KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai kello Linnankylän asema Törmä Tapani Keskinen Irja Koivistoinen Hannu Aho Pirjo Annala Tarmo Pusa Leila Talasoja Timo Yli-Hietanen Harri Niemenmaa Nina puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Mäkipää Lea Björn Risto Hellgrén Jussi Liukku Petri Jalonen Pertti kvalt. pj. kvalt I varapj. kvalt. II varapj esittelijä, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija 75, poistui klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Harri Yli-Hietanen ja Tarmo Annala Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Irja keskinen (83 ) Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Harri Yli-Hietanen Tarmo Annala Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto Kanslisti Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 75 INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 76 VEROTULOENNUSTE VUODELLE ILMOITUSASIAT 78 VALTUUSTOALOITE: TYÖAPUA IKÄIHMISILLE 79 KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TOROPAINEN 80 TALOUSKATSAUS LEHTORI HELI PALORANNAN VIRKAVAPAUSHAKEMUS 82 ERITYISOPETTAJA HELENA ALA-LAHDEN VIRKAVAPAUSHAKEMUS 83 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN SAATTAMINEN VALTUUSTON KÄSITELTÄVÄKSI 84 VALTIONOSUUDEN HARKINNANVARAISEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / YLI-KÄRKELÄ 86 KUNNAN PUHELIIKENTEEN KILPAILUTUS / KL- KUNTAHANKINNAT TELEOPERAATTORIPALVELUIDEN YHTEISHANKINTAAN LIITTYMINEN 87 PIRKANMAAN MUSEORAUTATIEYHDISTYS RY:N TUKIHAKEMUS 88 PALOMUURIJÄRJESTELMÄN KILPAILUTUS 89 VMWARE LISENSSIN JA YLLÄPIDON KILPAILUTUS 90 MICROSOFT-LISENSSIEN JA SIIHEN LIITTYVIEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN YHTEISHANKINTAAN LIITTYMINEN

3 Kunnanhallitus INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 75 Tekninen johtaja Pertti Jalonen saapuu kokoukseen esittelemään kuluvan vuoden talousarviossa olevien investointien eteenpäin viemistä ja kilpailutustilannetta. Ennen kaikkea tekniseltä johtajalta edellytetään selvitystä mihin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt investointilistalla olevien kohteiden alulle saattamiseksi. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedokseen saatetuksi.

4 Kunnanhallitus VEROTULOENNUSTE VUODELLE Ensimmäisen tänä vuonna Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä noin euroa vähemmän kuin on budjetoitu ja noin euroa enemmän kuin vuonna Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä euroa. Kunnallisverotuotto vuonna 2011 oli ja 26.4 ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2012 lopussa euroa. Yhteisöverotuotto vuonna 2011 oli euroa ja ennusteen mukaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2012 lopussa euroa. Kiinteistöverotuotto vuonna 2011 oli euroa ja ennusteen perusteella kiinteistöveron tuotto olisi euroa tämän vuoden lopussa. Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio ( ) kunnan verotulokertymästä vuoden 2012 osalta (liite nro 1). Seuraava arvio saadaan elokuun lopulla. Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asiasta tarvittavan keskustelun.

5 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 77 - Pirkanmaan työllisyyskatsaus 4/2012, Kihniön työttömyysprosentti oli 6,6 (edellinen 7,5). Korkein oli Tampereella 11,8 % sekä alhaisin Vesilahdella ja Sastamalassa 5,7 %. - Kiinteistönluovutusilmoituksia: Niemenmaa Sinikka / Niemenmaa Tapio, Takala 6:4, Kankari Risku Arto / Risku Timo, Lomakalliola 3:100, Nerkoon kylä Juvela Hilkka ja Juvela Olavi kp /Koivulampi Nina, Juvela 20:18, Niskosperä Vapo Oy / Rantala Teuvo, Metsämää 28:0, Nerko - Lautakuntien pöytäkirjoja: Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja: 29 : Tarjouspyyntö, Kihniön terveys- ja palvelukeskus, automaattinen vesisammutusjärjestelmä, kokonaisurakka 30 : Tarjouspyyntö, Kihniön terveys- ja palvelukeskus, paloilmoitinjärjestelmän saneeraus ja laajennus 31 : Tarjouspyyntö, Kihniön terveys- ja palvelukeskus, sauna- ja pesutilojen saneeraus 32 : Urakoitsijan valinta, jätevedenpuhdistamon sulkemissuunnitelma 33 : Ilmoitusasiat 34 : Muut esille tulevat asiat Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirja: 37 : Kihniön yhtenäiskoulun koulukuraattoripalvelut 38 : Talouden tasapainottamistyöryhmän muistio : Kehitysvammaisen perhehoidon toimintaohje 40 : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuma : Perusturvaosaston viranhaltijapäätökset 42 : Ilmoitusasiat Saapuneet kirjeet: - Kuntaliitto, yleiskirje 9/80/2012: Valtuustokauden työskentelyn arviointi ja tulevan kauden suunnittelu - Kuntaliitto, yleiskirje 10/80/2012: Perintäyhtiön käytöstä kunnallisten maksujen ulosottoperinnässä - Kihniön kunnan perusturvalautakunta: sopimusohjausseurannan toteutumailmoitus tammi - huhtikuu Maanmittauslaitos, päätösasiakirja: Päätös kuntajaon muuttamiseksi - Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 7 11 Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

6 Kunnanhallitus

7 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE: TYÖAPUA IKÄIHMISILLE 78 Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen työapua ikäihmisille kunnanvaltuuston kokouksessa Perustelut: Jokaisessa kunnassa, niin myöskin Kihniöllä, pyritään siihen, että jokainen ihminen voisi ikääntyessäänkin asua mahdollisimman pitkään kotona. Tämä on myöskin ikääntyvien asukkaiden toive. Monilla ihmisillä esteeksi tulee joittenkin raskaampien töiden suorittaminen. Puiden pilkkominen ja kantaminen, mattojen tamppaus ja muu suursiivous, monet pienet remontit jne. Usein vähävaraisilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta palkata työntekijää eikä tietoa mistä tekijän löytäisi. Kunta voisi olla tässä asiassa aktiivinen ja palkata esimerkiksi työllistämistuen avulla henkilön, ( henkilöitä) tällaisia tehtäviä hoitamaan. Kunnan tehtävä olisi lähinnä toimia työnvälittäjänä ja palkanmaksajana. Asiakas voisi maksaa työstä määrätyn omavastuun ja työllisyystuella tulisi loput kustannukset. Näin ollen kunnalle ei juurikaan tulisi kustannuksia, mutta säästöä saattaisi tulla, mikäli näin mahdollistetaan pitempään kotona asuminen. Edellä olevaan viitaten perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Kihniön kunta aloittaisi työpalvelukokeilun ikäihmisten kotona asumisen helpottamiseksi ja palkkaisi ko. tehtävään henkilön tai henkilöitä (tarpeen mukaan työllistämistuen avulla. Kunnanhallitus siirtää aloitteen perusturvalautakunnan valmisteltavaksi.

8 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / TOROPAINEN 79 Kihniön kunta sekä Mika Toropainen ovat tehneet kauppakirjaluonnoksen Nerkon kylässä sijaitsevasta Lahdentausta RN:o 4:83 tilasta. Liitekartan mukainen määräala on n m². Kiinteistötunnus Määräala myydään ympärivuotisen asuinrakennuksen rakentamista varten. Määräalan hinnanmuodostuksen on arvioinut Metsänhoitoyhdistys. Kauppahinta on euroa. Kunnanhallitus on kokouksessaan : ssä 19 käsitellyt asiaa. Vanha teksti kuluu: Myytävän määräalan lounaisraja rajoittuu 10 m etäisyyteen Haapanevan metsätien keskilinjasta sekä luoteisreuna rajoittuu 10 m etäisyyteen maastossa olevasta ajouran keskilinjasta. Uusi teksti kuuluu: Myytävän määräalan lounaisraja rajoittuu Haapanevan metsäautotien rasitealueen rajaan 6 m etäisyyteen Haapanevan metsätien keskilinjasta sekä luoteisreuna rajoittuu maastossa olevan ajouran ojaan. Kunnanhallitus : - Kumoaa : ssä 19 tekemän päätöksensä. - hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen kauppakirjan ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

9 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee alustavan talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

10 Kunnanhallitus LEHTORI HELI PALORANNAN VIRKAVAPAUSHAKEMUS 81 Sivistystoimen biologian ja maantiedon lehtori Heli Paloranta hakee virkavapaata ajalle Paloranta hoitaisi virkavapauden ajan Karstulan lukion ja yläasteen biologian ja maantiedon lehtorin virkaa. Kunnanhallitus päättää myöntää biologian ja maantiedon lehtori Heli Palorannalle virkavapaata ajalle

11 Kunnanhallitus ERITYISOPETTAJA HELENA ALA-LAHDEN VIRKAVAPAUSHAKEMUS 82 Sivistystoimen laaja-alainen erityisopettaja Helena Ala-Lahti hakee virkavapaata ajalle Ala-Lahti hoitaisi virkavapauden ajan Alavuden kaupungin yläkoulun laaja-alaisen erityisopettajan virkaa. Kunnanhallitus päättää myöntää erityisopettaja Helena Ala-Lahdelle virkavapaata ajalle

12 Kunnanhallitus VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN SAATTAMINEN VALTUUSTON KÄSITELTÄVÄKSI 83 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2011 tilinpäätöksen pidetyssä kokouksessa ja antoi sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen (liite nro 3) ja tarkastuslautakunta arviointikertomuksensa (liite nro 4) sekä tilintarkastuspöytäkirjan (liite nro 5). Kunnanhallitus esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja merkitsee vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sekä tilintarkastuspöytäkirjan tietoonsa saatetuksi. Merkittiin, että Tapani Törmä ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja hän poistui sekä asian käsittelyn että päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajaksi siirtyi Irja Keskinen.

13 Kunnanhallitus VALTIONOSUUDEN HARKINNANVARAISEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti (aikaisemman lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä euroa. Hakemukset tulee toimittaa mennessä valtiovarainministeriölle. Kihniön kunta on saanut viimeksi vuonna 2002 harkinnanvartaista avustusta. Vuosina 2003 ja 2004 avustusta haettiin, mutta sitä ei saatu. Kuuden viime vuoden tilinpäätös on ollut ylijäämäinen. Lisäksi Kihniön kunnan velka / asukas on edelleen valtakunnallista keskiarvoa huomattavasti matalampi. Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta ei hae vuonna 2012 valtionosuuden harkinnanvaraista korotusta.

14 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / YLI-KÄRKELÄ 85 Kihniön kunta sekä Hannu ja Jaana Yli-Kärkelä ovat tehneet kauppakirjaluonnoksen Nerkoon kylässä sijaitsevasta Lahdentausta RN:o 4:83 tilasta. Liitekartan mukainen määräala on n m². Kiinteistötunnus Määräala myydään asuin ja liiketilan lisämaaksi. Määräalan hinnanmuodostuksen on arvioinut Metsänhoitoyhdistys. Puuston ja maapohjan metsätaloudellinen arvo on yhteensä noin euroa. Kauppahinta on euroa. Kunnanhallitus : - hyväksyy liitteen nro 6 mukaisen kauppakirjaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

15 Kunnanhallitus KUNNAN PUHELIIKENTEEN KILPAILUTUS / KL- KUNTAHANKINNAT TELEOPERAATTORI- PALVELUIDEN YHTEISHANKINTAAN LIITTYMINEN 86 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n tarkoittama Suomen Kuntaliitto ry:n omistama yhteishankintayksikkö. Kuntahankinnat toteuttaa hankintalain 31 :n mukaisia puitejärjestelykilpailutuksia, huolehtii puitesopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta asiakkaittensa puolesta. Kuntahankintojen asiakkaita voivat olla suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat konserniyhtiöt. Kuntahankinnat kilpailuttaa puitejärjestelyjä ns. avoimina kilpailutuksina, joka mahdollistaa sen, että puitejärjestelyyn voi liittyä edellä mainittuja asiakkaita koko sopimuskauden aikana. Kihniön kunta on liittynyt Kuntahankintojen puitejärjestelyyn perustietotekniikan laitteiden hankinnassa. Mallista on hyviä kokemuksia, hinnat ovat erittäin kilpailukykyisiä. Puheliikenteen kilpailutus on pitkä prosessi, jossa usein joudutaan valituskierteisiin ja monimutkaiseen tarjouspyyntöjen ja tarjousten tarkennusten kierteeseen, joten on hyvin perusteltua tarkastella Kuntahankintojen puitesopimuksen soveltuvuutta Kihniön kunnan tarpeisiin. KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimus: Kuntahankinnat kilpailutti teleoperaattorit v Kilpailutuksen voitti TeliaSonera Oyj, kilpailutuksen kriteerejä eivät täyttäneet muut kuin Elisa Oyj ja TeliaSonera Oyj. Kuntahankinnat teki puitesopimuksen TeliaSoneran Oyj kanssa, johon asiakas voi liittyä haluamanaan ajankohtana sopimuskaudella. Teleoperaattori tekee asiakkaan kanssa asiakaskohtaisen palvelusopimuksen niistä tuotteista, jotka otetaan käyttöön. Kuntahankintojen puitesopimus perustuu mobiileihin päätelaitteisiin ja mobiilivaihteeseen, TLA-numerointiin. Kihniön kunnalla on käytössä vielä analoginen puhelinvaihde. Käytössä oleva puhelinvaihde on vanha, osat siihen ovat kalliita ja niiden saatavuus on heikko. On suositeltavaa siirtyä käyttämään digitaalista tekniikkaa eli mobiilia. Joitain lankapuhelinliittymä tarvitaan edelleen mm. fax, mutta nykyinen puhelinvaihde jää pois käytöstä. Lankaliittymät ovat varmistamassa puheliikennettä tilanteessa, jossa mobiilissa on häiriöitä. Liitteenä nro 7, Sitoumus teleoperaattoripalveluiden yhteishankintaan liittymisestä.

16 Kunnanhallitus : Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta liittyy Kuntahankintojen kilpailuttamaan Teleoperaattoripalvelut puitesopimukseen.

17 Kunnanhallitus PIRKANMAAN MUSEORAUTATIEYHDISTYS RY:N TUKIHAKEMUS 87 Pirkanmaan museorautatieyhdistys ry anoo kunnalta tukea euroa. Aitonevan turvemuseon oppaiden palkkamenoihin ajalle Museo on avoinna joka päivä klo Tarkoituksena on palkata 2 työntekijää noin kolmen kuukauden ajaksi, joiden palkkauskulut ovat noin euroa, jota avustaa osaksi työvoimahallinto ja Vapo. Museoon ei ole pääsymaksua ja kahvion tuotto käytetään palkka- ja muihin kuluihin. Viime vuosina avustusta on myönnetty 900 euroa kokonaisuudessaan. Yhdistys on toimittanut vuoden 2011 tilinpäätöstiedot. Vuonna 2011kävijämäärä oli 1571 henkillöä. Kunnanhallitus myöntää Pirkanmaan museorautatieyhdistys ry:lle avustusta Aitonevan turvetietopisteen opastuskuluihin 900. Yhdistyksen tulee tilikauden päättymisen jälkeen toimittaa kunnalle tilinpäätöstietonsa sekä tilastotiedot kesän kävijämääristä. Merkittiin, että Jussi Hellgrén ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja hän poistui sekä asian käsittelyn että päätöksenteon ajaksi.r Merkittiin, että Jussi Hellgrén

18 Kunnanhallitus PALOMUURIJÄRJESTELMÄN KILPAILUTUS 88 Palomuurit ovat joko ohjelmistolla tai laitteistolla toteutettuja järjestelmiä, jotka valvovat tietoliikennettä verkkojen välillä. Palomuureja käytetään yleisesti suojaamaan organisaation sisäverkkoa ulkoverkosta tulevilta hyökkäyksiltä sekä rajoittamaan liikennettä eri sisäverkkoavaruuksien välillä. Palomuurin toiminnan perusedellytykset ovat, että kaikki verkkoliikenne kulkee sen läpi ja että palomuuri päästää lävitseen vain halutun-kaltaisen verkkoliikenteen. Tämän lisäksi palomuurijärjestelmän on oltava suojattu verkkohyökkäyksiltä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että palomuurilaitteisto on vikasietoinen, laitteen kapasiteetti on riittävä verkkoliikenteen välittämiseen ja palomuurin hallinta tapahtuu ainoastaan tietystä hallintaverkosta. Nykyinen palomuurilaitteisto on käynyt vanhaksi, joten on aika uusia laitteet ja saattaa laite ja ohjelmisto uudelle tasolle. Laitteet ja ohjelmat ovat siis kehittyneet, niiden ominaisuudet vastaavat paremmin tämän päivän vaatimuksia. Cisco palomuuri on uusi malli ja siinä on nykyaikaiset ominaisuudet toimia ulkoverkon ja sisäverkon rajalla. Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle toimittajalle, kaikki lähettivät myös tarjouksen: Atea Finland Oy Databros Services Oy WellDone Solutions Oy Edullisemman tarjouksen teki Atea Finland Oy, palomuurijärjestelmästä yhteensä ,00 euroa (alv. 0 %) Tarjousten vertailu: Liite nro 8. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Atea Finland Oy tarjouksen palomuurijärjestelmästä ja valita yrityksen niiden toimittajaksi.

19 Kunnanhallitus VMWARE LISENSSIN JA YLLÄPIDON KILPAILUTUS 89 VMware-ohjelmisto on suosittu alallaan ja on alansa pioneeri. VMware-ohjelmisto on virtuaalikoneita varten tarkoitettu virtuaalisointialusta. VMware ESX ohjelmisto on ollut Kihniössä käytössä lähes seitsemän vuotta. VMware ohjelmisto on tänä aikana kehittynyt huimasti ja siihen on tullut lisää hyviä kehittyneitä ominaisuuksia. Kokemukset VMware EXS ohjelmiston käytöstä ovat olleet myönteiset, se on täyttänyt ohjelmistolle asetetut odotukset. Nyt on aika siirtyä uuteen ohjelmistoversioon, uusin ohjelmistoversio antaa virtuaalisointi ratkaisuun monipuolisia toteutusvaihtoehtoja ja parantaa vikasietoisuutta häiriötilanteissa. Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle toimittajalle, kaikki lähettivät myös tarjouksen: Atea Finland Oy Databros Services Oy WellDone Solutions Oy Edullisemman tarjouksen teki Atea Finland Oy, lisenssi ja ylläpito yhteensä 6323,23 euroa (alv. 0 %) Tarjousten vertailu: Liite nro 9. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Atea Finland Oy tarjouksen VMware lisensseistä ja ylläpidosta ja valita yrityksen niiden toimittajaksi.

20 Kunnanhallitus MICROSOFT-LISENSSIEN JA SIIHEN LIITTYVIEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN YHTEISHANKINTAAN LIITTYMINEN 90 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n tarkoittama Suomen Kuntaliitto ry:n omistama yhteishankintayksikkö. Kuntahankinnat toteuttaa hankintalain 31 :n mukaisia puitejärjestelykilpailutuksia, huolehtii puitesopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta asiakkaittensa puolesta. Kuntahankintojen asiakkaita voivat olla suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat konserniyhtiöt. Kuntahankinnat kilpailuttaa puitejärjestelyjä ns. avoimina kilpailutuksina, joka mahdollistaa sen, että puitejärjestelyyn voi liittyä edellä mainittuja asiakkaita koko sopimuskauden aikana. Kihniön kunnan kannattaa hyödyntää tätä Microsoft lisenssien hankinta vaihtoehtoa, se antaa mahdollisuuden tehdä Select Plus sopimuksen lisenssien hankinnasta Microsoftin kanssa. Select Plus on sopivin vaihtoehto Kihniön kunnan käyttöön. Lisenssien hinnat ovat edullisemmat kuin muuten hankittaessa. Liite nro 10: Sitoumus Microsoft-lisenssien jälleenmyynnin ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden yhteishankintaan liittymisestä : Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta liittyy Kuntahankintojen kilpailuttamaan Microsoft-lisenssien puitesopimukseen. RKOONnJMerkittinRVEN KALSTUS/OSAKASKUNNAN LAINAHAKEMUS

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 8. 6.2009 klo 17.00 19.25 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.02.2012 kello 17.00 20.02 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.08.2011 kello 17.00 19.27 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 03.10.2011 kello 17.00 18.35 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 18.00 18.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 01.09.2014 kello 18.00 - Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti l

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 3.6.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 3.6.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 3.6.2015 klo 18.30 Seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ari Pelkonen Raili Toivonen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot