Antopaiva Asiamies: OTK, TTM Janno Uutela Lakiasiaintoimisto Janno Uutela Ky Holminlaakso RAAHE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antopaiva 13.11.2009. Asiamies: OTK, TTM Janno Uutela Lakiasiaintoimisto Janno Uutela Ky Holminlaakso 18 92130 RAAHE"

Transkriptio

1 Isoktu 4, PL ULU Antopiv SYRJINTALAUTAKUNTA Puh. 0 I Telekopio MUUTOKSENHAKIJA Numero 09/0554/1 Dirinumero 00177/08/1205 Ntb:i~!D~-~c=irllin(J!ic.i;Tribunl of Finlnd Asimies: OTK, TTM Jnno Uutel Lkisiintoimisto Jnno Uutel Ky Holminlkso RAAHE Virnominen j ptoksen pivmr SyrjinHilutkunt Syrjintlutkunt on vhemmistovltuutetun hkemuksest kiewinyt tkmst ti uusimst sek mhdollisesti muuhun romnivestoon kohdistuv yhdenvertisuuslin 6 :n vstist etnist syrjintii vuokr1isen vlinn:ss. Asunnonhkijoit koskevn syrjintiikiellon viilittomiiksi noudttmiseksi on setettu euron uhkskko. Piiiitoksen perustelujen mukn ovt hkeneet vuokrsunto jok on settnut vuokrsopimuksen solmimisen ehdoksi sen, ett Rhen kupungin sosilitoimi vlivuokr sunnon hkijoille. Rhen sosilitoimen lusunnon mukn verti1uke1poisess semss olevilt vltviiestoon kuuluvilt vrttomilt sosilitoimen sikkilt ei ole vdittu vlivuokrusmenettely. on ilmoittnut, ett ei ole trjottu sunto heidn tulottomuutens j vrttomuutens vuoksi j vedonnut siihen, ett sin osllisten vuokrnmksukyvyn on oltv vnnistettu. Syrjintlutkunt on ktsonut, ett yhtion ilmoittm syytii vlivuokrussopimusmenettelylle ei void pit hyvksyttvn syyn epsuotuismpn semn settmiselle. Hkijoilt on vdittu sellisi erityisehtoj, joit vltvestoon kuuluvilt hkijoilt ei ole vdittu. Vltion suntorhston mukn vrttomuus ei ole suksvlint koskevien snnosten mukinen suntohkemuksen hylkysperuste. ovt esittneet Pietrsren (oikemmin Rhen) kupungin sosilitoimelt smns toimeentulotukiptoksen.

2 2 Asunnon smisen esteen ei void pit hkijoiden vrttomuutt ti tulottomuutt eik se ole myoskn peruste vlivuokrussopimuksen vtimiselle. ei ole osoitettu olevn vuokrrstej, joten ei voi vti heilt vlivuokrussopimusmenettely. Tt knt tukevt vltion suntorhston rv- j korkotukivuokrsuntoj koskev suksvlintops j eduskunnn oikeussimiehen knnnotto. on vuokr-suntoj trjotessn kohdellut j epsuotuismmin kuin vltvestoon kuuluvi. Kiinteisto Oy ei ole esittnyt hyvksyttvi perusteluj menettelylleen. Kosk ei ole kynyt ilmi, ett etninen syrjint olisi pttynyt ti Kiinteisto Oy olisi ryhtynyt toimenpiteisiin syrjivn menettelyn lopettmiseksi, on trpeen sett uhkskko. Syrjintlutkunnn ptos j syrjintkiellon vlittomksi noudttmiseksi mrtty euron uhkskko on kumottv. on vstnottnut suntohkemuksen, jost puuttuivt tulojj vrllisuutt osoittvt liitesikirjt. Hkemuksen vlwimttomishi liitteist huomutettiin sinosisille vlittomsti. Hkijoist tysi-ikinen ilmoitti tuolloin suneens ikisemmin JyvskyHiss j kehotti si hoitv yhtion toimihenkilo hnkkimn sikirjt entisest kotikupungistn. Nin pitklle menevn plveluun ei yhtiot sen hllituksen ksityksen mukn void velvoitt kenenkn kohdll hllintolin ti muunkn snnoksen perusteell, vn trvittvt sikirjt on plvelun hkijn itse hnkittv. Vdittv suntohkemust ei ollut tehty j tm tehtiin hkijoille heti selvksi. Kun vuokrnmksukyvyst ei esitetty minknlist sikirjselvityst, yhtion puolelt esitettiin yhdeksi mhdollisuudeksi sit, ett Rhen sosilitoimi vlivuokrisi sunnon Kyseess oli vin yhtion tholt esiintuotu vihtoehto, jot kytetn vlittjyhtionj Rhen kupungin vlisiss suntojrjestelyiss myos vltveston edustjien olless vuokrlisin. ovt sittemmin kertomns mukn sneet Rhen kupungin sosilitoimelt ptoksen tkuuvuokrst, joss minitn myos Knsnelkelitoksen mksvn heille sumistuke. Tst ptoksest Kiinteist6 Oy ei ole ollut tieto. Tt ptost ei esitetty yhtiolle missn viheess, vikk Rhen kupungin sosilitoimen vhemmistovltuutetulle ntmss lusunnoss todetn esiwineen ptoksen Jos nin olisi menetelty, koko prosessi ei olisi syntynyt, kosk hkijt olisivt sneet sunnon. Kyse on joko lusunnon ntjn olettmuksest ti j erttomst vitteest. ei pid syrjintlutkunnn ptost etnisest syrjinnst perusteltun ti oikeudenmukisen sillkn perusteell, ett yhtio on jtkuvsti suttnut suntoihins romnitustisi vuokrlisi

3 3 smoin kuin muit etnisij rodullisi vhemmistoj. Kikkien suntohkemusten on kuitenkin pihinyt tythi setetut vtimukset liitesikirjoineen, jott suksvlinnt on voitu tehd tsvertisesti j hyvksytyin perustein. Muun muss yhtion viimeisimmss suksvlintkokouksess ers romnipriskunt si kodin yhtion omistmst rivitlost. Prhilln on kynniss kiinteistoremontti, joss j hnen islleen olln remontoimss sunnoksi yhtion omistm kiinteisto. hllitus on vuonn 2006 hyvksynyt sikiijn nimelt "Strtegi, toimintperitteet, pmrt j rvot ". Siin esitetn yhtion strtegiset tvoitteet j rvot, joist ky ilmi, ett erityishuomio suntostrtegiss nnetn erityisryhmille j yhtion toiminnn peruslhtokohtn on suvitsevisuus. Tss trkoituksess kiinteisto Oy oimistohenkilostolle on muun muss pidetty koulutustilisuus, joss romnisiin suunnittelij on ksitellyt romnikulttuurin vikutuksi romnien sumisjrjestelyihin. Nin toimienkin yhtion hllituksen on otettv huomioon vstuuns yhtion tloudest sek suksvlintojen mrystenmukisuudest j tspuolisuudest. ktsoo, ett se on toiminut syijimttomsti j lkej noudtten. puksess ptost ei ole voitu tehd hkemuksen puutteellisuuden vuoksi. Arv- j korkotukivuokr-suntojen suksvlintn liittyy byrokrttisen piirteen sunnonhkijn tulojen j vrllisuuden osoittminen sikirjoin. Tmn toimenpiteen trkoituksen on vrmist hkijn kelpoisuus sd minitunlinen vuokr-sunto. Yhtion mukn syrjintn ei void pit sit, ett kikilt sunnonhkijoilt heidn etnisest ti rodullisest tuststn riippumtt vditn smnlinen suntohkemus liitteineen. Hyvksyttvn menettelyn tuskin voitisiin pit sit, ett hkijn etnisen tustn perusteell, ilmn sikirjnytto, tehtisiin ktegorisi oletuksi hkijn tuloist ti vrllisuudest. Syrjintlutkunt on lusuntonn viitnnut vlituksenliseen seens j sen perusteluihin. ptok- Vhemmistovltuutettu ei hnelle vrtust tilisuudest huolimtt ole ntnut selityshi vlituksen johdost. Yhdenvertisuuslin 2 :n 2 momentin 4 kohdn ( /21) mukn minittu lki sovelletn etnisen lkupern perusteell tphtuvn syrjintn, kun kysymys on sumisen tikk yleisolle tijottvien ti yleison

4 4 stvill olevien irtimen ti kiinten omisuuden tikk plvelujen trjonnst ti stvuudest muiss kuin yksityisten henkiloiden vlisiss suhteiss. Yhdenvertisuuslin 6 :n 1 momentin mukn ketn ei s syrji etnisen 1kupern perusteell. Minitun pykln 2 momentin 1 kohdn mukn syrjinnll trkoitetn sit, ett jotkut kohdelln epsuotuismmin kuin jotkut muut kohdelln, on kohdeltu ti kohdeltisiin vertilukelpoisess tilnteess (viiliton syrjintii). Vhemmistovltuutetun syrjintlutkunnlle syrjintsiss tekemn hkemuksen mukn j ttivt suntohkemuksen. Yhtio ei trjonnut heille heidn hkemns vuokr-sunto. Vhemmistovltuutetun hkemuksen mukn yhtio vti heidn romnitustns vuoksi vuokrsopimuksen syntymiseksi muist sunnonhkijoist poikkevi ehtoj. ilmoitettiin, ett heill tu1isi oll omi tuloj vuokrsopimuksest johtuvien velvoitteiden hoitmiseksi. Heille myos kerrottiin, ett he voisivt sd vuokr-sunnon vlivuokrussopimusmenette1yn vull Rhen kupungin sosilitoimen myotvikutuksell. Vhemmistovltuutetun mukn j knss smss semss oleville v1tvestoon kuuluville on trjottu vuokr-suntoj. on todennut, ett kosk eivt esittneet minknlist sikirjse1vityst vuokrmksukyvystn, yhtion puolelt esitettiin yhdeksi vihtoehdoksi, ett Rhen kupunki v1ivuokrisi sunnon Minittu menettely kytetn yhtionj Rhen kupungin vlisiss suntojrjestelyiss myos vltveston edustjien olless vuokrlisin. Yhtio on myos todennut, ethi ptost ei voitu tehd hkemuksen puutteellisuuden vuoksi. Jos yhtiolle olisi esitetty Rhen sosilitoimen tekem tkuuvuokr j sumiskustnnuksi koskev toimeentulotukiptos, he olisivt sneet sunnon. on toimittnut vuokr-sunto koskevn suntohkemuksens jolloin si on tullut yhtioss vireille. Hkemuksen mukn ovt sunnottomi. Hkemuksest ky myos i1mi, ettei heill ole tuloj eik vrllisuutt. suntosihteerin pivtyst selvityksest ilmenee, ett suntohkemuksen liitteiden mukn ei ole tuloj eik vrllisuutt. Yhtioll on siten ollut kytossn j tuloj j vrllisuutt koskevt tiedot. Rhen kupungin virnhltijn tekemll toimeentu1otukiptoksell on myonnetty toimeentulotuke tkuuvuokrn jos hkijlle j hnen kihltulleen myonnetn sunto. Ptoksess on myos todettu, ett mikli hkijoill ei ole muit tuloj, heille syntyy oikeus toimeentulotukeen, joss menoin

5 5 otetn huornioon perusost, surniseen liittyviit kustnnukset sekii terveydenhuoltornenot. suntohkernukseen on rnerkitty hkernuksen spurnispiiiviirniiiiriin lpuolelle piiiviirniiiirii on viihernrnistovltuutetulle ntrnssn piiiviityssii selvityksessii todennut, ettii vkuus vuokrsopirnusehtojen tiiyttiirnisestii ei ole vuokr. Rhen kupungin sosilitoirnen vhernrnistovltuutetulle ntrnss lusunnoss on todettu j esittiineen toirneentulotukipiiiitoksen Niirnii seikt huornioon otten hllinto-oikeus ktsoo vsto in yhtion kiistiirnistii selvitetyksi, ettii yhtiollii on lukien ollut tieto rnini tust toirneentulotuki piiiitoksestii. Rhen kupungin sosilitoimi on todennut viihernrnistovltuutetun tietopyyntoon ntrnssn vstuksess , ettii vstv tpus, joss vuokrsopirnuksen ehton knss oli viilivuokrussopirnusrnenettely, sttui kesiillii Tuolloin yhtio setti eriiiin Rheen rnuuttneen rornninuoren sunnonsnnin ehdoksi viilivuokrussopirnuksen ltirnisen Rhen kupungin knss. Rhen kupungin perusturvlutkunnn yksilohuoltojosto on tehnyt piiiitoksen, jonk rnukn Rhen kupungin sosilitoirni ei viilivuokr suntoj. Sosilitoirnell on rnuutrn viilivuokrttv tukisunto lstensuojelu- j rnielenterveysperusteill. Vllion suntorhsto on todennut suksrnenettelyn linrnukisuudest Rhen kupungin tekniselle keskukselle ntrnssn lusunnoss, ethirnyontiiessiiiin tuke vuokr-sunnon rkentrniseen, hnkkirniseen ti peruskoijukseen vltio hlu rnyos vikutt sunnon kyttoon. Asuntojen hlutn ohjutuvn suurimrnss trpeess oleville sunnontrvitsijoille j vuokrt pyritn pitrnn kohtuullisin. Asuksvlinnt rv- j korkotukivuokr-suntoihin on tehtvii rvrjoituslin, vuokr-suntolinojen j surnisoikeustlolinojen korkotuest nnetun lin sek viirneksi rninitun lin nojll nnetun sukkiden vlinnst rv- j korkotukivuokr-suntoihin nnetun Vltioneuvoston setuksen siinnosten rnukisesti. Vrttornuus ei ole edellii rninittujen siiiinnosten rnukinen hkernuksen hylkysperuste. on rnyontiinyt esittiineens yhtenii vihtoehton, ettii Rhen kupungin sosilitoirni vlivuokrisi sunnon heille. Rhen kupungin vhernrnistovltuutetun tietopyyntoon ntrnst vstuksest ilrnenee, ettii viilivuokrussopirnusrnenette1yii ei kytetii yhtion j Rhen kupungin vlisiss suntojrjestelyissii nyt ksiteltviin olev tpust vstviss tilnteiss. Vstuksest ilrnenee rnyos, ett yhtio on ntnut suntoj ilrnn vlivuokrusrnenettelyii tulottornille vltvestoon kuuluville henkiloille. Myoskn yhtion puolelt ei ole esitetty luotettv se1vitystii siit, ett se olisi tijonnut vlivuokrussopirnusrnenettely vltviieston edustjille. Edellii rninittuun niihden j kun otetn huornioon kiiytoss ollut selvitys hkijoist, voidn pitiiii selvitettynii, ett yhtio on settnut vuokr-sunnon srnisen ehdoksi sen, ettii Rhen kupungin sosilitoirni vlivuokr sunnon heille.

6 6 Menettely ei ole edellytetty vltvest66n kuuluvilt vrttomilt sosilitoimen sikkilt. j vrttomuutt ei void pit hyvksyttvn syyn vlivuokrusmenettelyn vtimiselle, sill vrttomuus ei ole rv- j korkotukivuokr-suntoj koskevien snn6sten j ohjeiden mukinen suntohkemuksen hylkysperuste. Kiinteist6 Oy on vuokr-suntoj trjotessn kohdellut j heidn etnisen lkuperns vuoksi epsuotuismmin kuin vltvest66n kuuluvi. Yhti6 ei ole esittnyt hyvksyttvi perusteluj menettelylleen. Kosk ei ole kynyt ilmi, ett etninen syrjint olisi pttynyt ti ett yhti6 olisi ryhtynyt toimenpiteisiin syrjivn menettelyn lopettmiseksi, syrjintlutkunt on voinut kielt yhti6t jtkmst ti uusimst sek mhdollisesti muuhun romnivest66n kohdistuv yhdenvertisuuslin 6 :n vstist etnist syrjint vuokrlisen vlinnss. Asunnonhkijoit koskevn syrjintkiellon vlitt6mksi noudttmiseksi yhti611eon voitu sett euron uhkskko, jot ei ole pidettv liin suuren. Sovelletut oikeusohjeet Yhdenvertisuuslki 2 2 morn 4 k ( /21), 6 1 morn j 2 morn 1 k, 13 1 mom 2 k j 3 mom sek 17 Uhkskkolki 4, 6 j 8 MUUTOKSENHAKU TMn pt6kseen s hke muutost vlittmll korkeimpn hllintooikeuteen. Vlituskirjelm on toimitettv korkeimpn hllinto-oikeuteen.

7 Pt6ksen tekemiseen ovt ottneet os hllinto-oikeuden Mrj Mttil, Pirjo Jlonenj Anne-Mri Keskitlo. jsenet

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 2 112/213 LUKU 1.1 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Vrllisten ineiden kuljetukseen liittyvistä turvtoimist j -velvoitteist säädetään VAK-liss, vrllisten ineiden kuljetuksest tiellä nnetun vltioneuvoston

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET Versio:..9 9 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 3 Psi Häkli Jrki Puupponen Hnnu Koivul Mrkku Poutnen SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET ISBN 978-95-7-73-4 ISBN-978-95-7-74- (PDF,

Lisätiedot

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä.

Telilä on antanut 18.5.2012 päivätyn vastineen selvityksestä. PÄÄTÖS 20.11.2012 Dnro OKV/449/1/2011 Mika Telilä Jäkälä-Äytsi 99885 LEMMENJOKI 1/13 ASIA Ministerin menettely KANTELU Mika Telilä pyytää 31.3.2011 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa puuttumaan

Lisätiedot

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI TIETOSIVU SUOMEN KANSALAISUUSLAKI Suomen nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan syyskuussa vuonna 2011. Lain keskeisimpiä tavoitteita on edistää Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

10. Verkkotason malleja

10. Verkkotason malleja luento0.ppt S-38.45 Liikenneteorin perusteet Kevät 006 Sisältö Piirikytkentäisen verkon mllinnus estoverkkon Pkettikytkentäisen verkon mllinnus onoverkkon Piirikytkentäisen verkon mlli () Trkstelln piirikytkentäistä

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Wav23 Jaller 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Puheenjohtaja: Täällä ollaan muuten samalla tavalla kuin eilenkin, paitsi että Kuusisto on pois,

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET http://www.tut.fi/smg/course.php?id=57 Rtkisut Hrjoitukset 3, 2014 Tehtävä 1. Pyydetään muodostmn nnetun piirin Nortonin ekvivlentti. Nortonin, smoin kuin Theveninin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus asiakaspalvelussa

Yhdenvertaisuus asiakaspalvelussa Yhdenvertaisuus asiakaspalvelussa Mitä se on? Miten toimin syrjimättä? YHDENVERTAISUUS ASIAKASPALVELUSSA 3 Mitä syrjintä on? 4 Missä laeissa syrjintä kielletään? Mitä on perusteltu asiakasvalinta? 5 Kuka

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot