SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA"

Transkriptio

1 SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9.

2 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset 2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys Kunnan väestömäärän kasvu 2.3 Kapasiteettitarkastelu 3 NYKYISEN RAKENNUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS 3.1 Rakennus Rakennustekniset ominaisuudet Kuntoarvio Asbestikartoitus Perus- ja pintavesi Talotekniikka Käyttäjäpalaute 3.2 Toiminta nykyisin Sairaalan nykytilanne Terveysaseman nykytilanne POHJAKERROS Hammashuolto Kuntoutus Ruokahuolto Aputilat 1. KERROS Aulatilat Vastaanotto Röntgen Laboratorio Ambulanssi Vo-eet Apuvälinepalvelut Välinehuolto 1. KRS, POHJOISSIIPI Kahvio ja taukotila Työterveys Vo-eet 2. KERROS Hallinto Apu- ja tekniikkatilat 4 TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN 4.1 Vaihtoehdot Vaihe 0 Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihtoehdot

3 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 3 5 SUUNNITELMA 5.1 Hankesuunnitelman lähtökohtien kuvaus Laajennetaan olevaa rakennusta Vaihe 1 Vaihe Rakennetaan kaksi uudisrakennusta ja pysäköintilaitos Vaihe Sijoitetaan toisiinsa tukeutuvat ydintoiminnot saman katon alle Perustetaan perhekeskus Sijoitetaan itsenäisenä toimintakykyiset yksiköt muualle Järjestetään terveysaseman pysäköinti uudelleen Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe Tilat nykyisin ja hankkeen toteutumisen jälkeen Taulukot 5.3 Hankesuunnitelman etilaluettelo Taulukot 6 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 6.1 Asemakaava Voimassa oleva asemakaava Asemakaavan muutosluonnos Pysäköintitarpeen ratkaisu eri vaiheissa Vaihe 0 Vaihe 1 ja 2 Vaihe Kunnallistekniikka 6.3 Perustamisolosuhteet 6.4 Rakennuslupa-asiat 6.5 Väestönsuoja 7 LAATUTASO 8 KUSTANNUKSET 9 AIKATAULU 10 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA 11 SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET

4 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 4 0 TIEDOT HANKKEESTA Hankesuunnitteluryhmä Hanke Nikkilän terveysasema; laajennus- ja korjaustyö Kylä Nikkilän kylä Tila Frihem 3:74 Osoite Sipoon terveyskeskus/ Nikkilän terveysasema Jussaksentie SIPOO Puhelin vaihde (09) RAKENNUTTAJA puhelin matkapuhelin faksi sähköposti SIPOON KUNTA Tekniikka- ja ympäristöosasto Kuntala, Iso Kylätie 18; PL 7, Sipoo Kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen Rakennuttajainsinööri Jukka Haakana KÄYTTÄJÄ Johtava lääkäri Kati Liukko Jussaksentie 14, PL 23, Sipoo Johtava hoitaja Carola Klawér Jussaksentie 14 PL 23, Sipoo Avohoidon ylilääkäri Kari Humaloja Jussaksentie 14, PL 23, Sipoo Vastaava hammaslääkäri Tarja Rutkiewicz Jussaksentie 14, PL 23, Sipoo Ruokapavelupäällikkö Birgit Mäkilä ARKKITEHTI Arkkitehtitoimisto Heikkilä & Kauppinen Oy Kalevankatu 31, Helsinki Marja Heikkilä-Kauppinen, arkkitehti Timo Kauppinen, arkkitehti RAKENNESUUNNITTELIJA Finnmap Consulting Oy / Porvoon toimisto Jokikatu 7 A, Porvoo (019) (019) Jari Lumme, rakennusinsinööri (019) LVI-SUUNNITTELIJA Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Malminkaari 21, Helsinki Kalevi Vehmaa, insinööri SÄHKÖSUUNNITTELIJA Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Malminkaari 21, Helsinki Pasi Tuominen, insinööri

5 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 5 1. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS Sipoon terveyskeskuksessa on kaksi terveysasemaa, Nikkilä ja Söderkulla. Nikkilän terveysasema on Sipoon terveyskeskuksen pääterveysasema. Sen kaikki toiminnot sairaalaa lukuun ottamatta kärsivät nykyisellään vakavista akuuteista tilaongelmista. Lisäksi kunnan strategian mukainen väestönkasvu aiheuttaa kovat laajentumispaineet erityisesti Nikkilän terveysasematoiminnoille. Kapasiteetin tarpeen on laskettu kasvavan lähes kolminkertaiseksi nykytiloihin verrattuna, mikäli väestön kasvuennuste toteutuu. Tilanpuute on johtanut siihen, että akuuttien ongelmien ilmetessä yksikköjä ja toimintoja on hajasijoitettu muihin rakennuksiin vailla kokonaiskoordinaatiota. Terveysasemarakennuksen sisällä toiminta on jouduttu järjestämään sen mukaan, missä pesualtaat sijaitsevat tai mistä on vapautunut yksittäise ei luomalla loogisia toiminnallisia yksiköitä. Tästä johtuvat paljolti sekä yleinen ahtauden tunne että epätarkoituksenmukaiset tilapäisjärjestelyt. Tässä hankesuunnitelmassa on etsitty keinoja parantaa tilannetta vaiheittain. Vaihe 0 (tekeillä tai tehty) Suunnitelmaa valmisteltaessa on todettu akuutteja ongelmia, joita on ratkaistu erillistoimin välittömästi jo suunnittelutyön kuluessa ja joiden avulla (tietyin vaikeuksin) voidaan jatkaa toimintaa sen ajan, jonka tämän hankesuunnitelman esittämät rakennustoimenpiteet vaativat. Vaihe 1 (laajennusosat A, C ja D) Tontilla todettiin olevan mahdollisuuksia lisärakentamiseen, sen avulla riittävä palvelu voidaan taata noin vuoteen saakka. Rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Lisärakentaminen on edellytyksenä olemassa olevan rakennuksen kunnostamiselle, koska väistötiloja ei muutoin ole mahdollista tarkoituksenmukaisesti järjestää. Vaihe 2 (toimenpide B; rakennuksen korotus kerroksella sekä peruskorjaus) Olevan terveysaseman kunnostuksen tarpeellisuudelle ei ole vaihtoehtoja: kunnostus on tehtävä, jos rakennusta halutaan käyttää. Vaihe 3 Hankesuunnitelmassa on asemakaavallisella tasolla tarkasteltu myös terveysasemapalvelun vaihtoehtoisia ratkaisuita vuoden 2015 jälkeen (valmiina ), ja päädytty esittämään lisärakentamista uudelle tontille, joka sijaitsisi nykyisen pysäköintipaikan kohdalla terveysaseman pohjoispuolella. Muilta osin suunnitelma ei käsittele vaihetta 3. Tarkemmin em. vaiheita käsitellään tämän hankesuunnitelman luvuissa 4 ja 5. Kiireellisyyden takia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ennen vuotta 2015 ei juuri ole. Hankkeen kustannusarvio on noin 17,5 milj. (alv 0); sisältää irtaimiston ja sisäisen vuokran. Päätösehdotus Tässä hankesuunnitelmassa esitetään, että edellä mainitut vaiheet 1 ja 2 toteutetaan suunnitelmassa esitetyn aikataulun (kohta 9) mukaan siten, että hankkeen suunnittelu aloitetaan välittömästi ja rakentaminen heti suunnitelmien valmistuttua ja tultua hyväksytyiksi. Tällöin terveysasema olisi suunnitelman mukaisessa käytössä vuoden 2012 lopulla. Lisäksi suunnitelmassa esitetään vaiheen 3 toteuttamista siten, että siinä esitetty lisärakentaminen olisi käyttökunnossa vuonna.

6 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 6 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET Hanke ja sen pääperiaatteet sekä alustava kustannusarvio hyväksyttiin jatkotyötä ja suunnittelun rahoitusta varten sosiaali- ja terveyslautakunnassa Päätös saatettiin tiedoksi tekniikka- ja ympäristölautakunnalle Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.6. myös esittää tekniselle ja ympäristölautakunnalle, että Lukkarin koulun keittiötilojen laajentamisesta tehdään hankesuunnitelma siten, että tilat riittävät myös sairaalan keittiön väistötilaksi remontin ajaksi. 2.2 HANKKEEN TARPEELLISUUS JA KIIREELLISYYS Nikkilän terveysasema on Sipoon terveyskeskuksen pääterveysasema. Tämän takia Nikkilässä on myös sellaisia toimintoja, joita kunnan toisella terveysasemalla Söderkullassa ei ole. Nikkilän terveysaseman suurimmat toiminnot ovat sairaala sekä lääkärinvastaanotto tukitoimintoineen. Muita suuria yksiköitä ovat suun terveydenhuolto ja fysioterapia sekä apuvälinepalvelut. Terveysasema kärsii nykyisellään vakavista tilaongelmista, ja osa toiminnoista on epätarkoituksenmukaisesti hajautettu muualle. Toimintaa ei voida täysimääräisenä toteuttaa, koska esimerkiksi lääkäreille ei riitä vastaanottoeita. Kaikki tilat, jotka on voitu järjestää käyttöön ilman suuria rakennustoimenpiteitä, ovat tiivistetysti käytössä. Terveysasema, varsinkin sen vanhempi osa kaipaa myös välitöntä peruskorjausta, Kunnan väestömäärän kasvu Kunnan uuden strategian mukainen väestönkasvu aiheuttaa kovat laajentumispaineet erityisesti Nikkilän terveysasemalle. Terveysaseman kapasiteetin tarpeen on laskettu kasvavan lähes kolminkertaiseksi nykytiloihin verrattuna, mikäli väestön kasvuennuste toteutuu. Ennusteen mukaan asukasmäärä kehittyy seuraavasti: vuonna noin asukasta vuonna noin asukasta; lisäys vuonna 2025 noin asukasta; lisäys Sipoon asukasluvun arvioidaan siis kasvavan noin uudella asukkaalla vuoteen 2025 mennessä. Lähes puolet asukasluvun kasvusta asettuu tarkastelukauden viiden viimeisen vuoden ajanjaksolle. 2.3 KAPASITEETTITARKASTELU Hankesuunnitelmaa varten on selvitetty, kuinka paljon lisärakentamista Nikkilän terveysaseman nykyiselle tontille ja rakennukseen mahtuu. Aluksi tehty karkea tarkastelu osoitti, että mikäli käytetään lähtökohtana vuoden 2025 väestöennusteen lukuja, terveysaseman toimintojen lisäystarpeesta vain noin puolet voisi mahtua olevalla tontilla laajennettuunkaan rakennukseen. Tämän takia on käyty läpi jokainen toimintayksikkö sekä henkilöittäin että tiloittain. On punnittu lähitulevaisuuden välttämättömimmät tarpeet sekä kartoitettu oleva henkilöstö. Kaikki olevat etilat ja niiden soveltuvuus terveysaseman toimintoihin on myös kartoitettu. Samalla on selvitetty, mitkä toiminnot olisivat helpoimmin siirrettävissä muualle ja keskusteltu siitä, missä nämä toiminnot voisivat ehkä sijaita.

7 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 7 Tarkastelun tuloksena on päädytty asettamaan laskennallinen lähtökohta vuoteen, johon asti kapasiteetin on katsottu riittävän tontilla ja sairaala/terveysasemarakennuksessa, jos laajennus toteutetaan täysimääräisesti. Väestömäärän kehitystä on kuitenkin seurattava aktiivisesti terveyskeskuksen tilantarvetta ajatellen. Mikäli väestömäärän lisäys on muodostumassa arvioitua suuremmaksi, on riittävän ajoissa, noin vuonna 2015, aloitettava valmistelu lisätilojen järjestämiseksi. Tässä nähdään kolme mahdollista etenemisvaihtoehtoa: rakennetaan lisärakennukset nykyiselle LP-alueelle terveysaseman pohjoispuolelle sekä sen viereiselle testamenttilahjoituksena saadulle Y-tontille 1031/2 ja rakennetaan näille yhtenäinen pysäköintilaitos maanalaisena perustetaan kolmas terveysasema: uudisrakennus tai vanhan kiinteistön kunnostus terveysasemakäyttöön hankitaan riittävä määrä lisätiloja terveysasemarakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista rakennuksista ja kunnostetaan ne terveysaseman käyttöön. Tässä hankesuunnitelmassa on päädytty esittämään vaihtoehdoista ensimmäistä. Sitä kutsutaan tässä hankesuunnitelmassa nimellä Vaihe NYKYISEN RAKENNUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS 3.1 RAKENNUS Nikkilän terveysasema on rakennettu Sipoon terveyskeskuksen hoitorakennukseksi. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennettiin terveysasema vuosina , toisessa sairaala vuonna Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta sekä pohjakerros, joka on etelä- ja itäpuolelta maanpäällinen. Vanhemman osan toisen kerroksen tasolla ja uudemman osan kolmannessa kerroksessa kattotasolla on ilmastointikoneeet. Rakennuksen uudemmassa osassa (läntinen osa eteläsiipineen) toimii Nikkilän terveysaseman sairaala, jossa on kaksi vuodeosastoa. Sairaalaosan 1. ja 2. kerros on peruskorjattu vuosina ; pohjakerros on peruskorjaamatta. Rakennuksen vanhemmassa osassa toimii Nikkilän terveysasema: lääkärinvastaanotot, laboratorio, röntgen, työterveyshuolto, hammashuolto ja fysioterapia aputiloineen sekä Sipoon terveyskeskuksen hallinto. Hammashuollon tilat on peruskorjattu pohjaviemäreitä lukuun ottamatta Rakennustekniset ominaisuudet Rakennus on osittain paalutettu ja osittain perustettu maanvaraisille anturoille. Alapohjarakenteena on alapuolelta lämmöneristetty maanvarainen betonilaatta. Rakennuksen kantavan pystyrungon muodostavat paikalla valetut teräsbetoniseinät ja pilarit. Väli- ja yläpohja ovat 200 mm paksuisia paikalla valettuja teräsbetonilaattoja. Maanvastaiset seinät ovat kaksinkertaisia paikalla valettuja teräsbetoniseiniä, joiden välissä on lämmöneriste. Maanvastaisen seinän ulkopinnalla on vedeneristys. Rakennusrungossa ja sokkeleissa ei ole havaittu perustusten painumiseen viittaavia vaurioita lukuun ottamatta ruokasalia ja keittiötä, joissa on rakenteiden painumiseen viittaavia merkkejä. Rakennuksen eteläpuolella ulkoseinää kannattelevissa betonipalkeissa

8 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 8 on korroosiovaurioita ja rapautumaa. Betonirakenteisten parvekkeiden yläpinnoilta puuttuu vedeneristys. Maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat osittain puutteelliset rakennuksen pohjoispuolella. Sadevedet on ohjattava joko pintavesikourujen tai maanalaisten viemäriputkien avulla vähintään kolmen metrin päähän rakennuksesta. Salaojien olemassaolo ja toimivuus on tarkistettava. Ulkoseininä on kaksinkertainen tiilimuuraus, joiden välissä on lämmöneriste. Paikoitellen julkisivu on pellitetty. Rakennuksessa on tasakatto. Vanhan puolen korkeimman osan katto on uusittu 1990-luvun puolivälissä. Yläpohjan lämmöneristeenä on todennäköisesti mineraalivillaa ja korjatuilla alueilla kevytsoraa. Vesikatteena on bitumikermikate. Kate tulee uusittavaksi lähivuosina ja samalla tulee parantaa kallistuksia ja vedenpoistoa. Alumiiniprofiilirakenteiset ikkunat ovat kolminkertaisella eristyslasilla varustettuja. Osa ikkunoista on kiinteitä ja osa sisään aukeavia. Lähinnä sairaalan potilaseissa on puualumiini -ikkunoita, joissa on kolme erillistä lasia. Ikkunoiden ja ovien käyntisovituksissa ja tiivistyksissä on puutteita, alumiiniprofiili-ikkunat ovat myös eristävyydeltään riittämättömiä. Vedosta valitetaan yleisesti. Ikkunat tuleekin kunnostaa perusteellisesti ja osittain uusia. Vanhan osan täydentävät rakenteet ja pinnat ovat rakentamisaikansa vakiotasoa ja nykykunnoltaan heikohkoja. Väliseinä- ja ovirakenteet eivät monin kohdin vastaa ääneneristävyydeltään nykyvaatimuksia, ovileveyksien osalta eivät myöskään esteettömyysvaatimuksia. Märkätilojen vedeneristys on riskitekijä; kaikki eristykset on syytä uusia. Sairaalan isojen pesutilojen eristykset on uusittu ja laajennetut pesutilat ovat uusin vedeneristein. Kuntoarvio Rakennuttaja on teettänyt rakennuksen kuntoarvion, jonka tarkastuspäivä oli , tekijänä Insinööritoimisto Raksystems Oy. Raportin mukaan merkittävimmät rakennusteknisiä korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä vaativat toimet 10 vuoden tarkastelujaksolla olivat seitsemän vuotta sitten: alkuperäisen vesikatteen uusiminen räystäspellitysten uusiminen/kunnostaminen kantavien betonirakenteiden ja parvekkeiden kunnostaminen ikkunoiden ja ovien tiivistys/kunnostaminen alkuperäisten pintarakenteiden saneeraaminen (sisä+ulko) Myös esitettiin seuraavat välittömästi korjattavat puutteet: vesikatolla sammaloituneiden alueiden puhdistus ja tarkastus kattokuvun halkeaman korjaus irronneen kattopellin kiinnitys. Muut toimenpide-ehdotukset ja huomiot rakennusosittain: kasvullisuus kauemmaksi seinän vieriltä maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat osittain puutteelliset rakennuksen pohjoispuolella sadevedet ohjattava joko pintavesikourujen tai maanalaisten viemäriputkien avulla vähintään kolmen metrin päähän rakennuksesta. Salaojien olemassaolo ja toimivuus on tarkistettava ulkoilmaan rajoittuvien betonirakenteisten palkkien, parvekkeiden ja tiilijulkisivun kuntotutkimus tarpeen ruokasalin kantavan rungon mahdollinen painuminen tutkittava kattoikkunoiden uusinta märkätilojen vedeneristysten uusiminen; myös uima-allas

9 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 9 Asbesti- Rakennuksesta on teetetty asbestikartoitus, jonka tarkastuspäivä oli , tekijänä kartoitus Insinööritoimisto Raksystems Oy. Asbestia havaittiin vain vähän ja sitä sisältävät rakennusosat olivat hyvässä kunnossa eivätkä aiheuta välittömiä toimia. Perus- ja pintavesi Insinööritoimisto Hanson Co Oy on tehnyt rakennuksen perus- ja pintavesien hallinnasta selvityksen Sen mukaan maanalaisten tilojen perusmuurissa on esiintynyt paikallisia vesivuodoista johtuvia kosteusvaurioita. Yläpihan osalta todetaan mm., että päätyjen puoleisissa osissa tukimuurien ja rakennuksen sokkelin välissä pihan pintarakenteena on käytetty karkeaa kiviainesta # mm. Varsinkin paksuna täyttökerroksena tämä kerros kerää ympäristön sade- ja sulamisvesiä perusmuurin viereiseen täyttökerrokseen, ja aikaansaa vedenpainetta ja lisää vuotoriskiä ulkoseinään. Maanalaisten tilojen perusmuurien rakenne suunnitelmien mukaan on: kosteudeneristys (yleensä kylmä ja kuuma bitumisively) paikalla valettu teräsbetoniseinä 150 mm, raudoitusverkko molemmissa pinnoissa lämmöneristys 100 mm (ilmeisesti polystyreeni ) paikalla valettu teräsbetoni seinä 150 mm, raudoitusverkko molemmissa pinnoissa. Salaojien ja sadevesiviemäröinnin sekä maanvastaisten tilojen perusmuurien osalta esitetään lisäselvityksiä: Tarkastuskaivojen riittävyys tarkistetaan samoin esiin kaivetuista kaivoista käsin salaojien korkeusasema ja kaivojen kunto. Salaojien kunto, toiminta ja täytteisyys tarkistetaan kaivoista käsin salaojaverkostoa kuvaamalla. Tarkistetaan nykyinen sadevesiviemäröinti suunnitelmista sekä paikalla ja viemäriverkoston kunto kuvaamalla. Uusien sadevesiviemäreiden liitosmahdollisuus nykyiseen verkostoon selvitetään. Varmistetaan, ettei pintavesiviemäreitä ole yhdistetty salaojaverkostoon. Selvitetään paikalta perusmuurien kosteuseristyksen laatu ja työtapa. Kaivetaan esiin sokkelin vuotokohdat ja tarkistetaan vuodon syyt. Ehdotus ylemmän piha-alueen kunnostuksesta: Yläpihan sokkelin viereen kaivetaan peruskaivanto salaojituksen vaatimaan syvyyteen; sokkelin eristetään ja salaojat uusitaan Nykyiset pihan pintakerrokset poistetaan ja pihakallistus muotoillaan uudestaan, Yläpihan alueelle järjestetään sadeveden poisto: rakennetaan uudet sadevesikaivot, pintavesikourut ja pihakallistukset. Katoksien sadevesien poisto järjestetään syöksytorvien kautta sadevesiviemäriin. Jäätyminen estetään tarvittaessa lämmityskaapeleilla. Istutusalueet kallistetaan ulkoseinästä poispäin uusiin sadevesikouruihin tai sadevesikaivoihin; kapea istutuskaista seinän ja asfaltin välissä poistetaan ja korvataan seinään asti ulottuvalla asfaltilla. Pihan itäpäässä ulkoseinän ja tukimuurin väli nurmetetaan ja varustetaan päätyyn purkavalla sadevesikourulla; pihan länsipäässä tukimuurin ja sokkelin väli nurmetetaan ja kallistetaan sadevesikaivoon. Nurmetus- ja istutusalue erotetaan perusmuurista noin 500 mm:n levyisellä kiveyksellä. Talotekniikka Rakennuksen talotekniikan kuntoa on selvitetty useita kertoja eri osakorjausten yhteydessä. Erityissuunnittelijoiden kanta oli, että sairaalaosastoja lukuun ottamatta rakennuksen vanha LVIS-järjestelmä on käyttöikänsä päässä ja on uusittava. Osittaisia korjauksia on tehty hammashoidon tiloissa, jotka on saneerattu. Sähköjärjestelmän tilanne: pääkeskus jouduttaneen uusimaan muutama jakokeskus uusittu antenniverkko suppea äänentoistoverkko vanha ja ohjelmalähteet toimimattomia paloilmoitin uusittu savuilmaisinpohjaiseksi 2003 sairaalan osalla ja hammashuollon tiloissa kulunohjausjärjestelmä osittainen ATK / puhelinverkko tarvitsisi saneerauksen kiinteistöautomaatio vain sairaalan LVI-järjestelmissä hoitajakutsujärjestelmä uusittu 2004.

10 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 10 Käyttäjäpalaute Vuonna 2000 insinööritoimisto Granlundin LVI- ja sähkösuunnittelijat kirjasivat käyttäjäpalautetta terveysaseman tiloissa seuraavasti: Yleistä: - Välinehuolto, työe, desinfektioaineet, tuuletus kuntoon / Ikkunaveto - Kompressorikonee, ilmakanavat, kuuma, likainen - Eteläsivun 3-ikkunaisiin markiisit + 2.krs labra - Odotuseessa kattovalot - Respan puheluukku (A-L-T) / Kalustoasioita puh./atk - Yleisvalaistus / koko yksikössä kehno A-L-T (peruskunnostus) - Maalausta tarvitaan hoitoeissa + halkeamien korjaus, kattolaatoitus Lääkehuolto T004 - Raitisilma tulee käytävältä (seinämuutoksia), kehno ilmanvaihto - Lämpötilat sopivia / Kuiva ilma / Pakokaasut T020 Välinehuolto - Ilmanveto / Ilmastointi (lämmin ja kostea, kesällä kuuma) - Lattiakallistukset pielessä T 108 / Työpistevalaisimia Neuvola (entinen) - Ilmastointi kehno / Kylmiä eita / Kuuluvuus eista - Hanat / Lavuaarit / T156, T155 lavuaareissa toiveita - T158 Kosteusongelma käytäväseinä - T160 mikään ei toimi - T150 jaettu, osa uusista tiloista kylmiä / T150 IV - Sosiaalityöntekijän liukuovi h. T150 vieressä ovi kahden een väliin - T WC- järjestelyt - Lapsenhoitotaso / Vaatenaulakon paikka T163 - Puheterapia, psykka sekä Q4-8 ikkunat auki, talvella kylmä, kesällä kuuma, Q1 linjalla Fysioterapia, kellarikerros (nämä tilat korjattavana ) Labra T145 - Kesällä kuuma, Reaqenssiaineongelmia ta>25 oc! / Talvella kylmä / EKG - ilma ei vaihdu - T145 kalustoasiat (korkeus) ym. muutoksia / Sähkö ok Lääkärinvastaanotto 1. kerros - Vastaanoton lämpötilanvaihtelu (Linja 12/K-Q) / T119 vetoinen / T120 jaettu, vetoinen / T103 talvella kylmä - Päivystystila S130 alue kuuma - Kattoikkunat vuotaneet - Vain yksi henkilökunnan WC - Päänpesupaikka ensiapuun tms. - T102 on nyt varasto / Kalustot korkeita T119 - Hallin T118 lattia kosteana liukas Keittiö - talvella kylmä, kesällä kuuma / Ikkunat vetää / Sisäänpuhallus vetoinen / S036 Vetoinen - Tavaran vastaanoton nurkkaus kylmä, TK - Höyrykaapin huuvan koko liian pieni / SU31 tiskikonehuuva puuttuu - Kattosäleet jääneet osittain asentamatta Kuntoarvioinnin yhteydessä 2001 on haastateltu joitakin käyttäjiä ja huoltomiestä. Lisäksi työsuojelutarkastusten yhteydessä on kirjattu korjattavia ongelmia. Myös tämän hankesuunnitelmatyön yhteydessä on kirjattu käyttäjien antamaa palautetta. Muun muassa seuraavia korjaustarpeita on todettu edellä lueteltujen ongelmakohtien lisäksi: ilmanvaihto on heikko jäähdytysjärjestelmä puuttuu; ot potilasolosuhteet ja työskentelyolosuhteet eteläisissä ja läntisissä tiloissa ikkunat vetoiset; kaipaavat kunnostamista tai uusimista perustuksissa on ilmeisesti kosteusongelmia, jotka aiheuttavat hajua päätuulikaapissa hoitoeissa yleisesti pintaremontti tarpeen; erityisesti pesualtaiden ympärillä vedestä aiheutuneita vauriokohtia sähköjärjestelmä kaipaa todennäköisesti kokonaisuudessaan uusimista pihavalaistus ei riitä opastejärjestelmä on vanhentunut.

11 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA TOIMINTA NYKYISIN Sairaalan nykytilanne Rakennuksen uudemmassa osassa (läntinen osa eteläsiipineen) toimii Nikkilän terveysaseman sairaala, jossa on kaksi vuodeosastoa. Sairaalaosan 1. ja 2. kerros on peruskorjattu vuosina Vastakorjatut vuodeosastot 1. ja 2. kerroksessa toimivat suunnitellusti. Sairaalan kapasiteetin on laskettu riittävän vuoteen Terveysaseman nykytilanne POHJAKERROS Hammashuolto Pohjoisessa siivessä toimii hammashuolto, jonka tilat on kunnostettu ja ajanmukaistettu vuosina Tiloissa on 7 potilasetta, joissa toimivat hammaslääkäri ja hammashoitaja työparina. Suuren potilasmäärän takia hammashuolto toimii kahdessa vuorossa. Fysioterapiaosaston marraskuussa aloitettavan remontin yhteydessä saadaan yksi vastaanottoe lisää. Siivessä on myös potilaiden odotustila aputiloineen, vastaanottotoimisto sekä toimistoe vastaavalle hammaslääkärille. Lisäsi ikkunattomissa tiloissa on hammashuollon varasto- ja välinehuoltotiloja. Ongelmat: Hammashuollon tilat on käytetty erittäin tehokkaasti, ahtauteen saakka. Tilaa tarvittaisiin tällä hetkellä yhteen lisähoitoeeseen sekä vastaavan lääkärin ja vastaavan hammashoitajan eisiin sekä varastoksi. Osa Söderkullan toiminnasta on nyt Nikkilässä: tilanpuutetta ilmenee muutaman vuoden tähtäimellä, kunnes Söderkullan hammashoitola valmistuu. Toisaalta samaan aikaan väestömäärä kasvaa, joten tilanpuute on pysyvää. Kuntoutus Pohjakerroksessa sijaitsevien ahtaudesta kärsineiden fysioterapian tilojen laajentamisen korjaus aloitetaan marraskuussa erillisprojektina. Suunnitelman mukaan fysioterapian salitila ja yksilöhoitoeiden määrä lisääntyy nykyiseen verrattuna.

12 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 12 Ongelmat: Kuntoarvio ehdottaa märkätilojen vedeneristyksiä uusittavaksi tarkastelukauden aikana. Uima-altaan pinnat on arvioitu välttäviksi. Ratkaisun lähtökohtia: Potilaiden pukueet sekä sauna- ja uima-allastilat korvataan uusilla tiloilla, koska vanhojen tilojen ja okuntoisen altaan kunnostaminen on todettu vaikeaksi ja kalliiksi. Allastilojen siirto uudisrakennusosaan muun rakennusrungon ulkopuolelle suo myös paremmat mahdollisuudet järjestää tilat ja niiden tekniset ratkaisut nykyistä oleellisesti paremmin toimiviksi. Altaan paikalle voidaan järjestää muita kuntoutuksen tarvitsemia tiloja. Ruokahuolto Pohjakerroksessa sijaitsee terveysaseman keittiö ja ruokasali. Keittiön tilat ja laitteet ovat nykyisellä asiakasmäärällä kokonaan käytössä. Tilat on aikoinaan suunniteltu terveyskeskuksen, vanhainkotiosastojen sekä henkilöstön ruokailua varten. Nykyisin keittiö toimii keskuskeittiönä, joka valmistaa ja lähettää edellä mainittujen kohteiden lisäksi aterioita ja elintarvikkeita yhdeksään päiväkotiin. Valmistusmääriä ei voi enää nostaa, koska varastotilat ja valmistuslaitteiden kapasiteetti eivät riitä suuremmalle määrälle. Ongelmat: Työsuojelun raportissa suositellaan että dieettiruokia valmistetaan erillisessä työpisteessä tai että valmistus on ajallisesti erotettu muun ruoan valmistuksesta. Koska ajallista eriyttämistä ei ole mahdollista tehdä, olisi dieettiruokien valmistukselle järjestettävä erillinen tila. Työsuojelun vaarojenarvioinnissa melu on kirjattu haittana. Muut toiminnan ongelmat ovat on ilmanvaihdossa, erityisesti jäähdytyksen puuttumisessa. Myös nykyinen lattiamateriaali on käyttöikänsä päässä; se on haurastunut ja lohkeilee, ja sitä on jo jouduttu paikkaamaan muutamissa kohdissa. Uusien tilojen tarve: keittiö tarvitsee erillisen eristetyn astianpesuosaston henkilökunnan sosiaalitilat ovat ankeat ja epäkäytännölliset eikä sijaisille ei ole omia pukukaappeja wc-papereiden säilytysvarasto puuttuu erillinen bio-jätekylmiö puuttuu. Uusien laitteiden tarve: Keittiöön pitäisi saada entisten ja uusittavien laitteiden lisäksi painekeittokaappi sekä pikajäähdytyskaappi. Keittiön kylmiöiden koneet ovat vanhoja eikä niitä voida enää korjata koska nykyiset määräykset eivät anna mahdollisuutta vanhojen kylmäaineiden käyttämiseen. Ohessa luettelo olevista keittiökoneista ja niiden uusimistarvetiedot:

13 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 13 Laite, merkki, tyyppi Yhdistelmäuuni Metos Rational CD 201 Yhdistelmäuuni Metos Rational HCD 20 Yhdistelmäuuni Bourgeois SM HH Kaksoispata 60l+40l Metos Viking 6CS Metos Viking 4CS Kaksoispata, sekoittaja Kopal Inter 100 Kopal Inter 150 Liesi Metos Futura RP6/24 Uuni Metos Chef 24 Astiapesukone Metos WD 64E VO Patapesukone Metos GD 600 Kahvinkeitin Bravilor Bonamat B Teho kw virta A vesitilav L 36,6 51,5 n ,2 52 n n. 11+4,5 10,5 15/16 9,0; 13/16A ,6 38/40 57, ,9 25 3,0 1/0,75+0,1 Käytt. otto pvm Huolto korjaus krt tai enemm. vuosittain kertaa vuodessa tai enemm krt tai enemmän vuosittain Muut havainnot Paljon toistuvia korjauksia, käyttöikä lopussa UUSITTAVA Rikkinäinen ajastin vaihdettiin. Viallinen magneettiventtiili vaihdettiin. Uunin lamput vaihdettiin. Höyrystimen vastukset vaihdettiin. Oven lukitus säädettiin kertaa v. Paljon toistuvia korjauksia, käyttöikä lopussa 2007 UUSITTAVA Rikkinäinen pesusuutin vaihdettiin Kylmäkoneisto JK11 S044 Kalakylmiö S045 (Jäte) Hillokylmiö Kylmäkoneisto JK12 S034 Lihakylmiö S035 Vihanneskylmiö 5,2 Kylmäkoneisto JK13 S032 Jäännösruokakylmiö S033 Maitokylmiö S047 Juureskylmiö Kylmäkoneisto JK14 S046 Pakaste Pakastuskaappi Metos Polar 603 2, krt vuosittain Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVAT 1981 Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVAT Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVAT 5, Jopa 10 krt vuodessa Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVA 1, Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVA Ratkaisun lähtökohtia: Suunnitellaan keittiöjärjestely kokonaisuutena uudelleen. Järjestään keittiöön lisää tilaa siirtämällä sieltä pois henkilökunnan puku- ja pesutilat sekä ruokahuollon päällikön työtila laajennetaan astianpesuosasto nykyisen siivouskeskuksen paikalle erilliseen tilaan, kun kiinteistönhuoltotilaa saadaan lisää uudessa huolto- ja autosuojarakennuksessa dieettiruoanlaitolle erillinen tila hankitaan tarvittavat uudet keittiökoneet ja -laitteet uusitaan kylmälaitteet ja lisätään bio-jätekylmiö uusitaan ruokasalin jakelutiski kaksipuolisena inva-wc ruokasalin tarpeisiin tarkistetaan varastojen tarve ja tarvittava lisätila käytävän pimeältä puolelta.

14 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 14 Ruokasalin seinän takana on isohko kokoontumiseen käytetty varastotila, joka kaipaa kunnostusta; tilaan olisi järkevää avata kunnollinen ikkuna ja liittää se äänieristetyllä ovella ruokasaliin. Ruokahuollon tilojen saneeraus on ajankohtaista ja rakennusteknisesti perusteltua samalla kun terveysaseman tiloja kunnostetaan. Keittiön muutostöitä tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, että keittiö toimii jokaisena päivänä vuodessa klo välisenä aikana. Kyseessä on elintarvikeeisto, jolle elintarvike- ja hygienialaki asettavat vaatimuksia. Sen vuoksi keittiössä tehtävät muutostyöt, saman aikaan kun keittiö on toiminnassa, ovat hyvin rajallisia. Kunnostuksen tekeminen edellyttää keittiötoiminnan siirtämistä väistötiloihin joko osittain tai kokonaan. Rakennusaikaiset järjestelyt edellyttävät huolellista väistön erityissuunnitelmaa; ks. kohta 14 Väistötilat. Aputilat Pohjakerroksen muut tilat ovat erilaisia sairaalan apu- ja varastotiloja, teknisen toimen hallitsemia siivous- ja huoltotiloja sekä henkilökunnan puku- ja pesutiloja. Suuri osa niistä on ikkunattomia näin ollen ne eivät kelpaa varsinaisiksi työeiksi, johon käyttöön muutama e on pakon edessä jouduttu ottamaan. Huoltopihalle aukeaa työsuojelun ikkunallinen tila, entinen kirjasto. Toiminnallisesti tila ei ole oikeassa käytössään. Ongelmat: Pohjakerroksen aputilat ovat osin sekundaarisessa käytössä ja niiden kunto on heikko. Varastotilasta on yleisesti pulaa. Siivouskeskuksen ilmanvaihto ei toimi. Sairaalatoiminnot tarvitsevat varavoimakoneen. Liitettävät kuormat on kartoitettava. Ratkaisun lähtökohtia: Rakennetaan uusi huolto- ja autosuojarakennus rakennuksen eteläpuolelle, mikäli suunnitteilla oleva asemakaavamuutos sen sallii. Autosuojien lisäksi siihen sijoitetaan varavoimakone, uusi kiinteistön pääkeskus ja varavoiman pääkeskus, ambulanssitallit (mahdollisesti myös ambulanssihenkilöstön päivystystilat) sekä kiinteistöhuollon henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat sekä käsivarastotilaa. Pohjakerroksen aputilat on jaettava uudelleen; erityisesti on tutkittava, mitkä varastotoiminnot voidaan siirtää uusiin varastotiloihin lisärakennusosien pohjakerroksen ja kellarikerroksen ikkunattomiin tiloihin. Työsuojelun toimistoe (entinen kirjasto) siirretään muualle ja tila ehdotetaan otettavaksi kiinteistönhuollon käyttöön. Isommat työ- ja käsivarastotilat sosiaalitiloineen kiinteistöhuollon henkilökunnalle järjestetään uuteen piharakennukseen. Suora huolto-uloskäyntiä pohjakerroksesta vaativat ruumise, pyykkie, riskijäte- ja jätetila, jotka jäävät ennalleen. Siivouskeskukselle järjestetään riittävä tila kuivausmahdollisuuksineen entiseen kiinteistönhuollon käytössä olleeseen tilaan.

15 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA KERROS Aulatilat Pääsisääntuloaulan korkeassa osassa on potilaiden odotustilaa aputiloineen. Sen yhteydessä on vanha, kiinteäksi rakennettu vastaanottotiskialue, jonka käyttö jäänyt vähäiseksi toimintatapojen muututtua. Alueelle on perustettu puhelintriage-keskus joka on aloittanut toimintansa. Rakennusrungon keskellä pimeitä aputiloja: osastonhoitajan toimisto, postituse ja päivystykseen saapuneiden potilaiden tarkkailue sekä betonirunkoon kiinteästi liittyvä, paloturvallisuussäännökset täyttävä arkistoe, jota ei kannata purkaa eikä siirtää. Ongelmat: Odotustila aulan korkeassa osassa on toimintojen rationalisoinnin myötä muuttunut vähäkäyttöiseksi, koska se sijaitsee liian kaukana sekä vastaanottotiloista että laboratoriosta. Keskirungossa on tiloja, jotka epätarkoituksenmukaisinakin on jouduttu ottamaan vastaanottotoiminnan aktiivikäyttöön: päivystykseen liittyvä seurantae, joka välttämättä tarvitsisi pesualtaan lääkärinvastaanoton osastonhoitajan e, joka rakentamissäännösten vastaisesti ei saa suoraa luonnonvaloa. Se on jaettu hyllyillä kahtia, toinen puolikas toimii postituseena. Vastaanotto Eteläjulkisivulla on pääosa terveysaseman lääkärinvastaanottoeista. Huoneet ovat sopivan kokoisia ja sinänsä kunnostettuina käyttökelpoisia, mutta niitä on liian vähän (8 kpl). Kahden een väliltä puuttuu välttämätön turvaovi. Vastaanottoeiden edessä käytävällä on sairaanhoitajia varten suunnitellut pimeät kansliatilat, joita ei nykyisellään voida käyttää varsinaisena työtilana. Tämä käytävä toimii nykyisellään myös vastaanotolle tulevien potilaiden odotustilana. Ongelmat: Terveysaseman hankalin tilaongelma on lääkärinvastaanotolla, koska olevalla henkilökunnalla ei ole tarkoituksenmukaisia työeita. Tällä hetkellä vastaanottotoimintaa varten tarvittaisiin viisi lääkärinetta, neljä sairaanhoitajan

16 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 16 vastaanottoetta sekä yksi päivystävän lääkärin e ja yksi päivystävän sairaanhoitajan e; yhteensä 12 etta. Lisäksi olisi välttämätöntä saada kaksi valvonta-/lepoetta päivystyksen potilaille = yhteensä 14 etta. Tällä hetkellä käytettävissä on 9 etta, joista yksi sijaitsee pohjoissiivessä erillään. Röntgen Eteläjulkisivulla ovat myös röntgenin tilat: pukueet potilaille, toimisto, kehityse ja kuvause. Tilat ovat pieniä kunnostustarpeita lukuun ottamatta tarkoituksenmukaiset ja kapasiteetiltaan riittävät myös laajennusta ajatellen. Kehitysetta ei enää jatkossa tarvita, mutta röntgenin digitalisoinnin yhteydessä hankittavat levylukulaitteet vievät kehitysetta vastaavan tilan. Röntgentoimintaa hoitaa HUS-Röntgen, joka on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän omistama kuvantamisliikelaitos. Laboratorio Itäisellä julkisivulla on laboratorio, joka palvelee sekä sairaalaa että lääkärinvastaanottoa. Laboratoriotoiminta on ulkoistettu: toiminnan hoitaa HUSLAB, joka on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän omistama laboratorioliikelaitos. Tiloissa ei ole enää analysointitoimintaa, HUSLAB kuljettaa näytteet päivittäin muualla analysoitaviksi. Ongelmat: Laboratorion tilat eivät ensinkään palvele nykyistä toimintaa: vanhat tutkimustilat ovat tyhjillään ja näytteenottopaikoista on suuri puute. Odotustilat riittämättömät ja tämän vuoksi laboratorio joutuu toimimaan ajanvarauksella muista HUSLABin toimipisteistä poiketen. Ambulanssi Toiminnallisista syistä ambulanssihenkilökunnan tilojen on oltava sairaalan ja vastaanoton läheisyydessä siten, että paikalla olevaa päivystyshenkilökuntaa voidaan käyttää apuna sairaalan ja terveysaseman potilassiirroissa ym. vastaavissa apua vaativissa toiminnoissa. Vo-eet Lisäksi samassa rivissä on erityistyöntekijöille kaksi pesualtaallista vastaanottoetta odotuseineen. Tilat luontuvat lääkärinvastaanottoa paremmin sairaalan käyttöön tai itsenäisesti toimiville yksiköille. Apuvälinepalvelut Apuvälinepalvelut potilaille ovat pääosin toimineet vanhainkodin yhteydessä, mutta myös terveysasemalla on ollut alan palvelutoimintaa. Kainalosauvat on voinut lainata vastaanotolta ja muita apuvälineitä fysioterapian puolelta. Apuvälineiden huolto ei ole ollut koordinoitua. HUS on mahdollisesti perustamassa uutta keskitettyä yksikköä apuvälinehuoltoon ja -lainaukseen, johon Sipoon terveyskeskuksen on tarkoitus liittyä toiminnan alkaessa. Mikäli suunnitelma toteutuu, ei apuvälinetilan tarve terveyskeskuksessa ole jatkossa suuri. Välinehuolto Terveysasema ja sairaala huoltavat itse omat välineensä, huolto on perinteisesti toiminut sairaalassa; sille on olemassa tilat sekä henkilöstö sairaalan toimintojen yhteydessä. 1. KRS, POHJOISSIIPI Kahvio ja taukotila Työterveys Pohjoisen puoleinen siipi on alunperin ollut neuvola, joka on siirretty naapurirakennuksessa sijaitseviin vuokratiloihin. Siiven tyveen käytävälle on ahdettu potilaskahvio, jonka pieni keittiötila on keskirungossa. Lisäksi yhteen pesualtaattomaan eeseen on sisustettu henkilökunnan taukotila. Siiven tiloissa toimii terveyskeskuksen työterveyshuolto; lääkäri, 2 hoitajaa ja vastaanottohoitaja.

17 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 17 Vo-eet Lisäksi siivessä toimii diabeteshoitaja sekä yksi sairaanhoitajan vastaanotto, jossa työterveyshuollon toinen lääkäri toimii yhtenä päivän viikossa. Siiven tyvessä on kaksi puheterapian vastaanottoetta. Ongelmat: Kaikissa vastaanottoeissa ei ole pesuallasta, joka näissä tiloissa olisi välttämätön. 2. KERROS Hallinto Pääsisääntuloaulan korkeaa osaa reunustaa 2. kerroksessa käytävä, jonka varrella on sairaalan hallintotiloja, yhtä lukuun ottamatta ilman pesualtaita. Käytävä johtaa sairaalan 2. kerroksen hallintotiloihin sekä yhteen taukotilaan. Hallintotiloihin on suunniteltu erillistoimenpiteenä väliseinämuutokset, joilla saadaan lisää toimistoeita. Näin 1. kerroksen tilaa voidaan vapauttaa vastaanottotoimintoihin. Apu- ja Käytävän varrella on uusittu henkilökunnan taukotila sekä pukueita, jotka ovat tekniikkatilat nykyisellään erittäin ahtaat. Rakennuksessa on kaksi iv-koneetta: terveyskeskusosan 2. kerroksessa ja sairaalaosan 2. kerroksen katolla. Ongelmat: Tällä hetkellä 2. kerroksen eita ei voida käyttää hoito- tai vastaanottotiloina, koska sinne ei ole esteetöntä käyntiä, hissi puuttuu (sairaalan hissiä ei voida käyttää). Ratkaisun lähtökohtia: Siirretään henkilökunnan puku- ja pesutilat uusiin tiloihin rakennuksen pohjakerrokseen ja kellariin, jotta hallintotilojen työetarpeille voidaan järjestää ikkunallista tilaa.

18 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN 4.1 VAIHTOEHDOT Lähtökohtana oli suunnitella, miten järjestetään Sipoon pohjoisosan terveysasemapalvelut väestöennusteen mukaiselle asukasmäärälle Nikkilän terveysasemalla. Suunnittelussa todettiin neljä kiireellisyysastetta: Vaihe 0 Hankesuunnitelmaa valmisteltaessa on todettu akuutteja ongelmia, joita on ratkaistu erillistoimin välittömästi työn kuluessa. Näitä ovat: puhelintriage-toiminta on aloitettu nykyisissä tiloissa tarpeettomaksi jääneen vastaanottotiskin sisäpuolella fysioterapian ja hammashuollon tilan remontti valmistuu alkuvuodesta kaksi lavuaaria lisätty 1. kerrokseen vastaanottotoiminnan mahdollistamiseksi hallintokerroksen väliseinämuutokset 2. kerroksessa ambulanssin henkilökunta sijoitetaan piharakennukseen; se vapauttaa heidän tilansa päärakennuksessa vastaanottotoimintaan; ambulansseille järjestetty lämmitystolpat lähelle lääkärinvastaanottotilojen odotustilojen seinäkkeet on poistettu vo-eiden edestä potilaiden ulkoilualueen aita valmistuu syksyllä markiisit rakennuksen auringonpuoleisiin ikkunoihin asennettu syksyllä. sairaalan tiloihin on asennettu ilmalämpöpumppuja. Vaihe 1 Tontin lisärakentaminen (osat A, C, D) Tontilla todettiin olevan mahdollisuuksia lisärakentamiseen, sen avulla riittävä palvelu voidaan taata noin vuoteen saakka. Rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Lisärakentaminen on edellytyksenä olemassa olevan rakennuksen kunnostamiselle, koska väistötiloja ei muutoin ole mahdollista tarkoituksenmukaisesti järjestää. Pohjoinen siipirakennus lisärakentamisen osa A saattaa olla toteutettavissa myös olevan kaavan puitteissa; muutoin vaihe 1 edellyttää asemakaavan muutosta. Vaihe 2 Terveysaseman korotus ja kunnostus (toimenpide B) Olevan rakennuksen itäsiiven korotus kerroksella on teknisistä syistä tehtävä samassa yhteydessä, kun rakennus on peruskorjattavana. Olevan rakennuksen kunnostuksen tarpeellisuudelle ei ole vaihtoehtoja: kunnostus on tehtävä, jos rakennusta halutaan käyttää. Vaihe 3 Terveysasemapalvelun vaihtoehtoiset ratkaisut vuoden 2015 jälkeen (valmiina ) rakennetaan lisärakennukset nykyiselle LP-alueelle terveysaseman pohjoispuolelle sekä sen viereiselle testamenttilahjoituksena saadulle Y-tontille 1031/2, ja rakennetaan näille yhtenäinen, pääosin maanalainen pysäköintilaitos, joka palvelee myös terveysaseman muita tiloja hankitaan riittävä määrä lisätiloja kunnostetun ja lisärakennetun terveysasemarakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista rakennuksista, lähinnä vanhasta virastotalosta ja kunnostetaan / lisärakennetaan ne terveysaseman käyttöön. Tämä edellyttää asemakaavan muutosta, jota on tarkasteltava keskustan kehittämisen yhteydessä. Koska kysymys on nykyisestä keskeisestä liiketontista,

19 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 19 sen muuttaminen terveysasemakäyttöön saattaa olla toiminnallisesti vaikeasti perusteltavissa, ja hankintakustannukset saattavat olla suuret. perustetaan kolmas terveysasema: uudisrakennus etsittävä ajoissa tontti tai vanhan kiinteistön kunnostus terveysasemakäyttöön, esimerkiksi rakennus 31 Itäisessä Jokipuistossa (ellei siitä tule kunnantalo?) Vaihtoehdot Kiireellisyyden takia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ennen vuotta 2015 ei juuri ole. Tässä hankesuunnitelmassa esitetään edellä mainittujen vaiheiden 0, 1 ja 2 toteuttamista heti ja edellä kuvatun kohdan kolme vaihtoehdoista ensimmäisen toteuttamista siten, että siinä esitetty lisärakentaminen olisi käyttökunnossa vuonna. 5. SUUNNITELMA 5.1 HANKESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHTIEN KUVAUS Laajennetaan olevaa rakennusta kahdessa vaiheessa käyttämällä tontin rakennusmahdollisuudet täysimääräisesti hyväksi sekä peruskorjataan rakennus. Vaihe 1 Rakennetaan pohjoinen lisäsiipi, laajennus A Rakennetaan eteläinen lisäsiipi, laajennus C Rakennetaan uusi piharakennus D Kerrosalan lisäys ja uusien siipien rakentaminen edellyttää asemakaavanmuutosta. Kaavamuutokselle on varattava aikaa noin yksi vuosi. Lisäsiipien rakentaminen voidaan tehdä ilman, että häiritään kohtuuttomasti käynnissä olevaa sairaalatoimintaa. Valmistuttuaan siipiä käytetään terveysaseman väistötiloina, johon tosin eivät mahdu aivan kaikki toiminnot. Lisäksi väistötilana käytetään Söderkullan terveysasemaa. Väistötilajärjestelyistä on laadittava erillinen suunnitelma. Lisäsiiven C alta puretaan vanha piharakennus. Vaihe 2 Korotetaan vanhan terveysaseman itäsiipeä kerroksella ja tehdään kaikki peruskorjaustoimet yhtenä kokonaisuutena, toimenpide B Korotus: Muutoksen tulee olla ympäristön miljöökuvaan soveltuva. Rakennustyön aikana korotuksen alla olevien tilojen käyttö terveysasematoimintaan ei ole mahdollista: näille tarvitaan väistötilat työmaa-ajaksi. Peruskorjaus: Korjataan ns. vanhan osan ulkovaippa sekä kaikkien kerrosten tilat, rakenteet ja talotekniikka niiltä osin, jota vielä ei ole peruskorjattu. Lisäksi peruskorjataan rakennuksen pohjakerroksen korjaamattomat tilat myös uudella osalla, erityisesti keittiö aputiloineen. Samalla suoritetaan pohjakerroksen tilojen uudelleenjärjestely tarvittavin osin. Rakennuksen muutostyön alainen osa käsittää noin 2/3 kokonaistilavuudesta; käytännössä rakennuksen kaikki sisätilat kunnostetaan (vähintään) sataprosenttisesti lukuun ottamatta sairaalan kahta vuodeosastoa, joissa on vain pieniä, LVIS- järjestelmiin liittyviä tarkistuksia. Hammashuollon tilojen läpi pohjakerroksessa joudutaan todennäköisesti viemään uutta talotekniikkaa; lisäksi lisärakennuksen liittäminen tiloihin aiheuttaa muutostöitä.

20 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 20 Sekä teknisistä että kustannussyistä on tärkeätä tehdä sekä laajennus että peruskorjaus yhtenä kokonaisuutena. Terveysaseman toimintojen luonteesta johtuu, että tiloja ei voi tässä vaiheessa käyttää samanaikaisesti kun rakennus- ja korjaustöitä suoritetaan Rakennetaan kaksi uudisrakennusta ja pysäköintilaitos nykyisen rakennuksen pohjoispuolelle vaiheena 3. Vaihe 3 Tässä hankesuunnitelmassa vaihetta on käsitelty vain asemakaavallisena kysymyksenä, jolla on ratkaistava terveysaseman pysäköintiongelmat. Näitä on tarkemmin selostettu kohdassa Sijoitetaan toisiinsa tukeutuvat ydintoiminnot saman katon alle, olevalle tontille. Tällaisia toimintoja ovat: sairaala lääkärinvastaanotto laboratorio röntgen kuntoutus (fysioterapia ja toimintaterapia) ambulanssihenkilöstö ruokahuolto sairaalan aputoiminnot (varastot, siivous, pyykki, ruumise, välinehuolto) henkilökunnan pukueet ja taukotilat hallinto Perustetaan perhekeskus nykyisin hajallaan toimivista yksiköistä ja erityistyöntekijöiden toimipisteistä neuvola perhetyöntekijät lastensuojelun sosiaalityöntekijät puheterapeutit terveyskeskuspsykologit Sijoitetaan itsenäisenä toimintakykyiset yksiköt muualle sitä mukaa, kun terveysaseman ydintoiminnot vaativat lisää tilaa. Tällaisia, osittain terveysaseman tiloissa ja osittain muualla tällä hetkellä sijaitsevia toimintoja ovat (aputoimintoineen): työterveyshuolto hammashuolto perhekeskus Strategia edellyttää, että väestönkehitystä seurataan aktiivisesti ja siirtopäätökset tehdään nopeasti, jotta tilanhankinnalle ja rakentamiselle jää kohtuullinen aika. Seuranta käynnistää vaiheen Järjestetään terveysaseman pysäköinti uudelleen Vaihe 0 Saatto- ja huoltoliikenne terveysaseman tontilla säilytetään periaatteessa nykyisellään. Asiakaspysäköinti ja vuorotyötä tekevien henkilöiden ilta- ja yöaikainen pysäköinti viereiselle LP-alueelle. Henkilökunnan pysäköinti vuorottaiskäyttösopimuksella monitoimihallin autopaikoille.

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S HANKESUUNNITELMA 13.6.2013 1 S I S Ä L LY S L U E T T E L O 0. H A N K K E E N K U V A U S 1. Y H T E E N V E T O H A N K K E E S T

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä!

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä! OLYMPIASTADION TARVESELVITYS Olympiastadion - Suuria elämyksiä! Stadion-säätiö 20.1.2012 1 SUURIA ELÄMYKSIÄ! Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä kaikenikäisten ihmisten

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA Sivu 2/20 KAUPPAHALLI KORJAUSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio 2/39 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 11.5.2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli 5 1.1 Uimahallin sijainti ja laajuus 5 1.2 Nykytilanne

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy

Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009 Lyyra plus Oy Sisältö 1. Johdanto...3 2. Sotkamon alakoulujen nykytila...3 3. Sotkamon alakoulujen oppilasennusteet...4 4. Toimenpide ehdotukset...5 4.1 Tuhkakylä Kontinjoki

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA ARKKITEHTUURITOIMISTO 31.3.2015 ARKTES OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen taustaa 1.2 Nykytilanne 1.2.1 Toiminta 1.2.2 Henkilöstö

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA 2.1.2014, Sivu 1 / 21 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Rajamäen terveyspalvelut sijaitsevat nyt kahdessa eri toimipisteissä ja kolmessa eri rakennuksessa.

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi , 02400 Kirkkonummi Tarkastuspäivä 26.5.2011 2/65 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1 Rakennustekniikka... 7 2.2 LVI-järjestelmät... 8 2.3 Sähköjärjestelmät... 8 2.1. Puutteet jotka

Lisätiedot

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot