Turvallisuussuunnitelma Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuussuunnitelma 2009 2012. Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa"

Transkriptio

1 Turvallisuussuunnitelma Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

2 2

3 3

4 4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Turvallisuussuunnittelun taustaa ja tavoitteet Suunnittelun aloitus ja aikataulu Suunnittelualue 5 2 SUUNNITTELUALUEEN TILASTOT Kunnat, asukasluvut ja ikäjakauma Työllisyystilanne Poliisin tilastot Pelastustoimen tilastot Liikennetilastot Tieliikennetilastot Raideliikennetilastot Vesiliikennetilastot Lastensuojelu 14 3 KESKEISET UHAT Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen Liikenneturvallisuus Tieliikenne Raideliikenne Vesiliikenne Syrjäytyminen Erityisryhmien asumisturvallisuus Ikääntyneet Vammaiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdeongelmaiset Tulipalot ja palokuolemat Häiriökäyttäytyminen 21 4 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN SEURANTA 22 Liite 1 Turvallisuus-, valmius- ja pelastussuunnitelmien sisältö 22 Liite 2 Turvallisuussuunnitelmaa varten haastatellut viranomaiset ja yhteisöt 23 Liite 3 Vapaaehtoisjärjestöt 26

5 5 1 JOHDANTO 1.1 Turvallisuussuunnittelun taustaa ja tavoitteet Valtioneuvosto teki päätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Sisäasianministeriön päätöksen mukaan kehotettiin syksyllä 2006 kuntia, poliisia ja pelastusviranomaisia laatimaan alueille turvallisuussuunnitelma. Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää ja parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena on myös, että paikallistason poliittinen johto saisi kokonaisvaltaisen kuvan paikallisesta turvallisuustilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä hyväksyisi toimenpiteet, joilla turvallisuutta parannetaan. Hyvä turvallisuustilanne on kunnalle kilpailuetu. Turvallisen kunnan on helpompi houkutella veronmaksajia ja yritystoimintaa kunnan alueelle. Suunnitelma laaditaan valtuustokaudeksi ja se toimitetaan kunnan valtuuston hyväksyttäväksi. Suunnitelman tavoitteet tulee olla mitattavissa viimeistään valtuustokauden lopussa. Suunnitelmassa painotetaan kuntalaisen näkökulmaa, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka kuntalainen kokee merkityksellisiksi uhkatekijöiksi. Suunnitelman laadinnassa on hyödynnetty olemassa olevaa aineistoa, muun muassa eri viranomaisten tilastoja. Haastattelujen avulla on saatu lisäinformaatiota nykytilasta (haastatellut henkilöt ovat mainittu liitteessä 2). Turvallisuussuunnitelmassa tuodaan esiin tärkeäksi koetut ja esille nousseet uhat ja riskit, toimenpide-ehdotukset uhkien ja riskien vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä selvitetään, miten turvallisuussuunnitelman täytäntöönpanoa seurataan. Suunnitelmassa ei ole käsitelty yksilöidysti jokaisen kunnan ongelmia. Pääsääntöisesti alueen kuntien turvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat samankaltaisia, on kuitenkin huomioitava, että kunnat eivät ole koskaan täysin verrattavissa keskenään, jo pelkästään kuntakeskusten koon vaihtelujen perusteella. 1.2 Suunnittelun aloitus ja aikataulu Suunnittelu alkoi , jolloin Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Kari Kosken kutsusta oli ensimmäinen neuvottelu. Johto- ja ohjausryhmä nimettiin Puheenjohtajana on toiminut Kari Koski sekä jäseninä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta pelastuspäällikkö Raimo Aarnio ja palopäällikkö Jukka Marjunen, Varsinais-Suomen poliisilaitoksen Uudenkaupungin poliisiasemalta komisario Reijo Pennanen, ja sihteerinä Eero Katina. Työhön on osallistunut myös Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta valmiussuunnittelija Heikki Vähäkuopus.

6 6 1.3 Suunnittelualue Tavoitteeksi asetettiin, että suunnitelma on valmis keväällä 2009, ja suunnitelma olisi kunnan valtuustoissa saman vuoden kesäkuussa. Lähtökohtana on Vakka-Suomena tunnettu pienoismaakunta ja jo lakkautettu Vakka-Suomen kihlakunta. Alueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Mynämäen kunta on eriytynyt Vakka-Suomen seutukunnasta Raision ja Turun suuntaan, mutta Mynämäki on mukana tässä suunnitelmassa, koska Raision kihlakunta on jo laatinut oman turvallisuussuunnitelmansa. 2 SUUNNITTELUALUEEN TILASTOT 2.1 Kunnat, asukasluvut ja ikäjakauma Tilastossa on nähtävissä, että Kustavissa ja Taivassalossa on yli 64 vuotiaita asukasluvusta yli neljännes ja muissakin kunnissa lähes viidennes. Vanhusväestön osuus on kasvava. Koko alueella on kesämökkejä enemmän kuin perheitä / talouksia. Kustavin, Pyhärannan ja Uudenkaupungin vesipinta-ala (pääosin meri) on suuri. Kuntatilasto Kunta Asukas v v Yli 64 v. Perheet Maa-ala Vesiala Kesäluku % % % 2007 km² km² mökit Kustavi ,3 61,2 26, ,4 605, Laitila ,9 63,6 19, ,7 13, Mynämäki ,4 63,2 18, ,8 16, Pyhäranta ,0 64,1 18, ,3 148,5 978

7 Taivassalo ,1 61,4 25, ,4 77, Uusikaupunki ,9 66,5 18, ,7 1430, Vehmaa ,6 62,1 21, ,8 13,3 785 Yhteensä , Lähde: Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos Työllisyystilanne Työllisyystilanne on parantunut luvulla. Vuonna 2009 on kuitenkin odotettavissa heikentymistä. Työttömien määrä, tammi-syyskuussa (keskimäärin) KUSTAVI LAITILA MYNÄMÄKI PYHÄRANTA TAIVASSALO UUSIKAUPUNKI VEHMAA Kaikki yhteensä Työttömyysaste, % (tammi-syyskuussa keskimäärin) KUSTAVI 8,6 4,7 5,7 7,0 LAITILA 9,2 6,5 5,3 4,6 MYNÄMÄKI 7,2 6,1 4,5 4,0 PYHÄRANTA 10,2 7,7 6,4 5,1 TAIVASSALO 7,1 5,4 4,8 3,7 UUSIKAUPUNKI 13,6 9,7 8,5 6,7

8 8 VEHMAA 7,9 6,6 5,3 4,1 Kaikki yhteensä 10,7 7,8 6,5 5,4 Lähde:Työhallinto 2.3 Poliisin tilastot Poliisin tilastoissa koko Vakka-Suomen kihlakunnan ( Varsinais-Suomen poliisilaitos) poliisilaitoksen alueella näkyy tilastossa kaikkien rikosten selvä nousu. Nousua on ollut jopa yli 2500 kpl kaikkien rikosten osalta. Selityksenä tähän löytyy liikennerikkomusten määrän huimassa kasvussa vuosina Liikennerikkomuksissa kasvun taustalla on poliisin suorittama automaattinen liikennevalvonta vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Automaattista nopeusvalvontaa suoritetaan myös risteys- ja liikennevalvonnassa sellaisilla ajoväylillä, joilla perinteistä nopeusvalvontaa on vaikea suorittaa. Kiinteästä valvonnasta poliisi ilmoittaa kyltein etukäteen, mutta siirrettävien laitteiden valvonnasta miehitettynä ei etukäteen välttämättä ilmoiteta. Vakka-Suomen kuntien alueella kiinteää automaattista nopeusvalvontaa suoritetaan valtatie 8:lla (VT 8) ja Kustavintiellä (tie 192). Poliisin osalta huolestuttavana seikkana on mainittava henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten selvä kasvu tilastointiajanjaksolla. Vakka-Suomen kihlakunta / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Laitila / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko

9 9 Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Pyhäranta / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Mynämäki / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin

10 10 Kustavi / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Taivassalo / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Vehmaa / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset

11 11 Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Uusikaupunki / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Lähde: Poliisi 2.4 Pelastustoimen tilastot Rakennuspalojen, varsinkin tahallaan sytytettyjen palojen määrä on huolestuttavasti nousussa. Myös liikenneonnettomuuksien ja liikennevälinepalojen määrä on noussut huomattavasti edellisistä vuosista. Maastopalojen määrä vaihtelee vuosittain sääolosuhteiden mukaan. Sarakkeessa kaikki pelastustoimen tehtävät, sisältää myös muita, kuin taulukossa mainittuja pelastustoimen tehtäviä.

12 12 Mietoinen yhdistyi Mynämäkeen vuonna Mietoisten osuus v ja 2006 on lisätty Mynämäkeen. Varsinais-Suome n pelastuslaitos Tapahtumakunta Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin tapahtumakunnan mukaan vuosina Rakenn Liikenn Maastopalo Ihmsen Vaar.ai Öljyvah Liikenn Ensiva Kaikkit uspalo e-välin pelasta ne inko e-onnet ste-teh pelastu epalo minen onnett tomuus tävä omuus Kustavi Laitila Mynämäki Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä Lähde: Pronto tietojärjestelmä Marjunen Jukka 2.5. Liikennetilastot stoimen tehtävät *

13 Tieliikennetilastot Tieliikenneonnettomuudet määrällisesti ovat pysyneet Vakka-Suomen kuntien alueella tilaston mukaan suhteellisen tasaisena. Vaarallisimmat tieosuudet Vakka-Suomen kuntien alueella ovat luonnollisesti vilkkaasti liikennöity valtatie 8 (VT 8), Kustavintie (tie 192) ja Laitilantie (tie 43). Juuri näille tieosuuksille poliisi on pyrkinyt lisäämään automaattista nopeusvalvontaa, unohtamatta perinteistä fyysisesti tehtävää ja heti ylitykseen puuttuvaa valvontaa. Tiellä 43 ei kuitenkaan ole automaattista kiinteää nopeusvalvontaa, mutta paikallispoliisi sekä Liikkuva poliisi suorittavat kyseisellä tieosuudella aktiivisesti nopeusvalvontaa. Tieliikenneonnettomuudet Kunta Kaikki onnet- Henkilövahink. Kaikki onnet- Henkilövahink. Kaikki onnet- Henkilövahink. tomuudet johtaneet tomuudet johtaneet tomuudet johtaneet Kustavi Laitila Mynämäki Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Raideliikennetilastot Tavarajunaliikenne Turku Uusikaupunki radalla on säännöllistä ja pääosin vaarallisten kemikaalien kuljetusta. Junavaunun keskikuormat ovat 43.5 tonnia. Radalla on merkittävästi vartioimattomia tasoristeyksiä.

14 14 Vaarallisten aineiden kuljetukset rautatiellä. VR Cargo Turku VAK-kuljetukset 2007 Saapuneet Uuskaupunki Maaräasem Lähtöasama a Tavaran nimi Uusikaupunk Vainikkala Uusikaupunk Siilinjärvi Uusikaupunk Vaunut Tonnit i Ammoniakki i Fosforihappo Siilinjärvi i Fluortipiihappo Uusikaupunk Vainikkala i Propaani Saapuneet yhteensä Lähteneet Uusikaupunki Uusikaupunki Siilinjärvi Typpihap. max 70 % Uusikaupunki Oulu Ammoniakki 2 85 Lähteneet yhteensä Saapuneet ja lähteneet yhteensä Lähde: VR Pmäki Vesiliikennetilastot Merivartiostolla on tärkeä rooli vesiliikenteen turvallisuudessa. Suoritteissa ei ole vuositasolla avustustehtävissä merkittävää kasvua. Länsi-Suomen merivartiosto / Turun merivartioalue Susiluodon merivartioaseman suoritteet Suorite

15 15 Partiointi veneellä tai autolla Veneliikennesäädöksiin liittyvä tarkastus Metsästyssäännöksiin liittyvä tarkastus Kalastussäännöksiin liittyvä tarkastus Maastoliikennesäännöksiin liittyvä tarkastus Puhalluskoe vesiliikenteessä Virka-apu poliisille, kpl Virka-apu poliisille, henkilötyötunnit Meripelastus- ja avustussuoritteet Sairaankuljetukset Lähde: Turun merivartioalue 2.6 Lastensuojelu Lasten ja lapsiperheiden pahoinvointi on kolmen vuoden aikana pysynyt lähes samana. Toimintojen määrä on suhteessa kuntien asukaslukuun, joskin vaikein alue on Uusikaupunki. Uudenkaupungin sosiaalijohtajan mukaan Uudenkaupungin tilanne on vuoden 2008 aikana voimakkaasti huonontunut. Kodin ulkopuolelle sijoitetut Huostassa olleita lapsia Kunta lapset 0-17 v Kustavi Laitila Mynämäki 0 * 7 * 5 6 Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä * merkityt, alle 5 sijoitusta. Lähde: Stakes Avohuollon piirissä olevia

16 16 Kunta lapsia ja nuoria Kustavi Laitila Mynämäki Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä Lähde: Stakes 3 KESKEISET UHAT Keskeisten uhkien määrittelyssä hyödynnettiin haastateltujen ja työryhmän jäsenten asiantuntemusta, sekä eri tahojen ylläpitämiä tilastotietoja. Turvallissuunnitelman riskikartoitusvaiheessa hyödynnettiin soveltuvin osin myös VTT:n suunnittelemaa ARTU ohjelmaa. Ohjelma on kehitetty työvälineeksi turvallisuussuunnitelman laatijoille. Koska turvallisuussuunnitelmassa keskitytään ainoastaan keskeisempiin uhkiin, ei suunnitelmaan ole voitu sisällyttää kaikkia niitä uhkia, jotka osalle kuntalaisista voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. 3.1 Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen

17 17 Yhteiskunta on muuttumassa ympäristöksi, jossa lähes kaikki perinteiset palvelut ovat tietoteknisesti ohjattuja tai kokonaan muutettu sähköisiksi palveluiksi. Sähköiset tietojärjestelmät ja niitä yhdistävät tiedonsiirtoverkot muodostavat järjestelmäkokonai suu ksia, joiden häiriöiden mahdolliset vaikutukset laajenevat yksittäisistä palveluista aina koko järjestelmiä koskeviksi. Verkkojen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat tietokoneet, matkapuhelimet, verkkojen palvelimet ja muu infrastruktuuri. Kyseiset järjestelmät toimivat sähköener gian varassa, mikä tekee niistä haavoittuvia. Energiaverkkojen, erityisesti sähkönjakelun toimivuudelta edellytetään jatkuvasti parempaa laatua. Lisääntyvän energiariippuvuuden vuoksi muun muassa laaja häiriö taajama-alueiden sähkönsaannissa lamauttaisi yhteiskunnan normaalin toiminnan. Tyypillisin syy sähkökatkoksiin on sää. Yhteiskunnan toimivuudelle vakavampi sähköhuollon suurhäiriö, kantaverkon kaatuminen, on mahdollista ilman myrskyjen tai tuhotöiden vaikutusta pelkästään usean ketjuuntuvan häiriön seurauksena. Sähköverkkojen ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat suurelta osin tietoliikenteen varassa, joten ongelmat yhdessä näistä synnyttävät ongelmia myös muissa. Sähkökatkokset ovat Vakka-Suomen alueella olleet lyhytkestoista ja niiden vaikutukset ovat pääsääntöisesti jääneet vähäiseksi. Talouksissa ja muissa kohteissa, joiden lämmitysjärjestelmä on riippuvainen sähköstä ja joissa ei ole korvaavaa lämmitys- tai varajärjestelmää, pidentyneet sähkökatkokset voivat aiheuttaa vakaviakin ongelmia. Jo pelkästään katuvalojen sammuminen pimeään vuodenaikaan luo turvattomuuden tunnetta. Pitemmät sähkökatkokset vaikuttavat myös vedenjakeluun. Infrastruktuuriin kohdistuvia uhkia käsitellään laajemmin kuntien valmiussuunnitelmissa. 3.2 Liikenneturvallisuus Tieliikenne

18 18 Haastatteluissa ilmeni, että liikenteen osalta toivottiin huomion kiinnittyvän erityisesti taajamien liikennekäyttäytymiseen. Vaarallisiksi tieosuuksiksi katsottiin erityisesti tiet n:o. 8, n:o. 43 ja n:o. 192 (Kustavintie). Viimeksi mainittu tie kuuluu ns. saaristoreittiin, jossa pyöräily on merkittävää. Vaaratilanteita Kustavintiellä aiheuttaa muun muassa pientareen puuttuminen osasta Vehmaan, Taivassaloon ja Kustaviin kuuluvilla alueilla. Kuntiin on vuonna 2003 laadittu liikenneturvallisuussuunnitelmat. Toimenpiteet tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi: Toteutuskeinona ovat poliisin valvonta ja rakenteelliset ratkaisut. Tärkeässä roolissa on muiden viranomaisten yhteistyö liikenneympäristön parantamisessa. Tämä koskee lähinnä tiedonkulkua esim. parantamisehdotuksista. Samoin tulee parantaa myös kansalaisten mahdollisuuksia esittää liikenneturvallisuutta parantavia ehdotuksia Raideliikenne Tilastot osoittavat, että osuudella Turku Uusikaupunki, vaarallisten aineiden kuljetusmäärät ovat merkittävät, ja mahdollisen onnettomuuden seuraukset voivat olla vakavia. Onnettomuuksiin varautuminen: Pelastuslaitos on varautunut raideliikenneonnettomuuksiin myös vaarallisten aineiden osalta Vesiliikenne Kauppamerenkulku Uudenkaupungin satamissa käy vuositasolla n. 450 laivaa. Aluskoko on suuri ja vaarallisia kemikaaleja kuljetettiin vuonna tonnia. Tästä Vientiä oli t. ja tuontia t. Vapaa-ajan veneily

19 19 Veneilyn suosio on kasvanut vapaa-ajan veneilyn lisääntyessä. Samalla pienalusten, huviveneiden turvallinen vesillä liikkuminen on huonontunut. Moottori- purjeveneen kippariksi kelpaa jokainen yli 15 vuotias kansalainen. Mitään kuljettajatodistusta ei tarvitse suorittaa. Tästä seuraa, että usein nopean moottoriveneen kuljettaja ei tiedä mitään vesillä liikkumisen säännöistä, varsinkaan navigoinnista. Suomessa hukkuu vuosittain noin 200 ihmistä. Veneonnettomuuksissa näistä kuolemista tapahtuu noin Tilastoja vertaamalla (sadan veneen otos) 90 prosenttia onnettomuusveneistä oli pieniä avoveneitä, soutuveneitä, kanootteja ja jollia. Asia on tärkeä kaikissa kunnissa. Vehmaalla, Mynämäellä, Kustavissa, Pyhärannassa, Taivassalossa ja Uudessakaupungissa on merkittävät merivesialueet. Muiden kuntien vesialueet ovat pieniä, mutta järvillä ja matalilla merialueilla liikutaan enimmäkseen pienillä veneillä, jotka ovat vaarallisimpia. Suunnittelualueen kunnissa on vuosina ollut hukkumistapauksia seuraavasti: vesiliikenteessä 2 henkilöä, uidessa 3 henkilöä ja jäihin vajoamisia 2 henkilöä. Yhteensä 7 henkilöä. Toimenpiteet vesiliikenneturvallisuuden parantamiseksi: Pelastustoimen kalusto on asianmukaista ja koulutus jatkuvaa. Valvontaa ja valistusta tulisi lisätä. Suuri haaste vesiturvallisuustyölle on päihteiden käytön pois kitkeminen vesiliikenteestä. Vesiturvallisuustyön alkoholivalistuksella on pyrittävä muuttamaan asennoitumista ruorijuopumukseen. Moottoriveneen kuljettaminen alkoholin vaikutuksen alaisena ei ole sosiaalisesti niin paheksuttua, kuin humalaisena ajaminen autolla. Humalassa moottoriveneellä ajettaessa kiinnijoutumisen riski arvioidaan selvästi pienemmäksi kuin tieliikenteessä. Veneilyturvallisuutta edistävien kurssien ja opintojen suorittamista tulisi edistää. Yleinen tiedollisen ja taidollisen tason nosto voidaan tehdä houkuttelevammaksi. Tähän voidaan tarjota mahdollisuuksia mm. viranomaisten internet sivustojen avulla, sekä olemalla esillä erilaisissa

20 Syrjäytyminen yleisötilaisuuksissa sekä tiedottamisen keinoin. Pursi- ja veneseurat voisivat huviveneen katsastuksen yhteydessä kysyä vesiliikenteen sääntöjen tuntemusta. Uusille veneilijöille tulisi olla jaettavissa yksinkertainen ohjekirjanen. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa todetaan syrjäytymisen olevan sisäisen turvallisuuden keskeisin uhka. Työttömyys ja muut toimeentuloa vaikeuttavat ongelmat kuten ylivelkaisuus lisäävät yksilöiden välisiä tuloeroja, köyhyyttä ja syrjäytymisriskiä. Syrjäytymisuhkaa lisäävät myös heikko koulutustaso, osaamisvalmiuksien ja harrastusten puute. Syrjäytyminen voi ilmentyä myös osallistumattomuutena yhteiskunnalliseen toimintaan. Ongelmien periytyminen eli ylisukupolvinen syrjäytyminen on varsin uusi ja huolestuttava ilmiö Suomessa. Ylisukupolvisessa syrjäytymisessä vanhempien elämäntapa ja asenteet siirtyvät lapsille. Lasten ja nuorten ongelmia syventää puuttuva aikuisuus ja vanhemmuus. Alkoholin käyttö lisää riskiä väkivallan käyttöön perheen sisällä ja lähisuhteissa. Perheessä esiintyvä väkivalta kohdistuu usein myös lapsiin. Väkivallan uhriksi joutuneen lapsen riski alkamaan itse käyttämään väkivaltaa on suuri. Valtakunnallisesti, vuosittain noin 0,2 % ikäluokasta laiminlyö oppivelvollisuutensa ja jää ilman peruskoulun päästötodistusta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2005 lopussa Suomessa oli nuorta, jotka eivät olleet työssä tai koulutuksessa, suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä olleet ilmoittautuneet työttömiksi. Nuorten miesten lisääntyvä syrjäytyminen on lisääntynyt. He ovat suurin ryhmä rikosten uhreissa ja tekijöissä, samoin heidän osuutensa tapaturmien ja onnettomuuksien uhreissa on suuri. Ikääntyneen väestön määrä kasvaa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tämä saattaa johtaa lisääntyvään ikääntyneen väestön yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen. Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt selvästi. Yksinäisyys, sulkeutuminen kodin seinien sisäpuolelle ja lisääntyvä alkoholinkäyttö voi olla ikääntyneelle vaarallinen yhdistelmä.

21 21 Toimenpiteet syrjäytymisen estämiseksi: Keskeisiä toimenpiteitä ovat ehkäisevä sosiaalityö, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen, varhainen puuttuminen sekä toimiva oppilashuolto ja opinto-ohjaus. Perhe- ja läheisväkivallan vähentämisen kannalta sosiaalipäivystys ja sosiaalipalvelujen saatavuus 24 tuntia vuorokaudessa on keskeisessä roolissa. Suunnittelualueen pienissä kunnissa korostuu yhteisöllisyys, myös naapurista pitää huolehtia. Toimenpiteenä voisi suositella, että iäkkään tai yksinäisen henkilön tarkkailu olisi suotavaa ja humaania. Nuorten työpajatoimintaa tulee kehittää ja toimintaan pitäisi saada mukaan aikaisempaa kattavammin myös työvoimatoimistojen palvelujen ulkopuolelle jäävät työtä ja koulutusta vailla olevat nuoret. Luodaan edellytyksiä kansalaisjärjestöjen toiminnalle nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus omaan harrastukseen, jonka kautta nuoret voivat tulla yhteisöjen jäseniksi ja kasvaa yhteiskuntaan osallistuviksi kansalaisiksi. Alkoholihaittojen vähentäminen vaatii laajaa yhteistyötä yli sektorirajojen. Päihdepalveluiden ja terveyspalveluiden saatavuus tulee varmistaa. Maaseudun kehittämisyhdistyksen RAVAKKA toiminnassa on asumisturvallisuuteen kohdistuva hanke. 3.4 Erityisryhmien asumisturvallisuus Erityisryhmiin kuuluviksi on rajattu tässä: ikääntyneet, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset. Suurin osa erityisryhmiin kuuluvista henkilöistä asuu tavallisissa asunnoissa. Valtakunnallinen linjaus painottaa tavallisen kotona asumisen ja avohoidon ensisijaisuutta. Nykyään koti- ja tukipalvelujen piirissä on aiempaa huonokuntoisempia ihmisiä, mikä osaltaan lisää asumisen tapaturmariskejä. Tapaturmista yleisimpiä ovat kaatumistapaturmat ja tulipalot. Toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttaa vaaratilanteita ja vaikeuttaa toimintaa hätätilanteissa ja pelastautumista. Erityisesti koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat lisääntyneet. Niiden osuus on kolme neljäsosaa kaikista tapaturmista. Yleisimmät tapaturmalajit kuolemantapauksissa ovat kaatumiset, alkoholimyrkytykset, hukkumiset, tukehtumiset, paleltumiset ja palokuolemat. Yli puolet kaikista kuolemaan johtaneista kotitapaturmista tapahtuu yli 75-vuotiaille Ikääntyneet Iäkkäällä henkilöllä kaatumisen riskitekijät ovat useimmiten henkilöstä

22 itsestään johtuvia. Vaaratekijöitä ovat mm. heikentynyt tasapaino- ja lihasvoima, väsymys, huimaus, liikkumisvaikeudet, sairaudet yleensä, lääkkeiden käyttö, puutokset ravitsemuksessa ja nestetasapainossa, alentunut kuulo sekä muutokset näkökyvyssä. Myös ikääntyneiden alkoholin käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Ulkoisista tekijöistä kaatumiseen vaikuttavat esim. kävelypinnat, liukas lattia tai piha, portaat, huonekalut, kompastuminen mattoon tai kynnykseen, huono valaistus, huonot jalkineet, jne. Toimenpiteet liukastumisten ja kaatumisten ehkäisemiseksi: Keskeisessä roolissa on kotikäyntien yhteydessä suoritettava asiakkaiden opastus ja neuvonta. Kotikäyntien yhteydessä opastetaan asiakkaita esimerkiksi turvallisten jalkineiden valintaan ja liukuesteiden käyttöön sekä tarvittaessa ohjataan liikkumisen apuvälineiden ja lonkkasuojainten käytössä. Liukastumisten ja kaatumisten ehkäisemiseksi painotetaan oman toimintakyvyn ylläpitämistä, henkilöstä itsestään johtuvien syiden ja ulkoisten syiden poistamista. Huomio kiinnitetään mm. heikentyneen tasapaino- ja lihasvoiman parantamiseen, lääketasapainosta, ravitsemus- ja nestetasapainosta huolehtimiseen sekä reagoidaan ajoissa näkökyvyn muutoksiin. Koti- ja lähiympäristön turvallisuudesta huolehtimisessa kiinnitetään huomiota mm. kävelypintojen liukkauden minimointiin, riittävään valaistukseen, kaiteisiin, esteettömiin reitteihin, portaisiin, porrasaskelmien merkitsemiseen Vammaiset Kehitysvammaisen vaikeudet ymmärtämisessä, ajattelun konkreettisuudessa, oppimisen hitaudessa, sosiaalisessa selviytymisessä sekä oheis- ja lisävammat tai sairaudet asettavat asumiselle erityisiä rakenteellisia vaatimuksia. Toimenpiteet vammaisten asumisturvallisuuden parantamiseksi: Vammaisten asumisturvallisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulkureittien esteettömyyteen, riittävään valaistukseen, ympäristön hallintalaitteisiin ja turvapuhelimien käyttöön. Mahdollisille sähkömopoille ja sähköpyörätuolille tulisi olla asianmukaiset säilytyspaikat yleisissä tiloissa. Vammaisten asuntoihin tulee asentaa palovaroittimet, joissa patterienvaihto tapahtuu ulottamisetäisyydeltä. Kuulovammaisille on saatavilla tärinällä tai valolla hälyttävä palovaroitin Mielenterveyskuntoutujat Useimmat mielenterveyshuollon asiakkaista asuvat tavallisissa vuokra- ja omistusasunnoissa. Asumisessa ja tukipalveluissa on huomioitava, että kuntoutujilla voi olla myös somaattisia sairauksia. Tapaturmavaaraa lisää se, että iso osa mielenterveyskuntoutujista asuu ahtaasti, tupakoi ja käyttää päihteitä. Lääkkeiden käytössä ilmenevät ongelmat voivat altistaa tapaturmille. Palovaaraa voivat lisätä pakonomainen tavaroiden kerääminen 22

/ RA

/ RA raimo.aarnio@turku.fi 050-5662555 TURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TARKISTUSTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Paikallisella tasolla on laadittava turvallisuussuunnittelun prosessikuvaus. Turvallisuussuunnitteluprosessi kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén

II RIKOSLAJIT. 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys. Reino Sirén II RIKOSLAJIT 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Seuraavassa rikollisuuden rakennetta ja kehityspiirteitä tarkastellaan poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Sen ulkopuolelle jäävät rikokset, joita

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

II RIKOLLISUUSKEHITYS

II RIKOLLISUUSKEHITYS II RIKOLLISUUSKEHITYS A Rikoslajit 1 Rikollisuuden rakenne ja kehitys Rikollisuuden rakennetta ja kehitystä tarkastellaan seuraavassa poliisin tilastoiman rikollisuuden pohjalta. Ulkopuolelle jäävät rikokset,

Lisätiedot

Pohjanmaan Poliisilaitos

Pohjanmaan Poliisilaitos 27.1.217 Pohjanmaan Poliisilaitos Turvallisuuskatsaus 216 Risto Lammi Poliisipäällikkö Pohjanmaan Poliisilaitos 443 297 asukasta Kolme maakuntaa 4 kaupunkia/kuntaa Pääpoliisiasema + 11 poliisiasemaa Henkilöstö

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva.

TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010. Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 2010 Yhdessä tehden, turvallinen ja viihtyisä Turku. Poliisi on turkulaisten turva. TURUN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS 1.3.2005 Rikoslakirikokset 2006 2006 23 805 1 186 4 056

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta seminaari Tampere 2.10.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 8.10.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelmat arjen turvallisuutta 8.10.2013 2 Sisäisen turvallisuuden tavoite

Lisätiedot

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen

Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen Poliisiasiain neuvottelukunta, Rokua Rikostarkastaja Konsta Korhonen 1 Rikosten määrä asukaslukuun suhteutettuna 2 Rikoslajittainen kehitys 2007-2014 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 Kaikki

Lisätiedot

Turvassa kyläss. Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke

Turvassa kyläss. Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke Turvassa kyläss ssä? Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke 1.3.2009-31.12.2011 31.12.2011 Suomen kylätoiminta ry Mitä on turvallisuus? Turvallinen työ-, koti-ja asuinympäristö

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma -

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 10.11.2011 Kalle Eklund Koulutuspäällikkö Pysy pystyssä seminaari Keski-Uudenmaan pelastustoimialue Osakaskuntia 8

Lisätiedot

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset

TILASTOT AKAA. Poliisille ilmoitetut rikokset TILASTOT - 020 AKAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat palvelee poliisin ydintoimintoja,

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten?

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntatalo B3.3, 11.9.2013 Jussi Rahikainen, pelastustoimen kehittämispäällikkö Suunnitelmallinen turvallisuusyhteistyö

Lisätiedot

Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen

Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen Marjo-Riitta Pihlajamäki 13.6.2008 Turku Suurten kaupunkien rikoksentorjunta ja turvallisuus -seminaari Esityksen sisältö - 1. Turun turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Rikokset joulunaikana

Rikokset joulunaikana Ilmoitustyyppi: Rikos Tutkiva yksikkö: Poliisi Poliisin tietoon tulleet rikokset (poiminta rikosryhmittelyistä) joulun aikana (23.-27.12.) 23.-27.12.2002 23.-27.12.2003 23.-27.12.2004 23.-27.12.2005 23.-27.12.2006

Lisätiedot

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISAATIO JOENSUUSSA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Alatyöryhmät:

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Ikääntyneiden asumisen turvallisuus Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 8.2.2013 Yhteiskunnan muutokset heijastuvat turvallisuuteen Yksilöiden ja ryhmien tarpeet erilaisia myös turvallisuudessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ Mari Kaltemaa-Uurtamo 13.9.2012 Ankkuri hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen liitolta ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Analyysi henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista Rovaniemellä 2007 Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmän

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

HARVA-ALUEIDEN TURVALLISUUS

HARVA-ALUEIDEN TURVALLISUUS HARVA-ALUEIDEN TURVALLISUUS Pelastustoimen näkökulma Kuntamarkkina, 13.9.2017 Jari Lepistö Määritelmät: turvallisuus Ennen puheessa korostui kontrollointi ja järjestyksen pito (Security) Nykyään puhutaan

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari. Turku, ylitarkastaja Ari Evwaraye

Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari. Turku, ylitarkastaja Ari Evwaraye Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari Turku, 22.1.2014 ylitarkastaja Ari Evwaraye Sisäisen turvallisuuden ohjelmat arjen turvallisuutta 2 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Väkivallan vähentäminen Porissa

Väkivallan vähentäminen Porissa Väkivallan vähentäminen Porissa Rikoksentorjuntaseminaari 2014 Vantaa 17.9.2014 Tuomo Katajisto komisario Lounais-Suomen poliisilaitos Väkivallan vähentämishankkeen taustaa Porin ja poliisilaitoksen yhteinen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS Alue Dia 1 Alue 12 kuntaa (1.1.2004 18 kuntaa) Noin 280 000 asukasta (vrk 12/2013) Noin 23 160 km 2 260 km Dia 2 Alue Noin 250 000 asukasta (50 km säteellä Oulusta) Dia 3 Yhteistyö arjen turvallisuuden parantamisessa

Lisätiedot

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA

ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS RIKOLLISUUDESSA - KOKO MAA TIETOLÄHDE: PolStat sisältää tietoa monista eri tietojärjestelmistä - se on tietovarasto poliisille ja ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. PolStat

Lisätiedot

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Espoo 28.1.2015 Ari Evwaraye Tausta Sähköinen hyvinvointikertomus Terveydenhuoltolaki 12 - hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa, kuntalaisten terveyden

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Turvallisuuden monialainen edistäminen

Turvallisuuden monialainen edistäminen Turvallisuuden monialainen edistäminen Jyväskylä, Turvallisuutta ja hyvinvointia hoitotyössä -seminaari 25.11.2014 Anne Lounamaa. THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tapaturmissa kuolleet ja ennuste vuoteen

Lisätiedot

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Nuorten rikoksiin ja häiriökäyttäytymiseen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen Sirkku Nurmi vanhempi konstaapeli Forssan Ankkuri-tiimi Hämeen poliisilaitos

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tulipalot

Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tulipalot Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tulipalot 2007 2008 Palotutkimuksen päivät 2009 Espoo 25.-26.8.2009 Esa Kokki erikoistutkija, FT Pelastusopisto esa.kokki@pelastusopisto.fi www.pelastusopisto.fi Jarkko

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I 19.10.2011 1 PUHEENVUORON SISÄLTÖ Miksi

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi 30 % kotona asuvista yli

Lisätiedot

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA Kylän turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen. Se ei ole pelkästään pelastusviranomaisten työtä, vaan turvallisuus on

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Loimaan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2011-2012

Loimaan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2011-2012 seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2011-2012 22.12.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Turvallisuussuunnitelman tausta 3 1.2. Turvallisuussuunnittelu seutukunnalla 4 2. Toimintaympäristö ja turvallisuuden

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Torju arjen vaaratilanteet

Torju arjen vaaratilanteet Koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu vuosittain noin 700 000 suomalaiselle. Kuolemaan näistä johtaa vuosittain noin 2 700. Torju arjen vaaratilanteet Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Yksilön turvallisuuskäyttäytyminen varautumista vahvistamassa. Helsinki 30.10.2010 Tarja Mankkinen Sisäasiainministeriö

Yksilön turvallisuuskäyttäytyminen varautumista vahvistamassa. Helsinki 30.10.2010 Tarja Mankkinen Sisäasiainministeriö Yksilön turvallisuuskäyttäytyminen varautumista vahvistamassa Helsinki 30.10.2010 Tarja Mankkinen Sisäasiainministeriö 18.11.2010 Mihin suuntaan Suomi kehittyy Suomi kaupungistuu ja ikääntyy nopeasti Turvattomuuden

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 9.9.2011 1 Suomen hallituksen talouspolitiikka (2011

Lisätiedot

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Sisäinen turvallisuus ja kolmas sektori Kansallinen turvallisuusseminaari Oulussa 10.11.2015 Riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas,

Lisätiedot

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén 126 5.3 Vahingontekorikokset Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) 1998 1999 2000 2001 2002 41 557 204 44 691 213 50 189 276 47 163 238 45 870 427 41

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntien turvallisuussuunnitelma

Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntien turvallisuussuunnitelma Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntien turvallisuussuunnitelma 2009-2012 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE 3 3. TURVALLISUUSTYÖN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET LAPINLAHDELLA JA VARPAISJÄRVELLÄ 4 3.1. Syrjäytymisen

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015

Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015 Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015 Kokemuksia Olkiluodon alueelta OLKILUOTO Olkiluoto 3 ydinvoimalan rakennusprojekti alkoi vuonna 2005

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 20.10.2011, Tampere Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi,

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot