Hallituksen toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus"

Transkriptio

1 4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2 Hallituksen toimintakertomus Tuloskehitys ja taloudellinen asema Vuoden 2 liikevoitto ja kassavirta olivat kokonaisuudessaan hyvät, haastavasta ympäristöstä huolimatta. Fortum onnistui tehostamaan toimintaansa ja yhtiö jatkoi pitkän tähtäimen tavoitteita tukevien investointien toteuttamista. Tunnuslukuja Milj. euroa / Liikevaihto % Liikevoitto % Liikevoitto, % liikevaihdosta 39, 27,1 32,8 44 % Vertailukelpoinen liikevoitto % Tulos ennen veroja % Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto % Tulos/osake, euroa 1,99 1,46 1,48 36 % Liiketoiminnan kassavirta % Oma pääoma/osake, euroa,84 9,24 9,4 17 % Sijoitettu pääoma % Korollinen nettovelka % Omavaraisuusaste, % % Osakkeiden määrä keskimäärin, tuhatta % Konsernin taloudelliset tavoitteet Tavoite / Sijoitetun pääoman tuotto, % 12 14,8,6 12,1 28 % Oman pääoman tuotto, % 14 19,7 15,7 16, 25 % Pääomarakenne: Vertailukelpoinen nettovelka/ Käyttökate (EBITDA) Noin 3 3, 2,8 2,5 7 % Nettovelka/Käyttökate (EBITDA) 2,3 3, 2,6 23% Vuosi 2 oli monessa suhteessa poikkeuksellinen. Japanin maanjäristys ja sitä seurannut tsunami, Euroopan finanssikriisin jatkuminen sekä Lähiidän epävakaa tilanne ovat kaikki vaikuttaneet energiasektoriin, joka reagoi yhä herkemmin maailmanlaajuisiin ilmiöihin. Energiankysynnän perusperiaatteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet ja sähkön rooli kokonaisenergiankulutuksessa kasvaa edelleen ilmastonmuutoksen hillitseminen on ja pysyy yhtenä suurimmista globaaleista haasteistamme. Siksi Fortum pitää hiilidioksidipäästöttömän energiantuotannon roolia tärkeänä siirtymisessä kohti aurinkotaloutta. Yhtiö pyrkii myös ottamaan liiketoiminnassaan huomioon tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Taloudellisen vastuun alueella tavoitteenamme on luoda pitkällä aikavälillä taloudellista arvoa, kestävää ja kannattava kasvua sekä tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajillemme ja asiakkaillemme. Samalla pyrimme varmistamaan turvalliset työolot kaikille Fortumin toimipaikoissa työskenteleville työntekijöille ja urakoitsijoille. Kokonaisuudessaan liikevoitto ja kassavirta olivat hyviä. Suomessa tapaninpäivänä riehunut voimakkain myrsky 3 vuoteen ja sitä seurannut Hannu-myrsky aiheuttivat merkittäviä vahinkoja Fortumin sähköverkkoon varsinkin Etelä-, Länsi- ja Lounais-Suomessa. Olemme pahoillamme siitä, että pahimmillaan yli 19 Fortumin asiakasta Suomessa oli samanaikaisesti vailla sähköä. Suomen lisäksi myrskyt aiheuttivat sähkökatkoja ja vahinkoja myös Ruotsissa. Asiakaspalvelun prioriteettina Distribution-liiketoiminta-alueella onkin nyt parantaa sähkön toimitusvarmuutta äärimmäisissä olosuhteissa erityisesti maakaapeloimalla sähköverkkoa sekä ylläpitämällä verkon kuntoa. Vuonna 2 Fortum onnistui tehostamaan toimintaansa ja jatkoi pitkän tähtäimen tavoitteita tukevien investointien toteuttamista. Vuoden tärkeimmät tapahtumat divisioonissa olivat seuraavat. Power-divisioonassa aloitettiin valmistelut Ranskan vesivoimakonsessioiden eli käyttöoikeussopimusten tarjouskilpailuja varten. Jatkoimme aaltovoiman ja aurinkoenergian kehittämistä. Lisäksi keskityimme turvallisuuteen ja ydinvoimaan liittyviin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Fukushiman ydinvoimaonnettomuuden jälkeen Suomen säteilyturvakeskus STUK selvitti ydinvoimalaitosten turvallisuutta sähkön menetyksen sekä poikkeuksellisten sää- ja ympäristöolosuhteiden varalta. Suomessa tehdyt turvallisuusselvitykset osoittivat, että Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalat ovat turvallisia, ja erityisesti Loviisan turvallisuusmarginaalit ovat riittäviä. Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen (SSM) suoritti vastaavat turvallisuusselvitykset Ruotsissa. Ruotsissa tehtyjen selvitysten tulokset olivat

2 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2H hallituksen toimintakertomus 5 LIIKEVAIHTO, milj. euroa LIIKEVOITTO, milj. euroa 1 Markkinatilanne SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % Tämänhetkinen tavoite Sis. RECin ja Lenenergon voitot linjassa Suomessa tehtyjen selvitysten kanssa. Heat-divisioona otti käyttöön biomassaa hyödyntävän sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP) erikoistuneen, uuden voimalaitoksen Viron Pärnussa. Baltian alueella, Suomessa ja Ruotsissa on rakenteilla useita uusia CHP-laitoksia: Klaipeda, Jelgava, Järvenpää ja Brista 2. Lisäksi ostimme kaksi yritystä Puolasta ja otimme käyttöön uusia hinnoittelumalleja asiakkaillemme Suomessa ja Ruotsissa. Fortum saattoi päätökseen myös Ruotsissa Tukholman ulkopuolella sijaitsevien kaukolämpötoimintojen ja lämmöntuotantolaitosten myymisen. Russia-divisioonan osalta uusi kapasiteetti on avaintekijä positiiviseen OMAN PÄÄOMAN TUOTTO, % Tämänhetkinen tavoite Sis. RECin ja Lenenergon voitot taloudelliseen lisäarvoon. Divisioonan meneillään oleva investointiohjelma eteni hyvin. Uusia yksiköitä otettiin käyttöön Chelyabinsk CHP-3 -voimalaitoksella sekä Tjumenissa ja Tobolskissa. Lisäksi aloitimme Nyaganin voimalaitoksen rakennustyöt ja käynnistimme kaukolämpöverkon energiatehokkuutta parantavan hankkeen Tšeljabinskissa. Electricity Solutions and Distribution-divisioonassa aloitettiin etäluettavien sähkömittareiden asentaminen sähköverkkoasiakkaille Suomessa. Ruotsissa Fortum avasi sähköverkkonsa kuluttajille; heillä on nyt mahdollisuus myydä itse tuottamaansa sähköä suoraan Fortumin verkkoon. 1.1 Pohjoismaat Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin sähköä koko vuoden 2 aikana 382 TWh (2: 43) mikä oli 5 % vähemmän kuin vuonna 2. Kulutuksen lasku johtui pääasiassa lämpimämmästä säästä; viimeinen neljännes oli historiallisen lämmin, jopa 8 astetta lämpimämpi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2 jälkipuoliskolla myös teollisuuden sähkönkulutus laski edellisvuodesta. Vuoden 2 alussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat 54 TWh, eli 29 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa pienemmät. Vuoden lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat 12 TWh pitkän aikavälin keskiarvo suuremmat ja 41 TWh suuremmat kuin vuoden 2 vastaavana ajankohtana. Vuonna 2 tulovirtaama oli Pohjoismaissa noin 2 % keskimääräistä vuotta suurempi. Vuonna 2 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 47,1 euroa/mwh (2: 53,1). Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat Nord Poolin systeemihintatasoa korkeammalla: 49,3 euroa/mwh (2: 56,6) Suomessa ja 47,9 euroa/mwh (2: 56,8) Ruotsissa. Saksassa vuoden keskimääräinen spothinta oli 51,1 euroa/mwh (2: 44,5). Ruotsin spot-markkinat jaettiin neljään hinta-alueeseen, minkä vuoksi Ruotsissa on useita spothintoja. Edellä esitetyissä keskimääräisissä hinnoissa on käytetty Tukholman tarjousalueen (SE3) hintaa siltä jaksolta, jolta Ruotsista ei enää saatu yhtä, koko maata koskevaa hintaa. 1.2 Venäjä Vuonna 2 Venäjällä kulutettiin sähköä noin 1 2 TWh (2: 1 6). Vastaava luku hintavyöhykkeellä 1 oli 76 TWh (2: 746). OAO Fortum toimii Tjumenin ja Tšeljabinskin alueilla. Öljy- ja kaasuteollisuuteen keskittyvällä Tjumenin alueella sähkönkysyntä kasvoi vuoden 2 aikana noin,5 % vuoteen 2 verrattuna. Metalliteollisuuteen painottuvalla Tšeljabinskin alueella sähkönkysyntä kasvoi vuodesta 2 vuoteen 2 3,3 %. Keskimääräinen sähkön spot-hinta, kapasiteettihinta pois lukien, nousi 12,3 % eli 989 ruplaan/mwh (2: 881) hintavyöhykkeellä 1.

3 6 Hallituksen toimintakertomus FORTUM TILINPÄÄTÖS 2 Sähkön kulutus TWh Pohjoismaat Venäjä Tjumen Tšeljabinsk Venäjän Uralin alue keskimääräiset hinnat Sähkön spot-hinta Nord Pool -sähköpörssissä, euroa/mwh 47,1 53,1 35, Sähkön spot-hinta Suomessa, euroa/mwh 49,3 56,6 37, Sähkön spot-hinta Ruotsissa, euroa/mwh 1) 47,9 56,8 37, Sähkön spot-hinta Venäjän Euroopan ja Uralin alueilla, RUB/MWh 2) Keskimääräinen kapasiteettihinta, trub/mw/kk N/A Sähkön spot-hinta Saksassa, euroa/mwh 51,1 44,5 39, Keskimääräinen kaasun rajahinta Uralin alueella, RUB/ m Keskimääräinen kapasiteettihinta vanhalle kapasiteetille, trub/mw/kk 3) N/A Keskimääräinen kapasiteettihinta uudelle kapasiteetille, trub/mw/kk 3) 56 N/A N/A Sähkön spot-hinta (markkinahinta), Uralin alue, RUB/MWh 2) CO 2, (ETS EUA), euroa/tonni CO Hiili (ICE Rotterdam), USD/tonni Öljy (Brent Crude), USD/bbl ) lähtien aluehinta SE3 (Tukholma). 2) Ilman kapasiteettitariffia. 3) Kapasiteettihinnat maksettu ainoastaan kunakin ajankohtana saatavilla olevalle kapasiteetille. Vesivarastot TWh Pohjoismaiset vesivarastot Pohjoismaiset vesivarastot, pitkän ajan keskiarvo Vienti / tuonti Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan välillä + Baltian välillä TWh (+ = tuonti, = vienti Pohjoismaista) Vienti / tuonti 6 8 N/A Venäjän sähköreformi % Osuus sähkön myynnistä vapautetuilla markkinoilla 7 4 Osuus OAO Fortumin sähkön myynnistä vapautetulla sähkön hinnalla VESIVARASTOT POHJOISMAISSA, viikkotiedot energiaksi muutettuna, TWh Q1 Q Referenssitaso 2 Taloudelliset tulokset Liikevaihto divisioonittain Milj. euroa ) / Power % Heat % Russia % Distribution 1) % Electricity sales 1) % Muut % Nord Pool Spot -sähköpörssissä tehtyjen ostojen ja myyntien netotus 2) % Eliminoinnit % Yhteensä % Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain Milj. euroa ) / Power % Heat % Russia % Distribution 1) % Electricity sales 1) % Muut % Yhteensä % Q3 Q

4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2H hallituksen toimintakertomus 7 Liikevoitto divisioonittain Milj. euroa ) / Power % Heat % Russia % Distribution 1) % Electricity sales 1) % Muut % Yhteensä % 1) Osa Electricity Solutions and Distribution divisioonaa. 2) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Pool Spot -sähköpörssissä netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja. 3) Lokakuussa 29 Fortum uudelleenorganisoi liiketoimintarakenteensa neljään liiketoimintadivisioonaan ja neljään esikuntatoimintoon. Uudelleenorganisointi johti pieniin vaikutuksiin segmenttien sisältöön alkaen. on myös vaikuttanut vuoden 29 lukuihin. koskee kaikkia hallituksen toimintakertomuksessa esitettyjä segmenttitietoja. Katso liitetieto 5 Segmenttiraportointi sivulta 6. Vuonna 2 konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa (2: 6 296). Konsernin liikevoitto oli yhteensä 2 42 miljoonaa euroa (2: 1 78). Kauden raportoituun liikevoittoon vaikutti 344 miljoonalla eurolla (2: 216) pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö. Kirjanpitokäytäntö ei kuitenkaan vaikuttanut vertailukelpoiseen liikevoittoon, joka oli yhteensä 1 82 miljoonaa euroa (2: 1 833). Kertaluonteiset erät, käypään arvoon arvostamisen vaikutukset ja ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu olivat 6 miljoonaa euroa (2: 125) vuonna 2. Tulevan kassavirran suojaamisessa käytettyjen johdannaisten käyvän arvon muutosten vaikutus oli 344 miljoonaa (2: 216). Kertaluonteiset erät olivat 284 miljoonaa euroa (2: 93). Ne liittyvät pääosin Fingrid Oyj:n osakkeiden sekä Tukholman ulkopuolisten kaukolämpötoimintojen ja lämmöntuotantolaitosten myyntiin. Ruotsin kruunu oli keskimäärin noin 6 % vahvempi suhteessa euroon kuin vuonna 2. Vahva Ruotsin kruunu vaikutti negatiivisesti myös kassavirtaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Osakkuusyritysten osuus voitoista oli 91 miljoonaa euroa (2: 62). Kasvu viime vuoteen verrattuna johtui ennen kaikkea Hafslund ASA:n ja TGC-1:n osuuksien myönteisestä kehityksestä. Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 265 miljoonaan euroon (2: 155). Kustannuksia kasvatti korkokulujen nousu, joka johtui lähinnä korkeammista kruunumääräisistä koroista sekä korkeammasta keskimääräisestä nettovelasta vuonna 2 vuoteen 2 verrattuna. Nettorahoituskuluihin vaikutti myönteisesti rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos, joka oli 5 miljoonaa euroa (2: 12). Tulos ennen veroja oli miljoonaa euroa (2: 1 615). Vuoden 2 verot olivat yhteensä 366 miljoonaa euroa (2: 261). Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 16,4 % (2: 16,2 %). Veroprosentti oli 21,4 % (2: 17,7 %), kun Suomen verokannan muutosta, osakkuus- ja yhteisyritysten tulosta ja verovapaita myyntivoittoja ei oteta huomioon. Suomen yritysverokantaa laskettiin 26 prosentista 24,5 prosenttiin Verokannan muutoksen kertaluontoinen positiivinen vaikutus vuoden 2 tulokseen on noin 29 miljoonaa euroa, mikä johtui laskennallisista veroista. Kauden tulos oli miljoonaa euroa (2: 1 354). Fortumin osakekohtainen tulos oli 1,99 euroa (2: 1,46). Sähköjohdannaisten kirjanpitokäytännöstä aiheutunut vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli,29 euroa (2:,18). Vähemmistöosuus oli 93 miljoonaa euroa (2: 54). Se liittyy pääosin Fortum Värme Holding AB:hen, josta Tukholman kaupunki omistaa 5 %. Osuuden kasvu vuonna 2 vuoteen 2 verrattuna johtuu lähinnä Fortum Värmen Tukholman ulkopuolisten lämpöliiketoimintojen myynnistä ensimmäisellä neljänneksellä realisoituneesta voitosta, josta vähemmistöosuus oli 32 miljoonaa euroa. LIIKEVOITTO JA VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO, milj. euroa Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Liiketoiminnan kassavirta oli yhteensä miljoonaa euroa (2: 1 437). Siihen vaikuttivat realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot, jotka olivat 239 miljoonaa euroa (2: 535) vuonna 2. Negatiivinen valuuttakurssivaikutus syntyi ensimmäisellä neljänneksellä. Valuuttakurssivoitot ja -tappiot liittyvät Fortumin ruotsalaisten tytäryhtiöiden lainojen suojausten jatkamiseen. Fortumin taloudelliset tunnusluvut vuoden 2 osalta olivat: sijoitetun pääoman tuotto 14,8 % (2:,6 %), oman pääoman tuotto 19,7 % (2: 15,7 %) ja nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde 2,3 (2: 3,). Vertailukelpoinen nettovelan ja käyttökatteen suhde vuodelta 2 oli 3, (2: 2,8). TULOS ENNEN VEROJA, milj. euroa

5 8 Hallituksen toimintakertomus FORTUM TILINPÄÄTÖS 2 3 Taloudellinen asema ja kassavirta Milj. euroa / Korkokulut % Korkotuotot % Käypien arvojen muutokset % Muut rahoituserät netto % Rahoitustuotot ja -kulut % Korolliset velat % Vähennetään: Likvidit varat % Korollinen nettovelka 1) % 1) 2 sisältää 16 miljoonaa euroa, jotka esitetään myytävänä olevissa erissä. KOROLLINEN NETTOVELKA, milj. euroa Kassavirta Vuonna 2 liiketoiminnan kassavirta kasvoi 12 %:lla miljoonaan euroon (2: 1 437). Merkittävä osa kasvusta selittyy pienemmillä valuuttakurssitappioilla, jotka olivat 296 miljoonaa euroa pienemmät viime vuoteen verrattuna. Kassavirran kasvua kuitenkin tasoitti aiempaa suuremmat korkokulut ja verot. Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 151 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon (2: 1 134). Osakeostot olivat yhteensä 62 miljoonaa euroa (2: 28). Käyttöomaisuuden ja liiketoimintojen myynnistä saadut NETTOVELKA/KÄYTTÖKATE tulot olivat yhteensä 57 miljoonaa euroa (2: 154). Luku sisältää Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnin, arvoltaan 325 miljoonaa euroa, sekä Tukholman ulkopuolisten kaukolämpötoimintojen ja lämmöntuotantolaitosten myynnin, arvoltaan 1 miljoonaa euroa. Osa lämpöliiketoimintojen myyntiin liittyvästä myyntihinnasta, noin 9 miljoonaa euroa, sisältyy korollisten saamisten muutokseen kassavirrassa. Kassavirta ennen rahoituseriä, ts. osingonjakoa ja rahoitusta, kasvoi 453 miljoonalla eurolla 788 miljoonaan euroon (2: 335). Vuonna 2 ja vuonna 2 maksetut osingot olivat Nettovelka/käyttökate Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate kumpanakin vuonna 888 miljoonaa euroa. 3.2 Yhtiön varat ja sijoitettu pääoma Taseen loppusumma kasvoi 1 34 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon (2: ). Pitkäaikaiset varat kasvoivat 775 miljoonalla eurolla. Pääosa kasvusta, 613 miljoonaa euroa, johtui käyttöomaisuushyödykkeiden lisääntymisestä. Käyttöomaisuushyödykkeet olivat yhteisarvoltaan miljoonaa euroa (2: ). Lyhytaikaiset varat kasvoivat 259 miljoonalla eurolla miljoonaan euroon. Johdannaisinstrumenttien käypä arvo pitkä- ja lyhytaikaisissa varoissa kasvatti loppusummaa 391 miljoonalla eurolla. Sijoitettu pääoma kasvoi 1 87 miljoonalla eurolla ja oli miljoonaa euroa (2: ). Tämä johtui taseen loppusumman kasvamisesta 1 34 eurolla, johdannaisvelkojen 1 34 miljoonan euron laskusta ja laskennallisten verovelkojen kasvamisesta 288 miljoonalla eurolla. Laskennallisten verovelkojen kasvu johtuu pääasiassa johdannaisveloista. 3.3 Oma pääoma Oma pääoma oli 161 miljoonaa euroa (2: 8 742), josta emoyhtiön omistajien osuus oli miljoonaa euroa (2: 8 2) ja määräysvallattomien omistajien osuus 529 miljoonaa euroa (2: 532). Emoyhtiön omistajien pääoman kasvu, miljoonaa euroa, johtuu pääasiassa kauden tuloksesta, joka oli miljoonaa euroa, sekä kassavirtasuojausten vaikutuksista 555 miljoonaa euroa. Kasvua pienentää maksetut osingot 888 miljoonaa euroa. 3.4 Rahoitus Nettovelka kasvoi vuoden 2 aikana 197 miljoonalla eurolla 7 23 miljoonaan euroon (2: 6 826). Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde vuodelle 2 oli 2,3 (2: 3,), ja vertailukelpoinen nettovelan ja käyttökatteen suhde 3, (2: 2,8). Vuoden lopussa konsernin likvidit varat olivat 747 miljoonaa euroa (2: 556). Likvideihin varoihin kuuluvat OAO Fortumin käteisvarat ja pankkitalletukset, noin 2 miljoonaa euroa (2: 348). Likvidien varojen lisäksi Fortumilla oli käytettävissään noin 2,7 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja. Konsernin nettorahoituskulut vuonna 2 olivat 265 miljoonaa euroa (2: 155). Rahoituskulut nousivat pääasiassa vuoden 2 korkeamman korkotason ja kasvaneen keskimääräisen nettovelan vuoksi. Nettorahoituskulut sisältävät myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksen, joka oli 5 miljoonaa euroa (2: 12). Heinäkuussa 2 Fortum Oyj allekirjoitti 2,5 miljardin euron viiden vuoden valmiusluottolimiitin, joka korvaa nykyiset luottolimiitit: marraskuussa 2 umpeutuvan 1,2 miljardin euron luottolimiitin ja maaliskuussa 213 umpeutuvan 1,5 miljardin euron luottolimiitin. Tämän uudelleenjärjestelyn jälkeen nostamattomien valmiusluottolimiittien kokonaisarvo, on noin 2,7 miljardia euroa. Standard & Poor s muutti joulukuussa Fortumin luottoluokituksen näkymät vakaista negatiivisiksi, mutta vahvisti samanaikaisesti Fortumin pitkäaikaisen luokituksen A. Moody sin Fortumille antama pitkän aikavälin

6 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2H hallituksen toimintakertomus 9 luottoluokitus A2 (vakaat näkymät) ei muuttunut. 3.5 Tunnusluvut Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde oli 2,3 (2: 3,). Nettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli 3, (2: 2,8). Velkaantumisaste oli 69 % (2: 78 %) ja omavaraisuusaste 4 Divisioonakatsaukset 44 % (2: 4 %). Sijoitetun pääomantuotto oli 14,8 % (2:,6 %) ja oman pääomantuotto 19,7 % (2: 15,7 %). Oma pääoma per osake oli,84 euroa (2: 9,24). Lisätietoja rahoituksesta löytyy liitetiedosta 3 Rahoitusriskien hallinta sivulta Power Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta sekä asiantuntijapalvelut sähköntuottajille. Milj. euroa / Liikevaihto % sähkönmyynti % muu myynti % Liikevoitto % Vertailukelpoinen liikevoitto % Vertailukelpoinen käyttökate % Sidottu pääoma % Sidotun pääoman tuotto % 24,6 19,5 24,5 26 % Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto % 19,9 22,3 26,4 % Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin % Henkilöstön lukumäärä % Sähköntuotanto energialähteittäin TWh / Vesivoima, Pohjoismaissa 21, 22, 22,1 5% Ydinvoima, Pohjoismaissa 24,9 22, 21,4 13 % Lämpövoima, Pohjoismaissa 2,2 2,3,2 4% Yhteensä Pohjoismaissa 48,1 46,3 43,7 4 % Lämpövoima muissa maissa 1,2 1,1 1,2 9 % Yhteensä 49,3 47,4 44,9 4 % Sähkönmyynti Pohjoismaissa TWh / Myynti Pohjoismaissa 5, 51,5 48,8 3% josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa 1) 44,3 42,5 N/A 4 % Hinta euroa/mwh / Sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa 2) 46,1 49,7 N/A 7% 1) Sähkön tukkumyyntitulot ja -volyymit Pohjoismaissa eivät sisällä lämpövoimatuotantoa, markkinahintaan perustuvia ostoja eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä). 2) Sähkön tukkumyyntihinta ei sisällä myyntituloja lämpövoimatuotannosta, markkinahintaan tehdyistä ostoista eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä). DIVISIOONAN SÄHKÖNTUOTANTO POH- JOISMAISSA ENERGIALÄHTEITTÄIN, TWh DIVISIOONAN SÄHKÖNTUOTANTO ALU- EITTAIN, TWh Vuonna 2 Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 21 miljoonaa euroa (2: 1 298) eli 97 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2. Vesivoimatuotannon heikot volyymit vuoden 2 alussa vuoteen 2 verrattuna näkyvät volyymissa vuositasolla 1 TWh laskuna. Ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat 2,9 TWh pääosin Ruotsin paremman käyttökertoimen ansiosta. Divisioonan saavuttama sähkön tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 1,8 euroa/mwh alempi kuin vuonna 2. Vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikuttivat useat tekijät. Tuotantovolyymien ja hinnan negatiivinen yhteisvaikutus oli noin 5 miljoonaa euroa. Ruotsin kruunun kurssin vaikutus oli yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Ruotsin kiinteistöveron kasvu heikensi tulosta noin 17 miljoonalla eurolla. Lisäksi Venäjän sähköntuontisopimuksen päättymisen vaikutus oli noin 4 miljoonaa euroa. 2 7 Lämpövoima Ydinvoima Vesivoima 8 9 Divisioonan vuoden 2 kokonaissähköntuotanto Pohjoismaissa oli 48,1 (2: 46,3) TWh eli noin 4 % suurempi kuin vuonna 2. Hiilidioksidipäästöttömän tuotannon osuus oli 93 % (2: 93 %). Ydinvoiman käyttökerroin parani 2 7 Muut maat Ruotsi Suomi 8 9 Ruotsissa, mikä kasvatti myös ydinvoimatuotannon volyymeja selvästi. Veden tulovirtaamat ja vesivarastotasot olivat historiallisen alhaalla vuoden alussa, mutta paranivat koko jakson ajan. Vesivoimatuotanto jäi vuonna 2

7 Hallituksen toimintakertomus FORTUM TILINPÄÄTÖS 2 pienemmäksi kuin vuonna 2, jolloin volyymit olivat historiallisen suuret. Vesivoimatuotannon käytettävyys pysyi erittäin hyvänä koko vuoden. Vuoden lopussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat TWh pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Vuonna 2 Power-divisioonan toteutunut Pohjoismaiden sähkön tukkumyyntihinta oli 46,1 euroa/mwh, eli 1,8 euroa/mwh matalampi kuin vuonna 2. Tämä johtui pääasiassa aluehinnoista, jotka laskivat. Fortumilla on kaksi omaa ydinvoimalaitosyksikköä Loviisassa, ja yhtiö on myös osaomistajana kahdeksassa yksikössä Olkiluodon, Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimalaitoksissa. Vuonna 2 Loviisan ydinvoimalan käytettävyys oli 94,3 %, mikä on kansainvälisesti verrattuna erittäin korkea luku. Forsmarkin tuotanto parani merkittävästi ja laitoksen käyttökerroin oli 86,2 %. Käytettävyyden suhteen vuosi 2 oli Forsmarkille paras sitten vuoden 25. Käytettävyys parani myös Oskarhamnin voimalaitoksilla, muttei vieläkään noussut tyydyttävälle tasolle. Oskarshamn 1 jouduttiin sulkemaan lokakuun lopussa, kun turbiinissa havaittu värinä vaati laajoja korjaustöitä. Yksikkö saataneen takaisin toimintaan helmikuun 212 alussa. Oskarshamn 2 käynnistettiin vuosihuollon jälkeen lokakuun lopussa 8 MW:n alennetulla teholla (täysi teho on 59 MW) turbiinimuutosten vuoksi. Oskarshamn 3 ylsi syyskuussa uuteen, korkeampaan tehotasoon, noin 1 4 MW:iin, mutta toimii toistaiseksi noin MW:n alennetulla teholla, kunnes kaikki testit on saatu suoritettua. Maaliskuussa eduskunta hyväksyi Suomen ydinvastuulain väliaikaisen uudistamisen. Uudistus sisältää noin 68 miljoonan euron korvausrajoituksen ja rajoittamattoman vastuun kolmannelle osapuolelle vakavissa onnettomuustilanteissa. Tämä väliaikainen muutos tuli voimaan ja pätee, kunnes Pariisin ja Brysselin uudistetut sopimukset on ratifioitu. Fortum on ottanut kasvanutta korvausvastuuta varten täysimääräisen vakuutuksen. Uudistuksella ei ole olennaista vaikutusta Fortumin tilinpäätökseen. Fukushiman onnettomuuden jälkeen on suoritettu turvallisuusselvitykset koko Euroopassa. Samassa yhteydessä Suomen säteilyturvakeskus STUK toteutti lisäselvityksen ydinvoimalaitosten turvallisuudesta sähkön menetyksen sekä poikkeuksellisten sää- ja ympäristöolosuhteiden varalta. Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen (SSM) suoritti vastaavat turvallisuusselvitykset Ruotsissa. Lopulliset kansalliset raportit annettiin Turvallisuusarvioinnit osoittivat, että Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalat ovat turvallisia, ja erityisesti Loviisan turvallisuusmarginaalit ovat riittäviä. Suomen ydinvoimaloissa ei tullut esille merkittäviä uusia vaatimuksia, uusia uhkatekijöitä tai puutteita, jotka vaatisivat välittömiä parannuksia. Ruotsissa tehtyjen arviointien tulokset olivat samantyyppisiä kuin Suomessa. Euroopan komissio antaa Euroopan neuvostolle kansallisten raporttien pohjalta laaditun kokonaisraportin kesäkuussa 212. Fortum uskoo, että sekä uusille että vanhoille ydinvoimaloille saatetaan esittää turvallisuusselvitysten pohjalta joitakin uusia turvallisuusvaatimuksia lähitulevaisuudessa. Fortumin valmistelut Ranskan vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuihin etenivät vuonna 2, ja yhtiö rekisteröi Ranskaan paikallisen tytäryhtiön Fortum France SNC:n. NORD POOL SPOT, TUKKUSÄHKÖN HINTA 27 2, euroa/mwh Fortumin tukkumyyntihinta Pörssihinnan vuosikeskihinta Pörssihinta Heat Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. 9 Milj. euroa / Liikevaihto % lämmönmyynti % sähkönmyynti % muu myynti % Liikevoitto % Vertailukelpoinen liikevoitto % Vertailukelpoinen käyttökate % Sidottu pääoma % Sidotun pääoman tuotto % 9,9 8,4 7,9 18 % Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto % 7,4 7,7 7,3 4% Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin % Henkilöstön lukumäärä % Vuonna 2 lämpöä myytiin yhteensä 22,6 TWh (2: 26,1). Lämpö tuotettiin pääasiassa Pohjoismaissa. Samana ajanjaksona sähkönmyynti oli yhteensä 6,2 TWh (2: 6,5). Puolan ja Viron uusi CHP-kapasiteetti oli käytössä, mukaan lukien vuoden 2 alussa ostetut laitokset. Lämmöntuotantovolyymit olivat kuitenkin laskussa, mikä johtui vuotta 2 korkeammista lämpötiloista sekä Tukholman ulkopuolisten kaukolämpötoimintojen myynnistä Ruotsissa maaliskuun lopulla. Heat-divisioonan liikevoitto vuonna 2 oli 38 miljoonaa euroa (2: 33). Kasvaneessa liikevoitossa on

8 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2H hallituksen toimintakertomus mukana Tukholman ulkopuolisten lämpöliiketoimintojen myynnistä ensimmäisellä neljänneksellä realisoitunut 82 miljoonan euron voitto. Vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2 oli 278 miljoonaa euroa (2: 275). Kasvu johtui pääasissa suuremmasta käytettävyydestä ja vähäisemmästä huippukuormavaikutuksesta, jotka paransivat lämmönmyyntikatteita. Lisäksi Ruotsin kruunun kurssikehityksellä oli myönteinen vaikutus. Parannusta kuitenkin tasoitti pienemmät volyymit. Volyymien laskuun olivat syynä lämmin sää, sähkön alemmat spot-hinnat sekä Tukholman ulkopuolisten kaukolämpötoimintojen myynti Ruotsissa. Suomessa polttoainekustannusten kasvu kavensi sähkönmyynnin marginaaleja. Tammikuussa Tukholman kaupungin kaasuverkoston vanha tuotantolinja suljettiin ja uusi ympäristömyönteisempi kaasu otettiin onnistuneesti käyttöön. Lisäksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avattiin ensimmäinen kaupallinen biokaasupolttoaineasema autoille Arlandan lentokentällä Tukholmassa. Suomessa lämmöntuotannossa käytettävien polttoaineiden verotusta kiristettiin alkaen. Veronkorotukset heijastuivat vastaavasti lämmön kuluttajahintoihin. Toukokuussa Fortum aloitti ensimmäisen Baltian alueella sijaitsevan, jätettä hyödyntävän CHP-laitoksen rakentamisen. Ympäristömyönteinen laitos korvaa Liettuan Klaipedassa sijaitsevan maakaasua käyttävän lämpölaitoksen ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Toukokuussa Ruotsin viranomaiset esittelivät ehdotuksen kaukolämpöverkkojen avaamiseksi kilpailulle (Third party access, TPA). Tukholman seudun kaukolämpöjärjestelmän osalta kilpailuviranomainen totesi vuonna 2, että kaukolämmön reaalihinta oli laskenut 1,5 % vuodesta 25. Viimeisellä neljänneksellä Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n (TSME) yritysjärjestelyt etenivät ja uusi osakassopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2. TSME on yhteisomistusyhtiö, joka keskittää Turun seudun energiantuotannon. Fortum sopi myös myyvänsä Fortum Energiaratkaisut Oy:n ja Fortum Termest AS:n EQT Infrastructure Fund rahastolle. Toiminta kattaa pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle sekä palvelusektorille suunnatun Fortumin lämpö-, höyry- ja kylmäliiketoiminnan Suomessa ja Virossa. Liiketoiminta eroaa merkittävästi suuren mittakaavan kaukolämpöliiketoiminnasta sekä yhdistetystä sähkön ja lämmön (CHP) tuotannosta, johon Fortum strategiansa mukaisesti keskittyy. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 212 ensimmäisellä neljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä lanseerattiin myös uusia hinnoittelumalleja kaukolämpöasiakkaille Ruotsissa ja Suomessa. Asiakkaat voivat nyt valita erilaisten tuotteiden välillä. Lisäksi Ruotsin Högdalenissa sijaitsevan jätteenpolttolaitoksen höyrykattilan laaja huolto saatiin päätökseen, mikä lisäsi kapasiteettia. Lämmönmyynti maittain TWh / Suomi 8,5 9,6 8, % Ruotsi 8,5,9 9,8 22% Puola 4,3 4, 3,7 8 % Muut maat 1,3 1,6 1,4 19% Yhteensä 22,6 26,1 22,9 13% Sähkönmyynti TWh / Yhteensä 6,2 6,5 4,4 5% DIVISIOONAN KAUKOLÄMMÖN JA HÖYRYN MYYNTI, TWh Höyry Kaukolämpö 8 9 DIVISIOONAN KAUKOLÄMMÖN JA HÖYRYN MYYNTI MAITTAIN, TWh Muut maat Ruotsi Suomi 8 9

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin

114 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011. Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin inpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Til s 2011 Tilinpäätös 2011 Tilinp tös 2011 Tilinpäätös 201 1 Tilinpäätös 2011 011 Tilinpäät päätös ät 4 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Vuoden 2011 liikevoitto ja kassavirta olivat

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012. Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Kotipaikka Espoo Y-tunnus 1463611-4 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 klo 9.00 Erittäin haastava toimintaympäristö

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 klo 9.00 Hyvä ensimmäinen neljännes Nyaganin 1-yksikkö aloittanut kaupallisen tuotannon

Lisätiedot

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta

Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Julkaistu: 2014-07-18 08:00:03 CEST Fortum Osavuosikatsaus Hyvä tulos kausivaihtelusta, matalista spot-hinnoista sekä heikosta ruplasta huolimatta Espoo, Suomi, 2014-07-18 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi.

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi. Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös Nauti saavutuksistasi. Tietoja sijoittajille Yhtiökokous Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona maaliskuun 28. päivänä 2007 klo 15.00 Kaapelitehtaalla

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011

KOHTI. KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 KOHTI KESTäVäN KEHITYKSEN RAPORTTI 2011 11 Kestävän kehityksen raportti tyksen raportti 2011 Kestäv stävän kehityksen rap n raportti 2011 K n kehitykse rtti 2 4 Fortum vuonna 2011 Fortum kestävän kehityksen

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Vuosikertomus 2002 Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Sisältö Fortum lyhyesti... 4 Keskeiset toimenpiteet vuonna 2002... 5 Talouden yhteenveto...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 15. helmikuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILILLA MENESTYKSELLINEN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI Vuonna 2005 markkinat suosivat öljynjalostusyhtiöitä,

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54 Osakkeet ja osakkeenomistajat 62 Konsernin tunnusluvut 66 Konsernin tilinpäätös 68 Yrityksen perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 73 Konsernin

Lisätiedot

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote 4.2.2010 Tilinpäätöstiedote Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 - Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto 116 miljoonaa (2008: 602 milj.) - Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto

Lisätiedot

Rekisteröidyt osakkeet 31. 12. 888 367 045 3 046 888 367 045 3 046

Rekisteröidyt osakkeet 31. 12. 888 367 045 3 046 888 367 045 3 046 84 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Myyntisaamisten valuuttajakauma EUR 183 276 SEK 347 461 RUB 144 150 NOK 28 47 PLN 31 33 24 42 Yhteensä 757 1 009 Fortumilla ei ole riskikeskittymää

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Hallituksen toimintakertomus 2 Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin vuoden 2014 tulos 3 Taloudelliset tavoitteet 4 Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014

Fortum Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014 29.4.2014 Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos Tunnuslukuja (euroa) I/2014 I/2013 2013 Viim. 12 kk Liikevaihto, milj. 1 473 1 654 5 309 5 128 Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Sisällys 1 Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1 Toimintaympäristö 2 Keskeiset tapahtumat 3 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös.

Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös. Neste Oil Oyj Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös. Tilinpäätös Suomen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön mukaan laadittu emoyhtiön tilinpäätös. Ajalta 1.1.2005

Lisätiedot

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014

EPV Energia Oy Kirkkopuistikko 0 Puh. 010 505 5000 65100 Vaasa Fax 010 505 5001 www.epv.fi Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 EPV Energia Oy 2014 2 Sisällysluettelo EPV Energia Oy... 2 Ennakkoluuloton edelläkävijä... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa.. 6 Konsernirakenne

Lisätiedot

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon lyhyesti Citycon keskittyy kauppakeskusliiketoimintaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö johtaa ja kehittää kauppakeskuksiaan aktiivisesti ammattitaitoisen

Lisätiedot