Teemakartta NIEMI Lahden kaupunki Maankäyttö Yleiskaava 2025 TEEMAKARTTA NIEMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemakartta NIEMI 10.11.2010. Lahden kaupunki Maankäyttö Yleiskaava 2025 TEEMAKARTTA NIEMI"

Transkriptio

1 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI Lahden kaupunki Maankäyttö Yleiskaava 2025 TEEMAKARTTA NIEMI

2 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI NYKYTILANNE Tuotantolaitokset Alueella toimivat tuotannolliset tehdaslaitokset Viking Malt ja Isku. Kolmas tuotannollinen laitos on muuttumassa tuotantopainotteisesta työpaikkapainotteiseksi alueeksi, jossa on tutkimus-/kehitystyöhön liittyviä työpaikkoja. Alueelta on vapautumassa tilaa ja se on osittain muutosaluetta, jolle voi tutkia asumisen sijoittumista tai muuta uutta toimintaa. Alueella on jossain määrin tuotannosta tai ympäristöstä (Joutjoki) johtuvia melu- tai hajuhaittoja. Satamatoiminnot Satama-alueella on nykyisin vierasvenepaikkoja sekä kotisatama, veneiden talvisäilytysalue, veneiden huoltoon liittyviä liike-/työpaikkatoimintoja sekä kahvila/ravintolarakennus. Satamaan liittyvät tankkaus- ym. huoltotoiminnot ovat osittain olleet puutteellisesti käytössä. Rakenteilla tai tulossa on pienpelastusasema ja helikopterikenttä, telakka, moottoripyörämuseo siihen liittyvät oheis-/kokoontumistoiminnot. Tiede- ja yrityspuisto Tiede- ja yrityspuistolla on laajenemis- toimintojen kehittämistarpeita. Rakennuksen laajennustöitä on meneillään. Työpaikka- ja yritystoiminnot Osa alueen yritystoiminnoista on muutostilassa tai aluetta on tarve kehittää. Rantareitti Ankkurista tuleva kevyen liikenteen rantayhteys katkeaa nykyisen UPM:n ja Viking Maltin kohdalla, jolloin kulku menee Niemenkatua pitkin ja sataman kohdalla on taas mahdollisuus palata rantareitille kohti Mukkulaa.

3 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI KEHITTÄMISEHDOTUKSIA VE1 Kehitetään muutosalueena Tiede- ja yrityspuiston toimintojen voimakkaalle laajentumiselle sekä asumiselle Satamavyöhyke Paviljonki Nykyisiä satamatoimintoja kehitetään varsinkin alueen pohjoisosassa, jonne voisi sijoittua esim. veneilyyn/melontaan tms liittyvä paviljonkirakennus. Aukio/kenttä/ Veneiden talvisäilytyskenttä voisi toimia kesäisin veneilijöiden ja muiden satamassa liikkuvien paikoitusalueena (edellyttäisi veneensäilytyspukkien ym. tyhjentämistä kesäksi pois) tai tapahtumien esim. moottoripyörätapahtumien paikkana. Aluetta voisi siistiä ja viimeistellä aukiomaisemmaksi. Rantakortteli Tulevaisuudessa, jos veneiden talvisäilytykselle löytyy korvaava paikka, aluetta voi kehittää asumisen korttelina Ankkurin rannan tapaan. Rakenteellinen paikoitus. Satamapalvelut Nykyistä kahvilan liiketonttia kehitetään voimakkaasti vajaakäytöstä satamatoimintaan liittyvien liiketoimintoihin esim. ravintola/kahvila/venetarvike/huolto/myynti/kokoontumistila ym. Rantareitti Tavoitteena on kehittää julkista rantareittiä ja johtaa se yhtenäisenä Ankkurista Mukkulaan. Reitin varrelle voisi avata pieniä aukioita, istuskelupaikkoja esim. moottoripyörämuseon kohdalle ja kalustaa reitti penkein, valaisimin, pollarein, istuskelulaiturein, kiveyksin, ym ympäristörakentamisen keinoin. Asumissaari Teollisuudelta vapautuvalle alueelle on esitetty kanavan erottamaan saareen asumista XIII krs tai mahdollisesti korkeampaakin. Samoin tehdasrakennuksen osin purettavien osien paikalle Ruoriniemenkadun varteen. Niemenkadun ja Ruoriniemenkadun risteyksen kolmioon on ehdotettu maamerkiksi kohoavaa tornitaloa. Rakenteellinen paikoitus/keskitetty paikoitus pysäköintitaloissa. Työ- ja kehitystoimintakeskus Työtiloina säilyvää punatiilistä historiallista tehdaskompleksia voisi kehittää työ-, toimisto- ja tutkimustilojen keskuksena. Tilat voisivat avautua länteen korkeaa piippua kehystävälle sisäpihalle. Tiede- ja yrityspuiston vyöhyke Tiede- ja yrityspuisto Tiede- ja yrityspuiston vyöhykkeelle varataan laajentumistilaa muodosta monipuoliseksi keskukseksi. Toiminta vaatii runsaasti paikoitustilaa, jota keskitetään pääosin paikoitustaloihin. Yhdysliikenne Rataliikenteelle mahdollisuus seisakkeeseen. Muuten nopeavuoroinen sujuva city-bussi liikennöi matkakeskuksen/keskustan/campusalueiden reittiä. Korttelin ulkosyöttöinen liikenne mahdollistaa korttelin sisäisen vesikanavan ympärille kehitettävän rakennuksia yhdistävän ulkotilojen ja aukioiden sarjan. Hotelli/majoitus Tiede- ja yrityspuistotoimintoihin voisi yhdistää myös Niemenkadun ja Haapalankadun risteykseen radan ylikulkusillan akselin päätteeksi hotelli tms. kokoontumisrakennuksen, jonka mahdollisesti korkea osa muodostaisi parin UPM:n viereiselle tornirakennukselle. Asumisen vyöhyke Alueen pohjoisreunalle on esitetty asumisen vyöhykettä, jonne voisi sijoittua opiskelija-/tutkija/ym. lyhytaikaista työasumista sekä mahdollisesti myös tavallista asumista. Alueen kerrosluku voisi olla V krs., mahdollisesti korkeampaa Haapalankadun varressa ja madaltua esim. terassimaisesti keskustan puistoakselia kohtia. Keskuspuisto Asumisen ja Tiede- ja yrityspuiston väliin sijoittuu keskuspuisto, jonka kautta avautuu yhteys rantaan ja Vesijärvelle. Tulevaisuuden tavoitteena olisi muodostaa kevyen liikenteen viheryhteys Holman kaupallisiin palveluihin ja palvelukeskukseen.

4 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI VE2 VE3 Tiede- ja yrityspuisto muuttaa ratavyöhykkeelle Matkakeskuksen lähelle, Niemeä kehitetään voimakkaasti asumisen alueena tulevaisuudessa Kehitetään nykyiseltä pohjalta kokonaisuudessaan satama- /teollisuus/ ja työpaikkaalueena (TP) sekä LTyp:n toimintoja kehitetään NYKYTILANNE YLEISKAAVA 1998 NYKYISEN YLEISKAAVAN KÄYTTÖTAKOITUS LV SE/ATO TO/P PINTA-ALA n. 5, 5 ha n. 13,8 ha

5 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI YLEISKAAVALUONNOS 2025 TEEMAKARTTA NIEMI YLEISKAAVALUONNOS 2025 KÄYTTÖTAKOITUS NOIN PINTA-ALA NOIN k-m2 Satama-aluetta (LV) noin 1000 k-m2 Teollisuutta (T) 7,4 ha k-m2 Työpaikka-aluetta (TP) 28,2 ha k-m2 Palvelualuetta (P) 3,1 ha k-m2 Julkista palvelualuetta (PY) 6,1 ha k-m2 Asumista (AK) 21,1 ha k-m2

6 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta SOPENKORPI

7 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta SOPENKORPI

8 Sopenkorven ja Varikon alueen teemakartta tilastot muutettava arvo Nykytilanne alue kerrosala (toteutunut) tonttipinta-ala (m2) tonttitehokkuus e Sopenkorven alue ,49 Varikon alue ,09 Yhteensä: ,44 Suunniteltu tilanne alue tonttitehokkuus e kerrosala (suunn., m2) tonttipinta-ala (m2) Sopenkorven alue 1, (kerrostaloja V-VII kerrosta) Varikon alue 1, (osin tornitaloja) Yhteensä: 1, Lisäys % alue Työpaikkoja (%) Työpaikkoja (m2) Asuntoja (%) Asuntoja (m2) Asukkaita (m2/hlö) Asukkaita (hlö) Sopenkorpi: 30 % % Varikon alue: 50 % % Yhteensä:

9

10

11

12

13 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA LÄHIÖT LAHDEN YLEISKAAVA 2025 LÄHIÖT 1. Aluekeskusten kehittämisedellytykset Valtakunnallinen lähiöohjelma on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on lähiöiden kilpailukyvyn lisääminen sekä myönteisen alueidentiteetin vahvistaminen. Kehitystyö tapahtuu yhteistyössä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä asukkaiden kesken. Valtakunnallisen lähiöohjelman käytännön toteutuksesta sekä rahoituksesta vastaa Lahdessa toimiva asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA. Lahden kaupunki on mukana valtakunnallisessa lähiöohjelmassa. Selvitystyö keskittyy Riihelän, Metsäkankaan ja Tonttilan ostoskeskuksiin. Hankkeen tarkoituksena on selvittää millainen ostoskeskusten nykytila kussakin lähiössä on ja selvitystulosten perusteella päättää millaisin keinoin alueita aletaan kehittää. Ostokeskusten alueiden vahvistaminen vaikuttaa lähiön vetovoimaan ja tällä tavalla myös rakentajiin ja kiinteistösijoittajiin, jolloin lähiön eheyttämisen/täydennysrakentamisen edellytykset paranevat. Lähiöohjelman selvitykset ja tutkimukset tukevat Lahden uuden yleiskaavan laatimista ja yleiskaavan kasvutavoitteen toteutumista. Alueiden nykytilanne on kartoitettu keväällä Alkukesällä 2010 on valmistunut konsultin laatimia ostoskeskusten/palvelukeskusten kehittämissuunnitelmia ja Riihelän, Metsäkankaan sekä Tonttilan lähiöiden täydennyssuunnitelmia. Metsäkankaan alue /palvelukeskus Nykytilanne Metsäkankaan ostoskeskus koostuu vanhasta ostokeskuksesta ja uudesta marketista, jotka sijaitsevat Petsamonkadun molemmilla puolella. Ostoskeskuksen alueella on kaksi ruokakauppaa, R kioski, apteekki, asiamiesposti, useita kahviloita ja ravintoloita. Lähialueella on kukkatalo, kirkko, Metsäkankaan päiväkoti, Metsäkankaan koulu, neuvola ja vanhusten palvelutalo sekä Fazer Oy:n leipomo. Metsäkankaan koulu lakkautetaan syksyllä 2013 ja oppilaat siirretään Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluihin (Lähde: Lahden kaupungin peruskouluverkon kehittämislinjaukset Perusopetus) Metsäkankaan päiväkoti on peruskorjaustarpeessa. Mahdollisesti vapautuvan Metsäkankaan koulun peruskorjauksella ja käyttöönotolla vältettäisiin päiväkodin peruskorjaus ja sen toiminta voitaisiin keskittää koulun tiloihin. Vaihtoehtona on laajentaa Pirttiharjun päiväkotia peruskorjauksen yhteydessä. (Lähde: Varhaiskasvatuspalvelujen tila ja toimintaselvitys 2010)

14 70 luvulla rakennettu ns. vanha ostoskeskus avautuu etelään ja sen huoltopiha on Petsamonkadulle päin: Petsamonkadun toisella puolella on vuonna 2006 rakennettu uusi S market, jonka tulo alueelle on vaikuttanut voimakkaasti vanhan Metsäkankaan ostoskeskuksen toimintaan. Asiakkaat kävelevät Satulapolkua pitkin vanhasta ostoskeskuksesta ja asioivat uudessa marketissa. Vanhassa ostokeskuksessa on tyhjillään olevia tiloja ja sen parkkipaikat ovat lähes autioina. Vanhan ostarin kannalta hyvä asia on, että pitkään tyhjillään olleisiin, entisen K kaupan tiloihin on tulossa lähivuosina nuorisotalo. Kehittämissuunnitelma Vanhan ostoskeskuksen kiinteistöt ovat perusparannuksen tarpeessa ja kilpailu asiakkaista uuden marketin kanssa on kova. Yhtenä ratkaisuna alueen kehittämiseen on nähty täydennysrakentamisessa. Ehdotetaan, että vanhan ostoskeskuksen paikalle rakennetaan pääosin asuin ja liikerakennuksia. Käytännössä se tarkoittaa lamellikerrostaloja ja ns. kivijalkamyymälöitä. Tällä tavalla tuodaan asiakkaita palvelujen viereen ja nostetaan niiden käyttöastetta. Kävelyväylä (Satulapolku), joka yhdistää vanhaa ostaria ja uutta markettia, kulkee poikittain Petsamonkadun kanssa. Turvallisuus ja viihtyisyyssyystä risteyksen muotoiluun satsataan. Tulevaisuudessa Petsamonkatu ei enää erota kahta palvelukeskusta toisistaan vaan toimii alueiden yhdistäjänä. Uuden S marketin palvelujen monipuolistamiseksi on sen tontille esitetty lisärakentamista. Uudessa siivessä sijaitsevat pienliikkeet. Uusia kerrostaloja on esitetty myös Fazerin tontille, marketin viereen. Suunnitelman toteutuminen tapahtuu vaiheittain maanomistusoloista johtuen. Uutta kerrosalaa palvelukeskuksessa / Petsamonkadun eteläpuoli: Liiketilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 Uutta kerrosalaa marketin naapurissa / Petsamonkadun pohjoispuoli: Marketin laajennus/pienliikkeet Liiketilaa yht k m 2 Fazerin tontin mahd. rakentaminen Asumista yht k m 2

15 Riihelän alue /palvelukeskus Nykytilanne Riihelän ostoskeskuksen palveluita ovat Riihelän päiväkoti, seurakunnan kerhohuoneisto ja diakoniatoimisto, Siwa, Riihelän pizzeria, Riihikontti baari ja parturi kampaamo. Lähellä sijaitsevat lämpökeskus ja koulu, joka on käyttökielossa. Alueella käy viikoittain kirjastoauto. Riihelän päiväkoti siirtyy Metsäkankaalle tai Pirttiharjuun. Mahdollisesti vapautuvan Metsäkankaan koulun peruskorjauksella ja käyttöönotolla vältettäisiin päiväkodin peruskorjaus ja sen toiminta voitaisiin keskittää koulun tiloihin. Vaihtoehtona on laajentaa Pirttiharjun päiväkotia peruskorjauksen yhteydessä. Kehittämissuunnitelma On laadittu kaksi vaihtoehtoa, joissa molemmissa on nykyisen palvelukeskuksen alueelle esitetty uusia asuin ja liikerakennuksia. Käytännössä se tarkoittaa lamellikerrostaloja sekä ns. kivijalkamyymälöitä. Myös läheisen koulun tontille esitetään kerrostaloja. Täydennysrakentamisella tuodaan asiakkaita palvelujen viereen ja nostetaan niiden käyttöastetta. Uusi palvelukeskus avautuu etelään. Vaihtoehdot eroavat toisistaan palvelukeskuksen (asuin ja liikerakennusten L mallinen taloryhmä) suuntautumisessa. Kaikissa vaihtoehdoissa päiväkotia on laajennettu. Ostoskeskusta koskevat suunnitelmat voivat toteutua nopeastikin, koska kiinteistö on kaupungin ja seurakunnan yhteisomistuksessa. Palvelukeskuksen uudisrakentaminen: Liiketilaa yht k m 2 Julkista yht k m 2 Asumista yht k m 2

16 Tonttilan alue /palvelukeskus Nykytilanne Tonttilassa on kaksi alle kilometrin päässä toisistaan sijaitsevaa palvelukeskittymää: Tenava Tonttilan ostoskeskus ja Joutjärven kauppakeskus. Tenava Tonttilan ostoskeskuksessa on ruokakauppa, kaksi parturi kampaamoa, useita ravintoloita, tanssikoulu ja Tenava Tonttilan päiväkoti. Ostarin läheisyydessä sijainnut Joutjärven koulu on lakkautettu syksyllä Lähialueella on nuorisotalo ja lastenkoti. Julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Tenava Tonttilan päiväkotia puretaan ja tilalle rakennetaan uusi (toteutus v ). Päiväkoti on tällä hetkellä "evakossa" Joutjärven koululla. (Lähde: Varhaiskasvatuspalvelujen tila ja toimintaselvitys 2010) Kehittämissuunnitelma On laadittu kaksi kehittämisvaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa nykyisen ostoskeskuksen ja koulutontin alueelle on esitetty asuin ja liiketaloja. Asuin ja liiketalo on käytännössä asuinkerrostalo, jonka alakerrassa on kivijalkamyymälöitä. Ostarin keskellä oleva Kokkokallionkadun kävelyalue säilyy jatkossakin. Uudeksi palvelukeskuksen oleskeluaukioksi on esitetty lakkautetun Joutjärven koulun tontille esitetyn asuin ja liiketalon eteläedusta. Palvelukeskuksen osia itä länsisuunnassa yhdistävä Salonpolku on alueen kannalta tärkeä väylä. Uudistettu Tenava Tonttilan päiväkoti jatkaa toimintaansa ostarin lähialueella. Toisessa vaihtoehdossa nykyisen Tenava Tonttilan ostoskeskuksen alueelle on esitetty uusia asuinja liikerakennuksia Kokkokallionkadun kävelyalueen molemmille puolelle ja Salonpolun varrelle. Palvelukeskuksen osia itä länsisuunnassa yhdistävä Salonpolku säilyy jatkossakin alueella liikkumisen kannalta tärkeänä väylänä. Uudistettu Tenava Tonttilan päiväkoti jatkaa toimintaansa ostarin lähialueella. Salonpolun eteläpuolella sijaitsee lakkautetun Joutjärven koulun tontti. Alueen toteutuminen on mahdollista vaiheittain muun muassa alueen maanomistusoloista johtuen. Ostarin alueella on sekä kaupungin että yksityisten omistuksessa olevia kiinteistöjä. Palvelukeskuksen uudisrakentaminen: Liiketilaa yht k m 2 Julkista tilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 (josta kaupungin maalla k m 2 )

17 2. Alueen täydennysrakentamisedellytykset Alkukesällä 2010 on valmistunut konsultin laatimia Riihelän, Metsäkankaan sekä Tonttilan lähiöiden kehittämis ja täydennysrakentamissuunnitelmia. Metsäkangas Nykytilanne Metsäkangas on avara ja luonnonläheinen, pääosin 1970 ja 1980 luvulla rakennettu kerrostaloalue. Alueen kerrostalot ovat 4 7 kerrosta korkeita. Korkeimmat talot on sijoitettu asuinalueen keskellä, ostoskeskuksen läheisyydessä. Rakennuskantaa hallitsevat vaaleat lamellitalot. Metsäkankaan palvelut ja liikenneyhteydet ovat hyvät ja monipuoliset. Alueelta pääsee kätevästi ulkoilemaan lähellä olevalle varsinaiselle Salpausselän ulkoilualueelle. Kehittämissuunnitelma /täydennysrakentaminen Alueen täydennysrakentaminen on esitetty kortteleiden sisälle. Uudet lamellitalot jakavat laajoja kortteleita ja reunustavat yhdessä olemassa olevien talojen kanssa pieniä sisäpihoja. Alueen täydennysrakentaminen edesauttaa alueen palvelujen säilyttämistä, koska uudet asukkaat kasvattavat alueen ostovoimaa. Suunnitelman toteutuminen on riippuvainen yksityisten omistajien päätöksistä. Muu kun palvelukeskuksen alue: Asumista yht k m 2 Lähiössä yhteensä: Liiketilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 Riihelä Nykytilanne Riihelän pientalovaltaisella asuinalueella on järjestetty vuoden 1978 asuntomessut. Alueen rakennuskanta koostuu matalista, 1970 ja 1980 luvuilla rakennetuista 1 3 kerroksisista omakoti, rivi ja pienkerrostaloista. Riihelän asuintaloista pääosa on rivitaloja. Pienkerrostaloja on vain muutama kortteli palvelukeskuksen lähellä ja Jankkarinkadun eteläpäässä Kumpukadun varrella. Ulkoilualueet ovat lähellä ja alueen ympäristö on luonteeltaan puistomaista. Riihelän kevyen ja julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Kehittämissuunnitelma/täydennysrakentaminen Muutamaan kohtaan esitetty asuinalueen täydennysrakentaminen eheyttää alueen rakennetta. Uotilankadun loppupäässä kadun varrelle, kaavoitetulle teknisen rakennusten (YT) korttelialueelle, esitetään pientaloryhmää ja sen eteläpuolella olevan rivitalokorttelin takana, kaavoitetulle puistoalueelle (Ervianpuisto), esitetään toista pientaloryhmää. Jankkarinkadun eteläpäähän on esitetty täydennysrakentamiskohteita kahteen paikkaan, Kumpukadun ja Jokiäyräänkadun lähelle, kadun molemmille puolille. Kumpukadun varrelle, Ervianpuiston eteläpuolelle, on esitetty muutamaa pienkerrostaloa ja Jokiäyräänkadun omakotitaloalueen keskelle pientaloryhmää.

18 Muu kun palvelukeskuksen alue: Asuinkerrostalot yht k m 2 Asuinpientalot yht k m 2 Lähiössä yhteensä: Liiketilaa yht k m 2 Julkista yht k m 2 Asumista yht k m 2 Tonttila Nykytilanne Tonttilan asuinalue on rakennettu pääosin 1970 ja 1980 lukujen aikana. Alue on pääosin kerrostaloaluetta. Maisemaa hallitsevat korkeiden, metsäisten mäkien päälle rakennetut 7 kerroksiset piste ja lamellitalot. Kerrostalovaltaisen Ala Tonttilankadun itäpäässä on rivitaloja ja pohjoispäässä uudempia omakoti ja rivitaloja. Tenavan pientaloalueen puutalot on rakennettu 1930 luvun lopulla. Tonttilan ulkoilu ja liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset. Alueen eteläpuolella sijaitsee Möysän uimaranta, melontakeskus sekä tennis ja sulkapallokentät. Kehittämissuunnitelma/täydennysrakentaminen Alueen täydennysrakentaminen on esitetty pääosin korttelialueille täydentämään ja reunustamaan niitä. Alueen kerrostalot ovat sekä lamellitaloja että pistetaloja ja tästä syystä kehittämisesityksessä on käytetty molempia tyyppejä. Kaupungin Ala Tonttilankadun varrella omistamat, poissa aktiivikäytöstä olevat viheralueet, on suunnitelmassa otettu käyttöön ja kerrostaloja on esitetty rakennettavaksi myös näille alueilla. Täydennysrakentamisen myötä tulevat uudet asukkaat lisäävät alueen ostovoimaa ja näin tukevat alueen palvelujen säilymistä. Täydennysrakentamissuunnitelman toteutuminen on riippuvainen yksityisten omistajien päätöksistä. Muu kun palvelukeskuksen alue: Liiketila yht k m 2 Asumista yht k m 2 Lähiössä yhteensä: Liiketilaa yht k m 2 Julkista tilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 (joista kaupungin maalla k m 2 )

19

20 Riihelässä Täydennysrakentamismahdollisuuksia on vähän asuinalueen rakenteesta ja maastosta johtuen. A k m 2 K k m2 Y k m2

21

22

23

24

25

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Kuva:

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 1/17 Kalajoen kaupunki Kalajoen keskustan osayleiskaava Sp 2/17 1 NYKYTILA Kalajoen keskustan läpi kulkeva valtatie E8 on yksi keskustan näkyvimmistä elementeistä. Valtatien varsi on tällä hetkellä hajanainen

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLI MAANKÄYTÖLLISET JA LIIKENTEELLISET JÄRJESTELYT L O P P U R A P O R T T I 20.09.2010 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Vantaan

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot