Teksti Gunilla Lång-Kivilinna Katarina Andersson. Valokuvat Värikuvat, Gunilla-Lång-Kivilinna ja Minna Nygård Mustavalkokuvat, Pohjanmaan Museo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teksti Gunilla Lång-Kivilinna Katarina Andersson. Valokuvat Värikuvat, Gunilla-Lång-Kivilinna ja Minna Nygård Mustavalkokuvat, Pohjanmaan Museo"

Transkriptio

1

2 Teksti Gunilla Lång-Kivilinna Katarina Andersson Valokuvat Värikuvat, Gunilla-Lång-Kivilinna ja Minna Nygård Mustavalkokuvat, Pohjanmaan Museo Karttapohjat Vaasan kaupungin mittaustoimi Kirjoittajat sekä Vaasan Kaupunki 1

3 KAPSÄKIN KORTTELISUUNNITELMA SELOSTUS RAKENTAMISOHJEISTA Sisällysluettelo Alueen historia Rakennusten korjaus ja entisöinti Lämmöneristyksen parantaminen vanhassa hirsirakennuksessa multapenkillä Lämmöneristyksen parantaminen vanhassa hirsirakennuksessa rossipohjalla Lämmöneristyksen parantaminen vanhassa runkorakenteisessa talossa Maalaus...15 Palotekniset rajoitukset Sokkeli ja perustukset Runko ja julkisivut, asuin- ja ulkorakennukset Katto, asuin- ja ulkorakennukset..18 Savupiiput Räystäät ja rännit...19 Ikkunat ja ovet.. 20 Aidat Pihapiiri, kasvillisuus Pihapiiri, pihan pinnoitteet...23 Lähteet Tonttikohtainen värityssuunnitelma, tontit 2,3 ja Tonttikohtainen värityssuunnitelma, tontit 8,9,10,11,12 ja Tonttikohtainen värityssuunnitelma, tontit 13,15 ja Tonttikohtainen värityssuunnitelma, tontit 6 ja Liitteet 2

4 Katarina Andersson Historia lyhyesti VAASAN VIII KAUPUNGINOSA JA KAPSÄKKI 1850-luku, jolloin uutta Vaasaa ryhdyttiin suunnittelemaan ja kaupungin rakennustyöt vähitellen aloitettiin, osoittautui yleisesti siirtymävaiheeksi, jossa vanha maatalouskaupunkiyhteiskunta alkoi olla yhä enemmän teollistumisen ja kaupunkilaistumisen leimaama. Yleiset kaupunkisuunnittelun suuntaviivat Suomessa siihen aikaan tähtäsivät rakennustapaan, jolla tuhoisat ja usein esiintyvät palot maan puutalokaupungeissa voitaisiin estää. Sen ajan avoin ja väljä empiretyylinen kaupunkirakentaminen otti huomioon varsinkin paloturvallisuusnäkökohdat. Paloturvallisuusnäkökohdat sanelivatkin hyvin pitkälle kaupungin hahmottumisen arkkitehti Carl Axel Setterbergin asemakaavassa, jonka hän laati Nikolainkaupungille ja jonka keisari Aleksanteri II vahvisti 1. elokuuta Talot oli sijoitettu kauas toisistaan leveiden katujen varsille, ja tonttien rajoista ainoastaan kolmelle sai rakentaa; neljännelle tuli istuttaa puita ja sen tuli muodostaa eräänlainen vihreä palomuuri. Jokaisen korttelin läpi kulki myös palokatu pohjois-eteläsuunnassa paitsi VIII ja IX kaupunginosissa, joissa palokatuja ei ollut. Setterberg jakoi Klemetinniemen alueen, johon uusi Vaasa suunniteltiin, kymmeneen kaupunginosaan viiden puistikon avulla. Suurin osa kaava-alueen kortteleista jaettiin parittomaan määrään tontteja, joista suurimmat ja edustavimmat avautuivat puistikoille päin. Myös kaupunkiin kokonaisuudessaan Setterberg käytti hierarkkista asutusrakennetta, jossa suuremmat tontit olivat keskeisesti sijaitsevissa ja kaupunkitilan näkökulmasta 3

5 tärkeimmissä kortteleissa. Useat näistä periaatteista olivat Suomen kaupungeille 1850-luvulla laaditun yleisen rakennusjärjestyksen sanelemia. Kauppiaiden asettuminen kauppatorin läheisyyteen oli luonnollista, virkamiehet valitsivat yleensä asuinpaikakseen tontin Rantakadun ja Raastuvankadun, nykyisen Koulukadun varrelta, raatihuoneen ja valtion virastotalon läheisyydestä. Käsityöläiset joutuivat tyytymään kaupungin koillisiin osiin, ja kaupungin kaakkoisosassa sijaitseville tonteille asettui vähävaraisia pienyrittäjiä, kuten leipureita, puuseppiä ja kirvesmiehiä koska heidän ammatinharjoittamiseen usein liittyi palovaara. VIII ja IX kaupunginosa Setterbergin Nikolainkaupungille laatiman hyväksytyn asemakaavan itäinen raja kulki idässä Pitkälahdenkatua (nykyinen Asemakatu) ja etelässä Korsholmanpuistikkoa pitkin. Tämän alueen ulkopuolella kortteleiden ääriviivat oli ainoastaan piirretty itään Klemetinkatuun ja etelään Hietalahdenkatuun saakka, eräänlaisina maanvarauksina. IX ja X kaupunginosien korttelit olivat toisin sanoen sisällöllisesti jäsentämättömiä. VIII kaupunginosa koostui kahdeksasta korttelista, kussakin kahdeksan tonttia, eli yhteensä 64 tonttia. Kahdessa Setterbergin kolmesta alustavasta asemakaavaluonnoksesta IX, X ja XI kaupunginosat liittyvät kiinteästi kaupunkirakenteeseen. VIII kaupunginosan jossain määrin saama erikoiskohtelu Setterbergin asemakaavassa näkyy mm. korttelien itä-länsisuuntaisuutena kaupungin kaikkien muiden kortteleiden ollessa pohjoiseteläsuuntaisia. Myös palokatujen puuttuminen erottaa alueen korttelit muista kaupungin kortteleista. Samansuuruisia tontteja jokaisessa korttelissa onkin vain VIII kaupunginosan neljässä eteläisimmässä korttelissa ja IV kaupunginosan itäisimmistä kortteleista kahdessa eteläisimmässä. Täällä ei toisin sanoen korttelien sisällä sovelleta erottelevaa tonttijakoa, joka muutoin oli yleisesti käytössä koko uudessa Nikolainkaupungissa. Käsityöläistalot työpajoineen Käsityöläiskortteleissa asuintalojen osalta noudatettiin pääosin samaa mallia kuin kauppiaitten taloissa. Usein käsityöläisillä myös oli myymälätila työpajan yhteydessä. Monessa tapauksessa käsityöläisten työpajatilat saattoivat vaatia rakennusteknisiä ratkaisuja, jotka olivat rakennusjärjestyksen sääntöjen vastaisia. Esimerkiksi leipurille saattoi tulla vaikeuksia, kun hän aikoi sisustaa leipomolle tiloja kaksikerroksisen puisen asuintalon alakertaan. Kuvernööri kuitenkin hyväksyi leipuri Henrik Ahlbergin anomuksen leipomon sijoittamiseksi rakennukseen, jonka alakerta oli kiveä ja yläkerta puuta, sillä ehdolla että leipomotila varustetaan turvallisella palonkestävällä holvilla sekä rautapeltisillä ikkunaluukuilla ja ovilla. Kuvanveistäjä Johan Adolf Boman anoi omalta osaltaan lupaa perustaa VIII kaupunginosassa sijaitsevaan puutaloonsa puusepänverstaan. Nikolainkaupungin rakennusjärjestyksen 16 :n mukaan kaupungin keskiosiin perustettavat puusepänverstaat, on rakennettava kivestä. Rakennuskomitea oli kuitenkin sitä mieltä, että tontti kuului kaupungin etäisimpiin tontteihin, joille työpajoja voitiin sijoittaa myös puurakennuksiin, ja hyväksyi hakemuksen, kuitenkin edellyttäen että verstaan sisäseinät ja katto päällystetään rappauksella ja pidetään jatkossa asianmukaisessa kunnossa luvulla rakennustoiminta Vaasan käsityöläiskaupunginosissa vilkastui. Varsinkin IV ja VIII kaupunginosassa kehittyi yksinkertaisempi puurakennuskulttuuri, joka sopeutettiin kaupungin uusiin teollisuuslaitoksiin hakeutuville työläisille. Rakennusmestarit Otto Ekman ja Emil Finell piirsivät suuren osan rakennuksista. Näissä taloissa noudatettiin pitkään 1900-luvulle Setterbergin rakennusperiaatteiden päälinjauksia samalla kuin kaupunkiin muuttavat toivat mukanaan osia Pohjanmaan maaseudun rakennusperinteestä. 4

6 Työläisasunnot Rakennuskomitean kokouksessa 29. tammikuuta 1857 todettiin että osakeyhtiö, joka oli perustettu ns. työläisasuntojen rakentamista varten Nikolainkaupunkiin, oli hankkinut taloudelliset edellytykset suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Tähän tarkoitukseen osakkeenomistajat ostivat 26. helmikuuta 1857 toimitetussa tonttihuutokaupassa sopivan tontin VIII kaupunginosasta. Yhtiölle myönnettiin rakennuslainarahastosta hopearuplan laina 5 prosentin korolla. Yhtiö rakennutti tontille kaksikerroksisen puisen asuinrakennuksen C.A. Setterbergin piirustusten pohjalta. Työläisten asuinrakennuksessa oli rakennuksen läpi kulkeva käytävä, jonka molemmin puolin oli asuinhuoneita. Teollistumisen vanavedessä seuranneen kaupunkilaistumisen myötä asuntojen tarve kasvoi kaupungissa tasaisesti. Kaupunkiin muuttanut väestö koostui pääosin tilattomista, jotka olivat tulleet kaupunkeihin hakemaan työtä tehtailta. He eivät taloudellisesti kyenneet ostamaan omaa asuntoa, ja usein heidän oli tyydyttävä yksityisomistuksessa oleviin vuokra-asuntoihin luvulla ja 1900-luvun alussa rakennettiin myös Vöyrinkaupunkiin ja VIII ja IX kaupunginosaan suuri määrä puutaloja, joissa oli pienempiä vuokra-asuntoja työläisille, palvelusväelle ja kaupunkiin muuttaville, omaa asunto vailla oleville ihmisille. Nyt näissä vuokrataloissa monen perheen piti tulla toimeen keskenään samalla tontilla ja saman katon alla, kun perheet aiemmin yleensä olivat asuneet omissa taloissaan. Työläisasunnoissa oli lisäksi vähemmän huoneita, usein vain yksi tai kaksi huonetta ja keittiö tai keittiö ja kamari. Nämä vuokrattavaksi tarkoitetut talot erottuivat porvaritaloista mm. suuremman omistajaasunnon puuttumisen suhteen. Rakennukset olivat ns. keittiö-kamarisiipiä, joissa sisäänkäynti kamariin kulki keittiön kautta tai eteisen kautta, jossa oli sekä kamariin että keittiöön johtavat ovet. 5

7 Kapsäkki Kaupunkilaiset olivat jo, kun Vaasan jälleenrakentamista suunniteltiin vanhalle paikalle, esittäneet tullien ulkopuolella olevan alueen tarpeellisuutta. Sinne varattomat saisivat rakentaa yksinkertaisia mökkejä välittämättä rakennusjärjestyksen määräyksistä. Ajan vaatimusten mukaisesti Setterberg oli Nikolainkaupungin asemakaavaluonnoksissaan osoittanut erityisiä alueita varattomille. Setterbergin ensimmäisessä luonnoksessa vähävaraisten alue oli suunnilleen siinä kohdassa, johon sittemmin rakennettiin VIII ja IX kaupunginosat. Toisessa ja kolmannessa luonnoksessa vastaavat alueet oli sijoitettu eteläosaan, Hietalahteen sekä nykyisen Vöyrinkaupungin alueelle. VIII kaupunginosan 32:sta tontista, jotka Nikolainkaupungin perustamisen yhteydessä oli osoitettu kaupungin vähävaraisten tonttipaikoiksi, suurin osa oli jo vuoden 1861 lopussa myyty, mutta tästä huolimatta suurin osa kaupungin köyhimpää väestöä oli vailla asuinpaikkaa uudessa kaupungissa. Tämän takia rakennuskomitea ehdotti, että varattomien käyttöön annetaan varsinaisen asemakaavan ulkopuolelta kaksi korttelia, jotka etelässä rajoittuivat VIII kaupunginosaan. Vähitellen myös alkuperäisen Kapsäkki-alueen pohjoispuolinen alue asutettiin ja koko alue integroitui kaupunkirakenteeseen. Varattomien alueesta Maistraatti määräsi 4. syyskuuta 1865 mm.: (vapaa käännös) 1. ettei tontista peritä lunastushintaa varattomilta tai talojen tulevilta omistajilta, eikä myöskään peritä minkäänlaisia maksuja kaupungille siltä, jolle kiinteistö on suoraan luovutettu, 2. että kyseisen kaupunginosan tonteille ei uudisrakentamista sallita vuoden 1866 jälkeen, 3. että ellei edellä mainittuja taloja ilman peruskorjauksia voi pitää kunnossa tai että talot rappeutuneen kunnon takia ovat palovaara, Maistraatti tuomitsee ne hylättäväksi ja sen jälkeen tonttipaikka palautuu kaupungille lunastusmaksutta käytettäväksi kuten asemakaavassa määrätään. VIII kaupunginosassa, johon Vaasan maistraatti jo 1865 oli varannut tontteja varattomille, tontit olivat pieniä ja niille sai rakentaa katsomatta asemakaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksiin. Aluetta alettiin vähitellen kutsua Kapsäkiksi, koska muuttajilla ei yleensä ollut muuta mukanaan kuin kapsäkki. Ns. varattomien uudelle paikalle mukanaan tuomat pienet asuinrakennukset olivat usein pieniä, kamarin ja eteisen sisältäviä mökkejä eli ns. moramökkejä, jotka ovat tunnettuja myös talonpoikaistalojen pikkumökeistä ja torpista. Tämä oli tavallinen rakennustyyppi vähävaraisten kaupunkilaisten keskuudessa ja se oli yleinen esimerkiksi Pietarsaaren Skatanilla luku: Kapsäkin suunnittelu- ja saneerausehdotus Lisääntyvän teollistumisen myötä työläisväestö kaupungeissa kasvoi. Siellä he usein elivät ala-arvoisissa ulkoisissa olosuhteissa. Jo vuonna 1898 Wasa Arbetareförening oli pyytänyt kaupunginvaltuustoa hankkimaan tietoa kaupungin työläisväestön asuinolosuhteista. Anomukseen oli liitetty Helsingin Finska Arbetaredelegationin kirje, jossa pidettiin tärkeänä tuoda julkisuuteen ne vaarat, joita työläisten huonot asuinolosuhteet saattoivat aiheuttaa koko yhteiskunnalle, mm. epidemioina luvun alussa Wasa Arbetareförening pyysi kaupunginvaltuustoa rakentamaan työläisasuntoja Vaasaan. Kaupunginvaltuusto asetti 20. joulukuuta 1904 komitean, jonka tehtävänä oli käsitellä 6

8 Kapsäkin suunnittelua ja selvittää millä tavalla kaupunki voisi parantaa työläisväestön asuinolosuhteita. Komitean mietinnössä tuodaan esille mm. seuraavaa: Voidakseen maksaa vuokransa köyhien, usein monilapsisten perheiden on ahtaista asunnoistaan luovutettava osa maksaville, vieraille alivuokralaisille, usein naimattomille nuorille miehille ja naisille, jotka taloudellisista tai muista syistä eivät pystyneet tai halunneet vuokrata omaa huonetta. Asunnoista tulee yliasuttuja, syntyy terveydellisiä ja moraalisia haittoja ja tilannetta on pidettävä vaarana, johon yhteiskunnan on puututtava. Mietinnössä selostetaan kolme eri tapaa järjestää työläisasuntojen rakentaminen: perustamalla asunto-osakeyhtiöitä (Mühlhauserin järjestelmä), asuntosäätiöitä ja asuntoosuuskuntia (säästö- ja rakennusyhdistyksiä). Tohtori Karl Ekholmin kaupungin asuntoolosuhteita koskevan tutkimuksen perusteella todettiin, että vähävaraisen väestön asuinolosuhteita oli mahdollista parantaa vain lisäämällä rakennustoimintaa. Sopiviksi työläisasuntojen paikoiksi komitea ehdotti Palosaarta ja ns. Kapsäkkiä sekä pohjoisen Klemetinkadun itäpuolista aluetta (Vöyrinkaupunki). Epävarmuus Kapsäkin tonttipaikkojen omistusoikeudesta oli leimannut aluetta rakentamisen alkuvaiheista saakka. Minkäänlaista yhtenäistä järjestystä rakennusten rakentamisessa ei noudatettu, vaan ne oli sijoitettu sattumanvaraisesti tontinhaltijan parhaaksi näkemällä tavalla. Maistraatti esitti kaupunginvaltuustolle 28. maaliskuuta 1904 lähettämässään kirjeessä, että Kapsäkin alueelle tulisi tehdä suunnitelma ja luoda järjestystä. Rahatoimisto ehdotti, että alue jaettaisiin tontteihin ja myytäisiin yksityishenkilöille. Tonttien haltijat saisivat lunastaa tontit määrättyyn minimihintaan ja ne olisivat voimassa kymmenen vuotta. Kaupungininsinööri K.A. Lassenius toimitti Kapsäkin tonttien ja niiden rakennusten tarkastuksen ja arvottamisen. Taloudellisesti vaadittaisiin kaupungilta ainoastaan hyvin vaatimaton summa koko Kapsäkin lunastamiseksi. Alueella oli joitakin niin ränsistyneitä asuintaloja ja talousrakennuksia, että ne viranomaisten mielestä heti tulisi hylätä. Komitean mielestä oli toivottavaa, että Kapsäkissä toteutettaisiin hidas ja luonnollinen suunnittelu, jolloin voitaisiin välttyä kaupungin velvollisuudelta tarjota asukkaille uusia asuntoja. Sen vuoksi tontinhaltijoille tarjottaisiin mahdollisuus saada haltuunsa tonttinsa 60. vuoden vuokrasopimuksella. Talot sai myydä ainoastaan kaupunginvaltuuston luvalla, ja kaupungilla olisi tällöin etuosto-oikeus rakennuksiin. Uudis- ja lisärakentamista sai toteuttaa vain Kapsäkin rakennussuunnitelman mukaisesti, joka tulisi laatia. Kapsäkin tontteja pidettiin niin suurina, että ne hyvin voitaisiin jakaa kahtia pohjoiseteläsuuntaisesti. Tontin takarajalla jokaisesta tontista tulisi erottaa kaksi metriä leveä alue, jolloin korttelien keskelle muodostuisi neljä metriä leveä alue palokatua varten. Nämä palokadut tulisi kahden vuoden sisällä suunnitella ja tontin haltijat velvoitettaisiin sinä aikana korvauksetta siirtämään 7

9 ulkorakennuksensa uudelle tonttirajalle. Näin säännellyille tonteille saataisiin, valaistus ja terveydelliset olot huomioon ottaen, läntiselle tonttirajalle rakentaa asuinrakennus. Ulkorakennukset tulisi sijoittaa tontin sisärajalle, kuitenkin niin, että palokadun kulkuyhteydelle varattaisiin 3 metriä pitkä rakentamaton tila. Kuitenkin kahden kohtaavan tontin ulkorakennukset tulisi saada rakentaa riviin. Tällaisella jaolla saataisiin 30 tonttipaikkaa. Kapsäkki suojelukohteena Huolimatta viranomaisten toistuvista ja kunnianhimoisista yrityksistä päästä eroon rappeutuneesta ja hallitsemattomasta, varattomille tarkoitetusta alueesta osia alueesta on säilynyt tähän päivään saakka. Nykyään rakennusten huono kunto tai asukkaiden elämäntavat eivät ole viranomaisten huomion kohteena. Sen sijaan kaupungin rakentamis- ja asuntopolitiikasssa poikkeusmenettelyä edustava Kapsäkin alue onnellisten olosuhteiden myötä vielä tänä päivänä voi tarjota tietoa huono-osaisimman yhteiskuntaluokan elinolosuhteista sataviisikymmenvuotisessa perspektiivissä. Saneeraus, joka alueelle tullaan tekemään, ei ensisijaisesti tähtää hävittämään ala-arvoisia asunto-olosuhteita. Sen sijaan halutaan varovaisella saneerauksella palauttaa rakennukset asuttavaan kuntoon ja täydentää aluetta rakennuksilla, jotka kooltaan, muodoltaan ja ulkoiselta olemukseltaan sopivat pienimuotoiseen historialliseen ympäristöön. Toivomuksena on että alue tällä tavoin voisi toimia miljöönä, jossa vallitsee aito historiallinen ilmapiiri ja joka on sopeutettu nykypäivän asumistasoon terveydellisten olojen ja mukavuuden osalta. Tällä tavoin aluetta koskevilla uusilla suunnitelmilla pyritään yleisölle välittämään tietoa ja konkreettisia elämyksiä menneen ajan pienimuotoisesta asuinympäristöstä. Viitteet: Andersson, Katarina, Arkitekten A. W. Stenfors ( ). Avhandling pro gradu. Åbo Akademi Betänkande, afgifvet at kommittén för behandling af, utom annat, arbetarebostadsfrågan i Vasa. Vasa i december I.W. Hasselblatt, K. Hedman. Uno Finnilä. K.A. Lassenius. Vasa F.W. Unggrens boktryckeri Gardberg, C.J., Handelsplatser, städer, vägar och broar. Svenska Österbottens historia IV. Vasa Lehtikanto, Mirjam, C.A. Setterberg uusgoottilaisen tyylin edustajana ja hänen toimintansa Vaasan läänin arkkitehtina Vaasa Lehtikanto, Mirjam, Carl Axel Setterberg och det nya Vasa. Österbotten Årsbok utgiven av Svenskösterbottniska samfundet. Vasa Lilius, Henrik, Kaupunkirakennustaide autonomian alusta 1850-luvulle. Ars. Suomen taide 3. Keuruu 1989 Lilius, Henrik, Kaupunkirakennustaide 1800-luvun jälkipuoliskolla. Ars. Suomen taide 4. Keuruu Setterbergs 3 stadsplaneförslag med beskrivningar. Statssekretariatets handlingar, Finlands riksarkiv. Toivanen, Pekka, Sjömansmiljöer i Jakobstad före stadens brand ( ). SLS, Folklivsstudier XIII Vasa stads byggnadskommitté Vasa stadsfullmäktiges protokoll 8

10 RAKENNUSTEN KORJAUS JA ENTISÖINTI Tasainen ylläpito ja oikea huolto ovat taloudellisin ja historiaa säästävin tapa säilyttää vanhaa ympäristöä. Vanhaa puurakenteista rakennusta korjattaessa on hyvä muistaa muutama keskeinen perussääntö: Käytä korjaamiseen samaa materiaalia kuin alkuperäisessä osassa, korjaa hirsi hirrellä, lauta laudalla, pelti pellillä jne. Käytä vanhoja hyväksi koettuja työmenetelmiä. Pidä puurakennus hengittävänä. Älä käytä muovia rakenteissa, paitsi märkätiloissa, sielläkin vain sisäpinnassa. Pidä huoli ala- ja yläpohjan tuuletuksesta. Hyväksy se, että vanha talo on vino ja epäsäännöllinen. Hyväksy ajan tuoma patina ja näe kuluneisuus kauneutena. 9

11 Rakennusten säilymisen kannalta on erityistä huomiota kiinnitettävä kahteen rakenteelliseen seikkaan, vesikaton ja perustuksen kuntoon. Kapsäkissä perinteisiä kateaineita ovat olleet päre ja sittemmin huopa ja peltikate. Palovaaran takia kaupunkialueella on jo pitkään sallittu ainoastaan palamattomia kateaineita kuten pelti ja tiili. Kapsäkin pienissä 1800-luvulta peräisin olevissa rakennuksissa perustukset eivät välttämättä ole yhtä hyvin tehtyjä kun vauraimmilla asuinalueilla. Perustukset ovat uponneet, maan pinta ympärillä noussut ja routa siirrellyt nurkkakiviä. Hirsikerrosten tullessa kosketuksiin maapinnan kanssa kosteus pääsee lahottamaan seinärakenteita. Sinänsä alimpien hirsikerrosten vaihto, kengittäminen, oli normaali rakennustoimenpide myös ennen vanhaan. Hirsinen salvosrakenne on sellainen että alimpien hirsien vaihto on suhteellisen helppo toteuttaa. Paras ennaltaehkäisevä toimenpide on pitää huoli siitä, ettei kosteutta ylläpitävää kasvillisuutta ole heti seinänvierustassa kiinni ja että maapinta ei nouse perustusten yläpuolelle. Myöhemmin valetut betonikuoret ovat nekin edesauttaneet kosteuden nousua seinärakenteisiin minkä takia ne tulisi poistaa. Maahan uponneita nurkkakiviä voi olla tarpeen nostaa ja vahvistaa siten että niiden alle valetaan betoniantura routimattomaan syvyyteen. Mikäli mahdollista pihapinnan kallistukset tulisi järjestää siten että katoilta tuleva sadevesi ei valuisi perustuksiin. Vanhoissa rakennuksissa, ehkä toistakin sataa vuotta säilyneissä taloissa on luonnollista ajan tuomaa kulumista. Painuneiden eristeiden, rungon liikkeiden tai lahovaurioiden takia talot saattavat olla vetoisia. Silloin ensisijainen toimenpide on rakojen ja reikien tiivistäminen. Nurkkien ja esimerkiksi ikkunakarmin ja rungon välisten rakojen sekä ikkunoiden tiivistäminen ylipäänsä on tärkeätä. Väli- ja alapohjan lisäeristys auttaa lattiavetoa vastaan. Yläpohjan lisäeristäminen on yleensä helppo ja taloudellisesti kannattava toimenpide. Tarvittaessa ulkoseinien lämmöneristystä voidaan parantaa naulaamalla pehmeä puukuitulevy suoraan seinän sisäpintaan. On toivottavaa että vanhat tapettikerrokset jätetään uuden levyn alle, missä ne toimivat sekä tuulensuojana että historiallisena kerrostumana seuraaville sukupolville löydettäviksi. 10

12 Märkätilaa rakennettaessa on pidettävä huoli siitä, ettei kosteus pääse vaurioittamaan talon alkuperäisiä rakenteita. Paitsi asianmukaisen vesieristeen asentaminen sisäpintoihin, tulisi märkätilat rakentaa siten että lattia-, seinä- ja kattorakenteiden sekä rungon väliin jää tuuletettava rako. Hyvällä suunnittelulla joka ottaa huomioon talon alkuperäisen luonteen voidaan ratkaista nykyasumiselle tärkeät mukavuudet tuhoamatta talon historiallista arvoa. Ohjenuorana voidaan pitää sääntöä, ettei peruuttamattomia muutoksia tehdä. Uudet rakenteet tulisi voida purkaa niin että tila on mahdollista palauttaa alkuperäiseen asuunsa. Julkisivukorjaus tehdään aina vanhaa säästäen. Jos ulkolaudoituksen helmaosat ovat lahot korjaus voidaan tehdä kahdella tavalla. Lahot laudanosat sahataan pois. Laudat jatketaan alaosastaan viistetyllä puskusaumalla. Lautojen jatkoskohdat tehdään eri korkeudelle eikä niitä maalauksen jälkeen huomaakaan. Liitoskohta tiivistetään pellavaöljykitillä. Toinen tapa on sahata laudoitus poikki samalta korkeudelta koko julkisivun osalta ja korvata alaosa vaakalaudoituksella. Uusittu paneeli Vaihtoehtoja miten tehdä julkisivukorjaus 11

13 LÄMMÖNERISTYKSEN PARANTAMINEN VANHASSA HIRSIRAKENNUKSESSA MULTAPENKILLÄ YP VS US - Vanha rakenne ja eriste + uusi eriste (kutterilastu / sahanpuru / puukuituvilla ) - Tuulensuojalevy - Tuulettuva vinttitila - Vanha hirsiseinä x 25 mm puukuitulevy - Vanha julkisivulaudoitus ja hirsiseinä - Rakojen tiivistys pellavariveellä puukuitulevyä (max 50 mm) - Paperitapetti / Kipsilevy 13 mm (1-2 kpl) + paperitapetti IKKUNAT - Vanhat ikkunat korjataan, kitataan ja maalataan pellavaöljymaalilla - Sisäpuite tiivistetään AP MULTAPENKKI - Vanha lankkulattia - Vanha multa korvataan kuivalla hiekalla (1,0 5,0 ) - Puuosat jotka ovat kosketuksissa hiekkaan tulee eristää tuohella tai bitumihuovalla. SOKKELI - Betonikuori piikataan pois - Sokkeli nostetaan ja suoristetaan tarvittaessa - Kiviä täydennetään tarvittaessa 12

14 LÄMMÖNERISTYKSEN PARANTAMINEN VANHASSA HIRSIRAKENNUKSESA ROSSIPOHJALLA YP VS US - Vanha rakenne ja eriste + uusi eriste (kutterilastu / sahanpuru / puukuituvilla ) - Tuulensuojalevy - Tuulettuva vinttitila - Vanha hirsiseinä x 25 mm puukuitulevy - Vanha julkisivulaudoitus ja hirsiseinä - Rakojen tiivistys pellavariveellä puukuitulevyä (max 50 mm) - Paperitapetti / Kipsilevy 13 mm (1-2 kpl) + paperitapetti IKKUNAT - Vanhat ikkunat korjataan, kitataan ja maalataan pellavaöljymaalilla - Sisäpuite tiivistetään AP ROSSIPOHJA - Vanha lankkulattia, reunimmaiset irrotetaan - Vanha rakenne ja eriste + uusi eriste (kutterilastu / sahanpuru / puukuituvilla ) x 25 mm tuulensuojalevy + laudoitus - Tuuletettu alapohja 13

15 LÄMMÖNERISTYKSEN PARANTAMINEN VANHASSA RUNKORAKENTEISESSA TALOSSA YP VS US - Vanha rakenne ja eriste + uusi eriste (kutterilastu / sahanpuru / puukuituvilla ) - Tuulensuojalevy - Tuulettuva vinttitila - Vanha rakenne ja eriste + uusi eriste (kutterilastu / sahanpuru / puukuituvilla ) x 25 mm puukuitulevy - Vanha julkisivulaudoitus ja rakenne - Sahanpurun lisääminen painuneissa kohdissa puukuitulevyä ( max 50 mm) - Paperitapetti / Kipsilevy 13 mm (1-2 kpl) + paperitapetti IKKUNAT - Vanhat ikkunat korjataan, kitataan ja maalataan pellavaöljymaalilla - Sisäpuite tiivistetään AP - Vanha lankkulattia, reunimmaiset irrotetaan - Vanha rakenne ja eriste + uusi eriste (kutterilastu / sahanpuru / puukuituvilla ) x 25 mm tuulensuojalevy + laudoitus - Tuuletettu alapohja 14

16 MAALAUS Näkyvin esteettiseen kokonaisilmeeseen vaikuttava tekijä on rakennusten väri. Kun säätyläisiä 1600-luvulla kehotettiin maalaamaan päärakennuksensa oli se nimenomaan esteettinen kysymys. Hirsiseinä ei sinänsä tarvitse maalia säilyäkseen. Uudelleen maalaukseen ryhdyttäessä on syytä muistaa että maalipinnan tulee olla alustaansa heikompi, siten myös seuraava maalauskerta onnistuu samalle alustalle. Tässä suhteessa perinteinen ruisliisteriin keitetty punamultamaali on vailla vertaansa julkisivumaalina. Kapsäkissä säilyi pitkään perinne jättää rakennukset maalaamattomiksi jonka vuoksi ne ajan kanssa muuttuivat kauniin hopeanharmaiksi. Vähitellen asuinrakennukset maalattiin, ensin todennäköisesti punamullalla, myöhemmin keltaokralla. Höylätyt vaakapaneloidut seinäpinnat joissa keittomaali ei pysynyt maalattiin pellavaöljymaalilla. Ulkorakennusten punamultaus yleistyi sitä mukaan kun päärakennukset saivat vaaleamman öljymaalatun pinnan. Ikkunapuitteisiin ja oviin, jossa maalin suojaavalla ominaisuudella on suurempi merkitys, on perinteisesti käytetty pellavaöljymaalia. Pienten molekyylien ansiosta pellavaöljy imeytyy syvälle puun sisään. 15

17 PALOTEKNISET RAJOITUKSET Kapsäkin tapaisissa puutalokortteleissa rakennukset ovat perinteisesti sijoitettu lähekkäin. Täydennys- ja korjausrakentamisen yhteydessä tulisi palotekniset seikat ottaa huomioon. Rakennusmääräyskokoelmissa todetaan: Jos rakennusten välinen etäisyys on pienempi kuin 8 metriä, tulee rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta. Kun rakennusten etäisyys eri tonteilla on 0-4 m tulee vastakkaiset ulkoseinät täyttää EI-M 60 paloluokan vaatimukset. Ikkunoita ei yleensä hyväksytä. Kun rakennusten etäisyys eri tonteilla on 4-8 m, tulee vastakkaiset ulkoseinät täyttää EI 30 paloluokan vaatimukset. Tavallisia enintään 0,2 m 2 kokoisia ikkunoita sallitaan 5 kpl. Mikäli käytetään E 30-luokkaista palolasia voidaan (max. 2 m 2 ) ikkunoita tehdä haluttu määrä. Puurakenteisissa rakennuksissa riittävä paloluokitus saavutetaan yleensä sisäpuolisella suojauksella, esim. kaksinkertaisella kipsilevytyksellä. 16

18 SOKKELI JA PERUSTUKSET - Luonnonkivi (näkyviltä osin), kiilattu tai kiilaamaton harmaa graniitti luvun jälkeen rakennettuun taloon jossa on betonisokkeli voidaan käyttää betonia. RUNKO JA JULKISIVUT, ASUINRAKENNUKSET Hirsirunko (ei ulkonurkkia) / Rankarakenne Pystyrimalaudoitus / Vaakalaudoitus (leveä) periteisillä profiileilla Nurkkalaudoitus RUNKO JA JULKISIVUT, ULKORAKENNUKSET Hirsirunko (ei ulkonurkkia) / Rankarakenne Pystyrimalaudoitus Nurkkalaudoitus 17

19 KATTO, ASUINRAKENNUKSET Saumattu peltikate jalkarännillä, syöksytorvet suppilokupeilla Savitiilikate (tiilenpunainen) Kattokulma tonteilla 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 17: 20 30, vinokuisti: Räystäskorkeus sokkelilinjasta mitattuna: m Avoräystäät Kattokulma tonteilla 6,13,14 ja 15: 33-45, taloa jatkettaessa kattokulman tulee olla sama kun vanhassa osassa Räystäskorkeus sokkelilinjasta mitattuna: KATTO, ULKRAKENNUKSET Saumattu peltikate Savitiilikate (tiilenpunainen) Kattokulma tonteilla 2, 3, 5, 7, 8, 9,10, 11, 12 ja 17: Räystäskorkeus sokkelilinjasta mitattuna: m Kattokulma tonteilla 6,13,14 ja 15: 26,5-40 Räystäskorkeus sokkelilinjasta mitattuna: m Avoräystäät 18

20 SAVUPIIPUT Pelti, vanhan mallin mukaan Poltettu punatiili vanhan mallin mukaan RÄYSTÄÄT JA RÄNNIT 1. Puutuellinen jalkaränni, vähimmäiskaltevuus 1:75 2. Avoräystäs 3. Syöksytorven suppilo, sinkittyä teräspeltiä. Maalataan n. 1 2 vuoden päästä kun pelti on hapettunut. 4. Syöksytorvi, sinkittyä teräspeltiä. Maalataan n. 1-2 vuoden päästä kun pelti on hapettunut. 19

21 IKKUNAT JA OVET Puurakenteiset, vanhat tai vanhan mallin mukaan tehdyt ikkunat ja ovet. 6-jakoiset, 4-jakoiset tai T- malliset ikkunat asuinrakennuksissa. Maalatut perinteiset puuovet, (ei jalopuuta), vaakapaneloidut ovet tai peiliovet. 20

22 AIDAT Puuaidat olivat oleellinen osa pihapiirin rajausta kaupunkialueella. Vilkkaiden katujen varrella puuaidat olivat umpinaiset ja korkeat, rauhallisimmilla alueilla kuten Kapsäkissä puuaidat olivat matalampia puusäleaitoja. Perinteisen malliset puuaidat Säleaita talon mittakaavan mukaan Asemakadulle umpiaita Säleaita, malli 1 Korkeus:~1200 mm- ~1600mm Väri: Tonttikohtaisesti suunnitelman mukaan Säleaita, malli 2 Korkeus: ~1000 mm - ~1400 mm Väri: Tonttikohtaisesti suunnitelman mukaan Umpiaita (ainoastaan Asemakadulle päin) Korkeus: ~1900 mm Väri: Tonttikohtaisesti suunnitelman mukaan 21

23 PIHAPIIRI KASVILLISUUS Vanha pihapiiri jakautui monesti useampiin toiminnallisiin kenttiin. Pienessäkin pihassa saattoi olla omat alueet omena- ja kirsikkapuille, pensastarha marjapensaille, hyötypuutarha juureksille ja vihanneksille sekä kukkatarha jossa kasvoi perennat ja kesäkukat. Tässä suhteessa Kapsäkin pienet pihapiirit eivät ole poikkeus. Niistä löytyy kaikki tyypilliset hedelmäpuut, pensaat ja perennat joita esiintyy vanhoissa puutarhoissa. Osa kasvillisuudesta on hoitamattomuuttaan rikkaruohon peittämää tai vesakoitunutta. Hedelmäpuut ja pensaat voidaan nuorentaa leikkaamalla ja karsimalla. Perennat voidaan kaivaa ylös ja jakaa. Hedelmä- ja marjapuutarha Omenapuu on ilman muuta istutetuista hedelmäpuistamme tärkein. Hapankirsikka on toinen hedelmäpuulajike jota on viljelty yleisesti 1600-luvulta asti. Sitä löytyy useimmista vanhoista puutarhoista. Musta- ja punaherukat ovat meillä luonnonvaraisina kasvavia pensaita. Niitä on sittemmin siirretty puutarhoihimme joissa ne on saatu tuottamaan suurempia marjasatoja. Suositeltavia hedelmäpuita ja marjapensaita ovat: Omenapuu Hapankirsikka Musta- ja punaherukka Karviaismarja Pensaat Alkukesän kukkivat syreenipensaat ovat erottamaton osa kulttuuriympäristöämme. Yhtä vanha ja laajalle levinnyt pensaslajike pihoissamme on Siperian hernepensas. Vaikka sitä nykyisin yleisimmin näkee leikattuna pensasaitana saattaa se vanhoissa puutarhoissa löytyä vapaasti kasvavana yksittäisenä pensaana. Vanhoja pensaslajikkeita puutarhoissamme ovat: Syreeni Siperian hernepensas, vapaasti kasvavana Terttuselja Kuusamat, Orapihlaja, vapaasti kasvavana Tuoksujasmike Angervot, joista yleisimmät olivat rusopajuangervo ja pihlaja-angervo. 22

Venla Vuorela. Vanhan talon henki. Neuvoja vanhojen puurakennusten hoitoon

Venla Vuorela. Vanhan talon henki. Neuvoja vanhojen puurakennusten hoitoon Venla Vuorela Vanhan talon henki Neuvoja vanhojen puurakennusten hoitoon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Pohjois-Karjalan TE-keskus on rahoittanut

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009 RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Rakentamistapaohje liittyy asemakaavoihin AK 353ja AK 490 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu 29.10.2013 1 Aluksi Kulttuurimaisema on ihmisen käyttämää ja hoitamaa

Lisätiedot

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki KUKKIVA HAMINA K e s k u s t a n r a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n o h j e i s t o VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki SISÄLLYS Yleistä 1 Ohjelman perusta... 1 Tavoite 1 Toimintatavat 1

Lisätiedot

Hoitoja käyttösuunnitelma. Lounais-Hämeen museot matkailukäyttöön Saatsi Arkkitehdit Oy 2011

Hoitoja käyttösuunnitelma. Lounais-Hämeen museot matkailukäyttöön Saatsi Arkkitehdit Oy 2011 1 Ronttismäen Saaren tehtaalaismuseo kansanpuisto Hoitoja käyttösuunnitelma Hoitoja käyttösuunnitelma matkailukäyttöön matkailukäyttöön 2011 SaatsiSirkka Oy matkailukäyttöön Saatsi Oy 2011 TAUSTAA Ronttismäen

Lisätiedot

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE ALUSTAVA LUONNOS NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE 29.8.2012 JYRKI YRJÖLÄ ARKKITEHTI RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 1 Sisällysluettelo KORJAUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 NUMMEN RAKENTAMISEN VAIHEITA... 3 VANHA

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja RAKENNUSOIKEUS 8 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän kahdeksas kokoontuminen Aika: Tiistai 8.7.2008 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja/sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Iin kunta Arkkitehtitoimisto Ajantaju 2011 1 IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Sisältö IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO... 1 Iin kunta... 1 Arkkitehtitoimisto Ajantaju...

Lisätiedot

HIRVITALO - PISPALAN NYKYTAITEEN KESKUS. Kirja kaikesta maan ja taivaan välillä. toimitus, taitto ja suunnittelu Mikko Nurmi.

HIRVITALO - PISPALAN NYKYTAITEEN KESKUS. Kirja kaikesta maan ja taivaan välillä. toimitus, taitto ja suunnittelu Mikko Nurmi. HIRVITALO - PISPALAN NYKYTAITEEN KESKUS Kirja kaikesta maan ja taivaan välillä toimitus, taitto ja suunnittelu Mikko Nurmi kansi Mira Heija erityiskiitos Eeva-Liisa Grönlund, Jaana Uusimäki, Pauliina Leikas,

Lisätiedot

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet 3 MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet SISÄLLYS RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS...

Lisätiedot

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 1. JOHDANTO 3 2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA 3 2.1. Kuvaus 3 2.2. Rakennukset

Lisätiedot

Hannu Rinne. KesämöKKi. KunnOSTaMinen KESÄ- JA TALVIKÄYTTÖÖN WSOY

Hannu Rinne. KesämöKKi. KunnOSTaMinen KESÄ- JA TALVIKÄYTTÖÖN WSOY Hannu Rinne KesämöKKi KunnOSTaMinen KESÄ- JA TALVIKÄYTTÖÖN WSOY Perinnemestarin kesämökki Hannu rinne KESÄMÖKKI kunnostaminen kesä- Ja TaLVikäyTTöön WsoY Kirja on saanut apurahan WSOY:n kirjallisuussäätiöltä.

Lisätiedot

UUDENKYLÄN VALTAKUNNALLISEN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN LIITTYMINEN MAISEMAAN

UUDENKYLÄN VALTAKUNNALLISEN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN LIITTYMINEN MAISEMAAN HISTORIA- JA MAISEMASELVITYS UUSIKYLÄ III A FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU UUDENKYLÄN VALTAKUNNALLISEN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN LIITTYMINEN MAISEMAAN Sirkka Köykkä 30.5.2011 Karttaliite

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJEEN TARKOITUS 2. LUVAT JA MÄÄRÄYKSET 3. KYLIEN HISTORIAA LYHYESTI. 3.1. Voiluoto 3.2. Anttila 3.3. Unaja

SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJEEN TARKOITUS 2. LUVAT JA MÄÄRÄYKSET 3. KYLIEN HISTORIAA LYHYESTI. 3.1. Voiluoto 3.2. Anttila 3.3. Unaja E HDOT US UNAJ AVOI L UOT OANTT I L A 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJEEN TARKOITUS 2. LUVAT JA MÄÄRÄYKSET 3. KYLIEN HISTORIAA LYHYESTI 3.1. Voiluoto 3.2. Anttila 3.3. Unaja 4. NYKYTILANNE JA SUOJELUMERKINTÖJEN

Lisätiedot

Kuistin korjaus KORJAUSKORTISTO. Sisältö. Museovirasto

Kuistin korjaus KORJAUSKORTISTO. Sisältö. Museovirasto Museovirasto KORJAUSKORTISTO Kuistin korjaus Sisältö Yleistä...2 Kuistien historiaa...2 Kuistin merkitys ja ominaisuudet...2 Kuistin rakenteet...4 Kuistin vauriot...5 Korjaustyöt...5 Perustukset...5 Runko...6

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

Korjaustapaohjeita. Hauhon Vanhalle raitille. Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Hauhon vanhan raitin kyläkaava

Korjaustapaohjeita. Hauhon Vanhalle raitille. Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Hauhon vanhan raitin kyläkaava Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Hauhon vanhan raitin kyläkaava Korjaustapaohjeita Hauhon Vanhalle raitille Pihlaja. Kuva: Jaatinen, Jokinen, Tuuhea Teksti: FM Satu Rahnasto 2010 & arkkitehti Satu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

Hirsirakennusten siirto

Hirsirakennusten siirto Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsirakennusten siirto Sisältö: Yleistä... 2 Käsitteitä... 2 Yleistä... 3 Erilaiset siirtotavat... 4 Kokonaisena siirto... 4 Elementteinä siirto... 5 Siirto osina... 5 Siirtokelpoisuuden

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

KORJAA KORJAUSRAKENTAMISEN EXTRA REMONTOI UNELMAKSI PINKOPAHVIN LIIMAAMINEN LEIJONALEVYILLÄ HARKITEN KORJAUSRAKENTAJAN. s.2. s.6. s.11. s.

KORJAA KORJAUSRAKENTAMISEN EXTRA REMONTOI UNELMAKSI PINKOPAHVIN LIIMAAMINEN LEIJONALEVYILLÄ HARKITEN KORJAUSRAKENTAJAN. s.2. s.6. s.11. s. www.suomenkuitulevy.fi Suomen Kuitulevy Oy KORJAUSRAKENTAMISEN EXTRA s.2 KORJAA HARKITEN s.6 Kalevi Järvinen opastaa seinät sileiksi PINKOPAHVIN LIIMAAMINEN s.11 Satavuotiaasta hirsitalosta KORJAUSRAKENTAJAN

Lisätiedot

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA NIKO PALONEN KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA KUNTOARVIO JA KORJAUSEHDOTUKSET 16.10.2014 KUNTOARVIOSTA Henkilö xxx otti allekirjoittaneeseen yhteyttä koskien vanhan, vuonna 1956 rakennetun, pystyrunkoisen

Lisätiedot

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 1 LAITILAN KAUPUNKI UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET Näiden ohjeiden tarkoitus on antaa Untamalan kylän uudis- ja korjausrakentamiselle sellaiset yhteiset puitteet, joita noudattamalla kylän sekä sitä ympäröivän

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241

Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241 Terve Talo Terveellisen rakentamisen ja ekologisen asumisen lehti 2013 www.luomura.com ISSN 2323-5241 Pia Lindmanin olkipaalitalon suunnittelun lähtökohtia olivat muun muassa luonnonmukaisuus, myrkyttömyys,

Lisätiedot

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma 1 Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma Marko Huttunen 050-530 6300 Arkkitehtitoimisto Livady Hämeentie 4 C 11 00530 HELSINKI puh 09-348 70501 fax 09-348 70502 huttunen@livady.fi Pien-Toijola vuonna

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TYÖN TILAAJA TYÖN LAATIJA TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY. Hangon kaupunki, Kukka-Maaria Luukkonen, kaupungin geodeetti

TIIVISTELMÄ TYÖN TILAAJA TYÖN LAATIJA TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY. Hangon kaupunki, Kukka-Maaria Luukkonen, kaupungin geodeetti Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 27.11.2013 TYÖN TILAAJA Hangon kaupunki, Kukka-Maaria Luukkonen, kaupungin geodeetti TIIVISTELMÄ TYÖN LAATIJA

Lisätiedot

R I N T A M A M I E S T A L O

R I N T A M A M I E S T A L O RINTAMAMIESTALO 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS TOIMII...

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot