MÄNTSÄLÄN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.12.2012 MÄNTSÄLÄN KUNTA"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA TIEDOTE Tekniset palvelut Ehnroosin koulu Nordenskiöldintie 2 Mäntsälä Kohde Aihe Taustaa Ehnroosin koulu, pääkoulu ja Alexandra (entinen lukio) Ehnroosin koulussa on raportoitu tämän syksyn 2012 aikana useita tapauksia, joissa on havaittu tai epäilty puutteita ilmanvaihdossa sekä erilaisia ärsytysoireita silmissä ja hengitysteissä. Lisäksi on esiintynyt päänsärkyä ja yleistä huonovointisuutta. Näitä ilmoituksia on tehty sekä pääkoulusta että Alexandran rakennuksesta Ehnroosin pääkoulun peruskorjaus lähti liikkeelle sisäilmaongelmista, joista tehtiin tarkka selvitys niiden laajuudesta ja ongelman aiheuttajista. Korjaussuunnitelmassa huomioitiin myös kellarikerroksen tilojen korkeat radonpitoisuudet. Peruskorjaus keskittyi ilmanvaihtojärjestelmän uusimiseen, vesijohtojen ja lämpöjohtojen sekä niiden järjestelmien uusimiseen laitteineen. Sähköjärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan. Viemärit uusittiin n. 75%, pohjaviemärit puhdistettiin ja pinnoitettiin. Lattiat pinnoitettiin ja matotettiin sekä käsiteltiin kaasutiiviiksi kellarin osalla radonkaasun takia. Lattiamateriaalien uusiminen tapahtui n. 95%. Seinät maalattiin ja kaikki alakattorakenteet uusittiin uusien ilmanvaihtokanavien ja muiden putkistojen uusimisen takia. Ulkoseinille, ikkunoille ja räystäskouruille tai sadevesisyöksyille ei tehty tässä yhteydessä mitään. Vesikatto maalattiin uuden ilmanvaihtokonehuoneen vesikattoon aiheuttamien muutoksien takia. Kiinteistön rakenteiden vahvistamistarve tuli ilmi rakenteiden purkutöiden yhteydessä uuden ilmanvaihtokonehuoneen rakenteita suunniteltaessa. Rakennuksen perustuksia, salaojajärjestelmiä tms. maanalaisia järjestelmiä ei urakka sisältänyt. Sisäpihan puoleisten ikkunoiden vaihto sekä julkisivurappaus tehtiin 2008 energiansäästöprojektin yhteydessä eri urakoitsijan toimesta. Alexandran rakennukseen tehtiin 2006 salaojien uusiminen, sokkelin paikkaus ja tiivistys sekä kattosadevesiputkiston asennus. Maanpintaa muotoiltiin Vanhan Porvoontien puolella valumavesien pääsyn estämiseksi seinän vierille. Kesällä 2009 tehtiin uusi keittiö ja ruokasali entisistä luokkatiloista. Keittiön lattia tehtiin uudelleen hiekkatäytöstä lähtien. Ko. tiloja palvelemaan rakennettiin uusi ilmanvaihtokone ja koneikot sekä uudet kanavistot. Muita rakennuksen tiloja palvelee edelleen vanha alkuperäinen ilmanvaihtokone kanavistoineen. Ikkunoita, vesikattoa, eristyksiä tms. ei ole uusittu missään vaiheessa. Harjakattomuutos on tapahtunut 90- luvulla. Tapahtumat

2 Päärakennus, toimenpiteet Alexandra, toimenpiteet 2 Terveystarkastaja Teemu Roine teki työsuojeluvaltuutetun kanssa tarkastuksen koululla Tässä yhteydessä tuli ilmi runsaasti huomioita ja käyttäjien kommentteja olosuhteista. Osa kirjallisia ja osa suullisia. Asiaa alettiin selvitellä toimitilapalveluissa ja teknisessä palvelukeskuksessa. Koululla pidettiin lyhyt keskustelutilaisuus, jossa koko henkilökunnalla oli mahdollisuus olla läsnä. Paikalla olivat myös sivistystoimenjohtaja Pekka Lintonen, opetuspäällikkö Janne Mäkinen, tekninen johtaja Hannu Seppälä, tilapäällikkö Jukka Nissinen, työpäällikkö Pasi Santala, työsuojelupäällikkö / henkilöstöpäällikkö Päivi Pohjola ja työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa. Tilaisuudessa käytiin tilannetta lyhyesti läpi ja sovittiin, että syitä ongelmiin ryhdytään selvittämään välittömästi erilaisin toimenpitein. Ensimmäisenä tarkistettiin kiinteistöautomaatiosta ilmanvaihdon toimintaprosessi ja aikaohjelmat. Prosessihan on seuraava: ilmanvaihto on 24/7 n. 40 % normaalikäytön tilanteesta. Lisäksi (kuten jo aiemminkin) joka aamu klo koneet menevät täydelle teholle ja ilmamääräsäätimet luokkiin avautuvat maksimiasentoon ja suoritetaan tehotuuletus. Sen jälkeen koneet ja pellit asettuvat puoliteholle = tyhjien tilojen ilmanvaihto. Kun luokkiin tulee liikettä aktivoituvat säätimet ja avaavat pellit n. 40 % toimintaalueestaan. Kun / jos hiilidioksidianturit mittaavat kohoavaa pitoisuutta, avautuvat pellit lisää aina täyden ilmanvaihdon määrään saakka. Pääkoneella paineanturit pitävät kanavapaineen aina vakiona, joka on säädetty maksimi-ilmamäärän mukaiseksi suoritettiin ilmanvaihdon määrien tarkistusmittaus, Jukka Komulainen ky. Tulokset vastasivat tai hieman ylittivät suunnitteluarvoja ja olivat siten kunnossa. Samalla tarkistettiin automatiikan toiminta, jossa liiketunnistimet ohjaavat ilmamääräsäätimiä ja samoin tarkistettiin hiilidioksidiantureiden toiminta Finmap Oy:n Ilkka Meriläinen tutustui kiinteistöön yhdessä työpäällikkö Pasi Santalan kanssa. Finmap Oy on erikoistunut sisäilmaongelmista kärsivien kiinteistöjen tutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun sekä valvontaan. Hänelle luovutettiin peruskorjauksessa käytetyt työselitykset ja huonetyöselitykset menetelmäkuvauksineen. Häneltä odotetaan toimenpidesuunnitelmaa ja tarjousta suunnitelman toteutuksesta siltä osin kuin se Finmap Oy:n toimesta olisi suoritettavissa. Muihin toimenpiteisiin etsittäisiin muut toteuttajat koululla tehtiin XYR-Finland Oy:n suorittamana jätevesiviemärijärjestelmän tiiveysmittaus testisavulla. Koululta löydettiin useita kuivia tai vajaita lattiakaivon vesilukkoja sekä kaksi vuotavaa tarkastusluukun kantta. Vesilukkoihin laitettiin vettä ja kannet tiivistettiin. Korjausten jälkeen ei havaittu vuotoja otettiin uusista lattiamatoista ja tasoitteesta näytteet (flectnäyte), jotka toimitettiin analysoitavaksi. Tuloksia ei ole vielä saatu.

3 3 Rakennuksesta otettiin laskeumapölynäytteitä sekä ilmanvaihtokanavien sisäpinnalta. Näytteet otti ja analyysin hoiti Jakitec Oy. Rakennuksen vanhan osan ilmanvaihtokanavat puhdistettiin viikolla 43 ja kanaviston vanhat äänenvaimennusosat käsiteltiin mineraalivillan kuituja sitovalla aineella kuitupäästöjen takia. Ruokasalin ja keittiön koneet ja kanavat on asennettu ko. tilojen muutostyön yhteydessä Puhdistuksen yhteydessä löytyi ns. alas lasketun katon päällä kulkevista kanavista kaksi tulppaamatonta kanavaa, jotka tulpattiin. Näistä oli varmasti aiheutunut hallitsematonta ilman liikettä ja normaalin pölyn että alakattolevyistä irronneen kuitupölyn leviämistä opetustiloihin ja aulan alueelle, kuten laskeumapölymittauksista oli todennettavissa. Jakitec Oy teki rakenteellisia tutkimuksia rakennuksessa ja niistä saatiin loppuraportti Kosteusmittauksissa ei löydetty sisätiloista kohonneita arvoja. Rakennuksen painesuhteet sisällä suhteessa toisiin tiloihin olivat epätasopainossa. Samoin sisätilat ulkoilmaan nähden olivat liian alipaineisia, joka oli mahdollistanut hallitsemattoman ilmavuodon rakenteiden raoista ja osin rakenteiden lävitsekin. Rakennuksesta löydettiin joitakin epätiiviitä läpivientejä välipohjasta sekä ulkoverhouksesta sadeveden vaurioittamia vuorilautoja ja ikkunanpielilistoituksia. Ikkunoiden uusiminen tulisi raportin mukaan ottaa taloussuunnittelussa huomioon tiiveyden ja teknisen käyttöikänsä takia. Ilmamäärät säädettiin vastaamaan nykyistä käyttötilannetta ja rakennuksen painesuhteet suhteessa ulkoilmaan ja sisällä suhteessa toisiin tiloihin tarkistettiin. Kiinteistöautomaatioon lisättiin paine-eromittaus, jolla estetään jatkossa tilojen muuttuminen liian alipaineisiksi. Viikolla 44 aloitettiin luokkatilojen lattian ja ulkoseinän välisten rakojen korjaus poistamalla seinävieriltä vanhat kvartsivinyylilaatat. Alustat hiottiin ja raot tilkittiin ms-polymeerimassalla. Seinä ja lattian nurkka primeroitiin Uzin PE 280:llä ja sen jälkeen päälle liimattiin Betton Oy:n kaasutiivis tiivistenauha Codex BST 75. Ikkunoista irroitettiin ja poistettiin huonokuntoiset peitelistat. Kiilat poistettiin ja tilkeraot käsiteltiin Novitrol 483- aineella. Tiivistettiin Betton butyylinauhalla ja päälle liimattiin Codex BST 75 nauha. Levyrakenteisista väliseinistä havaittiin mikrobikasvustoa. Levyistä otettiin näytteet, jotka lähetettiin Metropolilab Oy:n tutkittaviksi. Väliseinälevyistä on alareunoista uusittu n. 50 cm korkuisia kaistaleita. Syynä seinälevyjen alaosien kastumiseen on ollut aiemmat runsaasti väljää vettä käyttäneet lattianpesutekniikat ja liimauksistaan irronneet muoviset lattialistoitukset. Runkorakenteet ja eristeet on käsitelty Novitrol 483- aineella. Yhdessä luokassa uusittiin levyt koko seinän alueelta. Levytys oli tehty tiiliseinän päälle koolatun ja lisäeritetyn rungon päälle. Poistetut kvartsivinyyli-lattialaatat korvattiin uusilla. Kaikki jalkalistat korvataan uusilla. Remontoiduissa tiloissa käytetään HEPA-suodattimin varustetut alipaineistuslaitteita. Käytetyissä rakennusimureissa käytetään myös HEPA-suodattimia. Viikolla 46 otettiin VOC-näytteet Ositum Oy:n toimesta. Väliseinälevyistä otetuista näytteistä saatiin vastaukset viikolla 48 ja tuloksena oli mm. aktinomykeettejä sekä sieni- ja bakteerikasvustoja.

4 VOC-näytteiden tulokset saatiin Tuloksena vain hyvin vähäisiä 2-etyyliheksanoolipitoisuuksia havaittavissa. 4 Luokkatiloista on vaihdettu vahingoittuneet alakattolevyt ja jäljellä olevat on puhdistettu huolellisella imuroinnilla. Sitä mukaa kuin luokkatilan korjaukset valmistuvat laitetaan tilaan otsonointilaite yöajaksi. Loppusiivouksen jälkeen on suunniteltu suoritettavaksi Maxox PF- kuivasavu- käsittely. Käsittely leviää ja tunkeutuu savun omaisesti ja tuhoaa mahdolliset tavoittamansa itiöt ja mikrobit. Tilat on tehostetun tuuletuksen jälkeen valmiit käytettäviksi. Jatkokäsittely Ehnroosin koulun asiaa käsiteltiin kunnan Fyysisen työympäristön kehittämistyöryhmässä keskiviikkona Paikalla olivat Ehnroosin koulun rehtori ja kaksi opettajien edustajaa. Työryhmästä olivat paikalla tilapäällikkö, työsuojelupäällikkö, terveystarkastaja, työterveyshoitaja, työterveyslääkäri ja työsuojeluvaltuutetut. Henkilökunnan asioita käsitellään jatkossa yhteistyössä Työterveyshuollon kanssa ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Kaikkia kehotetaan edelleen olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon kokonaistilanteen selvittämiseksi. Samassa yhteydessä sovittiin koulun ilmanvaihtojärjestelmän aikaohjelmien muutoksesta vielä siten, että tehostettu tuuletus ajoitetaan tapahtuvaksi juuri ennen oppituntien alkua, klo Seuraava fyysisen työympäristön kehittämistyöryhmän kokous on Toimitilapalvelut tilasi 20 kpl sisäilmanpuhdistimia Inspector Sec Oy:ltä. Laitteilla uskotaan saatavan helpotusta oireisiin tarkempien jatkotutkimusten / korjausten ajaksi. Sopimukseen liittyy kyselytutkimus, joka on toimitettu koululle jaettavaksi henkilökunnalle. Kysely palautetaan ko. yritykselle, joka tekee yhteenvedon ja analyysin. Puhdistuslaitteet saapuivat koululle Finnmap Consulting Oy toimitti tarjouksensa ja tutkimussuunnitelman. Tarjous on hyväksytty ja tilattu. Tutkimus alkaa viikolla 52. Loppuraportti on luvattu viikolla 10 /2013. Alexandran rakennuksessa työt ovat edenneet suunnitellusti. Tähän mennessä valmiina on neljä luokkaa. Työt siirtyvät seuraavaksi opettajienhuoneeseen. Tilanne Finnmap Consulting Oy:n tutkimukset ovat jatkuneet koko tammikuun. Paikalla on tehty mm. ilmanvaihdon toiminnan ja ohjauksen tarkastuksia, paine-erojen mittauksia, sisäilmanlaadun seurantaa. Maanantaina otetaan mm. materiaalinäytteitä seinärakenteiden sisältä. Mitään väliraportteja ei ole saatu. Koulun tiloihin on hankittu 20 kpl ilmanpuhdistimia ja ne on sijoitettu osoitettuihin tiloihin. Laitteet käynnistettiin viikolla 1. Ensimmäiset viestit ovat kertoneet oireiden helpottumisesta ja laitteiden käyttöä jatketaan toistaiseksi. Alexandran rakennuksessa työt ovat edenneet loppusuoralle ja ensimmäinen korjattu luokkatila on ollut jo uudelleen käytössä ja ensimmäiset havainnot ovat olleet myönteisiä. Oireita ei ole ilmaantunut.

5 5 Aiemmin mainittua desinfiointikäsittelyä ei ole vielä tehty. Suunnitelmissa on sen suoritus Ajankohta varmistetaan vielä myöhemmin. Käytettävien aineiden laadusta on varmistuttu ja ne eivät ole mediassa mainittuja vaarallisiksi todettuja aineita. Tämä tiedote on päivittyvä ja siihen täydennetään tapahtumia sitä mukaa kuin asia etenee. MÄNTSÄLÄN KUNTA / TEKNISET PALVELUT /Jukka Nissinen

JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE

JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE 1 Tapaus Järnefelt Lohjan kaupungin Järnefeltin koulun sisäilmaongelmat vuosina 2010-2011 Kirjoittanut työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuori, Lohjan kaupunki Lohjan kaupungin Järnefeltin yläkoulu sijaitsee

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014

Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014 Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014 Terveydensuojelulain mukainen tarkastus /Jokivarren koulu 4.5. 2011 Tarkastukseen liittyvässä esitietolomakkeen kyselyssä henkilökunnalle ilmeni,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2011 Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/62 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Rakennustekninen kuntoarvio

Rakennustekninen kuntoarvio KUNTOARVIO 16.5.2009 Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL 25 92101 Raahe KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO

SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Sivu 1 / 21 SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Mikkolantie 5, 04600 Mäntsälä 29.5.2013 TILAAJA: Pasi Santala, työpäällikkö, kiinteistöpalvelut, Mäntsälän kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Sisäilmaongelmien ehkäisy ja korjaaminen Tommi Riippa Korjausneuvoja, rakennusterveysasiantuntija Hengitysliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteiset korjausneuvontapalvelut Hengitysliitto Heli ry www.heli.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIUS ETSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie 21650 LILLANDET Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, 21650 LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen

Lisätiedot