Turvallisuussuunnitelma Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuussuunnitelma 2009 2012. Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa"

Transkriptio

1 Turvallisuussuunnitelma Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

2 2

3 3

4 4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Turvallisuussuunnittelun taustaa ja tavoitteet Suunnittelun aloitus ja aikataulu Suunnittelualue 5 2 SUUNNITTELUALUEEN TILASTOT Kunnat, asukasluvut ja ikäjakauma Työllisyystilanne Poliisin tilastot Pelastustoimen tilastot Liikennetilastot Tieliikennetilastot Raideliikennetilastot Vesiliikennetilastot Lastensuojelu 14 3 KESKEISET UHAT Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen Liikenneturvallisuus Tieliikenne Raideliikenne Vesiliikenne Syrjäytyminen Erityisryhmien asumisturvallisuus Ikääntyneet Vammaiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdeongelmaiset Tulipalot ja palokuolemat Häiriökäyttäytyminen 21 4 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN SEURANTA 22 Liite 1 Turvallisuus-, valmius- ja pelastussuunnitelmien sisältö 22 Liite 2 Turvallisuussuunnitelmaa varten haastatellut viranomaiset ja yhteisöt 23 Liite 3 Vapaaehtoisjärjestöt 26

5 5 1 JOHDANTO 1.1 Turvallisuussuunnittelun taustaa ja tavoitteet Valtioneuvosto teki päätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Sisäasianministeriön päätöksen mukaan kehotettiin syksyllä 2006 kuntia, poliisia ja pelastusviranomaisia laatimaan alueille turvallisuussuunnitelma. Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää ja parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena on myös, että paikallistason poliittinen johto saisi kokonaisvaltaisen kuvan paikallisesta turvallisuustilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä hyväksyisi toimenpiteet, joilla turvallisuutta parannetaan. Hyvä turvallisuustilanne on kunnalle kilpailuetu. Turvallisen kunnan on helpompi houkutella veronmaksajia ja yritystoimintaa kunnan alueelle. Suunnitelma laaditaan valtuustokaudeksi ja se toimitetaan kunnan valtuuston hyväksyttäväksi. Suunnitelman tavoitteet tulee olla mitattavissa viimeistään valtuustokauden lopussa. Suunnitelmassa painotetaan kuntalaisen näkökulmaa, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka kuntalainen kokee merkityksellisiksi uhkatekijöiksi. Suunnitelman laadinnassa on hyödynnetty olemassa olevaa aineistoa, muun muassa eri viranomaisten tilastoja. Haastattelujen avulla on saatu lisäinformaatiota nykytilasta (haastatellut henkilöt ovat mainittu liitteessä 2). Turvallisuussuunnitelmassa tuodaan esiin tärkeäksi koetut ja esille nousseet uhat ja riskit, toimenpide-ehdotukset uhkien ja riskien vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä selvitetään, miten turvallisuussuunnitelman täytäntöönpanoa seurataan. Suunnitelmassa ei ole käsitelty yksilöidysti jokaisen kunnan ongelmia. Pääsääntöisesti alueen kuntien turvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat samankaltaisia, on kuitenkin huomioitava, että kunnat eivät ole koskaan täysin verrattavissa keskenään, jo pelkästään kuntakeskusten koon vaihtelujen perusteella. 1.2 Suunnittelun aloitus ja aikataulu Suunnittelu alkoi , jolloin Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Kari Kosken kutsusta oli ensimmäinen neuvottelu. Johto- ja ohjausryhmä nimettiin Puheenjohtajana on toiminut Kari Koski sekä jäseninä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta pelastuspäällikkö Raimo Aarnio ja palopäällikkö Jukka Marjunen, Varsinais-Suomen poliisilaitoksen Uudenkaupungin poliisiasemalta komisario Reijo Pennanen, ja sihteerinä Eero Katina. Työhön on osallistunut myös Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta valmiussuunnittelija Heikki Vähäkuopus.

6 6 1.3 Suunnittelualue Tavoitteeksi asetettiin, että suunnitelma on valmis keväällä 2009, ja suunnitelma olisi kunnan valtuustoissa saman vuoden kesäkuussa. Lähtökohtana on Vakka-Suomena tunnettu pienoismaakunta ja jo lakkautettu Vakka-Suomen kihlakunta. Alueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Mynämäen kunta on eriytynyt Vakka-Suomen seutukunnasta Raision ja Turun suuntaan, mutta Mynämäki on mukana tässä suunnitelmassa, koska Raision kihlakunta on jo laatinut oman turvallisuussuunnitelmansa. 2 SUUNNITTELUALUEEN TILASTOT 2.1 Kunnat, asukasluvut ja ikäjakauma Tilastossa on nähtävissä, että Kustavissa ja Taivassalossa on yli 64 vuotiaita asukasluvusta yli neljännes ja muissakin kunnissa lähes viidennes. Vanhusväestön osuus on kasvava. Koko alueella on kesämökkejä enemmän kuin perheitä / talouksia. Kustavin, Pyhärannan ja Uudenkaupungin vesipinta-ala (pääosin meri) on suuri. Kuntatilasto Kunta Asukas v v Yli 64 v. Perheet Maa-ala Vesiala Kesäluku % % % 2007 km² km² mökit Kustavi ,3 61,2 26, ,4 605, Laitila ,9 63,6 19, ,7 13, Mynämäki ,4 63,2 18, ,8 16, Pyhäranta ,0 64,1 18, ,3 148,5 978

7 Taivassalo ,1 61,4 25, ,4 77, Uusikaupunki ,9 66,5 18, ,7 1430, Vehmaa ,6 62,1 21, ,8 13,3 785 Yhteensä , Lähde: Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos Työllisyystilanne Työllisyystilanne on parantunut luvulla. Vuonna 2009 on kuitenkin odotettavissa heikentymistä. Työttömien määrä, tammi-syyskuussa (keskimäärin) KUSTAVI LAITILA MYNÄMÄKI PYHÄRANTA TAIVASSALO UUSIKAUPUNKI VEHMAA Kaikki yhteensä Työttömyysaste, % (tammi-syyskuussa keskimäärin) KUSTAVI 8,6 4,7 5,7 7,0 LAITILA 9,2 6,5 5,3 4,6 MYNÄMÄKI 7,2 6,1 4,5 4,0 PYHÄRANTA 10,2 7,7 6,4 5,1 TAIVASSALO 7,1 5,4 4,8 3,7 UUSIKAUPUNKI 13,6 9,7 8,5 6,7

8 8 VEHMAA 7,9 6,6 5,3 4,1 Kaikki yhteensä 10,7 7,8 6,5 5,4 Lähde:Työhallinto 2.3 Poliisin tilastot Poliisin tilastoissa koko Vakka-Suomen kihlakunnan ( Varsinais-Suomen poliisilaitos) poliisilaitoksen alueella näkyy tilastossa kaikkien rikosten selvä nousu. Nousua on ollut jopa yli 2500 kpl kaikkien rikosten osalta. Selityksenä tähän löytyy liikennerikkomusten määrän huimassa kasvussa vuosina Liikennerikkomuksissa kasvun taustalla on poliisin suorittama automaattinen liikennevalvonta vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Automaattista nopeusvalvontaa suoritetaan myös risteys- ja liikennevalvonnassa sellaisilla ajoväylillä, joilla perinteistä nopeusvalvontaa on vaikea suorittaa. Kiinteästä valvonnasta poliisi ilmoittaa kyltein etukäteen, mutta siirrettävien laitteiden valvonnasta miehitettynä ei etukäteen välttämättä ilmoiteta. Vakka-Suomen kuntien alueella kiinteää automaattista nopeusvalvontaa suoritetaan valtatie 8:lla (VT 8) ja Kustavintiellä (tie 192). Poliisin osalta huolestuttavana seikkana on mainittava henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten selvä kasvu tilastointiajanjaksolla. Vakka-Suomen kihlakunta / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Laitila / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko

9 9 Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Pyhäranta / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Mynämäki / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin

10 10 Kustavi / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Taivassalo / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Vehmaa / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset

11 11 Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Uusikaupunki / Ilmoitettu Kpl Kaikki rikokset Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset törkeä varkaus, varkaus ryöstö, kiristys vahingonteko Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset henkirikokset (sis. yritykset) törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen pahoinpitely, lievä pahoinpitely Seksuaalirikokset Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) törkeät huumausainerikokset Liikennerikokset törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen törkeät rattijuopumukset rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Liikennerikkomukset* * Liikennerikkomukset eivät sisälly rikoslakirikoksiin Lähde: Poliisi 2.4 Pelastustoimen tilastot Rakennuspalojen, varsinkin tahallaan sytytettyjen palojen määrä on huolestuttavasti nousussa. Myös liikenneonnettomuuksien ja liikennevälinepalojen määrä on noussut huomattavasti edellisistä vuosista. Maastopalojen määrä vaihtelee vuosittain sääolosuhteiden mukaan. Sarakkeessa kaikki pelastustoimen tehtävät, sisältää myös muita, kuin taulukossa mainittuja pelastustoimen tehtäviä.

12 12 Mietoinen yhdistyi Mynämäkeen vuonna Mietoisten osuus v ja 2006 on lisätty Mynämäkeen. Varsinais-Suome n pelastuslaitos Tapahtumakunta Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin tapahtumakunnan mukaan vuosina Rakenn Liikenn Maastopalo Ihmsen Vaar.ai Öljyvah Liikenn Ensiva Kaikkit uspalo e-välin pelasta ne inko e-onnet ste-teh pelastu epalo minen onnett tomuus tävä omuus Kustavi Laitila Mynämäki Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä Lähde: Pronto tietojärjestelmä Marjunen Jukka 2.5. Liikennetilastot stoimen tehtävät *

13 Tieliikennetilastot Tieliikenneonnettomuudet määrällisesti ovat pysyneet Vakka-Suomen kuntien alueella tilaston mukaan suhteellisen tasaisena. Vaarallisimmat tieosuudet Vakka-Suomen kuntien alueella ovat luonnollisesti vilkkaasti liikennöity valtatie 8 (VT 8), Kustavintie (tie 192) ja Laitilantie (tie 43). Juuri näille tieosuuksille poliisi on pyrkinyt lisäämään automaattista nopeusvalvontaa, unohtamatta perinteistä fyysisesti tehtävää ja heti ylitykseen puuttuvaa valvontaa. Tiellä 43 ei kuitenkaan ole automaattista kiinteää nopeusvalvontaa, mutta paikallispoliisi sekä Liikkuva poliisi suorittavat kyseisellä tieosuudella aktiivisesti nopeusvalvontaa. Tieliikenneonnettomuudet Kunta Kaikki onnet- Henkilövahink. Kaikki onnet- Henkilövahink. Kaikki onnet- Henkilövahink. tomuudet johtaneet tomuudet johtaneet tomuudet johtaneet Kustavi Laitila Mynämäki Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Raideliikennetilastot Tavarajunaliikenne Turku Uusikaupunki radalla on säännöllistä ja pääosin vaarallisten kemikaalien kuljetusta. Junavaunun keskikuormat ovat 43.5 tonnia. Radalla on merkittävästi vartioimattomia tasoristeyksiä.

14 14 Vaarallisten aineiden kuljetukset rautatiellä. VR Cargo Turku VAK-kuljetukset 2007 Saapuneet Uuskaupunki Maaräasem Lähtöasama a Tavaran nimi Uusikaupunk Vainikkala Uusikaupunk Siilinjärvi Uusikaupunk Vaunut Tonnit i Ammoniakki i Fosforihappo Siilinjärvi i Fluortipiihappo Uusikaupunk Vainikkala i Propaani Saapuneet yhteensä Lähteneet Uusikaupunki Uusikaupunki Siilinjärvi Typpihap. max 70 % Uusikaupunki Oulu Ammoniakki 2 85 Lähteneet yhteensä Saapuneet ja lähteneet yhteensä Lähde: VR Pmäki Vesiliikennetilastot Merivartiostolla on tärkeä rooli vesiliikenteen turvallisuudessa. Suoritteissa ei ole vuositasolla avustustehtävissä merkittävää kasvua. Länsi-Suomen merivartiosto / Turun merivartioalue Susiluodon merivartioaseman suoritteet Suorite

15 15 Partiointi veneellä tai autolla Veneliikennesäädöksiin liittyvä tarkastus Metsästyssäännöksiin liittyvä tarkastus Kalastussäännöksiin liittyvä tarkastus Maastoliikennesäännöksiin liittyvä tarkastus Puhalluskoe vesiliikenteessä Virka-apu poliisille, kpl Virka-apu poliisille, henkilötyötunnit Meripelastus- ja avustussuoritteet Sairaankuljetukset Lähde: Turun merivartioalue 2.6 Lastensuojelu Lasten ja lapsiperheiden pahoinvointi on kolmen vuoden aikana pysynyt lähes samana. Toimintojen määrä on suhteessa kuntien asukaslukuun, joskin vaikein alue on Uusikaupunki. Uudenkaupungin sosiaalijohtajan mukaan Uudenkaupungin tilanne on vuoden 2008 aikana voimakkaasti huonontunut. Kodin ulkopuolelle sijoitetut Huostassa olleita lapsia Kunta lapset 0-17 v Kustavi Laitila Mynämäki 0 * 7 * 5 6 Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä * merkityt, alle 5 sijoitusta. Lähde: Stakes Avohuollon piirissä olevia

16 16 Kunta lapsia ja nuoria Kustavi Laitila Mynämäki Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä Lähde: Stakes 3 KESKEISET UHAT Keskeisten uhkien määrittelyssä hyödynnettiin haastateltujen ja työryhmän jäsenten asiantuntemusta, sekä eri tahojen ylläpitämiä tilastotietoja. Turvallissuunnitelman riskikartoitusvaiheessa hyödynnettiin soveltuvin osin myös VTT:n suunnittelemaa ARTU ohjelmaa. Ohjelma on kehitetty työvälineeksi turvallisuussuunnitelman laatijoille. Koska turvallisuussuunnitelmassa keskitytään ainoastaan keskeisempiin uhkiin, ei suunnitelmaan ole voitu sisällyttää kaikkia niitä uhkia, jotka osalle kuntalaisista voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. 3.1 Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen

17 17 Yhteiskunta on muuttumassa ympäristöksi, jossa lähes kaikki perinteiset palvelut ovat tietoteknisesti ohjattuja tai kokonaan muutettu sähköisiksi palveluiksi. Sähköiset tietojärjestelmät ja niitä yhdistävät tiedonsiirtoverkot muodostavat järjestelmäkokonai suu ksia, joiden häiriöiden mahdolliset vaikutukset laajenevat yksittäisistä palveluista aina koko järjestelmiä koskeviksi. Verkkojen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat tietokoneet, matkapuhelimet, verkkojen palvelimet ja muu infrastruktuuri. Kyseiset järjestelmät toimivat sähköener gian varassa, mikä tekee niistä haavoittuvia. Energiaverkkojen, erityisesti sähkönjakelun toimivuudelta edellytetään jatkuvasti parempaa laatua. Lisääntyvän energiariippuvuuden vuoksi muun muassa laaja häiriö taajama-alueiden sähkönsaannissa lamauttaisi yhteiskunnan normaalin toiminnan. Tyypillisin syy sähkökatkoksiin on sää. Yhteiskunnan toimivuudelle vakavampi sähköhuollon suurhäiriö, kantaverkon kaatuminen, on mahdollista ilman myrskyjen tai tuhotöiden vaikutusta pelkästään usean ketjuuntuvan häiriön seurauksena. Sähköverkkojen ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat suurelta osin tietoliikenteen varassa, joten ongelmat yhdessä näistä synnyttävät ongelmia myös muissa. Sähkökatkokset ovat Vakka-Suomen alueella olleet lyhytkestoista ja niiden vaikutukset ovat pääsääntöisesti jääneet vähäiseksi. Talouksissa ja muissa kohteissa, joiden lämmitysjärjestelmä on riippuvainen sähköstä ja joissa ei ole korvaavaa lämmitys- tai varajärjestelmää, pidentyneet sähkökatkokset voivat aiheuttaa vakaviakin ongelmia. Jo pelkästään katuvalojen sammuminen pimeään vuodenaikaan luo turvattomuuden tunnetta. Pitemmät sähkökatkokset vaikuttavat myös vedenjakeluun. Infrastruktuuriin kohdistuvia uhkia käsitellään laajemmin kuntien valmiussuunnitelmissa. 3.2 Liikenneturvallisuus Tieliikenne

18 18 Haastatteluissa ilmeni, että liikenteen osalta toivottiin huomion kiinnittyvän erityisesti taajamien liikennekäyttäytymiseen. Vaarallisiksi tieosuuksiksi katsottiin erityisesti tiet n:o. 8, n:o. 43 ja n:o. 192 (Kustavintie). Viimeksi mainittu tie kuuluu ns. saaristoreittiin, jossa pyöräily on merkittävää. Vaaratilanteita Kustavintiellä aiheuttaa muun muassa pientareen puuttuminen osasta Vehmaan, Taivassaloon ja Kustaviin kuuluvilla alueilla. Kuntiin on vuonna 2003 laadittu liikenneturvallisuussuunnitelmat. Toimenpiteet tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi: Toteutuskeinona ovat poliisin valvonta ja rakenteelliset ratkaisut. Tärkeässä roolissa on muiden viranomaisten yhteistyö liikenneympäristön parantamisessa. Tämä koskee lähinnä tiedonkulkua esim. parantamisehdotuksista. Samoin tulee parantaa myös kansalaisten mahdollisuuksia esittää liikenneturvallisuutta parantavia ehdotuksia Raideliikenne Tilastot osoittavat, että osuudella Turku Uusikaupunki, vaarallisten aineiden kuljetusmäärät ovat merkittävät, ja mahdollisen onnettomuuden seuraukset voivat olla vakavia. Onnettomuuksiin varautuminen: Pelastuslaitos on varautunut raideliikenneonnettomuuksiin myös vaarallisten aineiden osalta Vesiliikenne Kauppamerenkulku Uudenkaupungin satamissa käy vuositasolla n. 450 laivaa. Aluskoko on suuri ja vaarallisia kemikaaleja kuljetettiin vuonna tonnia. Tästä Vientiä oli t. ja tuontia t. Vapaa-ajan veneily

19 19 Veneilyn suosio on kasvanut vapaa-ajan veneilyn lisääntyessä. Samalla pienalusten, huviveneiden turvallinen vesillä liikkuminen on huonontunut. Moottori- purjeveneen kippariksi kelpaa jokainen yli 15 vuotias kansalainen. Mitään kuljettajatodistusta ei tarvitse suorittaa. Tästä seuraa, että usein nopean moottoriveneen kuljettaja ei tiedä mitään vesillä liikkumisen säännöistä, varsinkaan navigoinnista. Suomessa hukkuu vuosittain noin 200 ihmistä. Veneonnettomuuksissa näistä kuolemista tapahtuu noin Tilastoja vertaamalla (sadan veneen otos) 90 prosenttia onnettomuusveneistä oli pieniä avoveneitä, soutuveneitä, kanootteja ja jollia. Asia on tärkeä kaikissa kunnissa. Vehmaalla, Mynämäellä, Kustavissa, Pyhärannassa, Taivassalossa ja Uudessakaupungissa on merkittävät merivesialueet. Muiden kuntien vesialueet ovat pieniä, mutta järvillä ja matalilla merialueilla liikutaan enimmäkseen pienillä veneillä, jotka ovat vaarallisimpia. Suunnittelualueen kunnissa on vuosina ollut hukkumistapauksia seuraavasti: vesiliikenteessä 2 henkilöä, uidessa 3 henkilöä ja jäihin vajoamisia 2 henkilöä. Yhteensä 7 henkilöä. Toimenpiteet vesiliikenneturvallisuuden parantamiseksi: Pelastustoimen kalusto on asianmukaista ja koulutus jatkuvaa. Valvontaa ja valistusta tulisi lisätä. Suuri haaste vesiturvallisuustyölle on päihteiden käytön pois kitkeminen vesiliikenteestä. Vesiturvallisuustyön alkoholivalistuksella on pyrittävä muuttamaan asennoitumista ruorijuopumukseen. Moottoriveneen kuljettaminen alkoholin vaikutuksen alaisena ei ole sosiaalisesti niin paheksuttua, kuin humalaisena ajaminen autolla. Humalassa moottoriveneellä ajettaessa kiinnijoutumisen riski arvioidaan selvästi pienemmäksi kuin tieliikenteessä. Veneilyturvallisuutta edistävien kurssien ja opintojen suorittamista tulisi edistää. Yleinen tiedollisen ja taidollisen tason nosto voidaan tehdä houkuttelevammaksi. Tähän voidaan tarjota mahdollisuuksia mm. viranomaisten internet sivustojen avulla, sekä olemalla esillä erilaisissa

20 Syrjäytyminen yleisötilaisuuksissa sekä tiedottamisen keinoin. Pursi- ja veneseurat voisivat huviveneen katsastuksen yhteydessä kysyä vesiliikenteen sääntöjen tuntemusta. Uusille veneilijöille tulisi olla jaettavissa yksinkertainen ohjekirjanen. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa todetaan syrjäytymisen olevan sisäisen turvallisuuden keskeisin uhka. Työttömyys ja muut toimeentuloa vaikeuttavat ongelmat kuten ylivelkaisuus lisäävät yksilöiden välisiä tuloeroja, köyhyyttä ja syrjäytymisriskiä. Syrjäytymisuhkaa lisäävät myös heikko koulutustaso, osaamisvalmiuksien ja harrastusten puute. Syrjäytyminen voi ilmentyä myös osallistumattomuutena yhteiskunnalliseen toimintaan. Ongelmien periytyminen eli ylisukupolvinen syrjäytyminen on varsin uusi ja huolestuttava ilmiö Suomessa. Ylisukupolvisessa syrjäytymisessä vanhempien elämäntapa ja asenteet siirtyvät lapsille. Lasten ja nuorten ongelmia syventää puuttuva aikuisuus ja vanhemmuus. Alkoholin käyttö lisää riskiä väkivallan käyttöön perheen sisällä ja lähisuhteissa. Perheessä esiintyvä väkivalta kohdistuu usein myös lapsiin. Väkivallan uhriksi joutuneen lapsen riski alkamaan itse käyttämään väkivaltaa on suuri. Valtakunnallisesti, vuosittain noin 0,2 % ikäluokasta laiminlyö oppivelvollisuutensa ja jää ilman peruskoulun päästötodistusta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2005 lopussa Suomessa oli nuorta, jotka eivät olleet työssä tai koulutuksessa, suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä olleet ilmoittautuneet työttömiksi. Nuorten miesten lisääntyvä syrjäytyminen on lisääntynyt. He ovat suurin ryhmä rikosten uhreissa ja tekijöissä, samoin heidän osuutensa tapaturmien ja onnettomuuksien uhreissa on suuri. Ikääntyneen väestön määrä kasvaa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tämä saattaa johtaa lisääntyvään ikääntyneen väestön yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen. Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt selvästi. Yksinäisyys, sulkeutuminen kodin seinien sisäpuolelle ja lisääntyvä alkoholinkäyttö voi olla ikääntyneelle vaarallinen yhdistelmä.

21 21 Toimenpiteet syrjäytymisen estämiseksi: Keskeisiä toimenpiteitä ovat ehkäisevä sosiaalityö, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen, varhainen puuttuminen sekä toimiva oppilashuolto ja opinto-ohjaus. Perhe- ja läheisväkivallan vähentämisen kannalta sosiaalipäivystys ja sosiaalipalvelujen saatavuus 24 tuntia vuorokaudessa on keskeisessä roolissa. Suunnittelualueen pienissä kunnissa korostuu yhteisöllisyys, myös naapurista pitää huolehtia. Toimenpiteenä voisi suositella, että iäkkään tai yksinäisen henkilön tarkkailu olisi suotavaa ja humaania. Nuorten työpajatoimintaa tulee kehittää ja toimintaan pitäisi saada mukaan aikaisempaa kattavammin myös työvoimatoimistojen palvelujen ulkopuolelle jäävät työtä ja koulutusta vailla olevat nuoret. Luodaan edellytyksiä kansalaisjärjestöjen toiminnalle nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus omaan harrastukseen, jonka kautta nuoret voivat tulla yhteisöjen jäseniksi ja kasvaa yhteiskuntaan osallistuviksi kansalaisiksi. Alkoholihaittojen vähentäminen vaatii laajaa yhteistyötä yli sektorirajojen. Päihdepalveluiden ja terveyspalveluiden saatavuus tulee varmistaa. Maaseudun kehittämisyhdistyksen RAVAKKA toiminnassa on asumisturvallisuuteen kohdistuva hanke. 3.4 Erityisryhmien asumisturvallisuus Erityisryhmiin kuuluviksi on rajattu tässä: ikääntyneet, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset. Suurin osa erityisryhmiin kuuluvista henkilöistä asuu tavallisissa asunnoissa. Valtakunnallinen linjaus painottaa tavallisen kotona asumisen ja avohoidon ensisijaisuutta. Nykyään koti- ja tukipalvelujen piirissä on aiempaa huonokuntoisempia ihmisiä, mikä osaltaan lisää asumisen tapaturmariskejä. Tapaturmista yleisimpiä ovat kaatumistapaturmat ja tulipalot. Toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttaa vaaratilanteita ja vaikeuttaa toimintaa hätätilanteissa ja pelastautumista. Erityisesti koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat lisääntyneet. Niiden osuus on kolme neljäsosaa kaikista tapaturmista. Yleisimmät tapaturmalajit kuolemantapauksissa ovat kaatumiset, alkoholimyrkytykset, hukkumiset, tukehtumiset, paleltumiset ja palokuolemat. Yli puolet kaikista kuolemaan johtaneista kotitapaturmista tapahtuu yli 75-vuotiaille Ikääntyneet Iäkkäällä henkilöllä kaatumisen riskitekijät ovat useimmiten henkilöstä

22 itsestään johtuvia. Vaaratekijöitä ovat mm. heikentynyt tasapaino- ja lihasvoima, väsymys, huimaus, liikkumisvaikeudet, sairaudet yleensä, lääkkeiden käyttö, puutokset ravitsemuksessa ja nestetasapainossa, alentunut kuulo sekä muutokset näkökyvyssä. Myös ikääntyneiden alkoholin käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Ulkoisista tekijöistä kaatumiseen vaikuttavat esim. kävelypinnat, liukas lattia tai piha, portaat, huonekalut, kompastuminen mattoon tai kynnykseen, huono valaistus, huonot jalkineet, jne. Toimenpiteet liukastumisten ja kaatumisten ehkäisemiseksi: Keskeisessä roolissa on kotikäyntien yhteydessä suoritettava asiakkaiden opastus ja neuvonta. Kotikäyntien yhteydessä opastetaan asiakkaita esimerkiksi turvallisten jalkineiden valintaan ja liukuesteiden käyttöön sekä tarvittaessa ohjataan liikkumisen apuvälineiden ja lonkkasuojainten käytössä. Liukastumisten ja kaatumisten ehkäisemiseksi painotetaan oman toimintakyvyn ylläpitämistä, henkilöstä itsestään johtuvien syiden ja ulkoisten syiden poistamista. Huomio kiinnitetään mm. heikentyneen tasapaino- ja lihasvoiman parantamiseen, lääketasapainosta, ravitsemus- ja nestetasapainosta huolehtimiseen sekä reagoidaan ajoissa näkökyvyn muutoksiin. Koti- ja lähiympäristön turvallisuudesta huolehtimisessa kiinnitetään huomiota mm. kävelypintojen liukkauden minimointiin, riittävään valaistukseen, kaiteisiin, esteettömiin reitteihin, portaisiin, porrasaskelmien merkitsemiseen Vammaiset Kehitysvammaisen vaikeudet ymmärtämisessä, ajattelun konkreettisuudessa, oppimisen hitaudessa, sosiaalisessa selviytymisessä sekä oheis- ja lisävammat tai sairaudet asettavat asumiselle erityisiä rakenteellisia vaatimuksia. Toimenpiteet vammaisten asumisturvallisuuden parantamiseksi: Vammaisten asumisturvallisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulkureittien esteettömyyteen, riittävään valaistukseen, ympäristön hallintalaitteisiin ja turvapuhelimien käyttöön. Mahdollisille sähkömopoille ja sähköpyörätuolille tulisi olla asianmukaiset säilytyspaikat yleisissä tiloissa. Vammaisten asuntoihin tulee asentaa palovaroittimet, joissa patterienvaihto tapahtuu ulottamisetäisyydeltä. Kuulovammaisille on saatavilla tärinällä tai valolla hälyttävä palovaroitin Mielenterveyskuntoutujat Useimmat mielenterveyshuollon asiakkaista asuvat tavallisissa vuokra- ja omistusasunnoissa. Asumisessa ja tukipalveluissa on huomioitava, että kuntoutujilla voi olla myös somaattisia sairauksia. Tapaturmavaaraa lisää se, että iso osa mielenterveyskuntoutujista asuu ahtaasti, tupakoi ja käyttää päihteitä. Lääkkeiden käytössä ilmenevät ongelmat voivat altistaa tapaturmille. Palovaaraa voivat lisätä pakonomainen tavaroiden kerääminen 22

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 Sisällysluettelo 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelma...2 1.1. Valtakunnallinen turvallisuussuunnittelu...2 1.2. Paikallinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Hyväksytty Oriveden kaupunginvaltuustossa 29.11.2010 Tarkistettu Oriveden kaupunginvaltuustossa Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015

Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2012 48 Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015 Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015 Kirjoittaja: Joonas Hänninen Kuvat: Office Clip Art Sisällysluettelo:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 MAAKUNTAHALLITUS 10.5.2010 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A183*2010 ISBN 978-951-637-186-6 ISSN 1237-6507 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2012-2015 päivitetty 26.2.2014 Sisältö 1. Tiivistelmä.......................................................... 1 2. Turvallisuussuunnitelman tausta ja tavoitteet................................

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma

LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma LAPPAJÄRVEN KUNTA Turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Lappajärvi toimintaympäristönä... 3 3 Turvallisuussuunnitelman toteutus... 5 4 Nykytilanteen arviointi ja toimintaympäristöanalyysi...

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Vaalan ja Utajärven yhteinen turvallisuussuunnitelma

Vaalan ja Utajärven yhteinen turvallisuussuunnitelma 17.5.2011 ARJEN TURVAA YHDESSÄ! Vaalan ja Utajärven yhteinen turvallisuussuunnitelma Tytti Määttä, Hannele Karhu ja Pasi Rissanen 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA, TARKOITUS JA TOTEUTTAJAT 2 TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti / 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän toimeksianto ja työskentely... 3

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Kuva; Eija Laihinen 2011 Koillinen suurpiiri Latokartano, Pukinmäki, Malmi, Suutarila, Puistola, Jakomäki 24.5.2012 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TURVALLISUUSYHTEISTYÖN SATEENVARJO...

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 Porin kaupunki TOIMINTAYMPÄRISTÖ, RISKIKARTOITUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1. Turvallisuussuunnitelmien

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille... Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma 2013 2016 SEINÄJOEN KAUPUNKI JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58 Luonnos 6.6.2013 2/58 SISÄLLYSLUETTELO: OSA 1 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEITA... 4 1 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1 Pelastuslaki (379/2011)... 5 1.2 Muu lainsäädäntö... 5 1.3

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO

Lisätiedot