LIFE HASCO. Task PID Myrkyllisen jätteen prosessointi HASCO. Peltorivi FISKARS FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIFE HASCO. Task PID 4033. Myrkyllisen jätteen prosessointi HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND"

Transkriptio

1 FT-Transport Oy Ab Peltorivi FISKARS FINLAND Puh: Fax: Toimitusjohtaja Stig Monthén Puh: Gsm: LIFE Task PID 4033 Myrkyllisen jätteen prosessointi FT-Transport Oy Ab 1

2 Saastuneiden maa-ainesten mikrobioioginen puhdistus Mikrokuitukalvojen käyttö kompostoinnissa Tutkimusraportti FT-Transport Oy Ab 2003 FT-Transport Oy Ab 2

3 Saastuneiden maa-ainesten mikrobiologinen käsitely Sisältö Johdanto 4 Erikoistekstiilit aumakompostoinnissa 6 Esimerkkilaitos Gross-Kreutz Brandenburg 8 Liite: Michael Kühner: Planenkompostierung Kompostierung unter semipermeabien Planendeckungen, seminaarialustus 10 Materiaalinäyte 16 FT-Transport Oy Ab 3

4 Johdanto Suunnittelu- ja konsulttipalveluita Centimen Oy toteutti vuosina orgaanisen jäteaineen biologisen käsittelyn menetelmiä koskevan laajahkon selvitystyön. Selvitys tapahtui FT-Transport Oy Ab:n toimeksiannosta ja liittyy Life Environment projektin alaisuudessa Virossa vuosina toteutettaviksi tarkoitettuihin alihankkeisiin. Selvitystyölle asetettiin eräitä keskeisiä reunaehtoja: 1. menetelmien tulee soveltua puolikoksin käsittelyyn. 2. menetelmien käyttö ei saa edellyttää kiinteitä laitosrakenteita 3. toiminnan tulee olla mahdollista myös paikan päällä, jätelähteen tai varaston äärellä. 4. menetelmän soveltamisen ja lopputuleman tulee vastata jätteiden käsittelystä EUalueella voimassa olevaa ympäristö- ja jätelainsäädäntöä. 5. erityinen paino on menetelmien soveltuvuudessa siirtymätalouksien (Viro, Baltia, muut Itä-Euroopan maat ja Venäjä) taloudelliseen tilanteeseen siten, että käytettäväksi esitettävien menetelmien tulisi olla toteutettavissa suhteellisen pienellä rahallisella panostuksella ja yksinkertaisella tekniikalla. Jo alkuvaiheessa osoittautui, että kompostoiminen on periaatteellisesti soveliain menetelmä orgaanisten ongelmajätteiden ja saastuneiden maa-ainesten käsittelyyn nimenomaan kohdealueen olosuhteita ajatellen. Samanaikaisesti jouduttiin toteamaan, että laajasta levinneisyydestään huolimatta aumoissa toteutettava avokompostointi ei vastaa enää olemassa olevia päästönormeja ja että se tullaan jonkinlaisen siirtymäajan jälkeen asteittain lopettamaan koko EUalueella. Alan julkaisuista suodattui muutaman viikon tutkimustyön jälkeen kaksi mahdollista kompostointimenetelmää, joilla arvioitiin olevan soveltamismahdollisuuksia ympäristönormien kiristymisestä huolimatta vähintäänkin kuluvan vuosikymmenen ajan. Ne olivat a. itsetoimivaan holvituuletukseen perustuva suuraumakompostointi ja b. erikoispeitetekstiileihin perustuva koneellista tuuletusta hyödyntävä aumakompostointimenetelma Toimeksiantoa noudattaen Centimen Oy selvitti aluksi holvituuletuksen teoreettiset perusteet saksalaistutkimuksiin nojautuen. Aiheesta on hyväksytty Weimarin yliopistossa tohtorinväitöskirja vuonna Väitöskirjassa esitetyn periaatteen mukaan toteutettiin 1 sosuon kompostointikentällä koe, jossa testattiin menetelmän toimivu utta tarkoitusta varten rakennetun prototyyppikaluston (tuuletuselementit) avulla. Tutkimusraportissa Orgaanisen jätteen biologinen käsittely on esitetty yksityiskohtaisesti sekä menetelmä teoreettisine perusteluineen, että sen edellyttämä laitteisto. Lisäksi raportissa esitetään toimintamalli jätteen nonstop-kompostoinnille. Raporttiin sisältyy edelleen hahmottelu puolikoksin haitta-aineiden intensiivikäsittelystä itsetuulettuvien suuraumojen avulla Itä-Vironmaan palavakiviteollisuuden alueilla. 1 Kts. tutkimusraportti Orgaanisen jätteen biologinen käsittely, FT-Transport Oy Ab 2003 FT-Transport Oy Ab 4

5 Menetelmä soveltuu erinomaisesti erityyppisten orgaanisten jätteiden käsittelyyn. Menetelmää voidaan soveltaa yhtälailla jätelietteiden, kuin bio- ja viherjätteen kompostointiin kuin kaatopaikalle loppusijoitettavan orgaanisen jätteen esikäsittelyyn. Sen yksikkökustannukset ovat aihaiset ja kompostointi on mahdollista yksinkertaisen kaluston avulla. Soveltamista rajoittaa suhteellisen suuri tilantarve ( t/ha/a) ja kompostointikierron suhteellisen pitkä kesto, materiaalista riippuen 4-6 kk. Menetelmää on laajasti testattu itäisen Saksan alueella. Erikoistekstiilien käyttö aumakompostoinnissa yhdistettynä koneelliseen tuuletukseen näytti esiselvitysten valossa älykkäältä ratkaisulta suurempaa tehokkuutta ja päästöjen täsmällistä hallintaa edellyttävissä tehtävissä. Referenssilaitoksia on ollut muutaman vuoden ajan käytössä mm. saksankielisessä Keski-Euroopassa ja lso-britanniassa. Lisäksi menetelmää sovelletaan Pohjois-Amerikassa ja eräissä Aasian maissa. Laitokset ovat rakenteiltaan ja monimutkaisuusasteeltaan hyvin eri tyyppisiä. Interisiivisen etsinnän jälkeen allekirjoittanut sai solmituksi suhteet menetelmän kehittäjiin, jotka 90-luvun alkuvuosina työskentelivät W.L.Gore Associates GmbH yhtiön palveluksessa Saksassa. Kirjeenvaihdon tuloksena kertyi suurehko määrä kirjallista materiaalia, jonka perusteella oli mahdollista luoda täsmällinen käsitys menetelmästä ja sen toiminnasta. Selvitystyö päättyi tutustumismatkaan, jonka yhteydessä oli mahdollisuus perehtyä paikanpäällä erikoistekstiilejä soveltavaan orgaanisen jätteen käsittelyyn erilaisissa alan laitoksissa. Matka tapahtui Sen kuluessa tutustuttiin mekaanisbiologiseen jätteenkäsittelyyn eri puolilla Saksaa. Tämä raportti on yhteenveto, jossa puoliläpäisevien kalvojen käyttöön perustuva kompostointi menetelmä esitellään periaatteellisella tasolla. Tekniset ratkaisut on suojattu patentein ja niiden käyttöön Otto edellyttää sopimuksia kompetentin toimittajan kanssa. Esitystä havainnollistetaan tutustumismatkan aineistolla. Selvitystyötä ovat keskusteluin ja erilaisin materiaalein tukeneet seuraavat henkilöt Dr. Markus Binding, COMP-ANY GmbH Franz Vogel, UTV-Kompostierungstechnik-Vertrieb OHG Dipl.Ing. Dieter Kuschel, SITA Remediation GmbH Gross-Kreutz Anlagenleiter Harald Knospe, Abfallbehandlungszentrum Saale-Orla Ulrich Glomzitza, Umwelt Elektronik GmbH & Co.KG Christian Wüthrich, ERATEC Engineering AG Antskog, Kari Arvola Suunnittelu- ja konsulttipalveluita Centimen Oy FT-Transport Oy Ab 5

6 Erikoistekstiilit aumakompostoinnissa Menetelmän peruselementti on kompostiaumojen päälle levitettävä erikoismateriaalista valmistettu peitto. Se koostuu kahdesta tai kolmesta kerroksesta, joista vaikuttava on polyetyleenikalvo. Mekaanisen kestävyyden lisäämiseksi on laminoitu tukikerrokset, jotka suojelevat kalvoa rasituksilta ja UV-säteilyltä. Polyetyleenikalvon huokosten koko vaihtelee välillä 0,1-3 µm. Tämä tarkoittaa, että vesipisarat, joiden läpimitta vaihtelee välillä 0,1-3 mm eivät kykene läpäisemään kalvoa edes kalvon suurimmista huokosista. Sen sijaan vesihöyry, jonka molekyylikoko on keskimäärin 0,0003µm pääsee kalvon läpi. Kalvohuokosten minimaalinen koko estää myös itiöiden ja useimpien pienorganismien ulospääsyn tekstiilillä peitetystä aumasta. 2 Esimerkki. Tyvek-taminaatin tekniset ominaisuudet 3 Ominaisuudet Yksikkö Tiedot Huomautuksia Väri vihreä/valkoinen Rakenne 2 kerrosta Tekstiilikerros kudottu (tukimateriaali) polypropyleeni Vaikuttava materiaali jännitetty polyetyleeni (sisäkerros) kuitu Paino g/m 2 n. 270 ISO 536 Höyryn läpäisy g/m 2 päivä ASTM E396 Ilman läpäisy 1/m 2 sek > 0,5 DIN Veden läpäisy cmh 2 O > 50 cm Column Lisä lämpö-ja UV- sisältyy materiaalin tasaus ominaisuuksiin Repimislujuus N/5cm Keskimäärin 1200 ASTM D Laajeneminen 18% ASTM D Kemikaalien Kestää kesto monia Mikro-organismien toimii ei takaa pitkäaikais kestävyys bakteerisulkuna sulkua Kalvon ominaisuuksista johtuu, että peiton alle muodostuu käytännössä ulkoilmasta erillään toimiva mikroilmasto. Massassa oleva kosteus muodostaa kalvon sisäpinnalle noin mm paksuisen vesihöyrykerroksen ja kalvon sisäpintaan kondensoituu vettä. Kalvo ja vesihöyrykerros muodostavat yhdessä tehokkaan esteen kaasujen pääsylle ulkoilmaan. Tutkimuksissa on todettu, että kompostissa syntyvistä kaasuista jopa 96% estyy pääsemästä ulkoilmaan. Näin ollen kyseessä on suljettu systeemi, joka kokemuksen mukaan toimii jopa luotettavammin kuin tavalliset kiinteäseinäiset kompostointilaitokset mittavine biofiltterijärjestelmineen. Peitekalvon ominaisuuksista johtuen kompostoitavan massan hapensaanti ei voi onnistua kalvon läpi suoraan ilmasta. Sen vuoksi käsiteltävään massaan on johdettava happea ulkopuolelta pumppaamalla tai imemällä sitä kalvon läpi. Puhallus muodostaa peiton sisään ylipaineen, joka auttaa happea tunkeutumaan materiaalin eri sopukoihin. Vastaava vaikutus on imuvoiman muodostamalla alipaineella. Saastuneiden materiaalien puhdistuksessa jälkimmäinen menetelmä on soveliain ja yleisesti käytössä. Imuputkiston yhteyteen liitetään yleensä myös kaasujen talteenotto, mahdollinen jälkipoltto, biofiltterit ja valumanesteen keräys. 2 Bakteerien koko vaihtelee välillä 0,5-10 µm, sieni-itiöiden vastaavasti välillä 1-30 µm ja virusten koko 0,92-0,26µm. 3 Lähde ERATEC Engineering AG, Hohfuhrenweg 4, CH-3250 Lyss. Tyvek on DuPont yhtiön tavaramerkki. FT-Transport Oy Ab 6

7 Prosessin ohjaus voi tapahtua kellokytkimillä, joihin on ohjelmoitu hapetusfrekvenssi ja kestot. Parempi tulos saadaan, kun ohjaus toteutetaan aumaan sijoitetun happisensorin avulla. Kun happitaso materiaalissa laskee asetetun arvon alapuolelle, hapetus käynnistyy ja jatkuu kunnes haluttu taso on saavutettu. Menetelmä varmistaa sataprosenttisesti optimaalisen hapetuksen ja energiatalouden. Hapetukseen tarvittava putkisto voidaan sijoittaa käsittelykentälle kiinteänä rakenteena, joka on suojattu metallilevyillä roskaantumiselta ja tukkeutumiselta. Kun kysymyksessä on materiaalin käsittely jätelähteen tai saastuneen maa-alueen läheisyydessä, tarvittava kalusto koostuu siirrettävistä putkistoista ja kontteihin sijoitetusta tekniikasta. Öljyputken katkeamisesta saastuneen maan puhdistusta Sachsen-Anhaltissa. FT-Transport Oy Ab 7

8 Menetelmä mahdollistaa erittäin suuren laitoskapasiteetin vaihtelun. Kun kysymys on toiminnasta, jonka tuloksena syntyy suuri määrä ympäristörelevanttia orgaanista jätemateriaalia, erikoistekstiileillä katettujen suuraumojen käyttö on edullisin ja tehokkain käsittelymuoto. Käytännössä materiaaliauman korkeus voi olla maksimissaan noin 3,5-4 metriä. Auman leveys ja pituus on ratkaistava käytettävissä olevan tilan ja käsiteltävän materiaalimäärän perusteella. Keskimääräinen käsittelyaika öljyisten hiilivetyjen, fenolien ja PAH-yhdisteiden saastuttamilla materiaaleilla on 4-5 kuukautta. Tämän jälkeen materiaalia voidaan käyttää ympäristölainsäädännön edellyttämällä tavalla rakennusaineena esimerkiksi tietöissä tai muissa vastaavissa kohteissa. Esimerkkilaitos Gross-Kreutz Brandenburg Tämän kirjoittaja tutustui maa-ainesten mikrobiologiseen puhdistuskeskukseen Berliinin länsilaidalla sijaitsevassa Gross-Kreutzin kylässä laitoksen johtajan Dieter Kuschelin opastuksella. Mikrobiologisen kasittelyn johtaja Dieter Kuschel, SITA Remediation Gross Kreutz (kuva vas). Oikealla raportin kirjoittaja. Aikaisemmalta nimeltään BRZ Gross Kreutz MmbH siirtyi viime keväänä ylikansallisen SITA-konsernin omistukseen ja tottelee nimeä SITA Remediation GmbH. Laitos käsittelee saastuneita rakennusmateriaaleja, maaperäsaasteita, erilaisia lietteitä, oljyisiä maita jne. vuosittain noin tonnia kahdeksassa kompostointiyksikössä. Pääasialliset asiakkaat ovat rakentajat, huoltamot, kunnat ja puolustusvoimat, joilta keskukseen toimitetaan säännöllisesti kasarmialueiden varikkojen likaamia maa-aineksia. Vasta valmistunut yksikkö osallistui vuonna 1993 Saksan suurimman ympäristöonnettomuuden jälkien saneeraukseen ja kompostoi tonnia öljyn likaamaa maata välittömästi onnettomuuspaikalla Sachsen- Anhaltissa (kts. kuva edellä). Keskuksen käytössä on 2,5 hehtaarin alue ja entisen DDR:n aikaisen lannoitetehtaan hallitilat. Katettu tila on varustettu sekoitussiiloilla, joissa käsiteltävään materiaaliin sekoitetaan lannoite ja tukiainetta tarpeen mukaan. FT-Transport Oy Ab 8

9 Laitos on rakennettu standard ien mukaan siten, että kukin aumayksikkö on pohjustettu nestettä läpaisemättömällä muovilla ja reunustettu ylivuotojen torjumiseksi. Ilmaputket on asennettu kiinteästi käsittely-yksikön pohjalle ja peitetty jakavalla sorakerroksella. Ilmapumput, biofiltteri ja poltto-yksikkö on sijoitettu omiin siirrettäviin kontteihinsä. Valumavedet johdetaan viemärin kautta keräyssäiliöön. Ilman jakoputkia varten on rakennettu kiinteä betoniseinällä varustettu erillisyksikkö, johon puhaltimet on sijoitettu. Nykyinen peitelaminaatti on Goren valmistetta, mutta haussa on uusi ja edullisempi toimittaja. Valmistajia on tätä nykyä markkinoilla useita. Puhallinyksikkö Imuputket johdetaan käsittely-yksikköön puhallinkeskuksesta (taustalla oleva rakennus). Putkien päälle levitetaan noin 30 senttimetrin sorakerros, joka tasoittaa ilmanottoa aumaan. Kaasujen talteenotto ja biofiltteriyksikkö (vas). Yrityspuiston kyltit (vas, alhaalla) Alakuvassa laitoksen keskusväylä. FT-Transport Oy Ab 9

10 LIITE Michael Kühner: Planenkompostierung - Kompostierung unter semipermeablen Planendeckungen. Seminaarialustus Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie in Fachaustausch mit Fachleuten der hessischen Umweltverwaltung und externen Referenten. FT-Transport Oy Ab 10

11 FT-Transport Oy Ab 11

12 FT-Transport Oy Ab 12

13 FT-Transport Oy Ab 13

14 FT-Transport Oy Ab 14

15 FT-Transport Oy Ab 15

16 FT-Transport Oy Ab 16

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi !" # # TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi Tiivistelmä Ympäristöasiat ovat vaikuttaneet pakkausalan kehitykseen viimeiset 20

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA Petri Väisänen Jarkko Salmenoja Kaatopaikkakaasun hallittu käsittely 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN KAATOPAIKOILLA...2 1.1

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Tiedot vuodelta 2010 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences MARKKU

Lisätiedot

twogether Niukat vesivarat vaativat luovuutta I Daio Paper Mishima ja vain yksi toimittaja I Säästöjä Voith Paperin tuotteilla

twogether Niukat vesivarat vaativat luovuutta I Daio Paper Mishima ja vain yksi toimittaja I Säästöjä Voith Paperin tuotteilla twogether Paper Technology Journal Niukat vesivarat vaativat luovuutta I Daio Paper Mishima ja vain yksi toimittaja I Säästöjä Voith Paperin tuotteilla 26 26 I 2008 I Voith Paper I twogether 2 LEHDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot