KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES SISÄLTÖ:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES SISÄLTÖ:"

Transkriptio

1 KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES 1 SISÄLTÖ: 1. LÄHTÖKOHTIEN ARVIOINTI MITEN HANKE SOPII NYKYISIIN TAVOITTEISIIN? MITKÄ OVAT HANKKEEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET? MIKÄ ON HANKKEEN SUHDE KESKUKSIIN JA KAUPAN PALVELUVERKKOON?...3 Palvelu- ja keskusverkon analyysi...3 Tunnusluvut ja mitoitus...3 Myymälätyyppi MITKÄ OVAT HANKKEEN VAIHTOEHDOT? OSTOVOIMA JA SEN KEHITYS VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MITEN OSTOSMARKAT LIIKKUVAT? MITÄ TAPAHTUU YHDYSKUNTARAKENTEESSA?...5 Palveluverkko...5 Rakentaminen...6 Keskusten väliset suhteet MITEN KAUPUNKIKUVA MUUTTUU? MITKÄ OVAT ASIOINTIMATKOJEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET? MITÄ TAPAHTUU KUNNALLISTALOUDESSA?...6 Vaikutuskokonaisuus...7 Vaikutusten merkittävyys SÄÄSTÄVÄTKÖ KULUTTAJAT? MUUTTUUKO ASUKKAIDEN ARKIELÄMÄ?...8 Saavutettavuus...8 Sosiaaliset vaikutukset MITKÄ OVAT TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET?...8 Rakentamisvaihe...9 Toimintavaiheen välittömät vaikutukset...9 Toimintavaiheen välilliset vaikutukset...9 Nettovaikutus...9

2 2 1. Lähtökohtien arviointi 1.1 Miten hanke sopii nykyisiin tavoitteisiin? Arvioinnissa tarvittavat perustiedot ovat nykyisen vähittäiskaupan suuryksikön ja mahdollisen vähäisen laajennuksen osalta: nykyinen kokonaiskerrosala; 2737 m 2 ja laajennus 500 k-m 2 yhteensä 3237 k-m 2. päivittäis- ja erikoistavaran myyntipinta-ala; koko ala sisältää päivittäistavara-, käyttötavara-, kirjakauppa ja kahviovalikoiman, tyyppi; Supermarket (S-market, posti, pankki ja Alko), sijaintipaikka; Nurmeksen Porokylässä keskustan asemakaava-alueella, pysäköintijärjestelyt; toteutettu (noin 155 autopaikkaa) ja kunnossa (myös laajennuksen kanssa), myyntitavoite päivittäis- ja erikoistavaroissa 13 milj. /v valmistumisajankohta; 1971, laajennus Alkolla Hankkeen suhde olemassa oleviin maankäyttöä ja palvelujen kehittämistä koskeviin kunnan suunnitelmiin ja tavoitteisiin: Hanke vastaa ja tukee maankäytön ja kaupallisten palvelujen kehittämistä kunnassa asetettujen suuntaviivojen mukaisesti, alueen asemakaavamuutos on parhaillaan vireillä, jossa tunnustetaan olemassa oleva tilanne eli jo toteutunut vähittäiskaupan suuryksikkö (Huom! S-markettia laajennettaessa Alkon tiloilla maankäyttö- ja rakennuslain kirjoittajalta tiedusteltiin lain tulkintaa siitä muodostaako Alkolla laajennettuna S-market vähittäiskaupan suuryksikön, kun eri liikkeet voitiin sulkea omaksi tilakseen. Vastaus oli; ei muodosta. Tämän jälkeen lakia on muutettu siten, että se nyt muodostaakin vähittäiskaupan suuryksikön). Hanke ei vielä näy kunnan yleiskaavassa, koska Nurmeksen keskustaajaman yleiskaava on vuodelta 1975 ja siten on jo vanhentunut. Tämän kaupan laajennus (nyt vähittäiskaupan suuryksikkö) on toteutettu poikkeamisluvalla ja on jo siten olemassa. Yleiskaavan tarkistamista tavoitellaan lähitulevaisuudessa, jossa selvitetään mahdollisuudet sijoittaa Porokylän alueelle useampiakin kaupan suuryksiköitä (vähintään toinen), koska Spar-ketju on vaikeuksiensa vuoksi lopettanut myymälänsä Porokylästä, eikä noihin tiloihin kilpailuvirastokaan löytänyt jatkajaa. Näin ollen kilpailu pääasiassa nyt tapahtuu kahden ketjun S-ketjun ja K-ketjun kesken. Hanke vastaa ja tukee maankäytön ja kaupallisten palvelujen kehittämistä myös ylikunnallisesti eli koko seudulla asetettuja suuntaviivoja, koska maakuntakaavaehdotuksessa Porokylän keskusta on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (c). Näille alueille suositellaan sijoitettavaksi kaupan suuryksiköt. Naapurikuntiin tällä kaupan suuryksiköllä ei ole ollut erityistä merkitystä. 1.2 Mitkä ovat hankkeen toteuttamismahdollisuudet? Hanke on jo kaikilta osiltaan vain vähäistä laajennusta lukuun ottamatta toteutettu. Myöhemmin toteutettavaksi siirtyvä laajennus (noin 500 m 2 ) on vähäinen, jolla ei ole suurta merkitystä esimerkiksi liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä muuhun infrastruktuuriverkkoon, koska

3 nekin on rakennettu ja kunnossa. Laajennuksen alta osa autopaikoista siirtyisi toisaalle joko viereiselle teollisuusalueelle, josta kyseistä tarkoitusta (lähinnä henkilökuntaa) varten on jo vuokrattu tarvittava alue (alue on myös merkitty asemakaavamuutosehdotukseen) tai viereiselle LPA -alueelle. Tämän suurmyymälän laajennukseen vaikuttavat Spar -marketin lopettamisen myötä myymälätilakapasiteetin vapautuminen, johon kilpailuviranomaisetkaan eivät löytäneet jatkajaa ja nyttemmin liiketilat ovat erikoiskaupan käytössä. Väestömäärään suhteutettuna näin vapautunutta vähittäiskaupan myymäläpinta-alaa voisi kasvattaa toisissa vielä jäljellä olevissa marketeissa kuten esimerkiksi S-marketissa ja K-marketissa. Suurmyymälä sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle Porokylän keskustan asemakaava-alueelle. Koska hanke on jo toteutettu, niin se soveltuu hyvin luonnonoloihin, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Hankkeen vaikutusalueella kulttuuriympäristöön tai kaupunkikuvaan liittyviä arvoja, ne on asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa jo otettu huomioon Mikä on hankkeen suhde keskuksiin ja kaupan palveluverkkoon? Palvelu- ja keskusverkon analyysi Tämä jo toteutettu vähittäiskaupan suurmyymälä sijoittuu seudun ja kunnan pää- ja alakeskuksiin sekä kaupan palveluverkkoon nähden kohtuullisesti tukien koko Nurmeksen kaupan palveluiden tavaravalikoimaa. Nurmes on kolmen keskuksen kaupunki ja jokaisessa keskuksessa ovat omat kaupat ja erikoisliikkeet. Tunnusluvut ja mitoitus Vuonna 2008 päivittäistavaramyynti asukasta kohti S-marketissa on ollut noin 1290 euroa, päivittäistavarapinta-ala asukasta kohti oli noin 0,11 m2. Suurmyymälän myyntipinta-alan ja kerrosalan suhdetta voidaan hahmottaa kertomalla myyntipinta-ala 1,5:llä (näin on tehty esimerkiksi Suurmyymälätyöryhmän mietinnössä 1997). Vähittäiskaupan palvelujen kaavallisena mitoitusperusteena on pidetty jo toteutettua yksikköä siten, että asukaslukuun ja alueeseen suhteutettuna nykyistä kaupan suuryksikköä tulisi laajentaa 500 m 2 :llä. Myymälätyyppi Toteutettu myymälätyyppi on supermarket, jossa on S-market, posti, pankki ja Alko, 1.4 Mitkä ovat hankkeen vaihtoehdot? Hankkeen vaihtoehdot ovat: 0 vaihtoehto; Laajennusta ei sallita. Kauppa jää edelleen kaupan suuryksiköksi. 1 vaihtoehto; Realistisin kaupan laajennussuunta sallittaisiin nykyisen rakennuksen luoteispuolelle. Kauppa täyttäisi kokonsa puolesta kuntakoon mukaiset myymälätilat ja yhtenäinen autopaikoitusalue (noin 75 autopaikkaa) säilyisi rakennuksen toisella puolella eikä Alkon tiloja tarvitsisi siirtää toisaalle.

4 2 vaihtoehto; Vähemmän realistinen laajennus olisi nykyisen rakennuksen kaakon puolelle. Kauppa täyttäisi kokonsa puolesta kuntakoon mukaiset myymälätilat, mutta Alko joutuisi siirtymään toisaalle ja yhtenäinen autopaikoitusalue kaventuisi, mutta rakennuksen toisella sivustalla (noin 50 autopaikkaa) säilyisi. Huom! Muita realistisia laajennussuuntia ei ole Ostovoima ja sen kehitys Ostovoimaa (ts. kuluttajien käyttämää rahamäärää) ja sen kehitystä koskevan tarkastelun tarkoituksena on ensinnäkin selvittää: kuinka suuri on se markkina, jonka jakaja tämä suurmyymälä on nyt ja laajennuksen jälkeen? Mikä on suurmyymälän tavoitteena olevan myynnin suhde kunnan ja seudun ostovoimaan? Näihin molempiin kysymyksiin voi todeta, että ne eivät ole merkittäviä. Ostovoiman kehitystä (kasvua tai vähenemistä) koskevan tarkastelun tarkoituksena on puolestaan kartoittaa myymälätarpeen tulevaa kehitystä: Ostovoimatarkastelu on tehty ensinnäkin suurmyymälän sijaintikunnan ja koko seudun tasolla arvioituna hyvin yleisellä tasolla. Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia kartoitettaessa tehtyä ostovoiman siirtymätarkastelua varten tarvittaisiin lisäksi tietoa ostovoiman jakautumisesta seudulla (eri kunnissa) sekä kunnanosissa (sijaintikunnassa, mutta suurmyymälän sijoittumisesta riippuen mahdollisesti myös naapurikunnissa). Arvioidut vaikutukset ovat vähäiset, joten hyvin yksityiskohtaista selvitystä ei ole tehty. Alueen ostovoima on laskettu väestö- ja kulutustietojen avulla (alempana) seuraavasti: kulutus /henkilö/vuosi x väestömäärä. Ostovoima kuvaa kuluttajien ostopotentiaalia tällä alueella. Heinäkuun 2009 lopulla Nurmeksen väestömäärä oli 8644 asukasta. Kotitalouksien reaalisen ostovoiman arvioidaan nousevan vuosittain vajaan neljän prosentin vauhdilla. Päivittäis- ja erikoistavaroiden kulutus vaihtelee jonkin verran tällä alueella. Myymälätarpeen kehitys / ostovoima ja myymälän myyntitehokkuus: Päivittäistavarakaupan laskennallinen ostovoima Nurmeksessa 20,4 milj. ja päivittäistavarakaupan toteutunut myynti Nurmeksessa v oli 24,5 milj., matkailijoiden ja Nurmeksessa lomiaan viettävien tuoma sisäänvirtaus on näin ollen 4,1 milj. (lähipaikkakunnista sisäänvirtausta ei merkittävästi tapahdu). S-marketin myyntitehokkuus v (1.000 /myyntineliö), kun Nurmeksessa keskimääräinen myyntitehokkuus oli 658 /myyntineliö. Ostovoima ei sanottavasti kasva, koska väestö alueella pysyy kutakuinkin ennallaan, joten se ei välttämättä lisää päivittäistavaratilojen tarvetta, vaan ostovoiman vähäinenkin kasvu näkyy päivittäistavarakaupassa ostosten kohdistumisena kalliimpiin erikoistavaroihin ja laajempaan valikoimaan. Tämä voi nostaa päivittäistavaroiden kulutuksen euromääräistä arvoa ja siten myös kasvattaen pinta-alatarvetta. Tarkastelun taustaksi on selvitetty ostovoiman nykyiset virtaukset: miten ostoseurot liikkuvat alueiden välillä? Selvitystä ei kuitenkaan ole tarkennettu myymäläkohtaisella tarkastelulla (tältä alueelta näin paljon näihin myymälöihin). Suurmyymälän vaikutusta koskeva tarkastelu on tehty Nurmeksesta. S-marketin asiakaskunnasta tulee 46,6 % yli kymmenen kilometrin päästä, joka kertoo siitä, että S-market on vetovoimaisin päivittäistavarakaupan yksikkö Nurmeksessa laajan tarjontansa vuoksi.

5 5 Arvioinnin lähtötietoina tarvittaisiin ostovoimaa laskettaessa käytettävien väestö- ja kulutustietojen lisäksi uusimmat saatavilla olevat myymäläkohtaiset vuosimyynnit sekä suurmyymälän tavoitteena laajennuksen jälkeen oleva myynti 15 milj. /v. Myynnin kasvu tulee lähinnä ulosvirtauksen vähenemisen kautta (Joensuu, Kuopio ja Kajaani), Nurmeksen sisäisiin markkinaosuuksiin laajennuksella on vähäinen merkitys. 2. Vaikutusten arviointi 2.1 Miten ostosmarkat liikkuvat? Tämä suurmyymälä ei enää aiheuta merkittäviä ostovoiman siirtymiä, koska se on jo olemassa ja mahdolliset siirtymiset ovat jo tapahtuneet, mutta laajennusosan toteuduttua vain vähäinen osa kuluttajien ostoseuroista siirtyy tänne. Arvion lähtökohtana on ostovoiman nykyinen alueellinen jakautuminen (ks. edellä kohta 1.5 Ostovoima ja sen kehitys). Suurmyymälän vaikutusalue on noin naapurikuntien puolivälissä, koska kussakin kunnassa ovat omat kauppansa ja palvelunsa, vain Valtimolta voi jonkin verran ostovoimaa siirtyä muun hallinnon palvelujen saatavuuden perässä Nurmekseen. Vaikutus on kuitenkin vähäinen. 2.2 Mitä tapahtuu yhdyskuntarakenteessa? Tämän jo olevan suurmyymälän vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen on kartoitettu arvioimalla muutoksia, jotka kohdistuvat: Palveluverkkoon - Porokylän alueelle siirtyy jonkin verran ostoseuroja, koska Porokylässä on liikerakennusten keskittymä. - Itäisestä ja Läntisestä kaupunginosista ostoseuroja lähtee jonkin verran Porokylään. Rakentamiseen - liikenneverkko on jo rakennettu, eikä laajennus aiheuta muutoksia liikenneverkkoon. - toimitilat pysyvät ennallaan, laajennus ei aiheuta muutoksia. - asuntoihin ei vaikutusta olevalla eikä laajennetulla suurmyymälällä. Keskusten välisiin suhteisiin Näihin muutoksiin ja niiden seurauksiin on voitu vaikuttaa kaavoituksella, esimerkiksi yhdyskuntarakennetta koskevilla ratkaisuilla. Palveluverkko Nykyinen suurmyymälä ei muuta vaikutusalueensa palveluverkkoa. Vaikutusalue ja sen osaalueet on määritelty suurmyymälän aiheuttamien ostovoiman siirtymien perusteella. Nurmeksen S-market tarvitsee lisää myyntipinta-alaa laajentaakseen valikoimaa. S-marketin nykyiset käytössä olevat neliöt eivät mahdollista ko. kantakeskuksen riittävää kysynnän tyydyttämistä (esim. lähialueiden aluekeskusten S-marketeissa on huomattavasti enemmän myyntineliöitä). S-marketin laajennuksella pyritään estämään ulosvirtausta Nurmeksesta. Alueella, jonne ostoseuroja siirtyy, tapahtuu hienoista vilkastumista ja kehitystä parempaan suuntaan.

6 Alueilla, joilta ostoseuroja lähtee, tapahtuu hienoista kaupallisten palveluiden saatavuuden heikentymistä, mikä näkyy kaupallisten palveluiden valikoiman suppenemisena erityisesti laajemmissa ja erikoisvalikoimissa, mutta ne ovat kuitenkin saatavana Porokylästä esim. kyytipoikakuljetusta hyväksi käyttäen. Rakentaminen Olevan suurmyymälän vaikutus ei aiheuta toimenpiteitä katuverkkoon, liittymiin, ym. Liikenteen ohjausjärjestelmiin koska ne ovat jo rakennetut ja ovat sellaisessa kunnossa, että hieman lisääntyvä liikenne sujuu. Suurmyymälä tukee olevaa yhdyskuntarakennetta. Keskusten väliset suhteet Nykyisellä suurmyymälällä ei nyt eikä laajennuksenkaan jälkeen ole suurta merkitystä eri keskustojen välisiin suhteisiin palveluverkossa ja rakentamisessa. Porokylästä on jo pitemmän aikaa ollut nähtävissä kaupallisen palveluiden keskittymän muodostuminen. Läntiseen kaupunginosaan taas on muodostumassa hallinnollisten palvelujen keskittymä ja Itäiseen kaupunginosaan liikunta- ja matkailupalvelujen keskittymä Miten kaupunkikuva muuttuu? Kaupunkikuvaan ei suurmyymälällä ole suurtakaan merkitystä, koska rakennus on jo toteutettu ja laajennus on toteutettavissa olevaan rakennukseen soveltuvana. Tosin kaupallisten palvelujen tarjontaan se hieman vaikuttaa valikoiman erikoistuessa ja laajentuessa. Suurmyymälällä on kunnan imagoon kauppapaikkana myönteinen vaikutus. Liikenteellisten vaikutusten osalta voisi todeta, että liikenne hieman lisääntyy, mutta Porokylänkatu on rakennettu ja mitoitettu kauppakaduksi ja se on riittävä vaikka kauppaa laajennettaisiinkin. Luonnon erityispiirteenä voisi mainita, että alue on tärkeää pohjavesialuetta. 2.4 Mitkä ovat asiointimatkojen liikenteelliset vaikutukset? Asiointimatkojen liikenteelliset vaikutukset eli suorite ja sen perusteella laskettavat kustannukset sekä päästö- ja meluvaikutukset ovat vähäiset eikä laajennus niitä juurikaan muuta. Vaarana on, että tällaisella taantuvalla paikkakunnalla kuten Nurmes kaikki kaupat näivettyisivät, niin kaupallisten palvelujen asiointimatkat suuntautuisivat vieläkin suuremmalta osalta naapurikaupunkeihin Joensuuhun, Kuopioon ja Kajaaniin, mikä olisi yhteiskunnan kannalta monessa mielessä huono asia. Kaupassakäyntikertojen viikoittaiseen lukumäärään ja asiointiyhteyteen (työmatkalla, erikseen kotoa tai muussa yhteydessä) voi nähdä, että käyntikerrat harvenevat, mutta kerralla ostetaankin sitten enemmän. 2.5 Mitä tapahtuu kunnallistaloudessa? Suurmyymälän vaikutukset ovat välittömiä eli kunnan talouteen suoraan kohdistuvia vero yms. tuloja ja menoina kuntatekniikan rakentamisena, mikä on jo toteutettu.

7 Tässä yhteydessä on keskitytty vaikutuskokonaisuuden ja yksittäisten vaikutuserien merkittävyyden hahmottamiseen. Vaikutuskokonaisuus Välittömät tulot koostuvat useista yksittäisistä tuloeristä, kuten kaavoitusmaksusta. Verotuloja kunta saa palkoista, kiinteistöverosta ja yhteisöverosta. Palkoista saatavat välittömät verotulot ovat liittyneet kauppayksikön rakentamisvaiheeseen eli kyseessä ovat rakennushankkeen työllistämien henkilöiden palkoista maksettavat kunnallisverot. Verotulojen lisäksi kunta on saanut välittömiä tuloja maan myynnistä, tonttien tai kiinteistöjen vuokrista sekä muista yksittäisistä tuloeristä. Välittömät menot koostuvat suunnittelu-, kaavoitus- ja rakennusvalvontamenoista sekä kunnallistekniikan rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksista. Näiden lisäksi menoja on voinut aiheutua maan tai kiinteistöjen lunastuksesta, hankinnasta ja kunnossapidosta. Nämä kaikki ovat kuitenkin vähäisiä yksistään tämän kauppapaikan tarvetta ajatellen. Vaikutusten merkittävyys Merkittävimpiä tuloeriä ovat vuosittain toistuvat kiinteistö- ja yhteisöverot, joita kertyy yhteensä noin /v. Suurmyymälän rakentamisvaiheen palkoista saatavien kunnallisverotulojen merkitystä pienentää yksittäisen kunnan kannalta katsottuna se, että tulot jakautuvat työntekijöiden asuinpaikan mukaan useammalle kunnalle. Tämä koskee myös suurmyymälän toimintavaiheessa mahdollisesti toteutuvaa kunnallisverotulojen lisääntymistä. Merkittävimmät menot ovat aiheutuneet ja aiheutuvat liikennealueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tässä tapauksessa maanhankintamenoja ei viime vuosina ole ollut, van ne ovat tapahtuneet jo aikaisemmin. Päivittäistavaramyymäläverkon harveneminen voi ääripäässään johtaa liikuntarajoitteisten henkilöiden ja vanhusten omatoimisen kaupassakäynnin vähenemiseen taikka loppumiseen. Tämä taas aiheuttaa kunnalliselle sosiaalitoimelle lisäkustannuksia, koska kunnan on järjestettävä ao. henkilöille ostosten tekoa korvaavia toimintoja Säästävätkö kuluttajat? Tämä kaupanyksikkö suurmyymälänä voi pitää päivittäistavaroiden hinnat jonkin verran muita myymälöitä alempana. Hinnoissa esiintyy aina alueellista, paikallista, myymälätyypeittäistä ja myymäläkohtaista vaihtelua. Tämän vuoksi keskimääräisten erojen käyttöä parempi ratkaisu olisi tarkastelualuekohtainen selvitys, mutta sellaista ei ole tässä tapauksessa katsottu tarpeelliseksi tehdä. Säästövaikutusta laskettaessa on tietenkin otettava huomioon myös asiointimatkoista aiheutuvat kustannukset, koska suurmyymälässä asioitaessa käytetään useammin henkilöautoa kuin muihin myymälätyyppeihin suuntautuvilla matkoilla. Nurmeksessa tämä ei ole merkittävä tekijä, koska täällä on pitkät välimatkat ja joka tapauksessa autoa käytetään lähes poikkeuksetta, vain myymälöiden vieressä olevat voivat käydä kaupassa ilman autoa:

8 Asiakkaat säästävät mm. polttoainekuluissa ja ajankäytössä kun ei tarvitse lähteä naapurikaupunkeihin asioimaan kun S-marketin valikoimat kasvavat lisätilan myötä. Mikäli pahin skenaario annettaisiin tapahtua, niin säästövaikutukseen tulisi laskea se, että jouduttaisiin kaupan palvelut hakemaan Joensuusta, Kuopiosta tai Kajaanista (näihin edestakaista matkaa noin 260 km) Muuttuuko asukkaiden arkielämä? Asukkaiden arkielämään kohdistuvat vaikutukset ovat palveluverkossa tapahtuvien muutosten seurausvaikutuksia. Nämä seurausvaikutukset voidaan jakaa: palvelujen saavutettavuudessa tapahtuviin muutoksiin sekä sosiaalisiin vaikutuksiin. Saavutettavuus Palvelujen saavutettavuudessa tapahtuvia muutoksia on tarkasteltu sekä fyysisenä että koettuna ilmiönä. Fyysistä saavutettavuutta (liikkumismahdollisuuksia) tarkasteltaessa kysymys on ollut ensinnäkin siitä, miten tämä suurmyymälä sijoittuu asutukseen, liikenneväyliin, joukkoliikenteen reitteihin ja pysäkkeihin sekä kevyen liikenteen väyliin nähden. Tässä tarkastelussa tämä suurmyymälä sijoittuu erittäin hyvin, sijoittuuhan se asemakaava-alueelle keskelle laajenevaa kaupunkia. Kulku tähän suurmyymälään käy suhteellisen helposti, ainut alue on Itäinen kaupunginosa (Hyvärilä), josta tulee matkaa noin 5-6 km. Kyytipoikakuljetukset tuovat autottomille helpotusta näihin kauppareissuihin. Muuta julkista liikennettä ei ole koko kaupungissa. Eri kaupunginosissa jatkuu kauppojen pito edelleen. Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Kyseessä ovat siis vaikutukset ihmisten jokapäiväisiin toimintoihin, elämäntapaan ja elämän laatuun (Juslen 1995). Näitä vaikutuksia ei ole erikseen kartoitettu, vaan on katsottu, että: palveluverkon muutos ei aiheuta väestöryhmien keskinäistä eriarvoistumista siinä määrin, että se olisi merkittävää, asiointitapahtumaa tarkasteltaessa jo saatujen kokemusten perusteella on arvioitu, että kaupassakäynti tapahtumana jokapäiväisissä ihmisten toiminnoissa on suuri merkitys, koska kaupassakäynnin yhteydessä tapaa tuttuja ihmisiä ja voi rupatella asioista. Asukkaiden vuorovaikutukset lisääntyvä ja laatuaikaa jää enemmän, kun ei tarvitse lähteä pitkille kauppareissuille. 2.8 Mitkä ovat työllisyysvaikutukset? Työllisyysvaikutukset ovat jakautuneet ja jakautuvat ajallisesti kahteen osaan, suurmyymälän rakentamisvaiheeseen ja toimintavaiheeseen. Molemmissa vaiheissa on ollut ja on välittömiä ja välillisiä työllisyysvaikutuksia, jotka kohdistuvat eri toimialoille. Näiden osavaikutusten ja

9 etenkin vaikutuskokonaisuuden selvittäminen on hyvin vaikeaa eikä sitä ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista selvittää. Tämä suurmyymälä on kuitenkin lisännyt kaupan palvelualan työpaikkoja ja antanut vakautta työllistymiseen paikkakunnalla. Kauppa on hyvin suosittu myös paikkakunnalla lomailijoiden ja matkailijoiden keskuudessa. Rakentamisvaihe Rakentamisvaiheen välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset on arvioitu tarkastelukohteena olevan suurmyymälän laajennuksen aikaisina työpaikkoina ja välillisinä työpaikkoina noin 10 miestyövuotta. Toimintavaiheen välittömät vaikutukset Toimintavaiheen välittömiä vähittäiskauppaan kohdistuvia työllisyysvaikutuksia on tarkasteltu ja tultu siihen tulokseen, että työpaikat ovat lisääntyneet tai laajennuksen ansiosta lisääntyvät noin 2-3 työpaikkaa. Tämä on tapahtunut vertaamalla keskenään toiminnassa ja suunnitteilla oleva (laajennus) suurmyymälöiden sijaintia, tyyppiä, kokoa, myyntiä ja työpaikkojen lukumäärää. Toimintavaiheen välilliset vaikutukset Toimintavaiheen välilliset työllisyysvaikutukset liittyvät suurmyymälän hyvään kustannustehokkuuteen, minkä seurauksena niillä on muuhun vähittäiskauppaan nähden alempi hintataso. Tämä merkitsee asiakkaille ostovoiman säästöä, josta osa kanavoituu takaisin erilaiseen kulutukseen kansantaloudessa. Sitä kautta syntyy välillisesti uutta työllisyyttä ja verotulojen kasvua eri sektoreilla, siis myös muulla kuin vähittäiskaupan alalla. Suurmyymälän hintaedusta syntyvän vaikutusketjun kautta toteutuvat työllisyysvaikutukset on mahdollista selvittää, mutta tutkimustiedon puutteen vuoksi arviointia ei ole suoritettu, koska suurmyymälä on jo käytössä, eikä asia siitä mihinkään muutu. Tämä suurmyymälä vahvistaa olemassa olevien työpaikkojen säilymistä etenkin näinä huonoina taloustaantuman aikoina. Nettovaikutus Nettovaikutus on positiivinen ja se lasketaan välittömän työllisyysvaikutuksen, hintaetuun perustuvan välillisen työllisyysvaikutuksen ja kauppayksikön rakentamisvaiheessa toteutuvan työllisyysvaikutuksen perusteella. Tämän kaupan suuryksiköitymisen työllisyysvaikutus vuosina oli vuositasolla Nurmeksessa: yhteensä + 15 henkilötyövuotta (välitön +5, välillinen +0 ja rakentamisvaihe +10). 9 Nurmeksessa NURMEKSEN KSAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Ympäristön hallinta Kaavoituspäällikkö Martti Piironen

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi

Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi 1 2 Esipuhe Tämä maankäyttö- ja rakennuslain soveltamista opastava julkaisu koskee vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten selvittämistä ja

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa Malmin lentokenttäalueen kaavarunko Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa TYÖOHJELMA 22.3.2016 Työn tausta Malmin lentokentän alueelle laaditaan

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous F C G S uunnittelukeskus O y Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista 3.11.2009 Kimmo Koski Työn tarkoitus ja toteutus Millaisia ovat yhdyskuntarakenteeseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Itäisen 121 kaupunginosan korttelin nro 18 asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (Lehtorinne) Kuva 1: Kaavamuutos alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 33. KAUPUNGINOSAN OSA KORTTELISTA 11 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Asemakaava- ja osittaisen rantaosayleiskaavamuutoksen ja -laajennuksen selostus

Asemakaava- ja osittaisen rantaosayleiskaavamuutoksen ja -laajennuksen selostus Nurmeksen kaupungin Hyvärilän 123 kaupunginosan asemakaavan- sekä Pielisen Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos ja -laajennus (Ellun alueen moottorikelkka- ja koiravaljakkoura sekä yhteiskäyttö

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen selostus

Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosanrajan muutos ja Laamilan 133 kaupunginosan asemakaavan laajennus (Ylikyläntie 541-895-1-5928) Kuva 1: Kaavamuutoksen ja -laajennuksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU m²

KODIN KESKUS, JOENSUU m² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN TOIMITILAA Joensuun Raatekankaalle keskeiselle kaupan alueelle Lieksaan ja Nurmekseen sekä Kontiolahdelle/Kajaaniin

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA

ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA HELJÄ AARNIKKO / JUHANA RAUTIAINEN 12.4.2012 2 HAJARAKENTAMISEN TYÖPAJA Yhdyskuntarakenteen seuranta (YKR) Taajama YKR-Taajama on vähintään 200

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2013 DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot