PE-HNVTIilN. 3lgs 2,000 1,500 1,000. PC-Kdiyttdjdt ry: n jdsenmddrd Montako jdsentd 1996? PC-Kiiyttiij iit ry: n j iisenlehti II II II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PE-HNVTIilN. 3lgs 2,000 1,500 1,000. PC-Kdiyttdjdt ry: n jdsenmddrd 1992-1995. Montako jdsentd 1996? PC-Kiiyttiij iit ry: n j iisenlehti II II II"

Transkriptio

1 II II II PE-HNVTIilN PC-Kiiyttiij iit ry: n j iisenlehti Postiosoite: Pc-Kii)4tajat ry, PL 494, Helsinki Kotisivu: htto://www.pcuf.fi 3lgs PC-Kdiyttdjdt ry: n jdsenmddrd ,000 1,500 Montako jdsentd 1996? 1,000 vuosr

2 SISALTO Sivu 3 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivu 5 Hallitus Toimintasuunnitelma 1996 Sivu 6 Hallitus Talousarvio 1996 Sivu 7 Ari Jermela cvvw Sivut 8-9 Ai Jarmele Lyhyt johdatus HTML -kieleen Sivu 10 Ari Jarmale Menevetk6 tavaramerkit liiallisuuksiin Sivu 10 Heikki Raussi Pc-kayttajat vierailivat Tallinnassa Sivu 1'l Jyri Lindroos PC:n kehitys vs. ohjelmien kehitys Sivu Hallitus - PC-kiiyttiijnt ry:n saenn6t Sivu 14 Valto Koskinen PC-tiedotteet Sivu 14 lsmo Grdndahl IRC Slang and Short Words Dictionary Sivut Tietotekniikan liitto JAsenlomake & Jasenmaksut 1996 PE.HRVTIRIR Pc-Keltejiit ry on tydssiiiin tai harrastuksenaan PC:ta kiiy.ttevien yhteenliittymii. Toiminnallisena ravoitteena on edisteii henkiliikohtaister tietokoneiden tarkoituksenmukaista ke),fl6e. Keinoina kiiytetiiiin koulutus-. esitelmd- ja keskustelutilaisuuksien sekd tutustumiskiiyntien jiirjest?imistii, tiedotteiden julkaisemista ja yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin. Yhdistys kuuluu j ii se nj iirj estd nii Tietotekniikan liittoon. PC-KiiltAja-lehti toimii yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana raportoiden yhdistyksen toimintaan sekd miklrotietokoneiden ka)'ttitdn liittyvistii asioista. Lehti postitetaan joukkoki{eenii kaikille j?isenille Painos 3000 kpl 12. vuosikerta ISSN Painopaikka: Invapaino, Helsinki Piidtoimittaja: Valto Koskinen Ilmoitushinnat (ALV 0%.) l/l-sivu 1500 mk l/2-sivu 1000 mk Keskiaukeaman liite 3000 mk

3 PC-Kayttaja 3/95 Puheenjohtajan palsta 3/95 t^ rl Visiotvuodelle 1996 Pc-kayttajet ry:n toiminta tulee jatkumaan vuonna 1996 viime vuosien viitoittamaan suuntaan. Varsinkin ensi vuonna tulemme panostamaan huomattavasti yhdistyksemme rahavaroja PCUFpurkkikoneemme tietoliikenneyhteyksien parantamiseen. Syyskokouksessa hyvaksytty talousarvio takaa paremmat mahdollisuudet Internet-yhteyksien ja -palveluiden kehittamiseen. Talousarvion turvin on mahdollista hankkia ne kauan toivotut ulkomaan Internetyhteydet, jolloin esimerkiksi webbisurffailu maailmalle tulee taas mahdolliseksi. Myds itse Internet-yhteydenopeuttaminen on asialistalla. arrviime aikoina PCUF:n modeemi-,linjat ovat tuutanneet varattua, varsinkin jos on yriftanyt soitella iltaisin. Tahan asiaan on fnyos tulossa helootusta ensi vuoden puolella. Talousarvioon lisettiin varoja modeemikulujen puolelle, jotta voidaan hankkia uusia modeemilinjoja. Muilta osin toiminta tulee jatkumaan vanhaan tuttuun tapaan. Luvassa on mielenkiintoisia te toja ja yritysvierailuja. Vuoden vaihteessa voimaan astuva kayftojarjestelmakerholaisten sulautuminen Pc-keyttajiin tuo mukanaan uusia haasteita yhdistyksemme toimintaan. Heidat huomioidaan erityisesti keyftojarjestelmaaiheisten te tojen tai vierailujen merkeissa. Myos muita ideoita ja hankkeita kayttojarjestelmakerholaisten alueelta otetaan mielenkiinnolla vastaan. Ehdotuksia voi leheftae allekirjoittaneelle taikka koko hallitukselle, jonka tavoittaa helpoinmiten sahk0postin kautta osoitteesta Taloutemme perusteet Niin tassa lienee olisi paikallaan selostaa hieman yhdistyksemme talouspuolta. Monesti jaseniston keskuudessa kysellaen miksei sita ja tata voida hankkia nyt heti. Tdma on selitettavissa silla, etta yhdistyksemme toiminta perustuu vuosittain hyveksyttyyn talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Talousarvio ei ole pelkastaan ennuste tulevaisuudesta vaan se on paremminkin toimintaohje, joka velvoittaa hallitusta ja toimihenkil0ita toimimaan talousarvion edellyftemella tavalla. Esimerkiksi naiden kansainvalisten Internetyhteyksien osalta kyseessa ovat olleet sen verran suuret menoerat, etta niita ei ole voitu aikaisemmin tane vuonna hankkia. Varainhankintamme taas muodostuu jasenmaksujen ns. palautuksista, joita saamme takaisin Tietotekniikan liitosta siine suhteessa kuinka paljon meilla on jasenie. Esimerkiksi tene vuonna olemme saaneet yhdesta opiskelijajasenesta 11 mk ja henkilojasenesta 38,50 mk. Suurin osa jasenmaksutuloista meneekin liiton kautta saatavan lehtipaketin (Tietoviikko, Mikro- Pc/Tietoverkko) kustannuksiin. Ensi vuonna jasenmaksut tulevat nousemaan.ionkun verran johtuen lahinna tamen lehtipaketin kasvaneista kuluista. Toisaalta my6s meille maksettavien jasenmaksudalautusten osuus tulee kasvamaan, joten meilla yhdistyksene on enemmen rahaa kaytettavissa ensi vuonna. Nein vuoden oeatteeksi kiitain kaikkia tana vuonna toimintaan osallistuneita henkiloite ja yhteistyokumppaneita seka toivotan niin uudet kuin vanhatkin jasenet mukaan ensi vuoden toimintaan! Hyvaa alkanufta talvea kaikille! Helsingissa Heikki Raussi A o JK. Jasenkirjeessa 2/95 kaavailtua Microsoftin Windows 95- vierailua emme pystyneet jerjestamaan syksylle lahinna Microsoftin kiireisen aikaulun takia, mutta toivottavasti ensi vuoden puolell asia saadaan korjattua. JK2. Edellisessa lehdesse kirjoitin Liikenneministeriostii ja lakitulkinnoista, jotka omalta osaltaan estivat graafisten kaiyttdliittymien tarjoamisen WWW-Surffailuun. Nyt nama esteet ovat poistuneet, koska Liikenneministerion uuden tulkrnnan mukaan esim. tcp/ipyhteyden tarjoamien ei vaadi enea erillisen teletoimiluvan hankkimista. Joten meidankin Durkista kaikilla SHELlluvan omaavilla henkiloille on nyt mahdollisuus ajaa tcp/ip:ki ja netscapea kotikoneelta esim. sliro-ohielman avulla. Tema teksti on luettavissa myos sahkoisesti PCUFpurkista URL-osoitteesta pcuifi/lehtii

4 Kiinteisto Oy Opetustalon ATK-instituutin Kannatusyhdistys r.y.:n ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston SAAtiiin omistama. v kaupparekisteroity Helsingin Ita-Pasilassa sijaitseva m' / k-mr suuruinen rso kiinteistdyhtio, missa toimivat ATKinstituutti, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu. Kiinteistdyhtid on rakennuttanut koulutalon, jonka ensimmiiinen rakennusvaihe valrnistui v ja toinen vaihe v Toinen rakennusvaihe kdsitti uusien toimitilojen rakentamisen ATKinstituutille ja samalla vanhempi osa saneeratti in Suomen Liikemiesten Kauppaopiston kal,ttiidn. - kiinteiston is[nndinti (LVIS-asiat, korjaus-huolto, turvallisuus) - kiinteistdn yhteisten auditorio-, luentosali-, luentoluokkien ja liikuntatilojen tilapainen vuokaus ulkopuolisille ka}ttajillerilaisiin pienimuotoisiin 2-5 hengen tilaisuuksiin tai suuriinkin tilaisuuksiin, joista on esimerkkind Messukeskuksessa ja Opetustalossa v kesdlld pidetty yli 60 maan valtionpaamiesten ETYK-seurantakokous. Tilawokatuotot kaltetiian mm. kiinteistdn korjauksiin ja laitehankintoihin, mihin oppilaitosten yhteiskunnalta saama rahoitus ei riita. Tilavuokraus Opetustalo \,uokaa yhteisiii tilojaan erilaisiin tilaisuuksiin. Plyda meilta tarjous. o Kiinteistit Oy Opetustalolla on nelja paatehtavaa: - toimitilajohtaminen'facility Management'ja tilojen vuokaus oppi laitoksille - kiinteistttyhtittn rahoitus, talous ja hallinto (1994 kiinteiston tasearvo oli 162 milj.mk, hoitomenobudjeni 6,5 milj.mk ja paaomamenobudjetti 16 milj.mk.) Toimitusj ohtaj a Anneli Heikkinen, puh tai , Fax , Intemet: Kiinteistdsihteeri Sirkka puh Alaranta, t Kiinteistci Oy Opetustalo Rautatiel6isenkatu 5, Helsinki fi VUOKRAAMME: n keskeiseltd paikalta Pasilan aseman tuntumassa I luento- ja koulutustiloja n kaksiauditoriota hengen, g0 hengen s AV-luentosali...90 hengen u liikunta- ja kuntosalivuoroja ryhmille Tilat ovat vuokrattavissa kertaluontoisesti tai jopa useaksi kymmeneksi kerraksi. Myds kesiiisin!

5 PC-Kayttaja 3/95 PG-kiiyttiijdt ry:n toimintasuunnitelma vuodelle Yhdistyksen syyskokous marraskuussa hyvdksyi alla esitetyn toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa on selostettu yhdistyksen toimintaa koskevat tavoitteet vuodelle 1996, joiden pohjalta talousarvio on laadittu' Muutoksena edellisest i vuodesta on mm. toiminnan jakaminen neljaan aryhmaan ja tietoliikennetoiminnan palveluiden '7 parantaminen, jola tulee niikymiiein ensi vuonna PCUF-purkin kautta saatavina kansainveilisinai internet-palveluina ja uusina modeemilinjoina.,?.rohoahro panostaa myos voimakkaasti uusienjasentenhankintaan. Pc-kayttajat ry:n toiminta vuonna 1996 tullaan jakamaan neljaan JULKAISUTOIMINTA toimintaryhmaan: yleis-, julkaisu-, te ta- ja vierailu- seka Pc- KAyrrA.lAlehti on yhdistyksen virallinen aanenkannattata. tietoliikennetoiminta. Naiden rvhmien totminta muodostaa yhdistyksen toiminnan rungon. Toi- kesjttelevie mielipiteita ja kirjoi- Lehdessa jutkaistaan alaa mrnnan ryhmittelylla pyritaan tuksia. pc - ravrra.ra-lehden helpottamaan ja selkeyttamaan sahkoista jakelua yhdisgksen laajennetaan ja taloudenpitoa ja sen tarjotaan vaihtoehdokst paperiversiolle niille jdsenille, jotka seurantaa. haluavat lukea Pc-kayftajiin sen yhdistyksen sulautuneet kayttojerjestelmakerholaiset sah kopostilaatikosta. huomioidaan muun muassa kayttojarjes_ Jasenkirjeiden avulla telmeaiheisten tiedotetaan te tojen tai ^ vierailujen jarjestamisen jasenille yhdistyksen toiminnasta mer- kevat- ja syyskauden alussa, jollei tietoa saada kulkemaan esim. jasenlehden Yhdistyksen tai toimintaryhmien virallisen terkeimpine toimintamuotoina ilmoituslehden (Tietoviikkq velttyksella. tulee Aolemaan yhdistyksen oman sahlrkopostilaatikon yllapito ja kehittaminen, Internet{ietoliikenneyhteyksien tarjoaminen jasenille, TOIMINTA TE TA- ja VtEMILUte lat, yritysvierailut ja pc_ RAyrrA,rA-lehden julkaisemrnen. Te toja jarjestetean keva! Ja syyskaudella kerran kuukaudessa ATK- nstituutissa. YLEISTOIMINTA Te tojen aiheet kasittelevet ajankohtaisia kysymyksie Yhdistys pyrkiii tietokone- ja pitemean yhteyfie tietot,f kennealalla. muihin atan jerjestoihin ja osallistumaan erilaisiin yhteisiin Yritysvierailut tapahtumiin. sailyvat oleellisena Yhteytta Tietotek_ osana yhdistyksen niikan liittoon pidetaan toimintaa, ylta koska paivitteisissa niiden avulla jasenien rutiiniasioissa ja on mahdollista saada osallistumalla uusinta liiton tietoa liiftokoroux_ vastailmestyneiste siin, joissa yhdistykse tuotteista seka a tutee niiden otemaanelja edustajaa. yhdistys maahantuojista ja jelleenmyyjiste. Lisaksi jerjestaen pea- kaupunkiseudun ulkoouolelle suuntaunutvapaamuotoinenretki. TIETOLIIKENNETOIMINTA Yhdistyksen sahkopostilaatikko PCUF on jasenten nopein tiedotuskanava. Kasvaneen kayttajel(unnan johdosta sahkopostilaatikon laifteistoa ja modeemjpalveluita tullaan uusimaan ia kehittemaan vastaamaan oaremmin nykyiste tarvetta. Internet-tietoliikenneverkon kautta saatavia palveluita tarjotaan jesenten kaytt06n jatkossakin. Yhdistyksen purkki pyrkii seuraamaan alan nopeaa kehitysta ja mahdollisuuksien mukaan hankk. maan uusimmat palvelut jeseniston keytettaviksi. PC-kayttajat ry Hallitus

6 PC-Kayttaja 3/95 PC-KAYTTA.IAT RY:N TALoUSARVIo VUoDELLE 1996 Varainhankinta Jesenmaksutuotot - perusosa - henkiloosa - toissij. rperhe - opisk.+tyott. - yhteisot jesenm. yhteensa Korkotulot llmoitustulot Liiton avustus Muut tuotot Varainhankinta yhteensa Arvio 1996 kpl mk A Budj a t9s Tote o Varsinainen toiminta Yleistoiminta Toimistokulut Kokouskulut Lahjat ja huomionosoit. Toiminnan kehitteminen Muut kulut Julkaisutoiminta Po-kayteja-lehti, 2-3 kpl - painatus - postitus Jasenkirjeet,2 kpl - painalus - poslitus Te ta- ja vierailutoiminta Jarjestelykulut Retkikulut Tietoliikennetoiminta Modeemilinjat (HPY) - osuusliittymamaksut - vuokraliittymemaksut - etuliittym:imaksu Internet - linja - palvelut Energiakustannukset Vakuutus ' ' ' s ir o Varsinainen toiminta yhteensd Omatoiminen tuottojaama Laitehankinnat Rahoitusomaisuuden muutos r

7 PO-Keyttaja 3/95 CWW Otsikon termi Corporate Wide Web tarkoittaa yrityksen laajuista Web-palvelinta. Kyseessii siis ei ole maailrnan laajuinen verkko vaan tarkoitus on laatia WWW:tii vastaava jfiestelnii yritylsen liihiverkkoon vaikkapa ilman, ettii on lainkaan hankittu Intemetyhte)'ttii tai tilaa kaupallisesta WWW-palvelimesla. Miksi ihmeessi kutistaa WWW niiin pieneksi? Syiti on useita. Ensinniikin on helppoa laatia prototpppejii jtirjestelmiist{ kun ei tarvitse heti haukata koko Internettii vaan voi keskftye olermaiseen eli kurmollisten WWW-sivujen laatimiseen. Toinen syy on trypillisesti pragmaattinen. Jos on tarve jakaa yntyksen laajuisesti tietoa" dokumentteja, tyiiohjeita luetteloit4 manuaalej4 myynnin ja markkinoirmin tukimateriaalia tai muuta vastaavaa tietoa. voi olla hyvinkin j:irkeviie kokeilla WWW:ti fiih:in tarkoitukseen. Kokeilu on edellisen lisiiksi helppoa ja halpaa aloittaa oman liihiverkon sisiilli ja unohtaa koko Internet, ainakin aluksi. Mit6 tarvitaan? tapauksessa voi asentaa esim. sharewareohjelrnan nimeltli Trumpet Winsock. Iopuksi tarvitaan viele jokin WWW-selaajaohjelrn4 joista eniten kiiytetty lienee Netscape. Kamattanee tiissa vielii erikseen mainita, ettii samalla kertaa, kun on virifiiinyt Netscapen toimimaan lfiverkossa, on tullut tehneeksi valmiin pohjan priiit yht yksille ltihiverkkoon liitettyihin Unix-koneisiin. Saman Winsock-rajapinnan ptiiillii voidaan nii t ajaa telnetyhteyksiti verkon Unix-koneisiin. Webbisivut llihiverkkoon Verkkopalvelimelle teh&i.iin kaikille kiyteijilte (tai valitulle testiryhmille) ruilqrva hakemisro, jorme HTMLdokumentit on tarkoitus tallettaa. Tydsemille asennettujen WWW-selaajien oletussivuksi asetetaan serverin HTMl-hakemistossa sijaitseva index.htm(l)-niminen tiedosto, esim. file:///n:/htnvindex.hun). T,illdin selaajaohjelrna noutaa aina ensi t<iikseen tjim,iin aloitussivun, josta on tuleva yrityksen sisiiinen kotisivu. T:imiin j?llkeen ei tarvitsekaan tehdii muuta kuin laatia halutunlaiset tltmldokumentit lrityksen sisiiiseen kiiyttddn. No, se on toki helpommin sanottu kuin tehty, koska varsinainen ty<i, eli WWW*ivujen laatiminen, alkaa vasta tjisti. Kun sivut on sitten joskus laadittu ja testattu kald.iimdlle niitai yrityksen sisiilli! ei ole eniiii Liihiverkon pitiie pystya ajamaan TCpAp-protokollaa. Tiimii ei ole ongelma, koska kaikki kunnolliset verkot pystlvat siihen. Esimerkiksi Netwaressa, josta minulla on eniten kokemusta" tarvitsee vain lisiit?i ty6ase- ^ man net.cfg -tiedostoon Link Driver -osaan 'Q rivi: Frame f0remet_it. suurikaan temppu siirtii.ii niitii koko maaihnn ndhtiiviksi Tydasemaan pi6:i asentaa ajuri, joka huolehtii - ei tarvitse muuta kuin wokrata tilaa joltakin kaupall! TCP/IP-pinosta. Niiitji saa esim. Windowsiin lisapakettina ilmaiseksi tai pikkurahalla verkkokliytttijiirjestelm:in vaihtoehto on perustaa oma WWW-palvelin. selta WWW-palvelimelta ja siirtli.ii siwt sinne. Kalliimpi toimittajalta. Kolmas vaihtoehto on kiiytfiiii julkisohjelmina saatavia pakettiajureita (winpkt ja odipkt), jotka Ari Jemala ldytyvet paketeista odipkt*.zip ja pktdr.zip. Niiillii muutoksilla (net.cfg ja pakettiajurit) saa aikaan (ainakin Ethemet-verkoissa ja Netwarella) TCpApprotokollan lfiverkon yli. Protokollakenoksen lisliksi piuili Windowsiin asentaa Windows Sockets TCP/IP-rajapinta, jota varsinaiset hytityohjelmat keyttiivet halutessaan liikenn<ji&i TCP/IP-protokollalla lahiverkossa. Uusien Windowsversioiden mukana kai tulee tfirui Winsock. Muussa

8 PC-Kayttrije 3/95 Lyhyt johdatus HTML-kieleen IIIML tulee sanoista HyperText Markup Language eli hypertekstimerkintlikieli. WWW-sivut laaditaan HTMl-kielellti. Selausohjelmat tulkitsevat tiitii kieltii ja muotoilevat dokumentit kielen syntaksin mukaisten ohjeiden mukaan. Muotoiluohjeet on kiljoitettu varsinaisen tekstin sekaan kulrnasuliumerkkien < ja > sisiiiin. Seuraavassa onf, esimerkkkinii piitkii HTMldokumenttia apinoitavaksi (ainakin tiimiln kirjoittaja oppii asioita parhaiten tekemtillti samalla tavalla kuin muut). --- cut --- <HTML> <TITLE>Es imerkk.i HTML-dokumentis ta</title> <BODY> <CENTER><H1>Tama on keskitetty paaotsikko</h1></center> Sitten tuleekin jo aivan tavall-ista suhteutettua leipatekstia' jonka selaajaohj elma rivittaa automaattisesti selaajan ikkunan f evyiseksi' Kaikki teksti tul-ee samaan kappal-eeseen jollei kayteta kappaleenvaihtomerkintaa : <P> tai pakotettua rivinvaihtoa : <BR> Tassa HTMl-lahdetekstis sa olevat muotoilut eivat vality lukijalle asti' Dokumentin lopullinen muoto lukijan ruudulla maeraytyy pelkastaan tekstin sekaan asetettujen muotoilukomentojen vaikutuksesta. kaikki muotoilukomennot on siis ki.rjoitettu kulrnasulkujen sisaan'<p> Jos valttamatta haluaa saada naklmaan ruudulla valmiiksi muotoiltua suhteuttamatonta tekstia, se pj-taa kirjoittaa pre formatted-merkint6j en valiin seuraavasti.<p> tr <PRE> on nyt valmiiksi muotoiftua suhteuttamatonta tekstia Kenttal. Kentta2 Kentta3 1 lr 2 B 5 c <,/ PRE> <B>Tekstia voi myds vahventaa</b> ja on toki mahdollista myos<1>kursivoida sj-ta<,/i>. <B><I >Molernmatkin</ B><,/ I > voi laittaa paalle yhtaikaa. <p> Apropoo, otsikot tehdaan merkinn6illa HL, H2, H3,..,H6. H1 on korkeimman tason vahvin otsikko ja vastaavasti H6 on alimnan tason valiotsikko.<p> <H2>Esimelkki toisen tason ots i kosta</h2 > Vaakasuuntaiset valiviivat syntyvat helpostil

9 nnn PC-Keyttaija 3/95 <HR> Ja tietenkin kaikki haluavat tehda taufukkoja:<p> <TABLE BORDER WIDTH=500 CELLSPACING=2> <CAPTION><H3>TauIukon otsikko</h3></caption> <TR ALI GN=LEFT><TH>Eka ots i kko<th>toka<th>kolmas<th>neii as <TR AI,IGN=LEFT><TD>1<TD>2<TD>3<TD>4 <TR AI,IGN=LEFT><TD>AA<TD>BB<TD>CC<TD>DD <TR ALIGN=LEFT><TD>1 11<TD COLSpAN=2>pari sa.raketta<td>viimeinen <TR ALrcN=LEFT><TD><TD><TD><TD>Vahan tvhi aa <TR ALI GN=LEFr><TD> fgfg<td>gfhfh fdh fdj h<ipr<rn, <TR AI,IGN=LEFT><TD>1<TD>2<TD>3<TD>4 </TABLE> <BR> Ja sitten vij-tteet e1i hlpertekstilinkit. Ne ovat helppoja <A HREF=" foobar. htm">vaikka tasta</a>, Tai sitten oirelsli rnternetissa esim- <A HREF="http: _ / /www. pcuf. fj-l - j armala/index. html', >omaf Le</A> sivulleni. <P> Sj-tten viela l-istat ja luettel-ot (UL on sisennys):<p> <UL> <LI>Ensimmainen j uttu <LI>Toka <Lf>Kolmas </ul> Ja kuvat tufevat talle viisiin <IMG SRC="kuva1.jpS" AIIGN=RIGHT> <P> Etta siinapa tama erittain lyhyt kaytgnn6n apinointiin johdattava esimerkki. <p> skandimerkit kannattaa sitten kirjoittaa windowsin kayttamassa rso-r,atin l -muodossa (eli esim. pienj, a nakyy DOS:ssa katsottaessa sj-gmana). <HR> <I>Ari Jarmala 23. L1.L995</I> </BODY> </HTML> '?f ---.,.,.--- Toistaiseksi ei ole saatavissa oikein kurmollisia HTMl-editoreja, joilla voisi sujuvasti ja helposti miittii.ii muotoilukoodeja tekstin sekaan. Toivottavasti ennen pitkiili parhaimpiin tekstureihin tulee HTMl-lisiiosia. Tiillii hetkellii ne eivat ainakaan toimi kunnolla. Toistaiseksi on ollut melkein helpointa kirjoittaa HTMl{okumentit normaalilla mieliteksturilla ISOl,atin-l -koodina(eli skandit Windows-tyylilla) ja asetella muotoilut kiisin. Kovin suuri vaiva ei ole mytisk6,iin laatia sopivia makroja useimmin kii),t ttfen muotoilukoodien sycittiimiseen. Itse olen kirjoittanut eeditille kaikki HTMl+iedostoni. Ari JArmalA

10 PO-Kayttaija 3/95 Menevdtkii tavaramerkitrm liiallisuuksiin? Se ken lukee, on viirne aikoina nehnyt varsin kummallisia tavaramerkkejii tielotekniikan alan mainoksissa. Tawramerkkihin merkit.iiiin pienelle TM-symbolilla yleensii merkin oikeaan ykikulrnaan. Erityisesti englanninkielisiii mainoksia ja firmoja olen kumnastellut. Pohtikaapa vail&a n?iit.ii muutamaa ja miettiklili onko niisse eniie miuilin jiirk. nakyy rekisteroineen seuraavanlaisen lauseen: WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?rM En mina vaan tiedii mutta huomenn aion merm,ii saunaanru... SunrM -yhtidllii nekyy seuraava: THE NETWORK IS TIIE COMPUTERTM. Muuten, se Network -elukka on ihan sdp6, mutta mitihiin merkkiii se on... Sybaseru -yhtidllii on: The Architecture for ChangerM. Ia kaiken huippu on Digital Equipment Corporation, se kun yrittiii rekistertiid,ii jopa Suomessa pienella kirjoitettua sanaa digitalrm. Hdh! Pian alkaa aika jolloin tiiuikiilin artikkelia ei voisi kirjoittaa tarkistamatta, ett i tule kawineeksi ilnan lupaa vaikkapa sanaa ilmanru. f\ Kas, kun kukaan ei ole vielii rekisterdinlt vaikka seutaayta: Mitn kummaalm Kyl se siitrm Ky n llhteelrm Tietotekniikka on kehittynyt tnnl wonna melkein yhtn paljon kuin kahtene viime vuonna yhteensirm Meiln halvimmat hinnatrm Osta nlrm Hauskaa jouluarm Ari JarmeHrM PC-kiiyttajat vierai I ivat Tall i n nassa Yhdistyksemme perinteinen retki suuntautui tana vuonna lahden toiselle puolelle, Tallinnaan. Liihdimme matkalle torstaina kello 18 Tallinkin m/s Vana Tallinn laivalla uudesta Liinsiterminaalista. Laivalla meillii oli ohjelmassa yhteinen risteilyillallinen, joka oli katettu Poseidon-ravintolaan. Ruoka oli maukastaja laivan viini hyviiii. Tallinnassa shoppailuun jiii aikaa vain muutama tunti perjantaiaamuna. Valitettavasti emme ldyiineet edullisia tietokonealan myymiilciitii. Tiedossamme ollut AS Future & Computersin myymiil?i ei ollutkaan niin edullinen ja suurin osa myynnista olleista ohjelmista oli peleje. Liike sijaitsee keskeisellii paikalla mutta itse f, sisiiiin oli vaikea piiiistii. Sisiiiinkiiynti nimittiiin on sisiipihalta ja miteiin kylttejii siellii ei ollut. Liikkeen osoite on Viru tn.21lvana Viru tn.2 (teiden kulmassa, toinen kerros). Muilta osin Tallinnan hintataso oli varsin edullinen: ruokaa, vaatteita, liiiikkeitii, juomia, ym. saa halvalla. Takaisin l?ihdimme puoliltapiiivin ja Helsinkiin saavuimme sitten kello 16. Mukana retkellii oli 37 henkil6e. Heikki Raussi raussiepcuf.fi

11 PC-Kayttaje 3/95 PC:n kehitys vs. ohjelmien kehitys 80luvun alkupuolella oli vielii helppoa ja iloista vaihdoin koneeni 80286:een, sain hetkeksi huoah_ keyttee tietokonetta, silla silloin ei ollut vziliii koneen nopeudella. taa, mutta sitten tuli WIN 3.1, joka ei enaa suostu_ e Tavallisella 8086-konella. iossa nut toimimaan tuossa koneessa. Oli taas edessii oli kaksi lerppuasema4 oli helppoa ja mukavaa koneen vaihto - nyt Tuon kaverin kanssa kaytt,iii W? 4.2:ta, joka siihen aikaan oli taatusri vietin sitten mukavia hetkia, kunnes ohjelmavalmistajat taas viisaudessaan piiiittiviit tehda ohiel_ yksi 20 suosituimmasta tekstinkiisittelyohjelmasta. mistaan'toimivampia'. Tavalliseen tekstinkasiitelyohjelmaan liitettiin jos jonkinlaista vemputinta Mutta ajan myotii koneet alkoivat kehittvii ia kehi_ tys on jatkunut huimana eteenpiiin. Tietvsti voisin mukaan. Oli kaavioita. kuvia, tietokantoien kanssa vielii edelleen 8086:llani kliytdii Wn 4.i:ta, mutta pelleilyii, taulukoita jne. No nuo taas vaativat koneelta muistia ja tehoa. Piiivitin koneeni g0486:ksi toisaalta ohjelmat ovat my6s kehittyneet huimasti tuon jiilkeen. Suurin askel varnasti ohielmien suorituskyvp kehittymiseen oli Windows-kziyttoliit vaaseen, mutta kuinkas kavikaiin. vaikka muistia ja luulin, ettii nyt vihdoin olen paessyt onneni tai- tymii, joka nopeasti ja varmasti tyonsi tieltiiiin kaikilla yleisimmilla alueilla (tekstinkasittely, tauluk-,nut minulle paikkaa ohjelmien kayttajien taivaassa. oli 16 MB ja tehoa 66 MHz ei se kuitenkaan taankolaskenta, tietokannat) kaytetyimrnat DOS-ohielmat. Graafinen kayttoliittyma, mika voisikaan olla ovat samat kuin ennenkin. Josko nyt tehoa olisi N1t omistan 75 MIlz:n Pentiumin ja kuvitelmani sen parempaa? riittavasti siihen, ettei tarvitsisi koko iltaa kaytaa joidenkin esitteiden tekoon, vaan kaikki toimisi Windows ei suinkaan ollut mikaan autuaaksi teke_ suht koht sukkelaan. va taivas, sille sen mydta akoi myos monien pc_ ^ kayttajien helvetti, jos niin voi sanoa. Eniiti ei riit_ Summa summarum. Ttimii ohjelman valmistajien 4?,,it y, 8086 ohjelmien pyorittamiseen. Tai riitti lcyl_ tukema tietokoneiden kehitys ei varmasti koskaan lii, jos oli tarpeeksi aikaa ja hermoja. Itse tuohon tule loppumaan, vaikka nyt Pentiumien jalkeen ei aikaan tutustuin grafiikkaohjelmaan nimelta Arts olekaan heti tydnt)'rnessa mitaiin SExtiumia ulos. _ & Letters, joka oli jotain aivan muuta, kuin 'Q mihin Toisaalta tavallinen kaftaja, joka ei tarvitse juuri olin siihen mennessi tottunut. Jos kiiyin kaksi ku_ viimeisen ptitille olevaa konetta, hyotyy tiistii kehityksesta huomattavasti, sillii tietokoneiden hinnan vaa enemmiin sivulla, tuli naytdnptiivityksesta suo_ ranainen kiusankappale. Kun siirsin kuvaa kaksi puoliintumisaika on tiilla hetkella afle kaksi vuotta. mm vasemmalle, saatoin hyvin mennii keitti6on Toisin sanoen, jos viitsii hieman odottaa, saa nopeamman ja paremmin varustetun koneen laittamaan teetii ja jopa jiiada nauttimaan sita. Sit_ ten palata takaisin ty6ni pariin, joka saattoi viela_ halvemmalla. kin piiivittiiii niiyttoii. Kokeilin jopa kerran siti, et_ ta yritin tehde mandelbrottinkuviota siten, etta pis_ Yhtii vain toivoisin - ettii tulisi markkinoille sellaisia ohjelmia, jotka toimisivat nykyisissii koneissa tin koneen tdihin ja kiivin katsomassa TV:sti liink_ kiirin. Takaisin tullessani oli n. l/2 kuvaruutua nopeasti, eivitkii odottaisi tietokoneiden seuraavaa tai sita seuraavaa valmiinal sukupolvea. No luulisi, etti koneiden nopeutuessa tuosta ongelmasta olisi piiiisty, mutta kun ntiin ei ole. Jos_ tain slyste o{elmien valmistajat tekeviit ohjelman_ sa aina seuraavaa sukupolvea varten. Kun Jyri Lindroos PC-hullu vuodesta 1988

12 PC-Keyttaje 3/95 PC-KAYTTA.IAT RY: N saaltnor Saannot on hyveksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Helsingisse Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin Saantojen muutos on S NIMI JA KOTIPAIKKA 4 $ Yhdistyksen jasenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen meeraama jasenmaksu. Yhdistyksenimi on Pc-kayttajat ry ja ruotsiksi kaannettyna PCanvandare rf. Englannin kielisessa kirjeenvaihdossa yhdistyksesta kayteteanimea The Pc-users of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 S TARKOTTUS JA TO M NTA- MUODOT Yhdistyksen tarkoituksena on toimia henkilokohtaisten tietokoneiden parissa tydskentelevien tai niista kiinnostuneiden yksf tyisten henkiloiden ja oikeuskelpoisten yhteisdjen yhdyssiteena Suomessa. Toiminnallisena tavoitteena on edistae henkilokohtaisten tietokoneiden tarkoituksenmukaista kayftoe. Keinoina kaytetean koulutus, esitelma- ja keskustelutilaisuuksien seka tutustumiskayntien jar- Jestamista, tiedotteiden julkaf semista, yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin seke jasenten kayttoon tulevien ulko- ja kotimaisen toimialan materiaalin hankintojen koordinointia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eika velitonta taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myoskean ole toimia jesentensa etuja ajavana ty0markki najarjestona. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekd omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteist6ja. Yhdistys voi kuulua jasenene kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sita lehella. 3 S JASENET Yhdistyksessa voi olla yhteis6-, henkilo- ja opiskelijajaseni.i. Ha i- tus voi hyvaksya a) yhteisojaseneksi oikeuskelpoisen yhteisdn tai rekister6idyn saation b) henkilojaseneksi yhden kunkin yhteisojasenen nimeeman henkildn c) henkil6jaseneksi muun henkrlon, joka on kiinnostunut henki16kohtaisesta tietojenkasi! telystei toimen tai harrastuksen takia d) opiskelijajaseneksi henkilon, joka opiskelee paatoimisesti laitoksessa, jossa annetaan tietotekniikan opetusta ja joka myos osallistuu tahan opetuk- Jasen voi erota yhdistyksen jasenyydeste ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen poytakirjaan. Jesen voidaan erottaa yhdistyksen jasenyydesta haltituksen paetdksella, jos jasen laiminlyo jasenmaksunsa suorittamisen. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 5 $ Kokouksissa on jokaisella jasenella paitsi yhteisoe edustavalla henkilojasenelle yksi eeni. Yhteisojasenen aanivaltaa yhdistyksen kokouksessa kayttea 3 g:n 41 b)-kohdassa tarkoitettu henkilo- ) jasen tai yhteisojesenen sithen valtuuttama edustaja. Yhteis6- jasenta edustavalla henkilojesenella ei ole oikeutta kayttea aenivaltaa henkil6jasenena. t\ 6 S Yhdistys kutsutaan koolte hallituksen toimesta vahintaan kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai yhdistyksen valitsemassa lehdessa julkaistavalta ilmoituksella. Yhdistys on kutsuttava koolle, kun 1/10 yhteisojesenista tai 1/10 koko j.isenmaairasta sita kirjallisesti hallituksetta vaatii. Mainittu kokous on pidettava viimeistaan kuukauden kuluessa siita, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu. Ylimaarainen kokous pidetaen, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. 7 S Yhdistyksen syyskokous pidetaan vuosittain hallituksen maairaamana paivena marraskuun loppuun mennessa. Syyskokouksessa kasitellaen seuraavat asiat. 1) kesitellaan hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksr 2) vahvistetaan jesenmaksun suuruus 3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jasente seka kaksi varajasenta 4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidan varamiehensa 5) valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisojen hallintoetimiin, joissa yhdistys on iasenene '

13 PC-Kayttaja 3/95 6) kesitelledn muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikerl Kuitenkin edellisessa lauseessa yhdistyksen jesen haluaa tarkoitettu henki16 voidaan valita saada jonkin asian puheenjohtajaksi, mikali han ei ote yhdistyksen kokouksen kasiteltaveksi, on henen siita kolmea perekkeista toimikaufta. tessakin tehtavasse toiminut kirjallisesti ilmoitettava ha - tukselle niin hyvisse ajoin, 11 S Hallitus on paetosvaltainen, ette asia voidaan sisellyttea jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vehintaan puolet kokouskutsuun. Oa S yhdistyksen hallituksen jasenista osallistuu kevatkokous asian kesittelemiseen. Aanten pidetaan vuosiftain hallituksen mennessa tasan ratkaisee maareamana paivana maaliskuun puheenjohtajan Aani. loppuun mennessa. Kevetkokouksessa kasitellean seuraavat asiat: 12 S Hallituksen tehtgvane on 1) esitetean hallituksen vuosf toimia yhdistyksen tarkoitusperien kertomus, tilinpaetos ja titintarkastajien lausunto Tessa tarkoituksessa hallitus ja peameerien toteuttamiseksr. 2) paatetean tilinpaatoksen vanvistamisesta yhdistyksen puolesta sitou- '1) edustaa yhdistyste ja tekee 3) paatetean vastuuvapauden muksia myontemiseste hallitukselle 2) hoitaa yhdistyksen tatouden tai muista toimenpiteista, 3) kutsuu koolle yhdistyksen joihin vuoden kuluessa pidetty kokoukset, valmistelee niissa hallinto ja tilit antavat aihetta. esille tulevat asiat ja valvoo 4) kesitellezin muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikali 4) laatii yhdistyksen toiminta- paatdsten toimeenpanon yhdistyksen jasen haluaa kertomukset ja titinpaetoksel saada jonkin asian 5) laatii ehdotukset yhdistyksen yhdistyksen kokouksen kasf toimintasuunnitelmaksi ia teltavaksi, on henen siita talousarvioksi kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissa ajoin, talousarvion rajoissa yhdis- 6) on oikeutettu palkkaamaan etta asia voidaan sisallyttea tykselle sihteerin ja muita kokouskutsuun. toimihenkil0ite 7) toteuttaa muut yhdistyksen 9 S Peatokset tehdean yksinkertaisella eantenenemmistolla. asioiden hoitamiseksi tarpeellisetehtavat Aanten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani, paitsi vaaleissa, joissa tasatuloksen ratkaisee aroa. HALLITUS 10 S Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jasenta seka kaksl naiden varajasenta. Hallituksen varsinainen jasen ei ole vaalikelpoinen kolmen perarteisen toimikauden jglkeisena vuotena varsinaiseksi jaseneksi. 13 S Yhdistyksenimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen valitsemaa hallituksen jasenta yhdessa tai kahdesta hallituksen valitsemasta jesenesta toinen yhdesse hallituksen meeraaman toimihenkilon kanssa. Taloudenhoitaja kirjoittaa kassaasioissa yhdistyksen nimen yksin 14 S Yhdistyksen tilit paatetsan kalenterivuosittain. Tilit seka hallf tuksen laatima toimintakertomus seke muut tarpeelliset tileja ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa anneftava yhdistyksen tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten. 15 S Tilintarkastajien tutee hetmikuun 15 paivaan mennessantaa hallitukselle yhdistyksen keva! kokoukselle osoitettu kertomlrs toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastamisesta. SAANTOJEN MUUTTAMINEN JA YHDISWKSEN PURKAMI- NEN 16 $ Jos paatos koskee yhdistyksen saantojen muuttamista, vaaditaan peatoksen hyveksymiseksi vahinteen 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista eanista. Peatoksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 annetuista aainista seka paetoksen vahvistaminen vehintean kuukauden kuluttua pidettavessa yhdistyksen kokouksessa samanlaisella aanten enemmist6lla. 17 S Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat rekisteroidylle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sita lahella. MUUT MAARAYKSET 18 $ Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain maareyksia.

KHVTTPJfi. PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 2/95

KHVTTPJfi. PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 2/95 KHVTTPJfi PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 2/95 SISALTO Sivu 3 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivut 4-5 Heikki Raussi Sahkoinen sukututkimus Sivut

Lisätiedot

IT II II PE-HNVIIHN. 2l9s. I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\

IT II II PE-HNVIIHN. 2l9s. I?-:fHii,ill,'.T;.ii?i:lii:*l' Aancrtincon 6zadd 6a&i//p 0-6;//ffi;i721/e\ IT II II PE-HNVIIHN P I"?-:f"Hii,ill,'".T;.ii?i:lii:*l' 2l9s 7) Aancrtincon 6zadd 6a&i//p "0-6;//ffi;i721/e\ SISALTO Sivu 3 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivut 4-5 Heikki Raussi Sehkdinen sukututkimus

Lisätiedot

KBVTTHJfl ISDN. PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 1/95

KBVTTHJfl ISDN. PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 1/95 KBVTTHJfl PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki 1/95 ISDN SISALTO Sivut 3-4 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivu 4 Heikki Raussi Joulukilpailun voittajat

Lisätiedot

PC-KtiVTTfiJn. PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 3/92. POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI

PC-KtiVTTfiJn. PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 3/92. POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI PC-KtiVTTfiJn PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 3/92 POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 SISALTO Sivut 3 ja 4 Hallitus SivuS Anja Faven Sivut 6, 7 ja 8 Jari Tuomi Sivu9 Oy Padus Data Ltd Sivut

Lisätiedot

PC-KBvnflJii. PC-Kayttajat ry:n jasenlehti 1/1999

PC-KBvnflJii. PC-Kayttajat ry:n jasenlehti 1/1999 PC-KBvnflJii PC-Kayttajat ry:n jasenlehti 1/1999 Sivu 2 PC-Kayttaja1/1999 PC-Kayttaja 16. vuosikerta ISSN 1238-1969 Painopaikka Laatupaino-Yhtiot Oy, Rauma Painos 3300 kpl Lehden sahkoinen versio saatavissa

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

C-KflVTTOJB. mm mm. PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 2/93. POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI

C-KflVTTOJB. mm mm. PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 2/93. POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI _ mm mm C-KflVTTOJB PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 2/93 PC-Kayttajat ry kymmenen vuotta 1983-1993 POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Ill g 111 sis ALTO vg^^p Sivu3 Ari Jarmala Sivut 4, 5

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

KnVTTHjfi. PC-Kayttaja't ry:n jasenlehti 1/97. mm i. Netscape - [PC-koyttojot ly] File Edit View Go Bookmarks Links Options Directoiy Window Help

KnVTTHjfi. PC-Kayttaja't ry:n jasenlehti 1/97. mm i. Netscape - [PC-koyttojot ly] File Edit View Go Bookmarks Links Options Directoiy Window Help KnVTTHjfi PC-Kayttaja't ry:n jasenlehti 1/97 Netscape - [PC-koyttojot ly] File Edit View Go Bookmarks Links Options Directoiy Window Help Location: jhttp: llwvm. pcuf.fi/ i What's Newi ] What's Cool! }

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

PC-KBVTTflJfl 3 89. PC-kayttajat ry:n jasenlehti. Dnaaannan aaaaaaddd ID mnnnnnrni LJl. Paatoimittaja: Tapio Hietamaki Puh.

PC-KBVTTflJfl 3 89. PC-kayttajat ry:n jasenlehti. Dnaaannan aaaaaaddd ID mnnnnnrni LJl. Paatoimittaja: Tapio Hietamaki Puh. PC-KBVTTflJfl 3 89 PC-kayttajat ry:n jasenlehti 1-BRACE/1 2-BRACE/2 3-BRACKET 4-BREAKBOX S-CRECTNGL S-CTRWNOL 7-CUBE/1 8-CUBE/2 9-OJBE/3 10-CUBE/4 11-MSK/1 12-D1SK/2 13-DISKPACK Dnaaannan aaaaaaddd ID

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ 1 PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ KATSAUS SUOMEN AA:N PALVELURAKENTEESEEN JA PALVELUN PERIAATTEISIIN 2 MITÄ AA ON? AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

PC-KflYTTflJn. PC-Kayttajat ry:njasenlehti ^ f/\-g. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI A/ \J A Kotisivu: http://www.pcuf.

PC-KflYTTflJn. PC-Kayttajat ry:njasenlehti ^ f/\-g. Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI A/ \J A Kotisivu: http://www.pcuf. C-KflYfln C-Kayttajat ry:njasenlehti ^ f/\-g ostiosoite: C-Kayttajat ry, 494, 00101 K / \ Kotisivu: http://www.pcuf.fi VO K.1K./13 00200 K ivu2 C-Kayttaja 18. vuosikerta 1238-1969 ainopaikka ainokurki

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

Pienen yhdistyksen jäsenrekisteri ja laskutus

Pienen yhdistyksen jäsenrekisteri ja laskutus Pienen yhdistyksen jäsenrekisteri ja laskutus Artimo, Pinja 2015 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Pienen yhdistyksen jäsenrekisteri ja laskutus Pinja Artimo Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Mallisäännöt 15.9.2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Mallisäännöt 15.9.2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Mallisäännöt Nämä mallisäännöt on tarkoitettu avuksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan piirissä perustettaville uusille yhdistyksille. Säännöt on tehty mahdollisimman yksinkertaisiksi ja ne sopivat erityisesti

Lisätiedot

KUOPION INSSIT 1/2009

KUOPION INSSIT 1/2009 1/2009 KUOPION INSSIT 1/2009 Toimituksen osoite Virtasalmenkatu 15, 70500 KUOPIO Puhelin 050 467 4752 e-mail matti@hukkaset.fi Kotisivut www.kuopioninsinoorit.fi Lehden/yhdistyksen pankkiyhteys Nordea

Lisätiedot