Kuokkavieraat ja radikaali kansalaistoiminta. Muistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuokkavieraat ja radikaali kansalaistoiminta. Muistio"

Transkriptio

1 Kuokkavieraat ja radikaali kansalaistoiminta Muistio Tommi Hoikkala (toim.)

2 Sisällys Kuokkavieraat? Mitä pienin johdanto muistioon Tommi Hoikkala 3 I Kuokkavieraat mielenosoituksena: Päätöntä riehumista vai vasemmistolaista politiikkaa uusin keinoin? Antti Gronow 7 Kuokkavierasjuhlat tilallisena konfliktina Sampo Villanen 12 Kansattomat, kasvottomat Jukka Peltokoski 20 Kuokkavieraana poliittisella kentällä? Pia Lundbom 28 Kuokkavieraat mediaspektaakkelin näyttämöllä Pirita Juppi 34 II Radikaali kansalaisjärjestötoiminta Rosa Meriläinen 43 Globalisaatiokritiikki ja valtiovalta Suomessa Suvi Ervamaa 49 Globalisaatiokriittinen protestiaalto Arto Lindholm 56 Joukkoliikkeestä kasvottomaan kapinaan Jukka Relander 65 III Kuokkavieraiden anarkistiset opit: Voidaanko verkkoarkistoista lukea anarkismin ja itsehallintoradikalismin uusi tuleminen? Kari Paakkunainen 71 Väkivalta vaikutuskeinona globalisaation vastustajien piirissä Arto Lindholm 80 Kuokkavieraat elämysrikollisiako? Jaana Lähteenmaa 86 Nuorten herkkyyden kanavoituminen kansalaisaktivismiksi Pauliina Seppälä 91 Isänmaa siellä ja täällä patrioottisuuden haastamista Päivi Harinen 97 2

3 Kuokkavieraat? Mitä pienin johdanto muistioon Tommi Hoikkala Pyysin viime joulukuussa joukkoa tutkijoita kirjoittamaan kukin pienen artikkelin aiheesta Kuokkavieraat ja radikaali kansalaistoiminta. Tausta oli se, että Opetusministeriön nuorisoyksikön päällikkö Olli Saarela oli tilannut Nuorisotutkimusverkostolta muistion, joka käsittelisi aihetta monipuolisesti. Kutsussa pyysin kollegoita miettimään mitä ovat kuokkavieraat. Ehdotin että ilmiön voi avata monelta suunnalta ja mainitsin 12 teemaa, esimerkiksi: mitä ovat tämän manifestin sosiaaliset liikevoimat ja sen sosiaalinen koostumus ja mitä he tahtovat sanoa. Muuan muistioon kirjoittaneista luki tästä ainakin potentiaalisen hallinnoinnin intressin. Tuollaisesta intressistä huolimatta tai sen takia tuloksena oli 14 tarpeeksi erilaista tekstiä, joiden avulla Kuokkavierasjuhlat voidaan asettaa yhteyksiinsä. Yhdessä luettuna ja toisiinsa rinnastaen muistion tekstit avaavat globalisoituneen Suomen ja sen mediayhteiskunnan uumenista ja pinnoista kumpuavia protestiliikkeitä, niiden piirteitä, muotoja, tavoitteita ja yhteiskunnallis-kulttuurisia yhtymäkohtia. Muistion tekstien takana on kiintoisalla ja ehkä ainutlaatuisella tavalla monipolvinen tutkijajoukko, on monen ikäisiä, on naisia ja miehiä. Kirjoittajat ovat aiheesta gradujaan tekeviä nuoria sosiologeja, yhteiskunnallisista liikkeistä ja niihin rinnastuvista teemoista väitöskirjojaan valmistelevia politiikan-, kulttuurin ja historian tutkijoita yhdessä nuorisotutkimuksen muutamien vakiintuneiden nimien kanssa. Usealla kirjoittajalla on kaksoisside aiheeseen, heillä on toimijanäkökulma myös liikkeen sisältä, mikä on arvokasta jos hyväksytään ajatus kaiken tiedon kokemuksellisuudesta sekä käytännön tärkeydestä. On siis tutkijoita jotka käyttävät tekstejä, teorioita, käsitteitä toimintaan 1 ja toiminnassa, mikä tarkoittaa sitä että tutkijuus ei ole pelkkä akateeminen puuha, jonka motiivit lymyävät vain tekijänsä meritoitumisen toiveissa. Kirjoittajajoukko ei kuitenkaan muodosta mitään yhtenäistä kuoroa, joka laulaisi samaa partituuria. Mukana on siis toimijanäkökulmia, sekä monella tavalla protestiliikkeisiin samaistuvia positioita, mutta myös sivussa pysyvää tutkijuutta, joka taittuu etäisyyttä ottavaan ja kyselevän kriittiseen tutkijuuteen. Kaikki yhteen koottuna tuottavat muistioon ominaisuuden tai hengen, jota luonnehdin termillä utelias. Mistä sitten Kuokkavieraissa on kyse? Muistio sisältää 14 vastausta ilman että aihe tietenkään tyhjenee tähän. Yhteenvedon asemesta (lue: toiston välttämiseksi) tahdon esittää yhdeksän näkökohtaa. 1. Kuokkavieraat on osa uudentyyppistä yhteiskunnallista protestia (Sampo Villanen, Jukka Peltokoski, Päivi Harinen). Se haastaa perinteisen suomalaisen kansalais- ja kollektiivitoiminnan käytännöt ja järjen. Jos kerran oli yhden asian liikkeitä, nyt on vain yhden tilaisuuden järjestämiseksi yhteen kokoontuvia erinomaisen löyhiä joukkoja, jotka koostuvat yksilöistä. Internet on näiden keskeiskudos ja arkifoorumi (Jukka Relander, Kari Paakkunainen). Se on rihmastomainen, alati liikkuva ja muotoutuva ameba, joka tiivistyy pisteeksi, aktioksi kun erilaiset ryhmät ja henkilöt ovat kerääntyneet itsenäisyyspäivänä Presidentin linnan liepeille (Jukka Peltokoski). Se on osallistujajoukoltaan moniaineksinen Sorbusta naukkailevien punkkareiden ja yliopistolla työskentelevien tutkijoiden väliin mahtuu monenlaista toimijaa (Kari Paakkunainen, Rosa Meri- 1 Kiitän Kari Paakkunaista näistä muotoiluista. Hän kirjoitti sähköpostiviestissään myös: ( )ja tämä on aika huomattava juttu aikana, jolloin liikkeitä ei synny tuosta vain...voihan sosialidemokratiaa tai vihreää liikettäkin tutkia teoriateksteistä tai aatteista käsin ilman että toimintaempiria on mukana. 3

4 läinen, Antti Gronow). Tietty identiteettittömyys, tavoitteiden himmeys, ja selvä moniäänisyys sekä monimuotoisuus (ml. ilmaisullinen kiihkeys, kärjistämisen estetiikka) luonnehtivat sitä (Jukka Peltokoski, Jukka Relander, Pauliina Seppälä, Jaana Lähteenmaa). On vaikea sanoa selkeästi ja sitovasti mikä tuon mielenosoituksen kaikkien siihen osallistuvien allekirjoitettavissa oleva tavoite on kulloinkin ollut (Sampo Villanen). Moni toimija kiistää tällaisen yleistyksenkin oikeutuksen. Kuokkavieraat on teknologisoituneen yksilöllisyyden ajan protesti, jonka kollektiivinen sanoma on hukassa (Jukka Relander). Se on hetken yhteisö, jonka jatkosta ei kenelläkään ole tietoa. 2. Silti muotoilen, että protestin suunta on kohdistunut eliittiin, joka on toteuttanut yhteiskunnallista eriarvoisuutta kasvattanutta uusliberalistista politiikkaa (Antti Gronow). Seattlen, Prahan, Göteborgin ja Genovan nykyisenkaltaista globalisaatiota kritisoivat suurmielenosoitukset muodostavat Kuokkavierasprotestin kansainvälisen viitteen (Arto Lindholm, Pia Lundbom, Suvi Ervamaa, Rosa Meriläinen). 3. Protestilla on perustansa. Se kumpuaa monimutkaisella tavalla globalisoituneen ajan pätkätyö- Suomen uhatussa, turvattomassa, heikossa ja vaaranalaisessa asemassa olevien väestöryhmien elämäntilanteesta ja kokemuksesta (Jukka Relander). Kuokkavierasprotestin eräiden toimijoiden omissa puheavaruuksissa luodaan uudenlaista luokkateoriaa: uhanalaisten joukon sanotaan muodostavan niin kutsutun prekariaatin. Se on anglistinen, englannin kielestä suomalaistettu uudissana, joka hakee retorista voimaa proletariaatti-termistä ja sen kautta kenties vertauskuvauksellisesti Marxin ja Engelsin Kommunistisesta manifestista. Alkuperäislähteen muotoilun mukaan: On syntynyt uusi ja kasvava joukko ihmisiä, joiden työtä ja toimeentuloa leimaa niukkuus ja epävarmuus. Prekariaatti ovat pätkätyöläiset, työttömät, opiskelijat, sijaiset, pienyrittäjät, paperittomat siirtolaiset. Suomessa jo suurin osa uusista työsuhteista on epätyypillisiä. Prekariaatille työ ei enää ole identiteettiä määrittävä tekijä. Miten se voisikaan olla, jos työnantaja on joka kuussa eri? (http://squat.net/valtaus/kuokkis/prekariaatti.html) 4. Kuokkavierasprotesti on mediayhteiskunnan protesti-ilmiö. On syntynyt kummallinen kaksoissidos (Pirita Juppi). Tapahtuma merkitsee tiedotusjulkisuudelle polttoainetta, tiedotusjulkisuus janoaa oman toimintalogiikkansa mukaan draamaa, ristiriitoja, spektaakkelia. Syntyy kärjistynyt tunnelma ja ylilyöntejä tapahtuu (Jaana Lähteenmaa, Pauliina Seppälä) Mielenosoituksen järjestäminen kansakunnan eliitin juhlien yhteyteen on taannut varman uutiskynnyksen ylityksen mielenosoittajille. Siis juhlien, joka on tv-kansalaisuuden 10 kärjessä -listan ykkössijalla yli 2 miljoonalla katsojallaan, minkä seikan vuoksi ei voi uskottavasti väittää, että kyse on kapeasti vain eliitin juhlasta, vaan suositusta, kansallisesta viihderituaalista. Sen avulla voisi analysoida käsitystä politiikasta popkulttuurina. Media käyttää protestoijia ja protestoijat käyttävät mediaa puhujalavana. Jälkimmäinen intressi on heikompi kuin edellinen, mikä on pulmallista toimijoille (Pirita Juppi). 5. Globaaliliike on Kuokkavierasprotestin muuan avaintausta (Pia Lundbom). Jos hyväksyy tällaisen teesin, joka on osin ristiriidassa listani ykköskohdan väittämien kanssa, voi edetä seuraavaan yksinkertaistukseen. Kuokkavieraat liittyvät globalisaatiokriittisen liikkeen militanttiin haaraan siinä missä Attac on sen yhteiskuntakelpoinen haara (Suvi Ervamaa). Tätä kautta tämä liike tai nämä liikkeet on helppo saattaa protestiliikkeiden aaltojen yhteyteen. Suomessa voi erottaa viisi protestiaaltoa viimeisen 40 vuoden ajalta (Arto Lindholm): opiskelijaprotestin aalto ( ), Koijärven protestiaalto ( ), metsäsotien protestiaalto ( ), eläinoikeusprotestin aalto ( ) ja globalisaatiokriittinen protestiaalto ( ). 4

5 6. Protestiaalloilla on historiansa ja liikkeillä vaiheensa. Globaaliliike on elänyt hulluuden hetkensä ja elää protestinsa kuihtumisen vaihetta, ellei ole jo kuihtunut (Arto Lindholm). Tällainen yhteys nostaa kysymyksen Kuokkavieras-mielenosoituksen ja siihen liittyvän toiminnan jatkosta, mikä on epävarma (Sampo Villanen, Jukka Relander). Onko teoreettisesti haastavamman yhteiskuntakritiikin aika taas tulossa, vaikka uutta 70-lukua ei tule (Jukka Relander, Kari Paakkunainen)? 7. Protestilla on myös aatehistoriallinen taustansa ja teoreettiset virikkeensä (Kari Paakkunainen). Italialaisilta nykymarxisteilta on lainattu näkemys työn ja puhtaan elämän ristiriidasta (Antti Gronow). Tällainen teoria tuottaa mielenosoittajien vaatimuksen yleisestä kansalaispalkasta (Antti Gronow). Näin Suomessakin on virinnyt anarkistisesti ja itsehallinnollisesti soiva uudenlainen radikalismi, joka kantaa muassaan myös joidenkin toimijoiden vihkiytymisen teoreettiseen maailman hahmottamiseen (Kari Paakkunainen). 8. Ei ole päteviä perusteita tehdä Kuokkavierasprotestia harmittomaksi nuorisokulttuurisen skenen (eli näyttämön) tapahtumaksi (Pauliinan Seppälä). Ainakaan poliisi ei tehnyt niin. Vuoden 2003 mielenosoituksen yhteydessä poliiseja oli paikalla , siis yhtä paljon kuin mielenosoittajia. Poliisivoimat koostuivat joukkojen hallintaan koulutetuista erikoisryhmistä, Karhuvalmiusryhmästä, rajavalvontaviranomaisista, poliisin terroristi- ja pommiryhmästä sekä yhdestä helikopterista, oli myös kontteja, mellakka-aitoja (Antti Gronow). Toimittajia ei kukaan ole laskenut. 9. Kuokkavieraat -ilmiö ilmaisee jotakin sellaista nuorison vastarinnan kentästä, joka tarjoaa kiinnostavan jatkotutkimuskohteen ainakin nuoriso-, media- ja politiikantutkijoille. Kuinka paljon erilaisiin ryhmiin lopulta kuuluu aktiiveja, kuinka laaja on näiden ryhmien muu kannattajakunta? Arto Lindholmin ja Pia Lundbomin nettikyselyn mukaan esimerkiksi noin puolet aktiiveista on opiskelijoita mitä toinen puoli tekee? Miten ryhmät organisoituvat nyt ja tulevaisuudessa, millaisen haasteen ne ehkä jatkossa esittävät poliittiselle järjestelmällemme ja miten media artikuloi ryhmien ajattelua ja toimintaa? Tällainen tutkimus ei välttämättä ole ilmiön hallitsemiseen pyrkivää, vaan sen taustalle voi hahmotella myös positiivisen tiedonintressin: jotakin yhteiskunnallisen tulevaisuuden kannalta olennaista artikuloituu tässä toiminnassa, ja sen ymmärtäminen voi olla hedelmällistä monille erilaisille toimijoille. Listani yhdeksän näkökohtaa kenties antavat vaikutelman yhdenmukaisesta tulkinnasta. Muistion tekstien lukeminen kertoo että selkeys on osin harhaa. Listan eri kohtien sisältämät viitteet muistion kirjoittajien teksteihin eivät ole merkki sitaateista vaan ne ovat merkkejä löyhästä lainaamisesta. Ne ovat siis vinkkejä lukijalle katsoa mitä kukin kirjoittaja sanoo kustakin teemasta. Valtaosassa muistion tekstejä on hyvä lähteistö, joka johdattaa halukasta tutkimuskirjallisuuden ja muiden dokumenttien äärelle. Yleisemmin nuorten politiikkasuhdetta peilataan teoksessa Kari Paakkunainen (toim.): Kyllä politiikalle, mutta Nuoret ja eduskuntavaalit Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 35 & Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 27, Viime vuosien kansalaisaktivismin aaltoa käsitellään oivasti teoksessa Pirita Juppi, Jukka Peltokoski & Mika Pyykkönen: Liike-elämää. Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä SoPhi Kiitän kirjoittajia! 5

6 I 6

7 Kuokkavierasjuhlat mielenosoituksena: päätöntä riehumista vai vasemmistolaista politiikkaa uusin keinoin? Antti Gronow Käsittelen paperissani sitä, mitä Kuokkavierasjuhliksi kutsutuissa mielenosoituksissa on pääpiirteissään tapahtunut eri vuosina. Pyrin paneutumaan myös kysymykseen siitä, mitä kuokkavieraat haluavat sanoa ja miksi he haluavat tuoda sanomaansa julki juuri itsenäisyyspäivänä ja presidentinlinnan lähettyvillä. Tiedotusvälineissä tapahtuma on usein leimattu nuorison päättömäksi riehumiseksi tai presidentinlinnan juhlien vastustamiseksi ilman mitään perusteita, mutta tarkemmassa katsannossa molemmat näistä väitteistä ovat virheellisiä. Kuokkavierasjuhlia on järjestetty vuosina , mutta keskityn tapahtumien täsmällisemmässä kuvailussa lähinnä vuoteen 2003, johon vertaan aiempien vuosien mielenosoituksia 2. Kuokkavierasjuhlien taustaa Kuokkavierasjuhlien takana ei ole mitään virallista järjestöä tai muuta helposti nimettävää järjestäjätahoa, mikä tekee erilaisten yleistysten tekemisen mielenosoittajista hyvin vaikeaksi. Mielenosoitukset ovat keränneet kaikenlaista väkeä radikaaleista vasemmistolaisista anarkisteihin ja punkkareihin. Osallitujien keski-ikä on erittäin karkeasti arvioiden ollut parinkympin tietämillä ja osallistujamäärät ovat vaihdelleet 400:n ja 1000:n ihmisen välillä. Alkuvuosina oheistapahtumana järjestetyllä kansalaistorilla eri järjestöt esittäytyivät omilla nimillään vuonna 1999 paikalla kävi muun muassa Vasemmistoliiton Esko-Juhani Tennilä mutta nykyään tapahtuman koostuessa pelkästä mielenosoituksesta järjestöjen tunnuksia ei ole enää esillä. Järjestäjätahot ovat ilmeisesti jopa erityisesti toivoneet, että järjestötunnuksia ei käytettäisi mielenosoituksessa. Näkyvin symboli on yleensä ollut anarkistien punamusta lippu, joka ei luonnollisestikaan viittaa mihinkään järjestöön. Näkyvimmän aseman mediassa ovatkin usein saaneet mustiin kommandopipoihin pukeutuneet ja lippuja kantavat anarkistit sekä myös poliisien kanssa riitaa haastavat punkkarit. Tietoisen aggressiivista ja konfliktinhakuista toimintaa Kuokkavierasjuhlissa on esiintynyt vuodesta 2000 alkaen. Tuolloin erityistä huomiota mediassa saivat suurelle yleisölle ensi kertaa esittäytyneet Valkohaalarit, jotka pyrkivät valkoisiin haalareihin ja suojuksiin pukeutuneena tekemään omien sanojensa mukaan väkivallatonta, aktiivista ja suojattua kansalaistottelemattomuutta 3. Tiedostusvälineissä Kuokkavieraiden on helposti tulkittu vastustavan itse linnan juhlia 4, minkä aktivistit ovat itse kuitenkin kiistäneet. Mielenosoitusten vastustuksen kohteena on ennemminkin ollut linnaan kokoontunut Suomen poliittinen ja taloudellinen eliitti, joka on toteuttanut yhteiskunnallista eriarvoisuutta kasvattanutta uusliberalistista politiikkaa. Eliitin edustajat on myös koettu ihmisiksi, jotka ovat kahmineet itselleen kohtuuttomasti rikkauksia. Mielenosoittajat ovat toki tiedostaneet sen, että kaikki juhliin kutsutut eivät edusta yhteiskunnallista eliittiä, mutta hekin ovat osallistumalla juhliin (...) osana suurta eriarvoisuuden näytelmää 5. Edesmenneen Valkohaalarit-järjestön edustajat ovat todenneet ottavansa kutsun linnaan vastaan, mikäli juhlien osallistujat valitaan arvalla kaikkien kansalaisten joukosta, ja jos myös laittomasti maahan saapuneet siirtolaiset saavat osallistua arpajaisiin virallistettuina Euroopan kansalaisina 6. 2 Olen itse osallistunut Kuokkavierasjuhliin vuosina <http://www.ecn.org/valkohaalarit/suomi/kuokkis1.htm> (kaikki Internet-lähteet luettu ). 4 <http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa/kotimaa.sthml?2003/12/197919> 5 <http://www.vaikuttava.net/print.php?sid=1449> 6 <http://www.vaikuttava.net/print.php?sid=3040> 7

8 Itse juhliakin on tosin kritisoitu siitä, että niiden avulla tuotetaan fiktiivistä käsitystä kansallisesta yhtenäisyydestä, jolla pyritään peittämään ja tukahduttamaan erilaisia reaalisesti vallitsevia yhteiskunnallisia ristiriitoja 7. Keskeiseksi ristiriidaksi on mielletty pääoman ja ihmisten tai puhtaan elämän välinen konflikti. Kyseessä on vanha marxilainen idea pääoman ja työvoiman välisestä ristiriidasta, joka on omaksuttu italialaisilta nyky-marxisteilta 8. Nämä ajattelijat kyseenalaistavat työn ja vapaa-ajan tai tuottavan työn ja tuottamattoman työn erottelun sekä korostavat sitä, että yhteiskunnassa, jossa informaation, palvelujen ja aineettomien asioiden tuottaminen nousee yhä tärkeämmäksi, on nykyinen jako palkalliseen ja palkattomaan työhön keinotekoinen ja epäoikeudenmukainen 9. Tämä tausta-ajatus on näkynyt lähinnä mielenosoittajien vaatimuksissa yleisestä kansalaispalkasta. Kuokkavieraat ovat omaksuneet italo-marxisteilta myös ajatuksen, jonka mukaan maailmassa ei ole ulkopuolta. Käytännössä tämä on tarkoittanut nationalismin sekä linnake-euroopan vastustamista ja vapaan liikkuvuuden vaatimista myös Euroopan ulkopuolisten köyhien maiden asukkaille 10. Eliitin erottaminen vastustettavaksi asiaksi ja puhuminen kansan nimissä on tuonut Kuokkavierasjuhlille populistisen taustavireen. Mielenosoituksissa tämä on näkynyt erilaisissa iskulauseissa ja muissa huudahduksissa, joissa eliitin edustajia on haukuttu loiseläjiksi sekä vaadittu valtaa kansalle ja kansan päästämistä linnaan. Iskulauseissa on esiintynyt myös vallankumousretoriikkaa ja anarkistisia autonomiavaatimuksia: Itsehallinta, solidaarisuus, jatkuva taistelu, vallankumous! Tapahtuman nimi oli alun perin Kansan kuokkavierasjuhla, mutta etuliite tiputettiin pois, kun Valkohaalarit alkoivat soveltaa kansainvälisistä huippukokouksista tuttuja kansalaistottelemattomuuden muotoja ja viiteryhmäksi alettiin kansan sijasta kokea ennemminkin kansainväliset uusvasemmistolaiset liikkeet. Kun mielenosoitus leimataan tiedotusvälineissä pelkäksi nuorison päättömäksi rähinöimiseksi tai jopa mellakoimiseksi, niin mielenosoittajien poliittiset intressit voidaan helposti häivyttää ja tulkita tilaisuus vain järjestyksenpidolliseksi ongelmaksi. Mielenosoittajat ovat itse tulkinneet valtamedian eli porvarilehtien harjoittaman leimaamisen valtaapitävien etujen tietoiseksi palvelemiseksi 11. Leima on selvästikin virheellinen, mikäli sillä tarkoitetaan sitä, että mielenosoittajilla ei ole mitaan sanomaa tai taustaideologiaa. Mistään varsinaisesta mellakoinnista ei myöskään voida puhua Kuokkavierasjuhlan yhteydessä, sillä muutaman taksin naarmuttamista ei ainakaan perinteisesti ole ollut tapana kutsua mellakoimiseksi. Jos näin kuitenkin tehdään, niin syyllistytään käsitteelliseen lepsuuteen, joka vaikuttaa tarkoitushakuiselta, koska sen varjolla voidaan vaatia esimerkiksi naamioitumisen kieltämistä mielenosoituksissa. Mielikuva rähinöimisestä on johtunut mielenosoittajien kansainvälisten huippukokousten yhteydestä tutuista ja Suomen kontekstissa poikkeuksellisista toimintatavoista, joita on ainakin osin kuitenkin käytetty tietoisesti ja tietoisen konfliktinhakuisesti. Tämä ei luonnollisestikaan sulje pois sitä, että osa osallistujista saattaa tulla paikalle pelkästä rähinöimisen halusta. Perinteisistä mielenosoituksista Kuokkavierasjuhlat ovat siis eronneet aktiivisen kansalaistottelemattomuuden ansiosta. Valkohaalarien aktiivisen ja väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden strategia, jossa omat kehot laitetaan peliin, on käytännössä tarkoittanut mellakka-aitojen ja niiden takana olevien poliisien työntämistä sekä katujen tukkimista kaduille istumalla tai mellakka-aitoihin ketjujen 7 Esimerkiksi vuoden 2002 Kuokkavieras-julistuksessa: <http://netti.nic.fi/~kuokkis/julistus.html> 8 Ks. erityisesti Michael Hardt & Antonio Negri: Empire. Harvard University Press, <http://netti.nic.fi/~kuokkis/julistus.html> 10 Nämä ajatukset ovat hyvin samantyyppisiä kuin kansainvälisellä No Border -verkostolla, ks. 11 <http://www.vaikuttava.net/print.php?sid=3040> 8

9 avulla kiinnittäytymällä. Strategia on Valkohaalarien kannanottojen mukaan väkivallaton siksi, että mielenosoittajilla ei ole ollut mukanaan mitään esineitä, joilla poliisia voisi vahingoittaa 12. Pitäkää linnanne, kadut on meidän Kuokkavieraat ovat aluksi kokoontuneet joko Rautatientorille tai Hakaniementorille, josta on marssittu perinteisen mielenosoituksen tapaan mielenosoituspaikalle eli tässä tapauksessa presidentinlinnan luokse. Perinteisistä mielenosoituksista poiketen kuokkavieraat eivät yleensä kuitenkaan ole noudattaneet poliisin osoittamaa reittiä, eikä mielenosoituksesta ole useinkaan tehty lain vaatimaa ilmoitusta. Välillä marssiminen on muuttunut eräänlaiseksi kissa ja hiiri -leikiksi, jossa mielenosoittajat yrittävät aina juosta kustakin kadunkulmasta ennen kuin poliisi ehtii sulkemaan ne. Vuonna 2001 mielenosoittajien strategiaan kuului kolmeen ryhmään eli blokkiin jakautuminen, joiden tarkoitus oli edetä eri reittejä linnalle. Poliisit eivät tätä kuitenkaan sallineet, vaan pysäyttivät mielenosoittajien edellä kulkeneista autoista kaksi heti Rautatientorille rikkomalla autojen sivuikkunat ja pidättämällä kuljettajat. Vuonna 2002 blokkeja oli kaksi, joista toinen kokoontui Hakaniementorille ja toinen Rautatientorille. Mielenosoitukseen toi tänä vuonna karnevalistista henkeä mielenosoittajien edellä kulkenut sambaryhmä, johon kuuluneet tytöt kiehnäsivät itseään mielenosoittajat Liisankadulle pysäyttäneitä poliiseja vasten. Tarkoituksena oli ilmeisestikin saada poliisit hämmentymään niin pahasti, että poliisirivistöstä olisi pystynyt kulkemaan läpi. Poliisit vaikuttivatkin selvästi kiusaantuneilta, mutta heidän rivistönsä pysyi silti paikallaan. Vuonna 2003 Kuokkavierasjuhlat alkoivat poikkeuksellisesti jo 5.12., jolloin noin sadan ihmisen joukko kokoontui Vanhaan kirkkopuistoon ja marssi sieltä valtaamaan Hietalahden torin läheisyydessä sijaitsevan puutalon. Poliisi seurasi näennäisen päämäärättömästi vaeltaneita valtaajia, mutta nämä onnistuivat ryntäämään valittuun taloon ilman poliisin estelyjä. Poliiseja oli ilmeisesti harhautettu levittämällä vääriä huhuja siitä, mikä talo on tarkoitus on vallata ja poliisit olivat ryhmittyneet väärän talon luokse odottamaan valtaajia. Valtaus oli aktivistien kannalta onnistunut, sillä poliisi ei puuttunut valtaukseen ja antoi valtaajien myös yöpyä talossa. Valtaajat kutsuivat taloaan väliaikaiseksi autonomiseksi alueeksi (temporary autonomous zone). Sitä käytettiin ulkopaikkakuntalaisten majoitustilana ja tilassa järjestettiin myös juhlat itsenäisyyspäivän aattoiltana. Seuraavana päivänä noin mielenosoittajan joukko kokoontui Hakaniementorilla, josta marssittiin linnaa kohti Kruununhaan kautta. Monet mielenosoittajista olivat peittäneet kasvonsa kommandopipoin tai huivien avulla, mutta kaikkien kohdalla kyse tuskin oli ainakaan pelkästä poliittisesta eleestä, sillä tuuli tuntui pakkasessa erittäin pistävältä. Kuokkavierailla ei vaikuttanut tänä vuonna olevan minkäänlaista erityistä strategiaa, jossa olisi blokkeihin jakautumalla pyritti lähestymään linnaan eri suunnista. Poliisit olivat eristäneet aiempia vuosia laajemman alueen sulkemalla linnalle johtavat kadut sekä mellakka-aidoin että laivakontein, mikä pakotti melko yhtenäisenä joukkona edenneet mielenosoittajat lopulta ainoata avoimena ollutta katua eli Snellmaninkatua pitkin Senaatintorille, jossa joukko ryhmittyi Hallituskadulla ja Aleksanterinkadulla olleille mellakka-aidoille. Aitoja oli aiemmista vuosista poiketen vahvistettu betonisilla esteillä, mikä teki niiden kaatamisesta vaikeaa. Pieni osa mielenosoittajista yritti kuitenkin työntää aitoja, mutta viimeistään aitojen takana olleiden poliisien suuri määrä esti kaatamisaikeet. 12 <http://www.ecn.org/valkohaalarit/suomi/idylli.htm> 9

10 Osa joukosta juoksi välillä Senaatintorilta Kauppatorin puolelle, jossa Pohjoisesplanadi oli kuitenkin katkaistu aidalla niin, että mielenosoittajien joukko joutui tyytymään lähinnä aidan vieressä seisoskelemiseen. Muutama punkkari haastoi poliisien kanssa riitaa erilaisin huuteluin ja aitaa heiluttelemalla. Tämän lisäksi ainakin kolme mielenosoittajaa kiipesi kannustushuutojen saattelemana Hallituskadun tukkineen kontin päälle, josta poliisit kuitenkin tulivat kiipeilijät pian noutamaan. Yksi kiipeilijöistä ehti tätä ennen vetämään hassissätkästään muutaman henkosen rehvakkaasti. Mielenosoituksessa oli paikalla myös Suomen lippuja heiluttavia ja provosoivia kommentteja esittäviä vastamielenosoittajia, jotka edustivat tiettävästi kansallismielistä Suomen Sisu -järjestöä. Jotkut kuokkavieraista provosoituivatkin vasta-mielenosoittajista mitä nämä luultavasti hakivatkin läsnäolollaan ja repivät Suomenlippuja maahan. Ainakin yksi lipuista myös poltettiin. Yksi vastamielenosoittajista kulki myös väkijoukossa kameran kanssa tarkoituksenaan mielenosoittajien haastatteleminen. Kyseinen mieshenkilö erottui toimittajista riitaa haastavan tyylinsä takia. MTV:n toimittajan mukaan mielenosoituksen tunnelma oli vuonna 2003 hieman aggressiivisempi aiempiin vuosiin verrattuna, mutta varsinaiselta kahakoinnilta kuitenkin vältyttiin 13. Pieni osa mielenosoittajista käyttäytyikin varsin aggressiivisesti ampumalla ilotulitteita ja heittelemällä tyhjiä pulloja poliisien rivistöön. En tiedä, mitä MTV:n toimittaja tarkoittaa varsinaisella kahakoinnilla, mutta aiempiin vuosiin verrattuna poliisit selvästikin hallitsivat tilannetta koko ajan eivätkä joutuneet missään vaiheessa perääntymään mielenosoittajien työntäessä mellakka-aitoja. Tämä johtui poliisien valtavasta määrästä; mediassa esiintyneiden arvioiden mukaan poliiseja oli paikalla suunnilleen yhtä paljon kuin mielenosoittajia eli noin Varsinaisten joukkojenhallintaan koulutettujen poliisien lisäksi massiivinen joukko koostui Karhu-valmiusryhmästä, rajavalvontaviranomaisista, poliisin terroristi- ja pommiryhmästä sekä yhdestä helikopterista. Etenkin terroristi- ja pommiryhmän läsnäoloa voi ihmetellä ja poliisia voineekin syyttää ylivarustautumisesta sekä aktivistien samaistamisesta terroristeihin ellei papattien purkaminen sitten kuulu pommiryhmän normaaliin työnkuvaan. Poliisien toiminta herätti arvostelua myös siksi, että loppuvaiheessa mielenosoittajien seassa kulkeneet siviilipukuiset poliisit ottivat useita ihmisiä kiinni ilman, että he kertoivat olevansa poliisin edustajia. Kuokkavieraita lakiasioissa avustanut työryhmä puuttui seuraavalla viikolla valituksessaan tähän asiaan sekä teki lisäksi tutkintapyynnön kolmesta laittomasta vapaudenriistosta ja noin kymmenen kantelua, joissa poliisia syytetään käytännesääntöjen räikeästä rikkomisesta. Vuosi 2003 poikkesi poliisien massiivisen varustautumisen lisäksi aiemmista vuosista myös siinä, että media oli poikkeuksellisen kiinnostunut haastattelemaan mielenosoittajia ja kyselemään heidän motiiveistaan jo ennen itsenäisyyspäivää. Median kiinnostus on yleensä nimittäin rajoittunut mielenosoituksen jälkeiseen järjestysongelman päivittelyyn, jota esiintyi nyt taas varsin vähän (lähinnä poliisin onnistuneita turvatoimia kehuttiin). Myös itse mielenosoituksessa oli paikalla silmiinpistävän paljon toimittajia, joiden salamavalot välkkyivät aina, kun vaikutti siltä, että mellakka-aidan luona tapahtuu jotakin. Kuokkavieraat ja radikaali vasemmistolaisuus Kuokkavierasjuhlien taustaideologia koostuu osin varsin abstraktilla tasolla liikkuvasta italomarxismista kuten jo todettiin. Käytännön ehdotusten tasolla kyse on kuitenkin melko perinteisestä vasemmistolaisesta tasa-arvoisuuden agendasta. Esimerkiksi vuoden 2001 mielenosoitusjulistuksessa 14 puututaan sosiaaliturvan alhaiseen tasoon, pitkiin työaikoihin, 13 <http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa/kotimaa.sthml?2003/12/197919> 14 <http://www.vaikuttava.net/print.php?sid=1449> 10

11 työmarkkinoiden epävarmuuteen ja joustovaatimuksiin, kasvaviin tuloeroihin sekä julkisten palveluiden karsimiseen, joita kaikkia pidetään julistuksessa huolestuttavina asioina. Poliitikot ovat puhuneet hyvinvointivaltion puolustamisesta, mutta samalla he ovat kaksinaamaisesti toteuttaneet uusliberalistista politiikkaa, jonka aiheuttamiksi edellä mainitut epäkohdat voidaan lukea. Perinteisen vasemmiston koetaan siis ammattiliittoineen kaikkineen hylänneen vasemmistolaisen politiikan ja alistuneen vallan ja pääoman syleilyyn 15. Kuokkavieraat kokevat olevansa tällaisen huolestuttavan kehityskulun aiheuttaman yhteiskunnallisen vastarinnan ja konfliktin ilmentymä. Sinällään päättelyketju on varsin looginen: perinteinen poliittinen toiminta ei tuota tulosta uusliberalistisen konsensuksen takia, joten viedään sanoma sinne, missä uusliberalistisen politiikan toteuttajat kokoontuvat ja pyritään kansalaistottelemattomuuden keinoin tuottamaan ja samanaikaisesti ilmentämään kyseisen politiikan aiheuttamaa konfliktia. On valitettavaa, että tämä Kuokkavieraiden poliittinen sanoma on päässyt tiedotusvälineissä hyvin heikosti esille. Syy ei toki ole pelkässä median laiskuudessa vaikka toki siinäkin sillä mielestäni vaikuttaa siltä, että mielenosoittajat eivät ole pystyneet onnistuneesti yhdistämään keinojaan ja tavoitteitaan. Tämä johtunee ainakin osittain taustaideologian abstraktiudesta ja teoreettisuudesta, mikä on omiaan tekemään sanomasta vaikeasti ymmärrettävää muille kuin asiaan vihkiytyneille. Toisaalta mielenosoituksen keinot ovat avoimessa konfliktinhakuisuudessaan sellaisia, että on vaikea kuvitella valtamedian niitä koskaan hyväksyvän. Hyväksyminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin ymmärtäminen, jota medialta sentään on lupa odottaa. Toisaalta taas Kuokkavierasjuhlat on kaikille mielenosoituksille yhteisen dilemman edessä, joka aiheutuu siitä, että yleensä tiedotusvälineet kiinnostuvat mielenosoituksista massamielenosoituksia lukuunottamatta vasta siinä vaiheessa, kun tapahtuu jonkinlaisia järjestyshäiriöitä tai jos niitä on ainakin lupa odottaa. Vaikka onkin niin, että kuokkavieraat ovat käyttäneet Suomen oloissa jossain määrin poikkeuksellisia keinoja tavoitteidensa ajamiseksi, niin on silti hyvä muistaa, että mielenosoitukset ovat kaiken kaikkiaan kuitenkin olleet melko rauhallisia tilaisuuksia etenkin jos niitä verrataan kansainvälisiin, erilaisten huippukokousten yhteydessä järjestettyihin mielenosoituksiin. Esimerkiksi minkäänlaisia sanottavia loukkaantumisia ei ole käsittääkseni sattunut ja aineelliset vahingotkin ovat jääneet varsin vähäisiksi. Valtiovallan kannalta paras reagointitapa tällaisessa tilanteessa ei välttämättä ole vaikeasti valvottavien lakien kuten naamioitumiskiellon säätäminen. Ainakin erilaisia repressiivisiä toimia tulee välttää, mikäli aiempien vuosikymmenten radikalismista halutaan ottaa oppia. Tapani Suomisen 16 mukaan ja 1970-lukujen suomalainen vasemmistoradikalismi oli esimerkiksi Länsi-Saksan radikalismiin verrattuna huomattavan rauhanomaista osittain juuri siksi, että repressiivisten toimien sijaan valtiovalta pikemminkin syleili radikalismin kuoliaaksi pyrkimällä dialogiin silloisten aktivistien kanssa. 15 <http://netti.nic.fi/~kuokkis/julistus.html> 16 Ks. Tapani Suominen: Ehkä teloitamme jonkun. Opiskelijaradikalismi ja vallankumousfiktio ja 1970-lukujen Suomessa, Norjassa ja Länsi-Saksassa. Tammi,

12 Kuokkavierasjuhlat tilallisena konfliktina 17 Sampo Villanen Kuokkavierasjuhlat perustuu toisenlaiseen poliittisen subjektin eli toimijan 18 ajatukseen kuin tavallinen, laillinen mielenosoitus. Kuokkavieraat eivät käsitä itseään yhtenäisenä joukkona, joka tekee mielenosoituksessa samoja asioita päästäkseen samaan päämäärään. He ovat monia ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat samaa mieltä mielenosoituksen aiheesta ja aiheellisuudesta, mutta eivät välttämättä siitä, mitä siinä tehdään. Konflikti yhteisenä tavoitteena Kuokkavierasjuhlien idealle on olennaista juuri se, mitä kadulla tapahtuu. Mielenosoittajien omien kehojen käyttö protestin fyysisenä välineenä on eräs mielenosoitukseen viime vuosina keskeisesti kuulunut seikka 19. Abby Petersonin mukaan Ruotsin poliittiseen kulttuuriin on levinnyt militantin poliittisen toiminnan aalto 20. Vaikka Suomessa ei ole esiintynyt samanlaisia väkivaltaisuuksia mielenosoituksissa kuin Ruotsissa 21, ovat myös monet suomalaiset aktivistit alkaneet käyttää aikaisempaa enemmän ja määrätietoisemmin kehojaan välineinä, mistä myös Kuokkavierasjuhlien lähihistoria kertoo. Vastarinta on oppinut liikkeiden globalisoitumisen kautta uusia tapoja ajatella ja toimia. Eri kuokkavieraat suhtautuvat mielenosoituksen ruumiillistamiseen kuitenkin eri tavoin. Siksi keskityn tässä siihen, mitä mielenosoittajat tekevät ja miten he toimintaa käsittävät. Toiminta on suorassa suhteessa myös eri kuokkavieraiden koko mielenosoitusta koskeviin, yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä lähempiin tavoitteisiin. Kadun tasolla varmasti suurin osa kuokkavieraista haluaa esittää äänekkään protestin Presidentin linnaan saapuville juhlavieraille, joiden joukossa on Suomen koko taloudellinen ja poliittinen eliitti. Jotkut muut haluavat aiheuttaa häiriötä ylipäänsä ja jotkut taas kamppailla poliisin kanssa. Radikaalissa mielenosoituksessa myös poliisi on varustautunut voimakkaasti. Käytännössä Linnan ympäristö on militarisoitu hurjannäköisten poliisien, mellakka-aitojen, poliisin pidätysbussien (vuonna 2002), runsaslukuisten mustien maijojen, hevosten, koirien, jopa rajavartijoiden ja helikopterin (2003) avulla. Vuoden 2000 tiedotteessaan Valkohaalarit ilmoittivat kuokkavieraiden pyrkimykseksi rikkoa kuva kansallisesta konsensuksesta. On kiistämätöntä, että itsenäisyyspäivän iltana Presidentinlinnan ympäristössä ei näytä siltä kuin koko Suomen kansa juhlisi tyytyväisenä itsenäisyyttään. Silti linnanjuhlat ovat myös poliittinen tapahtuma. Tämä poliittinen merkitys tulee valtavasta julkisuudesta, jota tapahtuma joka vuosi saa. Tämä julkisuus sisältää paljon vallan symboliikkaa. 17 Tekstin taustamateriaalina on vuonna 2002 tehdyt kenttämuistiinpanot mielenosoituksessa ja sen valmistelukokouksissa sekä harjoituksissa (sosiologian pro gradu -tutkielmani aihe on Julkisen kaupunkitilan käyttö mielenosoituksissa) sekä erään pääjärjestäjän laaja teemahaastattelu. Käytettyihin internetsivustoihin viittaan tekstissä. Varsinkin viimeistä edellisessä osiossa hyödynnän paljolti kollektiivisia sähköposti- ja internetkeskusteluja aiheeseen liittyen, niin kuokkavieraiden sähköpostilistalla kuin muillakin sähköpostilistoilla, sekä lukuisia henkilökohtaisia keskusteluja eri aktivistipiireissä. 18 Ks. Pulkkinen Peterson 2001, vii. 21 Peterson & Oskarsson 2002,

13 Sen vuoksi haluamme murentaa julkisuuden vallalle tuomaa konsensusta ja avata uusia vapauden tiloja. 22 Mutta mitä myös vuoden 2000 jälkeen Kuokkavierasjuhlien ideoinnissa mukana olleet Valkohaalarit tarkoittivat tässä uusien vapauden tilojen avaamisella? Tottelemattomien 23 mukaan kilpailukyvyn ja taloudellisten pakkojen retoriikalla estetään todellinen poliittinen keskustelu vaihtoehdoista. Vallitseva politiikka johtaa ihmisten hyvinvoinnin vähenemiseen. 24 Tottelemattomat omaksuivat ajatuksen, jonka mukaan ihmiset muodostavat moninaisuuden eli äärettömän monimuotoisen ihmisten joukon, joka on luova ja tuottaa jatkuvasti uutta, niin työpaikalla kuin vapaa-ajallaan, kuluttaessaan ja eläessään ylipäänsä 25. Moninaisuus on enemmän kuin kansa tai kansalaiset, sillä viitataan myös ajatukseen, että kaikilla ei tosi asiassa ole samoja oikeuksia eikä lähtökohtia. Siksi heitä ei haluta yhdenmukaistaa myöskään Kuokkavierasjuhlissa. Sitä eivät halua anarkistitkaan, jotka ovat olleet alusta asti mielenosoituksen järjestämisessä aktiivisia. Mielenosoituksen järjestäjien pyrkimyksenä ei ole laittaa ihmisiä toimimaan samalla tavalla, vaan avata poliittisen toiminnan (eli tässä tapauksessa mielenosoittamisen) mahdollisuus myös esimerkiksi laittomille siirtolaisille, nuorille, ja sellaisille joita ei ole lapsina sosiaalistettu sivistyneeseen ja tiettyihin kysymyksiin painottuneeseen poliittiseen kielenkäyttöön. Vaatimukseen, että kuokkavieraiden pitäisi käyttäytyä paremmin, eräs aikaisemmin hyvin näkyvä kuokkavieras vastasi syyttäen vaatijaa siitä, että hän sulkee tietyn väestönosan ulos keskustelusta 26. Tällaista julkisen, kaikille avoimen tilan ja siinä harjoitettavan politiikan ajatusta luonnehtii vahvasti kamppailun idea. Sen taustalla on ajatus antiikin Ateenasta länsimaisen demokratian kehtona, jossa asioista kiisteleminen 27 ja oman itsen esiintuominen sanojen ja tekojen avulla tekee politiikasta yhdenvertaisten ihmisten aidosti yhteistä toimintaa 28. Kamppailuajatus taas liittyy marxilaiseen käsitykseen yhteiskunnasta eturistiriidan näyttämönä. Kuokkavieraista varmasti suurin osa on sitä mieltä, että politiikka on tämän hetken yhteiskunnassa konsensuksen sijasta konfliktia, yhteiskunnallista kamppailua, jossa köyhempien on puolustettava nykyistä voimallisemmin oikeuksiaan oman elämänsä hallintaan 29. Suomalainen konsensuskulttuuri ei ole vielä sopeutunut monissa muissa maissa arkipäiväisiin protestin muotoihin kuten talonvaltauksiin, katujen sulkemiseen tai lippujen polttamiseen. Konflikti, vastakkainasettelu ja ristiriita vuoden näkyvimmän juhlan luona ovat kuitenkin merkityksellinen ja olennainen osa sitä, mitä Kuokkavierasjuhlat ovat tänään. Kuokkavierasjuhliin osallistuvien mielenosoittajien samanmielisyys ei kuitenkaan riitä paljon tämän pidemmälle. Yksityiskohtaisemmalla tasolla toimintatavat jakavat mielipiteet moneen kertaan Helsingissä Valkohaalarien toimintaa jatkoi Tottelemattomat-niminen ryhmä edellisen lakkautettua itsensä. He yhdistävät anarkosyndikalistisia ajatuksia uudempaan italialaiseen uusmarxilais-foucault laiseen ajatteluun, uusvasemmistolaiseen globalisaatiokritiikkiin, sekä julkista sektoria kannattavaan edistykselliseen hyvinvointiajatteluun kansalaispalkkoineen ja työajan lyhentämisineen. Ks. myös Lähde 2003, Antonio Negrin ja Michael Hardtin teos Empire (2001) tiivistää mielenosoitusta parina viime vuonna omalta osaltaan järjestäneiden ryhmien teoreettista ajattelua siitä, mitä kuokkavieraat ovat. Moninaisuus on kirjan keskeinen käsite, jota esimerkiksi Hannah Arendt on käyttänyt jo 1958 teoksessaan Vita Activa Ihmisenä olemisen ehdot (suomennettu 2002). Ks. myös Rajanti 1999, Arendt 2002, ; Eräs joidenkin aktiivisten kuokkavieraiden suosima näkemys tästä Hardt & Negri 2000,

14 Erimielisyys konfliktin laadusta Itse mielenosoitus on sujunut joka vuosi eri tavalla. Viimeiset neljä vuotta ovat tuoneet aina jotakin uutta. Valkohaalarien tunkeutumisyritystä Linnaan ja kansalaistoria vuonna 2000 seurasi poliisin estämä kolmen erillisen kulkueen ( blokin ) mielenosoitus vuonna 2001, sambakulkue (- blokki ) vuonna 2002 ja mielenosoitusta edeltänyt talonvaltaus Konflikti on syntynyt joka vuosi, mutta se on merkinnyt paikalla olleille mielenosoittajille eri asioita. Ennen kuin esittelen eri kantoja, haluan huomauttaa, että kaikki mielenosoittajat eivät suinkaan ole miettineet suhtautumistaan tapahtumiin etukäteen niin pitkälle kuin tässä esitetään, vaan käsitys siitä, mitä Kuokkavierasjuhlissa voi tehdä, voidaan muodostaa vasta jälkikäteen, paikalla nähdyn ja koetun perusteella. Se voidaan perustella monipuolisemmin tai kevyemmin kuin tässä. Joka tapauksessa kuokkavieraat ovat miettineet omaa suhdettaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen tilanteeseen keskimäärin taatusti enemmän kuin tavalliset kansalaiset. Sitä edellyttää jo osallistuminen mielenosoitukseen, jonka viesti on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. 1) Kaikkein maltillisin havaitsemani kanta edustaa ehdotonta väkivallattomuutta sanan tiukassa mielessä, eli mielenosoittajat eivät saa esimerkiksi häiritä erityisesti yksittäisiä ihmisiä tai aiheuttaa omaisuudelle vahinkoa. Tähän yhdistyy käsitys mielenosoittajajoukosta yhteisesti vastuullisena kaikkien sen osallistujien toimintaan. Tällainen ajattelu on lähellä perinteistä, laillista mielenosoitusta. Maltillisimmat eivät ole hyväksyneet sitä, että juhlavieraiden takseja on naarmutettu ja poliisin kanssa ajauduttu käsikähmään. He ovat jättäytyneet pois Kuokkavierasjuhlista, joiden osallistujamäärä puolittui 2001:n ja 2002:n välillä. 2) Tapahtumasta 2001 ja 2002 ennakolta tiedottaneet Valkohaalarit ja Tottelemattomat ilmoittivat myös olevansa väkivallattomia, mutta puhuivat aktiivisesta kansalaistottelemattomuudesta. He ovat nimen omaan kannattaneet mielenosoittajien monimuotoista kansalaistottelemattomuutta ja Linnan juhlien oma-aloitteista häirintää väkivallattomin keinoin 30. He itse määrittelivät tottelemattomuutensa internetsivuillaan suoraksi toiminnaksi, erotuksena tavallisille mielenosoituksille ja mellakoille: Valkohaalarit olivat näkymättömyyden ja tottelemattomuuden symboli, ja edustivat suoran toiminnan mallia, joka oli vaihtoehtoinen sekä ritualistisille mielenosoituksille että mellakoille. 31 Käytännössä tämä on merkinnyt kadulla istumista tai pyrkimyksiä työntää poliisia ja mellakkaaitaa. Näin ajattelevat mielenosoittajat pitävät esimerkiksi taksien naarmuuntumista mielenosoituksessa ongelmana. Jotkut toivovat, että kansalaistottelemattomuus olisi paremmin koordinoitua, jolloin toisten mielenosoittajien suorittamat ylilyönnit vähenisivät tai poistuisivat, ja mielenosoituksen viesti tulisi paremmin esiin myös suurelle yleisölle. Häiriöt eivät ole heille kuitenkaan niin vakavia, ettei mielenosoitusta kannattaisi järjestää, tai että he jäisivät itse pois siitä. Mielenosoittajat eivät ole tämän kannan mukaan kaikki yhdessä vastuussa siitä, mitä joku toinen mielenosoituksessa tekee. Esimerkiksi juhlavieraiden taksien heiluttaminen ja vieraiden pelottelu, poliisin solvaaminen ja alatyylinen uhoaminen kovassa humalassa eivät ole välttämättä kaikkien mielestä järkevää toimintaa. Silti näitä suvaitaan mielenosoituksen merkityksellisyyden vuoksi. Joka tapauksessa, kuokkavieraiden toiminta ei ole kilpailua yleisestä hyvästä maineesta tai muutamasta kohteliaisuudesta konservatiivisessa mediassa. Meille ovat tärkeämpiä mielipiteet niiden yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevien yhteisöjen piirissä, joille toimintamme

15 tavoitteet ovat läheisiä sekä yleisesti ottaen valtaan kriittisesti suhtautuvan toiminnan luominen. 32 Yhtä lailla kaikkia mielenosoitukseen osallistuvia ei myöskään velvoiteta harjoittamaan kansalaistottelemattomuutta. 3) Edelliseen kantaan yhtyy joidenkin kohdalla vahvemmin, toisten kohdalla heikommin, näkemys jonka mukaan ylivoimaisesti tärkeintä on se, että mielenosoituksessa saa toimia vapaasti. Tämä pätee anarkistisesti ajatteleviin mielenosoittajiin, mutta myös aikaisemmin esitelty moninaisuus mielenosoituksen yhden järjestäjäryhmän kielessä tarkoittaa, että esimerkiksi punkkarit ja laittomat siirtolaiset saavat esittää omilla tavoillaan mielipiteensä yhteiskunnan eriarvoisuudesta. Raja on liukuva, ja samoissa ryhmissä voidaan olla hyvinkin eri mieltä siitä, miten pitkälle yksittäisten mielenosoittajien vapaus voi mennä. Anarkistit eivät välttämättä halua suunnitella mielenosoitusta ennalta eivätkä koordinoida sen kulkua kovin paljon. Esimerkiksi solvaukset, poliisin provosoiminen ja graffitien maalaaminen ovat joidenkin mielestä siinä mielessä itsetarkoituksellista toimintaa, että se ei kaipaa taakseen mitään mielenosoituksen tavoitteeseen liittyviä perusteluja. Hallitseva periaate on tällöin ihmisten oikeus olla vapaita valtion hallinnasta ja vastustaa sitä. 4) Radikaaleimmat mielenosoittajat ovat vallankumouksellisia. Heidän mielestään mielenosoituksessa ilmenevää yhteiskunnallista konfliktia on syytä laajentaa. He toivovat mahdollisimman voimakasta vastakkainasettelua mielenosoittajien ja poliisin välille ja toivottavat tervetulleiksi erilaiset provokaatiot, niin mielenosoittajien kuin poliisinkin taholta. Eräänä ajatuksena on, että poliisien kovat otteet aiheuttavat vastareaktion syrjäytyneiden kansalaisten joukossa, ja nämä liittyvät vallankumoukselliseen rintamaan. Mielen osoittaminen käytännössä Käytännössä kuokkavieraat toimivat eri tavoin. Kuvaan myös käytännön toimintaa viiden kohdan avulla, jotka eivät ole yhdenmukaisia tai sidottuja edellisiin käsityksiin toiminnan vaikuttimista. a) Osa mielenosoittajista on mukana kulkueessa kokoontumispaikalta Presidentinlinnan lähistölle ja noudattaa poliisin mielenosoittajille osoittamaa reittiä, mikäli poliisi heitä ohjaa. He noudattavat poliisin käskyjä ja seuraavat sivusta varsinaista kansalaistottelemattomuutta 33. Viime vuosina yli puolet mielenosoittajista ei ole osallistunut minkäänlaiseen suoraan toimintaan poliisia tai juhlavieraita vastaan eikä rikkonut muuta kuin kokoontumislakia. b) Osa mielenosoittajista estää juhlavieraiden taksien kulkua seisomalla tai istumalla kadulla niiden edessä. Poliisi pyrkii siirtämään heidät pois, mutta he palaavat sinnikkäästi paikoilleen. Käytännössä tilanteessa on niin paljon mielenosoittajia paikalla, että myös osa niistä mielenosoittajista, jotka vain seisovat vieressä vaikuttaa siihen, että paikalla on hyvin ruuhkaista ja taksien on siellä vaikea liikkua. c) Taksien ja mellakka-aidan luona tilanne on kärjistynyt välillä, mistä on seurannut suurimman mediahuomion herättänyttä suoranaista käsikähmää mielenosoittajien ja poliisin välillä. Vuonna 2001 joidenkin taksien kerrottiin saaneen peltivaurioita, vuonna 2002 mielenosoittajat häiritsivät Mielenosoitus oli toki esimerkiksi 2003 siinä mielessä laiton, että poliisille ei tehty ilmoitusta etukäteen (kuten kolmasosassa kaikista Helsingin mielenosoituksista), mutta vuonna 2002 yksi kulkue oli ilmoitettu poliisille, ja siinä oli täysin mahdollista osallistua Kuokkavierasjuhliin rikkomatta edes kokoontumislakia. 15

16 pahasti joidenkin taksien matkustajia, mutta vuonna 2003 takseja ei tietääkseni vahingoittunut. Mielenosoittajat ovat aikaisempina vuosina syyttäneet myös yksittäisiä taksinkuljettajia vaarallisesta kaasuttelusta (tai jopa yliajon yrityksestä ). Väite on uskottava, sillä joissakin muissa Helsingin kadunvaltauksissa olen havainnut autoilijoiden hyvin aggressiivista käyttäytymistä, vaikka poliittinen provokaatio on ollut lievempi kuin itsenäisyyspäivänä. d) Itse mielenosoituksen tärkein keino kaupunkitilassa on ollut Presidentinlinnaan tunkeutumisella uhkaaminen. Tämä tehdään fyysisesti kaupunkitilassa pyrkimällä työntymään mellakka-aidan ja poliisirivistön yli kohti Presidentinlinnaa. Seurauksena on ollut, että poliisin on estettävä mielenosoittajia, jolloin mielenosoittajien käsittämästä yhteiskunnallisesta konfliktista on tullut aktuaalinen, hyvinkin konkreettinen ja näkyvä. Juuri tässä on ennen vuotta 2003 kokeiltu kansainvälisten vaikutteiden siivittämänä erilaisia keinoja Valkohaalarien tempauksesta useaan eri kulkueeseen ja vuoden 2002 sambakulkueeseen. Viidesosasta ehkä kahteen viidesosaan kaikista mielenosoituksen osallistujista on osallistunut aktiiviseen poliisin ja mellakka-aidan työntämiseen. Tässä toiminnassa poliisi saattaa ottaa kiinni joitakin henkilöitä. e) Jotkut mielenosoittajat kohdistavat yhteiskunnallisen protestinsa vielä suoremmin poliisiin, valtion konkreettisena edustajana paikan päällä. Nämä mielenosoittajat huutavat poliisille pilkkahuutoja, uhoavat heille ja saattavat solvata heitä. Vuonna 2003 poliisiin kohdistui muutama suoranainen väkivallan yritys, kun pari pulloa heitettiin mellakka-aidan yli, ja joku ampui toistuvasti poliisia kohti ilotulitteita. Aikaisemmin poliisiin ei tietääkseni ole kohdistunut Kuokkavierasjuhlissa tämän kaltaista väkivaltaa. Alkoholia näyttävät paikan päällä käyttävän runsaammin lähinnä jotkut punkkarit, joista sitten tuleekin kovaäänisimpiä poliisille uhoajia. Joillakin mielenosoittajilla voi olla taskumatteja lämmikkeeksi kylmällä ilmalla, ja siellä täällä näkyy aina joitakin kaljapulloja. Alkoholin rooli koko toiminnassa on silti pieni. Mitä kuokkavieraat ovat saaneet aikaan? Kuokkavieraat katsovat edustuksellisen demokratian toimivan huonosti, ja se pitäisi joidenkin mukaan pelastaa, toisten mukaan korvata paikallisilla itsehallinnoilla ja kolmansien mielestä hävittää jonkinlaisen marxilaisen vallankumouksen keinoin. Kysymys siitä, mitä kuokkavieraat ovat saaneet aikaan, tuottaa samalla lailla hyvin erilaisia näkökantoja mielenosoitukseen osallistuneiden keskuudessa. Esitän seuraavassa erilaisia näkökulmia mielenosoitukseen ja erilaisista tavoitteista johtuen kullekin kaksi vastakkaista mielipidettä mielenosoitukseen eri vuosina osallistuneiden keskuudesta. Jokaiseen kohtaan voidaan esittää myös välittäviä tai tyystin toisesta lähtökohdasta lähteviä kantoja. Katutilan transformaatio a) Presidentinlinnan vuodesta toiseen hurjemmat mittasuhteet saava militarisointi on osoitus siitä, että kansallisen konsensuksen kuva niin katutilassa kuin mediajulkisuudessa on auttamatta murtunut. Mielenosoitus täyttää siis tarkoituksensa. b) Koska vain pieni osa uskaltaa tai haluaa todella haastaa poliisin, mielenosoitus ei näytä edistävän vallankumousta. Se ei siis toimi. 16

17 Median omat reaktiot a) Kuokkavierasjuhlat on Suomen eniten uutisoitu mielenosoitus, ja vuonna 2003 tiedotusvälineet antoivat etukäteen paljon tilaa aktivisteille itselleen ja luetteli myös mielenosoituksen tavoitteita aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Mielenosoitus on siis lähestymässä tavoitettaan nostaa julkiseen keskusteluun aidosti tulopolitiikan, siirtolaispolitiikan ja työvoimapolitiikan ongelmia. b) Tiedotusvälineet saavat mielenosoituksen näyttämään mellakalta keskittymällä poikkeuksetta pariin jännittävimpään tilanteeseen. Toimittajat eivät ymmärrä tai halua ymmärtää tiedotteita eivätkä nosta keskusteluun teemoja ja asioita, joista mielenosoittajat haluavat puhuttavan. Median aiheuttamat reaktiot a) Valtamedia on joka tapauksessa korruptoitunut suurpääoman omistuksessa, ja pyrkimykset sen miellyttämiseen tuottavat vain liikkeen konformoitumista. Iltapäivälehtiin on turha kiinnittää huomiota. Köyhät ihmisryhmät ymmärtävät vähitellen liittyä vastarintaan, koska he saavat todellista tietoa mielenosoituksesta ja muusta toiminnasta vaihtoehtoisten medioiden kautta. b) Mielenosoitus ei nykyisellään sovi tiedotusvälineisiin. Mielenosoittajien leimaaminen väkivaltaisiksi huligaaneiksi muutaman ajattelemattomimman vuoksi tekee hallaa mielenosoittajien tavoitteille. Mielenosoituksesta on siis suoranaista haittaa. Poliisin ärsyttämisen mielekkyys a) Poliisi on ollut mielenosoituksessa vaikeuksissa, varsinkin vuosina 2000 ja Mielenosoitus asettaa siis todellisen haasteen yhteiskuntajärjestykselle. Suoraa toimintaa tarvitaan. b) Poliisin ärsyttäminen ja kiusaaminen juuri estää tavoitteiden läpipääsyn mediassa ja menee muutenkin liian pitkälle. Mielenosoitus ei pysy väkivallattomana, ja muutama huutelija antaa kaikista mielenosoittajista huonon kuvan. Kuokkavieraiden oma joukko a) Mielenosoituksesta on jäänyt pois maltillisia mielenosoittajia, mutta se ei haittaa. Konformisteja ei kaivata, sillä heistä on lähinnä haittaa kamppailussa. Yhteiskunnallinen konflikti saa lopulta kaikki siirtymään kuokkavieraiden puolelle muun muassa poliisiväkivallan seurauksena. Siksi poliisin ylivarustautuminen on merkki mielenosoituksen onnistumisesta. b) Mielenosoitus on haitaksi koko vasemmistolle ja globalisaatiokriittiselle liikkeelle, kun se saa kaikki näyttämään ihmisten enemmistön mielissä rähinöitsijöiltä. Siksi muun vasemmiston voi olla viisasta sanoutua siitä irti. Tulevaisuus katkolla? Edellä kuvattu toiminnan ja tavoitteiden monimuotoisuus kuvastaa uudempia mielenosoituksia, joissa osallistujat kuuluvat hyvinkin erilaisiin ryhmiin, mutta asiakokonaisuudet ovat suuria. 17

18 Ruotsalaistutkija Abby Peterson on käyttänyt käsitettä sateenkaarikoalitio kuvaamaan tämän päivän kollektiivista toimintaa 34. Kuten sateenkaari, myös tämän päivän massiiviset mielenosoitukset pitävät sisällään selvästi erotettavia eri värejä, mutta juuri kun organisaation laajuudesta alkaa saada selvää, se katoaa. Kuokkavierasjuhlien järjestäjät ovat alkaneet muistuttaa yhä enemmän Petersonin kuvaamaa, vain yhden tilaisuuden järjestämiseksi yhteenliittyvää joukkoa. Suurissa globalisaatiokriittisissä mielenosoituksissa ja esimerkiksi ydinvoiman vastaisessa suomalaisessa Valtavirtaverkostossa on ollut mukana kymmeniä järjestöjä. Kuokkavierasjuhlissa ryhmiä on huomattavasti vähemmän, mutta joukko on kirjava ja yhteistyö kertaluonteista. Vuonna 2003 Kuokkavierasjuhlista tiedotettiin kahdella eri internet-sivulla ja ainakin yksi kolmas ryhmä keräsi osallistujia bussikuljetukseen Jyväskylän suunnalta. Mielenosoituksen järjestäjiä ei tuoda selvästi julki. Internet-lähteiden valossa kävi ilmi vain, että useampi ryhmä teki jotakin mielenosoituksen eteen 35. Tämä kuvaa moninaisuutta, jonka itseilmaisu on mielenosoituksen eräs keskeinen tarkoitus. Summaten vähemmistö mielenosoittajista tuottaa konfliktin ruumillisesti kaupunkitilassa, muiden tukiessa sitä seisomalla vieressä. Vuonna 2002 joissakin vasemmistolaisissa piireissä ja jopa Kuokkavierasjuhlien valmistelussa alkoi ilmetä kritiikkiä toiminnan mielekkyyttä kohtaan. Kokonaistulos on ollut tarkoitettu konflikti, mutta sen kärjekkäimmät ilmentymät tai viestin epäselvyys ovat jatkuvasti ongelmia monelle mielenosoittajalle. Vuonna 2003, kun kuokkavieraiden saama mediahuomio on lisääntynyt voimakkaasti, on myös sisäinen kritiikki voimistunut 36. Itse mielenosoitus oli aikaisempiin vuosiin verrattuna mielikuvitukseton, yksinkertainen kulkue, jota seurasi edellisten vuosien kaltainen fyysinen vastakkainasettelu poliisin kanssa. Monet mielenosoittajat ovat todenneet, että tämä ei näytä johtavan mihinkään. Jää nähtäväksi, muuttuuko mielenosoitus pian vai uhkaako se kuivua kokoon. Lähteitä Kirjallisuus Arendt, Hannah (2002): Vita activa ihmisenä olemisen ehdot. Vastapaino, Tampere. Hardt, Michael & Negri, Antonio (2000): Empire. Harvard University Press, Cambridge. Lähde, Ville (2003): No Border -toiminta Ihmisyyden moninaisuuden puolesta rajakontrollia vastaan. Nuorisotutkimus 21:2, s Peterson, Abby (2002): Contemporary Political Protest Essays on Political Militancy. Ashgate, Aldershot. Peterson, Abby (2002): Toppmötens Regnbågnskoalitioner experiment i demokratiska samtal. Teoksessa Björk, Micael & Peterson, Abby: Vid politikens yttersta gräns. Perspektiv på EUtoppmötet i Göteborg Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, Tukholma. Peterson, Abby & Oskarsson, Miklael (2002): Öppenhet och övervakning. Om sammandrabbningar mellan polis och demonstranter under EU-toppmötet i Göteborg Teoksessa Björk, Micael & Peterson, Abby: Vid politikens yttersta gräns. Perspektiv på EU-toppmötet i Göteborg Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, Tukholma. Pulkkinen, Tuija (1998): Postmoderni politiikan filosofia. Gaudeamus, Tampere. 34 Peterson 2002, Ks. esim. 18

19 Internet (sivut toiminnassa ) Suomen Attac ry:n keskustelufoorumisivut. vallatussa talossa toimivan Siperian sosiaalikeskuksen sivusto, jonka alla on myös vuoden 2001 Kuokkavierasjuhlien tiedote. jyväskyläläisen Vastavalta -ryhmän sivusto. vuoden 2002 Kuokkavierasjuhlien sivusto. Anarkistinen toiminta -nimisen ryhmän sivusto. Valkohaalarien sivusto, jonka alta löytyy vuoden 2000 Kuokkavierasjuhlien tiedote. vuoden 2003 kuokkavierasjuhlien sivusto. 19

20 Kansattomat, kasvottomat Jukka Peltokoski Tieteenfilosofit Rom Harré ja Paul F. Secord (1972, 104) määrittelivät aikoinaan, ironian tajua osoittaen, ihmistutkimuksen eettiseksi lähtökohdaksi lauseen "kohtele ihmisiä tieteellisiä tarkoituksia varten ikään kuin he olisivat inhimillisiä olentoja". Harré ja Secord taistelivat aikansa behavioristisia virtauksia vastaan. Heidän mukaansa ne esineellistivät ihmisen mekaaniseksi, subjektiviteettia vailla olevaksi olennoksi. Harré ja Secord itse esittivät muun muassa, että inhimillistä toimintaa tarkasteltaessa ihmisten itse toiminnalleen antamaa tarkoitusta ei voida ohittaa toissijaisena seikkana. Aloitan kirjoitukseni flirttailemalla Harrén ja Secordin kanssa. Nostan kuokkavierasprotestoinnin tarkastelun lähtökohdaksi lauseen "kohtele yhteiskunnallisiin protesteihin osallistuvia ikään kuin he olisivat poliittisia olentoja". Tällä tahdon tietenkin ironisoida asenteen, jolla valtajulkisuudessa suhtaudutaan usein eritoten epävirallisia toimintatapoja soveltavien nuorten "aktivistien" protesteihin. Niitä ei mitenkään välttämättä nähdä lähtökohtaisesti poliittisesti ajattelevien toimijoiden poliittisina toimintamuotoina. Sen sijaan protestointia yritetään "selittää" epäpoliittisilla motiiveilla viitaten vaikkapa psyykkisiin patologioihin tai protestoinnin "ammattimaisuuteen". En mitenkään kiellä, ettei yhteiskunnallisiin protesteihin voisi sisältyä tekijöitä kaikilta inhimillisen olemassaolon ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tasoilta, mutta se, mikä yhteiskunnallisessa protestoinnissa on erityislaatuista ja ohittamatonta, on kollektiivisen tason poliittisuus. Poliittisuudella viittaan tässä ylipäätään kamppailuihin omien intressien toteutumisesta yhteiskunnassa toisin sanoen, kamppailuihin yhteiskunnallisen vallan jaosta. Poliittisuus sisältää siten aina konfliktuaalisen ulottuvuuden. Niin ikään katson poliittisuuden läpäisevän yhteiskunnallisten instituutioiden lisäksi vähintään myös kansalaisyhteiskunnan tason. Kansalaisyhteiskuntalähtöinen "suora", ei-edustuksellinen politikointi on vallannut tilaa (paitsi konkreettisesti, myös yhteiskunnallisen legitimiteetin merkityksessä) valtiokeskeisen politikoinnin rinnalla läntisissä yhteiskunnissa viime vuosikymmeninä. Muun muassa politiikantutkija Pertti Lappalainen (2002, 22 23) pitää tällaista "politiikan uudelleen keksimistä" huomionarvoisena ilmiönä, joka haastaa instituutiokeskeiset politiikan lähestymistavat. Pyrin vastaamaan kirjoituksessani kysymykseen siitä, millaisesta poliittisesta protestista kuokkavierasjuhlissa on kyse. Millaista yhteiskunnallista konfliktia ne ilmentävät? Käytän lähtökohtanani lyhyttä, muutamien kuokkavierashistoriaa tuntevien tuttujeni avustuksella muodostamaani kertomusta kuokkavierasprotesteista 1990-luvulta tähän päivään. Tiedostan hyvin, että kuokkavieraista olisi mahdollista kertoa yhtä monta tarinaa kuin on ollut "kuokkijoitakin". Uskon, että on kuitenkin mahdollista nostaa esiin muutamia seikkoja, jotka ovat yhdistäneet suhteellisen laajasti useimpia kuokkavieraita. Mihinkään lopulliseen kokonaiskuvaan en silti usko (minkään kuokkavieraista tehtävän tulkinnan yltävän). Tulkintani kiinnittää huomiota erityisesti kuokkavieraiden toimintatyyliin. Seuraan tässä Lappalaisen (2002) kehittelemää ajatusta siitä, että poliittiset toimijat päättävät toimintatyylistään poliittisesta toimintatilastaan tekemiensä arvioiden perusteella. Toimijoiden toimintatyyli ei siten ole poliittisille projekteille vain pintakuorrutusta, vaan se kantaa itsessäänkin poliittisia merkityksiä. Edelleen katson, että toimintatyyli voi nostaa esiin myös toimijoiden omissa selonteoissa käsitteellistymättömiä protestoinnin "symbolisen tason" merkityksiä. 20

SMASH ASEM. Mikko Salasuo (toim.) KANSALAISTARKKAILU METODINA JA POHDISKELUN PONTIMENA

SMASH ASEM. Mikko Salasuo (toim.) KANSALAISTARKKAILU METODINA JA POHDISKELUN PONTIMENA SMASH ASEM KANSALAISTARKKAILU METODINA JA POHDISKELUN PONTIMENA Mikko Salasuo (toim.) Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisusarja Taitto: Lassi Eskola/Koala-kustannus Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 tammikuu 5 Nicolas Walter Anarkismista Nicolas Walter Anarkismista 1969 Suomennos (2012) perustuu Freedom Pressin painokseen vuodelta 2002 Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

PREKAARIRUOSKA? PORTFOLIOPOLVI, PERUSTULO JA KANSALAISTOIMINTA

PREKAARIRUOSKA? PORTFOLIOPOLVI, PERUSTULO JA KANSALAISTOIMINTA PREKAARIRUOSKA? PORTFOLIOPOLVI, PERUSTULO JA KANSALAISTOIMINTA Tommi Hoikkala & Mikko Salasuo (toim.) Nuorisotutkimusverkosto Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisusarja Taitto:Tanja Nisula Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

Toisenlainen tila on mahdollinen! Etnografinen tutkielma Helsingin talonvaltauksista

Toisenlainen tila on mahdollinen! Etnografinen tutkielma Helsingin talonvaltauksista Toisenlainen tila on mahdollinen! Etnografinen tutkielma Helsingin talonvaltauksista Elina Mikola Sosiologian pro gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Huhtikuu

Lisätiedot

Talonvaltaus liikkeenä miksi squat ei antaudu?

Talonvaltaus liikkeenä miksi squat ei antaudu? Talonvaltaus liikkeenä miksi squat ei antaudu? Leo Stranius Mikko Salasuo (toim.) nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Talonvaltaus liikkeenä miksi squat ei antaudu? Leo Stranius Mikko Salasuo (toim.)

Lisätiedot

Tuliruusu on palannut

Tuliruusu on palannut CrimethInc. Tuliruusu on palannut taistelu Barcelonan kaduista Kevät 2012 Sisältö 1. Historia............................................... 3 Lakko.............................................. 12 Tukahduttaminen.....................................

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Kapitalismin painajaiset, demokratian toiveunet

Kapitalismin painajaiset, demokratian toiveunet CrimethInc. Kapitalismin painajaiset, demokratian toiveunet Maailma taistelee herätäkseen, 2010-2011 1.1.2012 Sisältö Karikkoja ja paradokseja: Opiskelijamielenosoitukset 4. maaliskuuta 2010......................................

Lisätiedot

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen pamfletti_final.indd 1 Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen 23.7.2015 13:48:47 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10,

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TIETEESSÄ TAPAHTUU 63 2014 2015

TIETEESSÄ TAPAHTUU 63 2014 2015 TIETEESSÄ TAPAHTUU 63 2014 2015 Mediajulkisuus valikoi mielitiettynsä Suomi maailman turvallisin maa Akateemisen elämänmuodon ehdot Tieteellinen julkaiseminen Hyvä ihminen ja myötätunto Tiede ennustajana

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

KUOLLUT MUTTEI KUOPATTU Taistolaisuus ja miten sitä muistetaan

KUOLLUT MUTTEI KUOPATTU Taistolaisuus ja miten sitä muistetaan KUOLLUT MUTTEI KUOPATTU Taistolaisuus ja miten sitä muistetaan I MYYTTI...2 MISTÄ ON PIENET TAISTOLAISET TEHTY?...6 MITÄ TAISTOLAISUUS OLI?...7 MISSÄ HE OVAT NYT?...13 II NÄKÖKULMA...18 MYYTIN JA HISTORIANKIRJOITUKSEN

Lisätiedot

Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003

Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003 Mitä mieltä, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984-2003 Jyrki Haikonen - Pentti Kiljunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tuliruusu on palannut

Tuliruusu on palannut Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2013 maaliskuu 4 CrimethInc. Tuliruusu on palannut taistelu Barcelonan kaduista CrimethInc. Tuliruusu on palannut taistelu Barcelonan kaduista Kevät 2012 Englanninkielinen

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

Sytyttimiä ja sammuttimia

Sytyttimiä ja sammuttimia Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Sytyttimiä ja sammuttimia anarkistit #EspanjanVallankumouksessa CrimethInc. Kesä 2011 CrimethInc. Sytyttimiä ja sammuttimia anarkistit #EspanjanVallankumouksessa Kesä

Lisätiedot

Sanomalehti vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun osallisena ja osallistajana. tapaustutkimus Kaisaniemen puiston suunnittelusta

Sanomalehti vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun osallisena ja osallistajana. tapaustutkimus Kaisaniemen puiston suunnittelusta Sanomalehti vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun osallisena ja osallistajana tapaustutkimus Kaisaniemen puiston suunnittelusta Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Valtakunta ajoittaisesta mielenrauhasta. Marko Seppänen

Valtakunta ajoittaisesta mielenrauhasta. Marko Seppänen Valtakunta ajoittaisesta mielenrauhasta Marko Seppänen Copyright notice Marko Seppänen (c) 2007-2015 Preface Ja seis. Ajallinen ero tämän teoksen sisältämien kirjoituksien vanhempien ja uusimpien välillä

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Hairibsevia kirjoituksia rasismista ja romanien siirtolaisuudesta

Hairibsevia kirjoituksia rasismista ja romanien siirtolaisuudesta Hairibsevia kirjoituksia rasismista ja romanien siirtolaisuudesta Pääkirjoitus Loppu rasismille ja katto siirtolaisille -mielenosoituksen tarkoituksena on parantaa Helsingissä oleskelevien Itä-Euroopan

Lisätiedot

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan Riikka Linna Pro gradu -tutkielma Puheviestintä Syksy 2005 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot