Turvallisuussuunnitelma Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuussuunnitelma 2009 2012. Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa"

Transkriptio

1 Turvallisuussuunnitelma Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

2 2

3 3

4 4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Turvallisuussuunnittelun taustaa ja tavoitteet Suunnittelun aloitus ja aikataulu Suunnittelualue 5 2 SUUNNITTELUALUEEN TILASTOT Kunnat, asukasluvut ja ikäjakauma Työllisyystilanne Poliisin tilastot Pelastustoimen tilastot Liikennetilastot Tieliikennetilastot Raideliikennetilastot Vesiliikennetilastot Lastensuojelu 14 3 KESKEISET UHAT Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen Liikenneturvallisuus Tieliikenne Raideliikenne Vesiliikenne Syrjäytyminen Erityisryhmien asumisturvallisuus Ikääntyneet Vammaiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdeongelmaiset Tulipalot ja palokuolemat Häiriökäyttäytyminen 21 4 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN SEURANTA 22 Liite 1 Turvallisuus-, valmius- ja pelastussuunnitelmien sisältö 22 Liite 2 Turvallisuussuunnitelmaa varten haastatellut viranomaiset ja yhteisöt 23 Liite 3 Vapaaehtoisjärjestöt 26

5 5 1 JOHDANTO 1.1 Turvallisuussuunnittelun taustaa ja tavoitteet Valtioneuvosto teki päätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Sisäasianministeriön päätöksen mukaan kehotettiin syksyllä 2006 kuntia, poliisia ja pelastusviranomaisia laatimaan alueille turvallisuussuunnitelma. Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää ja parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena on myös, että paikallistason poliittinen johto saisi kokonaisvaltaisen kuvan paikallisesta turvallisuustilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä hyväksyisi toimenpiteet, joilla turvallisuutta parannetaan. Hyvä turvallisuustilanne on kunnalle kilpailuetu. Turvallisen kunnan on helpompi houkutella veronmaksajia ja yritystoimintaa kunnan alueelle. Suunnitelma laaditaan valtuustokaudeksi ja se toimitetaan kunnan valtuuston hyväksyttäväksi. Suunnitelman tavoitteet tulee olla mitattavissa viimeistään valtuustokauden lopussa. Suunnitelmassa painotetaan kuntalaisen näkökulmaa, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka kuntalainen kokee merkityksellisiksi uhkatekijöiksi. Suunnitelman laadinnassa on hyödynnetty olemassa olevaa aineistoa, muun muassa eri viranomaisten tilastoja. Haastattelujen avulla on saatu lisäinformaatiota nykytilasta (haastatellut henkilöt ovat mainittu liitteessä 2). Turvallisuussuunnitelmassa tuodaan esiin tärkeäksi koetut ja esille nousseet uhat ja riskit, toimenpide-ehdotukset uhkien ja riskien vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä selvitetään, miten turvallisuussuunnitelman täytäntöönpanoa seurataan. Suunnitelmassa ei ole käsitelty yksilöidysti jokaisen kunnan ongelmia. Pääsääntöisesti alueen kuntien turvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat samankaltaisia, on kuitenkin huomioitava, että kunnat eivät ole koskaan täysin verrattavissa keskenään, jo pelkästään kuntakeskusten koon vaihtelujen perusteella. 1.2 Suunnittelun aloitus ja aikataulu Suunnittelu alkoi , jolloin Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Kari Kosken kutsusta oli ensimmäinen neuvottelu. Johto- ja ohjausryhmä nimettiin Puheenjohtajana on toiminut Kari Koski sekä jäseninä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta pelastuspäällikkö Raimo Aarnio ja palopäällikkö Jukka Marjunen, Varsinais-Suomen poliisilaitoksen Uudenkaupungin poliisiasemalta komisario Reijo Pennanen, ja sihteerinä Eero Katina. Työhön on osallistunut myös Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta valmiussuunnittelija Heikki Vähäkuopus.

6 6 1.3 Suunnittelualue Tavoitteeksi asetettiin, että suunnitelma on valmis keväällä 2009, ja suunnitelma olisi kunnan valtuustoissa saman vuoden kesäkuussa. Lähtökohtana on Vakka-Suomena tunnettu pienoismaakunta ja jo lakkautettu Vakka-Suomen kihlakunta. Alueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Mynämäen kunta on eriytynyt Vakka-Suomen seutukunnasta Raision ja Turun suuntaan, mutta Mynämäki on mukana tässä suunnitelmassa, koska Raision kihlakunta on jo laatinut oman turvallisuussuunnitelmansa. 2 SUUNNITTELUALUEEN TILASTOT 2.1 Kunnat, asukasluvut ja ikäjakauma Tilastossa on nähtävissä, että Kustavissa ja Taivassalossa on yli 64 vuotiaita asukasluvusta yli neljännes ja muissakin kunnissa lähes viidennes. Vanhusväestön osuus on kasvava. Koko alueella on kesämökkejä enemmän kuin perheitä / talouksia. Kustavin, Pyhärannan ja Uudenkaupungin vesipinta-ala (pääosin meri) on suuri. Kuntatilasto Kunta Asukas v v Yli 64 v. Perheet Maa-ala Vesiala Kesäluku % % % 2007 km² km² mökit Kustavi ,3 61,2 26, ,4 605, Laitila ,9 63,6 19, ,7 13, Mynämäki ,4 63,2 18, ,8 16, Pyhäranta ,0 64,1 18, ,3 148,5 978

7 Taivassalo ,1 61,4 25, ,4 77, Uusikaupunki ,9 66,5 18, ,7 1430, Vehmaa ,6 62,1 21, ,8 13,3 785 Yhteensä , Lähde: Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos Työllisyystilanne Työllisyystilanne on parantunut luvulla. Vuonna 2009 on kuitenkin odotettavissa heikentymistä. Työttömien määrä, tammi-syyskuussa (keskimäärin) KUSTAVI LAITILA MYNÄMÄKI PYHÄRANTA TAIVASSALO UUSIKAUPUNKI VEHMAA Kaikki yhteensä Työttömyysaste, % (tammi-syyskuussa keskimäärin) KUSTAVI 8,6 4,7 5,7 7,0 LAITILA 9,2 6,5 5,3 4,6 MYNÄMÄKI 7,2 6,1 4,5 4,0 PYHÄRANTA 10,2 7,7 6,4 5,1 TAIVASSALO 7,1 5,4 4,8 3,7 UUSIKAUPUNKI 13,6 9,7 8,5 6,7

8 8 VEHMAA 7,9 6,6 5,3 4,1 Kaikki yhteensä 10,7 7,8 6,5 5,4 Lähde:Työhallinto 2.3 Poliisin tilastot Poliisin tilastoissa koko Vakka-Suomen kihlakunnan ( Varsinais-Suomen poliisilaitos) poliisilaitoksen alueella näkyy tilastossa kaikkien rikosten selvä nousu. Nousua on ollut jopa yli 2500 kpl kaikkien rikosten osalta. Selityksenä tähän löytyy liikennerikkomusten määrän huimassa kasvussa vuosina Liikennerikkomuksissa kasvun taustalla on poliisin suorittama automaattinen liikennevalvonta vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Automaattista nopeusvalvontaa suoritetaan myös risteys- ja liikennevalvonnassa sellaisilla ajoväylillä, joilla perinteistä nopeusvalvontaa on vaikea suorittaa. Kiinteästä valvonnasta poliisi ilmoittaa kyltein etukäteen, mutta siirrettävien laitteiden valvonnasta miehitettynä ei etukäteen välttämättä ilmoiteta. Vakka-Suomen kuntien alueella kiinteää automaattista nopeusvalvontaa suoritetaan valtatie 8:lla (VT 8) ja Kustavintiellä (tie 192). Poliisin osalta huolestuttavana seikkana on mainittava henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten selvä kasvu tilastointiajanjaksolla. Vakka-Suomen kihlakunta / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Laitila / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko

9 9 Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Pyhäranta / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Mynämäki / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin

10 10 Kustavi / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Taivassalo / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Vehmaa / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset

11 11 Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Uusikaupunki / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Lähde: Poliisi 2.4 Pelastustoimen tilastot Rakennuspalojen, varsinkin tahallaan sytytettyjen palojen määrä on huolestuttavasti nousussa. Myös liikenneonnettomuuksien ja liikennevälinepalojen määrä on noussut huomattavasti edellisistä vuosista. Maastopalojen määrä vaihtelee vuosittain sääolosuhteiden mukaan. Sarakkeessa kaikki pelastustoimen tehtävät, sisältää myös muita, kuin taulukossa mainittuja pelastustoimen tehtäviä.

12 12 Mietoinen yhdistyi Mynämäkeen vuonna Mietoisten osuus v ja 2006 on lisätty Mynämäkeen. Varsinais-Suome n pelastuslaitos Tapahtumakunta Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin tapahtumakunnan mukaan vuosina Rakenn Liikenn Maastopalo Ihmsen Vaar.ai Öljyvah Liikenn Ensiva Kaikkit uspalo e-välin pelasta ne inko e-onnet ste-teh pelastu epalo minen onnett tomuus tävä omuus Kustavi Laitila Mynämäki Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä Lähde: Pronto tietojärjestelmä Marjunen Jukka 2.5. Liikennetilastot stoimen tehtävät *

13 Tieliikennetilastot Tieliikenneonnettomuudet määrällisesti ovat pysyneet Vakka-Suomen kuntien alueella tilaston mukaan suhteellisen tasaisena. Vaarallisimmat tieosuudet Vakka-Suomen kuntien alueella ovat luonnollisesti vilkkaasti liikennöity valtatie 8 (VT 8), Kustavintie (tie 192) ja Laitilantie (tie 43). Juuri näille tieosuuksille poliisi on pyrkinyt lisäämään automaattista nopeusvalvontaa, unohtamatta perinteistä fyysisesti tehtävää ja heti ylitykseen puuttuvaa valvontaa. Tiellä 43 ei kuitenkaan ole automaattista kiinteää nopeusvalvontaa, mutta paikallispoliisi sekä Liikkuva poliisi suorittavat kyseisellä tieosuudella aktiivisesti nopeusvalvontaa. Tieliikenneonnettomuudet Kunta Kaikki onnet- Henkilövahink. Kaikki onnet- Henkilövahink. Kaikki onnet- Henkilövahink. tomuudet johtaneet tomuudet johtaneet tomuudet johtaneet Kustavi Laitila Mynämäki Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Raideliikennetilastot Tavarajunaliikenne Turku Uusikaupunki radalla on säännöllistä ja pääosin vaarallisten kemikaalien kuljetusta. Junavaunun keskikuormat ovat 43.5 tonnia. Radalla on merkittävästi vartioimattomia tasoristeyksiä.

14 14 Vaarallisten aineiden kuljetukset rautatiellä. VR Cargo Turku VAK-kuljetukset 2007 Saapuneet Uuskaupunki Maaräasem Lähtöasama a Tavaran nimi Uusikaupunk Vainikkala Uusikaupunk Siilinjärvi Uusikaupunk Vaunut Tonnit i Ammoniakki i Fosforihappo Siilinjärvi i Fluortipiihappo Uusikaupunk Vainikkala i Propaani Saapuneet yhteensä Lähteneet Uusikaupunki Uusikaupunki Siilinjärvi Typpihap. max 70 % Uusikaupunki Oulu Ammoniakki 2 85 Lähteneet yhteensä Saapuneet ja lähteneet yhteensä Lähde: VR Pmäki Vesiliikennetilastot Merivartiostolla on tärkeä rooli vesiliikenteen turvallisuudessa. Suoritteissa ei ole vuositasolla avustustehtävissä merkittävää kasvua. Länsi-Suomen merivartiosto / Turun merivartioalue Susiluodon merivartioaseman suoritteet Suorite

15 15 Partiointi veneellä tai autolla Veneliikennesäädöksiin liittyvä tarkastus Metsästyssäännöksiin liittyvä tarkastus Kalastussäännöksiin liittyvä tarkastus Maastoliikennesäännöksiin liittyvä tarkastus Puhalluskoe vesiliikenteessä Virka-apu poliisille, kpl Virka-apu poliisille, henkilötyötunnit Meripelastus- ja avustussuoritteet Sairaankuljetukset Lähde: Turun merivartioalue 2.6 Lastensuojelu Lasten ja lapsiperheiden pahoinvointi on kolmen vuoden aikana pysynyt lähes samana. Toimintojen määrä on suhteessa kuntien asukaslukuun, joskin vaikein alue on Uusikaupunki. Uudenkaupungin sosiaalijohtajan mukaan Uudenkaupungin tilanne on vuoden 2008 aikana voimakkaasti huonontunut. Kodin ulkopuolelle sijoitetut Huostassa olleita lapsia Kunta lapset 0-17 v Kustavi Laitila Mynämäki 0 * 7 * 5 6 Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä * merkityt, alle 5 sijoitusta. Lähde: Stakes Avohuollon piirissä olevia

16 16 Kunta lapsia ja nuoria Kustavi Laitila Mynämäki Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä Lähde: Stakes 3 KESKEISET UHAT Keskeisten uhkien määrittelyssä hyödynnettiin haastateltujen ja työryhmän jäsenten asiantuntemusta, sekä eri tahojen ylläpitämiä tilastotietoja. Turvallissuunnitelman riskikartoitusvaiheessa hyödynnettiin soveltuvin osin myös VTT:n suunnittelemaa ARTU ohjelmaa. Ohjelma on kehitetty työvälineeksi turvallisuussuunnitelman laatijoille. Koska turvallisuussuunnitelmassa keskitytään ainoastaan keskeisempiin uhkiin, ei suunnitelmaan ole voitu sisällyttää kaikkia niitä uhkia, jotka osalle kuntalaisista voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. 3.1 Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen

17 17 Yhteiskunta on muuttumassa ympäristöksi, jossa lähes kaikki perinteiset palvelut ovat tietoteknisesti ohjattuja tai kokonaan muutettu sähköisiksi palveluiksi. Sähköiset tietojärjestelmät ja niitä yhdistävät tiedonsiirtoverkot muodostavat järjestelmäkokonai suu ksia, joiden häiriöiden mahdolliset vaikutukset laajenevat yksittäisistä palveluista aina koko järjestelmiä koskeviksi. Verkkojen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat tietokoneet, matkapuhelimet, verkkojen palvelimet ja muu infrastruktuuri. Kyseiset järjestelmät toimivat sähköener gian varassa, mikä tekee niistä haavoittuvia. Energiaverkkojen, erityisesti sähkönjakelun toimivuudelta edellytetään jatkuvasti parempaa laatua. Lisääntyvän energiariippuvuuden vuoksi muun muassa laaja häiriö taajama-alueiden sähkönsaannissa lamauttaisi yhteiskunnan normaalin toiminnan. Tyypillisin syy sähkökatkoksiin on sää. Yhteiskunnan toimivuudelle vakavampi sähköhuollon suurhäiriö, kantaverkon kaatuminen, on mahdollista ilman myrskyjen tai tuhotöiden vaikutusta pelkästään usean ketjuuntuvan häiriön seurauksena. Sähköverkkojen ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat suurelta osin tietoliikenteen varassa, joten ongelmat yhdessä näistä synnyttävät ongelmia myös muissa. Sähkökatkokset ovat Vakka-Suomen alueella olleet lyhytkestoista ja niiden vaikutukset ovat pääsääntöisesti jääneet vähäiseksi. Talouksissa ja muissa kohteissa, joiden lämmitysjärjestelmä on riippuvainen sähköstä ja joissa ei ole korvaavaa lämmitys- tai varajärjestelmää, pidentyneet sähkökatkokset voivat aiheuttaa vakaviakin ongelmia. Jo pelkästään katuvalojen sammuminen pimeään vuodenaikaan luo turvattomuuden tunnetta. Pitemmät sähkökatkokset vaikuttavat myös vedenjakeluun. Infrastruktuuriin kohdistuvia uhkia käsitellään laajemmin kuntien valmiussuunnitelmissa. 3.2 Liikenneturvallisuus Tieliikenne

18 18 Haastatteluissa ilmeni, että liikenteen osalta toivottiin huomion kiinnittyvän erityisesti taajamien liikennekäyttäytymiseen. Vaarallisiksi tieosuuksiksi katsottiin erityisesti tiet n:o. 8, n:o. 43 ja n:o. 192 (Kustavintie). Viimeksi mainittu tie kuuluu ns. saaristoreittiin, jossa pyöräily on merkittävää. Vaaratilanteita Kustavintiellä aiheuttaa muun muassa pientareen puuttuminen osasta Vehmaan, Taivassaloon ja Kustaviin kuuluvilla alueilla. Kuntiin on vuonna 2003 laadittu liikenneturvallisuussuunnitelmat. Toimenpiteet tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi: Toteutuskeinona ovat poliisin valvonta ja rakenteelliset ratkaisut. Tärkeässä roolissa on muiden viranomaisten yhteistyö liikenneympäristön parantamisessa. Tämä koskee lähinnä tiedonkulkua esim. parantamisehdotuksista. Samoin tulee parantaa myös kansalaisten mahdollisuuksia esittää liikenneturvallisuutta parantavia ehdotuksia Raideliikenne Tilastot osoittavat, että osuudella Turku Uusikaupunki, vaarallisten aineiden kuljetusmäärät ovat merkittävät, ja mahdollisen onnettomuuden seuraukset voivat olla vakavia. Onnettomuuksiin varautuminen: Pelastuslaitos on varautunut raideliikenneonnettomuuksiin myös vaarallisten aineiden osalta Vesiliikenne Kauppamerenkulku Uudenkaupungin satamissa käy vuositasolla n. 450 laivaa. Aluskoko on suuri ja vaarallisia kemikaaleja kuljetettiin vuonna tonnia. Tästä Vientiä oli t. ja tuontia t. Vapaa-ajan veneily

19 19 Veneilyn suosio on kasvanut vapaa-ajan veneilyn lisääntyessä. Samalla pienalusten, huviveneiden turvallinen vesillä liikkuminen on huonontunut. Moottori- purjeveneen kippariksi kelpaa jokainen yli 15 vuotias kansalainen. Mitään kuljettajatodistusta ei tarvitse suorittaa. Tästä seuraa, että usein nopean moottoriveneen kuljettaja ei tiedä mitään vesillä liikkumisen säännöistä, varsinkaan navigoinnista. Suomessa hukkuu vuosittain noin 200 ihmistä. Veneonnettomuuksissa näistä kuolemista tapahtuu noin Tilastoja vertaamalla (sadan veneen otos) 90 prosenttia onnettomuusveneistä oli pieniä avoveneitä, soutuveneitä, kanootteja ja jollia. Asia on tärkeä kaikissa kunnissa. Vehmaalla, Mynämäellä, Kustavissa, Pyhärannassa, Taivassalossa ja Uudessakaupungissa on merkittävät merivesialueet. Muiden kuntien vesialueet ovat pieniä, mutta järvillä ja matalilla merialueilla liikutaan enimmäkseen pienillä veneillä, jotka ovat vaarallisimpia. Suunnittelualueen kunnissa on vuosina ollut hukkumistapauksia seuraavasti: vesiliikenteessä 2 henkilöä, uidessa 3 henkilöä ja jäihin vajoamisia 2 henkilöä. Yhteensä 7 henkilöä. Toimenpiteet vesiliikenneturvallisuuden parantamiseksi: Pelastustoimen kalusto on asianmukaista ja koulutus jatkuvaa. Valvontaa ja valistusta tulisi lisätä. Suuri haaste vesiturvallisuustyölle on päihteiden käytön pois kitkeminen vesiliikenteestä. Vesiturvallisuustyön alkoholivalistuksella on pyrittävä muuttamaan asennoitumista ruorijuopumukseen. Moottoriveneen kuljettaminen alkoholin vaikutuksen alaisena ei ole sosiaalisesti niin paheksuttua, kuin humalaisena ajaminen autolla. Humalassa moottoriveneellä ajettaessa kiinnijoutumisen riski arvioidaan selvästi pienemmäksi kuin tieliikenteessä. Veneilyturvallisuutta edistävien kurssien ja opintojen suorittamista tulisi edistää. Yleinen tiedollisen ja taidollisen tason nosto voidaan tehdä houkuttelevammaksi. Tähän voidaan tarjota mahdollisuuksia mm. viranomaisten internet sivustojen avulla, sekä olemalla esillä erilaisissa

20 Syrjäytyminen yleisötilaisuuksissa sekä tiedottamisen keinoin. Pursi- ja veneseurat voisivat huviveneen katsastuksen yhteydessä kysyä vesiliikenteen sääntöjen tuntemusta. Uusille veneilijöille tulisi olla jaettavissa yksinkertainen ohjekirjanen. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa todetaan syrjäytymisen olevan sisäisen turvallisuuden keskeisin uhka. Työttömyys ja muut toimeentuloa vaikeuttavat ongelmat kuten ylivelkaisuus lisäävät yksilöiden välisiä tuloeroja, köyhyyttä ja syrjäytymisriskiä. Syrjäytymisuhkaa lisäävät myös heikko koulutustaso, osaamisvalmiuksien ja harrastusten puute. Syrjäytyminen voi ilmentyä myös osallistumattomuutena yhteiskunnalliseen toimintaan. Ongelmien periytyminen eli ylisukupolvinen syrjäytyminen on varsin uusi ja huolestuttava ilmiö Suomessa. Ylisukupolvisessa syrjäytymisessä vanhempien elämäntapa ja asenteet siirtyvät lapsille. Lasten ja nuorten ongelmia syventää puuttuva aikuisuus ja vanhemmuus. Alkoholin käyttö lisää riskiä väkivallan käyttöön perheen sisällä ja lähisuhteissa. Perheessä esiintyvä väkivalta kohdistuu usein myös lapsiin. Väkivallan uhriksi joutuneen lapsen riski alkamaan itse käyttämään väkivaltaa on suuri. Valtakunnallisesti, vuosittain noin 0,2 % ikäluokasta laiminlyö oppivelvollisuutensa ja jää ilman peruskoulun päästötodistusta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2005 lopussa Suomessa oli nuorta, jotka eivät olleet työssä tai koulutuksessa, suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä olleet ilmoittautuneet työttömiksi. Nuorten miesten lisääntyvä syrjäytyminen on lisääntynyt. He ovat suurin ryhmä rikosten uhreissa ja tekijöissä, samoin heidän osuutensa tapaturmien ja onnettomuuksien uhreissa on suuri. Ikääntyneen väestön määrä kasvaa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tämä saattaa johtaa lisääntyvään ikääntyneen väestön yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen. Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt selvästi. Yksinäisyys, sulkeutuminen kodin seinien sisäpuolelle ja lisääntyvä alkoholinkäyttö voi olla ikääntyneelle vaarallinen yhdistelmä.

21 21 Toimenpiteet syrjäytymisen estämiseksi: Keskeisiä toimenpiteitä ovat ehkäisevä sosiaalityö, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen, varhainen puuttuminen sekä toimiva oppilashuolto ja opinto-ohjaus. Perhe- ja läheisväkivallan vähentämisen kannalta sosiaalipäivystys ja sosiaalipalvelujen saatavuus 24 tuntia vuorokaudessa on keskeisessä roolissa. Suunnittelualueen pienissä kunnissa korostuu yhteisöllisyys, myös naapurista pitää huolehtia. Toimenpiteenä voisi suositella, että iäkkään tai yksinäisen henkilön tarkkailu olisi suotavaa ja humaania. Nuorten työpajatoimintaa tulee kehittää ja toimintaan pitäisi saada mukaan aikaisempaa kattavammin myös työvoimatoimistojen palvelujen ulkopuolelle jäävät työtä ja koulutusta vailla olevat nuoret. Luodaan edellytyksiä kansalaisjärjestöjen toiminnalle nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus omaan harrastukseen, jonka kautta nuoret voivat tulla yhteisöjen jäseniksi ja kasvaa yhteiskuntaan osallistuviksi kansalaisiksi. Alkoholihaittojen vähentäminen vaatii laajaa yhteistyötä yli sektorirajojen. Päihdepalveluiden ja terveyspalveluiden saatavuus tulee varmistaa. Maaseudun kehittämisyhdistyksen RAVAKKA toiminnassa on asumisturvallisuuteen kohdistuva hanke. 3.4 Erityisryhmien asumisturvallisuus Erityisryhmiin kuuluviksi on rajattu tässä: ikääntyneet, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset. Suurin osa erityisryhmiin kuuluvista henkilöistä asuu tavallisissa asunnoissa. Valtakunnallinen linjaus painottaa tavallisen kotona asumisen ja avohoidon ensisijaisuutta. Nykyään koti- ja tukipalvelujen piirissä on aiempaa huonokuntoisempia ihmisiä, mikä osaltaan lisää asumisen tapaturmariskejä. Tapaturmista yleisimpiä ovat kaatumistapaturmat ja tulipalot. Toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttaa vaaratilanteita ja vaikeuttaa toimintaa hätätilanteissa ja pelastautumista. Erityisesti koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat lisääntyneet. Niiden osuus on kolme neljäsosaa kaikista tapaturmista. Yleisimmät tapaturmalajit kuolemantapauksissa ovat kaatumiset, alkoholimyrkytykset, hukkumiset, tukehtumiset, paleltumiset ja palokuolemat. Yli puolet kaikista kuolemaan johtaneista kotitapaturmista tapahtuu yli 75-vuotiaille Ikääntyneet Iäkkäällä henkilöllä kaatumisen riskitekijät ovat useimmiten henkilöstä

22 itsestään johtuvia. Vaaratekijöitä ovat mm. heikentynyt tasapaino- ja lihasvoima, väsymys, huimaus, liikkumisvaikeudet, sairaudet yleensä, lääkkeiden käyttö, puutokset ravitsemuksessa ja nestetasapainossa, alentunut kuulo sekä muutokset näkökyvyssä. Myös ikääntyneiden alkoholin käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Ulkoisista tekijöistä kaatumiseen vaikuttavat esim. kävelypinnat, liukas lattia tai piha, portaat, huonekalut, kompastuminen mattoon tai kynnykseen, huono valaistus, huonot jalkineet, jne. Toimenpiteet liukastumisten ja kaatumisten ehkäisemiseksi: Keskeisessä roolissa on kotikäyntien yhteydessä suoritettava asiakkaiden opastus ja neuvonta. Kotikäyntien yhteydessä opastetaan asiakkaita esimerkiksi turvallisten jalkineiden valintaan ja liukuesteiden käyttöön sekä tarvittaessa ohjataan liikkumisen apuvälineiden ja lonkkasuojainten käytössä. Liukastumisten ja kaatumisten ehkäisemiseksi painotetaan oman toimintakyvyn ylläpitämistä, henkilöstä itsestään johtuvien syiden ja ulkoisten syiden poistamista. Huomio kiinnitetään mm. heikentyneen tasapaino- ja lihasvoiman parantamiseen, lääketasapainosta, ravitsemus- ja nestetasapainosta huolehtimiseen sekä reagoidaan ajoissa näkökyvyn muutoksiin. Koti- ja lähiympäristön turvallisuudesta huolehtimisessa kiinnitetään huomiota mm. kävelypintojen liukkauden minimointiin, riittävään valaistukseen, kaiteisiin, esteettömiin reitteihin, portaisiin, porrasaskelmien merkitsemiseen Vammaiset Kehitysvammaisen vaikeudet ymmärtämisessä, ajattelun konkreettisuudessa, oppimisen hitaudessa, sosiaalisessa selviytymisessä sekä oheis- ja lisävammat tai sairaudet asettavat asumiselle erityisiä rakenteellisia vaatimuksia. Toimenpiteet vammaisten asumisturvallisuuden parantamiseksi: Vammaisten asumisturvallisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulkureittien esteettömyyteen, riittävään valaistukseen, ympäristön hallintalaitteisiin ja turvapuhelimien käyttöön. Mahdollisille sähkömopoille ja sähköpyörätuolille tulisi olla asianmukaiset säilytyspaikat yleisissä tiloissa. Vammaisten asuntoihin tulee asentaa palovaroittimet, joissa patterienvaihto tapahtuu ulottamisetäisyydeltä. Kuulovammaisille on saatavilla tärinällä tai valolla hälyttävä palovaroitin Mielenterveyskuntoutujat Useimmat mielenterveyshuollon asiakkaista asuvat tavallisissa vuokra- ja omistusasunnoissa. Asumisessa ja tukipalveluissa on huomioitava, että kuntoutujilla voi olla myös somaattisia sairauksia. Tapaturmavaaraa lisää se, että iso osa mielenterveyskuntoutujista asuu ahtaasti, tupakoi ja käyttää päihteitä. Lääkkeiden käytössä ilmenevät ongelmat voivat altistaa tapaturmille. Palovaaraa voivat lisätä pakonomainen tavaroiden kerääminen 22

/ RA

/ RA raimo.aarnio@turku.fi 050-5662555 TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus. Turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen 1 Rikosten määrä asukaslukuun suhteutettuna 2 Rikoslajittainen kehitys 2007-2014 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Kaikki

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi 30 % kotona asuvista yli

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Analyysi henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista Rovaniemellä 2007 Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmän

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Espoo 28.1.2015 Ari Evwaraye Tausta Sähköinen hyvinvointikertomus Terveydenhuoltolaki 12 - hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa, kuntalaisten terveyden

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset TILASTOT - 020 AKAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat palvelee poliisin ydintoimintoja,

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Yksilö, yhteiskunta siinäkö kaikki? Helsinki Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Yksilö, yhteiskunta siinäkö kaikki? Helsinki Tarja Mankkinen Sisäministeriö Yksilö, yhteiskunta siinäkö kaikki? Helsinki 17.1.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 18.1.2013 Turvallisuudesta ja turvallisuuspuheesta subjektiivisia havaintoja parilta vuosikymmeneltä 18.1.2013 2 Mitä

Lisätiedot

OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen

OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

- Pohjois-Lapin kunnat

- Pohjois-Lapin kunnat Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja koskeva neuvottelu Saariselkä 4.9.2013 - Pohjois-Lapin kunnat Lapin aluehallintovirasto Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuuskäsitys / Arjen turva TOIMEENTULO

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Kylätulilla Yhdessä yhteisellä asialla

Kylätulilla Yhdessä yhteisellä asialla Kiertävä pysäkki 2011-2014 paikallinen päätöksenteko käräjäkivillä kylänuotion ympärillä ilman teknologisia laitteita ja yhdessäolo ovat tärkeitä Kylätapahtumat, Kylätulilla Yhdessä yhteisellä asialla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Nuoruusiässä tehdään eniten rikoksia Varkaus- ja pahoinpitelyrikoksista poliisin

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäisen

Lisätiedot

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa Siskomaija Pirilä MARAK Oulussa 2010-2013 Sisällys Turvallisuustyön rakenne Turvallisuusohjelman painopisteet Yksi lyönti vähemmän-kehittämisympäristö MARAK-prosessi Toiminta on ollut vaivan arvoista THL:n

Lisätiedot

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus SYKE Rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö UZ-seminaari 13.6.2014 Asumispreferenssit & kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset Tiedosta hyvinvointia 1 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset TUNNISTA, TURVAA JA TOIMI Sosiaali- ja terveystoimelle paikallisen ja alueellisen toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen Julkaisuja

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot