SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA"

Transkriptio

1 SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9.

2 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset 2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys Kunnan väestömäärän kasvu 2.3 Kapasiteettitarkastelu 3 NYKYISEN RAKENNUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS 3.1 Rakennus Rakennustekniset ominaisuudet Kuntoarvio Asbestikartoitus Perus- ja pintavesi Talotekniikka Käyttäjäpalaute 3.2 Toiminta nykyisin Sairaalan nykytilanne Terveysaseman nykytilanne POHJAKERROS Hammashuolto Kuntoutus Ruokahuolto Aputilat 1. KERROS Aulatilat Vastaanotto Röntgen Laboratorio Ambulanssi Vo-eet Apuvälinepalvelut Välinehuolto 1. KRS, POHJOISSIIPI Kahvio ja taukotila Työterveys Vo-eet 2. KERROS Hallinto Apu- ja tekniikkatilat 4 TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN 4.1 Vaihtoehdot Vaihe 0 Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihtoehdot

3 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 3 5 SUUNNITELMA 5.1 Hankesuunnitelman lähtökohtien kuvaus Laajennetaan olevaa rakennusta Vaihe 1 Vaihe Rakennetaan kaksi uudisrakennusta ja pysäköintilaitos Vaihe Sijoitetaan toisiinsa tukeutuvat ydintoiminnot saman katon alle Perustetaan perhekeskus Sijoitetaan itsenäisenä toimintakykyiset yksiköt muualle Järjestetään terveysaseman pysäköinti uudelleen Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe Tilat nykyisin ja hankkeen toteutumisen jälkeen Taulukot 5.3 Hankesuunnitelman etilaluettelo Taulukot 6 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 6.1 Asemakaava Voimassa oleva asemakaava Asemakaavan muutosluonnos Pysäköintitarpeen ratkaisu eri vaiheissa Vaihe 0 Vaihe 1 ja 2 Vaihe Kunnallistekniikka 6.3 Perustamisolosuhteet 6.4 Rakennuslupa-asiat 6.5 Väestönsuoja 7 LAATUTASO 8 KUSTANNUKSET 9 AIKATAULU 10 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA 11 SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET

4 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 4 0 TIEDOT HANKKEESTA Hankesuunnitteluryhmä Hanke Nikkilän terveysasema; laajennus- ja korjaustyö Kylä Nikkilän kylä Tila Frihem 3:74 Osoite Sipoon terveyskeskus/ Nikkilän terveysasema Jussaksentie SIPOO Puhelin vaihde (09) RAKENNUTTAJA puhelin matkapuhelin faksi sähköposti SIPOON KUNTA Tekniikka- ja ympäristöosasto Kuntala, Iso Kylätie 18; PL 7, Sipoo Kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen Rakennuttajainsinööri Jukka Haakana KÄYTTÄJÄ Johtava lääkäri Kati Liukko Jussaksentie 14, PL 23, Sipoo Johtava hoitaja Carola Klawér Jussaksentie 14 PL 23, Sipoo Avohoidon ylilääkäri Kari Humaloja Jussaksentie 14, PL 23, Sipoo Vastaava hammaslääkäri Tarja Rutkiewicz Jussaksentie 14, PL 23, Sipoo Ruokapavelupäällikkö Birgit Mäkilä ARKKITEHTI Arkkitehtitoimisto Heikkilä & Kauppinen Oy Kalevankatu 31, Helsinki Marja Heikkilä-Kauppinen, arkkitehti Timo Kauppinen, arkkitehti RAKENNESUUNNITTELIJA Finnmap Consulting Oy / Porvoon toimisto Jokikatu 7 A, Porvoo (019) (019) Jari Lumme, rakennusinsinööri (019) LVI-SUUNNITTELIJA Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Malminkaari 21, Helsinki Kalevi Vehmaa, insinööri SÄHKÖSUUNNITTELIJA Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Malminkaari 21, Helsinki Pasi Tuominen, insinööri

5 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 5 1. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS Sipoon terveyskeskuksessa on kaksi terveysasemaa, Nikkilä ja Söderkulla. Nikkilän terveysasema on Sipoon terveyskeskuksen pääterveysasema. Sen kaikki toiminnot sairaalaa lukuun ottamatta kärsivät nykyisellään vakavista akuuteista tilaongelmista. Lisäksi kunnan strategian mukainen väestönkasvu aiheuttaa kovat laajentumispaineet erityisesti Nikkilän terveysasematoiminnoille. Kapasiteetin tarpeen on laskettu kasvavan lähes kolminkertaiseksi nykytiloihin verrattuna, mikäli väestön kasvuennuste toteutuu. Tilanpuute on johtanut siihen, että akuuttien ongelmien ilmetessä yksikköjä ja toimintoja on hajasijoitettu muihin rakennuksiin vailla kokonaiskoordinaatiota. Terveysasemarakennuksen sisällä toiminta on jouduttu järjestämään sen mukaan, missä pesualtaat sijaitsevat tai mistä on vapautunut yksittäise ei luomalla loogisia toiminnallisia yksiköitä. Tästä johtuvat paljolti sekä yleinen ahtauden tunne että epätarkoituksenmukaiset tilapäisjärjestelyt. Tässä hankesuunnitelmassa on etsitty keinoja parantaa tilannetta vaiheittain. Vaihe 0 (tekeillä tai tehty) Suunnitelmaa valmisteltaessa on todettu akuutteja ongelmia, joita on ratkaistu erillistoimin välittömästi jo suunnittelutyön kuluessa ja joiden avulla (tietyin vaikeuksin) voidaan jatkaa toimintaa sen ajan, jonka tämän hankesuunnitelman esittämät rakennustoimenpiteet vaativat. Vaihe 1 (laajennusosat A, C ja D) Tontilla todettiin olevan mahdollisuuksia lisärakentamiseen, sen avulla riittävä palvelu voidaan taata noin vuoteen saakka. Rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Lisärakentaminen on edellytyksenä olemassa olevan rakennuksen kunnostamiselle, koska väistötiloja ei muutoin ole mahdollista tarkoituksenmukaisesti järjestää. Vaihe 2 (toimenpide B; rakennuksen korotus kerroksella sekä peruskorjaus) Olevan terveysaseman kunnostuksen tarpeellisuudelle ei ole vaihtoehtoja: kunnostus on tehtävä, jos rakennusta halutaan käyttää. Vaihe 3 Hankesuunnitelmassa on asemakaavallisella tasolla tarkasteltu myös terveysasemapalvelun vaihtoehtoisia ratkaisuita vuoden 2015 jälkeen (valmiina ), ja päädytty esittämään lisärakentamista uudelle tontille, joka sijaitsisi nykyisen pysäköintipaikan kohdalla terveysaseman pohjoispuolella. Muilta osin suunnitelma ei käsittele vaihetta 3. Tarkemmin em. vaiheita käsitellään tämän hankesuunnitelman luvuissa 4 ja 5. Kiireellisyyden takia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ennen vuotta 2015 ei juuri ole. Hankkeen kustannusarvio on noin 17,5 milj. (alv 0); sisältää irtaimiston ja sisäisen vuokran. Päätösehdotus Tässä hankesuunnitelmassa esitetään, että edellä mainitut vaiheet 1 ja 2 toteutetaan suunnitelmassa esitetyn aikataulun (kohta 9) mukaan siten, että hankkeen suunnittelu aloitetaan välittömästi ja rakentaminen heti suunnitelmien valmistuttua ja tultua hyväksytyiksi. Tällöin terveysasema olisi suunnitelman mukaisessa käytössä vuoden 2012 lopulla. Lisäksi suunnitelmassa esitetään vaiheen 3 toteuttamista siten, että siinä esitetty lisärakentaminen olisi käyttökunnossa vuonna.

6 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 6 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 HANKKEESTA TEHDYT PÄÄTÖKSET Hanke ja sen pääperiaatteet sekä alustava kustannusarvio hyväksyttiin jatkotyötä ja suunnittelun rahoitusta varten sosiaali- ja terveyslautakunnassa Päätös saatettiin tiedoksi tekniikka- ja ympäristölautakunnalle Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 9.6. myös esittää tekniselle ja ympäristölautakunnalle, että Lukkarin koulun keittiötilojen laajentamisesta tehdään hankesuunnitelma siten, että tilat riittävät myös sairaalan keittiön väistötilaksi remontin ajaksi. 2.2 HANKKEEN TARPEELLISUUS JA KIIREELLISYYS Nikkilän terveysasema on Sipoon terveyskeskuksen pääterveysasema. Tämän takia Nikkilässä on myös sellaisia toimintoja, joita kunnan toisella terveysasemalla Söderkullassa ei ole. Nikkilän terveysaseman suurimmat toiminnot ovat sairaala sekä lääkärinvastaanotto tukitoimintoineen. Muita suuria yksiköitä ovat suun terveydenhuolto ja fysioterapia sekä apuvälinepalvelut. Terveysasema kärsii nykyisellään vakavista tilaongelmista, ja osa toiminnoista on epätarkoituksenmukaisesti hajautettu muualle. Toimintaa ei voida täysimääräisenä toteuttaa, koska esimerkiksi lääkäreille ei riitä vastaanottoeita. Kaikki tilat, jotka on voitu järjestää käyttöön ilman suuria rakennustoimenpiteitä, ovat tiivistetysti käytössä. Terveysasema, varsinkin sen vanhempi osa kaipaa myös välitöntä peruskorjausta, Kunnan väestömäärän kasvu Kunnan uuden strategian mukainen väestönkasvu aiheuttaa kovat laajentumispaineet erityisesti Nikkilän terveysasemalle. Terveysaseman kapasiteetin tarpeen on laskettu kasvavan lähes kolminkertaiseksi nykytiloihin verrattuna, mikäli väestön kasvuennuste toteutuu. Ennusteen mukaan asukasmäärä kehittyy seuraavasti: vuonna noin asukasta vuonna noin asukasta; lisäys vuonna 2025 noin asukasta; lisäys Sipoon asukasluvun arvioidaan siis kasvavan noin uudella asukkaalla vuoteen 2025 mennessä. Lähes puolet asukasluvun kasvusta asettuu tarkastelukauden viiden viimeisen vuoden ajanjaksolle. 2.3 KAPASITEETTITARKASTELU Hankesuunnitelmaa varten on selvitetty, kuinka paljon lisärakentamista Nikkilän terveysaseman nykyiselle tontille ja rakennukseen mahtuu. Aluksi tehty karkea tarkastelu osoitti, että mikäli käytetään lähtökohtana vuoden 2025 väestöennusteen lukuja, terveysaseman toimintojen lisäystarpeesta vain noin puolet voisi mahtua olevalla tontilla laajennettuunkaan rakennukseen. Tämän takia on käyty läpi jokainen toimintayksikkö sekä henkilöittäin että tiloittain. On punnittu lähitulevaisuuden välttämättömimmät tarpeet sekä kartoitettu oleva henkilöstö. Kaikki olevat etilat ja niiden soveltuvuus terveysaseman toimintoihin on myös kartoitettu. Samalla on selvitetty, mitkä toiminnot olisivat helpoimmin siirrettävissä muualle ja keskusteltu siitä, missä nämä toiminnot voisivat ehkä sijaita.

7 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 7 Tarkastelun tuloksena on päädytty asettamaan laskennallinen lähtökohta vuoteen, johon asti kapasiteetin on katsottu riittävän tontilla ja sairaala/terveysasemarakennuksessa, jos laajennus toteutetaan täysimääräisesti. Väestömäärän kehitystä on kuitenkin seurattava aktiivisesti terveyskeskuksen tilantarvetta ajatellen. Mikäli väestömäärän lisäys on muodostumassa arvioitua suuremmaksi, on riittävän ajoissa, noin vuonna 2015, aloitettava valmistelu lisätilojen järjestämiseksi. Tässä nähdään kolme mahdollista etenemisvaihtoehtoa: rakennetaan lisärakennukset nykyiselle LP-alueelle terveysaseman pohjoispuolelle sekä sen viereiselle testamenttilahjoituksena saadulle Y-tontille 1031/2 ja rakennetaan näille yhtenäinen pysäköintilaitos maanalaisena perustetaan kolmas terveysasema: uudisrakennus tai vanhan kiinteistön kunnostus terveysasemakäyttöön hankitaan riittävä määrä lisätiloja terveysasemarakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista rakennuksista ja kunnostetaan ne terveysaseman käyttöön. Tässä hankesuunnitelmassa on päädytty esittämään vaihtoehdoista ensimmäistä. Sitä kutsutaan tässä hankesuunnitelmassa nimellä Vaihe NYKYISEN RAKENNUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS 3.1 RAKENNUS Nikkilän terveysasema on rakennettu Sipoon terveyskeskuksen hoitorakennukseksi. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennettiin terveysasema vuosina , toisessa sairaala vuonna Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta sekä pohjakerros, joka on etelä- ja itäpuolelta maanpäällinen. Vanhemman osan toisen kerroksen tasolla ja uudemman osan kolmannessa kerroksessa kattotasolla on ilmastointikoneeet. Rakennuksen uudemmassa osassa (läntinen osa eteläsiipineen) toimii Nikkilän terveysaseman sairaala, jossa on kaksi vuodeosastoa. Sairaalaosan 1. ja 2. kerros on peruskorjattu vuosina ; pohjakerros on peruskorjaamatta. Rakennuksen vanhemmassa osassa toimii Nikkilän terveysasema: lääkärinvastaanotot, laboratorio, röntgen, työterveyshuolto, hammashuolto ja fysioterapia aputiloineen sekä Sipoon terveyskeskuksen hallinto. Hammashuollon tilat on peruskorjattu pohjaviemäreitä lukuun ottamatta Rakennustekniset ominaisuudet Rakennus on osittain paalutettu ja osittain perustettu maanvaraisille anturoille. Alapohjarakenteena on alapuolelta lämmöneristetty maanvarainen betonilaatta. Rakennuksen kantavan pystyrungon muodostavat paikalla valetut teräsbetoniseinät ja pilarit. Väli- ja yläpohja ovat 200 mm paksuisia paikalla valettuja teräsbetonilaattoja. Maanvastaiset seinät ovat kaksinkertaisia paikalla valettuja teräsbetoniseiniä, joiden välissä on lämmöneriste. Maanvastaisen seinän ulkopinnalla on vedeneristys. Rakennusrungossa ja sokkeleissa ei ole havaittu perustusten painumiseen viittaavia vaurioita lukuun ottamatta ruokasalia ja keittiötä, joissa on rakenteiden painumiseen viittaavia merkkejä. Rakennuksen eteläpuolella ulkoseinää kannattelevissa betonipalkeissa

8 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 8 on korroosiovaurioita ja rapautumaa. Betonirakenteisten parvekkeiden yläpinnoilta puuttuu vedeneristys. Maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat osittain puutteelliset rakennuksen pohjoispuolella. Sadevedet on ohjattava joko pintavesikourujen tai maanalaisten viemäriputkien avulla vähintään kolmen metrin päähän rakennuksesta. Salaojien olemassaolo ja toimivuus on tarkistettava. Ulkoseininä on kaksinkertainen tiilimuuraus, joiden välissä on lämmöneriste. Paikoitellen julkisivu on pellitetty. Rakennuksessa on tasakatto. Vanhan puolen korkeimman osan katto on uusittu 1990-luvun puolivälissä. Yläpohjan lämmöneristeenä on todennäköisesti mineraalivillaa ja korjatuilla alueilla kevytsoraa. Vesikatteena on bitumikermikate. Kate tulee uusittavaksi lähivuosina ja samalla tulee parantaa kallistuksia ja vedenpoistoa. Alumiiniprofiilirakenteiset ikkunat ovat kolminkertaisella eristyslasilla varustettuja. Osa ikkunoista on kiinteitä ja osa sisään aukeavia. Lähinnä sairaalan potilaseissa on puualumiini -ikkunoita, joissa on kolme erillistä lasia. Ikkunoiden ja ovien käyntisovituksissa ja tiivistyksissä on puutteita, alumiiniprofiili-ikkunat ovat myös eristävyydeltään riittämättömiä. Vedosta valitetaan yleisesti. Ikkunat tuleekin kunnostaa perusteellisesti ja osittain uusia. Vanhan osan täydentävät rakenteet ja pinnat ovat rakentamisaikansa vakiotasoa ja nykykunnoltaan heikohkoja. Väliseinä- ja ovirakenteet eivät monin kohdin vastaa ääneneristävyydeltään nykyvaatimuksia, ovileveyksien osalta eivät myöskään esteettömyysvaatimuksia. Märkätilojen vedeneristys on riskitekijä; kaikki eristykset on syytä uusia. Sairaalan isojen pesutilojen eristykset on uusittu ja laajennetut pesutilat ovat uusin vedeneristein. Kuntoarvio Rakennuttaja on teettänyt rakennuksen kuntoarvion, jonka tarkastuspäivä oli , tekijänä Insinööritoimisto Raksystems Oy. Raportin mukaan merkittävimmät rakennusteknisiä korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä vaativat toimet 10 vuoden tarkastelujaksolla olivat seitsemän vuotta sitten: alkuperäisen vesikatteen uusiminen räystäspellitysten uusiminen/kunnostaminen kantavien betonirakenteiden ja parvekkeiden kunnostaminen ikkunoiden ja ovien tiivistys/kunnostaminen alkuperäisten pintarakenteiden saneeraaminen (sisä+ulko) Myös esitettiin seuraavat välittömästi korjattavat puutteet: vesikatolla sammaloituneiden alueiden puhdistus ja tarkastus kattokuvun halkeaman korjaus irronneen kattopellin kiinnitys. Muut toimenpide-ehdotukset ja huomiot rakennusosittain: kasvullisuus kauemmaksi seinän vieriltä maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat osittain puutteelliset rakennuksen pohjoispuolella sadevedet ohjattava joko pintavesikourujen tai maanalaisten viemäriputkien avulla vähintään kolmen metrin päähän rakennuksesta. Salaojien olemassaolo ja toimivuus on tarkistettava ulkoilmaan rajoittuvien betonirakenteisten palkkien, parvekkeiden ja tiilijulkisivun kuntotutkimus tarpeen ruokasalin kantavan rungon mahdollinen painuminen tutkittava kattoikkunoiden uusinta märkätilojen vedeneristysten uusiminen; myös uima-allas

9 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 9 Asbesti- Rakennuksesta on teetetty asbestikartoitus, jonka tarkastuspäivä oli , tekijänä kartoitus Insinööritoimisto Raksystems Oy. Asbestia havaittiin vain vähän ja sitä sisältävät rakennusosat olivat hyvässä kunnossa eivätkä aiheuta välittömiä toimia. Perus- ja pintavesi Insinööritoimisto Hanson Co Oy on tehnyt rakennuksen perus- ja pintavesien hallinnasta selvityksen Sen mukaan maanalaisten tilojen perusmuurissa on esiintynyt paikallisia vesivuodoista johtuvia kosteusvaurioita. Yläpihan osalta todetaan mm., että päätyjen puoleisissa osissa tukimuurien ja rakennuksen sokkelin välissä pihan pintarakenteena on käytetty karkeaa kiviainesta # mm. Varsinkin paksuna täyttökerroksena tämä kerros kerää ympäristön sade- ja sulamisvesiä perusmuurin viereiseen täyttökerrokseen, ja aikaansaa vedenpainetta ja lisää vuotoriskiä ulkoseinään. Maanalaisten tilojen perusmuurien rakenne suunnitelmien mukaan on: kosteudeneristys (yleensä kylmä ja kuuma bitumisively) paikalla valettu teräsbetoniseinä 150 mm, raudoitusverkko molemmissa pinnoissa lämmöneristys 100 mm (ilmeisesti polystyreeni ) paikalla valettu teräsbetoni seinä 150 mm, raudoitusverkko molemmissa pinnoissa. Salaojien ja sadevesiviemäröinnin sekä maanvastaisten tilojen perusmuurien osalta esitetään lisäselvityksiä: Tarkastuskaivojen riittävyys tarkistetaan samoin esiin kaivetuista kaivoista käsin salaojien korkeusasema ja kaivojen kunto. Salaojien kunto, toiminta ja täytteisyys tarkistetaan kaivoista käsin salaojaverkostoa kuvaamalla. Tarkistetaan nykyinen sadevesiviemäröinti suunnitelmista sekä paikalla ja viemäriverkoston kunto kuvaamalla. Uusien sadevesiviemäreiden liitosmahdollisuus nykyiseen verkostoon selvitetään. Varmistetaan, ettei pintavesiviemäreitä ole yhdistetty salaojaverkostoon. Selvitetään paikalta perusmuurien kosteuseristyksen laatu ja työtapa. Kaivetaan esiin sokkelin vuotokohdat ja tarkistetaan vuodon syyt. Ehdotus ylemmän piha-alueen kunnostuksesta: Yläpihan sokkelin viereen kaivetaan peruskaivanto salaojituksen vaatimaan syvyyteen; sokkelin eristetään ja salaojat uusitaan Nykyiset pihan pintakerrokset poistetaan ja pihakallistus muotoillaan uudestaan, Yläpihan alueelle järjestetään sadeveden poisto: rakennetaan uudet sadevesikaivot, pintavesikourut ja pihakallistukset. Katoksien sadevesien poisto järjestetään syöksytorvien kautta sadevesiviemäriin. Jäätyminen estetään tarvittaessa lämmityskaapeleilla. Istutusalueet kallistetaan ulkoseinästä poispäin uusiin sadevesikouruihin tai sadevesikaivoihin; kapea istutuskaista seinän ja asfaltin välissä poistetaan ja korvataan seinään asti ulottuvalla asfaltilla. Pihan itäpäässä ulkoseinän ja tukimuurin väli nurmetetaan ja varustetaan päätyyn purkavalla sadevesikourulla; pihan länsipäässä tukimuurin ja sokkelin väli nurmetetaan ja kallistetaan sadevesikaivoon. Nurmetus- ja istutusalue erotetaan perusmuurista noin 500 mm:n levyisellä kiveyksellä. Talotekniikka Rakennuksen talotekniikan kuntoa on selvitetty useita kertoja eri osakorjausten yhteydessä. Erityissuunnittelijoiden kanta oli, että sairaalaosastoja lukuun ottamatta rakennuksen vanha LVIS-järjestelmä on käyttöikänsä päässä ja on uusittava. Osittaisia korjauksia on tehty hammashoidon tiloissa, jotka on saneerattu. Sähköjärjestelmän tilanne: pääkeskus jouduttaneen uusimaan muutama jakokeskus uusittu antenniverkko suppea äänentoistoverkko vanha ja ohjelmalähteet toimimattomia paloilmoitin uusittu savuilmaisinpohjaiseksi 2003 sairaalan osalla ja hammashuollon tiloissa kulunohjausjärjestelmä osittainen ATK / puhelinverkko tarvitsisi saneerauksen kiinteistöautomaatio vain sairaalan LVI-järjestelmissä hoitajakutsujärjestelmä uusittu 2004.

10 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 10 Käyttäjäpalaute Vuonna 2000 insinööritoimisto Granlundin LVI- ja sähkösuunnittelijat kirjasivat käyttäjäpalautetta terveysaseman tiloissa seuraavasti: Yleistä: - Välinehuolto, työe, desinfektioaineet, tuuletus kuntoon / Ikkunaveto - Kompressorikonee, ilmakanavat, kuuma, likainen - Eteläsivun 3-ikkunaisiin markiisit + 2.krs labra - Odotuseessa kattovalot - Respan puheluukku (A-L-T) / Kalustoasioita puh./atk - Yleisvalaistus / koko yksikössä kehno A-L-T (peruskunnostus) - Maalausta tarvitaan hoitoeissa + halkeamien korjaus, kattolaatoitus Lääkehuolto T004 - Raitisilma tulee käytävältä (seinämuutoksia), kehno ilmanvaihto - Lämpötilat sopivia / Kuiva ilma / Pakokaasut T020 Välinehuolto - Ilmanveto / Ilmastointi (lämmin ja kostea, kesällä kuuma) - Lattiakallistukset pielessä T 108 / Työpistevalaisimia Neuvola (entinen) - Ilmastointi kehno / Kylmiä eita / Kuuluvuus eista - Hanat / Lavuaarit / T156, T155 lavuaareissa toiveita - T158 Kosteusongelma käytäväseinä - T160 mikään ei toimi - T150 jaettu, osa uusista tiloista kylmiä / T150 IV - Sosiaalityöntekijän liukuovi h. T150 vieressä ovi kahden een väliin - T WC- järjestelyt - Lapsenhoitotaso / Vaatenaulakon paikka T163 - Puheterapia, psykka sekä Q4-8 ikkunat auki, talvella kylmä, kesällä kuuma, Q1 linjalla Fysioterapia, kellarikerros (nämä tilat korjattavana ) Labra T145 - Kesällä kuuma, Reaqenssiaineongelmia ta>25 oc! / Talvella kylmä / EKG - ilma ei vaihdu - T145 kalustoasiat (korkeus) ym. muutoksia / Sähkö ok Lääkärinvastaanotto 1. kerros - Vastaanoton lämpötilanvaihtelu (Linja 12/K-Q) / T119 vetoinen / T120 jaettu, vetoinen / T103 talvella kylmä - Päivystystila S130 alue kuuma - Kattoikkunat vuotaneet - Vain yksi henkilökunnan WC - Päänpesupaikka ensiapuun tms. - T102 on nyt varasto / Kalustot korkeita T119 - Hallin T118 lattia kosteana liukas Keittiö - talvella kylmä, kesällä kuuma / Ikkunat vetää / Sisäänpuhallus vetoinen / S036 Vetoinen - Tavaran vastaanoton nurkkaus kylmä, TK - Höyrykaapin huuvan koko liian pieni / SU31 tiskikonehuuva puuttuu - Kattosäleet jääneet osittain asentamatta Kuntoarvioinnin yhteydessä 2001 on haastateltu joitakin käyttäjiä ja huoltomiestä. Lisäksi työsuojelutarkastusten yhteydessä on kirjattu korjattavia ongelmia. Myös tämän hankesuunnitelmatyön yhteydessä on kirjattu käyttäjien antamaa palautetta. Muun muassa seuraavia korjaustarpeita on todettu edellä lueteltujen ongelmakohtien lisäksi: ilmanvaihto on heikko jäähdytysjärjestelmä puuttuu; ot potilasolosuhteet ja työskentelyolosuhteet eteläisissä ja läntisissä tiloissa ikkunat vetoiset; kaipaavat kunnostamista tai uusimista perustuksissa on ilmeisesti kosteusongelmia, jotka aiheuttavat hajua päätuulikaapissa hoitoeissa yleisesti pintaremontti tarpeen; erityisesti pesualtaiden ympärillä vedestä aiheutuneita vauriokohtia sähköjärjestelmä kaipaa todennäköisesti kokonaisuudessaan uusimista pihavalaistus ei riitä opastejärjestelmä on vanhentunut.

11 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA TOIMINTA NYKYISIN Sairaalan nykytilanne Rakennuksen uudemmassa osassa (läntinen osa eteläsiipineen) toimii Nikkilän terveysaseman sairaala, jossa on kaksi vuodeosastoa. Sairaalaosan 1. ja 2. kerros on peruskorjattu vuosina Vastakorjatut vuodeosastot 1. ja 2. kerroksessa toimivat suunnitellusti. Sairaalan kapasiteetin on laskettu riittävän vuoteen Terveysaseman nykytilanne POHJAKERROS Hammashuolto Pohjoisessa siivessä toimii hammashuolto, jonka tilat on kunnostettu ja ajanmukaistettu vuosina Tiloissa on 7 potilasetta, joissa toimivat hammaslääkäri ja hammashoitaja työparina. Suuren potilasmäärän takia hammashuolto toimii kahdessa vuorossa. Fysioterapiaosaston marraskuussa aloitettavan remontin yhteydessä saadaan yksi vastaanottoe lisää. Siivessä on myös potilaiden odotustila aputiloineen, vastaanottotoimisto sekä toimistoe vastaavalle hammaslääkärille. Lisäsi ikkunattomissa tiloissa on hammashuollon varasto- ja välinehuoltotiloja. Ongelmat: Hammashuollon tilat on käytetty erittäin tehokkaasti, ahtauteen saakka. Tilaa tarvittaisiin tällä hetkellä yhteen lisähoitoeeseen sekä vastaavan lääkärin ja vastaavan hammashoitajan eisiin sekä varastoksi. Osa Söderkullan toiminnasta on nyt Nikkilässä: tilanpuutetta ilmenee muutaman vuoden tähtäimellä, kunnes Söderkullan hammashoitola valmistuu. Toisaalta samaan aikaan väestömäärä kasvaa, joten tilanpuute on pysyvää. Kuntoutus Pohjakerroksessa sijaitsevien ahtaudesta kärsineiden fysioterapian tilojen laajentamisen korjaus aloitetaan marraskuussa erillisprojektina. Suunnitelman mukaan fysioterapian salitila ja yksilöhoitoeiden määrä lisääntyy nykyiseen verrattuna.

12 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 12 Ongelmat: Kuntoarvio ehdottaa märkätilojen vedeneristyksiä uusittavaksi tarkastelukauden aikana. Uima-altaan pinnat on arvioitu välttäviksi. Ratkaisun lähtökohtia: Potilaiden pukueet sekä sauna- ja uima-allastilat korvataan uusilla tiloilla, koska vanhojen tilojen ja okuntoisen altaan kunnostaminen on todettu vaikeaksi ja kalliiksi. Allastilojen siirto uudisrakennusosaan muun rakennusrungon ulkopuolelle suo myös paremmat mahdollisuudet järjestää tilat ja niiden tekniset ratkaisut nykyistä oleellisesti paremmin toimiviksi. Altaan paikalle voidaan järjestää muita kuntoutuksen tarvitsemia tiloja. Ruokahuolto Pohjakerroksessa sijaitsee terveysaseman keittiö ja ruokasali. Keittiön tilat ja laitteet ovat nykyisellä asiakasmäärällä kokonaan käytössä. Tilat on aikoinaan suunniteltu terveyskeskuksen, vanhainkotiosastojen sekä henkilöstön ruokailua varten. Nykyisin keittiö toimii keskuskeittiönä, joka valmistaa ja lähettää edellä mainittujen kohteiden lisäksi aterioita ja elintarvikkeita yhdeksään päiväkotiin. Valmistusmääriä ei voi enää nostaa, koska varastotilat ja valmistuslaitteiden kapasiteetti eivät riitä suuremmalle määrälle. Ongelmat: Työsuojelun raportissa suositellaan että dieettiruokia valmistetaan erillisessä työpisteessä tai että valmistus on ajallisesti erotettu muun ruoan valmistuksesta. Koska ajallista eriyttämistä ei ole mahdollista tehdä, olisi dieettiruokien valmistukselle järjestettävä erillinen tila. Työsuojelun vaarojenarvioinnissa melu on kirjattu haittana. Muut toiminnan ongelmat ovat on ilmanvaihdossa, erityisesti jäähdytyksen puuttumisessa. Myös nykyinen lattiamateriaali on käyttöikänsä päässä; se on haurastunut ja lohkeilee, ja sitä on jo jouduttu paikkaamaan muutamissa kohdissa. Uusien tilojen tarve: keittiö tarvitsee erillisen eristetyn astianpesuosaston henkilökunnan sosiaalitilat ovat ankeat ja epäkäytännölliset eikä sijaisille ei ole omia pukukaappeja wc-papereiden säilytysvarasto puuttuu erillinen bio-jätekylmiö puuttuu. Uusien laitteiden tarve: Keittiöön pitäisi saada entisten ja uusittavien laitteiden lisäksi painekeittokaappi sekä pikajäähdytyskaappi. Keittiön kylmiöiden koneet ovat vanhoja eikä niitä voida enää korjata koska nykyiset määräykset eivät anna mahdollisuutta vanhojen kylmäaineiden käyttämiseen. Ohessa luettelo olevista keittiökoneista ja niiden uusimistarvetiedot:

13 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 13 Laite, merkki, tyyppi Yhdistelmäuuni Metos Rational CD 201 Yhdistelmäuuni Metos Rational HCD 20 Yhdistelmäuuni Bourgeois SM HH Kaksoispata 60l+40l Metos Viking 6CS Metos Viking 4CS Kaksoispata, sekoittaja Kopal Inter 100 Kopal Inter 150 Liesi Metos Futura RP6/24 Uuni Metos Chef 24 Astiapesukone Metos WD 64E VO Patapesukone Metos GD 600 Kahvinkeitin Bravilor Bonamat B Teho kw virta A vesitilav L 36,6 51,5 n ,2 52 n n. 11+4,5 10,5 15/16 9,0; 13/16A ,6 38/40 57, ,9 25 3,0 1/0,75+0,1 Käytt. otto pvm Huolto korjaus krt tai enemm. vuosittain kertaa vuodessa tai enemm krt tai enemmän vuosittain Muut havainnot Paljon toistuvia korjauksia, käyttöikä lopussa UUSITTAVA Rikkinäinen ajastin vaihdettiin. Viallinen magneettiventtiili vaihdettiin. Uunin lamput vaihdettiin. Höyrystimen vastukset vaihdettiin. Oven lukitus säädettiin kertaa v. Paljon toistuvia korjauksia, käyttöikä lopussa 2007 UUSITTAVA Rikkinäinen pesusuutin vaihdettiin Kylmäkoneisto JK11 S044 Kalakylmiö S045 (Jäte) Hillokylmiö Kylmäkoneisto JK12 S034 Lihakylmiö S035 Vihanneskylmiö 5,2 Kylmäkoneisto JK13 S032 Jäännösruokakylmiö S033 Maitokylmiö S047 Juureskylmiö Kylmäkoneisto JK14 S046 Pakaste Pakastuskaappi Metos Polar 603 2, krt vuosittain Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVAT 1981 Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVAT Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVAT 5, Jopa 10 krt vuodessa Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVA 1, Paljon toistuvia korjauksia, kylmäaineiden käyttöikä lopussa UUSITTAVA Ratkaisun lähtökohtia: Suunnitellaan keittiöjärjestely kokonaisuutena uudelleen. Järjestään keittiöön lisää tilaa siirtämällä sieltä pois henkilökunnan puku- ja pesutilat sekä ruokahuollon päällikön työtila laajennetaan astianpesuosasto nykyisen siivouskeskuksen paikalle erilliseen tilaan, kun kiinteistönhuoltotilaa saadaan lisää uudessa huolto- ja autosuojarakennuksessa dieettiruoanlaitolle erillinen tila hankitaan tarvittavat uudet keittiökoneet ja -laitteet uusitaan kylmälaitteet ja lisätään bio-jätekylmiö uusitaan ruokasalin jakelutiski kaksipuolisena inva-wc ruokasalin tarpeisiin tarkistetaan varastojen tarve ja tarvittava lisätila käytävän pimeältä puolelta.

14 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 14 Ruokasalin seinän takana on isohko kokoontumiseen käytetty varastotila, joka kaipaa kunnostusta; tilaan olisi järkevää avata kunnollinen ikkuna ja liittää se äänieristetyllä ovella ruokasaliin. Ruokahuollon tilojen saneeraus on ajankohtaista ja rakennusteknisesti perusteltua samalla kun terveysaseman tiloja kunnostetaan. Keittiön muutostöitä tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, että keittiö toimii jokaisena päivänä vuodessa klo välisenä aikana. Kyseessä on elintarvikeeisto, jolle elintarvike- ja hygienialaki asettavat vaatimuksia. Sen vuoksi keittiössä tehtävät muutostyöt, saman aikaan kun keittiö on toiminnassa, ovat hyvin rajallisia. Kunnostuksen tekeminen edellyttää keittiötoiminnan siirtämistä väistötiloihin joko osittain tai kokonaan. Rakennusaikaiset järjestelyt edellyttävät huolellista väistön erityissuunnitelmaa; ks. kohta 14 Väistötilat. Aputilat Pohjakerroksen muut tilat ovat erilaisia sairaalan apu- ja varastotiloja, teknisen toimen hallitsemia siivous- ja huoltotiloja sekä henkilökunnan puku- ja pesutiloja. Suuri osa niistä on ikkunattomia näin ollen ne eivät kelpaa varsinaisiksi työeiksi, johon käyttöön muutama e on pakon edessä jouduttu ottamaan. Huoltopihalle aukeaa työsuojelun ikkunallinen tila, entinen kirjasto. Toiminnallisesti tila ei ole oikeassa käytössään. Ongelmat: Pohjakerroksen aputilat ovat osin sekundaarisessa käytössä ja niiden kunto on heikko. Varastotilasta on yleisesti pulaa. Siivouskeskuksen ilmanvaihto ei toimi. Sairaalatoiminnot tarvitsevat varavoimakoneen. Liitettävät kuormat on kartoitettava. Ratkaisun lähtökohtia: Rakennetaan uusi huolto- ja autosuojarakennus rakennuksen eteläpuolelle, mikäli suunnitteilla oleva asemakaavamuutos sen sallii. Autosuojien lisäksi siihen sijoitetaan varavoimakone, uusi kiinteistön pääkeskus ja varavoiman pääkeskus, ambulanssitallit (mahdollisesti myös ambulanssihenkilöstön päivystystilat) sekä kiinteistöhuollon henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat sekä käsivarastotilaa. Pohjakerroksen aputilat on jaettava uudelleen; erityisesti on tutkittava, mitkä varastotoiminnot voidaan siirtää uusiin varastotiloihin lisärakennusosien pohjakerroksen ja kellarikerroksen ikkunattomiin tiloihin. Työsuojelun toimistoe (entinen kirjasto) siirretään muualle ja tila ehdotetaan otettavaksi kiinteistönhuollon käyttöön. Isommat työ- ja käsivarastotilat sosiaalitiloineen kiinteistöhuollon henkilökunnalle järjestetään uuteen piharakennukseen. Suora huolto-uloskäyntiä pohjakerroksesta vaativat ruumise, pyykkie, riskijäte- ja jätetila, jotka jäävät ennalleen. Siivouskeskukselle järjestetään riittävä tila kuivausmahdollisuuksineen entiseen kiinteistönhuollon käytössä olleeseen tilaan.

15 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA KERROS Aulatilat Pääsisääntuloaulan korkeassa osassa on potilaiden odotustilaa aputiloineen. Sen yhteydessä on vanha, kiinteäksi rakennettu vastaanottotiskialue, jonka käyttö jäänyt vähäiseksi toimintatapojen muututtua. Alueelle on perustettu puhelintriage-keskus joka on aloittanut toimintansa. Rakennusrungon keskellä pimeitä aputiloja: osastonhoitajan toimisto, postituse ja päivystykseen saapuneiden potilaiden tarkkailue sekä betonirunkoon kiinteästi liittyvä, paloturvallisuussäännökset täyttävä arkistoe, jota ei kannata purkaa eikä siirtää. Ongelmat: Odotustila aulan korkeassa osassa on toimintojen rationalisoinnin myötä muuttunut vähäkäyttöiseksi, koska se sijaitsee liian kaukana sekä vastaanottotiloista että laboratoriosta. Keskirungossa on tiloja, jotka epätarkoituksenmukaisinakin on jouduttu ottamaan vastaanottotoiminnan aktiivikäyttöön: päivystykseen liittyvä seurantae, joka välttämättä tarvitsisi pesualtaan lääkärinvastaanoton osastonhoitajan e, joka rakentamissäännösten vastaisesti ei saa suoraa luonnonvaloa. Se on jaettu hyllyillä kahtia, toinen puolikas toimii postituseena. Vastaanotto Eteläjulkisivulla on pääosa terveysaseman lääkärinvastaanottoeista. Huoneet ovat sopivan kokoisia ja sinänsä kunnostettuina käyttökelpoisia, mutta niitä on liian vähän (8 kpl). Kahden een väliltä puuttuu välttämätön turvaovi. Vastaanottoeiden edessä käytävällä on sairaanhoitajia varten suunnitellut pimeät kansliatilat, joita ei nykyisellään voida käyttää varsinaisena työtilana. Tämä käytävä toimii nykyisellään myös vastaanotolle tulevien potilaiden odotustilana. Ongelmat: Terveysaseman hankalin tilaongelma on lääkärinvastaanotolla, koska olevalla henkilökunnalla ei ole tarkoituksenmukaisia työeita. Tällä hetkellä vastaanottotoimintaa varten tarvittaisiin viisi lääkärinetta, neljä sairaanhoitajan

16 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 16 vastaanottoetta sekä yksi päivystävän lääkärin e ja yksi päivystävän sairaanhoitajan e; yhteensä 12 etta. Lisäksi olisi välttämätöntä saada kaksi valvonta-/lepoetta päivystyksen potilaille = yhteensä 14 etta. Tällä hetkellä käytettävissä on 9 etta, joista yksi sijaitsee pohjoissiivessä erillään. Röntgen Eteläjulkisivulla ovat myös röntgenin tilat: pukueet potilaille, toimisto, kehityse ja kuvause. Tilat ovat pieniä kunnostustarpeita lukuun ottamatta tarkoituksenmukaiset ja kapasiteetiltaan riittävät myös laajennusta ajatellen. Kehitysetta ei enää jatkossa tarvita, mutta röntgenin digitalisoinnin yhteydessä hankittavat levylukulaitteet vievät kehitysetta vastaavan tilan. Röntgentoimintaa hoitaa HUS-Röntgen, joka on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän omistama kuvantamisliikelaitos. Laboratorio Itäisellä julkisivulla on laboratorio, joka palvelee sekä sairaalaa että lääkärinvastaanottoa. Laboratoriotoiminta on ulkoistettu: toiminnan hoitaa HUSLAB, joka on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän omistama laboratorioliikelaitos. Tiloissa ei ole enää analysointitoimintaa, HUSLAB kuljettaa näytteet päivittäin muualla analysoitaviksi. Ongelmat: Laboratorion tilat eivät ensinkään palvele nykyistä toimintaa: vanhat tutkimustilat ovat tyhjillään ja näytteenottopaikoista on suuri puute. Odotustilat riittämättömät ja tämän vuoksi laboratorio joutuu toimimaan ajanvarauksella muista HUSLABin toimipisteistä poiketen. Ambulanssi Toiminnallisista syistä ambulanssihenkilökunnan tilojen on oltava sairaalan ja vastaanoton läheisyydessä siten, että paikalla olevaa päivystyshenkilökuntaa voidaan käyttää apuna sairaalan ja terveysaseman potilassiirroissa ym. vastaavissa apua vaativissa toiminnoissa. Vo-eet Lisäksi samassa rivissä on erityistyöntekijöille kaksi pesualtaallista vastaanottoetta odotuseineen. Tilat luontuvat lääkärinvastaanottoa paremmin sairaalan käyttöön tai itsenäisesti toimiville yksiköille. Apuvälinepalvelut Apuvälinepalvelut potilaille ovat pääosin toimineet vanhainkodin yhteydessä, mutta myös terveysasemalla on ollut alan palvelutoimintaa. Kainalosauvat on voinut lainata vastaanotolta ja muita apuvälineitä fysioterapian puolelta. Apuvälineiden huolto ei ole ollut koordinoitua. HUS on mahdollisesti perustamassa uutta keskitettyä yksikköä apuvälinehuoltoon ja -lainaukseen, johon Sipoon terveyskeskuksen on tarkoitus liittyä toiminnan alkaessa. Mikäli suunnitelma toteutuu, ei apuvälinetilan tarve terveyskeskuksessa ole jatkossa suuri. Välinehuolto Terveysasema ja sairaala huoltavat itse omat välineensä, huolto on perinteisesti toiminut sairaalassa; sille on olemassa tilat sekä henkilöstö sairaalan toimintojen yhteydessä. 1. KRS, POHJOISSIIPI Kahvio ja taukotila Työterveys Pohjoisen puoleinen siipi on alunperin ollut neuvola, joka on siirretty naapurirakennuksessa sijaitseviin vuokratiloihin. Siiven tyveen käytävälle on ahdettu potilaskahvio, jonka pieni keittiötila on keskirungossa. Lisäksi yhteen pesualtaattomaan eeseen on sisustettu henkilökunnan taukotila. Siiven tiloissa toimii terveyskeskuksen työterveyshuolto; lääkäri, 2 hoitajaa ja vastaanottohoitaja.

17 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 17 Vo-eet Lisäksi siivessä toimii diabeteshoitaja sekä yksi sairaanhoitajan vastaanotto, jossa työterveyshuollon toinen lääkäri toimii yhtenä päivän viikossa. Siiven tyvessä on kaksi puheterapian vastaanottoetta. Ongelmat: Kaikissa vastaanottoeissa ei ole pesuallasta, joka näissä tiloissa olisi välttämätön. 2. KERROS Hallinto Pääsisääntuloaulan korkeaa osaa reunustaa 2. kerroksessa käytävä, jonka varrella on sairaalan hallintotiloja, yhtä lukuun ottamatta ilman pesualtaita. Käytävä johtaa sairaalan 2. kerroksen hallintotiloihin sekä yhteen taukotilaan. Hallintotiloihin on suunniteltu erillistoimenpiteenä väliseinämuutokset, joilla saadaan lisää toimistoeita. Näin 1. kerroksen tilaa voidaan vapauttaa vastaanottotoimintoihin. Apu- ja Käytävän varrella on uusittu henkilökunnan taukotila sekä pukueita, jotka ovat tekniikkatilat nykyisellään erittäin ahtaat. Rakennuksessa on kaksi iv-koneetta: terveyskeskusosan 2. kerroksessa ja sairaalaosan 2. kerroksen katolla. Ongelmat: Tällä hetkellä 2. kerroksen eita ei voida käyttää hoito- tai vastaanottotiloina, koska sinne ei ole esteetöntä käyntiä, hissi puuttuu (sairaalan hissiä ei voida käyttää). Ratkaisun lähtökohtia: Siirretään henkilökunnan puku- ja pesutilat uusiin tiloihin rakennuksen pohjakerrokseen ja kellariin, jotta hallintotilojen työetarpeille voidaan järjestää ikkunallista tilaa.

18 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN 4.1 VAIHTOEHDOT Lähtökohtana oli suunnitella, miten järjestetään Sipoon pohjoisosan terveysasemapalvelut väestöennusteen mukaiselle asukasmäärälle Nikkilän terveysasemalla. Suunnittelussa todettiin neljä kiireellisyysastetta: Vaihe 0 Hankesuunnitelmaa valmisteltaessa on todettu akuutteja ongelmia, joita on ratkaistu erillistoimin välittömästi työn kuluessa. Näitä ovat: puhelintriage-toiminta on aloitettu nykyisissä tiloissa tarpeettomaksi jääneen vastaanottotiskin sisäpuolella fysioterapian ja hammashuollon tilan remontti valmistuu alkuvuodesta kaksi lavuaaria lisätty 1. kerrokseen vastaanottotoiminnan mahdollistamiseksi hallintokerroksen väliseinämuutokset 2. kerroksessa ambulanssin henkilökunta sijoitetaan piharakennukseen; se vapauttaa heidän tilansa päärakennuksessa vastaanottotoimintaan; ambulansseille järjestetty lämmitystolpat lähelle lääkärinvastaanottotilojen odotustilojen seinäkkeet on poistettu vo-eiden edestä potilaiden ulkoilualueen aita valmistuu syksyllä markiisit rakennuksen auringonpuoleisiin ikkunoihin asennettu syksyllä. sairaalan tiloihin on asennettu ilmalämpöpumppuja. Vaihe 1 Tontin lisärakentaminen (osat A, C, D) Tontilla todettiin olevan mahdollisuuksia lisärakentamiseen, sen avulla riittävä palvelu voidaan taata noin vuoteen saakka. Rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Lisärakentaminen on edellytyksenä olemassa olevan rakennuksen kunnostamiselle, koska väistötiloja ei muutoin ole mahdollista tarkoituksenmukaisesti järjestää. Pohjoinen siipirakennus lisärakentamisen osa A saattaa olla toteutettavissa myös olevan kaavan puitteissa; muutoin vaihe 1 edellyttää asemakaavan muutosta. Vaihe 2 Terveysaseman korotus ja kunnostus (toimenpide B) Olevan rakennuksen itäsiiven korotus kerroksella on teknisistä syistä tehtävä samassa yhteydessä, kun rakennus on peruskorjattavana. Olevan rakennuksen kunnostuksen tarpeellisuudelle ei ole vaihtoehtoja: kunnostus on tehtävä, jos rakennusta halutaan käyttää. Vaihe 3 Terveysasemapalvelun vaihtoehtoiset ratkaisut vuoden 2015 jälkeen (valmiina ) rakennetaan lisärakennukset nykyiselle LP-alueelle terveysaseman pohjoispuolelle sekä sen viereiselle testamenttilahjoituksena saadulle Y-tontille 1031/2, ja rakennetaan näille yhtenäinen, pääosin maanalainen pysäköintilaitos, joka palvelee myös terveysaseman muita tiloja hankitaan riittävä määrä lisätiloja kunnostetun ja lisärakennetun terveysasemarakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista rakennuksista, lähinnä vanhasta virastotalosta ja kunnostetaan / lisärakennetaan ne terveysaseman käyttöön. Tämä edellyttää asemakaavan muutosta, jota on tarkasteltava keskustan kehittämisen yhteydessä. Koska kysymys on nykyisestä keskeisestä liiketontista,

19 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 19 sen muuttaminen terveysasemakäyttöön saattaa olla toiminnallisesti vaikeasti perusteltavissa, ja hankintakustannukset saattavat olla suuret. perustetaan kolmas terveysasema: uudisrakennus etsittävä ajoissa tontti tai vanhan kiinteistön kunnostus terveysasemakäyttöön, esimerkiksi rakennus 31 Itäisessä Jokipuistossa (ellei siitä tule kunnantalo?) Vaihtoehdot Kiireellisyyden takia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ennen vuotta 2015 ei juuri ole. Tässä hankesuunnitelmassa esitetään edellä mainittujen vaiheiden 0, 1 ja 2 toteuttamista heti ja edellä kuvatun kohdan kolme vaihtoehdoista ensimmäisen toteuttamista siten, että siinä esitetty lisärakentaminen olisi käyttökunnossa vuonna. 5. SUUNNITELMA 5.1 HANKESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHTIEN KUVAUS Laajennetaan olevaa rakennusta kahdessa vaiheessa käyttämällä tontin rakennusmahdollisuudet täysimääräisesti hyväksi sekä peruskorjataan rakennus. Vaihe 1 Rakennetaan pohjoinen lisäsiipi, laajennus A Rakennetaan eteläinen lisäsiipi, laajennus C Rakennetaan uusi piharakennus D Kerrosalan lisäys ja uusien siipien rakentaminen edellyttää asemakaavanmuutosta. Kaavamuutokselle on varattava aikaa noin yksi vuosi. Lisäsiipien rakentaminen voidaan tehdä ilman, että häiritään kohtuuttomasti käynnissä olevaa sairaalatoimintaa. Valmistuttuaan siipiä käytetään terveysaseman väistötiloina, johon tosin eivät mahdu aivan kaikki toiminnot. Lisäksi väistötilana käytetään Söderkullan terveysasemaa. Väistötilajärjestelyistä on laadittava erillinen suunnitelma. Lisäsiiven C alta puretaan vanha piharakennus. Vaihe 2 Korotetaan vanhan terveysaseman itäsiipeä kerroksella ja tehdään kaikki peruskorjaustoimet yhtenä kokonaisuutena, toimenpide B Korotus: Muutoksen tulee olla ympäristön miljöökuvaan soveltuva. Rakennustyön aikana korotuksen alla olevien tilojen käyttö terveysasematoimintaan ei ole mahdollista: näille tarvitaan väistötilat työmaa-ajaksi. Peruskorjaus: Korjataan ns. vanhan osan ulkovaippa sekä kaikkien kerrosten tilat, rakenteet ja talotekniikka niiltä osin, jota vielä ei ole peruskorjattu. Lisäksi peruskorjataan rakennuksen pohjakerroksen korjaamattomat tilat myös uudella osalla, erityisesti keittiö aputiloineen. Samalla suoritetaan pohjakerroksen tilojen uudelleenjärjestely tarvittavin osin. Rakennuksen muutostyön alainen osa käsittää noin 2/3 kokonaistilavuudesta; käytännössä rakennuksen kaikki sisätilat kunnostetaan (vähintään) sataprosenttisesti lukuun ottamatta sairaalan kahta vuodeosastoa, joissa on vain pieniä, LVIS- järjestelmiin liittyviä tarkistuksia. Hammashuollon tilojen läpi pohjakerroksessa joudutaan todennäköisesti viemään uutta talotekniikkaa; lisäksi lisärakennuksen liittäminen tiloihin aiheuttaa muutostöitä.

20 NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 20 Sekä teknisistä että kustannussyistä on tärkeätä tehdä sekä laajennus että peruskorjaus yhtenä kokonaisuutena. Terveysaseman toimintojen luonteesta johtuu, että tiloja ei voi tässä vaiheessa käyttää samanaikaisesti kun rakennus- ja korjaustöitä suoritetaan Rakennetaan kaksi uudisrakennusta ja pysäköintilaitos nykyisen rakennuksen pohjoispuolelle vaiheena 3. Vaihe 3 Tässä hankesuunnitelmassa vaihetta on käsitelty vain asemakaavallisena kysymyksenä, jolla on ratkaistava terveysaseman pysäköintiongelmat. Näitä on tarkemmin selostettu kohdassa Sijoitetaan toisiinsa tukeutuvat ydintoiminnot saman katon alle, olevalle tontille. Tällaisia toimintoja ovat: sairaala lääkärinvastaanotto laboratorio röntgen kuntoutus (fysioterapia ja toimintaterapia) ambulanssihenkilöstö ruokahuolto sairaalan aputoiminnot (varastot, siivous, pyykki, ruumise, välinehuolto) henkilökunnan pukueet ja taukotilat hallinto Perustetaan perhekeskus nykyisin hajallaan toimivista yksiköistä ja erityistyöntekijöiden toimipisteistä neuvola perhetyöntekijät lastensuojelun sosiaalityöntekijät puheterapeutit terveyskeskuspsykologit Sijoitetaan itsenäisenä toimintakykyiset yksiköt muualle sitä mukaa, kun terveysaseman ydintoiminnot vaativat lisää tilaa. Tällaisia, osittain terveysaseman tiloissa ja osittain muualla tällä hetkellä sijaitsevia toimintoja ovat (aputoimintoineen): työterveyshuolto hammashuolto perhekeskus Strategia edellyttää, että väestönkehitystä seurataan aktiivisesti ja siirtopäätökset tehdään nopeasti, jotta tilanhankinnalle ja rakentamiselle jää kohtuullinen aika. Seuranta käynnistää vaiheen Järjestetään terveysaseman pysäköinti uudelleen Vaihe 0 Saatto- ja huoltoliikenne terveysaseman tontilla säilytetään periaatteessa nykyisellään. Asiakaspysäköinti ja vuorotyötä tekevien henkilöiden ilta- ja yöaikainen pysäköinti viereiselle LP-alueelle. Henkilökunnan pysäköinti vuorottaiskäyttösopimuksella monitoimihallin autopaikoille.

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p,

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p, Kohteen ilmoittaja Lockmer LKV Köydenpunojankatu 14 20100 Turku Puh: 040 300 2302 Nimi: Harry Lockmer Puh: 0403002302 Tässä siistikuntoinen ja muuttovalmis kolmio rauhallisella Härkämäen alueella. Hissitalon

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10 Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 4.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 3.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 2.asuinkerros +118.60 +115.50

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Rakennetekninen arviointi rakennuksien peruskorjattavuudesta Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Sivu 2 / 16 Sisällys 1. Yleistä... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Gymnasium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI TEKNINEN HANKESUUNNITELMA ALAPOHJAN KOSTEUSVAURIOKORJAUS 17.10.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 17.10.2011

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Teokset ovat EMMAn ja Saastamoisen säätiön taidekokoelmista Sairaalan osastot Akuutti Päivystysosasto Infektio-osasto Kuntoutus Haavanhoito- ja psykogeriatrinen kuntoutusosasto

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

2771/ /2016 servtj

2771/ /2016 servtj Perussiivoukset 2016 COOR SERVICE MANAGEMENT Tarkistuspäivämäärä koulut Malm skola 2.8., 4.8., 8.8. Huomiot 2.8. paljon poikkeamia. Korjattu 8.8. mennessä. Tekstiilikalusteita vielä imuroimatta 2771/10.03.02/2016

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

ARK. "Puattipoukama" Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11

ARK. Puattipoukama Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranoaisten erkintöjä 24 2 UUDISRKENNUS PÄÄPIIRUSTUS Lisätiedot "Puattipoukaa" Huoltohalli ja varasto Teikatu 4, 57 MIKKELI KNSI Mäkipirtinkatu 8, 782

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

MIKKO SUURONEN RI (AMK) 28.1.1980. Puh: 020-759 8568 GSM: 050-3535 834 Sähköposti: mikko.suuronen@hssr.fi

MIKKO SUURONEN RI (AMK) 28.1.1980. Puh: 020-759 8568 GSM: 050-3535 834 Sähköposti: mikko.suuronen@hssr.fi HENKILÖREFERENSSI 1(11) MIKKO SUURONEN RI (AMK) 28.1.1980 Puh: 020-759 8568 GSM: 050-3535 834 Sähköposti: mikko.suuronen@hssr.fi KOULUTUS: 2004 Rakennusinsinööri (AMK), Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Suurimmat syyt, jotka aiheuttivat päivähoidon siirtymistarpeen, olivat välipohja- ja yläpohjarakenteiden kunto ns. asuntopäässä.

Suurimmat syyt, jotka aiheuttivat päivähoidon siirtymistarpeen, olivat välipohja- ja yläpohjarakenteiden kunto ns. asuntopäässä. Venesjärven päiväkodin tarveselvitys 1. Taustaa Rakennuksen omistaja, Kankaanpään kaupunki, on tilannut kuntotutkimuksen Venesjärven koulurakennuksen kunnon selvittämiseksi. Tutkimusten tavoitteena on

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

Tila avain

Tila avain Etusivu Ajankohtaista 22.8.2011 Tila avain Helsingin Toimitilojen kiinteistöissä tehdään tänäkin vuonna monenlaisia järjestelmien tai rakenteiden huoltotöitä ja vuosikorjauksia. Lisäksi muutamassa kohteessa

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi.

Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet, jotka kouluverkkoselvityksessä on esitetty lakkautettavaksi. PORVOON KOULUVERKON KUSTANNUSVERTAILU: TAUSTATIETOA KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUKSISTA (TOIMITILAJOHTO) EPOON KOULU Seuraavassa on lyhyesti selostettu niitten koulujen ja päiväkotien peruskorjaustarpeet,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot