Kunnanvaltuusto nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston perustamista n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Asuntorakentaminen kuntakeskuksessa n Sydämen alueella Kaavamerkinnän muutoshakemus Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik -osayleiskaavaan (tiloilla Fodgestugan RN:O ja Gamla Prästgården RN:O ) KV 96 Kunnalliset ilmoitukset 2013 KV 97 n kokouksista kuuluttaminen 2013 KV 98 KV 99 Yhteistyösopimus virkalääkärin tehtävien hoitamisesta Sosiaalipäivystyksen järjestäminen lukien

2 Sivu 2 Nro 10/2012 Kokouspaikka- ja aika Läsnä olevat jäsenet Aleksis Kiven koulu klo Muut läsnä olevat Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 90 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Sirpa Kaisla ja Mikael Westermarck. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 KH:441 /2012 KV 91 VALTUUSTOALOITE SIUNTION KOULUKULJETUSPERIAATTEIDEN UUSIMISEKSI SIVLTK Oheismateriaalia Tahto & Toivo valtuutetut Pesonen ja Paasikivi ovat tehneet valtuustoaloitteen Koulukuljetukset turvallisemmiksi / n koulukuljetusperiaatteiden uusiminen. Aloitteessa Pesonen ja Paasikivi kertovat kantavansa huolta lasten epätasa-arvoisesta kohtelusta koulukuljetusten suhteen ja toivovat, että reitit ovat paremmin suunniteltu lasten turvallista koulumatkaa ajatellen viimeistään syksystä Pesonen ja Paasikivi kirjoittavat, että suurin osa siuntiolaisista lapsista asuu valaisemattomien, huonokuntoisten ja mutkaisten sorateiden varsilla ja että autoilijat ajavat kohtuuttoman lujaa. Nämä lapset ovat valtuutettujen mukaan vaarassa syrjäytyä ja kunta voi puuttua tähän tarjoamalla taksikuljetusta ystävien luo ja harrastusten pariin. Valtuutetut Pesonen ja Paasikivi peräänkuuluttavat maalaisjärjen käyttöä ja paremman palvelun sallimista kouluikäisille lapsille. Aloitteessaan Pesonen ja Paasikivi kirjoittavat, että voimassa olevat koulukuljetusperiaatteet sallivat sen, että yksi lapsi haetaan kotoa, mutta perheen muut lapset ja naapurit eivät pääse kyytiin samalla oven aukaisulla. He ehdottavat, että koulutaksit/bussit tulisi ottaa hyötykäyttöön nk. maksullisena sisäisenä bussiverkostona. Valtuustoaloite oheismateriaalina. Lokakuussa 2012 n kunnalla on 472 oppilasta koulukuljetuksen piirissä. Oppilaita kuljetetaan päivittäin edestakaisin yhdeksään eri kouluun ja neljään eri esiopetusryhmään. Esiopetusryhmät ja koulut sijaitsevat ssa, Lohjalla, Kirkkonummella, Espoossa ja Helsingissä. Oppilaiden noutopaikkojen etäisyydet ovat suuret ja tämän vuoksi kuljetukset vievät runsaasti aikaa. Ostoliikennettä hoitaa yhdeksän bussia/tila-autoa ja neljä vuorobussia. Koulukuljetuksen kilpailutuksessa on huomioitu turvallisuusseikat ja voimassa oleva lainsäädäntö. Oppilaiden turvallisuus, heidän tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu on sivistyslautakunnan jäsenille/ sivistysosaston viranhaltijoille ensisijaisen tärkeää. Kohdellakseen oppilaita tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti sivistyslautakunta on luonut n kunnan koulukuljetusperiaatteet, joita viranhaltijoiden tulee noudattaa myöntäessään maksutonta koulukuljetusta/avustusta ja suunnitellessaan koulukuljetusreittejä. Viranhaltijat toimivat virkavastuulla. Koulukuljetusperiaatteet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä josta keskeisimpänä asiaa koskevana säännöksenä mainittakoon perusopetuslain 32. Koulukuljetusperiaatteissa määritellään myös oppilaiden, kuljettajien, huoltajien ja koulun tehtävät ja vastuut ja ohjeistetaan miten tulee toimia ongelmatilanteissa. Maalaisjärjen käyttö (periaatteista Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 poikkeaminen) yhden oppilaan, perheen tai kylän kohdalla ei ole mahdollista, muutoin muut oppilaat/perheet kokevat vääryyttä, epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoista kohtelua. Maksuton koulukuljetus tai avustus myönnetään oppilaskohtaisesti seuraavin perustein; - koulumatkan pituus kilometreinä. Esiopetuksen tai 1.-3.luokan oppilaille jos koulumatka kunnan osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on vähintään kolme kilometriä yhteen suuntaan luokan oppilaille jos koulumatka kunnan osoittamaan esikouluun tai lähikouluun on vähintään viisi kilometriä yhteen suuntaan. Koulukuljetukset myönnetään kotipysäkiltä kouluun ja takaisin. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai avustukseen jos oppilaan koulumatka on pitempi kuin viisi kilometriä. - koulumatkan vaarallisuus. Oppilaalle on mahdollista saada koulukuljetus/avustus, mikäli kuljettu tie on luokiteltu vaaralliseksi. Kunta pyytää vaarallisuuslausunnot puolueettomalta ja ulkopuoliselta asiantuntijalta eli poliisiviranomaiselta. - koulumatkan pituus ajallisesti. Lain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään kaksi ja puoli tuntia päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotiaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään kolme tuntia päivässä - terveydelliset syyt. Oppilaalle on mahdollista anoa koulukuljetusta terveydellisin syin perustuen. Hakemuksen perusteluna tulee olla asiantuntijalausunto. Lausunto ei oikeuta kuljetuksen järjestämiseen vaan kuljetuksen tarve arvioidaan asiantuntijalausunto huomioiden. Koulukuljetuksia ei siis myönnetä perhekohtaisesti eikä osoitekohtaisesti. Kullekin oppilaalle tehdään yksilöllinen päätös koulukuljetuksesta, jolloin koulukuljetus järjestetään juuri häntä koskevien koulukuljetusperiaatteiden kohtien nojalla. Tällöin samasta osoitteesta voi lähteä oppilaita minkä tahansa edellä mainitun perusteen vuoksi, juuri hänen tarpeisiinsa vastaavasta nouto-/jättöpaikasta siten, että oppilas pääsee oman lukujärjestyksensä mukaisesti osallistumaan perusopetukseen. Mikäli sisaruksille annetaan oikeus kulkea samalla autolla/samalta pysäkiltä, myös naapurissa ja saman tien varrella, samassa kylässä asuville oppilaille tulee antaa sama mahdollisuus. Miten toimia jos kaikki oppilaat eivät mahdu autoon? Saavatko sisarukset, iältään nuoremmat/ vanhemmat, pojat, tytöt etuoikeuden päästä samassa kyydissä? Miten tulisi toimia jos nouto-/jättöpiste on määritelty jonkun muun oppilaan tarpeita vastaavaksi ja nouto-/jättöpisteen alun perin määrittänyt peruste poistuu? Miten ne oppilaat, joiden olosuhteet eivät edellytä tiettyä nouto-/jättöpaikkaa voivat ennakoida muun koulukuljetusoppilaan olosuhteiden muutoksesta johtuvat muutokset omissa nouto- /jättöpaikoissaan? Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 Koulukuljetukset suunnitellaan lukuvuosittain koulujen lukujärjestysten mukaisesti. Periaatteiden mukaisesti kaikilla luokka-asteilla, myös esikoululaisilla käytetään ensi sijassa olemassa olevaa linjaliikennettä. Linjaliikenteen palveluja täydennetään kunnan ostoliikenteellä. Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta ovelle kuljetuksina vaan oppilaat kerääntyvät pääteiden varrelle yhteisille pysäkeille. Oppilailla kuljettava omavastuumatka nouto- /jättöpaikalle on esiopetus -3.lk oppilaille kolme kilometriä ja 4-9 luokan oppilaille viisi kilometriä. Nouto-/jättöpisteet pyritään valitsemaan siten, että niissä on turvallista purkaa ja täyttää autoa, eikä synny tarpeetonta tienylitystarvetta. Kaikkia koulukuljetusautoja käytetään, eikä autoissa ole ylimääräistä tilaa nk. maksullisen sisäisen bussiverkoston käyttöönottamiseksi. Koulukuljetusautoilla on ainoastaan kolme tuntia tyhjää aikaa keskellä päivää, mutta silloin kaikki oppilaat ovat joko esikoulussa tai koulussa. Ostoliikenteen autoissa on rajoitetusti paikkoja, eikä nykyresurssilla ole mahdollista antaa oppilaiden kulkea ystäville tai harrastuksiin. Oikeus kulkea harrastuksiin tai ystävien luo pitäisi taata kaikille asuinpaikasta ja koulun päättymisajasta riippumatta. Iltapäivisin koulut päättyvät klo 12.30, 13.15, ja Koulukuljetuksista vastaavalle toimistonhoitajalle on erittäin haasteellista saada kaikkien 472 oppilaiden kuljetukset synkronisoitua niin, että odotusajat ovat mahdollisimman lyhyet ja että kaikki mahtuvat autoihin. Koulukuljetuksen piirissä olevat oppilaat ovat vakuutettuja, mutta vakuutus kattaa ainoastaan ne vahingot, jotka syntyvät esiopetuksen/koulun ja kotipysäkin välisellä matkalla. Sivistysosaston lakisääteinen velvollisuus on järjestää perusopetuslain ja -asetuksen mukaista opetusta/oppilashuoltoa. Huoltajilla on vastuu huolehtia lapsistaan, heidän mahdollisuuksistaan tavata ystäviä ja kulkemistaan eri harrastuksiin. n kunnan koulukuljetusperiaatteet ja niiden noudattaminen takaavat sen, että jokaista oppilasta kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Periaatteiden muokkaaminen on mahdollista mikäli päättäjät näin haluavat, mutta periaatteista poikkeaminen yhden oppilaan tai perheen kohdalla ei ole mahdollista. Koulukuljetusperiaatteiden muokkaaminen kesken sopimuskauden on myös haasteellista, sillä mikäli haluamme lyhentää omavastuumatkoja, sopimuksen mukaiset ajokilometrit ja käytössä oleva kalusto ei tule riittämään ja tästä aiheutuu runsaasti lisäkustannuksia. Vuositasolla n kunnan koulukuljetuskustannukset ovat Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina Tahto & Toivo- ryhmän valtuutettujen Pesosen ja Paasikiven allekirjoittama valtuustoaloite. Valmistelija: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman p , s-posti Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle - selostusosan merkitsemistä vastaukseksi Koulukuljetukset turvallisemmiksi/n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi koskevaan valtuustoaloitteeseen ja - aloitteen julistamista loppuun käsitellyksi Käsittely: Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Jäsen Paasikivi ehdotti pykälän palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotusta ei kannatettu. Jäsen Halonen ehdotti jäsen Hautamäen kannattamana, että esittelijän ehdotuksen lisäksi sivistystoimenjohtaja valtuutetaan valmistelemaan syksyksi 2013 jo aiemmin esillä olleen innovatiivisen kuljetuskilpailutuksen, jolla pyritään joustavamman kuljetussopimuksen saamiseen syksyksi Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin nimenhuutoäänestys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestävät JAA ja jäsen Halosen ehdotuksen puolesta äänestävät EI. Äänestystulos JAA 0 ääntä, EI 9 (Gottberg, Alho, Backman, Malmgren, Halonen, Hautamäki, Huittinen, Paasikivi, Savinainen) ääntä. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että lautakunta oli päättänyt jäsen Halosen ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle - selostusosan merkitsemistä vastaukseksi Koulukuljetukset turvallisemmiksi/n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi koskevaan valtuustoaloitteeseen ja - aloitteen julistamista loppuun käsitellyksi - että sivistystoimenjohtaja valtuutetaan valmistelemaan syksyksi 2013 jo aiemmin esillä olleen innovatiivisen kuljetuskilpailutuksen, jolla pyritään joustavamman kuljetussopimuksen saamiseen syksyksi === Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 KH Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena jätettyyn valtuustoaloitteeseen koskien n koulukuljetusperiaatteiden uusimista sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnanjohtajan estyneenä olleessa hallintojohtaja Sorvanto toimi asian esittelijänä. Ehdotus hyväksyttiin. === KV 91 Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 KH:509 /2012 KV 92 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN SKUUTTAUS- JA SKEITTAUSPUISTON PERUSTAMISTA SIVLTK Oheismateriaalia Tahto & Toivo - ryhmän valtuutetut Pesonen ja Paasikivi ovat tehneet valtuustoaloitteen Skuuttaus- ja skeittauspuiston perustamiseksi. Aloitteessa Pesonen ja Paasikivi esittävät että sivistysosaston tulisi perustaa nykyaikaisen lähiliikuntapuiston (skuuttaus- ja skeittauspuiston) urheilukentän takaosaan. Liikuntapuiston kohderyhmänä tulisi erityisesti olla alakouluikäiset lapset jotka harrastavat skuuttausta ja skeittausta. Puisto antaisi lapsille hyvän mahdollisuuden tavata samanikäisiä lapsia ja nauttia ulkoilmasta. Valtuutetut toteavat että skuuttaus- ja skeittailu ovat perusliikuntaa ja kehittävät motoriikkaa, luovuutta ja tasapainotaitoja. Valtuutetut ehdottavat että urheilukentän takaosassa olevaa aluetta tulisi kehittää monipuolisemmaksi ja läheisyydessä olevaa puistoaluetta tulisi hyödyntää. Valtuustoaloite oheismateriaalina. Sivistysosasto on vuoden 2012 aikana kehittänyt vapaa ajan palvelutarjontaa mahdollisimman monipuoliseksi. Kuntakeskukseen on avattu skeittiparkki, frisbeegolfrata ja pystytetty graffitiseinä. Skeittiparkin ja graffitiseinän taustana ovat kuntalaisten aloitteet ja projektit toteutettiin yhteistyössä nuorten kanssa, Skeittiparkkia tullaan kehittämään ja suunnitelmissa on myös parkour-kentän rakentaminen. Parkour on 1980-luvulla Ranskassa kehitetty liikuntalaji, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti paikasta A paikkaan B. Parkouraaja voi liikkumisessaan hyödyntää esteitä ja käyttää vaikkapa kaiteita, kattoja ja parvekkeita "ponnahduslautoinaan". n kunnan skeittiparkki - SiVa (n Vaneri) - avattiin toukokuussa 2012 urheilukentän taakse. Projekti alkoi joulukuussa 2011 yhteisellä kokoontumisella nuorten kanssa nuorisotilalla. Facebookiin perustettiin sivu, jossa nuoret pääsivät suunnittelemaan tulevaa skeittiparkkia ja sivua käytettiin tiedottamiseen ja koollekutsumiseen. Skeittiparkin rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2012 ja nuoret rakensivat skeittiparkin elementtejä/rakennelmia kunnan varikolla yhdessä kunnan huoltomiehen kanssa. Rakentamiseen osallistui illasta riippuen viisi viisitoista aktiivista nuorta kunnan huoltomiehen ohjauksessa ja valvonnassa. Lisäksi mukana oli myös nuorten vanhempia. Tunnelma rakentamisessa oli todella innostunut. Skeittiparkin käytön määrä yllätti positiivisesti vaikka oletus oli, että kysyntää löytyy paljon. Samalla on huomattu realiteetit, kova käyttö tuo myös huoltovaatimuksia. Materiaalivalinta oli taloudellinen ja elementit on rakennettu puusta ja vanerista, metalliliuskoja ja vahventeita on myös käytetty. Nykyään suositaan betonirakentamista ja tuohon suuntaan on kunnan syytä Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 skeittiparkkia kehittää. Betonirakentamisella on kaksi erityisen hyvää puolta: käytöstä syntyvät äänet ovat pienemmät ja huolto vähäisempää. Sivistysosasto on aloittanut betonisen skeittiparkkihankkeen ja parkourkentän suunnittelun ja rahoitusta tullaan hakemaan opetusministeriöstä. Opetusministeriö on ilmoittanut, että lla on hyvät ja erittäin todennäköiset mahdollisuudet saada rahoitusta. Vaikka betonista skeittiparkkia ei pystyttäisi taloudellisista syistä toteuttamaan vuonna 2013, on nuorille luvattu, että skeittiparkkia kehitetään ja parannetaan tästä vuodesta. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina Tahto & Toivo- ryhmän valtuutettujen Pesosen ja Paasikiven allekirjoittama valtuustoaloite. Valmistelija: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman p , s-posti Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle - selostusosan merkitsemistä vastaukseksi Skuuttaus- ja skeittauspuiston perustamiseksi koskevaan valtuustoaloitteeseen ja - aloitteen julistamista loppuun käsitellyksi. Ehdotuksen mukaan. === KH Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena jätettyyn valtuustoaloitteeseen koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston perustamista sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnanjohtajan estyneenä olleessa hallintojohtaja Sorvanto toimi asian esittelijänä. Ehdotus hyväksyttiin. === KV 92 Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 KH:319 /2010 KV 93 SIUNTION MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVAN TARKISTUS, 2. VAIHE EKEJAMAAP Liite 5 On laadittu luonnos kaavoitusohjelmaksi. Siinä on esitetty vv kaavahankkeet, niiden aikataulu, asukasmäärä, kaavataloudelliset kustannukset ja erittely kunnan ja yksityisten omistamat alueet. Luonnos sisältää nykytilanteesta ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi Lisäksi on tehty tonttivarantoselvitys. Käydään yleiskeskustelu jatkovalmistelun pohjaksi ja pannaan pöydälle. Ehdotuksen mukaan. = = = EKEJAMAAP 23 FCG Oy:ltä (Kimo Koski) on pyydetty tarjous kuntataloudellisen selvityksen päivittämiseksi. Liite 3 - Kunnan tonttivaranto/kaavoitusohjelma vv maapoliittiset toimenpiteet kuntatalouden parantamiseksi hyväksytään ja lähetetään kh:lle. - Esitetään kh:lle että kuntataloudellinen selvitys päivitetään. Työ esitetään tilattavaksi FCG Oy:ltä tarjouksen mukaisesti joka on alkuperäisenkin selvityksen tehnyt. Tarjous on kohtuullinen hinnaltaan ja FCG Oy:n asiantuntemus hyvä. Työ esitetään tehtäväksi tämän vuoden aikana. Lähtötiedot esitetään pyydettäväksi lautakunnilta. - Kuntataloudellisesta selvityksestä laaditaan oma raportti toimenpidesuosituksineen. Ehdotuksen mukaan, lisättynä että: - myös maankäytön kehityskuva ehdotetaan päivitettäväksi - valtuustoaloite, joka koskee Kaakkois-n kaavoitusta toimitetaan lähtöaineistoksi FCG OY:lle. = = = Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 KH Liite 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on valmistellut luonnoksen n kunnan kaavoitusohjelmasta vuosille Lisäksi on laadittu liitteen mukainen selvitys Kunnan tonttivaranto / kaavoitusohjelma v , maapoliittiset toimenpiteet kuntatalouden parantamiseksi. Kuntataloudellisen selvityksen päivittämisestä on pyydetty tarjous FCG Oy:ltä. FCG Oy on tehnyt myös alkuperäisen kuntataloudellisen selvityksen. Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on todennut , että euron tarjous on hinnan osalta kohtuullinen ja että FCG Oy:n asiantuntemus on hyvä. Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta esittää, että työ tehdään vielä vuoden 2010 aikana, ja että lähtötiedot pyydetään lautakunnilta. Myös valtuustoaloite koskien Kaakkois-n asemakaavan laatimista toimitetaan kuntataloudellisen selvityksen lähtöaineistoksi. Myös kunnan rakennusjärjestyksen ja ilmastostrategian sekä suunnittelutarveratkaisujen periaatteiden uudistaminen on ajankohtaista. Lisäksi elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle edellä mainittujen lisäksi myös maankäytön kehityskuvan päivittämistä ja tämän päivityksen huomioimista vuoden 2011 talousarvion valmistelussa. Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä liitteenä olevan selvityksen Kunnan tonttivaranto / kaavoitusohjelma v , maapoliittiset toimenpiteet kuntatalouden parantamiseksi pohjaksi talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista ja muuta jatkovalmistelua varten. 2. tilata kuntataloudellisen selvityksen päivityksen FCG Oy:ltä euron hintaan. 3. antaa ympäristölautakunnalle tehtäväksi valmistella kunnan rakennusjärjestyksen ja ilmastostrategian uudistaminen sekä suunnittelutarveratkaisujen periaatteet. 4. käynnistää maankäytön kehityskuvan päivityksen valmistelun ja huomioida maankäytön kehityskuvan päivitys vuoden 2011 talousarvion valmistelussa. Käsittely: Esittelijä muutti päätösehdotusta ja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Asia jätettiin pöydälle = = = Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 KH Käsittely: Kunnanhallituksen jäseniä pyydetään ottamaan mukaan edellisen kokouksen materiaali. Kunnanhallitus päättää lähettää asian tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää lähettää asian tekniselle ja ympäristölautakunnalle valmisteltavaksi. Kunnanhallitus päätti lähettää asian tekniselle ja ympäristölautakunnalle valmisteltavaksi. === TEKNLTK Oheismateriaali n kunnan maankäytön kehityskuva asiakirja on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kehityskuvan päivitystyö käynnistyi syksyllä Työtä on jatkettu professori Kai Wartiaisen ja johtaja Pasi Rajalan Pöyry-Finland Oy:n tukemana. Kehityskuvan kuntataloudellisesta selvityksestä on vastannut johtava konsultti Kimmo Koski FCG Oy:stä. n valtuustoseminaarit päivitystyön tiimoilta pidettiin ja Ympäristö- ja rakennuslautakuntaa on pyydetty antamaan lausuntonsa maankäytön kehityskuvan päivityksestä syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen kehityskuvan jatkosuunnittelun periaatteet viedään kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen asiantuntijat laativat lopullisen ehdotuksen maankäytön kehityskuvan päivitykseksi. Samassa yhteydessä laaditaan myös kehityskuvan toteutusohjelmaehdotus. Maankäytön kehityskuva toteutusohjelmineen käsitellään lopuksi kunnanvaltuustossa. Maankäytön kehityskuvan päivitystyö maksaa arviolta euroa (asiantuntijapalvelut). Oheismateriaalista ilmi käyvän maankäytön kehityskuvan päivityksen periaatevaihtoehdoista vaihtoehto C, jossa keskuksina ovat kuntakeskus ja Störsvikin alueet; on realistinen ja sopii parhaiten jatkosuunnittelun pohjaksi. Kuntakeskuksen ja Sunnanvikin-Störsvikin alueiden kehittäminen luo hyvän pohjan kuntarakenteelle. Kuntakeskuksen väestöpohjan voimakas vah- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 vistaminen on ensisijainen tavoite, joka tarkoittaa väestöpohjan ainakin kaksinkertaistamista keskipitkällä aikavälillä. Sen sijainti kolmen huomattavasti suuremman keskustan (Kirkkonummen, Nummelan ja Lohjan) välissä edellyttää huomattavasti suurempaa väestöpohjaa, jotta nykyiset palvelut (kunnalliset ja kaupalliset palvelut, joukkoliikenne) voidaan säilyttää ja niitä asteittain parantaa ja monipuolistaa. Keskeistä on korostaa vesistöjen ja rantojen käytön tehostamista suojelumääräyksiä (NATURA) unohtamatta. Uusiksi elementeiksi suunnittelussa tulee ottaa njoki ja Tjusträsketin kaakkoisranta sekä Bränmalmsbäcken kuntakeskuksessa sekä meren ranta-alueet etelässä. Tanskasta ja Etelä-Ruotsista löytyy loistavia esimerkkejä, kuinka ranta-alueita on hyödynnetty maankäytön suunnittelussa. Vaihtoehto C:n taajamat sijaitsevat maantieteellisesti kunnan keskellä. Alueen läpi kulkee kunnallistekniikan verkosto, samoin maantie- ja rautatieyhteydet ovat valmiina kaikkiin suuntiin. Myös kunnalliset ja kaupalliset palvelut ovat alueella valmiina. Muissa vaihtoehdoissa esitettyjen uusien taajamien rakentaminen hajauttaa ja heikentää kuntarakennetta eikä niiden perustamiseen kunnalla ole resursseja. Uudet taajamat sijaitsisivat kunnan reunaosissa ja osittain jopa naapurikunnan puolella. Yritystoiminta Sunnanvikin alueella ja merellisen asumisen keskus vapaaajankeskuksen vieressä Störsvikin alueella, tulevat olemaan ainutlaatuinen kokonaisuus, (asuminen työpaikat - vapaa-ajan aktiviteetit) johon jatkossa kannattaa panostaa. Tulevaisuudessa vapaa-ajan osuus korostuu. Hajarakentamisen hillintä ja ohjaaminen taajamiin on keskeinen tavoite. Sillä on kuntatalouden kannalta huomattavaa merkitystä, sillä hajarakentaminen on kuntataloudellisesti kallista verrattuna taajarakentamiseen, jonka Kimmo Kosken selvitys osoittaa. MRL:n 16 :n mukainen kunnan alueen määrittäminen suunnittelutarvealueeksi rakennusjärjestyksessä on syytä ottaa harkittavaksi. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Kunta voi rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 Kunnan rakennusjärjestyksessä on sivuasunnon rakentamismahdollisuus joko olevan asunnon yhteyteen tai erillisenä rakennuksena tilalla. Sivuasunnon koko saa olla korkeintaan 120 k-m2, eikä sitä saa lohkoa. Sivuasunnon rakentamismahdollisuus on osoittautunut toimivaksi, joten sen käyttömahdollisuuksia tulee parantaa. Yleensä sivuasunnon elinkaari on paljon pidempi, kuin sen kulloinenkin käyttötarkoitus. Myös tällä tavoin voidaan asutusta joustavasti tiivistää. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina Maankäytön kehityskuvan päivitystyön yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset (Kaj Wartiainen, Pasi Rajala Pöyry Finland Oy). - Oheismateriaalina Maankäytön kehityskuvan kuntataloudellisen selvityksen päivitys (Kimmo Koski, FCG Oy). Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että - maankäytön kehityskuvan päivityksen jatkotyöstämisen pohjaksi valitaan vaihtoehto C ja - että kunnan rakennusjärjestyksen uudistamistyö käynnistetään siten, että samassa yhteydessä tarkastellaan suunnittelutarvealueet ja sivuasunnon käyttömahdollisuudet. Käsittely: Asia käsiteltiin asian 74 jälkeen. Kunnaninsinöörin estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi tekninen johtaja Catharina Lindström. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että - maankäytön kehityskuvan päivityksen jatkotyöstämisen pohjaksi valitaan vaihtoehto C ja - että kunnan rakennusjärjestyksen uudistamistyö käynnistetään siten, että samassa yhteydessä tarkastellaan suunnittelutarvealueet ja sivuasunnon käyttömahdollisuudet. ==== KH Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 Kunnanhallitus päättää 1. valita maankäytön kehityskuvan päivityksen jatkotyöstämisen pohjaksi vaihtoehto C:n ja 2. käynnistää kunnan rakennusjärjestyksen uudistamistyön siten, että samassa yhteydessä tarkastellaan suunnittelutarvealueet ja sivuasunnon käyttömahdollisuudet. Ehdotus hyväksyttiin. ==== TEKNLTK Oheismateriaali Kunnan maankäytön kehityskuvan tarkistus käynnistyi vuoden 2011 alussa. Aiemmin oli käynyt ilmi, ettei edellisen, yli kymmenen vuotta vanhan maankäytön kehityskuvan tavoitteita saavuteta. Vaikka pääkaupunkiseutu on kasvanut lähes ennakoidusti ja kasvua on ssa pyritty ohjaamaan aiemmasta maankäytön kehityskuvasta johdetun strategian mukaisesti, ei kasvu ole suunnitellulla tavalla keskittynyt. Edellinen visio ei riittävällä tavalla huomioinut n erityispiirteitä. Visiossa oletettiin kasvun olevan samankaltaista kuin muuallakin Helsingin seudulla. ssa kerrostalotuotanto muualla kuin kuntakeskuksessa ei ole ollut linjassa kysynnän kanssa, sillä sta selkeästi haetaan maaseutumaisempaa elämäntyyliä kuin lähempää pääkaupunkiseudun sydäntä. Tässä tarkistetussa maankäytön kehityskuvassa on maaseutumaisuus ja asumisen väljyys otettu suunnittelun keskeiseksi lähtökohdaksi. Tämän vastapainoksi on haluttu vahvistaa ja tiivistää nykyisiä keskuksia. Oheismateriaalina oleva kehitystyön loppuraportti huomioi erityisesti keskusta-alueen ja Pikkalan - Störsvikin alueen kehittämisen. Kauppapaikat sekä ympäristöön liittyvät asiat otetaan myös kattavasti esille. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina maakäytön kehityskuvatyön loppuraportti. Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää, että - raportti hyväksytään ohjeeksi varsinaiselle kunnan yleiskaavoitukselle - päätös lähetetään kunnanhallitukselle tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. ==== Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 KH Käsittely: Kunnanhallitus merkitsee maankäytön kehityskuvatyön loppuraportin tiedoksi. Kunnanjohtajan estyneenä olleessa hallintojohtaja Sorvanto toimi asian esittelijänä. Kokouksessa jaettiin oheismateriaalina ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksen 128. Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kunnanhallitus 1. merkitsee maankäytön kehityskuvatyön loppuraportin tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee maankäytön kehityskuvatyön loppuraportin tiedoksi. KV 93 Kunnanhallitus 1. merkitsi maankäytön kehityskuvatyön loppuraportin tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee maankäytön kehityskuvatyön loppuraportin tiedoksi. === Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 TEKNLTK:483 /2012 KV 94 ASUNTORAKENTAMINEN KUNTAKESKUKSESSA SIUNTION SYDÄMEN ALUEELLA EKEJAMAAP Oheismateriaali Viime vuonna on järjestetty yhteistyössä Asuntosäätiön kanssa tontinluovu- Liite 2 tuskilpailu urheilukentän pohjoispuoleisella rivitaloalueella (6 150 k m2). Yhtään tarjousta ei saatu. Sen jälkeen rakennusliikkeisiin oltu suoraan yhteydessä ja markkinoitu n Sydämen aluetta. Lemminkäinen Talo Oyj (jäljempänä Lemminkäinen)on ilmoittanut kiinnostuksensa aloittaa kerrostalotuotanto radan varren kortteissa lähettämällä rakennusoikeuden ostotarjouksen. Lemminkäinen on halukas ostamaan korttelien 25, 27 ja 28 rakennusoikeuden. Kauppa ehdotetaan toteutettavaksi siten, että korttelin 25 oston yhteydessä kunta antaa kortteleihin 27 ja 28 varauksen, jossa sovitaan ehdot, joiden täyttyessä Lemminkäinen ostaa uuden korttelin puolikkaan. Korttelin 25 ehdotetaan ostettavaksi v loppuun mennessä, kauppahinnasta puolet maksettavaksi v loppuun mennessä Ehtona kortteleiden 27 ja 28 osalta on, että mikäli myyntiponnisteluista huolimatta asunnot eivät mene kaupaksi, Lemminkäinen ei osta uutta korttelin puolikasta ennen kuin vanhat asunnot on saatu myytyä ja uuden kohteen ennakkomarkkinoinnissa on saavutettu aloituskynnys. Tämä ehto vaatii tarkennuksen vielä. Neljän vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäisen korttelin rakennuslupa on jätetty, tarkastetaan, että esisopimuksessa Lemminkäiselle määritetyt rakentamisvaatimukset on täytetty. Mikäli velvoitteet eivät ole täyttyneet Lemminkäisestä johtuvasta syystä, saa kunta myydä alueen vapaasti kolmannelle osapuolelle. Newsec Valuation Oy:n lausunnon mukaan markkinahinta kortteleiden 25, 27 ja 28 on 150 euroa / k-m². Saadussa tarjouksessa korttelin 25 hinta on 130 euroa / k-m² ja kortteleiden 27 ja 28 osalta 155 euroa / k-m². Lemminkäisen tekemä tarjous on siis markkinahintainen. Siinä korttelin 25 hinta on 130 euroa / k m². Lausunto on lyhennetty selvyyden vuoksi koskemaan vain asuntorakennusoikeutta. Lisäperusteluna voidaan mainita, että ARA on antanut uuden päätöksen valtion tukeman asuntotuotannon enimmäishinnoista, jossa ssa kerrostalotonttien perushinta on laskenut entisesta 115 euroa / k m²:stä nykyi- Lautakunta Kunnanhallitus

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot