1/helmikuu Dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa. Sairaalahallinnon osaamista vietiin Ranskaan. Psykiatriasta uusi tulosalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/helmikuu 2006. Dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa. Sairaalahallinnon osaamista vietiin Ranskaan. Psykiatriasta uusi tulosalue"

Transkriptio

1 1/helmikuu 2006 Dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa Sairaalahallinnon osaamista vietiin Ranskaan Psykiatriasta uusi tulosalue Naiset tilastojen takana Snabba ryck på Åbolands Loimaalle gastrokirurgi Syövänhoidosta avopainotteisempaa Neurologian klinikka uusiin tiloihin Esh-kustannukset kasvoivat edelleen

2 Sisältö Parasta ennen 2 Parasta ennen...2 Bättre med PARAS... 3 Kaikenmaailman mittareita...4 Kuukausikipuja...5 Naiset tilastojen takana...6 Sairaalahallinnon osaamista Suomesta Ranskaan... 8 Psykiatriasta tuli piirin laajuinen tulosalue mikä muuttui?...10 Uusi poliklinikka vastaa hätähuutoon...12 Turunmaan sairaala siirtyi liikelaitosmalliin Snabba ryck på Åbolands...15 Elämää ylläpitävä dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa...16 Hoitoa kotikulmilta...17 Uusi yksikkö valmistui leikkausosaston yhteyteen...18 Loimaan aluesairaala sai gastrokirurgin...19 Menojen ennustettavuus vaihtelee kunnittain suuresti...20 Muuttoliikettä TYKSissä...21 Syövänhoito muuttuu yhä avopainotteisemmaksi...22 Lapsiperheiden Lieto Avh-yksikkö tarjoaa erikoisosaamista aivoinfarktien hoidossa...26 Vuodeosastot uusissa tiloissa Uudet viran- ja toimenhaltijat...28 TYKSin seniorit ry Kannen iso kuva: Johannes Läpikivi saa dialyysihoitoa Uudessakaupungissa ja häntä hoitaa erikoissairaanhoitaja Auli Nieminen. Kuva: Mikael Soininen Kannen pikkukuva: Ranskalainen Emilie Barde tutustui seitsemän viikon ajan TYKSin toimintaan. Kuva: Esa Halsinaho. Kunta- ja palvelurakennehanke eli PARAS -hanke on kevään 2006 aikana tulossa ratkaisuvaiheeseen. Tuskin mistään hankkeesta aikaisemmin on samalla esitetty sekä runsaasti perusteltuja epäluuloja että todettu sen välttämättömyys. Tämä johtuu mielestäni siitä, että hankkeen peruslähtökohdat ovat olleet kovin yleisellä tasolla ja muutoksen sisältöä on lähdetty hakemaan laajalla kuntakentän keskustelulla. Vain ratkaisevien esitysten päivämäärät on lyöty hallitustasolla lukkoon. Suomalainen kuntajärjestelmä on ainutlaatuinen. Missään muualla maailmassa ei paikallishallinnon yksikkö vastaa niin laajasta palveluiden järjestämisvastuusta kuin meillä. Usein esitetyn sloganin mukaan kuntarakenteemme on hevosvetoiselta ajalta kun toimintaympäristömme on 21. vuosisadan globaali tietoyhteiskunta. Väitteessä on paljon perää. Asuinpaikkaan sidottu kuntarajoilla määrätty verotusoikeus ja palveluiden järjestämisvastuu tuottaa varsin kummallisia tuloksia etenkin suurissa kaupungeissa ja niiden ympäristöissä. Joissakin kunnissa vain asutaan, toisissa käydään töissä ja palvelut vaikkapa terveyskeskuspalvelut on sidottu asuinkuntaan. Syntyy kansalaisten perusoikeuksien kannalta epätasa-arvoinen tilanne. Muissa kehittyneissä maissa terveyspalveluista, toimeentuloturvasta, ammattikorkeakouluista, lukioista jne. vastaa yleensä kuntaa laajempi hallinnon taso tai kansallinen organisaatio kuten esimerkiksi Kela. Tällaisten muutosten läpivieminen Suomessa näyttää kovin vaikealta. Erikoissairaanhoito kuluttaa kuudenneksen kuntien menoista. Se on luonteensa vuoksi ollut pakko järjestää ylikunnallisena. Näin tulee myös jatkossa tapahtumaan. Järkevä keskustelu erikoissairaanhoidon rahoitus- ja hallinnointivastuun siirtämisestä kunnilta valtiolle tyrehtyi alkuunsa. Pienimmät sairaanhoitopiirit ovat jo nyt liian pieniä. Kolmen pienimmän piirin yhteenlaskettu väkiluku on sama kuin Turun kaupungin! Puheet peruserikoissairaanhoidon siirtämisestä sairaanhoitopiireiltä terveyskeskuksille ovat jälleen aktivoituneet. Jos tällä epäselvällä käsitteellä tarkoitetaan koko nykyistä aluesairaalatoimintaa tekonivelleikkauksineen ja synnytyksineen pilkkoisi tällainen muutos erikoissairaanhoitoa ja seurauksena olisi tehottomuus. Erityisesti näin tapahtuisi meillä Varsinais-Suomessa, jossa aluesairaaloiden osuus palvelutuotannosta on suuri. Jos sen sijaan tarkoitetaan erikoislääkärikonsultaatioiden lisäämistä suuremmaksi kasvavissa terveyskeskuksissa, muutos on mitä kannatettavin. Kukaan ei vain tunnu tietävän mitä tarkoitetaan! Tällaiset uudistukset tulee tehdä huolellisesti harkiten. Vastuu väestön elintärkeistä palveluista on liian suuri jätettäväksi ylikuumentuneen aluehallintopelin ratkaistavaksi. Näennäisuudistuksilla voidaan synnyttää muutoksen illuusio, mutta todellisia tuloksia väestön hyväksi niillä ei saada. Yksi asia on kuitenkin varma: sairaaloita ja niiden henkilökunnan tuottamia palveluita tarvitaan aina! Tulevaisuudessa jopa nykyistä enemmän!

3 Bättre med PARAS? Projektet för en reform av kommun- och servicestrukturen, det s.k. PARAS-projektet, står våren 2006 inför ett avgörande skede. Knappast någonsin tidigare har man på en gång framfört så mycket befogad misstro om något projekt och samtidigt medgett dess nödvändighet. Enligt min åsikt beror det här på, att projektet har utgått från en mycket allmän nivå och man har inte börjat söka innehållet i förändringen genom en omfattade diskussion på det kommunala fältet. Bara datum för de avgörande förslagen har slagits fast på regeringsnivå. Det finska kommunsystemet är unikt. Det finns inget annat land på jorden där en enhet inom lokalförvaltningen ansvarar för ordnandet av så omfattande tjänster som hos oss. Enligt en ofta framförd slogan härstammar vår kommunala struktur från den tid man använde hästar som dragkraft medan vår verksamhetsmiljö är det 21 århundradets globala informationssamhälle. Det finns fog för påståendet. Beskattningsrätten, som genom kommungränserna är bunden till boningsorten, och ansvaret för ordnande av tjänsterna kan ge rätt underliga resultat, framför allt i de större städerna och deras omgivning. I en del kommuner bara bor man, i andra arbetar man och tjänsterna till exempel hälsovårdstjänsterna är bundna till den kommun där man är bosatt. Det uppstår en ojämlikhet i medborgarnas grundläggande rättigheter. I andra utvecklade länder ansvarar i allmänhet en större administrativ enhet än kommunen eller någon nationell organisation, såsom till exempel FPA, för hälsovårdstjänsterna, utkomstskyddet, yrkeshögskolorna, gymnasierna o.s.v. Det ser ut att vara mycket svårt att få en sådan här förändring att gå igenom i Finland. Den specialiserade sjukvården slukar en sjättedel av kommunernas utgifter. På grund av dess art har man varit tvungen att ordna den mellankommunalt. Så kommer att ske också i fortsättningen. Den förnuftiga diskussionen om att överföra ansvaret för finansieringen och förvaltningen från kommunerna till staten torkade in redan i början. De mindre sjukvårdsdistrikten är redan nu för små. Invånarantalet i Åbo stad är lika stort som det sammanlagda invånarantalet i de tre minsta distrikten! Talet om att överföra basspecialsjukvården från sjukvårdsdistrikten till hälsocentralerna har igen tagit fart. Om man med det här oklara begreppet avser hela den nuvarande kretssjukhusverksamheten med ledprotesoperationer och förlossningar så skulle en sådan här förändring splittra den specialiserade sjukvården och resultera i ineffektivitet. Så skulle speciellt ske hos oss i Egentliga Finland, där kretssjukhusens andel av serviceproduktionen är stor. Om man däremot avser en ökad specialläkarkonsultation på de allt större hälsocentralerna, så är det en förändring som på det varmaste kan understödas. Det förefaller bara som om ingen riktigt vet vad man menar! Sådana här reformer bör göras omsorgsfullt och med eftertanke. Ansvaret för befolkningens livsviktiga tjänster är för stort för att överlämnas till ett överhettat regionförvaltningsspel att avgöra. Med skenbara reformer kan man skapa en illusion av förändring, men med dem får man inte till stånd några verkliga resultat som skulle vara till nytta för befolkningen. En sak är i alla fall säker: det kommer alltid att behövas sjukhus och tjänster som sjukhuspersonalen producerar! I framtiden rentav mera än nu! Aki Lindén Sairaanhoitopiirin johtaja Direktör för sjukvårdsdistriktet 3

4 Kaikenmaailman mittareita? Johtamisen lentävä lause Sitä saat, mitä mittaat! tarkoittaa sitä, että ihmiset pyrkivät tekemään sellaisia asioita, joiden avulla toimintaa arvioivat mittarit saadaan näyttämään hyviä tuloksia. 4 Terveydenhuollon perinteiset mittarit ovat mitanneet perusterveydenhuollon puolella lääkärissäkäyntien määrää, laboratoriotutkimusten määrää, röntgentutkimusten määrää jne. ja vastaavasti erikoissairaanhoidon puolella sairaalahoitopäivien määrää, avohoitokäyntien määrää, hoitojaksojen määrää jne. Tavoitteiden asettaminen näille suoritemittareille on johtanut siihen, että pyritään mahdollisimman korkeisiin lukuihin näissä suoritteissa. Terveydenhuollon ammattilaiset, yhtä hyvin lääkärit, sairaanhoitajat kuin muutkin ammattiryhmät ovat tietysti tienneet, ettei siinä ole mitään järkeä. Eihän noilla lukumäärillä ole mitään tekemistä meidän työmme onnistumisen kannalta. Mutta kuitenkin on pitänyt toimia niin, että nuo mittarit näyttävät hyvältä luvulla tuli kovasti muotiin suhteuttaa näitä suoritemääriä kustannuksiin eli alettiin puhua hoitopäivän keskihinnasta, erikoisalan hoitopäivän keskihinnasta, hoitojakson keskihinnasta, poliklinikkakäynnin keskihinnasta, röntgentutkimuksen keskihinnasta jne. Tässä siis kytkettiin kustannukset perinteisiin suoritemittareihin. Edelleen samaa hölmöläisten touhua. Eihän jonkun keskimääräisen suoritteen keskimääräisellä kustannuksella ja kustannuksista hienosti johdetulla hinnalla ole mitään tekemistä sairaanhoitotoiminnan hyödyllisyyden, vaikuttavuuden tai kustannusvaikuttavuuden kanssa. Kilohinta erikoissairaanhoidolle 1990-luvulla tuli meillä Suomessakin voimakkaasti keskusteluun DRG-ryhmien (Diagnoses Related Groups) käyttökelpoisuus tuottavuuden mittaamisessa ja Stakes on tehnyt tässä suhteessa merkittävää työtä sairaalatoiminnan tuottavuutta arvioivassa kansallisessa hankkeessaan. Tämän hankkeen edistyksellisyys piilee siinä, että ensimmäistä kertaa erikoissairaanhoidon toiminnalle on saatu kilohinta eli voidaan edes jotakuinkin järkevästi vertailla erilaisten toimintojen kustannustasoa sairaaloiden välillä ja sen muutoksia vuodesta toiseen. Ongelmana on kuitenkin mittaamistavan monimutkaisuus, joka ei lukuisista yrityksistä huolimatta tunnu aukeavan rahakirstun vartijoille luku on tuonut kehittyvän informaatioteknologian myötä valtavat mahdollisuudet myös erikoissairaanhoidon toiminnan sekä sen tulosten ja kustannusten mittaamiseen ja niiden tietojen yhdistelemisen kautta aikaisempaa parempaan tuottavuuden ja jopa vaikuttavuuden arviointiin. Kaikesta huolimatta taas nostaa päätänsä se vanhoillinen koulukunta, jota kiinnostaa ainoastaan suoritemäärät ja niiden keskimääräiset kustannukset. Tällaisten yksityiskohtaisten raporttien tuottaminen aina kulloinkin niitä pyytäville työllistää kohtuuttomasti sitä niukkaa henkilöstöä, joka on voitu osoittaa tietotuotantoon ja sen kehittämiseen. Raportointi nykyaikaiselle tasolle Huolimatta epäilevästä ilmapiiristä olemme sairaanhoitopiirissä käynnistäneet viime vuoden aikana kolme merkittävää hanketta, joilla on tarkoitus saattaa piirin raportointi nykyaikaiselle tasolle. Laajin hanke etenee käsi kädessä strategian uudistamisen myötä ja sen tavoitteena on luoda strategian toteutumista peilaava mittaristo, jossa otetaan huomioon kaikki tasapainotetun tuloskortin (BSC) tarpeet: henkilöstö-, asiakas-, talous- ja prosessinäkökulmat. Toisessa hankkeessa luodaan säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain tuotettava niin sanottu operatiivinen mittaristo ja kolmannessa keskitytään kunnille tuotettavien raporttien kehittämiseen. Kaiken uuden luomiseen menee aikansa ja se vaatii resurssinsa. Siksi olisi tärkeää antaa työrauha näille hankkeille, ettei päivittäisten ad hoc tyyppisten raporttien toteuttaminen vie voimavaroja todellisilta

5 pitkäjänteisiltä uudistuksilta. Jos terveydenhuollon arviointiin saataisiin järkevät mittarit, henkilökunta voisi keskittyä oikeiden asioiden tekemiseen eikä sen pitäisi siinä sivussa koko ajan pohtia, miltä toiminta näyttää byrokraattisten hallinnollisten ja taloushallinnollisten suoritemittareiden valossa. Turkka Tunturi johtajaylilääkäri Mirja Hovirinta kuukausikipuja Logistinen logiikka Logistiikka on materiaali- ja informaatiovirtojen hallintaa. Tarkoituksena on saada erilaiset tavarat pakattua, varastoitua ja kuljetettua oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Kotioloissa tulee päivittäin vastaan logistisia ongelmia. Lähikaupassa täytyy miettiä, montako maitopurkkia jääkaappiin tarvitaan. On päätettävä kuinka usein oman ruokakaapin varastoja kannattaa täydentää. Kauppareittikin on syytä nykyisten bensahintojen vallitessa suunnitella tarkkaan, samalla matkalla voi viedä paketin postiin ja hakea jälkikasvun kotiin jääkiekkoharjoituksista. Jos tarvikkeella on parasta ennen päivämäärä, ostovimman hillitseminen on järkevää. Jogurttia ei voi hamstrata kuukaudeksi eteenpäin, vessapaperia sen sijaan mahtuu varaston nurkkaan useampikin paali. Jotta kodin sisäinen liikenne sujuisi mallikkaasti, kannattaa ulko-ovi sijoittaa eteiseen, ruokakaappi keittiöön ja vaatekaappi makuuhuoneeseen. Samat logistiikan pelisäännöt pätevät myös sairaalamaailmassa, hieman eri mittakaavassa. Keskusvarastossa mietitään, kuinka suurta omaa varastoa kannattaa ylläpitää kertakäyttökaarimaljojen suhteen ja mitä tavaraa on järkevää hankkia tarvittaessa suoraan erikoisliikkeestä ilman omaa välivarastointia. Myös sairaaloittemme vuodeosastoilla ratkaistaan päivittäin erilaisia logistiikkaongelmia. Apteekkitilausta tehdessä täytyy hoitajan arvioida tilattavien tuotteiden tuleva kulutus. Harvoin tarvittavaa, kallista antibioottia tuskin tarvitaan osaston lääkekaappiin montaa purkillista, mutta käsihuuhdetta on syytä tilata riittävästi näinä sairaalainfektioiden luvattuina aikoina. Loogisesti ajatellen myös henkilökunta muodostaa oman logistisen ongelmakenttänsä. Päivittäin TYKSissä työskentelee tuhansia työntekijöitä. Työhön päästäkseen he tarvitsevat katuja, pyöräteitä, julkisia liikenneyhteyksiä, polkupyöräparkkeja ja autopaikoitusalueita. Ennen työyksikköön siirtymistä kaikki neljätuhatta vakituista ja määräaikaista työntekijää tarvitsevat pukukaapin työvaatteittensa vaihtamista varten. Sen kaapin tulee olla pukutilassa, josta löytyy suihku ja WC. Pukutilan on järkevää sijaita kohtuullisella etäisyydellä työpisteestä. Viime vuoden lopulla TYKSin pukutilojen uusiosijoittelusta saatiin synnytettyä melkoinen logistinen sekasotku. Henkilökunnan pukukoppeja siirrettiin nopealla tahdilla ilman suurempaa etukäteisinformaatiota TYKSin uuden uljaan T-sairaalan kellariin. Kun pukutilan ja työpisteen välillä täytyy päivittäin ja varsinkin iltaisin ja hiljaisina viikonloppuina kuntoilla kilometrimäärin ankeissa tyhjissä maanalaisissa yhdyskäytävissä, ei voida puhua tehokkaasta sairaalasuunnittelusta. Tyky-ohjelma on syytä rakentaa eri pohjalta. Nyt on käynyt niin, että virheet henkilöstölogistiikan ratkaisuissa saadaan kuitata pitkinä miinuksina työtyytyväisyysmittauksissa. 5

6 Naiset tilastojen 6 Jos kuntalaskutus tai sairaalan sisäinen laskutus alkavat jostain syystä teknisesti takkuilla, voi asiasta nousta kovakin meteli. TYKSin tietojenkäsittely-yksikössä on kuitenkin 16 ihmisen ryhmä pitämässä huolta siitä, että potilashallinnon sovellukset toimivat. Ja tarpeen mukaan kehitetään entistä parempia järjestelmiä. Jokaisella on ryhmässä oma alueensa, ja ryhmää johtaa atkpääsuunnittelija Leena Ollonqvist. Potilashallinnon sovelluksia ovat Oberonin ja Mirandan lisäksi myös laboratorioja kuvantamisjärjestelmät sekä patologian ja leikkaustoiminnan järjestelmät. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tämän vuoden alusta siirrytty pitkään kypsyteltyyn DRG-pohjaiseen eli diagnoosija toimenpideryhmittelyyn perustuvaan hinnoittelu- ja laskutusjärjestelmään. Tutkimusten ja toimenpiteiden tiedot kootaan kuukausittain yhteen ja kohdistetaan käynteihin sekä hoitopäiviin, ja siltä pohjalta muodostetaan sekä kuntalaskut että osastojen sisäiset laskut. Perustyökaluna tässä on Oberon, Leena Ollonqvist valaisee. Vaikka laskutus onkin Leena Ollonqvistin keskeisintä työkenttää, hän on mukana myös monissa muissa kehittämishankkeissa, sellaisissakin, joissa ei suoranaisesti ole kyse rahasta. Esimerkkinä tuoreimmista on Kemokur-projekti, paraikaa käyttöönottovaiheessa oleva syövän lääkehoidon suunnitteluja toteutusohjelma. Leena Ollonqvistin työpäivät eivät täyty numeroista ja tilastoista, sillä hän kohtaa työssään myös paljon ihmisiä. Numerot kiinnostavat Vuonna 1994 atk-suunnittelijaksi TYKSiin tullut Leena Ollonqvist on huomannut työnsä vuosien vieriessä muuttuneen varsinkin siten, että kun aiemmin tehtiin tarvittavat ohjelmat itse alusta loppuun, ne nyt joko ostetaan tai teetetään ulkopuolisella suunnittelijalla. Tämä ei ole kuitenkaan helpottanut työtä, sillä tarvitaan lukuisia neuvotteluja, testauksia ja korjauksia, ennen kuin ohjelmat ovat tilaajan toiveiden mukaisia ja toimivia. Kiire on lisääntynyt, kalenteri on täynnä, työmäärä kasvanut ja aikataulut painavat, mutta stressin oireita Leena Ollonqvist ei tunne. Työtään hän kuvaa monipuoliseksi: jokainen työpäivä on erilainen, sillä hän tapaa paljon ihmisiä ympäri sairaalaa, eli suunnittelijan työ ei ole pelkkiä euroja ja numeroita. Tosin Ollonqvist paljastaa olleensa erityisen kiinnostunut numeroista ja matematiikasta jo pienestä pitäen, millä lienee osuutensa ammatinvalintaan. Atk-pääsuunnittelijan tärkeimmät yhteistyökumppanit sairaalan sisällä löytyvät talousosastolta sekä yksikköjensä tuloja ja toimintoja seuraavista lääkäreistä ja osastonhoitajista. Ohjelmistotalot kuten MediciData ja VM-Data Novo ovat tuttuja ulkopuolisia kumppaneita. Vaikka tarkkuutta vaativat numerot ovat työssä vahvasti esillä, Leena Ollonqvist korostaa kokonaisuuksien hallintaa. Myös avoimuus, keskustelutaidot ja pitkäjänteisyys ovat eittämättä eduksi. TYKSiin tietojenkäsittelyoppia pääaineenaan opiskellut filosofian maisteri Ollonqvist tuli Turun Puhelimesta, mutta takana on myös yksityisiä ohjelmistotaloja ja lääketehtaalle laadittuja ohjelmia. Tuolloin hän pääsi jo osittain sinuiksi sairaalamaailman terminologian kanssa, jonka tunteminen onkin nykyisissä tehtävissä ensiarvoista. Työnsä vaativuuden hän kiteyttää osuvasti: Kun on kyse potilashoidon tietoja koskevista asioista, vaaditaan tarkkuutta, niitä kun ei voi hoitaa vain sinne päin.

7 takana Ammattina suunnittelija Suunnittelijoita VSSHP:ssä on 34 Nimikkeet: ATK-erikoissuunnittelija, ATK-pääsuunnittelija, ATK-suunnittelija, suunnittelija, taloussuunnittelija ja kuntoutussuunnittelija Kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat nimikkeen mukaan Alkuvuosi on suunnittelija Merja Kronströmin työssä vuoden kiireisintä aikaa. Eikä ihme, kuuluuhan hänen työsarkaansa erilaisten tilastojen laatiminen ja raportointi, ja keväällä valmistuvat sekä sairaanhoitopiirin tilinpäätös että toimintakertomus, jotka pitkälti rakentuvat monenlaisista tilastotiedoista. Niistä, jotka kertovat, mitä sairaanhoitopiirissä on saatu aikaan. Merja Kronström pestautui vuonna 1990 TYKSin silloiseen suunnittelu- ja kehittämistoimistoon suunnittelijaksi, joskin toimenkuvansa mukaisesti häntä tituleerattiin epävirallisesti myös tilastosihteeriksi. Sittemmin suunnittelu- ja kehittämistoimisto vaihtui tietojenkäsittely-yksikköön. Hänen edellinen työnantajansa oli Turun yliopisto. Pykälien mukaan Merja Kronströmin tehtävänä on huolehtia sairaanhoitopiirin tilastotoimesta ja sen kehittämisestä, viranomaisille toimitettavien tilastojen ja raporttien laadinnasta ja kulloinkin tarvittavien tilastopalvelujen antamisesta. Lisäksi hän toimii asiantuntijana tilastointiin ja tietotuotantoon liittyvissä kysymyksissä ja toimii tietopalveluyhdyshenkilönä muun muassa Stakesin, Suomen Kuntaliiton, Tilastokeskuksen ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloiden välillä. Merja Kronströmin kokoamat toimintatilastot ovat tärkeitä työkaluja sairaanhoitopiirin johdolle sen jokapäiväisessä työssä ja erityisesti tulevaisuutta suunniteltaessa. Mutta toimintaluvut kiinnostavat myös omistajakuntia, jotka ovatkin merkittävimpiä seurantaraportoinnin kohteita. Kuntaraportoinnin kehittämiseen onkin voimakkaasti panostettu yhteyspäällikkö Marko Marsalan johdolla. Sairaalassa laaditaan useita tilastoja, ja on tärkeää, että niiden tietosisältö vastaa toisiaan. Jos niin käy, tilanne on onnellinen, Merja Kronström toteaa. Mutta kun eri ihmiset toimivat vähän eri tavoin ja tietojenajopisteitä on monia, pieniä heittojakin saattaa tulla. Suunnittelijan tehtävänä on havaita ristiriidat ja löytää virheet. Kuntalaskutuksen pohjan laajentuessa virhemahdollisuus on kuitenkin käynyt yhä pienemmäksi. Ei euroja Tilastot ja toimintaraportit Merja Kronström laatii yleensä kuukausittain. Näitä ovat muun muassa intranetistäkin luettavissa olevat raportit sekä erilaiset seurantaraportit. Hänen kokoamansa tilastot kattavat sairaaloiden toimintaluvut, mutta talouslukujen koonti ei kuulu hänelle. Eurojen kanssa en onneksi joudu taistelemaan, hän naurahtaa. SAS-tilasto-ohjelmisto, SQL, Excel, Oberon. Siinä eräitä maallikolle arvoituksellisiakin työkaluja, joita tilastosuunnittelija työssään käyttää. Merja Kronströmillä on kaikki tarvittavat ohjelmat omalla tietokoneellaan, joten hän voi periaatteessa hoitaa kaiken omassa työhuoneessaan. Tarvittaessa on vaivattomasti käytettävissä koko tietojenkäsittely-yksikön tietotaito, toimiihan yksikkö nykyisin keskitetysti saman katon alla. Työskentely on pitkälti sidottu moniin määräaikoihin. Siksi Kronström toivookin, että yksiköissäkin tiedot vietäisiin ajoissa rekistereihin ja korjattaisiin virhelistat nopeasti. Koska suunnittelijan työstä osa on tilastoinnin ja seurantajärjestelmien kehittämistä, on Merja Kronströmkin jo pitkään ollut mukana muun muassa suoritekäsikirjatyöryhmässä ja nyt aivan tuoreessa Päivi-projektissa, jonka tavoitteena on kehittää sairaanhoitopiirin operatiivista raportointia. Selvitämme erilaisten raporttien tarpeen ja niiden sisällön sekä pyrimme kehittämään tilastointia ja raportointia entistä helppokäyttöisemmäksi ja luotettavammaksi, Kronström tiivistää. Työ on vasta käynnistynyt. Merja Kronström on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri, pääaineena tilastotiede. Tietojenkäsittelyn ja tilastotieteen taitaminen onkin hänen mukaansa työn perusedellytys. Myös sairaalan toiminnan tuntemusta hän painottaa, niin omanlaisensa maailma se on verrattuna esimerkiksi yliopistoon. Teksti ja kuvat: Markku Näveri Merja Kronström tietää, mitä sairaalassa tapahtuu. Toimintatilastot ovat hänen työtään. 7

8 Sairaalahallinnon osa Suomesta Ranskaan 8 Ranskassa voitaisiin ilmeisen hyvinkin hyötyä monista suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän ominaisuuksista, ainakin Turussa seitsemän työntäyteistä viikkoa viettäneen Emilie Barden saamien kokemusten mukaan. Rennes ssä sijaitsevassa ENSP:ssä (Ecole Nationale de la Santé Publique) sairaalajohtamista opiskeleva lakitieteen maisteri Barde suoritti TYKSissä opintoihinsa kuuluvaa pakollista ulkomaan harjoittelua tiukan ohjelman mukaisesti. Barde perehtyi maamme terveydenhuollon organisaatioihin mutta erityisesti lääkkeiden käytön säätelyyn ja valvontaan, niiden käyttöön potilashoidossa, sekä rahoitus- ja korvausjärjestelmiin. Lopputyössään hän analysoi ja vertasi käytäntöjä sekä Suomen ja Ranskan että TYKSin ja Avignonin sairaalan välillä. Hän ehti tavata ja haastatella monia asiantuntijoita ja tutustua erilaisiin toimintaympäristöihin, joten analyysin tekoon syntyi kohtuullisen hyvät eväät. Emilie Barde, mitä haluaisit viedä meiltä tuliaisina Ranskaan jos voisit? Teidän terveyskeskuksillanne olisi paljon opetettavaa ranskalaisille. Täällä on hyvä hoidon koordinaatio sekä toimivat potilaiden ja lääkäreiden suhteet. Myös hoitajien taidot ja vastuunotto tekivät minuun vaikutuksen. Suomessa hoitajilla on mahdollisuus suorittaa selvästi vaativampia potilashoidollisia tehtäviä kuin Ranskassa. Ihailen myös Turun tapaa tarjota erityispalveluita maahanmuuttajille. Siitä mekin voisimme ottaa oppia, sillä meillä ei ole vastaavaa järjestelmää, vaikka meillä on monin verroin enemmän maahanmuuttajia. Apteekeista veisin kotimaahani neuvonnan. Meillä apteekit vain myyvät lääkkeitä, mutta täällä Suomessa ne antavat asiakkailleen myös erittäin korkeatasoista neuvontaa ja tietoa lääkkeistä, hän sanoo. TYKSin T-sairaalasta Barde kopioisi Ranskaan ainakin Tietolähteen ja sähköisen potilastietojärjestelmän. Potilaille ja henkilökunnalle suunnattu informaatiopalvelu oli hänen mielestään loistava juttu. Myös meillä

9 amista Sairaalajohtajaksi tähtäävä ranskalainen Emilie Barde vietti opintoihinsa kuuluvan pakollisen ulkomaan harjoittelujaksonsa Turussa ja ihasteli muun muassa TYKSin tehokasta päiväkirurgiaa. jatkuvasti laajeneva päiväkirurgia olisi hänelle mieluinen vieminen, sellaista kun ei Ranskassa juurikaan harjoiteta. Erityisen vaikutuksen häneen teki päiväkirurgian laaja käyttö myös aluesairaaloissa. Toisaalta hän kiinnitti huomiota vähäiseen yksityisyyteen; Ranskan sairaaloissa tarjotaan periaatteessa kaikille potilaille yksityishuoneet, vaikka sielläkin ruuhkatilanteissa esiintyy käytäväpaikkailmiötä. Ranskalaiset valitsevat itse lääkärinsä Ei Ranskallakaan ole syytä hävetä, pikemminkin päinvastoin. Barden mukaan ranskalaisten terveyden taso on hyvä. Heillä on hyvin toimiva lääkkeiden korvausjärjestelmä, korkeatasoista teknologiaa, turvattu pääsy ensiapuun ja ennen kaikkea täysi vapaus valita lääkäri, jonka vastaanotolle hakeutuu. Myös terveyspalvelujen alueellinen saatavuus toteutuu tasaveroisesti, eikä heillä tarvitse jonottaa sairaalaan pääsyä. Kansalaisten korkealle arvostamasta lääkärin valinnan vapaudesta seuraa tosin se ongelma, että kukaan ei ota kunnolla kokonaisvastuuta potilaan hoidosta. Barde kertoo, että ranskalaiset vaihtavat lääkäriään usein vain siksi etteivät satu pitämään hänestä, ja näin aikaa kuluu samoihin kysymyksiin ja tutkimuksiin. Parannettavaa Ranskassa on Barden mielestä etenkin perusterveyshuollon organisoimisessa ja koordinoimisessa, vanhusten terveyspalveluissa ja päiväkirurgiassa. Vuodesta 1945 toiminut ENSP tarjoaa sosiaali- ja terveyshallinnon ylempää ammatillista koulutusta ja se ottaa 500 uutta opiskelijaa vuosittain. Barden opinnot kestävät 27 kuukautta, joista ensimmäinen vuosi koulussa, kaksi kuukautta ulkomaaharjoittelussa (Turku), yksi vuosi ranskalaisessa sairaalassa ja lopuksi pari kuukautta lopputyön tekemisessä. Valmistuessaan 2007 Barde uskoo sijoittuvansa jonkin ranskalaisen sairaalan hallintoon esimerkiksi talousjohtajaksi. Sikäläisen kiertosysteemin mukaan johtajat vaihtavat 5 6 vuoden välein joko toiseen sairaalaan tai toiselle hallinnon alalle. Tätä helpottaa se, että valtio omistaa kaikki julkiset sairaalat. Barde koki vierailunsa Turussa erittäin onnistuneeksi ja kiittää lämpimästi kaikkia häntä auttaneita lukuisia henkilöitä.hän kertoi yllättyneensä suomalaisten ystävällisyydestä ja avoimuudesta (sic!). Suomalainen talvi näytti hänelle kaikki puolensa sohjokeleistä paukkupakkasiin. Kaunis luonto teki häneen lähtemättömän vaikutuksen erityisesti hän mainitsee Puijon tornista avautuneet huikaisevat maisemat. Teksti ja kuvat: Esa Halsinaho 9

10 Psykiatriasta tuli piirin laajuinen tulosalue mikä muuttui? Psykiatrian tulosalueen johtoryhmä. Edessä vasemmalta: hallintojohtaja Marja Heuru, toimialajohtaja Juha Koivu ja johtava ylihoitaja Tarja Raitis. Takana vasemmalta: nuorisopsykiatrian tulosyksikön vastuuhenkilö, ylilääkäri Ritva Erkolahti, lasten- ja nuorisopsykiatrian tulosyksiköiden ylihoitaja Marjo Saarenmaa, lastenpsykiatrian tulosyksikön vastuuhenkilö, ylilääkäri Jorma Piha, aikuispsykiatrian tulosyksikön vastuuhenkilö, ylilääkäri Anna-Kaisa Juuti, aikuispsykiatrian tulosyksikön ylihoitaja Rauno Marjamäki ja henkilökunnan edustajana sairaanhoitaja Jouni Laaksonen. 10 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suomenkielisistä psykiatrisista palveluista muodostettiin yksi yhtenäinen tulosalue, joka aloitti toimintansa vuoden alusta. Tähän saakka palvelut on järjestetty erillisinä toimintoina TYKSissä ja osavastuualeilla. Periaatteessa kyseessä on suuri muutos, mutta samalla on painotettu sitä, että potilaiden kannalta palvelut toimivat kuten ennenkin. Mikä siis muuttui, vai muuttuiko mikään? Psykiatrian toimialajohtajaksi jo viime keväänä nimitetyn Juha Koivun mukaan lähtökohtana on, että palvelu pelaa vähintään samantasoisena niin potilaiden kuin kuntien kannalta. Toimipisteitä ei ole lakkautettu, vaan palvelut tarjotaan edelleen hajautetusti lähellä potilaita. Asiakkaiden kannalta uudistus on onnistunut, jos he eivät koe palveluiden ainakaan huonontuneen. Eri sairaaloissa vuosikymmenten mittaan syntyneiden toimintatapojen ja hoitokäytäntöjen yhdistäminen on sen sijaan suuri haaste. Tässä on valittu hitaan etenemisen taktiikka. Noudatamme entisiä toimintatapoja siihen asti, että olemme yhteisesti sopineet jonkin uuden toimintatavan käyttöönotosta, Koivu painottaa. Ajatuksena on päästä koko piirissä yhteiseen näkemykseen muun muassa siitä, ketä hoidetaan, mitä palveluja tarjotaan ja millaisia hoitopolkuja käytetään. Paljon kehittämismahdollisuuksia Koivu näkee palveluissa paljonkin kehittämisen mahdollisuuksia. Meillä on parantamisen varaa esimerkiksi ihmisen akuutin hädän kohtaamisessa tai palvelujen alueellisten erojen tasaamisessa. Toisaalta meillä on myös sellaisia toimintoja, jotka eivät oikeastaan erikoissairaanhoitoon kuuluisi. Jos me saisimme niitä pois, vapautuisi meiltä resursseja järkevämpään käyttöön, esimerkiksi nuorisopsykiatrian vahvistamiseen, Koivu pohtii. Isona haasteena Koivu näkee myös Turun kaupungin psykiatristen palveluiden

11 nivomisen tähän kokonaisuuteen esimerkiksi työnjakoa ja yhteistyötä kehittämällä. Esimerkiksi meillä on puutetta vaikeahoitoisten potilaiden hoitopaikoista ja siinä voisimme tehdä enemmän yhteistyötä Turun kanssa. Tulosalueen johtava ylihoitaja Tarja Raitis on tyytyväinen siitä, että tärkein tehtävä eli potilaiden hoito on sujunut muutoksessa hyvin, vaikka monenlaisia henkilöstöhallinnollisia ongelmia onkin kohdattu. Joissakin paikoissa tyytymättömyyttä on aiheutunut esimerkiksi henkilöstöhallinnollisista muutoksista, joiden avulla on pyritty parantamaan potilastyötä ja keventämään hallintoa. Silti nyt vain palattiin entiseen toimintamalliin, joka on samanlainen koko tulosalueella. Edelleen on aika Psykiatrian toiminnan tunnuslukuja (VSSHP tilinpäätös 2004): Lähetteitä 2848 Avohoitokäyntejä Hoitojaksoja 3186 Hoitopäiviä paljon epäselvyyttä hallinnollisesta päätöksenteosta, esimerkiksi siitä kuka päättää koulutuksesta, virkavapaista, lomista, matkakorvauksista, hankinnoista ja muusta sellaisesta, Raitis kertoo, mutta uskoo, että näistä ongelmista päästään melko nopeasti. Ongelmat ovat kuitenkin melko vähäisiä siihen nähden, että olemme yhdistäneet neljän sairaalaan ja kolmen erikoisalan toiminnat, joissa on hyvinkin suuria eroja, Raitis huomauttaa. Hän pitää tärkeänä, että uudessa organisaatiossa panostetaan ennen kaikkea pitkäkestoiseen koulutukseen, josta hänen mielestään saadaan paras hyöty rajallisille koulutusmäärärahoille. Esimerkiksi pitkät terapia- ja työnohjauskoulutukset hyödyttävät eniten potilashoitoa ja samalla organisaation toimintaa. Koulutus onkin yksi tulosalueen johtoryhmän tärkeimmistä kehittämiskohteista. Psykiatrian tulosalueella on noin 540 vakanssia, joista 390 hoitohenkilökuntaa, 70 lääkäreitä, 50 akateemista henkilökuntaa ja 30 hallinnon ja huollon työntekijöitä. Aikuispsykiatriassa työskentelee 358, nuorisopsykiatriassa 82, lastenpsykiatriassa 85 ja yleishallinnossa ja huollossa 14 henkilöä. Toimintaa on kahdeksalla paikkakunnalla. Henkilöstön alueellinen jakautuminen selviää kartan selitystekstistä. Teksti ja kuvat: Esa Halsinaho Psykiatrian tulosalueella on toimintaa kahdeksalla paikkakunnalla, yhteensä 258 sairaansijaa: (Sairaansijaluvut sisältävät myös päiväpaikkoja) 1 Uusikaupunki: lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto, nuorisopsykiatrian poliklinikka, aikuispsykiatrian poliklinikka, kriisiosasto ja kuntoutumisyksikkö, tutkimus- ja hoito.osasto, vanhuspsykiatrian osasto sekä psykiatrinen kotisairaalatoiminta. 67 sairaansijaa, 113 työntekijää. 2 Raisio: lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian poliklinikat. Ei sairaansijoja, 26 työntekijää. 3 Turku (TYKS): lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto, nuorisopsykiatrian poliklinikka ja kaksi osastoa, yleissairaalapsykiatrian poliklinikka ja osasto sekä addiktiopoliklinikka. 50 sairaansijaa, 137 työntekijää Kaarina: lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat sekä aikuispsykiatrian poliklinikka ja päivä- ja kuntoutusmisyksikkö. 23 sairaansijaa, 22 työntekijää. 5 Lieto: lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat (yhteiset työryhmät Loimaan kanssa), aikuispsykiatrian poliklinikka ja päiväosasto. Ei sairaansijoja, 6 työntekijää Loimaa: lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat, aikuispsykiatrian poliklinikka ja osasto. 10 sairaansijaa, 19 työntekijää. 7 Halikko: lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osastot, aikuispsykiatrian kuntoutumispoliklinikka, kaksi vastaanotto-osastoa ja kolme osastoa, sekä vanhuspsykiatrian poliklinikka ja kaksi osastoa. 80 sairaansijaa, 147 työntekijää. 8 Salo: lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat, aikuispsykiatrian poliklinikka, päiväyksikkö, kuntoutuspalveluyksikkö ja kuntoutuskoti, sekä yleissairaalapsykiatrian poliklinikka ja osasto. 28 sairaansijaa, 55 työntekijää. 11

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa 5/joulukuu 2004 Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus Ammattimiehet osaavat asiansa Laboratoriossakäynti entistä helpompaa Kuntoversti on rautaista joukkoa

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata 1/kesäkuu 2015 Rintasyöpäpotilaille laadukasta hoitoa Varsinais-Suomessa s. 4 Tyksin palvelut koko maakuntaan s. 6 uudesta toiminnasta hyviä kokemuksia Loimaalla s. 12 En dag i veckan viker Marko Vesanen

Lisätiedot

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s.

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s. plus Lasaretti 2/2009 LOKAKUU Lapsen ääni kuuluviin Lasten toiveita sairaalahoidosta kannattaa kuunnella huomattavasti nykyistä tarkemmin, sanoo lasten hoitotyön laadusta tohtoriksi väitellyt Tiina Pelander.

Lisätiedot

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Michal Sopyllo TYKS Vakka-Suomen sairaalan uusi

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Rakentamista riittää nyt ja tulevaisuudessa Åbo och Vasa kan stöda varandra

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5 3/kesäkuu 2005 Varsinais-Suomen sairaalat Sellaiset sanat, kuten erikoissairaanhoito tai sairaanhoitopiirin kunta-yhtymä, ovat varmasti asiaan vihkiytyneille aivan tuttuja, mutta tavallinen kansalainen

Lisätiedot

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana Medbit ja atk Yllytyshulluutta

Lisätiedot

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita 6 2OO7 Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto s.3 Teemana kouluttautuminen s.4 Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää s.6 Aktiivisia senioreita s.8 TYKSin Kirurgisen sairaalan työyhteisö s.10

Lisätiedot

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä 1/toukokuu 2013 Mittava muutto s. 6 Yhteispäivystys aloitti s. 10 Yleislääkärin erikoistumisesta lisäarvoa s. 12 Ålands hälso- och sjukvård skall vara redo för alla fall s. 26 Odotettavissa lähivuosina:

Lisätiedot

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Näin käy kesäsijaisten perehdytys

Lisätiedot

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui 1/huhtikuu 2007 Sairaalan kesä on kuuma TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa Raportointijärjestelmä valmistui Kardiologipäivystykseen yhteistyötä 1 www.vsshp.fi

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan 1/helmikuu 2005 Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan Laitoshuoltajan monipuolinen ammatti Soppatykit paukkuvat

Lisätiedot

HOSPITAALI. Tietotekniikka auttaa työssä. Hyvinvointitutkimus. jatkuu. Toukat pestattiin töihin. Psykiatria viihtyy uusissa tiloissa

HOSPITAALI. Tietotekniikka auttaa työssä. Hyvinvointitutkimus. jatkuu. Toukat pestattiin töihin. Psykiatria viihtyy uusissa tiloissa HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin H E N K I L Ö S T Ö L E H T I Egentliga Finlands sjukvårdistrikt PERSONALSTIDSKRIFT 1 2008 Tietotekniikka auttaa työssä Hyvinvointitutkimus jatkuu Ota talteen

Lisätiedot

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 2 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana hankinnat ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille.

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Teemana loma Sijaiset ovat ison kiven takana tänäkin kesänä.

Lisätiedot

HOSPITAALI. TYKS vuotta. Teemana yötyö. Kaksikielinen Turunmaan sairaala. Sairaanhoitopiiri pärjäsi työsuojeluhankkeessa

HOSPITAALI. TYKS vuotta. Teemana yötyö. Kaksikielinen Turunmaan sairaala. Sairaanhoitopiiri pärjäsi työsuojeluhankkeessa HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin H E N K I L Ö S T Ö L E H T I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts PERSONALTIDSKRIFT TYKS vuotta 3 2008 Barnmorskan håller humöret uppe Förlossningsavdelningen

Lisätiedot

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 6 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TEEMANA opetus/koulutus Osaamisen

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta

Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön. Oletko tyytyväinen tietotekniikan toimivuuteen? Paimion sairaala 80 vuotta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 2 2013 Tyks Vakka-Suomen sairaala ja Rauman aluesairaala yhteistyöhön Oletko tyytyväinen tietotekniikan

Lisätiedot

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år!

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år! MP2 Itella Oyj Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 8 2012 Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta! Fridfull jul och gott nytt år!

Lisätiedot

HOSPITAALI. Sairaaloissa komea taidekokoelma. Taide/kulttuuri sairaalassa Kulttuurista terveyttä

HOSPITAALI. Sairaaloissa komea taidekokoelma. Taide/kulttuuri sairaalassa Kulttuurista terveyttä HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 1 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Sairaaloissa komea taidekokoelma Teemana Taide/kulttuuri sairaalassa

Lisätiedot

TYKSistä Tyksiin. Alueellisen erikoissairaanhoidon. näkymät. Laskutus ja kirjaaminen uudistuvat LUE LISÄÄ SIVULTA»9

TYKSistä Tyksiin. Alueellisen erikoissairaanhoidon. näkymät. Laskutus ja kirjaaminen uudistuvat LUE LISÄÄ SIVULTA»9 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 1 2013 TYKSistä Tyksiin LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Alueellisen erikoissairaanhoidon näkymät LUE LISÄÄ

Lisätiedot

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 3 2013 Tyksin suuri muutto sujui upeasti Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Matti

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 7 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana uudistuva ensihoito Ensihoito uusiksi

Lisätiedot