Teemakartta NIEMI Lahden kaupunki Maankäyttö Yleiskaava 2025 TEEMAKARTTA NIEMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemakartta NIEMI 10.11.2010. Lahden kaupunki Maankäyttö Yleiskaava 2025 TEEMAKARTTA NIEMI"

Transkriptio

1 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI Lahden kaupunki Maankäyttö Yleiskaava 2025 TEEMAKARTTA NIEMI

2 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI NYKYTILANNE Tuotantolaitokset Alueella toimivat tuotannolliset tehdaslaitokset Viking Malt ja Isku. Kolmas tuotannollinen laitos on muuttumassa tuotantopainotteisesta työpaikkapainotteiseksi alueeksi, jossa on tutkimus-/kehitystyöhön liittyviä työpaikkoja. Alueelta on vapautumassa tilaa ja se on osittain muutosaluetta, jolle voi tutkia asumisen sijoittumista tai muuta uutta toimintaa. Alueella on jossain määrin tuotannosta tai ympäristöstä (Joutjoki) johtuvia melu- tai hajuhaittoja. Satamatoiminnot Satama-alueella on nykyisin vierasvenepaikkoja sekä kotisatama, veneiden talvisäilytysalue, veneiden huoltoon liittyviä liike-/työpaikkatoimintoja sekä kahvila/ravintolarakennus. Satamaan liittyvät tankkaus- ym. huoltotoiminnot ovat osittain olleet puutteellisesti käytössä. Rakenteilla tai tulossa on pienpelastusasema ja helikopterikenttä, telakka, moottoripyörämuseo siihen liittyvät oheis-/kokoontumistoiminnot. Tiede- ja yrityspuisto Tiede- ja yrityspuistolla on laajenemis- toimintojen kehittämistarpeita. Rakennuksen laajennustöitä on meneillään. Työpaikka- ja yritystoiminnot Osa alueen yritystoiminnoista on muutostilassa tai aluetta on tarve kehittää. Rantareitti Ankkurista tuleva kevyen liikenteen rantayhteys katkeaa nykyisen UPM:n ja Viking Maltin kohdalla, jolloin kulku menee Niemenkatua pitkin ja sataman kohdalla on taas mahdollisuus palata rantareitille kohti Mukkulaa.

3 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI KEHITTÄMISEHDOTUKSIA VE1 Kehitetään muutosalueena Tiede- ja yrityspuiston toimintojen voimakkaalle laajentumiselle sekä asumiselle Satamavyöhyke Paviljonki Nykyisiä satamatoimintoja kehitetään varsinkin alueen pohjoisosassa, jonne voisi sijoittua esim. veneilyyn/melontaan tms liittyvä paviljonkirakennus. Aukio/kenttä/ Veneiden talvisäilytyskenttä voisi toimia kesäisin veneilijöiden ja muiden satamassa liikkuvien paikoitusalueena (edellyttäisi veneensäilytyspukkien ym. tyhjentämistä kesäksi pois) tai tapahtumien esim. moottoripyörätapahtumien paikkana. Aluetta voisi siistiä ja viimeistellä aukiomaisemmaksi. Rantakortteli Tulevaisuudessa, jos veneiden talvisäilytykselle löytyy korvaava paikka, aluetta voi kehittää asumisen korttelina Ankkurin rannan tapaan. Rakenteellinen paikoitus. Satamapalvelut Nykyistä kahvilan liiketonttia kehitetään voimakkaasti vajaakäytöstä satamatoimintaan liittyvien liiketoimintoihin esim. ravintola/kahvila/venetarvike/huolto/myynti/kokoontumistila ym. Rantareitti Tavoitteena on kehittää julkista rantareittiä ja johtaa se yhtenäisenä Ankkurista Mukkulaan. Reitin varrelle voisi avata pieniä aukioita, istuskelupaikkoja esim. moottoripyörämuseon kohdalle ja kalustaa reitti penkein, valaisimin, pollarein, istuskelulaiturein, kiveyksin, ym ympäristörakentamisen keinoin. Asumissaari Teollisuudelta vapautuvalle alueelle on esitetty kanavan erottamaan saareen asumista XIII krs tai mahdollisesti korkeampaakin. Samoin tehdasrakennuksen osin purettavien osien paikalle Ruoriniemenkadun varteen. Niemenkadun ja Ruoriniemenkadun risteyksen kolmioon on ehdotettu maamerkiksi kohoavaa tornitaloa. Rakenteellinen paikoitus/keskitetty paikoitus pysäköintitaloissa. Työ- ja kehitystoimintakeskus Työtiloina säilyvää punatiilistä historiallista tehdaskompleksia voisi kehittää työ-, toimisto- ja tutkimustilojen keskuksena. Tilat voisivat avautua länteen korkeaa piippua kehystävälle sisäpihalle. Tiede- ja yrityspuiston vyöhyke Tiede- ja yrityspuisto Tiede- ja yrityspuiston vyöhykkeelle varataan laajentumistilaa muodosta monipuoliseksi keskukseksi. Toiminta vaatii runsaasti paikoitustilaa, jota keskitetään pääosin paikoitustaloihin. Yhdysliikenne Rataliikenteelle mahdollisuus seisakkeeseen. Muuten nopeavuoroinen sujuva city-bussi liikennöi matkakeskuksen/keskustan/campusalueiden reittiä. Korttelin ulkosyöttöinen liikenne mahdollistaa korttelin sisäisen vesikanavan ympärille kehitettävän rakennuksia yhdistävän ulkotilojen ja aukioiden sarjan. Hotelli/majoitus Tiede- ja yrityspuistotoimintoihin voisi yhdistää myös Niemenkadun ja Haapalankadun risteykseen radan ylikulkusillan akselin päätteeksi hotelli tms. kokoontumisrakennuksen, jonka mahdollisesti korkea osa muodostaisi parin UPM:n viereiselle tornirakennukselle. Asumisen vyöhyke Alueen pohjoisreunalle on esitetty asumisen vyöhykettä, jonne voisi sijoittua opiskelija-/tutkija/ym. lyhytaikaista työasumista sekä mahdollisesti myös tavallista asumista. Alueen kerrosluku voisi olla V krs., mahdollisesti korkeampaa Haapalankadun varressa ja madaltua esim. terassimaisesti keskustan puistoakselia kohtia. Keskuspuisto Asumisen ja Tiede- ja yrityspuiston väliin sijoittuu keskuspuisto, jonka kautta avautuu yhteys rantaan ja Vesijärvelle. Tulevaisuuden tavoitteena olisi muodostaa kevyen liikenteen viheryhteys Holman kaupallisiin palveluihin ja palvelukeskukseen.

4 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI VE2 VE3 Tiede- ja yrityspuisto muuttaa ratavyöhykkeelle Matkakeskuksen lähelle, Niemeä kehitetään voimakkaasti asumisen alueena tulevaisuudessa Kehitetään nykyiseltä pohjalta kokonaisuudessaan satama- /teollisuus/ ja työpaikkaalueena (TP) sekä LTyp:n toimintoja kehitetään NYKYTILANNE YLEISKAAVA 1998 NYKYISEN YLEISKAAVAN KÄYTTÖTAKOITUS LV SE/ATO TO/P PINTA-ALA n. 5, 5 ha n. 13,8 ha

5 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI YLEISKAAVALUONNOS 2025 TEEMAKARTTA NIEMI YLEISKAAVALUONNOS 2025 KÄYTTÖTAKOITUS NOIN PINTA-ALA NOIN k-m2 Satama-aluetta (LV) noin 1000 k-m2 Teollisuutta (T) 7,4 ha k-m2 Työpaikka-aluetta (TP) 28,2 ha k-m2 Palvelualuetta (P) 3,1 ha k-m2 Julkista palvelualuetta (PY) 6,1 ha k-m2 Asumista (AK) 21,1 ha k-m2

6 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta SOPENKORPI

7 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta SOPENKORPI

8 Sopenkorven ja Varikon alueen teemakartta tilastot muutettava arvo Nykytilanne alue kerrosala (toteutunut) tonttipinta-ala (m2) tonttitehokkuus e Sopenkorven alue ,49 Varikon alue ,09 Yhteensä: ,44 Suunniteltu tilanne alue tonttitehokkuus e kerrosala (suunn., m2) tonttipinta-ala (m2) Sopenkorven alue 1, (kerrostaloja V-VII kerrosta) Varikon alue 1, (osin tornitaloja) Yhteensä: 1, Lisäys % alue Työpaikkoja (%) Työpaikkoja (m2) Asuntoja (%) Asuntoja (m2) Asukkaita (m2/hlö) Asukkaita (hlö) Sopenkorpi: 30 % % Varikon alue: 50 % % Yhteensä:

9

10

11

12

13 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA LÄHIÖT LAHDEN YLEISKAAVA 2025 LÄHIÖT 1. Aluekeskusten kehittämisedellytykset Valtakunnallinen lähiöohjelma on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on lähiöiden kilpailukyvyn lisääminen sekä myönteisen alueidentiteetin vahvistaminen. Kehitystyö tapahtuu yhteistyössä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä asukkaiden kesken. Valtakunnallisen lähiöohjelman käytännön toteutuksesta sekä rahoituksesta vastaa Lahdessa toimiva asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA. Lahden kaupunki on mukana valtakunnallisessa lähiöohjelmassa. Selvitystyö keskittyy Riihelän, Metsäkankaan ja Tonttilan ostoskeskuksiin. Hankkeen tarkoituksena on selvittää millainen ostoskeskusten nykytila kussakin lähiössä on ja selvitystulosten perusteella päättää millaisin keinoin alueita aletaan kehittää. Ostokeskusten alueiden vahvistaminen vaikuttaa lähiön vetovoimaan ja tällä tavalla myös rakentajiin ja kiinteistösijoittajiin, jolloin lähiön eheyttämisen/täydennysrakentamisen edellytykset paranevat. Lähiöohjelman selvitykset ja tutkimukset tukevat Lahden uuden yleiskaavan laatimista ja yleiskaavan kasvutavoitteen toteutumista. Alueiden nykytilanne on kartoitettu keväällä Alkukesällä 2010 on valmistunut konsultin laatimia ostoskeskusten/palvelukeskusten kehittämissuunnitelmia ja Riihelän, Metsäkankaan sekä Tonttilan lähiöiden täydennyssuunnitelmia. Metsäkankaan alue /palvelukeskus Nykytilanne Metsäkankaan ostoskeskus koostuu vanhasta ostokeskuksesta ja uudesta marketista, jotka sijaitsevat Petsamonkadun molemmilla puolella. Ostoskeskuksen alueella on kaksi ruokakauppaa, R kioski, apteekki, asiamiesposti, useita kahviloita ja ravintoloita. Lähialueella on kukkatalo, kirkko, Metsäkankaan päiväkoti, Metsäkankaan koulu, neuvola ja vanhusten palvelutalo sekä Fazer Oy:n leipomo. Metsäkankaan koulu lakkautetaan syksyllä 2013 ja oppilaat siirretään Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluihin (Lähde: Lahden kaupungin peruskouluverkon kehittämislinjaukset Perusopetus) Metsäkankaan päiväkoti on peruskorjaustarpeessa. Mahdollisesti vapautuvan Metsäkankaan koulun peruskorjauksella ja käyttöönotolla vältettäisiin päiväkodin peruskorjaus ja sen toiminta voitaisiin keskittää koulun tiloihin. Vaihtoehtona on laajentaa Pirttiharjun päiväkotia peruskorjauksen yhteydessä. (Lähde: Varhaiskasvatuspalvelujen tila ja toimintaselvitys 2010)

14 70 luvulla rakennettu ns. vanha ostoskeskus avautuu etelään ja sen huoltopiha on Petsamonkadulle päin: Petsamonkadun toisella puolella on vuonna 2006 rakennettu uusi S market, jonka tulo alueelle on vaikuttanut voimakkaasti vanhan Metsäkankaan ostoskeskuksen toimintaan. Asiakkaat kävelevät Satulapolkua pitkin vanhasta ostoskeskuksesta ja asioivat uudessa marketissa. Vanhassa ostokeskuksessa on tyhjillään olevia tiloja ja sen parkkipaikat ovat lähes autioina. Vanhan ostarin kannalta hyvä asia on, että pitkään tyhjillään olleisiin, entisen K kaupan tiloihin on tulossa lähivuosina nuorisotalo. Kehittämissuunnitelma Vanhan ostoskeskuksen kiinteistöt ovat perusparannuksen tarpeessa ja kilpailu asiakkaista uuden marketin kanssa on kova. Yhtenä ratkaisuna alueen kehittämiseen on nähty täydennysrakentamisessa. Ehdotetaan, että vanhan ostoskeskuksen paikalle rakennetaan pääosin asuin ja liikerakennuksia. Käytännössä se tarkoittaa lamellikerrostaloja ja ns. kivijalkamyymälöitä. Tällä tavalla tuodaan asiakkaita palvelujen viereen ja nostetaan niiden käyttöastetta. Kävelyväylä (Satulapolku), joka yhdistää vanhaa ostaria ja uutta markettia, kulkee poikittain Petsamonkadun kanssa. Turvallisuus ja viihtyisyyssyystä risteyksen muotoiluun satsataan. Tulevaisuudessa Petsamonkatu ei enää erota kahta palvelukeskusta toisistaan vaan toimii alueiden yhdistäjänä. Uuden S marketin palvelujen monipuolistamiseksi on sen tontille esitetty lisärakentamista. Uudessa siivessä sijaitsevat pienliikkeet. Uusia kerrostaloja on esitetty myös Fazerin tontille, marketin viereen. Suunnitelman toteutuminen tapahtuu vaiheittain maanomistusoloista johtuen. Uutta kerrosalaa palvelukeskuksessa / Petsamonkadun eteläpuoli: Liiketilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 Uutta kerrosalaa marketin naapurissa / Petsamonkadun pohjoispuoli: Marketin laajennus/pienliikkeet Liiketilaa yht k m 2 Fazerin tontin mahd. rakentaminen Asumista yht k m 2

15 Riihelän alue /palvelukeskus Nykytilanne Riihelän ostoskeskuksen palveluita ovat Riihelän päiväkoti, seurakunnan kerhohuoneisto ja diakoniatoimisto, Siwa, Riihelän pizzeria, Riihikontti baari ja parturi kampaamo. Lähellä sijaitsevat lämpökeskus ja koulu, joka on käyttökielossa. Alueella käy viikoittain kirjastoauto. Riihelän päiväkoti siirtyy Metsäkankaalle tai Pirttiharjuun. Mahdollisesti vapautuvan Metsäkankaan koulun peruskorjauksella ja käyttöönotolla vältettäisiin päiväkodin peruskorjaus ja sen toiminta voitaisiin keskittää koulun tiloihin. Vaihtoehtona on laajentaa Pirttiharjun päiväkotia peruskorjauksen yhteydessä. Kehittämissuunnitelma On laadittu kaksi vaihtoehtoa, joissa molemmissa on nykyisen palvelukeskuksen alueelle esitetty uusia asuin ja liikerakennuksia. Käytännössä se tarkoittaa lamellikerrostaloja sekä ns. kivijalkamyymälöitä. Myös läheisen koulun tontille esitetään kerrostaloja. Täydennysrakentamisella tuodaan asiakkaita palvelujen viereen ja nostetaan niiden käyttöastetta. Uusi palvelukeskus avautuu etelään. Vaihtoehdot eroavat toisistaan palvelukeskuksen (asuin ja liikerakennusten L mallinen taloryhmä) suuntautumisessa. Kaikissa vaihtoehdoissa päiväkotia on laajennettu. Ostoskeskusta koskevat suunnitelmat voivat toteutua nopeastikin, koska kiinteistö on kaupungin ja seurakunnan yhteisomistuksessa. Palvelukeskuksen uudisrakentaminen: Liiketilaa yht k m 2 Julkista yht k m 2 Asumista yht k m 2

16 Tonttilan alue /palvelukeskus Nykytilanne Tonttilassa on kaksi alle kilometrin päässä toisistaan sijaitsevaa palvelukeskittymää: Tenava Tonttilan ostoskeskus ja Joutjärven kauppakeskus. Tenava Tonttilan ostoskeskuksessa on ruokakauppa, kaksi parturi kampaamoa, useita ravintoloita, tanssikoulu ja Tenava Tonttilan päiväkoti. Ostarin läheisyydessä sijainnut Joutjärven koulu on lakkautettu syksyllä Lähialueella on nuorisotalo ja lastenkoti. Julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Tenava Tonttilan päiväkotia puretaan ja tilalle rakennetaan uusi (toteutus v ). Päiväkoti on tällä hetkellä "evakossa" Joutjärven koululla. (Lähde: Varhaiskasvatuspalvelujen tila ja toimintaselvitys 2010) Kehittämissuunnitelma On laadittu kaksi kehittämisvaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa nykyisen ostoskeskuksen ja koulutontin alueelle on esitetty asuin ja liiketaloja. Asuin ja liiketalo on käytännössä asuinkerrostalo, jonka alakerrassa on kivijalkamyymälöitä. Ostarin keskellä oleva Kokkokallionkadun kävelyalue säilyy jatkossakin. Uudeksi palvelukeskuksen oleskeluaukioksi on esitetty lakkautetun Joutjärven koulun tontille esitetyn asuin ja liiketalon eteläedusta. Palvelukeskuksen osia itä länsisuunnassa yhdistävä Salonpolku on alueen kannalta tärkeä väylä. Uudistettu Tenava Tonttilan päiväkoti jatkaa toimintaansa ostarin lähialueella. Toisessa vaihtoehdossa nykyisen Tenava Tonttilan ostoskeskuksen alueelle on esitetty uusia asuinja liikerakennuksia Kokkokallionkadun kävelyalueen molemmille puolelle ja Salonpolun varrelle. Palvelukeskuksen osia itä länsisuunnassa yhdistävä Salonpolku säilyy jatkossakin alueella liikkumisen kannalta tärkeänä väylänä. Uudistettu Tenava Tonttilan päiväkoti jatkaa toimintaansa ostarin lähialueella. Salonpolun eteläpuolella sijaitsee lakkautetun Joutjärven koulun tontti. Alueen toteutuminen on mahdollista vaiheittain muun muassa alueen maanomistusoloista johtuen. Ostarin alueella on sekä kaupungin että yksityisten omistuksessa olevia kiinteistöjä. Palvelukeskuksen uudisrakentaminen: Liiketilaa yht k m 2 Julkista tilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 (josta kaupungin maalla k m 2 )

17 2. Alueen täydennysrakentamisedellytykset Alkukesällä 2010 on valmistunut konsultin laatimia Riihelän, Metsäkankaan sekä Tonttilan lähiöiden kehittämis ja täydennysrakentamissuunnitelmia. Metsäkangas Nykytilanne Metsäkangas on avara ja luonnonläheinen, pääosin 1970 ja 1980 luvulla rakennettu kerrostaloalue. Alueen kerrostalot ovat 4 7 kerrosta korkeita. Korkeimmat talot on sijoitettu asuinalueen keskellä, ostoskeskuksen läheisyydessä. Rakennuskantaa hallitsevat vaaleat lamellitalot. Metsäkankaan palvelut ja liikenneyhteydet ovat hyvät ja monipuoliset. Alueelta pääsee kätevästi ulkoilemaan lähellä olevalle varsinaiselle Salpausselän ulkoilualueelle. Kehittämissuunnitelma /täydennysrakentaminen Alueen täydennysrakentaminen on esitetty kortteleiden sisälle. Uudet lamellitalot jakavat laajoja kortteleita ja reunustavat yhdessä olemassa olevien talojen kanssa pieniä sisäpihoja. Alueen täydennysrakentaminen edesauttaa alueen palvelujen säilyttämistä, koska uudet asukkaat kasvattavat alueen ostovoimaa. Suunnitelman toteutuminen on riippuvainen yksityisten omistajien päätöksistä. Muu kun palvelukeskuksen alue: Asumista yht k m 2 Lähiössä yhteensä: Liiketilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 Riihelä Nykytilanne Riihelän pientalovaltaisella asuinalueella on järjestetty vuoden 1978 asuntomessut. Alueen rakennuskanta koostuu matalista, 1970 ja 1980 luvuilla rakennetuista 1 3 kerroksisista omakoti, rivi ja pienkerrostaloista. Riihelän asuintaloista pääosa on rivitaloja. Pienkerrostaloja on vain muutama kortteli palvelukeskuksen lähellä ja Jankkarinkadun eteläpäässä Kumpukadun varrella. Ulkoilualueet ovat lähellä ja alueen ympäristö on luonteeltaan puistomaista. Riihelän kevyen ja julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Kehittämissuunnitelma/täydennysrakentaminen Muutamaan kohtaan esitetty asuinalueen täydennysrakentaminen eheyttää alueen rakennetta. Uotilankadun loppupäässä kadun varrelle, kaavoitetulle teknisen rakennusten (YT) korttelialueelle, esitetään pientaloryhmää ja sen eteläpuolella olevan rivitalokorttelin takana, kaavoitetulle puistoalueelle (Ervianpuisto), esitetään toista pientaloryhmää. Jankkarinkadun eteläpäähän on esitetty täydennysrakentamiskohteita kahteen paikkaan, Kumpukadun ja Jokiäyräänkadun lähelle, kadun molemmille puolille. Kumpukadun varrelle, Ervianpuiston eteläpuolelle, on esitetty muutamaa pienkerrostaloa ja Jokiäyräänkadun omakotitaloalueen keskelle pientaloryhmää.

18 Muu kun palvelukeskuksen alue: Asuinkerrostalot yht k m 2 Asuinpientalot yht k m 2 Lähiössä yhteensä: Liiketilaa yht k m 2 Julkista yht k m 2 Asumista yht k m 2 Tonttila Nykytilanne Tonttilan asuinalue on rakennettu pääosin 1970 ja 1980 lukujen aikana. Alue on pääosin kerrostaloaluetta. Maisemaa hallitsevat korkeiden, metsäisten mäkien päälle rakennetut 7 kerroksiset piste ja lamellitalot. Kerrostalovaltaisen Ala Tonttilankadun itäpäässä on rivitaloja ja pohjoispäässä uudempia omakoti ja rivitaloja. Tenavan pientaloalueen puutalot on rakennettu 1930 luvun lopulla. Tonttilan ulkoilu ja liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset. Alueen eteläpuolella sijaitsee Möysän uimaranta, melontakeskus sekä tennis ja sulkapallokentät. Kehittämissuunnitelma/täydennysrakentaminen Alueen täydennysrakentaminen on esitetty pääosin korttelialueille täydentämään ja reunustamaan niitä. Alueen kerrostalot ovat sekä lamellitaloja että pistetaloja ja tästä syystä kehittämisesityksessä on käytetty molempia tyyppejä. Kaupungin Ala Tonttilankadun varrella omistamat, poissa aktiivikäytöstä olevat viheralueet, on suunnitelmassa otettu käyttöön ja kerrostaloja on esitetty rakennettavaksi myös näille alueilla. Täydennysrakentamisen myötä tulevat uudet asukkaat lisäävät alueen ostovoimaa ja näin tukevat alueen palvelujen säilymistä. Täydennysrakentamissuunnitelman toteutuminen on riippuvainen yksityisten omistajien päätöksistä. Muu kun palvelukeskuksen alue: Liiketila yht k m 2 Asumista yht k m 2 Lähiössä yhteensä: Liiketilaa yht k m 2 Julkista tilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 (joista kaupungin maalla k m 2 )

19

20 Riihelässä Täydennysrakentamismahdollisuuksia on vähän asuinalueen rakenteesta ja maastosta johtuen. A k m 2 K k m2 Y k m2

21

22

23

24

25

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20. Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj.

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj. Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona 2.3.2011 Ohjelma 17.00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu (Kahvitarjoilu jatkuu klo 20.30 saakka) 17.40 Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, OHJOISESTA KATSOTTUNA 1 ALUESUUNNITELMAN ÄÄIIRTEET Hangonsillan alueen suunnitelma tuo kaupungin tärkeään sisääntulokohtaan urbaania katutilaa ja tunnistettavaa keskustarakennetta.

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Mitä missä miksi? Yksi Jyväskylän kaupungin yleiskaavan

Lisätiedot

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Meri-Rastilan kaavaluonnos 29.11. Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Klo 17.30 Tervetuloa ja illan kulku, pj vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, ksv Klo 17.35 Asemakaavaluonnoksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta N I I T T Y K A L L I O Kooste asukastilaisuudessa 1.6.2016 esitetystä aineistosta ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 30.5. 29.6.2016 Palaute osallisilta mielipide Palaute osallisilta muistutus kirjallisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

511 Hepola Asuntoalueen kehitys on pohjautunut pääosaltaan Veitsiluodon saaren teollisuuden

511 Hepola Asuntoalueen kehitys on pohjautunut pääosaltaan Veitsiluodon saaren teollisuuden 5 HEPOLAN SUURALUE 51 HEPOLAN TILASTOALUE 64 Suuralueeseen kuuluvat Ajoksen, Veitsiluodon, Rytikarin ja Hepolan kaupunginosat sekä Iso-Ruonaojan eteläpuoliset maaseutualueet. Hepolan suuralueeseen kuuluvat

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA JOUTSENON KOHTEET

KAAVOITUSOHJELMA JOUTSENON KOHTEET KAAVOITUSOHJELMA 2017-2018 JOUTSENON KOHTEET Joutsenon alueen alueraati 26.1.2017 Tekninen toimi / kaavoitus YLEISKAAVAT 5. Korvenkylän taajaman osayleiskaava 2030 7. Masteensaaren osayleiskaava 9. Maaseutualueiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa.

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta reunustaa pohjoisessa Vuotie ja metroraide. Yleiskaava 2002 Valmisteilla

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(9) KORTTELIN 86 JA 87 ASEMAKAAVAN MUUTOS (TORVENSOITTAJANKADUN JA KELLONSOITTAJANKADUN VÄLINEN ALUE) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Alakaupungin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma

Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma Liite 2. Nykyisten kortteleiden täydennykset Multisillan yleissuunnitelmassa on pääosin laskennallisesti arvioitu uuden täydentävän rakentamisen määrää

Lisätiedot

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen - 2 - VRUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 KERRO MLIPITEESI JA IDEASI - TÄYTÄ JA PALAUTA TYÖVIHKO 16.12.2010 MNESSÄ! Postita vihko osoitteeseen Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Ratakatu 19 B

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Pahoinpitelyt Liiketilamurrot Koettu turvallisuus, Tieken tutkimuksia Koettu turvallisuus on parantunut

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Postitoimipaikka Lausunto Päiväys: 14.8.2015 Yhteyshenkilö: Samuli Hämäläinen Puhelin: 040 647 5198 Sähköposti: samuli.hamalainen@elenia.fi Fax: Varassaari Haapalahti asemakaavan

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Enontekiö, Hommakankaan asemakaavan muutos. Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1

Seitap Oy 2014 Enontekiö, Hommakankaan asemakaavan muutos. Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1 Enontekiö HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 1 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko,

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 006 LIITTEET OHEISMATERIAALI KARAKALLIO JA KARAKALLION KESKUSTA, ASEMAKAAVOJEN MUUTOSTEN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ALUE 3608 (OSITTAIN KV-ASIA)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot