KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES SISÄLTÖ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES SISÄLTÖ:"

Transkriptio

1 KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES 1 SISÄLTÖ: 1. LÄHTÖKOHTIEN ARVIOINTI MITEN HANKE SOPII NYKYISIIN TAVOITTEISIIN? MITKÄ OVAT HANKKEEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET? MIKÄ ON HANKKEEN SUHDE KESKUKSIIN JA KAUPAN PALVELUVERKKOON?...3 Palvelu- ja keskusverkon analyysi...3 Tunnusluvut ja mitoitus...3 Myymälätyyppi MITKÄ OVAT HANKKEEN VAIHTOEHDOT? OSTOVOIMA JA SEN KEHITYS VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MITEN OSTOSMARKAT LIIKKUVAT? MITÄ TAPAHTUU YHDYSKUNTARAKENTEESSA?...5 Palveluverkko...5 Rakentaminen...6 Keskusten väliset suhteet MITEN KAUPUNKIKUVA MUUTTUU? MITKÄ OVAT ASIOINTIMATKOJEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET? MITÄ TAPAHTUU KUNNALLISTALOUDESSA?...6 Vaikutuskokonaisuus...7 Vaikutusten merkittävyys SÄÄSTÄVÄTKÖ KULUTTAJAT? MUUTTUUKO ASUKKAIDEN ARKIELÄMÄ?...8 Saavutettavuus...8 Sosiaaliset vaikutukset MITKÄ OVAT TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET?...8 Rakentamisvaihe...9 Toimintavaiheen välittömät vaikutukset...9 Toimintavaiheen välilliset vaikutukset...9 Nettovaikutus...9

2 2 1. Lähtökohtien arviointi 1.1 Miten hanke sopii nykyisiin tavoitteisiin? Arvioinnissa tarvittavat perustiedot ovat nykyisen vähittäiskaupan suuryksikön ja mahdollisen vähäisen laajennuksen osalta: nykyinen kokonaiskerrosala; 2737 m 2 ja laajennus 500 k-m 2 yhteensä 3237 k-m 2. päivittäis- ja erikoistavaran myyntipinta-ala; koko ala sisältää päivittäistavara-, käyttötavara-, kirjakauppa ja kahviovalikoiman, tyyppi; Supermarket (S-market, posti, pankki ja Alko), sijaintipaikka; Nurmeksen Porokylässä keskustan asemakaava-alueella, pysäköintijärjestelyt; toteutettu (noin 155 autopaikkaa) ja kunnossa (myös laajennuksen kanssa), myyntitavoite päivittäis- ja erikoistavaroissa 13 milj. /v valmistumisajankohta; 1971, laajennus Alkolla Hankkeen suhde olemassa oleviin maankäyttöä ja palvelujen kehittämistä koskeviin kunnan suunnitelmiin ja tavoitteisiin: Hanke vastaa ja tukee maankäytön ja kaupallisten palvelujen kehittämistä kunnassa asetettujen suuntaviivojen mukaisesti, alueen asemakaavamuutos on parhaillaan vireillä, jossa tunnustetaan olemassa oleva tilanne eli jo toteutunut vähittäiskaupan suuryksikkö (Huom! S-markettia laajennettaessa Alkon tiloilla maankäyttö- ja rakennuslain kirjoittajalta tiedusteltiin lain tulkintaa siitä muodostaako Alkolla laajennettuna S-market vähittäiskaupan suuryksikön, kun eri liikkeet voitiin sulkea omaksi tilakseen. Vastaus oli; ei muodosta. Tämän jälkeen lakia on muutettu siten, että se nyt muodostaakin vähittäiskaupan suuryksikön). Hanke ei vielä näy kunnan yleiskaavassa, koska Nurmeksen keskustaajaman yleiskaava on vuodelta 1975 ja siten on jo vanhentunut. Tämän kaupan laajennus (nyt vähittäiskaupan suuryksikkö) on toteutettu poikkeamisluvalla ja on jo siten olemassa. Yleiskaavan tarkistamista tavoitellaan lähitulevaisuudessa, jossa selvitetään mahdollisuudet sijoittaa Porokylän alueelle useampiakin kaupan suuryksiköitä (vähintään toinen), koska Spar-ketju on vaikeuksiensa vuoksi lopettanut myymälänsä Porokylästä, eikä noihin tiloihin kilpailuvirastokaan löytänyt jatkajaa. Näin ollen kilpailu pääasiassa nyt tapahtuu kahden ketjun S-ketjun ja K-ketjun kesken. Hanke vastaa ja tukee maankäytön ja kaupallisten palvelujen kehittämistä myös ylikunnallisesti eli koko seudulla asetettuja suuntaviivoja, koska maakuntakaavaehdotuksessa Porokylän keskusta on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (c). Näille alueille suositellaan sijoitettavaksi kaupan suuryksiköt. Naapurikuntiin tällä kaupan suuryksiköllä ei ole ollut erityistä merkitystä. 1.2 Mitkä ovat hankkeen toteuttamismahdollisuudet? Hanke on jo kaikilta osiltaan vain vähäistä laajennusta lukuun ottamatta toteutettu. Myöhemmin toteutettavaksi siirtyvä laajennus (noin 500 m 2 ) on vähäinen, jolla ei ole suurta merkitystä esimerkiksi liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä muuhun infrastruktuuriverkkoon, koska

3 nekin on rakennettu ja kunnossa. Laajennuksen alta osa autopaikoista siirtyisi toisaalle joko viereiselle teollisuusalueelle, josta kyseistä tarkoitusta (lähinnä henkilökuntaa) varten on jo vuokrattu tarvittava alue (alue on myös merkitty asemakaavamuutosehdotukseen) tai viereiselle LPA -alueelle. Tämän suurmyymälän laajennukseen vaikuttavat Spar -marketin lopettamisen myötä myymälätilakapasiteetin vapautuminen, johon kilpailuviranomaisetkaan eivät löytäneet jatkajaa ja nyttemmin liiketilat ovat erikoiskaupan käytössä. Väestömäärään suhteutettuna näin vapautunutta vähittäiskaupan myymäläpinta-alaa voisi kasvattaa toisissa vielä jäljellä olevissa marketeissa kuten esimerkiksi S-marketissa ja K-marketissa. Suurmyymälä sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle Porokylän keskustan asemakaava-alueelle. Koska hanke on jo toteutettu, niin se soveltuu hyvin luonnonoloihin, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Hankkeen vaikutusalueella kulttuuriympäristöön tai kaupunkikuvaan liittyviä arvoja, ne on asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa jo otettu huomioon Mikä on hankkeen suhde keskuksiin ja kaupan palveluverkkoon? Palvelu- ja keskusverkon analyysi Tämä jo toteutettu vähittäiskaupan suurmyymälä sijoittuu seudun ja kunnan pää- ja alakeskuksiin sekä kaupan palveluverkkoon nähden kohtuullisesti tukien koko Nurmeksen kaupan palveluiden tavaravalikoimaa. Nurmes on kolmen keskuksen kaupunki ja jokaisessa keskuksessa ovat omat kaupat ja erikoisliikkeet. Tunnusluvut ja mitoitus Vuonna 2008 päivittäistavaramyynti asukasta kohti S-marketissa on ollut noin 1290 euroa, päivittäistavarapinta-ala asukasta kohti oli noin 0,11 m2. Suurmyymälän myyntipinta-alan ja kerrosalan suhdetta voidaan hahmottaa kertomalla myyntipinta-ala 1,5:llä (näin on tehty esimerkiksi Suurmyymälätyöryhmän mietinnössä 1997). Vähittäiskaupan palvelujen kaavallisena mitoitusperusteena on pidetty jo toteutettua yksikköä siten, että asukaslukuun ja alueeseen suhteutettuna nykyistä kaupan suuryksikköä tulisi laajentaa 500 m 2 :llä. Myymälätyyppi Toteutettu myymälätyyppi on supermarket, jossa on S-market, posti, pankki ja Alko, 1.4 Mitkä ovat hankkeen vaihtoehdot? Hankkeen vaihtoehdot ovat: 0 vaihtoehto; Laajennusta ei sallita. Kauppa jää edelleen kaupan suuryksiköksi. 1 vaihtoehto; Realistisin kaupan laajennussuunta sallittaisiin nykyisen rakennuksen luoteispuolelle. Kauppa täyttäisi kokonsa puolesta kuntakoon mukaiset myymälätilat ja yhtenäinen autopaikoitusalue (noin 75 autopaikkaa) säilyisi rakennuksen toisella puolella eikä Alkon tiloja tarvitsisi siirtää toisaalle.

4 2 vaihtoehto; Vähemmän realistinen laajennus olisi nykyisen rakennuksen kaakon puolelle. Kauppa täyttäisi kokonsa puolesta kuntakoon mukaiset myymälätilat, mutta Alko joutuisi siirtymään toisaalle ja yhtenäinen autopaikoitusalue kaventuisi, mutta rakennuksen toisella sivustalla (noin 50 autopaikkaa) säilyisi. Huom! Muita realistisia laajennussuuntia ei ole Ostovoima ja sen kehitys Ostovoimaa (ts. kuluttajien käyttämää rahamäärää) ja sen kehitystä koskevan tarkastelun tarkoituksena on ensinnäkin selvittää: kuinka suuri on se markkina, jonka jakaja tämä suurmyymälä on nyt ja laajennuksen jälkeen? Mikä on suurmyymälän tavoitteena olevan myynnin suhde kunnan ja seudun ostovoimaan? Näihin molempiin kysymyksiin voi todeta, että ne eivät ole merkittäviä. Ostovoiman kehitystä (kasvua tai vähenemistä) koskevan tarkastelun tarkoituksena on puolestaan kartoittaa myymälätarpeen tulevaa kehitystä: Ostovoimatarkastelu on tehty ensinnäkin suurmyymälän sijaintikunnan ja koko seudun tasolla arvioituna hyvin yleisellä tasolla. Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia kartoitettaessa tehtyä ostovoiman siirtymätarkastelua varten tarvittaisiin lisäksi tietoa ostovoiman jakautumisesta seudulla (eri kunnissa) sekä kunnanosissa (sijaintikunnassa, mutta suurmyymälän sijoittumisesta riippuen mahdollisesti myös naapurikunnissa). Arvioidut vaikutukset ovat vähäiset, joten hyvin yksityiskohtaista selvitystä ei ole tehty. Alueen ostovoima on laskettu väestö- ja kulutustietojen avulla (alempana) seuraavasti: kulutus /henkilö/vuosi x väestömäärä. Ostovoima kuvaa kuluttajien ostopotentiaalia tällä alueella. Heinäkuun 2009 lopulla Nurmeksen väestömäärä oli 8644 asukasta. Kotitalouksien reaalisen ostovoiman arvioidaan nousevan vuosittain vajaan neljän prosentin vauhdilla. Päivittäis- ja erikoistavaroiden kulutus vaihtelee jonkin verran tällä alueella. Myymälätarpeen kehitys / ostovoima ja myymälän myyntitehokkuus: Päivittäistavarakaupan laskennallinen ostovoima Nurmeksessa 20,4 milj. ja päivittäistavarakaupan toteutunut myynti Nurmeksessa v oli 24,5 milj., matkailijoiden ja Nurmeksessa lomiaan viettävien tuoma sisäänvirtaus on näin ollen 4,1 milj. (lähipaikkakunnista sisäänvirtausta ei merkittävästi tapahdu). S-marketin myyntitehokkuus v (1.000 /myyntineliö), kun Nurmeksessa keskimääräinen myyntitehokkuus oli 658 /myyntineliö. Ostovoima ei sanottavasti kasva, koska väestö alueella pysyy kutakuinkin ennallaan, joten se ei välttämättä lisää päivittäistavaratilojen tarvetta, vaan ostovoiman vähäinenkin kasvu näkyy päivittäistavarakaupassa ostosten kohdistumisena kalliimpiin erikoistavaroihin ja laajempaan valikoimaan. Tämä voi nostaa päivittäistavaroiden kulutuksen euromääräistä arvoa ja siten myös kasvattaen pinta-alatarvetta. Tarkastelun taustaksi on selvitetty ostovoiman nykyiset virtaukset: miten ostoseurot liikkuvat alueiden välillä? Selvitystä ei kuitenkaan ole tarkennettu myymäläkohtaisella tarkastelulla (tältä alueelta näin paljon näihin myymälöihin). Suurmyymälän vaikutusta koskeva tarkastelu on tehty Nurmeksesta. S-marketin asiakaskunnasta tulee 46,6 % yli kymmenen kilometrin päästä, joka kertoo siitä, että S-market on vetovoimaisin päivittäistavarakaupan yksikkö Nurmeksessa laajan tarjontansa vuoksi.

5 5 Arvioinnin lähtötietoina tarvittaisiin ostovoimaa laskettaessa käytettävien väestö- ja kulutustietojen lisäksi uusimmat saatavilla olevat myymäläkohtaiset vuosimyynnit sekä suurmyymälän tavoitteena laajennuksen jälkeen oleva myynti 15 milj. /v. Myynnin kasvu tulee lähinnä ulosvirtauksen vähenemisen kautta (Joensuu, Kuopio ja Kajaani), Nurmeksen sisäisiin markkinaosuuksiin laajennuksella on vähäinen merkitys. 2. Vaikutusten arviointi 2.1 Miten ostosmarkat liikkuvat? Tämä suurmyymälä ei enää aiheuta merkittäviä ostovoiman siirtymiä, koska se on jo olemassa ja mahdolliset siirtymiset ovat jo tapahtuneet, mutta laajennusosan toteuduttua vain vähäinen osa kuluttajien ostoseuroista siirtyy tänne. Arvion lähtökohtana on ostovoiman nykyinen alueellinen jakautuminen (ks. edellä kohta 1.5 Ostovoima ja sen kehitys). Suurmyymälän vaikutusalue on noin naapurikuntien puolivälissä, koska kussakin kunnassa ovat omat kauppansa ja palvelunsa, vain Valtimolta voi jonkin verran ostovoimaa siirtyä muun hallinnon palvelujen saatavuuden perässä Nurmekseen. Vaikutus on kuitenkin vähäinen. 2.2 Mitä tapahtuu yhdyskuntarakenteessa? Tämän jo olevan suurmyymälän vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen on kartoitettu arvioimalla muutoksia, jotka kohdistuvat: Palveluverkkoon - Porokylän alueelle siirtyy jonkin verran ostoseuroja, koska Porokylässä on liikerakennusten keskittymä. - Itäisestä ja Läntisestä kaupunginosista ostoseuroja lähtee jonkin verran Porokylään. Rakentamiseen - liikenneverkko on jo rakennettu, eikä laajennus aiheuta muutoksia liikenneverkkoon. - toimitilat pysyvät ennallaan, laajennus ei aiheuta muutoksia. - asuntoihin ei vaikutusta olevalla eikä laajennetulla suurmyymälällä. Keskusten välisiin suhteisiin Näihin muutoksiin ja niiden seurauksiin on voitu vaikuttaa kaavoituksella, esimerkiksi yhdyskuntarakennetta koskevilla ratkaisuilla. Palveluverkko Nykyinen suurmyymälä ei muuta vaikutusalueensa palveluverkkoa. Vaikutusalue ja sen osaalueet on määritelty suurmyymälän aiheuttamien ostovoiman siirtymien perusteella. Nurmeksen S-market tarvitsee lisää myyntipinta-alaa laajentaakseen valikoimaa. S-marketin nykyiset käytössä olevat neliöt eivät mahdollista ko. kantakeskuksen riittävää kysynnän tyydyttämistä (esim. lähialueiden aluekeskusten S-marketeissa on huomattavasti enemmän myyntineliöitä). S-marketin laajennuksella pyritään estämään ulosvirtausta Nurmeksesta. Alueella, jonne ostoseuroja siirtyy, tapahtuu hienoista vilkastumista ja kehitystä parempaan suuntaan.

6 Alueilla, joilta ostoseuroja lähtee, tapahtuu hienoista kaupallisten palveluiden saatavuuden heikentymistä, mikä näkyy kaupallisten palveluiden valikoiman suppenemisena erityisesti laajemmissa ja erikoisvalikoimissa, mutta ne ovat kuitenkin saatavana Porokylästä esim. kyytipoikakuljetusta hyväksi käyttäen. Rakentaminen Olevan suurmyymälän vaikutus ei aiheuta toimenpiteitä katuverkkoon, liittymiin, ym. Liikenteen ohjausjärjestelmiin koska ne ovat jo rakennetut ja ovat sellaisessa kunnossa, että hieman lisääntyvä liikenne sujuu. Suurmyymälä tukee olevaa yhdyskuntarakennetta. Keskusten väliset suhteet Nykyisellä suurmyymälällä ei nyt eikä laajennuksenkaan jälkeen ole suurta merkitystä eri keskustojen välisiin suhteisiin palveluverkossa ja rakentamisessa. Porokylästä on jo pitemmän aikaa ollut nähtävissä kaupallisen palveluiden keskittymän muodostuminen. Läntiseen kaupunginosaan taas on muodostumassa hallinnollisten palvelujen keskittymä ja Itäiseen kaupunginosaan liikunta- ja matkailupalvelujen keskittymä Miten kaupunkikuva muuttuu? Kaupunkikuvaan ei suurmyymälällä ole suurtakaan merkitystä, koska rakennus on jo toteutettu ja laajennus on toteutettavissa olevaan rakennukseen soveltuvana. Tosin kaupallisten palvelujen tarjontaan se hieman vaikuttaa valikoiman erikoistuessa ja laajentuessa. Suurmyymälällä on kunnan imagoon kauppapaikkana myönteinen vaikutus. Liikenteellisten vaikutusten osalta voisi todeta, että liikenne hieman lisääntyy, mutta Porokylänkatu on rakennettu ja mitoitettu kauppakaduksi ja se on riittävä vaikka kauppaa laajennettaisiinkin. Luonnon erityispiirteenä voisi mainita, että alue on tärkeää pohjavesialuetta. 2.4 Mitkä ovat asiointimatkojen liikenteelliset vaikutukset? Asiointimatkojen liikenteelliset vaikutukset eli suorite ja sen perusteella laskettavat kustannukset sekä päästö- ja meluvaikutukset ovat vähäiset eikä laajennus niitä juurikaan muuta. Vaarana on, että tällaisella taantuvalla paikkakunnalla kuten Nurmes kaikki kaupat näivettyisivät, niin kaupallisten palvelujen asiointimatkat suuntautuisivat vieläkin suuremmalta osalta naapurikaupunkeihin Joensuuhun, Kuopioon ja Kajaaniin, mikä olisi yhteiskunnan kannalta monessa mielessä huono asia. Kaupassakäyntikertojen viikoittaiseen lukumäärään ja asiointiyhteyteen (työmatkalla, erikseen kotoa tai muussa yhteydessä) voi nähdä, että käyntikerrat harvenevat, mutta kerralla ostetaankin sitten enemmän. 2.5 Mitä tapahtuu kunnallistaloudessa? Suurmyymälän vaikutukset ovat välittömiä eli kunnan talouteen suoraan kohdistuvia vero yms. tuloja ja menoina kuntatekniikan rakentamisena, mikä on jo toteutettu.

7 Tässä yhteydessä on keskitytty vaikutuskokonaisuuden ja yksittäisten vaikutuserien merkittävyyden hahmottamiseen. Vaikutuskokonaisuus Välittömät tulot koostuvat useista yksittäisistä tuloeristä, kuten kaavoitusmaksusta. Verotuloja kunta saa palkoista, kiinteistöverosta ja yhteisöverosta. Palkoista saatavat välittömät verotulot ovat liittyneet kauppayksikön rakentamisvaiheeseen eli kyseessä ovat rakennushankkeen työllistämien henkilöiden palkoista maksettavat kunnallisverot. Verotulojen lisäksi kunta on saanut välittömiä tuloja maan myynnistä, tonttien tai kiinteistöjen vuokrista sekä muista yksittäisistä tuloeristä. Välittömät menot koostuvat suunnittelu-, kaavoitus- ja rakennusvalvontamenoista sekä kunnallistekniikan rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksista. Näiden lisäksi menoja on voinut aiheutua maan tai kiinteistöjen lunastuksesta, hankinnasta ja kunnossapidosta. Nämä kaikki ovat kuitenkin vähäisiä yksistään tämän kauppapaikan tarvetta ajatellen. Vaikutusten merkittävyys Merkittävimpiä tuloeriä ovat vuosittain toistuvat kiinteistö- ja yhteisöverot, joita kertyy yhteensä noin /v. Suurmyymälän rakentamisvaiheen palkoista saatavien kunnallisverotulojen merkitystä pienentää yksittäisen kunnan kannalta katsottuna se, että tulot jakautuvat työntekijöiden asuinpaikan mukaan useammalle kunnalle. Tämä koskee myös suurmyymälän toimintavaiheessa mahdollisesti toteutuvaa kunnallisverotulojen lisääntymistä. Merkittävimmät menot ovat aiheutuneet ja aiheutuvat liikennealueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tässä tapauksessa maanhankintamenoja ei viime vuosina ole ollut, van ne ovat tapahtuneet jo aikaisemmin. Päivittäistavaramyymäläverkon harveneminen voi ääripäässään johtaa liikuntarajoitteisten henkilöiden ja vanhusten omatoimisen kaupassakäynnin vähenemiseen taikka loppumiseen. Tämä taas aiheuttaa kunnalliselle sosiaalitoimelle lisäkustannuksia, koska kunnan on järjestettävä ao. henkilöille ostosten tekoa korvaavia toimintoja Säästävätkö kuluttajat? Tämä kaupanyksikkö suurmyymälänä voi pitää päivittäistavaroiden hinnat jonkin verran muita myymälöitä alempana. Hinnoissa esiintyy aina alueellista, paikallista, myymälätyypeittäistä ja myymäläkohtaista vaihtelua. Tämän vuoksi keskimääräisten erojen käyttöä parempi ratkaisu olisi tarkastelualuekohtainen selvitys, mutta sellaista ei ole tässä tapauksessa katsottu tarpeelliseksi tehdä. Säästövaikutusta laskettaessa on tietenkin otettava huomioon myös asiointimatkoista aiheutuvat kustannukset, koska suurmyymälässä asioitaessa käytetään useammin henkilöautoa kuin muihin myymälätyyppeihin suuntautuvilla matkoilla. Nurmeksessa tämä ei ole merkittävä tekijä, koska täällä on pitkät välimatkat ja joka tapauksessa autoa käytetään lähes poikkeuksetta, vain myymälöiden vieressä olevat voivat käydä kaupassa ilman autoa:

8 Asiakkaat säästävät mm. polttoainekuluissa ja ajankäytössä kun ei tarvitse lähteä naapurikaupunkeihin asioimaan kun S-marketin valikoimat kasvavat lisätilan myötä. Mikäli pahin skenaario annettaisiin tapahtua, niin säästövaikutukseen tulisi laskea se, että jouduttaisiin kaupan palvelut hakemaan Joensuusta, Kuopiosta tai Kajaanista (näihin edestakaista matkaa noin 260 km) Muuttuuko asukkaiden arkielämä? Asukkaiden arkielämään kohdistuvat vaikutukset ovat palveluverkossa tapahtuvien muutosten seurausvaikutuksia. Nämä seurausvaikutukset voidaan jakaa: palvelujen saavutettavuudessa tapahtuviin muutoksiin sekä sosiaalisiin vaikutuksiin. Saavutettavuus Palvelujen saavutettavuudessa tapahtuvia muutoksia on tarkasteltu sekä fyysisenä että koettuna ilmiönä. Fyysistä saavutettavuutta (liikkumismahdollisuuksia) tarkasteltaessa kysymys on ollut ensinnäkin siitä, miten tämä suurmyymälä sijoittuu asutukseen, liikenneväyliin, joukkoliikenteen reitteihin ja pysäkkeihin sekä kevyen liikenteen väyliin nähden. Tässä tarkastelussa tämä suurmyymälä sijoittuu erittäin hyvin, sijoittuuhan se asemakaava-alueelle keskelle laajenevaa kaupunkia. Kulku tähän suurmyymälään käy suhteellisen helposti, ainut alue on Itäinen kaupunginosa (Hyvärilä), josta tulee matkaa noin 5-6 km. Kyytipoikakuljetukset tuovat autottomille helpotusta näihin kauppareissuihin. Muuta julkista liikennettä ei ole koko kaupungissa. Eri kaupunginosissa jatkuu kauppojen pito edelleen. Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Kyseessä ovat siis vaikutukset ihmisten jokapäiväisiin toimintoihin, elämäntapaan ja elämän laatuun (Juslen 1995). Näitä vaikutuksia ei ole erikseen kartoitettu, vaan on katsottu, että: palveluverkon muutos ei aiheuta väestöryhmien keskinäistä eriarvoistumista siinä määrin, että se olisi merkittävää, asiointitapahtumaa tarkasteltaessa jo saatujen kokemusten perusteella on arvioitu, että kaupassakäynti tapahtumana jokapäiväisissä ihmisten toiminnoissa on suuri merkitys, koska kaupassakäynnin yhteydessä tapaa tuttuja ihmisiä ja voi rupatella asioista. Asukkaiden vuorovaikutukset lisääntyvä ja laatuaikaa jää enemmän, kun ei tarvitse lähteä pitkille kauppareissuille. 2.8 Mitkä ovat työllisyysvaikutukset? Työllisyysvaikutukset ovat jakautuneet ja jakautuvat ajallisesti kahteen osaan, suurmyymälän rakentamisvaiheeseen ja toimintavaiheeseen. Molemmissa vaiheissa on ollut ja on välittömiä ja välillisiä työllisyysvaikutuksia, jotka kohdistuvat eri toimialoille. Näiden osavaikutusten ja

9 etenkin vaikutuskokonaisuuden selvittäminen on hyvin vaikeaa eikä sitä ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista selvittää. Tämä suurmyymälä on kuitenkin lisännyt kaupan palvelualan työpaikkoja ja antanut vakautta työllistymiseen paikkakunnalla. Kauppa on hyvin suosittu myös paikkakunnalla lomailijoiden ja matkailijoiden keskuudessa. Rakentamisvaihe Rakentamisvaiheen välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset on arvioitu tarkastelukohteena olevan suurmyymälän laajennuksen aikaisina työpaikkoina ja välillisinä työpaikkoina noin 10 miestyövuotta. Toimintavaiheen välittömät vaikutukset Toimintavaiheen välittömiä vähittäiskauppaan kohdistuvia työllisyysvaikutuksia on tarkasteltu ja tultu siihen tulokseen, että työpaikat ovat lisääntyneet tai laajennuksen ansiosta lisääntyvät noin 2-3 työpaikkaa. Tämä on tapahtunut vertaamalla keskenään toiminnassa ja suunnitteilla oleva (laajennus) suurmyymälöiden sijaintia, tyyppiä, kokoa, myyntiä ja työpaikkojen lukumäärää. Toimintavaiheen välilliset vaikutukset Toimintavaiheen välilliset työllisyysvaikutukset liittyvät suurmyymälän hyvään kustannustehokkuuteen, minkä seurauksena niillä on muuhun vähittäiskauppaan nähden alempi hintataso. Tämä merkitsee asiakkaille ostovoiman säästöä, josta osa kanavoituu takaisin erilaiseen kulutukseen kansantaloudessa. Sitä kautta syntyy välillisesti uutta työllisyyttä ja verotulojen kasvua eri sektoreilla, siis myös muulla kuin vähittäiskaupan alalla. Suurmyymälän hintaedusta syntyvän vaikutusketjun kautta toteutuvat työllisyysvaikutukset on mahdollista selvittää, mutta tutkimustiedon puutteen vuoksi arviointia ei ole suoritettu, koska suurmyymälä on jo käytössä, eikä asia siitä mihinkään muutu. Tämä suurmyymälä vahvistaa olemassa olevien työpaikkojen säilymistä etenkin näinä huonoina taloustaantuman aikoina. Nettovaikutus Nettovaikutus on positiivinen ja se lasketaan välittömän työllisyysvaikutuksen, hintaetuun perustuvan välillisen työllisyysvaikutuksen ja kauppayksikön rakentamisvaiheessa toteutuvan työllisyysvaikutuksen perusteella. Tämän kaupan suuryksiköitymisen työllisyysvaikutus vuosina oli vuositasolla Nurmeksessa: yhteensä + 15 henkilötyövuotta (välitön +5, välillinen +0 ja rakentamisvaihe +10). 9 Nurmeksessa NURMEKSEN KSAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Ympäristön hallinta Kaavoituspäällikkö Martti Piironen

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi

Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi 1 2 Esipuhe Tämä maankäyttö- ja rakennuslain soveltamista opastava julkaisu koskee vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten selvittämistä ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Asemakaavamuutos Porokylässä S-market - Naumanen ja Porokylän teollisuusalue

Asemakaavamuutos Porokylässä S-market - Naumanen ja Porokylän teollisuusalue 1 NURMES, Koivujen kaupunki Asemakaavamuutos Porokylässä S-market - Naumanen ja Porokylän teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1: Kaavamuutosalue 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosanrajan muutos ja Laamilan 133 kaupunginosan asemakaavan laajennus (Ylikylän maantie 541-895-1-5928) Kuva 1: Kaavamuutoksen ja -laajennuksen tarkastelualue Osallistumis-

Lisätiedot

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Tavoitteena löytää energiakaavan avaintekijät Työssä pyrittiin tunnistamaan alueen kokonaisenergiankulutuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta 14.2.2017 Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Hajarakentamisen helpottaminen 44 Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena Muutos on

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Hyvärilän 123 kaupunginosan korttelin nro 6 sekä rautatie- ja katualueen asemakaavamuutos (Nurmeksen Työstö ja Tarvike Oy) Kuva 1:Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osta Suomalaista Luo työtä

Osta Suomalaista Luo työtä Osta Suomalaista Luo työtä Panos-tuotos-laskelma: kotimaisen tuotteen tai palvelun kuluttamisen vaikutus työllisyyteen sekä julkisen sektorin tuloihin 21.12.201 7 Pasi Holm 6.6.2016 Taloustutkimus Oy 1

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9.

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9. VAPAAT YRITYSTONTIT 11. 6. 10. 7. 5. 4. 8. 3. 9. 2. 1. Pääsette tonttien tarkempiin tietoihin klikkaamalla kyseisen tontin numeroa Leppävirran vapaat yritystontit 1. Pohjukansalon teollisuusalueella, Pöllipolun

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 2.6.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Samuli Alppi EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto 30.4.2009 Kaupunkirakenneselvitys Selvityksen tarkoituksena on tutkia kaupunkirakenteen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Ekotehokkuuden arviointi

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Ekotehokkuuden arviointi Jyväskylän seudun rakennemalli 2X Ekotehokkuuden arviointi 27.1.21 Erikoistutkija Irmeli Wahlgren, VTT Irmeli Wahlgren 27.1.21 2 Ekotehokkuuden arviointi Ekotehokkuuden tarkastelussa on arvioitu ns. ekologinen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa

Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa Malmin lentokenttäalueen kaavarunko Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa TYÖOHJELMA 22.3.2016 Työn tausta Malmin lentokentän alueelle laaditaan

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupallinen selvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous

Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous F C G S uunnittelukeskus O y Maankäytön suunnittelu ja kuntatalous Maankäytön suunnittelu todellista kuntavaikuttamista 3.11.2009 Kimmo Koski Työn tarkoitus ja toteutus Millaisia ovat yhdyskuntarakenteeseen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Radantauksen 136 kaupunginosan asemakaavamuutos ja sitovat tonttijaot (Osakortteli 152) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Itäisen 121 kaupunginosan korttelin nro 18 asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (Lehtorinne) Kuva 1: Kaavamuutos alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Lentoliikenteen mahdollisen loppumisen aluetaloudelliset vaikutukset Lentoasematoiminta Yritysvaikutukset Lentoyhteyksien käyttö Lentoyhteyksien

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen kasautumisanalyysi Ydinalue = pienin alue/tila (250 m ruudut) jolle sijoittuu 90 % työntekijöistä Kasautumisluku

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S. Akm 216: Raahen kaupungin 35. kaupunginosan korttelin 3533 tontin n:o 1 asemakaavan.

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S. Akm 216: Raahen kaupungin 35. kaupunginosan korttelin 3533 tontin n:o 1 asemakaavan. RAAHEN KAUPUNKI T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 216: Raahen kaupungin 35. kaupunginosan korttelin 3533 tontin n:o 1 asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 17.12.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot