PE-HNVTIilN. 3lgs 2,000 1,500 1,000. PC-Kdiyttdjdt ry: n jdsenmddrd Montako jdsentd 1996? PC-Kiiyttiij iit ry: n j iisenlehti II II II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PE-HNVTIilN. 3lgs 2,000 1,500 1,000. PC-Kdiyttdjdt ry: n jdsenmddrd 1992-1995. Montako jdsentd 1996? PC-Kiiyttiij iit ry: n j iisenlehti II II II"

Transkriptio

1 II II II PE-HNVTIilN PC-Kiiyttiij iit ry: n j iisenlehti Postiosoite: Pc-Kii)4tajat ry, PL 494, Helsinki Kotisivu: htto://www.pcuf.fi 3lgs PC-Kdiyttdjdt ry: n jdsenmddrd ,000 1,500 Montako jdsentd 1996? 1,000 vuosr

2 SISALTO Sivu 3 Heikki Raussi Puheenjohtajan palsta Sivu 5 Hallitus Toimintasuunnitelma 1996 Sivu 6 Hallitus Talousarvio 1996 Sivu 7 Ari Jermela cvvw Sivut 8-9 Ai Jarmele Lyhyt johdatus HTML -kieleen Sivu 10 Ari Jarmale Menevetk6 tavaramerkit liiallisuuksiin Sivu 10 Heikki Raussi Pc-kayttajat vierailivat Tallinnassa Sivu 1'l Jyri Lindroos PC:n kehitys vs. ohjelmien kehitys Sivu Hallitus - PC-kiiyttiijnt ry:n saenn6t Sivu 14 Valto Koskinen PC-tiedotteet Sivu 14 lsmo Grdndahl IRC Slang and Short Words Dictionary Sivut Tietotekniikan liitto JAsenlomake & Jasenmaksut 1996 PE.HRVTIRIR Pc-Keltejiit ry on tydssiiiin tai harrastuksenaan PC:ta kiiy.ttevien yhteenliittymii. Toiminnallisena ravoitteena on edisteii henkiliikohtaister tietokoneiden tarkoituksenmukaista ke),fl6e. Keinoina kiiytetiiiin koulutus-. esitelmd- ja keskustelutilaisuuksien sekd tutustumiskiiyntien jiirjest?imistii, tiedotteiden julkaisemista ja yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin. Yhdistys kuuluu j ii se nj iirj estd nii Tietotekniikan liittoon. PC-KiiltAja-lehti toimii yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana raportoiden yhdistyksen toimintaan sekd miklrotietokoneiden ka)'ttitdn liittyvistii asioista. Lehti postitetaan joukkoki{eenii kaikille j?isenille Painos 3000 kpl 12. vuosikerta ISSN Painopaikka: Invapaino, Helsinki Piidtoimittaja: Valto Koskinen Ilmoitushinnat (ALV 0%.) l/l-sivu 1500 mk l/2-sivu 1000 mk Keskiaukeaman liite 3000 mk

3 PC-Kayttaja 3/95 Puheenjohtajan palsta 3/95 t^ rl Visiotvuodelle 1996 Pc-kayttajet ry:n toiminta tulee jatkumaan vuonna 1996 viime vuosien viitoittamaan suuntaan. Varsinkin ensi vuonna tulemme panostamaan huomattavasti yhdistyksemme rahavaroja PCUFpurkkikoneemme tietoliikenneyhteyksien parantamiseen. Syyskokouksessa hyvaksytty talousarvio takaa paremmat mahdollisuudet Internet-yhteyksien ja -palveluiden kehittamiseen. Talousarvion turvin on mahdollista hankkia ne kauan toivotut ulkomaan Internetyhteydet, jolloin esimerkiksi webbisurffailu maailmalle tulee taas mahdolliseksi. Myds itse Internet-yhteydenopeuttaminen on asialistalla. arrviime aikoina PCUF:n modeemi-,linjat ovat tuutanneet varattua, varsinkin jos on yriftanyt soitella iltaisin. Tahan asiaan on fnyos tulossa helootusta ensi vuoden puolella. Talousarvioon lisettiin varoja modeemikulujen puolelle, jotta voidaan hankkia uusia modeemilinjoja. Muilta osin toiminta tulee jatkumaan vanhaan tuttuun tapaan. Luvassa on mielenkiintoisia te toja ja yritysvierailuja. Vuoden vaihteessa voimaan astuva kayftojarjestelmakerholaisten sulautuminen Pc-keyttajiin tuo mukanaan uusia haasteita yhdistyksemme toimintaan. Heidat huomioidaan erityisesti keyftojarjestelmaaiheisten te tojen tai vierailujen merkeissa. Myos muita ideoita ja hankkeita kayttojarjestelmakerholaisten alueelta otetaan mielenkiinnolla vastaan. Ehdotuksia voi leheftae allekirjoittaneelle taikka koko hallitukselle, jonka tavoittaa helpoinmiten sahk0postin kautta osoitteesta Taloutemme perusteet Niin tassa lienee olisi paikallaan selostaa hieman yhdistyksemme talouspuolta. Monesti jaseniston keskuudessa kysellaen miksei sita ja tata voida hankkia nyt heti. Tdma on selitettavissa silla, etta yhdistyksemme toiminta perustuu vuosittain hyveksyttyyn talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Talousarvio ei ole pelkastaan ennuste tulevaisuudesta vaan se on paremminkin toimintaohje, joka velvoittaa hallitusta ja toimihenkil0ita toimimaan talousarvion edellyftemella tavalla. Esimerkiksi naiden kansainvalisten Internetyhteyksien osalta kyseessa ovat olleet sen verran suuret menoerat, etta niita ei ole voitu aikaisemmin tane vuonna hankkia. Varainhankintamme taas muodostuu jasenmaksujen ns. palautuksista, joita saamme takaisin Tietotekniikan liitosta siine suhteessa kuinka paljon meilla on jasenie. Esimerkiksi tene vuonna olemme saaneet yhdesta opiskelijajasenesta 11 mk ja henkilojasenesta 38,50 mk. Suurin osa jasenmaksutuloista meneekin liiton kautta saatavan lehtipaketin (Tietoviikko, Mikro- Pc/Tietoverkko) kustannuksiin. Ensi vuonna jasenmaksut tulevat nousemaan.ionkun verran johtuen lahinna tamen lehtipaketin kasvaneista kuluista. Toisaalta my6s meille maksettavien jasenmaksudalautusten osuus tulee kasvamaan, joten meilla yhdistyksene on enemmen rahaa kaytettavissa ensi vuonna. Nein vuoden oeatteeksi kiitain kaikkia tana vuonna toimintaan osallistuneita henkiloite ja yhteistyokumppaneita seka toivotan niin uudet kuin vanhatkin jasenet mukaan ensi vuoden toimintaan! Hyvaa alkanufta talvea kaikille! Helsingissa Heikki Raussi A o JK. Jasenkirjeessa 2/95 kaavailtua Microsoftin Windows 95- vierailua emme pystyneet jerjestamaan syksylle lahinna Microsoftin kiireisen aikaulun takia, mutta toivottavasti ensi vuoden puolell asia saadaan korjattua. JK2. Edellisessa lehdesse kirjoitin Liikenneministeriostii ja lakitulkinnoista, jotka omalta osaltaan estivat graafisten kaiyttdliittymien tarjoamisen WWW-Surffailuun. Nyt nama esteet ovat poistuneet, koska Liikenneministerion uuden tulkrnnan mukaan esim. tcp/ipyhteyden tarjoamien ei vaadi enea erillisen teletoimiluvan hankkimista. Joten meidankin Durkista kaikilla SHELlluvan omaavilla henkiloille on nyt mahdollisuus ajaa tcp/ip:ki ja netscapea kotikoneelta esim. sliro-ohielman avulla. Tema teksti on luettavissa myos sahkoisesti PCUFpurkista URL-osoitteesta pcuifi/lehtii

4 Kiinteisto Oy Opetustalon ATK-instituutin Kannatusyhdistys r.y.:n ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston SAAtiiin omistama. v kaupparekisteroity Helsingin Ita-Pasilassa sijaitseva m' / k-mr suuruinen rso kiinteistdyhtio, missa toimivat ATKinstituutti, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu. Kiinteistdyhtid on rakennuttanut koulutalon, jonka ensimmiiinen rakennusvaihe valrnistui v ja toinen vaihe v Toinen rakennusvaihe kdsitti uusien toimitilojen rakentamisen ATKinstituutille ja samalla vanhempi osa saneeratti in Suomen Liikemiesten Kauppaopiston kal,ttiidn. - kiinteiston is[nndinti (LVIS-asiat, korjaus-huolto, turvallisuus) - kiinteistdn yhteisten auditorio-, luentosali-, luentoluokkien ja liikuntatilojen tilapainen vuokaus ulkopuolisille ka}ttajillerilaisiin pienimuotoisiin 2-5 hengen tilaisuuksiin tai suuriinkin tilaisuuksiin, joista on esimerkkind Messukeskuksessa ja Opetustalossa v kesdlld pidetty yli 60 maan valtionpaamiesten ETYK-seurantakokous. Tilawokatuotot kaltetiian mm. kiinteistdn korjauksiin ja laitehankintoihin, mihin oppilaitosten yhteiskunnalta saama rahoitus ei riita. Tilavuokraus Opetustalo \,uokaa yhteisiii tilojaan erilaisiin tilaisuuksiin. Plyda meilta tarjous. o Kiinteistit Oy Opetustalolla on nelja paatehtavaa: - toimitilajohtaminen'facility Management'ja tilojen vuokaus oppi laitoksille - kiinteistttyhtittn rahoitus, talous ja hallinto (1994 kiinteiston tasearvo oli 162 milj.mk, hoitomenobudjeni 6,5 milj.mk ja paaomamenobudjetti 16 milj.mk.) Toimitusj ohtaj a Anneli Heikkinen, puh tai , Fax , Intemet: Kiinteistdsihteeri Sirkka puh Alaranta, t Kiinteistci Oy Opetustalo Rautatiel6isenkatu 5, Helsinki fi VUOKRAAMME: n keskeiseltd paikalta Pasilan aseman tuntumassa I luento- ja koulutustiloja n kaksiauditoriota hengen, g0 hengen s AV-luentosali...90 hengen u liikunta- ja kuntosalivuoroja ryhmille Tilat ovat vuokrattavissa kertaluontoisesti tai jopa useaksi kymmeneksi kerraksi. Myds kesiiisin!

5 PC-Kayttaja 3/95 PG-kiiyttiijdt ry:n toimintasuunnitelma vuodelle Yhdistyksen syyskokous marraskuussa hyvdksyi alla esitetyn toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa on selostettu yhdistyksen toimintaa koskevat tavoitteet vuodelle 1996, joiden pohjalta talousarvio on laadittu' Muutoksena edellisest i vuodesta on mm. toiminnan jakaminen neljaan aryhmaan ja tietoliikennetoiminnan palveluiden '7 parantaminen, jola tulee niikymiiein ensi vuonna PCUF-purkin kautta saatavina kansainveilisinai internet-palveluina ja uusina modeemilinjoina.,?.rohoahro panostaa myos voimakkaasti uusienjasentenhankintaan. Pc-kayttajat ry:n toiminta vuonna 1996 tullaan jakamaan neljaan JULKAISUTOIMINTA toimintaryhmaan: yleis-, julkaisu-, te ta- ja vierailu- seka Pc- KAyrrA.lAlehti on yhdistyksen virallinen aanenkannattata. tietoliikennetoiminta. Naiden rvhmien totminta muodostaa yhdistyksen toiminnan rungon. Toi- kesjttelevie mielipiteita ja kirjoi- Lehdessa jutkaistaan alaa mrnnan ryhmittelylla pyritaan tuksia. pc - ravrra.ra-lehden helpottamaan ja selkeyttamaan sahkoista jakelua yhdisgksen laajennetaan ja taloudenpitoa ja sen tarjotaan vaihtoehdokst paperiversiolle niille jdsenille, jotka seurantaa. haluavat lukea Pc-kayftajiin sen yhdistyksen sulautuneet kayttojerjestelmakerholaiset sah kopostilaatikosta. huomioidaan muun muassa kayttojarjes_ Jasenkirjeiden avulla telmeaiheisten tiedotetaan te tojen tai ^ vierailujen jarjestamisen jasenille yhdistyksen toiminnasta mer- kevat- ja syyskauden alussa, jollei tietoa saada kulkemaan esim. jasenlehden Yhdistyksen tai toimintaryhmien virallisen terkeimpine toimintamuotoina ilmoituslehden (Tietoviikkq velttyksella. tulee Aolemaan yhdistyksen oman sahlrkopostilaatikon yllapito ja kehittaminen, Internet{ietoliikenneyhteyksien tarjoaminen jasenille, TOIMINTA TE TA- ja VtEMILUte lat, yritysvierailut ja pc_ RAyrrA,rA-lehden julkaisemrnen. Te toja jarjestetean keva! Ja syyskaudella kerran kuukaudessa ATK- nstituutissa. YLEISTOIMINTA Te tojen aiheet kasittelevet ajankohtaisia kysymyksie Yhdistys pyrkiii tietokone- ja pitemean yhteyfie tietot,f kennealalla. muihin atan jerjestoihin ja osallistumaan erilaisiin yhteisiin Yritysvierailut tapahtumiin. sailyvat oleellisena Yhteytta Tietotek_ osana yhdistyksen niikan liittoon pidetaan toimintaa, ylta koska paivitteisissa niiden avulla jasenien rutiiniasioissa ja on mahdollista saada osallistumalla uusinta liiton tietoa liiftokoroux_ vastailmestyneiste siin, joissa yhdistykse tuotteista seka a tutee niiden otemaanelja edustajaa. yhdistys maahantuojista ja jelleenmyyjiste. Lisaksi jerjestaen pea- kaupunkiseudun ulkoouolelle suuntaunutvapaamuotoinenretki. TIETOLIIKENNETOIMINTA Yhdistyksen sahkopostilaatikko PCUF on jasenten nopein tiedotuskanava. Kasvaneen kayttajel(unnan johdosta sahkopostilaatikon laifteistoa ja modeemjpalveluita tullaan uusimaan ia kehittemaan vastaamaan oaremmin nykyiste tarvetta. Internet-tietoliikenneverkon kautta saatavia palveluita tarjotaan jesenten kaytt06n jatkossakin. Yhdistyksen purkki pyrkii seuraamaan alan nopeaa kehitysta ja mahdollisuuksien mukaan hankk. maan uusimmat palvelut jeseniston keytettaviksi. PC-kayttajat ry Hallitus

6 PC-Kayttaja 3/95 PC-KAYTTA.IAT RY:N TALoUSARVIo VUoDELLE 1996 Varainhankinta Jesenmaksutuotot - perusosa - henkiloosa - toissij. rperhe - opisk.+tyott. - yhteisot jesenm. yhteensa Korkotulot llmoitustulot Liiton avustus Muut tuotot Varainhankinta yhteensa Arvio 1996 kpl mk A Budj a t9s Tote o Varsinainen toiminta Yleistoiminta Toimistokulut Kokouskulut Lahjat ja huomionosoit. Toiminnan kehitteminen Muut kulut Julkaisutoiminta Po-kayteja-lehti, 2-3 kpl - painatus - postitus Jasenkirjeet,2 kpl - painalus - poslitus Te ta- ja vierailutoiminta Jarjestelykulut Retkikulut Tietoliikennetoiminta Modeemilinjat (HPY) - osuusliittymamaksut - vuokraliittymemaksut - etuliittym:imaksu Internet - linja - palvelut Energiakustannukset Vakuutus ' ' ' s ir o Varsinainen toiminta yhteensd Omatoiminen tuottojaama Laitehankinnat Rahoitusomaisuuden muutos r

7 PO-Keyttaja 3/95 CWW Otsikon termi Corporate Wide Web tarkoittaa yrityksen laajuista Web-palvelinta. Kyseessii siis ei ole maailrnan laajuinen verkko vaan tarkoitus on laatia WWW:tii vastaava jfiestelnii yritylsen liihiverkkoon vaikkapa ilman, ettii on lainkaan hankittu Intemetyhte)'ttii tai tilaa kaupallisesta WWW-palvelimesla. Miksi ihmeessi kutistaa WWW niiin pieneksi? Syiti on useita. Ensinniikin on helppoa laatia prototpppejii jtirjestelmiist{ kun ei tarvitse heti haukata koko Internettii vaan voi keskftye olermaiseen eli kurmollisten WWW-sivujen laatimiseen. Toinen syy on trypillisesti pragmaattinen. Jos on tarve jakaa yntyksen laajuisesti tietoa" dokumentteja, tyiiohjeita luetteloit4 manuaalej4 myynnin ja markkinoirmin tukimateriaalia tai muuta vastaavaa tietoa. voi olla hyvinkin j:irkeviie kokeilla WWW:ti fiih:in tarkoitukseen. Kokeilu on edellisen lisiiksi helppoa ja halpaa aloittaa oman liihiverkon sisiilli ja unohtaa koko Internet, ainakin aluksi. Mit6 tarvitaan? tapauksessa voi asentaa esim. sharewareohjelrnan nimeltli Trumpet Winsock. Iopuksi tarvitaan viele jokin WWW-selaajaohjelrn4 joista eniten kiiytetty lienee Netscape. Kamattanee tiissa vielii erikseen mainita, ettii samalla kertaa, kun on virifiiinyt Netscapen toimimaan lfiverkossa, on tullut tehneeksi valmiin pohjan priiit yht yksille ltihiverkkoon liitettyihin Unix-koneisiin. Saman Winsock-rajapinnan ptiiillii voidaan nii t ajaa telnetyhteyksiti verkon Unix-koneisiin. Webbisivut llihiverkkoon Verkkopalvelimelle teh&i.iin kaikille kiyteijilte (tai valitulle testiryhmille) ruilqrva hakemisro, jorme HTMLdokumentit on tarkoitus tallettaa. Tydsemille asennettujen WWW-selaajien oletussivuksi asetetaan serverin HTMl-hakemistossa sijaitseva index.htm(l)-niminen tiedosto, esim. file:///n:/htnvindex.hun). T,illdin selaajaohjelrna noutaa aina ensi t<iikseen tjim,iin aloitussivun, josta on tuleva yrityksen sisiiinen kotisivu. T:imiin j?llkeen ei tarvitsekaan tehdii muuta kuin laatia halutunlaiset tltmldokumentit lrityksen sisiiiseen kiiyttddn. No, se on toki helpommin sanottu kuin tehty, koska varsinainen ty<i, eli WWW*ivujen laatiminen, alkaa vasta tjisti. Kun sivut on sitten joskus laadittu ja testattu kald.iimdlle niitai yrityksen sisiilli! ei ole eniiii Liihiverkon pitiie pystya ajamaan TCpAp-protokollaa. Tiimii ei ole ongelma, koska kaikki kunnolliset verkot pystlvat siihen. Esimerkiksi Netwaressa, josta minulla on eniten kokemusta" tarvitsee vain lisiit?i ty6ase- ^ man net.cfg -tiedostoon Link Driver -osaan 'Q rivi: Frame f0remet_it. suurikaan temppu siirtii.ii niitii koko maaihnn ndhtiiviksi Tydasemaan pi6:i asentaa ajuri, joka huolehtii - ei tarvitse muuta kuin wokrata tilaa joltakin kaupall! TCP/IP-pinosta. Niiitji saa esim. Windowsiin lisapakettina ilmaiseksi tai pikkurahalla verkkokliytttijiirjestelm:in vaihtoehto on perustaa oma WWW-palvelin. selta WWW-palvelimelta ja siirtli.ii siwt sinne. Kalliimpi toimittajalta. Kolmas vaihtoehto on kiiytfiiii julkisohjelmina saatavia pakettiajureita (winpkt ja odipkt), jotka Ari Jemala ldytyvet paketeista odipkt*.zip ja pktdr.zip. Niiillii muutoksilla (net.cfg ja pakettiajurit) saa aikaan (ainakin Ethemet-verkoissa ja Netwarella) TCpApprotokollan lfiverkon yli. Protokollakenoksen lisliksi piuili Windowsiin asentaa Windows Sockets TCP/IP-rajapinta, jota varsinaiset hytityohjelmat keyttiivet halutessaan liikenn<ji&i TCP/IP-protokollalla lahiverkossa. Uusien Windowsversioiden mukana kai tulee tfirui Winsock. Muussa

8 PC-Kayttrije 3/95 Lyhyt johdatus HTML-kieleen IIIML tulee sanoista HyperText Markup Language eli hypertekstimerkintlikieli. WWW-sivut laaditaan HTMl-kielellti. Selausohjelmat tulkitsevat tiitii kieltii ja muotoilevat dokumentit kielen syntaksin mukaisten ohjeiden mukaan. Muotoiluohjeet on kiljoitettu varsinaisen tekstin sekaan kulrnasuliumerkkien < ja > sisiiiin. Seuraavassa onf, esimerkkkinii piitkii HTMldokumenttia apinoitavaksi (ainakin tiimiln kirjoittaja oppii asioita parhaiten tekemtillti samalla tavalla kuin muut). --- cut --- <HTML> <TITLE>Es imerkk.i HTML-dokumentis ta</title> <BODY> <CENTER><H1>Tama on keskitetty paaotsikko</h1></center> Sitten tuleekin jo aivan tavall-ista suhteutettua leipatekstia' jonka selaajaohj elma rivittaa automaattisesti selaajan ikkunan f evyiseksi' Kaikki teksti tul-ee samaan kappal-eeseen jollei kayteta kappaleenvaihtomerkintaa : <P> tai pakotettua rivinvaihtoa : <BR> Tassa HTMl-lahdetekstis sa olevat muotoilut eivat vality lukijalle asti' Dokumentin lopullinen muoto lukijan ruudulla maeraytyy pelkastaan tekstin sekaan asetettujen muotoilukomentojen vaikutuksesta. kaikki muotoilukomennot on siis ki.rjoitettu kulrnasulkujen sisaan'<p> Jos valttamatta haluaa saada naklmaan ruudulla valmiiksi muotoiltua suhteuttamatonta tekstia, se pj-taa kirjoittaa pre formatted-merkint6j en valiin seuraavasti.<p> tr <PRE> on nyt valmiiksi muotoiftua suhteuttamatonta tekstia Kenttal. Kentta2 Kentta3 1 lr 2 B 5 c <,/ PRE> <B>Tekstia voi myds vahventaa</b> ja on toki mahdollista myos<1>kursivoida sj-ta<,/i>. <B><I >Molernmatkin</ B><,/ I > voi laittaa paalle yhtaikaa. <p> Apropoo, otsikot tehdaan merkinn6illa HL, H2, H3,..,H6. H1 on korkeimman tason vahvin otsikko ja vastaavasti H6 on alimnan tason valiotsikko.<p> <H2>Esimelkki toisen tason ots i kosta</h2 > Vaakasuuntaiset valiviivat syntyvat helpostil

9 nnn PC-Keyttaija 3/95 <HR> Ja tietenkin kaikki haluavat tehda taufukkoja:<p> <TABLE BORDER WIDTH=500 CELLSPACING=2> <CAPTION><H3>TauIukon otsikko</h3></caption> <TR ALI GN=LEFT><TH>Eka ots i kko<th>toka<th>kolmas<th>neii as <TR AI,IGN=LEFT><TD>1<TD>2<TD>3<TD>4 <TR AI,IGN=LEFT><TD>AA<TD>BB<TD>CC<TD>DD <TR ALIGN=LEFT><TD>1 11<TD COLSpAN=2>pari sa.raketta<td>viimeinen <TR ALrcN=LEFT><TD><TD><TD><TD>Vahan tvhi aa <TR ALI GN=LEFr><TD> fgfg<td>gfhfh fdh fdj h<ipr<rn, <TR AI,IGN=LEFT><TD>1<TD>2<TD>3<TD>4 </TABLE> <BR> Ja sitten vij-tteet e1i hlpertekstilinkit. Ne ovat helppoja <A HREF=" foobar. htm">vaikka tasta</a>, Tai sitten oirelsli rnternetissa esim- <A HREF="http: _ / /www. pcuf. fj-l - j armala/index. html', >omaf Le</A> sivulleni. <P> Sj-tten viela l-istat ja luettel-ot (UL on sisennys):<p> <UL> <LI>Ensimmainen j uttu <LI>Toka <Lf>Kolmas </ul> Ja kuvat tufevat talle viisiin <IMG SRC="kuva1.jpS" AIIGN=RIGHT> <P> Etta siinapa tama erittain lyhyt kaytgnn6n apinointiin johdattava esimerkki. <p> skandimerkit kannattaa sitten kirjoittaa windowsin kayttamassa rso-r,atin l -muodossa (eli esim. pienj, a nakyy DOS:ssa katsottaessa sj-gmana). <HR> <I>Ari Jarmala 23. L1.L995</I> </BODY> </HTML> '?f ---.,.,.--- Toistaiseksi ei ole saatavissa oikein kurmollisia HTMl-editoreja, joilla voisi sujuvasti ja helposti miittii.ii muotoilukoodeja tekstin sekaan. Toivottavasti ennen pitkiili parhaimpiin tekstureihin tulee HTMl-lisiiosia. Tiillii hetkellii ne eivat ainakaan toimi kunnolla. Toistaiseksi on ollut melkein helpointa kirjoittaa HTMl{okumentit normaalilla mieliteksturilla ISOl,atin-l -koodina(eli skandit Windows-tyylilla) ja asetella muotoilut kiisin. Kovin suuri vaiva ei ole mytisk6,iin laatia sopivia makroja useimmin kii),t ttfen muotoilukoodien sycittiimiseen. Itse olen kirjoittanut eeditille kaikki HTMl+iedostoni. Ari JArmalA

10 PO-Kayttaija 3/95 Menevdtkii tavaramerkitrm liiallisuuksiin? Se ken lukee, on viirne aikoina nehnyt varsin kummallisia tavaramerkkejii tielotekniikan alan mainoksissa. Tawramerkkihin merkit.iiiin pienelle TM-symbolilla yleensii merkin oikeaan ykikulrnaan. Erityisesti englanninkielisiii mainoksia ja firmoja olen kumnastellut. Pohtikaapa vail&a n?iit.ii muutamaa ja miettiklili onko niisse eniie miuilin jiirk. nakyy rekisteroineen seuraavanlaisen lauseen: WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?rM En mina vaan tiedii mutta huomenn aion merm,ii saunaanru... SunrM -yhtidllii nekyy seuraava: THE NETWORK IS TIIE COMPUTERTM. Muuten, se Network -elukka on ihan sdp6, mutta mitihiin merkkiii se on... Sybaseru -yhtidllii on: The Architecture for ChangerM. Ia kaiken huippu on Digital Equipment Corporation, se kun yrittiii rekistertiid,ii jopa Suomessa pienella kirjoitettua sanaa digitalrm. Hdh! Pian alkaa aika jolloin tiiuikiilin artikkelia ei voisi kirjoittaa tarkistamatta, ett i tule kawineeksi ilnan lupaa vaikkapa sanaa ilmanru. f\ Kas, kun kukaan ei ole vielii rekisterdinlt vaikka seutaayta: Mitn kummaalm Kyl se siitrm Ky n llhteelrm Tietotekniikka on kehittynyt tnnl wonna melkein yhtn paljon kuin kahtene viime vuonna yhteensirm Meiln halvimmat hinnatrm Osta nlrm Hauskaa jouluarm Ari JarmeHrM PC-kiiyttajat vierai I ivat Tall i n nassa Yhdistyksemme perinteinen retki suuntautui tana vuonna lahden toiselle puolelle, Tallinnaan. Liihdimme matkalle torstaina kello 18 Tallinkin m/s Vana Tallinn laivalla uudesta Liinsiterminaalista. Laivalla meillii oli ohjelmassa yhteinen risteilyillallinen, joka oli katettu Poseidon-ravintolaan. Ruoka oli maukastaja laivan viini hyviiii. Tallinnassa shoppailuun jiii aikaa vain muutama tunti perjantaiaamuna. Valitettavasti emme ldyiineet edullisia tietokonealan myymiilciitii. Tiedossamme ollut AS Future & Computersin myymiil?i ei ollutkaan niin edullinen ja suurin osa myynnista olleista ohjelmista oli peleje. Liike sijaitsee keskeisellii paikalla mutta itse f, sisiiiin oli vaikea piiiistii. Sisiiiinkiiynti nimittiiin on sisiipihalta ja miteiin kylttejii siellii ei ollut. Liikkeen osoite on Viru tn.21lvana Viru tn.2 (teiden kulmassa, toinen kerros). Muilta osin Tallinnan hintataso oli varsin edullinen: ruokaa, vaatteita, liiiikkeitii, juomia, ym. saa halvalla. Takaisin l?ihdimme puoliltapiiivin ja Helsinkiin saavuimme sitten kello 16. Mukana retkellii oli 37 henkil6e. Heikki Raussi raussiepcuf.fi

11 PC-Kayttaje 3/95 PC:n kehitys vs. ohjelmien kehitys 80luvun alkupuolella oli vielii helppoa ja iloista vaihdoin koneeni 80286:een, sain hetkeksi huoah_ keyttee tietokonetta, silla silloin ei ollut vziliii koneen nopeudella. taa, mutta sitten tuli WIN 3.1, joka ei enaa suostu_ e Tavallisella 8086-konella. iossa nut toimimaan tuossa koneessa. Oli taas edessii oli kaksi lerppuasema4 oli helppoa ja mukavaa koneen vaihto - nyt Tuon kaverin kanssa kaytt,iii W? 4.2:ta, joka siihen aikaan oli taatusri vietin sitten mukavia hetkia, kunnes ohjelmavalmistajat taas viisaudessaan piiiittiviit tehda ohiel_ yksi 20 suosituimmasta tekstinkiisittelyohjelmasta. mistaan'toimivampia'. Tavalliseen tekstinkasiitelyohjelmaan liitettiin jos jonkinlaista vemputinta Mutta ajan myotii koneet alkoivat kehittvii ia kehi_ tys on jatkunut huimana eteenpiiin. Tietvsti voisin mukaan. Oli kaavioita. kuvia, tietokantoien kanssa vielii edelleen 8086:llani kliytdii Wn 4.i:ta, mutta pelleilyii, taulukoita jne. No nuo taas vaativat koneelta muistia ja tehoa. Piiivitin koneeni g0486:ksi toisaalta ohjelmat ovat my6s kehittyneet huimasti tuon jiilkeen. Suurin askel varnasti ohielmien suorituskyvp kehittymiseen oli Windows-kziyttoliit vaaseen, mutta kuinkas kavikaiin. vaikka muistia ja luulin, ettii nyt vihdoin olen paessyt onneni tai- tymii, joka nopeasti ja varmasti tyonsi tieltiiiin kaikilla yleisimmilla alueilla (tekstinkasittely, tauluk-,nut minulle paikkaa ohjelmien kayttajien taivaassa. oli 16 MB ja tehoa 66 MHz ei se kuitenkaan taankolaskenta, tietokannat) kaytetyimrnat DOS-ohielmat. Graafinen kayttoliittyma, mika voisikaan olla ovat samat kuin ennenkin. Josko nyt tehoa olisi N1t omistan 75 MIlz:n Pentiumin ja kuvitelmani sen parempaa? riittavasti siihen, ettei tarvitsisi koko iltaa kaytaa joidenkin esitteiden tekoon, vaan kaikki toimisi Windows ei suinkaan ollut mikaan autuaaksi teke_ suht koht sukkelaan. va taivas, sille sen mydta akoi myos monien pc_ ^ kayttajien helvetti, jos niin voi sanoa. Eniiti ei riit_ Summa summarum. Ttimii ohjelman valmistajien 4?,,it y, 8086 ohjelmien pyorittamiseen. Tai riitti lcyl_ tukema tietokoneiden kehitys ei varmasti koskaan lii, jos oli tarpeeksi aikaa ja hermoja. Itse tuohon tule loppumaan, vaikka nyt Pentiumien jalkeen ei aikaan tutustuin grafiikkaohjelmaan nimelta Arts olekaan heti tydnt)'rnessa mitaiin SExtiumia ulos. _ & Letters, joka oli jotain aivan muuta, kuin 'Q mihin Toisaalta tavallinen kaftaja, joka ei tarvitse juuri olin siihen mennessi tottunut. Jos kiiyin kaksi ku_ viimeisen ptitille olevaa konetta, hyotyy tiistii kehityksesta huomattavasti, sillii tietokoneiden hinnan vaa enemmiin sivulla, tuli naytdnptiivityksesta suo_ ranainen kiusankappale. Kun siirsin kuvaa kaksi puoliintumisaika on tiilla hetkella afle kaksi vuotta. mm vasemmalle, saatoin hyvin mennii keitti6on Toisin sanoen, jos viitsii hieman odottaa, saa nopeamman ja paremmin varustetun koneen laittamaan teetii ja jopa jiiada nauttimaan sita. Sit_ ten palata takaisin ty6ni pariin, joka saattoi viela_ halvemmalla. kin piiivittiiii niiyttoii. Kokeilin jopa kerran siti, et_ ta yritin tehde mandelbrottinkuviota siten, etta pis_ Yhtii vain toivoisin - ettii tulisi markkinoille sellaisia ohjelmia, jotka toimisivat nykyisissii koneissa tin koneen tdihin ja kiivin katsomassa TV:sti liink_ kiirin. Takaisin tullessani oli n. l/2 kuvaruutua nopeasti, eivitkii odottaisi tietokoneiden seuraavaa tai sita seuraavaa valmiinal sukupolvea. No luulisi, etti koneiden nopeutuessa tuosta ongelmasta olisi piiiisty, mutta kun ntiin ei ole. Jos_ tain slyste o{elmien valmistajat tekeviit ohjelman_ sa aina seuraavaa sukupolvea varten. Kun Jyri Lindroos PC-hullu vuodesta 1988

12 PC-Keyttaje 3/95 PC-KAYTTA.IAT RY: N saaltnor Saannot on hyveksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Helsingisse Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin Saantojen muutos on S NIMI JA KOTIPAIKKA 4 $ Yhdistyksen jasenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen meeraama jasenmaksu. Yhdistyksenimi on Pc-kayttajat ry ja ruotsiksi kaannettyna PCanvandare rf. Englannin kielisessa kirjeenvaihdossa yhdistyksesta kayteteanimea The Pc-users of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 S TARKOTTUS JA TO M NTA- MUODOT Yhdistyksen tarkoituksena on toimia henkilokohtaisten tietokoneiden parissa tydskentelevien tai niista kiinnostuneiden yksf tyisten henkiloiden ja oikeuskelpoisten yhteisdjen yhdyssiteena Suomessa. Toiminnallisena tavoitteena on edistae henkilokohtaisten tietokoneiden tarkoituksenmukaista kayftoe. Keinoina kaytetean koulutus, esitelma- ja keskustelutilaisuuksien seka tutustumiskayntien jar- Jestamista, tiedotteiden julkaf semista, yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin seke jasenten kayttoon tulevien ulko- ja kotimaisen toimialan materiaalin hankintojen koordinointia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eika velitonta taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myoskean ole toimia jesentensa etuja ajavana ty0markki najarjestona. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekd omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteist6ja. Yhdistys voi kuulua jasenene kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sita lehella. 3 S JASENET Yhdistyksessa voi olla yhteis6-, henkilo- ja opiskelijajaseni.i. Ha i- tus voi hyvaksya a) yhteisojaseneksi oikeuskelpoisen yhteisdn tai rekister6idyn saation b) henkilojaseneksi yhden kunkin yhteisojasenen nimeeman henkildn c) henkil6jaseneksi muun henkrlon, joka on kiinnostunut henki16kohtaisesta tietojenkasi! telystei toimen tai harrastuksen takia d) opiskelijajaseneksi henkilon, joka opiskelee paatoimisesti laitoksessa, jossa annetaan tietotekniikan opetusta ja joka myos osallistuu tahan opetuk- Jasen voi erota yhdistyksen jasenyydeste ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen poytakirjaan. Jesen voidaan erottaa yhdistyksen jasenyydesta haltituksen paetdksella, jos jasen laiminlyo jasenmaksunsa suorittamisen. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 5 $ Kokouksissa on jokaisella jasenella paitsi yhteisoe edustavalla henkilojasenelle yksi eeni. Yhteisojasenen aanivaltaa yhdistyksen kokouksessa kayttea 3 g:n 41 b)-kohdassa tarkoitettu henkilo- ) jasen tai yhteisojesenen sithen valtuuttama edustaja. Yhteis6- jasenta edustavalla henkilojesenella ei ole oikeutta kayttea aenivaltaa henkil6jasenena. t\ 6 S Yhdistys kutsutaan koolte hallituksen toimesta vahintaan kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai yhdistyksen valitsemassa lehdessa julkaistavalta ilmoituksella. Yhdistys on kutsuttava koolle, kun 1/10 yhteisojesenista tai 1/10 koko j.isenmaairasta sita kirjallisesti hallituksetta vaatii. Mainittu kokous on pidettava viimeistaan kuukauden kuluessa siita, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu. Ylimaarainen kokous pidetaen, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. 7 S Yhdistyksen syyskokous pidetaan vuosittain hallituksen maairaamana paivena marraskuun loppuun mennessa. Syyskokouksessa kasitellaen seuraavat asiat. 1) kesitellaan hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksr 2) vahvistetaan jesenmaksun suuruus 3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jasente seka kaksi varajasenta 4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidan varamiehensa 5) valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisojen hallintoetimiin, joissa yhdistys on iasenene '

13 PC-Kayttaja 3/95 6) kesitelledn muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikerl Kuitenkin edellisessa lauseessa yhdistyksen jesen haluaa tarkoitettu henki16 voidaan valita saada jonkin asian puheenjohtajaksi, mikali han ei ote yhdistyksen kokouksen kasiteltaveksi, on henen siita kolmea perekkeista toimikaufta. tessakin tehtavasse toiminut kirjallisesti ilmoitettava ha - tukselle niin hyvisse ajoin, 11 S Hallitus on paetosvaltainen, ette asia voidaan sisellyttea jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vehintaan puolet kokouskutsuun. Oa S yhdistyksen hallituksen jasenista osallistuu kevatkokous asian kesittelemiseen. Aanten pidetaan vuosiftain hallituksen mennessa tasan ratkaisee maareamana paivana maaliskuun puheenjohtajan Aani. loppuun mennessa. Kevetkokouksessa kasitellean seuraavat asiat: 12 S Hallituksen tehtgvane on 1) esitetean hallituksen vuosf toimia yhdistyksen tarkoitusperien kertomus, tilinpaetos ja titintarkastajien lausunto Tessa tarkoituksessa hallitus ja peameerien toteuttamiseksr. 2) paatetean tilinpaatoksen vanvistamisesta yhdistyksen puolesta sitou- '1) edustaa yhdistyste ja tekee 3) paatetean vastuuvapauden muksia myontemiseste hallitukselle 2) hoitaa yhdistyksen tatouden tai muista toimenpiteista, 3) kutsuu koolle yhdistyksen joihin vuoden kuluessa pidetty kokoukset, valmistelee niissa hallinto ja tilit antavat aihetta. esille tulevat asiat ja valvoo 4) kesitellezin muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikali 4) laatii yhdistyksen toiminta- paatdsten toimeenpanon yhdistyksen jasen haluaa kertomukset ja titinpaetoksel saada jonkin asian 5) laatii ehdotukset yhdistyksen yhdistyksen kokouksen kasf toimintasuunnitelmaksi ia teltavaksi, on henen siita talousarvioksi kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissa ajoin, talousarvion rajoissa yhdis- 6) on oikeutettu palkkaamaan etta asia voidaan sisallyttea tykselle sihteerin ja muita kokouskutsuun. toimihenkil0ite 7) toteuttaa muut yhdistyksen 9 S Peatokset tehdean yksinkertaisella eantenenemmistolla. asioiden hoitamiseksi tarpeellisetehtavat Aanten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani, paitsi vaaleissa, joissa tasatuloksen ratkaisee aroa. HALLITUS 10 S Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jasenta seka kaksl naiden varajasenta. Hallituksen varsinainen jasen ei ole vaalikelpoinen kolmen perarteisen toimikauden jglkeisena vuotena varsinaiseksi jaseneksi. 13 S Yhdistyksenimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen valitsemaa hallituksen jasenta yhdessa tai kahdesta hallituksen valitsemasta jesenesta toinen yhdesse hallituksen meeraaman toimihenkilon kanssa. Taloudenhoitaja kirjoittaa kassaasioissa yhdistyksen nimen yksin 14 S Yhdistyksen tilit paatetsan kalenterivuosittain. Tilit seka hallf tuksen laatima toimintakertomus seke muut tarpeelliset tileja ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa anneftava yhdistyksen tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten. 15 S Tilintarkastajien tutee hetmikuun 15 paivaan mennessantaa hallitukselle yhdistyksen keva! kokoukselle osoitettu kertomlrs toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastamisesta. SAANTOJEN MUUTTAMINEN JA YHDISWKSEN PURKAMI- NEN 16 $ Jos paatos koskee yhdistyksen saantojen muuttamista, vaaditaan peatoksen hyveksymiseksi vahinteen 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista eanista. Peatoksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 annetuista aainista seka paetoksen vahvistaminen vehintean kuukauden kuluttua pidettavessa yhdistyksen kokouksessa samanlaisella aanten enemmist6lla. 17 S Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat rekisteroidylle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sita lahella. MUUT MAARAYKSET 18 $ Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain maareyksia.

14 PC-Keytteja 3/95 Kansi PC-tiedotteet Pc-K6yttaj6t ry:n iasonm66ra Jiisenmiiiiriillii mitaten on yhdistykselliimme takanaan suotulsa vuosi ja nyt olemme jo ylittiineet 2000 jtisenen rajan. KehitYs on jopa ylittiiny odotukset. Lisiiiintyvien j iisenmaksutuloj kanssa ei tule kuitenkaan ongelmia, vaan mielenkiintoisia kehityshankkeita rittii2i. PCUF-Opinion Yhdistyksemme siihk<ipostilaatikon keyltajille on mahdollisuus osallistua kyselyryn, jossa kartoitetaan kiiyttiijiikunnan modeemitilannetta. Kaksi l'uotta sitten tiillii palstalla julkaistu taulukko kertoi V.32bis-osuuden olleen =?aj ^ 7,1% ja nyt tiimii lukema on 26,7%. Manaskuussa kokonatstilanne niiytti seuraavalta: $ Siniikin voit tutustua tiihiin iimaiseen jiisenpalvelumuotoon. Yhdistyksen Modeemityyppi o/o BBS l6ytyy numerois- v.21 v )A V.22bis v.32 MNP1.4 MNP5 V.32bis V.32terbo V.344/.FAST V.42bis Vastanneiden miiiirii 1,o 1A 26,7 1,o 1q fa IEI IIl - -' sa (90) (20 minuutin Pi-!1 kalinja), (90) , (90) ja (90) 612rs4s, (90) Lisiiksi kiiytettiivissii on kiinteii verkkoyhteys. Yhdistyksen puhelinlinjoilla esiintyy ruuhkaa ilta-aikaan, mutta vapaita linjoja l6y[ry helposti aamulla ja aamupiiiviillii. PC-Kdytiijd-lehden toimitus toivottaa kaikille jdsenile monipuolisia PC-kokemul<sia ja positiivisia eliimyl<sid v Valto Koskinen IRC SLANG AND SHORT WORDS DICTIONARY Part 1 Collected by Ismo Grdndahl alias Ian Greenvalley ustertpcur.n Atm : At the moment Bog = toilet Norty = 6u6 Ulcc : dead Skint : no money Bummer = disappointing Gis : gif Wrecked = slaughtered, shedded...pissed...drunk Amo=amoment(irc) Wotcha - What's You (roughly) (irc) MIT = Made In Taiwan (Am) Cunt = pussy (Br) luv : love tvm = Thanks Very Much (irc) Nerd = boring silly person RFC : Request For Discussion (irc) Tho : throug (irc) IMO = ln My Opinion (irc) I haven'the foggiest idea : I know cockney =Londoners (Br) nothing (Br) Innit = is Rub = a hand action (irc) cockney (Londoners) : for Isn't it? Niffty : cool Passover = easter (Ca) (Br) Oooermissus: ude Ude = rude, dirty, Brill : brilliant colloquial ofbritain (irc) smutty (irc) (Br) Flaky : unstable (irc)(br) Ttfn : ta ta for now (goodbye for now) m8 : mate (irc) (n") Tho : though (irc) Ta : thank you (irc) Icky = 6ittutrtttttt sentimental and Nah = no, nope, nada, nyet (irc) Wots : what is (irc) with no idea of how to disembowel an oppo nent WHACK = REALLY BAD (Nyc) Harsh rude Disgustingly : disgusting = nauseous, ",ri.l = girl obnoxious etc... 4 b4 = for before (irc) Disembowel : remoye one's intestines b4 = before (irc) the painful way :) (actually, is there a painless way?)

15 PL 68, ESPOO, puh. (90) S , retefax. (so\ S' HENKILOJASEN [-l.u*",nrn l-l uuuro.. T r*oo",nri'- Merkitse fastilla (x) jesenyhdistys, mihin liim ensisijaiseksi jdseneksi (t). Maksamalla lisdjasenmaksun voit kuulua useampaankin jdsenyhdistykseen, merkitse haluamiesi lisayhdislysten (ll) kohdalle rasti. o Eteld-Pohjanmaan TKY ry Etele-Saimaan TKY ry Helsingin TKY ry lmatran TKY ry L_J I 15 Henkilatjasen; katso kohta 10. maksaa itse jdsenmaksun Perhejisen, ei lehtia Jos tydnantaja on liiton yhteisdjdsen voidaan jesenmaksu laskuttaa suoraan tyonantajalta. Tydnant4an lulee antaa lehan ilmoitukseen _ I Kymen TKY ry Lahden TKY ry Lapin TTY ry HUOMI todistus; opisketu pddtoimista (paivisin) [rikkelin TTY ry lodistuksessanekyvillearvioituvalmistumisvuosipc-kewdjat ry I 12 ryotatn HUOMI todlstus ty6ttdmyydosta esam. tyovoimapoliittinen lausunto. todistus maksetusta pdivarahasta Uusi lodistustoimitenava mennessd. Pohjois-Pohjanmaan TKY ry Satakunnan TKY ry Savon TKY ry suostumuksensa muuasa tapauksessa jesenluovuttaa kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoviikko]ehden liseksi valitsen l_l MikroPC:n L l Tietoverkon Jesenmaksuun sisdltyvaksi jasenlehdeksi. I Jaseneksi liimdgn toimittamalla lomake liiton toimisloon. I Tarkisb iesenmaksun suuruus erillis$td jesenetutiedotteesta. I OtaDATA.y:n jdsenyyttd haetaan suoraan; OIaDATA ry, PL 52, ESPOO. I Jesenpalvelut (mm. Iehdet) alkavat n. 2-3 viikon kuluessa liittymiseste. I Jdsenmaksu laskutetaan liiton loimittamalla tiljsiinolla (VllTEl) I Eroamisesta pyydeteen ihoittamaa. kidallisesti. I Jesenmaksuja ei palauteta. I Kysy tarvittaessa liseohjeita Tlolotgkn kan lino ry

16 /n Jdsenmaksut 1996 PC-Kiiyttiijiit ry Henkil6iasenmaksut Varsinainen henkiltijiisen Opiskelija tai tyiitiin Toissijainen j?isen (os jo kuulut johontin toiseen yhdistykseen liitossa) Perhej?isen (os samassa perheessii onjojoku hentildjasenene) tai elekeliiinen Yhteisdjesenmaksut Suuret ATK-tuottajat, kokonaisvahruus yli 50 henkil6ii Keskisuuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus henkildii Pienet ATK-tuottajat, kokonaisvahruus alle I 5 henkilii?i Suuret ATK-hyviiksikayttiijiit, kokonaisvahvuus yli 50 henkiliiii Pienet ATK-hyviiksikAytt?ijlit, kokonaisvahmus alle 50 henkild?i Yhteisiin toisen toimipisteen jiisenyys Sis?iltiiii jiisenetuna lehdet Tietoviikko ja MikoPC / Tietoverkko. Ei sisiillii jiisenetuja. Vuoden loppupuoliskolla liittyvi e maksu on puolet koko vuoden maksusta. Sis. jiisenetuna lehdet Tietoviikko, MikroPC ja Tietoverkko seke yhteisdjiisentiedotteet ja -julkaisut. 280,- 180,- 70,- 70,- 5000,- ++* 2500,- '* '** 1300,- +*'t 2500,- {( rt {' 1500,- 1300,- {( (*) (* *) (+*i)

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

3/95 2,500 1,500 1,000 2,000. PC-Kayttajat ry:n jasenmaara 1992-1995. Montako. jasenta 1996?

3/95 2,500 1,500 1,000 2,000. PC-Kayttajat ry:n jasenmaara 1992-1995. Montako. jasenta 1996? Knviiflj PC-Kay ttaj at ry:n jasenlehti Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki Kotisivu: http://www.pcuf.fi 3/95 2,500 "" % X^ I.X" m m mm m mm * m mm mm mm mm PC-Kayttajat ry:n jasenmaara

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka OHJELMISTOYRITTÄJÄT R.Y:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ohjelmistoyrittäjät r.y., jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

LAMK Seniorit ry säännöt

LAMK Seniorit ry säännöt LAMK Seniorit ry säännöt 14.3. 2017 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on LAMK Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää jäsentensä hyvinvointia

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot