SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA"

Transkriptio

1 SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9.

2 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset 2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys Kunnan väestömäärän kasvu 2.3 Kapasiteettitarkastelu 3 NYKYISEN RAKENNUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS 3.1 Rakennus Rakennustekniset ominaisuudet Kuntoarvio Asbestikartoitus Perus- ja pintavesi Talotekniikka Käyttäjäpalaute 3.2 Toiminta nykyisin Sairaalan nykytilanne Terveysaseman nykytilanne POHJAKERROS Hammashuolto Kuntoutus Ruokahuolto Aputilat 1. KERROS Aulatilat Vastaanotto Röntgen Laboratorio Ambulanssi Vo-eet Apuvälinepalvelut Välinehuolto 1. KRS, POHJOISSIIPI Kahvio ja taukotila Työterveys Vo-eet 2. KERROS Hallinto Apu- ja tekniikkatilat 4 TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN 4.1 Vaihtoehdot Vaihe 0 Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihtoehdot

3 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 3 5 SUUNNITELMA 5.1 Hankesuunnitelman lähtökohtien kuvaus Laajennetaan olevaa rakennusta Vaihe 1 Vaihe Rakennetaan kaksi uudisrakennusta ja pysäköintilaitos Vaihe Sijoitetaan toisiinsa tukeutuvat ydintoiminnot saman katon alle Perustetaan perhekeskus Sijoitetaan itsenäisenä toimintakykyiset yksiköt muualle Järjestetään terveysaseman pysäköinti uudelleen Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe Tilat nykyisin ja hankkeen toteutumisen jälkeen Taulukot 5.3 Hankesuunnitelman etilaluettelo Taulukot 6 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 6.1 Asemakaava Voimassa oleva asemakaava Asemakaavan muutosluonnos Pysäköintitarpeen ratkaisu eri vaiheissa Vaihe 0 Vaihe 1 ja 2 Vaihe Kunnallistekniikka 6.3 Perustamisolosuhteet 6.4 Rakennuslupa-asiat 6.5 Väestönsuoja 7 LAATUTASO 8 KUSTANNUKSET 9 AIKATAULU 10 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA 11 SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET

4 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 4 0 TIEDOT HANKKEESTA Hankesuunnitteluryhmä Hanke Nikkilän terveysasema; laajennus- ja korjaustyö Kylä Nikkilän kylä Tila Frihem 3:74 Osoite Sipoon terveyskeskus/ Nikkilän terveysasema Jussaksentie SIPOO Puhelin vaihde (09) RAKENNUTTAJA puhelin matkapuhelin faksi sähköposti SIPOON KUNTA Tekniikka- ja ympäristöosasto Kuntala, Iso Kylätie 18; PL 7, Sipoo Kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen Rakennuttajainsinööri Jukka Haakana KÄYTTÄJÄ Johtava lääkäri Kati Liukko Jussaksentie 14, PL 23, Sipoo Johtava hoitaja Carola Klawér Jussaksentie 14 PL 23, Sipoo Avohoidon ylilääkäri Kari Humaloja Jussaksentie 14, PL 23, Sipoo Vastaava hammaslääkäri Tarja Rutkiewicz Jussaksentie 14, PL 23, Sipoo Ruokapavelupäällikkö Birgit Mäkilä ARKKITEHTI Arkkitehtitoimisto Heikkilä & Kauppinen Oy Kalevankatu 31, Helsinki Marja Heikkilä-Kauppinen, arkkitehti Timo Kauppinen, arkkitehti RAKENNESUUNNITTELIJA Finnmap Consulting Oy / Porvoon toimisto Jokikatu 7 A, Porvoo (019) (019) Jari Lumme, rakennusinsinööri (019) LVI-SUUNNITTELIJA Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Malminkaari 21, Helsinki Kalevi Vehmaa, insinööri SÄHKÖSUUNNITTELIJA Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Malminkaari 21, Helsinki Pasi Tuominen, insinööri

5 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 5 1. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS Sipoon terveyskeskuksessa on kaksi terveysasemaa, Nikkilä ja Söderkulla. Nikkilän terveysasema on Sipoon terveyskeskuksen pääterveysasema. Sen kaikki toiminnot sairaalaa lukuun ottamatta kärsivät nykyisellään vakavista akuuteista tilaongelmista. Lisäksi kunnan strategian mukainen väestönkasvu aiheuttaa kovat laajentumispaineet erityisesti Nikkilän terveysasematoiminnoille. Kapasiteetin tarpeen on laskettu kasvavan lähes kolminkertaiseksi nykytiloihin verrattuna, mikäli väestön kasvuennuste toteutuu. Tilanpuute on johtanut siihen, että akuuttien ongelmien ilmetessä yksikköjä ja toimintoja on hajasijoitettu muihin rakennuksiin vailla kokonaiskoordinaatiota. Terveysasemarakennuksen sisällä toiminta on jouduttu järjestämään sen mukaan, missä pesualtaat sijaitsevat tai mistä on vapautunut yksittäise ei luomalla loogisia toiminnallisia yksiköitä. Tästä johtuvat paljolti sekä yleinen ahtauden tunne että epätarkoituksenmukaiset tilapäisjärjestelyt. Tässä hankesuunnitelmassa on etsitty keinoja parantaa tilannetta vaiheittain. Vaihe 0 (tekeillä tai tehty) Suunnitelmaa valmisteltaessa on todettu akuutteja ongelmia, joita on ratkaistu erillistoimin välittömästi jo suunnittelutyön kuluessa ja joiden avulla (tietyin vaikeuksin) voidaan jatkaa toimintaa sen ajan, jonka tämän hankesuunnitelman esittämät rakennustoimenpiteet vaativat. Vaihe 1 (laajennusosat A, C ja D) Tontilla todettiin olevan mahdollisuuksia lisärakentamiseen, sen avulla riittävä palvelu voidaan taata noin vuoteen saakka. Rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Lisärakentaminen on edellytyksenä olemassa olevan rakennuksen kunnostamiselle, koska väistötiloja ei muutoin ole mahdollista tarkoituksenmukaisesti järjestää. Vaihe 2 (toimenpide B; rakennuksen korotus kerroksella sekä peruskorjaus) Olevan terveysaseman kunnostuksen tarpeellisuudelle ei ole vaihtoehtoja: kunnostus on tehtävä, jos rakennusta halutaan käyttää. Vaihe 3 Hankesuunnitelmassa on asemakaavallisella tasolla tarkasteltu myös terveysasemapalvelun vaihtoehtoisia ratkaisuita vuoden 2015 jälkeen (valmiina ), ja päädytty esittämään lisärakentamista uudelle tontille, joka sijaitsisi nykyisen pysäköintipaikan kohdalla terveysaseman pohjoispuolella. Muilta osin suunnitelma ei käsittele vaihetta 3. Tarkemmin em. vaiheita käsitellään tämän hankesuunnitelman luvuissa 4 ja 5. Kiireellisyyden takia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ennen vuotta 2015 ei juuri ole. Hankkeen kustannusarvio on noin 17,5 milj. (alv 0); sisältää irtaimiston ja sisäisen vuokran. Päätösehdotus Tässä hankesuunnitelmassa esitetään, että edellä mainitut vaiheet 1 ja 2 toteutetaan suunnitelmassa esitetyn aikataulun (kohta 9) mukaan siten, että hankkeen suunnittelu aloitetaan välittömästi ja rakentaminen heti suunnitelmien valmistuttua ja tultua hyväksytyiksi. Tällöin terveysasema olisi suunnitelman mukaisessa käytössä vuoden 2012 lopulla. Lisäksi suunnitelmassa esitetään vaiheen 3 toteuttamista siten, että siinä esitetty lisärakentaminen olisi käyttökunnossa vuonna.

6 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 6 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET Hanke ja sen pääperiaatteet sekä alustava kustannusarvio hyväksyttiin jatkotyötä ja suunnittelun rahoitusta varten sosiaali- ja terveyslautakunnassa Päätös saatettiin tiedoksi tekniikka- ja ympäristölautakunnalle Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.6. myös esittää tekniselle ja ympäristölautakunnalle, että Lukkarin koulun keittiötilojen laajentamisesta tehdään hankesuunnitelma siten, että tilat riittävät myös sairaalan keittiön väistötilaksi remontin ajaksi. 2.2 HANKKEEN TARPEELLISUUS JA KIIREELLISYYS Nikkilän terveysasema on Sipoon terveyskeskuksen pääterveysasema. Tämän takia Nikkilässä on myös sellaisia toimintoja, joita kunnan toisella terveysasemalla Söderkullassa ei ole. Nikkilän terveysaseman suurimmat toiminnot ovat sairaala sekä lääkärinvastaanotto tukitoimintoineen. Muita suuria yksiköitä ovat suun terveydenhuolto ja fysioterapia sekä apuvälinepalvelut. Terveysasema kärsii nykyisellään vakavista tilaongelmista, ja osa toiminnoista on epätarkoituksenmukaisesti hajautettu muualle. Toimintaa ei voida täysimääräisenä toteuttaa, koska esimerkiksi lääkäreille ei riitä vastaanottoeita. Kaikki tilat, jotka on voitu järjestää käyttöön ilman suuria rakennustoimenpiteitä, ovat tiivistetysti käytössä. Terveysasema, varsinkin sen vanhempi osa kaipaa myös välitöntä peruskorjausta, Kunnan väestömäärän kasvu Kunnan uuden strategian mukainen väestönkasvu aiheuttaa kovat laajentumispaineet erityisesti Nikkilän terveysasemalle. Terveysaseman kapasiteetin tarpeen on laskettu kasvavan lähes kolminkertaiseksi nykytiloihin verrattuna, mikäli väestön kasvuennuste toteutuu. Ennusteen mukaan asukasmäärä kehittyy seuraavasti: vuonna noin asukasta vuonna noin asukasta; lisäys vuonna 2025 noin asukasta; lisäys Sipoon asukasluvun arvioidaan siis kasvavan noin uudella asukkaalla vuoteen 2025 mennessä. Lähes puolet asukasluvun kasvusta asettuu tarkastelukauden viiden viimeisen vuoden ajanjaksolle. 2.3 KAPASITEETTITARKASTELU Hankesuunnitelmaa varten on selvitetty, kuinka paljon lisärakentamista Nikkilän terveysaseman nykyiselle tontille ja rakennukseen mahtuu. Aluksi tehty karkea tarkastelu osoitti, että mikäli käytetään lähtökohtana vuoden 2025 väestöennusteen lukuja, terveysaseman toimintojen lisäystarpeesta vain noin puolet voisi mahtua olevalla tontilla laajennettuunkaan rakennukseen. Tämän takia on käyty läpi jokainen toimintayksikkö sekä henkilöittäin että tiloittain. On punnittu lähitulevaisuuden välttämättömimmät tarpeet sekä kartoitettu oleva henkilöstö. Kaikki olevat etilat ja niiden soveltuvuus terveysaseman toimintoihin on myös kartoitettu. Samalla on selvitetty, mitkä toiminnot olisivat helpoimmin siirrettävissä muualle ja keskusteltu siitä, missä nämä toiminnot voisivat ehkä sijaita.

7 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 7 Tarkastelun tuloksena on päädytty asettamaan laskennallinen lähtökohta vuoteen, johon asti kapasiteetin on katsottu riittävän tontilla ja sairaala/terveysasemarakennuksessa, jos laajennus toteutetaan täysimääräisesti. Väestömäärän kehitystä on kuitenkin seurattava aktiivisesti terveyskeskuksen tilantarvetta ajatellen. Mikäli väestömäärän lisäys on muodostumassa arvioitua suuremmaksi, on riittävän ajoissa, noin vuonna 2015, aloitettava valmistelu lisätilojen järjestämiseksi. Tässä nähdään kolme mahdollista etenemisvaihtoehtoa: rakennetaan lisärakennukset nykyiselle LP-alueelle terveysaseman pohjoispuolelle sekä sen viereiselle testamenttilahjoituksena saadulle Y-tontille 1031/2 ja rakennetaan näille yhtenäinen pysäköintilaitos maanalaisena perustetaan kolmas terveysasema: uudisrakennus tai vanhan kiinteistön kunnostus terveysasemakäyttöön hankitaan riittävä määrä lisätiloja terveysasemarakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista rakennuksista ja kunnostetaan ne terveysaseman käyttöön. Tässä hankesuunnitelmassa on päädytty esittämään vaihtoehdoista ensimmäistä. Sitä kutsutaan tässä hankesuunnitelmassa nimellä Vaihe NYKYISEN RAKENNUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS 3.1 RAKENNUS Nikkilän terveysasema on rakennettu Sipoon terveyskeskuksen hoitorakennukseksi. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennettiin terveysasema vuosina , toisessa sairaala vuonna Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta sekä pohjakerros, joka on etelä- ja itäpuolelta maanpäällinen. Vanhemman osan toisen kerroksen tasolla ja uudemman osan kolmannessa kerroksessa kattotasolla on ilmastointikoneeet. Rakennuksen uudemmassa osassa (läntinen osa eteläsiipineen) toimii Nikkilän terveysaseman sairaala, jossa on kaksi vuodeosastoa. Sairaalaosan 1. ja 2. kerros on peruskorjattu vuosina ; pohjakerros on peruskorjaamatta. Rakennuksen vanhemmassa osassa toimii Nikkilän terveysasema: lääkärinvastaanotot, laboratorio, röntgen, työterveyshuolto, hammashuolto ja fysioterapia aputiloineen sekä Sipoon terveyskeskuksen hallinto. Hammashuollon tilat on peruskorjattu pohjaviemäreitä lukuun ottamatta Rakennustekniset ominaisuudet Rakennus on osittain paalutettu ja osittain perustettu maanvaraisille anturoille. Alapohjarakenteena on alapuolelta lämmöneristetty maanvarainen betonilaatta. Rakennuksen kantavan pystyrungon muodostavat paikalla valetut teräsbetoniseinät ja pilarit. Väli- ja yläpohja ovat 200 mm paksuisia paikalla valettuja teräsbetonilaattoja. Maanvastaiset seinät ovat kaksinkertaisia paikalla valettuja teräsbetoniseiniä, joiden välissä on lämmöneriste. Maanvastaisen seinän ulkopinnalla on vedeneristys. Rakennusrungossa ja sokkeleissa ei ole havaittu perustusten painumiseen viittaavia vaurioita lukuun ottamatta ruokasalia ja keittiötä, joissa on rakenteiden painumiseen viittaavia merkkejä. Rakennuksen eteläpuolella ulkoseinää kannattelevissa betonipalkeissa

8 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 8 on korroosiovaurioita ja rapautumaa. Betonirakenteisten parvekkeiden yläpinnoilta puuttuu vedeneristys. Maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat osittain puutteelliset rakennuksen pohjoispuolella. Sadevedet on ohjattava joko pintavesikourujen tai maanalaisten viemäriputkien avulla vähintään kolmen metrin päähän rakennuksesta. Salaojien olemassaolo ja toimivuus on tarkistettava. Ulkoseininä on kaksinkertainen tiilimuuraus, joiden välissä on lämmöneriste. Paikoitellen julkisivu on pellitetty. Rakennuksessa on tasakatto. Vanhan puolen korkeimman osan katto on uusittu 1990-luvun puolivälissä. Yläpohjan lämmöneristeenä on todennäköisesti mineraalivillaa ja korjatuilla alueilla kevytsoraa. Vesikatteena on bitumikermikate. Kate tulee uusittavaksi lähivuosina ja samalla tulee parantaa kallistuksia ja vedenpoistoa. Alumiiniprofiilirakenteiset ikkunat ovat kolminkertaisella eristyslasilla varustettuja. Osa ikkunoista on kiinteitä ja osa sisään aukeavia. Lähinnä sairaalan potilaseissa on puualumiini -ikkunoita, joissa on kolme erillistä lasia. Ikkunoiden ja ovien käyntisovituksissa ja tiivistyksissä on puutteita, alumiiniprofiili-ikkunat ovat myös eristävyydeltään riittämättömiä. Vedosta valitetaan yleisesti. Ikkunat tuleekin kunnostaa perusteellisesti ja osittain uusia. Vanhan osan täydentävät rakenteet ja pinnat ovat rakentamisaikansa vakiotasoa ja nykykunnoltaan heikohkoja. Väliseinä- ja ovirakenteet eivät monin kohdin vastaa ääneneristävyydeltään nykyvaatimuksia, ovileveyksien osalta eivät myöskään esteettömyysvaatimuksia. Märkätilojen vedeneristys on riskitekijä; kaikki eristykset on syytä uusia. Sairaalan isojen pesutilojen eristykset on uusittu ja laajennetut pesutilat ovat uusin vedeneristein. Kuntoarvio Rakennuttaja on teettänyt rakennuksen kuntoarvion, jonka tarkastuspäivä oli , tekijänä Insinööritoimisto Raksystems Oy. Raportin mukaan merkittävimmät rakennusteknisiä korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä vaativat toimet 10 vuoden tarkastelujaksolla olivat seitsemän vuotta sitten: alkuperäisen vesikatteen uusiminen räystäspellitysten uusiminen/kunnostaminen kantavien betonirakenteiden ja parvekkeiden kunnostaminen ikkunoiden ja ovien tiivistys/kunnostaminen alkuperäisten pintarakenteiden saneeraaminen (sisä+ulko) Myös esitettiin seuraavat välittömästi korjattavat puutteet: vesikatolla sammaloituneiden alueiden puhdistus ja tarkastus kattokuvun halkeaman korjaus irronneen kattopellin kiinnitys. Muut toimenpide-ehdotukset ja huomiot rakennusosittain: kasvullisuus kauemmaksi seinän vieriltä maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat osittain puutteelliset rakennuksen pohjoispuolella sadevedet ohjattava joko pintavesikourujen tai maanalaisten viemäriputkien avulla vähintään kolmen metrin päähän rakennuksesta. Salaojien olemassaolo ja toimivuus on tarkistettava ulkoilmaan rajoittuvien betonirakenteisten palkkien, parvekkeiden ja tiilijulkisivun kuntotutkimus tarpeen ruokasalin kantavan rungon mahdollinen painuminen tutkittava kattoikkunoiden uusinta märkätilojen vedeneristysten uusiminen; myös uima-allas

9 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 9 Asbesti- Rakennuksesta on teetetty asbestikartoitus, jonka tarkastuspäivä oli , tekijänä kartoitus Insinööritoimisto Raksystems Oy. Asbestia havaittiin vain vähän ja sitä sisältävät rakennusosat olivat hyvässä kunnossa eivätkä aiheuta välittömiä toimia. Perus- ja pintavesi Insinööritoimisto Hanson Co Oy on tehnyt rakennuksen perus- ja pintavesien hallinnasta selvityksen Sen mukaan maanalaisten tilojen perusmuurissa on esiintynyt paikallisia vesivuodoista johtuvia kosteusvaurioita. Yläpihan osalta todetaan mm., että päätyjen puoleisissa osissa tukimuurien ja rakennuksen sokkelin välissä pihan pintarakenteena on käytetty karkeaa kiviainesta # mm. Varsinkin paksuna täyttökerroksena tämä kerros kerää ympäristön sade- ja sulamisvesiä perusmuurin viereiseen täyttökerrokseen, ja aikaansaa vedenpainetta ja lisää vuotoriskiä ulkoseinään. Maanalaisten tilojen perusmuurien rakenne suunnitelmien mukaan on: kosteudeneristys (yleensä kylmä ja kuuma bitumisively) paikalla valettu teräsbetoniseinä 150 mm, raudoitusverkko molemmissa pinnoissa lämmöneristys 100 mm (ilmeisesti polystyreeni ) paikalla valettu teräsbetoni seinä 150 mm, raudoitusverkko molemmissa pinnoissa. Salaojien ja sadevesiviemäröinnin sekä maanvastaisten tilojen perusmuurien osalta esitetään lisäselvityksiä: Tarkastuskaivojen riittävyys tarkistetaan samoin esiin kaivetuista kaivoista käsin salaojien korkeusasema ja kaivojen kunto. Salaojien kunto, toiminta ja täytteisyys tarkistetaan kaivoista käsin salaojaverkostoa kuvaamalla. Tarkistetaan nykyinen sadevesiviemäröinti suunnitelmista sekä paikalla ja viemäriverkoston kunto kuvaamalla. Uusien sadevesiviemäreiden liitosmahdollisuus nykyiseen verkostoon selvitetään. Varmistetaan, ettei pintavesiviemäreitä ole yhdistetty salaojaverkostoon. Selvitetään paikalta perusmuurien kosteuseristyksen laatu ja työtapa. Kaivetaan esiin sokkelin vuotokohdat ja tarkistetaan vuodon syyt. Ehdotus ylemmän piha-alueen kunnostuksesta: Yläpihan sokkelin viereen kaivetaan peruskaivanto salaojituksen vaatimaan syvyyteen; sokkelin eristetään ja salaojat uusitaan Nykyiset pihan pintakerrokset poistetaan ja pihakallistus muotoillaan uudestaan, Yläpihan alueelle järjestetään sadeveden poisto: rakennetaan uudet sadevesikaivot, pintavesikourut ja pihakallistukset. Katoksien sadevesien poisto järjestetään syöksytorvien kautta sadevesiviemäriin. Jäätyminen estetään tarvittaessa lämmityskaapeleilla. Istutusalueet kallistetaan ulkoseinästä poispäin uusiin sadevesikouruihin tai sadevesikaivoihin; kapea istutuskaista seinän ja asfaltin välissä poistetaan ja korvataan seinään asti ulottuvalla asfaltilla. Pihan itäpäässä ulkoseinän ja tukimuurin väli nurmetetaan ja varustetaan päätyyn purkavalla sadevesikourulla; pihan länsipäässä tukimuurin ja sokkelin väli nurmetetaan ja kallistetaan sadevesikaivoon. Nurmetus- ja istutusalue erotetaan perusmuurista noin 500 mm:n levyisellä kiveyksellä. Talotekniikka Rakennuksen talotekniikan kuntoa on selvitetty useita kertoja eri osakorjausten yhteydessä. Erityissuunnittelijoiden kanta oli, että sairaalaosastoja lukuun ottamatta rakennuksen vanha LVIS-järjestelmä on käyttöikänsä päässä ja on uusittava. Osittaisia korjauksia on tehty hammashoidon tiloissa, jotka on saneerattu. Sähköjärjestelmän tilanne: pääkeskus jouduttaneen uusimaan muutama jakokeskus uusittu antenniverkko suppea äänentoistoverkko vanha ja ohjelmalähteet toimimattomia paloilmoitin uusittu savuilmaisinpohjaiseksi 2003 sairaalan osalla ja hammashuollon tiloissa kulunohjausjärjestelmä osittainen ATK / puhelinverkko tarvitsisi saneerauksen kiinteistöautomaatio vain sairaalan LVI-järjestelmissä hoitajakutsujärjestelmä uusittu 2004.

10 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 10 Käyttäjäpalaute Vuonna 2000 insinööritoimisto Granlundin LVI- ja sähkösuunnittelijat kirjasivat käyttäjäpalautetta terveysaseman tiloissa seuraavasti: Yleistä: - Välinehuolto, työe, desinfektioaineet, tuuletus kuntoon / Ikkunaveto - Kompressorikonee, ilmakanavat, kuuma, likainen - Eteläsivun 3-ikkunaisiin markiisit + 2.krs labra - Odotuseessa kattovalot - Respan puheluukku (A-L-T) / Kalustoasioita puh./atk - Yleisvalaistus / koko yksikössä kehno A-L-T (peruskunnostus) - Maalausta tarvitaan hoitoeissa + halkeamien korjaus, kattolaatoitus Lääkehuolto T004 - Raitisilma tulee käytävältä (seinämuutoksia), kehno ilmanvaihto - Lämpötilat sopivia / Kuiva ilma / Pakokaasut T020 Välinehuolto - Ilmanveto / Ilmastointi (lämmin ja kostea, kesällä kuuma) - Lattiakallistukset pielessä T 108 / Työpistevalaisimia Neuvola (entinen) - Ilmastointi kehno / Kylmiä eita / Kuuluvuus eista - Hanat / Lavuaarit / T156, T155 lavuaareissa toiveita - T158 Kosteusongelma käytäväseinä - T160 mikään ei toimi - T150 jaettu, osa uusista tiloista kylmiä / T150 IV - Sosiaalityöntekijän liukuovi h. T150 vieressä ovi kahden een väliin - T WC- järjestelyt - Lapsenhoitotaso / Vaatenaulakon paikka T163 - Puheterapia, psykka sekä Q4-8 ikkunat auki, talvella kylmä, kesällä kuuma, Q1 linjalla Fysioterapia, kellarikerros (nämä tilat korjattavana ) Labra T145 - Kesällä kuuma, Reaqenssiaineongelmia ta>25 oc! / Talvella kylmä / EKG - ilma ei vaihdu - T145 kalustoasiat (korkeus) ym. muutoksia / Sähkö ok Lääkärinvastaanotto 1. kerros - Vastaanoton lämpötilanvaihtelu (Linja 12/K-Q) / T119 vetoinen / T120 jaettu, vetoinen / T103 talvella kylmä - Päivystystila S130 alue kuuma - Kattoikkunat vuotaneet - Vain yksi henkilökunnan WC - Päänpesupaikka ensiapuun tms. - T102 on nyt varasto / Kalustot korkeita T119 - Hallin T118 lattia kosteana liukas Keittiö - talvella kylmä, kesällä kuuma / Ikkunat vetää / Sisäänpuhallus vetoinen / S036 Vetoinen - Tavaran vastaanoton nurkkaus kylmä, TK - Höyrykaapin huuvan koko liian pieni / SU31 tiskikonehuuva puuttuu - Kattosäleet jääneet osittain asentamatta Kuntoarvioinnin yhteydessä 2001 on haastateltu joitakin käyttäjiä ja huoltomiestä. Lisäksi työsuojelutarkastusten yhteydessä on kirjattu korjattavia ongelmia. Myös tämän hankesuunnitelmatyön yhteydessä on kirjattu käyttäjien antamaa palautetta. Muun muassa seuraavia korjaustarpeita on todettu edellä lueteltujen ongelmakohtien lisäksi: ilmanvaihto on heikko jäähdytysjärjestelmä puuttuu; ot potilasolosuhteet ja työskentelyolosuhteet eteläisissä ja läntisissä tiloissa ikkunat vetoiset; kaipaavat kunnostamista tai uusimista perustuksissa on ilmeisesti kosteusongelmia, jotka aiheuttavat hajua päätuulikaapissa hoitoeissa yleisesti pintaremontti tarpeen; erityisesti pesualtaiden ympärillä vedestä aiheutuneita vauriokohtia sähköjärjestelmä kaipaa todennäköisesti kokonaisuudessaan uusimista pihavalaistus ei riitä opastejärjestelmä on vanhentunut.

11 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA TOIMINTA NYKYISIN Sairaalan nykytilanne Rakennuksen uudemmassa osassa (läntinen osa eteläsiipineen) toimii Nikkilän terveysaseman sairaala, jossa on kaksi vuodeosastoa. Sairaalaosan 1. ja 2. kerros on peruskorjattu vuosina Vastakorjatut vuodeosastot 1. ja 2. kerroksessa toimivat suunnitellusti. Sairaalan kapasiteetin on laskettu riittävän vuoteen Terveysaseman nykytilanne POHJAKERROS Hammashuolto Pohjoisessa siivessä toimii hammashuolto, jonka tilat on kunnostettu ja ajanmukaistettu vuosina Tiloissa on 7 potilasetta, joissa toimivat hammaslääkäri ja hammashoitaja työparina. Suuren potilasmäärän takia hammashuolto toimii kahdessa vuorossa. Fysioterapiaosaston marraskuussa aloitettavan remontin yhteydessä saadaan yksi vastaanottoe lisää. Siivessä on myös potilaiden odotustila aputiloineen, vastaanottotoimisto sekä toimistoe vastaavalle hammaslääkärille. Lisäsi ikkunattomissa tiloissa on hammashuollon varasto- ja välinehuoltotiloja. Ongelmat: Hammashuollon tilat on käytetty erittäin tehokkaasti, ahtauteen saakka. Tilaa tarvittaisiin tällä hetkellä yhteen lisähoitoeeseen sekä vastaavan lääkärin ja vastaavan hammashoitajan eisiin sekä varastoksi. Osa Söderkullan toiminnasta on nyt Nikkilässä: tilanpuutetta ilmenee muutaman vuoden tähtäimellä, kunnes Söderkullan hammashoitola valmistuu. Toisaalta samaan aikaan väestömäärä kasvaa, joten tilanpuute on pysyvää. Kuntoutus Pohjakerroksessa sijaitsevien ahtaudesta kärsineiden fysioterapian tilojen laajentamisen korjaus aloitetaan marraskuussa erillisprojektina. Suunnitelman mukaan fysioterapian salitila ja yksilöhoitoeiden määrä lisääntyy nykyiseen verrattuna.

12 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 12 Ongelmat: Kuntoarvio ehdottaa märkätilojen vedeneristyksiä uusittavaksi tarkastelukauden aikana. Uima-altaan pinnat on arvioitu välttäviksi. Ratkaisun lähtökohtia: Potilaiden pukueet sekä sauna- ja uima-allastilat korvataan uusilla tiloilla, koska vanhojen tilojen ja okuntoisen altaan kunnostaminen on todettu vaikeaksi ja kalliiksi. Allastilojen siirto uudisrakennusosaan muun rakennusrungon ulkopuolelle suo myös paremmat mahdollisuudet järjestää tilat ja niiden tekniset ratkaisut nykyistä oleellisesti paremmin toimiviksi. Altaan paikalle voidaan järjestää muita kuntoutuksen tarvitsemia tiloja. Ruokahuolto Pohjakerroksessa sijaitsee terveysaseman keittiö ja ruokasali. Keittiön tilat ja laitteet ovat nykyisellä asiakasmäärällä kokonaan käytössä. Tilat on aikoinaan suunniteltu terveyskeskuksen, vanhainkotiosastojen sekä henkilöstön ruokailua varten. Nykyisin keittiö toimii keskuskeittiönä, joka valmistaa ja lähettää edellä mainittujen kohteiden lisäksi aterioita ja elintarvikkeita yhdeksään päiväkotiin. Valmistusmääriä ei voi enää nostaa, koska varastotilat ja valmistuslaitteiden kapasiteetti eivät riitä suuremmalle määrälle. Ongelmat: Työsuojelun raportissa suositellaan että dieettiruokia valmistetaan erillisessä työpisteessä tai että valmistus on ajallisesti erotettu muun ruoan valmistuksesta. Koska ajallista eriyttämistä ei ole mahdollista tehdä, olisi dieettiruokien valmistukselle järjestettävä erillinen tila. Työsuojelun vaarojenarvioinnissa melu on kirjattu haittana. Muut toiminnan ongelmat ovat on ilmanvaihdossa, erityisesti jäähdytyksen puuttumisessa. Myös nykyinen lattiamateriaali on käyttöikänsä päässä; se on haurastunut ja lohkeilee, ja sitä on jo jouduttu paikkaamaan muutamissa kohdissa. Uusien tilojen tarve: keittiö tarvitsee erillisen eristetyn astianpesuosaston henkilökunnan sosiaalitilat ovat ankeat ja epäkäytännölliset eikä sijaisille ei ole omia pukukaappeja wc-papereiden säilytysvarasto puuttuu erillinen bio-jätekylmiö puuttuu. Uusien laitteiden tarve: Keittiöön pitäisi saada entisten ja uusittavien laitteiden lisäksi painekeittokaappi sekä pikajäähdytyskaappi. Keittiön kylmiöiden koneet ovat vanhoja eikä niitä voida enää korjata koska nykyiset määräykset eivät anna mahdollisuutta vanhojen kylmäaineiden käyttämiseen. Ohessa luettelo olevista keittiökoneista ja niiden uusimistarvetiedot:

13 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 13 Laite, merkki, tyyppi Yhdistelmäuuni Metos Rational CD 201 Yhdistelmäuuni Metos Rational HCD 20 Yhdistelmäuuni Bourgeois SM HH Kaksoispata 60l+40l Metos Viking 6CS Metos Viking 4CS Kaksoispata, sekoittaja Kopal Inter 100 Kopal Inter 150 Liesi Metos Futura RP6/24 Uuni Metos Chef 24 Astiapesukone Metos WD 64E VO Patapesukone Metos GD 600 Kahvinkeitin Bravilor Bonamat B Teho kw virta A vesitilav L 36,6 51,5 n ,2 52 n n. 11+4,5 10,5 15/16 9,0; 13/16A ,6 38/40 57, ,9 25 3,0 1/0,75+0,1 Käytt. otto pvm Huolto korjaus krt tai enemm. vuosittain kertaa vuodessa tai enemm krt tai enemmän vuosittain Muut havainnot Paljon toistuvia korjauksia, käyttöikä lopussa UUSITTAVA Rikkinäinen ajastin vaihdettiin. Viallinen magneettiventtiili vaihdettiin. Uunin lamput vaihdettiin. Höyrystimen vastukset vaihdettiin. Oven lukitus säädettiin kertaa v. Paljon toistuvia korjauksia, käyttöikä lopussa 2007 UUSITTAVA Rikkinäinen pesusuutin vaihdettiin Kylmäkoneisto JK11 S044 Kalakylmiö S045 (Jäte) Hillokylmiö Kylmäkoneisto JK12 S034 Lihakylmiö S035 Vihanneskylmiö 5,2 Kylmäkoneisto JK13 S032 Jäännösruokakylmiö S033 Maitokylmiö S047 Juureskylmiö Kylmäkoneisto JK14 S046 Pakaste Pakastuskaappi Metos Polar 603 2, krt vuosittain Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVAT 1981 Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVAT Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVAT 5, Jopa 10 krt vuodessa Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVA 1, Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVA Ratkaisun lähtökohtia: Suunnitellaan keittiöjärjestely kokonaisuutena uudelleen. Järjestään keittiöön lisää tilaa siirtämällä sieltä pois henkilökunnan puku- ja pesutilat sekä ruokahuollon päällikön työtila laajennetaan astianpesuosasto nykyisen siivouskeskuksen paikalle erilliseen tilaan, kun kiinteistönhuoltotilaa saadaan lisää uudessa huolto- ja autosuojarakennuksessa dieettiruoanlaitolle erillinen tila hankitaan tarvittavat uudet keittiökoneet ja -laitteet uusitaan kylmälaitteet ja lisätään bio-jätekylmiö uusitaan ruokasalin jakelutiski kaksipuolisena inva-wc ruokasalin tarpeisiin tarkistetaan varastojen tarve ja tarvittava lisätila käytävän pimeältä puolelta.

14 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 14 Ruokasalin seinän takana on isohko kokoontumiseen käytetty varastotila, joka kaipaa kunnostusta; tilaan olisi järkevää avata kunnollinen ikkuna ja liittää se äänieristetyllä ovella ruokasaliin. Ruokahuollon tilojen saneeraus on ajankohtaista ja rakennusteknisesti perusteltua samalla kun terveysaseman tiloja kunnostetaan. Keittiön muutostöitä tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, että keittiö toimii jokaisena päivänä vuodessa klo välisenä aikana. Kyseessä on elintarvikeeisto, jolle elintarvike- ja hygienialaki asettavat vaatimuksia. Sen vuoksi keittiössä tehtävät muutostyöt, saman aikaan kun keittiö on toiminnassa, ovat hyvin rajallisia. Kunnostuksen tekeminen edellyttää keittiötoiminnan siirtämistä väistötiloihin joko osittain tai kokonaan. Rakennusaikaiset järjestelyt edellyttävät huolellista väistön erityissuunnitelmaa; ks. kohta 14 Väistötilat. Aputilat Pohjakerroksen muut tilat ovat erilaisia sairaalan apu- ja varastotiloja, teknisen toimen hallitsemia siivous- ja huoltotiloja sekä henkilökunnan puku- ja pesutiloja. Suuri osa niistä on ikkunattomia näin ollen ne eivät kelpaa varsinaisiksi työeiksi, johon käyttöön muutama e on pakon edessä jouduttu ottamaan. Huoltopihalle aukeaa työsuojelun ikkunallinen tila, entinen kirjasto. Toiminnallisesti tila ei ole oikeassa käytössään. Ongelmat: Pohjakerroksen aputilat ovat osin sekundaarisessa käytössä ja niiden kunto on heikko. Varastotilasta on yleisesti pulaa. Siivouskeskuksen ilmanvaihto ei toimi. Sairaalatoiminnot tarvitsevat varavoimakoneen. Liitettävät kuormat on kartoitettava. Ratkaisun lähtökohtia: Rakennetaan uusi huolto- ja autosuojarakennus rakennuksen eteläpuolelle, mikäli suunnitteilla oleva asemakaavamuutos sen sallii. Autosuojien lisäksi siihen sijoitetaan varavoimakone, uusi kiinteistön pääkeskus ja varavoiman pääkeskus, ambulanssitallit (mahdollisesti myös ambulanssihenkilöstön päivystystilat) sekä kiinteistöhuollon henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat sekä käsivarastotilaa. Pohjakerroksen aputilat on jaettava uudelleen; erityisesti on tutkittava, mitkä varastotoiminnot voidaan siirtää uusiin varastotiloihin lisärakennusosien pohjakerroksen ja kellarikerroksen ikkunattomiin tiloihin. Työsuojelun toimistoe (entinen kirjasto) siirretään muualle ja tila ehdotetaan otettavaksi kiinteistönhuollon käyttöön. Isommat työ- ja käsivarastotilat sosiaalitiloineen kiinteistöhuollon henkilökunnalle järjestetään uuteen piharakennukseen. Suora huolto-uloskäyntiä pohjakerroksesta vaativat ruumise, pyykkie, riskijäte- ja jätetila, jotka jäävät ennalleen. Siivouskeskukselle järjestetään riittävä tila kuivausmahdollisuuksineen entiseen kiinteistönhuollon käytössä olleeseen tilaan.

15 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA KERROS Aulatilat Pääsisääntuloaulan korkeassa osassa on potilaiden odotustilaa aputiloineen. Sen yhteydessä on vanha, kiinteäksi rakennettu vastaanottotiskialue, jonka käyttö jäänyt vähäiseksi toimintatapojen muututtua. Alueelle on perustettu puhelintriage-keskus joka on aloittanut toimintansa. Rakennusrungon keskellä pimeitä aputiloja: osastonhoitajan toimisto, postituse ja päivystykseen saapuneiden potilaiden tarkkailue sekä betonirunkoon kiinteästi liittyvä, paloturvallisuussäännökset täyttävä arkistoe, jota ei kannata purkaa eikä siirtää. Ongelmat: Odotustila aulan korkeassa osassa on toimintojen rationalisoinnin myötä muuttunut vähäkäyttöiseksi, koska se sijaitsee liian kaukana sekä vastaanottotiloista että laboratoriosta. Keskirungossa on tiloja, jotka epätarkoituksenmukaisinakin on jouduttu ottamaan vastaanottotoiminnan aktiivikäyttöön: päivystykseen liittyvä seurantae, joka välttämättä tarvitsisi pesualtaan lääkärinvastaanoton osastonhoitajan e, joka rakentamissäännösten vastaisesti ei saa suoraa luonnonvaloa. Se on jaettu hyllyillä kahtia, toinen puolikas toimii postituseena. Vastaanotto Eteläjulkisivulla on pääosa terveysaseman lääkärinvastaanottoeista. Huoneet ovat sopivan kokoisia ja sinänsä kunnostettuina käyttökelpoisia, mutta niitä on liian vähän (8 kpl). Kahden een väliltä puuttuu välttämätön turvaovi. Vastaanottoeiden edessä käytävällä on sairaanhoitajia varten suunnitellut pimeät kansliatilat, joita ei nykyisellään voida käyttää varsinaisena työtilana. Tämä käytävä toimii nykyisellään myös vastaanotolle tulevien potilaiden odotustilana. Ongelmat: Terveysaseman hankalin tilaongelma on lääkärinvastaanotolla, koska olevalla henkilökunnalla ei ole tarkoituksenmukaisia työeita. Tällä hetkellä vastaanottotoimintaa varten tarvittaisiin viisi lääkärinetta, neljä sairaanhoitajan

16 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 16 vastaanottoetta sekä yksi päivystävän lääkärin e ja yksi päivystävän sairaanhoitajan e; yhteensä 12 etta. Lisäksi olisi välttämätöntä saada kaksi valvonta-/lepoetta päivystyksen potilaille = yhteensä 14 etta. Tällä hetkellä käytettävissä on 9 etta, joista yksi sijaitsee pohjoissiivessä erillään. Röntgen Eteläjulkisivulla ovat myös röntgenin tilat: pukueet potilaille, toimisto, kehityse ja kuvause. Tilat ovat pieniä kunnostustarpeita lukuun ottamatta tarkoituksenmukaiset ja kapasiteetiltaan riittävät myös laajennusta ajatellen. Kehitysetta ei enää jatkossa tarvita, mutta röntgenin digitalisoinnin yhteydessä hankittavat levylukulaitteet vievät kehitysetta vastaavan tilan. Röntgentoimintaa hoitaa HUS-Röntgen, joka on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän omistama kuvantamisliikelaitos. Laboratorio Itäisellä julkisivulla on laboratorio, joka palvelee sekä sairaalaa että lääkärinvastaanottoa. Laboratoriotoiminta on ulkoistettu: toiminnan hoitaa HUSLAB, joka on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän omistama laboratorioliikelaitos. Tiloissa ei ole enää analysointitoimintaa, HUSLAB kuljettaa näytteet päivittäin muualla analysoitaviksi. Ongelmat: Laboratorion tilat eivät ensinkään palvele nykyistä toimintaa: vanhat tutkimustilat ovat tyhjillään ja näytteenottopaikoista on suuri puute. Odotustilat riittämättömät ja tämän vuoksi laboratorio joutuu toimimaan ajanvarauksella muista HUSLABin toimipisteistä poiketen. Ambulanssi Toiminnallisista syistä ambulanssihenkilökunnan tilojen on oltava sairaalan ja vastaanoton läheisyydessä siten, että paikalla olevaa päivystyshenkilökuntaa voidaan käyttää apuna sairaalan ja terveysaseman potilassiirroissa ym. vastaavissa apua vaativissa toiminnoissa. Vo-eet Lisäksi samassa rivissä on erityistyöntekijöille kaksi pesualtaallista vastaanottoetta odotuseineen. Tilat luontuvat lääkärinvastaanottoa paremmin sairaalan käyttöön tai itsenäisesti toimiville yksiköille. Apuvälinepalvelut Apuvälinepalvelut potilaille ovat pääosin toimineet vanhainkodin yhteydessä, mutta myös terveysasemalla on ollut alan palvelutoimintaa. Kainalosauvat on voinut lainata vastaanotolta ja muita apuvälineitä fysioterapian puolelta. Apuvälineiden huolto ei ole ollut koordinoitua. HUS on mahdollisesti perustamassa uutta keskitettyä yksikköä apuvälinehuoltoon ja -lainaukseen, johon Sipoon terveyskeskuksen on tarkoitus liittyä toiminnan alkaessa. Mikäli suunnitelma toteutuu, ei apuvälinetilan tarve terveyskeskuksessa ole jatkossa suuri. Välinehuolto Terveysasema ja sairaala huoltavat itse omat välineensä, huolto on perinteisesti toiminut sairaalassa; sille on olemassa tilat sekä henkilöstö sairaalan toimintojen yhteydessä. 1. KRS, POHJOISSIIPI Kahvio ja taukotila Työterveys Pohjoisen puoleinen siipi on alunperin ollut neuvola, joka on siirretty naapurirakennuksessa sijaitseviin vuokratiloihin. Siiven tyveen käytävälle on ahdettu potilaskahvio, jonka pieni keittiötila on keskirungossa. Lisäksi yhteen pesualtaattomaan eeseen on sisustettu henkilökunnan taukotila. Siiven tiloissa toimii terveyskeskuksen työterveyshuolto; lääkäri, 2 hoitajaa ja vastaanottohoitaja.

17 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 17 Vo-eet Lisäksi siivessä toimii diabeteshoitaja sekä yksi sairaanhoitajan vastaanotto, jossa työterveyshuollon toinen lääkäri toimii yhtenä päivän viikossa. Siiven tyvessä on kaksi puheterapian vastaanottoetta. Ongelmat: Kaikissa vastaanottoeissa ei ole pesuallasta, joka näissä tiloissa olisi välttämätön. 2. KERROS Hallinto Pääsisääntuloaulan korkeaa osaa reunustaa 2. kerroksessa käytävä, jonka varrella on sairaalan hallintotiloja, yhtä lukuun ottamatta ilman pesualtaita. Käytävä johtaa sairaalan 2. kerroksen hallintotiloihin sekä yhteen taukotilaan. Hallintotiloihin on suunniteltu erillistoimenpiteenä väliseinämuutokset, joilla saadaan lisää toimistoeita. Näin 1. kerroksen tilaa voidaan vapauttaa vastaanottotoimintoihin. Apu- ja Käytävän varrella on uusittu henkilökunnan taukotila sekä pukueita, jotka ovat tekniikkatilat nykyisellään erittäin ahtaat. Rakennuksessa on kaksi iv-koneetta: terveyskeskusosan 2. kerroksessa ja sairaalaosan 2. kerroksen katolla. Ongelmat: Tällä hetkellä 2. kerroksen eita ei voida käyttää hoito- tai vastaanottotiloina, koska sinne ei ole esteetöntä käyntiä, hissi puuttuu (sairaalan hissiä ei voida käyttää). Ratkaisun lähtökohtia: Siirretään henkilökunnan puku- ja pesutilat uusiin tiloihin rakennuksen pohjakerrokseen ja kellariin, jotta hallintotilojen työetarpeille voidaan järjestää ikkunallista tilaa.

18 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN 4.1 VAIHTOEHDOT Lähtökohtana oli suunnitella, miten järjestetään Sipoon pohjoisosan terveysasemapalvelut väestöennusteen mukaiselle asukasmäärälle Nikkilän terveysasemalla. Suunnittelussa todettiin neljä kiireellisyysastetta: Vaihe 0 Hankesuunnitelmaa valmisteltaessa on todettu akuutteja ongelmia, joita on ratkaistu erillistoimin välittömästi työn kuluessa. Näitä ovat: puhelintriage-toiminta on aloitettu nykyisissä tiloissa tarpeettomaksi jääneen vastaanottotiskin sisäpuolella fysioterapian ja hammashuollon tilan remontti valmistuu alkuvuodesta kaksi lavuaaria lisätty 1. kerrokseen vastaanottotoiminnan mahdollistamiseksi hallintokerroksen väliseinämuutokset 2. kerroksessa ambulanssin henkilökunta sijoitetaan piharakennukseen; se vapauttaa heidän tilansa päärakennuksessa vastaanottotoimintaan; ambulansseille järjestetty lämmitystolpat lähelle lääkärinvastaanottotilojen odotustilojen seinäkkeet on poistettu vo-eiden edestä potilaiden ulkoilualueen aita valmistuu syksyllä markiisit rakennuksen auringonpuoleisiin ikkunoihin asennettu syksyllä. sairaalan tiloihin on asennettu ilmalämpöpumppuja. Vaihe 1 Tontin lisärakentaminen (osat A, C, D) Tontilla todettiin olevan mahdollisuuksia lisärakentamiseen, sen avulla riittävä palvelu voidaan taata noin vuoteen saakka. Rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Lisärakentaminen on edellytyksenä olemassa olevan rakennuksen kunnostamiselle, koska väistötiloja ei muutoin ole mahdollista tarkoituksenmukaisesti järjestää. Pohjoinen siipirakennus lisärakentamisen osa A saattaa olla toteutettavissa myös olevan kaavan puitteissa; muutoin vaihe 1 edellyttää asemakaavan muutosta. Vaihe 2 Terveysaseman korotus ja kunnostus (toimenpide B) Olevan rakennuksen itäsiiven korotus kerroksella on teknisistä syistä tehtävä samassa yhteydessä, kun rakennus on peruskorjattavana. Olevan rakennuksen kunnostuksen tarpeellisuudelle ei ole vaihtoehtoja: kunnostus on tehtävä, jos rakennusta halutaan käyttää. Vaihe 3 Terveysasemapalvelun vaihtoehtoiset ratkaisut vuoden 2015 jälkeen (valmiina ) rakennetaan lisärakennukset nykyiselle LP-alueelle terveysaseman pohjoispuolelle sekä sen viereiselle testamenttilahjoituksena saadulle Y-tontille 1031/2, ja rakennetaan näille yhtenäinen, pääosin maanalainen pysäköintilaitos, joka palvelee myös terveysaseman muita tiloja hankitaan riittävä määrä lisätiloja kunnostetun ja lisärakennetun terveysasemarakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista rakennuksista, lähinnä vanhasta virastotalosta ja kunnostetaan / lisärakennetaan ne terveysaseman käyttöön. Tämä edellyttää asemakaavan muutosta, jota on tarkasteltava keskustan kehittämisen yhteydessä. Koska kysymys on nykyisestä keskeisestä liiketontista,

19 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 19 sen muuttaminen terveysasemakäyttöön saattaa olla toiminnallisesti vaikeasti perusteltavissa, ja hankintakustannukset saattavat olla suuret. perustetaan kolmas terveysasema: uudisrakennus etsittävä ajoissa tontti tai vanhan kiinteistön kunnostus terveysasemakäyttöön, esimerkiksi rakennus 31 Itäisessä Jokipuistossa (ellei siitä tule kunnantalo?) Vaihtoehdot Kiireellisyyden takia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ennen vuotta 2015 ei juuri ole. Tässä hankesuunnitelmassa esitetään edellä mainittujen vaiheiden 0, 1 ja 2 toteuttamista heti ja edellä kuvatun kohdan kolme vaihtoehdoista ensimmäisen toteuttamista siten, että siinä esitetty lisärakentaminen olisi käyttökunnossa vuonna. 5. SUUNNITELMA 5.1 HANKESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHTIEN KUVAUS Laajennetaan olevaa rakennusta kahdessa vaiheessa käyttämällä tontin rakennusmahdollisuudet täysimääräisesti hyväksi sekä peruskorjataan rakennus. Vaihe 1 Rakennetaan pohjoinen lisäsiipi, laajennus A Rakennetaan eteläinen lisäsiipi, laajennus C Rakennetaan uusi piharakennus D Kerrosalan lisäys ja uusien siipien rakentaminen edellyttää asemakaavanmuutosta. Kaavamuutokselle on varattava aikaa noin yksi vuosi. Lisäsiipien rakentaminen voidaan tehdä ilman, että häiritään kohtuuttomasti käynnissä olevaa sairaalatoimintaa. Valmistuttuaan siipiä käytetään terveysaseman väistötiloina, johon tosin eivät mahdu aivan kaikki toiminnot. Lisäksi väistötilana käytetään Söderkullan terveysasemaa. Väistötilajärjestelyistä on laadittava erillinen suunnitelma. Lisäsiiven C alta puretaan vanha piharakennus. Vaihe 2 Korotetaan vanhan terveysaseman itäsiipeä kerroksella ja tehdään kaikki peruskorjaustoimet yhtenä kokonaisuutena, toimenpide B Korotus: Muutoksen tulee olla ympäristön miljöökuvaan soveltuva. Rakennustyön aikana korotuksen alla olevien tilojen käyttö terveysasematoimintaan ei ole mahdollista: näille tarvitaan väistötilat työmaa-ajaksi. Peruskorjaus: Korjataan ns. vanhan osan ulkovaippa sekä kaikkien kerrosten tilat, rakenteet ja talotekniikka niiltä osin, jota vielä ei ole peruskorjattu. Lisäksi peruskorjataan rakennuksen pohjakerroksen korjaamattomat tilat myös uudella osalla, erityisesti keittiö aputiloineen. Samalla suoritetaan pohjakerroksen tilojen uudelleenjärjestely tarvittavin osin. Rakennuksen muutostyön alainen osa käsittää noin 2/3 kokonaistilavuudesta; käytännössä rakennuksen kaikki sisätilat kunnostetaan (vähintään) sataprosenttisesti lukuun ottamatta sairaalan kahta vuodeosastoa, joissa on vain pieniä, LVIS- järjestelmiin liittyviä tarkistuksia. Hammashuollon tilojen läpi pohjakerroksessa joudutaan todennäköisesti viemään uutta talotekniikkaa; lisäksi lisärakennuksen liittäminen tiloihin aiheuttaa muutostöitä.

20 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 20 Sekä teknisistä että kustannussyistä on tärkeätä tehdä sekä laajennus että peruskorjaus yhtenä kokonaisuutena. Terveysaseman toimintojen luonteesta johtuu, että tiloja ei voi tässä vaiheessa käyttää samanaikaisesti kun rakennus- ja korjaustöitä suoritetaan Rakennetaan kaksi uudisrakennusta ja pysäköintilaitos nykyisen rakennuksen pohjoispuolelle vaiheena 3. Vaihe 3 Tässä hankesuunnitelmassa vaihetta on käsitelty vain asemakaavallisena kysymyksenä, jolla on ratkaistava terveysaseman pysäköintiongelmat. Näitä on tarkemmin selostettu kohdassa Sijoitetaan toisiinsa tukeutuvat ydintoiminnot saman katon alle, olevalle tontille. Tällaisia toimintoja ovat: sairaala lääkärinvastaanotto laboratorio röntgen kuntoutus (fysioterapia ja toimintaterapia) ambulanssihenkilöstö ruokahuolto sairaalan aputoiminnot (varastot, siivous, pyykki, ruumise, välinehuolto) henkilökunnan pukueet ja taukotilat hallinto Perustetaan perhekeskus nykyisin hajallaan toimivista yksiköistä ja erityistyöntekijöiden toimipisteistä neuvola perhetyöntekijät lastensuojelun sosiaalityöntekijät puheterapeutit terveyskeskuspsykologit Sijoitetaan itsenäisenä toimintakykyiset yksiköt muualle sitä mukaa, kun terveysaseman ydintoiminnot vaativat lisää tilaa. Tällaisia, osittain terveysaseman tiloissa ja osittain muualla tällä hetkellä sijaitsevia toimintoja ovat (aputoimintoineen): työterveyshuolto hammashuolto perhekeskus Strategia edellyttää, että väestönkehitystä seurataan aktiivisesti ja siirtopäätökset tehdään nopeasti, jotta tilanhankinnalle ja rakentamiselle jää kohtuullinen aika. Seuranta käynnistää vaiheen Järjestetään terveysaseman pysäköinti uudelleen Vaihe 0 Saatto- ja huoltoliikenne terveysaseman tontilla säilytetään periaatteessa nykyisellään. Asiakaspysäköinti ja vuorotyötä tekevien henkilöiden ilta- ja yöaikainen pysäköinti viereiselle LP-alueelle. Henkilökunnan pysäköinti vuorottaiskäyttösopimuksella monitoimihallin autopaikoille.

Arkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy 25.2.2011. purettava terveyskeskusosa. vanha sairaalaosa B. purettava autotallirakennus.

Arkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy 25.2.2011. purettava terveyskeskusosa. vanha sairaalaosa B. purettava autotallirakennus. Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Hankesuunnitelma 011 HS 3010 004 asemiirustus 1/500 rkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy 5..011 vanha sairaalaosa sisäänkäynti 1. ja. kerros potilasosastot pohjakerroksessa

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen Tapiolan uimahalli TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA 8.1.2018 Kimmo Martinsen 1 Tiivistelmä hankkeesta Korjaushankkeen ensimmäisessä vaiheessa v. 2014 2016 on jo toteutettu uimahallin vanhan osan puku- ja

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMA OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4235/10.03.02/2014 80 Matinkylän terveysaseman tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen, puh. 046 877 1914 Heli Yli-Knuuttila, puh. 046 877 2627

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

TOHOLAMMIN URHEILUHALLIN PERUSKORJAUS/LAAJENNUS VAI KOKONAAN UUSI URHEILUHALLI

TOHOLAMMIN URHEILUHALLIN PERUSKORJAUS/LAAJENNUS VAI KOKONAAN UUSI URHEILUHALLI TOHOLAMMIN URHEILUHALLIN PERUSKORJAUS/LAAJENNUS VAI KOKONAAN UUSI URHEILUHALLI Urheiluhallin suunnittelu aloitettu 2010 Maaliskuussa 2010 valmistui ensimmäinen Ins Tsto Juha Kärkimaa Oy:n laatima kuntoarvio

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Nilsiän Hyvinvointikeskus

Nilsiän Hyvinvointikeskus K o u l u p o l k u KIRJTO U k k o - p a a v o n t i e +108,0 +108,3 ENSIAU SAATTO K o u l u t i e +108,6 UINKERROSTALO UOLTO UOLTO +109,6 OLESKELU +109,0 VALTION VIRTOTALO +109,7 n yvinvointikeskus TORI

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Investointihankkeet TA2015, TS2015-17 Esitys tekniselle lautakunnalle 29.9.2014 TALO-hankkeet

Tekninen lautakunta Investointihankkeet TA2015, TS2015-17 Esitys tekniselle lautakunnalle 29.9.2014 TALO-hankkeet Investointihankkeet TA2015, TS2015-17 Esitys tekniselle lautakunnalle 29.9.2014 TALO-hankkeet Tilapalvelut-tulosyksikön hallinnoimat hankkeet 1000 e Kustannuspaikka Kohde TAE 2015 2016 2017 2018 2019 8003

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen

Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Niemikotisäätiön Haagan työkeskus Vanha viertotie 22 C, 00330 Helsinki Vesikaton uusiminen, julkisivumuutokset ja pihan kunnostaminen Kuva: Haagan työkeskuksen julkisivu Tekninen hankesuunnitelma 25.11.2013

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 Aulavan Huvikeskus Rannankyläntie, 63340 Sapsalampi Huvikeskuksen kuntokatselmus 25.4.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 2/7 Tilaus 10.4.2017: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN A-I SOVELTUVUUSARVIO SOVELTUVUUSARVION PERUSTELUJA

HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN A-I SOVELTUVUUSARVIO SOVELTUVUUSARVION PERUSTELUJA Ramboll CM Oy Päiväys 7.6.2017 Reijo Lyytikäinen Puh. 050 571 4995 reijo.lyytikainen@ramboll.fi Ylä-Savon Sote Kuntayhtymä Terveyskampus Vaihe 2, Hankesuunnitelma HANKESUUNNITELMASSA ESITETTYJEN SIJOITUSVAIHTOEHTOJEN

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 5.9.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Lauttasaaren ala-aste, vesikatteen uusiminen, hankesuunnitelma, 5.9.2013 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

LIEVESTUOREEEN JÄ- TEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVESIEN KÄSITTE- LYN TEHOSTAMISEN VAIHTOEHTOVERTAILU

LIEVESTUOREEEN JÄ- TEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVESIEN KÄSITTE- LYN TEHOSTAMISEN VAIHTOEHTOVERTAILU Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Vertailu Päivämäärä 6.11.2013 Viite 1510005863 LIEVESTUOREEEN JÄ- TEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVESIEN KÄSITTE- LYN TEHOSTAMISEN VAIHTOEHTOVERTAILU LIEVESTUOREEEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI

55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI Rakennus- ja ympäristölautakunta 55 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-4-OIK viranhaltijapäätöksestä 23.2.2015 72 / Rakennuslupahakemus 15-22-B / Överby 496-2-207, 496-4-113-M-601 ja 496-2-112-M-603 / Konewatt

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT

Matinkylä. KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT Matinkylä KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT 2 Matinkuja 1 3 Matinkuja 1 Rakennus on tyypillinen 70-luvun pesubetonipintainen betonisandwich ruutuelementtitalo Ulkoseinien lämmöneristyksen paksuus

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa MALMIN SAIRAALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kuva Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy Taustaa Keskitetty terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuina Perustason sisätautien päivystys Sairaansijoja

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

PINTAKALLISTUSSELVITYS

PINTAKALLISTUSSELVITYS 27.7.2011 PINTAKALLISTUSSELVITYS Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) PÄÄKONTTORI, Konalankuja 4, 00390 HELSINKI

Lisätiedot