Teemakartta NIEMI Lahden kaupunki Maankäyttö Yleiskaava 2025 TEEMAKARTTA NIEMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemakartta NIEMI 10.11.2010. Lahden kaupunki Maankäyttö Yleiskaava 2025 TEEMAKARTTA NIEMI"

Transkriptio

1 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI Lahden kaupunki Maankäyttö Yleiskaava 2025 TEEMAKARTTA NIEMI

2 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI NYKYTILANNE Tuotantolaitokset Alueella toimivat tuotannolliset tehdaslaitokset Viking Malt ja Isku. Kolmas tuotannollinen laitos on muuttumassa tuotantopainotteisesta työpaikkapainotteiseksi alueeksi, jossa on tutkimus-/kehitystyöhön liittyviä työpaikkoja. Alueelta on vapautumassa tilaa ja se on osittain muutosaluetta, jolle voi tutkia asumisen sijoittumista tai muuta uutta toimintaa. Alueella on jossain määrin tuotannosta tai ympäristöstä (Joutjoki) johtuvia melu- tai hajuhaittoja. Satamatoiminnot Satama-alueella on nykyisin vierasvenepaikkoja sekä kotisatama, veneiden talvisäilytysalue, veneiden huoltoon liittyviä liike-/työpaikkatoimintoja sekä kahvila/ravintolarakennus. Satamaan liittyvät tankkaus- ym. huoltotoiminnot ovat osittain olleet puutteellisesti käytössä. Rakenteilla tai tulossa on pienpelastusasema ja helikopterikenttä, telakka, moottoripyörämuseo siihen liittyvät oheis-/kokoontumistoiminnot. Tiede- ja yrityspuisto Tiede- ja yrityspuistolla on laajenemis- toimintojen kehittämistarpeita. Rakennuksen laajennustöitä on meneillään. Työpaikka- ja yritystoiminnot Osa alueen yritystoiminnoista on muutostilassa tai aluetta on tarve kehittää. Rantareitti Ankkurista tuleva kevyen liikenteen rantayhteys katkeaa nykyisen UPM:n ja Viking Maltin kohdalla, jolloin kulku menee Niemenkatua pitkin ja sataman kohdalla on taas mahdollisuus palata rantareitille kohti Mukkulaa.

3 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI KEHITTÄMISEHDOTUKSIA VE1 Kehitetään muutosalueena Tiede- ja yrityspuiston toimintojen voimakkaalle laajentumiselle sekä asumiselle Satamavyöhyke Paviljonki Nykyisiä satamatoimintoja kehitetään varsinkin alueen pohjoisosassa, jonne voisi sijoittua esim. veneilyyn/melontaan tms liittyvä paviljonkirakennus. Aukio/kenttä/ Veneiden talvisäilytyskenttä voisi toimia kesäisin veneilijöiden ja muiden satamassa liikkuvien paikoitusalueena (edellyttäisi veneensäilytyspukkien ym. tyhjentämistä kesäksi pois) tai tapahtumien esim. moottoripyörätapahtumien paikkana. Aluetta voisi siistiä ja viimeistellä aukiomaisemmaksi. Rantakortteli Tulevaisuudessa, jos veneiden talvisäilytykselle löytyy korvaava paikka, aluetta voi kehittää asumisen korttelina Ankkurin rannan tapaan. Rakenteellinen paikoitus. Satamapalvelut Nykyistä kahvilan liiketonttia kehitetään voimakkaasti vajaakäytöstä satamatoimintaan liittyvien liiketoimintoihin esim. ravintola/kahvila/venetarvike/huolto/myynti/kokoontumistila ym. Rantareitti Tavoitteena on kehittää julkista rantareittiä ja johtaa se yhtenäisenä Ankkurista Mukkulaan. Reitin varrelle voisi avata pieniä aukioita, istuskelupaikkoja esim. moottoripyörämuseon kohdalle ja kalustaa reitti penkein, valaisimin, pollarein, istuskelulaiturein, kiveyksin, ym ympäristörakentamisen keinoin. Asumissaari Teollisuudelta vapautuvalle alueelle on esitetty kanavan erottamaan saareen asumista XIII krs tai mahdollisesti korkeampaakin. Samoin tehdasrakennuksen osin purettavien osien paikalle Ruoriniemenkadun varteen. Niemenkadun ja Ruoriniemenkadun risteyksen kolmioon on ehdotettu maamerkiksi kohoavaa tornitaloa. Rakenteellinen paikoitus/keskitetty paikoitus pysäköintitaloissa. Työ- ja kehitystoimintakeskus Työtiloina säilyvää punatiilistä historiallista tehdaskompleksia voisi kehittää työ-, toimisto- ja tutkimustilojen keskuksena. Tilat voisivat avautua länteen korkeaa piippua kehystävälle sisäpihalle. Tiede- ja yrityspuiston vyöhyke Tiede- ja yrityspuisto Tiede- ja yrityspuiston vyöhykkeelle varataan laajentumistilaa muodosta monipuoliseksi keskukseksi. Toiminta vaatii runsaasti paikoitustilaa, jota keskitetään pääosin paikoitustaloihin. Yhdysliikenne Rataliikenteelle mahdollisuus seisakkeeseen. Muuten nopeavuoroinen sujuva city-bussi liikennöi matkakeskuksen/keskustan/campusalueiden reittiä. Korttelin ulkosyöttöinen liikenne mahdollistaa korttelin sisäisen vesikanavan ympärille kehitettävän rakennuksia yhdistävän ulkotilojen ja aukioiden sarjan. Hotelli/majoitus Tiede- ja yrityspuistotoimintoihin voisi yhdistää myös Niemenkadun ja Haapalankadun risteykseen radan ylikulkusillan akselin päätteeksi hotelli tms. kokoontumisrakennuksen, jonka mahdollisesti korkea osa muodostaisi parin UPM:n viereiselle tornirakennukselle. Asumisen vyöhyke Alueen pohjoisreunalle on esitetty asumisen vyöhykettä, jonne voisi sijoittua opiskelija-/tutkija/ym. lyhytaikaista työasumista sekä mahdollisesti myös tavallista asumista. Alueen kerrosluku voisi olla V krs., mahdollisesti korkeampaa Haapalankadun varressa ja madaltua esim. terassimaisesti keskustan puistoakselia kohtia. Keskuspuisto Asumisen ja Tiede- ja yrityspuiston väliin sijoittuu keskuspuisto, jonka kautta avautuu yhteys rantaan ja Vesijärvelle. Tulevaisuuden tavoitteena olisi muodostaa kevyen liikenteen viheryhteys Holman kaupallisiin palveluihin ja palvelukeskukseen.

4 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI VE2 VE3 Tiede- ja yrityspuisto muuttaa ratavyöhykkeelle Matkakeskuksen lähelle, Niemeä kehitetään voimakkaasti asumisen alueena tulevaisuudessa Kehitetään nykyiseltä pohjalta kokonaisuudessaan satama- /teollisuus/ ja työpaikkaalueena (TP) sekä LTyp:n toimintoja kehitetään NYKYTILANNE YLEISKAAVA 1998 NYKYISEN YLEISKAAVAN KÄYTTÖTAKOITUS LV SE/ATO TO/P PINTA-ALA n. 5, 5 ha n. 13,8 ha

5 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta NIEMI YLEISKAAVALUONNOS 2025 TEEMAKARTTA NIEMI YLEISKAAVALUONNOS 2025 KÄYTTÖTAKOITUS NOIN PINTA-ALA NOIN k-m2 Satama-aluetta (LV) noin 1000 k-m2 Teollisuutta (T) 7,4 ha k-m2 Työpaikka-aluetta (TP) 28,2 ha k-m2 Palvelualuetta (P) 3,1 ha k-m2 Julkista palvelualuetta (PY) 6,1 ha k-m2 Asumista (AK) 21,1 ha k-m2

6 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta SOPENKORPI

7 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA Teemakartta SOPENKORPI

8 Sopenkorven ja Varikon alueen teemakartta tilastot muutettava arvo Nykytilanne alue kerrosala (toteutunut) tonttipinta-ala (m2) tonttitehokkuus e Sopenkorven alue ,49 Varikon alue ,09 Yhteensä: ,44 Suunniteltu tilanne alue tonttitehokkuus e kerrosala (suunn., m2) tonttipinta-ala (m2) Sopenkorven alue 1, (kerrostaloja V-VII kerrosta) Varikon alue 1, (osin tornitaloja) Yhteensä: 1, Lisäys % alue Työpaikkoja (%) Työpaikkoja (m2) Asuntoja (%) Asuntoja (m2) Asukkaita (m2/hlö) Asukkaita (hlö) Sopenkorpi: 30 % % Varikon alue: 50 % % Yhteensä:

9

10

11

12

13 YLEISKAAVA 2025 LUONNOSVAIHEEN TEEMAKARTTA LÄHIÖT LAHDEN YLEISKAAVA 2025 LÄHIÖT 1. Aluekeskusten kehittämisedellytykset Valtakunnallinen lähiöohjelma on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on lähiöiden kilpailukyvyn lisääminen sekä myönteisen alueidentiteetin vahvistaminen. Kehitystyö tapahtuu yhteistyössä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä asukkaiden kesken. Valtakunnallisen lähiöohjelman käytännön toteutuksesta sekä rahoituksesta vastaa Lahdessa toimiva asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA. Lahden kaupunki on mukana valtakunnallisessa lähiöohjelmassa. Selvitystyö keskittyy Riihelän, Metsäkankaan ja Tonttilan ostoskeskuksiin. Hankkeen tarkoituksena on selvittää millainen ostoskeskusten nykytila kussakin lähiössä on ja selvitystulosten perusteella päättää millaisin keinoin alueita aletaan kehittää. Ostokeskusten alueiden vahvistaminen vaikuttaa lähiön vetovoimaan ja tällä tavalla myös rakentajiin ja kiinteistösijoittajiin, jolloin lähiön eheyttämisen/täydennysrakentamisen edellytykset paranevat. Lähiöohjelman selvitykset ja tutkimukset tukevat Lahden uuden yleiskaavan laatimista ja yleiskaavan kasvutavoitteen toteutumista. Alueiden nykytilanne on kartoitettu keväällä Alkukesällä 2010 on valmistunut konsultin laatimia ostoskeskusten/palvelukeskusten kehittämissuunnitelmia ja Riihelän, Metsäkankaan sekä Tonttilan lähiöiden täydennyssuunnitelmia. Metsäkankaan alue /palvelukeskus Nykytilanne Metsäkankaan ostoskeskus koostuu vanhasta ostokeskuksesta ja uudesta marketista, jotka sijaitsevat Petsamonkadun molemmilla puolella. Ostoskeskuksen alueella on kaksi ruokakauppaa, R kioski, apteekki, asiamiesposti, useita kahviloita ja ravintoloita. Lähialueella on kukkatalo, kirkko, Metsäkankaan päiväkoti, Metsäkankaan koulu, neuvola ja vanhusten palvelutalo sekä Fazer Oy:n leipomo. Metsäkankaan koulu lakkautetaan syksyllä 2013 ja oppilaat siirretään Kärpäsen ja Kasakkamäen kouluihin (Lähde: Lahden kaupungin peruskouluverkon kehittämislinjaukset Perusopetus) Metsäkankaan päiväkoti on peruskorjaustarpeessa. Mahdollisesti vapautuvan Metsäkankaan koulun peruskorjauksella ja käyttöönotolla vältettäisiin päiväkodin peruskorjaus ja sen toiminta voitaisiin keskittää koulun tiloihin. Vaihtoehtona on laajentaa Pirttiharjun päiväkotia peruskorjauksen yhteydessä. (Lähde: Varhaiskasvatuspalvelujen tila ja toimintaselvitys 2010)

14 70 luvulla rakennettu ns. vanha ostoskeskus avautuu etelään ja sen huoltopiha on Petsamonkadulle päin: Petsamonkadun toisella puolella on vuonna 2006 rakennettu uusi S market, jonka tulo alueelle on vaikuttanut voimakkaasti vanhan Metsäkankaan ostoskeskuksen toimintaan. Asiakkaat kävelevät Satulapolkua pitkin vanhasta ostoskeskuksesta ja asioivat uudessa marketissa. Vanhassa ostokeskuksessa on tyhjillään olevia tiloja ja sen parkkipaikat ovat lähes autioina. Vanhan ostarin kannalta hyvä asia on, että pitkään tyhjillään olleisiin, entisen K kaupan tiloihin on tulossa lähivuosina nuorisotalo. Kehittämissuunnitelma Vanhan ostoskeskuksen kiinteistöt ovat perusparannuksen tarpeessa ja kilpailu asiakkaista uuden marketin kanssa on kova. Yhtenä ratkaisuna alueen kehittämiseen on nähty täydennysrakentamisessa. Ehdotetaan, että vanhan ostoskeskuksen paikalle rakennetaan pääosin asuin ja liikerakennuksia. Käytännössä se tarkoittaa lamellikerrostaloja ja ns. kivijalkamyymälöitä. Tällä tavalla tuodaan asiakkaita palvelujen viereen ja nostetaan niiden käyttöastetta. Kävelyväylä (Satulapolku), joka yhdistää vanhaa ostaria ja uutta markettia, kulkee poikittain Petsamonkadun kanssa. Turvallisuus ja viihtyisyyssyystä risteyksen muotoiluun satsataan. Tulevaisuudessa Petsamonkatu ei enää erota kahta palvelukeskusta toisistaan vaan toimii alueiden yhdistäjänä. Uuden S marketin palvelujen monipuolistamiseksi on sen tontille esitetty lisärakentamista. Uudessa siivessä sijaitsevat pienliikkeet. Uusia kerrostaloja on esitetty myös Fazerin tontille, marketin viereen. Suunnitelman toteutuminen tapahtuu vaiheittain maanomistusoloista johtuen. Uutta kerrosalaa palvelukeskuksessa / Petsamonkadun eteläpuoli: Liiketilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 Uutta kerrosalaa marketin naapurissa / Petsamonkadun pohjoispuoli: Marketin laajennus/pienliikkeet Liiketilaa yht k m 2 Fazerin tontin mahd. rakentaminen Asumista yht k m 2

15 Riihelän alue /palvelukeskus Nykytilanne Riihelän ostoskeskuksen palveluita ovat Riihelän päiväkoti, seurakunnan kerhohuoneisto ja diakoniatoimisto, Siwa, Riihelän pizzeria, Riihikontti baari ja parturi kampaamo. Lähellä sijaitsevat lämpökeskus ja koulu, joka on käyttökielossa. Alueella käy viikoittain kirjastoauto. Riihelän päiväkoti siirtyy Metsäkankaalle tai Pirttiharjuun. Mahdollisesti vapautuvan Metsäkankaan koulun peruskorjauksella ja käyttöönotolla vältettäisiin päiväkodin peruskorjaus ja sen toiminta voitaisiin keskittää koulun tiloihin. Vaihtoehtona on laajentaa Pirttiharjun päiväkotia peruskorjauksen yhteydessä. Kehittämissuunnitelma On laadittu kaksi vaihtoehtoa, joissa molemmissa on nykyisen palvelukeskuksen alueelle esitetty uusia asuin ja liikerakennuksia. Käytännössä se tarkoittaa lamellikerrostaloja sekä ns. kivijalkamyymälöitä. Myös läheisen koulun tontille esitetään kerrostaloja. Täydennysrakentamisella tuodaan asiakkaita palvelujen viereen ja nostetaan niiden käyttöastetta. Uusi palvelukeskus avautuu etelään. Vaihtoehdot eroavat toisistaan palvelukeskuksen (asuin ja liikerakennusten L mallinen taloryhmä) suuntautumisessa. Kaikissa vaihtoehdoissa päiväkotia on laajennettu. Ostoskeskusta koskevat suunnitelmat voivat toteutua nopeastikin, koska kiinteistö on kaupungin ja seurakunnan yhteisomistuksessa. Palvelukeskuksen uudisrakentaminen: Liiketilaa yht k m 2 Julkista yht k m 2 Asumista yht k m 2

16 Tonttilan alue /palvelukeskus Nykytilanne Tonttilassa on kaksi alle kilometrin päässä toisistaan sijaitsevaa palvelukeskittymää: Tenava Tonttilan ostoskeskus ja Joutjärven kauppakeskus. Tenava Tonttilan ostoskeskuksessa on ruokakauppa, kaksi parturi kampaamoa, useita ravintoloita, tanssikoulu ja Tenava Tonttilan päiväkoti. Ostarin läheisyydessä sijainnut Joutjärven koulu on lakkautettu syksyllä Lähialueella on nuorisotalo ja lastenkoti. Julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Tenava Tonttilan päiväkotia puretaan ja tilalle rakennetaan uusi (toteutus v ). Päiväkoti on tällä hetkellä "evakossa" Joutjärven koululla. (Lähde: Varhaiskasvatuspalvelujen tila ja toimintaselvitys 2010) Kehittämissuunnitelma On laadittu kaksi kehittämisvaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa nykyisen ostoskeskuksen ja koulutontin alueelle on esitetty asuin ja liiketaloja. Asuin ja liiketalo on käytännössä asuinkerrostalo, jonka alakerrassa on kivijalkamyymälöitä. Ostarin keskellä oleva Kokkokallionkadun kävelyalue säilyy jatkossakin. Uudeksi palvelukeskuksen oleskeluaukioksi on esitetty lakkautetun Joutjärven koulun tontille esitetyn asuin ja liiketalon eteläedusta. Palvelukeskuksen osia itä länsisuunnassa yhdistävä Salonpolku on alueen kannalta tärkeä väylä. Uudistettu Tenava Tonttilan päiväkoti jatkaa toimintaansa ostarin lähialueella. Toisessa vaihtoehdossa nykyisen Tenava Tonttilan ostoskeskuksen alueelle on esitetty uusia asuinja liikerakennuksia Kokkokallionkadun kävelyalueen molemmille puolelle ja Salonpolun varrelle. Palvelukeskuksen osia itä länsisuunnassa yhdistävä Salonpolku säilyy jatkossakin alueella liikkumisen kannalta tärkeänä väylänä. Uudistettu Tenava Tonttilan päiväkoti jatkaa toimintaansa ostarin lähialueella. Salonpolun eteläpuolella sijaitsee lakkautetun Joutjärven koulun tontti. Alueen toteutuminen on mahdollista vaiheittain muun muassa alueen maanomistusoloista johtuen. Ostarin alueella on sekä kaupungin että yksityisten omistuksessa olevia kiinteistöjä. Palvelukeskuksen uudisrakentaminen: Liiketilaa yht k m 2 Julkista tilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 (josta kaupungin maalla k m 2 )

17 2. Alueen täydennysrakentamisedellytykset Alkukesällä 2010 on valmistunut konsultin laatimia Riihelän, Metsäkankaan sekä Tonttilan lähiöiden kehittämis ja täydennysrakentamissuunnitelmia. Metsäkangas Nykytilanne Metsäkangas on avara ja luonnonläheinen, pääosin 1970 ja 1980 luvulla rakennettu kerrostaloalue. Alueen kerrostalot ovat 4 7 kerrosta korkeita. Korkeimmat talot on sijoitettu asuinalueen keskellä, ostoskeskuksen läheisyydessä. Rakennuskantaa hallitsevat vaaleat lamellitalot. Metsäkankaan palvelut ja liikenneyhteydet ovat hyvät ja monipuoliset. Alueelta pääsee kätevästi ulkoilemaan lähellä olevalle varsinaiselle Salpausselän ulkoilualueelle. Kehittämissuunnitelma /täydennysrakentaminen Alueen täydennysrakentaminen on esitetty kortteleiden sisälle. Uudet lamellitalot jakavat laajoja kortteleita ja reunustavat yhdessä olemassa olevien talojen kanssa pieniä sisäpihoja. Alueen täydennysrakentaminen edesauttaa alueen palvelujen säilyttämistä, koska uudet asukkaat kasvattavat alueen ostovoimaa. Suunnitelman toteutuminen on riippuvainen yksityisten omistajien päätöksistä. Muu kun palvelukeskuksen alue: Asumista yht k m 2 Lähiössä yhteensä: Liiketilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 Riihelä Nykytilanne Riihelän pientalovaltaisella asuinalueella on järjestetty vuoden 1978 asuntomessut. Alueen rakennuskanta koostuu matalista, 1970 ja 1980 luvuilla rakennetuista 1 3 kerroksisista omakoti, rivi ja pienkerrostaloista. Riihelän asuintaloista pääosa on rivitaloja. Pienkerrostaloja on vain muutama kortteli palvelukeskuksen lähellä ja Jankkarinkadun eteläpäässä Kumpukadun varrella. Ulkoilualueet ovat lähellä ja alueen ympäristö on luonteeltaan puistomaista. Riihelän kevyen ja julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Kehittämissuunnitelma/täydennysrakentaminen Muutamaan kohtaan esitetty asuinalueen täydennysrakentaminen eheyttää alueen rakennetta. Uotilankadun loppupäässä kadun varrelle, kaavoitetulle teknisen rakennusten (YT) korttelialueelle, esitetään pientaloryhmää ja sen eteläpuolella olevan rivitalokorttelin takana, kaavoitetulle puistoalueelle (Ervianpuisto), esitetään toista pientaloryhmää. Jankkarinkadun eteläpäähän on esitetty täydennysrakentamiskohteita kahteen paikkaan, Kumpukadun ja Jokiäyräänkadun lähelle, kadun molemmille puolille. Kumpukadun varrelle, Ervianpuiston eteläpuolelle, on esitetty muutamaa pienkerrostaloa ja Jokiäyräänkadun omakotitaloalueen keskelle pientaloryhmää.

18 Muu kun palvelukeskuksen alue: Asuinkerrostalot yht k m 2 Asuinpientalot yht k m 2 Lähiössä yhteensä: Liiketilaa yht k m 2 Julkista yht k m 2 Asumista yht k m 2 Tonttila Nykytilanne Tonttilan asuinalue on rakennettu pääosin 1970 ja 1980 lukujen aikana. Alue on pääosin kerrostaloaluetta. Maisemaa hallitsevat korkeiden, metsäisten mäkien päälle rakennetut 7 kerroksiset piste ja lamellitalot. Kerrostalovaltaisen Ala Tonttilankadun itäpäässä on rivitaloja ja pohjoispäässä uudempia omakoti ja rivitaloja. Tenavan pientaloalueen puutalot on rakennettu 1930 luvun lopulla. Tonttilan ulkoilu ja liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset. Alueen eteläpuolella sijaitsee Möysän uimaranta, melontakeskus sekä tennis ja sulkapallokentät. Kehittämissuunnitelma/täydennysrakentaminen Alueen täydennysrakentaminen on esitetty pääosin korttelialueille täydentämään ja reunustamaan niitä. Alueen kerrostalot ovat sekä lamellitaloja että pistetaloja ja tästä syystä kehittämisesityksessä on käytetty molempia tyyppejä. Kaupungin Ala Tonttilankadun varrella omistamat, poissa aktiivikäytöstä olevat viheralueet, on suunnitelmassa otettu käyttöön ja kerrostaloja on esitetty rakennettavaksi myös näille alueilla. Täydennysrakentamisen myötä tulevat uudet asukkaat lisäävät alueen ostovoimaa ja näin tukevat alueen palvelujen säilymistä. Täydennysrakentamissuunnitelman toteutuminen on riippuvainen yksityisten omistajien päätöksistä. Muu kun palvelukeskuksen alue: Liiketila yht k m 2 Asumista yht k m 2 Lähiössä yhteensä: Liiketilaa yht k m 2 Julkista tilaa yht k m 2 Asumista yht k m 2 (joista kaupungin maalla k m 2 )

19

20 Riihelässä Täydennysrakentamismahdollisuuksia on vähän asuinalueen rakenteesta ja maastosta johtuen. A k m 2 K k m2 Y k m2

21

22

23

24

25

Läsnäoleva yleiskaava strategisen suunnittelun välineenä

Läsnäoleva yleiskaava strategisen suunnittelun välineenä Maankäytön strateginen ohjaaminen: Oikean välineen valinta MAL-verkoston seminaari 24.10.2012 Miten toimii jatkuvasti päivitettävä yleiskaava Läsnäoleva yleiskaava strategisen suunnittelun välineenä Oikeusvaikutteinen,

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen seminaari

Täydennysrakentamisen seminaari Täydennysrakentamisen seminaari Lahden kokemuksia keskustan ja alakeskusten kehittämisestä täydentämällä ja tiivistämällä Arkkitehti Theodora Rissanen Keskustan kehittäminen / Kaavatyökohteet 2014 5 Kerrostalokohdetta

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti.

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti. - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 YHTEENVETO - TYÖVIHOT 1 ja 2 ( yht. 21 kpl) - HAASTATTELUT - ASUKASILTA 25.11.2010 Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki

LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ. Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari. Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖSTRATEGIAN YHTEISTYÖ Työkartta hyviin lähiöihin lähiöstrategia-työseminaari 10,02,2015 Hki Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki LÄHIÖ - STRATEGIA - YHTEISTYÖ Lahden kaupungin strategia

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20. Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta GRANKULLA GRANKULLA KAUNIAINEN 1900-1910 (KAUNIAINEN) 1900-luvun alku - noin 1920-luvulle Thurmanin puistotie

Lisätiedot

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A K10 - AUKIOIDEN KORTTELI rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A Tontti 3 2 214 m 2 käytetty rakennusoikeus: n.5920 m2 (tarkista) e 2,7 59 ap (39 ap kellarissa, 20 ap pihalla) PUUTARHAKATU

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 1/17 Kalajoen kaupunki Kalajoen keskustan osayleiskaava Sp 2/17 1 NYKYTILA Kalajoen keskustan läpi kulkeva valtatie E8 on yksi keskustan näkyvimmistä elementeistä. Valtatien varsi on tällä hetkellä hajanainen

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 KH 23.3.2015 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 TEKNINEN TOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 1 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 YLEISTÄ Suunnittelutehtävän tavoitteena oli määritellä kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolella

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho

TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho TIIVISTELMÄ Kivat naapurit selvitys (Kina) Jyväskylän kaupungin yleiskaavan luonnosvaihe 24.4.-21.5.2012 Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho Mitä missä miksi? Yksi Jyväskylän kaupungin yleiskaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA

KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA KAITAA IIVISNIEMI OSAYLEISKAAVA TAVOITTEET / OHEISMATERIAALI Väestö, asuminen, julkiset palvelut, päivittäistavarakauppa ja työpaikat 2012 Kaupunkisuunnittelukeskus, yleiskaavayksikkö 15.10.2012 Ritva

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

PANK AR ANNAN VANHAINKOTI- JA TERVEYSKESKUSALUEEN VIITESUUNNITELMA 2 6.1 0. 2 0 11

PANK AR ANNAN VANHAINKOTI- JA TERVEYSKESKUSALUEEN VIITESUUNNITELMA 2 6.1 0. 2 0 11 PANK AR ANNAN VANHAINKOTI- JA TERVEYSKESKUSALUEEN VIITESUUNNITELMA MO NIK KO - H A N K E T I M O S AV I L E P O 2 6.1 0. 2 0 11 SUUNNITTELU- Alue Pankarannan vanhainkodin ja Pankalammen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9.

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9. VAPAAT YRITYSTONTIT 11. 6. 10. 7. 5. 4. 8. 3. 9. 2. 1. Pääsette tonttien tarkempiin tietoihin klikkaamalla kyseisen tontin numeroa Leppävirran vapaat yritystontit 1. Pohjukansalon teollisuusalueella, Pöllipolun

Lisätiedot

TIKKUTEHTAANTIE 1 40800 JYVÄSKYLÄ

TIKKUTEHTAANTIE 1 40800 JYVÄSKYLÄ TIKKUTEHTAANTIE 1 40800 JYVÄSKYLÄ TOIMISTORAKENNUS TONTTEINEEN Maa pinta-ala: 1,9 ha Rakennukset: 8.300 m 2 KEHITYSKOHDE Kaupan kohteena on kaksi (2) kiinteistöä rakennuksineen Osoite: Tikkutehtaantie

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita ASUNTOINFO 7.2.2014 projektinjohtaja Outi Säntti Tässä esityksessä hankkeita lännestä itään. Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE IMPOLAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO. AIKA Keskiviikkona, 12.8.2009, kello 13.00-15.00

LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE IMPOLAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO. AIKA Keskiviikkona, 12.8.2009, kello 13.00-15.00 LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE IMPOLAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO AIKA Keskiviikkona, 12.8.2009, kello 13.00-15.00 PAIKKA Impolan kaupunginosa Sininen lounashuone OSANOTTAJAT: Aarne Saari As

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma 2013-2014 28.11.2012 1. CITYKORTTELIN ASEMAKAAVAT

Kaavoitusohjelma 2013-2014 28.11.2012 1. CITYKORTTELIN ASEMAKAAVAT 1. CITYKORTTELIN ASEMAKAAVAT Citykorttelista järjestettiin keväällä 2011 arkkitehtuurikilpailu alueen kaupunkikuvallisesta kehittämisestä. Kiinteistönomistajien ja kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Karitta Laitinen Eija Huuhka. Lahden ostoskeskukset

Karitta Laitinen Eija Huuhka. Lahden ostoskeskukset Karitta Laitinen Eija Huuhka Lahden ostoskeskukset Karitta Laitinen Eija Huuhka Lahden ostoskeskukset Aalto-yliopiston julkaisusarja Aalto-TT 17/2012 Taitto: Karitta Laitinen SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006

KAUPUNGINHALLITUS 18.05.2009 1 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 2006 / 5 LISTAN ASIANRO 9 9 ASIANRO 5966 / 503 / 006 LIITTEET OHEISMATERIAALI KARAKALLIO JA KARAKALLION KESKUSTA, ASEMAKAAVOJEN MUUTOSTEN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ALUE 3608 (OSITTAIN KV-ASIA)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

OSIO 2. TARKENTUNUT MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA YDINKESKUSTAN ALUEELTA RAISIO JATKOSUUNNITTELU 23.3.2011 31 KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY

OSIO 2. TARKENTUNUT MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA YDINKESKUSTAN ALUEELTA RAISIO JATKOSUUNNITTELU 23.3.2011 31 KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY OSIO 2. TARKENTUNUT MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA YDINKESKUSTAN ALUEELTA RAISIO JATKOSUUNNITTELU 23.3.2011 31 KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY YDINKESKUSTA Keskikaupungin ydinalueen kehittämismahdollisuudet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(9) KORTTELIN 86 JA 87 ASEMAKAAVAN MUUTOS (TORVENSOITTAJANKADUN JA KELLONSOITTAJANKADUN VÄLINEN ALUE) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Alakaupungin

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot