYNKRONOI S3 TEKNISET TIEDOT

3 YLEISKUVAUS bluetooth SUOJAKORKKI Virtapainike S3-valoaukko LED-VALO

4 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Sähköön liittyvät varoitukset VAROITUS: Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon, taikka vaurioittaa S3:a, ipad miniä tai muuta omaisuutta. Ennen kuin Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus ryhdyt käyttämään S3:a, lue läpi koko käyttöopas ja kaikki turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen ja asianmukaisen käytön. Käsittely Tämä skanneri on erittäin herkkä tieteellinen mittauslaite. Käsittele sitä aina huolellisesti.

5 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset a. Vesi ja kosteus Sähköiskusta aiheutuvan tulipalon vaaran välttämiseksi S3:a ei saa altistaa sateelle tai kosteille olosuhteille. Älä käytä S3:a lähellä vettä tai nesteitä, kuten kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen läheisyydessä taikka märkätiloissa tai uima-altaalla. Jos S3:n päälle tai sen lähelle roiskuu vettä tai nesteitä sen virtajohdon ollessa kytkettynä pistorasiaan, irrota laitteen pistoke välittömästi rasiasta ja ota yhteyttä omaan Skanneritukeesi. Jos S3: pistoke ei ole pistorasiassa vaan laite toimii akkuvirralla, älä mene laitteen lähelle vaan ota yhteyttä omaan Skanneritukeesi. b. Huolto ja korjaus Älä irrota S3:n näytön kantta tai sen pohjaosaa yrittääksesi itse korjata laitetta. Laitteen purkaminen voi vahingoittaa sitä, tai voit itse loukkaantua. Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi korjata. Vain valtuutetun Pharmanexin teknikon tulisi tehdä korjaukset.

6 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset c. Virtajohdot ja virtalähteet Älä liitä S3:een mitään muuta virtajohtoa tai virtalähdettä kuin laitteen mukana tulleet. Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Maadoitettu pistoke soveltuu ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jossa on sitä vastaavat liittimet. Jos tarvitset jatkojohtoa, käytä ainoastaan maadoitettua johtoa. d. Jäähdytys S3:a ei koskaan tule pitää lämpöpatterin, lämpörekisterin tai muiden lämmönlähteiden päällä tai läheisyydessä. Vältä jättämästä laitetta pitkäksi aikaa todella kuumaan tai kylmään paikkaan. Optimaalinen laitteen säilytyslämpötila on C.

7 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely YLEISET VAROITUKSET Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus a. Silmien turvallisuus Skanneri käyttää LEDejä (hohtodiodeja) valonlähteenä. LEDejä käytetään kotitalouksien valaistuksessa, sähkölaitteissa ja tavallisissa taskulampuissa. Vaikka niitä ei yleensä pidetä silmille haitallisina, on kuitenkin erittäin suositeltavaa olla tuijottamatta suoraan tähän tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen läheltä tai pitkään. b. Herkät optiset komponentit Erittäin kirkas valo voi vahingoittaa S3:n optisia komponentteja. Älä skannaa kiiltäviä, peilin kaltaisia tai metallisia esineitä, jotka heijastavat valoa takaisin S3:een. Älä skannaa minkäänlaisia erittäin kirkkaita esineitä. Älä suuntaa S3:a kohti kirkasta huonevalaisinta tai aurinkoa. Peitä skannerin valoaukko S3-suojakorkilla, kun laite viedään hyvin kirkkaisiin olosuhteisiin, ja aina silloin, kun laite ei ole käytössä. Näiden suositusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa S3:n sisällä olevien herkkien optisten komponenttien vahingoittumisen.

8 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely YLEISET VAROITUKSET Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus c. Käyttörajoitukset Tätä laitetta ei saa käyttää millään muulla tavalla kuin Pharmanexin antamien ohjeiden mukaisesti. Jos näitä ohjeita ei noudateta, se voi heikentää laitteen käyttöturvallisuutta. d. Liitettävä laite S3 on suunniteltu toimimaan vain hyväksyttyjen Apple-laitteiden kanssa (tällä hetkellä ipad mini). S3 ei kytkeydy ohjelmaan eikä toteuta ohjelman toimintoja, jos se on yhdistetty epäsopivaan laitteeseen.

9 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Käyttäjän tai minkään laillistamattoman kolmannen osapuolen ei tule huoltaa tai korjata S3:a. S3:a ei pidä koskaan avata tai purkaa. Jos S3:n ulkokuori sattuisi rikkoutumaan tai murtumaan, älä koskaan yritä päästä käsiksi sen sisällä oleviin osiin tai sähköiseen virtapiiriin. Tämä saattaisi Huolto ja korjaus paljastaa virtapiirin ja aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran. Välttääksesi sähköiskun vaaran irrota laite välittömästi sen virtalähteestä (mikäli se on sellaiseen kytkettynä) ja palauta sitten S3 Pharmanexille huoltoon. HUOM.: S3:n takuu mitätöityy, jos laitteen ulkokuoreen on kajottu jollain tapaa, jos jokin kuoren osa on tahallisesti poistettu tai jos on selvästi havaittavissa, että kuori on yritetty irrottaa. Edellä mainitut toimet eivät pelkästään mitätöi takuuta, vaan Skannerin vuokrasopimuksen haltijalla on myös täysi korvausvastuu S3:sta.

10 TURVALLISUUSOHJEET Käsittely Huolto ja korjaus Sähköön liittyvät varoitukset Yleiset varoitukset Huolto ja korjaus Huoltopalvelua vaativat tapaukset: Mikäli jokin seuraavista tapahtuu, irrota S3:n virtajohto pistorasiasta (mikäli se on kytkettynä) ja soita omaan Skanneritukeesi: virtalähteen johto tai pistoke on vaurioitunut. Laitteen päälle on roiskunut (tai sisään joutunut) nestettä taikka sen päälle on kaatunut esineitä. Laite on kostunut tai kastunut kondensoituneesta vedestä, taikka sade tai vesi on kastellut sen. Laite ei toimi normaalisti, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Laite on pudonnut, tai sen kuori on vahingoittunut. Laitteen suorituskyky on selvästi muuttunut; se ei esimerkiksi kykene suorittamaan perustoimintojaan. s3-skannerisolvellus kehottaa Sinua soittamaan tekniseen tukeen.

11 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Asemointi Kalibrointi Käyttölämpötila Pharmanex BioPhotonic -skanneri (S3) on laite, joka mittaa karotenoiditason ihosta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisiin tarkoituksiin. Se ei ole lääketieteellinen laite, eikä sillä voi tehdä minkäänlaista lääketieteellistä diagnoosia, sen paremmin kuin hoitaa, S3:n kanssa matkustaminen lievittää, parantaa tai ehkäistä sairauksia taikka kuntoa tai vointia. Sillä ei myöskään voi vaikuttaa kehon tai minkään ruumiinosan rakenteeseen tai toimintoon.

12 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Kalibrointi Kalibrointi Käyttölämpötila Kaikki tieteelliset tarkkuuslaitteet vaativat kalibrointia. Useimmat kalibroidaan päivittäin, ja jotkut kalibroidaan ennen jokaista mittausta. Kun käytät ensikerran S3:a, se vaatii suojakorkkiskannauksen ja operaattoriskannauksen". Kun tämä ensimmäinen kalibrointi on tehty, S3:n kanssa matkustaminen suojakorkkiskannaus tulee tehdä joka 24. tunti ja operaattoriskannaus joka 14. päivä.

13 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Käyttölämpötila Kalibrointi Käyttölämpötila Ulkoiset olosuhteet, joissa S3:a säilytetään ja käytetään, voivat vaikuttaa siihen. Skanneri on suunniteltu toimimaan C lämpötilassa. Ihanteellinen lämpötila skannaukselle on C. S3:a ei saisi säilyttää eikä kuljettaa yli 40 C eikä alle 10 C lämpötilassa. Jos S3:n S3:n kanssa matkustaminen jättää autoon kuumana päivänä tai kylmänä yönä, se voi vaikuttaa laitteen toimintakykyyn tai vahingoittaa sitä. Jos skanneria on säilytetty muussa lämpötilassa kuin edellä mainituissa toimintaolosuhteissa (kuten autossa yli yön), sille tulee antaa riittävästi aikaa sopeutua käyttöympäristön olosuhteisiin, ennen kuin se käynnistetään ja kalibroidaan. Odota riittävän kauan, normaalisti 30 minuuttia, jotta S3 mukautuu skannausympäristöön, ennen kuin kytket virtajohdon pistorasiaan tai ryhdyt kalibroimaan laitetta.

14 TÄRKEÄÄ TIETÄÄ Tuoteasemointi Matkustaminen S3:n kanssa Kalibrointi Käyttölämpötila Kun matkustat S3:n kanssa, käytä aina laitteen mukana tullutta kuljetuslaukkua. Kun S3 viedään lentokoneeseen, se tulisi aina ottaa mukaan matkustamoon. Tämä minimoi mahdollisten iskujen ja kolhujen riskin sekä äärilämpötiloihin joutumisen, mille ruumaan viedyt S3:n kanssa matkustaminen matkatavarat ovat alttiina. Muista, että S3 on äärimmäisen herkkä tieteellinen laite, ja että sitä tulisi aina kohdella sen mukaisesti.

15 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet Varmista oheisesta varusteluettelosta, että kaikki osat ovat mukana. IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-skanneri S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Apple ipad mini* suojakuoressaan Virtalähteet ja sovittimet S3-kuljetuslaukku s3-suojakorkit (yhteensä 2 kpl, 1 kiinni skannerissa ja toinen, varakorkki, kuljetuslaukussa) *On mahdollista, ettei ole saatavilla markkina-alueellasi

16 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet Latauslaitteet IPad minin aktivointi Skannerin ja ipad minin virtajohdot tulisi kytkeä maadoitettuun pistorasiaan, ja laitteet tulisi ladata mukana tulleita virtalähteitä käyttäen vähintään 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Toimi näin: Kytke S3-virtajohdon toinen pää skanneriin ja toinen maadoitettuun pistorasiaan. Skannerin takapuolella oleva LED-valo palaa vihreänä sen merkiksi, että S3 latautuu. Kytke ipad minin USB-johto USB-virtasovittimeen. Kytke ipad minin virtajohdon toinen pää ipad minin alareunan liitäntään ja toinen maadoitettuun pistorasiaan. Kun sekä S3 että ipad mini ovat latautuneet, voit irrottaa niiden johdot virtalähteestä.

17 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus IPad minin aktivointi Latauslaitteet Paina laitteen yläreunassa oikealla olevaa virtapainiketta. Liu uta näytön avauspalkkia oikealle päästäksesi aloitusnäytölle. IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Power button

18 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet ipad minin yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon (Wi-Fi) IPad minin aktivointi Langatonta verkkoa tarvitaan IPadin yhdistäminen Internetiin pääsemiseksi S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta s3-skannerisovelluksen asentamiseksi. S3-skannerisovellus pitää asentaa ipad miniin, jotta voisit käyttää S3-skanneria Synkronoimaan skannaustuloksesi Nu Skinin palvelimen kanssa Digitaalisen skannausluoton ostamiseen Skannaustulosten lähettämiseen asiakkaillesi sähköpostitse Nu Skin Enterprises ei tarjoa langatonta verkkoa käyttöösi eikä tukea yksityiseen tai julkiseen langattomaan lähiverkkoon. Sinun on käytettävä omaa Wi-Fi-verkkoasi tai julkista verkkoa sekä saatava niiden turvatunnistetiedot (salasanat).

19 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta ipad minin yhdistäminen langattomaan verkkoon Kun ipad mini käynnistetään, näytölle ilmestyy automaattisesti nk. aloitusnäyttö. Voit aina palata aloitussivulle painamalla laitteen alareunassa keskellä olevaa Koti -painiketta. aloitusnäyttö on täynnä pieniä kuvakkeita. Kun näytön kuvakkeita napauttaa, ne avaavat tietokoneohjelmia, joita kutsutaan sovelluksiksi ( Apps ). valitse aloitusnäytöltä Asetukset (Settings) -sovellus. asetukset-sovellusikkunan vasemmassa reunassa ylhäällä on Wi-Fi-valintapainike. Napauta Wi-Fi-kuvaketta määrittääksesi langattoman verkkosi asetukset. varmista, että Wi-Fi-valinta on päällä.

20 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen ipad minin yhdistäminen langattomaan verkkoon Käytettävissä olevat langattomat verkot ilmestyvät näkyviin. Napauta haluamaasi verkkoyhteyttä ja syötä pyydetyt turvatunnisteet. Esimerkki: Yhdistäminen Bluetoothin kautta

21 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta ipad minin yhdistäminen langattomaan verkkoon Kun olet valinnut Wi-Fi-verkon, ipad mini muodostaa automaattisesti yhteyden internetiin sen signaalin välityksellä. Wi- Fi-kuvake näkyy Apple-laitteen vasemmassa yläkulmassa. Mitä enemmän palkkeja Wi-Fi-kuvakkeessa näkyy, sen voimakkaampi signaali. ipad mini yrittää automaattisesti muodostaa yhteyttä sellaiseen Wi-Fi-verkkoon, jota olet aiemmin käyttänyt, aina kun olet tämän signaalin kantaman sisällä. Tyypillinen Wi-Fi-verkon kantama on metrin välillä. Interferenssihäiriö voi pienentää Wi-Fisignaalin kantamaa.

22 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet S3-SKANNERISOVELLUKSEN ASENTAMINEN IPAD MINIIN IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen Muistutus: Et pysty asentamaan S3-skannerisovellusta ipad miniin, jollet ole yhteydessä langattomaan verkkoon. S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Napauta aloitussivulla Safari-sovelluksen kuvaketta. Syötä nettiosoite: Paina Download -painiketta ladataksesi S3-skannerisovelluksen. Kun S3-skannerisovellus on asennettu onnistuneesti ipad miniin, sovelluksen kuvake ilmestyy aloitussivulle. Napauta S3-skannerisovelluksen kuvaketta käynnistääksesi ohjelman. Kun haluat poistua S3-skannerisovelluksesta, paina Koti-painiketta.

23 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Muistutus: S3 toimii ladattavalla akulla. Kun akku on ladattu, laite voidaan irrottaa virtalähteestä, jota ilman sitä voidaan käyttää korkeintaan 6 tuntia. VAROITUS: Huolehdi siitä, että suojakorkki on S3:n valoaukon suojana, ennen kuin laitat S3- laitteen päälle. S3 käynnistyy kunnolla vain, jos se havaitsee suojakorkin. Kun suojakorkki on kunnolla valoaukon päällä, paina virtapainiketta käynnistääksesi S3:n. S3:n näyttöruutu osoittaa laitteen olevan päällä ja valmis yhdistettäväksi ipad miniin.

24 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Paina ipad minin Koti-painiketta päästäksesi takaisin aloitusnäytölle. Napauta Asetukset-sovellusta päästäksesi ipadin asetuksiin. Bluetoothin pitää olla päällä, On -asennossa. ipad mini havaitsee nyt Bluetooth-signaalit. Paina uudelleen Koti-painiketta palataksesi aloitusnäytölle. S3-skannerin takapuolella, laitteen oman virtapainikkeen oikealla puolella, on Bluetoothpainike. Paina Bluetooth-painiketta 2 3 sekunnin ajan, kunnes se alkaa vilkkua. Vilkkuva sininen LEDvalo S3-laitteen takapuolella on merkki siitä, että laite lähettää Bluetooth-signaalia. Kun seuraavan kerran käynnistät skannerin, älä enää paina Bluetooth-painiketta. Se ei ole enää tarpeellista yhteyden muodostamiseksi. BLUETOOTH

25 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta TOIMI NÄIN: Napauta nyt S3-skannerisovellusta. Älä käynnistä S3- skannerisovellusta, ennen kuin Bluetooth-painike vilkkuu. Status -välilehdellä vedä alaspäin nuolia otsikon "To search for Scanners -pudotusvalikkopainikkeen alta. Sovellus etsii nyt S3:n Bluetooth-signaalia. Jos S3-laitteesi ei näy listalla, vedä nuolia toistamiseen alaspäin. Interferenssihäiriö saattaa joskus estää signaalin havaitsemisen ensimmäisellä yrityskerralla. Löydetyt S3-laitteet listautuvat Status-ikkunan vasempaan reunaan.

26 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen TOIMI NÄIN: S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Napauta S3:n CS-numeroa. Ikkunassa kysytään, haluatko yhdistää skanneriin. Hyväksy napauttamalla kyllä Laitteiden välille muodostuu yhteys.

27 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta TOIMI NÄIN: Kun S3 ja ipad mini on yhdistetty toisiinsa, ne yrittävät automaattisesti havaita toisensa ja viestiä keskenään olleessaan aktivoituna, kunnes valitset Status-välilehden ikkunasta Disconnect katkaistaksesi yhteyden. TÄRKEÄÄ: Vain yksi S3-laite voidaan yhdistää kerrallaan ipad miniin.

28 VALMISTELE S3 Varusteluettelon tarkistus Latauslaitteet SKANNERIN KÄYNNISTÄMINEN JA YHDISTÄMINEN IPAD MINIIN BLUETOOTHIN VÄLITYKSELLÄ IPad minin aktivointi IPadin yhdistäminen S3-sovelluksen asentaminen Yhdistäminen Bluetoothin kautta Bluetooth ei ole sama asia kuin Wi-Fi. Wi-Fi mahdollistaa pääsyn internetiin. Bluetooth on paikallinen, kahden laitteen välinen signaali. S3- laitteesi ja ipad mini voivat kommunikoida keskenään myös silloin, kun Sinulla ei ole Wi-Fi-yhteyttä, niin kauan kuin Bluetooth on aktivoituna. Laitteiden välisen Bluetooth-yhteyden kantama on enintään noin 50 metriä. Eri lähteiden aiheuttama interferenssihäiriö voi pienentää kantamaa. S3-skannerisovelluksen Status-välilehdellä näkyy, jos olet kantaman ulkopuolella eikä yhteyttä S3:een ole.

29 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot STATUS-VÄLILEHTI JA S3:n KALIBROINTI Status-välilehdeltä näkyy skannerin tila, ja sitä tarvitaan skannausten kalibrointiin: suojakorkki- & operaattoriskannaukset. S3-skannerin tilavaihtoehdot: Kantaman piirissä, harmaa S3-kuvake. HUOM.: Jos esiin nousee ponnahdusikkunailmoitus "Skannerisi on lukittu", ota yhteyttä Skanneritukeesi.

30 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti STATUS-VÄLILEHTI JA S3:n KALIBROINTI Tulosruutu väestötilastot MUISTUTUS: Vain yksi S3-laite voidaan yhdistää kerrallaan ipad miniin. Kun S3 on yhdistetty skannerisovellukseen, Status-välilehdellä näkyy cs-numero.

31 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot STATUS-VÄLILEHTI JA S3:n KALIBROINTI Seuraava vaihe on suojakorkkiskannuksen tekeminen. Varmista, että suojakorkki on S3:n valoaukon päällä, ja napauta Suojakorkkiskannauskuvaketta. Seuraa ohjeita ruudulla, kunnes suojakorkkiskannaus on suoritettu loppuun. Suojakorkkiskannaus tulee tehdä joka 24. tunti. Poista sitten suojakorkki ja tee operaattoriskannaus napauttamalla Operaattoriskannaus-kuvaketta. Operaattoriskannaus tulee tehdä joka 14. päivä. Nämä kalibrointiskannaukset toimivat laadunvarmistuskeinoina, ja niillä tarkistetaan skannerin moitteeton toimivuus. Älä siis unohda tehdä niitä kuten neuvottu.

32 Skannaa S3:lla Status-välilehti SCAN-VÄLILEHTI Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot VAROITUS: Kun aloitat asiakkaan skannaamisen, Sinun on ensimmäiseksi saatava hänen suostumuksensa siihen, että hänen henkilökohtaisia tietojaan, kuten nimeään ja väestöllisiä tietoja, saa jakaa. Tätä varten hänen on allekirjoitettava S3-sopimuksesi liite B, josta Sinun tulee säilyttää yksi kappale itselläsi. Nu Skin tekee säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen, että keräät ja säilytät nämä kaavakkeet. Henkilöskannauksia varten Sinun on joko ostettava digitaalista skannausluottoa tai käytettävä skannauskorttia.

33 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot A. Digitaalisella skannausluotolla skannaaminen Luoton ostaminen TOIMI NÄIN: napauta Purchase Scan Credits (Osta skannausluottoa) -kuvaketta. Uusi ikkuna avautuu, ja siinä Sinua pyydetään kirjautumaan jakelijatilillesi. Tarvitset jakelija-id:si, Nu Skin -nettisivujen salasanasi ja luottokorttisi. ipad minin on oltava yhdistettynä langattomaan verkkoon, jotta voisit tehdä ostoksesi.

34 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Voit ostaa skannausluottoa 1, 20 tai 100 yksikön erissä napauttamalla vastaavaa kuvaketta ruudulla. Tulosruutu väestötilastot Kun olet valinnut haluamasi luottomäärän, napauta Check out vahvistaaksesi ostoksesi ja lisää ne S3:lle. Seuraa ohjeita ruudulla, kunnes ostaminen on suoritettu loppuun. Kun olet valmis, voit sulkea Buy Digital Scan Credits -ikkunan napauttamalla Paluu (Back) -kuvaketta näytön oikeassa yläreunassa. Sovellus vie Sinut takaisin Scan-välilehden ikkunaan.

35 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot HUOM.: Kun olet ostanut skannausluottoa, voit nähdä sekä Scan-välilehden kuvakkeen että Digital Scan -kuvakkeen muuttuneen. Molemmissa kuvakkeissa näkyy nyt numeroita, jotka vastaavat käytettävissä olevien digitaalisten skannausten lukumäärää. Tarkkaile tätä numeroa, jotta osaisit ostaa ajoissa lisää skannausluottoa! Digitaalinen skannaus Jos Sinulla on digitaalista skannausluottoa, napauta Digital Scan -vaihtoehtoa, niin ohjelma johdattaa Sinut automaattisesti läpi skannausprosessin.

36 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot B. Skannauskortilla skannaaminen TOIMI NÄIN: napauttamalla Scan Card -painiketta voit skannata skannauskortin joko ipad minin kameralla tai syöttää skannauskortin numeron digitaalisella näppäimistöllä. Kun skannauskortin tiedot on syötetty, S3-skannausohjelma johdattaa Sinut läpi skannausprosessin.

37 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Kameran linssi on ipad minin takapuolella ylävasemmalla, heti laitteen virtapainikkeen alapuolella. Tulosruutu väestötilastot Tärkeää: Varmista, ettet peitä kameran linssiä yrittäessäsi skannata skannauskortin viivakoodia. Kuvatessasi Sinun kannattaa pidellä ipad miniä molemmin käsin sen vasemmasta ja oikeasta alanurkasta, niin että Koti-painike on oikealla.

38 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti aseta skannauskortti tasaiselle alustalle ja pidä ipadia samansuuntaisesti kortin päällä. Tulosruutu väestötilastot Kun kortti on keskitetty kuvaan, S3-skannerisovellus tunnistaa automaattisesti viivakoodin, vie tiedon sovellukseen ja palaa Scanvälilehdelle, niin että itse skannaus voi alkaa. Mikäli kamera ei jostain syystä kykene tallentamaan viivakoodia oikein, napauta Enter Scan Card Manually -painiketta ylävasemmalla syöttääksesi numeron manuaalisesti. Tämä avaa syöttökentän ja ipad minin digitaalisen näppäimistön. Kirjoita skannauskortin numero syöttökenttään digitaalista näppäimistöä käyttäen. Kun olet syöttänyt skannaus kortin numeron, napauta Return digitaaliselta näppäimistöltä.

39 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Sovellus tunnistaa numeron ja palaa Scan-välilehden ikkunaan, niin että itse skannaus voi alkaa. Jos syötät skannauskortin numeron väärin, S3- Tulosruutu väestötilastot skannerisovellus ilmoittaa: INVALID CODE. PLEASE TRY AGAIN. VIRHEELLINEN KOODI. YRITÄ UUDELLEEEN Jos haluat palata takaisin Scan-välilehden ikkunaan, ilman että olisit suorittanut skannausta tai syöttänyt skannauskortin numeroa, napauta Cancel -painiketta. Olet nyt valmis aloittamaan henkilöskannauksen. Ensin tulee kirjoittaa skannattavan henkilön nimi kenttään Person Being Scanned. Tämän jälkeen henkilöä kehotetaan: "LAITA KÄMMENESI SKANNERILLE Kun hän on asettanut kämmenensä S3:n valoaukkoa vasten, skannaussessio alkaa automaattisesti, ja siinä on 3 eri vaihetta: Tunnistus Alustaminen Skannaus

40 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Tulosruutu väestötilastot Näytä, miten kämmen tulee asettaa, jotta skannaus onnistuisi. Skannaussession peruuttaminen ja paluu Scan-välilehdelle. Skannaus kestää noin 30 sekuntia. Kämmentä on pidettävä mitta-anturin päällä, kunnes sekä S3-skannerisovellus että skannerin näyttöruutu ilmoittavat tuloksen.

41 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Skannaus on nyt päättynyt. Skannausnäyttö tarjoaa Sinulle nyt 2 vaihtoehtoa: Tulosruutu väestötilastot Skannaustuloksen lähettäminen sähköpostilla asiakkaalle syöttämällä hänen sähköpostiosoitteensa. Nu Skin Enterprises luo ja lähettää sähköpostin, mutta asiakas voi vastata Sinulle suoraan. väestöllisten tietojen syöttäminen alapalkkiin, minkä ansiosta Sinun on helpompi ymmärtää henkilön kokonaisprofiili.

42 Skannaa S3:lla Status-välilehti Scan-välilehti Scan-välilehti Poistuaksesi skannaussessiosta, napauta Done, niin pääset takaisin Scanvälilehden etusivulle, jossa Sinun tulee valita vaihtoehdoista digitaalinen Tulosruutu väestötilastot skannausluotto ( Digital Scan credits ) tai skannauskortti ( Scan Card ). Napautettuasi Done -painiketta et voi enää palata asiakkaasi skannaustulokseen.

43 Skannaa S3:lla Status-välilehti Tulosruutu väestötilastot Scan-välilehti Jokaisen kuvakkeen napauttaminen avaa kosketusvalikot, joista voit valita vaihtoehdot, jotka kuvaavat parhaiten skannattavan profiilia. Tulosruutu väestötilastot Nämä tiedot auttavat Nu Skinia tallentamaan henkilön profiilin ja muodostamaan tilastotietoa. Väestöllisen tiedon syöttäminen ei ole välttämätöntä skannaustuloksen saamiseksi, vaan se on vapaaehtoista. Toivomme Sinun kuitenkin keräävän mahdollisimman paljon tietoa jokaisesta skannattavasta. Syöttäessäsi tietoja ole niin huolellinen ja täsmällinen kuin mahdollista. Se on ratkaisevan tärkeää mielekkäiden tilastojen aikaansaamiseksi.

44 SYNKRONOI S3 SYNKRONOI S3 S3-skannerisovellus säilyttää digitaalisen kopion kaikista tekemistäsi skannauksista Records -välilehdellä. Napauta Records-välilehteä avataksesi tallenneikkunan. Näet kaikki tekemäsi skannaukset aikajärjestyksessä (pvm. ja kellonaika), niin että tuorein skannaus on ensimmäisenä. Voit havaita, että skannaustulosten yhteydessä on sanat Pending (odottaa) tai Recorded (tallennettu). Nämä sanat kertovat sen, onko tulos jo synkronoitu Nu Skinin palvelimen kanssa vai ei. Synkronoitujen tulosten yhteydessä näkyy sana Recorded, ja Pending tarkoittaa sitä, ettei tulosta ole vielä synkronoitu. Jotta skannaustuloksesi synkronoituisivat Nu Skinin palvelimen kanssa, Sinulla on oltava yhteys Wi-Fi-verkkoon.

45 SYNKRONOI S3 SYNKRONOI S3 TÄRKEÄÄ: Sinun on synkronoitava S3-skannerisovellus Nu Skinin palvelimen kanssa vähintään kerran kuussa ja aina viimeistään kuukauden viimeisenä päivänä. Jollet tee tätä, skannauksiasi ei lasketa mukaan kuukausiehtoihin vuokraoikeuden ylläpidosta, vapaaohjelmasta, PSV:stä eikä bonusten maksua hyödyttäväksi. Niinpä onkin suositeltavaa tehdä synkronointi jokaisen skannaussession jälkeen. Skannaustulosten sykronoimiseksi paina SYNC - painiketta. Operator-välilehti Käytä tätä välilehteä vaihtaaksesi skannaussessiota sekä valitaksesi haluamasi markkina-alueen ja kielen.

46 LAITTEIDEN SAMMUTTAMINEN S3-LAITTEEN SAMMUTTAMINEN Katkaise ensin yhteys S3-skannerisovellukseen menemällä Statusvälilehdelle ja napauttamalla Disconnect -painiketta. poistu S3-skannerisolvelluksesta painamalla ipadin Koti-painiketta. sammuta ipadin näyttö painamalla lyhyesti virtapainiketta. sammuta S3 painamalla sen takapuolella olevaa virtapainiketta. Älä paina Bluetooth-painiketta sammuttaessasi laitetta, sillä se ei ole enää tarpeellista. Laita suojakorkki takaisin valoaukon päälle, jottei elektroniikka vahingoittuisi. poista S3-laite virtalähteestä irrottamalla adapteri latausjohdosta laitteen takapuolelta. Pidä adapteri ja latausjohto helposti ulottuvilla aina kun S3 on kytketty virtalähteeseen. s3-laitteen tulee olla kuljetuslaukussaan, kun sitä ei käytetä. Tärkeää: Älä sammuta S3:a, kun olet skannaamassa tai käytät sitä muuten. Jos käytät S3:a akkuvirralla ja näytölle ilmestyy varoitus, että virta on vähissä, kytke S3 pistorasiaan sen virtalähteen avulla tai sulje laite.

47 TUKI TUKI contact-painikkeen alta löydät oman Skanneritukesi sähköpostiosoitteen ja nettilinkit, joista saat teknistä tukea. about-painiketta napauttamalla näytölle ilmestyy S3- skannerisovelluksesi ohjelmaversio, S3-laiteohjelmiston versio sekä kaikki muu tarvittava tieto laitteesta ja ohjelmasta.

48 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ S3-skannerisovellus ei lataudu, kun napautan sen kuvaketta aloitusnäytöllä. paina aloitusnäytöllä olevaa S3-skannerisovelluksen kuvaketta pitkään. Poista sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen tämän käyttöoppaan ohjeita noudattamalla. Tätä keinoa tulisi käyttää ainoastaan viimeisenä vaihtoehtona, koska se poistaa kaiken ostamasi, käyttämättömän digitaalisen skannausluoton ja tyhjentää kaikki ei-synkronoidut skannaustulokset. S3-skanneri ei mene päälle. tarkista, että olet ladannut skannerilaitetta vähintään 8 tunnin ajan, ennen kuin yrität käynnistää sen. Kytke S3 pistorasiaan käyttämällä sen omaa virtajohtoa. Takapuolella olevan LED-valon (vihreä) tulisi syttyä merkiksi siitä, että laite latautuu. S3:n yläosassa olevassa päänäytössä tulisi myös näkyä lataussymboli. Pidä virtakytkintä painettuna 5 sekuntia. Irrota otteesi virtakytkimestä ja paina sitä sitten uudelleen.

49 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ S3-skanneri ei anna minun suorittaa skannausta. Tämä voi johtua monesta eri syystä: - skanneri ei ehkä ole yhteydessä ipad miniin Bluetoothin välityksellä. - varmista, että ipad mini ja skanneri ovat toistensa kantaman piirissä (30 metrin sisällä). - sinun tarvitsee ehkä tehdä suojakorkkiskannaus tai operaattoriskannaus. Tarkista tämä Status-välilehdeltä. - Muistathan synkronoida skannerisi vähintään kerran kuussa. - varmista, että Sinulla joko on digitaalista skannausluottoa tai olet syöttänyt skannauskortin tiedot. - tarkista, että olet kirjoittanut skannattavan henkilön nimen Scanvälilehden ikkunaan. Kun yritän käyttää skannauskorttia, kamera ei lue numeroa oikein. Kirjoita skannauskortin numero manuaalisesti tekstikenttään digitaalista näppäimistöä käyttäen.

50 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ S3-skannerisovellus ilmoittaa skannauskorttini olevan virheellinen. todennäköisesti skannauskortti on jo käytetty. Kokeile uutta skannauskorttia tai osta digitaalista skannausluottoa Scanvälilehden kautta. Missä S3-skannerisovellus säilyttää tekemiäni skannauksia? sovellus taltioi listan tekemistäsi skannauksista sovelluksen Records-välilehdelle.

51 VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ VINKKEJÄ JA VIHJEITÄ SYNKRONOINTI Varmista, että ipad mini on yhdistettynä langattomaan verkkoon. Jos saat virheilmoituksen, jossa sanotaan, että palvelin ei vastaa, odota 10 minuuttia ja yritä synkronointia uudelleen. Mikäli sama virheilmoitus toistuu, ota yhteyttä omaan Skanneritukeesi. Jos synkronointiaika on kulunut umpeen, paina Sync-painiketta. Näin saat ladattua uutta aikaa. SUOJAKORKKI Suojakorkki suojaa S3:n valoaukkoa. Laita se paikoilleen aina kun et suorita skannausta, jopa skannausten välillä. PUHDISTAMINEN Kaikkien iholla on rasvaa, joka saattaa haitata skannerin lukukykyä, kun skannauksia on tehty useampi peräkkäin. Puhdista valoaukko ja skannerin etupaneeli säännöllisesti. Irrota S3 virtalähteestä ennen puhdistusta. Lisää lasinpesuainetta tai miedon saippuan ja veden seosta mikrokuituliinaan ja pyyhi laite kauttaaltaan. Älä upota S3-laitetta veteen tai puhdista sitä vedellä huuhtelemalla. Älä käytä puhdistukseen voimakkaita kemiallisia liuottimia tai hankausaineita. Lisäksi suosittelemme, että skannattavat käyttäisivät Nu Skin Epoch Hand Purifier -käsienpuhdistusgeeliä ennen skannausta, sillä se vähentää S3:een kertyvän rasvan määrää, samalla kun ehkäisee mikrobien siirtymistä henkilöstä toiseen.

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE. IP -kamera

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE.  IP -kamera ES-CAM2A IP -kamera KÄYTTÖOHJE www.etiger.com FI Pakkauksen sisältö - ES-CAM2A x1 - Asennuskannake x1 - Verkkolaite x1 - Käyttöohje x1 ja Ennen kameran ES-CAM2A käyttöä lataa sovellus isecurity+ AppStoresta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille TÄRKEÄ HUOMAUTUS: C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä EI saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS 10-käyttöjärjestelmä (Windows 8) 1. Laita Abitti USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. 2. Käynnistä kone. 3. Valitse Käynnistä -valikosta (nurkassa oleva

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje 9230632 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-5B noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot