NEUROMUSKULAARINEN ETENEVÄ HYPOVENTILAATIO JA SAATTOHOITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUROMUSKULAARINEN ETENEVÄ HYPOVENTILAATIO JA SAATTOHOITO"

Transkriptio

1 NEUROMUSKULAARINEN ETENEVÄ HYPOVENTILAATIO JA SAATTOHOITO Arno Vuori OYL, VSSHP Hengitystukiyksikkö Ei sidonnaisuuksia -

2 ALS sairautena Liikehermoja rappeuttava etenevä sairaus (G12.2) Kerralla toivoton dg (paitsi FALS) fataali yleensä 3-5 v kuluessa diagnoosista - kyse itse asiassa pitkästä saattohoidosta Hoitoja ei ole, paitsi palliatiivisia Vrt syöpä: toivoa-epätoivoa-toivoa hoitoja on olemassa Katastrofi seuraa toistaan (toimintakyvyn osa-alueet) Valtava oirekirjo Osalle frontotemporaalinen dementia Etenemisnopeus erittäin yksilöllinen - voi pysähtyäkin pitkäksi aikaa Potilaan persoonallisuus korostuu Koskee aina myös läheisiä, pitkän aikaa Tajuissaan, ja asiallisia regressiota kylläkin

3 ALS sairautena Erikoissairaanhoidon tarjoama tuki usein riittämätön potilaan tarpeeseen nähden...ja lääkärit vaihtuvat Henkisen tuen tarve korostuu, potilaan rinnalla kulkeminen Säännölliset tapaamiset kiireettömästi Tärkeintä potilaalle uskallus olla läsnä, ei niinkään esim. puhuminen oman ahdistuksen hallinta Vaikeista asioista, hoitotahdosta ja hoitolinjoista puhuminen Potilaan kysymyksiin vastaaminen selkokielellä Potilaan tapaaminen sekä kahden kesken että omaisten läsnä ollessa, kotikäynnit luottamuksellinen hoitosuhde on edellytys!

4 Hengitysvaje Tulee jokseenkin kaikille, muttei alussa Voi olla aluksi vaikea havaita, ellei osaa kysyä Hypoventilaatiosyndrooman oireet, suorituskyky Systemaattinen, potilaskohtaisesti räätälöity seuranta Mukaillen Chest 1999; 116: Milloin 2PV? Hengitystiheys > 20 / min Rintakehän liikelaajuus (xiphoideus-tasolla < 5 cm) CO 2 -nousu myöhäinen merkki, HCO 3 ja BE parempia Muita hyödyllisiä (?): PCF (200 l/min), PEF FEV 1,0 < 1 litra (30% viitearvosta) Hengityslihasvoimat (MEP < 40 cmh 2 O, MIP < 30 cmh 2 O)

5 HENGITYSTUKIYKSIKKÖ Perustettu (VSSHP) Neuromuskulaaripotilaiden Hengitysvajeen tunnistaminen, arviointi, seuranta, hengityksen hoito Hoidon koordinointi Säännölliset tapaamiset yksilöllisin välein 1 lääkäri + 2 sh + ½ sihteeriä Potilaat lähetteellä / muuten tiedoksi kun dg Potilaat nyt: Yhteensä 180, joista 10 hengityshalvauspotilasta ALS potilasta Noin 20 lapsipotilasta

6 Muut oireet Puhe- ja nielemiskyvyttömyys Kommunikaation apuvälineet (kynä, läpinäkyvä kirjaintaulu, kommunikaattori, MyTobii Tikoteekki osaa nämä asiat) PEG ajoissa (skopiateitse, kun >30 min pitkällään omalla hengityksellä) Sylkiongelmat Imulaite ajoissa + koulutus Syljen eritystä vähentävät lääkkeet Triptyl, skopolamiinilaastari, Minims Atropin silmätipat kielelle Toimintakyky Eteneminen erittäin yksilöllistä ja arvaamatontakin Avun tarve Erikoissairaanhoito: moniammatillinen kuntoutustyöryhmä (NEU) + VENHO-ryhmä Avohoito: vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, kotisairaanhoito Unettomuus, masennus, uupumus, huono yöuni, lihaskrampit, faskikulaatiot

7 Seuranta ja hoito 2PV (NIV) osa-aikaisesti maskin avulla, jos tarvetta / onnistuu Antaa uupuneille hengityslihaksille lepoa Estää ja avaa atelektaaseja infektioiden estoa Poistaa hypoventilaatiosyndrooman oireita (elämän laatu), saattaa pidentää elämää kuukausilla Lancet Neurol 2006; 5:140-7 Lisähapen antoa vältetään oleellista oikein säädetty kone, potilaskohtaisesti Tarve lisääntyy vähitellen kun 16 t / vrk akkuvarmennettu kone Kun 2PV:sta huolimatta hengenahdistusta, terminaalihoidon katsotaan alkavan happilisä ja vaikeiden oireiden poisto myös lääkkein Luvataan, että maski poistetaan terminaalivaiheessa vasta kun potilas syvästi tajuton (Trakeostomia ja invasiivinen hoito hengityshalvaus-potilaalle???)

8 Seuranta ja hoito Käsiventilaattori infektioiden (atelektaasien) esto omia sisäänhegityksiä syventämällä Kenen tahansa toimesta Muutama kerta / vrk puhallusta + tarvittaessa (hengitysvaikeus tai tunne sellaisesta) Hengitysfysioterapia (fysioterapian osa-alue) Yskimistekniikat, hengityksen syventämistekniikat, asentohoidot, käsiventilaattorin käyttö fysioterapian apuna myös avohoidossa Rokotukset: kausi-influenssa, (pneumokokki) Infektioiden ja muiden akuuttitilanteiden hoito kotona ja rivakasti Käsiventilaatiopalje, 2PV:iin akuuttisäädöt ja käytön lisäys Vähentää teho- ja sairaalahoitopäiviä dramaattisesti Potilaalla oltava puhelinnumero, josta saa kaikissa ongelmissa apua 24/7 ja mahdollisuus tulla päivystyksen kautta tai suoraan osastolle (sovittava etukäteen)

9 Hoitopaikka Potilaat haluavat olla kotona mahdollisimman pitkään, yleensä mahdollista Sovimme kuitenkin intervallihoitopaikan ainakin pelastusveneeksi potilaan ja (esim.) terveyskeskuksen kanssa määrätyssä vaiheessa, potilas voi pikaisesti tulla vuodeosastolle intervalli- tai saattohoitoon, jos kotona ei pärjätäkään Terminaalinen saattohoito yleensä laitoksessa Voi onnistua kotona, mutta vaatii: Omaisten suuren panostuksen ja Hyvän kotisairaala- tai kotisairaanhoitotoiminnan Ongelma: kuolinhetkellä omaiset yleensä kuitenkin soittavat 112 ensihoito tulee..ja..

10 Terminaalihoito Vaikeiden oireiden hoitoa sairauden loppuvaiheessa Ei yli- eikä alihoitoa, vaan tarpeen mukaan vaatii osaavan lääkärin / hoitajan säännöllistä tapaamista Terminaalinen saattohoito vaatii ammattitaitoa ja yhteistyötä potilaat tajuissaan lähes loppuun asti, ventilaatiohoito, hapen anto ja riittävä hengenahdistuslääkitys osattava Aloituksesta sovittava potilaan kanssa, ellei aivan infernaalinen tilanne potilaan saatava valmistautua lopulliseen lähtöönsä siten kuin hän haluaa Happi liberaalisti 2PV niin paljon kuin tarvitaan, optimaaliset säädöt ja maski Lääkehoito riittävin annoksin (tarve arvioitava ainakin kerran viikossa lääkärin toimesta) Opiaatti + anksiolyytti + happi onnistuu myös PEG:n kautta Dexmedetomidi uusi iv-vaihtoehto, vaatii kokemusta Sc-infuusio tai bolukset (ketamiini+morfiini+midatsolaami esim.) Henkinen tuki Tarvitsijoita: potilas, omaiset, yhteistyötahot (kotisairaanhoito, pthlääkäri )

11 Terminaalihoito Hoitosuunnitelma laaditaan ajoissa yhdessä hoitopaikan, potilaan ja mahdollisesti läheisten kanssa (missä, miten, mikä lääkitys ) toteuttamisedellytykset huomioiden kaikkien osapuolten voimavarat hoitoa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti (kotikäynnit ja puhelin) Nimetty hoidosta vastaava pth:n lääkäri tukiosasto sovittava perusterveydenhuollon kanssa Työryhmä: VSSHP:ssa tukena moniammatillinen VENHO-ryhmä (15 jäsentä, neurologista pappiin)

12 Vaatimukset terveydenhuollolle SUJUVAT HOITOKETJUT hoidon porrastuksen mukaan Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö (klinikat (esh) pth - vammaispalvelu) koordinoiva yksikkö piirin tasolla (meillä toiminut 10 v) Erikoisalarajat ylittävä yhteistyö (KEU, NEU, LAS, HENG TUKI...) perehdyttäjillä oltava teho-osasto/valvontaosastokokemus keskitetty varakonejärjestelmä 24/7, myös imulaitteille Meillä akuutti KEU-osasto hoitaa kuljetus taksilla tarvittaessa konsultaatiomahdollisuus 24/7 - sovittu etukäteen - puhelinnumerot paperilla

13 ASENNE RATKAISEE. AINA. Positiivarit 2007

14 KIITOS! VSSHP:n prosessin kuvaus ja ohjeita: tietoa ammattilaiselle... jne i...ja tervetuloa Ventilaatiohoito (VENHO) -päiville Turkuun , ks. - lääkärien koulutuskalenteri / Duodecim - VENHO-päivät on tarkoitettu kaikille ammattihenkilöille, ei vain lääkäreille

15 ETENE:n suositukset 2002 Lisää aiheesta 1. Jokaisella on oikeus hyvään ja inhimilliseen hoitoon myös silloin, kun parantavaa hoitoa ei ole olemassa. 2. Potilaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava saattohoidossa. Potilaan hoitotahdosta voidaan poiketa vain silloin, kun voidaan perustellusti olettaa potilaan muuttaneen tahtoaan hoitonsa suhteen. 3. Saattohoitopäätös ja hoitosuunnitelma perustuvat yhteisymmärrykseenpotilaan ja häntä hoitavien henkilöiden välillä. 4. On tärkeää, että hoidon jatkuvuus varmistetaan potilaan hoidon tavoitteiden muuttuessa ja potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen. Siirryttäessä parantavasta hoidosta palliatiiviseen tai saattohoitoon on myös tärkeää tehdä mahdollisimman selkeä suunnitelma ja kirjata suunnitelma potilaan asiakirjoihin. Suunnitelman tulee olla kaikkien hoitoon osallistuvien käytettävissä. Potilasasiakirjoissa tulee käyttää selkeitä ja terveydenhuollossa hyväksyttyjä ilmaisuja. 5. Saattohoitoa toteuttavilla yksiköillä pitää olla valmiudet toteuttaa saattohoitopotilaille tehty hoitosuunnitelma. Hyviin valmiuksiin kuuluvat riittävät henkilöresurssit, ammattitaito sekä sopivat välineet, joilla hoito voidaan toteuttaa inhimillisesti ja turvallisesti. 6. Potilaalla on oikeus kuolla kotonaan tai paikassa, jossa hän voi olla läheistensä läheisyydessä niin halutessaan. 7. Henkilöihin jotka eivät ole kelpoisia päättämään hoidostaan on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä saattohoitopotilaina että saattohoitopotilaiden lähiomaisina. 8. Hyvä saattohoito kuuluu kaikille kuoleville potilaille riippumatta heidän sairautensa diagnoosista.

16 Lisää aiheesta Suomen lainsäädäntö: Suomen perustuslaki (731/1999) Laki potilaan asemasta ja oikeudesta (785/1992) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) Valtioneuvoston asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä (99/2001) ETENE:n julkaisuja: Saattohoito Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) muistio 2003 Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteinen päämäärä ja yhteiset eettiset periaatteet. ETENE-julkaisuja 1, STM 2001 Kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa. ETENE-julkaisuja 4, STM, 2002 Palliatiivinen hoito, YKT 2001, Rita Janes Palliatiivinen sedaatio-viimeinen keino kärsimyksen hoidossa, Juha Hänninen, ylilääkäri, Terhokoti, Duodecim 2007;123(18): Lääkintöhallituksen ohjekirje No 3024/02/80: Terminaalihoitoa koskevat ohjeet. (Kumottu normiuudistuksen yhteydessä yleiskirjeellä No ) Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine. Convention on Human Rights and Biomedicine. Council of Europe. European Treaty Series 164 (1997) Hinkka H: Decision-Making in end-of-life care. Väitöskirja, Tampereen yliopisto, 2001 Hänninen J: Kuolevan kipu ja kärsimys, Kustannus Oy Duodecim 2001 Hänninen J: Saattopotilaan oireiden hoito, Kustannus Oy Duodecim 2003 Hänninen J: Eutanasia-hyvä kuolema, Kustannus Oy Duodecim 2012 Mattila K-P: Syöpäpotilaan palliatiivisen hoidon keskeiset eettiset ongelmat.2002, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja No 235 (väitöskirja) Miettinen T: Palliative Care through Relatives Eyes. Väitöskirja, Tampereen yliopisto 2001 Pahlman Irma: Potilaan Itsemääräämisoikeus. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 2003 Pitkälä K, Hänninen J: Kun kuolema lähestyy. Duodecim 1999; 115: 1635 Vainio A, Hietanen P: Palliatiivinen hoito, Kustannus Oy Duodecim 2003

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY

Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Palliatiivinen hoitoketju - Mitä ja miksi? Seinäjoki 21.11.2014 Juho Lehto Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./vs. Ylilääkäri, TAYS/TY Mitä on palliatiivinen hoito? Palliatiivinen hoito on pitkälle edenneestä

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto

Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto LT, Keuhkosairauksien el., vs. palliatiivisen lääketieteen prof. TAYS (palliatiivinen yksikkö) Mitä on palliatiivinen hoito?

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot