Periaatteet ja menettelytavat jätemaksun kohtuullistamiseen ja perimättä jättämiseen sekä jäteastioiden tyhjennysvälin harventamiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Periaatteet ja menettelytavat jätemaksun kohtuullistamiseen ja perimättä jättämiseen sekä jäteastioiden tyhjennysvälin harventamiseen"

Transkriptio

1 Jätelautakunta / 1 Periaatteet ja menettelytavat jätemaksun kohtuullistamiseen ja perimättä jättämiseen sekä jäteastioiden tyhjennysvälin harventamiseen Sisältö 1. Johdanto Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen Jätehuollon perusmaksun perimättä jättäminen Aluekeräyspisteen jätemaksun kohtuullistamisen harkinta Vakituisen asunnon aluekeräyspisteen jätemaksun kohtuullistaminen Vapaa ajan asunnon aluekeräyspisteen jätemaksun kohtuullistaminen Aluekeräyspisteen jätemaksun perimättä jättäminen Jäteastioiden tyhjennysvälin harventaminen Alueen jätehuoltomääräykset Jäteastioiden tyhjennysvälin harventamisen harkinta vakituisissa asunnoissa Jäteastioiden tyhjennysvälin harventamisen harkinta vapaa ajan asunnoissa Päätöksentekomenettely Toimivalta Hakeminen Jätemaksun kohtuullistamishakemuksen käsittely viranomaisessa Jäteastioiden tyhjennysvälin käsittely viranomaisessa Valitusosoitus ja jatkotoimenpiteet... 6

2 2 1. Johdanto Periaatteiden ja menettelytapojen luominen jätemaksujen kohtuullistamista ja perimättä jättämistä sekä jäteastioiden tyhjennysvälin harventamista varten on tarpeellista monesta syystä. Yhtenäiset linjaukset takaavat alueen kuntalaisille yhtenäisen kohtelun ja antavat tietoa hakijoille jätehuoltoviranomaisen päätöslinjasta. Lisäksi niiden tarkoituksena on nopeuttaa hakemusten ja muistutusten käsittelyä. 2. Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen 2.1. Jätehuollon perusmaksun perimättä jättäminen Koko Päijät Hämeen jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistökohtainen jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu. Ekomaksu (Jätelain 646/ mukainen perusmaksu) laskutetaan kaikista käytössä tai käytettävissä olevista vakituisista ja vapaa ajan asunnoista, riippumatta syntyvän jätteen määrästä. Ekomaksulla ei rahoiteta jätteen määrään perustuvia jätteenkuljetusja käsittelykuluja eli päivittäisjätehuoltoa vaan kiinteitä jätehuoltopalveluita (ekopisteverkosto, jäteasemat, jätepäivystys, vaarallisten jätteiden keräys ja jäteneuvonta), joita kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää. Oikeuskäytännön mukaan ekomaksu voidaan periä kun palvelu on tarjolla eikä se edellytä palvelun käyttöä. Ekomaksua ei kohtuullisteta, mutta se voidaan jättää perimättä. Erityisiä syitä harkita perusmaksun perimättä jättämistä ovat: (1) Asuinrakennuksen haltija on laitoshoidossa. Hakemuksessa tulee osoittaa, että asunto ei ole laitoshoidon aikana kenenkään muun loma tai vakituisena asuntona. (2) Kiinteistön asuinrakennus on asumiskelvoton tai puretaan eikä asunnon haltijalla ole tarvetta jätehuoltopalveluihin. Asuinkelvottomuus voidaan osoittaa rakennusvalvonnan tai ympäristöviranomaisen lausunnolla tai valokuvilla. (3) Useampi saman omistajan asuinrakennusta muodostavat yhden kokonaisuuden tai pihapiirin, joka on yhden talouden käytössä. Perusmaksu peritään vain yhden asunnon osalta Aluekeräyspisteen jätemaksun kohtuullistamisen harkinta Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella peritään jätetaksan mukaisena julkisoikeudellisena maksuna aluekeräyspistemaksua tai kiinteistökohtaisen keräyksen maksuja. Jätemaksua ei ole pääsääntöisesti mahdollista kohtuullistaa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilta hakijoilta. Tällaisen hakijan on mahdollista keskeyttää jätteenkeräys jätetaksan 5 mukaisesti. Jätelain (646/2011) nojalla kaikkien asuin ja vapaa ajan kiinteistöjen on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Jätelain 78 :n mukaan kunnan on kannettava järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua, jonka jätteen haltija on 80 :n mukaan velvollinen maksamaan. Jätemaksut määrätään Päijät Hämeen jätelautakunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Jätelain 81 :n mukaan, mikäli jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, maksu voidaan maksuvelvollisen hakemuksesta tai viranomaisen aloitteesta

3 3 määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä, ottaen huomioon jätteen määrä, kunnan järjestämän jätehuollon palvelutaso ja jätteen tuottajan tai kiinteistön haltijan 41 :n 2 tai 3 momentin mukaisesti järjestämä jätteen käsittely tai kuljetus. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätehuoltomääräysten mukaan jätteenpoltto on kielletty, eikä sitä voida katsoa jätelain tarkoittamaksi omatoimiseksi käsittelyksi. Päijät Hämeen alueen jätetaksassa on huomioitu biojätteen erittely, eikä kompostointi täten ole peruste jätemaksun kohtuullistamiselle. Vapaa ajan kiinteistöllä syntyvien jätteiden kuljettaminen vakituisen asunnon jäteastiaan ei ole peruste jätemaksun kohtuullistamiselle, koska jätemaksu on kiinteistökohtainen. Myös korkein hallinto oikeus on päätöksellään (T1793, ) muun muassa linjannut, ettei jätteiden vieminen vakituisen asunnon jäteastiaan ole peruste jätemaksun alentamiselle, koska kyseessä ei ole jätelain 81 :n tarkoittama jätteen omatoiminen käsittely ja kuljetus. Vaikka vapaa ajan kiinteistö saattaa olla varsin pitkiä aikoja käyttämättömänä, on jätehuoltojärjestelmän oltava valmiina ottamaan syntyviä jätteitä vastaan siinä vaiheessa kun rakennus taas otetaan käyttöön. Tästä aiheutuu kunnalliselle jätehuollolle todellisia kustannuksia. Korkeimman hallinto oikeuden (T1793, ) linjausten mukaan jätelain 81 :ssä mainittua jätemäärän poikkeuksellista vähäisyyttä arvioitaessa ratkaisevana seikkana voidaan pitää sitä, että kiinteistöä käytetään tai se on käytettävissä tavanomaiseen loma asumiseen. Käytettävissä olevalla kiinteistöllä syntyvän jätteen määrää ei voida pitää poikkeuksellisen vähäisenä. Jätelaki ei tunne sosiaalisten perusteiden huomioimista maksujen määräytymisperusteena Vakituisen asunnon aluekeräyspisteen jätemaksun kohtuullistaminen Vakituisen asunnon jätemaksua voidaan harkita kohtuullistettavaksi seuraavissa tapauksissa: (1) Kiinteistö on pois asumiskäytöstä yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta esimerkiksi laitoshoidon tai ulkomailla asumisen vuoksi. (2) Ainoa asukas asuu pääsääntöisesti (esimerkiksi arkipäivisin) toisella paikkakunnalla. (3) Asukkaan jätehuolto on erittäin vaikeasti tavoitettavissa: aluekeräyspisteeseen on kohtuuttoman pitkä matka ja aluekeräyspiste ei ole kotimatkan tai asiointimatkan lähellä. Asukkaan tulee hakemuksessa osoittaa, miten kiinteistön jätehuolto on järjestetty jätelain ja jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Kohtien (1) ja (2) tapauksissa jätemaksun kohtuullistamisen määrää harkitaan tapauskohtaisesti ja Kohdan (3) tapauksessa jätemaksua kohtuullistetaan 40 %:iin kyseisestä maksuluokasta. Jos asiakkaan kiinteistön sijainnin perusteella toisen kunnan aluekeräyspiste olisi helpommin saavutettavissa, asiakas ohjataan toisen yhtiön asiakkaaksi Vapaa ajan asunnon aluekeräyspisteen jätemaksun kohtuullistaminen Vapaa ajan jätemaksua voidaan harkita kohtuullistettavaksi seuraavissa tapauksissa: (1) Jätteen määrä on poikkeuksellisen vähäinen. Jätteen määrä katsotaan vähäiseksi, jos vapaa ajan asunto on käyttämättä ja kiinteistöllä ei yövytä. Hakemuksessa tulee osoittaa,

4 4 että vapaa ajan asuntoa ei käytetä ja ettei vapaa ajan asunnolla ole muita käyttäjiä kuin hakija. (2) Asukkaan jätehuolto on erittäin vaikeasti tavoitettavissa: aluekeräyspisteeseen on kohtuuttoman pitkä matka, ja aluekeräyspiste ei ole kotimatkan tai asiointimatkan lähellä. Edellä mainituissa tapauksissa jätemaksua kohtuullistetaan 40 %:iin alueen alimmasta vapaa ajan asunnon jätetaksan mukaisesta maksuluokasta. Jos asiakkaan kiinteistön sijainnin perusteella toisen kunnan aluekeräyspiste olisi helpommin saavutettavissa, asiakas ohjataan toisen yhtiön asiakkaaksi Aluekeräyspisteen jätemaksun perimättä jättäminen Erityisiä syitä harkita maksun perimättä jättämistä ovat: (1) Kiinteistön haltija on laitoshoidossa. Hakemuksessa tulee osoittaa, että asunto ei ole laitoshoidon aikana kenenkään muun loma tai vakituisena asuntona. (2) Kiinteistön rakennus on asumiskelvoton tai puretaan eikä kiinteistön haltijalla tarvetta jätehuoltopalveluihin. Kiinteistön asuinkelvottomuus tai purku voidaan osoittaa rakennusvalvonnan tai ympäristöviranomaisen lausunnolla tai valokuvilla. (3) Useampi saman omistajan kiinteistöä muodostavat yhden kokonaisuuden tai pihapiirin, joka on yhden talouden käytössä. Jätemaksu peritään vain yhdeltä kiinteistöltä. 3. Jäteastioiden tyhjennysvälin harventaminen 3.1. Alueen jätehuoltomääräykset Päijät Hämeen jätelautakunnan alueella jätehuoltomääräysten mukainen pisin energiajäteastian tyhjennysväli Asikkalassa, Hämeenkoskella, Kärkölässä, Myrskylässä, Pukkilassa, Padasjoella, Heinolassa, Nastolassa, Hollolassa ja Orimattilassa on 12 viikkoa. Lahdessa ja Sysmässä pisin tyhjennysväli on 8 viikkoa. Sekajäte(kaatopaikkajäte)astian pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa mikäli biojätettä ei kompostoida kiinteistöllä. Mikäli biojäte kompostoidaan kiinteistöllä sekajäteastian (kaatopaikkajäteastian) pisin tyhjennysväli on energiajäteastian mukainen Jäteastioiden tyhjennysvälin harventamisen harkinta vakituisissa asunnoissa Tyhjennysvälin pituus harkitaan tapauskohtaisesti, pisin myönnettävä tyhjennysväli energiajätteelle on 26 viikkoa. Jos kiinteistöllä ei kompostoida, sekajäteastian tyhjennysväliä ei harvenneta. Jos kiinteistöllä kompostoidaan asianmukaisesti, sekajätteen (kaatopaikkajätteen) kuljetusväliä voidaan harventaa enintään 26 viikkoon. Jäteastian tyhjennysvälin harventamista voidaan harkita mikäli edellytykset 1 3 täyttyvät: (1) Jätteen määrä: Edellytyksenä harvennetun tyhjennysvälin myöntämiselle on, että syntyvän jätteen määrä on vähäinen, hyötyjätteet (paperi, kartonki, metalli, lasi) lajitellaan ja toimitetaan keräyspisteisiin. Kaikilla kiinteistöillä on oltava jäteastiat sekä seka(kaatopaikka) että energiajätteelle.

5 5 (2) Jätteen käsittely: Kiinteistöllä ei polteta jätettä. Keräyspaperiksi soveltumatonta kuivaa paperia, pahvia ja kartonkia sekä kyllästämätöntä puujätettä voidaan polttaa pieniä määriä lämmityksen yhteydessä. Kompostori voi olla teollinen tai itse tehty. Kompostoinnista ei saa aiheutua haittaa ympäristölle tai terveydelle. (3) Jätteen säilytys: Tyhjennysväli on sellainen, että jätteistä ei aiheudu roskaantumista, hygieenistä haittaa kuten hajua tai terveydellistä vaaraa ja kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Keräysvälineisiin kerättävät jätteet eivät saa sisältää biojätettä tai muita pilaantuvia jätteitä Jäteastioiden tyhjennysvälin harventamisen harkinta vapaa ajan asunnoissa Jäteastioiden tyhjennysvälin pituus harkitaan tapauskohtaisesti, pisin myönnettävä tyhjennysväli energiajätteelle on 52 viikkoa. Jos kiinteistöllä ei kompostoida, sekajäteastian tyhjennysväliä ei harvenneta. Jos kiinteistöllä kompostoidaan asianmukaisesti, sekajätteen (kaatopaikkajätteen) kuljetusväliä voidaan harventaa enintään 52 viikkoon. Jäteastian tyhjennysvälin harventamista voidaan harkita mikäli edellytykset 1 3 täyttyvät: (1) Jätteen määrä: Edellytyksenä harvennetun tyhjennysvälin myöntämiselle on, että syntyvän jätteen määrä on vähäinen, hyötyjätteet (paperi, kartonki, metalli, lasi) lajitellaan ja toimitetaan keräyspisteisiin. Kaikilla kiinteistöillä on oltava jäteastiat sekä seka(kaatopaikka) että energiajätteelle. (2) Jätteen käsittely: Kiinteistöllä ei polteta jätettä. Keräyspaperiksi soveltumatonta kuivaa paperia, pahvia ja kartonkia sekä kyllästämätöntä puujätettä voidaan polttaa pieniä määriä lämmityksen yhteydessä. Kompostori voi olla teollinen tai itse tehty. Kompostoinnista ei saa aiheutua haittaa ympäristölle tai terveydelle. (3) Jätteen säilytys: Tyhjennysväli on sellainen, että jätteistä ei aiheudu roskaantumista, hygieenistä haittaa kuten hajua tai terveydellistä vaaraa ja kertyvät. (4) Kiinteistö on käytössä vain lyhyen ajan vuodesta, esimerkiksi kesäaikana. 4. Päätöksentekomenettely 4.1. Toimivalta Jätetaksan mukaisesta maksusta poikkeamisesta päättää jäteasiamies. Toimivallasta määrätään Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimiala johtosäännön 6a 3 momentissa, 8 2 momentissa ja johtosäännön liitteen kohdassa jätemaksua koskevien muistutusten käsittely. Kunnallistekniikan johtaja on /43 tehdyllä päätöksellä delegoinut jätemaksujen kohtuullistamista koskevat päätösvallan jäteasiamiehelle. Jäteasiamiehen ollessa poissa toimivaltainen viranomainen on kunnallistekniikan johtaja. Jäteastioiden tyhjennysvälin harventamisesta päättää jäteasiamies. Toimivallasta määrätään Teknisen ja ympäristötoimialan johtosäännön 6a 3 momentissa, 8 2 momentissa ja johtosäännön liitteen kohdassa "Kunnallisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen". Päijät Hämeen jätelautakunta on siirtänyt toimivallan jäteasiamiehelle päätöksessä Jäteasiamiehen ollessa poissa toimivaltainen viranomainen on kunnallistekniikan johtaja ( /17 ).

6 Hakeminen Jätemaksun kohtuullistamista ja perimättä jättämistä sekä jäteastian tyhjennysvälin harventamista haetaan lomakkeilla. Hakemuslomakkeita on saatavilla internetissä Päijät Hämeen jätelautakunnan sivuilla, Lahden kaupungin teknisen viraston asiakaspalvelupisteessä tai sen voi pyytää jätehuoltoviranomaiselta. Hakemuksen voi toimittaa joko kirjeitse tai sähköpostilla ja se osoitetaan Päijät Hämeen jätelautakunnalle. Saapunut hakemus kirjataan sähköiseen järjestelmään Jätemaksun kohtuullistamishakemuksen käsittely viranomaisessa Jätelain (646/2011) 82 jätemaksun maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Hakemus katsotaan vireilletulleeksi hakemuksen lähetyspäivästä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. Puutteellista hakemusta pyydetään täydentämään. Täydennykselle annetaan aikaa kuukausi. Jos on aihetta epäillä jätteiden asiatonta käsittelyä kiinteistöllä tai jos hakija ilmoittaa, että kiinteistöllä poltetaan jätettä, otetaan yhteyttä hakijan kunnan ympäristösihteeriin/ tarkastajaan. Päätöksen voimassaoloaika harkitaan tapauskohtaisesti. Myönteinen päätös on voimassa enintään kolme maksukautta tai siihen saakka kunnes olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat. Päätös raukeaa ilman erillistä päätöstä jos olosuhteet muuttuvat. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista jätteen synnyssä. Kielteinen päätös on voimassa siihen saakka kunnes olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat Jäteastioiden tyhjennysvälin käsittely viranomaisessa Puutteellista hakemusta pyydetään täydentämään. Kuljetusyrittäjältä tarkistetaan, että hakija on liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jos on aihetta epäillä jätteiden asiatonta käsittelyä kiinteistöllä tai jos hakija ilmoittaa, että kiinteistöllä poltetaan jätettä, otetaan yhteyttä hakijan kunnan ympäristösihteeriin/ tarkastajaan. Päätös tehdään määräaikaiseksi tai siihen asti kunnes jätteiden muodostumisessa tai käsittelyssä tapahtuu olennainen muutos tai jos kiinteistö vaihtaa omistajaa. Hakijan tulee ilmoittaa muutoksista välittömästi jätehuoltoviranomaiselle Valitusosoitus ja jatkotoimenpiteet Päätöksissä on 30 päivän valitusoikeus Kouvolan hallinto oikeuteen. Viranomainen voi korjata päätöstä oma aloitteisesti jälkikäteen hakijan hyväksi. Hakijalle kielteinen päätös toimitetaan kirjatulla kirjeellä ja hakijalle myönteinen päätös kirjaamattomalla kirjeellä. Jätemaksun kohtuullistamista koskevat päätökset lähetetään sähköpostitse tiedoksi laskun lähettäjälle. Jäteastian tyhjennysvälin harventamista koskevat päätökset lähetään sähköpostitse tiedoksi alueen yrittäjille. Jäteastian tyhjennysvälin harventamispäätöksiä ja jätemaksun kohtuullistamispäätöksiä ei aseteta nähtäville, eikä lautakunnalla ole niihin otto oikeutta. Päätökset annetaan tiedoksi jätelautakunnalle. Päätökset merkitään jätehuoltoviranomaisen rekisteriin.

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

PERIAATTEET JA MENETTELYTAVAT

PERIAATTEET JA MENETTELYTAVAT Rakennuslautakunta 20.4.2017 Liite 1 24 PERIAATTEET JA MENETTELYTAVAT JÄTEMAKSUN MUUTOSHAKEMUSTEN JA JÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLIN PIDENNYSHAKEMUSTEN JOHDOSTA TEHDYISSÄ PÄÄTÖKSISSÄ Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

JÄTTEIDEN POLTTO ERI KUNTIEN ALUEELLA / JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTTEIDEN POLTTO ERI KUNTIEN ALUEELLA / JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTTEIDEN POLTTO ERI KUNTIEN ALUEELLA / JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Jätehuoltomääräys Avopoltto määräyksissä 1 Hankasalmi Pieniä määriä keräyspaperiksi soveltumatonta puhdasta jätepaperia, -pahvia ja -kartonkia

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. 2016 Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. 2016 Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Julkaissut 2016 Tornion hallintopalvelut Nro 2 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan 26.1.2016 hyväksymä, voimassa 1.4.2016 lähtien

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Perustamisvuosi 1996 Toiminnot Kukkuroinmäen jätekeskukseen rakennettu 2001- Omistajina Etelä-Karjalan 9 kuntaa Liikevaihto vuonna 20106,5 M, osinkoa ei jaeta Henkilöstöä n.

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA: KUNNALLISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA: KUNNALLISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA: KUNNALLISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT VOIMASSA 1.6.2011 lähtien Jäteastia 0 % alv 23 % alv 0 % alv 23 % alv 0 % alv 23 % alv 0 % alv 23 % alv 0 %

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus ma klo 8-19 ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 24.11.2015. Kokoustiedot Aika Tiistai 15.12.2015 klo 19.00. Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 24.11.2015. Kokoustiedot Aika Tiistai 15.12.2015 klo 19.00. Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 24.11.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.12.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lohjan Sammatin. Lohjan maksut

Lohjan Sammatin. Lohjan maksut LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Kaikki maksut on esitetty euroina. Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu Tyrnävä. Jätetaksa 2016

Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu Tyrnävä. Jätetaksa 2016 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu Tyrnävä Jätetaksa 2016 15.12.2015 1 Jätetaksa ja jätemaksut Jätelain 78 :n ja 80 :n mukaisesti kunta perii jätemaksua järjestämästään jätehuollosta kiinteistön

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

/m 3 Alv 24 % Yhteensä Vesi 1,76 0,42 2,18 Jätevesi 1,88 0,45 2,33

/m 3 Alv 24 % Yhteensä Vesi 1,76 0,42 2,18 Jätevesi 1,88 0,45 2,33 1/5 KEMIN VESI OY:N TAKSA Taksan voimaantulopäivä 1.1.2013. Kemin Vesi Oy perii liittymistä ja käyttöä koskevia maksuja, sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioiden. Kaikki perittävät maksut ovat

Lisätiedot

9.10.2015. Vesimaksun yksikköhinta, / m 3 Liittyjältä peritään vesimaksua toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.

9.10.2015. Vesimaksun yksikköhinta, / m 3 Liittyjältä peritään vesimaksua toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Liite 1 1 (5) HSY:N VESIHUOLLON TAKSA 1.1.2016 ALKAEN 1 Käyttömaksut Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Maksua peritään erikseen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2014 Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 Sisällysluettelo YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...3 1 Soveltamisala...3 2 Tavoitteet...3 3 Määritelmät...3 JÄTTEEN LAJITTELU,

Lisätiedot

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA 1/(16) Kunnalliset jätehuoltomääräykset EHDOTUS KUNNALLISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan

Lisätiedot

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Sivu 1 / 5 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Kunnan jätehuoltoviranomainen (Joensuun alueellinen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/2014/2 Dnro PSAVI/82/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/2014/2 Dnro PSAVI/82/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 17/2014/2 Dnro PSAVI/82/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2014 ASIA HAKIJA Kalajoen Käännän ojitusyhteisöjen sääntöjen vahvistaminen, Kalajoki Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska

Lisätiedot

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI

. + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI . + Jätehuoltomääräykset SIIKAJOKI sivu 1 Sisällysluettelo: Johdanto.... 2 Osa 1 Yleistä jätehuollosta..2 Vastuu jätehuollon järjestämisestä.2 Kunnan järjestämä jätehuolto.3 Jätteiden keräys kiinteistöillä..3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto 12/2015 Asunto-osasto 13.04.2015 Apulaisosastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto 12/2015 Asunto-osasto 13.04.2015 Apulaisosastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 14 Asukasvalintaperusteista poikkeaminen; Hoas, Pohjoinen Rautatiekatu 29 HEL 2015-004257 T 10 07 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti antaa Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiölle

Lisätiedot

Jätelautakunta 1.3.2016 / Viitasaaren tekninen lautakunta 30.3.2016

Jätelautakunta 1.3.2016 / Viitasaaren tekninen lautakunta 30.3.2016 Jätelautakunta 1.3.2016 / Viitasaaren tekninen lautakunta 30.3.2016 Lausunnot ja mielipiteet jätehuoltomääräys luonnoksesta Lausuntojen ja mielipiteiden asiasisällön arviointi ja vaikutus määräyksiin Karstulan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(68) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.12.2010 nro 8/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(68) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.12.2010 nro 8/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(68) KOKOUSAIKA Perjantai 17.12.2010 kello 14.00 15.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki,

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Perusosa vakituinen asunto 11,99 14,87 vapaa-ajan asunto 6,00 7,44 Kuntaosa vakituinen asunto ILOMANTSI 0,00 0,00 vapaa-ajan asunto ILOMANTSI 0,00 0,00 vakituinen asunto JOENSUU

Lisätiedot

KUULUTUS LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ

KUULUTUS LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ KUULUTUS Lapin Jätehuolto kuntayhtymän 1.1.2013 voimaan tulevan Jätemaksutaksan luonnos on nähtävänä kuntayhtymän kunnissa: Enontekiö, Inari, Kittilä, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.5.2015 - Kvalt 20.4.2015 / 18 ja 19

KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.5.2015 - Kvalt 20.4.2015 / 18 ja 19 KOSKEN TL KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.5.2015 - Kvalt 20.4.2015 / 18 ja 19 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Kosken Tl kunnanvaltuuston kokouksessa 20

Lisätiedot

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, Paimion kaupunki 145/14.06.00.02/2013. Jätehuoltolautakunta 04.04.2013 15

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, Paimion kaupunki 145/14.06.00.02/2013. Jätehuoltolautakunta 04.04.2013 15 Jätehuoltolautakunta 15 04.04.2013 Jätehuoltolautakunta 23 21.05.2013 Jätehuoltolautakunta 24 26.08.2014 Jätehuoltolautakunta 43 11.11.2014 Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, Paimion kaupunki 145/14.06.00.02/2013

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 3 Nuorten toimintaryhmän FGJ-Group projektiavustuksen 2013 käyttämättä jääneen osuuden takaisinperintä HEL 2013-000228 T 02 05 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Toimistopäällikkö

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

HULEVESIEN HALLINTA TALOYHTIÖSSÄ

HULEVESIEN HALLINTA TALOYHTIÖSSÄ HULEVESIEN HALLINTA TALOYHTIÖSSÄ Teija Suutari Suunnittelupäällikkö Mitä on hulevesi? Hulevesi = Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä.

Lisätiedot

Muutoksenhakuohje. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimus. Valitusosoitus

Muutoksenhakuohje. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimus. Valitusosoitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

HE 226/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 226/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että niitä perusteita, joilla soviteltua työttömyysetuutta

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristötalon kanslia, Valtakatu 33, Kuusankoski 3.6.2016 klo 9-15

Tekniikka- ja ympäristötalon kanslia, Valtakatu 33, Kuusankoski 3.6.2016 klo 9-15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 95 Kymen jätelautakunta 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 14:00-14:35 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät 25-33

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset - jätehuoltomääräykset Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset 01.10.2015 alkaen Jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset...1 1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset...

Lisätiedot

Jätemaksun muodostumisperusteet lyhyesti

Jätemaksun muodostumisperusteet lyhyesti Joensuun alueellinen jätelautakunta 42 29.10.2015 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen 6130/02.05.00/2015 JATELK 42 Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet 1.1.2019 Jyväskylän seudun jätelautakunta on siirtänyt sille määriteltyä toimivaltaa toimintasäännöllä viranhaltijalle. Viranhaltijapäätökset tehdään jätelain

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

SASTAMALAN VEDEN TAKSAT 2016, 1.1.2016 alkaen

SASTAMALAN VEDEN TAKSAT 2016, 1.1.2016 alkaen 1 SASTAMALAN VEDEN TAKSAT 2016, 1.1.2016 alkaen Hyväksytty Sastamalan Veden johtokunnan kokouksessa 25. päivänä elokuuta 2015, 26. Voimaantulopäivä 1.1.2016. Taksat käsittävät voimaan astuessaan koko Sastamalan

Lisätiedot

Tränuholmen ranta-asemakaava; Vastineet kaavaehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä kaavan hyväksyminen

Tränuholmen ranta-asemakaava; Vastineet kaavaehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä kaavan hyväksyminen Ympäristölautakunta 128 13.11.2012 Ympäristölautakunta 96 26.08.2015 Kaupunginhallitus 224 14.09.2015 Ympäristölautakunta 173 09.12.2015 Kaupunginhallitus 13 11.01.2016 Kaupunginhallitus 143 06.06.2016

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Kohtuullistamishakemuksen perustelut (lisäselvitykset kääntöpuolelle tai liitteellä)

Kohtuullistamishakemuksen perustelut (lisäselvitykset kääntöpuolelle tai liitteellä) ALUEKERÄYSMAKSUN KOHTUULLISTAMISHAKEMUS Jätelaki 6 luku 27-33 Hakija täyttää: Kiinteistötunnus Kiinteistön sijaintikunta Kiinteistön omistajan nimi Kiinteistön asukaan nimi (ellei sama) Kiinteistön osoite

Lisätiedot

TAITAJA 2015 YRITTÄJYYS

TAITAJA 2015 YRITTÄJYYS TAITAJA 2015 YRITTÄJYYS Semifinaali, Seinäjoki Tuomarit: Jennika Hakola, Harri Seppälä, Terhi Varpuluoma Semifinaalitehtävän yhteistyökumppanit: Mever Oy, Lakeuden Etappi Oy Yrittäjyyslajin semifinaalitehtävän

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ (voimaantulo 1.1.2015)

VIITASAAREN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ (voimaantulo 1.1.2015) VIITASAAREN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ (voimaantulo 1.1.2015) 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2014. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2014. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2014 Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kyselyn toteutus 2 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä

Lisätiedot

KUVA 1. Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2006-2012

KUVA 1. Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2006-2012 NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ KÄÄNTYI HÄMEESSÄ KASVUUN Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 19 310 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 095 vähemmän (-5,4 %) kuin

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti:

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2009 Muutettu 1.7.2009 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Kemikaali Luokitus Määrä (t) Haitalliset ja ärsyttävät X i ja X n 550 Ympäristölle vaaralliset N (R50, R50/53) N (R51/R53)

Kemikaali Luokitus Määrä (t) Haitalliset ja ärsyttävät X i ja X n 550 Ympäristölle vaaralliset N (R50, R50/53) N (R51/R53) PÄÄTÖS 1 (4) Schenker Cargo Oy Turku PL 9 00621 HELSINKI Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Kappaletavaravarasto, Turku Schenker Cargo Oy, Turun varasto, osoitteessa Vuoksenniskankatu

Lisätiedot

Kohde sijaitsee I luokan Epilänharju-Villilä A pohjavesialueella varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella.

Kohde sijaitsee I luokan Epilänharju-Villilä A pohjavesialueella varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. HAKIJA Neste Markkinointi Oy PL 95 00095 NESTE OIL KIINTEISTÖT Tampereen kaupungissa Lielahden kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnus 837-263-2497-1 osoitteessa Lielahdenkatu 2 Kiinteistön omistaa Kesko

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töi-

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töi- Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) n lakimies 363 Takaisinsaantivaatimuksen hyväksyminen, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, liukastuminen Tikkurikujalla Suutarilassa HEL 2015-003384 T 03 01 00 Jalkakäytävä

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) kokonaan raukeavat valtausalueet: 9202/8-12 ja 9446/1-5 sekä osittain raukeavat valtausalueet: 9202/1-7

Kuulutus 1 (1) kokonaan raukeavat valtausalueet: 9202/8-12 ja 9446/1-5 sekä osittain raukeavat valtausalueet: 9202/1-7 Kuulutus 1 (1) KaivNro 12.5.2015 9202, 9446 KUULUTUS (Tukes) on kaivoslain (621/2011) 180.1 :n ja 67 :n mukaisesti päättänyt 12.5.2015 valtausoikeuksien raukeamisesta. Hakija: Kaivosrekisterinumero: Sijainti:

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontatarve

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontatarve Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontatarve KOKOEKO seminaari 24.2.2011 Kuopio SAVO-KARJALAN Vesiensuojelua vuodesta 1963 Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio Puh: 017-2647 200, Fax: 017-2647 217 Toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Liite ILOMANTSIN KUNTA Tekninen ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty: 2.12.2014 116 Voimaan: 1.2.2015 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011)

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista

Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista Rovaniemen kaupungin maapoliittinen ohjelma Seminaaripäivä 3.11.2009 Matti Ylijääskö Maapoliittinen ohjelma 2008 2012 Maankäyttö kv 13.10.2008 Kaupunki

Lisätiedot

OHJE YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

OHJE YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 10.3.2015 HL / 11.3.2015 AV / 20.3.2015 AT Khall liite 3 Kh 7.4.2015 OHJE YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Suomussalmen kunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi. Ohjeet yritysvaikutusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Kunnossapitoyksikkö 22.03.2016 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Kunnossapitoyksikkö 22.03.2016 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Metron vaihteiden ja vaihteiden osien hankinta HEL 2016-003445 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Salomar Oy:ltä metron vaihteet ja vaihteiden

Lisätiedot

Sähköpostiosoite: Postiosoite: PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sähköpostiosoite: Postiosoite: PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka

Lisätiedot

Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätejakeiden keräilystä ja lajittelusta on säädetty erikseen.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätejakeiden keräilystä ja lajittelusta on säädetty erikseen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kaupunkirakennelautakunta on ne hyväksynyt 16.12.2008 ja määrännyt tulemaan voimaan

Lisätiedot

KUNTIEN ROOLI MUUTOKSESSA Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi 3.2.

KUNTIEN ROOLI MUUTOKSESSA Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi 3.2. Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme KUNTIEN ROOLI MUUTOKSESSA Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi 3.2. @Jari_Parkkonen #PHliitto Lähde: Tilastokeskus Kartta ja analyysi: Timo Aro Lähde:

Lisätiedot

Kuinka syöttötariffijärjestelmä toimii? Energiaviraston kiintiöinfo 21.10.2014 Tekninen asiantuntija Mari Tenhovirta

Kuinka syöttötariffijärjestelmä toimii? Energiaviraston kiintiöinfo 21.10.2014 Tekninen asiantuntija Mari Tenhovirta Kuinka syöttötariffijärjestelmä toimii? Energiaviraston kiintiöinfo 21.10.2014 Tekninen asiantuntija Mari Tenhovirta LOMAKKEET ENNAKKOTIETO KIINTIÖHAKEMUS KIINTIÖPÄÄTÖS ENNAKKOILMOITUS HYVÄKSYMISHAKEMUS

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Vuosaaren kaatopaikka, bentoniittimatto ja salaojamatto HEL 2015 001966

Tarjouspyyntö. Vuosaaren kaatopaikka, bentoniittimatto ja salaojamatto HEL 2015 001966 Tarjouspyyntö Vuosaaren kaatopaikka, bentoniittimatto ja salaojamatto HEL 2015 001966 Sanna Syrjänen 13.2.2015 1(5) Tarjousnimike 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Vuosaaren kaatopaikka, bentoniittimatto

Lisätiedot

POSION KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Toimintaympäristölautakunta 11.12.2012 Hyväksytty kokouksessa 18.12.2012 94

POSION KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Toimintaympäristölautakunta 11.12.2012 Hyväksytty kokouksessa 18.12.2012 94 POSION KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Toimintaympäristölautakunta 11.12.2012 Hyväksytty kokouksessa 18.12.2012 94 1 Sisällysluettelo POSIO KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...2 I SOVELTAMISALA, TAVOITTEET

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta 7.1.2013 5 2 1. OMAISHOIDON TUKI... 3 Tuen myöntämisedellytykset... 3 Omaishoidon tuen hakeminen ja käsittely...

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) KOKOUSAIKA Perjantai 19.11.2010 kello 13.00 13.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista

Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista raportointikaudelta 1.1. - 31.12.214 8.4.215 Jakelu: Hallitus Jätelautakunta Kuntien ympäristönsuojelusihteerit SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 3 1.1. Johdanto...

Lisätiedot

Manner-Suomen kehittämisohjelma 2014-2020. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet

Manner-Suomen kehittämisohjelma 2014-2020. Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Manner-Suomen kehittämisohjelma 2014-2020 Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 7.5.2015) 09.04.2015

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi HSY:n jätehuollon vuositilasto 213 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 52 Helsinki puhelin 9 156 11 faksi 9 1561 211 www.hsy.fi Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Mäntyharju, Pertunmaa Varauksen nimi: Piippumäki 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0034.

Päätös. Varausalueen sijainti: Mäntyharju, Pertunmaa Varauksen nimi: Piippumäki 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0034. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus Oy Fennoscandian Resources Ab Peltisepäntie 35 A1 20320 Turku VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2015

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 34 29.09.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Kosken Tl kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 34 Jätelautakunta teki kokouksessa 11.6.2013 (10 ) jätelain 149 :n mu kai sen päätöksen jatkaa Loimi-Hämeen

Lisätiedot

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit LAKIEHDOTUS Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 64, 71 e, 77 ja 179, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

HE 150/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 150/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusjakojen tukemisesta annettua lakia siten,

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

Aluefoorumi 10.3.2016 Kuopio

Aluefoorumi 10.3.2016 Kuopio Aluefoorumi 10.3.2016 Kuopio Millainen on hyvä lupahakemus Valvojan näkökulma 9.3.2016 Hyvä lupahakemus valvojan näkökulmasta 1/4 Viranomaisiin kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa Hakemus oikein mitoitettu

Lisätiedot

ympäristömministeriön maksuasetus 1205/2006 ympäristöministeriön suoritehinnaston vahvistaminen

ympäristömministeriön maksuasetus 1205/2006 ympäristöministeriön suoritehinnaston vahvistaminen Päiväys Datum Dnro Dnr 3.1.2007 YM 1/00/2007 Jakelussa mainituille Viite Hänvisning ympäristömministeriön maksuasetus 1205/2006 Asia Ärende ympäristöministeriön suoritehinnaston vahvistaminen Ympäristöministeriö

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat 1.6.2016 alkaen

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT. Kaavoitus Paikkatieto. Taksat 1.6.2016 alkaen PAIMION KAUPUNKI TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Paikkatieto Taksat 1.6.2016 alkaen Ympäristölautakunta on kokouksessaan 21.4.2016 päättänyt hyväksyä taksat, jotka tulevat voimaan 1.6.2016 alkaen.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Liite 3 Tekninen keskus. Vaalimainostelineet SOPIMUSLUONNOS. Sisältö

ESPOON KAUPUNKI Liite 3 Tekninen keskus. Vaalimainostelineet SOPIMUSLUONNOS. Sisältö ESPOON KAUPUNKI Liite 3 Tekninen keskus Vaalimainostelineet SOPIMUSLUONNOS Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 3 1.1 TILAAJA 3 1.2 TOIMITTAJA 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE 3 3 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KESTO 3 4 TILAUKSET, HINNAT

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO (EHDOTUS)

PALVELUMAKSUHINNASTO (EHDOTUS) JÄMSÄN KAUPUNKI Jämsän Vesi liikelaitos 1(6) PALVELUMAKSUHINNASTO (EHDOTUS) LAITOS: Jämsän Vesi liikelaitos Hyväksytty Jämsän Veden johtokunnan kokouksessa xxxxxx Voimaantulopäivä 1.1.2013. Vesihuollon

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus, joka koskee Munaistenmetsän kaatopaikan ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamista, Uusikaupunki.

Ympäristölupahakemus, joka koskee Munaistenmetsän kaatopaikan ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamista, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 103/2013/1 Dnro ESAVI/257/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Munaistenmetsän kaatopaikan ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten

Lisätiedot

SASTAMALAN VEDEN TAKSAT 2011, 1.1.2011 alkaen

SASTAMALAN VEDEN TAKSAT 2011, 1.1.2011 alkaen SASTAMALAN VEDEN TAKSAT 2011, 1.1.2011 alkaen 1 Hyväksytty Sastamalan Veden johtokunnan kokouksessa 28.päivänä lokakuuta 2010, 59. Voimaantulopäivä 01.01.2011. Taksat käsittävät voimaan astuessaan koko

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Slovenian tasavallalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sovellettavat lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, MRL) 6, 62, 74.

Sovellettavat lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, MRL) 6, 62, 74. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (1) 237 Asianro 2826/10.02.04/2012 Lausunto / Suovun ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Kuopion

Lisätiedot

1. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..55. 2. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..55. 3. 49 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..55. 2. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..55. 3. 49 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 7.9.2016 54 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 6 / 2016 Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 17:00 17:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..55

Lisätiedot

Kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta lausuntoa sisäisten vuokrien uusista määräysperusteista 15.4.2016 mennessä.

Kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta lausuntoa sisäisten vuokrien uusista määräysperusteista 15.4.2016 mennessä. Sivistyslautakunta 34 14.04.2016 Sivistyslautakunta 45 12.05.2016 LAUSUNTO SISÄISTEN VUOKRIEN UUSISTA PERIAATTEISTA SIVLK 14.04.2016 34 Valmistelu ja lisätiedot: sivistysjohtaja Hilding Mattsson 040 833

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Jäteyhtiön perustajaosakkaana. Jäteyhtiön osakkeenomistajat ( Osakkeenomistaja tai yhdessä Osakkeenomistajat )

Helsingin kaupunki, Jäteyhtiön perustajaosakkaana. Jäteyhtiön osakkeenomistajat ( Osakkeenomistaja tai yhdessä Osakkeenomistajat ) Liite 7.4 Osakassopimusluonnos OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy (y-tunnus 2346319-8, Jäteyhtiö ) Helsingin kaupunki, Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

TÖYSÄ 17.10.2012 Liite 1

TÖYSÄ 17.10.2012 Liite 1 TÖYSÄ 17.10.2012 Liite 1 1 TUURIN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE OSAA KORTTELISTA 13 SEKÄ TIEALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavamuutosalueen pinta-ala

Lisätiedot

29.4.2016 OMAISHOIDON VAPAAN JA KEHITYSVAMMAISTEN TILAPÄISHOIDON PALVELUIDEN HANKINTA

29.4.2016 OMAISHOIDON VAPAAN JA KEHITYSVAMMAISTEN TILAPÄISHOIDON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) OMAISHOIDON VAPAAN JA KEHITYSVAMMAISTEN TILAPÄISHOIDON PALVELUIDEN HANKINTA Kangasalan kunta pyytää tarjouksia alle 65-vuotiaiden omaishoidon vapaiden ja kehitysvammaisten tilapäishoidon

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN (MH, RR ja AH 9.12.2015)

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN (MH, RR ja AH 9.12.2015) 1/5 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN (MH, RR ja AH 9.12.2015) (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) 1. Omaishoidon tuen määrittelyä Omaishoidon tuella tarkoitetaan

Lisätiedot

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Kasvihuonekaasupitoisuudet ilmakehässä vakiinnutetaan tasolle, joka estää vaaralliset muutokset ja mahdollistaa sopeutumisen Rakennettu ympäristö on energiatehokas, elinvoimainen

Lisätiedot

Solvallan urheiluopiston jätevedenpuhdistamon purkuputken poistamista koskevan määräajan pidentäminen, Espoo

Solvallan urheiluopiston jätevedenpuhdistamon purkuputken poistamista koskevan määräajan pidentäminen, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 86/2015/2 Dnro ESAVI/1886/2015 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2015 ASIA Solvallan urheiluopiston jätevedenpuhdistamon purkuputken poistamista koskevan määräajan pidentäminen, Espoo

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2016

Perusturvalautakunta 10.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2016 Perusturvalautakunta 10.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2016 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija

Lisätiedot

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö Perustettu v. 1998 Omistajat: Jyväskylän kaupunki Laukaan ja Muuramen kunnat Em. Lisäksi 9 asiakaskuntaa N. 200

Lisätiedot